Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.

010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.1 I. Se dă textul:
„La steaua care-a răsărit E-o cale atât de lungă, Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. Poate demult s-a stins în drum În depărtări albastre, Dar raza ei abia acum Luci vederii noastre, Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit, Azi o vedem şi nu e. Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. (M. Eminescu – „La steaua”)

CERINŢE: 1. Menţionează câte un sinonim contextual pentru: cale, icoană, s-a zărit, dor. 2. Prezintă rolul cratimei în structura „Pieri în noapte-adâncă”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul drum. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Argumentează tipul de lirism. 6. Selectează o sintagma care sugerează timpul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Încadrează textul într-un curent/ într-o orientare culturală. 9. Analizează titlul prin raportare la operă. II. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre un personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând realismului, având în vedere următoarele repere: - precizarea a două caracteristici ale realismului existente în opera literară studiată şi identificabile în analiza personajului; - prezentarea personajului prin referire la statut, la tipologie şi la evoluţia acestuia; - evidenţierea relaţiilor cu alte personaje reprezentative prin analiza a două scene/ momente semnificative; - exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă personajul în textul realist, pornind de la următoarea afirmaţie critică a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală, criteriul fundamental al concepţiei realiste este tipul, mai precis acea sinteză specială care, atât în câmpul caracterelor, cât şi în acel al situaţiilor, uneşte organic genericul şi individualul. Tipul devine tip, nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual, oricât de aprofundat, cât mai curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

momentele determinate din punct de vedere uman şi social, esenţiale unei perioade istorice”.
NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6); pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3; utilizarea limbii romane literare -6; abilităţi de analiză si argumentare -6; ortografie -2; punctuaţie -2; aşezare în pagina, lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.2 I. Se dă textul: „Afară-i toamnă, frunza 'mprăştiată, Iar vântul svârle 'n geamuri grele picuri; Şi tu citeşti scrisori din roase plicuri Şi într'un ceas gândeşti la viaţa toată. Pierzându-ţi timpul tău cu dulci nimicuri, N'ai vrea ca nimeni 'n uşa ta să bată; Dar şi mai bine-i, când afară-i sloată, Să stai visând la foc, de somn să picuri. Şi eu astfel mă uit din jet de gânduri, Visez la basmul vechi al zânei Dochii, În juru-mi ceaţa creşte rânduri-rânduri; Deodat'aud foşnirea unei rochii, Un moale pas abia atins de scânduri... Iar mâni subţiri şi reci mi-acopăr ochii” (Mihai Eminescu – „Afară-i toamnă”) CERINŢE: 1. Menţionează un omonim contextual al cuvântului somn, evidenţiindu-l într-un enunţ. 2. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „Afară-i toamnă”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunză. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare. 6. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Argumentează tipul de lirism. 9. Analizează titlul prin raportare la opera. II. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre principalele componente de structură şi de compoziţie ale unui text narativ aparţinând realismului. În elaborarea eseului vei avea în vedere: - prezentarea a patru componente şi/ sau elemente de compoziţie ale textului pentru care ai optat (temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.) - ilustrarea trăsăturilor realiste alese prin exemple din opera literară analizată; - comentarea a două scene sau secvenţe semnificative pentru curentul literar analizat;

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

-

exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile perspectivei narative , pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul se află totdeauna de altă parte a baricadei decât personajele, evenimentele şi simţirile lor; înfăţişează o lume care există în afara lui şi poate fi foarte bine închipuită şi în absenţa lui, adopta o poziţie de extrateritorialitate, indiferent că este un comentator locvace sau un regizor impersonal” (N. Manolescu – „Arca lui Noe”).

NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6); pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3; utilizarea limbii romane literare -6; abilităţi de analiză si argumentare -6; ortografie -2; punctuaţie -2; aşezare în pagina, lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI, SECTOR 1, CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58, 310 89 55, email : ctalp2002@yahoo.com

TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.3 I. Se dă textul: „Fiind băiet păduri cutreieram Şi mă culcam ades lângă isvor, Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam S-aud cum apa sună-ncetişor: Un freamăt lin trecea din ram în ram Şi un miros venea adormitor. Astfel ades eu nopţi întregi am mas1, Blând îngânat de-al valurilor glas. Răsare luna,-mi bate drept în faţă: Un rai din basme văd printre pleoape, Pe câmpi un val de argintie ceaţă, Sclipiri pe cer, văpaie preste ape, Un bucium cântă tainic cu dulceaţă, Sunând din ce în ce tot mai aproape... Pe frunza-uscate sau prin naltul ierbii, Părea c-aud venind în cete cerbii.” (Mihai Eminescu – „Fiind băiet păduri cutreieram ”) CERINŢE: 1. Menţionează un sinonim contextual al cuvântului sună. 2. Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie în structura „Răsare luna,mi bate drept în faţă:”. 3. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul apa. 4. Identifică o temă/ un motiv. 5. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuală. 6. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 7. Analizează 2 figuri de stil. 8. Argumentează tipul de lirism. 9. Analizează titlul prin raportare la operă. II. Scrie un eseu de 2-3 pagini, despre trăsăturile romanului ilustrate printr-o opera literara care aparţine lui G. Călinescu. În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: - prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea romanului ales (acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.) - prezentarea mişcării literare/ culturale în care se poate integra romanul; - relevarea trăsăturilor romanului ales, ilustrate prin două secvenţe/ episoade narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate; - exprimarea unui punct de vedere argumentat despre roman, pornind de la următorul citat: „Atenta observaţie a socialului, zugrăvirea unor caractere bine individualizate, gustul detaliului, observarea umanităţii sub latura morală, fresca
1

A mânea – (verb) a rămâne peste noapte undeva

010983 TEL / FAX : 310 89 58. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţie -2. email : ctalp2002@yahoo. asimilate şi de G. Socolescu” STR. 310 89 55. 12 BUCURESTI. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ .Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). utilizarea limbii romane literare -6. SECTOR 1.com Bucureştiului de dinainte de Primul Război Mondial. abilităţi de analiză si argumentare -6. naraţiunea la persoana a treia şi menţinerea naratorului omniscient constituie trăsături predilecte ale romanului de tip balzacian. OCCIDENTULUI NR. ortgrafie -2. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. aşezare în pagina. Călinescu”. CP. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

010983 TEL / FAX : 310 89 58. utilizarea limbii romane literare -6.la curcani vânătă-i creasta Şi cu pasuri melancolici meditând umblă-n ogradă..măcar totuşi are blană. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un roman de G. Doamne. borta-n perete şi nevasta .evidenţierea viziunii despre lume a scriitorului. punctuaţie -2.. CP. modalităţi de caracterizare. Se dă textul: „Ah! garafa pântecoasă doar de sfeşnic mai e bună! Şi mucoasa lumânare sfârâind săul şi-l arde. un roman? O scriere tipic realistă. acţiune. te inspiră. Şi-n această sărăcie. 2. . conflict. 4. Menţionează un sinonim contextual al cuvântului cânta. cântă.relevarea temei. II. În pod miaună motanii . demonstrarea unei idei printr-o experienţă”. Călinescu. 5.com CLASA A XI-A NR.) Cum nu sunt un şoarec. 12 BUCURESTI.. email : ctalp2002@yahoo.prezentarea a patru elemente ale textului narativ.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. dulce o bucată din Homer.. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna. 6. pornind de la următorul citat: ”Ce este. Un regat pentru-o ţigară.o icoană. SECTOR 1. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.4 I. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). construcţia subiectului. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. te inspiră. Ai în vedere şi tonalitatea ironica! 9. s-umplu norii de zăpadă Cu himere!. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative. Identifică o tema/ un motiv. barde Bani n-am mai văzut de-un secol. 7.exprimarea unei opinii argumentate despre tema/ temele analizate. . Argumentează tipul de lirism. 8. semnificative pentru tema/ temele alese (temă. Analizează 2 figuri de stil. .. Mi-ar părea superbă. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuala. Dar de unde? Scârţâie de vânt fereasta. perspectivă narativă. Analizează titlul prin raportare la opera. În elaborarea eseului.(. Socolescu” STR. Selectează o sintagma care sugerează timpul. barde -”. abilităţi de analiză si argumentare -6. aşezare în pagina. vei avea în vedere: . cântă.. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. . ortografie -2. OCCIDENTULUI NR. 310 89 55.” (Mihai Eminescu – „Cugetările sărmanului Dionis”) CERINŢE: 1. pe scurt. .). relaţii spaţio-temporale. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie in structura „Şi-n această sărăcie.nici că mi-ar păsa de ger. 3. Mi-aş mânca cărţile mele . Un palat. vin n-am mai băut de-o lună. limbaj etc.

3. ortografie -2. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. construcţia personajelor. psihologic.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.5 I. Identifică o temă/ un motiv.”. conflict.). . Prezintă rolul semnelor de ortografie şi de punctuaţie in structura „O. Socolescu” STR. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. tehnici narative etc. 9. email : ctalp2002@yahoo. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 6. Analizează titlul prin raportare la operă.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. secvenţă narativă.010983 TEL / FAX : 310 89 58. aparţinând lui G. 8. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea.este îngeru-i de pază. viaţa lui cea sântă plană. . perspectivă narativă. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul aripa. utilizarea limbii romane literare -6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.aripi lungi şi constelate. nu-i umbra ei aceea . Călinescu.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Peste viaţa-i inocentă. aşezare în pagina. Menţionează un antonim contextual al cuvântului înger. 310 89 55. 12 BUCURESTI. relaţii spatio-temporale. Lângă marmura cea albă văd fiinţa-i aeriană. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.prezentarea. moral etc. final. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/sau ale compoziţiei (acţiune. 7. OCCIDENTULUI NR. titlu. vei avea în vedere: . Analizează 2 figuri de stil. abilităţi de analiză si argumentare -6. despre modul în care se reflecta o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. . 5. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare. CP. Dar ce văd: Pe-a umbrei tale umeri vii ce se întinde? Două umbre de aripe ce se mişcă tremurânde. nu-i umbra ei aceea . O. Argumentează integrarea într-un curent literar/ cultural.” (Mihai Eminescu – „Înger şi demon”) CERINŢE: 1. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat.este îngeru-i de pază. Se dă textul: „Ce-ţi lipseşte să fii înger . semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la două episoade/ secvenţe ale textului narativ ales. a statutului lor social. II. 2.. lângă ea îngenunchează.exprimarea unui punct de vedere argumentat. SECTOR 1. prin referire la romanul studiat.relevarea trăsăturilor celor două personaje. incipit. Două aripe de umbră către ceruri ridicate. punctuaţie -2. Lângă dânsa el se roagă. 4. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). În elaborarea eseului.

Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuala. Prin care trece albă regina nopţii moartă. Analizează 2 figuri de stil. Selectează o sintagma care sugerează spatiul. ruine pe câmpul solitar. punctuaţie -2.exprimarea unei opinii argumentate. 3. ortgrafie -2. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI. reflectată în textul narativ ales. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. 4.sublinierea a patru elemente ale textului narativ. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în nuvela aleasă. În mausoleu-ţi mândru. dormi. O. aşezare în pagina. având in vedere: . o. Analizează titlul prin raportare la opera.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. utilizarea limbii romane literare -6. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mie.” (Mihai Eminescu – „Melancolie”) CERINŢE: 1.evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.) . Scrie un eseu de 2-3 pagini. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. conflict. . Menţionează doua forme neliterare. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Văzduhul scânteiază şi ca unse cu var Lucesc zidiri. particularităţi ale compoziţiei. reflectate întrun roman studiat. modalităţi de caracterizare. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. într-o perioadă sau orientare tematică. 2. dormi.010983 TEL / FAX : 310 89 58. abilităţi de analiză si argumentare -6. 5. . construcţia personajului. Ce sate şi câmpie c-un luciu văl îmbracă.6 I. 9. Argumentează încadrarea într-un curent literar/ cultural. CP. într-un curent cultural/ literar. relaţii spaţio-temporale. limbaj etc. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. . prin referire la 2 episoade/ secvenţe narative. construcţia subiectului. 310 89 55. Tu adorat şi dulce al nopţilor monarc! Bogată în întinderi stă lumea-n promoroacă. dormi în pace printre făclii o mie Şi în mormânt albastru şi-n pânze argintie. 8. email : ctalp2002@yahoo. Se dă textul: „Părea că printre nouri s-a fost deschis o poartă. perspectivă narativă. II. Socolescu” STR. dormi în pace printre făclii o mie”.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 6. în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. al cerurilor arc. o. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Identifică o tema/ un motiv. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). SECTOR 1. 7.prezentarea temei. tehnici narative.

Ca-n sicriu. CP. Vezi pe fruntea-mi liniştită Dulce vis. Un minut dacă te-ai pierde. Ţărmuri verzi şi cerul sărei. email : ctalp2002@yahoo. zâmbiri senine – Iată eu. Nor şi stea. 6.” (M.7 I. . Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare. Unda-n plesnetul ei geme Şi Eol Sună-n papura ce freme Bacarol. Tu. 7. 12 BUCURESTI. Analizează 2 figuri de stil. 310 89 55. 8. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul cer. OCCIDENTULUI NR.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Te-ai simţi pe vecinicie Mort de viu. Socolescu” STR. 5.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Şi al luncei vânt de vară Călduros Cântă-n lira mea amară Languros. Identifică patru forme neliterare din text şi scrie forma lor actuală. Se dă textul: „Când priveşti oglinda mărei. Vezi în ea. Identifică o temă/ un motiv. Eminescu – [„Când priveşti oglinda mărei”]) CERINŢE: 1. 3. De-ai pătrunde c-o privire Al meu sân. 2. Sub noianul mării verde Şi amar. Selectează o sintagma care sugerează subiectivitatea. SECTOR 1. Vezi pe buza mea pălită Un surâs. Ai cunoaşte-atunci bine Traiul meu: Suflet mort. 4. Să vezi marea-i mâhnire Şi venin.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Menţionează un antonim contextual al verbului ai pierde. Argumentează încadrarea într-un curent sau mişcare literară. măcar. Acolo-n umeda-i pustie.

SECTOR 1. relaţii spatio-temporale. având în vedere: .010983 TEL / FAX : 310 89 58. 310 89 55. ortografie -2. abilităţi de analiză si argumentare -6. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. titlu.ilustrarea trăsăturilor incipitului. aşezare în pagina. CP. viziune despre lume. scris de G. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. perspectivă narativă. particularităţi ale compoziţiei. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). utilizarea limbii romane literare -6. . personaj.com 9. construcţia subiectului. Socolescu” STR.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. email : ctalp2002@yahoo.comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat. . secvenţă narativă. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. modalităţi de caracterizare a personajului etc. OCCIDENTULUI NR. tehnici narative. II.prezentarea a 4 elemente de structura şi/ sau de compoziţie din romanul pentru care ai optat (temă.). Analizează titlul prin raportare la operă. episod. punctuaţie -2. . lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. prin referire la textul narativ ales. . 12 BUCURESTI. Călinescu.

. CP. II. psihologic. relaţii spatio-temporale. abilităţi de analiză si argumentare -6. 7.010983 TEL / FAX : 310 89 58. ortgrafie -2. modalităţi de caracterizare. Izbeşte-n ziduri vechi sunând din valuri. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman de G.). perspectivă narativă. Se dă textul: „S-a stins viaţa falnicei Veneţii.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. limbaj etc.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. utilizarea limbii romane literare -6. conflict. Călinescu. Cu glas adânc. punctuaţie -2.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. El numai-n veci e-n floarea tinereţii. . Miresei dulci i-ar da suflarea vieţii. 9. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. . Identifică o temă/ un motiv. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Nu-nvie morţii – e-n zadar. 2. Preot rămas din a vechimii zile. Socolescu” STR. având în vedere: . Rosteşte lin în clipe cadenţate: Nu-nvie morţii – e-n zadar.8 I. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. 3. Okeanos se plânge pe canaluri. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica si numeşte felul ei.prezentarea statutului social. 4. copile!” (Mihai Eminescu – „Veneţia”) CERINŢE: 1. 6. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Ca-n ţintirim tăcere e-n cetate. 310 89 55. construcţia subiectului. ilustrată prin 2 episoade/ secvenţe narative si/sau prin citate comentate. 12 BUCURESTI. prin vechi portaluri. Argumentează caracterul de arta poetică. . copile!”. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. San Marc sinistru miezul nopţii bate. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul viaţa. . nu vezi lumini de baluri. 8. Analizează titlul prin raportare la operă. Pătrunde luna înălbind pereţii. prin raportare la conflict/ conflictele romanului studiat. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). cu graiul de Sibile. Analizează 2 figuri de stil. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 5. email : ctalp2002@yahoo. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. aşezare în pagina. OCCIDENTULUI NR. Pe scări de marmură..relevarea principalei trăsături a personajului ales. moral etc al personajului ales. Menţionează un sinonim contextual al verbului se plânge. N-auzi cântări. SECTOR 1.

... NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. relaţii spatiotemporale. Dar nici de văzut nu fuse şi nici ochi care s-o vază. . prin raportare la două episoade/ secvenţe narative. . nici nefiinţă. având in vedere: .. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica şi numeşte felul ei. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Argumentează încadrarea într-un curent literar. OCCIDENTULUI NR. SECTOR 1. perspectivă narativă. titlu.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. 5.” (M. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 310 89 55. cel dintâi şi singur.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. lună.. soare şi stihii.. punctuaţie -2. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „La-nceput. . aşezare în pagina. . CP. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Când nu s-ascundea nimica deşi tot era ascuns. II. ortgrafie -2. email : ctalp2002@yahoo. limbaj etc.. acţiune. Umbra celor desfăcute nu-ncepuse-a se desface. nici nefiinţă. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1. conflict. 9. Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns. mult mai slab ca boaba spumii E stăpânul fără margini peste marginile lumii. 4.analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul romanului ales.. Analizează 2 figuri de stil. De-atunci răsare lumea. De-atunci şi până astăzi colonii de lumi pierdute Vin din sure văi de chaos pe cărări necunoscute.9 I. Analizează titlul prin raportare la operă. De-atunci negura eternă se desface în fâşii. Selectează o sintagma care sugerează spaţiul...). semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.. 7. utilizarea limbii romane literare -6. modalităţi de caracterizare. Fu prăpastie? Genune? Fu noian întins de apă? N-a fost lume pricepută şi nici minte s-o priceapă. Iată-l Cum din chaos face mumă iară el devine Tatăl Punctu-acela de mişcare. 6. 12 BUCURESTI.. 8. pe când fiinţă nu era. abilităţi de analiză si argumentare -6. Identifică o temă/ un motiv. Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace!. Socolescu” STR. Se dă textul: „La-nceput.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele doua personaje. 3. pe când fiinţă nu era. Menţionează două enunţuri prin care să ilustrezi polisemantismul verbului a veni. 2. Căci era un întuneric ca o mare făr’o rază. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul umbra. Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă.”. construcţia subiectului. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat scris de G.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Dar deodat-un punct se mişcă. Călinescu.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.

4. SECTOR 1.). ca o umbră-n întuneric.] Soarele ce azi e mândru. Călinescu sau Camil Petrescu. limbaj etc. totul tace.. 3. avem raza care tot mai ţine încă. Căci e vis al nefiinţei universul cel himeric.prezentarea a patru elemente ale textului narativ/ liric semnificative pentru construcţia personajelor/ ipostazele eului liric alese (temă. CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58. relaţii spatio-temporale. construcţia subiectului.. din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi.. 7. Avem clipa. figuri de stil. Iar catapeteasma lumii în adânc s-au înnegrit Ca şi frunzele de toamnă toate stelele-au pierit.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Caci în sine împăcată reîncep eterna pace.. II. el îl vede trist roş Cum se-nchide ca o rană printre nori întunecoşi. Analizează titlul prin raportare la opera. . reflectată într-un text narativ/ liric aparţinând lui Eminescu. conflict. modalităţi de caracterizare. totul piere.. titlu. Selectează o sintagmă care sugerează timpul. 12 BUCURESTI. . 5. Menţionează un sinonim al metaforei „catapeteasma lumii”.. imagini artistice.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două ipostaze umane. 310 89 55. 2. într-a veciniciei noapte pururea adâncă. 9. Argumentează integrarea textului în romantism. Se dă textul: „Precum pulberea se joacă în imperiul unei raze.analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul textului ales/ evoluţiei motivului cuplului. OCCIDENTULUI NR. perspectivă narativă. totul piere. ca o umbră”. Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-asvârl rebeli în spaţ Ei. Astfel.. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema iubirii. Cum s-o stinge. 8. tip de lirism. având in vedere: . Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Cum s-o stinge. [. 6.. Căci nimic nu se întâmplă pe întinderea pustie.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Timpul mort şi-ntinde trupul şi devine vecinicie.10 I. Analizează 2 figuri de stil. planuri lirice. Şi în noaptea nefiinţii totul cade. email : ctalp2002@yahoo. Mii de fire viorie ce cu raza încetează. Socolescu” STR. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a ajunge. . Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi numeşte felul ei. Identifică o tema/ un motiv. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1.” (M. acţiune. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului alese/ evidenţierea ipostazelor cuplului/ eului liric prin raportare la două secvenţe/ imagini artistice semnificative.

punctuaţie -2. . utilizarea limbii romane literare -6. atâtea devieri şi atâtea forme. abilităţi de analiză si argumentare -6.010983 TEL / FAX : 310 89 58.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. ortgrafie -2. email : ctalp2002@yahoo. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. CP. aşezare în pagina. 310 89 55. SECTOR 1. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. încât este destul de greu să găseşti un sâmbure central sau o formă tipică a iubirii.com - exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje/ ipostaze lirice pornind de la următorul citat: „Iubirea are atâtea feţe.” (Emil Cioran – „Pe culmile disperării”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. OCCIDENTULUI NR. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 12 BUCURESTI. Socolescu” STR.

). Înăuntru se-ntindeau colonade. pănă. 3. singur într-un mare mormânt. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. prin coloanele reci. Se dă textul: „În singurătatea pustiilor se-nălţa piramida sură cu vârful ajungând la nouri.. având in vedere: . SECTOR 1. modalităţi de caracterizare. lizibilitate -1) . 5. limbaj etc. încât prea că după fiece piatră. pănă ce veni în apropierea ei. ortgrafie -2. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. prin arcadele sombre şi sure. 8. Identifică o temă/ un motiv. Socolescu” STR. Deschise o uşă c-o cheie de aur. aşezare în pagina. Analizează titlul prin raportare la operă. [.. se-ntindea pe nisip umbra piramidei. 12 BUCURESTI. şi nimeni.Eminescu – „[Avatarii faraonului Tla]”) CERINŢE: 1. 7. perspectivă narativă. email : ctalp2002@yahoo. Încadrează textul în romantismul eminescian..relevarea principalei trăsături a personajului ales.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat.]şi lungă.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N..... construcţia subiectului particularităţi ale compoziţiei. a cărei raze treceau fulgerătoare pe chipuri urieşeşti şi negre de zei în umbra umedă a columnelor. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).. şi cu asta închisese iar după el. abilităţi de analiză si argumentare -6. Analizează 2 figuri de stil.. ţuguietă. . din când în când flacăra roşie a făcliei.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. psihologic. 4... lumei.. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.. mişcător..prezentarea statutului social. încât părţile lovite de ea păreau de zăpadă. din fiece umbră sclipesc ochi siniştri. punctuaţie -2. Scrie forma actuală a cuvintelor: sombre. un punct negru.. OCCIDENTULUI NR. 2. CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58. pustiilor. al personajului ales. izvoare subţiri roiau de sub picioarele zeilor şi se pierdeau în pământ. conflict. Călinescu. zvârlea dungi de lumină în deşertele hale. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. nouri. 6. chipuri de zei abia lovite de lumina roşie a făcliei.11 I. utilizarea limbii romane literare -6. II. . chipuri de zei”. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mare. o închise iar după sine. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie si de ortografie în structura „Înăuntru sentindeau colonade. era singur. 9. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune.” (M. Luna o ningea. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare.. izbucnind mai tare. ţuguietă.. moral etc. . reflectate într-un text narativ studiat aparţinând lui G.. Regele îi făcea drumul pe dunga umbrei. El aprinse o faclă. Selectează o sintagmă care sugerează timpul. nimeni în acest lăcaş al morţii. relaţii spatio-temporale.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 310 89 55. gigantică.

prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. având în vedere contextul. Eminescu . Când sorii se sting şi când stelele pică. 6. 4. Socolescu” STR. Când viaţa-i o baltă de vise rebele. Gândirile-mi rele sugrum cele bune. Dar poate. perspectivă narativă. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. moartea-i un secol cu sori înflorit. o mare de stele. 12 BUCURESTI. atunci în vecie Suflarea ta calda ea n-o să învie. Să cadă nimicul cu noaptea lui larga.010983 TEL / FAX : 310 89 58.„Mortua est!2”) CERINŢE: 1. Analizează 2 figuri de stil.)... 3. CP. O. Să văd cerul negru că lumile-şi cerne Ca prăzi trecătoare a morţii eterne. Menţionează un sinonim al substantivului lut. 310 89 55. într-o perioadă sau orientare tematică. Îmi vine a crede că toate-s nimică. modalităţi de caracterizare.com In vederea acordării punctajului pentru redactare. Se poate că bolta de sus să se spargă. 7.”(M. Se dă textul: „O. particularităţi ale compoziţiei. Ş-atunci de-a fi astfel. Atunci graiu-ţi dulce în veci este mut.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.(lat) Este moartă! . limbaj etc. email : ctalp2002@yahoo.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 8. având în vedere: . . moartea e-un chaos. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „O. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul lumină. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 2.. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. o mare de stele. Când viaţa – un basmu pustiu şi urât. o! Capu-mi pustiu cu furtune.. II..12 I. 2 Moruta est! . construcţia subiectului. Identifică o temă/ un motiv.. OCCIDENTULUI NR. SECTOR 1... 9. Atunci acest înger n-a fost decât lut. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare... moartea eun chaos. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică. aparţinând lui Camil Petrescu. 5. relaţii spaţiotemporale. Analizează titlul prin raportare la operă. conflict. într-un curent cultural/ literar. Justifică încadrarea în romantism. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.”.

pe două planuri. finanţe. cum s-a observat.. aşezare în pagina. aceea care începe cu întâia noapte de război. 310 89 55. cel de-al doilea atacând problemele intime. iubirea şi moartea” (M.. împrumutat cu amănunte cu tot eroului” (Camil Petrescu.]. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Sebastian – Eseuri. CP. ortografie -2. utilizarea limbii romane literare -6. întâia noapte de război) „Patul lui Procust se desfăşoară. sport). unul de roman social.Cronici. ziaristică. în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii. individuale ale neamului.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale vieţii moderne (politică. SECTOR 1.com - reflectarea condiţiei personajului protagonist. abilităţi de analiză si argumentare -6. Socolescu” STR. altul de roman psihologic. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la citatele de mai jos:„. OCCIDENTULUI NR. 12 BUCURESTI. aviaţie. modă. exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre roman.. prefaţă la ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor.Memorial) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. este construită după memorialul de campanie al autorului. Cuvânt după un sfert de veac.dacă partea întâia a acestui roman este o fabulaţie. e adică născocită [. punctuaţie -2. . reflectată în textul narativ ales. email : ctalp2002@yahoo.şi deci eroul Ştefan Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune.

Se dă textul: „Trecut-au anii ca nouri lungi pe şesuri Şi niciodată n-or să vie iară. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. conflict. ceas al tainei.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 6. asfinţit de sară.13 I. Analizează 2 figuri de stil.. utilizarea limbii romane literare -6. Analizează titlul prin raportare la operă. 310 89 55. într-o specie literară. într-un curent literar.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. asfinţit de sară. ghicitori. II. mă-ntunec!” (M. liră. pline de-nţelesuri – Cu-a tale umbre azi în van mă-mpresuri. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 12 BUCURESTI. . relaţii spatio-temporale..”. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj. ca din nou să tremuri Cu mâna mea în van pe liră lunec. perspectivă narativă. într-o perioadă sau orientare tematică. semnificative pentru ilustrarea temei si a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. . Pierdut e totu-n zarea tinereţii Şi muta-i gura dulce-a altor vremuri. 7. Căci nu mă-ncântă azi cum mă mişcară Poveşti şi doine. 4. 5. 3.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. . Identifică o temă/ un motiv. o suflet. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. ceas al tainei.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. dintr-un text narativ de Camil Petrescu.). Transcrie o secvenţă care conţine o imagine de mişcare. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. 8. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. abilităţi de analiză si argumentare -6. Selectează o sintagmă care sugerează subiectivitatea. 9. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gură. 2. SECTOR 1. email : ctalp2002@yahoo. Să fac. Socolescu” STR. modalităţi de caracterizare. . O. aşezare în pagina. Ce fruntea-mi de copil o-nseninară. reflectată în textul narativ ales. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ conflictelor. CP. OCCIDENTULUI NR. Iar timpul creşte-n urma mea. limbaj etc. particularităţi de compoziţie.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Menţionează un sinonim contextual pentru termenii să tremuri. ortgrafie -2. Să smulg un sunet din trecutul vieţii. Eminescu – „Trecut-au anii”) CERINŢE: 1. construcţia subiectului. Încadrează textul în romantism. având in vedere: .evidenţierea condiţiei personajului. eresuri. Abia-nţelese. punctuaţie -2.

sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. CP.”. Explică încadrarea în romantism. 9. Străbătute de-al tău farmec ţie singură-ţi arăţi! Şi în câte mii de case lin pătruns-ai prin fereşti. modalităţi de caracterizare. Menţionează un sinonim contextual pentru ostenite. Analizează titlul prin raportare la opera. Ea din noaptea amintirii o vecie-ntreagă scoate De dureri pe care însa le simţim ca-n vis pe toate. II. Selectează o sintagma care sugerează timpul.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. semnificative pentru construcţia personajelor alese (acţiune. Doar ceasornicul urmează lung-a timpului cărare. tu. 310 89 55. 3. construcţia subiectului.14 I. . 4. tu. Socolescu” STR. conflict. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie in structura „Luna. având în vedere următoarele repere: . pe a lumii boltă luneci Şi gândirilor dând viaţă. .. stăpân-a mării.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Identifică o tema/ un motiv. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine de mişcare.. Luna. Analizează 2 figuri de stil. Mii pustiuri scânteiază sub lumina ta. suferinţele întuneci. Deşi trepte osebite le-au ieşit din urna sorţii. SECTOR 1. particularităţi ale compoziţiei. Se dă textul: „Când cu gene ostenite sara suflu-n lumânare.. stăpân-a mării. 2. limbaj etc. Când pluteşti pe mişcătoarea mărilor singurătate! Câte ţărmuri înflorite. relaţii spatio-temporale. Eminescu – „Scrisoarea I”) CERINŢE: 1. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje într-un text narativ de Camil Petrescu. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna. ce palate şi cetăţi. 12 BUCURESTI..prezentarea a 4 elemente ale textului narativ.). 6. într-o perioadă sau orientare tematică.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Şi câţi codri-ascund în umbră strălucire de izvoară! Peste câte mii de valuri stăpânirea ta străbate. 8. OCCIDENTULUI NR. Câte frunţi pline de gânduri gânditoare le priveşti! Vezi pe-un rege ce-mpânzeşte globu-n planuri pe un veac. 7.” (M. Căci perdelele-ntr-o parte când le dai şi în odaie Luna varsă peste toate voluptoasa ei văpaie. Când la ziua cea de mâne abia cuget-un sărac. perspectivă narativă. email : ctalp2002@yahoo. fecioară. Deopotrivă-i stăpâneşte raza ta şi geniul morţii. 5. într-un curent cultural/ literar.

ortografie -2. utilizarea limbii romane literare -6. OCCIDENTULUI NR. abilităţi de analiză si argumentare -6. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. . Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). email : ctalp2002@yahoo. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. . Socolescu” STR. punctuaţie -2. 12 BUCURESTI. SECTOR 1.com - evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje şi relevarea trăsăturilor semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. aşezare în pagina. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 310 89 55. CP.010983 TEL / FAX : 310 89 58.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre relaţiile dintre cele două personaje din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.

4. ortografie -2. .evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. relaţii spatio-temporale. 5.” 3.exprimarea unui punct de vedere argumentat.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Se dă textul: „Dintre sute de catarge Care lasă malurile. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. Ce străbat pământurile. Menţionează doua antonime contextuale pentru noroc. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. având în vedere: . existente în opera literară aleasă.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Nenţeles rămâne gândul Ce-ţi străbate cânturile. modalităţi de caracterizare. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic. . Socolescu” STR. email : ctalp2002@yahoo. referire la o opera literară studiată. despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului narativ în romanul psihologic pentru care ai optat. 12 BUCURESTI. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vânt. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. conflict. Zboară vecinic îngânându-l Valurile. 310 89 55./ Fie idealurile. aşezare în pagina. Câte-o să le-nece oare Valurile.010983 TEL / FAX : 310 89 58. perspectiva narativa. .precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic. 7. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). vânturile? De-i goni fie norocul. Analizează 2 figuri de stil. Te urmează în tot locul Vânturile. 2.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Câte oare le vor sparge Vânturile. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Eminescu – „Dintre sute de catarge”) CERINŢE: 1. limbaj etc. utilizarea limbii romane literare -6. vânturile. valurile. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. valurile? Dintre păsări călătoare. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru realizarea romanului psihologic (acţiune. CP. Fie idealurile. Analizează titlul prin raportare la operă. Identifică o temă/ un motiv. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura: „De-i goni fie norocul. 9. abilităţi de analiză si argumentare -6. punctuaţie -2.””(M. .). aparţinând perioadei interbelice. Încadrează textul în romantism. SECTOR 1. OCCIDENTULUI NR.15 I. II. 8. 6. reprezentative pentru romanul alese. construcţia subiectului.

3. plan liric. stările de suflet. 9.relevarea celor două trăsături romantice prin analiza a doua două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunte. motiv. explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem. Socolescu” STR. ca expresia unei muzicalităţi interioare. profunde. ideile. Menţionează două forme neliterare şi oferă-le echivalentul literar actual. perspectivă lirică/ tip de lirism. SECTOR 1. Selectează o sintagmă care sugerează timpul. .] o muzică inconfundabilă. 4. având în vedere: . CP. pornind de la următoarea apreciere critica: „Este. şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: prima e directă. 5. miturile de care am .prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru romantismul eminescian (temă.analiza a doua elemente care permit încadrarea textului ales în romantism. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre trăsăturile romantismului reflectate întrun text poetic studiat din opera lui M. Toţi zic: E Ştefan! Ştefan! Dar! Ştefan e cel Mare Iată-l cărunt.exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales. II. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „întruneşte-n sine”. OCCIDENTULUI NR. Încadrează textul în romantism. Ş-acea întipărită de faima-nvingătoare. în fine.. Analizează titlul prin raportare la operă. Alecsandri – „Dumbrava Roşie”) CERINŢE: 1.010983 TEL / FAX : 310 89 58. .. viziunile. 7. umbra se scoală. Şi gloria măreaţă i-au pus cununi de laur.). Analizează 2 figuri de stil.” (V. imagine artistică etc. 8. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. dar încă bărbat între bărbaţi. Eminescu. Acea care răsfrânge a tronului splendoare. poetul care pune haine de imagini pe cadavrul trist şi gol) iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă. final. 12 BUCURESTI.16 I. Identifică o temă/ un motiv. Timpul i-au pus coroană de-argint. Coliba se deschide. incipit.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. . 2. un mod de a fi în lume. titlu. creşte Şi splendid maiestoasă la oaste se arată! Un lung fior pătrunde mulţimea-n admirare. email : ctalp2002@yahoo. Se dă textul: „Deodată o lumină fantastic izbucneşte Din zece nalţi mesteacăni cu fruntea-nflăcărată.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. ţara de aur. 6. [. 310 89 55. care devine semnul de identitate al eminescianismului. Ca muntele Ceahlăul în munţii din Carpaţi! El întruneşte-n sine o triplă maiestate: Acea care-o dau anii la conştiinţi curate.

Eminescu. 310 89 55. utilizarea limbii romane literare -6. ortografie -2. . magul). mitul oniric. OCCIDENTULUI NR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. aşezare în pagina.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 12 BUCURESTI. punctuaţie -2. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). abilităţi de analiză si argumentare -6. mitul dascălului (înţeleptul. 3 Celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt: mitul naşterii şi morţii universului. SECTOR 1. mitul întoarcerii la elemente. I) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.com vorbit până acum3. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. CP. mitul istoriei. bazat pe ideea recosmicizării omului şi mitul creatorului („poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte experienţe ale sufletului”). „Opere”. Socolescu” STR. mitul erotic. email : ctalp2002@yahoo. toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical” (Eugen Simion – „Prefaţa” la volumul M.

I. Tăcere pretutindeni acuma stăpâneşte. motiv.. . Rădulescu – „Zburătorul”) CERINŢE: 1. reflectate într-un text poetic eminescian. 8. SECTOR 1. perspectivă lirică/ tip de lirism. poate prin apropiere de argat . Identifică o temă/ un motiv.” (I. 7. OCCIDENTULUI NR. Analizează titlul prin raportare la operă.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 2. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. 4 Argea (popular) = război de ţesut. Heliade foloseşte cuvântul cu sensul de “lucru pe lângă casă”.] Dar câmpul şi argeaua4 câmpeanul osteneşte Şi dup-o cină scurtă şi somnul a sosit. . din mijlocul tăriei Vestmântul ei cel negru de stele semănat.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 9.H. E noapte naltă. Şi vitele muginde întins la jgheab păşea. ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. Analizează 2 figuri de stil. naltă. II. 3.). ce-n braţele somniei”. 6. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Destins coprinde lumea.relevarea celor două trăsături romantice prin analiza a doua două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales. 310 89 55. Scrie un eseu de 2-3 pagini. Încadrează textul în romantismul paşoptist. Şi lătrătorii numai s-aud necontenit. Destins coprinde lumea. plan liric. 4. titlu. final..prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru tema/ viziunea despre lume (temă. mereu sosise. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine auditivă. în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. ce greu.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Şi apele dorm duse şi morele au stat. Se dă textul: „Era în murgul serei şi soarele sfinţise. 12 BUCURESTI. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vânt. A puţurilor cumpeni ţipând parcă chema A satului cireadă. Nici frunza nu se mişcă. email : ctalp2002@yahoo.analiza a doua elemente care permit încadrarea textului ales în romantism. CP. Tăcere este totul şi nemişcare plină: Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat.17. [. Socolescu” STR. având în vedere: . 5. Menţionează un antonim contextual pentru sfinţise. nici vântul nu suspină. incipit. imagine artistică etc.

.com - exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales. aşezare în pagina. abilităţi de analiză si argumentare -6.010983 TEL / FAX : 310 89 58. în centrul poeziilor lui Eminescu stă un simbol reprezentând o valoare tipică. pornind de la următoarea apreciere critica: „Un fapt izbitor: obişnuit. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Caracostea – „Simbolurile lui Eminescu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Socolescu” STR. 310 89 55. ortografie -2.” (D. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 12 BUCURESTI.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. OCCIDENTULUI NR. punctuaţie -2. email : ctalp2002@yahoo. utilizarea limbii romane literare -6. SECTOR 1. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. CP.

numita si ciovlică . Şi cerul şi pământul preschimbă sărutări Prin raze aurite şi vesele cântări!” (Vasile Alecsandri – „Oaspeţii primăverii”) CERINŢE: 1. 5. se înalţă. 7. având in vedere: . Identifică o temă/ un motiv. 5 Nagâţ = pasăre de balta. un negru punt s-arată! E cocostârcul tainic în lume călător. . perspectivă lirică/ tip de lirism. 9. Socolescu” STR. Se dă textul: „În fund. Iar copilaşii veseli. Aleargă. în cercuri line zboară Şi. Al primăverii dulce iubit prevestitor. 3. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine vizuală. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul soare. în zarea depărtată.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Selectează o sintagma care sugerează timpul. final. El vine. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţia dintre tema iubirii. incipit. de mărimea unui porumbel.18 I. II. Pe crengile pădurii un roi de păsărele Cu-o lunga ciripire la soare se-ncălzesc Şi pe deasupra bălţii nagâţii5 se-nvârtesc.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Menţionează un sinonim contextual pentru tainic. reflectată într-un text poetic studiat din opera lui M. SECTOR 1. pe casă rândunele. viaţă. amor. OCCIDENTULUI NR. plan liric. sub soare.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. sar în cale-i şi-i zic: Bine-ai sosit! În aer ciocârlia. Eminescu. 12 BUCURESTI. la cuibu-i se coboară.relevarea temei prin analiza a două episoade/ secvenţe/ imagini artistice semnificative ale textului ales. răpide ca gândul. 6.). pe cer albastru.prezentarea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru construcţia textului şi pentru tema iubirii (temă. 8. 2. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Ah! Iată primăvara cu sânu-i de verdeaţa!”. sperare. Încadrează textul în romantismul paşoptist. 310 89 55. imagine artistică etc. Analizează 2 figuri de stil. 4. cu peptul dezgolit. . La răsărit. cu o creastă de pene pe cap. CP. motiv. titlu. Analizează titlul prin raportare la operă.analiza a doua elemente care permit evidenţierea temei. Ah! Iată primăvara cu sânu-i de verdeaţa! În lume-i veselie. email : ctalp2002@yahoo.

[. pornind de la următoarea apreciere critica: „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de gingaşii erotice.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. (G. 12 BUCURESTI. ortografie -2.. email : ctalp2002@yahoo.”. aşezare în pagina. nici vorbă. o necesitate spirituală de a trai viaţa speţei cu toate deliciile de ordin sufletesc.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. superior.] El este idealist. punctuaţie -2. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). OCCIDENTULUI NR. Călinescu – „Viaţa lui Mihai Eminescu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. abilităţi de analiză si argumentare -6. ci o apariţie concretă şi tangibilă. însă idealitatea lui nu e simbol cu aripi. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.. pe care n-o va găsi niciodată. Socolescu” STR.com - exprimarea unei opinii argumentate despre textul ales. pentru că dragostea este căutare. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. CP. un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desăvârşite. . pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. SECTOR 1.. utilizarea limbii romane literare -6. 310 89 55.

ranele mă dor” (D. CP.. 6.. Vântul suflă rece. Turcii mă-ncongior. 7. într-un curent literar/ cultural. Turcii mă-ncongior. 2. Bolintineanu – „Muma lui Ştefan cel Mare”) CERINŢE: 1. . Analizează 2 figuri de stil.. bună maică. Menţionează un sinonim pentru aur. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic preferat din opera lui Eminescu. OCCIDENTULUI NR. şi de oaste mă întorc rănit. Eu. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Dar deschideţi poarta.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Dulce şi suavă ca o garofiţă. Căci în bătălie soţul ei dorit A plecat cu oastea şi n-a mai venit. Plânge şi suspină tânăra domniţă.. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. fiul tău dorit. 310 89 55. 4. Identifică o temă/ un motiv. 12 BUCURESTI. temă. Buclele-i de aur cad pe albul sân. Soarta noastră fuse crudă astă dată: Mica mea oştire fuge sfărâmată.sublinierea a patru elemente ale textului poetic semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (imaginar poetic.. Cum lucesc în rouă două viorele. 6 A cura (învechit) = a curge . Însă doamna soacră lângă ea veghează Şi cu dulci cuvinte o îmbărbătează.. La castel în poartă oare cine bate? Eu sunt.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. 9. final. motiv.evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. Socolescu” STR.. într-un vechi castel Unde cură6-n poale un râu mititel. Un orologiu sună noaptea jumătate.. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gând. având în vedere contextul. Încadrează textul în romantismul paşoptist. Rozele şi crinii pe faţă-i se-ngân.”. 8. într-o perioadă sau într-o orientare tematică.. 3.19 I. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul.. titlu. II. 5. SECTOR 1.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Se dă textul: „Pe o stâncă neagră. incipit. Dar deschideţi poarta. email : ctalp2002@yahoo. Ochii săi albaştri ard în lăcrimele. având în vedere următoarele repere: . Analizează titlul prin raportare la operă.

. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. aşezare în pagina. punctuaţie -2. figuri semantice. Socolescu” STR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. CP. 12 BUCURESTI. SECTOR 1. reflectată în textul poetic ales. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. simbol central.exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema si viziunea despre lume sunt reflectate în textul ales. abilităţi de analiză si argumentare -6. ortografie -2. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. email : ctalp2002@yahoo. elemente de recurenţă. elemente de prozodie etc). utilizarea limbii romane literare -6. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. .prezentarea temei. 310 89 55.com relaţii de opoziţie şi de simetrie. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. . motiv. OCCIDENTULUI NR. prin referire la două imagini/ idei poetice.

Menţionează un sinonim contextual pentru nălucire.. relaţii spaţio-temporale.. Ascultaţi! Marea fantomă face semn... 8. OCCIDENTULUI NR. stă... II. 12 BUCURESTI. 6.. Dintr-o peşteră. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. din râpă. Este ceasul nălucirei: un mormânt se dezvăleşte. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune.. repetat din stâncă-n stâncă. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul umbra.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.prezentarea statutului social. dă o poruncă. Selectează o sintagma care sugerează timpul.. limbaj etc.”(Gr. 3. construcţia subiectului. care trece ca prin vine un fior. CP. conflict. al personajului ales.. taberi fără număr împrejuru-i înviez. perspectiva narativă. pântre iarbă se strecoară O suflare.exprimarea unui punct de vedere argumentat. Muşchiul zidului se mişcă.. 2.. Socolescu” STR. de pe stâncă. 7. Iese...20 I. Alexandrescu – „Umbra lui Mircea. Transilvani-l aude. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine auditivă. noaptea iese. Ş-ale valurilor mândrei generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. ”.. se prelungesc. prin raportare la conflictul/ la conflictele romanului studiat.. vine către ţărmuri. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj al experienţei. 4. chipuri negre se cobor.. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A 7 A clăti (popular. moral etc. ungurii se înarmez.. Încadrează textul în romantismul paşoptist. 9. creşte. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Marea fantomă face semn. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative/ citate comentate.relevarea principalei trăsături a personajului ales. SECTOR 1.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ... în preajma ei priveşte.. având in vedere: . modalităţi de caracterizare. Oştiri. Se dă textul: „Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate. o zăresc.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. O fantomă-ncoronată din el iese. 5.. despre modul în care se reflectă o temă sau o idee în construcţia personajului pentru care ai optat. . psihologic. Analizează 2 figuri de stil. Identifică o temă/ un motiv. Analizează titlul prin raportare la operă. mă-mpresoară: De pe muche. Glasul ei se-ntinde.. Către ţărmul dimpotrivă se întind. Râul înapoi se trage. email : ctalp2002@yahoo. La Cozia”) CERINŢE: 1..010983 TEL / FAX : 310 89 58. învechit) = a clătina .). . Munţii vârful îşi clătesc7. 310 89 55.

. psihologic. II. 6.com NR. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţia dintre cele două personaje. 3. din stejar stejar răsare!” (V. Ca eroi de mari legende. relaţii spatio-temporale. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. limbaj etc. moral etc. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul frunte. dispreţuitori de viaţă. construcţia subiectului.prezentarea a patru elemente ale textului narativ.) - evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Dragii mei vultani de câmpuri. OCCIDENTULUI NR. însemnaţi cu stea în frunte! Dragii mei vultani de câmpuri. 4. 12 BUCURESTI. Voi. Vitejie fără seamăn pe-acel timp de grea urgie Ce la vechiul nostru nume au adaos un renume Dus de Dunărea în Marea şi de Marea dus în lume! Vin acum. Socolescu” STR. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. vin să vă privesc în faţă. Identifică o temă/ un motiv. 8. la rândul vostru. utilizarea limbii romane literare -6. aşezare în pagina. Alecsandri – „Odă ostaşilor români”) CERINŢE: 1.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Se dă textul: „Juni ostaşi ai ţării mele. SECTOR 1. 5. să v-aduc o închinare. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). relevarea trăsăturilor celor două personaje. a statutului lor social. Analizează titlul prin raportare la operă.21 I. ortografie -2. 2. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre doua personaje ale unui roman al experienţei. Ce-aţi probat cu-avântul vostru lumei pusă în mirare. Vin cu inima crescută şi cu sufletul mai tare. abilităţi de analiză si argumentare -6. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ . email : ctalp2002@yahoo. Analizează 2 figuri de stil. 310 89 55. semnificative pentru construcţia personajelor alese (acţiune. punctuaţie -2. din perspectiva situaţiei finale sau a deznodământului. 7. modalităţi de caracterizare. perspectiva narativa. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. dragii mei şoimani de munte!”. 9. având in vedere: . Menţionează un sinonim contextual pentru închinare.010983 TEL / FAX : 310 89 58. CP. dragii mei şoimani de munte! Am cântat în tinereţe strămoşeasca vitejie. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. conflict. nepăsători de moarte. Că din vultur vultur naşte. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine vizuală. Încadrează textul în literatura paşoptistă.

mai bine râzi de tine. firea cea întoarsă” . A! Ce nenorocire! Ma chérie10.) Aşa. eşti cu mine. Apoi şoptind pe taină cu câteva vecine: Vedeţi. având în vedere următoarele repere: 8 9 Împotrivă (aici) = de cealaltă parte a mesei (Aici cu sensul vechi) = motivele (arhaism semantic) 10 Draga mea (franceza) 11 Ioan Pralea (1769 . ce idiot!”. SECTOR 1. că eu din întâmplare. Caro. vistul şi multe de-alde alea. nici nebine nu poci să fac cercare.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. ia pildă de la Pralea11. Încadrează textul în romantismul paşoptist. OCCIDENTULUI NR. ce soartă. poet.. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul gând. II. cu totul supărată. Identifică o temă/ un motiv. 5. coconiţă. vezi că ţi-e rândul. CP. 8. Aşa-mi zicea deunăzi. Şezi mă rog împotrivă8.” (Grigore Alexandrescu – „Satiră. Analizează 2 figuri de stil. în loc să critici greşalele streine. şi ce păcat pe mine? Două greşeli ca asta. ce idiot! (. 2. Învaţă dansul. 4. Duhului meu”) CERINŢE: 1. M. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. Veacul înaintează. Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume reflectate într-un roman al experienţei. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „A! Ce nenorocire! Ma chérie. Menţionează un sinonim contextual pentru să te rugăm. Analizează titlul prin raportare la operă.Nebun cine te-o crede. 9. adesea absurde. Socolescu” STR. şi vezi de joacă bine.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Cu voia dumitale îmi sunt necunoscute. 7. autor de versuri silite. zău. sufletul mi-l scot. zise. Iar de vrei să faci versuri. email : ctalp2002@yahoo.22 I. . 3. În Epigonii. Am cuvintele9 mele: aste jocuri plăcute. Dar ţi-am spus.. baţi cu alta mai mare? Astfel de neştiinţa e lucru cu mirare. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică. Se dă textul: „Trageţi toţi câte o carte: domnule. În loc să râzi de alţii.com CLASA A XI-A NR. Astăzi chiar şi copiii ştiu jocurile toate. vrei să te rugăm poate.1847). Eminescu îl numeşte „Prale. O damă ce la jocuri e foarte învăţată. 12 BUCURESTI. 310 89 55. Nici bine. Dar ce făcuşi acolo! Unde îţi este gândul? Când eu am dat pe riga. 6.

OCCIDENTULUI NR. particularităţi ale compoziţiei. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A . prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. 310 89 55. construcţia subiectului.com - - evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. email : ctalp2002@yahoo. relaţii spaţiotemporale. Socolescu” STR. ortografie -2. 12 BUCURESTI. abilităţi de analiză si argumentare -6.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). utilizarea limbii romane literare -6. prezentarea a 4 elemente ale textului narativ.).010983 TEL / FAX : 310 89 58. într-o perioada sau întro orientare tematică. aşezare în pagina. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. limbaj etc. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. CP. conflict. într-un curent literar/ cultural. punctuaţie -2. prezentarea temei romanului în textul narativ ales. modalităţi de caracterizare. perspectivă narativă. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. SECTOR 1. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.

Socolescu” STR. având în vedere următoarele repere: . ce sună-aice. Însăşi ruga de evlavie unei inimi credincioase Cătră Domnul se înaltă pe aripi armonioase. relaţii spaţiotemporale. Selectează o sintagma care sugerează spaţiul. Fermecându-ni adapă d-o înalt-învăţătură. lui Apollo nu-i străin”. Fiind germine cu rostul ce-i urzit din cel latin.. [. Ş-o sâmţire legănată prin al muzelor organ. Analizează titlul prin raportare la operă. OCCIDENTULUI NR.. De cântarea lui Orfeos munţii Traciei s-umpleau Şi de sunetul cel dulce crude fiare se-mblânzeau.prezentarea temei romanului în textul narativ ales. 6. construcţia subiectului. conflict. pornind de la una dintre afirmaţiile critice de mai jos: „Să nu scriu decât ceea ce văd. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei.23 I. Acest vers. Analizează 2 figuri de stil. Se dă textul: „Un viu dor mă-naripează şi mă-ndeamnă din giunie. 7. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Acest vers. ce sună-aice. Adunând pre ei din codruri în statornica cetate. . semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune.). Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul dor. Armonia-a strâns pe oameni în plăcuta societate. SECTOR 1. Ca să cerc pe alăută româneasca armonie.. Spre virtute versu-mbie. perspectivă narativă.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. într-un curent literar/ cultural. 5. CP. despre rele face ură. limbaj etc.evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. într-o perioada sau întro orientare tematică. Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti.] eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi. II. lui Apollo nu-i străin. 4. cursul trece pe al vieţei ocean. 310 89 55. ceea ce gândesc eu. 9.”(Gheorghe Asachi – „La patrie”) CERINŢE: 1.com NR. 2. Menţionează un antonim contextual pentru mă-naripează.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. Identifică o temă/ un motiv. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor.. Mângâietă. 3.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales.010983 TEL / FAX : 310 89 58. modalităţi de caracterizare. particularităţi ale compoziţiei. Încadrează textul în romantismul paşoptist. . . ceea ce aud. 8. email : ctalp2002@yahoo.” (Camil Petrescu – „Noua structură şi opera lui Marcel Proust”) . 12 BUCURESTI. Scrie un eseu de 2-3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume reflectate într-un roman al experienţei.

lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.. email : ctalp2002@yahoo.” (Mircea Eliade – „Itinerariu spiritual”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Socolescu” STR. CP.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. abilităţi de analiză si argumentare -6. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). utilizarea limbii romane literare -6. punctuaţie -2. SECTOR 1. colective sau individuale. în infinite nuanţe. afirmarea unei poziţii spirituale. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.com „Literatura nu e decât un aspect al culturii. deci.. ortografie -2. 310 89 55.24 . aşezare în pagina. [. 12 BUCURESTI. OCCIDENTULUI NR. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe.] Literatura va oglindi.

8.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. CP. 6. conflict. . utilizarea limbii romane literare -6. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. Cum totul v-a pierit! Subt osândirea soartei de tot aţi înnegrit! Din slava strămoşească nimic nu v-a rămas. 5. construcţia subiectului. cu ochiu-aţintător Acum cu spaimă multă se trage înapoi Îndată ce privirea îi cade drept pe voi. al personajului ales. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Analizează 2 figuri de stil.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. aşezare în pagina. 3. perspectivă narativă. monument slăvit!”. limbaj etc.exprimarea unui punct de vedere argumentat. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. despre modul în care se reflectă o temă sau o idee în construcţia personajului pentru care ai optat.relevarea principalei trăsături a personajului ales. OCCIDENTULUI NR. 7. În negura uitării îndată v-a supus. Încadrează textul în romantismul paşoptist. Ce jale vă coprinde. 4. cum i s-a dat de sus. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţie -2..” (Vasile Cârlova – “Ruinurile Târgoviştii”) CERINŢE: 1. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul sus. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul.). Oriunde nu se vede nici urma unui pas. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.com I. Socolescu” STR. Menţionează un sinonim contextual pentru jale. ortografie -2. ziduri întristate! O.. SECTOR 1. relaţii spatio-temporale. Analizează titlul prin raportare la operă. . modalităţi de caracterizare. 9. moral etc. 2. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „O. email : ctalp2002@yahoo. I. 310 89 55. psihologic. Identifică o temă/ un motiv. monument slăvit! În ce mărime nalta şi voi aţi strălucit. 12 BUCURESTI. Se dă textul: “ O. II. abilităţi de analiză si argumentare -6.25 Se dă textul: . Pă când un soare dulce şi mult mai fericit Îşi revărsa lumina p-acest pământ robit! Dar în sfârşit Saturnu. ziduri întristate! O. Scrie un eseu de 2-3 pagini in care sa caracterizezi personajul preferat din textele narative studiate în clasa a XI-a. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative/ citate comentate. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). . având în vedere următoarele repere: . prin raportare la conflictul/ la conflictele romanului studiat. Şi-n vreme ce odată oricare muritor Privea la voi cu râvna.prezentarea statutului social.010983 TEL / FAX : 310 89 58.

incipit. O.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care Maiorescu/ Junimea a influenţat cultura română. tehnici de argumetare/ informare. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul.. soarele înrodeşte brazda. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre Titu Maiorescu şi Junimea.. pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită?”. .. II. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. stil etc. email : ctalp2002@yahoo. ţară falnică ca niciuna.. SECTOR 1. râurile. 6. Identifică o temă/ un motiv. sunt turmele multe şi frumoase ce pasc văile tale.010983 TEL / FAX : 310 89 58. final.” (Alecu Russo – “Cântarea României”) CERINŢE: 1.) . Analizează titlul prin raportare la operă. trecerea la o nouă paradigmă culturală” (Gh. nopţile tale încântă auzul. ca brâiele pestriţe. nu eşti înavuţită?. Menţionează un sinonim contextual pentru spânzurate. punctuaţie -2. 3. Transcrie o secvenţa care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. 9. Manolescu) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.evidenţierea a două citate/ fragmente comentate. Analizează 2 figuri de stil. Pentru ce gemi şi ţipi. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Nu au răsărit florile. vulturul din văzduh caută la tine ca la pământul său de naştere.. Încadrează textul în romantismul paşoptist.. Pentru ce zâmbetul tău e aşa de amar. 2. şi viitorului înaintea ta?. biruită de părinţii tăi. frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor. pornind de la citatul: „Odată cu Junimea se produce. prin referire la articolul studiat a patru elemente de construcţie/ sau de compoziţiei (relaţii argumentative/ informative.. cu avuţie şi cu frumuseţe. prin referire la un articol critic studiat. CP. utilizarea limbii romane literare -6.com “Verzi sunt dealurile tale.. OCCIDENTULUI NR. .. mâna Domnului te-a bucurat cu bunuri felurite..prezentarea. 310 89 55. de fapt. perspectivă critică. aşezare în pagina. reprezentative pentru concepţia critică a lui Maiorescu. 8. 12 BUCURESTI. râurile cele frumoase şi spumegoase. ocolesc câmpurile..precizarea a două caracteristici ale mişcării literare Junimea şi încadrarea ei în epocă din punct de vedere cultural. titlu. Socolescu” STR. N-ai ficiori mulţi care te iubesc? N-ai cartea de vitejie a trecutului. ţară falnică ca niciuna. temă. mândra mea ţară? Pe câmpiile Tenechiei răsărit-au florile?. Titu Maiorescu este „un mit al culturii noastre” (N. pentru ce faţa ţi-e îmbrobodită? Nu eşti frumoasă. Crăciun). 7. ţară bogată? Dunărea bătrână. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. îţi sărută poala şi îţi aduce avuţii din ţinuturile de unde soarele răsare şi de unde soarele apune. 4. munţii se înaltă trufaşi în văzduh.. ziua farmecă văzduhul. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi ortografie în structura „O.26 . pâraiele cele răpede şi sălbatice cântă neîncetat lauda ta. având în vedere următoarele repere: . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a aduce. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. limpede şi senin ceriul tău. ortografie -2. cu pomete şi cu flori.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 5. abilităţi de analiză si argumentare -6.

5. episod. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie şi de ortografie în structura „Noaptea-i senină. Analizează 2 figuri de stil.comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. Încet te-ardici12 şi sufli-n lumânare. OCCIDENTULUI NR. Socolescu” STR. Analizează titlul prin raportare la operă.) . . modalităţi de caracterizare a personajului etc. Eminescu – „Stau în cerdacul tău”) CERINŢE: 1. 8. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii romane literare -6. perspectivă narativă. 2. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul creanga. construcţia subiectului. abilităţi de analiză si argumentare -6. 12 BUCURESTI. 6. punctuaţie -2. aşezare în pagina. tehnici narative. În elaborarea eseului vei avea în vedere: . cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. personaj. Menţionează un sinonim contextual pentru se întind. 4. Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul. viziune despre lume.. email : ctalp2002@yahoo. Deasupra-mi crengi de arbori se întind. Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină. CP. Deasupra-mi stele tremură prin ramuri.ilustrarea trăsăturilor incipitului prin referire la textul narativ ales .. 3. Încadrează textul în romantismul eminescian.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. SECTOR 1. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). II. 7. particularităţi ale compoziţiei. Ai obosit./ Deasupra-mi crengi de arbori se întind”. relaţii temporale şi spaţiale. Ş-alături luna bate trist în geamuri. ortografie -2. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un text narativ studiat în clasa a XI-a. Identifică o temă/ un motiv..prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a textului pentru care ai optat (temă.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipit şi finalul textului ales. Noaptea-i senină. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.010983 TEL / FAX : 310 89 58.com I. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistica şi menţionează felul ei. Se dă textul: „Stau în cerdacul tău. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 12 A se ardica (verb) – a se ridica . 9.” (M. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. În întuneric ochii mei rămân. secvenţă narativă. Desfaci visând pieptarul de la sân. 310 89 55.

relaţii temporale şi spaţiale. 9....evidenţierea a două trăsături realiste în construcţia personajului ales. 4.... 5. SECTOR 1. modalităţi de caracterizare.. de noi mi-aduc aminte.. Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite.”) CERINŢE: 1. Analizează 2 figuri de stil... În elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere: . II... .. 3. email : ctalp2002@yahoo. iubito.. lizibilitate -1) 13 Deolaltă – formă populară hibridă: deodată. Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi. Analizează titlul prin raportare la operă... ortografie -2.. Suntem tot mai departe deolaltă13 amândoi.. construcţia subiectului... Departe doară luna cea galbenă – o pată.) .. ilustrate prin două secvenţe/ episoade narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate..... Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi.. abilităţi de analiză si argumentare -6...”(Mihai Eminescu – „De câte ori. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. utilizarea limbii romane literare -6. 310 89 55.27 I. 6.......prezentarea a patru elemente ale textului narativ.. .. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Selectează o sintagmă care sugerează spaţiul.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflecta o idee sau tema textului ales în construcţia personajului pentru care ai optat.. Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare... Se dă textul: „De câte ori.. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune..010983 TEL / FAX : 310 89 58. perspectiva narativă... psihologic. aşezare în pagina.. Identifică o temă/ un motiv.... Pe când a ei pereche nainte s-a tot dus C-un pâlc întreg de păsări... iubito... împreună .. 8. prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat şi relevarea principalei trăsături a personajului ales.. nici bine nu... limbaj etc.. 12 BUCURESTI. pierzându-se-n apus. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul aripă. Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ....... Scrie un eseu de 2-3 pagini. al personajului ales..... Socolescu” STR. moral etc...com CLASA A XI-A NR... 7.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. OCCIDENTULUI NR.. . Nici rău nu-i pare acuma.. Pe bolta alburie o stea nu se arată.. 2. CP.. Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Departe doară luna cea galbenă – o pată.... NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţie -2...”. Încadrează textul în romantismul eminescian... Menţionează un antonim contextual pentru ostenite. conflict. ea moare..prezentarea statutului social. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ realist studiat.

În sfintele lunci. Prezintă rolul cratimei în structura „Lumea toată-i trecătoare. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Identifică o temă/ un motiv. Se dă textul: „Lumea toată-i trecătoare.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. În elaborarea eseului. moral etc.relevarea trăsăturilor celor două personaje. 9. din perspectiva încadrării în realism. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă.). din perspectiva tipologiei în care se încadrează. acţiune. Analizează 2 figuri de stil. 6. Treierând necontenit Sânul mării infinit. Selectează două mărci ale eului liric. modalităţi de caracterizare. . Trece peste nemărginirea timpului: În ramurile gândului. perspectivă narativă.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un omonim al lui unde. Ca păsări ce zboară Deasupra valurilor.28 I. 7. . OCCIDENTULUI NR. construcţia subiectului. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje aparţinând unui text narativ realist. Încadrează textul în romantismul eminescian. 5. vei avea în vedere: .prezentarea a patru elemente ale textului narativ. Ce un suflet se pătrunde. limbaj etc. 310 89 55. 2. CP. psihologic. .com In vederea acordării punctajului pentru redactare.” (Mihai Eminescu – „Numai poetul”) CERINŢE: 1. 12 BUCURESTI. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul mare. Numai poetul. conflict. 3.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. email : ctalp2002@yahoo. relaţii spaţiotemporale. II. a statutului lor social. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului ales. Socolescu” STR. Oamenii se trec şi mor Ca şi miile de unde. SECTOR 1. 8. Analizează titlul prin raportare la operă.”. . Unde pasări ca el Se-ntrec în cântări. 4.

6. 4. vei avea în vedere: .29 I. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 8. Ce fără piedici trec sunând cezura. email : ctalp2002@yahoo. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. De poţi s-auzi în el al undei şopot. 310 89 55.” (Mihai Eminescu – „Iambul”) CERINŢE: 1. OCCIDENTULUI NR. SECTOR 1. punctuaţie -2. II. utilizarea limbii romane literare -6.010983 TEL / FAX : 310 89 58.. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri. prin referire la o opera literară studiată. Socolescu” STR. abilităţi de analiză si argumentare -6. Încadrează textul în romantismul Analizează titlul prin raportare la operă. În elaborarea eseului. cuvântul pururi. 3. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un Prezintă rolul cratimei în structura „mierea-n Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre Identifică o temă/ un motiv. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile romanului psihologic. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).com NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. eminescian. CP. mai blând şi pudic. paronim al lui cezură. 9. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine Selectează două mărci ale eului liric.. faguri”. Dar versul cel mai plin. artistică şi menţionează felul ei. Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi umple gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot.precizarea a două caracteristici ale speciei literare. Se dă textul: „De mult mă lupt cătând în vers măsura. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. ortografie -2. aşezare în pagina. 7. 5. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 12 BUCURESTI. Analizează 2 figuri de stil. existente în opera literară studiată: . 2. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec.

utilizarea limbii romane literare -6. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul floare. prin referire la romanul studiat. abilităţi de analiză si argumentare -6.. Se dă textul: „Pe malurile Senei. în gânduri adâncit. Construieşte 2 enunţuri în care să ilustrezi polisemia lui adânc. ş-un gând te-ademeneşte: Că vis al morţii-eterne e viaţa lumii-ntregi. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. Al undelor greu vuiet.. . 2. Zâmbirea lui deşteaptă. [.” (M. perspectivă narativă.com - prezentarea. conflict. în faeton de gală Cezarul trece palid. relaţii spaţio-temporale. aşezare în pagina. final. Mărirea-i e în taină legată de aceşti. Comentează ultimul vers. tehnici narative etc. 4. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Identifică o temă/ un motiv. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. reprezentative pentru romanul studiat. Poporul loc îi face tăcut şi umilit. 3.).010983 TEL / FAX : 310 89 58. titlu. despre modul în care se reflectă o idee sau temă în romanul pentru care ai optat. ortografie -2. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/sau ale compoziţiei (acţiune.. exprimarea unui punct de vedere argumentat. În orice minte lumea îşi pune întrebarea Din nou de unde vine şi unde merge floarea Dorinţelor obscure sădite în noian? Când ştii că visu-acesta cu moarte se sfârşeşte. email : ctalp2002@yahoo. Şi mâna-i care poartă destinele lumeşti.] În orice om o lume îşi face încercarea. 5. Prezintă rolul cratimei în structura „gândirea-i n-o înşală”.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Cea grupă zdrenţuită în cale-i o salută. incipit. Bătrânul Demiurgos se opinteşte-n van. Eminescu – „Împărat şi proletar”) CERINŢE: 1. vuirea în granit A sute d-echipajuri. construcţia personajelor. 12 BUCURESTI. gândirea-i n-o înşală. Privirea-i ce citeşte în suflete-omeneşti.. OCCIDENTULUI NR. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Că-n urmă-ţi rămân toate astfel cum sunt. adâncă şi tăcută. punctuaţie -2. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei.. secvenţă narativă. 310 89 55. 6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Socolescu” STR. SECTOR 1.30 I. de dregi Oricât ai drege-n lume – atunci te oboseşte Eterna alergare. CP.

OCCIDENTULUI NR.”.prezentarea a 4 elemente de structura şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (temă.” (M. relaţii spaţio-temporale. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. aşezare în pagina.com 7. . prin referire la textul narativ ales. perspectivă narativă. email : ctalp2002@yahoo.exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului nuvelei ales. un sunet. modalităţi de caracterizare a personajului etc.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. 9. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. titlu. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. tehnici narative... CP.. Analizează 2 figuri de stil. mai bine murea ieri..comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. 4. ortografie -2. contextual pentru veşnicul. ca fulgerul în chaos. episod. o scânteie.) Mai bine niciodată el n-ar fi fost pe lume Şi-n loc să moara astăzi.ilustrarea trăsăturilor incipitului. 2. Încadrează textul în romantismul eminescian. abilităţi de analiză si argumentare -6. Socolescu” STR. particularităţi ale compoziţiei. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini.”) CERINŢE: 1. construcţia subiectului. Analizează titlul prin raportare la operă. Zadarnica mea minte de visuri e o schele. 8. Căci ce-i poetu-n lume şi astăzi ce-i poetul? La glasu-i singuratic s-asculte cine vra. Ca lacrima ce-o varsă zadarnic o femeie. Să trec ca o suflare. Ca frunza de pe apa.). utilizarea limbii romane literare -6. 12 BUCURESTI. secvenţă narativă.. II. personaj. Necunoscut strecoară prin lume cu încetul Şi nimene nu-ntreabă ce este sau era. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat.. Eminescu – „Pierdut in suferinţa. Se dă textul: „Pierdut în suferinţa nimicniciei mele. 3.010983 TEL / FAX : 310 89 58. . . M-am închinat ca magul la soare şi la stele Să-ngăduie intrarea-mi în veşnicul repaus: Nimic să nu s-audă de umbra vieţii mele. în care să intre cuvântul lume.. având în vedere: .. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). 310 89 55. . viziune despre lume. SECTOR 1. punctuaţie -2.31 I. Menţionează un antonim Prezintă rolul cratimei în Scrie o expresie/ o locuţiune Identifică o temă/ un motiv. (. structura „ce-i poetu-n lume.

9.. troheii15. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Analizează 2 figuri de stil. Se dă textul: „De ce pana mea rămâne în cerneală. ortografie -2. CP. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere.).32 I. SECTOR 1. Socolescu” STR. 12 BUCURESTI. relaţii spatio-temporale. 6. săltăreţele dactile16? Dacă tu ştiai problema astei vieţi cu care lupt. teamă mi-e ca nu cumva Oamenii din ziua de-astăzi să mă-nceap-a lăuda. Care-ncearcă prin poeme să devină cumularzi (.) De-oi urma să scriu în versuri. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini. Troheul este metrul cel mai frecvent al poeziei populare. sunt considerate specifice versificaţiei româneşti. Este o formula destul de rară in poezia românească. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. cu prima silabă accentuată şi a doua neaccentuată: “Muchi de stâncă. conflict. Iambii14 suitori. Căci întreb.prezentarea statutului social. prin raportare la conflict/ conflictele romanului studiat.com 5. utilizarea limbii romane literare -6.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 8. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. 7. ilustrată prin 2 episoade/ secvenţe narative şi/sau prin citate comentate. Dacă port cu uşurinţă şi cu zâmbet a lor ură. . . OCCIDENTULUI NR. abilităţi de analiză si argumentare -6.. Încadrează textul în romantismul eminescian. având în vedere: . ea pe ceruri zugrăveşte” (Eminescu) (. Selectează două mărci ale eului liric.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Analizează titlul prin raportare la operă. Troheu – picior metric bisilabic. moral etc al personajului ales. construcţia subiectului. la ce-am începe să-ncercăm în lupta dreaptă A turna în formă nouă limba veche şi-nţeleaptă? (. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. trohaic şi iambic. psihologic. aşezare în pagina.relevarea principalei trăsături a personajului ales.prezentarea a patru elemente ale textului narativ.) Noi avem în veacul nostru acel soi ciudat de barzi. . II. perspectivă narativă. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat.. email : ctalp2002@yahoo. punctuaţie -2.. .v/ -v/ etc). Ai vedea că am cuvinte pana chiar să o fi rupt. in care silabele neaccentuate/ accentuate sunt dispuse după schema –vv. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 14 15 Iamb – picior metric caracterizat prin două silabe prima neaccentuată şi a doua accentuată. Cele două ritmuri bisilabice. 310 89 55.exprimarea unui punct de vedere argumentat despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. modalităţi de caracterizare. 16 Dactil – picior metric trisilabic. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). vârf de arbor. mă întrebi? De ce ritmul nu m-abate cu ispita-i de la trebi? De ce dorm îngrămădite între galbenele file. limbaj etc. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.

. aşezare în pagina. . titlu. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR.). Eminescu – „Scrisoarea II”) CERINŢE: 1. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. 4. Prezintă rolul cratimei în structura „să mă-nceap-a lăuda. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).” (M. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. A ta iubire c-un suspin arat-o. Mă-ngâna cântul unei dulci evlavii – Atunci te chem. conflict. având în vedere: . aşa vii! Cobori încet. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat. abilităţi de analiză si argumentare -6. Încadrează textul în romantismul eminescian. 5. 310 89 55. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. relaţii spaţiotemporale. 2. 8. CP. utilizarea limbii romane literare -6. punctuaţie -2. acţiune.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă.com Laudele lor desigur m-ar mâhni peste măsură. 12 BUCURESTI. ortgrafie -2. 6.33 I. . Analizează titlul prin raportare la operă.”. Menţionează un sinonim contextual pentru mă întrebi. limbaj etc. Ca să te văd venind – ca-n vis.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul viaţa.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje.010983 TEL / FAX : 310 89 58. 7. II. Se dă textul: „Când însuşi glasul gândurilor tace. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei.analiza raporturilor dintre cele doua personaje de-a lungul nuvelei alese. Identifică o temă/ un motiv. SECTOR 1. . 3. perspectivă narativă.aproape. Selectează două mărci ale eului liric. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. chemarea asculta-vei? Din neguri reci plutind te vei desface? Puterea nopţii blând însenina-vei Cu ochii mari şi purtători de pace? Răsai din umbra vremilor încoace. mai aproape. email : ctalp2002@yahoo. construcţia subiectului. modalităţi de caracterizare.. . Te pleacă iar zâmbind peste-a mea faţă. 9. Analizează 2 figuri de stil. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.

6. Eminescu retine referirea la operele de inspiraţie istorică. . punctuaţie -2. perspectivă narativă. aşezare în pagina. Analizează 2 figuri de stil. relaţii spatio-temporale. limbaj etc. Mumulean18 glas de durere (. încât este destul de greu să găseşti un sâmbure central sau o formă tipică a iubirii.) Văd poeţi ce-au scris o limbă ca un fagure de miere: Cichindeal17 gură de aur. OCCIDENTULUI NR. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6).exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje pornind de la următorul citat: „Iubirea are atâtea feţe..”.” (Emil Cioran – „Pe culmile disperării”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Menţionează un sinonim contextual pentru evlavii. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul noapte. Eminescu face aluzie la „Plângerea si tânguirea Valahiei” 19 Din opera lui Negruzzi. 7.. II. 12 BUCURESTI. 310 89 55. atâtea devieri şi atâtea forme. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. email : ctalp2002@yahoo. acţiune.analiza raporturilor dintre cele două personaje de-a lungul textului ales. reflectată într-un text narativ studiat în clasa a XI-a.. conflict..1836). Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema iubirii.]) CERINŢE: 1. construcţia subiectului. Se dă textul: „Când privesc zilele de-aur a scripturelor române.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Eminescu – [Când însuşi glasul. . Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei.aproape. abilităţi de analiză si argumentare -6. Încadrează textul în romantismul eminescian. titlu. 2. Mă cufund ca într-o mare de visări dulci şi senine (. 4.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. 9. Selectează două mărci ale eului liric.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.. Căci pe mucedele pagini stau domniile române (. modalităţi de caracterizare. 8. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului alese. având in vedere: .010983 TEL / FAX : 310 89 58. vecinic adorato!”(M. profesor si publicist bănăţean.com Cu geana ta m-atinge pe pleoape.). mai aproape. .. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. CP.. ortografie -2. autor al mai multor poezii satirice. Analizează titlul prin raportare la operă. utilizarea limbii romane literare -6.1818). Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Cobori încet.. traducător de fabule.. SECTOR 1.) 17 Dimitrie Tichindeal (1775 . eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 3. prelucrate după sârbul Dositei Obradovici 18 Paris Mumuleanu (1794 .34 I. Socolescu” STR. statut de capodoperă având nuvela „Alexandru Lăpuşneanul” .. 5.) Iar Negruzzi19 şterge colbul de pe cronice bătrâne. Să simt fiorii strângerii în braţe – Pe veci pierduto. Identifică o temă/ un motiv. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.

Noi suntem iarăşi trecutul. într-o perioadă şi orientare tematică...) S-a întors maşina lumii.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre imaginea familiei. cu voi viitorul trece. SECTOR 1.. aşezare în pagina. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. II. 8. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o specie literară/ într-un curent literar/ cultural. În noi totul e spoială. harfe zdrobite. din perspectiva finalului/ a deznodământului. ortgrafie -2. 12 BUCURESTI. . 3.. inimi bătrâne. epigonii?..evidenţierea imaginii familiei. 5. urmaş. Menţionează un sinonim contextual pentru de-aur. conflict. urâte Măşti râzânde puse bine pe-un caracter inimic.). probabil din literatura germană. OCCIDENTULUI NR. totu-i lustru fără bază. Analizează 2 figuri de stil. adică imitator” – termenul capătă in poezia sa sensul de urmaş nedemn sau inferior înaintaşilor săi. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. având in vedere: . 7.. 20 Termenul epigonii. CP. Încadrează textul în romantismul eminescian. 9. Voi credeaţi în scrisul vostru. Identifică o temă/ un motiv.) Acum râde printre lacrimi când o vede pe Dridri. noi nu credem in nimic!(. totu-i calp.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. reflectată într-un text narativ studiat. ce cu fluierul îţi zice. email : ctalp2002@yahoo. trist şi rece. totu-i străin!” (M. reflectate în textul narativ ales. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. modalităţi de caracterizare.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N.Simţiri reci. Ce cu basmul povesteşte – veselul Alecsandri (. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. harfe zdrobite”. Socolescu” STR. epigonii?.010983 TEL / FAX : 310 89 58. unde epigon se traduce cu „omul care din lipsa de facultăţii creatoare se mărgineşte a răspândi si a prelucra ideile predecesorilor care au făcut epocă. reflectată în textul narativ ales. limbaj etc. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul a sta. Selectează două mărci ale eului liric. Eminescu – „Epigonii20”) CERINŢE: 1. construcţia subiectului particularităţi ale compoziţiei. Scrie un eseu structurat de 2-3 pagini despre tema familiei. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Grecescul epigonos înseamnă născut in urmă. folosit ca titlu al poeziei este de origine greacă. mari de patimi.. punctuaţie -2. utilizarea limbii romane literare -6. Analizează titlul prin raportare la operă. abilităţi de analiză si argumentare -6. 4. .Simţiri reci. Noi în noi n-avem nimic. patria noastră o frază. fără inimi. Ce din frunze îţi doineşte. relaţii spaţio-temporale. . Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Iară noi? Noi. Cunoscut de Eminescu.com Ş-acel rege-al poeziei. perspectivă narativă.. 310 89 55. 2. Iară noi? Noi. vecinic tânăr şi ferice. Dumnezeul nostru: umbră. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. . 6. Mici de inimi.

Vom fi singuri-singurei. la piept să-mi cazi.35 I. Unde prispa cea de brazde Crengi plecate o ascund. email : ctalp2002@yahoo. Pe genunchii mei şede-vei.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. OCCIDENTULUI NR. Socolescu” STR.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.010983 TEL / FAX : 310 89 58. . Să-ţi desprind din creştet valul. Se dă textul: „Vino-n codru la izvorul Care tremură pe prund. Şi în braţele-mi întinse Să alergi. SECTOR 1. Să-l ridic de pe obraz. CP. 12 BUCURESTI. 310 89 55.

Menţionează un antonim contextual pentru ascund.com Iar în păr.. Flori de tei deasupra noastră Or să cadă rânduri-rânduri. reflectată în textul narativ ales. II. Lăsând prada gurii mele Ale tale buze dulci. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. într-un curent cultural/ literar. particularităţi ale compoziţiei. SECTOR 1. Analizează 2 figuri de stil. (.010983 TEL / FAX : 310 89 58. având în vedere: . 3. abilităţi de analiză si argumentare -6. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). modalităţi de caracterizare. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. 310 89 55. înfiorate. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 2.. . OCCIDENTULUI NR. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul creangă. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Scrie un eseu structurat despre condiţia arivistului. Încadrează textul în romantismul eminescian. perspectivă narativă. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. 6. 9.. relaţii spaţiotemporale. Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „şede-vei”.). utilizarea limbii romane literare -6.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. email : ctalp2002@yahoo. Socolescu” STR.. 4.) Adormind de armonia Codrului bătut de gânduri. punctuaţie -2. CP. Analizează titlul prin raportare la operă. Or să-ti cadă flori de tei. reflectată într-o opera epică studiată. 8. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare.reflectarea condiţiei arivistului.” (M.exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre condiţia arivistului prin raportare la finalul textului. Identifică o temă/ un motiv. construcţia subiectului. într-o perioadă sau orientare tematică. 12 BUCURESTI.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Fruntea albă-n părul galbăn Pe-al meu braţ încet s-o culci. limbaj etc. aşezare în pagina. . conflict. Eminescu – „Dorinţa”) CERINŢE: 1. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. 7. . Selectează două mărci ale eului liric. 5. ortografie -2.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ.

email : ctalp2002@yahoo. E ca în minte să te am Şi-ncet să te apropii.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Şi dacă norii deşi se duc De iese-n luciu luna.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. SECTOR 1. Şi dacă stele bat în lac Adâncu-i luminându-l.010983 TEL / FAX : 310 89 58. Se dă textul: „Şi dacă ramuri bat în geam Şi se cutremur plopii. 310 89 55. 12 BUCURESTI.36 I. OCCIDENTULUI NR. CP. E ca aminte să-mi aduc . Socolescu” STR. E ca durerea mea s-o-mpac Înseninându-mi gândul.

Că de când nu ne-am văzut Multă vreme au trecut Şi de când m-am depărtat. Eminescu – „Şi dacă. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). . Socolescu” STR. modalităţi de caracterizare. din perspectiva finalului/ a deznodământului. Ce mai faci. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune..” (M. codruţule. 5. . 7. limbaj etc. Crengile-mi rupându-le. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ conflictelor.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibila încadrarea într-o tipologie. relaţii spaţio-temporale. reflectate în textul narativ ales. Selectează două mărci ale eului liric. Analizează titlul prin raportare la operă.com De tine-ntotdeauna. abilităţi de analiză si argumentare -6. construcţia subiectului.Ia eu fac ce fac de mult. 9. Construieşte un enunţ în care să foloseşti un omonim al lui lac. email : ctalp2002@yahoo. Apele-astupându-le Troienind cărările . Scrie un eseu de 2-3 pagini despre condiţia femeii.evidenţierea condiţiei femeii. Iarna viscolu-l ascult. Multă lume am îmblat. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 2. 8. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.. 3. OCCIDENTULUI NR. utilizarea limbii romane literare -6.”) CERINŢE: 1. drăguţule. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. aşezare în pagina. Analizează 2 figuri de stil. particularităţi de compoziţie. perspectivă narativă.exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia femeii reflectată în textul narativ ales. 4. într-un curent literar. punctuaţie -2. reflectată într-un text narativ studiat. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul minte.37 I. Se dă textul: „.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. II.). Prezintă rolul semnelor de ortografie în structura „Adâncu-i luminându-l”.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. SECTOR 1.Codrule. într-o specie literară. . Încadrează textul în romantismul eminescian. având în vedere: . ortgrafie -2. conflict. într-o perioadă sau orientare tematică. CP. Identifică o temă/ un motiv. .010983 TEL / FAX : 310 89 58. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. 12 BUCURESTI. 6. 310 89 55. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR.

ortografie -2. limbaj etc. CP. Eminescu – „Revedere”) CERINŢE: 1.” (Petre Ţuţea – „Între Dumnezeu şi neamul meu”) NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. reflectată în textul narativ ales. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. ordinea. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. pornind de la citatul de mai jos:„ În familie trebuie să stăpânească: iubirea. 2. modalităţi de caracterizare. perspectivă narativă.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. într-un curent cultural/ literar. conştiinţa datoriei. Vara doina mi-o ascult. 9. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul vreme. construcţia subiectului.analiza imaginii familiei. aşezare în pagina. într-o perioadă sau orientare tematică. Analizează titlul prin raportare la operă.” (M. conflict. OCCIDENTULUI NR. 3. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Codrule. /Ce mai faci.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. utilizarea limbii romane literare -6. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză si argumentare -6. relaţii spaţiotemporale. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Menţionează un antonim contextual pentru m-am depărtat. particularităţi ale compoziţiei. . voinţa zămislirii. Identifică o temă/ un motiv. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. 5.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. II. email : ctalp2002@yahoo. Şi mai fac ce fac de mult. Mi-o cântă femeile. Selectează două mărci ale eului liric. Încadrează textul în romantismul eminescian. 12 BUCURESTI. SECTOR 1. ci bucuria pură. 4. codruţule. produsă de frumuseţea idealului. 6. . Socolescu” STR. Analizează 2 figuri de stil. Pe cărarea spre izvor Ce le-am dat-o tuturor. Împlându-şi cofeile. 310 89 55.com Şi gonind cântările.010983 TEL / FAX : 310 89 58. . Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema familiei într-un text narativ studiat având în vedere următoarele repere: .exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre tema familiei. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Nu plăcerea. 7. 8. punctuaţie -2.). drăguţule”.

12 BUCURESTI.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. CP. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? .010983 TEL / FAX : 310 89 58. De ce taci. Codru-şi bate frunza lin. 310 89 55.38 I. SECTOR 1. Mai încet. email : ctalp2002@yahoo. tot mai încet. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. mai departe. Mai departe.com TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Se dă textul: „Peste vârfuri trece lună. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. Socolescu” STR. OCCIDENTULUI NR.

”.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Pentru mine vreodată?” (M. 4. dar puţine Rod în lume o să poarte./ Mai încet. având în vedere: . Socolescu” STR. 3. 5.39 I. limbaj etc. Toate bat la poarta vieţii. mai departe. Înşirând cuvinte goale Ce din coadă au să sune. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul luna. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini.prezentarea a patru elemente ale textului narativ. conflict. relaţii spaţio-temporale.relevarea principalei trăsături a personajului ales. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. punctuaţie -2. 2. Selectează două mărci ale eului liric. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Eminescu – „Peste vârfuri”) CERINŢE: 1. OCCIDENTULUI NR. semnificative pentru realizarea personajului ales (acţiune. psihologic. Identifică o temă/ un motiv. 310 89 55. Analizează 2 figuri de stil. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei.. Prezintă rolul semnelor de punctuaţie în structura „Mai departe. moral etc. .). utilizarea limbii romane literare -6.com Mai suna-vei dulce corn.010983 TEL / FAX : 310 89 58. aşezare în pagina. Încadrează textul în romantismul eminescian. perspectivă narativă.prezentarea statutului social. 7. construcţia subiectului. CP.) Unde vei găsi cuvântul . II. abilităţi de analiză si argumentare -6. Dar se scutur multe moarte. 9. ortografie -2. Dar când inima-ţi frământă Doruri vii şi patimi multe(. .exprimarea unui punct de vedere argumentat. 8. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintrun text narativ aparţinând lui Camil Petrescu. ale personajului ales. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. Construieşte 2 enunţuri în care să ilustrezi polisemantismul lui a bate. Analizează titlul prin raportare la operă. SECTOR 1. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). tot mai încet.. email : ctalp2002@yahoo. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ ales. 12 BUCURESTI. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. Se dă textul: „Multe flori sunt. . 6. modalităţi de caracterizare. E uşor a scrie versuri Când nimic nu ai a spune.

2. 8. ortografie -2. a statutului lor social. ci-n veci să stea pe loc? Tot alte unde-i sună aceluiaşi pârău: La ce statornicia părerilor de rău. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.relevarea trăsăturilor celor două personaje. având în vedere: .Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. Identifică o temă/ un motiv. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. 4. limbaj etc. cu flori deşerte. dar nu mai eşti a ta. Construieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul lui poartă. 7. conflict. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. perspectivă narativă.evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. Se dă textul: „Să cer un semn. psihologic. Încadrează textul în romantismul eminescian. punctuaţie -2. Care roade n-aţi adus – E uşor a scrie versuri Când nimic nu e de spus. abilităţi de analiză si argumentare -6. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. Analizează 2 figuri de stil. . . 310 89 55. spre-a nu te mai uita? Te-aş cere doar pe tine. Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul floare. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). .).. moral etc. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. Prezintă rolul cratimei în structura „inima-ţi”.010983 TEL / FAX : 310 89 58. III. Când prin această lume să trecem ne e scris Ca visul unei umbre şi umbra unui vis? La ce de-acu-nainte tu grija mea s-o porţi? La ce să măsuri anii ce zboară peste morţi? . OCCIDENTULUI NR. iubito.com Ce exprima adevărul? Critici. SECTOR 1. Căci singura mea rugă-i uitării să mă dai. 3. prin raportare la două episoade/ secvenţe semnificative ale textului ales. modalităţi de caracterizare. acţiune. aşezare în pagina.prezentarea a patru elemente ale textului narativ semnificative pentru construcţia personajelor alese (temă. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ aparţinând lui George Călinescu. utilizarea limbii romane literare -6. 12 BUCURESTI. 6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3. NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. Eminescu – „Criticilor mei”) CERINŢE: 1.”(M. TEZĂ LA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ CLASA A XI-A NR. email : ctalp2002@yahoo. 5. Nu floarea vestejită din părul tău bălai. 9.exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. Selectează două mărci ale eului liric.40 I. Socolescu” STR. construcţia subiectului. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. relaţii spaţio-temporale. La ce simţirea crudă a stinsului noroc Să nu se sting-asemeni. CP. voi. Analizează titlul prin raportare la operă.

utilizarea limbii romane literare -6. pentru redactarea eseului – 20 de puncte (organizarea ideilor în scris -3.). 310 89 55. 12 BUCURESTI. OCCIDENTULUI NR. Încadrează textul în romantismul eminescian. Construieşte un enunţ în care să foloseşti paronimul lui păr. . aşezare în pagina. conflict. . Scrie o expresie/ o locuţiune în care să intre cuvântul noroc. CP. abilităţi de analiză si argumentare -6. construcţia subiectului.com Totuna-i dacă astăzi sau mâne o să mor Când voi să-mi piară urma în mintea tuturor. 5. II. având în vedere următoarele repere: . 3. . SECTOR 1. 6. Analizează 2 figuri de stil. particularităţi ale compoziţiei. într-o perioadă sau orientare tematică.prezentarea a 4 elemente ale textului narativ. Scrie un eseu de 2-3 pagini despre tema banului într-un text narativ studiat. Ca şi când anii mândri de dor ar fi deşerţi – Că te-am iubit atâta putea-vei tu să ierţi?” (M. Pentru conţinutul lucrării vei primi 30 de puncte (7+10+7+6). Socolescu” STR. Prezintă rolul cratimei în structura „de-acu-nainte”. întrun curent cultural/ literar.reflectarea temei banului în textul narativ ales.010983 TEL / FAX : 310 89 58. iubito. lizibilitate -1) In vederea acordării punctajului pentru redactare. 4. email : ctalp2002@yahoo. Ca şi când niciodată noi nu ne-am fi găsit. cu anii înapoi. Transcrie o secvenţă care conţine o imagine artistică şi menţionează felul ei. Să fie neagră umbra în care-oi fi pierit. exprimarea argumentata a unui punct de vedere despre tema banului prin raportare la final NOTA! Ordinea integrării reperelor in cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (acţiune. Selectează două mărci ale eului liric. ortografie -2.Colegiul Tehnic De Arhitectură Şi Lucrări Publice “IoAn N. punctuaţie -2. 9. Analizează titlul prin raportare la operă. 8. eseul trebuie sa aibă minimum 2 pagini. Identifică o temă/ un motiv.sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. modalităţi de caracterizare. Trezindu-te. 7. limbaj etc. Eminescu – „Despărţire”) CERINŢE: 1. Când voi să uiţi norocul visat de amândoi. relaţii spaţio-temporale. perspectivă narativă. prin referire la 2 scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful