Editura Sfântul Ierarh Nicolae 2010 ISBN 978-606-577-019-5

Coşuleţul rupt Desfăşurarea jocului Se formează un grup de 7 – 9 copii. Fiecare copil îşi alege un fruct,pe care îl desenează îl pictează şi îl prinde la gât cu şnur. Este ales un copil cumpărător, ceilalţi copii fructe stau în cerc. Cumpărătorul, cu un coş în mână, ocoleşte cercul şi spune; Am plecat la piaţă să cumpăr…o prună, o gutuie. Copilul-fruct numit se aşează după cumpărător şi-l urmează. Cumpărătorul cere alt fruct şi aşa mai departe, se repetă jocul de 3-4 ori. La comanda “Coşuleţul s-a rupt” fructele cumpărate trebuie să-şi ocupe rapid locul în cerc. Cel neatent va fi scos din joc o tură.

CE SE AUDE ÎN ZARE? Desfăşurarea jocului Copiii cu care se lucrează vor sta în faţa educatoarei. Aceasta le cere să închidă ochii, timp în care se produce un anumit sunet. Mai întâi copiii ascultă, apoi un copil numit mai înainte ghiceşte sunetul produs.

Jocul se poate desfăşura cu toată grupa sau individual, cu ochii acoperiţi sau sunetul se produce dintr-o cabină ori dintr-un loc unde nu este văzut obiectul. Astfel, copiii cu ochii închişi ascultă sunetul unei sonerii de telefon şi al unei jucării ceas şi denumesc acest sunet. Sunetele pot fi confundate de copiii care nu au acuitatea auditivă dezvoltată. Se pot auzi sunete produse de un pian-jucărie, de un clopoţel şi de un ceas. Este necesară educaţia sensibilităţii auditive, de la vârsta preşcolară, pentru a le forma copiilor auzul fonematic. CINE TE-A STRIGAT? Desfăşurarea jocului Jocul se poate desfăşura cu întreaga grupă, individual sau cu grupuri mici de copii. Un copil va sta pe un scaun în faţa grupei cu spatele la ceilalţi şi cu ochii închişi. El trebuie să ghicească de cine a fost strigat. Copilul care-l va striga pe cel de pe scaun este numit de educatoare sau i se va face un semn. Dacă copilul din fata grupei va ghici numele celui ce l-a strigat, ei îşi vor schimba locurile şi jocul se continuă, în cazul în care nu ghiceşte, rămâne pe loc. CINE FACE AŞA? Desfăşurarea jocului Jocul se poate desfăşura cu un grup restrâns de copii sau cu toată grupa. Copiii stau pe scăunele în semicerc.

In faţa lor, pe o măsuţă, vor fi aranjate animalele-jucărie sau imaginile acestora. Conducătorul jocului imită glasul unui animal. Copiii trebuie să asculte ce animal a fost imitat şi să-l recunoască după glas. Un copil va numi animalul imitat, apoi îl va căuta între jucăriile de pe masă, va ridica jucăria să fie văzută de copii, o denumeşte, imită cum face animalul respectiv. După aceea şi ceilalţi copii imită glasul animalului. TREZEŞTE-TE URSULEŢULE! Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în semicerc. În faţa lor, pe un scaun, stă un copil întors cu spatele şi cu mâinile la ochi. La semnalul dat de conducătorul jocului, un copil se duce lângă ursuleţ sau aproape de el, îl atinge pe umăr şi-i spune: Trezeşte-te ursuleţule! Apoi, revine şi se aşează repede la locul sau. „Ursuleţul" se ridică, se plimbă prin faţa copiilor şi întreabă: Cine m-a trezit din somn? Copiii răspund: Ghici, ghici! Dacă „ursuleţul" ghiceşte, atunci îşi schimbă rolul cu acela pe care l-a recunoscut. Dacă n-a ghicit, „ursuleţul" îşi păstrează rolul şi jocul se repetă. GHICI CINE A PLECAT LA PLIMBARE? Desfăşurarea jocului Copiii cu care se lucrează (un grup sau toată clasa) stau pe scăunele, în cerc strâns. Un copil iese din cerc şi, aşezat pe scăunel în afara cercului îşi acoperă ochii cu

mâinile. Un alt copil, numit tot de conducătorul jocului, iese din sala de grupă, spunând tare: Am plecat, la revedere! Copiii din cerc, îl întreabă pe copilul care stă cu ochii acoperiţi: Ghici, cine a plecat? Cel cu ochii acoperiţi îşi ia mâinile de la ochi şi priveşte locul rămas liber, gândindu-se cine a vorbit şi cine a stat acolo; el trebuie să ghicească cine a plecat. Se schimba rolurile şi jocul continuă. DESCHIDE URECHEA BINE! Desfăşurarea jocului Jocul se poate realiza individual sau poate participa întreaga grupă. Copiii vor sta pe scăunele, în semicerc. In prima parte a jocului, ei vor cânta cele opt măsuri ale melodiei. „Deschide urechea bine .Să vedem ghiceşti, ori ba .Cine te-a strigat pe nume. Hai ghiceşte nu mai sta!" În timp ce se cântă aceste măsuri copilul ghicitor, numit de conducătorul jocului, stă pe un scăunel cu spatele la semicerc sau legat la ochi. Urmează o pauză timp în care educatoarea face un semn unui copil din grupă ca să-l strige. Copilulghicitor trebuie să recunoască glasul copilului care l-a strigat, spunându-i numele. In ambele cazuri, dacă a recunoscut sau nu glasul, grupa cântă ultimele patru măsuri care sugerează regretul insuccesului sau exprimă bucuria succesului: „Ai ghicit, ai ghicit Treci la loc, fii mulţumit!" sau

„N-ai ghicit, n-ai ghicii! Stai pe loc eşti pedepsit!"

GHICEŞTE CU CINE VORBEŞTI? Desfăşurarea jocului Jocul se desfăşoară cu întreaga grupă de copii. În faţa semicercului format din copiii care participă la joc, va sta un copil legat la ochi. Educatoarea atinge un copil cu bagheta; acesta se ridică, vine în fata semicercului şi adresează copilului legat la ochi o întrebare simplă. Când cel ce a întrebat a ajuns la scăunelul său şi s-a aşezat, copilul-ghicitor se dezleagă la ochi şi trebuie să recunoască colegul cu care a stat de vorbă. Jocul se repetă de mai multe ori, fiind legaţi la ochi, pe rând, cât mai mulţi copii din grupă.

TELEFONUL FĂRĂ FIR Desfăşurarea jocului Copiii stau unul lângă altul. Conducătorul jocului şopteşte un cuvânt primului copil începând de la una din extremităţi. Acesta, la rândul lui, îl transmite imediat vecinului şi aşa mai departe pana când ajunge la ultimul copil, care trebuie să se ridice în picioare şi să pronunţe cu voce tare cuvântul auzit. Dacă cuvântul este modificat prin transmiterea lui. ceea ce se întâmplă de cele mai multe ori şi produce haz, educatoarea va

sugera începerea jocului în ordinea inversă, copiii pronunţând tare ce au auzit, până este depistat cel care a greşit. MERGI CUM BAT! Desfăşurarea jocului: Jocul se poate desfăşura atât în sala de grupă, cât şi în curtea grădiniţei. Copiii se aşează aliniaţi într-un şir, unul după altul. La un semnal, ei vor începe să meargă sincronizând ritmul bătăilor din palme cu ritmul mersului, alternând un număr de paşi în tempo-ul rar cu cel rapid. CU CE-AM LUCRAT? Desfăşurarea jocului Copiii stau pe scăunele, în semicerc. În faţa lor, pe o masă, se află uneltele necesare, acoperite de o pânză. După descoperirea lor, conducătorul jocului organizează o intuire mai sumară sau mai sistematică, după caz. La un semnal, copiii închid ochii, iar conducătorul jocului foloseşte una din uneltele cunoscute, cerândule să răspundă la întrebarea: Cu ce-am lucrat? Copilul care va recunoaşte mai repede unealta cu care s-a lucrat,se ridica in picioare şi dacă e numit, rosteşte numele uneltei şi eventual reproduce zgomotul produs.

Jocul continuă până ce toate materialele şi uneltele propuse au lucrat.

ÎN CE-AM BĂTUT? Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaţi pe scăunele în semicerc; în faţa lor pe o masă se află materialele necesare. Se poate face o intuire a acestora. La un semnal, copiii închid ochii, iar conducătorul jocului loveşte cu beţişorul în unul din obiectele de pe masă. Li se cere copiilor să asculte cu atenţie şi să răspundă la întrebarea: În ce-am bătut? Copilul numit denumeşte materialul din care este făcut obiectul lovit. CE SE AUDE? Desfăşurarea jocului Copiii vor fi aşezaţi în semicerc. La un anumit semnal, conducătorul jocului le cere capiilor să închidă ochii. În acest timp produce un anumit zgomot: închiderea şi deschiderea uşii sau a ferestrei, a unui sertar, uşiţei de la sobă, învârtirea cheii în broască, mersul pe podea, tropăitul, săritul pe podea, pe saltea, răsfoitul unei cărţi, mestecatul cu linguriţa în cană. Copiii, numiţi pe rând, trebuie să ghicească zgomotul produs.

ASCULTĂ Şl SPUNE CE AUZI Desfăşurarea jocului Copiii vor sta pe scăunele în semicerc. În faţa lor, pe o masă, se va afla casetofonul. În condiţii de linişte perfectă, copiii ascultă şi recunosc freamătul pădurii, foşnetul frunzelor uscate, valurile mării, susurul izvorului, căderea picăturilor de ploaie, tunetul, vântul. Exerciţii asemănătoare se pot realiza şi în alte momente ale unei zile. Pe stradă, copiii vor fi orientaţi să determine din ce direcţie vine un vehicul, după direcţia zgomotului. La traversarea străzii, copiii vor fi puşi să aprecieze distanţa la care se afla vehiculul şi direcţia din care vine acesta pentru a-i învăţa să treacă cu prudenţă strada. JOCUL TĂCERII Desfăşurarea jocului Copiii sunt aşezaţi în semicerc pe scăunele sau pe covor. Un copil va sta pe un scăunel în faţa semicercului şi va chema un coleg pentru a-i lua locul. La începutul jocului, copilul va spune numele colegului cu voce obişnuită. Apoi, va micşora treptat intensitatea - vorbind încet, în şoaptă, în cele din urmă chemându-l doar prin mimică şi gesturi. Copilul indicat n-are voie să se ridice de pe scaun decât în momentul în care este chemat prin gest. Acesta nu-i poate lua locul

celui de pe scaun, dacă, mergând, provoacă vreun zgomot.

DE UNDE VINE AZOREL? Desfăşurarea Jocului Copiii sunt aşezaţi în cerc, pe scăunele. Un copil, legat la ochi, stă pe un scaun în mijlocul cercului. Conducătorul jocului îl dă pe Azorel unui copil. Acesta, cu căţelul în mână, se va apropia tiptil de copilul din mijlocul cercului, mimând mersul câinelui. Copilul legat la ochi trebuie să arate cu degetul direcţia din care vine Azorel, Dacă ghiceşte direcţia, copilul trebuie să-şi reia locul, apoi va da câinele unui alt copil, din altă direcţie. Dacă copilul indică greşit direcţia, rămâne în centru încă un joc, străduindu-se ca de data aceasta să fie mai atent şi să indice corect direcţia. Jocul continua până când locul din mijlocul cercului va fi schimbat de câteva ori. CE TRECE PE STRADĂ? Desfăşurarea jocului Jocul se poate desfăşura într-un spaţiu liber aflat lângă o stradă circulată sau în sala de grupă, dacă din grădiniţă se aude zgomotul diferitelor mijloace de transport ce trec prin apropiere. În ambele cazuri, copiii, cu ochii închişi sau cu spatele la stradă, trebuie

să ghicească ce vehicul a trecut (tramvai, camion, maşină, motocicletă, căruţă etc.) după zgomotul perceput. După ce au ghicit, au nevoie sa verifice optic senzaţia auditivă şi apoi să reproducă zgomotul.

CINE GĂSEŞTE JUCĂRIA? Desfăşurarea jocului Copiii vor sta pe scăunele în semicerc, într-o parte a clasei, pentru a urmări cu atenţie jocul. În faţa lor, doitrei copii vor fi legaţi la ochi. Conducătorul jocului face zgomot cu o jucărie zornăitoare, apoi o aruncă într-o direcţie. Jucătorii, cu ochii legaţi trebuie să ghicească direcţia in care a fost aruncată jucăria şi trebuie să încerce să găsească şi să o aducă la educator. Ca să nu se creeze accidente, se vor lua din cale diferitele obstacole. Cine a găsit jucăria o va arunca pentru repetarea jocului. Se vor dezlega ochii copiilor şi ei vor alege din mijlocul copiilor alţi jucători. Jocul se reia de la început. BUCHETE CU FLORI! Desfăşurarea jocului La joc participă cinci copii Se distribuie fiecăruia câte 1-2 panglicuţe de culori diferite. Într-un colţ al clasei se va afla o machetă cu flori de diferite culori

albe, roşii, portocalii, albastre, galbene. Copiii denumesc culorile panglicilor primite. La un semnal, conducătorul jocului va cere copiilor să se deplaseze la .machetă cu flori şi să culeagă toate florile care au culoarea asemănătoare panglicilor lor şi să facă buchete, după culoare. Copiii vor schimba panglicile între ei şi jocul se poate repeta. GRADINA CU FLORI Desfăşurarea jocului La joc pot participa 8-10 copii. Aceştia vor sta pe scaunele, în semicerc. Într-un colţ al clasei va fi gradina cu flori. In faţa semicercului, într-un plic mare se vor găsi ecusoane colorate. Conducătorul jocului cheamă, pe rând câte un copil. Acesta îşi alege din plic un ecuson de o anumită culoare şi-l prinde în piept, apoi merge în „grădină" şi va culege toate florile care au aceeaşi culoare cu cea din piept. După ce vine la locul său, verbalizează acţiunea: Eu am cules din grădină florile de culoarea albă, deoarece ecusonul meu are culoarea albă. Jocul continuă până ce se epuizează toate ecusoanele şi toate florile. Apoi, copiii pun florile şi bulinele la loc şi jocul se poate repeta cu alţi copii din grupă.

VIN BĂRCUŢELE! Desfăşurarea jocului La joc participă 10-12 copii. Aceştia stau pe scăunele în semicerc, iar în faţa lor se afla lacul imaginar, delimitat cu cretă albastră. Pentru a sugera apa se poate folosi hârtie bleu. Se distribuie fiecărui copil câte o bărcuţă. Se intuieşte materialul, copiii denumind culoarea bărcuţei lor. Conducătorul jocului va ridica un steguleţ de o anumită culoare, iar copiii care au bărcuţe de aceeaşi culoare cu a steguleţului, se vor ridica de pe scăunele şi vor aşeza bărcuţele pe „lac", adică în cerc. Dacă un copil a greşit, ceilalţi din grupă îl corectează. Educatoarea le sugerează apoi să tragă „bărcile" la mal, dar numai cele maro sau cele negre. Copiii care au avut bărcile în culorile respective, „le scot la mal". Jocul continuă până ce toate bărcile au fost aşezate pe lac.

SĂ ÎMBRĂCĂM PĂPUŞA ANEI Desfăşurarea jocului La joc participă 6 copii. Ei stau la mese. Se distribuie fiecărui copil câte o siluetă a păpuşii şi un coşuleţ în care se găsesc două-trei rochii cu garnitură, fundiţe sau alte obiecte de îmbrăcăminte de culori diferite. Se intuieşte materialul, copiii denumesc culoarea rochiilor sau a celorlalte obiecte de

îmbrăcăminte .Conducătorul jocului va cere copiilor să selecteze din coşuleţ obiectele de îmbrăcăminte, care se aseamănă la culoare cu pantofii păpuşii primite. Ei vor aşeza silueta păpuşii pe masă şi o vor îmbrăca corespunzător: la silueta păpuşii cu pantofi gri ei vor aşeza rochia, fundiţa de culoare gri; la silueta cu pantofi roşii vor căuta îmbrăcămintea de culoare roşie. Copiii vor schimba siluetele păpuşilor între ei şi jocul se repetă cu aceiaşi copii sau se poate repeta cu alţi şase copii din grupă. DECORAM VAZA DE FLORI Desfăşurarea jocului La joc participă 10-15 copii. Ei vor fi aşezaţi câte 4 la mese, pe grupuri mici. Pe mese vor fi aşezate vazele decupate şi creioanele colorate. Conducătorul jocului va prezenta copiilor câteva forme geometrice de diverse culori: un pătrat roşu, un triunghi galben, un dreptunghi albastru. 1-2 copii vor denumi forma şi culoarea figurilor geometrice prezentate. Copiii vor avea sarcina să decoreze vaza conform indicaţiilor primite: toate triunghiurile să fie colorate în galben, pătratele în roşu, iar dreptunghiurile în albastru. ' Jocul se va desfăşura sub formă de întrecere între grupurile de copii. În final, vor fi apreciate lucrările copiilor, iar cei care nu au realizat corect sarcina, vor putea repeta testul în ziua următoare.