Complexul Muzeal Arad

Sântana Cetatea Veche
o fortificaţie de pământ a epocii bronzului la Mureşul de jos a Bronze Age earthwork on the lower Mureş
memoriei arheologilor Mircea Rusu şi Egon Dörner

1

to the memory of the archaeologists Mircea Rusu and Egon Dörner

2

COMPLEXUL MUZEAL ARAD

SÂNTANA CETATEA VECHE
3

O FORTIFICAŢIE DE PĂMÂNT A EPOCII BRONZULUI LA MUREŞUL DE JOS A BRONZE AGE EARTHWORK ON THE LOWER MUREŞ

FLORIN GOGÂLTAN

VICTOR SAVA

ARAD 2010

Zoltán József Botha Concept & layout: Victor Sava.Text: Florin Gogâltan. Roberto Tănăsache 4 ISBN 978-973-0-09664-4 . Victor Sava Fotografii/Photographies: Victor Sava. Florin Mărginean.

Cuprins

Contents

Introducere. Introduction / 8 Mureşul de jos. Cadrul fizico-geografic. Lower Mureş. Physical and geographical background / 11 Localizarea fortificaţiei. The location of the earthwork / 13 Istoricul cercetărilor. The state of research / 14 Noile cercetări. The new researches / 25, 27 Descrierea sistemului de fortificare. The description of the earthwork structure / 29 Dimensiunile estimative ale celor trei incinte. The estimate size of the three enclosures / 36 Descoperirile arheologice din jurul fortificaţiei. Archaeological discoveries around the earthwork / 39 Elemente de cronologie relativă şi absolută ale celei de-a treia incinte. Issues on relative and absolute chronology of the third enclosure / 41 Prieteni sau duşmani. Friends or enemies / 51 Orosháza Nagytatársánc, comitat Békés, Ungaria. Orosháza Nagytatársánc, comitat Békés, Ungaria / 52 Localizarea fortificaţiei. The location of the earthwork / 53 Istoricul cercetărilor. The state of research / 54 5

Munar Wolfsberg - Dealul Lupului, comuna Secusigiu, judeţul Arad, România. Munar Wolfsberg - Dealul Lupului, Secusigiu commune, Arad County, Romania / 57 Localizarea fortificaţiei. The location of the earthwork / 57 Istoricul cercetărilor. The state of research / 57 Corneşti Iarcuri, comuna Orţişoara, judeţul Timiş, România. Corneşti Iarcuri, comuna Orţişoara, judeţul Timiş, România / 62 Localizarea fortificaţiei. The location of the earthwork / 62 Istoricul cercetărilor. The state of research / 63, 62 6 Noile cercetări. The new researches / 67 Topolovăţu Mare Joamba, judeţul Timiş, România. Topolovăţu Mare Joamba, Timiş County, Romania / 69 Localizarea fortificaţiei. The location of the earthwork / 69 Istoricul cercetărilor. The state of research / 70, 69 Noile cercetări. The new researches / 71 Câteva concluzii istorice. Several historic conclusions / 72 Mulţumiri. Acknowledgements / 80 Bibliografie. Bibliography / 83 Fotografii din timpul săpăturii de la Sântana Cetatea Veche campania 2009. Photographies taken during the excavation from Sântana Cetatea Veche campaign 2009 / 89

7

which require special authorizations from the National Archaeological Commission. pasionaţii de arheologia şi 8 istoria meleagurilor arădene. 1. ce necesită aprobări speciale din Introduction The archaeological excavations represent the only means of unveiling a past time not covered in written documents. are performed during different time periods of the year. in order to be able to select the best location for the archaeological site. Harta Bazinului Carpatic cu localizarea fortificaţiei de plan topografic. While this first stage requires relatively little time and expenses. Sperăm că nu-i vom dezamăgi pe cei cărora li se adresează în primul rând această lucrare. Such a research requires in the first place a very solid knowledge of the surveyed area. the enthusiasts with a keen interest in the archaeology and history of Arad region. atenţionându-i că ceea ce urmează este o investigaţie ştiinţifică. pentru alegerea celui mai potrivit loc unde urmează să fie amplasată săpătura arheologică. Deplasările pe teren (periegheze). costurile pentru întocmirea unui Fig. of the utmost importance for beginning an archaeological research and later on for partea Comisiei Naţionale de Arheologie. much less the Indiana Jones type of adventurous life. the costs of a topographic plan. The archaeological field surveys. se fac în diverse perioade ale anului. We hope not to disappoint the main target audience of this work.Introducere Săpăturile arheologice sunt singurele în măsură să ne dezvăluie un trecut despre care nu avem informaţii scrise. so we would like to forewarn them that this is a scientific undertaking. O astfel de cercetare presupune în primul rând o foarte bună cunoaştere a zonei ce urmează a fi studiată. fără de care pământ/Map of the Carpathian Basin with the localisation of the earthwork . Dacă această primă etapă nu necesită fonduri deosebite. Archaeology itself does not signify the search and discovery of treasures. Arheologia nu înseamnă căutarea şi descoperirea unor comori şi cu atât mai puţin o viaţă aventuroasă precum cea a personajului de film Indiana Jones.

Folosirea imaginilor surprinse de sateliţi face posibilă identificarea unor fortificaţii ale căror dimensiuni nu pot fi apreciate de la nivelul conducting magnetometric investigations (a modern technique which enables the visualization of different structures within the soil). scria într-un articol din presa anului 1999: această mare fortificaţie de pământ este o enigmă ce cere a fi odată desluşită. Interesul pentru asemenea obiective a renăscut prin dezvoltarea programului Google Earth. aşa cum o cer normele actuale ştiinţifice. may be a solution to this problem. to obtain funding are very thin. either scholars or simple enthusiasts of past remnants. Another solution may be engaging in partnerships with foreign 9 entities. O altă soluţie ar fi cooptarea unor parteneri străini. most of the time exceed the budgets of the appropriate cultural institutions. întotdeauna existând alte domenii prioritare.. Sântana Cetatea Veche has aroused the interest of specialists. Din nefericire pentru noi arheologii şansele de a obţine bani sunt mici. on occasional train stops on the route from Arad to Oradea. the chances for us. wrote in an article published in 1999: this big earth fortification remains a mystery which demands to be unveiled. Mircea Barbu. For almost 50 years generations of archaeologists have been observing the fortress from Sântana cursorily. So. suscită de peste 200 de ani interesul unor specialişti. how was it possible to conduct archaeological investigations at Sântana Cetatea Veche? This is where the real adventure begins . Sântana Cetatea Veche. Mircea Barbu.. Au trecut aproape 50 de ani de când generaţii de arheologi au cunoscut cetatea de la Sântana doar prin trecerile pasagere cu trenul de la Arad la Oradea. aşa cum vom vedea. the archaeologists. For more than 200 years. as requested by the applicable scientific guidelines. The interest in such archaeological sites has been revived thanks to the development of the Google Earth software. as there are always other priorities. The use of satellite images enables the identification of . but there is the risk that the personal interests of the people providing the financing would prevail in the decision making process. depăşeşte deja de cele mai multe ori bugetele instituţiilor de cultură abilitate. Unfortunately. dar este posibil ca uneori deciziile să ţină cont doar de interesele celor care asigură finanţarea. oameni de cultură sau chiar a unor simpli pasionaţi de vestigiile trecutului.. which are to be financed by the state.nu se poate începe o cercetare arheologică şi mai apoi efectuarea unor investigaţii magnetometrice (o tehnică modernă care permite vizualizarea diverselor structuri aflate în sol).. What can be done? Appealing to various foundations or preparing research projects. The late archaeologist from Arad. Ce este de făcut? Apelarea la unele fundaţii sau întocmirea unor proiecte de cercetare ce urmează a fi finanţate de către stat ar fi o rezolvare salvatoare. Cum s-au făcut totuşi cercetări arheologice la Sântana Cetatea Veche? Aici începe adevărata aventură. regretatul arheolog arădean.

Soluţia efectuării unor săpături arheologice s-a concretizat abia în primăvara anului viitor. led to the initiation of preventive archaeological excavations. magnetometric scannings and systematic archaeological investigations have been conducted. stratigraphic samplings. The historical background leading to the construction of a fortification of such dimensions as the Corneşti fortification. Au urmat. judeţul Timiş. Impulsionaţi de perspectivele oferite de noile metode ştiinţifice de investigare. thanks to the generous help of the peers from Bochum University (Prof. cea de la Corneşti Iarcuri. începând cu toamna anului 2007. Timiş County. Of course. bineînţeles. Tobias Kienlin) and the West University from Timişoara (Dr. Over time. Fondurile primite au asigurat suportul material pentru săpăturile de salvare desfăşurate la Cetatea Veche între 17 septembrie şi 30 noiembrie 2009. Since autumn 2007. that research project expanded due to the recruitment of other specialists from Romania or abroad. Encouraged by the perspectives provided by the new scientific research methods. Pentru a face cunoscute cercetărilor noastre. from Corneşti Iarcuri. am decis publicarea cât mai grabnică fortifications. could not have been fully comprehended unless it was compared against a similar construction. dr. măsurători magnetometrice şi investigaţii arheologice sistematice. The allocated funds ensured the necessary material . apelând la sprijinul generos al colegilor de la Universitatea din Bochum (prof. Tobias Kienlin) şi Universitatea de Vest din Timişoara (lect.solului. Acest proiect de cercetare s-a dezvoltat cu timpul prin cooptarea altor specialişti din ţară sau străinătate. Dr. efectuarea de săpături arheologice preventive. sondaje stratigrafice. Amplasarea unei magistrale de gaz ar fi distrus o bună porţiune din fortificaţia de pământ. Contextul istoric în care s-a ridicat o fortificaţie de dimensiunile celei de la 10 Corneşti nu putea fi pe deplin înţeles dacă nu se apela la analogiile din epocă. În paralel cu efectuarea unor cercetări de suprafaţă. The chance to perform archaeological excavations in the area became effective in the spring of the following year. The first magnetometric measurements were performed in spring 2008. near Sântana was the best choice to this end. În acest scop cea mai potrivită alegere a fost. Cetatea Veche. The extension of a main gas pipeline would have destroyed a significant part of the earth fortification. ceea ce a determinat. Dorel Micle). dr. în primăvara anului 2008 s-au efectuat primele măsurători magnetometrice. conform legislaţiei naţionale şi europene. Dorel Micle). a fact which. Cetatea Veche de la Sântana. whose dimensions cannot be ascertained from ground level. un colectiv de specialişti de la Universitatea de Vest din Timişoara a decis studierea unei alte mari fortificaţii de pământ. according to the national and European legislation. a group of specialists from the West University from Timişoara decided to conduct a research of another great earth fortification. concurrently with a surface survey research.

în perimetrul marcat de localităţile Socodor. Sântana. astfel încât să fie ferită de inundaţii sau înmlăştiniri. located between the rivers Mureş and Crişul Alb. aproape de sudul oraşului Sântana. 375). We have decided to publish the partial results as soon as possible. close to the Southern part of Sântana. in order to share our research output. Sântana. Until the beginning of the 19th century. is relatively high and smooth. Following the multiple field researches conducted between 2007 and 2009. the river was flooding into the Arad Plain. urmează o porţiune de câmpie înaltă cu caracter tabular (Posea 1997. 375). we determined that the location of the fortification had been chosen very carefully. dar şi cu ajutorul fotografiilor aeriene. Din acest punct de vedere fortificaţia era amplasată ideal. The central part. Partea centrală. limited by the settlements of Socodor. Cadrul fizico-geografic support for the rescue excavations conducted between September 17th and November 30th. În urma numeroaselor cercetări de teren efectuate între 2007 şi 2009. la 1.8 km de cel mai nordic braţ al Mureşului. Din cele scrise de Sándor Márki aflăm că până în secolul al XVIII-lea întreaga zonă ar fi fost acoperită 11 . emerged on the exit from Şoimoş-Lipova defile. Până la începutul secolului al XIX-lea. is a quaternary delta of the Mureş River. reprezintă din punct de vedere genetic o deltă cuaternară a Mureşului. am putut constata că amplasamentul fortificaţiei a fost ales cu mare grijă. the Arad Plain. as well as the aerial photographs. From this perspective. Sperăm că atât specialiştii cât şi cei pasionaţi de arheologie vor aprecia efortul nostru. 2009. Lower Mureş. după o zonă joasă cu tendinţe de înmlăştinire. We hope that our efforts will be appreciated by scholars as well as archaeology enthusiasts. iar spre vest.a rezultatelor parţiale. and that the future scientific research of the earth fortification from Sântana Cetatea Veche shall fall on a better path. apele râului se revărsau în Câmpia Aradului până la aproximativ 20 km de cursul actual. iar viitorul cunoaşterii ştiinţifice a cetăţii de pământ de la Sântana Cetatea Veche se va afla de acum înainte pe un făgaş mai bun. a lower marshy area is followed by a high tabular plain area (Posea 1997. constituită la ieşirea din defileul Şoimoş-Lipova. Sâmbăteni and Arad. on a surface up to almost 20 km far from the present day watercourse. Mureşul de jos. when the draining off and embankment of the Mureş River began. Physical and geographical background From a genetic perspective. Sâmbăteni şi Arad este relativ înaltă şi orizontală. the fortification was located in the Câmpia Aradului. cuprinsă între râurile Mureş şi Crişul Alb. and towards the Western part. când au început marile lucrări de desecare şi îndiguire ale Mureşului.

until defrişate pentru a face loc agriculturii dar şi distruse the 18th century the entire area was covered by elm forests de o ciupercă devastatoare (Marki 1882. care au fost ulterior According to the writings of Sándor Márki. Şiria Hills and farther away.8 km far from the former marsh. 25 km South-East of the Mureş exit from the mountain region sud-est de ieşirea Mureşului din zona muntoasă şi 1. De altfel (Ulmus minor). 44). zonelor mlăştinoase de câmpie. the fortification km de fosta mlaştină. One possible reconstruction ambiant din vechime este of the past environment is supplied by the historian 12 oferită de istoricul István Fig. for months in a row a mere was spanning alongside subcarpatică) şi până la actuala capitală a Iugoslaviei timp de Tisa River and also alongside the inferior river flow of all the luni întregi se întindea o baltă. .8 and 1. fortificaţia de la Sântana controla from Sântana was a strategic control point of the Mureş defileul Mureşului. 2. the coat of de doi lei. 44). Only during the dry mid-summer time şi pe cursul inferior al tuturor afluenţilor carpatici. 25 km Situată la 15 km vest de Munţii Zărandului. O posibilă arms of Arad County includes an uprooted elm tree. urmă tot anul mlaştini întinse (Ferenczi 1993.ideal place. As a matter of fact. The relatively short la fortificaţie până la ieşirea Mureşului în câmpie se putea distance between the Mureş exit into the plain and the parcurge pe jos în aproximativ 5-6 ore. the round-trip route could be covered in a day’s walk. reconstituire a mediului supported by two lions. lăsând în marshy areas for the rest of the year (Ferenczi 1993. 119). Distanţa relativ mică de region of the Apuseni Mountains. nu numai în lungul Tisei. keeping it safe from floods and marshes. apele intrau în matcă. Numai pe did the waters retreat within the river bed. comitatului Arad este to allow the development of agricultural works. traseul dus-întors earthwork could be covered by foot in around 5-6 hours. of the metalliferous metaliferă a Munţilor Apuseni. reprezentat un ulm scos and were also destroyed by a devastating fungus din rădăcini şi susţinut (Marki 1882. Blazonul vechiului comitat Arad/The István Ferenczi: All the way from Mukacevo city (from Ferenczi: De la actualul coat-of-arms of the old Arad County sub-Carpathian Ukraine) to the present day capital of oraş Mukacevo (din Ucraina Yugoslavia. leaving behind large la jumătatea verilor uscate. Located 15 km West of Zărand Mountains. dealurile Şiriei şi mai departe zona Defile. 119). şi pe vechiul blazon al but underwent a process of deforestation later on. typical of the marshy plains regions. putând fi acoperit pe durata unei zile de mers. 1. ci Carpathian tributaries.8 km far from the Northernmost river branch cu păduri de ulm (Ulmus minor). atât de caracteristice of Mureş.

Imagine din satelit a fortificaţiei (sursa Google Earth)/Satellite image of the earthwork (source Google Earth) . The earth fortification is located 5. on the left side of the road between the two settlements. Fortificaţia de pământ se găseşte la 5. Sântana este situată la aproximativ 20 km nord-est de municipiul Arad şi la 5 km est de drumul european Arad-Oradea.8 km South-West of the centre of Sântana in the direction of Zimandu Nou. 13 Fig.8 km sud-vest de centrul oraşului Sântana.Localizarea fortificaţiei The location of the earthwork Sântana is located at around 20 km North-East of Arad city and 5 km East of the European route AradOradea. spre Zimandu Nou. pe partea stângă a şoselei care leagă cele două localităţi. 3.

Hartă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea cu localizarea 1835. iugăre (1 iugăr=0. 19). The physician István 91). enclosing around care îngrădeşte la vreo 50 de 50 iugăre (1 iugăr=0. János Miletz Timiş şi Arad. numit named Földvár or Varba (Fábián Földvár sau Varba (Fábián 1835. În descrierea geographical account of the geografică a comitatului Arad County. extremitatea sudică a acesteia. In 1835. vechi val. 19). named alte Schanz and a de fidel incinta mare a fortificaţei. Astfel pe harta XXIV/XXX este schiţată destul enclosure of the earthwork. old la 1835: un mare.Istoricul cercetărilor The state of research The earthwork is first mentioned on the Josephine Prima reprezentare a fortificaţiei apare pe hărţile topographic maps (named this way after the emperor topografice iosefine (denumite după împăratul Iosif al Joseph II of Habsburg) in the 18th century (1782-1785). denumită alte Schanz great-sized tumulus located on the Southern end of the şi un tumul de dimensiuni impresionante amplasat la complex.57 ha). prezentând în presentation of historical and archaeological monuments 1876 monumentele istorice şi arheologice din comitatele from Timiş and Arad Counties in 1876. 8. II-lea de Habsburg) de la sfârşitul secolului al XVIII-lea Thus. in his al XIX-lea. Gábor Fábián Arad. remarca descoperirea în preajma valului . earthen vallum. Gábor Fábián aminteşte acknowledged: a great.57 ha). which had a significant height. During the înaltă (Parecz 1871. care în ciuda deselor arături este încă the frequent ploughing (Parecz 1871. 4. the map XXIV/XXX accurately displays the largest (1782-1785). The cyclopean Proporţiile ciclopice ale dimensions of this earthwork 14 acestei fortificaţii de pământ came under the attention au atras atenţia diverşilor of different chroniclers of cronicari ai ţinutului arădean Arad region ever since the încă de la începutul secolului 19th century. shaped like a ridicătură de pământ în hotarul Sântanei de forma unui Roman castrum. Medicul István Parecz fortificaţiei/XVIIIth century map locating the earthwork Parecz wrote in 1871 about scria în 1871 despre o întinsă a big mound of earth on Sântana border. 8. János Miletz. despite castru roman. Fig. 91).

there was a mound of earth named Földvár or Varba (Márki 1882. Márki also noticed that on the opposite side. one third of the enclosure was on the North-East and two thirds were located on the South-East 15 of the railway bank. Márki also informed us that the exterior ditch was not visible anymore. which is 203 ha (Márki 1882. on the South-East. The first extensive description of that archaeological monument. next to the earthen vallum from Sântana (Miletz 1876. Lui Márki nu i-a scăpat nici faptul că pe latura opusă. was placed on the circular area of the earthen vallum. De asemenea mai menţionează că pe porţiunea valului circular. în apropierea şoselei Sântana-Zimandu Nou. însoţită de consideraţii istorice. 112). 112). was made in 1882 by historian Sándor Márki (Márki 1882. close to the road linking Sântana to Zimandu Nou. the earthen vallum crest near the obelisk was 4 m high. folosit ca punct trigonometric militar. este oferită în 1882 de către istoriograful Sándor Márki (Márki 1882. The total surface area estimated by Márki summed around 353 iugăre. Vorbind despre pământul ars care se poate observa pe suprafaţa ringului. According to Márki. iar cel mic puţin peste 1 km. pe harta iosefină. At that time (1882). while the small ring had a little over 1 km in diameter. După părerea lui Márki diametrul ringului mare ar măsura aproximativ 2 km. 113). în schimb şanţul interior avea dimensiuni considerabile (Márki 1882. Márki aminteşte că la tăierea mentioned the discovery of sling projectiles made of reddish burned earth.de pământ de la Sântana a unor: bile de praştie din pământ ars de culoare roşiatică (Miletz 1876. la nord-vest de calea ferată. cea de sud-est. 113). Márki 1884. o treime rămânând la nord-est iar două treimi la sud-est de terasament. 166-167). Anterior. accompanied by historical accounts. iar pe fiecare latură panta corespunzătoare avea 19 m. Márki ne mai informează că şanţul exterior al valului nu se mai vede aproape deloc. Márki este primul care identifică această fortificaţie cu un ring avar. Prima descriere mai amplă a acestui monument arheologic. but the interior ditch size was considerable (Márki 1882. 112121. 185-194). Suprafaţa o calculează la aproximativ 353 iugăre cadastrale. He also mentioned that an obelisk. North-West of the railway. and the slope on each side was 19 m long. După fixarea poziţiei topografice a obiectivului. este aşezat un obelisc. Márki mentioned that the oval shaped enclosure of the ring was divided in two by the railway route. 112-121. outside the circular earthen vallum. Márki 1884. 185-194). the big ring had around 2 km in diameter. aici ar fi existat o Wirthshaus an der Schanz. . Previously. În apropierea obeliscului. the Josephine map recorded a Wirthshaus an der Schanz on that location. 113). adică 203 hectare (Márki 1882. used as a military trigonometric checkpoint. 113). în afara valului circular se află o movilă numită Földvár sau Varba (Márki 1882. Márki pomeneşte faptul că incinta de formă ovală a ringului este tăiată de linia căii ferate. coama valului măsura pe atunci (1882) 4 m. After establishing the topographic layout of the site. Márki was the first one to identify this earthwork as an Avar ring. 166-167).

Márki assigned the earthwork from Sântana to the Avars.65 km North-West of the fortification.60 m thick. iar valurile dinspre est drept şanţuri romane folosite de către avari. nr. Márki didn’t include photographs in his paper. 133-140). Márki operează în sprijinul teoriei sale cu presupuse toponime de origine avară ale unor localităţi Referring to the visible burned earth on the surface of the ring. În expunerea sa. Urmând metodele. au fost culese mai ales de-a lungul valului. În acelaşi an Márki a donat chirpiciul şi fragmentele ceramice colectate de la faţa locului colecţiei de antichităţi a liceului de băieţi din Arad (Barbu et alii 2002. named Traianul or Ördögárka by the locals.50-0. considerând valul dinspre vest. which had already been classified as an Avar structure by József Péch. numit de localnici Traianul sau Ördögárka. as . dar şi fragmente ceramice. located 4. Márki îl consideră drept un bastion înaintat al acestui ring avar (Márki 1882. În sprijinul afirmaţiei sale se foloseşte şi de valurile de pământ ce 16 trec pe la vest şi est de fortificaţie. 115-118). desene ale pieselor găsite ori schiţe ale fortificaţiei. The discovery of pottery fragments and adobe on the tell surface. cu ocazia construirii căii ferate. by comparing it with the earthwork from Corneşti Iarcuri. Márki reminded that cutting the circular ring in two different areas. Márki donated the adobe and the pottery collected on site to the Antiquity Collection of the Boys Highschool from Arad (Barbu et alii 2002. which was 0. Descoperind pe suprafaţa acestui tell fragmente ceramice şi chirpici. revealed the thickness of the burned earth inside the ring. cu precădere lingvistice. 487. no. Cu toate rezervele pe care le invocă uneori. Márki’s paper also talked about Dâmbul Popilor/Papokhalma/Holumb tell. when the railroad had been built. nor drawings of the artefacts or sketches of the earthwork. In his opinion. s-a constatat că pământul ars din interiorul valului măsura aproximativ 0.50-0. Márki atribuie fortificaţia de la Sântana avarilor. Despite the doubts expressed from time to time. Unfortunately.65 km nord-vest de fortificaţie. 115-118). Bulgări de chirpici. 133-140). as well as pottery remnants were found along the earthen vallum. 487. while the Eastern earthen vallums were Roman ditches used by the Avars. He supported his opinion regarding the Avar origin of the earthwork. crt. pe care József Péch o declarase deja avară. Pentru a fundamenta părerea sa despre originea avară a fortificaţiei. ale investigaţiei lui Péch. had an Avar origin. determined Márki to record the tell as an outwork stronghold of that Avar ring (Márki 1882. He supported his theory by referring to the earthen vallums stretching to the West and to the East of the earthwork.în două locuri a valului circular. Márki se ocupă şi de tell-ul Dâmbul Popilor/Papokhalma/Holumb situat la 4. the Western earthen vallum. On the same year. aşa cum vom vedea mai jos (Péch 1877). o aseamănă cu cea de la Corneşti Iarcuri. Adobe bricks. de provenienţă avară. Din păcate Márki nu publică în lucrarea sa fotografii.60 m grosime.

104-105). Márki maintained his opinion regarding the Avar origin of the earthwork from Sântana in the first volume of his historical monograph of Arad County. Actually. cu scheletul dispus în poziţie chircită. 121). Taf. Following Péch’s methods of investigation (mainly linguistic methods). fără inventar arheologic. Mozsolics 1973. Zaránd. 39-40). de fortificaţia de la Sântana. he reasserted the main scientific data published previously. Simánd. Ca o noutate atribuie ipotetic tot avarilor şi podoabele de aur descoperite cu ocazia modificărilor de terasament ale căii ferate din anul 1888 (Márki 1892. The railway managing board took possession of most of the treasure pieces. Simánd. Săpăturile de salvare întreprinse de către Aurel Török au mai dezvelit un mormânt de copil şi unul de adult. with no inventory. 471-479. until the middle of the . ca în cele din urmă să fie achiziţionate de Muzeul Naţional Maghiar din Budapesta (Dörner 1960. în mod serios. 104-105). 208. Taf. too (Márki 1892. but eventually they were purchased by the National Hungarian Museum from Budapest (Dörner 1960. În şanţul din faţa valului aceştia au descoperit un vas din pastă grosieră. De la Márki şi până la mijlocul secolului al XX-lea nici un alt specialist nu s-a mai ocupat. 208. Varsánd. Mozsolics 1973. The golden jewelleries were discovered in spring 1888 by the workers employed to develop the railway between Arad and Oradea. În această lucrare repetă în fond datele principale pe care le publicase anterior. fără inventar. 471-479. Varsánd. Additionally. 121). An inhumation grave was discovered nearby. Majoritatea pieselor din tezaur au ajuns în primă instanţă la conducerea căilor ferate. Since Marki’s research. Cu tot îndemnul Societăţii explained herein below (Péch 1877). Alături a mai apărut un mormânt de înhumaţie. containing a crouched skeleton. Márki îşi menţine părerea cu privire la originea avară a fortificaţiei de la Sântana. Podoabele de aur fuseseră descoperite în primăvara anului 1888 de către lucrătorii ce amenajau terasamentul căii ferate Arad-Oradea. cu oase umane şi un tezaur compus din 23 de piese din aur. Zaránd. 39-40). Márki sustained his theory by using toponyms of Avar origin of several settlements from Arad County: Zimánd. Nevertheless. Păstrând totuşi conduita ştiinţifică afirmă că: e mai bine totuşi să mă îndepărtez de terenul alunecos al etimologiei (Márki 1882. The rescue excavations undertook by Aurel Török revealed a child tomb and an adult tomb. he preserved the scientific approach and declared: it’s better to stay away from the slippery grounds of etymology (Márki 1882. În primul volum al monografiei sale istorice privind comitatul Arad. with no archaeological inventory.din comitatul Arad: Zimánd. The workers found a vessel made of coarse-grained material containing human bones and a treasure consisting of 23 golden pieces. he assigned the golden jewellery discovered 17 during the 1888 railway works to the Avars.

the Glogovăţ mounds and the earthwork from Sântana. no other Budapesta. şi-a propus să In 1949. cu Nicolae Covaciu. dar din motive financiare planul nu a mai their intention to conduct archaeological excavations on putut fi pus în practică. expressed de la Sântana. together with Nicolae arheologice la movilele de la Glogovăţ şi la fortificaţia Covaciu. director din Arad. Unfortunately. În 1942 in 1895 to the Kölcesy Constantin Daicoviciu. întocmit de Egon Dörner. au intenţionat discovered in 1888 of the Institute of să efectueze săpături Archaeology from Cluj-Napoca. 271/1952 privind Cercetările arheologice from Sântana (Popescu et alii 1950). there was not Secţiei de Arheologie a Complexului Muzeal Arad). Dorin Popescu. due efectuate în raionul Criş. alături de colectivul but the plan was no longer put into practice for lack of şantierului arheologic însărcinat cu studiul graniţei de financial resources. also intended nu a mai rămas însă timp suficient şi pentru alte cercetări to perform archaeological diggings on the Avar ring (Raportul Nr. together with the team of facă şi el săpături la ringul avar de la Sântana (Popescu et archaeologists in charge of studying the Western border of alii 1950). arhiva the delay of the excavations from Vărşand. Piese de aur din tezaurul descoperit în 1888/Gold artifacts from the hoard Daicoviciu. no further al Institutului de archaeological 18 Arheologie din Clujinvestigations were Napoca. In 1942.middle of the 20th arheologice de la century. recommendation sent nu s-a efectuat nici o by the Archaeological săpătură arheologică Society from Budapest în acest sit. vest a Daciei şi traiului populaţiei barbare. . 5. În anul 1949 Dorin Popescu. În urma prelungirii investigaţiilor de la Vărşand Dacia and the life of Barbarian population. Despite the Kölcesy din Arad. Cultural Society from directorul de atunci Arad. adresat specialist took interest la 1895 conducerii in the earthwork from Societăţii Culturale Sântana. Constantin directorul Muzeului Fig. împreună conducted on this site. director of the Museum from Arad.

Îndemnul Societăţii arheologice de la Budapesta către Societatea culturală Kölcesy pentru efectuarea de săpături la Sântana/The advice of the Budapest Archaeological Society for the Kölcesy Cultural Society to carry out excavations at Sântana . 6. 7.19 Fig. Solicitare a Muzeului Naţional Maghiar către conducerea căilor ferate în vederea achiziţionării tezaurului descoperit în 1888/Hungarian National Museum’ s request to the Railways Department regarding the acquisition of the hoard discovered in 1888 Fig.

. cel interior necomplet înspre S-E. to the South-East. the archives of the Archaeology Department of the Museum Arad). în colaborare cu tov. tot în direcţia S-E se află o movilă depăşind ca mărime toate celelalte – probabil un turn exterior de apărare şi observaţie. Un an mai târziu. În afara zidului exterior. După fragmentele ceramice. The pottery. but both enclosing a mound. According to the archives of the Museum Arad: on May 3rd.R. of lower altitude. 271/1952 privind Cercetările arheologice efectuate în raionul Criş. This earth fortress is made out of two concentric compounds. Outside the earthwork two other mounds can be observed. având astfel o vechime de peste 3. which seems to be the centre of the earthwork. care pare a fi centrul fortificaţiei.. I initiated the research of the so called „Avar Ring”. which means over 3500 years old. am ajuns la concluzia că această aşezare întărită de proporţii considerabile – diametrul cercului exterior 20 al fortificaţiei măsurând peste 1 km! – poate fi datată din epoca bronzului.F. submitted by Egon Dörner). după toate probabilităţile – tumuli (Fragment din Raportul Nr. most probably – tumuli (fragment from the Report no. 271/1952 regarding the Archaeological researches conducted in the Criş district. the same Egon Dörner was the .500 ani . 271/1952 regarding the Archaeological researches conducted in the Criş District. The historiographic trend ascribing the earthwork from Sântana to the Avar people was about to change. as a result of the field research conducted by Egon Dörner and Mircea Rusu in the spring of 1952. în 1953. ambele înconjurând o ridicătură în formă de movilă. chirpiciu şi percutoare găsite cu ocazia diferitelor sondajii intreprinse. have led us to the conclusion that this fortified settlement of such great amplitude – the diameter of the outer compound of the earthwork measures over 1 km! – may be dated back to the Bronze Age. there is an earth mound. a site located 6 km South-West of Sântana. am cercetat începând de la orele 7 dimineaţa aşa-zisul „Ring Avar”.Curentul istoriografic ce atribuia avarilor fortificaţia de la Sântana avea să se schimbe în urma unei cercetări de teren efectuate de către Egon Dörner şi Mircea Rusu în primăvara anului 1952. at 7 o’clock in the morning. întocmit de Egon Dörner). adobe or bolts discovered during various archaeological investigations. submitted by Egon Dörner. Rusu Mircea. asistent la Muzeul Academiei – Cluj. acelaşi Egon Dörner este delegatul muzeului arădean în vederea efectuării unor noi cercetări la fortificaţia de pământ de la Sântana. One year later.. În afara fortificaţiei mai sunt două movile mai teşite. pentru a se asigura salvarea oricăror obiecte istorice găsite cu enough time left for other researches (Report no. Outside the outer wall made out of burned earth. care efectuau lucrări în raza sitului. together with comrade Rusu Mircea. situat la 6 km S-V de comuna Sântana.. format în majoritate din pământ ars. assistant at the Academy Museum – Cluj. Această cetate de pământ constituită din două cercuri concentrice. towering over the other mounds – most probably an exterior defence and surveillance tower. the interior compound still unfinished on the South-East end. Dörner era însărcinat să ia legătura cu responsabilii şantierului de construcţii C. Din arhivele Muzeului din Arad aflăm că: În ziua de 3 mai..

. Dörner/ to ensure the rescue of any ajunge în colecţia şcolii nr. (Romanian Railway Veche. Dörner 21 ocazia săpăturilor.R. Dörner/Pottery fragments discovered by E. (Delegation No.R. Egon Dörner together with Nicolae Kiss managed E. in order Alte trei asemenea piese vor Fig. Imagine dinspre nord a incintei III/Northen view of the third enclosure Fig. Fragmente ceramice descoperite de către E. şase proiectile (bile) de Company). Este vorba de .. Fragmente ceramice descoperite de către E. 8. Cetatea C. 10. Dörner historical objects discovered during the excavations works. who were praştie din lut care vor intra performing construction în colecţiile Muzeului din works in the vicinity of the Arad (nr.. 1 Pottery fragments discovered by E. din Sântana (Mureşan 2007.F.(Delegaţia delegate of the Museum Arad N r. Dörner privind tezaurul de aur din 1888. Câţiva ani activities on the earthwork site from Sântana.. 739/1953/Museum Arad).F. 5).456-13461). 120. Dörner was mai târziu acelaşi Egon instructed to get in contact Dörner împreună cu Nicolae with the people responsible Kiss recuperează din spatele for the construction site of fostei halte C. inv. n. 13. 9. archaeological site. Several years În acest context trebuie menţionat şi articolul lui later. 7 3 9 / 1 9 5 3 / C o m p l e x u l for carrying out new research Muzeal Arad).Fig.

fig. privind dimesiunile fortificaţiei. bits of information regarding the earthwork amplitude. 1/8. 109. incinta III după noi). Horedt 1967.456-13461). 35-40). 121. 1298. fără a se putea preciza suprafaţa exactă a acestora. 5). aflăm că în 1963 au fost trasate două secţiuni şi două casete. 19. nr. For more than 30 years the results of their research were not published. n. 42-44. we must take into consideration the article written by Egon Dörner on the golden treasure from 1888. In this context. the discoveries and the historical dating of the site worked their way inside various publications dealing with the late Bronze Age issues of that geographical region (Rusu 1963. Dörner 1976. iar cele două casete au fost deschise tot în to recover from behind the former C. in the summer of 1963. 1 (Mureşan 2007. 149-150. Horedt 1974. Ca urmare a noilor interpretări cronologice ale fortificaţiei de pământ. şi-a propus o amplă sondare a sitului. As a consequence of the new chronologic interpretation of the earthwork. anuarul Muzeului din Arad (Rusu et alii 1996). 1298. 119. Rusu 1969. Rusu 1979. Rusu 1979. Horedt 1974.primul studiu care oferă informaţii detaliate cu privire la piesele găsite atunci şi care propune o încadrare cronologică pertinentă a descoperirilor – perioada târzie a epocii bronzului (Dörner 1960). which became part of the Museum Arad Collections (inv. This is the first paper giving detailed information regarding the artefacts discovered at that time and also the first paper suggesting a relevant chronologic classification of the archaeological discoveries – late Bronze Age (Dörner 1960). including Mircea Rusu (the Institute of Archaeology from Cluj). 188-189. frânturi de informaţii. 19. strecurându-se într-o serie de publicaţii care tratau problematica perioadei târzii a epocii bronzului din zonă (Rusu 1963. Mărghitan 1993. Egon Dörner (Muzeul Judeţean Arad). Other three similar objects were included in the collection of Sântana School no. 119. 109. . 120. Egon Dörner (The Museum of Arad County). embarked on a large scale investigation of the site. Horedt 1967. Ivan Ordentlich şi Sever Dumitraşcu (Muzeul Ţării Crişurilor Oradea).R. 141. no. Mărghitan 1993. dar şi în limba germană într-un volum omagial dedicat amintirii profesorului Kurt Horedt (Rusu et alii 1999). 149-150. cea de-a doua a fost trasată pe valul incintei A (incinta I după noi). în vara anului 1963 un colectiv de arheologi. a team of archaeologists. Dörner 1976. Rusu 1973. 141. 188-189. Prima secţiune a avut ca scop investigarea sistemului de fortificare nordic al incintei B (cea mai mare. train stop Cetatea Veche six sling-projectiles made of clay. 1/8. fig. 42-44. descoperirile şi datarea sa. Din raportul apărut în 1996 în Ziridava. 13. 224. nr. Rusu 1969. 35-40). Ivan Ordentlich and Sever Dumitraşcu (The Museum “Ţara Crişurilor” of Oradea). Mai bine de 30 de ani rezultatele cercetărilor 22 lor nu au fost publicate. 224. 121. Rusu 1973.F. format din Mircea Rusu (Institutul de Arheologie din Cluj).

în poziţie chircită. the first earthwork (enclosure A) was raised in the first stage of the Iron Age (Ha A1). issued in memory of prof. 264. Regardless of the great extent of the 1963 excavation works. În urma săpăturilor s-a constatat existenţa unui nivel cu materiale ce aparţine epocii timpurii a cuprului (cultura Tizsápolgar. tabloul cronologic şi cultural al acestui sit era departe de a fi lămurit. care pe baza inventarului funerar ar fi aparţinut fazei Ha B a primei epoci a fierului. care completează imaginea noastră asupra acestui obiectiv arheologic. De asemenea a fost descoperit şi un mormânt de înhumaţie. Cu toate că săpăturile din 1963 depăşeau 400 m2.Chr. Astfel. un celt şi un fragment de seceră. care au intrat în colecţiile muzeului arădean. The excavations executed in the area unveiled the existence of 23 a layer containing materials belonging to the Early Copper Age period (Tizsápolgar culture. în urma unor lucrări agricole.43004200 a. Besides the Tizsápolgar materials. Autorii acestor cercetări nu au putut să exploateze informaţiile oferite de o fotografie aeriană făcută de Alexandru Ştefan în anul 1965 şi care surprindea mult mai exact toate elementele de fortificare. Ea a fost publicată abia în 1999 şi este extrem de utilă pentru reconstituirea unor realităţi din teren după 45 de ani de arături intense şi implicit de distrugere treptată a valurilor de pământ (Stefan 1999. în 1954 Ioan Mărinoiu a găsit. as well as in a German language publication. In their opinion. Pe lângă materialele Tizsápolgar au apărut fragmente ceramice specifice epocii târzii a bronzului şi primei epoci a fierului (sec. spread on over 400 sqm of land area. and according to the grave inventory it belonged to the Ha B phase of the Early Iron Age. În opinia lor prima fortificaţie (incinta A) a fost ridicată în prima fază a epocii fierului (Ha A1). The first section was aimed at studying the Northern earthwork system of enclosure B (the biggest. 4500 . in Ziridava. we learned that in 1963 two trenches and two grid squares had been marked out. the annual publication of the Museum Arad (Rusu et alii 1996). celelalte două fiind ulterioare. XIII-X a. around 4500 – 43004200 BC). 1-2). fig. without any record of their exact size. the second was traced on the earthen vallum of enclosure A (enclosure I). pe suprafaţa fortificaţiei de pământ de la Sântana au mai fost descoperite şi alte artefacte interesante. followed by the other two. the chronological and cultural context of that site was far from being fully comprehended. Kurt Horedt (Rusu et alii 1999). enclosure III).). The researchers were not able to explore the information supplied by the aerial photograph taken by Alexandru Ştefan in 1965. . Începând cu anii ‘60 ai secolului trecut.interiorul incintei A.). aparţinând acestor comunităţi. there were findings of ceramic artifacts specific for the late Bronze Age and early Iron Age (13th-10th century BC). În secţiunea I a fost dezvelit un alt mormânt de înhumaţie.Chr. and the two grid squares were laid out inside the enclosure A. in crouched position. cca. belonging to those communities. It was also discovered an inhumation grave. Trench I uncovered another inhumation grave. Tot în această perioadă According to the report published in 1996.

În anul 1976 tractoristul Aurel Bulzea din Sântana ar fi deranjat. nota 2). The photograph was published in 1999 and it was extremely useful for recomposing the land features after 45 years of intense ploughing and inherent gradual destruction of the earthen vallums (Ştefan 1999. .24 Fig. 1-2). Fragmente ceramice descoperite în săpăturile din 1963/ Pottery fragments discovered in 1963’s excavation a mai fost descoperit întâmplător un brâu realizat din bronz aurit. Fragmente ceramice descoperite în săpăturile din 1963/ Pottery fragments discovered in 1963’s excavation Fig. 12. Cetatea Veche. 264. 22.R. un cuptor plin (circa 200 de piese!) cu proiectile (bile) which offered an improved image of all the earthwork elements. care a fost achiziţionat de Muzeul Naţional Brukhental din Sibiu (Rusu et alii 1996. tot în spatele fostei halte C.F. fig. 11.

a tractor driver from Sântana. Another discovery was made in 1982. 8).de praştie din lut (Mureşan 2007. Noile cercetări After the 1960s. Ciaciş made a donation to the Museum Arad. Thus. surveyed the construction works of a canal crossing the fortification area and rescued several objects: a polished and drilled stone axe. 22. Tot în cursul anului 2008. 120. un fragment de tablă şi unul de bandă. 1 from Sântana. Ciaciş donează Complexului Muzeal Arad şapte piese de bronz. au salvat în 1980 mai multe obiecte: un topor din piatră găurit şi şlefuit. aşa cum spuneam. An accidental discovery of a golden bronze belt was made in the same period. În 1997 G. a început să se concretizeze în primăvara anului 2008. 120. located behind the same former C. 120. train stop Cetatea Veche (Mureşan 2007. 120. 8). 7. in 1954. şase fragmente de seceri şi o turtă de bronz. the students from the History and Archaeology Club of the Secondary School no. which were included in the collections of the Museum Arad. Ioan Mărinoiu found a socketed axe and a sickle fragment. when Augustin Mureşan retrieved two decorated bronze bracelets from another tractor driver (Mureşan 1987). The magnetometric researches conducted in spring 2008 Intenţia de a relua cercetările la fortificaţia de pământ de la Sântana. In 1997 G. ceramică şi un fragment dintr-un tipar din gresie probabil pentru turnarea unor piese de harnaşament (Mureşan 2007. two stone grinders. adding the finishing touches to our present day picture of that archaeological site. note 2). toate confecţionate din bronz. un fragment de brâu şi un fragment de cuţit. Specialiştilor . comprising seven bronze pieces. În timpul cercetărilor magnetometrice desfăşurate în primăvara anului 2008 a fost descoperit un pandantiv. six sickle fragments and a bronze rounded ingot. 1 din Sântana. following some agricultural works carried on in that area. O altă descoperire a survenit în 1982 când Augustin Mureşan a recuperat de la un alt tractorist două brăţări decorate din bronz (Mureşan 1987). ceramic objects and a fragment of a sandstone mould. In 1976.F. n. n. două râşniţe din piatră. 121). urmărind lucrările la un canal care a traversat fortificaţia. 7. tot din bronz. în urma unor cercetări de suprafaţă. proiectile (bile) de praştie din lut. disturbed an oven filled (around 25 200 pieces!) with clay sling-projectiles. 121). and the piece was purchased by the Bruckhental National Museum from Sibiu (Rusu et alii 1996. îndrumaţi de Augustin Mureşan. două greutăţi de la războiul de ţesut. n. au mai fost identificate o verigă şi un fragment de pumnal din bronz. La începutul anului 2009. n. într-o cercetare efectuată de acelaşi Lucian Mercea. other interesting artifacts were discovered at the earthwork from Sântana. under the guidance of Augustin Mureşan. Lucian Mercea a găsit.R. two loom weights. două fragmente de brâie de bronz. clay sling-projectiles. Elevii cercului de istorie-arheologie de la Şcoala generală nr. probably used for casting harness parts – tutuli (Mureşan 2007. In 1980. Aurel Bulzea.

26 Fig. 13. 14. Artefacte de bronz descopertire pe suprafaţa fortificaţiei/ Bronze Artifacts discovered on the surface of the earthwork Fig. 15. Artefacte de bronz descopertite pe suprafaţa fortificaţiei/Bronze Artifacts discovered on the surface of the earthwork . Artefacte de bronz descopertire pe suprafaţa fortificaţiei/ Bronze Artifacts discovered on the surface of the earthwork Fig.

was joined by a German team from the University of Bochum. all made of bronze. un drum situat în interiorul fortificaţiei şi numeroase construcţii de suprafaţă sau gropi. 16. In a very short period of time. that type of research led to the identification of new structures. Academia Română (Institutul de Arheologie şi Istoria Artei din Cluj). a tablet fragment and a band fragment made of bronze. a road inside the fortification and multiple surface buildings or pits. The team of Romanian specialists from Arad Museum. şanţurile şi palisadele (structura defensivă a fortificaţiei). studierea sistemului de fortificare. The new researches As mentioned earlier. invited for the purpose of conducting magnetometric scanning. was to establish the stratigraphic profile of the site. şi Universităţii de Vest din Timişoara. . to study the earthwork structure.revealed a pendant. such as the first two earthen vallums. began to gain 27 shape in spring 2008. li s-a alăturat o echipă germană de la Universitatea din Bochum. cum ar fi primele două valuri. to recover all the data and archaeological context identified in the section area where the future gas pipeline was to be assembled (Hügel et alii 2010). surface investigations carried out by Lucian Mercea in the same year unveiled two bronze belt fragments. cooptată în vederea efectuării unor cercetări magnetometrice. the Romanian Academy (the Institute of Archaeology and History of Art from Cluj) and the West University of Timişoara. a belt fragment and a knife fragment. recuperarea tuturor informaţiilor şi contextelor arheologice identificate pe sectorul ce urma a fi afectat de introducerea unei research of the earthwork from Sântana. the intention to resume the Fig. The goal of the archaeological research carried on in the autumn of 2009. Cercetarea arheologică din toamna anului 2009 a avut ca scop stabilirea coloanei stratigrafice a sitului. Acest tip de cercetare a dus la identificarea într-un timp relativ scurt a unor structuri. At the beginning of 2009 the same Lucian Mercea discovered a chain link and a bronze dagger fragment. Also. the defence ditches and palisades (the defensive structure of the fortification). Fotografie din timpul cercetării magnetometrice/ Photography taken during the magnetometric research români de la Complexul Muzeal Arad.

Datarea to the discovery of a acestei cetăţi de pământ la complete vessel inside sfârşitul epocii bronzului the defence ditch. m. located in S 03. S 02. 17.5 sqm. fiind lărgită ulterior până la 6. S 02 and S 03 had the 80x4 m.50 m. S 02 a avut iniţial aceleaşi archaeological complexes Cx 02 and Cx 03 from S 02. earthwork structure of Investigaţiile the third enclosure. S 03. 2009 campaign . 2x1 m on top of Cx 03. Dezvelirea integrală complex.5 m. Fig.5 m in length 28 secţiunea S 03.3x1 m. a complexului denumit required the extension de noi Cx 04. a necesitat and 2 m in width. thanks treia incinte. S 03.3x1 m was complexele Cx 02 şi Cx 03 din S 02 au fost deschise două delimited on top of Cx 02 and another one measuring casete. magistrale de gaz (Hügel et alii 2010). campania 2009/Excavation plan. Pentru a dezveli în întregime grid squares were opened. situat în of S 04 by 1.5 m 2. two dimensiuni cu S 03: 10x1. În dreptul Cx 02 a fost trasată o casetă de 2. A grid square of 2. S m. The full uncovering of the Cx 04 iar în dreptul Cx 03 o alta de 2x1 m. Întreaga suprafaţă The archaeological cercetată în 2009 a fost researches exposed the de 453.5 m şi lărgirea ei investigation in 2009 pe acest tronson cu 2 reached 453. The original dimensions of S 01 were 80x4 În acest scop au fost trasate trei secţiuni: S 01.5 m. Secţiunea S 01 a avut dimensiunile iniţiale de and behind the earthen vallum. The arheologice au scos earth fortress could be la lumină sistemul de assigned to the end of fortificare a celei de-a the Bronze Age. the layers descoperirea în interiorul making up the earthen şanţului de apărare vallum unveiled a unui vas întregibil. The prelungirea secţiunii entire surface under cu 1.50 m. Planul săpăturii. three trenches were laid out: S 01.To this end. In order to fully reveal the în spatele valului de pământ. but it was extended later on up to 6. a fost asigurată de Additionally. în faţa şi same dimensions: 10x1. in front 02.

we traced trench S 01. complete vessels and metal objects. Prima este reprezentată de miezul valului. Forty archaeological complexes could be identified in the archaeological corridor of the three trenches. a ditch that had a maximum depth of 2.82 m and a height of 2. pe lângă pământul scos din şanţul de apărare şi dislocarea din interiorul fortificaţiei a unei mari cantităţi de pământ. au apărut fragmente ceramice. cea mai impresionantă ca mărime de la Sântana.40 m width on the După cum am precizat mai sus. cutting the wave and the ditch. overlapped a settlement from the end of the Copper Age period. Ridicarea valului fortificaţiei a necesitat. a construction with a 14 m wide baseline and a 10. şanţ al cărei adâncime maximă a fost de 2. The trench had a NEE-SWW orientation. scopul principal al cercetărilor arheologice din anul 2009 a fost acela de a sonda sistemul de apărare a celei de-a treia incinte.44 m.06 m. the most ample sized structure from Sântana. The method used for raising the earthen vallum was very complex. Descrierea sistemului de fortificare ceramic fragments.44 m.). the earthen vallum elevation also required the dislocation of a large quantity of earth from inside the fortification. all of them belonging to the same late Bronze Age. The third enclosure. Cea de-a treia fortificaţie.82 m şi o înălţime 2. s-a identificat un şanţ de scoatere a pământului pentru ridicarea valului. The earthen vallum is very well preserved and has impressive dimensions: a width of 26. ce poate fi atribuită aşa-numitei culturi Baden (circa 3000 a. toate aparţinând aceleiaşi perioade târzii a epocii bronzului. The first one is the earthen vallum core. în lentilele de pământ din care a fost realizat valul. care a tăiat valul şi şanţul. we were able to identify a ditch for earth displacement meant for raising the earthen vallum. Behind the earthwork.06 m. which may be allocated to the so called Baden culture (around 3000 BC). Secţiunea a fost orientată NEE-SVV. Pe tronsonul celor trei secţiuni au fost identificate 40 de complexe arheologice.Chr. a suprapus o aşezare de la finalul epocii cuprului. Pentru aceasta a fost trasată secţiunea S 01. the main 29 goal of the 2009 archaeological research activities was to investigate the defence system of the third enclosure.Pe lângă aceasta. For this purpose. and consisted of two architectural units. from grid square 0 to grid square 33. din dreptul caroului 0 şi până în dreptul caroului 33. vase întregi şi obiecte de metal. Valul de pământ este foarte bine păstrat şi are dimensiuni impresionante: o lăţime de 26. o construcţie . In addition to the earth displaced from the defensive ditch. The description of the earthwork structure As we mentioned in the paragraphs above. Modalitatea de a ridica valul a fost foarte complexă. constând din două unităţi arhitectonice. În spatele fortificaţiei.

a fost îmbrăcat într-un strat de lut galben. înspre interiorul fortificaţiei. la conturare/The earthen vallum and the remains of the wall. Miezul valului. care a avut rolul de a etanşeiza construcţia. iar la suprafaţă de 10. Patul de bârne a fost dublat de un nivel de pietre de carieră. 30 surface. Acestui miez i-au fost adăugate.40 m.lată la bază de 14 m. This unit was raised on a wood beam bed. Ele reprezintă cea de-a doua unitate constructivă. at the outlining . având rolul de fundaţie a construcţiei. indispensable for the Fig. both being covered by battered earth. Those layers represent the second constructive unit. 18. ambele fiind acoperite cu lentile de pământ bătut. cu scopul de a solidifica valul. To our surprise. acting as the foundation of the structure. Valul şi rămăşiţele zidului de lut. gros de aproximativ 5 cm. Acolo unde ne aşteptam să găsim palisada de lemn. the place where we were expecting to find the wooden palisade. The beam bed was strengthened by a quarry stone layer. lentile groase de pământ bătut. around 5 cm thick. in order to strengthen the earthen vallum. Această unitate a fost ridicată pe un pat de bârne. Thick layers of battered earth were added to the earthen vallum core. towards the interior of the earthwork. The earthen vallum core was encased in a yellow clay mantle. intended to isolate the structure.

Lentilele de pământ bătut/Subsequent loops of battered earth Fig. Profilul nordic al valului/The Northern profile of the earthen vallum . 20. 21. Detaliu cu miezul valului de pământ văzut dinspre interior/Rear part of the earthen vallum core-detail Fig. 19.31 Fig. Vedere dinspre interior a miezului valului/Rear view of the earthen vallum core Fig. 22.

Buştenii de la baza miezului valului/The logs form the base of the earthen vallum core Fig. Profilul sudic al valului/The Southern profile of the earthen vallum Fig. 25.32 Fig. 23. 24.Fotografie a miezului valului/ Photography of the earthen vallum core .

made of burnt clay. raise the wall. until the present day. were lutuit de cel puţin cinci ori. confecţionate dintr-un lut foarte bine ars. Mai multe proiectile (bile) found in situ. was occupied by fără de care valul nu ar fi avut rolul funcţional pentru care a clay wall. the exterior slope m de la nivelul de amenajare.86 m from Şanţul de apărare the embankment level. That was the method used to păstrau încă amprenta degetelor celor care i-au frământat. am avut surpriza să descoperim un zid din burned clay clods. linked together with twigs. which is now reduced to about 40 cm high Astfel a fost ridicat un zid care s-a mai păstrat pe o înălţime and 80 cm thick. on the outside of the wall. the wooden structure being left unplastered. Structura sa a constat din trei rânduri de pari. El s-a conturat ca o grupare masivă formată din bulgări parallel rows of poles.86 excavation.functional role of the earthen vallum. Rămăşiţele arse ale zidului de lut/Burned remains of the wall located at the base of the . The interior side of the wall was not de circa 40 de cm şi o grosime de aproximativ 80 cm. partea interioară nu a fost finisată. Mulţi dintre aceşti vălătuci mai which squeezed them. Dacă smoothed. Its structure consisted of three relatively lut. Many wattles preserved the trace of the fingers astăzi casele din chirpic). The wall emerged as a solid group made of a fost ridicat. la exterior am constatat că zidul a fost times. legaţi cu nuiele. Un incendiu violent density which preserved a cuprins întreaga structură. That was a clear de praştie. Several sling-projectiles. are o deschidere maximă de The ditch is a V shaped 10. Ele the wall was destroyed by a sugerează indubitabil că o real artillery fire. spaţiul delimitat astfel to the present day construction method used for adobe fiind umplut cu bulgări de lut (aşa cum se construiesc şi houses). being steeper than the slope El a fost săpat în formă de V. The violent bună parte din acesta a fost fire that engulfed the entire distrus de un adevărat foc de structure rendered the wall’s artilerie.20 m până astăzi. 26. The de lut ars. căpătând astfel consistenţa The defensive ditch care a făcut-o să se păstreze has an opening of 10. and a depth of 2. space within that frame was filled with clay clods (similar relativ paraleli. and undisputable proof that a considerable portion of au fost găsite in situ pe partea exterioară a zidului. cu latura exterioară mai Fig. lăsându-se netencuită but the exterior side of the wall was loamed at least five 33 structura de lemn.20 m şi o adâncime de 2.

vedere dinspre exterior/The wall at the outlining. Zidul de lut la conturare. Proiectile (bile) de praştie/Sling projectiles Fig. vedere dinspre interior/ The outlining of the wall. 29. Detaliu cu latura exterioară a zidului de lut/Detail of outer side wall Fig. view from outside . view fron inside Fig.34 Fig. 30. 28. Zidul de lut la conturare. 27.

32. Valul şi şanţul de apărare ale incintei III/The earthen vallum and the defense ditch of the enclosure III 35 Fig. Fotografie a zidului de lut/Photography of the wall . 31.Fig.

The different layers of earth prove that the ditch was seriously clogged up even before burning the whole structure of the wall. numeroase fragmente de oase umane şi un corn întreg de cervideu. The archaeological investigations conducted in 2009 revealed that the last enclosure mentioned above included a wave of 2. am putut calcula estimativ dimesiunile celor trei fortificaţii de la Sântana Cetatea Veche. Dimensiunile estimative ale celor trei incinte earthen vallum. on the information supplied by the aerial photographs and the data provided by the Google Earth software. a river bed which has been identified behind the earthen vallum. the zone we labelled as Enclosure I. The ditch is dug directly into the yellow clay.82 m. Enclosure III. Today. had a surface area of 14 ha and a perimeter of 1524 m. multiple human bone fragments and a whole deer antler. the biggest. un vas întregibil. în apropierea săpăturii noastre. in the vicinity of our excavation. Diversele lentile de pământ demonstrează că şanţul a fost puternic colmatat încă înainte de incendierea valului. led us to take under consideration the possibility of a water flow being diverted into the defensive ditch. Enclosure II covered a surface of around 50 ha and a perimeter of 2860 m. ne-au determinat să luăm în considerare şi posibilitatea devierii în şanţul de apărare 36 a unui curs de apă. Cercetările de teren. Astfel. The research conducted on the field. had a surface area of 80 ha and a perimeter of 3630 m. a complete pot. Astăzi se mai poate observa cum incinta a III-a barează. Luând aceste numere . Şanţul a fost săpat direct în lutul galben. So. are o suprafaţă de 14 ha şi un perimetru de 1524 m. Fundul şanţului este de formă aproximativ ovală. we are able to see the third enclosure obstructing an old river bed. down to the sandy yellow-reddish layer. dar şi studierea diferitelor hărţi. Săpăturile arheologice din 2009 au arătat că aceasta din urmă prezintă un val înalt de 2. The ditch bottom area has an oval shape.puţin abruptă decât cea situată spre baza valului. pe care am şi identificat-o de altfel arheologic în spatele valului. Incinta II acoperă o suprafaţă de aproximativ 50 ha şi un perimetru de 2860 m.44 m Pe baza măsurătorilor efectuate pe teren. as well as the study of different maps. The filling contains ceramic fragments. slowly elevated towards the interior of the earthwork. o veche albie de râu. până s-a atins un nivel de lut galben-roşcat nisipos. În umplutura sa au apărut fragmente ceramice. fiind mai ridicat înspre interiorul fortificaţiei.44 m şi lat de 26. a informaţiilor oferite de fotografiile aeriene şi a datelor furnizate de programul Google Earth. ceea ce noi am denumit ca şi Incinta I. Incinta III. cea mai mare. are o suprafaţă de 80 ha şi un perimetru de 3630 m. The estimate size of the three enclosures We were able to estimate the size of the three enclosures based on the measurements performed on the field.

Şanţul de apărare/The defense ditch .Fig. Şanţul de apărare/ The defense ditch 37 Fig. 34. 33.

dacă folosim aceleaşi dimesiuni medii surprinse în săpătură (2.550. obţinem un volum de pământ săpat de 105. Pentru a suplini diferenţa de pământ necesară ridicării valului high and 26.20 m wide).220. Pentru şanţul de apărare. If we take into consideration these numbers as average measurements for the entire length of the earthen vallum of enclosure III. 35.28 m wide. ar rezulta un volum de pământ excavat de 237.86 m adâncime şi o lăţime de 10. the displaced quantity of earth rises up to around 237. In the case of the defensive ditch.36 m3.894.20 m).1 m3. if we take into consideration the average dimensions estimated during the excavation (2.1 m3. Fotografie aeriană a fortificaţiei (după Stefan 1999)/Aerial photography of the earthwork (after Stefan 1999) .86 m deep and 10.ca dimensiuni medii pentru întreaga lungime de 3630 m a valului incintei III. we obtain a volume of 38 Fig.

s-a excavat în spatele acestuia. Astfel, plecând de la un calcul mediu de 2 m adâncime şi 29 m lăţime, atât cât are şanţul în săpătura noastră, rezultă un volum de 210.540 m3. Evident că aceste calcule sunt pur orientative, dar ele demonstrează o dată în plus efortul uriaş depus pentru construirea fortificaţiei incintei a III-a de la Sântana Cetatea Veche.
Descoperirile arheologice din jurul fortificaţiei

105,894.36 m3 of excavated earth. In order to make up for the lack of earth necessary to raise the earthen vallum, diggings were also carried out behind it. So, starting with an average calculation of 2 m deep and 29 m wide ditch, the measurements of the ditch during our excavations, it results a volume of 210,540 m3. Obviously, these figures are purely theoretical, but they prove once more the tremendous effort involved in constructing the third enclosure from Sântana Cetatea Veche. Archaeological discoveries around the earthwork Over the time, other 17 archaeological sites have been discovered in the neighbourhood of Sântana, in addition to the earthwork from Cetatea Veche. We have noted that the Holumb tell is mentioned in the specialized literature and is regarded as contemporary with the Avar ring (Márki 1882, 117-118). Multiple field research in this area conducted by Egon Dörner, as well as Sever Dumitraşcu’s test excavation in 1963 proved the existence of a Tiszapolgár tell (around 4500 - 4300-4200 BC), as well as a layer that might be assigned to the middle Bronze Age, to the Corneşti-Crvenka group (Rusu 1971, 79-80; Dumitraşcu 1975). Other archaeological discoveries from the Bronze Age were found inside the former Trifu farm, located on the West side of the town (Barbu et alii 1999, 113, pct. 3). Following several surface research made by Lucian Mercea and members of the Museum Arad (Victor Sava, Florin Mărginean), in 2007 a large scale tell

Pe lângă fortificaţia de la Cetatea Veche, în jurul localităţii Sântana au mai fost identificate de-a lungul timpului încă 17 situri arheologice. Am văzut că tell-ul de la Holumb este menţionat în literatura de specialitate încă de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi tratat ca fiind contemporan cu ringul avar (Márki 1882, 117-118). Numeroasele cercetări de teren efectuate aici de către Egon Dörner şi sondajul lui Sever Dumitraşcu din anul 1963 au certificat existenţa unui tell Tiszapolgár (cca. 4500 - 4300-4200 a.Chr.), precum şi a unui nivel ce poate fi atribuit perioadei mijlocii a epocii bronzului, grupului Corneşti-Crvenka (Rusu 1971, 79-80; Dumitraşcu 1975). Alte descoperiri ce aparţin epocii bronzului au fost identificate în incinta fostei ferme Trifu, situată la vest de oraş (Barbu et alii 1999, 113, pct. 3). În urma unor cercetări de suprafaţă efectuate de către Lucian Mercea şi membrii colectivului Complexului Muzeal Arad (Victor Sava, Florin Mărginean), în anul 2007 a fost descoperit la nordvest de oraş un tell de mari dimensiuni. Ceramica găsită la

39

suprafaţă aparţine grupului Corneşti-Crvenka al culturii Vatina şi este caracteristică perioadei mijlocii a epocii bronzului (cca. 2100 – 1600-1500 a.Chr.). Confirmarea faptului că zona înconjurătoare actualei localităţi Sântana a reprezentat de-a lungul epocilor istorice un mediu propice locuirilor umane a venit în anul 2009, tot ca urmare

was discovered in the North-West part of the town. The ceramic discovered at the surface belonged to the CorneştiCrvenka group, Vatina culture and was characteristic of the middle Bronze Age period (around 2100 – 16001500 BC). The field research investigations carried out in 2009 also confirmed the fact that the area surrounding

40

Fig. 36. Descoperiri arheologice în zona Sântana (sursa Google Earth)/Archaeological discoveries from Sântana area (source Google Earth)

a unor cercetări de teren. Perieghezele s-au concentrat înspre latura sud-estică a oraşului, urmând tronsonul viitoarei magistrale de gaz Sântana-Pâncota. Pornind din nord-estul fortificaţiei, pe un tronson de circa 7 km au fost identificate 11 situri arheologice. În primii 2,5 km au fost descoperite 5 situri preistorice, restul aparţin secolelor IIIV d.Chr. şi secolelor XI-XIII d.Chr. Din punct de vedere cronologic cele cinci situri preistorice pot fi atribuite epocii târzii a bronzului, fiind contemporane cu diversele faze ale fortificaţiei de la Cetatea Veche. Descoperirile din secolele II-IV d.Chr. se află la mică distanţă de necropola şi aşezarea săpată de către Egon Dörner în 1951 şi 1954 (Dörner 1960a), respectiv Mircea Barbu, Egon Dörner în 1979 (Barbu, Dörner 1980).
Elemente de cronologie relativă şi absolută ale celei de-a treia incinte

Sântana represented a suitable environment for human dwellings throughout various historical ages. The field surveys focused on the South-East side of the town, following the lining of the future gas pipeline SântanaPâncota. Starting on the North-East end of the earthwork, 11 archaeological sites were discovered over a 7 km road sector. Five prehistoric sites were discovered along the first 2.5 km sector; the rest of the sites dated from 2nd-4th century AD and 10th-13th century AC. Chronologically, the five prehistoric sites might be assigned to the late Bronze Age, contemporary with the different stages of the fortification from Cetatea Veche. The archaeological 41 findings from 2nd-4th century AD were close to the necropolis and the settlement uncovered by Egon Dörner in 1951 and 1954 (Dörner 1960a), respectively Mircea Barbu, Egon Dörner in 1979 (Barbu, Dörner 1980). Issues on relative and absolute chronology of the third enclosure The stratigraphic observations and the archaeological artefacts discovered during the archaeological research conducted in 2009 allowed us to pinpoint in time the building, the use and then the destruction of the third fortification (enclosure) from Sântana Cetatea Veche. Ceramic fragments that belong to the late Bronze Age were found in different layers of earth within the earthen vallum core, in a secondary position. The fragments ended up in that position with the earth

Observaţiile stratigrafice şi materialele arheologice descoperite în campania arheologică a anului 2009 permit fixarea în timp a momentului construirii, funcţionării şi mai apoi a distrugerii fortificaţiei (incintei) a III-a de la Sântana Cetatea Veche. În diversele lentile de pământ care constituie miezul valului, într-o evidentă poziţie secundară, au fost găsite fragmente ceramice care pot fi atribuite unei etape târzii a epocii bronzului. Ele au ajuns în această situaţie odată cu pământul adus pentru înălţarea viitorului val al fortificaţiei a III-a. În faţa fortificaţiei (incintei) a II-a au fost identificate urme slabe

two graves could be identified: an incineration grave and an inhumation grave. Reconstituire a vaselor descoperite între lentilele valului/ Reconstruction of the vessels found betwenn the vallum loops brought in for the elevation of the future earthen vallum of the third enclosure. from an archaeological perspective. Thus.de locuire. Several weak dwelling traces were found in front of the second enclosure. within the sterile stratum. The second grave. Cert este că defunctul incinerat a ajuns în pământ înainte de ridicarea . which had morminte. în spatele valului III. Unul de incineraţie şi al doilea de inhumaţie. au fost identificate două 42 Fig. 37. behind the third earthen vallum. immediately under the last layers of earth brought in. Astfel în solul virgin din punct de vedere arheologic. nu a fost cercetat integral aşa încât nu ne putem pronunţa încă cu privire la datarea sa. and a necropolis might have been operational in the area investigated by our team. Mormântul al doilea. iar în zona investigată de noi a funcţionat probabil şi o necropolă. care era deranjat. imediat sub ultimele lentile de pământ adus. Mormântul de incineraţie a avut ca inventar recipiente caracteristice bronzului târziu. 38. Vas descoperit în şanţul de apărare/Vessel discovered in the defence ditch Fig. The inventory of the incineration grave included vessels characteristic of the late Bronze Age.

was not fully investigated. a sewing needle and a saltaleon – decorative tubules) and the ceramic fragments found on the bottom of a river bed. Ac de cusut confecţionat din bronz/Bronze needle no longer in use after the construction of the earthwork. descoperite în diversele lentile de pământ care constituie structura valului. Other important elements for establishing the relative chronology of the third enclosure from Sântana Cetatea Veche are the bronze artefacts (an arrow head. să fi fost pierdute de cei care au participat la construirea fortificaţiei şi să nu fi provenit din aşezarea de bronz târziu de unde a fost adus pământul. moment ce poate fi plasat cândva în bronzul târziu. with pointed ends) discovered in different earth layers are likely to have been lost by the workers building the earthwork and may not originate from the . În acest sens este de menţionat un vas ceramic aproape întreg care a ajuns în şanţ încă pe când been disturbed. we could not determine its dating.valului al III-lea. 40. Importante pentru stabilirea cronologiei relative a fortificaţiei a III-a de la Sântana Cetatea Veche sunt şi piesele de bronz (un vârf de săgeată. Este posibil ca cei doi saltaleoni şi brăţara de bronz (cu secţiunea rectangulară şi capetele ascuţite). Vârf de săgeată confecţionat din bronz/Bronze arrowhead Fig. 43 Fig. 39. un ac de cusut şi un saltaleon) şi fragmentele ceramice găsite pe fundul unui curs de apă care nu mai funcţiona în momentul în care a fost ridicată fortificaţia. for the moment. The two saltaleons and the bronze bracelets (rectangular shaped. a moment which could be placed sometime in the late bronze period. so. Poate cele mai certe elemente de datare relativă a fortificaţiei a III-a sunt descoperirile din şanţul de apărare. What we do know is that the incinerated person was buried before the construction of the third earthen vallum.

judeţul Timiş. în acest moment.acesta funcţiona. Topor de bronz descoperit în timpul cercetărilor de teren (2009)/Bronze ax found during field surveys (2009) late bronze settlement providing the earth. 42. Brăţară de bronz descoperită în timpul cercetărilor de teren (2009)/Bronze bracelet found during field surveys (2009) . Timiş County. One of them is a ceramic vessel that ended up in the ditch while the ditch was still operational. Fig. la analogii din obiective contemporane. care a fost plasată între 1400 şi 1250 a. Deocamdată nu deţinem date 14C care să permită datarea absolută a fortificaţiei a III-a de la Sântana Cetatea Veche. 44 Fig. Ne referim în primul rând la marea cetate de pământ de la Corneşti Iarcuri.Chr. For the time being we have no 14C data to allow us the absolute dating of the third enclosure from Sântana Cetatea Veche. But the most reliable elements for the relative chronology of the third enclosure are discovered in the defensive ditch. We must use analogies with other contemporary sites. Our main reference site is the great earthwork from Corneşti Iarcuri. 41. Trebuie să apelăm. which is dated between 1400 and 1250 BC.

45 .

Fig. 45. Fotografie a secţiunii S1/Photography of trench S1 46 Fig. 43. 44. 46. Săparea valului şi înregistrarea datelor/Excavating the earthen vallum and recording the datas . Apus de soare văzut de pe fortificaţie/ Sunset seen from the earthwork Fig. Săparea valului şi a zidului de lut/Excavating the earthen vallum and the wall Fig.

48.47 Fig. 49. Poziţionarea scării pentru fotografierea valului/Arranging the ladder in order to take pictures of the earthen vallum Fig. Pregătirea pentru fotografierea zidului de lut/Getting the wall ready for photography . 47. Săparea şi curăţarea zidului de lut/Excavating and cleaning the wall Fig.

51.Fig. Conturarea şi numerotarea lentilelor de pământ de pe profilul sudic al valului/ Outlining and labelling the earthen loops on the southern profile of the vallum . 52. Conturarea lentilelor de pământ de pe profilul sudic al şanţului de apărare/Outlining the earthen loops on the southern profile of the defence ditch Fig. Conturarea şi numerotarea lentilelor de pământ de pe profilul nordic al valului/Outlining and labelling the earthen loops on the northern profile of the vallum 48 Fig. 50.

Fig. campania anului 2009/Part of the research team. 54. Pregătirea pentru fotografierea şanţului de apărare/Getting ready in order to take pictures of the defence ditch 49 Fig. campaign 2009 . 53. O parte a echipei de cercetare.

50 .

Prieteni sau duşmani 51 Friends or enemies .

It was understandable that a flourishing. de voie sau de nevoie.). Cetatea Veche from Sântana was part of a similar political system.. Archäologie eines Siedlungshügels. Hungary Dintre descoperirile apropiate de Sântana Cetatea Veche.. de pe teritoriul actual al Ungariei.Cercetările arheologice moderne de pe movila de la Hisarlık (Turcia) au demonstrat că cele povestite de Homer despre Troia au un mare sâmbure de adevăr (Troia. la nord sau la sud. So who attacked and destroyed it? Orosháza Nagytatársánc. but in times of distress it could count on its faithful allies. at different distances towards North or South. Other fortresses were built in the neighbouring area. Ungaria Orosháza Nagytatársánc. As analogies to Sântana Cetatea Veche were discovered on the present day territory of Hungary. Cine să fi fost cei care au atacat-o şi distrus-o? The modern archaeological investigations at Hisarlık mound (Turkey) proved that Homer’s stories about Troy were close to the truth (Troy . . dar se putea baza. we have decided to insert here some information regarding the earthwork from Orosháza Nagytatársánc. Aşa cum vom vedea. şi pe aliaţi fideli...).. la distanţe mai mari sau mai mici. Foarte probabil şi Cetatea 52 Veche de la Sântana a făcut parte dintr-un sistem politic asemănător. ea nu este o descoperire izolată în câmpia de la Mureşul de jos. comitat Békés. Archäologie eines Siedlungshügels. Most likely. Békés County. the earthwork was not isolated in the Lower Mureş Plain. As we are about to see.... puternică şi mândră nu putea să nu stârnească duşmănii. Troia.. am ales să consemnăm câteva informaţii cu privire la fortificaţia de pământ de la Orosháza Nagytatársánc. Troy. O cetate înfloritoare. au fost ridicate şi alte cetăţi. strong and proud fortress had enemies..

Fortificaţia. The location of the earthwork The small town of Orosháza is placed in the South part of Békés County. Distanţa pâna la graniţa de stat cu România este de aproape 40 de km. este amplasată la circa 10 km sud-est de Orosháza. Orosháza is situated at around 40 km from the Romanian border and nearly 50 km from Sântana. on the left side of the secondary road towards Kaszaper. iar faţă de Sântana de circa 50 de km. named Nagytatársánc. Imagine din satelit a fortificaţiei (sursa Google Earth)/Satellite image of the earthwork (source Google Earth) .Localizarea fortificaţiei Micul oraş Orosháza se găseşte la extremitatea estică a comitatului Békés. al cărui toponim este Nagytatársánc. 55. is located almost 10 km South-East of Orosháza. pe partea stângă a drumului secundar ce duce spre Kaszaper. între alte două oraşe tipice pentru câmpia de sud a Alföldu-lui: Hódmezővásárhely şi Békéscsaba. between other two typical towns of the Alföld Southern plains: Hódmezővásárhely and Békéscsaba. 53 Fig. The earthwork.

în anul următor. a frequently 1897. with the trends of that Szeremlei consideră că Fig. face description of the cea mai amplă descriere archaeological discoveries a descoperirilor de la from Nagytatársánc Nagytatársánc (Szeremlei (Szeremlei 1900. Szeremlei belived aici a fost capitala lui XIXth century map (1860-1865) with the localisation of the earthwork .Istoricul cercetărilor The state of research According to the information provided by János Din informaţiile oferite de János Banner. sub o formă elipsoidală. în istoria comitatului Cenad (Borovszky placed the earthwork from Nagytatársánc. fost Banner. scriind Hódmezővásárhely. La 1896. fortificaţia de la Nagytatársánc. în Békés County (Karácsonyi 1896. Dacă pe această hartă illustrated the earthwork as a rectangular shaped structure. 267) şi year. as an din secolul al XIX-lea ea este reprezentată mult mai ellipsoidal shaped structure. then in Budapest. the earthwork from Orosháza was first prima menţiune a fortificaţiei de la Orosháza apare pe o mentioned on a map in 1751 (Baner 1939. 195). in Pusztafoldvár. cetatea de pământ avea o forma patrulateră. That map hartă de la 1751 (Banner 1939. gave o istorie a localităţii the most comprehensive Hódmezővásárhely. pe harta but the Vertics map from 1774 and the Josephine map from Vertics de la 1774. In 1896. Ulterior. 1900. 267) and in the following 54 monografia comitatului Békés (Karácsonyi 1896. 481-486). Later în teritoriul localităţii on. the history of Cenad County (Borovszky 1897. 96). Samu Szeremlei. este amplasată of Pusztafoldvár. ori pe hărţile 1783 gave a more accurate account of the earthwork. and profesor de arheologie la Szeged şi mai apoi la Budapesta. 354-357. 56. the monography of aproape de realitate. pe cea iosefina de la 1783. 96). his history of the locality Samu Szeremlei. 354-357. on the teritorry Ungaria. Hartă din secolul al XIX-lea (1860-1865) cu localizarea fortificaţiei/ age. 481-486). In compliance În spiritul epocii sale. 195). un toponim used toponym for the des utilizat pentru earth fortresses from cetăţile de pământ din Hungaria. former archaeology professor in Szeged.

Singurele cercetări arheologice de la Hódmezővásárhely (de fapt Orosháza) Nagytatársánc sunt cele făcute în vara anului 1939 de către János Banner.52-1.Attila. aşa cum s-ar fi aşteptat. Allegedely. Structura lor interioară nu ar fi fost din lemn şi piatră. stretched in a U shape. Fortificaţia a fost investigată prin mai multe secţiuni. 4 gates were identified. The photograph clearly showed the defensive ditch and the earthen vallum.060 m long.521. According to Herczóg. Conform acestuia fortificaţia era mărginită la sud-est de un vechi curs de apă. the earthen vallum was 1. Iniţial sunt semnalate 4 porţi. fiind săpat în formă de U. Lăţimea sa maximă ar fi fost de 1800 m. Prior . care ar fi avut legătură cu sistemul de ape Mureş-Criş prin Szárazér. Şantul exterior a avut o adâncime de 2. cea mai mare având o deschidere de 25 m. and later the fortress had been settled by Gepid and Avar kings. whose excavations revealed a skull showing 55 evidence of trepanation and an antler. iar valul. şi una probabilă. József Herczóg va realiza pentru lucrarea lui Szeremlei un prim plan de situaţie.06 m de la nivelul actual de călcare. ca mai apoi cetatea să fie locuită de principii gepizi şi de cei avari. their inner structure was not made of wood and stone.05 m a fost identificat sterilul din punct de vedere that Attila’s capital had been there. József Herczóg prepared a map scale table for Szeremlei’s paper. two confirmed gates and one potential gate. două porţi sigure. Originally.06 m deep from the present day ground level. the biggest gate having a 25 m opening. which might have been connected to the Mureş-Criş river system via Szárazér. Valul de pământ ar fi avut o lăţime de 7-10 m şi o înălţime de 2-3 m. Tot pentru Szeremlei. prezenta o lungime de 3060 m. From the antique level. Ing. Eng. ci doar din lentile de pământ negru şi galben. învăţătorul Antal Varga face săpături găsind un craniu trepanat. We must acknowledge Banner’s effort to get an aerial photograph of the site at a scale of 1:4000. La 1. Pe această fotografie se poate vedea şanţul şi valul.60 m.60 m. Its maximum width would have been 1. The exterior defence ditch was 2. Szeremlei was also helped by teacher Antal Varga. as expected. Faţă de nivelul antic valul are o înălţime de 1. The only archaeological research in Hódmezővásárhely (actually Orosháza) Nagytatársánc was conducted by János Banner in the summer of 1939. The interior ditch was deeper: 2. and the semicircular shaped earthen vallum would have been 3. împreună cu un corn de cerb. probabil din epoca bronzului. the earthen vallum was 7-10 m wide and 2-3 m high. Presumably. Trebuie remarcat efortul lui Banner de a avea o fotografie aeriană a obiectivului la scara 1:4000. aici a existat o locuire din perioada timpurie a epocii cuprului. de formă semicirculară.55 m high.55 m. Înainte de construirea fortificaţiei. Several trenches were marked in order to investigate the earthwork. the earthwork was bordered on the South-East side by an old watercourse. but of black and yellow earth layers. probably dating to the Bronze Age. Cel de la interior era ceva mai adânc: 2.800 m.

where . 98-99). Newer researches consist of an aerial photograph taken by Dr Zoltán Czajlik from the ELTE University of Budapest (Czajlik 2006. a ditch (colour black in the photograph). the area was occupied by a settlement belonging to the early Copper Age. was discovered at a depth of 1. ábra). au fost identificate materiale aparţinând perioadei târzii a epocii bronzului şi epocii hallstattiene. un val interior ca şi zona din spatele său de unde a fost scos pământul în vederea ridicării fortificaţiei. Cercetările mai noi se rezumă la o fotografie aeriană realizată de dr. 73-74. The other ceramic fragments are atypical. Dimensiunile cetăţii de pământ de la Orosháza to the earthwork. de altfel de foarte bună calitate. Fotografie aeriană a fortificaţiei (după Czajlik 2006)/Aerial area behind it. 73-74. Subsequent researches determined Nándor Kalicz to assign the earthwork to the same period (Kalicz 1965. Două descoperiri ar data cetatea de aici în perioada hallstatt: un ac de bronz cu capul în forma de pecete (provenit din şantul interior de la o adâncime de 50 cm) şi un vas găsit în valul interior (Banner 1939. This high-quality image shows an exterior wave. In addition to the prehistoric materials. too. from an archaeological perspective. 105). 57. more precisely at Török Balint’s farm. 3. Descoperirile ulterioare din zonă îl determină pe Nándor Kalicz să atribuie fortificaţia aceleiaşi perioade (Kalicz 56 1965.arheologic. The discoveries made in this area may place the earthwork in the Hallstatt period: a bronze needle with signet like head (found in the interior ditch. buried 50 cm deep) and a vessel found in the interior earthen vallum (Banner 1939. the ditch contained Roman and modern ceramics. The sterile stratum. Other artefacts belonging to the late Bronze Age and Hallstatt photography of the earthwork (after Czajlik 2006) period were discovered inside the earthwork. Pe lângă materialele preistorice. 105). ábra).05 m. Tot în interiorul fortificaţiei. 3. se poate observa un val exterior. un şanţ (în imagine având culoarea neagră). în şanţ a mai ieşit la iveală şi ceramică romană şi modernă. 98-99). Restul ceramicii este atipică. mai exact la ferma lui Török Balint. an interior wave and the Fig. Pe imaginea surprinsă. Zoltán Czajlik de la Universitatea ELTE din Budapesta (Czajlik 2006.

Secusigiu commune. spre Munar. Milleker 1899. The first detailed record of that archaeological site was provided by the archaeologist and founder of the museum from Vršac. pe partea dreptă. se poate observa. we pass by Sânpetru German village. La circa 1 km de intersecţia care ne duce spre centrul satului.Nagytatársánc ar fi de 124 de ha. three volume. The state of research The earthwork from Munar was taken under surveillance for the first time by the Austrian authorities between 1860 and 1865. Primele informaţii detaliate despre acest obiectiv ne sunt oferite de arheologul şi întemeietorul muzeului din Vršac. cu ocazia întocmirii unor noi hărţi ale imperiului. One of those maps recorded the third and biggest enclosure of the earthwork. About 1 km away from the crossroads leading to the village center. archaeological Pe drumul judeţean 682. Milleker 1906). El ne informează foarte exact asupra faptului că: . Romania The location of the earthwork Driving on the county road no. judeţul Arad. Bodrog (Felix) Milleker. Bodrog (Felix) Milleker. Munar Wolfsberg . the earth was dug out for the earthwork construction. ce leagă oraşele Arad de Sânicolau Mare. The estimated area of the Orosháza Nagytatársánc earth fortress is approximately 124 ha. in the direction of Munar. when a new set of maps of the empire was about to be issued.Dealul Lupului. foarte aproape de şosea. România Localizarea fortificaţiei Munar Wolfsberg . Istoricul cercetărilor 57 Fortificaţia de la Munar intră pentru prima dată în atenţia autorităţilor austriece între anii 1860 şi 1865. connecting Arad and Sânicolau Mare. who pulished a very important. cel care la cumpăna dintre veacurile al XIX-lea şi al XX-lea a publicat în trei volume un foarte important repertoriu arheologic al Ungariei de sud (Milleker 1897.Dealul Lupului. comuna Secusigiu. se trece de localitatea Sânpetru German. Arad County. 682. we can notice a ellipsoidal shaped earthen vallum on the right side of the road. Pe una dintre acestea apare reprezentată incinta a treia (cea mai mare) a cetăţii. un val de pământ de formă elipsoidală.

where the mound height pământ. 97). care înspre that: Between Munar and nord atinge vadul Arăncii. and the sounthern mound. iar într-una au fost descoperite obiecte . As far financiar a descoperit multe vase de lut. mică şi unde aşezarea avea nevoie de o apărare artificială. On the South side. He clearly stated trapezoidală. În privinţa descoperirilor end of the West side we may find the entry point or the gate. a cărei înălţime e mai of Sâmpetru German. Sânpetru German. valul On the North side of the mound. Capătul de nord-est al cetăţii de ditch is almost flat. Pe latura sudică. Au fost găsite urne as the archaeological discoveris are concerned. The Acolo e acum casa ciosului (paznicului) mănăstirii Bezdin şi North-East end of the earth fortress streches upwards towards pe acolo intră şi azi drumul căruţelor în interiorul cetăţii de North-East. cu proeminenţe. the La capătul de nord al părţii vestice se află intrarea sau poarta. up to Aranca riffle. Milleker ridicătură de pământ de formă 1906). 97). the place is occupied by the house of the Bezdin pot observa numeroase urme arheologice.repertoire of Southern Între Munar şi Sânpetru Hungaria. urmând cursul Arancăi. în 1904 un inspector point inside the earth fortress (Milleker 1906a. unde curge Aranca. streching North 58 ridicătura situată înspre sud. Milleker negre. arheologice Milleker consemnează că: Dinspre Munar se Nowadays. On the North pământ (Milleker 1906a. following the Aranca watercourse. It has an către Sâmpetru German. situat spre Sânpetru German. earthen vallum reaches 2-3 meters from place to place. was smaller and an artificial defensive system was needed. Partea de vest a that links these villages. În partea nordică a fortificaţiei/XIXth century map (1860-1865) locating the earthwork of the village is named Bezdin ridicăturii. we satului Munar poartă numele can find a trapezoidiform de Bezdin Weingärden. at the end of 19th German înspre capătul de century – begining of 20th nord al şoselei care leagă century (Milleker 1897. Astfel pe pământul lui monastery cios (guardian) and it is also the carriage road entry Jost Ivan. merge în sus spre nord-est. Weingärden. 58. The West side 1906. aceste comune putem găsi o Milleker 1899. located in the direction şanţul e aproape nivelat. iar earth mound. se estimate surface area of 25 numeşte Wolfsberg (Milleker Fig. Hartă din secolul al XIX-lea (1860-1865) cu localizarea holde (iugăre). towards Suprafaţa estimată e de 25 the Northern end of the road holde (iugăre). where Aranca River flows. 53-54). is named Wolfsberg (Milleker 1906. the e pe alocuri înalt de 2-3 metri. 53-54).

and one of them contained destul de apreciabilă care-ţi spune că odinioară a apărat o cetate. 98).wrote that: Multiple archaeological remnants from Munar de bronz (Milleker 1906. defended a fortress. 185. nr. iar restul cu legume şi cereale (Lotreanu 1935. in 1904 a finacial inspector În perioada interbelică Ioan Lotreanu descria şi el discovered several clay pots on the land of Jost Ivan. 287. In 1948 Marius mijlocii (grupul CorneştiFig. As a matter of fact. 98). and then moves away unnoticed. 287. grape vine and the remaining fostul director al Muzeului land with vegetable and cereal Banatului din Timişoara. which leads to the assumption that once upon a time it 286). you can see a very well preserved ditch. Roska 1942. Fragmente ceramice descoperite în săpăturile lui M. apoi Between the two world wars Ioan Lotreanu se depărtează pe neobservate. Moga/ Moga. preluând informaţiile Nowadays. alte lucrări pattern towards North-East. caracteristice perioadei nr. formând un arc şi se îndreaptă described the Munar earthwork as an Avar ring: Close spre nord-est. formerly occupied by the Roska 1942. Timişoara există un lot and the other papers important de materiale care simply cite the existing ar proveni de la Sânpetru information (Childe 1929. 270). fortress is mostly covered with În anul 1948 Marius Moga. the land area existente (Childe 1929. În earthwork was limited to colecţiile muzeului din these two primary sources. can be observed. face mai multe săpături în The scientific zona localităţilor Sânpetru interest in the Munar German – Satu Mare. cu o lungime a black urn with protuberances. German Mânăstirea Bezdin. of considerable în mare parte. The findings included avar: În apropiere se vede un şanţ bine păstrat. 270). This ditch stretches along the road on a short Interesul ştiinţific pentru fortificaţia de la Munar se distance. crops (Lotreanu 1935. Moga’s excavation . former director of Crvenka) şi târzii a epocii Pottery fragments discovered in M. following an arch 59 limitează doar la aceste două surse primare. Locul fostului fort e plantat astăzi cu viţă de vie by. several bronze objects (Milleker 1906. Acest şanţ merge paralel cu drumul pe o distanţă mică. 185. 59. located fortificaţia de la Munar pe care o considera a fi un ring in the direction of Sânpetru German. length. 286).

are the ones that clarified the position of the earthwork în care se poate observa momentul apariţiei şi sensul in Munar area (Horedt 1974. Kurt Horedt şi Sânpetru German. Age. Luca 2005. earthwork. The museum care a preferat să o plaseze collections from Timişoara în perimetrul localităţii included an important set Sânpetru German (Luca of objects discovered in 2006. conducted 296). Cu ocazia 1987. 14. 85-86. 85-86. German (Luca 2006. as we are able to determine the emergence time and (circa 2100-1600-1500 a. ce barează actuala . 223. Luca 2005. Barbu et alii earthwork excavation from the Munar 1999. numeroaselor cercetări de teren efectuate în ultimii ani. Barbu et alii 1999. Bugilan Fig. Fotografie aeriană a fortificaţiei/Aerial photography of the Marius Moga made a trial 1987. 230). specific fapt un tell fortificat cu un val şi şanţ. As a result of the multiple field researches carried Acestea se concentrează doar în colţul nord-vestic al out in the past years. and he chose to place it in the area of Sânpetru Luca 2010. zona reprezintă de middle Bronze Age (around 2100-1600-1500 BC). 149-150. 175). We assumed that nr. Medeleţ. 223. nr. Age.Chr. Medeleţ. 254. 175). Este foarte probabil several excavations in ca Marius Moga să fi făcut the neighbouring area un sondaj în cetatea de of Sânpetru German – pământ de la Munar. pe Satu Mare. 60. 14. Bugilan evoluţiei elitelor războinice ale epocii bronzului. 149-150. Timişoara. Luca 2010. Kurt Horedt and Florin Medeleţ Cetatea de pământ de la Munar este un caz fericit. fiind caracteristice aşathe evolutionary trend of the elite warriors of the Bronze numitului grup Corneşti-Crvenka al culturii Vatina. specific to the lămuresc amplasamentul middle (Corneşti-Crvenka 60 fortificaţiei în raza localităţii group) and late Bronze Munar (Horedt 1974. am constatat că cele mai vechi descoperiri din interiorul The earthwork from Munar represents a fortunate fortificaţiei aparţin perioadei mijlocii a epocii bronzului case. 254. După cum se poate observa şi artefacts discovered inside the earthwork belong to the de pe o fotografie aeriană din 1965. we have concluded that the oldest fortificaţiei şi are 0.). Bezdin Florin Medeleţ sunt cei care Monastery.7 ha. 230).the Banat Museum from bronzului (Moga 1964.

Lipsa unor cercetări arheologice recente nu ne permite să avansăm deocamdată mai multe ipoteze.7 ha area.76 ha of land. fortified by a earthen vallum and a defence ditch. Ceramica descoperită este asemănătoare cu cea de la Sântana Cetatea Veche. Unfortunately. The most impressive earthen vallum (enclosure III) closed in on 14 ha of land (Horedt 1974. Cel mai impresionant val (incinta III) ajunge să închidă până la 14 hectare (Horedt 1974. culoarul Mureşului de jos. But. fortificaţia creşte considerabil în dimensiuni. The main entry point from the West was made 61 through a big gate. Fig. iar incinta II închide o suprafaţă de 4. Vatina culture. the lack of more recent archaeological research doesn’t allow us to issue more hypotheses. and two defensive systems were constructed. The ceramic objects discovered here are very similar to those from Sântana Cetatea Veche. During the late Bronze Age period the earthwork was extended considerably. to the so-called Corneşti-Crvenka group.terasă înaltă a Arancăi pe trei laturi. ceea ce ne îndeamnă să stabilim o relativă contemporaneitate între cele două comunităţi. 223 – 14. acum fiind ridicate două sisteme de apărare.76 ha.7 ha). cutting the present day high terrace of Aranca on three sides. dar este aproape cert că cele două fortificaţii au controlat.7 ha) and enclosure II closed in 4. probabil mărginită de un turn. asigura accesul principal dinspre vest. Fotografie aeriană a fortificaţiei (anii 1990)/ Aerial photography of the earthwork (1990’s) . probaly adjiacent to a tower. according to an aerial photograph taken in 1965. on a 0. Odată cu perioada târzie a epocii bronzului. but it is almost certain that the two earthworks were surveying the lower Mureş corridor on each side. fact that led us to establish a relative contemporaneity between the two communities. These objects have been located only in the North-West corner of the earthwork. 61. the area is actually a tell. de-o parte şi de alta. O poartă mare. 223 – 14.

judeţul Timiş. Murani (to the South-East) and Seceani (to the NorthEast). la circa 20 de km sud-est de cetatea de la Munar. The small village of Corneşti is located on the right side of the European road E 671 Timişoara-Arad. several maps were compiled. comuna Orţişoara. reflected the Habsburg conquest of Banat region. Orţişoara (to the North-West). The state of research The Treaty of Passarowitz.Corneşti Iarcuri. almost 20 km North of Timişoara. ne întâlnim cu cea mai mare fortificaţie 62 Fig. Orţişoara commune. The newly formed province required a thorough topographic documentation. Timiş County. Imagine din satelit a fortificaţiei (sursa Google Earth)/Satellite image of the earthwork (source Google Earth) from 1718. 62. În linie dreaptă. we meet the biggest earthwork in the European prehistory. between 1723 and 1725. known . Romania Localizarea fortificaţiei The location of the earthwork About 20 km South-East of the Munar earthwork. The huge earthwork is placed between the settlements of Corneşti (to the South-West). România Corneşti Iarcuri. Consequently.

Timiş County Fig. Orţişoara (la nord-vest). Istoricul cercetărilor În 1718 tratatul de pace de la Passarowitz consemna cucerirea Banatului de către habsburgi. recorded under the name of Schantz Kierovatz (Kriegsarchiev Wien BIXa 555) or Schantz Klenovatz (Kriegsarchiev Wien BIXa 554) later on. 63 Fig.de pământ din preistoria Europei. The maps illustrate a double (or even triple) ellipsoidal shaped earthwork to the North of Schadan (Kriegsarchiev Wien BIXa 558). Pentru noua organizare a provinciei era necesară o riguroasă documentare topografică. 63. after the name of Banat governor during those times (Medeleţ 1993. Imensa fortificaţie este amplasată între localităţile Corneşti (la sud-vest). The Avar settlement from Jadani. 64. Murani (la sud-est) şi Seceani (la nord-est). 122). Micul sat Corneşti se găseşte pe partea dreaptă a drumului european E 671 Timişoara-Arad. Astfel în perioada 1723-1725 sunt întocmite o serie de hărţi. In the following years. la aproape 20 de km nord de Timişoara. Hartă din secolul al XVIII-lea (1725) cu localizarea fortificaţiei/XVIIIth century map (1725) marking the localisation of the earthwork . in 1765 (Kriegsarchiev Wien BIXa 565). the earthwork was recorded by almost all the maps of the Banat region. Hartă din secolul al XVIII-lea (1733) cu localizarea fortificaţiei/ XVIIIth century map (1733) marking the localisation of the earthwork under the generic name of the Mercy Maps.

The first earthen vallum followed a circular pattern and stretched cunoscute generic ca şi hărţile Mercy. Afterwards. The earthwork was located 2845 m North of the village. in a presentation held on 28th February 1877 at the Association of History and Archaeology from Southern Hungary. Ulterior ea a fost publicată în caietul al II-lea. menţionată uneori sub denumirea de Schantz Kierovatz (Kriegsarchiev Wien BIXa 555) sau Schantz Klenovatz (Kriegsarchiev Wien BIXa 554) ca mai târziu în 1765 (Kriegsarchiev Wien BIXa 565). but the three concentric compounds were 64 Fig. and especially Winkler’s map. al Fig. cu ocazia unei relatări susţinute la 28 februarie 1877 în faţa Asociaţiei de istorie şi arheologie a Ungariei de sud. Primele informaţii cu privire la aşezarea avară de la Jadani din comitatul Timiş sunt oferite de József Péch. 122). After studying Griselini’s map. probably earthen vallums of an earthwork. 65.was first described by József Péch. published in the same year (Péch 1877). după numele guvernatorului de atunci al Banatului (Medeleţ 1993. Pe acestea se poate observa la nord de Schadan o dublă (sau chiar triplă) fortificaţie de formă elipsoidală (Kriegsarchiev Wien BIXa 558). Hartă din secolul al XVIII-lea (1725) cu localizarea fortificaţiei/ XVIIIth century map (1725) marking the localisation of the earthwork recorded under the name of Avaren Ring. Hartă din secolul al XVIII-lea (1765) cu localizarea fortificaţiei/ XVIIIth century map (1725) marking the localisation of the earthwork . the presentation was included in the second notebook of the publication Történelmi es Régészeti Értesitő from Timişoara. pe acelaşi an. Ulterior fortificaţia apare pe mai toate hărţile Banatului. Péch noticed the existence of rectangular perimeters at Jadani. 66. Another military map from 1860 showed the same findings.

As far as their size is concerned: the area enclosed by the first earthen vallum was totalling 115 holde. related to the word enclosures. 58). cea de-a II-a de 345 iugăre (203 ha respectiv 198 ha). stretching to the South. and the surface of the third enclosure was estimated at 997 iugăre (586 ha according to Horedt or 578 ha according to Medeleţ). The third earthen vallum resembles a rectangular shape. the former director of the museum from Timişoara. 223-227). 189-191). Horedt or 62 ha according to Fl. Considering the above. The first enclosure was estimated at 115 iugăre (equivalent with 67.publicaţiei Történelmi es Régészeti Értesitő din Timişoara (Péch 1877). puse în legătură cu îngrădituri. He assigned the earthwork to the Avar period based on a number of toponyms of Hungarian and Serbian origin. Plasarea în epocă avară îi este sugerată de o serie de toponime din limba maghiară şi sârbă. having an ellipsoidal lining. The . Fortificaţia se găseşte la 2845 m nord de localitate. 51).5 ha according to K. depăşeşte cursul celor două văi.5 ha după K. 128) suggested that the dating had been influenced by the hypothesis submitted by the scholar Francesco Griselini on the Avar origin of the earthen vallums from Banat (Griselini 1984. iar suprafaţa incintei a III-a era estimată la 997 iugăre (586 ha la Horedt sau 578 ha la Medeleţ). respectively 198 ha). Informaţiile oferite de Péch sunt reluate şi de Bodrog Milleker în cel de-al doilea volum al repertoriului său (Milleker 1899. Acest fapt i-a fost confirmat şi de harta militară din 1860. Horedt sau 62 ha după Fl. he did express his reticence about his opinions: I might have been mistaken 65 in my presentation and drew the wrong conclusions (Péch 1877. as well as the writings of Sándor Márki. 58). Florin Medeleţ (Medeleţ 1993. Studiind harta publicată de Griselini. de la Péch şi până la Ioachim Miloia. Péch a observat existenţa la Jadani a unor perimetre patrulatere. ceea ce i-a şi determinat pe Griselini şi pe Winkler să îl reprezinte astfel. since Péch until Ioachim Miloia. primul val fiind circular şi amplasat între două cursuri de apă. de formă ovală. which determined Griselini and Winkler to illustrate it accordingly. the second enclosure at 345 iugăre (203 ha. Medeleţ). In the end. al doilea de 345 de holde şi al treilea de 997 de holde (Péch 1877. the second earthen vallum 345 holde and the third earthen vallum 997 holde (Péch 1877. the earthwork from Corneşti Iarcuri was regarded as an Avar ring. dar mai ales pe cea a lui Winkler. Cel de-al doilea. probabil valuri de pământ ale unei fortificaţii. 51). unde cele trei valuri concentrice sunt menţionate sub denumirea de Avaren Ring. Medeleţ). alungindu-se spre sud. between two watercourses. În final păstrează anumite rezerve cu privire la opiniile sale: s-ar putea să fi greşit în prezentarea făcută şi să fi tras concluzii greşite (Péch 1877. 189-191). Aşa cum am văzut mai sus şi în cele scrise de Sándor Márki. Al treilea val aduce cu o formă patrulateră. The second earthen vallum. The data provided by Péch are cited by Bodrog Milleker in the second volume of his repertoire (Milleker 1899. spreads beyond the two watercourses. În privinţa dimesiunilor: teritoriul împrejmuit de primul val este de 115 holde. Prima incintă ar avea 115 iugăre (socotite la 67.

Based on the information provided by Bodrog Milleker. which would close a surface area of 1800 ha. Fortificaţia a fost datată la sfârşitul epocii bronzului. Kurt Horedt. which helped creating a more realistic plan of the Corneşti earthwork (Rade et alii 1989). provided a detailed description of the interwar archaeological activity on the earthwork from Corneşti (Medeleţ 1993. During the 1970s several aerial photographs of the area were taken. iar valul exterior este rectangular (circa 586 ha). the second one has an egg like shape (about 203 ha). care închidea astfel o suprafaţă de aproape 1800 ha.5 ha). as well as on his own field research conducted in the winter of 1989-1990. nr. nr. But. The results of the field surveys of Ioachim Miloia. from 1939.fostul director al muzeului din Timişoara. Efectuarea în anii ‘70 ai secolului trecut a unor fotografii aeriene ale zonei a permis realizarea unui plan al fortificaţiei de la Corneşti mult mai aproape de realitate (Rada et alii 1989). The earthwork was dated BD-Ha A (Horedt 1974. 128) a sugerat că această atribuire a fost influenţată de ipotezele cărturarului Francesco Griselini privind originea avară a valurilor de pământ din Banat (Griselini 1984. and the exterior vallum was rectangular (about 586 ha). 223-227).5 ha). cetatea de la Corneşti Iarcuri a fost considerată ca fiind un ring avar. the former professor from Cluj.. But. 8). 139). just as he so colourfully used to say: clearing up the bundle of issues related to the biggest antique earthwork from Europe remains the sole burden of the future archaeological research (Medeleţ 1993. 222. 128-137). 212. wrote about an earthwork located about 3 km North of Corneşti. fostul profesor clujean Kurt Horedt vorbeşte despre o fortificaţie aflată la circa 3 km nord de Corneşti compusă din trei valuri. mai exact în epoca bronzului. cel de-al doilea este în formă de ou (circa 203 ha). Florin Medeleţ doubted that hypothesis: I assume that the so-called earth vallum IV is nothing more than a part of the country road from the last century . Observaţiile de teren ale lui Ioachim Miloia. Tot regretatul arheolog timişorean ne informează cu lux de amănunte despre activitatea arheologică interbelică la cetatea de la Corneşti (Medeleţ 1993. Plecând de la informaţiile oferite de Bodrog Milleker. based on the study of older maps. but most of all. Mai mult decât atât s-a presupus existenţa unui al patrulea val.. 128-137). dar mai ales rezultatele săpăturilor lui Marius Moga din 1939 vor plasa fortificaţia de la Iarcuri 66 în preistorie. BD-Ha A (Horedt 1974. More than that. 8). dintre care primul are o formă circulară (67. more precisely in the Bronze Age. the existence of a fourth earthen vallum was suggested. 212. In compliance with the excavation results of Marius . Atât studiul hărţilor mai vechi cât şi propriile cercetări de teren din iarna anului 1989-1990 l-au determinat pe Florin Medeleţ să se îndoiască de o asemenea ipoteză: bănuiesc că aşa- late archaeologist from Timişoara. led the dating of Iarcuri earthwork in prehistoric times. Florin Medeleţ (Medeleţ 1993. the excavations results of Marius Moga. made of three earthen vallums: the first vallum had a circular shape (67. 222.

3.. Dar aşa cum plastic se exprima: elucidarea ghemului de probleme al uneia din cele mai mari fortificaţii antice din Europa rămâne în exclusivitate o sarcină a cercetării arheologice viitoare (Medeleţ 1993.zisul val IV nu reprezintă altceva decât părţi din traseele unor drumuri vicinale din secolul trecut. geografi sau (Micle et alii 2006. Fotografie a valurilor I şi II/Photography of the first and the a surface area of 72 ha. geographers or just scholars with an interest in the past decided to initiate an interdisciplinary 67 Şansa a făcut ca problematica fortificaţiei de la research of that great earthwork. the earthwork from Corneşti Iarcuri became the object of study for a team of specialists from the West University from Timişoara (Dorel Micle. Noile cercetări Moga and many other traces. providing novel data on Începând cu anul 2005. Liviu Măruia.. Marcel Török-Oance. Mircea been recently published. Leo investigations have Dorogostaisky. Starting in 2005. Leo Dorogostaisky. 67. several years of scientific Marcel Török-Oance.Chr. s-au adăugat măsurători second earth vallum . archaeologists.. the earthwork was dated as belonging to the second half of the 2nd millennium BC. Ardelean şi Adrian Cîntar). la Universitatea de Vest using the latest analysis din Timişoara (Dorel techniques. The dimensions interesaţi de trecut şiof the four enclosures were au propus o cercetare determined as follows: the interdisciplinară a acestei first earthen vallum was imense cetăţi de pământ. The new researches By chance.140 m long. Liviu Măruia. The field researches were Corneşti Iarcuri să devină obiect de studiu pentru un backed up by magnetometric measurements and morphocolectiv de specialişti de topographic mapping. fortificaţia de aici a fost încadrată în a doua jumătate a mileniului al II-lea a. The results of Micle. enclosed Cercetărilor de teren li Fig. the Corneşti Iarcuri site arheologi. Mircea Ardelean and Adrian Cîntar). Pe baza rezultatelor săpăturilor lui Marius Moga ca şi a altor indicii. 139). Micle et pur şi simplu intelectuali alii 2008).

185-186. a team of Romanian and mărgineşte o suprafaţă de 213 ha. tehnici de analiză. întrucât şi acestuia îi lipseşte o mare carried out by Dr Helmuth Becker.000 m3. surrounded mai moderne an area of 213 ha.and had a volume magnetometrice of 72. volumul acestui Timişoara.980 m folosindu-se cele long. beneficiary of generous funds de 144.000 m3. 68. confined publicate recent.735 m long and enclosed a surface area of 1722 ha.120 ştiinţifice au fost m long. fiind de 72. the şi cartări morfosecond earthen topografice. (Gogâltan et alii 2008. Micle et alii the vallum was missing. Model digital de elevaţie 3D a fortificaţiei/3D Digital Elevation Model of the earthwork given the fact that a section of 2006.000 m3. a surface area of 68 oferindu-ne date 504 ha. Dimensiunile celor patru incinte au fost stabilite 15. and had a volume Rezultatele of 144.000 m3. volumul valului part was also missing. 8). valul IV măsoară 15735 m lungime şi împrejmuieşte o The excavations were executed between 2008 and 2010. valul III are un perimetru de 8120 m şi from Fritz-Thyssen-Stiftung and Banat Museum from împrejmuieşte o suprafaţă de 504 ha. But the results of these porţiune. vallum was 5. but după cum urmează: valul I măsoară 3140 m lungime the volume could not be calculated. suprafaţă de 1722 ha. as a considerable şi împrejmuieşte o suprafaţă de 72 ha. Heeb et alii 2008. initiated the actual archaeological excavations val nu a putut fi calculat lipsind o bună parte din acesta. but the inedite despre volume could obiectivul de la not be estimated. the fourth earthen vallum was 2008). nici în acest caz volumul valului at the same time with the magnetometric measurements nu a putut fi stabilit. Corneşti Iarcuri (Micle et alii Fig. . volumul valului fiind German specialists. valul II are o lungime de 5980 m şi In the autumn of 2007. celor câţiva ani the third earthen de investigaţii vallum was 8. Abb.

where several atypical Neolithic ceramic fragments had been found . cu fonduri generoase oferite de Fritz-Thyssen-Stiftung şi Muzeul Banatului Timişoara. Maria Moroz-Pop. Rezultatele acestor investigaţii vor face însă obiectul unor rapoarte din partea colectivului de cercetare de la Corneşti Iarcuri.În toamna anului 2007 specialişti români şi germani. It is located on the road linking Lugoj and Timişoara. Timiş County. Ele s-au desfăşurat în perioada 2008-2010 în paralel cu măsurătorile magnetometrice efectuate de dr. the late archaeologist from the Lugoj Museum. The state of research The first information on the existence of a prehistoric settlement . . The first conclusion of this research is the acknowledgement of the fortification dating to the late Bronze Age period. Heeb et alii 2008. Abb. The archaeological site is under the local administration of Topolovăţu Mare and can be found 300 m East from the exit towards Lugoj. Romania The location of the earthwork About 35 km South-East of Corneşti Iarcuri there is another earthwork. investigations will be included in the reports prepared by the research team from Corneşti Iarcuri. probably belonging to the same period. România Localizarea fortificaţiei La circa 35 de km sud-est de Corneşti Iarcuri se găseşte o altă fortificaţie aparţinând probabil aceleiaşi perioade.was provided to Gheorghe Lazarovici by Florin Medeleţ (Lazarovici 1979. Ca o primă concluzie a acestor cercetări este confirmarea atribuirii primei incinte fortificate de aici perioadei târzii a epocii bronzului. între localităţile Iosifalău şi Topolovăţu Mare. between Iosifalău and Topolovăţu Mare. Ea este situată pe şoseaua dintre Lugoj şi Timişoara. Topolovăţu Mare Joamba. 212). judeţul Timiş. wrote the following in her contribution 69 Topolovăţu Mare Joamba. Din punct de vedere administrativ obiectivul arheologic aparţine localităţii Topolovăţu Mare şi îl putem găsi la 300 m est de ieşirea spre Lugoj. Helmuth Becker. 185-186. 8). au început săpăturile arheologice propriu-zise (Gogâltan et alii 2008.

255). other specialists are going to refer to this information (Gumă 1993. fragmente ceramice atipice neolitice îi sunt oferite lui Gheorghe Lazarovici de către Florin Medeleţ (Lazarovici 1979. în contribuţia sa la repertoriul arheologic al judeţului Timiş consemna următoarele: În primăvara anului 1982 lucrările de îmbunătăţiri funciare to the archaeological repertoire of Timiş County: In spring 1982. Luca 2010. regretatul arheolog al Muzeului din Lugoj. paragraph XXVIII). 256. during the land improvement works conducted in the area. 212). containing polished pottery with ribbed decorations (Moroz-Pop 1983. Luca 2006. Later on. 297. 69. The preliminary sampling carried out by the Lugoj Museum unveiled the existence of adobe knots on a large scale. Imagine din satelit a fortificaţiei (sursa Google Earth)/ Satellite image of the earthwork (source Google Earth) Istoricul cercetărilor Primele informaţii despre existenţa unei mari aşezări preistorice în care s-au găsit. Maria Moroz-Pop. 481. printre altele.70 Fig. . almost the entire perimeter of the Hallstatt settlement was uncovered.

am putut identifica mai multe fragmente ceramice caracteristice perioadei târzii a epocii bronzului. while studying the original objects from the Lugoj Museum collections. specific to the late Bronze Age.au decopertat aproape complet perimetrul unei aşezări hallstattiene. we were able to identify several pottery fragments. this fortification may also be contemporaneous with the ones described above. Noile cercetări The new researches Several years ago. Luca 2006. În sprijinul acestei supoziţii vin şi cercetările de teren recente efectuate de către Leo Dorogostaisky. prin bunăvoinţa Mariei Moroz-Pop. Ca şi suprafaţă cetatea de pământ închide o arie de aproximativ 14 ha. 481. Sondajul de proporţii reduse realizat de Muzeul din Lugoj a relevat existenţa unor aglomerări de chirpici de mari proporţii la nivelul cărora apare ceramică lustruită. Aceste date vor fi reluate ulterior şi de către alţii (Gumă 1993. This hypothesis is supported by the recent field research conducted by Leo Dorogostaisky. 71 just like the structures from Orosháza or Munar. A satellite image provided by the Google Earth software clearly shows the semi-circular shape of this fortification. So. De pe o fotografie din satelit oferită de programul Google Earth se poate lesne observa că această fortificaţie are o formă semicirculară. Studiind cu câţiva ani în urmă. 297. cu decor canelat (Moroz-Pop 1983. courtesy of Maria Moroz-Pop. . la fel ca şi în cazul celor de la Orosháza sau Munar. 256. punctul XXVIII). materiale inedite din colecţiile Muzeului din Lugoj. This earthwork encloses a surface area of around 14 ha. 255). Este posibil ca şi această fortificaţie să fie contemporană cu cele prezentate mai sus. Luca 2010.

72 .

Câteva concluzii istorice Several historic conclusions 73 .

Chr. Mult mai bine cunoscute sunt tell-urile perioadei timpurii şi mijlocii a epocii bronzului (cca. the first earthworks appeared in the Lower Mureş area at the end of early Neolithic period.) tipul de habitat reprezentat de tell-uri se răspândeşte în aproape întregul Bazin Carpatic (Gogâltan 2003). as never met before in the prehistory of the region. even stone walls (Gogâltan 2008). Pecica. During the late Neolithic period (circa 5000-4500 BC) the dwelling style advanced and the tells spread throughout the entire Carpathian basin (Gogâltan 2003). Fortificaţiile devin mai complexe existând şanţuri impresionante. Pecica. Începând cu sfârşitul epocii bronzului (cca. One of the characteristic features of those settlements was the very presence of the fortifications (ditches. Several fortified tells could be recorded alongside Lower Mureş: Alioş. 15001000 a. Hungary (Horváth 2005. 51-83).) (Maillol et alii 2004). Munar. Numeroasele descoperiri arheologice dovedesc că perioada se caracterizează şi printr-un mare According to our findings so far. and wooden palisades). judeţul Timiş (cca. 60005500 a. valuri cu palisade sau. Periam. ating dimensiuni nemaiîntâlnite până atunci în preistoria acestor locuri. acolo unde exista materia primă.) unele aşezări. Semlac etc. aşa cum o certifică măsurătorile geofizice din aşezarea multistratificată (tell-ul) de la Dudeştii Vechi Movila lui Deciov. The tells belonging to the early and middle Bronze Age are much better known (circa 2500-1500 BC).). earthen vallums with palisades or.Chr.Chr. Munar. Una dintre caracteristicile acestor aşezări este tocmai prezenţa fortificaţiilor (şanţuri şi palisade de lemn) aşa cum este cazul tell-ului de la Hódmezővásárhely Gorzsa. 5183). De-a lungul Mureşului de jos pot fi consemnate tell-urile fortificate de la Alioş. Timiş county (circa 6000-5500 BC) (Maillol et alii 2004). Periam. 2500-1500 a. Ungaria (Horváth 2005. .Câteva concluzii istorice Several historic conclusions Din ceea ce cunoaştem până la ora actuală. primele fortificaţii îşi fac apariţia la Mureşul de jos la finalul neoliticului timpuriu. 5000-4500 a.Chr. Semlac etc. in the areas where stone was available. a fact validated by the geophysical measurements of the multi-layered settlement (tell) from Dudeştii Vechi Movila lui Deciov. chiar şi ziduri de piatră (Gogâltan 2008). Odată cu neoliticul 74 târziu (cca. The fortification grew more complex. Starting with the end of the Bronze Age (circa 1500-1000 BC) some settlements reached such impressive size. with large scale ditches. aşa cum am văzut. for example: the tell from Hódmezővásárhely Gorzsa.

which ultimately led to a demographic explosion and the redistribution of the population towards the new power centres. the fortress became the community symbol of power and welfare. O astfel de lucrare nu putea fi dusă la bun sfârşit fără un lider carismatic. The 75 development of the settlement from Sântana Cetatea Veche reflected perfectly the control of the rich copper and golden resources. Pentru a-şi apăra bunurile a fost necesară ridicarea unor fortificaţii care să ţină la respect posibilii duşmani. De aceea. a căilor de comunicaţii. respected by his followers. comerţ la lungă distanţă etc. long distance trade. s-a reflectat cum nu se poate mai bine în dezvoltarea aşezării de la Sântana Cetatea Veche. etc. dar pentru a înţelege mai bine dimensiunea efortului depus. Over time. but we could make an attempt. ca şi în alte cazuri. respectat şi ascultat de toţi. Such an endeavour could be completed solely by a charismatic leader. Noua ierarhizare socială este generată de ceea ce istorici marxişti denumeau plus produs.) are efecte benefice asupra ocupaţiilor tradiţionale (agricultura şi creşterea animalelor). of the communication roads and the rich Mureş Plain. a câmpiei mănoase a Mureşului. The new social hierarchy was dictated by surplus product. metallurgy. Diversificarea activităţilor economice (minerit. It is very difficult for us to retrace how the earthwork from Cetatea Veche was built. Cherishing his memory was the duty of his people. The diversification of the economic activities (mining. o încercare se poate face. Stăpânirea bogatelor zone cuprifere şi aurifere din imediata apropiere. Consequently. Ne este greu să reconstituim modul în care a fost ridicată fortificaţia de la Cetatea Veche. Cei mai potriviţi copaci au căzut sub loviturile topoarelor de piatră sau bronz pentru ca mai apoi să fie transportaţi. The people were bound to raise a fortification strong enough to protect their possessions and keep the potential enemies away. The most suitable trees were cut down by . Păstrarea memoriei sale era o datorie de onoare a celor supuşi. the grave of such a personality might lay under the great tumulus located on the South-East border of the third enclosure. Cetatea a devenit cu timpul simbolul forţei şi bogăţiei acestei comunităţi. metalurgie. este posibil ca mormântul acestei personalităţi să se găsească sub impresionatul tumul de la marginea de sud-est a incintei a III-a.) had a positive effect over the traditional activities (agriculture and animal breeding). ce duce implicit la o explozie demografică şi la o concentrare a populaţiei în noile centre de putere. Those were the premises for improving the living standards. cu ajutorul animalelor de Multiple archaeological discoveries proved that the period was characterized by a significant development of the bronze and gold metallurgy.avânt al metalurgiei bronzului şi a aurului. Toate contribuie la creşterea nivelului de trai. to have a better understanding of the endeavour. as the Marxist historians used to call it.

o mare cantitate de piatră. Propunere de reconstituire a fortificaţiei de la Corneşti. probably with considerable efforts. buşteni au fost folosiţi ca fundaţie la valul de pământ sau puşi în structura zidului de apărare. from a quarry located about 15 km away. De la circa 15 km spre Pâncota. Desen Alan Coram/Carter (după Heeb et alii 2008)/Proposal for a reconstruction of the earthwork from Corneşti.tracţiune (boi. Just like we mentioned earlier. cows or horses) or even by hand. unde şi astăzi funcţionează o carieră. 70. Draving by Alan Coram/Carter (after Heeb et alii 2008) . Şi ea a fost clădită la baza fundaţiei pentru a o asigura rezistenţa stone or bronze axes and then hauled by draft animals (oxen. the logs were used as the foundation of the earthen vallum or inserted in the structure of the defence wall. a fost extrasă şi trasportată. vaci sau cai) ori chiar pe umeri. Aşa cum am văzut. A large quantity of stone was extracted and hauled. in the direction of 76 Fig. probabil cu eforturi considerabile.

the coasts of Adriatic Sea. at the court of the powerful royalties from Italy. baskets. etc. a unor persoane şi implicit a celor mai avansate idei şi tehnologii ale epocii (Kristiansen. The stone was also built up on the foundation. There are very many archaeological evidences to sustain the movement of persons. În loc de o simplă palisadă. The wall thickness. a fost tencuit la exterior cu straturi succesive de lut. coşuri. s-a ridicat un zid cu o structură din lemn şi lut.50-2 m). Pentru a nu fi incendiat zidul. to ensure a greater strength. or in the copper or salt mines all over Europe. Larsson 2005). continental Greece. just like the warfare skills. a quarry which is still operational today. tărgi etc. Our assumption is that such a wall should have been at least as tall as its defenders (1. about 80 cm in the area under investigation. Such knowledge and skill could be attained. provided by the corresponding craftsmen. just like the one already found on the shores of several lakes in Switzerland and Austria (the so called lacustrine settlements) . the consecutive earth layers underwent thorough punning. Presupunem că acest zid. including the most 77 advanced ideas and technologies of the time. Crete or even Egypt and the Middle East. Larsson 2005). Ucenicia în acest domeniu se putea dobândi. We should not forget that the tools of the time needed constant sharpening and maintenance. . Cele cinci astfel de Pâncota. Creta sau chiar din Egipt şi Orientul Apropiat. pe care le cunoaştem de altfel din aşezările cercetate pe malurile unor lacuri din Elveţia şi Austria (aşa-anumitele aşezări palafite) sau din minele cuprifere ori de sare de pe cuprinsul Europei.). In order to ensure a better artificial consolidation. barrows. The defence ditch was dug and the earth needed to raise the earthen vallum was moved using wooden and bone tools (hoes. lentilele succesive de pământ au fost puternic bătute cu maiuri din lemn. Pentru o mai bună compactare. Grosimea sa. The construction of the fortress from Sântana required solid architectonic knowledge. Cu unelte din lemn şi os (săpăligi. shovels. from the Mediterranean Sea to the North Sea during the Bronze Age (Kristiansen. de la Marea Mediterană până la Marea Nordului. trebuia să aibă cel puţin înălţimea apărătorilor săi (1.acesteia. A wooden and clay wall was built instead of a simple palisade.). was meant to ensure protection against the attacks with burnt clay projectiles (balls). lopeţi. circa 80 cm în zona cercetată. era menită să asigure atât protejarea în cazul atacurilor cu proiectile (bile) din lut ars şi a unor berbeci din lemn. ca şi meşteşugul armelor de altfel. Sunt numerose dovezile arheologice care atestă circulaţia în epoca bronzului. de pe coastele Mării Adriatice. la curţile unor dinaşti puternici din Italia. pentru a fi eficient. and wooden battering rams. Nu putem uita că uneltele trebuiau ascuţite sau reparate periodic de cei pricepuţi la astfel de meşteşuguri. Grecia continentală. Modul de construcţie al fortificaţiei de la Sântana presupune temeinice cunoştiinţe arhitectonice.50-2 m) in order to be efficient. cât şi structura organică a zidului ridicat pe o asemenea înălţime. a fost săpat şanţul de apărare şi cărat pământul necesar ridicării valului.

The picture cannot be complete without the people in charge 78 Fig. The five layers of coatings suggest that regular repair works were carried out. O singură comunitate nu putea ridica o asemenea fortificaţie. 71. Pentru ca scenariul să fie cât mai complet. De altfel cercetările arheologice de teren as well as to ensure the inner structure of the wall raised on such heights. Am mai amintit că apa necesară umplerii şanţului de apărare putea să provină dintr-un curs activ. the external side was plastered with several coats of clay.straturi observate sugerează grija periodică arătată în repararea sa. We mentioned that the water necessary for filling the defence ditch might have been supplied by an active diverted watercourse. Fortificaţiile menţionate în text/Earthworks mentioned in the text . nu-i putem uita nici pe cei care au hrănit o asemenea armată de muncitori. In order to protect the wall against fires. deviat în acest scop.

given the fact that other similar earthworks were etc. taxe de protecţie if the multiple bronze artefacts discovered here (sickles. De altfel be an important source of Sântana Cetatea Veche a fost income for those people. prin culoarul Mureşului outcome of war pillage.of feeding such an army of workers. între centrul Transilvaniei şi But it was a known fact that the warriors from Sântana Câmpia Panonică. racketeering or custom fees. In Cercetările sunt doar la Fig. pendants. We believe it covered a considerable surface descoperite (seceri. Comerţul pare să fi asigurat acestora had control over the un venit considerabil. sau peste Munţii Apuseni. for territorial control. It asemenea fortificaţii se aflau la distanţe apreciabile. topoare. Este cât se poate de sigur axes.) au fost produse în această aşezare sau o bună parte located at a significant distance. în cele din urmă victima The few earthworks unui astfel de conflict. bracelets. via the arată că în zonă a existat o Mureş Defile or across the concurenţă acerbă pentru Apuseni Mountains. Artefacte de bronz descoperite Sântana Cetatea Veche/Bronze fact. As a matter of fact. Nu was difficult to assess the size of the territory administered putem spune acum dacă numeroasele obiecte de bronz by the fortress. the de mare a fost teritoriul controlat de această cetate. pandantive. trade roads connecting Cele câteva cetăţi de Central Transylvania and pământ prezentate mai sus Pannonic Basin. etc. brâuri area. ori plata unei vămi de trecere. described above prove La aceste mari aşezări that a fierce competition fortificate cunoscute deja developed between them se pot adăuga altele. Îl archaeological field researches suggested that several bănuim de dimensiuni considerabile de vreme ce alte settlements existed around Cetatea Veche from Sântana. Este greu de apreciat cât an earthwork of such amplitude. belts. 72.) were manufactured că războinicii de la Sântana au controlat drumurile in that settlement or if some of them represented the 79 comerciale ce făceau legătura. brăţări. The păstrarea şi stăpânirea trade activities seemed to teritoriului. in the end Sântana început iar viitorul poate artifacts discovered at Sântana Cetatea Veche . We could not confirm dintre ele constituie jafuri de război. au arătat că în preajma Cetăţii Vechi de la Sântana au One single community was not capable of raising existat numeroase aşezări.

Several other earthworks can be added to the list. . besides these big fortified settlements described above. această fortificaţie se integrează întrun sistem la fel de complex ca cel prezentat de Homer în preajma războiului troian. in their vicinity (Firiteaz). adevăraţi seniori ai războiului. Recaş. Recaş. Sacoşu Mare). Descoperirile de la Sântana Cetatea Veche vin să completeze ceea ce noi denumim epoca bronzului cu o imagine care nu ne-a mai fost dezvăluită până acum. or some isolated objects were discovered inside the perimeter of the great fortified settlements (Sântana. or not too far away (Alioş. this earthwork is part of a complex system. were able to afford exquisite golden jewelleries. up until now. The ones on top of the social pyramid. That is why. Together with other discoveries along the Lower Mureş watercourse. which has critical contribution to the outlining of the complex society during those times. Sacoşu Mare). Some golden treasures. similar to the one described by Homer during the Trojan War. the Lower Mureş region concentrates the biggest number of golden artefacts belonging to the late Bronze Age from the entire Carpathian Basin (Mozsolics 1973). Cetatea Veche became the victim of such a conflict. Carani. Cei din vârful piramidei sociale. The archaeological landscape expands by including a new site. Din această cauză în zona Mureşului de jos se constată cea mai impresionantă concentrare de obiecte din aur caracteristice perioadei târzii a epocii bronzului din întregul Bazin Carpatic (Mozsolics 1973).aduce surprize nebănuite. Corneşti). Corneşti). The research activities have only just begun and the future may hold unexpected surprises. The discoveries from Sântana Cetatea Veche help us complete the Bronze Age as we know it. the real war lords. Peisajul arheologic s-a îmbogăţit cu un nou obiectiv care contribuie decisiv la conturarea complexei societăţi a acestei perioade. Alături de alte descoperiri de pe cursul Mureşului de jos. Cerneteaz. Cerneteaz. Explicaţia nu poate fi decât una: ele se aflau în posesia celor mai importanţi oameni ai vremii. Carani. 80 în apropierea lor (Firiteaz) sau nu foarte departe de acestea (Alioş. îşi puteau permite podoabe din aur de o calitate artistică deosebită (Harding 2007). with an undisclosed image. Unele tezaure de aur sau obiecte izolate au fost descoperite chiar în perimetrul marilor aşezări fortificate (Sântana. There can only be one explanation: they were the property of some of the most important people of those times.

Tezaurul de la “Oradea” (după Kemenczei 1999)/ The hoard from “Oradea” (after Kemenczei 1999) . 74. Tezaurul de la Firiteaz (după Kemenczei 1999)/The hoard from Firiteaz (after Kemenczei 1999) Fig. 76.Fig. 75. 73. Piese de aur din tezaurul de la Sântana (după Kemenczei 1999)/Gold artifacts form Sântana hoard (after Kemenczei 1999) Fig. Piese de aur din tezaurul de la Sacoşu Mare (după Leahu 2009)/ Gold artifacts form Sacoşu Mare hoard (after Leahu 2009) 81 Fig.

Tobias Kienlin and Dr. Alexandra Găvan a avut încă o dată răbdarea de a corecta şi acest text. Colegilor George Hurezan şi drd. He was the one who encouraged us to publish the results of our research in this format. Gábor Szabó from ELTE University from Budapest. Our thoughts go to priest Lucian Mercea. La îndemnul său s-a decis publicarea în această formă a rezultatelor cercetărilor noastre. Florin Mărginean.Mulţumiri Acknowledgements Mulţumirile noastre se îndreaptă în primul rând spre dr. from the same museum. Drd. Dr. Drd. From the beginning of our approach the . Măsurătorile 82 magnetometrice nu s-ar fi putut face fără sprijinul generos al prof. MA József Gábor Nagy helped us with several translations from Hungarian. Peter Hügel. MA Alexandra Găvan had the patience to proofread this text. We are grateful to Roberto Tănăsache for his patience to make the digitalization and the layout of illustrations. Tobias Kienlin şi dr. the director of the Museum Arad. Roberto Tănăsache a avut răbdarea de a prelucra grafic imaginile şi pe această cale îi suntem recunoscători. József Gábor Nagy ne-a ajutat cu unele traduceri din limba maghiară. care ne-au oferit informaţii cu privire la fortificaţia de la Orosháza Nagytatársánc. întreaga noastră gratitudine pentru discuţiile şi observaţiile utile făcute cu ocazia numeroaselor vizite pe şantier. cel care a coordonat şi a sprijinit desfăşurarea săpăturilor arheologice de salvare de la Sântana Cetatea Veche. Dorel Micle. who provided information regarding the earthwork from Orosháza Nagytatársánc. our thanks go to Dr. Peter Hügel. arheologi în cadrul muzeului arădean. Analizele antropologice îi aparţin Luminiţei Andreica din cadrul aceluiaşi muzeu. Un gând bun adresăm pastorului Lucian Mercea pentru interesul său First of all. for the discussions and useful observations made on each of their visits on site. Zoltán Czajlik şi dr. Zoltán Czajlik and Dr. dr. for his permanent interest to record and rescue the archaeological discoveries from Sântana. Dorel Micle. The anthropological analyses were made by Luminiţa Andreica. The magnetometric measurements couldn’t have been made without the generous support of Prof. Our entire gratitude goes to our colleagues George Hurezan and MA Florin Mărginean. De un real sprijin am beneficiat din partea dr. archaeologists at the Museum Arad. We have received true support from Dr. directorul Complexului Muzeal Arad. Gábor Szabó de la Universitatea ELTE din Budapesta. the one who supervised and supported the archaeological rescue excavations from Sântana Cetatea Veche.

Alexandru Brehuescu. Zoltán József Botha. Ana Lucreţia Ignat. Narcis Ciobanu. Vlad Bogdan Vătavu. City Hall of Sântana understood and helped us to make Cetatea Veche a true landmark of this city. Alexandra Ioana Cociş. we would like to thank all the people who joined us. Zoltán József Botha. Alexandra Ioana Cociş. Alexandra Floarea. doctoranzi. masteranzi sau studenţi de la Univeristatea Babeş-Bolyai din Cluj şi Alexandru Ioan Cuza din Iaşi: József Gábor Nagy (UAIC Iaşi). Daniela Maria Culic. Cristiana Elena Cordoş.constant de a consemna şi salva descoperirile arheologice de la Sântana. Last. but not least. şi în zilele ploioase şi friguroase ale lunii noiembrie 2009. Alexandra Floarea. Luciana Adela Irimuş. Marian Adrian Lie. 83 . Cristiana Elena Cordoş. Marian Adrian Lie. Încă de la bun început primăria oraşului Sântana a înţeles şi ne-a ajutat să facem din Cetatea Veche un adevărat brand al oraşului. Luciana Adela Irimuş. Narcis Ciobanu. during the rainy and cold days of November 2009. Ana Lucreţia Ignat. Alexandru Brehuescu. Adrian Socaci (UBB Cluj). Adrian Socaci (UBB Cluj). colleagues and students from Babeş-Bolyai University from Cluj and Alexandru Ioan Cuza University from Iaşi: József Gábor Nagy (UAIC Iaşi). Daniela Maria Culic. Nu în ultimul rând mulţumirile noastre se adresează celor care au fost alături de noi. Vlad Bogdan Vătavu.

84 .

Bibliografie 85 Bibliography .

Szentmiklosi. Cercetările arheologice de la Sântana. 39-54. Bucureşti (2008). Pascu. G. Condurachi. Borovszky. Timiş. M. Dörner. Dumbravă. Morgenrot der Kulturen. I. és statisjtikai tekinteben. Fábián 1835/G. Crişan (ed. E. E. Barbu. Cod sit:158047. Gogâltan. 471-479. O privire generală. P. Ionaşcu. 131-150. Barbu et alii 1999/M. Oxford (1929). Repertoriul arheologic al Mureşului Inferior. Dörner. Römerzeitliche dakische Brandgräber aus Sîntana-Arad. Dörner 1980/M. Campania 2007. G. E. Ferenczi 1993/I. A. IV. P. Márki Sándor şi colecţia de antichităţi a Liceului din Arad (II). Wiecken. Hurezan. I. P. Banatica III. Aşezarea neolitică de la Sântana-Holumb (jud. Cu privire la tracii de pe teritoriul arădean la începutul hallstattului timpuriu. Ziridava XVIII. Budapest (2003). Ziridava XII. Corneşti. Csanád vármegye története 1715-ig. (1980). C.und Südeuropa. M. 25-31. jud. Raczky (Hrsg. The Danube in Prehistory.). Dacia N. Jerem. Valea Mureşului şi expediţia militară a lui Marcus Vinicius. II. 155-159. 14 mai-17 mai 2008. Bucureşti (1960). D. 114-115. Childe. Dumitraşcu 1975/S. Judeţul Arad. (2002). Ziridava XXIII. Încercare de istorie politică şi naturală a Banatului Timişoarei. Ziridava VI. Fábián. Arad). (1993). Gogâltan. Cu prilejul împlinirii a 60 de ani. Arad vármegye leírása históriai. Budapest (1835). Dörner 1960/E. Popescu. com. Em. Kopany D. Ferenczi. Der Goldfund von Sîntana-Arad. D. Gogâltan 2003/Fl. Timişoara (1999). B. Dörner 1976/E. Budapest (1897). Woidich J. Griselini.S. Griselini 1984/F. Hurezan. 459-557. Childe 1929/V. Gogâltan. Die neolitische Tellsiedlungen im Karpatenbecken. Hügel. M. Barbu. Cronica cercetărilor arheologice. (1975).M. Macrea. Petrescu-Dâmboviţa. Campania 1979. Gogâltan 2008/Fl. Gogâltan et alii 2008/Fl. Szatmári. Şt. Dumitraşcu. P.Geburtstag. Fortificaţiile tell-urilor epocii bronzului din Bazinul Carpatic.01. G. Heeb. Timişoara (1984) (prima . Borovszky 1897/S. II. Dörner. Barbu et alii 2002/M. 41-46. Preda.. R. Frühe Etappen der Menschengeschichte in Mittel. (2008). Dörner 1960a/E. Al. Prodan. Ein Überblick. (1960). Barbu. Punct: Iarcuri. Analele Banatului XVI. 223-262. A.86 Barbu. Omagiul lui Constantin Daicoviciu.). Dörner. Orţişoara. geographiai. A XLII-a sesiune naţională de rapoarte arheologice Iaşi. (1976). H. Pădurean. 81-100. Festschrift für Nándor Kalicz zu 75.

Orfevrăria preistorică. Nagy (Szerk. (2008).B.). Florin Gogâltan. G. Alexandru Brehuescu. Marian Adrian Lie. (2007). B. Cod sit: 12108. 51-83. Victor Sava. Spätbronzezeitliche Goldschatzfunde. Horváth. Larsson. 179-188. Rumänien – Forschungsgeschichte und neueste Untersuchungen. Travels. Luciana Adela Irimuş. Bratislava (1974). Vlad Bogdan Vătavu. Kovács. Gorzsa. Cristiana Elena Cordoş. Szentmiklosi. Narcis Ciobanu. 27 mai-30 mai 2010. 93-102. Praehistorische Zeitschrift 83. Karácsonyi 1896/J. Befestigte Siedlungen der spätbronze. Harding Warriors and Weapons in Bronze Age Europe. Budapest. Horedt 1967/K. The Prehistoric goldsmith craft. Luminiţa Andreica. Symposium zu Problemen der jüngeren Hallstattzeit in Mitteleuropa. The Rise of Bronze Age Society. 301-302. (2009).-29. Arad. Leahu 2009/D. 87 . Bucureşti (2010). Sântana. Horváth 2005/F. Adrian Socaci. Punct: Cetatea Veche. L. Horedt. Prähistorische Goldschätze aus dem Ungarischen Nationalmuseum. Leahu. Heeb et alii 2008/B. Alexandra Floarea. Karácsonyi. în T. 1780). CSSR. Hügel et alii 2010/ Peter Hügel. Budapest. Orosháza és környéke az őskorban. Jud. Muzeul Naţional de Istorie a României. Horedt. Lőrinczy (Szerk. 205-228. Cronica cercetărilor arheologice. Harding 2007/A. (1967). Timiş. Raczky (Hrsg. Kalicz 1965/N. J. Horedt 1974/K.und der Hallstattzeit im innerkarpatischen Rumänien. Bucureşti (1993). Bende. Gumă. Problemele ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania. September. Nagy Ioszef Gabor.). Al. Gumă 1993/M. Kristiansen. Th. Orosháza története. Ana Lucreţia Ignat. Zu den Wallringen von Corneşti-Iarcuri. II. Békésvármegye története. Transmissions and Transformation. Hétköznapok vénuszai. Előzetes eredmények az újkőkori tell 1978 és 1996 közötti feltárásából.02. Wiecken. G. 25. 137-156. Kemenczei. 2-13. Tezaurul. Botha Zoltán József. P. Campania 2009.). Chropovský (Red. Bucureşti. Daniela Maria Culic. Alexandra Ioana Cociş. Heeb. Orosháza (1965). A XLIV-a sesiune naţională de rapoarte arheologice Suceava. Cambridge (2005). Hódmezővásárhely (2005). Lazarovici. 63-79 Kristiansen. Larsson 2005/ K. Studii şi Comunicări Brukenthal 13. Lazarovici 1979/Gh.).ediţie Viena. Civilizaţia primei epoci a fierului în sud-vestul României.M. Cluj (1979).S. Kalicz. Neoliticul Banatului. 1999. jud. Kemenczei 1999/T. 1970 Smolenice. Gyula (1896).

Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből. Analele Banatului XIV. Luca. I.L. A. Luca 2006/S. 165-180. Temesvár (Timişoara). Analele Banatului II. I. I. A szent-annai avar gyűrű. (1993). Arad vármegye története. Arad (1892). Bugilan 1987/Fl. Ora de arheologie. Milleker. (2004). Mărghitan 1993/L. A szent-annai avar-ring. Milleker. Micle. Micle et alii 2008/D. (2006). Bugilan. Romania. A nagyfalui őstelep és a munár-németszentpéter földvár. (1987). Milleker 1906a/B. Timişoara (1935).és Arad. II. Moravetz. (1882). Temesvár (Timişoara).vármegyék történelmi és régészeti emlékei. Medeleţ. Történelmi és Régészeti . Történelmi és Régészeti Értesitő. Advances on Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management. 283-305. Micle. 1897. Monografia Banatului. Medeleţ 1993/Fl. Arheologie şi istorie (II). A Kölcsey-Egyesület Évkönyve. The morpho-topographic and cartographic analysis using GIS and Remote Sensing techniques of the archaeological site Cornesti “Iarcuri”. Arad (1884). În legătură cu fortificaţia de pământ de la Corneşti (comuna Orţişoara. Márki. Luca. Márki 1884/S. Milleker. Maillol. Micle et alii 2006/D. II. Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből. Márki. 1906. Temes. Medeleţ. I. 387393. Milleker 1897/B. Patrimonium Banaticum 3. L. Descoperiri arheologice din Banatul românesc – repertoriu -. Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből. Bucureşti (1993). Luca 2005/S. (1876). Török-Oance. Timis County. Măruia. Miletz 1876/ J. Temesvár (Timişoara). III. comuna Dudeştii Vechi (jud. Sibiu (2006). Luca. Temesvár (Timişoara). A. L. Milleker 1899/B. M. Analize geofizice în situl arheologic Movila lui Deciov. Dorogostaisky. Ciobotaru. füzet IV. L. Milleker 1906/B. I. Márki 1892/S. Timiş county) in the light of recent field research. Banatica 9. The earth works from Corneşti – “Iarcuri” (Orţişoara village. 1899. Contribuţii la problema şi la repertoriul movilelor de pămînt din Banat. Măruia. A. Archaeologiai Értesitö II.88 Lotreanu 1935/Gh. Lotreanu. Milleker. Medeleţ. D. Miletz. Márki 1882/S. Maillol et alii 2004/J. Descoperiri arheologice din Banatul românesc – repertoriu -.M. Sibiu (2010). 21-36. Bucureşti (2005). Descoperiri din Banat. Márki. 185-194. 119-150. Luca 2010/S. Timiş). 1. 87-198. Mărghitan. Roma (2008). judeţul Timiş). 112-121.

Covaci. Erdély régészeti repertóriuma I. Rusu. Temesvár (Timişoara). Moţ. N. Banatica I. Enzyklopädisches Handbuch zur Ur. Cu privire la ghiulelele de praştie descoperite în fortificaţia de pământ de la Sântana. 294. Posea. Istoricul Liviu Mărghitan la a 70-a aniersare. füzet I-II. din paleolitic până în evul mediu. Moga. füzet IV. Rusu.und Goldfunde des Karpatenbeckens. D. judeţul Arad. Bucureşti (1997).S. s. A zsadányi avar telepek Temes vármegyében. Câmpia de Vest a României (Câmpia Banato-Crişană). 105-112. (1964). 1298. XXII. (1877).. T. Die Verbreitung der Bronzehorte in Transsilvanien vom Ende der Bronzezeit bis in die mittlere Hallstattzeit. Mureşan 2007/O. 49-59. N. (1906).v. Studiu aerofotometric al fortificaţiilor de la Corneşti (jud.Értesitő. Parecz 1871/I. (1979). tom 1. Mureşan (ed. Rolul tracilor în partea de vest a României. N. Történeti és Régészeti Értesitö III. Benac. Arad (2007). Köln. SCIV I. A. Roska 1942/M. Două brăţări de bronz descoperite în cetatea de pământ de la Sântana. Sântana. Stuttgart. 40. Ziridava XI. Budapest (1973). Parecz. (1971).). M. Rada. Rusu 1973/M. Rusu 1971/M. 89 . (1950). Beograd 9-15 septembre 1971. Roska. 53-54. Mureşan. Cochină. Moroz-Pop 1983/ M. Garašanin. 377-380. E. Mureşan. 469-489.). Manea. Moroz-Pop. 177-210. A. Hügel. Pech 1877/J.). Filip (Hrsg. (1983). Crisia XVII.. 4. P. Arad. Popescu. Temesvár (Timişoara). Popescu et alii 1950/D. Posea 1997/G. Kolozsvár (Cluj). Rada et alii 1989/M. VII. Rusu. Actes du VIIIe Congres International des Sciences Prehistoriques et Protohistoriques. Mozsolics 1973/A. Banatica 7. 313-317. Felul de viaţă al populaţiei dacă-romane şi “barbare” la frontiera de vest a Daciei. Considérations sur quelques problèmes de l’époque hallstattienne de Transylvanie. Rusu 1969/M. Depotfundhorizonte von Forró und Ópályi. (1963). Rusu. judeţul Arad. Őskor. Cultura Tisa. III. Bronze. Rusu 1963/M. (1987). (1989). 149-154. Arad-megye és Arad-város ismertetése. Rusu 1979/M. J. SCIVA. Pech. Contribuţii la repertoriul arheologic al localităţilor din judeţul Timiş.und Frühgeschichte Europas. Moga 1964/M. Tasič (Red. Dacia N. Rusu. Mureşan 1987/A. 1942. Muzeul regional al Banatului. 119-124. (1871). Revista Muzeelor 3. Belgrad (1973). 117-123. Berlin. Timiş). 77-84. Mainz (1969). II (L-Z). Mozsolics. Dörner.

Les fortifications de l’âge du fer en Dacie (Roumanie): l’apport de la photointerprétation. Soroceanu (Hrsg. Stefan 1999/Al. Hódmezővásárhely (1900). Traum und Wircklichkeit. Archäologie eines Siedlungshügels. Stuttgart (2001). Archäologie eines Siedlungshügels und seiner Landschafts. N° spécial 17. Revue archéologique de Picardie.O. (1999).. E. I. 143165. Rahden/Westf. T. E. Korfmann (Hrsg. N. Fortificaţia de pământ de la Sântana – Arad în contextul arheologic contemporan. Rusu.. I. Troia. Troia. Dörner. 15-44. Rusu et alii 1999/M. Rusu./M. Troia. Ziridava XIX-XX. Ordentlich. Stefan.90 Rusu et alii 1996/M. Hódmezővásárhely története. S. Dörner. Szeremlei./Troia.. 261-269. Ordentlich. Archäologische Untersuchungen zur älteren Geschichte des südöstlichen Mitteleuropa. (1996). Boroffka.. I. Gedenkschrift für Kurt Horedt.).). (1999). Die Erdburg von Sântana-Arad in dem zeitgleichen archäologischen Kontext. Szeremlei 1900/S. Mainz (2006). . Transsilvanica.

Fotografii din timpul săpăturii de la Sântana Cetatea Veche campania 2009 91 Photographies taken during the excavation from Sântana Cetatea Veche campaign 2009 .

Detaliu cu zidul de lut/Detail with the wall . Fotografie a zidului de lut/Photography of the wall 92 Fig. 78. 77.Fig.

Curăţarea zidului de lut/Cleaning the wall 93 Fig. 79.Fig. 80. Fotografie a zidului de lut/Photography of the wall .

81. Cercetarea zidului de lut/Excavating the wall Fig.94 Fig. Fotografie a zidului de lut/Photography of the wall . Fotografie a zidului de lut/Photography of the wall Fig. 83. 82.

Desenarea zidului de lut şi a valului/Drawing the wall and the earthen vallum . 85. 86.95 Fig. Săparea valului/Excavating the earthen vallum Fig. 84. 87. Fotografierea zidului de lut şi a valului/Taking pictures of the wall and the earthen vallum Fig. Fotografie a zidului de lut/Photography of the wall Fig.

Săparea zidului de lut/Excavating the wall Fig. Pregătirea pentru fotografierea zidului de lut/Getting ready for taking pictures of the wall 96 Fig. 90. 88. Fotografie a zidului de lut/Photography of the wall .Fig. 89.

Pregătirea pentru fotografiere a şanţului de apărare/ Getting the defence ditch ready for pictures .97 Fig. Un moment de relaxare/A moment of relaxation Fig. 93. 94. 92. Apus de soare/Sunset Fig. 91. Săparea şanţului de apărare/Excavating the defence ditch Fig.

95. Conturarea lentilelor de pământ de pe profilul sudic al şanţului de apărare/Outlining the earthen loops on the southern profile of the defence ditch 98 .Fig. 96. Scoaterea apei din şanţul de apărare/Removing the water from the defence ditch Fig.

99 Fig. 97. 98. Apus de soare văzut de pe fortificaţie/ Sunset seen from the earthwork Fig. Şanţul de apărare/The defence ditch .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful