SEJARAH 900 TAHUN AHLUL-BAIT KELANTAN http://apadblog.blogspot.

com/2011/01/sejarah-900-tahun-ahlul-bait-kelantan.html KRONOLOGI 900 TAHUN SEJARAH PENTING RAJA-RAJA MELAYU DARI DARAH KETURUNAN BANI H ASYIM (MOYANG MQTK )MAJAPAHIT II(NAMA NEGERI BAGI JAJAHAN KELANTAN HINGGA ABAD K E 15M/700 HIJRAH) Fakta Sejarah Dunia : (Sejarah Penuh Abad Ke 6 - 10M/650-1000M/100-400H – Sila rujuk Archive MQTK). MQTK ABAD KE-12 BAPA PENGASAS RAJA-RAJA MELAYU - KETUA WALI 7 DARI DELHI INDIA. 500 Hijrah(950M) formula B3 (BERILMU-BERAMAL-BERAKHLAK - dijadikan Motto Sekolah Menengah Teknik Tertua Malaysia - Kuantan) dicipta oleh Imam Al-Ghazali r.a, me lalui kitab masyhurnya Minhajul Abidin/Jalan Mukmin atau Jalan Ahli Syurga (seor ang ulama masyhur dunia Islamdi Thos Iran) dalam usahanya untuk menggabungkan 2 ulama yang berbalah iaitu ulama tasauf dan ulama fekah. Maka terkaranglah Bidaya tul Hidayah dan Minhajul Abidin menghuraikan dengan terperinci teknik-teknik seg ala ilmu ahli syurga tanpa hisab atau para Wali-Wali Allah itu dengan cukup semp urna. 1250M apabila tentera moggol diketuai Hulagu Khan menyerang dan membakar Baghdad , lebih 300 kitab karangan Imam Al-Ghazali turut lenyap, kecuali hanya 30 karya yang sempat diselamatkan dari khutub khanah Baghdad itu. Empayar Islam Umayyah d an simpanan baitul Mal paling kaya waktu itu, yang dikumpul selama lebih 500 tah un ranap/hangus dari bumi. Isla kebali mundur/menderita/diperhamba. 1260M Bani Hasyim (nenek moyang) diketuai Maulana Syeikh Sayyid Abdul Jalal atau Syeikh Jalaludin Al-Kubra(dicatat dalam sejarah Delhi) yang terselamat dan semp at membawa sebahagian kitab-kitab karya agung itu berpindah ke Delhi dan disambu t oleh Sultan Muhamad Tughlug serta dilantik selaku wazir/menteri kesultanan Del hi dan kitab Minhajul Abidin, Al-Hikam, Hadis Sahih Muslim dan sebgainya diteri ma dijadikan silibus wajib kerajaan Islam Delhi waktu itu. Syed Husin Jamadil K ubra(nenek moyang kesultnan Melayu dan Wali Songo Indonesia) dalam latihan prakt ikal para ahli hakikat dan makrifat(Wali-Wali Allah – tamat belajar – guna Ilmu untu k kuasai 7 petala langit dan 7 petala bumi dengan kalam Allah atau PatiNya 99 as ma Al-Azim) lalu diarahkan oleh ayahandanya mencari lokasi yang dimaksudkan oleh hadis sahih “Bumi Timur Hijjaz” (Hijjaz adalah Tanah Suci Makkah sebelum 1933 – Ara S audi Dapat nama) bertolak ke Asia Tenggara berasama 7 beradik atau diebut Wali 7 dalam sejarah Islam Asia Tenggara, dan mendarat serta mebina Masjid Kampung Lau t(sekarang di Nilam puri) pada 1350M. _______________________________________________________________________________ MQTK ABAD KE-13 KENAPA HM CIK SITI WAN KEMBANG HEBAT..?? 1317m, HM Cik Siti Wan Kembang diarah oleh ayahanda nya KDYMM Raja Sang Tawal, m enyerbu kota pertahanan empayar Buddha Sukhothai. King Rama Khamkheng akhirnya d ipenggal oleh Cik Siti Wan Kembang dan kepalanya di bawa balik ke Istana Majapah i II Mahligai(Kelantan). Siam bersumpah akan terus berperang dengan Melayu sampa i kiamat. Siri perang panjang saling serang menyerang berlangsung selama lebih 6 00 ribu dan kerugian satu wilayah Pattani(RM Gazilion) serta mengorbankan lebih suku juta rakyat Majapahit II selama tempoh itu. 751H/1350M –Bapa sekalian Raja-Raja Melayu atau dikenali dalam pengajian sejarah I slam Asia tenggara sebagai Ketua Wali 7, Syed Hussin Jamadil Kubra dari Kesulta nan Delhi , sebelum karam perahu dan terlantar di Kg. Laut dan mendirikan masjid , di era Cik Siti Wan Kembang dan seterusnya ke Bukit Panau, mereka terlebih dah ulu meninggalkan adiknya yang ke-4 bernama Sayyid Zaidnuddin Al-Khatib di Samude ra Pasai yang diperintah oleh Sultan Zainal Abidin(1350-1394M). Beliaulah Tuan Jana Khatib yang masyhur dalam sejarah Temasik dilanggar Todak itu. Selama 8 bulan Syed Husin Jamadil Kubra di Kelantan, HM Cik siti Wan Kembang me mberi gelaran “Sayyid Ratna Wangsa” (bermaksud Pendeta parnen atau bertaraf ahli lad

.uni/ahli hakikat) dan dikahwinkan dengan adindanya yang juga adinda satu ayah ke pada Raja Pattani(Raja Bharubhasa) bernama Puteri Linang Cahaya. Kematian Tuan Jana Khatib dimaklumi semua abangnya di Majapahit II(Kelantan). Syed Husin membawa anaknya syarif kebungsuan dan cucunya Wan Bo.. kematian Raja Abdullah da Sultan Abdul Rahim di Tasik Lel ayang Mandi.!!) ad alah seperti . di sana hingga kini).dah jadi tempat menara celcom. Seterusnya beliau belayar ke Johor dan disinilah Syarif Aulia ditemukan jodohnya . Gangga Negara(perak) dan Lembah Bujang di bawah Raja Bersiong keda h dibebaskan oleh Patih Aria Gajah Mada. Puteri Saadong Ghaib. Panglima Majapahit II dari kekuasaan Ay uthia. kemudian juga dibunuh). Tokoh yang bernama Tuan Syarif Aulia itu tidak lain ialah Sayyid Thana'uddin yan g nama timangannya Syeikh Abdul Karim As-Saman Al-Madani iaitu adik kepada Sayid Husin Jamadil-Kubra yang pergi ke sulawesi. Raja Singapura. Wali Songo mengislamkan I ndonesia. 1380M Seorang Wali Allah. 1420M. W . KENAPA TEMASIK/SINGAPURA & MEALA TIADA KUASA SULTAN ISLAM. dengan perjanjian Wali 7 setuju turut membantu pertahan bumi Serambi M akkah dari Siam. Suan Bonang Selepas serangan Ayyutthia ke atas Majapahit II(Kelantan) 1445M dan peristiwa gh aibnya Puteri Saadong.?? Tuan Jana Khatib akhirnya ke Temasik dan di situlah baginda terserempak dengan T uan Puteri . Tuan Syarif Aulia atau Syeikh Abdul Karim Al-Makhdum d ari Melaka telah sampai ke Pulau Jolo dan mendapati telah ada komuniti Islam di tempat yang bernama Buansa(Ewansa). 1. Dari sinilah l ahir pula semua Sultan Melayu dan juga panglima2 manyshur seperti Patih Aria Gaj ah Mada dan sebagainya dalam usaha dakwah Bani Hasyim ini di asia tenggara abad ke 14. Keduanya kemudian ke Champa untuk m isi dakwah seterusnya.!!). Sunan Giri 2. 1347-1368M Ibnu Batutah yang sezaman dengan Syed Husin Jaamdil Kubra serta Cik S iti Wan Kembang melawat Kilo Krai(Kuala Krai now ulu kelantan) dan mengesahkan B idaytul Hidayah telah dipelajari/telah sampai ke Istana Majapahit II(Kelantan) p ada era tersebut. Ti dak berapa lama selepas peristiwa inilah Temasik disumpah. di Nil am Puri tu. Syed Tahana'uddin pulang dari champa dan kemudiannya kembali ke Majapahit II dan membuka pusat pengajian berupa institusi khas latihan tarekat/kerohanian /kewalian peringkat tertinggi menggunakan asma 99 nama Allah yang dahulunya hany alah amalan harian HM Cik SIti Wan Kembang. lalu dilanggar oleh T odak(diselamatkan Hang Nadim. dan akhirnya disusuli ser angan bala tentera Majapahit II yang menjadikan singapura padang jarak-padang te rkukur (semuanya diarah BUNUH DAN BAKAR hangus arahan HM Cik SIti Wan Kembang s endiri dan dipersetujui oleh Syed Husin Jamadil-Kubra ytang diberi tempat di Buk it Panau – adab berperang Quraisy/Majapahit II/Kelantan kuno dengan Siam memang g itu.termasuk Negeri Cik S iti Wam Kembang Aceh) yang direkodkan telah dipanggil mengadap belaiau di Bukit Panau(sekarang dalam Jajahan Tanah Merah . Paduka Seri Maharaja telah menjatuhkan hukuman bunuh ke atasnya kerana dituduh cuba memikat Tuan Puteri baginda dengan karamah( salah guna karamah).(juga ada bukti masjid lama bentuk Masjid Kg.Majapahit II( Kelantan) di bawah kerajaan Islam P attani Besar. Beliau kemudian mengislamkan Raja Sulu (peri stiwa ini disebut dalam bacaan manaqib tradisi bangsa Melayu Sulu) dan mendirika n sebuah masjid (hingga kini ada) untuk semua penduduk. lalu menunjukkan kehebatanya membelah dua pokok Pinang dengan hanya tenungan mata. Laksamana Hang Tuah terajui Melaka. Laut.. Tokoh-tokoh penting dalam organisasi Wali Songo yang bertanggungjawab dalam peny evbaran dakwah di Majapahit 1(sekarang disebut Indonesia . ________________________________________________________________________________ MQTK ABAD KE 15-16 MELAKA PUSAT ISLAM ASIA TENGGARA & WALI SONGO DI MAJAPAHIT I (SEKARANG INDONESIA ) 1400M Parameswara mengasaskan kesultanan Islam Melaka.

Syed Than a'uddin(Sang Adi Putera) yang terkenal di Majapahit(kelantan) sebgai Syeikh Sam an berpindah ke Pulau Besar dan beliau telah bermastautin di Pulau Besar permuki man orang laut dari Sumatera. yang telah tinggal hanya 6 beradik(satu dibunuh di Temasik ). Tetapi turut terlibat menyusun st rategi mempertahankan Pattani dan Empayar Islam Majapahit II dari Siam. Buk an oleh Puteri Saadong(berlaku peristiwa hysteria dirasuk jin luar kawalan). yang juga darah Syed Husin Jamadil Kubra. iaitu dengan menggunakan khidmat lebih 300 ahli zikir t erbaik dari zuriat terpilih bani hasyim waktu itu. sebaliknya 100% menggunakan teknologi SATIQ(senjata faqir/wirid asma 99 nama Allah oleh para ahli pertapaan yang ramai ) di mana Puteri Saadong menggunakan kaedah Salehuddin Al-Ayyubi merampas Baitul Maqdis pada era 1200M. Sewaktu Hang Tuah difitnah.an Husin dan Wan Demali ke Jawa. Sulawesi. Seluruh jentera besar Melayu Bani Ha syim Pattani sekali lagi diarah pindah dan berundur ke Reman(Perak). melancarkan senjata faqir unt uk 3 tahun berturut-turut sehingga disahkan Raja Yahudi(King Richard) buruk muka nya diserang KUSTA. yang membebaskan Ga ngga Negara/perak dan Lembah Bujang-Raja Bersiong/kedah dari empayar Hindu dan B uddha Sukhothai di abad ke 15)).? Manakala teraju Majapahit II disambung oleh Puteri Saadong yang dikahwinkan deng an Raja Abdullah. Syeikh Saman(Sang Adi Putera) akhirnya kembali ke Kelantan dan beliau meninggal dunia sewktu berusia 120 tahun.Grisek) dan salah seorang murid kesayangan Syed Thana'uddin yang digelar "Sang Adi Putera" oleh h ikayat istana melaka waktu itu(hingga sekarang pun mereka tetap panggil guru han g tuah tu "Sang Adi Putera".. Patih Aria Gajah Mada(Megat Ali Nurul Alam – Panglima Majapahi II.hingga kini. Langkawi. pada abad itu juga (ke 14M). di mana dengan Laksamana Hang Tuah.pemegang darjah Istana/pengamal Pati Rahsi a sahaja.!! Namun malang bagi Kelantan. Siam akhirnya berundur pada 1445M dari Pattani. iaitu di zaman masyhurnya Laksaman Hang Tuah yang b erguru dengan Para Wali Allah Majapahit dan pernah berkunjung ke Majapahit II(Ke lantan) dan Bukit Panau. Laksamana Hang Tuah akhirnya turut terlibat membantu Majapahit II berperang d engan Sukhothai(Siam). sebelum serangan darat dilancarkan. Raja Abdullah akhirnya ditikam oleh salah seorang dayang Istananya sendiri.?? Setelah mengenali laksamana hang tuah... suaminya pula didapati bermadu.!!).. 1445M – Trgaedi ngeri serangan hendap Sukhothai ke atas Istana Pattani. Sunan Bonang. Laksamana Hang Tuah akhir nya diarahkan disembunyikan dari umum rakyat setelah menjadi fitnah. Selepas serangan hebat Siam(setelah tahu Cik Siti Wan Kembang meninggal dunia). .lekir dan kasturi. dan meninggal s erta dimakamkan di sana pada 1453M (nak ziarah daftar MQTK). walaupun Puteri Saadong berjaya tewaskan Raja Buddha Siam dan selamatkan tanah jajahan Majapahit II. Sunan Giri.. mengorbank an lebih 60 ribu nyawa sekaligus dan ramai yang dibawa ke Bangkok untuk buruh pa ksa(bina kuil dan istana King Rama II – VI). Puteri S aadong tidak menggunakan strategi Perang. Sunan Kalijaga dan Syeikh Sutabris ke Melaka dan bertemu dengan Sang Adi Putera. Put eri Saadong akhirnya menghilangkan diri di bukit Marak dan ghaib tanpa kubur hin gga kini sebagaimana kisah Hang Tuah. Siam telah mula memasuki semua daerah Jajahan Majapah it II. melahirkan benih kesultanan hingga kini. Melalui anak dan cu cunya itu pula membuatkan kesultanan Brunei melalui Sultan Muhammad.. K edah..dan kuburnya dirahsiakan dari seluruh rakyat ol eh nenek moyang Raja-Raja Melayu. orang-orang tertentu sahaja diiz inkan berziarah(geng2 Datuk/Tan Sri . anak kepada Ketua Wali 7. Mat Kilau. jebat. sebelum ke Pattani(Masjid Hang Tuah . KENAPAKAH LAKSAMANA HANG TUAH HEBAT. tanpa mengetahui itulah adik kepada Ketua Wali 7 ya ng masyhur dalam sejarah penyebaran Islam 1300-1400M itu. lekiu. Tetapi dalam pertelingkahan dengan Siam pada era ini. seterusnyanya ke Goa. Perbalahan sesama Melayu/Islam dan kezaliman Raja kepada para Wali Allah itu be rakhir dengan bala kifarat Allah dengan melaka diizin ditakluk oleh Portugis dan hilang satu kerajaan Islam hingga kini tiada lagi Sultan(diganti dengan kuasa A gung -wakilnya) sejak 1511M KENAPA PUTERI SAADONG HEBAT.. Perlis dan Kelantan. Selain Wali 7. Jawa dan Maluku..

KEJATUHAN PATTANI KEPADA SIAM(ERA UFTI) DAN KEMERDEKAAN USA DARI BRITISH 1764-65M sewaktu USA baru beroleh merdeka dari British setelah George Washington menang perang di 13 wilayah komanwel. Ancaman Siam berterusan memaksa semua ki tab-kitab muktabar Istana Pattani(Jawi) dipindah ke Kelantan. Portugis rampas melaka. Pattani jatuh 100% ke tangan Siam. Sultan Berdaulat bagi Brunei. Raja Biru dipaks a turun tahta. 1460-1510M – Setelah mengenali Hang Tuah dan setelah heboh kepada Majapahit II Han g Tuah dihukum bunuh. 1600-1700M – Kelantan berpecah 3 Raja dan Istana Negeri di bawah Raja Jembal. satu lagi keturunan dari salasilah Raja Kelantan. Raja B iru akhirnya berjaya dikepung oleh lebih 70.(ini rahsi a MQTK).di “Tasik Lelayang Mandi”(sekarang dalam Melor. Bangkok. Long Gaffar dan 7 hulubalang Istana Reman ditugaskan bertolak terlebih dahulu ke Kelantan. Istana Kelantan er a 1700M – 1756M diterajui oleh Long Senik dan kemudiannya Long Pandak dari anak be ranak kesultanan Pattani dan Raja Biru. serta dimakamkan di Goa(D3-MQTK-Majapahit II).. yang dibina dengan kepakaran Teknologi China diketuai oleh Cina muallaf bernama “Tok Ka yan”. Sultan Kelantan dibunuh.. Manakala Melalui Kedah.Syed Hussin Jamadil Kubra berpindah ke Sulawesi dan meninggal dunia pada usia 83 tahun. Meriam Seri Pattani hingga kini diletak di depan Kementerian Pertahanan Thai.. Istana dibakar.. German dan diterima oleh Istana England. 000 tentera Buddha Sukhothai. Istana Pattani dan raja terakhir.. dan kedah seramai sekitar 100 ribu orang dipaksa membayar ufti kepada Sukhothai. Mayat isterinya dibogelkan di Gajah diraja dipaksa mengheret mayat tersebut ke rumah ayahandanya Long Sulaiman yang juga Raja/Penghulu di Legeh. Namun tidak berapa lama baginda dibunuh pula oleh. jika tidak mahu diserang oleh lebih 200. yang berpihak kepada kerajaan Islam Pattani. Baginda kemudian nya di bawa oleh Hang Tuah ke Pulau Besar Melaka dan membuka pusat ritual disitu . Baginda turut membawa ber samanya Syarif Kebungsuan dan cucunya Wan Bo dan Wan Demali. Majapahit II di bawah Sultan M alikul Zahir atau Mahmud Shah. yang kemudiannya ma syhur dalam sejarah kesultanan Brunei 1450-1550M dan melahirkan benih hingga kin i. Meriam itu dibina o leh seluruh rakyat kedah dan yang anehnya ia meletup apabila tentera Siam mengha . perlis. Kuasa dirampas oleh datukndaku. yang juga saudara sesusu Long Gaffar atau saudara angkat . Syeikh Abdul Jalil selaku Mufti Sultan Kedah dan anaknya Syeikh Abdul Samad Al-Falembani(pegarang kitab Sirru Salikin) diarahkan membina meriam mengadap Kuala Kedah(hingga kini ada-boleh dilihat). jajahan Kota Bharu). dibocorkan oleh anak melayu sen diri yang bersubahat dengan pihak Siam. Mazhab Protestan dimulakan oleh s eorang Larry King. Kelantan diterajui oleh Adinda Sul tan Abdul Rahim.000 bala tentera siam Buddha setelah kedudukan Meriam Seri Pattani (yang terbesar abad itu) serta 3 yang lain. Segal a Kitab Istana dan kebesaran dipindahkan ke Kota Kubang Labu. Hudud dilaksana di Kelantan bila semua berjaya diberi ILMU.17 KEJATUAHN MELAKA DAN KEWUJUDAN MAZHAB KRISTIAN PROTESTAN 1511M Hang Tuah Ghaib. Tok Limbat wajibkan Bidayatul Hidayah dan Minhajul Abidin Khatam semua cucu cicitnya sebelu m kahwin. Persitiwa sed ih nenek moyang kami ini diingati dan selalu dibaca oleh nenek moyang sejak kami kecil dengan penuh syahdu dan pilu/sedih(mereka menangis macam separuh sedar ma sa cerita). Syed Thana’Uddin terus bertolak ke Melaka.(ribbaht/zaiyyah/tempat bertapa/bersuluk/baca quran/zikir/satiq dsb) ________________________________________________________________________________ __ MQTK ABAD KE. menuju ke Bukit Panau(destinasi perjalanan Wali Allah tertuju ke pusat pertapaan yang m asyhur di sesuatu wilayah) MQTK ABAD KE-18 BANI HASYIM PATTANI PINDAH KE KELANTAN 1756M – Tragedy Kain Cindai Istana Kelantan bergolak apabila Sultan Kelantan Long Pandak bunuh isterinya..

Manakala yang sempat melarikan diri ke Kelantan.telah dilatih oleh datu kanda arwah Tok Limbat/Long Gaffar semua Ilmu Istana Pattani kepada Long Yunus d i Pondok Jeram dan Limbat. Chin Peng dan lai n-lain dalam tanah seluas 100 ekar di Selatan Thai itu juga kekal milik mereka d an dipersetujui oleh pihak Thailand dan diwasiatkan kepada Tok Nebeng Nawi. dan beliau dilantik Presiden Pertama USA dan berperang dengan British. Long Gaffar akhirnya dikahwuinkan dengan merua Raja Biru. Sejak itu ramai yang "Melayu Komunis" di terima kembali ke Malaysia baliik ke kampung asal di Kelantan. 22 Kitab muktabar Istana Bani Hasyim Pattani mula diajar semuala di Limbat oleh Tok Baruh. Tanah diberi percuma termasuklah tapak MQTK yang didaftarkan ke pada Raja-Raja Melayu. seorang yang arif ilmu tasauf dan semua kitab muktabar para pejuang d an Wali Allah itu. dan kami dikehend aki sambung hingga kini-jika ada melibatkan permohonan besar Raja-Raja Melayu at as sesuatu urusan sulit Negara/agama dan bangsa). mereka kembali bersatu. Semuanya dikurnia oleh As-Sultan secara percuma(era Sult an Muhammad IV-1900). sebelum mengahwinkan baginda dengan Puteri Sultan Ter engganu). Syamsiah Fakeh. (Nota PKLGK : Dengan tertubuhnya Long Gaffar. Dengan itu Kedah tidak da pat dimasuki. dan Rantau P anjang.Long Gaafar-Lo . HUDUD KELANTAN 1756M-1909M. Penempatan dan tempat operasi mereka di Sukirin yang juga tempat persidangan para VIP Part i Komunis Malaya (PKM) seperti Rashid Maideen. Kebanyakkan tidak pandai lagi berbahasa melayu. Yang mati ditinggalkan. D8-MQTK adalah dari titihan ini.mpiri darat. yang hidup dipaksa membina Istana untuk King Sukhotai( cucu cicit King Rama yang tuntut bela kematian nenek moyangnya dipenggal Cik SI ti Wan Kembang. Syeikh Abdul Jalil yang penuh karamah itu dimakamkan di Jitra Keda h dalam parlimen Kubang Pasu. anak jati Pasir Mas titihan Tok Wali Hasan Lati.Long Yunus dianggap perampas hak mereka hingga jadi mis kin papa. Pakatan Melayu penyokong Long Panda k dan berkerjasama dengan PKM untuk lawan Raja melayu berkubur pada 1985 dengan tertubuhnya PKLGK dan Rundingan Baling. Sistem Hudud dilaksana apabila kitab Munyatul Mushalli karangan Wali Abdal di Ma sjdil Haram yang juga sahabatnya iaitu Syeikh Daud Al-Fathoni sampai ke Istana K elantan pada 1757M untuk seluruh anak Melayu di bawah payung dan naungan Raja Ba ni Hasyim yang adil lagi penuh karamah(Wali-Wali Allah .000 nenek moyang kami di era itu dipaksa berja lan kaki hampir 1000 kilometer ke ke Bangkok dengan dicucuk kakinya dengan rotan . walaupun tidak diisi peluru oleh sesiapa. termasuk arwh nenek moyang kam i disambut oleh Long Gaffar dan Long Yunus yang telah lebih 20 tahun mengusai ke rajaan Kelantan setelah menjatuhkan hukuman bunuh(Qisas) ke atas Sultan Long Pan dak yang bunuh dan ttambat pada gajah mayat isterinya dihantar ke rumah mertua(d ituduh berzina). di tangan Majapahit II/Kelantan).moyang sepupu datuk kepada Nik M ahmud atau Datuk Perdana dan sekarang cucu cicitnya ramai di Bagan. manakala para pim pinan tidak diizinkan dan kekal di Sukirin. iai tu Datuk Syed Kadok yang bermastautin di Kadok dan terkenal memelihara Gajah di mana semua Gajah kegunaan Sultan/Istana Kelantan di bawah bidangkuasanya(kalau s ekarang ibarat dia bagi sewa mercedez kepada Istana laa). Pemberontakan dari kerabat Long Pandak mewujudkan siri perang kecil da laman Quraisy sesama kerabat Bani Hasyim ini kerana ianya melibatkan Tanah satu negeri dan Long Gaffar . Long Gaffar & Long Yunus meng uasai 100% Istana Kelantan. Sebuah penempatan khas di ping gir sungai tengah kota Bangkok hingga kini menjadi penempatan penghijrah nenek m oyang kami itu. penjaga kubur arwah di Tumpat) setelah George Washington menang perang 13 wilayah jajahan British. dan hingga kini makamnya sentiasa redup teduh dan bebas dikunjungi sesiapa dengan Notis Kerajaan Kedah tertulis “MAKAM WALI ALLAH” dan sentiasa mempunyai wakil kami (proksi MQTK – Liga India Muslim Malaysia – dianggap pusat Pertapaan kawasan Utara dalam sejarah nenek moyang dulu. lebih 20. Denga kejatuhan Pattani. Kerabat Long Pandak(Bani Hasyim Kel antan) juga diterima kembali berada dalam PKLGK (Kerabat Istana . 1764M USA merdeka dari British dengan bantuan Freemason (semua 6 orang presiden USA terawal disahkan anggota freemason oleh nenek moyang Istana Kelantan dan di rekod oleh Datuk Bentara Kanan (Syed Nik Alwi . Terima kasih Raja2 Melayu.

dilancar di Kota Bharu oleh Majlis Gama Islam diketuai Datuk Perdana.ng Yunus) walaupun asalnya mereka bersama Rashid Maideen dan Syamsiah Fakeh. 1. _______________________________________________________________________________ MQTK ABAD KE-19 1874 Frncis Light duduki Pulai Pinang untuk kurangkan pengaruh belanda dan Portu gis. Sesuatu yang sedikit sinis dan menyentuh hati kecil Raja-Raja Melayu( agar sedikit lembut dengan musuh). baru lahir di kedah.. kecuali cucu cicit Cik Siti Wan Kembang/Puteri Linang Cahaya penguasa Majapahit II(Kelantan) abad ke-14M ini. Kelantan di baw ah Datuk Perdana dan Sultan Muhammad IV. Tokoh Genius Majapahit II/Kelantan Datuk Perdana.!! 1924 – Empayar Islam Dunia di bawah Khalifah Utmaniah terakhir Sultan Abdul Hamid II. Etset di Kerila diserah kepada British d an besi dikeluarkan di Temangan. DILUC UT JAWATAN KHALIFAH ISLAM DUNIA . 1909 -1946 Selepas Kelantan sahih tamat perang dengan Siam dan Jepun. Majapahit II di bawah Sultan Muhammad IV. dengan balasan Raja Melayu mesti membekalkan bahan mentah utama kepada British iaitu . 2. Nik Ahmad Kamil dan ramai lagi pimpinan Bani Hasyim era tersebut adala h yang bertanggungjawab membawa Kelantan ke dalam Malaysia dan mengemudi Tanah M elayu merdeka dari naugan Gereja Vetican dan Empayar Kristian British. PM Malaysia ke-4. Datuk Perwira. Perlis. Kekayaan besi Kelantan dizahirkan dengan arahan Datuk Perdana agar Jamatan Besi dibina yang terpanjang di Asia. UMNO dila ncar di Istana Johor setelah disiapkan oleh pakar undang-undang British Majapahi t II(Kelantan) – Tan Sri Nik Ahmad Kamil.. dijemput bersama ke dalam Persukutuan Tanah M elayu. PATI RAHSIA asma 99 Nama Allah dan Tekn ik-Teknik khusus penggunaannya untuk mengawal 7 petala langit dan 7 petala bumi.OLEH BRITISH PADA 1926. Getah. isytihar tidak berkuasa lagi ke atas 3 Tanah Suci Umat Islam Dunia9lucut jaw atn khlafah Islam – Islam Dunia tiada Khalifah). Bijih besi kerana revolusi industry telah bermula. KENAPA KELANTAN BERSAMA HM KING GEORGE VI BILA SYARIF AL-HUSIN DI MAKKAH. Sir Lawrence Guillmard. melalui Pesuruhjaya Tinggi dan Penasihat Sultan Muhammad IV yang dilantik. akhirnya terpaksa mengalah dan Pattani terpaksa diserah kepada Siam (atas tuntu tan balas dendam Cik Siti Wan Kembang penggal leher King Rama pada 1350M). dengan ca mpurtangan kuasa Kristian British. Untuk mengelak lebih ramai jumlah askar Kelantan terkor ban di mana jumlahnya telah sedikit (lebih 400 ribu sepanjang 900 tahun perang).?? 1925M – Tun Mahathiir. Campu r tangan British berjaya hentikan ufti pitis emas ke Siam oleh kelantan. Ka mal At-Tartuk mengambil alih Turkey dan melancarkan sekularisme. Langkawi berjaya ditarik berada di bawah British untuk seketika. Sukhothai agak gerun dengan empayar Kristian terbesar dunia yang senga ja dijemput oleh Datuk Perdana sebagai jalan terakhir untuk elak Siam terus mara . Mesir Arab Saudi dan sebagainya d engan bebas Negara masing-masing dari kekuasaan dan Jajahan Turkey Uthmaniah. i kutan dan rujukan Ulama’ seluruh Asia Tenggara waktu itu. Tiada kuasa di asia yang berani lawan bala tenera King Buddha Sukhothai waktu itu. British terpaksa campurtangan dan semua Negara terbentuk seperti Kuwait. Bagaimanapun British dibawah kristian datang dengan motta “Love Your Enemy”. meminta pandangan dan pendirian Raja Melayu Kelantan (di bawah Datu k Perdana) mengenai kedudukan Syarif Al-Husin yang dilantik sebagai Khalifah Uma t Islam dunia dan disokong oleh Syeikh Abdul Rahman Al-Ismaili yang membawa mazh .t erengganu dan perlis lebih 200 tahun. Sekali lagi keputusa n besar terpaksa dibuat oleh Istana Kelantan apabila HM King George IV. Kedah. Bijih timah dan 3. Kelantan. Datuk Sy ed Kadok. BRITISH KE KELANTAN BANTU LAWAN SIAM/PERTAHAN RAJA MELAYU/KEKALKAN RAJA MELAYU 1909 Perjanjian Bangkok. Libya. dan Sir Lawrence Guillmard adalah Penas iaht HM King George IV berada di Kota Bharu pada waktu itu bersama Tok Kenali. kedah. ERA ISLAM TANPA KHALIFAH DUNIA – BERMULA. dikemudi oleh Datuk Perdana Kelantan.

mankala British membantu pertahanan dari serangan Siam. 1933 -Hitler dilantik ketuai Nazi. 1930-40 – Bersetuju dengan semua pembesar Raja Melayu. 2. Dunia huru hara. dan bermufarraqah(berpisa h imam dan makmum) dengan Syarif Al-Husin. Datuk Hj Alwy Che Mat (Adun BN Semasa) . British tahu seluruh umat Islam Dunia tiada Imam. akhirnya me mberi tekanan hingga syarif Al-Husin dimakhzulkan dari jawatan Khlaifah Islam Du nia yang berkuasa ke atas 3 Tanah Suci pada 1926M dengan bantuan Al-Saudi(kemudi an dibuat nama Negara). atas tajaan Penuh Majlis Agma Islam Kelantan yang sewaktu itu . Muhammad Yusuff atau popular disebut “TOK KENALI” yang amat rapat dengan Sir Lawrence Guillmard yang fasih loghat Kelantan itu. T an Sri Nik Ahmad Kamil yang telah dipersiapkan sejak awal.Bristish telah bersetuju dengan Raja Melayu terlebih dahulu. pakar Fizik Yahud i(pencipta Atom pemusnah Jepun & Nazi 1943) berasal dari German. Raja Melayu yang kecil tersepit an tara percaturan kuasa besar dunia. Semua pelajar ilmu pondok/kea gamaan wajib menguasai bahasa dan lughah Kelantan kerana syarahan Al-Hikam. SIAM BUDDHA MEMBANTU PENJAJAHAN JEPUN KE ATAS RAJA MELAYU. Mesyuarat lama di rumah arwah Datuk Perwira Ket ereh berakhir dengan keputusan semua yang tua-tua mendapat alamat Syarif Al-Husi n tidak layak ditabal selaku Qutub atau khlifah Islam dunia. Dengan ini Islam Raja Melayu diterima oleh British. . British dan dimaklumkan oleh Sir Guillmard kepada Datu k Perdana. sewel tak berapa waras (sebagaimana MQTK juga melalui persepsi masyarakat mur akkab umum semasa yang sama) Datuk Perdana ambil alih urusan Agama dan Politik s erta hubungan antarabangsa Istana Kelantan dengan bantuan anaknya yang genius. Nik Daud – Ketereh (Syed Kuning-Syed Kadok Kelantan) dll. dibawah Teraju Wali Allah yang zuhud lag i alim Syeikh Hj. 1926M . Minhajul Abidin di baca dalam gaya bahasa Kelantan macam orang tua b erleter tanpa noktah dan topik bersambung-sambung. Termasuk dalam perpindahan ini adalah Elbert Eistein. Sir Lawrence Guillmard membawa berita gembira dari Istana Kelantan itu kepada HM King George VI berserta Nik Ahmad Kamil yang baru tamat MCKK. 3.ab Syiah dan bersekutu dengan Hitler. Kitab diserah kepada murid kanannya Tuan Guru H j. 1. Semua kitab loghat/ba hasa Majapahit diterjemah ke jawi melayu kelantan. 1933 – Tok Kenali meninggal dunia. Alim Ulama masyhur yang bersama sewaktu membuat keputusan mufarraqah itu . salah seorang yang dimaklumi ejen British sedang cuba menguasai eropah dan menggugat empayar Kristian British dengan doktr in tanpa kitab Samawi(Diktator). Che Mat Tanjung Pagar dan di bawa ke ketereh oleh ayahanda kepada YB.anda lagi arif isu besar dunia berebut kuasa ekonomi untuk terajui revolusi industri era tersebut. dipindah dan di beri segala kemudahan di Preston USA. tetapi ercanggah dengan Syia h Ismaili dan juga Syarif Al-Husin.. Kerajaan Islam Mela yu Bani Hasyim Majapahit II terpaksa bersama British. kecuali Serambi Makkah dibawah Tok Kenali dan Datuk Perdana. Muhammad (Tok Bachok) Haji Abdul Rahman bin Uthman (Tok Selehor) Haji Wan Ahmad bin Wan Halim ((Tok Padang Jelapang) Datuk Perwira Hj. 4. menguasai 300 ribu tentera oren dan menggugat empayar sekutu kuat raja Melayu. Futu h Al-Ghaib. untuk dimasukkan ke dalam aliran Undang-Undang di Lincon Inn University. Haji Uthman Hj. 22 Kitab sulit Istana Pattani dan Cik Siti Wan Kembang dapat disebar sebe bas mungkin. HM King George VI mengeluar kan peruntukkan khas di bawah program “Anglo-American (skim memberi bantuan kepada golongan Genius di eropah berpindah ke negara sekutu Raja Melayu dan British ia itu USA) untuk mengelak dari diguna oleh organisasi Hitler-Nazi untuk menguasai teknologi persenjataan seterusnya menmggugat kuasa dan empayar Raja Melayu dan British. Sejak itulah hubungan rapat Kristian British dan Islam Sunni Raja Melayu bertambah erat seperti adik beradik. ditambah perka hwinan anak Nik Ahmad Kamil dengan Bangsa British(era 1950an). Seorang yang amat bangga dengan leih 700 tahu n empayar Islam Uthmaniah dan amat rapat dengan Syeikh Abdul-Rahman Al-Ismaili d ari mazhab Syiah Imamiyah. Dengan kematian Wali Besar yang dianggap gila . Tahun ini juga Arab Saudi mendapat nama.

dengan motto Asia for Asia. Cadangan asal pihak penasihat Raja Melayu menggunakan s ejenis logam aktif seperti Natrium Oksida yang boleh meletup di dasar laut mengh asilkan kucahan ombak besar(Kuasa Air) atau “Tsunami” untuk menenggelamkan 100% pula u jepun ditukar dengan kaedah dan teknik lebih murah serta lebih berperi kemanus iaan. 1952M – HM King George Meninggal. tembaga. Rusia.Parti Melayu berpecah.BAN TUAN BRITISH. waras. .!!.. oleh yang tertolak disebabkan kurang bijak sana di mata pa ra penasihat tertua. yang inginkan Islam tanpa pengaruh seluruh orang tua-tua k . Ianya hanya umpama sekumpulan nyamuk ditelangkup di bawah kuali panas dan amat mudah beratus ribu jin-jin yakuza jepun sekaligus mampus. dengan jamuan dan pesta beramai-ramai menyambut “Bom Atom”. Doktrin k omunis memcahkan lagi melayu.!! Jambatan Kusial Tanah Merah diberi Gelaran Guillmard Bridge . Singapore. manakala melalui laut mendarat di Seri Telong dan melalui udara m endarat di Pengkalan Chepa. Seterusnya Kelantan dijajah dalam tempoh kur ang 8 jam keesokkan harinya. MENSA(orang bijaksana. CUBA DIHAPUSKAN D ARI MUKA BUMI OLEH YAKUZA-JEPUN. Tajaan USA dan hanya menelan belanja USD50 billion tanpa bayaran balik. Wujud PAS. BILA MASJIDIL-AQSA JATUH DAN ISRAEL/NEGARA YAHUDI TERBENTUK DI DUNIA. dan USA dengan ke pakaran pakar fizik Elbert Einstein(Yahudi).er a Tok Kenali. Wali Allah masyhur menjadi Ketua Majlis Agama Islam Kelantan. Fascist di Italy berkubur. Pegawai British diselamatkan dan Jamabatan Besi Kusi al terpaksa dibom untuk sekata kemaraan Jepun yang hanya mahukan kepala British. 1945 – Jepun dilayan dengan penuh hormat mengikut kaedah Raja-Raja Melayu.?? 1946M Tan Sri Ni Ahmad Kamil(Alumni MCKK 1925). bekas pensyarah undang2 di Brist ol University 1930an(guru law moden seluruh Bangsa British/pengasas komanwel) dr aft perlembagaan Negara dan UMNO. Pati Rahsia diwajib kan kepada semua sanak sedara yang dipaksa mengikikut Nik Ahmad Kamil.1941 – Disebabkan kengganan Raja-Melayu+Raja British menjual hasil getah. 1948M Israel mula Isytihar negara(dan istihar merdeka 1969).. Nik Ahmad Kamil selaku pakar Undang -Undang da guru Undang-Undang British dipanggil ke Istana Buckingham untuk susun semula semua lebih 50 buah Negara di bawah Komanwel. Raja Melayu bebas dari Jepun g ilor babi celako ciss (tuk nenek ambo ramai hilang . SISTEM MONARKI RAJA MELAYU DAN BRITISH SEJAK LEBIH 1000 TAHUN. Di Malaysia . Hitler akhirnya bermesyuarat di Geneva dengan General Yamashita Jepun secara sulit dan memutuskan untuk melumpuhka nmonopol i ekonomi empayar British adalah dengan menguasai pembekal sumber utama British iaitu “Kelantan di bawah Raja-Raja Melayu”. atas permintaan Dato Onn bin Jaafar dan para p embesar Melayu waktu itu untuk satukan bangsa Melayu dengan 9 Raja. S abah Serawak mengikut. Syamsiah Fakeh.!!). Rashid Maideen. General Yamashita laknatullah dihuk um bunuh/tembak oleh USA atas salah guna kuasa tentera(Raja Jepun tidak dihukum) . Hitler bunuh diri.dan yang cedera cacat kekal entah berapa juta hingga kini. Chin Peng mula cub a mengambil alih kuasa Raja-Raja Melayu dan beroperasi dari hutan dan lading get ah seluas 100 ekar di Sukirin.rekod PKLGK/MQTK lepas 1946 . lebih 276 orang hilang tanpa kubur. Siam member laluan darat kepada Jepun yang berbasik al dari utara. HITLER-GERMAN. FASCIST-ITALY DAN KOMUNIS. 1943 – Manhattan Project. untuk cipta over heating 3000 darj ah Celsius(Kuasa Api) untuk menghanguskan 100% hidupan dan struktur logistic/ban gunan berpuluh kilometre persegi kawasan menggunakan setengah tan plutonium (bom Atom). China. Pr ojek sulit sekutu Raja-Raja Melayu dari British.. HM Queen Elizabeth II ambil alih Istana Buckingh am dan empayar British. tetapi diganti dengan Mafia pul ak. Disember 1941. yang mampu membakar hangus semua hidupan dalam orbit tersebut dalam temp oh kurang 10 saat kesan radioaktif atau bahang/wap kepanasan melampau itu. Jepun bom 18 kapal USA di Pearl Harbor dan bunuh 2800 nyawa. ada ilmu kitab atau rujukan benar) ditubuhkan di London oleh seorang Lulusan Undang-undang dan sahabat/kena lan Tan Sri Nik Ahmad Kamil untuk mudah rujukan dua institusi Raja kemudian har i. Genius Majapahit II... bijih besi yang amat diperlukan oleh industry mesin yang baru berkembang pada s ekutu Siam iaitu German dan Jepun..Ahli Astron omi dan Penasihat kanan HM King George IV dan Sultan Muhammad IV 1900-1920M .Selatan Thailand yang juga dimiliki anak Melayu(P asir Mas) dan pengamal kitab Cik Siti Wan Kembang.

Tragedi Memali. Anak bongsu Nik Ahmad Kamil (Nik Mariah Law yer lulusan London –wanita pertama melayu buka firma guaman di malaysia) akhirnya sengaja dikahwinkan dengan bangsa British untuk menguatkan lagi jaminan hubungan dua bangsa ini demi menjaga dari ancaman Siam kepada cucu cicit di kemudian har i. SIAPAKAH WANITA PERTAMA BUKA FIRMA GUAMAN MALAYSIA. KENAPA URUSAN KITAB NENEK-MOYANG PERLUKAN NAUNGAN PERTUBUHAN KERABAT. Namun dibenarkan kerana tetap mengaku Islam. automatik berpindah ketangan kerabat MQTK.. 1973 – Australia membenarkan Orang asli terlibat urusan pengundian dan ahli parlim en. Dokumen sulit tersebut jika didedah kepada umum anak melayu automatik akan berperang sekali lagi dengan Siam dan sesama Melayu yang bodoh/buta sejara h negara dan bangsa serta Islam Asia Tenggara ini.lebih RM100 billion). namun DEB masih dibawah 20%. Semua kitab. maut ditembak PDRM di bawah Tun Musa Hitam. Datuk Perdana dan semua pembesar Majapahit II terdahulu melibatkan 300-400 jam membaca. 1977 – Tan Sri Nik Ahmad Kamil meninggal sewaktu bertugas elaku Speaker Dewan Nega ra. lapangan terbang. Tun Husin Onn ambil alih teraju Malaysia dan DEB. Kak Ma dan Tok Nebeng Nawi . Petronas ditubuh sewaktu Tengku Razaleigh Hamzah selaku Menteri Kewangan Malays ia.BERILMU-BERAMAL-BERAKHLAK DIJADIKAN MOTTO SMTK.1 Billion duit bangsa Melayu lesap sekel ip mata di Hongkong.Israel dengan rasmi dimasukkan kedalam peta dunia. 13 pengikut Ibrahim Libya B aling Kedah.(Tanah ladang beratus ekar di Sukirin. Wujudlah MQTK yang darah campur habis intang pukang india+british+melayu+chin a+monggol+turkey+arab+Israel+nasrani. 1964M . etc. Ke s di tutup. Anak luar nikah didaftar oleh JPN se ramai 257 ribu orang.... Krisis kegagalan pengurusan aset Melayu terburuk. sate lite dan peralatan perang. Kerang ka pembangunan segala aspek Infrastruktur negara seperti empangan elektrik. 1974 –Tun Razak Meninggal dunia.!! 1981 – Tun Mahathir PM Malaysia ke-4.?? 1957 Merdeka – Tan Sri Nik Ahmad Kamil ke England lafaz merdeka depan HM Queen Eli zabeth II – tanpa perang dan pertumpahan darah kerana British tidak bermusuh denga n Raja Kelantan. Jalil Ibrahim auditor dihantar untuk menyiasat di bunuh. 5 Prinsip rukunegara untuk jamin keamanan Negara majmuk diperkenal oleh Nik Ahmad Kamil. diary. arwah Tengku Faisal jadi YDP.. nota dan semua dokumen sulit beliau dirah akan disimpan di satu tempat khas di Kadok(salah sebuah rumah nenek moyang kami/ D1-MQTK). jal anraya.. Israel memenagi perang Yong Kippur menyebabkan tentera Mesir terpaksa berund ur.erabat Bani Hasyim dan Istana ini serta kebanyakkanya bukan dari aliran/fahaman /mazhab Jaafari atau Bani Hasyim.. Pertubuhan Kerabat LOng Gaffar dibentuk dengan Bapa Saudara Sultan Ismail. Beratus pelabur asing dijemput membuat pelaburan besa r bernilai lebih 40 billion dalam semua sektor di bawah 17 kementerianya. buku. Bani H asyim sekali lagi dikerah bersatu atas nama nenek moyang (sedikit dibenci oleh a nak melayu sendiri yang buta sejarah). Pertama.. PKM dan Kerajaan Malaysia tandatangani PKM letak senjata .etc.tak ma hu lawan lagi. pusat operasi melayu frust cucu cicit Long Pandak musuh Raja Kelantan dan Parti Komunis Malaya. Skandal BMF RM2. 1969 .(jadi konflik ada anak cucu k erabat tak faham dan keliru identity. Revolusi Industri dan Teknologi dilancar dengan agresif. 1985 – Proton keluarkan model pertama.. M alaysia dipacu keluar dari status negara pertanian kepada negara pengeksport ten aga mahir dan peralata kejuruteraan dan teknologi tinggi termasuk komputer. 23 tahun pegang PM melahirkan lebih 40 jutaw an Bumiputera. catatan.tukar jadi tempat rehat/kebun/honeymoon ahli-ahli MQTK). malah sekutu rapat. sebanyak 22 buah diwajibkan dalam k erabat Tok Kadok/Datuk Perdana Datuk Perwira Kelantan – yang bernaung di bawah Per .?? 1987M Rujukan sulit Nik Ahmad Kamil. banda satelite dan sebagainya lagi dijana dengan aset Bumiputera bernilai lebih RM100 billion(di mana Petronas penyumbang utama/pembay ar cukai terbesar sejak 1974 .. sewaktu Tun Mahathir be rada di China.!) 1957M Malaysia merdeka 1963 – Nama baru Malaysia.

sebagai YDP pertama. khuatir ada maklumat risikan kerabat yang sentiasa berada Bukit Aman. ini diaorang tak bagi dedah ditil laa kepada rakyat jelata).?? Maka Pertub uhan Kerabat Long Gaffar ditubuhkan khusus untuk darah penjajah Bani Hasyim ini bernaung. Nik Lah bin Hj. namun berjaya dipa tahkan oleh persiapan awal yang amat rapi lagi teliti itu. Nik Ahmad Kamil. Faradatul faraid ( RM 7.. Khazanah Datuk Perdana. dan urusan pengajian 22 buah kita b Cik Siti Wan Kembang diserahkan kepada beliau..00 ) .. K4.dikira dari Ali KWJH). arkib dan pengarang Istana. pegangan nenek moyang -dipaksa/diugut halau dari kerabat jika enggan faham/baca dan ikut. Nik Mat selaku pemegang wasiat selain aset tanah.1850M . Dapat diatasi oleh pihak kerajaan.C BANI ISRAEL/1350M-MAJAPAHIT II . Ahli-ahli kerabat dipanggil menjalani kursus kepimpinan 5M oleh D1-PKLGK(yang tu a-tua). Kitab di bawa ke Machang (Long Gaffar didaftar di Jajahan Machang).PENANG/MALAYSIA FEKAH K3. Munyatul-Mushalli ( RM 9. IRAN (RM 15. K5. Hj. Kiitab diharamkan edaran buat seketika kecuali anggota dalama n kerabat sahaja.00 Muhimah (suami isteri mukmin) .oleh yang tua-t ua ala ragging sekolah menegah teknik atau mngkin kaedah Hitler ke atas semua ya ng disenaraikan generasi ke 37. ad a unsur Politik cuba menggugat Sultan.3000 B.505H (AL-GHAZALI)-THOS.tubuhan Kerabat Long Gaffar Kelantan(organisasi kerabat zuriat Rasulullah SAW /k erabat Istana sahaja) dan didaftar secara sah di bawah kuasa Raja-Raja Melayu(se mua yang sahih haram zakat dan sedekah kecuali hibbah atau hadiah mengikut kitab Matla Al Badrin. Kita setuju masuk Malaysia.sebab itulah mereka hebat hingga berjaya menjadikan Islam hari ini di anuti lebih 300 juta di Asia Tenggara. yang lebih penting semua 22 kitab tersebut akhirnya bersetuju YAM Tengku Faisal-datuk saud ara As-Sultan Muhammad V. kami dan seluruh nenek moyang Bani Hasyim ini dikerah agar jangan lagi bergaduh sesame Bani Hasyim/sesame Melayu. Kerabat dilatih dengan lebih 300 hujjah j ika berdepan dengan mana-mana ahli politik anak melayu(yangbukan Bani Hasyim dan ahli kerabat Istana).pakat2 beli kitab mereka dulu beratu s tahun.1800 . Selain dipaksa(ugutan bunuh/petir/halau/terkeluar dari kerabat . mana boleh kita nak lawan pula kerajaan Malaysia.50 ) . K6. ilmu Islam. 38 dan 39 Ahlul-Bait .00 ) . Tuntunan Ibadat ( RM 9. Hasan anak Limau/Hasan anak Rimau mengasakan fahaman songsang guna kitab Long Ga ffar. Cik Siti Wan Kembang dikumpul kan setempat. dan tidak boleh dipolitikkan kerana ini fakta sejarah benar keluar ga eratus tahun yang dicatat oleh Muzium.!!). Nur Muhammad ( RM 3.00 ) Biadayatul-Hidayah ( RM 10. 1987 – Setelah tragedy Memali 1985..00 ) Matla Al-Badrain ( RM 98.1756M-MAKKAH(HUDUD KELANTAN) . BEKAS MUFTI P. namun berpindah kepada menantunya Ayah Pin ke terengganu. KITAB YANG MEMBEZAKAN FAHAMAN RAJAMELAYU/BANI HASYIM DENGAN LAIN-LAIN ISLAM TAUHID K1.PATTANI K2. ok. dan mengasingkan yang bijaksana/Alumni SBP/IQ 9A1 SPM atau ke atas /Al-Hafiz untuk ditarik kedalam program penyebaran doktrin yang dirangka oleh Ta n Sri Nik Ahmad Kamil sejak beliau di London 1920an) (Benar beberapa tahun selepas itu ada cubaan tabal raja lain. Arwah YM.1970.PATTANI TASAUF K7.1900M-PATTANI ) .. Ya ng telah menguasai semua 22 kitab diarah keluar dengan pelbagai tugas khas lagi amat sulit dengan protokol "Taqiyyah"(masuk ke dalam masyarakat umum mengikut b udaya mereka.50 ) .

ERA 2000.00 ) .00 ).2000M. Pengantar Ilmu Tarikat & Tasauf ( RM 16.00 ) . K22.00 ) .MALAYSIA K15. 1997 – 31 Ogos Hari merdeka Malaysia. Ekonomi Malaysia dan dunia merudum. IRAQ K13.475H (SYEIKH ABDUL QADIR AJ-JILANI).50 ) . Krisi dalaman UMNO.00) .1974M. Hadis Sahih Muslim ( RM 40. Mengenal Diri Dan Wali Allah ( RM 8. INDONESIA K11. Malaysia terpaksa menyetujui draf serangan Negara bersekutu di bawah PBB. KELANTAN. K12.00 ) .31 Ogos YM. hingga ia mampu berdiri teguh semula di mana semua oraganisasinya diserapkan dengan jentera Teknikal Bangsa Melayu di ketuai Datuk Ir. Bangsa Melayu mengkagumkan seluruh dunia kerana kerugian berbilon pound Constain yang hamper muflis dan tidak mampu ditanggung oleh kerajaan British/Istana Buckingham tiba-tiba mendapat bantuan l angsung dari Konglomerat Raja-Raja Melayu. Pati Rahsia ( RM 8. pemegang wasiat Istana Pattani terakhir deng an kelahiran Tunggal. Dapat Pencen Penuh PM dan seorang bini idaman sejak muda. Tun Abdullah Badawi ambil alih PM ke-5 Maaysia.00 Sejarah Nabi-Nabi ( RM 6.50 ) 1988 . APAKAH YANG MENGEJUTKAN BANI HASYIM GENERASI KE-40 RASULULLAH SAW AKHIR ZAMAN. Tun Mahathir didesak letak jawatan. 300 ribu maut. PERUBATAN & ISTIKHARAH/FALAK K21. MESIR SEJARAH/TAFSIR/HADIS K16..K8. 1993 – USA dapat mandat PBB untuk serang Iraq yang cuba merampas hasil bumi Kuwai t ala Jepun dan Nazi era 1930an(guna kuasa tentera – pasti gagal Islam).!! 2004 – Tsunami melanda Aceh.900M(SYEIKH IBNU ATI ULLAH). -penyumbang awal MQTK (Sekarang 2010. serta khazanah kitab jawi nenek moyang Bani Has yim ini untuk diterapkan ke dalam PKLGK(untuk diterjemah dan disebar dalam versi melayu) di atas dan sebahagiannya masih perlu diterjemah ke rumi oleh cucu cici tnya dalam PKLGK untuk rakyat melayu umum. Panduan Rawatan Perubatan Dengan Al-Quran Dan Sunnah (RM 20.1946(UMNO) K9.00 ) . Minhajul Abidin ( RM 18.1900M(SINGAPORE) ) .1985M. Ramli bin Mohammad.00 Insan Teladan Sepanjang Zaman MAKKAH. Diamkan surat PKLGK.00 ) .200H. Puteri Diana mati kemalangan penuh ngeri dan menggemparkan seluruh dunia. yang Mengaku Imam Mahadi dan mewakili kerajaan langit di dalam nau   .1300M. BAGHDAD. MESIR. Tafsir Mimpi Ibnu Sirrin ( RM 39.Krisis Hakim negara Tun Saleh Abbas di pecat oleh Tribunal khas. K20. Tafsir Al-Quran ( RM 38. syarikat kontraktor binaan dan kejuruteraan Awam terbesar d an tertua di Bursa London di beli oleh Intria (anak Syarikat UEM Berhad) di bawa h Khazanah(Pemegang aset Melayu/Bumiputera). Nik Lah Nik Mat. IRAN. . tetapi gagal laksana kitab Raj a Melayu ke semua 57 negara OIC. ) .1995M(KELANTAN) (RM 20.MALAYSIA Jumlah 1 Set ( RM 416. U EM diketuai CEO Datuk Ahmad Pardas). Dr.1990. Sejarah Kekeramatan 99 Wali Allah ( RM 49. Markas dijadikan ISTANA-4 Ist eri Ayah Pin. MALAYSIA.00 ) Sejarah Wali Songo ( RM 15. IRAQ..00 ) . K19. K10. Nasihat Tokoh-Tokoh Ulama Islam Dunia ( RM 9.00 ) .500H/900M. Al-Hikam ( RM 16. PERAK.00 ) . Malaysia sedikit kena tempias di nege ri pantai barat namun kematian kurang 1000 orang.? ? MQTK ABAD KE-21 2003 – Utusan Malaysia umum Gerhana Bulan dan matahari serentak dalam ramadhan yan g ditunggu semua ahli kitab yahudi. THOS. 2001 – Constain Group.2100M 1999 . meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak seramai 8 oran g serta berpuluh cucu dan cicit. nasrani dan Islam kerana tanda Messiah bagi Yahudi dan /atau Imam Mahadi bagi umat Islam/Pinpinan dari Allah terakhir sebelu m era Nabi Isa bermula.1900. K14. K18. Futuh Al-Ghaib ( RM 10. Pegang Pengerusi OIC. K17.

17 Syarikat bumiputera tersebut adalah . diabahagi/d iagihkan kembali kepada semua wakil/penjaga kubur 40 Wali Allah Kelantan terdahu lu yang mana wirid itu akan di baca sewaktu berziarah ke kubur mereka secara ser entak. . Satu entiti lain dicadang dan disokong oleh yan g tua-tua termasuk Datuk Mufti sendiri. .Kuala Lumpur. Ayahku Iskandar (Engku Iskandar) dan ramai lagi. Kitab swasiat Ketua Wali 7 Bapa Kesultanan Melayu.(D3) oleh semua yang tertua( D1). K16 : Tafsir Al-Quran PT. Bhd.Kitab dicetak dengan drastik tanpa peduli institusi politik lagi dengan bantuan dan kerjasama semua pihak termasuk 17 syarikat penerbit dkenalpasti boleh menjana pendapatan organis asi untuk pasaran lebih 300 juta pembaca versi melayu asia tenggara. 17 SYARIKAT PENERBIT TERBESAR MALAYSIA TERLIBAT BEKALAN KITAB MQTK . Perak. . K9.(30-40% Untung untuk anda. 2008 .Kuala Lumpur. K1. K15 : Pustaka Al-Shafa Sdn. . K21. Benar akhirnya Najib terpaksa diangkat ganti walaupun belum uzur syarie. 40 jenis senjata Faqir mula dibuka. Unit Tahfiz dan Ketua Unit D7-MQTK diamanahkan menjaga semua amalan era HM Cik Siti Wan Kembang memen ggal leher King Ramakhamkheng tersebut dan wajib dilancarkan pada bila-bila masa mengikut arahan D1-MQTK.Kuala Lumpur 6. 2.Kota Bharu. gagal rukun haji. Syamil Cipta Media Sdn Bhd. dibakar oleh pihak kerabat Istana Raja-Raja Melayu(terma suk MQTK dipaksa ikut serta) setelah kuasa undang-undang dan politik gagal seles ai masalah ajaran aqidah songsang sesat beliau.Kami semua dipanggil ke Mesyuarat Agung Pertubuhan Kerabat Long Gaffar Ke lantan. K20 : Darul Numan Sdn. sekali lagi berp indah oragnisasi. .ngan bumi Raja Melayu.Kuala Lumpur. K3 : Jabal Maraqy Enterprise . . K18 : PT Bina Ilmu. 9. . Kelantan. dan automatik akan tewas/jatuh/tersungk ur/kalah/tertolak). Bhd. Persediaan dirang ka mengikut petunjuk alam semulajdi dan juga arahan dari semua 40 ahli kasyaf da n para ahli zikir tertua sahaja. yang telah di ketahui dan diyakini tidak akan dilayan. jika anda terus kepada penerbit) 1. Nik lah (D8-MQTK) diarah hantar surat untuk gant i Perdana Menteri secara muslihat guna petunjuk Pati Rahsia (hantar sesuatu yang dijampi khas dengan asma dan menggunakan cop mohor nenek moyang. . . Bhd. YM Nik Mohd Kamal bin Hj. K2. Bhd.Kuala Lumpur. Bhd. K4 : Bina Iman Sdn. YM. K11 : Pustaka Aman Press Sdn. 15.(jika organisasi MQTK tergugat) 2007 . Kelantan.Alor Setar Kedah 5. K8 : S/U MQTK. . Nik Syukri Nuawi(melalui D1-MQTK Tok Ayah Bidi n Jedok) dan mengesahkan 313 Bani Hasyim adalah dari "MELAYU".Kota Bharu.Atas sebab yang tidak didedahkan kepada kami. K7 : Jaafar Rawas Sdn Bhd. 4. kami dimaklumkan terpaksa mencari sendiri pengganti Tok Ayah Awang(dan s emua D1-MQTK) yang selama ini tempat bergantung/mengadui bila ada kerabat terlan ggar pantang. 17. belum campur yang dari luar. dan boleh mewujudkan kejadian aneh atau luar biasa atau mematikan/melumpu hkan musuh serta merta tanpa menggunakan sebarang senjata.Bhd.Kota Bharu.Kuala Lumpur. KDN/Pendaftar/Istana arah PKLGK tubuh sa . Ir. . 7. Kelantan. K5 : Pustaka Darussalam Sdn. 2006 . . Ketua Ulama Pattani mewakili lebih 2000 ulama berjumpa dan memohon Satiq dilancar untuk runtuhkan kerajaan Thaksin. Bhd. Kelantan sahaja lebih 700 ri bu. K12.Kuala Lumpur. Bhd. K19 : Al-Kafilah Enterprise. (RUJUKAN SEMUA BANI HASYIM KERABAT MQTK SEJAK 1756M) 2009 – Datuk Seri Najib dilantik PM ke-6.Ipoh. 13.Kuala Lumpur 12.K22 : Crescent News Sdn.Kota Bharu Kelantan. K10. Thaksin akhirnya te was dalam rampasan kuasa oleh General Sonthi beragama Islam. K17 : Klang Book Centre Sdn. Urusan kerabat Bani Hasyim maki n rumit bila terlalu ramai kerabat di era/abad ini.Wakil MQTK ke Kaabah. Bhd.Kuala Lumpur 14. . . 16. diserang sihir siam dan sebagainya yang ramai se tiap ahun seluruh 10 Jajahan dan seluruh negara. .Kuala Lumpur 11. K14 : Pustaka Muda. K13 : Victory Agency Sdn. Thailand. K6 : Al-Hidayah Publication Sdn. 10. 3.

. T asauf. Hj. itulah MQTK. Muhammad Uthman El -Muhammady. 2009 – Semua khazanah kitab sahaja(keris/mahkota/tongkat khutbah dan lain2 k ami tak mahu) dipindahkan kepada MQTK dan diarahkan untuk sebaran umum rakyat un tuk atasi kejala social anak zina kerana jahil murakkab. Kitab diwajibkan kepada semua ahli MQTK dan sedang dim ayakan(online storage) untuk versi Melayu rumi dan gaya bahasa termoden/terbaru agar semua rakyat malaysia terdedah termasuk ilmu teknikal Islam sebenardalam Pa ti Rahsia. Prof. kerana lebih 800 ribu berhijrah keluar negeri akibat strukt ur ekonomi tidak menentu di bawah kuasa politik semasa. natijahnya. terlanggar pantang. So.!! Sept. tetap i ikut setia. Bandar di tanah percuma pemberian S ultan Muhammad IV kepada nenek moyang MQTK.400 jam ilmu mereka dari 22 kitab . 22 Kitab MQTK disahka n oleh ISTAC/IIUM di mana lebih 50 profesor pelbagai bidang Ilmu Islam dari lebi h 50 negara OIC dunia bernaung. 500 tahun selepas Portugis. tetapi semua kitab telah tiada l agi habih jadi jahil teruk terpaksa buat sekolah mengandung setelah segala kitab kesultanan mereka dipindah ke Majapahit II semula di era Puteri Saadong dan Ra ja Abdullah. Dis. untuk mengkaji. PERANCANGAN TAN SRI NIK AHMAD KAMIL UNTUK MELAYU MENJAJAH DUNIA(DENGAN ILMU DAN KEFAHAMAN) DIBUKA KEMBALI DAN DISAMBUNG OLEH JENTERA BARU BANI HASYIM ...ERA FB. Dan bagi pengurusan keuntungan kontrak bes ar inilah ianya diserahkan kepada Jurukur Bahan (bukan ahli bidang agama).MQTK. masa dan money(5M).Kitab golongan yang dikisahkan dalam sejarah panjang 900 tahun di atas ha nya nak bawa satu jer kepada kita. bukan hanya alumni pelajar sekolah teknik kuantan sahaja. Fekah. material.berhenti dulu berperang sekejap). Makrifat.). Syariat. falak. matematik.melak a berada dalam Malaysia tanpa institusi sultan.. melalui hanya satu saluran organisasi Bani Hasyim yang sah berdaftar dengan Raja-Raja Melayu. anak Kelantan Tokoh Maal Hijrah Kebangsaan 2007. Jan. bala penyakit jasad yang misteri.. mereka DULU-DULU arif semua cabang ilmu agama iaitu Tauhid. meneliti terjemah k itab dengan bahasa terbaik dan seterusnya membawa pendedahan kepada umum rakyat jelata dengan kaedah tertentu..(tiada banyak peluang ker ja swasta. Justeru seluruh wakil 22 Alumni SBP termasuk MRSM dan Tahfiz serta ahli MENSA negara dikumpulkan di da lam unit-unit khas di dalam MQTK dengan peruntukkan sulit bernilai di luar jangk aan manusia biasa untuk satu projek melibatkan lebih 6 billion manusia akhir zam an ini untuk tempoh selama 99 tahun..(sambil mereka suruh kam i cari untung.. gagal rukun haji. 2009 – AJK Long Gaffar Kelantan mula bentuk organisasi pemuda MQTK untuk samb ung tugas nenek moyang sejak lebih 1400 tahun itu dengan pemilihan lebih 300 ker abat Bani Hasyim terbaik dan terbijak(kerjasama KPM) dari alumni SBP/MRSM atau y ang mencapai IQ minima 146 mata dan ke atas. dan arif semua ur usan man power. machinery. Anakanda kepada arwah penggasa s PKLGK. mangsa sihir siam/Buddha dan pelbagai lagi di Kg. kini(1900-2000) . Tarekat. SELURUH PEMBESAR TERTUA NEGERI BERGABUNG MEMBERI SOKONGAN PADU KEPADA MQTK . kecuali kerajaan).bukan h anya jimak. YM Nik Mohd Kamal selaku wakil dan AJK bagi mewakili Syed Kuning-Datuk Perdana-Datuk Syed Kadok mengizinkan semua kitab dipindah kepada satu lagi Pertu uhan Bani Hasyim yang boleh bercampur dengan semua yang bukan Bani Hasyim. Dr. Hakikat. tetap i dengan perjanjian semua pihak berkuasa agama berdiri teguh di belakang bila di perlukan(ISTAC/IIUM/Pondok/Tahfiz/Ahli Kasyaf/Ahli Laduni/Ahli zikir @ Pertapaan etc. . Manakala Melaka.tu lagi entity Bani Hasyim yang lebih terbuka untuk khusus sebar semula semua ki tab Majapahit II yang tertangguh 50 tahun lebih.. 2009 – Pejabat Aduan Rasmi Bani Hasyim Asia Tenggara dilancar dan di buka unt uk kerabat mengadu urusan sulit dalaman masalah keluarga seperti anak luar nikah .free of ch arge. 2010 . Julai 2009 MQTK didaftar... Kaum kerabat di luar Kelantan dikera h balik agar angunkan berates ekar tanah tinggalan arwah generas terdahulu yang majoritinya terbiar.. Terjemahan untuk 57 bahasa negara lain diusahaka n bersama dengan kontrak tertentu di wakili YM. semua rakyat melaka kena beli dengan Majapahit II.

etc.2000M. Nik Syaidinal Umar Che So lahuddin dari nenek moyang terdahulu. Rashid Maideen..Walaupun ramai juga yna g komplen.selai n Yakuza... dan sebahagiannya bukan dihalau.. yakuza. D1-MQTK)... Che Solahudin.janji musuh.. yang telah diarah terlebih dahulu mengarang tafsir Al-Quran hingga diterima di Kaabah (kae dah khas Bani Hasyim) dan telah disempurnakan di Hadapan Kaabah pada Oktober 201 0 oleh Naqib Pasir Puteh YM. telah meninggal dunia major itinya) ini sedang diproses untuk kelulusan pihak berkuasa tempatan dengan kerj asama YM. Dis.. D1.itulah JERAT RAJA-RAJA MELAYU (Royalty To King & Country). United munafiqin nation organisation keno lawan dengan united mukminin nation or ganisation.kasi hentam sama dia. akan disambung ole YM.. Tetapi adab dalam Bnai Hasyim.! Tan Sri Nik Ahmad Kamil dah reka istilah relevan dalam umno tu sambil bergurau s enda minum teh dengan nenek moyang kami... 2010 .!! Setakat hari ini. 2010 . MQTK Archive) – Manaqib Bani Hasyim MQTK/Melayu Karangan Istana Majapahi t II disambung untuk era 1400-1500/2000-2100) oleh YM. syamsiah fakeh-dihalau. Satu buku untuk jumlah tert entu satu abad/100 tahun) telah dipersetujui semua 40 wakil kerabat yang bersida ng. mafia etc.. Mohd Zaem bin Zainal Abidin(Sahih diterima sentuh/k ucup Hajaral Aswad) dengan jayanya setelah mendapat arahan pihak Baitul Makmur melalui arwah Tok Ayah Mat Jibril pada Oktober 2008..nak ceirta anak melayu akhirnya hanya ada satu antara dua pilihan. .hanya dengan ayat-ayat Al-Quran . tetapi mampus dengan sendiri belum sempat lawan lagi. dari aliran tersebut (YDP... Nazi.. PKLGK adalah Pr of. Nik Syaidinal Umar bin Hj. sebagaimana Datuk Kaya Perba Mufti Kelantan dan ISTAC/IIUM serta Penda ftar Pertubuhan/KDN bersetuju semua urusan sebaran kitab Istana ini dikemudi ol eh MQTK.. ______________________________________________________________________________ 2011 : CATATAN KRONOLOGI BANI HASYIM KELANTAN(MQTK) ERA 2000-2100M DISAMBUNG OLE H SETIAUSAHA MQTK : YM.!! TAMAT LAPORAN RINGKAS YANG DIIZIN DIDEDAHKAN KEPADA UMUM. 2010 MQTK dengan kontrak 30-40% dari jumlah jualan/pedapatan bersih sebagai imbu han berkerjasama dengan Raja-Raja Melayu bagi semua kitab dan lain-lain produk k emudiannya bernilai leih RM 1 Trillion untuk selama 99 tahun(40+59)... CHE SOLAHUDIN. diar ah berada di FB untuk berdepan semua jenis musuh Raja-Raja Melayu secara “Soft Way”( tanpa peluru & hukuman bunuh) tak kira siam.Hikayat Seri kelantan. Generasi Ban i Hasyim dalam buku senarai nama jilid C 1900-2000.. Datuk Biji Sura Kelantan. melayu munafiq. FINAL 1 MALAYSIA . Mafia. Kubur/pemakaman baru bagi semua Bani Hasyim Genersi Jilid D(semua generasi baru ditanda denagn Abjad "D".PhD dalam Pengajian Islam UM).. diam dengan pilihan petunjuk Istikhara h ahli-ahli yang arif tua-tua dan masih ada..(Sejarah nama dan asal usul kampung kelantan sejak 1000M .anak melayu antaranya Mona Fendy..ramai jugak laa yang dah mampus lawan raja2 melayu ni. Dr. Mohd Amin Raz ali(Al-Maunah).sapo caci cela Raja Melayu boleh masuk umno muhib..-D9 dan juga D10-MQTK. 31 disember 2010. ... nazi. 1400-1500 Hijrah/2000-2100M.Datuk Biji Sura bagi pihak seluruh Majlis Orang Besar-Besar Istana K elantan. bukan lagi "C". walaupun ketua/jurumudi bukan alim ulama(aliran Teknikal dan bekas Juru kur Bahan syarikat British) atau khusus dari aliran keagamaan sebagaimana YDP or ganisasi Bani Hasyim terdahulu mesti.Nov..(Majlis Orang Orang Besar Istana Bani Hasyim Kelantann 1756-2010M.2100M : SILA JUMPA S/U M QTK SENDIRI. DIARY PENUH TAN SRI N IK AHMAD KAMIL UNTUK JAJAH DUNIA DENGAN KOMANWEL 1928 . Engku Ibrahim ..juga di malay .Karangan Sejarah Istana HM Cik Siti Wan Kembang bagi Hikayat Seri Ke lantan Abad ke 15.. komunis. dengan per janjian menghidupkan Tahfiz negara/di bawah Bani Hasyim/kerbbat Istana semua Raj a-Raja Melayu seluruh negara(taja dari duit keuntungan kontrak organisasi). atau Jilid ke-4 atau “D”(Buku daftar keahlian Bani Hasyim Syeikh Husin Jamadil Kubra-Cik Siti Wan Kembang – Tok Limbat – Tok Syed Kadok-Syed Kuning Kelantan sekarang “Jilid D”. NIK SYAIDINAL UMAR HJ.

...com/ .blogspot..!! Allah jua terbaik. (Terima kasih semua unit yang sediakan terjemahan rumi Hikayat Sri Kelantan) http://yusnaidi-yusoff.sia.amin.dan lawan umno mqtk.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful