Proiect de lecţie

Unitatea de învăţământ Clasa a XII-a Disciplina Lecţia Data Tipul lecţiei Competenţe generale 1. Utilizarea conceptelor specifice filosofiei politice 2. Aplicarea cunoştinţelor de filosofie în rezolvarea de situaţii problemă 3. Manifestarea unui comportament activ şi responsabil, adecvat unei lumi de schimbare Competenţe specifice 1. Identificarea unor concepte şi categorii specifice filosofiei politice 2. Analizarea şi compararea principalelor teorii politice moderne şi contemporane 3. Utilizarea argumentării, a analizei de text etc. în caracterizarea problematicii libertăţii şi responsabilităţii în plan social-politic, a egalităţii şi dreptăţii Obiective operaţionale O1: să evidenţieze principalele caracteristici ale principalilor autori studiaţi la tema “Dreptatea” O2: să facă comparaţii între conceptele fiecărui filisof O3: să formuleze opinii personale şi judecăţi de valoare asupra conceptului de dreptate Liceul Teoretic Uman Filosofie Dreptatea 4 martie 2011 mixtă

O4: să realizeze conexiuni între cunoştinţele dobândite la filosofie şi situaţiile reale întâlnite Metode şi procedee .conversaţia. 1995 2. Dicţionar Oxford de Filosofie Momentele lecţiei I. problematizarea.Captarea atenţiei elevilor: Profesorul evidenţiază importanţa lecţiei studiate. Problema apare în filosofie odată cu afirmarea naturii sociale a omului. Andre Vergez. Humanitas. activitatea independentă Material didactic 1. . IV. explicaţia. Manual de Filosofie pentru clasele a XII-a. Ed. Denis Huisman. Didactică şi Pedagogică 3. Moment organizatoric: Notarea absenţilor. Elevii ascultă cu atenţie rolul şi utilitatea lecţiei. Ed. Bucureşti. controlul ordinii. Verificarea cunoştinţelor din lecţia anterioară: Cum putem defini dreptatea? Cum se corelează dreptatea cu drepturile indivizilor? Dar cu adevărul? Care sunt cele două concepte despre dreptate discutate de Platon în dialogul “Republica” ? Care este diferenţa între ce susţine Socrate şi ce susţin sofiştii? III. lucrul pe grupe. Curs de Filosofie. pregătirea clasei II. Predarea noilor cunoştinţe: Participă la discuţii încercând să definească conceptele cheie ale lecţiei şi să facă deosebiri şi asemănări între viziunile prezentate.

dreptatea este un nume pentru anumite clase de reguli morale care privesc esenţa bunăstării umanităţii V.1778). VI.legea este stabilită prin voinţa generală . lucrarea “Contractul Social”.sentimentul dreptăţii nu este pur .teoria contractului social .voinţa generală este expresia sumei voinţelor indivizilor . Lucru pe grupe.este regula de conduită necesară realizării binelui umanităţiI . şi de a proteja indivizii de încălcarea regulilor . lucrarea “Utilitarismul” .1873). trebuie avute în vedere afirmaţiile lui Jean Jacques Rousseau (1712 . . Feedback/ Anunţarea temei pentru acasă Evaluare colectivă / frontala. Fixarea Aplicaţii din manual.dreptatea este forma generalizată ca lege şi convenţie a voinţei individului .sentimentul pur al dreptăţii este înrădăcinat în natura umană şi îi conduce acţiunile John Stuart Mills (1806 .Pentru a defini conceptul de dreptate.dreptatea are un caracter moral în sensul de conduită necesară realizării binelui umanităţii (utilitatea generală) .statul are rolul de a asigura un cadru legal în care cei care încalcă legile să fie pedepsiţi.sentimentul dreptăţii este izvorât din dorinţa de a pedepsi pe cei care încalcă legile .dreptatea se stabileşte prin lege .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful