REFLEKSI Syukur saya ke hasrat Ilahi kerana dengan izinNya tugasan ini telah berjaya disiapkan.

Setelah menerima tugasan ini daripada Pn Siti Khazimah bt Abdul, saya dan ahli-ahli kumpulan yang lain telah mengadakan perbincangan bagi menghasilkan ideaidea sebelum pengagihan tugas dibuat. Setelah mengenalpasti apakah pengisian yang diperlukan bagi setiap agihan bahagian, saya mula membuat rujukan. Internet menjadi bahan rujukan utama dibantu dengan buku-buku yang diperolehi dari Pusat Sumber sekolah. Perbincangan dengan rakan-rakan di tempat kerja juga amat penting kerana ianya membantu mencetus idea bagi dimuatkan didalam tugasan. Pengetahuan sedia ada dan pengalaman sebagai seorang guru amat membantu saya bagi mengaplikasikan model yang dibuat kerana sebagai guru yang telah lama di bidang pendidikan, saya telah didedahkan dengan respon, penerimaan dan tanggapan serta reaksi murid-murid didalam setiap aktiviti. Murid-murid sememangnya amat berminat apabila didedahkan dengan sebarang aktiviti. Tumpuan dan kerjasama yang diberikan amat berlainan dan menimbulkan suasana pembelajaran yang ceria. Muridmurid teruja dan terlibat aktif untuk mengikuti dan mengetahui hasilan akhir aktiviti. Bagi menjalankan aktiviti, guru perlu mengetahui latar belakang murid-murid, tahap pencapaian mereka dan kesesuaian masa serta tempat juga perlu di ambilkira bagi mempastikan aktiviti berjalan lancar dan mencapai objektif yang dikehendaki. Semasa mengendalikan aktiviti, keupayaan guru menjelaskan kepada anak murid amat penting, ini membolehkan murid-murid mengikuti dan menjalankan aktiviti mengikut

mengambil tahu sesuatu yang baru terutama bahan yang mempunyai unsur-unsur permainan. Bagi menarik minat murid dan menghasilkan satu kepuasan yang maksima. Tugas menterjemahkan bahasa setiap bahan rujukan yang diambil agak menyukarkan dan membimbangkan tidak menepati maksud yang sebenar. Ianya juga menjadi kerisauan ahli kumpulan dan mengambil masa yang agak lama untuk menyiapkan tugasan ini. sentiasa bersikap terbuka untuk menerima pandangan dan cadangan ahli kumpulan amat penting. segala permasalahan dikongsi bersama rakan-rakan dalam kumpulan. berjaya membantu murid memahami nombor secara tidak langsung menguasai kemahiran empat operasi asas. Akhirnya. kerana saya merasakan saya tidak keseorangan. sikap tolak ansur. Namun yang pasti. Saya tidak menganggap tugasan saya sebagai bebanan. Pengalaman mengajar kita menjadi lebih matang. Kejayaan guru menghasilkan rekreasi yang menarik. Murid-murid yang berada dilingkungan usia kanak-kanak sememangnya sentiasa ingin bermain. tugasan ini membuka minda saya. .syarat dan peraturan yang sepatutnya. kita mestilah sentiasa kreatif dan inovatif. bahawa sebagai seorang guru. Jujur dalam bersahabat. Kesukaran semasa menyiapkan tugasan ini adalah penggunaan bahasa yang terdapat di bahan-bahan rujukan. setiap kerja yang dilakukan dengan penuh minat dan ikhlas akan dapat dihasilkan dengan baik. mengambil berat masalah ahli kumpulan dan sentiasa memberi kata-kata semangat antara satu sama lain akan melancarkan setiap tugasan yang diberi.

saling menghormati perlu ditanamkan dijiwa masing-masing agar terhapus salah faham. Timbul perasaan marah dan ketidakselesaan dengan sikap dan cara etnik lain. memupuk dan menjamin kelangsungan hubungan etnik yang harmonis di Malaysia. Aspek memahami. isu-isu ekonomi juga menimbulkan pertanyaan tentang keadaan ekonomi orang Melayu yang merupakan peribumi tetapi ketinggalan dari sudut ekonomi. perayaan dan persekitaran. . saya merasakan ianya sangat menarik. Ahli kumpulan semasa membuat tugasan adalah kaum India. Saya dapati kami boleh bekerjasama dengan baik tanpa ada sebarang prejudis malah kami boleh makan sepinggan dan bergaul mesra tanpa batasan. Kelemahan yang dirasakan ialah semasa mempelajari beberapa isu-isu seperti Peristiwa 13 Mei. stereotaip dan prejudis terhadapan etnik lain. kerana mempelajari Hubungan Etnik memberikan maklumat kepada saya peri pentingnya kita memelihara. Subjek ini membantu dan meningkatkan taraf kesedaran bahawa pentingnya hubungan etnik yang mewarnai kehidupan kita perlu dibaja agar dapat mempertingkatkan tahap akomodatif terhadap kelompok etnik laih seiring dengan kehidupan kita yang sentiasa bersama di tempat kerja. Kerana sememangnya saya mengemari isu-isu yang berkaitan dengan sejarah. Telahan saya benar. Tugasan yang diberi mengkehendakkan kami mencari maklumat mengenai konsep-konsep asas hubungan etnik.REFLEKSI Apabila dimaklumkan Hubungan Etnik merupakan subjek yang perlu dipelajari di Semester Kedua. Apabila menghayati dengan lebih mendalam.

ramai cerdik pandai yang telah dihasilkan dikalangan orang Melayu. ³saling menghormati´ dan ³perpaduan´. dengan berbagai kemudahan yang disediakan. Sesungguhnya kita sepatutnya mengambil peluang dan ruang yang ada untuk memajukan diri kerana sesungguhnya Kerajaan sentiasa membantu dengan menyediakan dasar dan pelan tindakan memajukan rakyat dan membina kesepaduan. ³kefahaman´. ³akomodatif´. untuk menjamin dan memelihara hubungan etnik yang harmonis. . Sesungguhnya subjek ini telah menyedarkan saya akan penting lima perkara utama yang perlu menjadi pegangan setiap etnik ialah ³kesedaran´.Namun saya berpendapat. orang Melayu telah maju.

saya hanya mengejar masa untuk menghabiskan sukatan dan memberi latihtubi yang sebanyak mungkin kepada pelajar-pelajar yang akan menghadapi PMR. Berkali-kali diulang dalam keadaan gelak tawa. Timbul perasaan lega di hati. Kami berkerjasama sehingga larut malam. dan yakin saya boleh mengikutinya dengan baik. satu pengalaman baru yang saya perolehi ialah menyediakan papet untuk permainan boneka. Bagaimana penerimaan. Sebagai guru matematik sekolah menengah tingkatan tiga. . sehingga akhirnya kami berjaya menyiapkan rakaman. Keadaan dan keperluan semasa juga dilihat dan diambilkira. Saya dan ahli kumpulan sangat gembira menyediakan bahan-bahan. Detik yang sangat menarik ialah semasa membuat rakaman permainan boneka. sehinggakan saya tidak mempunyai ruang dan peluang menggunakan kreativiti saya untuk merekacipta bahan maujud bagi digunapakai semasa P&P. penglibatan dan reaksi murid apabila dijalankan sesuatu aktiviti. Bagi aplikasi sesuatu aktiviti itu. saya merasakan subjek ini mudah dan ringan.REFLEKSI Mengetahui saya perlu mengambil mata pelajaran Literasi Bahasa. Kelemahan yang ketara adalah untuk menghasilkan bahan bantu mengajar yang mempunyai unsur-unsur kecindan. Kekuatan subjek ini ianya berkait rapat dengan bidang tugas saya sebagai seorang. saya mampu mengadaptasikannya dengan realiti keadaan murid. Yang paling menarik. Kesesuaian bahan mengikut tahap dan latarbelakang murid.

pasti ada kepahitan untuk menerimanya. Setiap yang baru. Kekangan masa.Namun saya menggunakan peluang yang diberikan oleh pensyarah Literasi Bahasa ini. Saya yakin saya boleh buat dan mampu menghadapi serta mengharungi apa jua cabaran. Tetapi dengan semangat dan sikap yakin boleh yang ada pada saya. Namun saya mendapat kekuatan dan sokongan dari rakan-rakan. mengapa tidak saya. kesibukan tugas mengajar. mengambil berat masalah ahli kumpulan dan sentiasa memberi kata-kata semangat antara satu sama lain akan melancarkan setiap tugasan yang diberi. . bagi mencetuskan idea dan menghasilkan bahan bantu mengajar yang pada mulanya amat merunsingkan saya akibat ketandusan idea. saya telah berjaya merealisasikan tugasan menyediakan beberapa BBM bersama rakan-rakan sekumpulan. sentiasa bersikap terbuka untuk menerima pandangan dan cadangan ahli kumpulan amat penting. Malah saya secara sukarela membuat BBM permainan bahasa bertajuk ³Kebun PM¶. Pengalaman mengajar kita menjadi lebih matang. Jujur dalam bersahabat. jarak yang jauh dengan rakan-rakan dalam kumpulan menimbulkan keresahan menyiapkan setiap tugasan. Saya selalu berkata dengan diri saya bahawa jika orang lain boleh. sikap tolak ansur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful