Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Prezentarea relatiilor internationale din perioada Razboiului Rece

INTRODUCERE

Termenul de “război rece” este folosit pentru a denumi perioada de timp cuprinsă între sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi începutul anilor ’90. Această perioadă este marcată de o rivalitate accentuată între Occident şi Orient, cele două având scopuri şi obiective antagonice şi fiind separate de o “cortină de fier”. Fiecare dintre cele două “lumi” încearca să îşi extindă influenţa şi să îşi impună doctrina şi de aici derivă o adevărată luptă pentru putere, care s-a desfăşurat pe parcursul a aproape jumătate de secol. Actorii principali ai războiului rece sunt SUA şi URSS. Între cele două se dezvoltă un conflict, deoarece URSS vrea să pună bazele comunismului la scară mondială, iar SUA doreşte dispariţia ameninţării socialiste. Războiul rece nu constă în conflict armat direct, acesta fiind izolat în lumea a treia. Războiul rece, şi-a pus amprenta asupra colaborării şi relaţiilor între ţările din întreaga lume. Războiul rece a determinat ample evenimente la nivel mondial, care au atras atenţia numeroşilor scriitori, care au încercat să le expună şi să le explice în cărţile lor. Una din cele mai ample lucrări ce au ca temă războiul rece este cea a lui Andre Fontaine, Istoria războiului rece, apărută în 4 volume la Editura Militară, Bucureşti în anul 1993. De asemenea, o analiză detaliată se regăseşte în cartea lui Martin McCauley, Rusia, America şi Războiul Rece 1949-1991, publicată de Editura Polirom Iasi în anul 1999. O altă lucrare importantă este Împărţirea lumii-Istoria războiului rece, scrisă de Wilfried Loth şi tipărită la Editura Saeculum Bucureşti, în 1997. Peter Calvocoressi a tratat războiul rece în 2 cărţi importante, Rupeţi rândurile! Al doilea război mondial şi configurarea Europei postbelice şi, Europa de la Bismarck la Gorbaciov, ambele apărute la Editura Polirom Iaşi în anul 2000 şi respectiv 2003.

Pagina 1 din 46

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

O formă sintetizată a evenimentelor din perioada războiului rece se regăseşte în 3 cărţi, Pascal Boniface, Relaţiile Est-Vest 1945-1991, Pascal Fontaine, Construcţia europeană de la 1945 până în zilele noastre şi Philippe Moreau Defarges, Relaţii internaţionale după 1945. Toate cele 3 cărţi au apărut la Editura Institutul European, primele două în anul 1998 şi cea din urmă în 2001. Prezentarea detaliată a evenimentelor războiului rece, galerie foto şi documente, se regăsesc pe internet la site-ul dedicat acestui eveniment, la adresa www. coldwar.org. Prezenta lucrare îşi propune să analizeze, pe parcursul a trei capitole, relaţiile internaţionale în perioada războiului rece, atât la nivel politic şi militar, cât şi din punct de vedere economic. Prima parte a capitolului I defineşte termenul de “război rece” şi descrie cele 4 perioade principale ale acestuia. Ultima parte a primului capitol evidenţiază caracteristicile războiului rece şi teoriile ce au fost emise pe seama opiniilor internaţionale asupra acestuia. Capitolul II tratează războiul rece din punct de vedere al relaţiilor politice şi militare. Sunt prezentate cele mai importante evenimente, dintre care, războiul din Coreea, criza Berlinului, criza rachetelor din Cuba, războiul din Vietnam şi cel din Afganistan. Toate acestea au stat sub semnul împărţirii lumii între două superputeri rivale- SUA şi URSS. În ultimul capitol sunt descrise relaţiile economice desfăşurate pe parcursul războiului rece, relaţii ce s-au concretizat în crearea Comunităţii Europene şi a unor organizaţii regionale, menite să apere interesele ţărilor.

Pagina 2 din 46

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

Capitolul I Declanşarea Războiului Rece

1.1 Definirea Războiului Rece

Expresia “război rece” datează din secolul XIV, când scriitorul spaniol Don Juan Manuel a utilizat-o pentru a descrie conflictul dintre creştinătate şi islam. El a observat ca războaiele reci şi cele fierbinţi se disting în principal prin modul în care se sfârşesc: “Războiul care este extrem de crud şi foarte fierbinte se sfârşeşte fie cu moarte, fie cu pace, în timp ce un război rece nu aduce nici pace şi nici nu conferă onoare acelora care l-au iniţiat”.1 După sfârşitul celui de-al II lea Război mondial, în lume se conturează 2 poli ai puterii-SUA şi URSS. Dispariţia alianţelor la sfârşitul războiului, pun faţă în faţă cele două puteri. Statele europene, slăbite după război şi incapabile să îşi susţină apărarea prin mijloace proprii, devin miza rivalităţii între doi coloşi cu şanse total diferite.2 Se dezvoltă astfel un conflict de lungă durată, cunoscut sub numele de “Război Rece”. În viziunea lui Stalin, războiul rece “ nu este ca acela din trecut. Oricine ocupă un teritoriu îşi impune şi propriul său sistem social. Fiecare îşi impune propriul sistem până unde înaintează armatele sale.”3 În sens strict, începutul războiului rece este marcat de întâlnirea dintre Winston Churchill şi Harry Truman, la 5 mai 1946, când Churchill a afirmat următoarele: ”De la Strettin la Marea Baltică şi până la Triest în Adriatica, o cortină de fier a coborât în mijlocul continentului.”4 Democraţia şi libertatea trebuiesc instalate cât mai repede, pentru a stopa intenţia sovietică de a-şi extinde nelimitat puterea şi doctrina. Războiul rece se organizează după principiul “război improbabil, pace imposibilă”. Războiul este improbabil pentru că descurajarea nucleară împiedică superputerile să transforme războiul rece în conflict real. Pacea este imposibilă pentru că scopurile celor doi actori sunt antagonice. URSS vrea să pună bazele comunismului la scară mondială, iar lumea
1 2

Martin McCauley;Rusia,America si Razboiul Rece 1949-1991,Editura Polirom,Iasi,1999,p33 Philippe Moreau Defarges;Relatii internationale dupa 1945;Editura Institutul European,2001,p4 3 Florin Constantiniu,De la razboiul fierbinte la razboiul rece,Editura Corint,Bucuresti,1998 4 Pascal Boniface;Relatiile Est-Vest 1945-1991,Editura Institutul European,Iasi,1998

Pagina 3 din 46

Vizitati www.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome, cursuri si referate postate de utilizatori.

occidentală doreşte dispariţia ameninţării socialiste. Nu există un conflict armat direct, acesta fiind izolat în lumea a treia.

1.2. Perioadele principale ale Războiului Rece

Războiul rece poate fi împărţit în patru perioade principale.5 Prima perioadă este plasată în ultimii ani ai lui Stalin, până la moartea sa în 1953. Politica externă rusă în timpul acestor ani a fost de risc scăzut sau contrară riscului. Urmează apoi a doua perioadă, una de pericol şi de confruntare, de la moartea lui Stalin, până la evidentul interval de destindere care începe brusc în 1969. Caracteristică acestei perioade este diplomaţia riscantă practicată de Hruşciov, care era mult prea încrezător în puterea crescândă a URSS. A treia perioadă este una de destindere şi de manifestare a dorinţelor ambelor superputeri de a-şi normaliza relaţiile şi de a reduce riscul confruntării. Această perioadă se încheie cu invazia sovietică în Afganistan în 1979. Aceasta este considerată cea mai gravă greşeală a politicii externe sovietice. În perioada a patra, supranumită şi “al doilea Război Rece”, a avut loc o accelerare a cursei înarmărilor şi o ridicare a temperaturii politice. Acest proces este stopat de Mihail Gorbaciov, care dorea o reevaluare a obiectivelor politicii externe şi negocierea unui nou tip de relaţie cu America. Prin urmare, Moscova nu mai sprijină comunismul şi mişcările de eliberare naţională din lume. URSS nu mai suporta povara economică de a fi o superputere şi a suferit un fenomen de implozie. Prin politica sa, Gorbaciov şi-a distrus propriul stat şi beneficiile au revenit SUA. Unii specialişti consideră că anul 1917 marchează începutul Războiului rece, an în care bolşevicii au înfiinţat primul stat comunist.6 Încă din anul 1918, Lenin căutase să stabilească un mod de convieţuire cu lumea capitalistă, fiind convins că supravieţuirea puterii sovietelor este elementul esenţial în promovarea revoluţiei mondiale. Datorită acestui fapt, până la izbucnirea celui de al II-lea Război Mondial, politica externă sovietică a fost defensivă. Cu toate acestea, Stalin a agreat doctrina marxistă, conform căreia războiul dintre capitalism şi comunism era inevitabil, aşa
5 6

Martin McCauley,op. cit.,p.33 Ibidem

Pagina 4 din 46

a convins mulţi europeni că “tăvălugul” comunist se deplasează către Vest. încât URSS trebuia să devină suficient de bine pregatită din punct de vedere militar.Vizitati www. Ernest Bevin. dar trebuia să fie evident că ruşii sunt de condamnat pentru aceasta. Stalin nu dorea ca Occidentul să înţeleagă cât de precară era situaţia economică a URSS în 1945. Moscova a jucat un rol esenţial în negocierile care au dus la înfiinţarea FMI şi a Băncii Mondiale. a Republicii Democrate Germane (RDG) în Est.dar să nu încerce să preia puterea. era îngrijorat de sporirea influenţei comuniste. precum şi eventualitatea câştigării de către comunişti a războiului civil din Grecia. Al II-lea Război mondial a transformat URSS în cea mai mare putere militară din Europa. Un parteneriat pentru pace părea posibil în 1945. Constituirea Republicii Populare Chineze în octombrie 1949 a dat naştere unui al doilea potenţial gigant comunist. conform căreia experţii săi ar trebui să aibă acces la date strategice de mare importanţă. doctrina militară sovietică a fost ofensivă . au condus în cele din urmă la Doctrina Truman şi Planul Marshall.ro ! Arhiva online cu diplome. Preluarea puterii de către comunişti în Cehoslovacia în februarie 1948. Singurul său rival real era America şi. Datorită acestei convingeri precum şi a prezumţiei că eventualele războaie vor fi purtate pe teritorii străine. pentru a câştiga un astfel de conflict. Ca urmare a războiului. relaţia cu Washington-ul a căpătat o importanţă vitală pentru Moscova. la solicitarea Vest-europenilor. decât a unor manevre ale Moscovei.tocilar. imediat după aceea. Ministrul britanic al Afacerilor Externe. cursuri si referate postate de utilizatori. Consolidarea puterii comuniste în estul şi sud-estul Europei. anticomunist convins. a turnat gaz pe foc. În iunie 1950 au intervenit noi victorii comuniste în Asia. Pagina 5 din 46 . care începe în 1948. prevederea FMI. Cu toate acestea. Ca ripostă la aceeaşi situaţie a fost creat NATO. incluzând rezervele în aur. cea socialistă şi cea capitalistă. mai mult datorită unei greşeli a politicienilor locali. Blocada Berlinului. înaintea acordării oricărui împrumut. Moscova a avut satisfacţia de a vedea lumea împărţită în două tabere antagonice. Stalin nu dorea să provoace un conflict cu SUA şi a ordonat partidelor comuniste din Europa să participe la guvernare acolo unde era posibil. s-a dovedit a fi prea mult pentru Moscova. precum invazia Nordcoreeană în Coreea de Sud şi ofensiva comunistă împotriva francezilor. în 1946. finalizată prin înfrângerea acestora la Dien Bien Phu în 1954 . O consecinţă directă a blocadei a fost înfiinţarea Germaniei de Vest şi. El era pregătit să accepte divizarea Europei încă din 1946. astfel. în Vietnam.

precum şi în faptul că îl putea înfrunta pe John F.tocilar. când Hruşciov a declarat că realizările socialiste ale RDG nu puteau fi irosite. a început o nouă perioadă de negocieri şi astfel s-a născut “spiritul de Camp David” (o variantă timpurie a perioadei de destindere) între el şi Eisenhower. Rusia a dorit o Germanie unită şi neutră. deşi era capabil de mişcări de repliere atunci când se confrunta cu o situaţie critică. Coreei şi Indochinei. compromis datorită faptului că un avion american de recunoaştere fusese doborât de către ruşi. în 1960. care credea în iminenta victorie a comunismului. cea din urmă determinându-i pe ruşi să ameninţe cu intervenţia militară în favoarea Egiptului. perioada 1953-1969 a fost marcată de o politică “pe marginea prăpastiei” şi de conflicte primejdioase. Revolta maghiară şi invazia anglo-franceză în Egipt au survenit în 1956. optimismul a dispărut curând şi. Kosâghin a devenit negociator şef şi întâlnirile au continuat până în 1967.Vizitati www. neânregistrându-se vreo modificare de scor în întrecerea dintre capitalism şi comunism. Această situaţie a rezultat din optimismul exagerat al lui Hruşciov. Moscova lansase deja “doctrina coexistenţei paşnice” în 1952. în cadrul unui tratat de pace care descria Austria ca stat neutru. Cel mai primejdios eveniment s-a dovedit a fi criza rachetelor cubaneze. în urma experimentării reuşite a primei sale bombe atomice. Criza din Cuba a avut în final efectul de a calma lucrurile şi. care era hotărât să pună capăt războiului coreean. A fost semnat un armistiţiu în Coreea. Pe fondul unei noi stări de spirit. în 1963 a fost semnat un tratat de interzicere a testelor nucleare. Sovieticii s-au declarat de acord să părăsească Austria. Atunci când Hruşciov a fost îndepartat în 1964. care a adus lumea aproape de izbucnirea unui război nuclear. în iulie 1953 şi în Indochina în 1954. idee la care sau opus Germania de Vest şi Franţa. asupra Germaniei. au avut loc negocieri între Est şi Vest în 1954 şi 1955. cursuri si referate postate de utilizatori. Nu a existat nici un acord referitor la Germania. Moartea lui Stalin în 1953. Cu toate acestea. Stalin a fost un negociator de risc scăzut. Cu ocazia vizitei lui Hruşciov în America. relaţiile dintre Est şi Vest devenind extrem de fragile. mai optimiste. au marcat o fază de negocieri între Est şi Vest şi sfârşitul primului război rece. Austriei. stabilindu-se o linie permanentă de comunicare între Moscova şi Washington. în 1959. la Summit-ul de la Paris. Coreea şi Vietman au rămas de asemenea divizate. Pagina 6 din 46 .ro ! Arhiva online cu diplome. Acesta a luat sfârşit brusc. precum şi alegerea preşedintelui Eisenhower. dar Moscova a rămas fidelă ţelului său în ceea ce privea o Germanie unită şi neutră până în 1958. Kennedy. în timp ce Hruşciov era un negociator de risc ridicat. din octombrie 1962.

preşedintele Reagan promitea să restabilească supremaţia militară. Această epocă de politică “pe marginea prapastiei” s-a sfârşit cu alegerea preşedintelui Nixon în 1969. Cuba şi Nicaragua. Conferinţa asupra Securitătii şi Cooperării în Europa (CSCE) din 1975 a avut ca rezultat semnarea Actului final de la Helsinki. folosirea forţei în relaţiile internaţionale devine legitimă. Acordurile de la Paris au permis SUA să-şi retragă trupele din Indochina şi să încheie astfel un capitol nefericit din istoria lor. cum ar fi Libia. Al treilea război israeliano-arab a izbucnit în 1967. odată cu venirea la putere a lui Mihail Gorbaciov. Preşedintele american a mărturisit că invazia i-a deschis ochii asupra adevăratei naturi a URSS. manifestându-şi în mod deschis disponibilitatea de a interveni în ţări ale lumii a treia. În 1965 SUA a luat fatala decizie de a interveni în Vietnam şi în Republica Dominicană. Existau stări de încordare peste tot în lume. şi în acest timp s-au semnat numeroase acorduri internaţionale. pentru a promova valorile occidentale. Recunoaşterea de către SUA a faptului că acestea şi URSS erau pregatite în mod egal din punct de vedere nuclear a condus la semnarea acordului SALT I în 1972. cursuri si referate postate de utilizatori. Această acţiune a fost rezultatul a două erori de calcul sovietice: aceştia au crezut că operaţiunea va dura numai câteva săptămâni şi că americanii nu vor ridica obiecţii importante. Influenţa militară sovietică asupra politicii de securitate mondială era. a diminuat atractivitatatea socialismului de tip sovietic. sprijinindu-i fiecare pe câte unul din oponenţi.ro ! Arhiva online cu diplome. în vreme ce ambele părţi vorbeau de nevoia de a fi pregatite pentru război în cazul în care cealaltă parte atacă. În SUA. Sovieticii şi-au atins un scop-recunoaşterea inviolabilităţii graniţelor stabilite în Europa după 1945-dar au acceptat faptul că drepturile omului sunt o problemă de preocupare internaţională. Războiul devine din ce în ce mai mult o alternativă. URSS era ridiculizată şi descrisă ca o întruchipare a Pagina 7 din 46 . numită “destindere”. Prin urmare. în prima parte a conducerii lui Brejnev. Această perioadă a fost marcată de o creştere rapidă a cheltuielilor militare. URSS şi SUA. Invazia Cehoslovaciei în 1968 de către trupele Tratatului de la Varşovia-după ce preşedintele Johnson asigurase Moscova că ţara era în sfera acesteia de influenţă a răspândit teama în Germania de V şi a ridicat tensiunea internaţională. De asemenea a avut drept consecinţă scindarea şi chiar dezintegrarea unor partide comuniste din Occident şi. pe lânga altele au instalat proiectile SS20 în Europa de Est. Destinderea s-a sfârşit în 1979 cu invazia sovietică în Afganistan. Al doilea Război Rece a durat din perioada ocupării Afganistanului până în martie 1985. fără precedent. în mod inevitabil.Vizitati www. Intensitatea polemicilor dintre Est şi Vest în timpul acestei perioade amintea de primul Război Rece. Sovieticii au răspuns cu aceeaşi monedă şi. Această fază a durat din 1969 până în 1979.tocilar. după care a început o perioadă de negocieri intense.

la Madrid în legătură cu CSCE(Conferinţa asupra Securitaţii şi Comunicării în Europa) şi la Viena pentru reducerea reciprocă şi echilibrată a forţelor militare în Europa. pentru negocierea reducerii armamentului nuclear cu rază medie de acţiune şi a celui strategic.p38 Martin McCauley. dar de această dată nu a putut fi depăşit dezacordul asupra Iniţiativei de Apărare Strategică.tocilar. Africa şi America Centrală. SUA şi aliaţii lor s-au decis să redreseze balanţa. Gorbaciov a lansat o “ofensivă a farmecului” şi a cucerit întreaga lume occidentală. soldându-se cu un acord de eliminare a tuturor categoriilor de arme nucleare cu rază scurtă şi medie de acţiune.8 Prima sa întâlnire cu preşedintele Reagan.ro ! Arhiva online cu diplome. de asemenea era acuzată de susţinerea terorismului internaţional şi chiar de tentativa de a-l asasina pe Papă. Reagan şi Gorbaciov au semnat Tratatul armelor nucleare cu rază medie de acţiune(INF). că armele nucleare ar trebui abolite până în anul 2000 şi că ideologia ar trebui exclusă din elaborarea strategiilor de politică externă şi de securitate internaţională.. Faptul că Andropov a preluat puterea în 1982 a scos la iveală prea puţine schimbări în atitudinea URSS. că toate statele sunt interdepedente. Cu toate acestea. care propunea reducerea la jumătate a arsenalului nuclear al superputerilor. p39 Pagina 8 din 46 . Întâlnirea următoare a avut loc la Reykjavik în octombrie 1986. La ultimul summit de la Moscova din mai-iunie 1988. s-a finalizat cu o declaraţie comună. a fost istoric. au 7 8 Martin McCauley .Vizitati www. Cu toate acestea. Alegerea lui Mihail Gorbaciov ca lider sovietic în martie 1985 a inaugurat o schimbare categorică a naturii relaţiilor internaţionale. Al treilea summit de la Washington.7 Washington-ul a început să vadă mâna Moscovei în tulburările care aveau loc pretutindeni în lume..cit. op. el a acordat întâietate politicii externe şi a vorbit de o nouă gândire politică. op. Aceasta confirma faptul că securitatea internaţională nu poate fi atinsă numai prin mijloace militare. dezbaterile Est-Vest au continuat la Geneva. SUA pierdea şi invers. SUA au folosit boicotarea comerţului ca pe o armă şi de asemenea. cit. ”imperiului răului” de către preşedintele Reagan şi. s-au retras de la Olimpiada de la Moscova din 1980. Convingerea sa că mişcarea pentru pace era destul de puternică pentru a sili guvernul Vest-german să-şi reconsidere politica de instalare a rachetelor Pershing şi Cruise era greşită. Convins că ţara sa era secătuită de cursa înarmărilor. cursuri si referate postate de utilizatori. Unul din motivele pentru care s-a ajuns la această situaţie era valul de state comuniste sau procomuniste care au luat fiinţa în şi după anul 1974 în Orientul Mijlociu. Eduard Şevardnatze. din decembrie 1987. Relaţiile superputerilor au devenit un joc de sumă zero: dacă URSS obţinea un avantaj oriunde în lume. Împreună cu ministrul său de externe. la Geneva în 1985.

cursuri si referate postate de utilizatori. iar dezmembrarea acesteia a stopat evolutia Tratatului START.tocilar. semnat în 1990 şi Tratatul START semnat în iulie 1991.ro ! Arhiva online cu diplome. El a menţinut căi de rezolvare deschise asupra problemei statului german şi dorea o Germanie unită.Vizitati www.U. Conflictul a fost iniţial localizat în Europa. neutră şi binevoitoare. dar nu şi integrarea în capitalismul occidental şi ar fi preferat soluţia finlandeză-neutralitatea.3. 1. Europa de Vest era slăbită după 1945 şi temătoare în privinţa atractivităţii prezentate de soluţiile marxiste şi intenţiile sovietice. Occidentul a judecat greşit puterea şi intenţiile URSS. Blocada Berlinului a reconfirmat îngrijorarea Occidentului în legătură cu expansiunea sovietică. a lumii în două tabere. începând cu modul în care SUA percepeau Moscova. Cei doi preşedinţi nu au discutat asupra Iniţiativei de Apărare Strategică. În pofida acestui fapt. Politica dublă adoptată de SUA faţă de URSS în Războiul Rece. în cele din urmă.N. precum şi negocieri cu totul nesemnificative între Est şi Vest. a fost cel referitor la retragerea trupelor sovietice din Afganistan. de îngrădire (containment) şi renunţare la izolaţionism. deşi Stalin a promovat Pagina 9 din 46 . continuat să existe mari dificultăţi. privind-o ca pe o ameninţare groaznică. Din această cauză. a avut scopul ”de a face lumea sigură pentru democraţie”. divizarea Europei şi. ca nereprezentând o ameninţare la securitatea lor şi apoi. Unul din acordurile la care s-a ajuns la Geneva în februarie 1989. Stalin dorea o înţelegere cu Occidentul. Războiul Rece s-a sfârşit pentru că URSS a devenit un solicitant. sovieticii admiţându-şi eşecul. dar s-a extins ulterior şi în Asia. Caractericticile Războiului Rece În perioada primului Război Rece s-a înregistrat o adevărata cursă a înarmărilor. cu Gorbaciov încercând fără rezultat să obţină împrumuturi mari din Occident pentru susţinerea vechiului sistem. URSS a boicotat pentru un timp chiar O. dezacordul manifestat de persoanele aflate la conducerea URSS a subminat Tratatul CFE. în special în ceea ce priveşte controlul asupra implementării tratatului. Relaţiile URSS cu preşedintele Bush au fost bune şi au condus la semnarea a două acorduri istorice: Tratatul CFE (Tratatul asupra forţelor convenţionale în Europa). Aceasta isterie a dus la apariţia doctrinei cunoscută sub numele de ” McCarthysm “ şi a denaturat profund dezbaterea până în momentul în care URSS a încetat să mai existe.

De asemenea el a extins raza de acţiune a politicii externe sovietice. cursuri si referate postate de utilizatori.Vizitati www. monolitul comunist a început să crape. pentru un scurt interval. paritatea nucleară. imprevizibilă şi el a fost foarte dornic să se servească de arsenalul nuclear sovietic ca argument în cursul tratativelor. Mozambicul şi Etiopia). pentru prima dată. în mod special India şi Orientul Mijlociu şi oferind peste tot soluţia alternativă la capitalismul occidental. prin amplasarea rachetelor sovietice în Cuba. Conducătorii sovietici au susţinut mai târziu că ei au autoritatea de a lansa o lovitură nucleară împotriva SUA dacă vor observa că sunt ţinta unui atac nuclear. au folosit prilejul creat de invazia din Afganistan din 1979. datorită ameninţărilor americane. influenţa înarmării sovietice s-a amplificat. s-au bucurat de supremaţia nucleară. Hruşciov căuta o soluţie la problema Berlinului (Berlinul de Vest ar fi urmat să intre treptat sub controlul comuniştilor) şi apoi a acceptat planul RDG de a clădi Zidul Berlinului. La începutul perioadei postbelice. Occidentul nu mai privea cu teamă comunismul ca ideologie. Africa părea să primească foarte bine comunismul ( de exemplu Angola. politica sovietică sub Hruşciov a devenit. vizitând Asia şi. dar Castro. Teoria utopică a lui Hruşciov a ieşit la iveală în 1961. permanent dialogul şi a avansat mai multe propuneri asupra Germaniei.ro ! Arhiva online cu diplome. a primit întotdeauna răspunsuri de circumstanţă. într-o mai mare măsură. Al II-lea Război Rece a fost diferit de primul. a fost silit să caute ajutor şi protecţie la Moscova. criza rachetelor cubaneze a fost rezultatul dorinţei lui Hruşciov de a face faţă dominaţiei americane în ceea ce priveşte rachetele balistice intercontinentale. SUA au fost puterea economică dominantă şi. Reprimarea violentă a “Primăverii de la Praga”. URSS împărtăşea convingerea că a recuperat decalajul şi că este capabilă să pună America în umbră. Acest fapt este evidenţiat de conflictul chino-sovietic. Cu toate acestea. sub conducerea lui Hruşciov. Rusia şi-a început declinul economic. Mai târziu. La sfârşitul anilor ’70. datorită acestui optimism. pe măsură ce Moscova începea să se implice în lumea a treia procomunistă. când el a declarat că bazele societăţii comuniste (nivel de viaţă foarte ridicat pentru toţi) vor fi puse până în 1980. în 1962. a constituit Pagina 10 din 46 . În parte. Occidentalii care avertizaseră asupra expansiunii sovietice. prin faptul că. pentru a cere pregătire defensivă de mai mare amploare. Perioada de destindere a marcat apogeul puterii sovietice. Este o ironie a sorţii faptul că în momentul în care SUA au recunoscut echilibrul. acesta devenind în schimb o ameninţare de natură militară şi împotriva securităţii. Revoluţia cubaneză din 1959 nu a fost comunistă la origine. Către mijlocul anilor ’50.tocilar.

4. Din nou resposabilitatea este atribuită acţiunilor unui singur stat.tocilar. de către consilierul american George Kennan. iar aceasta preamărea victoria mondială a socialismului asupra capitalismului. 9 Wilfried Loth. semnalul ce anunţa moartea marxismului. perioada următoare fiind caracterizată de campanii de propagandă. în timp ce partea opusă face eforturi pentru a evita conflictul militar. Această teorie susţine că toate conflictele şi crizele au fost iniţiate de URSS şi au fost produse de expansionismul rusesc. ca rezultat al unei lupte de clasă universale.Bucureşti. care făcea parte integrantă din ideologia marxist-leninistă. SUA au apelat la cerinţele unui tratament egal şi şanse egale pe toate pieţele.9 Teza revizionistă-imperialismul american Această teorie a fost emisă de adversarii politicii externe a administraţiei Truman şi a fost intens dezbătută în lucrări şi discuţii publice. Acest lucru le-a conferit numeroase avantaje. cu Washington-ul privit ca o sursă a răului. Teorii asupra cauzelor Războiului Rece Teza tradiţională-ameninţarea rusească A fost formulată încă din 1946/1947. cursuri si referate postate de utilizatori. 1. reuşind să-şi extindă influenţa şi să-şi impună voinţa în sistemul economic mondial. pentru a avea acces nelimitat la materii prime şi schimb de produse şi servicii. devenind în scurt timp o certitudine pentru opinia publică americană şi Vest-europeană. exponent al capitalismului agresiv şi expansionist.ro ! Arhiva online cu diplome. Se considera că sistemul capitalist implică producţia militară şi confruntarea pentru a supravieţui.Vizitati www. Prin urmare un stat este blamat pentru toate problemele care se ivesc în relaţiile internaţionale.Împărţirea lumii-Istoria Războiului Rece .1997.Editura Saeculum.p10 Pagina 11 din 46 . Aceasta este o imagine similară celei anterioare.

Teoria Vest-Est Pagina 12 din 46 . cursuri si referate postate de utilizatori. fiind în acelaşi timp o expresie a insecurităţii chineze. În perioada anilor ’70 survine o apropiere faţă de Moscova. Responsabilitatea aparţinea atât Estului cât şi Vestului. dintre naţiunile bogate şi cele sărace. Din această cauză stoparea cursei înarmărilor şi promovarea dezarmării erau considerate de o importanţă capitală. Aceasta subliniază ruptura dintre Beijing şi Moscova. care. în schimb.Vizitati www. În lumea a treia competiţia pentru poziţia dominantă este văzută ca sursă a tuturor conflictelor. Această teorie se bucura de popularitate în special în rândul statelor înscrise în mişcarea pentru pace. având drept scop dominarea lumii. Teoria superputerilor Dezvoltată de către chinezi în perioada anilor ’60 pentru a demonstra îndepărtarea Moscovei de adevărata cale marxist-leninistă. dintre statele dominante şi cele dominate. Teoria Nord-Sud Susţinătorii acestei teorii considerau că principalul conflict din lume este cel dintre Nord şi Sud.tocilar.ro ! Arhiva online cu diplome. alarmează Rusia. Teoria cursei înarmărilor Construirea armelor nucleare atinsese proporţii care lăsau impresia că fenomenul scăpase de sub control. teoria are în vedere o aşa-numită înţelegere tacită şi competiţie acerbă între superputeri.

Politica mondială este dominată de conflicte între statele capitaliste bogate. op. De asemenea aceste conflicte între statele capitaliste bogate favorizează şi agravează conflictele din interiorul lumii a treia. Teoria intrastatală Politica internă a statelor determină politica lor externă. Tensiunea este produsul declinului şi expresia revoluţiei sociale. Schimbările în politica externă sunt legate de modificări ale raportului forţelor interne. care este cel dintre SUA. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. Mişcarea revoluţionară din lumea a treia implică. Conflictul dintre capitalism şi comunism se manifestă prin tensiunile care apar între superputeri.p42 Pagina 13 din 46 . Conflictul ruso-american reprezintă doar o perdea de fum menită să ascundă adevaratul conflict..ro ! Arhiva online cu diplome. cit. Politicienii folosesc anumite conjuncturi şi evenimente internaţionale pentru a rezolva tensiunile interne şi pentru a obtine avantaje în faţa competitorilor lor naţionali în lupta internă pentru putere. Teoria conflictului de clasă Această teorie este clădită pe analiza marxistă a conflictului de clasă ca promotor al schimbării. Japonia şi UE.Vizitati www. inevitabil şi superputerile în conflict. 10 10 Martin McCauley. de apariţia unor noi insuficienţe economice şi de modificări ale structurii sociale.

total lipsite de resurse. 35 milioane sunt europeni11. cursuri si referate postate de utilizatori.1 Situaţia Europei după război Cu toate că cel de-al II-lea Război Mondial a durat mai mult în Asia. Distrugerea forţelor armate. URSS a pierdut 20 milioane de oameni. în principal civili (15% din populaţia ţării). tot Europa a fost cea mai afectată. creşterea mortalităţii-toate drept consecinţă a restricţiilor alimentare. Franţa 600. Trebuie luat în considerare şi bilanţul moral al războiului.000. Ca urmare a războiului se înregistrează mari deplasări de populaţii. producţia agricolă cu 1/3 în Europa Occidentală şi cu mai mult de ½ în Europa Centrală şi Orientală. Se reduce mâna de lucru. nu găsesc decât ruine şi foamete. iar în locurile unde caută refugiu. mai ales militari. Yugoslavia 60 % din potenţialul agricol. La acestea se adaugă pierderile indirecte. La pierderile umane ale războiului se adugă imense pierderi materiale. având în vedere că pentru distrugerea adversarului s-a apelat la violenţe monstruoase. copiilor şi invalizilor. bombardamente aeriene. CAPITOLUL II Relaţiile politico-militare Est-Vest 2. Germania a înregistrat 5 milioane morţi. Italia 50% din reţeaua feroviară. cit. Italia 500. poduri şi canale.Vizitati www. masacre.000. creşterea impozitelor şi utilizarea tot mai mult a biletelor de bancă. ţarile au fost nevoite să recurgă la împrumuturi. iar populaţia activă trebuie să suporte cheltuielile pentru întreţinerea persoanelor în vârstă. Producţia industrială scade cu 50% din 1939. Pagina 14 din 46 .tocilar. Prin urmare. scăderea speranţei de viată cu 8 ani în Franta) şi de disproporţia între sexe şi vârste.8 milioane. op. Franţa aproape întreaga suprafaţă portuară şi o parte din căile ferate.ro ! Arhiva online cu diplome.000 colhozuri şi 6 milioane case.5 milioane (80% civili). În urma efectelor financiare dezastruoase ale războiului. din care jumătate civili (10% din populaţia totală a ţării). jafuri. URSS a pierdut 100. a potenţialului industrial. 11 Pascal Boniface.iar toate aceste orori au culminat cu lagărele de exterminare ale Germaniei hitleriste. Din bilanţul total de 50 milioane morţi şi dispăruţi. Viaţa economică şi socială în Europa este afectată de deficitul natalităţii. Yugoslavia 1. datoria publică a ţărilor creşte semnificativ. legate de scăderea numărului de naşteri. Polonia 80% din industrie şi mijloace de transport. Polonia 5.

i-a adus faţă în faţă. 2. 80% din Bulgaria. pentru a evita un nou conflict armat.3. ţara distrusă şi pierderi economice evaluate la 6 ani de PNB. Un acord vag de împărţire a influenţei. la 4-11 februarie 1945. Extinde cu 200 Km spre Vest frontiera germano-poloneză fixată de fluviile Oder şi Neisse.1. Ungaria.12 Stalin este obligat să respecte drepturile şi suveranităţile popoarelor eliberate. Basarabia română.Conferinţa de la Yalta Conferinţa de la Yalta.000 oameni. Roosevelt nu acceptă acordul anglo-rusesc. Roosevelt şi Churchill. Totuşi obţine câştiguri teritoriale substanţiale.2. PNB se 12 Philippe Moreau Defarges. cursuri si referate postate de utilizatori. Rusia albă poloneză) şi anexează Nord-ul Prusiei orientale şi Rutenia cehoslovacă. Pagina 15 din 46 .URSS şi SUA 2. 2. Ocupă în principal întreaga Europa de Est şi se constituie într-o zonă de securitate înainte de a o transforma într-un bloc ideologic şi militar. ci stimulat de război.2 SUA Avantajul SUA este că pe teritoriul său nu au avut loc lupte.3. iar Regatul Unit 90% din Grecia. op. Noile puteri ale lumii. pe Stalin.3. Îşi păstrează cuceririle realizate între 1939-1941 (Tările Baltice. iar pierderile umane au fost de 300.tocilar. URSS Uniunea Sovietică plăteşte un tribut greu celui de-al II-lea Război Mondial : 26 milioane morţi. Potenţialul industrial nu este afectat. fusese făcut între Churchill şi Stalin în octombrie 1944: URSS-90% din Romania. în timp ce Yugoslavia urma să fie dominată în proporţie de 50-50%. dar acceptă dezmembrarea Germaniei.Vizitati www. 2. cit.ro ! Arhiva online cu diplome. care este considerată “simbolul împărţirii Europei între ruşi şi americani”. Carelia finlandeză. care este demilitarizată şi împărţită în 4 zone de ocupare.

SUA deţine 2/3 din flota comercială mondială. deopotrivă. prin dreptul învingătorului.14 Această “cortina de fier” separă ţările din Estul Europei. pe malul Balticii. cit. îşi impune. dolarul devine moneda schimburilor internaţionale. Împărţirea Europei 2.. intervenind pentru a evita ca Europa să fie dominată de o singură putere şi pentru crearea unui echilibru de forţe.”13 După 1945. este prima putere militară şi are monopolul armei atomice. p. Blocul sovietic Stalin a declarat că “cine ocupă un teritoriu. fiind ajutaţi de faptul că aceste ţări nu au tradiţii democratice. Controlează mijloacele de informare şi intervine în instituţiile şi sistemele politice ale ţărilor în reconstrucţie.Vizitati www. de la care aşteaptă sprijin economic. La 5 martie 1945.4. Elimină opozanţii comunismului prin alegeri trucate. la Trieste. Stalin intenţionează să-şi extindă influenţa cât mai mult posibil. aflate sub dominaţie sovietică. care a avut o democraţie liberală înainte de război. în Polonia şi Cehoslovacia.12 Pagina 16 din 46 . op. pe Adriatica. Prin Acordul de la Bretton Woods. op. ocupă primul loc în toate sectoarele producţiei. propriul său sistem social şi că fiecare îşi impune sistemul pe cât de departe înaintează armata sa. Ea este prezentă în calitate de aliată şi cobeligerantă. vlăguite de 6 ani de conflict armat. dublează şi reprezintă aproape ½ din producţia mondială. Stalin nu doreşte totuşi să rupă legaturile cu Occidentul. p. SUA renunţă la izolaţionism. Stalin ocupă parţial Iranul după război. din 1944.1. Churchill a afirmat într-un discurs public următoarele: “de la Strettin. Lovitura de la Praga.4.. contând pe oboseala democraţiilor occidentale. de ţările occidentale. cursuri si referate postate de utilizatori.tocilar. După 1945.ro ! Arhiva online cu diplome. părţile de Est ale Austriei şi Germaniei.Cehoslovacia este singurul stat din Europa de Est. România.102 Pascal Boniface. 2. Armata Roşie este prezentă aici în calitate de 13 14 Florin Constantiniu . cit. Bulgaria. o cortina de fier a coborât în mijlocul continentului european”. solicită controlul strâmtorilor Bosfor şi Dardanele şi susţine un război de gherilă comunistă în Grecia. Armata Roşie ocupă.

acesta dorind ca ţara să treacă direct la comunism.tabăra imperialistă antidemocrată. Finlanda este eliberată de URSS. Prin acesta.tabăra antiimperialistă democratică. al cărui ministru de interne este comunist. Yugoslavia este eliberată de partizanii lui Tito. încearcă să-l condamne pe Tito prin intermediul comuniştilor iugoslavi.ro ! Arhiva online cu diplome. Dominaţia sovietică nu reuşeşte să se impună. dar cu o politică externă non-aliată. în urma refuzului preşedintelui E. Finlanda are o politică externă asemănătoare cu cea sovietică.neavând influenţă directă. care instalează un guvern anti-fascist. iar guvernul înfiinţat în 1945. critică la adresa URSS.tocilar. dar regim politic asemănător cu cele occidentale. Finlanda obţine retragerea trupelor sovietice în schimbul unui tratat de prietenie. al cărui scop constă în a submina imperialismul.. op. care este considerat a fi prea independent faţă de Moscova. Orice partid comunist care refuză să se supună orbeşte Moscovei.p 15 Pagina 17 din 46 .4. Stalin. Preşedintele Benes demisionează în iunie şi vine la putere comunistul K. Blocul occidental 15 Philippe Moreau Defarges. pentru a pregăti lovitura împotriva lui Tito. Benes. În februarie 1948 se cere plecarea miniştrilor non-comunişti şi. este ocupat în proporţie de 1/3 de comunişti. cursuri si referate postate de utilizatori. iar pe de altă parte. 2. în a întări democraţia. se formează miliţii armate. eliberatoare a Cehoslovaciei.2. cit. Opozanţii partidului comunist sunt închişi sau executaţi. în a lichida urmele fascismului”. este pus la stâlpul infamiei. Jdanov emite un comunicat ce conţine următoarele:” În lume s-au format două grupuri: pe de o parte. care are ca scop esenţial instaurarea dominaţiei mondiale. Stalin doreşte de fapt regruparea partidelor comuniste.15 Ţările occidentale judecă această iniţiativă ca fiind reconstrucţia Kominternului (Internaţionala Comunistă). Gottwald. Doctrina Jdanov-La 22 septembrie 1947-URSS creează Kominformul (Biroul de Informare Comun al Partidelor Comuniste Europene). astfel Cehoslovacia transformându-se într-o democraţie populară.Vizitati www. dizolvat în 1943. Yugoslavia rămânând comunistă.

Iasi. fiind ocupat în octombrie 1949. Planul Marshall este destinat tuturor ţărilor europene. Preşedintele american considera că după un război lung şi costisitor împotriva lui Hitler. iar forţele monarhiste obţin în final victoria. În Grecia. deoarece a perceput intenţiile SUA ca ostile. Istoria Europei. la rândul său. propune. de pe muntele Grammos. care au beneficiat de un ajutor total de aproape 13 miliarde $. disperarea şi haosul”. astfel că vrea să plaseze SUA “în fruntea lumii libere”. în cadrul unui discurs ţinut la Harvard “un ajutor frăţesc”. considera că statele Europei de Vest sunt prea vlăguite de război pentru a rezista singure lui Stalin. Aceasta politică americană nu încerca să-i facă pe sovietici să dea înapoi de pe poziţiile care le-au dobândit. sărăcia.tocilar. inclusiv URSS-ului şi “ nu este îndreptat împotriva nici unei ţări.Vizitati www. La 12 martie 1947. Intervenţia americană conduce la o stabilizare în Europa de Sud şi Orientul Apropiat. Truman afirma: “ Cred că SUA trebuie să susţină popoarele libere care rezistă tentativelor de aservire de către minoritaţi armate sau presiuni venite din exterior. democraţiile occidentale nu mai trebuie să cedeze în faţa unei noi ameninţări. vol. încurajat şi de britanici. Primele beneficiare ale acestuia sunt Turcia şi Grecia. URSS a respins planul. Planul Marshall a fost acceptat de 16 ţări din Europa de Vest. Mussolini şi a Japoniei. americanii iau locul britanicilor. unde partizanii comunişti au reluat lupta împotriva guvernului monarhist susţinut de Regatul Unit. generalul George Marshall. Truman. Editura Institutul European. 1998 Pagina 18 din 46 . 16 Berstein Serge. a crezut că Planul Marshall urmăreşte izolarea ţării sale şi privarea acesteia de sfera de influenţă dobândită. Trebuie să ajutăm popoarele libere să-şi făurească destinul cu propriile lor mâini .ro ! Arhiva online cu diplome. ci să împiedice orice intenţie a URSS de a încălca interesele unei lumi paşnice şi stabile. Planul Marshall-La 5 iunie 1947.5. cum este dominaţia comunistă. cursuri si referate postate de utilizatori. nici unei doctrine”. Stalin. destinat să combată “foamea. Marshall a crezut că dictatorul sovietic asteaptă prăbuşirea economică a Europei Occidentale pentru a o comuniza şi. pe termen lung. ultimul refugiu comunist. SUA adopta faţă de URSS o atitudine de “îndiguire”."16 Truman propune un ajutor masiv din partea SUA pentru ţările care vor să-şi păstreze libertatea. Secretarul american G. răbdătoare şi fermă şi urmărind cu atenţie tendinţele expansioniste ale Rusiei. prea ocupaţi de problemele lor interne pentru a mai susţine “lumea liberă” .

elaborarea unui plan comun de redresare şi crearea unor instituţii economice care să repartizeze şi să gestioneze ajutorul (OECEOrganizaţia Europeană de Cooperare Economică şi Uniunea Europeană a Plăţilor). Astfel SUA are avantaje şi un control indirect al economiilor care beneficiază de Planul Marshall.Vizitati www. Pactul Atlanticului are ca principiu de bază libertatea popoarelor. În realitate. dar francezii refuză. 2. situate în zona de ocupaţie sovietică. Situaţia Germaniei după război În 1945 Germania pierde ¼ din teritoriile recunoscute a fi germane prin Tratatul de la Versailles din 1919. cum ar fi reducerea barierelor vamale. Belgia. refuzul de a folosi forţa în rezolvarea neânţelegerilor internaţionale şi întreprinderea unor acţiuni armate pentru restabilirea securitaţii. Marea Britanie. Luxemburg. cursuri si referate postate de utilizatori. dreptatea. fiind puse unele condiţii. În iunie 1948. introducând o nouă monedă-“deutsche Mark”-şi convoacă o adunare pentru întreaga parte Occidentală a Germaniei. Ca reacţie la NATO. cu sediul la Berlin. asistenţa aliaţilor să fie automată . numai cu acordul părţilor. Danemarca şi Islanda. Cehoslovacia şi RDG. NATO – La 4 aprilie 1949 este semnat Tratatul Atlanticului de N de către SUA.tocilar. Turcia şi Grecia au aderat în 1952 şi Germania în 1955. englezii şi americanii îşi unifică zona economică. considerat contra Cartei ONU. Canada. Norvegia. Portugalia. Polonia. Ţările semnatare sunt URSS. Acesta prevede ca în caz de agresiune armată împotriva unei ţări membre. Franţa. sovietic. Pagina 19 din 46 . Americanii sunt în favoarea creării unei administraţii centrale în Germania. Fosta capitală a Reich-ului este împărţită simbolic în 4 sectoare. planul nu este acordat fiecărui stat în mod bilateral.5. Romania. Aliaţii o conduc prin intermediul unei comisii de control compusă din comandanţi-şefi american. britanic şi francez. URSS semnează Pactul de la Varşovia în 1955. bunăstarea populaţiei. Italia.ro ! Arhiva online cu diplome. Albania (care se retrage în 1961). Olanda. Meritul Planului Marshall este că a finanţat efortul de reconstrucţie şi retehnologizare al Europei şi a împiedicat-o să se îndrepte spre comunism.

ce are o înaltă autoritate supranaţională. La 12 mai 1949 sovieticii pun capăt blocadei. În acea perioadă. capitală a celui de-al III-lea Reich. începând cu 1870. creând mai întai o solidaritate de fapt “. op. La 31 martie 1948. ministrul francez al Afacerilor Externe. După blocada Berlinului se merge spre o oficializare a împărţirii Germaniei.tocilar. Planul său consta în trecerea întregii producţii francogermane de cărbune şi oţel sub o autoritate comună. susceptibilă de a se întoarce din nou împotriva lor. Berlinul fiind situat în zona sovietică. este vorba de a-i obliga pe occidentali să părăsească oraşul şi de a reunifica fosta capitală a celui de-al III-lea Reich. Obiectivul reunificării nu este abandonat. hotărăşte să controleze din punct de vedere militar toate relaţiile între zonele occidentale din Berlin şi Germania Orientală. La 8 mai 1949. Pagina 20 din 46 . Moscova poate bloca căile terestre şi feroviare. Blocada permite reabilitarea politică a germanilor faţă de democraţiile apusene şi reintegrarea ţării lor în tabăra occidentală.Vizitati www. 17 Florin Constantiniu. propune realizarea construcţiilor europene prin intermediul “relaţiilor concrete.17 La 5 mai 1950. însă nu poate stopa podul aerian fără a deturna avioanele şi a lua iniţiativa unei confruntări. simbol al agresivităţii germane. care sunt în măsură să garanteze securitatea oraşului faţă de URSS -Berlinul. Ei consideră că au câştigat totul prin împiedicarea reapariţiei unei puteri în Europa. Berlinul de V este iarăşi alipit Germaniei occidentale prin şosea şi cale ferată. Moscova reacţionează şi reuneşte Berlinul de Est. au 2 consecinţe:-Germania de V înţelege că salvarea Berlinului se datorează SUA. cursuri si referate postate de utilizatori. proclamând la 7 octombrie 1949 “RDG”. reuşind să elimine disputa seculară care condusese Franţa şi Germania la 3 războaie. sub tutelă rusească. care controlează Berlinul de Vest. Robert Schuman. devine emblema luptei pentru libertate în faţa URSS. cit. Planul Schuman creează Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO).ro ! Arhiva online cu diplome. Germania de V este instituită ca stat independent prin “legea fundamentală de la Bonn”. Este deci o blocadă. Americanii organizează un “pod aerian” pentru a aproviziona oraşul. Blocada Berlinului. comandantul şef al forţelor sovietice în Germania. pentru ca orice război să fie de neconceput dar şi imposibil de realizat din punct de vedere material. mareşalul Vladimir Sokolovski. Blocada şi ridicarea ei datorită podului aerian. cărbunele şi oţelul erau materii prime înalt strategice. Ea reuneşte pe lângă Franţa şi Germania şi Italia.Sovieticii nu sunt ostili unei împărţiri a Germaniei.

America trebuie să se pregătească pentru posibile confruntări Pagina 21 din 46 . conflictele militare limitate erau astfel justificate dacă slujeau atingerii obiectivului Americii. Marea Britanie refuză. Planul leagă reânarmarea germană de construcţia politică europeană şi ar permite lăsarea Germaniei în afara NATO. NSC-68 evidenţia ameninţarea sovietică şi dădea şi o soluţie: America trebuia să preia conducerea în construirea unei politici şi a unui sistem economic viabil pretutindeni în lumea non-comunistă .ro ! Arhiva online cu diplome. Francezilor le este teamă să susţină în continuare reconstrucţia militară germană şi ar dori o armată germană mai puternică decât armata sovietică dar mai slabă decât armata franceză. dar unităţile sale ar fi integrate într-o armată europeană. preşedintele Truman a însărcinat Consiliul Naţional de Securitate (NSC) să întreprindă o reeveluare fundamentală a politicilor americane în legătură cu Războiul Rece. Ameninţarea sovietică în Europa. Belgia. Proiectul CEA este respins la 30 august 1954. Documentul lua în calcul scenariul cel mai nefavorabil pentru SUA. Ţelul liderilor sovietici era extinderea absolută şi eliminarea oricărei opoziţii. Războaiele locale. biologice şi chimice.Vizitati www. propune crearea unei armate europene în care să fie inclusă Germania. Partidele politice franceze se opun dizolvării armatei naţionale în una europeană. ceea ce este imposibil. ca şi conflictul din Indochina îi stimulează pe occidentali să cheme Germania în vederea participării la o apărare comună.6. În schimb. creată sub egida unei Comunităţi Europene a Apărării (CEA). cursuri si referate postate de utilizatori.Pleven. R. Ce trebuia să facă SUA ? Negocierea cu Moscova nu ar fi avut nici un rost. 2. în scopul păstrării suveranităţii naţionale. Documentul a avut o influenţă determinantă asupra modului în care America s-a angajat în Războiul Rece în toată acea perioadă. RFG-ul nu ar avea forţă naţională. după ce aceasta renunţă la armele atomice. Politica americană asupra Războiului Rece-NSC-68 La începutul anilor ’50. Eşecul CEA implică integrarea Germaniei în NATO. Lumea era văzută ca fiind bipolară: Rusia şi America. de vreme ce echilibrul forţelor era de aşa natură încât ruşii nu puteau fi constrânşi să facă vreo concesie. Olanda şi Luxemburg. care a fost făcut public abia în cursul anilor ’70. Ministrul francez al Apărării. care a durat până la relaxarea climatului internaţional. războiul din Coreea. A fost elaborat un document cu denumirea NSC-68.tocilar.

Aversiunea americanului obişnuit pentru plata taxelor. Situaţia s-a schimbat: ”Coreea a venit şi ne-a salvat”. pentru a creşte forţa de apărare a SUA. pentru ca transpunerea documentului în practică să fie imperios necesară. cât şi de la americani. nemaivorbind de taxe sporite. Coreenii au început să primească instruire militară atât de la ruşi. era înlocuită de ideea că puterea comunistă trebuie înfruntată şi respinsă. pentru a face faţă efectivelor militare costisitoare. secretar de stat american. În ţară au fost formate guverne separate în 1948. fără a se recurge la arsenalul nuclear. Stalin a vrut să se asigure că nu se va mai ivi vreo ameninţare de acolo. în cele din urmă.19 2. 1993. când aceasta a fost înlăturată de către ruşi şi americani.7.Vizitati www.p 51 Ibidem 20 Andre Fontaine. vol 3. după retragerea americană. Războiul din Coreea Coreea s-a aflat sub dominaţie japoneză din 1905 până în 1945. Ţelul final era subminarea comunismului în interiorul Rusiei şi împiedicarea dominaţiei ei asupra Americii. pretutindeni în lume. dictatorul din S. Înarmarea cu arme convenţionale urma să se extindă cu repeziciune. Taxele trebuie mărite. Bucureşti. Istoria războiului rece. a admis Acheson. ameninţă să facă din NSC-68 o hârtie fără acoperire. Bomba cu hidrogen trebuie să fie disponibilă până în 1954. de vreme ce ruşii erau perfect capabili să o fabrice şi ei. Coreea de N a invadat S-ul. cursuri si referate postate de utilizatori. Teoria anterioară care accepta faptul că Rusia nu reprezenta o ameninţare pe termen lung pentru SUA. La 25 iunie 1950. armate. iar în 1949 a fost luată decizia de retragere a trupelor americane. Washington-ul a considerat teritoriul Coreei ca fiind în afara “perimetrului defensiv” al SUA.. nu se bucura de popularitate şi ar fi fost posibilă apariţia unei Coree comuniste unite.20 18 19 Martin McCauley. Syngman Rhee. Deoarece Coreea avea graniţă cu Rusia. Editura Militară. op.ro ! Arhiva online cu diplome. sub conducere americană. cit.tocilar. Cu toate acestea. Societatea americană trebuie mobilizată pentru a face sacrificiile necesare realizării acestor ţeluri şi. Coreenii vroiau să fie independenţi şi respingeau o nouă ocupaţie. Prin urmare administraţia avea nevoie de un eveniment cu adevarat dramatic.15 Pagina 22 din 46 . p.18 Starea de spirit oficială se schimbase radical în America. trebuie formate alianţe puternice.

Rusia s-a retras în timpul votului decisiv din Consiliul de Securitate. De asemenea a dat startul cursei înarmărilor.p 53 www. Stalin i-a aprovizionat pe Nord-coreeni cu armament ofensiv. cuprinzând întreaga lume şi au fost construite vaste arsenale de arme nucleare. că era mai bine să se aştepte până când recomandările conţinute de NSC-68.tocilar. presupunând că Stalin îl va abandona de teamă să nu declanşeze al III-lea Război Mondial. Consiliul de Securitate al ONU a votat pentru intervenţia în Coreea. Invazia lui Kim a constituit primul test real al capacităţii de luptă americane. cursuri si referate postate de utilizatori. vor fi implementate. Invadarea Nord-ului de către Rhee ar fi avut ca rezultat o Coree comunistă unită. au fost ignorate ameninţările lor de a interveni în Coreea. într-o confruntare cu agresiunea rusească.org Pagina 23 din 46 .coldwar. Se consideră că “războiul coreean a stimulat un cancer care a subminat funcţiile vitale ale omenirii pentru 40 de ani”. cu toate că şi-ar fi putut exprima votul. La Washington au existat voci discordante care susţineau că nu era momentul potrivit pentru a risca un război cu Rusia. Forţele ONU intră în război la 2 octombrie 1950. Coreea trebuia să fie salvată de comunism şi acesta s-a dovedit a fi evenimentul potrivit pe care administratia Truman. conduse de generalul McArthur şi reuşesc să-i pună pe fugă pe comunişti în 3 luni. Chinezii erau consideraţi slabi şi astfel. Ideea era că.21 Declanşarea războiului civil coreean a fost inevitabilă. amânând perioada de destindere. promovând astfel invazia Sudului. ca urmare s-a considerat că ar fi de datoria ONU să-i pedepsească pe agresori.. dacă Stalin nu era oprit în Coreea. Confruntarea dintre marile puteri s-a extins. recunoscut de către Moscova la 12 octombrie 194822 ) a invadat Sud-ul înainte ca Syngman Rhee să-şi adune forţele pentru a invada Nord-ul. Totul evidenţia lipsa de interes a americanilor în inevitabilul război civil coreean. Conflictul a înrăutăţit relaţiile dintre marile puteri. op. Faptul că Rhee a fost înfrânt de Kim Ir Sen a schimbat situaţia. Invazia lui Kim a fost privită de unii ca o agresiune şi. el avea să avanseze şi alte ţări urmau să cadă pradă comunismului. Administraţia Truman a profitat din plin de această oportunitate. 21 22 Martin McCauley. cit. Administraţia Truman a decis ocuparea Nord-ului. care a ruinat Rusia şi a contribuit la colapsul comunismului în 1991. cât şi armata şi politica americană îl aşteptau. Kim Ir Sen ( şef al guvernului în Coreea de Nord.ro ! Arhiva online cu diplome.Vizitati www. Dominat de autoritatea armatei americane. dar a estimat total eronat reacţia americanilor.

datorită reţelelor de spionaj cunoştea faptul că America nu intenţiona să invadeze China. Grecia şi Turcia s-au alaturat NATO. Stalin a devenit înconjurat de tot mai multe state aliate SUA 2.tocilar. el avea 3 obiective: să asigure un ritm cât mai rapid de dezvoltare a economiei ruse. Nord-coreenii şi chinezii au înregistrat pierderi considerabile datorită supremaţiei aeriene a SUA. NATO avea nevoie de mai multe trupe europene. care furnizase materiale necesare forţelor ONU în Coreea.8. Ei nu aveau legături directe cu SUA şi. În calitatea sa de unic conducător al naţiunii ruse. pacte de neagresiune cu Washington-ul. astfel că. forţele ONU au primit ordin de luptă. În consecinţă trebuiau luate măsuri pentru a preveni acest fapt. iar chinezii au fost alungaţi. deoarece. Războiul a schimbat şi soarta Japoniei. astfel erau nevoiţi să utilizeze doar informaţiile din New York Times pentru a cunoaşte intenţiile americane. Australia şi Noua Zeelandă. americanii se vor îndrepta către China. În septembrie 1951 a fost semnat la San Francisco un acord de pace. Stalin nu s-a implicat direct în conflict. Trupele chineze au invadat în octombrie Coreea şi în noiembrie. să sporească securitatea Rusiei şi să asigure răspândirea comunismului în Pagina 24 din 46 . Generalul Dwight Eisenhower a fost numit comandant suprem al forţelor aliate din Europa. Criza Berlinului (1958-1962) Criza Berlinului din 1958-1962 a fost provocată de Hruşciov. pe lângă Filipine. America şi-a creat convingerea că poate înfrânge Rusia şi îşi poate urmări interesele acţionând cu agresivitate. cursuri si referate postate de utilizatori. care puteau fi furnizate de Germania de V. Războiul coreean a alimentat anticomunismul. care fixa retragerea americană pentru 1952. războiul coreean a condus la decizia de remilitarizare a Germaniei de V. Mao şi liderii chinezi erau puşi în încurcătură. Chinezii au capătat impresia că după ce îi vor înfrange pe comunişti în Coreea. Aceasta s-a alăturat ţărilor anticomuniste şi a semnat. la un preţ pe care chinezii l-au considerat exorbitant. dar nu le-a asigurat protecţia aeriană pe care le-o promisese.ro ! Arhiva online cu diplome. unii europeni devenind îngrijorati de tentativa comunistă de a uni Coreea prin intermediul forţei şi de faptul că ei ar putea încerca să facă acelaşi lucru în Germania. În acest mod. Stalin a furnizat echipament militar Chinei. treptat.Vizitati www.

În 1959. La Summit-ul Pactului de la Varşovia. La 27 noiembrie 1958. Crizele Internaţionale. au provocat iniţial teama că toate căile de acces vor fi blocate. 2. Editura Corint. lume. Toate drepturile politice ruseşti urmau să fie transferate RDG.24 23 24 Martin McCauley. în 3-5 august 1961. care a ameninţat rareori să se transforme într-un nou conflict mondial. Prin urmare. Berlinul de Vest a fost complet izolat printr-un zid. cit. La 3 septembrie 1971. Marea Britanie şi Franţa şi ulterior RDG a fost recunoscută de Occident şi Germania de Vest. criza cubaneză a fost diferită prin faptul că a adus omenirea foarte aproape de un război nuclear. în viaţa căruia nici un stat.p.9. URSS a lansat primul său ultimatum. în detrimentul investiţiilor în celelalte sectoare ale economiei. Ameninţările lui Hruşciov şi intervenţiile sovietice în traficul aerian din coridorul către Berlinul de Vest. suspendă orice sprijin financiar şi importurile de zahăr. Tratativele de la Camp David. ca urmare. Berlinul de Vest urma să devină “entitate politică independentă.…să nu aibă drept de imixtiune”. În septembrie 1959. Criza rachetelor din Cuba Spre deosebire de criza Berlinului. Cu toate acestea. Bucureşti. reuşeşte să obţină puterea în Cuba. militant revoluţionar şi naţionalist. Fidel Castro cere şi obţine ajutor de la URSS.23 Problema care prima era securitatea Rusiei şi. s-a horărât separarea Berlinului de Vest de cel de Est. un oraş liber. considerând că negocierea este cea mai bună metodă de dezamorsare a tensiunilor. în 6 luni. care decid să rupă legăturile diplomatice. Acest aspect determină îngrijorarea SUA.Vizitati www. americanii au acţionat ferm. SUA.ro ! Arhiva online cu diplome. cu preşedintele Eisenhower au rezolvat unele diferende şi Hrusciov şi-a retras ultimatum-ul..115 Pagina 25 din 46 . iar. 2002. Hruşciov a fost primul conducător sovietic care a vizitat SUA.67 Jean-Louis Dufour. în urma unui război civil. op. cursuri si referate postate de utilizatori. la 13 august 1961. cheltuielile militare sporeau continuu. Aliaţii au refuzat să negocieze şi Hruşciov a ameninţat că folosirea forţei în Berlin ar putea duce la declanşarea celui de-al III-lea Război Mondial. p. a fost semnat Acordul cvadripartit de către URSS. Ca răspuns la inţiativa americană.tocilar. Fidel Castro.

medicamente şi aparatură medicală. Preşedintele a declarat că urma să facă acest lucru după terminarea crizei. SUA arătau clar că vor ataca înainte ca rachetele să devină operaţionale. În Cuba existau trupe rusesti (42. Kennedy a declarat : ”Nu ne expunem prematur şi fără a fi necesar.tocilar. De acest eşec se face vinovat preşedintele Kennedy.. Kennedy s-a întâlnit cu Anatoli Dobrinin. Robert McNamara. intensificându-şi ameninţările.26 S-a încercat impunerea unei blocade pentru a împiedica expedierea proiectilelor nucleare către Cuba.Vizitati www.000). au eşuat în încercarea de a-l înlatura pe Fidel Castro. 25 26 Martin McCauley. Cubanezii infiltraţi de Castro în CIA au intrat în posesia unui document care afirma că vor fi luate măsuri extrem de dure dacă până în octombrie 1962.p34 Pagina 26 din 46 . La 26 octombrie. Procesul a durat 20 de luni şi a fost plătită o răscumpărare de 53 milioane $. cit. la 22 octombrie. dar nu ne vom retrage din faţa acestui risc în fiecare moment în care va trebui să-l luăm în considerare”. cit. sprijiniţi de CIA. Hruşciov i-a telegrafiat lui Kennedy pentru a-şi exprima disponibilitatea de a începe negocierile. deoarece 300 de cubanezi au fost ucişi şi 1113 capturaţi. Întregul episod a fost un dezastru. care dispuneau de arme nucleare tactice. acestea erau deja instalate. vase ruseşti ce navigau spre Cuba au fost deturnate. R. în ciuda faptului că a fost informat că misiunea avea şanse reduse de reuşită. În aceeaşi seară. op. aflate la dispoziţia comandanţilor ruşi locali. a ordonat să fie făcute pregătirile necesare pentru a face posibilă invazia Cubei la 20 octombrie. SUA aveau dovezi certe că ruşii construiau amplasamente pentru rachete în Cuba şi. La 25 octombrie 1962. în Golful Porcilor. care l-a informat că îndepărtarea rachetelor americane din Turcia.25 La 30 noiembrie 1961 preşedintele Kennedy a autorizat operaţiunea Mongoose. ministrul apărării. În realitate. pentru a ajuta Cuba să răstoarne regimul comunist. în alimente. cu focos nuclear. În aprilie 1961.ro ! Arhiva online cu diplome. l-au avertizat pe Hruşciov că un atac din Cuba va fi considerat de americani un atac din partea URSS. op. o grupare de exilaţi cubanezi. America încerca să convingă Moscova să-şi dezamorseze rachetele sale cu rază medie de acţiune. riscurilor unui război mondial.p 168-169 Pascal Boniface. ar putea contribui la rezolvarea conflictului. Preşedintele Kennedy a fost nevoit să negocieze cu Fidel Castro eliberarea prizonierilor. cursuri si referate postate de utilizatori.. Castro nu va fi înlăturat. Se concepeau planuri concrete pentru un atac aerian la 29-30 octombrie. care a încurajat acţiunea.

Hruşciov a anunţat că ordonase dezafectarea rachetelor ofensive şi expedierea lor în Rusia.27 La 28 octombrie. ei au respectat această întelegere. op. Bucureşti. Rachetele americane Jupiter urmau să fie dezasamblate şi mutate din Turcia. Războiul din Vietnam Regiunea vietnameză aflată la Nord de paralela 17. Singurele confruntări din timpul acestei crize au avut loc la 27 octombrie. Treptat în interior s-au infiltrat trupe ofensive. S-a emis ipoteza că URSS a instalat rachete în Cuba pentru a determina SUA să retragă rachetele din Turcia.140 Pagina 27 din 46 . cursuri si referate postate de utilizatori. astfel URSS ar fi avut cale liberă spre Berlinul Occidental. fusese cedată comuniştilor. efectivele militare americane prezente în Vietnam erau de peste 16. în continuare.000. Acesta ar fi dus cu siguranţă la izolarea SUA în opinia publică şi.ro ! Arhiva online cu diplome. evitarea conflictelor şi destinderea relaţiilor internaţionale. dar cu certitudine a fost punctul cel mai fierbinte al războiului rece. La momentul asasinării lui Kennedy. Acesta a hotărat rezolvarea conflictului pe cale diplomatică.Vizitati www. în noiembrie 1963.10. Kennedy a sporit numărul consilierilor americani din Vietnam şi le-a permis să se angajeze în lupte. dar restul teritoriului trebuia să rămână neschimbat. Se dorea. În aceeaşi zi. 27 Steven Zaloga.cit. Ţinta:America. când artileria antiaeriană cubaneză a atacat fără succes două avioane ce faceau parte din Divizia Tactică de Recunoaştere a Aviaţiei Militare Americane. Criza rachetelor din Cuba a avut în interpretarea internaţională mai multe cauze. acţiune care a fost considerată o greşeală de către Hruşciov. s-a dovedit că acţiunea militară sovietică în Cuba a fost prost organizată. În plus.Uniunea Sovietică şi armele strategice. 2. S-a stabilit o linie directă Washington-Moscova. cu deficienţe tehnologice şi lipsită de un camuflaj adecvat. Deşi americanii nu au declarat că nu vor invada China. 279 28 Stefano Guzzini. ruşii au reuşit să doboare un avion american de recunoaştere U-2.. pentru a preveni răspândirea comunismului.tocilar. p. Editura Elit. O altă ipoteză ar fi că URSS dorea să provoace SUA să declanşeze un atac împotriva Cubei. p278. 1993. să folosească napalmul şi să distrugă pădurile.28 Şocul acestei crize a schimbat natura relaţiilor ruso-americane. pentru a se evita dificultăţile anterioare de comunicare dintre conducătorii celor două naţiuni.

Deoarece URSS şi China doreau să-şi îmbunătăţească relaţiile cu SUA. sprijinite de aviaţia americană. ales în această perioadă. enorme cantităţi de material de război. Dorinţa americanilor a fost de a-i înfrânge pe comunişti prin forţa militară. dar care nu se bucura de credibilitate politică în rândurile poporului. pentru că doreau să închidă căile de aprovizionare dinspre Vietnamul de Nord.ro ! Arhiva online cu diplome. din nou cu rezultate dezastruoase. Preşedintele Nixon. SUA au invadat Cambodgia. ca victimă a scandalului Watergate (scandal desfăşurat în perioada 1972-1974. Sud-ul a refuzat însă să îl accepte şi războiul a continuat. Ofensiva finală a avut loc în martie 1975.Vizitati www. SUA erau văzute ca un agresor ce încerca să se impună asupra unui Vietnam sărac şi subdezvoltat. iar în lume. dar nu dorea să devină primul preşedinte american care se declara învins. În mai 1968 au fost iniţiate convorbiri de pace între Washington şi Hanoi şi. În acel moment Nixon părăsise deja Casa Albă. declanşat de o scurgere de informaţii despre războiul din Vietnam şi publicarea de documente secrete ale Departamentului de Aparare). desfăşurate în Nord. în octombrie. Bombardarea Vietnamului de Nord a început în februarie 1965 şi a provocat o amplă mişcare de protest. forţele Sud-vietnameze. americanii angajându-se în bombardamente de mare amploare.tocilar. În mai 1970. Americanii au considerat acest război o greşeală. În februarie 1971. SUA s-au implicat în război fără o declaraţie prealabilă şi fără o declaraţie de război. Această acţiune a dat naştere unui război civil . Acest eveniment i-a oferit preşedintelui Johnson ocazia de a ataca Nord-ul. adevăratele bătălii din Sud-ul Vietnamului au fost de natură politică. În august 1964 Nord-vietnamezii au atacat un distrugător american în Golful Tonkin. folosind toată forţa considerată necesară pentru stăvilirea comunismului în Asia de Sud-Est. a promis să pună capăt conflictului. cursuri si referate postate de utilizatori. a învrăjbit ţara. economică şi socială. către Vietnamul de Sud. Pagina 28 din 46 . Prin urmare au dispărut şi promisiunile făcute sudvietnamezilor. În ciuda acestui fapt. care era neutră. dar i-a determinat pe politicienii americani să fie mai prudenţi în folosirea forţei. au extins războiul în Laos. Johnson a oprit bombardarea N-ului. când Saigonul a căzut în mâinile comuniştilor. Washington-ul a ales un lider dintre generalii vietnamezi care concurau pentru putere. SUA s-au retras în 1973. Vietnamul a însemnat un dezastru pentru americani. devenind astfel oraşul Ho şi Min. a subminat economia şi credinţa în justeţea unei cauze. Hanoi-ul a trebuit să accepte un acord de pace la sfârşitul anului 1972. furnizând totodată Sud-ului.

tehnicii. A fost semnat şi un acord referitor la pricipiile de bază ale tratativelor ulterioare pentru limitarea armelor strategice ofensive. cercetării mărilor şi oceanelor şi un acord general privind contractele. la Camp David. dar ele s-au blocat în repetate rânduri. Rusii erau multumiţi deoarece americanii făcuseră concesii şi recunoscuseră în mod oficial egalitatea din punct de vedere al pregătirii şi dotării nucleare. Primul acord SALT a fost semnat de Brejnev şi Nixon la Moscova în mai 1972. S-au mai purtat discuţii în mod nesistematic. precum şi reguli de conduită comună pentru rezolvarea eventualelor situaţii de criză.11. ruşii nu voiau să fie siliţi să-şi folosească resursele pentru a intra în competiţie. care ar fi constituit un semnal cert că superputerile au evoluat de la confruntare la dialog. Au fost încheiate acorduri de cooperare în domeniul sănătaţii şi al spaţiului cosmic şi cele 2 părti au convenit asupra unor principii de bază care să le guverneze relaţiile. transporturilor. Acesta limita (îngheţa pentru 5 ani armele strategice existente) dezvoltarea sistemelor defensive antirachetă. învăţământului şi culturii.Vizitati www. Aceste întâlniri s-au soldat cu acorduri referitoare la colaborarea în domeniul agriculturii. încă din 1969. El era mai mult preocupat de impactul politic al unui astfel de acord. Prima vizită a lui Brejnev în America a fost urmată şi de alte întâlniri cu Nixon. în iunie 1973. SALT I – Acordul de limitare a armelor strategice (1972) Eforturile administratiei Nixon de a dezvolta sisteme defensive antirachetă (rachete de interceptare) a îngrijorat Moscova. Convorbirile pentru Limitarea Armelor Strategice (SALT). Nixon era prea puţin interesat de detaliile negocierilor asupra limitării înarmării. incluzând o declaraţie de principii în vederea extinderii cooperării pentru evitarea unei confruntări militare. în California. datorită detaliilor tehnice. S-a convenit contactarea reciprocă în cazul în care una din părti este ameninţată sau este victima unui atac nuclear. 2. lângă Washington şi la San Clemente. schimburile şi colaborarea în domeniul ştiinţei. stabilind cadrul pentru convorbirile SALT II. cursuri si referate postate de utilizatori. puteau fi benefice.ro ! Arhiva online cu diplome. Deoarece era un domeniu în care americanii erau mult mai avansaţi. nefăcând progrese deosebite în privinţa celor ofensive.tocilar. Pagina 29 din 46 . Nixon reuşise să se apropie de cei doi adversari ai naţiunii americane: China şi Rusia.

.29 2. SALT II A fost semnat de J Carter şi L. p. însă.12. Acestea au constituit un mare pas înainte. Un proiect al acordului SALT II se aflase pe masa de lucru a întâlnirii din 1974 dintre Ford şi Brejnev. Brejnev la Viena . precum şi depăşirea unei bariere psihologice. în frunte cu şeful KGB Iuri Andropov.tocilar. astfel că. politica sovietică a lui Carter “a dat faliment”. Această situaţie a pus SUA într-o poziţie umilitoare.ro ! Arhiva online cu diplome. 29 Martin McCauley.cit.Invazia rusă în Afganistan. op. Aceasta. cursuri si referate postate de utilizatori. În noiembrie 1979. au primit numele de Convorbiri pentru reducerea armelor strategice-START. s-au înregistrat progrese nesemnificative datorită acuzaţiilor că. Decizia de intervenţie a fost luată de către Biroul Politic. începute la Geneva în iunie 1982. Acest conflict inutil a făcut destul de mult zgomot în vara şi toamna lui 1979. de dragul destinderii. de vreme ce acum superputerile discutau despre reducerea arsenalelor. precum şi alte trupe erau prezente în insulă din timpul crizei rachetelor cubaneze. se făcuseră prea multe concesii URSS-ului. în iunie 1979. Solicitarea sa a fost refuzată de Brejnev. 2. ambasada americană a fost cucerită şi au fost luaţi ostatici. asediul durând 14 luni.Vizitati www.13. Carter a cerut evacuarea brigadei. Intervenţia sovietică în Afganistan Moscova a intervenit în Afganistan pentru a restabili puterea comunistă instaurată în aprilie 1979 şi respinsă de populaţie. l-a determinat pe Carter să retragă tratatul. Datorită presiunilor dreptei americane. în Iran. la 12 decembrie 1979.92 Pagina 30 din 46 .din decembrie 1979. Următoarele dezbateri. Carter şi Brejnev au avut o dispută în legătură cu prezenţa unei brigăzi de luptă sovietice pe teritoriul Cubei. în conformitate cu cele convenite în cadrul acordului semnat la sfârşitul crizei. care fusese depus spre ratificare în ianuarie 1980. Ulterior. în decembrie 1979.

95 31 Pagina 31 din 46 . op. care a revoluţionat politica externă sovietică.tocilar. Noua gândire politică şi sfârşitul Războiului Rece Conceptul “noua gândire politică” a apărut pentru a defini sistemul de lucru adoptat de Mihail Gorbaciov şi ministrul de externe Eduard Şevardnaze.30 Washington-ul a oprit derularea unui contract de export de cereale cu Moscova şi a sugerat sportivilor americani să nu participe la Jocurile Olimpice din 1980 de la Moscova. dar acesta a luat atitudine.14.Vizitati www. evitarea folosirii forţei şi respectarea valorilor universale comune. care va întoarce Orientul Mijlociu împotriva URSS. nu ar aduce beneficii nici uneia dintre părţi. Noul preşedinte american. a început retragerea trupelor sovietice din Afganistan. Noul preşedinte al URSS considera lupta dintre superputeri neproductivă şi susţinea căutarea unor soluţii comune pentru rezolvarea problemelor. a catalogat URSS-ul drept un “imperiu al răului”.cit. În mai 1988. p. 30 Martin McCauley. p.cit. considerând acţiunea rusească drept “cel mai serios pericol pentru pace din 1945”. tot în urma semnării unui acord. aşa că acesta trebuie evitat cu orice preţ . Primul pas pentru normalizarea relaţiilor Est-Vest a fost întâlnirea dintre Reagan şi Gorbaciov la Geneva în noiembrie 1985. începând cu anul 1985. Conducătorii ruşi şi-au asumat intervenţia în Afganistan.31 2. ruşii nu au apreciat corect efectul negativ pe care îl va produce această invazie.ro ! Arhiva online cu diplome. aceasta a dus la semnarea în decembrie 1987 a unui acord privind eliminarea focoaselor nucleare transportate de rachete cu rază medie de acţiune (cca 2500). cursuri si referate postate de utilizatori. URSS-ul a devenit din ce în ce mai mult dispus să facă concesii şi. s-ar fi interpretat că ea nu este capabilă să facă faţă americanilor.95 Martin McCauley. op. care s-ar fi putut afla sub influenţa Chinei sau a SUA. motivată de teama apariţiei unui nou lider local.. Aceştia au căzut de acord că un război nuclear sau convenţional. Cu toate acestea. Ronald Reagan. lucru ce i-a jignit profund pe ruşi. Moscova a considerat că dacă nu ar fi venit în ajutorul comuniştilor în Afganistan. Ruşii au crezut că preşedintele Carter nu se va implica în acest conflict.

bani care s-au strâns foarte uşor şi sugerează că s-ar putea găsi banii necesari şi pentru sprijinirea planului de redresare financiară şi trecere la economia de piaţă a URSS . Prin aceasta.Vizitati www. În iunie 1991.32 În ceea ce priveşte situaţia Germaniei. În noiembrie 1989 cade Zidul Berlinului şi cancelarul german Helmut Kohl. s-a propus unificarea acesteia. Gorbaciov încearcă să evite agravarea conflictului. monetară şi socială şi.tocilar. În august 1991 are loc o tentativă de lovitură de stat. cursuri si referate postate de utilizatori. Tratatul START este pregătit pentru a fi semnat şi Tratatul referitor la regimul forţelor convenţionale în Europa fusese înaintat Senatului pentru ratificare. de 1.115 Pagina 32 din 46 . având în vedere că Irakul era stat aliat. S-a convenit iniţierea unui tratat asupra fortelor convenţionale în Europa (CFE) şi pentru viitor pregătirea unui tratat START. ales în ianuarie 1989. lansează un plan de zece puncte pentru reunificarea Germaniei. La 1 august 1990 izbucneşte războiul din Golf ( Saddam Hussein invadează Kuwaitul) şi. Gorbaciov îi cere asigurarea lui Bush că trupele americane vor părăsi Kuwait-ul după ce vor exercita presiune militară asupra lui Saddam Hussein. Aceasta conduce în decembrie la 32 Martin McCauley. condusă chiar de oamenii lui Gorbaciov. op. pentru cumpărarea de cereale. cit. Reunificarea are loc la 3 octombrie 1990. Bush şi Gorbaciov are loc în iulie 1991 şi este marcată de satisfacţii pentru ambele părţi. Ultima întâlnire dintre G.. având în vedere că necesităţile URSS erau mult mai mari. SUA susţinând încercarea lui Gorbaciov de a transforma URSS într-o federaţie democratică. este la început reticent şi suspicios în ceea ce priveşte atitudinea conciliantă a lui Gorbaciov. Gorbaciov şi Bush menţin relaţii constante. chiar dacă noul preşedinte american George Bush. E. Partidul lui Kohl câştigă alegerile din Germania de Est. El aduce în prim plan faptul că războiul din Golf a costat 100 miliarde $. prin integrarea RDG în Germania de Vest.ro ! Arhiva online cu diplome. cele două state semnează tratatul de unificare economică. cunoscută sub numele de “puciul moscovit”. Şevardnaze a afirmat că cele două ţări “au îngropat războiul rece în adâncurile Mediteranei”. începând cu 1 iulie 1990. Politica externă a lui Gorbaciov a avut efecte pozitive şi a schimbat radical imaginea URSS în lume. p.Gorbaciov este nemulţumit de valoarea ajutorului american.5 miliarde $. marca germana (DM) devine moneda comună. Aceasta din urmă se afla în pragul colapsului financiar şi aştepta ajutor de la SUA. SUA aprobă creditul pentru URSS. Relaţiile ruso-americane au continuat să se dezvolte lent.

ro ! Arhiva online cu diplome. destrămarea URSS şi crearea Comunităţii Statelor Independente. SUA se confruntau cu probleme economice şi sociale în urma administraţiei Reagan şi costurilor imense ale războiului din Golf. succesoarea Uniunii Sovietice. cursuri si referate postate de utilizatori. Destrămarea URSS marchează încheierea Războiului Rece şi declararea SUA ca învingătoare.tocilar. Republicilor sovietice Estonia. Pagina 33 din 46 . Letonia şi Lituania le este recunoscută independenţa. cu toate acestea au reuşit să se redreseze şi şi-au păstrat supremaţia şi titlul de prima superputere din lume.Vizitati www. Boris Elţân preia puterea în Rusia.

printr-un tratat semnat de 6 state – Franţa. p.177 Pagina 34 din 46 . sunt prevăzute trei scopuri esenţiale urmărite: crearea uniunii vamale şi comerciale.Vizitati www. cursuri si referate postate de utilizatori. Editura Institutul European.14 34 Peter Calvocoressi . extinderea Comunităţii prin acceptarea de noi membri. p. servicii. se realiza prin extinderea producţiei şi reducerea costurilor. CAPITOLUL III Relaţiile economice 3. 1998. RFG-aceleaşi care erau membre ale CECO (Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului). Iasi. Europa de la Bismarck la Gorbaciov.ro ! Arhiva online cu diplome. Italia. Editura Polirom.2003. Construcţia Europeană de la 1945 până în zilele noastre.tocilar.34 Organismele Comunităţii Europene sunt : 33 Pascal Fontaine. salvgardarea păcii şi libertăţii şi îndeamnă celelalte popoare ale Europei care le împărtăşesc idealul. uniunea economică şi integrarea politică. Luxemburg. sub o conducere comună. printr-o acţiune comună. să se asocieze efortului lor. precum şi o politică agricolă comună şi. Belgia. statele se angajează: -să stabilească fundamentele unei uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele europene -să asigure. progresul economic şi social al popoarelor lor şi să elimine barierele ce divizează Europa -să desemneze ca scop esenţial al eforturilor lor ameliorarea constantă a condiţiilor de viaţă şi de muncă ale popoarelor lor -să consolideze unitatea economiilor lor şi să asigure dezvoltarea armonioasă a acestora reducând decalajele între diferitele regiuni şi întârzierile celor mai puţin favorizate -să consolideze prin constituirea unui ansamblu de resurse. Iaşi. Prin intermediul Comunităţii Economice Europene.1 Comunitatea Europeană Comunitatea Europeană fost înfiinţată în 1957. actul prin care s-a înfiinţat Comunitatea Economică Europeană. capital şi forţă de muncă. Olanda. ulterior. Obiectivul principal.33 În Tratatul de la Roma. cooperarea economică. Comunitatea Europeană avea ca rol iniţierea cooperării economice în vederea obţinerii de beneficii şi emitea pentru viitor ideea creării unui stat unic şi atotputernic. Era vizată crearea pieţei comune pentru bunuri.

dar nu şi o uniune economică şi financiară. Cel mai important a fost neâncrederea statelor şi teama că ar putea pierde suveranitatea şi identitatea naţională.cit. Aceştia beneficiau de împrumuturi. Ele reglementează activităţile pentru funcţionarea pieţei comune şi elaborează acte legislative aplicabile în ţările membre. În acest an au devenit membre încă 3 ţări. p. În ceea ce priveşte agricultura. pentru a-i echilibra bugetul a fost necesară creşterea contribuţiei suplimentare a membrilor. recomandări. statele europene 35 Peter Calvocoressi. Din aceasta cauză. Acest plan a avut iniţial succes. cu sediul la Luxembourg -Parlamentul European. al căror statut era stabilit prin tratate pe termen scurt. până în momentul în care s-a ajuns supraproducţie şi majoritatea bugetului era cheltuit pentru achiziţionarea surplusurilor. multe state doreau o piaţă comună. Pentru a-şi lărgi sferele de colaborare. cu unele ţări care necesitau un impuls pentru dezvoltare. Aceasta presupunea stabilirea preţurilor pentru produsele agricole-de către Comisia Europeană de la Bruxelles-peste preţurile mondiale. directive şi avize. pentru a asigura producătorilor un trai decent şi cumpărarea surplusurilor. format din şefii de stat şi de guvern ai ţărilor membre -Comisia Europeană -Consiliul de Miniştri -Curtea de Justiţie. finanţări şi acorduri comerciale preferenţiale .Vizitati www. op. În continuare. PAC a suferit mari dezechilibre şi. Cu toate acestea.ro ! Arhiva online cu diplome. Comunitatea Europeană s-a extins începând cu anul 1973. în 1986 Spania şi Portugalia. dar şi cu zone cu resurse strategice. care a însemnat reducerea terenurilor utilizate în agricultură şi a subvenţiilor. sau au rol de control şi consultanţă. a fost elaborată Politica Agricolă Comună (PAC). Comunitatea avea şi membri asociaţi. În ceea ce priveşte uniunea economică şi integrarea politică. Comunitatea ajungând la un numar de 320 milioane consumatori . În 1981 a aderat Grecia. tarif vamal extern unic şi libera circulaţie a capitalului şi forţei de muncă . cursuri si referate postate de utilizatori. prin eliminarea barierelor vamale.181 Pagina 35 din 46 . Reglementările legislative constau în reglementări cu caracter obligatoriu.35 Pe lângă membrii cu drepturi depline. S-a stabilit crearea uniunii vamale în decursul unei perioade de 12 ani.. -Consiliul European. Comunitatea a întâmpinat numeroase impedimente. cu sediul la Strasbourg -Comitetul Reprezentanţilor Permanenţi -Comitetul Economic şi Social Aceste organisme au puteri legislative sau executive. Pentru a contracara acest efect s-a propus o reformă.tocilar.

cursuri si referate postate de utilizatori. Paul Hoffman. SUA trebuia să obţină acordul voluntar al ţărilor. în 1986. Pagina 36 din 46 . şeful Adminstraţiei Europene pentru Cooperare.Vizitati www. anunţa crearea unei monede de rezervă-ECU-a cărei valoare era stabilită pe baza unităţii cursurilor europene şi a unei rezerve centrale de aur şi valută. statele europene şi-au unit forţele pentru a implementa politicile financiare şi monetare integrate. în urma dezbaterii Consiliului Securităţii Naţionale. să implementeze obiectivele politicii externe şi să interzică exporturile care afectau securitatea naţională. a condus la semnarea. în 1978.tocilar. Buna funcţionare a SME. care considera că apartenenţa la Comunitate îi afectează interesele naţionale). Pentru a corecta această criză. au fost acceptate. Britanicii şi francezii au respins listele americane cu restricţii şi au întocmit liste proprii. prin care se dorea finalizarea unificării comerciale până la sfârşitul anului 1992. a fost înfiinţat Sistemul Monetar European (SME). Cu toate acestea. au înţeles în scurt timp ca integrarea într-un organism supranaţional nu le afectează suveranitatea şi că pot obţine mai multe avantaje dacă se află în cadrul Comunităţii decât în afara ei. Chiar dacă iniţial au existat probleme care au întârziat integrarea (crize economice. rolul cel mai important fiind jucat de Franţa şi RFG 3. Acesta permitea fluctuarea cursurilor monedelor în mică masură. Problemele economice din anii ‘70-’80 au determinat creşterea şomajului şi instabilitatea cursurilor de schimb. opoziţia Marii Britanii.2 Relaţiile SUA-Europa de Vest SUA dorea să interzică exportul articolelor care erau deficitare în ţară. în valoare de 50 miliarde $. a fost desemnat de către Departamentul de Stat să poarte tratative cu ţările implicate în Programul de Reconstrucţie.ro ! Arhiva online cu diplome. a Actului Unic European. care. Reglementarile americane pentru exporturi s-au înăsprit. În 1949 au introdus Legea Controlului Exporturilor. deoarece semnarea unor tratate de îngrădire mutilaterală a exporturilor era ilegală şi contravenea Cartei ONU. pentru a obţine de la acestea acordul în privinţa îngrădirii exportului pentru anumite bunuri. care a funcţionat până în 1969 .

Armand Cleese.135 38 Alan Farmer. 2002.ro ! Arhiva online cu diplome. 2000. p. Dependenţa financiară a Regatului Unit faţă de SUA creşte mult. sub conducerea sa.56 Patrick O’Brien. cu îndeplinirea condiţiei de renunţare la sferele de interes şi chiar dorea ca marile puteri europene să fie obligate să renunţe la colonii. SUA accepta intrarea ţărilor în acest bloc. cit. În cele din urmă au reuşit să obţină scăderea.36 Legăturile dintre SUA şi Marea Britanie s-au adâncit odată cu alierea lor în lupta împotriva Germaniei şi a Japoniei în cel de-al II-lea război mondial .57 Pagina 37 din 46 . de care depindea mult refacerea economică a Marii Britanii. Belgiei. lucru ce implica şi Marea Britanie. inclusiv China şi Japonia. Editura Bic All. Relaţiile SUA – Marea Britanie Interesele Statelor Unite şi cele ale Marii Britanii au fost mereu mai degrabă complementare decât antagonice. SUA a cerut un preţ ridicat pentru ajutorul ei şi a emis un plan de reconstrucţie a ordinii economice internaţionale . p. Unii politicieni britanici. Britanicii au insistat foarte mult pentru a schimba hotărârea americanilor. SUA a întrerupt derularea Acordului de Împrumut şi Concesionare. Din acest motiv. au considerat colaborarea cu SUA esenţială pentru refacerea economică a Marii Britanii.38 36 37 Alan Farmer. cu 650 miliarde $. Alţii erau însă. Marea Britanie şi mare parte din Asia de Est. Reprezentanţii Marii Britanii. Marea Britanie:Politica externă şi colonială.75 miliarde $. odată cu semnarea Acordului de Împrumut şi Concesionare (Lend-Lease Agreement). Editura Ashgate. Marea Britanie trebuia să renunţe la sistemul preferenţial care favoriza ţările din imperiu şi să oblige toţi deţinătorii de depozite să-şi convertească lirele în dolari.37 SUA dorea să creeze. Au existat numeroase investiţii britanice în SUA şi un volum crescut al comerţului . ce consta în renunţarea ţărilor la sferele lor de interese. p. un bloc economic care să includă Americile.. Two Hegemonies. cu dobândă de 2%.tocilar. cursuri si referate postate de utilizatori. Franţei. a datoriilor din contul Acordului Lend-Lease (datoriile totalizau 21 miliarde $) şi un împrumut de 3.Vizitati www. colaborarea s-a menţinut constantă. op. În august 1945. tot mai îngrijoraţi de creşterea dependenţei faţă de americani şi le era teamă că Marea Britanie va ajunge un satelit al Americii. cum ar fi Winston Churchill. Italiei şi Olandei s-au întâlnit la Paris în 1949 şi au convenit să adopte integral lista anglo-franceză. Ei considerau că americanii intenţionează să îşi îmbunătăţească situaţia economică pe seama britanicilor.

văzând avantajele restabilirii lirei sterline ca monedă de schimb internaţională.. cursuri si referate postate de utilizatori. 39 Patrick O’Brien. în care să-şi elibereze treptat sferele de influenţă şi să fie în continuare capabilă să menţină controlul asupra unei mari părţi din imperiul său colonial. Aceştia erau sceptici în privinţa faptului că ordinea ar putea fi restabilită pe baza vechilor principii universale. Marea Britanie a sprijinit intenţia americană de a crea un comerţ multilateral. SUA susţinea liberalizarea completă a relaţiilor economice internaţionale.p 136 Pagina 38 din 46 . SUA a lansat în 1947 Planul Marshall pentru a ajuta reconstrucţia economiei europene şi prevenirea atragerii ţărilor în sfera de influenţă sovietică. Deoarece tentativa de a introduce convertibilitatea şi relaţiile economice multilaterale a eşuat iniţial si nu a putut fi realizată decât la începutul anilor ’60.39 Ca primă superputere. Speranţele într-un comerţ multilateral şi convertibilitatea monedelor. Acest standard elimina incoerenţa în acordarea creditelor către ţările aflate constant în deficit. Guvernul SUA era divizat între cei care favorizau o relaţie specială cu Marea Britanie. Contrar acestei viziuni.cit. Englezii prezentau un ataşament ridicat faţă de menţinerea unei sfere de influenţă ridicate. Marea Britanie a beneficiat de un ajutor de aproape 3 miliarde $ în cadrul Planului Marshall. Delegaţiile britanică şi americană de la Bretton Woods au înaintat planuri total diferite şi înţelegerea finală a fost emisă mai mult pe baza ideilor americane decât a celor britanice. Marea Britanie s-a confruntat mai mult cu dezavantajele decât cu avantajele de a fi o putere economică. ca fundament al ordinii economice internaţionale. cu scopul de a clădi o ordine economică internaţională stabilă şi cei care erau împotriva emiterii oricăror concesii faţă de Marea Britanie.Vizitati www. au fost amânate. pentru a permite acesteia să fie un competitor abil în expansiunea noii lumi economice. Cu toate acestea parteneriatul a fost mereu inegal. Marea Britanie a menţinut legături strânse cu SUA. op.ro ! Arhiva online cu diplome. au contribuit la neglijarea investiţiilor pe termen lung. Cu toate acestea. reconstruirea serviciilor financiare şi de asigurare şi a portofoliului de investiţii britanic. atât în sfera economică cât şi militară. Marea Britanie favoriza o perioadă de tranziţie. Viziunea britanică era diferită. Americanii se opuneau îndepărtarii de la principiile financiare clasice şi susţineau reintroducerea standardului aur. Această divergenţă de opinii nu a favorizat negocierile de după război şi de aceea multe planuri economice nu au fost realizate. Povara cheltuielilor economice şi supraevaluarea monedei.tocilar.Armand Cleese . Economia britanică nu a fost reorganizată cu succes.

SUA a adoptat Legea cu privire la îngrădirea asistenţei mutuale pentru aparăre. Această hotărâre se aplică unui număr de 200 de bunuri. precum şi din industria petrolului şi a transporturilor. La începutul anului 1951.4 Asia şi Occidentul 40 Joseph Harrington.. p. care includea un embargo pentru exportul de arme. luând decizia de a nu acorda licenţă de export. Ulterior. pe lângă faptul că era un posibil stimulent economic. muniţie. Bruce Courtney. Departamentul Comerţului a cerut licenţă pentru toate exporturile către Blocul Sovietic. cursuri si referate postate de utilizatori. incluse în “Lista Aprobată”. Relaţiile SUA-Europa de Est Relaţiile economice SUA-URSS s-au întrerupt brusc în 1945.ro ! Arhiva online cu diplome. pentru faptul că depindeau de comerţul cu Blocul Sovietic şi se temeau de represalii militare. prin anularea de către americani a Acordului de Împrumut şi Concesionare ( Lend-Lease Agreement). care puteau fi folosite la fabricarea unor materiale de război.cit. americanii au interzis acordarea de asistenţă oricărei ţări care exportă produse cu potenţial militar Blocului Sovietic. Mai mult. Aceste restricţii erau impuse tuturor naţiunilor care primeau asistenţă militară. Ca urmare a izbucnirii războiului din Coreea şi a conştientizării faptului că Europa Occidentală nu sprijină eforturile SUA pentru îngrădirea exporturilor. Tot în 1951. legea interzicea exportarea oricăror produse de o deosebită importanţă strategică.40 3. materiale din domeniul energiei atomice. considerând această cerere echivalentă cu un embargo.tocilar. prin faptul că acest embargo ar determina cu siguranţă apropierea ţărilor Est-europene de URSS. Acest împrumut. Departamentul de Stat şi-a motivat opinia.140.Vizitati www. produselor destinate Blocului Sovietic. dar Departamentul de Stat s-a opus. era considerat de URSS o compensaţie financiară pentru efectivele sale militare din cadrul forţelor aliate de război.economică sau financiară din partea SUA. op. cele 2 departamente americane au ajuns la un compromis. Multe din ţările din Europa de Vest nu erau dispuse sa coopereze la acest embargo.142 Pagina 39 din 46 . URSS avea mare nevoie de acest împrumut şi anularea lui a fost percepută ca agresivă.

în anii ’50. cursuri si referate postate de utilizatori. Această performanţă economică asiatică a fost în contrast cu modesta creştere sau chiar stagnare a economiilor europene . Procesul de dezvoltare economică s-a extins la “tigrii asiatici” (Hong Kong. Acest proces a început în Japonia. aceasta fiind considerată pentru o perioadă de timp o excepţie. manifestându-se şi la Filipine. Bucureşti. Bogăţia şi puterea obţinute prin dezvoltarea cu succes a economiei. conferă ţărilor asiatice convingerea că au demonstrat superioritatea morală şi culturală.ro ! Arhiva online cu diplome. Dezvoltarea rapidă a economiei asiatice elimină teoria anterioară care identifica bogăţia cu Occidentul şi subdezvoltarea cu tot ceea ce este non-occidental. în 1949 41 Samuel Huntington. Americanii considerau China aliatul cheie în Asia. în timp ce Japonia a reuşit această performanţă în 33 de ani. ca ţară non-occidentală. în SUA 47 de ani. practicilor şi instituţiilor occidentale. India şi Vietnam. 8-10%. Dublarea venitului pe cap de locuitor a durat în Marea Britanie 58 de ani. Singapore) şi apoi la China. Dezvoltarea economică a Asiei a constituit unul dintre cele mai semnificative evenimente din a doua jumătate a secolului XX. Dezvoltarea şi modernizarea Japoniei s-a făcut prin împrumutarea tehnicilor. Aceste ţări au avut o perioadă de aproximativ un deceniu rate de creştere medii anuale de cca. Taiwan. Thailanda şi Indonezia. adaptate cu succes la tradiţionala cultură japoneză. 1998.Vizitati www. Japonia este o ţară solitară şi tendinţa sa de a-şi ţine pieţele închise împiedică oarecum dezvoltarea mai amplă a comerţului intra-regional în Asia de Est.tocilar. Coreea de Sud. O extindere asemănătoare a comerţului s-a produs mai întâi între Asia şi lume şi apoi în interiorul Asiei. În 1945 China s-a numărat printre învingătorii celui de-al doilea Război Mondial şi a obţinut un mandat de membru permanent în Consiliu de Securitate al ONU. reprezentat în mod special de SUA. Ciocnirea civilizaţiilor şi refacerea ordinii mondiale. Indonezia în 17 ani. Cu toate acestea. deoarece. Editura Antet.41 Dezvoltarea economică asiatică modifică echilibrul puterilor între Asia şi Occident. Malayesia. însă aceasta s-a îndreaptat spre comunism. a reuşit să se modernizeze cu succes şi să devină dezvoltată din punct de vedere economic. p149 Pagina 40 din 46 . Coreea de S în 11 ani şi China în 10 ani. Societăţile asiatice devin din de în ce mai puţin sensibile la cererile şi interesele SUA şi din ce în ce mai mult capabile să reziste presiunii venite din partea SUA şi a altor ţări occidentale.

Coreea de Sud şi China) a crescut de la mai puţin de 20% în 1970.). fiind proclamată Republica Populară Chineză. o nouă conducere a reorientat China spre capitalism.cit. Ali Razm Ara.3.43 Parlamentul de la Teheran a refuzat oferta A. p. patriot devotat. responsabil al negocierilor cu A.I. după ce a obţinut promisiunea de ajutor din partea americanilor. 42 43 Samuel Huntington. deoarece tehnicienii britanici nu se supun noii companii naţionale iraniene. cit. iar URSS-ul a devenit îngrijorat la apariţia unui nou pol de putere comunistă. În aprilie 1951 Mossadiq este numit prim ministru şi Şahul acceptă să promulge legea naţionalizării şi refuză arbitrajul propus de britanici. Opinia publică iraniană a reacţionat prin numeroase manifestaţii.Vizitati www. Importul din Uniunea Sovietică a avut câştig de cauză asupra celui din Occident.O.O. 3..205 Pagina 41 din 46 . care nu i se supune şi ar putea opune rezistenţă.I. op.O. China s-a definit ca ţară socialistă pe cont propriu. Truman încearca o conciliere. însă aceasta eşuează şi Marea Britanie retrage toate facilităţile comerciale oferite Iranului şi întoarce din drum transporturile destinate acestuia. care considera că ţara nu poate exploata singură petrolul. la aproape 30%. Hong Kong. Rafinăria este obligată să îşi închidă porţile. Între Mossadiq. când noul prim-ministru al Iranului. cursuri si referate postate de utilizatori.ro ! Arhiva online cu diplome. Această companie transforma-se Iranul în principalul producător de petrol şi a construit la Abadan cea mai mare rafinărie din lume. de dublare a redevenţelor sale şi a declanşat o campanie pentru naţionalizarea industriei hidrocarburilor. vol. comerţul între ţările zonei culturale chineze (ASEAN. aceştia invocând acordul petrolier din 1933.C. Cu toate acestea. care susţine naţionalizarea prin orice mijloace a petrolului şi Razm Ara.C.42 La începutul anilor ’90.C. spre sfârşitul anilor ’70.. se declanşează o dispută intensă şi acesta din urmă este asasinat. Taiwan. a redeschis negocierile cu Anglo-Iranian Oil Company (A. op.I. Ulterior. fiind dezamăgită de lipsa ajutorului american şi l-a numit pe Mossadiq.152 Andre Fontaine. p. Acest fapt a fost determinat de eşecul comunismului de a genera creştere economică şi succesul capitalismului în Japonia. Comerţul acestor ţări cu Japonia a scăzut de la 23% la 13%.5 Crizele petrolului Prima criză a petrolului s-a declanşat în 1950.tocilar.

În toamnă.C.Vizitati www. Mossadiq pierde sprijinul armatei şi.46 Criza petrolului din 1973 este rezultatul unui război teritorial. care. şi vânzarea petrolului stocat. Iraq. iar reacţia ţărilor arabe.Turcia. Încercând să se impună autorităţii Şahului. britanicii 40% şi francezii 6%. în cadrul unor negocieri ulterioare. Estul şi Vestul reacţionează imediat. Preţul ţiţeiului explodează şi SUA caută să negocieze cât mai repede reglementarea acestei crize.) şi un consorţiu în care americanii deţin 40% din acţiuni. Criza este soluţionată în cele din urmă în 1954. devotat britanicilor este asasinat. care să servească drept atu. Ibidem. cursuri si referate postate de utilizatori.O.I. În cadrul acestui acord Iranul primeşte jumătate din profituri. nu întârzie să apară. în baza tratatului sovieto-persan putea invada Nord-ul ţării. pornit de egipteni împotriva Israelului.ro ! Arhiva online cu diplome. Truman acordă un împrumut de 23 milioane de dolari Iranului şi încearcă să-l ajute pe Churchill să intervină pentru obţinerea compensaţiilor pentru A. prin care aceasta are dreptul să-şi menţină trupe în zona canalului Suez. Iran şi Pakistan semnează Pactul de la Bagdad. însă acestea nu debarcă. egipteni şi sirieni atacă Peninsula Sinai şi Înălţimile Golan.45 În 1955. Mossadiq expulzează tot personalul britanic al rafinăriei. Ca răspuns.44 Marea Britanie doreşte cu orice preţ să păstreze rafinăria de la Abadan şi se teme că pierderea acesteia ar putea duce la dispariţia prezenţei britanice în Orient. britanicii trimit trupe în apropierea Iranului.I.cit. Între timp.info/history Pagina 42 din 46 . Acest eveniment este urmat de numeroase manifestaţii şi atacuri împotriva britanicilor la Cairo. op. 44 45 Andre Fontaine. Pentru a-şi proteja investiţiile. Atacarea Iranului putea declanşa intervenţia URSS-ului. pentru a-şi oferi reciproc asistenţă în caz de agresiune în regiune. SUA furnizează armament şi materiale de război Israelului. datorată existenţei petrolului. regele Iordaniei. intervenind prin manevre militare şi diplomatice. când este semnat un acord între National Iranian Oil Company (N. ulterior postul de primministru. În vara anului 1951. prim-ministrul Egiptului denunţă tratatul încheiat în 1936 cu Marea Britanie. Mossadiq reuşise să obţină puteri depline din partea Parlamentului de la Teheran şi hotărăşte să rupă complet relaţiile diplomatice cu Regatul Unit. La 6 octombrie 1973. Având în vedere importanţa strategică a zonei.C. cu scopul de a obţine avantaje teritoriale. Acestea decid un embargo al ţiţeiului brut destinat SUA.O.p213 46 www. producătoare de petrol.tocilar.coursework.

p.128 Pagina 43 din 46 .. cit.tocilar. op.Vizitati www. Criza se încheie la 26 octombrie.47 47 Jean-Louis Dufour. URSS face presiuni asupra ţărilor arabe pentru încetarea luptelor şi ameninţă cu o intervenţie directă.ro ! Arhiva online cu diplome. cursuri si referate postate de utilizatori.

tocilar. 1998. prin care intenţionează să pună capăt rivalităţii dintre cele 2 superputeri. în care se desfăşoară evenimente ca războiul din Coreea. Nixon şi SALT II de către Brejnev şi Carter. Editura Routledge. Războiul Rece a determinat transformări la scară largă. Pe parcursul a aproape jumătate de secol. materializându-se într-o luptă a “orgoliilor politice”. economic. Acestea au devenit miza rivalităţii între SUA şi URSS. Pentru o perioadă lungă de timp. la moartea lui Stalin şi este considerată o perioadă de risc scăzut. este caracterizată de o accelerare a cursei înarmărilor. creşterea puterii economice a Japoniei.ro ! Arhiva online cu diplome. socialism şi capitalism. este cunoscută sub numele de “Războiul rece”. Cea de-a doua perioadă este una de risc şi confruntare. cum ar fi : decolonizarea lumii a treia. CONCLUZII Perioada cuprinsă între sfârşitul celui de-al doilea război mondial şi până la destrămarea URSS. în funcţie de intensitatea tensiunilor ce s-au dezvoltat între blocul Occidental şi cel de Răsărit. ce s-a răsfrânt asupra ţărilor în curs de dezvoltare şi mai ales asupra lumii a treia. se încearcă destinderea şi normalizarea relaţiilor internaţionale. semnarea acordului SALT I de către preşedintele sovietic Brejnev şi preşedintele SUA. Au loc numeroase întâlniri şi negocieri.48 Războiul rece poate fi împărţit în patru perioade. în anul 1991. Ultima perioadă. Acest interval de timp stă sub semnul rivalităţii între Occident şi Orient. criza rachetelor din Cuba şi războiul din Vietnam. ce generează în final destrămarea imperiului sovietic. criza Berlinului. p15 Pagina 44 din 46 .Vizitati www. libertate şi îngrădire. 48 Zaki Laidi. În definitiv. la nivel politic. URSS nu mai este capabilă să susţină confruntarea cu SUA şi ajunge într-o stare de colaps. Germaniei şi conflicte regionale sângeroase. creştere economică pentru SUA şi colaps pentru Uniunea Sovietică. Aceasta a însemnat cheltuieli importante. Războiul Rece a schimbat ordinea mondială. care se finalizează cu venirea la putere în URSS a lui Mihail Gorbaciov. Acesta lansează conceptul “noua gândire politică”. În cea de-a treia perioadă. până în 1953. cursuri si referate postate de utilizatori. Prima perioadă se întinde de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. care începe în 1969. acest eveniment ce a marcat sfârşitul secolului XX. supranumită şi “al doilea război rece”. A world without meaning. social şi cultural. poate fi văzut chiar ca o confruntare între bine şi rău.

Totuşi . Organizaţiile de comerţ aliate cu Washington-ul sau cu Moscova. Fiecare bloc avea un scop precis şi bine delimitat. 49 Conflictul a devenit subiectiv. în funcţie de evenimentele ce au apărut în diversele puncte strategice ale lumii. Geografia politică şi economică a Războiului Rece a fost caracterizată folosind termenii de “blocuri” sau “lumi”.ro ! Arhiva online cu diplome.tocilar. Originea istorică a Războiului Rece.Vizitati www. Analizând şirul evenimentelor de pe toată perioada războiului rece. De asemenea.Cel mai 49 Ibidem Pagina 45 din 46 . la testarea a două universalităţi. deoarece balanţa se putea înclina în orice moment în favoarea unuia dintre competitori. derivă cu siguranţă din capacitatea celor doi lideri supremi-URSS şi SUA. Premisa colapsului uneia dintre puteri determină tensiune continuă. Finalul de an 1989 a însemnat pentru ţările fostului bloc comunist o perioadă de frământări sociale şi politice majore. pentru a avea acces la minereuri de importanţă strategică şi coridoare de transport. Bulgaria şi Ungaria. putem observa o schimbare permanentă a echilibrului între interesele militare şi cele economice. Mobilizarea permanentă era obligatorie. mai întâi în Polonia şi apoi în Cehoslovacia. precum piesele unui domino. de a deţine supremaţia în stabilirea ordinii mondiale. în timp ce “lumea aIIa” promova socialismul. “Lumea I” promova capitalismul. Dramatismul conflictului provine şi din prezenţa factorului nuclear. au dezvoltat o intensă rivalitate şi şi-au definit sfere vaste de influenţă în întreaga lume. evoluând parcă de la o luptă privată a două naţiuni mândre. care a devenit incapabilă să mai susţină cursa cu SUA. Efectele imediate au fost agravarea şi dramatizarea confruntării. Fiecare dintre acestea se lupta să dezvolte alianţe cu naţiunile din lumea a treia. În sens strict sfârşitul războiului rece este marcat de destrămarea URSS.din motive de securitate interesele militare au fost mereu prezente. care erau văzute ca fiind relativ fixe şi impermeabile şi care erau separate de aşa numita “cortină de fier”. Regimurile socialiste au căzut treptat. cursuri si referate postate de utilizatori. acest eveniment poate fi văzut ca cea mai completă şi formală încercare de “a adăuga înţeles puterii”. folosindu-si toate resursele disponibile pentru îndeplinirea acestuia.de a se înarma cu arme moderne de distrugere în masă. Sfârşitul războiului rece a fost anticipat de prăbuşirea regimurilor comuniste în ţările Blocului Sovietic. Un aspect important al geopoliticii Războiului Rece este rivalitatea dintre uniunile de comerţ internaţional. ambele oferind “cheia modernităţii”.

Vizitati www.ro ! Arhiva online cu diplome. a fost căderea Zidului Berlinului în noiembrie 1989. Politica de colaborare iniţiată de Gorbaciov şi întâlnirile sale cu George Bush. SUA sunt cele care au câştigat acest război. reuşind să-şi menţină supremaţia şi titlul de primă superputere. cursuri si referate postate de utilizatori. Prin urmare. dar nu au schimbat iminentul colaps al URSS. important eveniment ce a marcat începutul sfârşitului pentru comunism şi implicit pentru războiul rece. Pagina 46 din 46 . Acesta a avut loc în 1991 şi a condus la crearea unei Comunităţi de state independente. au fost un pas înainte.tocilar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful