MALVINA COMAN

ACTIVITĂŢI DE
RECUPERARE ŞI DEZVOLTARE
EXERCIŢII ŞI PROBLEME DE MATEMATICĂ
PENTRU CLASELE II-IV

Editura Sfântul Ierarh Nicolae
2010
ISBN 978-606-577-152-9

CUPRINS

Pag.
INTRODUCERE

2

CAPITOLUL I - Formarea, citirea, scrierea, compararea,
ordonarea, aproximarea şi rotunjirea numerelor naturale
de la 0 la 1000

3

CAPITOLUL II – Adunarea, scăderea, înmulţirea şi
împărţirea numerelor naturale de la 0 la 1000

11

CAPITOLUL III - Ordinea efectuării operaţiilor

27

CAPITOLUL IV - Aflarea numărului necunoscut

34

CAPITOLUL V – Tabele matematice

44

CAPITOLUL VI – Probleme

57

1

INTRODUCERE

Lucrarea „Activităţi de recuperare şi dezvoltare” se
înscrie pe linia eforturilor tot mai mari, din ultima vreme, de a
oferi învăţătorilor lucrări care să vină în sprijinul lor pentru
activitatea de clasă cu elevii din şcolile incluzive a căror
cunoştinţe aritmetice sunt slabe sau medii.
Lucrarea se adresează elevilor claselor II-IV. Spre
deosebire însă de alte culegeri de exerciţii şi probleme, am
urmărit, după cum arată şi titlul, diverse exerciţii şi probleme,
imprimând lucrării un caracter de originalitate.
Sunt convinsă că lucrarea va trezi interesul unui mare
număr de rezolvatori.

2

CAPITOLUL I
Formarea, citirea, scrierea, compararea, ordonarea,
aproximarea şi rotunjirea numerelor naturale
de la 0 la 1000
1.- Număraţi:
a)- de la 21 la 61
b)- de la 76 la 86
c)- de la 85 la 95
d)- de la 99 la 77.
2.- Citiţi numerele:
35 treizeci şi cinci
16 şaisprezece
43 patruzeci şi trei
69 şaizeci şi nouă
84 optzeci şi patru
58 cincizeci şi opt

30+5
10+6
40+3
60+9
80+4
50+8.

3.- Scrieţi numerele: 35; 42; 24; 9; 39; 69; 80; 97; 15; 57.
Subliniaţi cu o linie cifra unităţilor şi cu două linii cifra
zecilor.
4.- Reprezentaţi pe o numărătoare cu zeci şi unităţi fiecare din
numerele: 22; 31; 41; 51; 61; 71; 81; 91.
5.- Descompuneţi în zeci şi unităţi numerele: 19; 29; 38; 74;
23; 13.
6.- Scrieţi cu cifre numerele: douăzeci şi patru; patruzeci;
cincizeci şi cinci şaizeci şi şase ; şaptezeci şi trei ; nouăzeci şi
nouă .
7.- Număraţi oral şi apoi scrieţi numerele de la 0 la 100:
3

a)- din 10 în 10; b)- din 20 în 20.
8.- Descompuneţi numerele 56 şi 84 după model:
23
20

3

9.- Scrieţi toate numerele formate din zeci şi unităţi, care au:
a)- cifra zecilor 6
b)- cifra unităţilor 3
c)- aceeaşi cifră pentru zeci şi unităţi.
10.- Scrieţi toate numerele formate din zeci şi unităţi, care se
pot forma cu cifrele:
a)- 8 şi 7
d)- 1 şi 2
b)- 6 şi 9
e)- 8 şi 9
c)- 4 şi 2
f)- 3 şi 0
11.- Citiţi cu voce tare şi scrieţi cu litere: 45; 86; 40; 15; 18;
81; 22.
12.- Scrieţi:
a)- cel mai mic număr care se poate scrie cu două cifre diferite
b)- cel mai mare număr de două cifre.
13.- Scrieţi numerele de două cifre care se pot forma folosind
cifrele 2 şi 7.
14.- Scrieţi numerele naturale care au:
a)- cifra zecilor 6 şi cifra unităţilor 4
b)- cifra zecilor 2 şi cifra unităţilor 2
c)- cifra zecilor 7 şi cifra unităţilor 0.
15.- Citiţi următoarele numere apoi scrieţi-le într-un tabel ca în
modelul de mai jos: 28; 49; 76; 31; 28; 99; 65; 57.
4

Zeci
3

Unităţi
9

16.- Completaţi în căsuţe numerele scrise cu cifre când sunt
scrise cu litere şi invers:
41 =
doisprezece =

= 27
Patruzeci şi doi

=

17.- Completaţi numerele naturale care lipsesc în fiecare din
şirurile următoare:
a)- 90; 91; 92……………………….. 97; 98
b)- 33; 34…………………………….. 39; 40
c)- 53; 54…………………………….. 65.
18.- Ordonaţi crescător următoarele numere: 49; 100; 91; 99;
11; 1; 96; 69; 2.
19.- Ordonaţi descrescător următoarele numere: 91; 31; 21;
71; 81; 19; 13; 17; 18; 60; 99.
20.- Ordonaţi crescător, apoi descrescător numerele de la 100
la 50, din 5 în 5.
21.- Scrieţi toate numerele de două cifre folosind pentru
fiecare ordin aceeaşi cifră.
22.- Scrieţi numere de două cifre folosind la fiecare număr o
singură dată cifrele:
a)- 2, 6
d)- 6, 4
b)- 4, 9
e)- 3, 9
c)- 2, 3
f)- 4, 6.
23.- Aşezaţi următoarele numere în ordine crescătoare:
5

a)- 41; 97; 74; 10; 88; 13; 5; 32; 65; 24
b)- 6; 62; 8; 90; 14; 10; 27; 31; 99; 71.
24. Comparaţi numerele, punând unul din semnele „<” sau
„>”:
a)- 88 şi 87; b)- 49 şi 59; c)- 18 şi 36; d)- 15 şi 5;
f)- 14 şi 4.
25.- Comparaţi următoarele numere consecutive şi puneţi între
ele semnele de relaţie potrivite ( < = > ):
a)- 23; 26; 25;
b)- 46; 44; 45;
c)- 70; 68; 69;
d)- 78; 79; 80.
26.- Care dintre propoziţiile următoare sunt adevărate?
a)- 83 < 87 ( A)
b)- 39 > 36
43 < 43
49 = 47
c)- 99 < 88
60 = 60.
27.- Se dă numărul 54. Scrie numărul precedent şi numărul
următor numărului dat.
28.- Scrieţi în locul fiecărei steluţe numărul precedent şi
numărul următor.
a)- ‫ < ٭‬66 < ‫٭‬
b)- ‫ < ٭‬76 < ‫٭‬
‫ < ٭‬97 < ‫٭‬
‫ < ٭‬29 < ‫٭‬
‫ < ٭‬70 < ‫٭‬
‫ < ٭‬78 < ‫٭‬
‫ < ٭‬58 < ‫٭‬
‫ < ٭‬11 < ‫٭‬
29.- Scrieţi:
a)- două numere mai apropiate de 30 decât de 40
b)- trei numere consecutive
c)- numărul precedent şi numărul următor faţă de: 72; 75; 77;
87; 91; 94
6

d)- toate numerele cuprinse între 70 şi 80, mai apropiate de
80 decât de 70.
e)- rotunjiţi la 40 numerele: 38; 32; 45; 48.
30)- Scrieţi primele 10 numere pare din şirul numerelor
naturale mai mari de 100. Scrieţi apoi primele 10 numere
impare din şirul numerelor naturale mai mici decât 100.
31)- Scrieţi următoarele numere: cinci sute trei; nouă sute; opt
sute douăzeci şi nouă; o sută treisprezece; două sute
nouăsprezece.
a)- scrieţi cu cifre
b)- precizaţi semnificaţia fiecărei cifre din numerele de mai
sus, alcătuind un tabel.
32.- Scrieţi cel mai mare, apoi cel mai mic număr de 3 cifre.
Precizaţi câte zeci are fiecare dintre ele.
33.- Comparaţi următoarele numere, folosind semnul <,
sau =:
131 şi 272; 423 şi 105; 924 şi 119; 262 şi 206; 432 şi 324.

>

34.- Aproximaţi prin lipsă, printr-un număr format numai din
sute, fiecare dintre numerele: 104; 275; 601; 435; 927; 805.
35.- Aproximaţi prin adaos, printr-un număr format numai din
sute, fiecare dintre numerele: 384; 862; 604; 679; 285; 753;
868; 273; 584.
36.- Aproximaţi printr-un număr format numai din zeci
următoarele numere: 47; 87; 97; 65; 47; 56; 48; 28; 36.
37.- Completaţi şirurile de mai jos cu numerele naturale
corespunzătoare, păstrând în fiecare caz procedeul de
numărare stabilit:
7

a)- 1, 3, 5…………………. 23, 25
b)- 6, 12…………………… 72, 78
c)- 10, 20…………………. 220, 230
d)- 100, 95, 90………….. 10, 5
e)- 100, 96, 92……………… 84, 4.
38.- Folosind de fiecare dată toate cifrele 2, 3, 5 câte o singură
dată, scrieţi:
a)- cel mai mic număr posibil
b)- cel mai mare număr posibil
c)- toate numerele care se pot forma având cifra zecilor 8, iar
cifra unităţilor 2.
39.- Scrieţi cel mai mic număr de 3 cifre distincte astfel încât
una singură din cifrele sale să fie 9.
40.- Scrieţi un număr natural de trei cifre care să respecte
următoarele condiţii: numărul este scris cu doi de 1, doi de 2,
doi de 4 şi doi de 5.

41.- Ordonaţi crescător următoarele numere: 462; 863; 465;
862; 325; 357; 684; 105; 10.

42.- Ordonaţi descrescător numerele de la exerciţiul 41.
43.- Descompuneţi următoarele numere într-o sumă de mai
mulţi termeni formaţi din unităţi de acelaşi ordin: 4.635;
20.301; 47.500; 3.070; 908.720; 450.300.
44.- Stabiliţi care din următoarele numere sunt mai mari:
5.684 şi 6.485
87.285 şi 82.206
345.901 şi 248.910.
8

45.- Înlocuiţi cu cifre literele din numerele de mai jos, astfel
încât să fie adevărate relaţiile:
245 a 75 > 247 b 75
33 a 244 < 33 b 244î
4 a 5.209 = 4 b 5.209.
46.- Scrieţi cel mai mic număr de 6 cifre, astfel încât cifra 9 să
apară de două ori în clasa unităţilor.
47.- Ordonaţi crescător, apoi descrescător următoarele
numere: 6.805; 14.101; 314.652; 5.705; 147.002; 145.102.
48.- Scrieţi cel mai mare număr de şase cifre şi precizaţi câte
zeci şi câte mii are.
49.- Aproximaţi printr-un număr format din mii următoarele
numere: 243.873; 799.001; 504.001; 872.110; 351.471;
900.201; 460.789.
50.- Enumeraţi cifrele care reprezintă ordinul întâi de la
următoarele numere: 1.452; 2.076; 4.500; 3.002; 6.989;
3.520.
51.- Enumeraţi cifrele care reprezintă ordinul al treilea de la
următoarele numere: 4.604; 2.005; 7.152; 7.000; 7.700;
5.087.
52.- Se dau numerele: 8.752; 6.054; 3.154; 7.057; 3.001.
Scrieţi cifrele care precizează clasa miilor pentru fiecare număr
dat.
53. Se dau numerele naturale unde cifra 2 exprimă ordinul: a)
unităţilor; b) sutelor; c) 4; d) sutelor de mii; e) zecilor de mii;
f) zecilor.
9

54.- Scrieţi numai cu litere următorii ani; 1987; 1989; 1805;
1907; 1848; 1918.
55.- Scrieţi în cifre şi litere:
a)- anul în care te-ai născut
b)- anul când ai fost în clasa I
c) anul în care te găseşti.

10

CAPITOLUL II
Adunarea, scăderea, înmulţirea şi împărţirea
numerelor naturale de la 0 la 1000
1.- Calculaţi:
11 + 5 =
35 + 4 =
22 + 9 =

44 + 7 =
52 + 9 =
73 + 8 =

60 + 3 =
85 + 6 =
91 + 9 =

2.- Aflaţi suma numerelor:
a)- 14 şi 21;
b)- 5 şi 34;

c)- 44 şi 40

3.- Efectuaţi:
27 – 16 =
54 – 14 =
77 – 35 =

85 – 45 =
79 – 29 =
36 – 14 =

41 – 21 =
99 – 78 =
63 – 32 =

4.- La diferenţa numerelor 99 şi 72, adăugaţi numărul 12.
5.- Se dau numerele 15 şi 45. Din suma celor două numere
scădeţi numărul 40. Ce număr aţi obţinut?
6.- Aflaţi numerele cu 23 mai mari decât: 12, 25, 34, 46, 71.
7.- Măriţi numerele 12, 13, 14, 15, 16 cu 53.
8.- Micşoraţi suma numerelor 22, 23, 24 cu 45.
9.- Scrieţi numărul 99 ca:
a)- sumă de doi termeni;
b)- sumă de trei termeni egali;
c)- sumă de patru termeni:
d)- sumă de cinci termeni cu unul din termeni egal cu 9.
11

10.- Aflaţi numărul care adunat cu 31 dă suma mai mică cu 5
decât 55.
11.- Măriţi suma numerelor 20 şi 30 cu 48.
12.- Micşoraţi suma numerelor 21 şi 32 cu 33.
13. Măriţi diferenţa numerelor 84 şi 57 cu 53.
14. Micşoraţi diferenţa numerelor 99 şi 9 cu suma numerelor
20 şi 25.

15.- La suma numerelor 14 şi 16 adăugaţi numărul 65.
16.- La suma numerelor 17 şi 28 adăugaţi diferenţa numerelor
90 şi 45.
17.- Din diferenţa numerelor 85 şi 58 scădeţi produsul
numerelor 3 şi 9.
18.- Calculaţi:
35 + 27 =
46 + 49 =

72 + 18 =
17 + 36 =

28 + 49 =
54 + 36 =

19.- Efectuaţi următoarele operaţii:
a)- 42 + 29 – 36 =
b)- 83 – 65 + 49 =
c)- 98 – 29 + 26 =
d)- 57 + 38 – 44 =
c)- 27 + 55 + 18 =
f)- 91 – 37 – 19 =
20.- Calculaţi:
a)- 20 + 70 – 30 – 40 =
12

b)- 80 – 40 + 50 + 10 =
c)- 15 + 65 – 42 – 18 =
d)- 97 – 37 + 28 + 9 =
21.- Alegeţi răspunsul corect:
a)- 55 + 37 =
82
b)- 45 + 47 =
92
c)- 71 – 49 =
20
d)- 85 – 37 =
58
e)- 27 + 35 + 19 = 80
81
f)- 97 – 57 – 27 = 11
12

91
72
22
68
82
13

92
90
24
48

22.- Cu cât este mai mare numărul 92 decât: 17, 27, 37, 47,
57, 67?
23.- Cu cât este mai mic numărul 45 decât 65, 75, 86, 96, 55?
24.- Completaţi cu unul din semnele: <; =; >:
20 + 50

40 + 40

90 – 60

50 – 40

40 + 40

100 – 20

25.- Puneţi în paranteze A (pentru adevărat) sau F (pentru
fals):
a)- 77 – 29 = 87 – 43 ( )
b)- 56 – 28 < 79 – 19 ( )
c)- 85 – 36 > 96 – 57 ( )
26.- Scrieţi cel puţin trei exerciţii în care numărul 21 să fie
sumă de trei termeni.
27.- Scrieţi cel puţin trei exerciţii în care numărul 45 să fie
diferenţa a două numere.
13

28.- Efectuaţi, apoi verificaţi făcând proba prin operaţia
inversă:
45 + 21 =
81 – 43 =
72 + 27 =
33 + 17 =
92 –34 =
86 – 39 =
29.- Stabiliţi egalităţile cu ajutorul operaţiei de adunare pentru
numerele:
a)- 21, 44, 23
b)- 41, 20, 82, 21
c)- 75, 30, 35, 10
d)- 31, 97, 35, 31.
30.- Stabiliţi egalităţile cu ajutorul operaţiei de scădere,
folosind numerele:
a)- 94, 44, 50
b)- 22, 62, 40
c)- 30, 77, 7, 40
d)- 0, 80, 88, 8.
31.- Scrieţi numărul 72 care să fie pe rând:
a)- sumă
b)- diferenţă
Găsiţi cel puţin trei cazuri.
32.- Se dau numerele: 41, 42, 34, 14, 85.
a)- Care este suma celor mai mici două numere?
b)- Care este diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic
număr?
33.- Scrieţi perechi de numere a căror sumă să fie: 67, 77, 87.
34.- Se dau numerele 46 şi 36. Aflaţi numărul cu 26 mai mic
decât suma lor.

14

35.- Se dau numerele 90 şi 27. Aflaţi numărul cu 37 mai mic
decât diferenţa lor.
Rezolvaţi în două moduri.
36.- Se dau numerele: 24, 35, 46, 71. Calculaţi:
a)- suma numerelor pare;
b)- diferenţa numerelor impare.
37.- Aflaţi suma dintre numărul 65 şi numerele care se pot
forma cu cifrele 3 şi 1.
38.- Aflaţi diferenţa dintre numărul 95 şi numerele care se pot
scrie cu cifrele 7 şi 3.
39.- La numărul 23 adunaţi numerele cuprinse între 40 şi 50.
40.- Din numerele cuprinse între 80 şi 90 scădeţi, pe rând,
numărul 64.
41.- Adunaţi numerele pare cuprinse între 30 şi 40 cu
numerele impare cuprinse între 10 şi 20.
42.- Din numerele impare care au cifra zecilor 8 scădeţi
numerele pare care au cifra zecilor 3.
43.- La numărul 49 adăugaţi numerele consecutive cuprinse
între 20 şi 27.
44.- La suma numerelor 17 şi 24 adăugaţi suma dintre vecinii
numărului 30.
45.- La diferenţa numerelor 67 şi 29 adăugaţi predecesorul
numărului 32.

15

46.- La restul numerelor 74 şi 52 adăugaţi numărul următor
numărului 58.
47.- Calculaţi:
2x4=
9x8=
7x7=

6x4=
9x5=
6x1=

3x9=
0x4=

48.- La numărul 51 adăugaţi produsul numerelor 7 şi 7.
49.- Înmulţiţi cu 3 numerele: 5, 6, 7, 8, 9.
50.- Din produsul numerelor 8 şi 9 scădeţi numărul 68. La
rezultat adăugaţi 6 şi noul rezultat adunaţi-l cu 90. Ce număr
aţi obţinut?
51.- Înmulţiţi cu 6 numerele: 2, 3, 4, 5, 6.
52.- Aflaţi produsul numerelor: 2 şi 7; 5 şi 4; 4 şi 8; 7 şi 3;
6 şi 5.
53.- Înmulţiţi cu 9 numerele: 6, 7, 8, 9, 10.
54.- Înmulţiţi cu 10 numerele: 0, 2, 4, 6, 8, 10.
55.- Scrieţi următoarele adunări repetate sub formă de
înmulţire.
a)- 2 + 2 + 2 + 2 =
b)- 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =
c)- 8 + 8 + 8 + 8 + 8 =
d)- 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7 =
56.- Efectuaţi următoarele înmulţiri, grupând factorii pentru a
calcula mai uşor:
a)- 2 x 3 x =
c)- 4 x 8 x 2 =
e)- 9 x 0 x 7 =
16

b)- 7 x 8 x 1 =

d)- 5 x 5 x 2 =

f)- 6 x 3 x 0 =

57.- Scrieţi următoarele înmulţiri sub formă de adunări
repetate:
a)- 3 x 8 =
b)- 6 x 9 =
c)- 5 x 7 =
d)- 4 x 10 =
e)- 7 x 2 =
f)- 2 x 9 =
58.12 :
64 :
48 :

Aflaţi câtul următoarelor împărţiri:
4=
81 : 9 =
25 : 5 =
8=
32 : 8 =
35 : 7 =
6=
40 : 10 =

59.- Efectuaţi:
a)- 5 x 6 : 10 =
b)- 7 x 10 : 7 =
c)- 8 x 5 : 4 =

d)- 6 x 6 : 4 =
e)- 3 x 8 : 6 =
f)- 3 x 4 : 6 =

60.- Efectuaţi:
a)- 42 : 6 x 9 =
b)- 32 : 8 x 4 =
c)- 81 : 9 x 6 =

d)- 72 : 9 x 7 =
e)- 18 : 3 x 8 =
f)- 21 : 7 x 10=

61.24 :
36 :
99 :

Efectuaţi următoarele împărţiri:
2=
84 : 4 =
3=
66 : 6 =
3=
42 : 2 =

93 : 3 =
77 : 7 =
66 : 3 =

62.24 :
33 :
13 :

Aflaţi câtul şi restul împărţirilor:
5=
57 : 7 =
4=
68 : 8 =
2=
84 : 9 =

65 : 9 =
74 : 8 =
17 : 4 =

17

63.- Alegeţi răspunsul corect:
a)- 7 x 5 =
34
35
b)- 8 x 7 =
55
54
c)- 3 x 5 x 3 =
47
46
d)- 7 x 5 x 0=
35
0
e)- 2 x 2 x 3 x 1 = 8
12
f)- 7 x 10 x 1 x 0 = 70
0

36
56
45
12
1
10

64.- De câte ori este mai mare 14 decât 7? Dar decât 2?
65.- De câte ori este mai mic numărul 3 decât 27? Dar decât
30?
66.- La diferenţa numerelor 52 şi 22 adaugă dublul numărului
25.
67.- Aflaţi dublul numerelor 16, 17, 18, 19, 20.
68.- Aflaţi triplul numerelor: 23, 24, 25, 26, 27.
69.- La dublul numărului 10 adunaţi triplul lui.
70.- La triplul numărului 15 adăugaţi dublul numărului 12.
71.- Din triplul numărului 33 scădeţi numărul 22.
72.- Înmulţiţi dublul numărului 11 cu 4.
73.- La suma numerelor 16 şi 17 adăugaţi triplul numărului 22.

74.- Stabiliţi egalităţile cu ajutorul operaţiei de înmulţire pentru
numerele:
18

a)- 8, 64, 8
b)- 4, 3, 12

c)- 8, 16, 2
d)- 9, 5, 45

e)- 7, 49, 7
d)- 5, 30, 6.

75.- Stabiliţi egalităţile cu ajutorul operaţiei de împărţire
folosind numerele:
a)- 9, 81, 9
c)- 2, 10, 20
e)- 7, 63, 9
b)- 7, 8, 56
d)- 42, 6, 7
f)- 28, 7, 4.
76.- Stabiliţi egalităţile cu ajutorul operaţiei de înmulţire:
a)- 3, 22, 66
c)- 84, 2, 42
b)- 3, 99, 33
d)- 63, 3, 21.
77.- Scrieţi numărul 32 care să fie pe rând:
a)- produs;
b)- cât.
Găsiţi cât mai multe cazuri.
78.- Calculaţi câtul dintre produsul numerelor 8 şi 5 şi produsul
numerelor 2 şi 2.
79.- Calculaţi produsul dintre câtul numerelor 66 şi 6 şi
produsul numerelor 2 şi 4.
80.- Din produsul numerelor 28 şi 3 scădeţi suma numerelor
36 şi 34.
81.- Aflaţi produsul dintre numărul 5 şi cel mai mic număr scris
cu două cifre identice.
82.- Aflaţi câtul dintre cel mai mare număr scris cu două cifre
identice şi numărul 3.
83.- Aflaţi diferenţa dintre câtul numărului 99 şi cel mai mare
număr scris cu o cifră şi numărul 7.

19

84.- Aflaţi numerele mai mari decât 14: de 2 ori; de 3 ori; de 4
ori; de 5 ori; de 6 ori; de 7 ori.
85.- Se dau numerele 35 şi 2. Aflaţi numărul de 10 ori mai mic
decât produsul lor.
86.- Împărţitorul este 6, iar deîmpărţitul fiecare din numerele:
37, 47, 87, 90, 97.
Aflaţi câtul şi restul, apoi verificaţi făcând proba.
87.- De câte ori se cuprinde 5 în fiecare dintre numerele: 26,
36, 46, 56? Ce observaţi?
88.- Aflaţi produsul dintre numărul 4 şi numerele care pot fi
scrise cu cifrele 2 şi 1.
89.- Se dau numerele: 2, 3, 4, 5, 6, 7. Calculaţi:
a)- produsul numerelor pare.
b)- produsul numerelor impare.
90.- Aflaţi câtul dintre numărul care se poate scrie cu cifrele 2
şi 4 şi numărul 8.

91.- Scrieţi numărul 30 ca produs de:
a)- 2 factori
b)- 3 factori
Găsiţi cel puţin două moduri pentru fiecare caz.
92.-La câtul numerelor 48 şi 4 adăugaţi câtul numerelor 99 şi
3.
93.- Aflaţi numerele:
a)- de trei ori mai mici decât: 30, 33, 36, 63, 66, 69, 90, 93,
96, 99.
20

b)- de trei ori mai mari decât: 10, 11, 12, 21, 22, 23, 30, 31,
32, 33.
Ce observaţi?
94.- Aflaţi câtul şi restul împărţirilor, iar apoi verificaţi:
45 : 3 =
71 : 3 =
87 : 7 =
62 : 4 =
67 : 5 =
95 : 8 =
95.- Scrieţi adunări repetate de termeni egali în care:
a)- termenul 27 se repetă de 3 ori
b)- termenul 14 se repetă de 7 ori.
Scrieţi apoi sub formă de înmulţire.
96.- Deîmpărţitul este pe rând: 80, 60, 90, 10, 70, 30, 40, 20,
50.
Împărţitorul este 10. Aflaţi câtul împărţirilor.
97.- Măriţi numerele 2, 4, 6, 8, 10 de 10 ori.
98.- Aflaţi jumătatea numerelor: 12, 24, 48, 82, 76, 94.

99.- Aflaţi sfertul numerelor: 16, 44, 84, 92, 36, 56.

100.- Aflaţi produsul dintre vecinii numărului 7, iar apoi
înjumătăţiţi rezultatul.
101.- Calculaţi:
70 + 40 =
70 + 70 =

10 + 60 =
50 + 80 =

20 + 90 =
60 + 80 =

102.- Efectuaţi următoarele scăderi:
130 – 20 =
180 – 70 =
160 – 50 =
140 – 10 =
21

170 – 10 =
190 – 60 =

103.- Aflaţi suma numerelor:
a)- 125 şi 40;
b)- 4.273 şi 20;

c)- 547 şi 30.

104.- Calculaţi:
224 + 171 =
766 + 223 =

470 + 419 =
302 + 595 =

548 + 221 =
805 + 183 =

105.- Efectuaţi:
903 – 202 =
299 – 145 =

707 – 204 =
651 – 240 =

888 – 735 =
554 – 354 =

106.- Aflaţi suma numerelor:
a)- 275 şi 45;
b)- 394 şi 26;
d)- 727 şi 57;
e)- 667 şi 68;

c)- 189 şi 89;
f)- 899 şi 89.

107.- Aflaţi numerele cu 176 mai mari decât: 562, 328; 167;
99; 455; 676.
108.- Aflaţi numerele cu 258 mai mici decât: 958; 967; 804;
609; 460; 500.
109. Se dau numerele: 337 şi 173. Aflaţi:
a)- suma numerelor;
b)- diferenţa numerelor.
110. La suma numerelor 279 şi 297 adăugaţi numărul 303.
111.- La diferenţa numerelor 400 şi 280 adăugaţi suma lor.
112.- Din cel mai mare număr de trei cifre identice scădeţi cel
mai mare număr format din două cifre identice.
113.- Unul din termeni este 200. Celălalt termen este cu 299
mai mare. Aflaţi suma.
22

114.- Din diferenţa numerelor 903 şi 179, scădeţi suma
numerelor 305 şi 105.
115.- Din cel mai mare număr de trei cifre identice scădeţi cel
mai mic număr scris cu trei cifre consecutive.

116.- Comparaţi, folosind corect semnele: <; =; >:
175 + 590

275 + 480

844 - 645

731 – 532

263 + 276

900 – 87

117.- Stabiliţi valoarea de adevăr pentru următoarele relaţii
punând în paranteze A (pentru adevărat) sau F (pentru fals):
338 + 269 = 492 + 115 ( )
895 – 598 < 795 - 659 ( )
139 + 678 > 894 – 187 ( )
118.- Scrieţi cel puţin trei exerciţii în care numărul 551 să fie
sumă de trei termeni.
119.- Scrieţi numărul 127 care să fie pe rând:
a)- sumă;
b)- diferenţă.
Găsiţi cât mai multe cazuri.
120.- Calculaţi:
942 – 658 + 333 =
462 + 412 – 569 =
261 + 362 + 130 =
991 – 118 – 773 =
121.- La numerele pare cuprinse între 100 şi 200 şi care au
cifra zecilor 5, adunaţi pe rând numărul 307.
23

122.- Efectuaţi, apoi verificaţi făcând proba prin operaţia
inversă:
370 – 180 =
227 + 337 =
790 – 480 =
319 + 415 =
500 – 199 =
608 + 109 =
123.- Se dau numerele 412; 158; 799; 326.
a)- Care este suma numerelor pare?
b)- Care este diferenţa dintre cel mai mare şi cel mai mic
număr;
c)- La cel mai mic număr adunaţi numărul 258.
124.- La duma numerelor 400 şi 200 adunaţi predecesorul
numărului 100.
125.- Scrieţi numărul 999 ca:
a)- sumă de doi termeni;
b)- sumă de trei termeni egali;
c)- sumă de patru termeni când unul din termeni este 9.

130.- Aflaţi produsul numerelor: 112 şi 2; 231 şi 3; 311 şi 3.

131.- Calculaţi:
125 x 2 =
224 x 3 =

175 x 5 =
250 x 4 =

118 x 6 =
204 x 3 =

132.- Efectuaţi înmulţirile:
89 x 7 =
96 x 4 =
52 x 9 =
77 x 2 =

68 x 5 =
39 x 9 =

133.- Calculaţi:
400 : 2 =
900 : 9 =

600 : 3 =
700 : 7 =

800 : 4 =
300 : 3 =
24

134.- Efectuaţi împărţirile iar apoi faceţi proba prin înmulţire:
224 : 2 =
363 : 3 =
963 : 3 =
669 : 3 =
848 : 4 =
777 : 7 =
135.- Aflaţi câtul şi restul împărţirilor:
568 : 3 =
429 : 2 =
117 : 5 =
607 : 6 =

975 : 4 =
775 : 9 =

136.- Calculaţi:
100 x 4 : 2 =
100 x 8 : 4 =

100 x 6 : 3 =
100 x 8 : 2 =

100 x 5 : 5 =
100 x 9 : 9 =

137.- Comparaţi, folosind corect semnele <; =; >:
a)- 181 x 4

206 x 3

b)- 119 x 5

117 x 6

c)- 245 x 2

980 : 2

138.- La produsul numerelor 67 şi 6, adunaţi numărul 408.
139.- La câtul numerelor 594 şi 2 adunaţi produsul numerelor
99 şi 2.
140.- Aflaţi numerele de 4 ori mai mari decât: 112, 212, 92,
35, 104, 68.
141.- Aflaţi dublul numerelor: 85, 95, 105, 205, 305, 405.
142.- Aflaţi triplul numerelor: 77, 87, 97, 107, 207, 307.
143.- Din triplul numărului 127 scădeţi dublul numărului 66.
144.- De câte ori se cuprinde 5 în 55, 65, 75, 105, 205, 325.
25

145.- Aflaţi produsul dintre numerele care pot fi scrise cu
cifrele 1, 2, 3 şi numărul 2.
146.- La câtul numerelor 492 şi 2 adăugaţi câtul numerelor
705 şi 5.
147.- Aflaţi jumătatea numerelor: 114, 234, 766, 596, 808,
684.
148.- Aflaţi sfertul numerelor: 584, 388, 232, 840, 376, 148.
149.- Deîmpărţitul este pe rând: 500, 700, 300, 200, 800, 900.
Împărţitorul este 100. Aflaţi câtul împărţirilor.
150.- Aflaţi produsul dintre numărul care are cifra unităţilor 2,
cifra zecilor 9, cifra sutelor 1 şi numărul 5.

26

CAPITOLUL III
Ordinea efectuării operaţiilor

1.- Calculaţi:
a)- (2 + 5) x 3
2 + (5 x 4)
(4 + 6) x 10
c)- (12 x 2) + (2 x 8) + (4 x 2)
(4 x 8) + (12 + 2) + (20 x 1)
(20 x 2) + (40 x 2) + (30 x 1)

b)- (2 + 6) x (3 x 2)
2 + (2 x 10) + 2
(4 x 2) + (3 x 3)

2.- În exerciţiile ce urmează indicaţi ordinea prin paranteze:
a)- 2 x 3 + 8
b) 6 + 2 x 5
4+3x2
8x4+4
c)- 2 x 3 + 4 x 5 + 9 x 7
2+4+8x1+9x2

3.- Efectuaţi:
a)- 2 + 2 x 5
4+5x2
2x5x2
c)- 20 + 6 x 9
40 + 5 x 9
9 x 10 +30

b)- 4 x 2 + 3
4+2x3
4+3x2
d)- 200 + 6 x 3
410 + 80 x 2
328 + 111 x 2

4.- Indicaţi ordinea prin paranteze şi apoi scrieţi rezultatele:
a)- 10 – 4 x 3
b)- 8 x 9 – 2
c)- 50 – 2 x 7
27

12 – 8 x 5
5 x 8 – 20
d)- 620 – 220 x 2
840 – 120 x 4
212 – 12 x 4

40 – 8 x 3
70 – 8 x 8

5.- Calculaţi:
a)- 58 – 8 x 9
50 – 8 x 2
4 x 16 – 10
4 x 30 – 100
c)- 2 x 5 + 12 x 6 + 2 x 8
14 x 4 + 13 x 0 – 10 x 3

46 – 12 x 2
99 – 33 x 2

b)- 160 – 60 x 8
160 + 40 x 9
(162 – 62) x 8
(162 + 62) x 8

6.- Calculaţi:
a)- 18 – 9 : 3
10 – 18 : 6
30 – 30 : 1
90 – 30 : 3
c)- 40 – 40 : 5 : 5
50 : 1 – 6 : 6
0 : 70 – (400 – 400)

b)- 20 : 2 – 3
80 : 8 – 9
12 : 6 + 20
120 – 20 : 4

7.- Efectuaţi:
a)- 7 + 2 x (5 + 3)
12 + 8 : (48 – 46)
(11 + 7) : (58 – 56)
c)- 12 – 4 : 2 + 2 x 3
(12 – 4) : 2 + 2 x 4
(12 – 4) : (2 + 2 x 3)

b)- 7 + 7 : 2+ 10
(7 + 7) : (4 + 10)
(7 + 7) : (4 + 10)

8.- Efectuaţi:
a)- 8 + (2 x 5)

b)- (2 + 5) x 3
28

9 – (4 x 2)
c)- 9 : (6 : 2)
(6 : 2) : 3

2 + (2 x 5)
d)- 10 + (2 + 3) : 5
2 x (5 + 3) : 4

9.- Efectuaţi:
a)- (45 – 30) x (56 – 51)
(9 x 3) – (2 – 8)

b)- (24 + 46) x (96 – 94)
(153 : 3) + (3 x 9)

10.- Verificaţi dacă este adevărat:
40 x 2 + 34 x 2 – 140 = 237 x 2 – (375 + 1) – 3
11.- Se dau numerele:
a = 8 x 4 – 3 x 6 + 81 : 9
b = 36 : 6 – 48 : 8 – 48 : 8
c = 64 : 8 – 42 : 6 + 6
Să se calculeze:
a–3xb+c
a+b:2+3xc
12.- Ştiind că a = 3, calculaţi:
a x (a + 1) x (a – 1) : (a – 1)
13.- Calculaţi a + b – c, ştiind că:
a=6+6:6+2
b=4+4:4–4
c = (8 + 8 : 1) : 2
14.- Calculaţi:
174 : 3 + 84 · 5 – (26 + 58) · 5
15.- Ştiind că:
a = 100 + 10 + 124 : 4
b = 108 : 2 + 88 : 8.
Să se calculeze a + b şi a – b.
16.- Calculaţi:
29

a)- 20 + 16 · 0 + 0 – 6 · 0 + 18 : 1
b)- (484 : 2 + 68 – 44) · 0
c)- 615 : 3 + 17 · 10 – 27
d) 7 + (64 : 8 x 8) + 120 – 120 · 1
e)- 8 · 10 : 4 + (400 – 60) : 6 + 350 : 7
f)- [(7 x 10 – 10) : 10 – 2 ] : 0 x 0 + 2
g)- 288 + {819 : 9 + 4 · [ 20 + 6 · (245 : 5 – 246 : 6)]}
h)- [(271 – 169) : 2 + (280 + 120) : 4] x 2
i)- 26 x 0 + 25 : 5 x (120 x 0) x 5

17.- Calculaţi:
342 + (36 : 6 x 8) =
476 + (7 : 1 x 9) =
129 – (54 : 6 x 9) =
287 – (32 : 8 x 4) =
648 – (24 : 6 x 4) =
829 – (40 : 8 + 5) =

18.- Aflaţi numărul care se scrie în locul lui „a” respectând
ordinea operaţiilor:
a)- 327 + 246 + a = 789
545 + 114 + a = 898
754 + 49 + a = 986
b)- 563 – 141 – a = 211
834 – 203 – a = 231
486 – 134 – a = 217
c)- a – (149 + 356) = 243
a + (229 – 145) = 629
a – (373 – 199( = 156

19.- Aflaţi rezultatele:
a)- 612 : 2 + 435

b)- 424 : 9 – 28
30

927 : 3 + 48
728 : 4 + 597
c)- 555 : 5 x 7
945 : 9 x 9
624 : 6 x 6
e)- (836 – 35) : 3
(248 + 468) : 4
246 x (3 : 3)

924 : 7 – 84
784 : 4 – 99
d)- 248 : (571 – 567)
745 : (2 + 3)
804 : (2 x 3)

20.- Verificaţi dacă următoarele calcule sunt corecte:
a)- 53 x 2 = (50 + 3)x 2 = (50 x 2) + (3 x 2)= 100 + 6 = 106
b)- 243 x 3 = (200 + 40 + 3) x 3 = (200 x 3) + (40 x 3) +
(3 x 3)
= 600 + 120 + 9 = 729
c)- 26 x 10 = (26 x 10) x (1 x 1) = 2 x (10 x 12) x 10 = 2 x
(2 x 10) x 10
21.- Efectuaţi:
a)- (9 x 50 x 12) : 25
(34 x 5 x 36) : 17
(7 x 16 x 12) : 4
c)- 5 + 5 x 30
144 : (12 :6)
(48 : 4) : (3 + 3)

22.- Calculaţi:
a)- 12 + 122 + 135
22 + 132 + 145
521 + 133 + 142
c)- 385 + 400 + 15
276 + 30 + 124
382 + 20+ + 18
23.- Efectuaţi:
a)- 68 – 23 – 12

b)- 48 : (3 x 4)
150 : (2 x 3 x 5)
576 : (4 x 3 x 8)

b)- 26 + 411 + 72
20 + 200 + 80
196 + 204 + 20

b)- 286 – 120 – 41
31

89 – 24 – 32
800 – 20 – 300
c)- 438 – 135 – 27
936 – 342 – 158
999 – 605 – 199

24.- Calculaţi:
a)- 27 + 25 – 13
40 + 26 – 31
66 – 27 + 15

361 – 121 – 22
165 – 40 – 20

b)- 420 + 120 – 150
820 – 120 + 100
700 – 200 + 125

c)- 820 – 125 + 25
630 – 420 + 80
699 – 799 – 10

25.- Efectuaţi (în ordinea în care sunt scrise):
a)- 345 + 190 + 206 b)- 620 + 95 + 81 c)- 725 – 75 + 25
635 – 25 – 326
390 + 125 – 12
958 – 5709 49
325 – 185 – 461
270 + 702 – 402
400 – 333 +
433

26.- Calculaţi rapid:
41 + 42 ……………. + 48 + 48
31 + 32 ……………. + 34 + 36
81 + 81 ……………. + 84 + 85
61 +
……………. + 68
35 +
……………. + 36
94 +
……………. + 98
27.- Folosind proprietăţile adunării, efectuaţi:
323 + (187 + 213) şi (323 + 187) + 213
3.478 + (207 + 644) şi (478 + 17) + 1.644
28.- Calculaţi:
200 + 300 – 200 + 100 =
32

40 – 20 + 20 – 30 =
80 + 90 – 90 =
65 + 85 + 25 =
125 + 200 + 985 =

33

CAPITOLUL IV
Aflarea numărului necunoscut
1.- Află termenul necunoscut:
a)- a + 7 = 9
m + 2 = 10
b+5=9
n + 3 = 10
c)- 6 + a = 8
8 + a = 10
2+a=5
a + 6 = 10
2.-

Completaţi

termenul

b)- 7 + a = 10
5+a=9
1 + a = 10
2+a=8

necunoscut

în

fiecare

dintre

egalităţile:
a)- 2 + 7 = 3 +

b)

+5=5+2
2+8=
7+

+4=3+5
6+4=

+4

+2

+3=8+2

=8+2

9+1=4+

3.- Puneţi semnul pătrat în căsuţele de mai jos, astfel încât
relaţiile să fie adevărate:
a)- 4
2
3
2=5
3

2

b)- 5

1=4

9

4=5

7

2=5

8

8=0

3

2=5

4.- Calculaţi:
34

a)- a
a
a
a
a
a


2
2
5
9
3
7

=
=
=
=
=
=

3
6
1
1
6
0

b)- a – 9 = 1
9–a=5
7–a=1
6–a=3
5–a=4
5–a=5

5.- Puneţi în locul literei termenii care lipsesc:
a)- 6 + 3 = 8 + a
b)- 4 – 3 = 9 - a
c)- 6 + 4 = 2 +
a
a+1=5+5
a+2=3+6
a–3=9–
6
6.- Calculaţi valorile numerice din următoarele egalităţi:
4+a=9
a+5=8
9–a=6
a–3=
5
4+2+9=9
b+3–1=6
4 + c + 3 = 10
7.- Găsiţi valoarea numerică a literelor încât să avem:
a+a=2
a+b+b=9
b + c + c =
10
8.- Aflaţi termenul necunoscut din fiecare relaţie:
a)- a + 3 = 10
b)- 6 + 9 = 10
c)- a – 5 = 1
a+1=7
a–2=5
4–a=0
2 + a = 10
8–a=9
a–2=7

9.- Calculaţi:
a)- 10 + a =
11 + a =
a + 15 =
a + 13 =

15
16
19
19

b)- a + 7 = 14
b + 9 = 18
c + 7 = 19
b + 8 = 17

10.- Aflaţi numărul necunoscut:
35

c)- a + 10 = 20
b + 15 = 20
c + 16 = 20
b + 17 = 20

20
20
30
60
28
43
59
92

+5=
+7=
+5=
+8=
– a = 18
– a = 15
– a = 27
– a = 20

26
34
76
85
a = 20
a=4
b = 35
a = 61

75
86
24
37
a
a
a
a

=
=
=
=

50
32
12
21

11.- Completaţi căsuţele libere cu numerele care lipsesc:
a)- 41 + a = 46
b)- 23 + a = 63
c)- 51 + a = 59
23 + b = 29
52 + a = 56
64 + a = 69
61 + a ? 67
84 + a = 87
72 + a = 80
12.- Completaţi căsuţele libere cu termenii necunoscuţi:
a + 32 = 96
c – 23 = 75
a + 24 = 68
64 + b = 85
89 – b = 29
93 – m = 21
13.- Aflaţi termenul necunoscut:
a)- a + 27 = 69
b)- 74 = 23 + b
45 – a = 21
87 = 23 + b
a – 38 = 25
21 = 96 – b
18 + a = 48
35 = a – 43
c)- 73 + 25 = a + 51
93 – 21 = 34 + a
69 – 49 = 79 – 9
85 – 24 = a – 23
14.- Scrieţi în căsuţele libere termenii care fac adevărate
relaţiile:
27 + a = 86
58 – a = 34
50 + a = 92
94 – b = 51
24 + b = 84
65 – a = 5
67 – a = 25
29 – 9 = 19
36 + 20 = 6 + a
36

85 – 60 = 20 + a
70 – 30 = 31 + a
84 – 44 = 8 + a

15.- Completaţi căsuţele libere cu numerele potrivite:
a)- 14 + a = 22
b)- a + 12 = 22
16 + a = 22
a + 14 = 22
13 + a = 22
a + 16 = 22
15 + a = 22
a + 17 = 22
a + 15 = 20
a + 17 = 20
a + 11 = 20
a + 13 = 20
16.- Completaţi pătrăţelele cu termenii potriviţi:
a)- 35 – a = 31
b)- 39 – a = 31
c)- 15 + a = 17
62 + a = 69
42 + a = 49
a + 17 = 19
75 – a ? 70
38 + a = 40
a + 19 = 20
17.- Completaţi fiecare egalitate cu termenul care lipseşte:
a)- 96 = 90 + a
a – 34 = 22
46 = 30 + a
a + 16 = 32
33 = 52 – a
a – 34 = 32
26 = 13 + a
a – 44 = 44
18.- Găsiţi termenul care lipseşte:
a)- 70 + 2 – a = 70
b)- 13 + 7 = 15 + a
92 + 2 – a = 90
a + 9 = 14 + 7
48 – 2 + 9 = 40
13 + 7 = a + 4
99 – 7 – a = 90
16 + a = 17 + 3
89 – a + 2 = 82
a + 15 = 16 + 2
96 + a – 4 = 90
16 + 3 = a + 5
38 + 2 – a = 31
19 + 1 = 14 + a
37

19)- Găsiţi toate numerele care puse în locul lui a verifică
relaţiile:
a)- 12 + a < 16
a + 27 < 29
16 – a < 13
80 > a – 5 < 87

20.- Calculaţi valorile lui a din egalităţile următoare:
a + 32 + 21 = 87
45 + 22 + b = 77
97 – 32 + a = 62
a + 98 – 64 = 55
21.- Calculaţi pe a, b, c, ştiind că:
a)- a + b + c = 90
b)- a + b + c = 90
a + b = 60
a + b = 67
b + c = 50
a + c = 91
22.- Găsiţi numărul necunoscut din fiecare dintre egalităţile:
x – 27 = 37
19 + 32 + x = 99
x + 14 = 59
15 + x + 33 = 68
38 + x = 75
81 – x + 15 = 64
66 + x = 74
38 + x + 22 = 78
23.- Calculaţi pe a, b, c din egalităţile:
a = 16 + b
b = 18 + c
c = 18 + a
d + 18 = 36
24.- Află termenul necunoscut:
a + 42 = 81
39 – m = 27
35 + b = 36
34 + m = 72
34 + 26 + a = 99
a + 31 + 33 = 86
43 + a + 84 = 98
25.- Aflaţi numerele naturale a şi b, ştiind că :
38

a + a + b = 85
b + b – a = 13

a + b = 64
b + b = 84

26.- Aflaţi numărul necunoscut:
7 x a = 42
4 x a = 24
a x 7 = 49
a x 3 = 24

a x 6 = 24
a x 3 = 18

27.- Găsiţi numerele necunoscute din egalităţile următoare:
a)- a : 9 = 8
b)- 63 : a = 8
c)- 56 : a = 7
54 : a = 6
48 : a = 6
a:8=4
a:7=6
a:3=6
45 : a = 9

28.- Găsiţi valoarea numerică a lui a din următoarele relaţii:
a)- 36 : a = 4
b)- 24 : a = 6
c)- a : 2 = 10
36 : a = 6
24 : a = 3
a:1=9
18 : a = 9
12 : a = 6
a:5=3
18 : a = 3
12 : a = 4
a:4=5
29.- Găsiţi numărul necunoscut astfel încât:
a)- a : (80 : 10) = 1
b)- a : (40 : 8) = 1
b : (64 : 8) = 6
a : (56 : 7) = 6
c : (32 : 4) = 9
a : (49 : 7) = 4
d : (35 : 5) = 7
a : (81 : 9) = 3
30.- Aflaţi valorile lui a din relaţiile următoare:
a)- 36 : 9 : a = 2
b)- 48 : 8 : a = 3
81 : 9 : a = 3
a:9:4:1
72 : 9 : a = 4
a:7:5=1
c)- a : 7 = 6 rest 3
d)- a : 5 = 5 rest 4
a : 9 = 9 rest 1
a : 3 = 9 rest 2
a : 5 = 8 rest 1
a : 6 = 6 rest 4
e)- a x 3 = 81 : 9
39

a x 8 = 64 : 8
a x 5 = 90 : 9
ax7=0:7
31.- Găsiţi numărul necunoscut:
a)- a : (36 : 4) = 8
b)- a : (56 : 8) = 9
42 : (49 : 7) = 6
63 : (27 : a) = 7
c)- a x (72 : 9) = 32
a x (64 : 8) = 40
32.- Găsiţi valoarea
a x b = 42
b x c = 32
c x d = 36

numerică a literelor:
a:b=6
b:c=2
c:d=2

33.- Calculaţi:
a x (4 + 4) = 56
a x (3 + 5) = 42
a x (a + 7) = 27
34.- Aflaţi valorile numerice ale lui x din egalităţile:
a)- 181 + x = 729
b)- 852 – x = 274
x + 399 = 488
x + 276 = 651
659 – x = 126
x – 178 = 651
c)- 246 + 121 + x = 906
871 – 259 + x = 921
834 – 198 – x =99
35.- Aflaţi termenul necunoscut:
385 + a = 724 – 325
272 + a = 269 + 598
a + 199 = 825 – 368
904 – a = 702 – 436
a – 151 = 121 + 30
40

36.- Calculaţi valoarea termenilor necunoscuţi:
a + b = 751 – 262
a + b = 354 + 269
37.- Calculaţi valoarea lui m:
a)- m : 6 = 123
b)- 448 : m = 224
m : 8 = 42
936 : m = 3123
m : 4 = 201
860 : m = 230
c)- 4 x m = 244
5 x m = 355
38.- Aflaţi valoarea lui x din egalităţile:
x · 5 + 233 = 90
446 + 5 · x = 990
x · 7 – 198 = 670
584 – 9 · a = 476
39.- Calculaţi:
7 x a = 700
53 x a = 530
100 x a = 0
(a + 5) x 70 = 100
(a – 4) x 100 = 600

0 : x = 10
20 : x = 2
420 : x = 70

40.- Aflaţi valoarea literelor din egalităţile:
a)- a : 7 + 282 = 288
(b – 287) : 7 = 135
(971 – c) : 4 = 236
41.- Aflaţi termenul notat cu litera a:
a + 751 = 962
877 + a = 962
a + 473 = 824
573 +a = 994
a + 359 = 869
109 + a = 998

41

42.- Aflaţi numărul care se scrie în locul lui a, respectând
ordinea efectuării operaţiilor:
356 + 262 + a = 742
546 + 261 + a = 941
563 – 124 – a = 201
459 – 194 – a = 112
a : 30 + 150 = 190
43.- Găsiţi valoarea numerică a lui a:
400 : a = 4
145 x a = 1.450
300 x a = 3.000
320 : a = 32
436 x a = 4.360
100 + 100 : a – 100 : 2 = 50
300 – 200 : 5 – a = 160
620 – 600 : 10 + 45 x a = 605
44.- Aflaţi numărul necunoscut:
248 : a + 568 = 128 x 4 + 900 : 5
1.000 – (126 x 2 + 906 : 6 – a) : 2 = 807
6 x a – 124 = 356
141 + 8 x a = 862
45.- Găsiţi pe a:
a x 4 + 244 = 1.000
445 + 5 x a = 990
548 – 9 x a = 476
46.- Calculaţi pe a din egalităţile:
a : 8 = 107 rest 6
a : 6 = 124 rest 5
a : 7 = 118 rest 3
a : 5 = 163 rest 2
42

47.- Aflaţi-l pe a:
a : 256 = 25
a + (212 x 2) = 668
(639 – a( x (63 : 7) = 62
(984 – 903) : (18 : a) = 9

48.- Aflaţi valorile lui a, b, c din relaţiile:
a + (683 – 232) + 222 = 898 – (645 – 113) + 434
645 – (122 + 212) + B = 906 – (845 – 632) + 121
(985 – 764) + C + 232 = 234 + 636 – (899 – 786)
49.- Aflaţi toate numerele naturale care satisfac fiecare
inegalitate în parte:
a + 364 < 370
684 – 9 > 682
726 + 9 < 729
50.- Să se afle numerele a, b şi c, ştiind că:
a + b + c = 897
b = 777 – (235 + 321)
c = 898 – (765 – 323)

43

CAPITOLUL V
Tabele matematice

1.- Completaţi cu da sau nu:
Mai mare decât
82
Nu

31
2
64
59
30
46
0
72

Mai mic decât 19
Nu

2.- Măriţi cu 15 fiecare număr din tabel:
17

29

41

23

0

30

3.- Completaţi tabelul mărind cu 6:
+
6

7
13

9

8

11

44

12

18

27

35

0

3.- Efectuaţi suma din fiecare coloană:
7
5
12

9
7

6
8

8
9

7
5

9 5 4
11 16 18

7
9

8
12

9
6

0
21

1
9

4.- În tabelul ce urmează verificaţi dacă pe fiecare linie sau
coloană obţineţi prin adunare acelaşi rezultat:
a)20
40
15

45
5
25

10
30
35

c)9
14
11

8
9
12

13
6
7

b)11
9
16

60
64
62

15
13
8

5.- Completaţi tabelele, scriind pe ultima linie suma numerelor
respective:
a)Termen
Termen
Sumă

32
5

b)Termen
Termen
Sumă

29
0

32
17

29
19

32
0

32
29

29
56

45

32
30

29
65

32
19

29
70

32
27

29
69

6.- Completaţi tabelele, scriind pe ultima linie diferenţa
numerelor respective:
a)51
51
51
51
51
51
51
51
32
19
0
43
29
18
38
1
b)93
60

93
20

93
73

93
84

93
76

93
39

7.- Completaţi tabelele: (semnul + înseamnă că trebuie să
adunaţi numerele din capul coloanei şi liniei pe care se află
spaţiul gol):
+
3
12
20
26

10

20

41

56

60

70

73

+
19
30
29
28

12

43

19

48

70

0

1

8.- Efectuaţi suma numerelor din fiecare coloană:
7
15

9
27

8
35

6
8

9
8

5
27

46

7
14

8
8

9
22

9.- Completaţi tabelul:
Descăzut
Scăzător
Diferenţă

25
19
6

27
19

37
28

82
54

74
47

91
69

62
49

80
78

41
25

32
25

10.- Completaţi tabelul, după acest model:
Descăzut
Scăzător
Rest

72
69

85
79

70
45
25

62
29

11.- Măriţi cu 58 fiecare număr din tabel:
17

28

42

16

23

0

31

27

42

12.- Scrieţi toate numerele naturale înlocuind cu cifre steluţele
din tabelele următoare:
Sute
3

Zeci
***

Unităţi
4

Sute
xxxxx

Zeci
2

Unităţi
xxxxxxx

13.- Completaţi coloanele libere:
+
100
200
300
400

300
400

200
300

47

100
200

400
500

14.- Micşoraţi numerele din tabel:
a)- cu 35 şi scrieţi rezultatele în spaţiile libere de pe linia întâi;
b)- cu 350 şi scrieţi rezultatele pe linia a doua;
c)- cu 345 şi scrieţi rezultatele pe linia a treia;
Număr
a
b

945

389

878

567

959

c
15.- Completaţi ultimul rând cu sumele numerelor de pe
fiecare coloană:
400
160
6

300
205
132

130

106
13
504

300
15

16.- Adunaţi fiecare termen cu 103, completând ultima linie cu
rezultatul obţinut:
43
103

213
103

46
103

6
103

146
103

76
103

103
103

17.- Completaţi tabelul cu diferenţa numerelor.
Descăzut

197

47

305

810

72

81

Scăzător

75

19

49

791

83

79

Diferenţa

48

18.- Completaţi tabelele:
a)a
16
47
0
27+a 43

15

b)-

46

19

32

57

c)x
9
18
47
7

x+8
17

m
3
28
17
17

28 + m
31

d)x
17
35
7
81

x+8
29
19
35
4

a+b

19.- Scrieţi ce număr este a:
200
100
400

150
260
290

a
350
250

20.- Completaţi tabelul, adăugând numerele care lipsesc:
a
b
a–b

352
219

643
219

49

751
342
295

296

21.- Completaţi pătratele rămase libere, astfel încât adunând
numerele de pe fiecare rând şi coloană să obţineţi suma
1.000:
400
400
400
200 200
600
100
30
100
100
520 200
22.- Măriţi de 5 ori fiecare număr din tabel şi scrieţi rezultatele
în spaţiile libere:
3
15

5

0

1

6

7

4

2

9

10

8

x5

23.- Completaţi tabelele orientându-vă după rezultatele scrise
pe linia a treia (Ce operaţie s-a făcut?)
a)2 6 4 1 3 0 1 2 3 5 4 2 4 6 9
7 4 5 2 5 10 7 4 9 8 9 6 8 9 9
0
12
b)2
7
6
8
9
3
7
5
8
6
4
9
8
7
9
6
7
8
12
24.- Completaţi tabelele de mai jos:
a)b)X
5
X
8
4
7
3
9
8
0
9
10
1
6
7
7

50

c)X 7
3 21
8
9
6
1
0

5

9

10
30

2

4

6
18

9

5

8

3

4
12

16
30
30

15

0

25.- Completaţi tabelul în aşa fel încât pe ultima linie să fie
câtul între produsul numerelor de pe primele două linii şi
numărul de pe linia a patra:
Factor
Factor
Produs
Împărţitor
Cât

3
9
27
1
27

3
6

9
4

6
4

3
4

2
10

0
10

6
6

2

6

3

2

2

0

9

26.- Completaţi tabelele:
a
9xa

33

4

7

5

6

0

2

1

10

27.- Continuaţi:
8

16

24

32

28.- Completaţi tabelul, adăugând numerele care lipsesc:
A
B
A:b

180
3

328
4

612
2

51

333
3

846
243

525
5

29.- Completaţi tabelul:
A
B=8:6
C = b x
6

54

66

126

366

306

546

666

660

30.- Completaţi căsuţele libere din fiecare coloană, înmulţind
numărul cunoscut cu 6. Faceţi apoi suma tuturor numerelor de
pe fiecare linie:
328

1.004

41.091
3.402

606.012 700.200

31.- Adunare şi scădere:
a
2
3
11
13
12

b
7
7
6
2
6

c
9
9
2
4
1

a+b+c

32.- Calculaţi:
a)a
a + 19
27
31
34
46

b)a
38
48
58
68

52

a – 12

c)b
38
68
78

b – 12

33.- Completaţi căsuţele libere din tabel:
a
b
c
a+b+c

2
11
27

6
16
39

7
24
57

5
31
64

12
54
29

8
20
58

34.- Completaţi numerele corespunzătoare în căsuţele libere:
6

12

30
21

8
10

42
32

56
60

35.- Aflaţi diferenţele:
a)a
20 – a
19
18
17
15
16

b)a
12
16
18
24

53

39 - a

c)a
70
45
35
66
58
62

b
34
29
28
27
39
48

a-b

36.- Calculaţi următoarele diferenţe:
a
122

35

46

67

59

88

77

37.- Completaţi următorul tabel:
a
74
58
82
97

b
19
29
39
37

c
16
4
28
38

a–b-c

Aflaţi produsele:
a)a
b
3
3
4
2
7
1

c
9
8
6

axbxc

54

100

Aflaţi produsele, apoi calculaţi suma:
b)a
b
c
3
8
45
6
6
36
4
9
59

axb+c

38.- Completaţi tabelul:
a
b
c
axb-c

7
6
27

8
9
49

7
8
37

9
9
69

7
9
49

9
10
60

100
1
2

39.- Completaţi tabelul:
42 : a
6

a

45 : a

81 : a

0:a

6

40.- Calculaţi şi apoi completaţi tabelul:
a + 32
32

a-6

Ax6

a

a:2

60
4
5

55

5
8
38

41.- Completaţi tabelul următor şi apoi analizaţi rezultatele. Ce
legătură există între mărimile deîmpărţitului, împărţitorului şi
câtului:
a
a : 25
a : 50
a : 100

5.000

20.000

56

100.000

400.000

CAPITOLUL VI
Probleme
1.- Cristina a citit într-o săptămână 20 de pagini. În altă
săptămână a citit cu 34 de pagini mai mult.
Câte pagini a citit Cristina în cele două săptămâni?
2.- Într-o librărie s-au adus 71 cărţi de colorat şi cu 29 mai
puţine cărţi de poveşti?
Câte cărţi de poveşti s-au adus la librărie?
3.- Pe un raft sunt 17 farfurii şi cu 18 mai multe căni.
Câte căni sunt pe raft?
4.- Din cei 84 de elevi ai unei şcoli 65 pleacă în tabără la
munte. Restul elevilor pleacă în tabără la mare.
Câţi elevi pleacă la mare?
5.- Într-un autocar sunt 20 de călători. La prima staţie urcă 12
călători, iar la a doua coboară 18.
Câţi călători mai sunt acum în autocar?
Rezolvaţi în două moduri.
6.- În grădina şcolii, elevii clasei a III-a au plantat 65 de fire
de roşii. Elevii clasei a IV-a au plantat cu 7 fire mai multe.
Câte fire de roşii au plantat elevii clasei a IV-a?
7.- George a rezolvat în vacanţă 32 de probleme, iar Mihai cu
25 de probleme mai puţine.
Câte probleme au rezolvat cei doi copii împreună?

57

8.- La testul de matematică Alexandra a obţinut 99 de puncte.
Colega ei, Maria, a obţinut cu 13 puncte mai puţine.
Câte puncte a obţinut Maria?
9.- Într-o cutie sunt 15 bile roşii şi cu 36 mai multe bile negre.
Câte bile sunt în total?
10.- Un fermier are 100 de oi şi cu 75 mai puţini miei.
Câţi miei are fermierul?
11.- La o florărie sunt 21 de garoafe şi de 3 ori mai puţine
lalele.
Câte flori sunt la florărie?
12.- În vacanţă trei fraţi au citit cărţi de poveşti. Cel mai mare
a citit 27 de poveşti, mijlociul a citit de 3 ori mai puţine, iar cel
mai mic a citit 5 poveşti.
Câte poveşti au citit cei trei fraţi?
13.- Într-o parcare sunt 70 de maşini. Din ele 41 de maşini au
plecat.
Câte maşini au mai rămas în parcare?
14.- La o fermă sunt 78 de vaci, iar oi cu 178 mai multe.
Câte oi sunt la fermă?
15.- În sala de lectură a unei şcoli sunt 5 rânduri a câte 7
mese mici şi 3 rânduri a câte 9 mese mari.
Câte mese sunt în sala de lectură?
16.- Mihai are 7 ani, iar tatăl său este de 5 ori mai în vârstă
decât el.
Aflaţi vârsta tatălui.

58

17.- La o cantină s-au adus 9 coşuri a câte 75 ouă în fiecare
coş.
Câte ouă s-au adus la cantină?
18.- La un magazin s-au adus luni 7 cutii de biscuiţi cu câte 30
de biscuiţi în fiecare cutie. Marţi s-au adus 4 cutii cu câte 80
de biscuiţi în fiecare cutie, iar miercuri s-au mai adus 2 cutii cu
câte 90 de biscuiţi în fiecare cutie.
Câţi biscuiţi s-au dus la magazin în cele trei zile?
19.- Pe un raft al unei biblioteci sunt 120 de cărţi. Pe altul sunt
de 5 ori mai multe cărţi.
Câte cărţi sunt pe cele două rafturi ale bibliotecii?
20.- O fabrică de pâine distribuie 442 de pâini în mod egal la 4
magazine.
Câte pâini distribuie la fiecare magazin?
21.- În sala de spectacole sunt 151 de persoane, dintre care
93 adulţi. Restul sunt copii.
Câţi copii sunt în sala de spectacole?

22.- Trei şcoli au organizat în vacanţa de iarnă o excursie la
Sinaia. Din prima şcoală au plecat 80 de elevi, din a doua
şcoală au plecat 50 de elevi, iar din a treia şcoală au plecat de
4 ori mai puţini elevi decât din prima şcoală.
Câţi elevi au plecat la Sinaia?

23.- Bunica are 22 de portocale pe care vrea să le împartă în
mod egal celor 3 nepoţi ai săi.
Câte portocale primeşte fiecare nepot? Câte portocale îi
rămân bunicii?
59

24.- Pe plaja de la Constanţa sunt 7 rânduri de carturi cu câte
18 carturi pe fiecare rând.
Câte carturi sunt pe plajă la Constanţa?
25.- Într-o şcoală sunt 135 de elevi. În fiecare zi elevii primesc
câte o cutie de lapte.
Câte cutii de lapte primesc toţi elevii într-o săptămână?
Dar în 4 zile?
26.- Cecilia a analizat de pe o zi pe alta 7 substantive şi de 5
ori mai multe verbe.
Câte părţi de vorbire a analizat Cecilia?
27.- Ioana are acum 13 ani, iar mama ei de 3 ori mai mulţi.
Câţi ani a avut mama când s-a născut Ioana?
28.- La un magazin sunt expuse 14 pălării negre şi de 2 ori
mai puţine pălării roşii.
Câte pălării sunt expuse în magazin?
29.- Ştefan a colecţionat 235 de timbre. Mihai a colecţionat de
5 ori mai puţine, iar Marius a colecţionat de 2 ori mai multe
timbre decât Mihai.
Câte timbre au colecţionat cei trei băieţi?
30.- Într-o grădină sunt 7 rânduri de pomi pe fiecare rând. În
altă grădină sunt 8 rânduri cu câte 35 de pomi pe fiecare rând.
Câţi pomi fructiferi sunt în cele două grădini?
31.- Cristina are 8 mere. De câte farfurii are nevoie pentru a
aşeza pe fiecare farfurie câte:
a)- 2 mere;
b)- un măr;
c)- 4 mere;
d)- 8 mere.
60

32.- La o croitorie se confecţionează pe zi 130 de fuste.
Câte fuste se confecţionează în 3 zile: Dar într-o
săptămână?
33.- Dacă doi fraţi au împreună 32 de ani, iar unul dintre ei are
18 ani.
Câţi ani are celălalt frate?
34.- Într-o livadă sunt 600 de meri şi peri.
Câţi meri şi câţi peri sunt în livadă, ştiind că numărul
perilor este cu 132 mai mare decât cel al merilor?
35.- Un bloc are 118 apartamente, iar altul, de două ori mai
puţine.
Câte apartamente sunt în cele două blocuri?
36.- Într-un parc sunt 829 de tei şi castani. Dacă numărul
castanilor este egal cu produsul numerelor 75 şi 4, aflaţi câţi
tei şi câţi castani sunt în parc?
37.- Pentru organizarea unei serbări s-au cumpărat 93 de
baloane albe, de 4 ori mai multe baloane roşii şi de 2 ori mai
puţine baloane galbene decât cel roşii.
Câte baloane s-au cumpărat în total?
38.- La ferma din sat sunt 742 de găini, gâşte şi raţe. Ştiind că
numărul găinilor şi al gâştelor este de 391, iar al gâştelor şi
raţelor este ş463, aflaţi câte păsări din fiecare fel sunt la
fermă.
39.- Clasele a III-a şi a IV-a ale unei şcoli au plantat 259 de
panseluţe şi de 2 ori mai mulţi trandafiri.
Câte flori au plantat în total?
61

40.- Pentru organizarea unui concurs se formează 5 grupe a
câte 37 de fete şi 7 grupe a câte 28 de băieţi.
Câţi copii participă la concurs?
41.- Dintr-o carte cu 554 de pagini, Alexandru a citit în prima
zi 67 de pagini, iar în a doua zi de 2 ori mai multe.
Câte pagini mai are de citit?
42.- Cele 59 de manuale de matematică au fost împărţite în
mod egal celor 2 clase, care au număr egal de elevi.
Câţi elevi sunt în fiecare clasă?
Câte manuale au rămas nerepartizate?
43.- Marcela are 8 ani, Ciprian este de două ori mai mare, iar
bunica este de 8 ori mai mare decât Marcela.
a)- Câţi ani are Ciprian?
b)- Câţi ani are bunica?
c)- Câţi ani au cei trei la un loc?
44.- La florărie au rămas nevândute 127 de lalele. Dacă la
început au fost 700 de lalele, câte lalele s-au vândut?
45.- La o grădină zoologică sunt 7 lei, de 3 ori mai puţini tigri
decât maimuţe şi cu 10 mai puţini tigri decât maimuţe.
Câte animale de fiecare fel sunt?
46.- La o alimentara s-au adus 241 conserve de peşte şic u
398 mai multe conserve de porc.
Câte conserve s-au dus la alimentara?
47.- Ionela are în colecţia sa 232 de şerveţele, ceea ce
înseamnă că are de 2 ori mai multe decât Cristina.
Câte şerveţele are Cristina?

62

48.- La o grădiniţă s-au adus 794 de mingi şi cu 589 mai
puţine maşinuţe.
Câte jucării s-au adus la grădiniţă?
49.- Într-un sertar sunt de 4 ori mai puţine pixuri decât cele
244 de creioane.
Câte creioane şi pixuri sunt în total în sertar?

50.- La cules de struguri participă 506 bărbaţi şi de 2 ori mai
puţine femei.
Câte femei participă la culesul strugurilor?

63

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful