Data/ nr. inregistrarii............................................................................................................

Numele profesorului/psihopedagogului..............................................................................

FISA PRIVIND TRASEUL EDUCATIONAL
Nume si prenume:....................................................................................................................................
Data nasterii................................................................................................................................................
Gradinita/Scoala........................................................................................Grupa/clasa.................
Adresa...........................................................................................................................................
Promovat: da/ nu
Pregatire prescolara( gradinita,centre de zi cu componenta educationala-se vor preciza: denumirea
institutiei, tipul programului si rezultatele obtinute):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Pregatire scolara(se precizeaza:denumirea institutiei/institutiilor, tipul,tipurile de scolarizare, rezultatele
obtinute):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
Activitati( inclusiv scolare) de sprijin anterioare si prezente:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................
Aprecieri asupra comportamentului in timpul activitatilor scolare anterioare si prezente:
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
I Atentia.........................................................................................................................................
II Motivatia de invatare.................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
III Receptivitatea de invatare........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
IV Participare si implicare( pentru diferite tipuri de scolarizare).................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
V Relatii sociale reciproce( cu profesorii, colegii , cu personalul auxiliar scolara).....................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
VI Nivelul de adaptare la cerintele activitatilor scolare................................................................
............................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Aprecieri asupra modului de pregatire a lectiilor elevului(cu sprijin/ fara sprijin).......................
.......................................................................................................................................................
Comportamentul in afara scolii.....................................................................................................
.......................................................................................................................................................
RECOMANDARI( se bifeaza):
Gradinita;
gradinita sscoala speciala;
speciala;
sscolarizare la domiciliu;
scoala generala;
fecventa redusa in grupa sau clasa speciala
scoala generala cu profesor de sprijin;
ccompacta in scoala generala;
scoala generala cu curriculum adaptat;
LLiceal/ profesional de masa;
LLiceal/profesional special;
Alte servicii/ programe educationale.

Data completarii:

Semnatura,
DIRECTOR,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful