Interacţiunea intre elevii unei clase poate fi bazată pe două tipuri de relaţii

Relaţii de competiţie Competiţia reprezintă rivalitatea mutuală sau o “luptă” între două sau mai multe persoane pentru atingerea unui scop indivizibil (Golu, 1974, p 158). Competiţia este o formă motivaţională a afirmării de sine în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei situaţii sociale sau a superiorităţii. (Ausbel, Robinson, 1981) Relaţii de cooperare Cooperare este o activitate orientată social, în cadrul căreia individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun. (Ausbel, Robinson, 1981)

• Slabă interacţiune între colegi. Îşi fixează aspiraţii mai înalte. • Dorinţa de afirmare şi impunerea ideilor în faţa celorlalţi. • Lipsa încrederii reciproce. Sunt pregătiţi pentru a face faţă condiţiilor unei societăţi organizată pe principiile competiţiei. Efectele negative ale competiţiei asupra elevilor: • S-a constatat creşterea numărului comportamentelor agresive. ostile. Sunt învăţaţi să lupte. • Lipsa de comunicare sau comunicarea unor informaţii false. a conflictelor şi a atitudinilor de opoziţie şi suspiciune. • Lipsa de interes pentru menţinere relaţiilor interpersonale agreabile. • Îşi pot aprecia mai realist propriile capacităţi • Îşi dezvoltă spiritul critic şi autocritic. Lucrează cu mai multă tragere de inimă. • Frustrare. • Scăderea coeziunii grupului. Perseverează pentru atingerea scopurilor. • Anxietate.Efectele pozitive ale competiţiei asupra elevilor: • • • • • • Depun eforturi mai mari. • Sentimente de nesiguranţă şi de neputinţă la copii mai puţin dotaţi care sunt tentaţi să abandoneze lucrul. .

a încrederii în forţele proprii. • Atitudini reciproce pozitive. lipsit de tensiuni. încredere şi disponibilitate la solicitările celorlalţi. • Transmiterea informaţiilor semnificative şi relevante. • Dezvoltă sentimente mutuale de simpatie şi prietenie. • Oferă membrilor grupului satisfacţie.Efectele pozitive ale cooperării asupra elevilor: • Bună interacţiune între elevi. . • Coeziunea grupului. • Fiecare poate să lucreze potrivit propriilor capacităţi. echilibru. • Valorizarea competenţelor celorlalţi. Efectele negative ale cooperării asupra elevilor: • Posibilitatea pierderii motivaţiei individuale şi a reducerii efortului în condiţiile îndeplinirii de către grup a unei sarcini colective. • Preocupaţi ca toţi cei din grup să obţină beneficii. • Tind să fie flexibili. • Climat destins. • Comunicare onestă şi deschisă. • Atenţi în relaţiile interpersonale. • Creşterea stimei de sine. condiţii optime de dezvoltare a personalităţii.

• Mărimea grupului trebuie adaptată la volumul de lucru. 1966) • Luarea în considerare a perioadei necesare constituirii unui spirit de grup. . Evans. • Prezenţa în grup a unor membri care îşi pot asuma rolul de conducător. • Caracterul sarcinii trebuie să se preteze la îndeplinirea ei prin cooperare şi să fie adaptată la vârsta subiecţilor.M.Condiţii care trebuie respectate atunci când este structurată o activitate de grup (K. • Împărţirea sarcinilor între membrii grupului după ce grupul fost constituit.

Există trei tipuri de conflicte: • conflictul sumă zero (conflictul pur victorieînfrângere). Faceţi diferenţa clară între „poziţii” şi „interese”. amândoi pot pierde. unul poate câştiga. 4. 3. Trebuie să conştientizaţi cauzele şi consecinţele violenţei şi ale alternativelor la violenţă chiar şi atunci când sunteţi foarte nervoşi. 1. Trebuie să înfruntaţi conflictul mai degrabă decât să îl evitaţi. • conflictul cu motiv mixt (amândoi pot câştiga. 6. Respectă-te pe tine şi interesele tale. 5. celălalt.Soluţionarea conflictelor: Trebuie să cunoaşteţi tipului de conflict în care sunteţi implicat. 2. • conflictul cooperare pură (amândoi pot câştiga sau amândoi pot pierde). Poziţiile pot fi opuse şi interesele pot să nu fie opuse. Evitaţi etnocentrismul. poate pierde). respectă-l pe celălalt şi interesele sale. înţelegeţi şi acceptaţi realitatea diferenţelor culturale. .

Atunci când comunicaţi cu celălalt. 11. Dezvoltaţi-vă 12. Cercetaţi-vă interesele proprii şi pe cele ale celuilalt. Definiţi interesele conflictuale drept o problemă reciprocă ce urmează a fi rezolvată prin cooperare. 8. ascultaţi cu atenţie şi vorbiţi în aşa fel încât să fiţi înţeleşi. Trebuie să rămâneţi o persoana morală si trebuie să-l considerăm pe celălalt ca fiind un membru al comunităţii noastre morale. astfel încât să nu fiţi neajutoraţi sau disperaţi atunci când vă confruntaţi ce cei care sunt mai puternici. pentru a identifica interesele comune şi compatibile pe care le aveţi. 9. judecăţi greşite şi gândire stereotipă care apar de obicei şi la unul şi la celălalt în timpul unui conflict. Trebuie să vă cunoaşteţi pe voi înşivă şi să vă cunoaşteţi reacţiile tipice la diferite feluri de conflict 13. cei care nu vor sa se angajeze intr-o soluţionare constructivă sau cei care folosesc şiretlicuri. 10. . percepţii eronate.7. abilităţi de a aborda conflictele grele. Fiţi atenţi la tendinţele naturale spre subiectivitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful