FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN ESEI 1) perlaksanaan strategi di PIPP 2006-2010 -membina negara bangsa -membangunkan insan -memperkasakan

sekolah kebangsaan -merapat5kan jurang pendidikan -memertabatkan profesion keguruan -melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan 2) ciri insan guru dalam FPG & bagaimana peranan guru 3)modal kurikulum Lawrence stenhouse (aktiviti) STRUKTUR 1) Dasar pendidikan menurut islam 2)implikasi falsafah pndidikan timur dlm sstm pndidkan Malaysia 3)prinsip utama aliran progresivisme 4)peranan guru mengikut prenialisme 5) prinsip falsafah pndidikan timur (conficius & rabindranath tagore) 6) sumbangan tokoh (awang hj salleh, aminuddin baki, & zaaba) 7) kemahiran y perlu dikuasai bg melahirkan insan y seimbang 8)peranan guru dalam merealisasikan FPG

format of falsafah esei soalan 1:kaonsep asas, pendidikan di malaysia soalan 2:modal insan soalan 3:kurikulum, KBSR struktur soalan 1: falsafah pendidikan islam, timur, dan implikasi soalan 2: perkembangan falsafah moden, barat, timur soalan 3: tokoh2 barat, timur, negara soalan 4: FPK, FPG..

Just for a reference:

Esei1. konsep asas, pendidikan di M'sia. 2. model insan. 3. kurikulum, KBSR.

negara. 3. FPK. perkembangan falsafah moden. FPG. timur. falsafah pendidikan islam. Dari Maktab Gaya~~ EDU 3101 Objektif: Bab1-Bab10 -sekolah vernakular(sekolah melayu. tokoh-tokoh barat. 2. barat. 4. timur dan implikasi.Struktur1.cina.tamil&Inggeris) -Laporan Barnes 1951 -Laporan Fenn-Wu 1952 -Ordinan Pelajaran 1952 -Penyata Razak 1956 Struktur&Esei: fokus on Bab 4-Bab6 -FPG(Bab 6) & Kerjaya Guru Sbg Ibadah(Bab 7) -tokoh-tokoh(Bab 8)8) . timur.

Falsafah Pendidikan Islam & Timur 2. aminuddin baki.-KBSR(Bab 10) EDU 3101 BAHAGIAN B: 1. Konsep Modal Insan 3. & zaaba)7) kemahiran y perlu dikuasai bg melahirkan insan y seimbang8)peranan guru dalam merealisasikan FPG ESEI2) perlaksanaan strategi di PIPP 2006-2010-membina negara bangsa-membangunkan insanmemperkasakan sekolah kebangsaan-merapat5kan jurang pendidikan-memertabatkan profesion keguruan-melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan3) ciri insan guru dalam FPG & bagaimana peranan guru4)modal kurikulum Lawrence stenhouse (aktiviti) FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN . Guru sebagai pembentuk insan BAHAGIAN C: 1. Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia 2. Pembentukan & Pelaksanaan Kurikulum KBSR SOALAN SPOT SEM 1 IjazahFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN STRUKTUR1) Dasar pendidikan menurut islam2)implikasi falsafah pndidikan timur dlm sstm pndidkan Malaysia 3)prinsip utama aliran progresivisme4)peranan guru mengikut prenialisme5) prinsip falsafah pndidikan timur (conficius & rabindranath tagore) 6) sumbangan tokoh (awang hj salleh. FPK & FPG 3. Perjuangan Insan Pendidik 4.

ESEI 2) perlaksanaan strategi di PIPP 2006-2010 -membina negara bangsa -membangunkan insan -memperkasakan sekolah kebangsaan -merapat5kan jurang pendidikan -memertabatkan profesion keguruan -melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan 3) ciri insan guru dalam FPG & bagaimana peranan guru 4)modal kurikulum Lawrence stenhouse (aktiviti) STRUKTUR 1) Dasar pendidikan menurut islam 2)implikasi falsafah pndidikan timur dlm sstm pndidkan Malaysia 3)prinsip utama aliran progresivisme 4)peranan guru mengikut prenialisme 5) prinsip falsafah pndidikan timur (conficius & rabindranath tagore) 6) sumbangan tokoh (awang hj salleh. & zaaba) 7) kemahiran y perlu dikuasai bg melahirkan insan y seimbang 8)peranan guru dalam merealisasikan FPG Sumber: IPG Pinang . aminuddin baki.

semasa .(esei ) sistem pendidikan di malaysia .selepas.sumbangan 5. .menghuraikan konsep dan prinsip falsafah pendidikan islam dan timur 2. pembentukan pelaksanaan kbsr .sebelum. negara .ciri2 tokoh pendidik .mencirikan falsafah pendidikan barat tradisional n moden .banding beza sebelum and selepas menghuraikan kerjaya guru menggunakan konsep modal insan (subjektif) 1.banding n beza .. tokoh2 pendidik barat and timur.menghuraikan implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia 3.implikasi terhadap perkembangan pendidikan di malaysia 4. perkembangan falsafah pendidikan barat .pembentukan kurikulum.

PERKEMBANGAN KANAK-KANAK STRUKTUR 1) perbezaanperkembangan & pertumbuhan 2) bagaimana persekitaran boleh membantu kanak-kanak 3)bagaimana kanak-kanak melakuakan cara adaptasi 4)cara guru mengajar dalam peringkat pra operasi & operasi konkrit 5)ciri personaliti Carl Jung (3) 6)bagaimana guru dapat mbntu mmbentuk konsep kendiri positif 7)ciri-ciri kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan cara membantu dan juga masalah pembelajaran lain ESEI 1) ciri pkmbangan kognitif prgkat operasi konkrit & implikasi pengajaran 2) peranan guru membentuk personaliti distigtif (pemikiran & emosi) 3) kanak-kanak bermasalah fizikal Sumber: IPG Pinang Essay: BCN 3101 BCN 3102 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful