S.C.________________________________ Nota de intrare receptie nr.

________
Str.
Data__________________
Se receptioneaza marfuriIe furnizate de________________________________________________________________din IocaIitatea_____________________
cu auto (vagon) nr._____________________conform facturii (aviz de expeditie) nr.________________din data de_________________astfeI:
Nr. Furnizor Adaos comerc. Pret TVA Pret VaIoare VaIoare
crt. Denumire U/M Cant. Pret VaIoare TVA TotaI unit.cu aferent unit.cu Ia pret cu Ia pret cu
produs. unit.fara (fara Pe TotaI fact. % Suma amanuntuI adaos amanuntuI amanuntuI amanuntuI
TVA TVA) U/M 4426 401 fara TVA comerciaI cu TVA fara TVA cu TVA
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7=3x6 8=5+7 9 10=4x9 11=4+10 12=10x19% 13=6+11+12 14=3x11 14'=3x13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
COMISIA DE RECEPTIE PRIMIT IN GESTIUNE
NumeIe si prenumeIe Functia Semnatura Data Semnatu
1
2
3
Acest formular tipizat, poate fi personalizat sau nepersonalizat. Va recomandam personalizarea httphttp:www.tipizate24ore.ro
din care TVA
Pe U/M TotaI
4428
15=6+12 16=3x15

70 1. %' :7347 '. .7.7.4. %' %' !0 &.39 !709 :39 1.

2.9 54.3:39: 1.901507843. ..:%'              $#!% !#%$%& :20085703:200  :3.107039 ..: ..995 995 95.2507843.42.795.%' '.5709. %49.0891472:..2.7.4.9.7.3/./. !709 :39 .5709.: .  1. %49.48 .:30507843.2. $023.90470 74 . !709 :39 .9.9 '..: .3:39: 1.9    /.9 .: .$023.98.4.70 .70. $:2.48.9:7.4207.70 .%'  %' .3:39: .3:39: .2.:%' '.4207.70.

/3.70%' !0&..

 %49.   .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful