1

PROGRAM DE EVIDENTA A EXPLOATARII ZILNICE A AUTOVEHICULELOR

CUPRINS

CAPITOLUL 1:SISTEMUL DE EVIDENTA AL EXPLOATARII AUTOVEHICULELOR...«2 1.1 PREZENTAREA FISEI DE ACTIVITATII ZILNICE (FAZ) A AUTOVEHICULULUI..3 CAPITOLUL 2 :FUNCTIONAREA PROGRAMULUI«««««««««««««««««.5 2.1 Descrierea foii FAZ calcul«««««««««««««««««««««««««5 2.2 Realizarea functiei de stergere a datelor (RESET)««««««««««««....6 2.3 Realizarea formularului pentru date generale despre autovehicul««««..10 2.4 Realizarea formularului pentru date de exploatare ale autovehiculului ««15 CAPITOLUL3 : REALIZAREA FORMULARULUI FISEI ACTIVITATII ZILNICE A AUTOVEHICULULUI...............................................................................................................20 3.1 Realizarea fetei principale«««««««««««««««««««««««.«22 3.2 Realizarea fetei spate (verso)««««««««««««««««««««..««.24 CAPITOLUL4 : REALIZAREA CENTRALIZATORULUI LUNAR DE COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI««««««««««««««««««««««««««««««««««26

CAPITOLUL5 : ASCUNDEREA FOILOR DE CALCUL SI PROTEJAREA FOII «.«..28 ACESTORA 5.1 Ascunderea foilor de calcul FAZ (fata si verso )«««««««««««..«28 5.2. Protejarea celulelor foii meniu FAZ calcul impotriva modificarii accidentale a formulelor aflate in acestea ««««««««««««««««««««««..«.«..29

BIBLIOGRAFIE««««««««««««««««««««««««««««...««««.30

2 1.SISTEMUL DE EVIDENTA AL EXPLOATARII AUTOVEHICULELOR Sistemul se adreseaz unit ilor de transporturi, produc ie, distribu ie de m rfuri, administrare a domeniului public, institu iilor administra iei publice, oric ror altor structuri de in toare de autovehicule. Func iuni Sistemul prelucreaz foile de parcurs i emite fi a activit ii zilnice (FAZ) , precum i alte rapoarte cu informa ii pentru eviden a, analiza i controlul activit ii de exploatare auto. Principalele func iuni ale sistemului sunt: -eviden a aliment rii cu combustibil i uleiuri -eviden a kilometrilor efectivi i a orelor de func ionare a motorului -calculul kilometrilor echivalen i -calculul consumului normat de combustibil i ulei -determinarea diferen elor de consum efectiv i normat, de combustibil i ulei -eviden a parcursului - în cadrul normelor de între ineri i revizii - i stabilirea restului de kilometri de efectuat pân la norm ori semnalarea dep irii acesteia -eviden a inspec iilor tehnice de efectuat i semnalarea scaden ei efectu rii lor -eviden a datei ultimelor schimb ri de acumulator i de anvelope La prelucrarea datelor, sistemul are în vedere urm toarele principii: -calculul consumului normat de combustibil i ulei se face pe baza normativului privind parcursul pe categorii de drum, condi iile de circula ie i consumul mediu de combustibil normele de între ineri, revizii i eviden a parcursurilor în cadrul normelor respect normativul privind între inerea preventiv i repara iile curente ale autovehiculelor utilizatorul poate declara consumuri medii i norme proprii, ce pot fi exprimate fie în kilometri echivalen i, fie în kilometri efectivi -eviden a activit ii unor utilaje de construc ii cum sunt automacaralele sau autopompele de beton, pe baza orelor de func ionare a motorului Avantaje -economii de combustibil, prin controlul consumului pe parcursul lunii i prin determinarea precis a diferen elor de consum la sfâr itul lunii -prevenirea uzurii premature a motorului, prin efectuarea între inerilor i reviziilor la îndeplinirea normei de parcurs ; -prevenirea retragerii autovehiculului din circula ie, prin efectuarea la scaden a inspec iei tehnice periodice ; -reducerea costurilor exploat rii autovehiculului, prin fundamentarea deciziei de achizi ionare i schimbare a acumulatorilor i anvelopelor ;

2 .1.1.2 Fig .1.1 PREZENTAREA FISEI DE ACTIVITATII ZILNICE (FAZ) A AUTOVEHICULULUI Fisa FAZ prezinta doua fete : fata si verso prezentate in figurile 1.Fata spate (verso) a formularului Fisei Activitatii Zilnice a Autovehiculului .1 si 1.Fata principala a formularului Fisei Activitatii Zilnice a Autovehiculului Fig .3 1.

kilometrii efectivi si echivalenti de la punerea in exploatare a autovehiculului ( de la nou) . 4. 7.4 Dupa cum se observa fata principala trebuie sa contina urmatoarele informatii . 6.Anul current .Numarul si data comenzii de intrare in atelierul de reparatii a autovehiculului . Fata verso a formularului cuprinde decada a treia a lunii si datele de sfarsit de luna .Numele si prenumele conducatorului auto . 6. 9. 9.Denumirea firmei care exploateaza autovehiculul .autospecialelor PSI etc. 3. RT2 sau RK . puntilor si a altor agregate sau instalatii speciale din dotarea autovehiculului.kilometrii efectivi zilnici parcursi . de la efectuarea RT1 . Consum de ulei efectiv [litrii] . 11.Diferente de consum combustibil ( efectiv-normat = ±litrii ).consumul efectiv de combustibil [litrii ] . 5. Formularul mai contine si date legate de exploatarea autovehiculului .Numarul foii de parcurs . 4. 10.Luna curenta . 8. 2.Rest in rezervor la inceput de luna [litrii] . 11. pe care le vom numi Date de Exploatare despre autovehicul care sunt : 1. La sfarsitul fiecarei decade a lunii datele de pe fiecare coloana a formularului se cumuleaza oferind o imagine a activitatii de exploatare .kilometrii echivalenti zilnic parcursi necesari pentru stabilirea normelor de reparatii ale motorului cutiei de viteze .Numarul de imatriculare . .necesari pentru stabilirea normelor de rulare a anvelopelor autovehiculului. 7.Kilometrii efectivi cumulati la inceput de luna . 10. 8.Tipul autovehiculului.Consum de ulei normat [ litrii ] . sau cutiei de viteze . 5. Se mai pot mentiona : kilometrii echivalenti cumulati de la ultima reparatie a motorului .Consumul normat de combustibil [litrii] .autopompelor de beton . kilometrii ehivalenti si efectivi pe fiecare categorie de drum . pe care le vom numi in aceasta lucrare Date Generale despre autovehicul : 1.Numarul si data comenzii de reparatie.Consum ulei de motor [litrii]. 12. 2.Consumul de combustibil [l/100km] . 3.Cantitatea de combustibil alimentata .Kilometrii echivalenti cumulati la inceput de luna .automacaralelor . puntilor .de la interventia asupra unor instalatii ale autovehiculului in cazul autocisternelor .Diferente de consum ulei ( efectiv-normat = ±litrii ).

FUNCTIONAREA PROGRAMULUI 2. Fig .. care sterge toate datele din celulele celor doua tabele si deci din cele doua fete ale formularului . 1 este folosit pentru fixarea datelor generale .1.Introducere date exploatare ³.1 Descrierea foii FAZ calcul Fiecare autovehicul are un fisier format din trei foi de calcul .Introducere date generale ³ .. comfirmati de beneficiar a fi acceptati la plata . iar celelalte doua reprezinta formularul fata si verso al FAZ-ului.Foaia FAZ calcul cu toate elementele componente Pe foaia de parcurs a autovehiculului conducatorul auto trece defalcat kilometrii efectivi parcursi de autovehicul pe diferite categorii de drum . .din care una este pentru introducerea datelor . Butonul pentru stergere date din cele doua tabele .. iar apoi foaia de parcurs se depune la impiegatul autocoloanei. Tabelul nr 2 cuprinde datele de exploatare ale autovehiculului care se incarca zilnic . Butonul pentru imprimarea FAZ verso. Butonul pentru deschiderea formularului .Stergere date table (Reset)´.2. Butonul pentru imprimare FAZ fata . Butonul pentru deschiderea formularului .5 2. Impiegatul la inceputul lunii salveaza folderul corespunzator autovehiculelor care folosesc un anumit tip de combustibil sub alta denumire parcurgand etapele: File > Save As > Luna/an. Aceasta foaie cuprinde doua tabele si cinci butoane cu urmatoarele functiuni : Tabelul nr. Apasa apoi butonul .

precum si optional combinatia de taste <CTRL+Caracter alfabetic> destinata apelarii rapide a Macro-ului (short-cut). In momentul in care se doreste stoparea inregistrarii instructiunilor se apasa (click mouse) butonul Stop din aceasta fereasta de inregistrare. Vom numi aceasta macroinstructiune Curatire Fig .2. Macroinstructiunea inregistrata este : . atunci cand se apasa un anumit buton special . care a fost construit astfel : -din meniul Tools se alege Macro > Record New Macro Fig .3 .2 Realizarea functiei de stergere a datelor (RESET) Stergerea datelor se realizeaza .2.Selectarea optiunii Macro > Record New Macro In urma apelarii acestei optiuni pe ecran apare o fereastra pentru editarea numelui sub care se va inregistra Macro-functia.2.Completarea casetei de inregistrare a macroinstructiunii Se insereaza celulele E3 : E13 din tabelul 1 si se apasa tasta Delete .6 2. apoi se sterg coloanele de date din tabelul 2 (toate campurile cu fond alb) Dupa iesire din acest editor (prin tastarea butonului ³OK´) pe ecran apare fereastra care arata faptul ca inregistrarea instructiunilor care sunt efectuate in Sheet este activa.

Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("H31:H40").Select Selection.ClearContents Range("Q31:Q40").ClearContents Range("B31:B40").Select Selection.ClearContents Range("L42:L52").Select Selection.ClearContents Range("J31:J40").ClearContents Range("B42:B52").Select Selection.ClearContents Range("P20:P29").Select Selection.Select Selection.Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("F42:F52").ClearContents Range("L31:L40").ClearContents Range("D31:D40").ClearContents Range("J42:J52").Select Selection.ClearContents Range("P42:P52").ClearContents Range("S31:S40").Select Selection.ClearContents Range("P31:P40").Select Selection.Select Selection.Select Selection.Select Selection.Select Selection.Select Selection.Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("H42:H52").ClearContents Range("Q42:Q52").ClearContents Range("E3:E13").ClearContents Range("F20:F29").7 Sub Curatire() ' ' Curatire Macro 'Range("B20:B29").Select Selection.ClearContents End Sub .Select Selection.ClearContents Range("F31:F40").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("D42:D52").Select Selection.ClearContents Range("Q20:Q29").Select Selection.Select Selection.ClearContents Range("D20:D29").ClearContents Range("J20:J29").Select Selection.ClearContents Range("s42:s52").ClearContents Range("H20:H29").ClearContents Range("L20:L29").ClearContents Range("S20:S29").

Label (etichet ) Acest element de control se folose te pentru a ad uga un text de dimensiuni foarte reduse la formular (destinat de exemplu pentru furnizarea de informa ii în leg tur cu alt element de control sau pentru a eviden ia alt element al formularului). Aceast etichet nu este legat de nici o celul . nu se pot modifica îns tipul sau m rimea caracterelor.8 Pentru construirea butonului care va comanda executia macroinstructiunii de .4 . Acest element este folosit pentru a grupa elemente de control legate între ele.Edit Box( caseta de editare ) Aceasta este o caset de introducere a datelor de tip text. 2. Apasand click dreapta cu mouse-ul pe buton si alegand Format Control se allege fontul Arial Black Regular .care incepand de la stanga la dreapta si de sus in jos au urmatoarele semnificatii: 1. 3. Este folosit în elementele de control ale casetei de dialog Visual Basic. iar prin procedeul drag&drop se deseneaza forma acestuia .Consruirea butonului de comanda Stergere date table (Reset) Din caseta Forms se alege tipul Button ( al II-lea din dreapta sus ) .Group Box (caset grup) Este vorba despre un dreptunghi cu etichet i chenar. calendaristice sau referin e la celule. Caseta contine 16 elemente de control. se procedeaza astfel: Din meniul principal View se allege Toolbars .2..12pt de culoare rosie pentru a atentiona pericolul stergerii datelor din cele doua tabele. . cum ar fi butoane de op iune sau casete de validare. Fig . numerice.curatire¶¶ . apoi Forms . este de cele mai multe ori dezactivat când v afla i într-o foaie de calcul.

7. casetele de validare sunt independente una de cealalt . 12.List Box (caset cu list ) Aceast caset con ine o list de elemente aflate în rela ie cu con inutul unui grup de celule dispuse în alt parte a foii de calcul. 10. numai un singur buton dintr-un grup poate fi selectat la un moment dat Fiecare buton are alocat un num r. Este returnat num rul butonului selectat.Combo Box (caset combinat ) O caset cu list prev zut cu o caset de text i o s geat de derulare. 5. Selectarea unui element din list returneaz pozi ia elementului selectat în interiorul listei.Option Button (buton de op iune) Butoanele de op iune sunt grupate. 15Toggle Grid (comut re eaua) Acest buton aplic sau ascunde re eaua de linii a foii de calcul. Este folosit pentru m rirea sau mic orarea unei valori cu incremente controlate. aceasta înseamn c pot fi marcate mai multe casete o dat .Combination Drop-Dawn Edit Box (combina ie între o caset cu list derulant i o caset de editare) O list derulant cu o caset de editare. Chiar i atunci când sunt incluse în interiorul unei casete de grup.SpinButton Acest buton are s ge i în sus i în jos i poate fi ata at la o celul . De cele mai multe ori este dezactivat îh registrele de calcul. este de cele mai multe ori dezactivat în registrele de calcul.Edit Code Selecta i aceasta pentru a edita codul alocat elementului de control selectat. 14. Utilizatorii pot executa clic pe s ge ile de derulare pentru deplasarea pu in câte pu in sau pot folosi caseta de derulare pentru deplasarea rapid în interiorul listei. 6.Control Properties Deschide caseta de dialog Properties când este selectat un element de control. 11.9 4. este de cele mai multe dezactivat în registrele de calcul. Elementul selectat apare în caseta de text. Controlul retumeaz True când este bifat i False când nu este. Programul macro trebuie definit înainte de crearea butonului. 13. 9.O caset cu list combinat cu o caset de editare. Utilizat ca element de comand în casetele de dialog. Utilizat ca element de comand în casetele de dialog.Check Box (caset de validare) Aceast caset este utilizat pentru a selecta sau a anula selectarea unei op iuni. . 8. 16Run Dialog (rularea casetei de dialog) Acest element este utilizat la testarea casetelor de dialog ce au fost ad ugate la o foaie de calcul.Scroll Bar (bar de derulare) Acest element de control se folose te în cazul unei liste lungi de valori.Combination List/Edit Box (combina ie între caset cu list i caset de editare) .Command Button (buton de comand ) Este folosit pentru a crea un buton pe care îl pute i ac iona pentru a rula un program macro.

casetele de validare sunt independente una de cealalt . codul corespunz tor elementului de control selectat. .Text Box Este asem n tor cu elementul de control Labei.Tabelul care contine datele generale despre autovehicul Coloana alba trebuie sa contina acele date generale pe care le vom introduce cu ajutorul unui formular pe care il vom construe astfel: Tools > Macro > Visual Basic Editor > Insert > UserForm .Design Mode Se activeaza acest element pentru a putea edita i manipula elementele de control. aceasta înseamn c pot fi marcate mai multe casete simultan. în editorul Visual Basic.Aceasta forma este insotita de caseta Toolbox care contine urmatoarele elemente : 1. dar se folose te în cazul textelor mai lungi.2. Fig .5 . 2. 4.10 2.6 . 5.View Code Executand clic pe acesta se deschide.Properties Executand clic pe acesta se deschide lista Properties pentru elementul de control.Check Box Aceast caset este utilizat pentru selectarea sau anularea select rii unei op iuni. 3. Chiar i atunci când sunt incluse într-o caset de grup.3 Realizarea formularului pentru date generale despre autovehicul Inainte de trecerea la realizarea formularului se construieste un tabel care contine 13 linii si 3 coloane in care se trec toate informatiile cu caracter general despre autovehicu. Acest tabel se plaseaza tot in foaia meniu langa butoanele folosite pentru rularea macroinstructiunilor care efectueaza functiile automatizate ale aplicatiei . cu forma din figura 2.

Spin Button Acest buton are s ge i în sus i în jos i poate fi ata at unei celule.11 6. 7. 12.List Box Acest tip de caset con ine o list de elemente.Option Button Butoanele de op iune sunt folosite pentru a selecta un element dintr-un grup. 11.Image Acest element de control v permite s include i o imagine într-un formular. Datele pot fi introduse i manual în caseta de text.Toggle Button Acest buton r mâne ap sat atunci când se execut clic pe el i nu revine decât atunci când se mai execut clic înc o data. 10. Fig . 13. 14. Se folose te pentru m rirea sau mic orarea valorilor cu incremente controlate.6 .Scroll Bar Se folose te în cazul unei liste lungi de valori.More Controls Selecta i acest element de control pentru a vedea o list cu elemente suplimentare de control ActiveX instalate în sistemul dumneavoastr . 15.2. Elementul selectat este prezentat în caseta de text. Utilizatorii pot executa clic pe s ge ile de derulare pentru deplasarea pu in câte pu in sau pot folosi caseta de derulare pentru deplasarea rapid în interiorul listei. 8. 9.Command Button Se folose te pentru a crea un buton care ini iaz o ac iune atunci când este ap sat.Combo Box O caset cu list combinat cu o caset de text i o s geat de derulare.Label Se folose te pentru ad ugarea de por iuni mici de text la foaia de calcul.Realizarea unui formular in Visual Basic .

12 Cu mouse-ul vom .trage´ o caseta Text Box si una Label pe formular .Formatarea etichetelor din formular .7 . 2.. iar apoi dam click stanga pe caseta Label (fig.2. In fereastra de proprietati (Properties-Label 1) vom da dublu click pe Tahoma pentru a modifica font-ul . Regular . pentru a fi vizibile mai usor pe formular in timpul folosirii acestuia. 18pt ) .7). Fig . iar modificarile facute sunt ca-n figura (Monotype Corsiva . Apare caseta Font .

Macroinstructiunea o realizam parcurgand pasii: Alt+F11 > Insert > Module 3. 5) = TextBox3. 5) = TextBox4.Text = "" End Sub Interpretarea acestei maroinstructiuni se face astfel : La efectuarea unui click pe butonul 1. Etichetele vor fi redenumite fiecare comform casetei text pe care o reprezinta .Cells(4.Text Sheets(3).Text Sheets(3). Private Sub CommandButton1_Click() Sheets(3).Cells(7. 5) = TextBox5.Text Sheets(3). 5) = TextBox8. Avem nevoie de unsprezece etichete si tot atatea casete de text .Text = "" TextBox8.Cells(8.Text = "" TextBox7. 5) = TextBox2. coloana 5 foaia (sheets) 3.Cells(11.Vom da dublu clic pe acest buton si va aparea rfereastra de cod a acestuia unde vom tasta macroinstructiunea care va fi executata la apasarea sa.Text Sheets(3). 5) = TextBox7.Text = "" TextBox11.Text Sheets(3).Adauga´ datele din cele 11 casetele text in cele 11 celulele albe ale tabelului 1.Cells(9. 5) = TextBox1. pe care le vom realize prin copy-paste . Pentru a activa acest formular vom creea in foaia de meniu un buton si o macroinstructiune pentru acest buton care sa se realizeze atunci cand este apasat .Cells(10. Dupa aceasta etapa urmeza amplasarea pe formular a butonului de comanda pe care vom scrie .Show ' Date generale Macro ' Macro recorded PUIU ' ' End Sub .Text Sheets(3). unde vom introduce urmatorul cod : Option Explicit Sub optiuni() Load UserForm2 UserForm2.Cells(12.Cells(13. 5) = TextBox6. 5) = TextBox10.Text = "" TextBox4. apoi in functie de ordine si marime vor fi aranjate pe formular. 5) = TextBox11. textul din caseta de text 1 (TextBox1) va fi trecut in celula din linia 3 .Cells(6. 5) = TextBox9.Text Sheets(3).Text = "" TextBox10.Text Sheets(3).Text Sheets(3).Text Sheets(3). la fel se procedeaza cu celelalte date aflate in celelalte zece casete de text (2-11).Text = "" TextBox5.Text = "" TextBox3.13 La fel procedam si cu caseta de text unde alegem o marime a literelor de 16pt.Text = "" TextBox9.Text = "" TextBox6.Cells(5.Text TextBox1..Cells(3.Text = "" TextBox2.

14 Prima linie incarca formularul. Fig .Forma finala a formularului pentru introducerea datelor generale . expune acest formular care va arata comform figurii 2. La fel au fost micsorate casetele de text pentru Rest in rezervor la inceput de luna [litrii] si Consum de ulei [litrii/100km ehiv].8 Se observa pe figura ca luna curenta si anul curent sunt amplasate pe aceiasi linie. iar casetele de text au fost micsorate pe maura.2. iar a doua linie .8 .

pentru coloana C vor fi : =SUM(C22:C31) . kilometrii efectivi se introduc in coloana D . iar conversia se face in coloana E .decada 1 =SUM(C32:C42) .6*L22 Pentru fiecare decada se face totalul . care aduna toti kilometrii efectivi din cele sase categorii de drum In coloana O avem formula : =C22+E22+G22+I22+K22+M22 care insumeaza kilometrii echivalenti zilnici pe toate cele sase categorii de drum .1* F22 -pentru categoria a IV a : =1.Din formular kilometrii efectivi trebuie trecuti in coloana alba a fiecarei categorii de drum . atunci in celula C22 avem formula : =0.22*H22 -pentru categoria a V a : =1. . atat pentru parcursul efectiv cat si pentru cel echivalent .decada 3 In coloana P se introduc cantitatile de combustibil alimentate zilnic . daca kilometrii efectivi sunt introdusi in celula B22 .15 2. vom avea formula : =1.decada 2 =SUM(C43:C54) .Formulele in acest caz . in celulele caruia se introduce formule . In coloana N . formula fiind: =E22 .4*J22 -pentru categoria a IV a : =1. -pentru categoria a III a .4 Realizarea formularului pentru date de exploatare ale autovehiculului Inainte de realizarea formularului se construieste un tabel cu 36 linii si 20 coloane . deasemeni cantitatile de ulei de motor in coloana Q . iar in altele se introduc datele din formular. adica kilometrii efectivi parcursi sunt egali cu kilometrii echivalenti .9*B22 -pentru categoria a II a . care sunt convertiti in km echivalenti astfel: -pentru categoria 1 de drum.avem formula : =B22+D22+F22+H22+J22+L22 .

-timpul ramas pana la scadenta inspectiei tehnice periodice . autopompe de beton etc). -Amenzi primite . iar ultima coloana este destinata inregistrarii numarului foii de parcurs a autovehiculului Tabelul avand o astfel de configuratie ne ofera o vedere de ansamblu a activitatii de exploatare a autovehiculului zilnic . urmeaza apoi coloanele pentru Schimb de ulei ( . ISCIR pentru macarale .Tabelul cu datele de exploatare zilnice ale autovehiculului . Se pot vedea zilele active cat si cele de revizii si reparatii .16 Coloana P a tabelului este folosita pentru alimentarile zilnice cu combustibili.9 . -timpul ramas pana la scadenta Rogvinetei . Fig . sau completari de ulei la motor) . Rest rezervor care ofera o imagine aproximativa a cantitatii de combustibil aflata in rezervorul autovehiculului . data inlocuirii anvelopelor . asigurarii RCA sau a taxei pe mijloace de transport ). iar in functie de necesitati se pot adauga alte coloane care sa ofere orice tip de date de exploatare cum ar fi : -kilometrii efectuati de la ultima revizie . Penultima coloana este folosita pentru trecerea numarului comenzii de reparatie atunci cand autovehiculul este inactiv. -timpul ramas pana la scadenta verificarilor ADR (cazul autocisternelor . pe fiecare decada a lunii cat si pe toata luna.2. acumulatorilor care au o garantie de doi ani si alte date pe care fiecare sef de autocoloana le considera necesare in activitatea sa.

Formular pentru introducerea datelor de exploatare zilnice ale autovehiculului .17 Dupa realizarea acestui tabel vom trece la realizarea formularului . in acelasi mod ca formularul precedent si care dupa realizare capata forma din figura 2.10 Fig .10 .2.

Text Sheets(3). 19) = TextBox9.Cells(rand. 2) <> "" rand = rand + 1 Wend Sheets(3).Cells(rand.18 Se observa ca acest formular cuprinde zece casete de etichetare .Cells(rand. Evenimentul click al butonului de ADAUGARE se executa prin intermediul urmatorului cod: Private Sub CommandButton1_Click() rand = 20 While Sheets(3).Text = "" TextBox8.Text = "" End Sub Private Sub Label10_Click() End Sub Private Sub TextBox10_Change() End Sub Private Sub UserForm_Click() End Sub . zece casete de introducere text si un buton de comanda . 16) = TextBox7. 12) = TextBox6.Text Sheets(3).Cells(rand.Text Sheets(3). 20) = TextBox10.Cells(rand.Text Sheets(3).Text = "" TextBox5. 4) = TextBox2.Cells(rand.Text Sheets(3).Text = "" TextBox7.Text Sheets(3). 10) = TextBox5.Text = "" TextBox6.Cells(rand.Text = "" TextBox2.Text = "" TextBox4.Text = "" TextBox9. 17) = TextBox8. 2) = TextBox1.Text Sheets(3).Text = "" TextBox10. 6) = TextBox3.Cells(rand.Text TextBox1.Cells(rand.Cells(rand.Text Sheets(3).Text = "" TextBox3.Text Sheets(3).Cells(rand. 8) = TextBox4. Acestea sunt in comformitate cu cele zece coloane albe ale tabelului 2.

.Introducere date de exploatare ³ si care sa realizeze instructiunea anterioara Fig .Formatarea butonului de Introducere date exploatare .2. dar mai intai trebuie scrisa macroinstructiunea pe care acesta o executa atunci cand este apasat care are urmatorul cod aflat in modulul 1 in cazul de fata : Option Explicit Sub optiuni() Load UserForm1 UserForm1.Show ' ' optiuni Macro ' Macro recorded by PUIU ' ' End Sub Se alege din bara cu instrumente Forms un buton de comanda pe care scriem .11 .19 Urmeaza realizarea butonului de comanda din foaia de meniu .

Celula H9 : ='FAZ calcul'!E6 consumul de combustibil .Celula A6 : ='FAZ calcul'!E4.Celula A7 : ='FAZ calcul'!E3 Denumirea firmei . 6.Tipul autovehiculului . Primele zece datele dn tabelul 1 (cu date generale) . .anul current . REALIZAREA FORMULARULUI FISEI ACTIVITATII ZILNICE A AUTOVEHICULULUI 3. 7. sunt copiate in capul de tabel al formularului astfel vom avea: 1.20 3.Celula G8 : ='FAZ calcul'!E9 Luna curenta .rest in rezervor la inceput de luna .Celula P9 : ='FAZ calcul'!E8 consumul de ulei de motor . 2. ( folosind caseta de dialog Format Cells ) . 8. 4. alinieri sau orientari de text . din foaia FAZ calcul .Celula D8 : ='FAZ calcul'!E5 Numarul de imatriculare al autovehiculului .1 Realizarea fetei principale Acest lucru se realizeaza prin operatii elementare de lucru in Excel si anume : imbinari de celule Merge Cells.Celula O15: ='FAZ calcul'!E7. 3. 5.Celula H8 : ='FAZ calcul'!E10.

Toate celulele formularului completandu-se automat cu date zilnic sau ori de cate ori se introduc aceste date in tabelul 2 . 6.97*Q16) . 9. foaia de lucru .Celula k16='FAZ calcul'!P20 alimentari combustibil .2 . 3.18*H16) consum normat . La fel se procedeaza cu toate liniile tabelului.rest in rezervor .kilometrii echivalenti . Prin folosirea acestei metode continutul acelei cellule poate fi folosit in totoate foile din registrul de calcul nu numai in foaia curenta .Numele soferului .Celula O16=K16+O15-P16 .consum efectivi . 10.3.kilometrii efectivi .iar la sfarsitul fiecarei decade se realizeaza totaluri.Celula Q16=INT(0.Diferenta . 8.Celula S16=H16*0. In acest mod se lucreaza foarte usor in formulele de calcul folosite in acest caz.Celula R16=Q16-P16. 7.Celula C16: ='FAZ calcul'!T20 . Se observa ca anumite celule nu sunt denumite prin numarul liniei sau coloanei din.aplicand aceleasi formule . 5.Celula F16: =kmef1.001-Consumul normat de ulei .Celula P16 =INT(0. 2. Fig . ci sunt redenumite cu ajutoru casetei Define Name accesta prin Insert>Name>Define .21 Datele din tabelul 2 vor fi copiate cu ajutorul urmatoarelor formule astfel : 1.Celula H16=kmech1.Numarul foii de parcurs .01*'FAZ calcul'!E6*1.Redenumirea principalelor marimi de exploatare ale autovehiculului .Celula D16 :='FAZ calcul'!E11. 4.

3 Realizarea fetei spate a formularului In celula C28 se trec kilometrii efectivi de la punerea in functiune a autovehiculului cumulati la inceputul lunii cu ajutorul formulei : ='FAZ calcul'!E12 In celula D28 se trec kilometrii echivalenti de la punerea in functiune a autovehiculului cumulati la inceputul lunii cu ajutorul formulei : ='FAZ calcul'!E13 . incepand cu a reporta rezultatele obtinute in primele doua decade. Datele care se reporteaza sunt: -report kilometrii efectivi -report kilometrii echivalenti -report alimentari combustibil -rest rezervor (cantitatea de combustibil aflata in rezervor) -consumul efectiv de combustibil -consumul normat de combustibil -consum de ulei de motor Fig .22 3.3.2 Realizarea fetei spate (verso) Fata spate a formularului cuprinde ultima decada a lunii .

In celula D29 se afiseaza valoarea lunii curente: =INT(F18) In celula D29 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii curente: =INT(H18) In celula D30 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii de la punerea in functiune : =SUM(C28:C29) In celula D31 se afiseaza valoarea kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul lunii de la punerea in functiune : =SUM(D28:D29) In partea dreapta jos . se afla kilometrii efectivi si echivaleti defalcati pe cele sase categorii de drum parcursi in cursul lunii. Formulele care realizeaza acest lucru sunt : Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria M1: ='FAZ calcul'!B53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria K2: ='FAZ calcul'!D53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria T3 : ='FAZ calcul'!F53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria L4 : ='FAZ calcul'!H53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria E5 : ='FAZ calcul'!J53 Kilometrii efectivi parcursi pe drum de categoria H6 : ='FAZ calcul'!L53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria M1: ='FAZ calcul'!C53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria K2: ='FAZ calcul'!E53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria T3: ='FAZ calcul'!G53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria L4: ='FAZ calcul'!I53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria L5: ='FAZ calcul'!M53 Kilometrii echivalenti parcursi pe drum de categoria H6: ='FAZ calcul'!M53 23 kilometrilor efectivi cumulati la sfarsitul .

1 Realizarea Centralizatorului de combustibil si lubrifiant ='C:\Documents and Settings\Administrator.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.Numar de circulatie : .24 4.Marca si tipul autovehiculului : ='C:\Documents and Settings\Administrator. acest formular se completeaza automat luand informatiile direct din foaia de calcul .xls]FAZ calcul'!$E$11 2. REALIZAREA CENTRALIZATORULUI LUNAR DE COMBUSTIBILI SI LUBRIFIANTI Acest centralizator este ca si FAZ-ul un formular tipizat .xls]FAZ calcul'!$E$4 3.Numele conducatorului auto : Fig . care se intocmeste de catre responsabilul cu activitatea de exploatare auto In cazul de fata .COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism. Prima linie a centralizatorului are urmatoarele formule : 1.4.

xls'!kmechl 6.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.Consum normat: ='C:\Documents and Settings\Administrator.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.Consum efectiv de ulei: ='C:\Documents and Settings\Administrator.25 ='C:\Documents and Settings\Administrator.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism.Rest rezervor inceput de luna: ='C:\Documents and Settings\Administrator.xls]FAZ verso'!$R$18 10. ele putand fi atasate in functie de numarul de FAZ existente.Kilometrii echivalenti : ='C:\Documents and Settings\Administrator. La adaugarea altor FAZ-uri trebuie sa se tina seama de tipul combustibilului folosit astfel sa nu se amestece din eroare motorina cu benzina .xls]FAZ verso'!$S$18 Pentru celelalte linii formulele sunt asemanatoare .COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\Tirism.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.xls]FAZ calcul'!$R$53 7. In functie de numarul de FAZ-uri pot fi adaugate sau scoase linii din centralizator.Consum efectiv: ='C:\Documents and Settings\Administrator.xls'!kmefl 5.COMPUTER\My Documents\Puiu\Proiecte\Proiect FAZ\[Tirism.Diferente ± : ='C:\Documents and Settings\Administrator.xls'!kmefl 4.xls]FAZ verso'!$Q$18 9.xls]FAZ verso'!$P$18 8.Kilometrii efectivi: ='C:\Documents and Settings\Administrator.

1 Ascunderea foilor de calcul FAZ (fata si verso ) Foaia FAZ fata si FAZ verso sunt foi la care utilizatorii nu realizeaza nici-un fel de operatii . Procedam la fel si cu foaia FAZ verso . 7. Introducem parola 060767 in caseta de text Password . .26 5. Fig .protejam acum registrul de calcul pentru ca utilizatorii sa nu aiba acces la aceste foi alegand Tools > Protection > Protect Workbook . apoi click pe OK Daca dorim sa accesam cele doua foi de calcul atunci trebuie sa anulam protectiile .parcurgand pasii urmatori : 1. 3. 2.se executa click pe caseta de validare Structure pentru activarea protectiei foilor de calcul din structura registrului .Se executa click pe foaia FAZ fata . de aceea ei nu trebuie sa aiba acces la ele din motive de fiabilitate.Alegem Format > Sheet > Hide . Ascunderea acestor foi se realizeaza parcurgand urmatorii pasi : 1.1 Activarea protectiei de acces a foilor de calcul FAZ fata si verso 6. in caseta de text Password se scriem de exemplu parola 060767 ( sa aiba maxim 16 caractere ).5. 2. 4. Scriem parola din nou in in caseta de text Reenter password to open . 5. iar din acest moment in cele doua foi se pot face orice fel de modificari . ASCUNDEREA FOILOR DE CALCUL SI PROTEJAREA FOII ACESTORA 5. Alegem Tools > Protection > Unprotect Workbook .

parcurge i pa ii urm tori: 1. Se selecteaza toate celulele cu fondul de culoare alba . 5.27 5. Alegem Tools >Protection> Unprotect Sheet. In caseta de de dialog Format cells executam click pe pagina Protection . Scriem din nou parola în caseta de text Reenter password to open i apoi executam clic pe OK. Executam clik pe caseta de validare Locked pentru a indeparta marcajul din caseta si pentru a dezactiva protectia din celulele selectate . 2. (Introducerea parolei este facultativ .2 Protejarea celulelor cu formule din foaia meniu FAZ calcul . Protejarea celulelor foii meniu FAZ a formulelor aflate in acestea calcul impotriva modificarii accidentale Pentru a proteja formulele de calcul existente in celulele din cele doua tabele impotriva stergerii din diverse cause . Parola poate avea pân la 15 caractere i este sensibil la tipul literelor. Nu uita i c parolele sunt sensibile la tipul literelor iar în continuare este posibil efectuarea de modific ri asupra oric ror celule din foaia de calcul. Alegem Tools > Protection > Protect Sheet. Excel consider c toate celulele trebuie protejate. mai pu in celulelor excluse la pasul 1. Alegem apoi OK pentru a inchide caseta de dialog . Excel va aplica protec ia asupra tuturor elementelor din foaia de calcul curent . 6. Scrie i parola 060767 în caseta de text Password i apoi executam clic pe OK. Fig . Chiar neintroducând o parol aici este asigurat protec ia celulelor respective împotriva modific rilor accidentale. 3. Pentru îndep rtarea protec iei din anumite celule. 6. vom parcuege urmatorii pasi : 1. Alegem Format cells . Introducem parola 060767 în caseta de text Password i apoi executa i clic pe OK. dac nu dezactiva i caseta de validare a protec iei anumitor celule. care v cere s scrie i tipul de protec ie dorit. Apare caseta de dialog Protect Sheet. 4. In mod implicit. 2.) 7.2.5.

ing.dr.Curs Totul despre OFFICE . Tabacaru-Barbu Camelia . Sochirca Bogdan . 2.ing.ing.28 BIBLIOGRAFIE 1. Monica Leba Microcontollere si automate programabile. prep. sef lucr. Bucuresti 2003.Bruce Halberg Excel 97 Editura Teora 1997 .Emil Pop . Editura Didactica si Pedagogica . Leba Monica . 3. prep.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful