ADAB (31) : ADAB BERKAWAN

CIRI-CIRI KAWAN YANG BAIK

CARA BERADAB DENGAN

KELEBIHAN BERKAWAN DENGAN ORANG BAIK

• Taat kepada perintah Alah • Baik budi pekerti dan bersopan santun • Sentiasa mengamalkan sifat mahmudah (terpuji) • Berilmu pengetahuan dan beramal dengan ilmunya • Tidak mendedahkan keburukan kawan • Berlapang dada menerima  teguran ataumemberikawan dan Sentiasa nasihat salam mendoakan kebaikan ketika bertemu • Sentiasa mendorong orang lain dan berpisah melakukan kebaikan  Menghindari perbuatan atau percakapan yang menyakiti hati  Saling nasihat menasihati ke arah kebaikan  Jujur dan Ikhlas dalam persahabatan  Sentiasa bersangka baik dengan • kawan Mendorong melakukan perkara kebaikan • Dapat mencontohi kebaikannya • Dapat mencegah diri dari melakukan perbuatan mungkar • Mendidik jiwa menjadi baik dan taat kepada Allah

SOALAN LATIHAN 1. Mengapakan setiap individu memerlukan kawan? 2. Nyatakan tiga ciri kawan yang baik. 3. Nyatakan 3 contoh perbuatan yang boleh merenggangkan hubungan persahabatan 4. Pengaruh kawan sangat berkesan dalam kehidupan seseorang. Beri pandangan anda 5. Kita perlu memilih kawan yang berilmu pengetahuan. Nyatakan 2 hujah anda untuk menyokong pernyataan tersebut

65

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful