DISCOVER Analyse voor talent management

Bevat uw gedrag (hoe), uw drijfveren (waarom) en uw talenten (wat)
23 May 2011 Version 3.01

WAT

WAAROM

HOE

Ela Test
maart 15, 2011

Mastermind info.uk@mastermind.eu www.mastermind.eu
Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix
1

Beknopte samenvatting
Vergelijking natuurlijke- en respons gedragsstijl
Natuurlijke gedragsstijl
100 90 80 70 60 50

99

Natuurlijke

gedragsstijl:

De

natuurlijke

gedragsstijl is hoe u zich gedraagt wanneer u het meest natuurlijk bent. Het is uw basisstijl, die u aanneemt wanneer u authentiek bent en trouw aan uw ware aard. Het is ook de gedragsstijl waar u op terugvalt wanneer u

53 42 46

gestressd bent of onder druk staat. Deze gedragsstijl helpt u bij het verminderen van stress en spanning en voelt voor u prettig aan. Als u zich naar deze stijl gedraagt, zal u op een meer effectieve manier uw maximaliseren.

40 30 20 10

Ela Test

D

I

S

C

Respons gedragsstijl
Respons gedragsstijl: De respons gedragsstijl is hoe u zich gedraagt wanneer u zich 100 geobserveerd voelt of wanneer u zich van uw gedrag bewust bent. Deze stijl is minder natuurlijk en authentiek voor u en komt minder overeen met uw ware aard en voorkeuren. Als u verplicht bent deze stijl te lang aan te nemen, kunt u gestrest en minder effectief worden.
60 50 90 80 70

67

42
40 30 20 10

39

42

D

I

S

C

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

2

De zeven drijfveren
Kort overzicht van de drijfveren van Ela
Gemiddeld Esthetisch Gemiddeld Economisch U kunt waardering opbrengen voor het positieve effect op evenwicht en harmonie zonder de praktische kant van de zaak uit het oog te verliezen. Is in staat om balans tussen economische opbrengst en andere vereisten in te zien en tot stand te brengen.

Zeer hoog Geeft blijk van sterke onafhankelijkheid en straalt zelfvertrouwen uit. Individualistisch Hoog Politiek Gemiddeld Sociaal Kan zowel met de eer strijken als de schuld op zich nemen; verschuilt zich niet. Bezorgd om anderen, maar geeft niet zomaar alles weg; een stabiliserende factor.

Laag Een veelzijdige probleemoplosser, kan snel schakelen en staat flexibel Traditionalistisch tegenover projecten. Ela Test Hoog Intellectueel

Grote interesse om alle aspecten van een situatie of onderwerp te begrijpen.

100 90 80 70 65 60 50 40 30 20 10
1 SD

88

61

46

norm
1 SD

36

38

20

Esthetisch

Economisch Individualistisch

Politiek

Sociaal

Traditionalistisch Intellectueel

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

3

0.85 / 0.80

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 8.1 -

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 8.3 -

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.7 -

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 7.6 -

Ela Test

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.5 +

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.2 -

Mastermind © Innermetrix © 2010 Copyright 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

4

Ela Test

De DISC Index
Uw gedrag

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

5

Beknopte samenvatting
Vergelijking natuurlijke- en respons gedragsstijl
Natuurlijke gedragsstijl
100 90 80 70 60 50

99

Natuurlijke

gedragsstijl:

De

natuurlijke

gedragsstijl is hoe u zich gedraagt wanneer u het meest natuurlijk bent. Het is uw basisstijl, die u aanneemt wanneer u authentiek bent en trouw aan uw ware aard. Het is ook de gedragsstijl waar u op terugvalt wanneer u

53 42 46

gestressd bent of onder druk staat. Deze gedragsstijl helpt u bij het verminderen van stress en spanning en voelt voor u prettig aan. Als u zich naar deze stijl gedraagt, zal u op een meer effectieve manier uw maximaliseren.

40 30 20 10

Ela Test

D

I

S

C

Respons gedragsstijl
Respons gedragsstijl: De respons gedragsstijl is hoe u zich gedraagt wanneer u zich 100 geobserveerd voelt of wanneer u zich van uw gedrag bewust bent. Deze stijl is minder natuurlijk en authentiek voor u en komt minder overeen met uw ware aard en voorkeuren. Als u verplicht bent deze stijl te lang aan te nemen, kunt u gestrest en minder effectief worden.
60 50 90 80 70

67

42
40 30 20 10

39

42

D

I

S

C

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

6

Over dit rapport Onderzoek verricht door Innermetrix toont aan dat succesvolle mensen één eigenschap gemeen hebben, namelijk zelfbewustzijn. Ze herkennen de situaties die positief bijdragen aan hun persoonlijke succes. Hierdoor kunnen ze makkelijk op basis van hun natuurlijke gedrag hun doelen realiseren. Ze kennen ook hun eigen beperkingen. Dit inzicht helpt om strategieën en manieren te ontwikkelen om minder effectief functioneren te voorkomen. Inzicht in uw eigen natuurlijke gedragsstijl ondersteunt u dus bij het benutten van uw volledige potentieel. Dit rapport geeft vier dimensies van uw gedragsstijl weer. Deze zijn: • Dominantie — uw voorkeuren bij het oplossen van problemen en het behalen van resultaten. • Interactie — uw voorkeuren ten aanzien van interactie met anderen en het tonen van emoties. • Stabiliteit — uw voorkeuren ten aanzien van tempo, doorzettingsvermogen en vastberadenheid. • Conformiteit — uw voorkeuren ten aanzien van procedures, standaarden en protocollen. Dit rapport bevat:
Ela Test

• De 4 gedragsdimensies van DISC — De achtergronden van het profiel, de wetenschappelijke basis en de vier gedragsdimensies • De DISC Dimensies — Een nadere kijk op elk van uw vier gedragsdimensies • Samenvatting gedragsstijlen — Een vergelijking van uw natuurlijke- en respons gedragsstijl • Gedragssterktes — Een op sterktes gebaseerde, gedetailleerde beschrijving van uw natuurlijke gedragsstijl • Communicatie — Tips over hoe u graag communiceert en hoe u graag heeft dat men met u communiceert • Ideale werkomgeving — Uw ideale werkomgeving • Effectiviteit — Aandachtspunten om effectiever te worden • Sleutels voor motivatie — Aandachtspunten om gemotiveerd te blijven • Aandachtspunten voor verbetering — Gebieden waar u zich nog kunt verbeteren • Favoriete leer- en opleidingsstijl — Uw favoriete manier om kennis te delen en te ontvangen • Highlights en actieplan — Welke informatie in dit rapport is het meest relevant voor u • Kansen voor succes — Uw natuurlijke gedragsstijl verbinden met uw eigen leven

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

7

Vier dimensies van gedrag
De elementen van het DISC-rapport Deze DISC-gedragsanalyse is om verschillende redenen onderscheidend. U heeft zojuist namelijk de allereerste “klik & sleep” DISC-gedragsanalyse voltooid. Deze analyse is zo opgebouwd dat het invullen voor u zo makkelijk mogelijk wordt gemaakt. Zelfs wanneer u het lastig vindt om keuzes te maken. De intuitieve interface zorgt ervoor dat u zich kunt concentreren op het invullen van de analyse en zich niet hoeft bezig te houden met het onderliggend proces. Bij het maken van deze DISC-gedragsanalyse heeft u per onderdeel vier elementen in volgorde geplaatst. Andere in de markt aangeboden instrumenten vragen u meestal om per opdracht twee uitersten in te vullen. Het gevolg van deze methode is dat 50% van de aangeboden elementen niet wordt meegenomen in het bepalen van de uitkomsten van de analyse. Deze DISC-gedragsanalyse lost dit probleem op door alle door u in volgorde geplaatste elementen wel mee te nemen in het bepalen van de uitkomsten van de DISC-gedragsanalyse. Een ander uniek aspect van deze DISC-gedragsanalyse is dat we de vier gedragsdimensies van uw gedrag zowel als aparte eenheden als ook in de vorm van een dynamische combinatie van eigenschappen presenteren. Daarmee is dit de eerste keer dat elke gedragsdimensie van de DISC-gedragsanalyse apart en als een pure zelfstandige eenheid ontwikkeld is. Dit kan u grote voordelen bieden wanneer u de diepere facetten van DISC wilt bestuderen. In dit rapport wordt uw unieke patroon aan gedragingen en eigenschappen beschreven in de taal van DISC. In de volgende vier pagina´s verkennen wij de unieke combinaties van gedragingen en eigenschappen die u laat zien op basis van uw DISC-scores op de vier verschillende gedragsdimensies van DISC. Het kan voorkomen dat u in sommige gedeeltes van dit rapport iets leest dat tegenstrijdig lijkt met een ander tekstgedeelte. Dit komt voort uit het feit dat wij als mensen tegenstrijdig gedrag kunnen vertonen in ons dagelijks leven. U herkent waarschijnlijk wel dat u het ene moment spraakzaam kunt zijn en op het andere moment meer in uzelf gekeerd bent. Dit komt voort uit hoe we ons die dag voelen en hoe we ons gedrag aanpassen aan de situatie van het moment. De aanwezigheid van deze tegenstrijdigheden toont de gevoeligheid van dit instrument in het vaststellen van deze subtiele verschillen tussen onze natuurlijke en respons gedragsstijl.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

8

Vier dimensies van gedrag

Een nadere kijk op de vier dimensies van uw gedragsstijl

Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

9

Vier dimensies van gedrag
Dominantie Uw benadering van het oplossen van problemen en het behalen van resultaten De D in DISC staat voor Dominantie. Uw scores op de schaal onder aan de bladzijde tonen uw posities in het D-spectrum. Deze score is gebaseerd op de patronen in uw antwoorden. Een hoge score is niet goed en een lage score is niet slecht. Het betreft namelijk een heel spectrum van gedragskenmerken. Bijvoorbeeld: Hoge D's — Hebben de neiging om nieuwe problemen zeer snel en doortastend op te willen lossen. Ze willen op een directe en active manier resultaten bereiken. De kern betreft het oplossen van nieuwe problemen, zoals ongekende problemen of problemen die nog niet eerder zijn voorgekomen. Bij het oplossen van dit soort problemen loopt men het risico dat problemen verkeerd benadert worden of dat er een foutieve oplossing komt. Mensen met een Hoge Dscore zijn bereid deze risico’s te nemen, zelfs wanneer ze de verkeerde uitkomst opleveren. Lage D's — Hebben de neiging om nieuwe problemen op een meer weloverwogen, gecontroleerde en georganiseerde manier op te lossen. Ook hier gaat het in de kern om het oplossen van nieuwe problemen. Mensen met een Lage D-score zullen vooral routineproblemen snel oplossen omdat de resultaten al op voorhand bekend zijn. Bij het oplossen van nieuwe problemen zullen Lage D’s het probleem op een berekende en bedachtzame manier benaderen. Eerst zullen alle aspecten in kaart worden gebracht, vervolgens gewogen voordat men gaat handelen. Uw resultaat toont een gemiddeld lage score in het 'D' spectrum. Onderstaande zinnen geven een aantal specifieke eigenschappen weer die horen bij uw persoonlijke score. • U staat ervoor open zich te voegen naar de mening van anderen bij het nemen van beslissingen wanneer zij een sterkere opinie geuit hebben. • U heeft een voorkeur voor een bedrijfscultuur waarin men uitgebreid de tijd neemt om nieuwe ideeën te analyseren voordat zo worden geïmplementeerd. • U verkiest een werkomgeving waarin u niet te veel druk ervaart en die niet voortdurend verandert. • Normaal gesproken ondersteunt u de beslissingen die door uw teamleden worden genomen.

Ela Test

100 90 80 70 60 50

42
40 30 20 10

42

Natuurlijk

Respons

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

10

Vier dimensies van gedrag
Interactie Uw omgang met andere mensen en het tonen van emoties. De I in DISC staat voor Interactie. Uw scores op de schaal onder aan de bladzijde tonen uw posities in het I-spectrum. Deze score is gebaseerd op de patronen in uw antwoorden. Een hoge score is niet goed en een lage score is niet slecht. Het betreft namelijk een heel spectrum van gedragskenmerken. Bijvoorbeeld: Hoge I's — Hebben de neiging nieuwe mensen op een vlotte, levendige en sociaal assertieve manier te benaderen. De kern betreft hier “nieuwe” mensen, personen die men nooit eerder heeft ontmoet. Mensen met een Hoge D-, S-, of C-score zijn waarschijnlijk spraakzaam met mensen die ze al een tijdje kennen. Mensen met een Hoge I-score zijn ook spraakzaam, interactief en open met mensen die ze net ontmoet hebben. Mensen met een Hoge I-score kunnen ook impulsief zijn. In het algemeen zijn mensen met een Hoge I-score spraakzame en extraverte mensen. Lage I's — Hebben de neiging nieuwe mensen op gecontroleerde, stille en gereserveerde manier te benaderen. De kern betreft hier wederom “nieuwe” mensen, personen die men nooit eerder heeft ontmoet. Mensen met een Lage I-score zijn spraakzaam tegenover hun vrienden en naaste collega's, maar ze zijn meer gereserveerd tegenover mensen die ze net ontmoet hebben. Ze hechten veel belang aan het controleren van emoties en benaderen nieuwe relaties eerder op een reflectieve dan emotionele manier.

Ela Test

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

99

Uw resultaat toont een zeer hoge score in het 'I' spectrum. Onderstaande zinnen geven een aantal specifieke eigenschappen weer die horen bij uw persoonlijke score. • U hebt de neiging minder georganiseerd te zijn en weining aandacht aan details te besteden. • U wilt vrijheid van meningsuiting en de mogelijkheid om uw ideeën en meningen openlijk te uiten. • U kunt extreem overtuigend zijn. • U bent gezellig en hartelijk gezeldschap voor bijna iedereen die u ontmoet. • U werkt met veel enthousiasme samen met anderen. • U uit en praat openlijk over uw emoties, zowel de positieve als de negatieve.

67

Natuurlijk

Respons

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

11

Vier dimensies van gedrag
Stabiliteit Uw houding tegenover het tempo van uw werkomgeving. De S in DISC staat voor Stabiliteit. Uw scores op de schaal onder aan de bladzijde tonen uw posities in het S-spectrum. Deze score is gebaseerd op de patronen in uw antwoorden. Een hoge score is niet goed en een lage score is niet slecht. Het betreft namelijk een heel spectrum van gedragskenmerken. Bijvoorbeeld: Hoge S'en — Hebben een voorkeur voor een voorspelbare, gecontroleerde werkomgeving met veel onderling overleg. Ze hechten in een werksituatie veel belang aan dicipline en zekerheid. Ze zijn ook loyaal aan de afdeling of organisatie waarvoor ze werkzaam zijn. Hierdoor zullen ze waarschijnlijk meer dienstjaren in een bepaalde positie bereiken dan mensen met een Hoge D-, I- of C-score. Ze kunnen vaak uitstekend luisteren. Ook zijn ze heel geduldige coaches en begeleiders voor anderen in hun team. Lage S'en — Hebben een voorkeur voor een meer flexibele, dynamische en ongestructureerde werkomgeving. Ze houden van vrijheid van expressie en de mogelijkheid om snel van activiteit te kunnen wisselen. Het routinewerk dat mensen met een Hoge S-score zekerheid biedt, vinden zij maar vervelend. Vanuit hun voorkeur voor spontaniteit gaan mensen met een Lage S-score op zoek naar situaties waarin zij hun energie en “high sense of urgency” kwijt kunnen.

Ela Test

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Uw resultaat toont een gemiddeld hoge score in het 'S' spectrum. Onderstaande zinnen geven een aantal specifieke eigenschappen weer die horen bij uw persoonlijke score. • U kunt veranderingen aanvaarden mits er goede redenen voor zijn. • U krijgt graag voldoende uitleg over het beleid of de werkzaamheden voor u eraan begint zodat u fouten kunt vermijden. • Als het nodig is kunt u zich flexibel opstellen ten opzichte van veranderingen of nieuwe ideeën. • U bent consequent en voorspelbaar in uw functioneren, zelfs tijdens veranderingen. • U werkt liever in een werkomgeving met een minimum aan voorspelbaarheid, stabiliteit en/of controle.

53 39

Natuurlijk

Respons

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

12

Vier dimensies van gedrag
Conformiteit Uw houding ten opzichte van standaardprotocollen, procedures en verwachtingen van de omgeving. De C in DISC staat voor Conformiteit. Uw scores op de schaal onder aan de bladzijde tonen uw posities in het C-spectrum. Deze score is gebaseerd op de patronen in uw antwoorden. Een hoge score is niet goed en een lage score is niet slecht. Het betreft namelijk een heel spectrum van gedragskenmerken. Bijvoorbeeld: Hoge C's — Houden zich in principe aan de regels, standaardprocedures en protocollen die door leidinggegevenden die ze respecteren worden vastgesteld. Ze doen de dingen graag volgens het boekje. "Regels zijn er om gevolgd te worden" is een passend motto voor mensen met een Hoge C- score. Van alle gedragsstijlen hebben zij de meeste affiniteit met het onderwerp “quality control” en ze hopen oprecht dat dit ook geldt voor anderen. Lage C's — Neigen ernaar om onafhankelijk van regels en standaardprocedures te werken. Zij zijn eerder resultaatgericht. Als ze een makkelijkere manier vinden om iets te doen, ontwikkelen ze afhankelijk van de situatie, een veelvoud aan strategieën. Voor mensen met een Lage C-score zijn regels maar richtlijnen die om resultaten te behalen genegeerd of gepasseerd mogen worden.

Ela Test

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10

Uw resultaat toont een gemiddeld lage score in het 'C' spectrum. Onderstaande zinnen geven een aantal specifieke eigenschappen weer die horen bij uw persoonlijke score. • Voor u heiligt het doel de middelen. • U staat positief ten opzichte van veranderingen als het voor u maar duidelijk is hoe de efficiëntie hierdoor zal toenemen. • U bent volhardend wanneer u een boodschap wilt overbrengen, zelfs als u op weerstand stuit. • U kunt door anderen worden ervaren als niet gecommiteerd wanneer het gaat om het nemen van beslissingen. • U bent flexible genoeg om zonder veel structuur of aanwijzingen te kunnen werken.

46

42

Natuurlijk

Respons

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

13

Overzicht van uw natuurlijke gedragsstijl
Patroon natuurlijke gedragsstijl: Uw natuurlijke gedragsstijl is hoe u zich gedraagt wanneer u niet nadenkt over uw gedrag. Het is het gedrag waar u zich het meest bij op uw gemak voelt (natuurlijk gedrag). Het is ook de gedragsstijl waar u op terugvalt wanneer u gestrest bent. Of wanneer u te snel handelt om bewust na te denken over hoe u uw gedrag moet aanpassen aan uw omgeving. Tot slot is dit de gedragsstijl die u het beste in het dagelijks leven aan zou kunnen nemen. U natuurlijke zelf zijn, zal u met minder inspanning en stress meer en betere resultaten opleveren. De volgende beweringen zijn van toepassing op uw unieke natuurlijke gedragsstijl: • Werkt voor het team of de organisatie liever aan relaties die gebaseerd zijn op langdurige contacten dan op korte, oppervlakkige contacten. • Wordt soms door anderen binnen de organisatie geraadpleegd voor hulp met een persoonlijk of teamgebonden probleem.
Ela Test

• Houdt rekening met de behoeften van anderen in het team. • Leert gemakkelijk nieuwe mensen kennen en doet dit op een oprechte en zelfverzekerde manier. • Een uitstekende, inlevende luisterstijl. • Is sociaal en in balans. • Zegt eerder 'ja' dan 'nee' wanneer een collega om hulp vraagt met een project of probleem. • Netwerkt liever persoonlijk met interne en externe belanghebbenden dan in geïsoleerde omstandigheden te werken.

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

14

Overzicht van uw respons gedragsstijl
Patroon respons gedragsstijl: Dit is de gedragsstijl die u aanneemt wanneer u zich bewust bent van uw gedrag, wanneer u zich geobserveerd voelt of wanneer u uzelf probeert aan te passen aan een situatie. Dit is voor u geen natuurlijke gedragsstijl, maar wel één van uw twee gedragsstijlen. Met andere woorden, dit is de manier waarop u denkt uzelf te "moeten" gedragen wanneer u erover nadenkt. Onderstaande beweringen zijn specifiek van toepassing op uw persoonlijke respons gedragsstijl: • U heeft een gemiddeld tot groot gevoel van urgentie en u kunt zich gemakkelijk vervelen bij doodgewone of routinematige projecten. • U heeft gewoonlijk een goed gevoel voor humor en kunt soms de spanning verlichten door een subtiele opmerking, een grapje of een kwinkslag. • U staat bekend als iemand die gemakkelijk en vlot nieuwe mensen leert kennen en u bent
Ela Test

sociaal vaardig in kleine of grote groepen. • U bent welbespraakt en kunt op een evenwichtige en zelfverzekerde manier groepen mensen te woord staan. • U wilt bekend staan als iemand die zeer mensgericht is. U houdt van mensen en wilt op uw beurt ook aardig gevonden worden. • U wilt gezien worden als iemand die gemakkelijk in de omgang is en u zult nooit met opzet anderen tegen zich in het harnas jagen. • U heeft veel energie, vooral in sociale situaties, en leert gemakkelijk nieuwe mensen kennen. • U bent gemotiveerd om een groot netwerk uit te bouwen en kent veel mensen in uw vakgebied. Dit kan van enorme waarde zijn voor het team of de organisatie wanneer er nieuwe contacten nodig zijn.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

15

Aandachtspunten om effectiver te worden
Op basis van uw gedragsstijl zijn er mogelijkheden om effectiver te worden. Dit kunt u bereiken door u meer bewust te worden van uw eigen voorkeuren voor bepaald gedrag. Onderstaande aandachtspunten kunnen u verder helpen in uw verdere groei en professionele ontwikkeling. Door inzicht in deze aandachtspunten begrijpt u misschien beter waarom bepaalde aspecten van uw leven u zoveel energie kosten terwijl andere aspecten geen enkel probleem geven. U zou effectiver kunnen worden door: • Beter delegeren. • U moet leren vaker “nee” te zeggen, zodat u niet te veel hooi op uw vork neemt. • Meer controle over het bijhouden van dossiers en verslagen. • Kan efficiënter zijn. • Werken in een prettige omgeving zonder hoge druk of chaotische toestanden. • Groter gevoel van urgentie bij het nemen van beslissingen... de klok van het project tikt.
Ela Test

• U vermijdt zeer gedetailleerd werk. • Zorg ervoor dat uw sociale omgang met anderen niet verhindert dat u uw werk af krijgt.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

16

Aandachtspunten om gemotiveerd te blijven
Uw gedragsstijl zorgt ervoor dat u door bepaalde factoren in uw omgeving gemotiveerd wordt. Door aanwezigheid van deze factoren kunt u zich meer gemotiveerd en productief voelen. De volgende punten zijn dingen die u in uw omgeving zou kunnen willen hebben om u optimaal gemotiveerd te voelen: • Geaccepteerd worden als belangrijk lid van een groep of team. • Een werkomgeving die prettig is en vrij van conflicten. • Een democratische werkomgeving met een vrije uitwisseling van ideeën. • Ondersteunende en stimulerende werkomgeving. • Openlijke erkenning voor succes in een project of het bereiken van een doel. • Interessante activiteiten buiten het werk. Mensen met deze score houden van vrijwilligerswerk en activiteiten binnen hun gemeenschap. • Een ondersteunend systeem dat helpt met de details en uitvoering van opdrachten.
Ela Test

• Veel verschillende activiteiten met mensen, zowel op het werk als daarbuiten.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

17

Inzicht in uw sterktes
Uw gedragsstijl bevat bepaalde unieke sterktes. Deze zijn het resultaat van de wijze waarop uw vier gedragsdimensies zich tot elkaar verhouden. Door uzelf meer bewust te worden van uw eigen unieke gedragssterktes kun u meer voldoening en succes realiseren. Onderstaande beweringen geven inzicht in de specifieke sterktes van uw gedragsstijl: • Kan in conflicten bemiddelen door win-win oplossingen te bieden. • Heeft een positief gevoel voor humor, nooit ten koste van anderen. • Brengt een hoge 'oprechtheidsfactor' binnen de werksfeer. • Uitstekende, inlevende luisterstijl, een voorbeeld voor anderen. • Werkt hard voor de doelstellingen van het team. • Zeer mensgericht. Kan makkelijk met nieuwe mensen praten, zowel in kleine groepjes als voor een groot publiek. • Beschikt over de juistecombinatie van mensgerichtheid en luistervaardigheid. Een
Ela Test

veelgevraagde coach of raadgever voor medewerkers binnen de organisatie. • Toont veel geduld in het samenwerken met anderen.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

18

Uw ideale werkomgeving
Uw gedragsstijl speelt een belangrijke rol bij het vaststellen van de kenmerken waar uw ideale werkomgeving aan zou moeten voldoen. Onderstaande punten geven u inzicht in de werkomgeving die het beste u past. Op basis van hoe u zich het liefst gedraagt, biedt uw ideale werkomgeving u het volgende: • Bewegingsvrijheid, op het kantoor of daarbuiten. • Projecten waarbij u mensen moet motiveren en overtuigen. • Niet gebonden door veel controle, details en papierwerk. • Activiteiten met veel mogelijkheden tot interactie. • Openlijke erkenning van prestaties. • Een prettige werkomgeving. • Activiteiten die de aandacht van anderen trekken en vasthouden. • Een democratische manager en werkomgeving.
Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

19

Aandachtspunten voor verbetering
Naast sterktes, bevat elke gedragsstijl ook elementen die zwakheden zouden kunnen worden wanneer u zich deze niet bewust bent. De kunst is uw sterktes niet uit te vergroten en elementen die uiteindelijk zwakheden zouden kunnen worden niet te negeren.

Hieronder staan een aantal aandachtspunten die problematisch kunnen worden als u ze niet (er)kent. Uzelf bewust zijn van de aandachtspunten hieronder is de belangrijkste stap om te verzekeren dat onderstaande problemen niet zullen optreden. Door uw gedragsstijl, heeft u de neiging om: • Heeft geen gevoel van urgentie, vooral onder druk. • Heeft coaching nodig m.b.t. timemanagement en voor het instellen van ambitieuzere deadlines. • U bent te indirect bij het geven van aanwijzingen, omdat u anderen uw wil niet wil
Ela Test

opleggen. • Aarzelt om mensen te corrigeren of terecht te wijzen, uit angst hen te beledigen. • Te tolerant ten opzichte van onproductieve personen. • Leg minder nadruk op productiviteit en meer op de menselijke kant van een project. • Kan nogal rancuneus zijn tegenover mensen die kritiek uiten. • Te indirect te zijn bij het geven van instructies, omdat u anderen uw wil niet wil opdringen.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

20

Uw favoriete stijl om les te geven of te leren
Op basis van uw gedragsstijl heeft u voorkeuren voor de wijze waarop u graag informatie overdraagt, lesgeeft of kennis deelt met anderen. Dit geldt ook voor de wijze waarop u zelf graag informatie ontvangt en leert. Inzicht in uw gedragsvoorkeuren op dit gebied geeft u de mogelijkheid om effectiver te zijn in het lesgeven en instrueren van anderen. Ook worden uw eigen mogelijkheden vergroot om kennis op te doen. Hoe u het liefst kennis deelt of lesgeeft: U • Wil doelstellingen, resultaten van prestaties enz. kennen en deze aan de deelnemers communiceren. • Oprechte samenwerking met anderen als medeleerling of als medefacilitator. • Creëert evenwicht tussen individueel en groepswerk voor de deelnemers. • Gelooft dat opgedane kennis deelnemers de mogelijkheid geeft optimaal gebruik te maken
Ela Test

van hun capaciteiten en deze te delen met anderen. • Bouwt evenementen zo op dat deelnemers geïnspireerd worden hun ideeën en visies waar te maken. • Luistert onderdelen op met verhalen en ervaringen. • Luister de training op met interessante activiteiten en ideeën.

Hoe u het liefst kennis opdoet of leert: U • Oprechte samenwerking met anderen. Wil leren en anderen ook helpen leren. • Verkiest als deelnemer een evenwicht tussen individueel en groepswerk. • Houdt van zelfonderzoek en "vallen en opstaan" methoden. • Moet precies weten wat wanneer gedaan moet worden om tijd en processen optimaal te benutten. • Geeft de voorkeur aan leren in groepsverband.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

21

“Do’s en Don’ts” voor de communicatie met u
Deze pagina is uniek in dit rapport omdat het de enige is die niet tot u gericht is, maar tot degenen die met u omgaan. Onderstaande informatie zal anderen helpen beter met u te communiceren doordat zij hun communicatie op uw natuurlijke gedragsstijl kunnen afstemmen. De eerste aandachtspunten zijn de dingen die anderen ZOUDEN moeten doen om beter door u begrepen te worden (Do's). De tweede lijst zijn dingen die ze NIET ZOUDEN moeten doen (Don'ts) als ze door u goed begrepen willen worden. Zo kunt u op een effectieve manier met Ela communiceren: • Wees rechtuit, open en geduldig. • Gebruik de conversatie om de aandacht terug naar het onderwerp of de kwestie te leiden... wijk niet te veel af van het onderwerp. • Wees betrokken, positief en actief. • Vraag naar input met betrekking tot mensen en specifieke opdrachten.
Ela Test

• Praat over dingen die dromen en doelstellingen ondersteunen. • Leg de nadruk op de volgende te nemen stappen. • Bied duidelijke, specifieke oplossingen aan en onderbouw uw standpunt.

Dingen die vermeden moeten worden om op een effectieve manier met Ela te communiceren: • Manipuleer of dwing anderen niet het met u eens te zijn. • Houd niet te star vast aan de agenda. • Als u het niet eens bent, betrek dit dan niet persoonlijk op haar en laat het geen invloed hebben op uw relatie. • Wees niet overdreven taakgericht. • Schrijf anderen de wet niet voor en leg geen bevelen op. • Houd niet te strikt vast aan de agenda. • Zorg ervoor dat u altijd een reserveplan hebt.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

22

Highlights en actieplan
Om de informatie in dit rapport volledig te benutten, is het belangrijk dat u ze integreert in uw dagelijks leven. Door de volgende vragen te beantwoorden brengt u de voor u meest relevante informatie in beeld. Dominantie: Op welke wijze is uw 'D' score terug te herkennen in uw leven? _________________________________________________________________________ Interactie: Op welke wijze is uw 'I' score terug te herkennen in uw leven? _________________________________________________________________________ Stabiliteit: Op welke wijze is uw 'S' score terug te herkennen in uw leven? _________________________________________________________________________
Ela Test

Conformiteit: Op welke wijze is uw 'D' score terug te herkennen in uw leven? _________________________________________________________________________ Uw natuurlijke gedragsstijl: Noem één manier waarop uw natuurlijke gedragsstijl van invloed is op uw leven. _________________________________________________________________________ Uw respons gedragsstijl: Noem één manier waarop uw respons gedragsstijl van invloed is op uw leven. _________________________________________________________________________ Inzichten gebaseerd op uw sterktes: Welke van uw specifieke sterktes ondersteunen u het meest bij uw succes? _________________________________________________________________________

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

23

Highlights en actieplan
"Do's en Don'ts" op het gebied van communicatie: Welke nieuwe inzichten heeft u gekregen in de communicatiestijl die het beste bij u past? _________________________________________________________________________ Ideale werkomgeving: Hoe goed past uw huidige werkomgeving bij uw natuurlijke gedragsstijl? _________________________________________________________________________ Effectiviteit: Kunt u één manier noemen waarop u effectiver zou kunnen zijn in uw functioneren. _________________________________________________________________________ Motivatie: Wat heeft u nodig om gemotiveerd te blijven? _________________________________________________________________________
Ela Test

Vooruitgang: Aan welke aandachtspunten zou u willen werken om uw functioneren te verbeteren? _________________________________________________________________________ Favoriete leer- en opleidingsstijl: Op welke wijze kunt u beter leren en/of anderen opleiden? _________________________________________________________________________

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

24

Highlights en actieplan
Door de onderstaande vragen te beantwoorden krijgt u goed inzicht in de manier waarop uw gedragsstijl kan bijdragen aan uw persoonlijke succes. Ook krijgt u een beeld van de wijze waarop uw gedragsstijl u misschien belemmert in het behalen van succes. Ondersteunend voor succes: Hoe kan uw unieke gedragsstijl bijdragen aan uw persoonlijke succes? (geef specifieke voorbeelden) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________
Ela Test

Belemmerend voor succes: Hoe kan uw unieke gedragsstijl uw succes in de weg staan? (geef specifieke voorbeelden) _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

25

Ela Test

Het drijfveren-rapport
Uw drijfveren

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

26

De zeven drijfveren
Kort overzicht van de drijfveren van Ela
Gemiddeld Esthetisch Gemiddeld Economisch U kunt waardering opbrengen voor het positieve effect op evenwicht en harmonie zonder de praktische kant van de zaak uit het oog te verliezen. Is in staat om balans tussen economische opbrengst en andere vereisten in te zien en tot stand te brengen.

Zeer hoog Geeft blijk van sterke onafhankelijkheid en straalt zelfvertrouwen uit. Individualistisch Hoog Politiek Gemiddeld Sociaal Kan zowel met de eer strijken als de schuld op zich nemen; verschuilt zich niet. Bezorgd om anderen, maar geeft niet zomaar alles weg; een stabiliserende factor.

Laag Een veelzijdige probleemoplosser, kan snel schakelen en staat flexibel Traditionalistisch tegenover projecten. Ela Test Hoog Intellectueel

Grote interesse om alle aspecten van een situatie of onderwerp te begrijpen.

100 90 80 70 65 60 50 40 30 20 10
1 SD

88

61

46

norm
1 SD

36

38

20

Esthetisch

Economisch Individualistisch

Politiek

Sociaal

Traditionalistisch Intellectueel

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

27

Over dit rapport

Onderzoek van Innermetrix toont aan dat de meest succesvolle mensen beschikken over een hoog zelfbewust. Ze herkennen de situaties waardoor zij succesvol kunnen worden. Ze boeken succes door doelstellingen te kiezen die goed aansluiten op hun drijfveren. Daarnaast kennen ze hun beperkingen en weten ze waar ze niet goed in zijn. Hierdoor begrijpen ze waarom ze niet geïnspireerd of gemotiveerd zijn om iets te volbrengen. Degenen die hun drijfveren kennen en begrijpen, hebben veel meer kans de juiste doelen na te streven en zo de door hen beoogde resultaten te realiseren.

Dit rapport meet zeven drijfveren, te weten: • Esthetisch - een streven naar balans, harmonie en vorm.
Ela Test

• Economisch - streven naar financiële of praktische opbrengsten. • Individualistisch - ernaar streven om onafhankelijk en uniek te zijn. • Politiek - ernaar streven om controle of invloed te hebben. • Sociaal - streven naar sociaalvoelende activiteiten of anderen onzelfzuchtig helpen. • Traditionalistisch - streven naar orde, regelmaat en structuur. • Intellectueel - streven naar kennis, wijsheid en inzicht.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

28

De zeven drijfveren
De elementen van het Drijfveren-rapport

Deze drijfveren-analyse is uniek in de markt omdat er zeven afzonderlijke en unieke drijfveren worden bekeken. De meeste andere drijfveren-instrumenten bekijken slechts zes drijfveren doordat ze de individualistische en politieke drijfveer samenvoegen. Deze drijfveren-analyse is gebaseerd op het oorspronkelijke werk en de modellen van twee van de belangrijkste onderzoekers op dit terrein. Het in dit rapport beschreven profiel geeft u inzicht in uw eigen eigen unieke drijfveren. Hierdoor begrijpt u beter wat u motiveert.

Deze drijfveren-analyse is ook het eerste instrument waarbij de verschillende elementen met ‘klikken & slepen’ worden gerangschikt. Dit maakt het instrument intuïtiever en natuurlijker in gebruik. Hierdoor kunt u de volgorde die u in uw hoofd heeft gemakkelijker overbrengen
Ela Test

op het scherm.

Bovendien bevat deze drijfveren-analyse de meest hedendaagse lijst met uitspraken. Daardoor zijn uw keuzes relevant voor uw huidige situatie en kunnen nauwkeurige resultaten worden behaald.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

29

De zeven drijfveren
De zeven drijfveren nader bekeken

Inzicht in onze drijfveren leert ons inzien waarom we de dingen doen zoals we ze doen. Drijfveren worden ook wel verborgen motivatoren genoemd, omdat ze niet duidelijk waarneembaar zijn. Om optimaal te kunnen presteren is het belangrijk dat u gemotiveerd bent voor wat u doet. Dit zorgt ervoor dat u enthousiast en geïnspireerd bent en niet gehinderd wordt door vermoeidheid.

Drijfveer Esthetisch Economisch Individualistisch Politiek Sociaal Traditionalistisch

Het streven naar Ela Test Balans, harmonie, vorm, stijl Rendement, praktische resultaten, opbrengst Onafhankelijkheid, uitzonderlijkheid, vrijheid Macht, invloed, controle Dienstverlening, anderen helpen, sociaalvoelendheid Structuur, orde, regelmaat

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

30

Uw Esthetisch drijfveer
88 65 46 36 38 20 61

De esthetische drijfveer: Esthetisch gedreven personen streven naar balans en harmonie. Zij beoordelen de dingen om zich heen op basis van gratie, symmetrie of de wijze waarop iets past bij de omgeving. Ook de zorg voor het milieu of “groene” initiatieven worden vaak met enthousiasme ontvangen.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Uw algemene eigenschappen: • • • • • U werkt even goed samen met kunstzinnige als met niet-kunstzinnige types. U beschikt over een gemiddeld niveau aan esthetische waardering, rond het landelijk gemiddelde. U respecteert de behoefte van anderen om zich creatief te uiten. U beschikt over een gezond evenwicht tussen vorm en inhoud. U kunt goed samenwerken met anderen om dingen te maken en te innoveren.

Uw sterke punten: • • • • • U stelt een gevoel voor evenwicht tussen werk en privéleven op prijs, maar u raakt niet van slag als dit evenwicht er niet is. U stelt duurzame en milieuvriendelijk (groene) benaderingen op prijs. U vindt inspanningen voor duurzaamheid zowel vernieuwend als praktisch. U bent bereid om anderen te helpen, puur uit steun of waardering voor hun inspanningen. U geniet van bepaalde kunstzinnige aspecten of ideeën, maar op een normaal niveau zonder hierin extreem te zijn.
Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

31

Uw Esthetisch drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De esthetische drijfveer: Esthetisch gedreven personen streven naar balans en harmonie. Zij beoordelen de dingen om zich heen op basis van gratie, symmetrie of de wijze waarop iets past bij de omgeving. Ook de zorg voor het milieu of “groene” initiatieven worden vaak met enthousiasme ontvangen.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Inzichten om uw functioneren te optimaliseren:: • • • • • U begrijpt de behoefte om dingen te houden zoals ze zijn en om evenwicht en harmonie in de omgeving te handhaven. U vindt dat kunst en vormgeving een opbeurend en positief effect kunnen hebben, zelfs voor mensen zonder kunstzinnige aanleg. Voor uw team zoekt u een middenweg tussen dingen goed doen en ze op een prettige manier doen. U beschikt over een niveau van interesse of waardering voor kunst die precies op het landelijk gemiddelde ligt. U vindt evenwicht tussen werk en privé belangrijk.
Ela Test

Inzicht in uw stijl van leren en ontwikkelen:: • • • • U steunt een groot aantal soorten trainingen en methodes voor professionele ontwikkeling. U voelt zich even prettig bij leren in teamverband als bij individueel leren. U leert graag, puur vanwege persoonlijke ontwikkeling en groei. Wat betreft leren, dient er voor u evenveel nadruk te liggen op vorm als op inhoud.

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

32

Uw Esthetisch drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De esthetische drijfveer: Esthetisch gedreven personen streven naar balans en harmonie. Zij beoordelen de dingen om zich heen op basis van gratie, symmetrie of de wijze waarop iets past bij de omgeving. Ook de zorg voor het milieu of “groene” initiatieven worden vaak met enthousiasme ontvangen.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Aandachtspunten: • • • • Aangezien uw score op het landelijk gemiddelde ligt, is het belangrijk om andere drijfveren te bekijken voor een completer beeld van de verbeterpunten. Als u een duidelijker standpunt over teams inneemt, kan dat in uw voordeel zijn. U zou er baat bij kunnen hebben als u ervoor zorgt dat er in uw leven een goede balans bestaat tussen werk en privéleven. Onthoud dat het nu eenmaal zo is dat sommige mensen minder geven om kunstzinnigheid, evenwicht of harmonie en dat u als brug kunt dienen tussen degenen die dergelijke dingen wel waarderen en degenen die dat niet doen.
Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

33

Uw Economisch drijfveer
88 65 46 36 38 20 61

De economische drijfveer: Economisch gedreven personen zijn op zoek naar financiële zekerheid of financiële onafhankelijkheid. Het gaat om praktisch ingestelde mensen die iets terug verwachten voor de investeringen die zij doen. De focus is op het eindresultaat.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Uw algemene eigenschappen: • Deze score moet niet worden verward met gemiddelde financiële prestaties. Veel directeuren en anderen van wie de score in dit gebied ligt, hebben zelf al aanzienlijke financiële doelen bereikt. Het gevolg is dat geld op zich hen niet meer zo motiveert als vroeger. • • • • Ela heeft het vermogen om zich te identificeren met en begrip op te brengen voor mensen die zowel een lagere als hogere Economische drijfveer hebben dan Ela. Het patroon van antwoorden, vergeleken met anderen in het bedrijfsleven, geeft aan dat er geen zichtbare "hebzucht-factor" bestaat in de interactie die Ela heeft met anderen. Gezien de Economische score komt Ela naar voren als nogal praktisch en realistisch wat betreft geld. De drijfveren en motivaties van mensen met scores zoals die van Ela dienen te worden afgezet tegen andere pieken in de grafiek. Uw sterke punten: • • • • Wat motiveert mensen met een score als die van Ela? Iets anders dan geld alleen; het is een van de andere pieken die in de grafiek voorkomen. Goede teamspeler die anderen helpt met projecten en initiatieven zonder financiële opbrengst voor zichzelf. Niet extreem en daarom een stabiliserende kracht bij financiële kwesties. In staat om zowel behoeften als perspectieven van mensen met aanzienlijk andere economische drijfveren in balans te brengen.
Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

34

Uw Economisch drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De economische drijfveer: Economisch gedreven personen zijn op zoek naar financiële zekerheid of financiële onafhankelijkheid. Het gaat om praktisch ingestelde mensen die iets terug verwachten voor de investeringen die zij doen. De focus is op het eindresultaat.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Inzichten om uw functioneren te optimaliseren:: • Onthoud dat dit scorebereik rond het landelijk gemiddelde ligt voor de economische drijfveer en dat Ela geen extreme score heeft op deze schaal. Inzicht in uw stijl van leren en ontwikkelen:: • • • • Komt niet naar de trainingsessie met de vraag: “Hoeveel meer ga ik verdienen dankzij deze cursus?” Is enigszins flexibel wat betreft voorkeur voor leeractiviteiten die op samenwerking of competitie zijn gebaseerd. Omdat deze score dicht bij het landelijk gemiddelde ligt, moeten andere pieken en dalen in de grafiek worden bekeken om meer inzicht te krijgen. Mensen met deze score stellen zich positief op bij activiteiten op het gebied van training en ontwikkeling.
Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

35

Uw Economisch drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De economische drijfveer: Economisch gedreven personen zijn op zoek naar financiële zekerheid of financiële onafhankelijkheid. Het gaat om praktisch ingestelde mensen die iets terug verwachten voor de investeringen die zij doen. De focus is op het eindresultaat.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Aandachtspunten: • • • • Werk mee aan die onderdelen of projecten waar grotere financiële beloning mogelijk is. Geef ruimte aan degenen met hogere economische drijfveren om hun sterke punten te laten zien of hun ideeën te verwoorden. Als er sprake is van economische welstand, dient Ela misschien meer ruimte te geven aan degenen die nog niet zo’n economische welstand hebben bereikt. Er zijn wel eens momenten dat Ela een sterker standpunt in mag nemen over bepaalde zaken met betrekking tot financiële drijfveren of prikkels.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

36

Uw Individualistisch drijfveer
88 65 46 36 38 20 61

De individualistische drijfveer: Individualistisch gedreven personen hebben de behoefte om uniek, onafhankelijk en anders dan de rest te zijn. Zij streven naar zelfstandigheid in sociaal opzicht en de vrijheid om zichzelf te kunnen uiten.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Uw algemene eigenschappen: • • • • • U hebt een boel energie die goed moet worden benut. U maakt liever uw eigen beslissingen over hoe een opdracht of project moet worden volbracht. U gedijt goed in een teamomgeving. Veel mensen met dit soort scores willen graag nieuwe dingen uitvinden, nieuwe producten ontwerpen en nieuwe ideeën en procedures ontwikkelen. Uw antwoordenpatroon wijst erop dat u erg graag uzelf bent.

Uw sterke punten: • • • • • U beseft dat we allemaal uniek zijn en iedereen met goede ideeën kan komen. U wilt graag bijzonder zijn en dit laten zien. U bent niet bang om ingecalculeerde risico’s te nemen. U draagt creatieve ideeën aan. U kunt een standpunt innemen en bent niet bang om problemen met nieuwe ideeën of andere aanpak op te lossen.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

37

Uw Individualistisch drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De individualistische drijfveer: Individualistisch gedreven personen hebben de behoefte om uniek, onafhankelijk en anders dan de rest te zijn. Zij streven naar zelfstandigheid in sociaal opzicht en de vrijheid om zichzelf te kunnen uiten.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Inzichten om uw functioneren te optimaliseren:: • • • • • Veel personen met dezelfde score als u maken graag presentaties voor kleine of grote groepen. Bekijk deze optie. Gun uzelf rustig te tijd om uw unieke kwaliteiten en gevoel voor humor te uiten. Bouw mogelijkheden in om continu te kunnen leren en vooruitgang te boeken. U werkt een tijdje aan een idee, ontwikkelt het en voert het uit voordat u een oordeel velt. Geef uzelf de vrijheid om uw eigen beslissingen te maken over hoe een opdracht moet worden volbracht. Inzicht in uw stijl van leren en ontwikkelen:: • • • • Uw leeractiviteiten en professionele ontwikkeling dienen flexibel te zijn, met veel verschillende opties. Probeer voldoende creatieve ruimte te bieden om uw unieke kanten te tonen. Ruim tijd in voor enkele experimentele of niet-routinematige opdrachten. Koppel de nieuw geleerde dingen aan het vermogen om uw prestaties te verbeteren.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

38

Uw Individualistisch drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De individualistische drijfveer: Individualistisch gedreven personen hebben de behoefte om uniek, onafhankelijk en anders dan de rest te zijn. Zij streven naar zelfstandigheid in sociaal opzicht en de vrijheid om zichzelf te kunnen uiten.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Aandachtspunten: • • • • • Uw unieke aanpak leidt niet altijd tot enorm succes en kan soms conflict met anderen opleveren als er geen rekening met hen wordt gehouden. Mogelijke aanvaringen met anderen kunt u terugdringen door meer rekening te houden met hun behoeften. U moet beseffen dat uw goede ideeën niet de enige goede ideeën zijn. U mag wel wat meer luisteren naar anderen en zelf minder praten. Als u een presentatie houdt, kunt soms te druk bezig zijn met uw verhaal te vertellen (of te verkopen), in plaats van het eigenlijke onderwerp aan te snijden.
Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

39

Uw Politiek drijfveer
88 65 46 36 38 20 61

De politieke drijfveer: Politiek gedreven personen streven ernaar controle en invloed uit te oefenen op hun eigen lot en dat van anderen. Zij willen graag gezien worden als leider. Mensen met een hoge score op deze drijfveer worden vaak gezien als competitief.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Uw algemene eigenschappen: • • • • • Is graag haar eigen baas en heeft graag controle over de tijd en middelen om doelen te bereiken. Verlangt leiderschap en is klaar voor de verantwoordelijkheid die daarbij hoort. Werkt erg energiek richting doelen en ambities. Gebruikt macht en controle op een effectieve manier om projecten gaande te houden. Voelt zich comfortabel in een leiderspositie en zoekt dergelijke rollen op.

Uw sterke punten: • • • • • Neemt verantwoordelijkheid en krijgt dingen gedaan. Heeft veel energie en werkt hard om doelen te bereiken. Weet dat je hard moet werken om je doel te bereiken. Kan werkprojecten plannen en opstellen die teams moeten uitvoeren. Kan haar eigen werktaken plannen en beheren.
Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

40

Uw Politiek drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De politieke drijfveer: Politiek gedreven personen streven ernaar controle en invloed uit te oefenen op hun eigen lot en dat van anderen. Zij willen graag gezien worden als leider. Mensen met een hoge score op deze drijfveer worden vaak gezien als competitief.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Inzichten om uw functioneren te optimaliseren:: • • • • • Geef de vrijheid om risico’s te nemen, maar geef hierbij ook duidelijke grenzen aan. Behoort tot de mensen die zich verstikt voelen als er te veel beperkingen gelden. Creëer een omgeving met minimale hoeveelheid routine, details en papierwerk. Moet soms meer bereid zijn aandacht en succes te delen. Wil af en toe publieke erkenning en lof voor geleverde prestaties.

Inzicht in uw stijl van leren en ontwikkelen:: • • • • • Als er groepsactiviteiten zijn, probeer dan competitie- en leiderschapselementen in te bouwen. Geef erkenning voor bijzondere individuele prestaties. Zorg voor een groot aantal opties voor training en professionele ontwikkeling. Koppel leerprocessen aan het vergroten van geloofwaardigheid en motivatie bij samenwerking met anderen. Personen met deze score geven de voorkeur aan zelfstandig leren i.p.v. leren in groepsverband.
Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

41

Uw Politiek drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De politieke drijfveer: Politiek gedreven personen streven ernaar controle en invloed uit te oefenen op hun eigen lot en dat van anderen. Zij willen graag gezien worden als leider. Mensen met een hoge score op deze drijfveer worden vaak gezien als competitief.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Aandachtspunten: • • • • • Mag wel wat meer rekening houden met de behoeften van anderen in het team. Kan worden gezien als iemand die zonder reden z’n boekje te buiten gaat. Kan soms geduld verliezen met mensen die het grote geheel niet duidelijk zien. Moet soms haar eigen ego laten varen en open staan voor andere ideeën en methodes. Kan erg strikt en vasthoudend zijn; sommigen zien dit als sterke resultaatgerichtheid.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

42

Uw Sociaal drijfveer
88 65 46 36 38 20 61

De sociale drijfveer: Sociaal gedreven personen streven ernaar anderen te helpen. Zij vinden dat dit de echte basis is voor menselijke relaties. Zij stellen doorgaans hun talenten, tijd, middelen en energie ruimhartig ter beschikking.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Uw algemene eigenschappen: • • • • • U bent in staat om de standpunten van zowel de hogere als de lagere scores voor de sociale drijfveer in te zien. U zit erg dicht bij het gemiddeld niveau van sociaalvoelendheid in een zakelijke omgeving. U voelt goed aan wanneer u anderen moet helpen en wanneer u "Nee" moet zeggen. U weet doeltreffend evenwicht aan te brengen tussen hulp aan anderen en uw persoonlijke belangen. U zorgt dat er evenwicht bestaat tussen uw eigen behoeften en die van anderen.

Uw sterke punten: • • • • • U weet goed af te wegen wanneer u anderen helpt zonder dat u alles voor hen doet. U hanteert een realistische en praktische benadering om anderen te helpen zichzelf te redden. U begrijpt de behoefte om anderen te helpen zonder dat u uzelf helemaal wegcijfert. U bent bereid om anderen een handje te helpen als het nodig is. Als u persoonlijk iets kunt doen voor anderen, beschouwt u dit als waardevol.

Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

43

Uw Sociaal drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De sociale drijfveer: Sociaal gedreven personen streven ernaar anderen te helpen. Zij vinden dat dit de echte basis is voor menselijke relaties. Zij stellen doorgaans hun talenten, tijd, middelen en energie ruimhartig ter beschikking.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Inzichten om uw functioneren te optimaliseren:: • • • • • U bent praktisch wat betreft anderen helpen en u richten op andere doelstellingen. U beschikt over een gezond evenwicht tussen focus op uzelf en focus op anderen. U hebt een gemiddeld niveau van geven en nemen bij interactie met anderen. U hebt een waarderingsniveau voor anderen die gebruikelijk is in de algemene werkomgeving. U kunt goed beoordelen wanneer u zelf de beslissing neemt en wanneer u anderen hierbij betrekt. Inzicht in uw stijl van leren en ontwikkelen:: • • • • U zou gemotiveerder zijn als u meer aandacht hebt voor andere drijfveren waarop u hoger scoort. U bent flexibel wat betreft leren in teamverband of zelfstandig leren. U houdt van leren waarbij de nadruk ligt op uw eigen voordeel, maar wel met een sociaal aspect. U steunt de trainers zelf waarschijnlijk ook.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

44

Uw Sociaal drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De sociale drijfveer: Sociaal gedreven personen streven ernaar anderen te helpen. Zij vinden dat dit de echte basis is voor menselijke relaties. Zij stellen doorgaans hun talenten, tijd, middelen en energie ruimhartig ter beschikking.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Aandachtspunten: • U wordt meer beïnvloed door andere motivaties in het rapport met hogere waarden. Wanneer u meer op deze motivaties vertrouwt, zullen uw enthousiasme en inzet toenemen. • • • Het zou goed voor u zijn als u het heft meer in handen neemt, in plaats van te wachten totdat anderen dat doen. U moet beseffen dat inspanningen om anderen te helpen praktisch zijn en zakelijk ook voordeel opleveren. U dient mensen te respecteren die niet zoals u interesse hebben om anderen te begrijpen of te helpen.
Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

45

Uw Traditionalistisch drijfveer
88 65 46 36 38 20 61

De traditionalistische drijfveer: Traditioneel gedreven personen streven ernaar om via een reeks van principes en richtlijnen, een systeem of een uitgewerkt concept richting, zin en inhoud te geven aan hun leven. Men ontleent zekerheid en houvast aan normen, principes, richtlijnen, routines en structuren.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Uw algemene eigenschappen: • • • • • U bepaalt waar u heen gaat en regelt zelf activiteiten om resultaat te behalen. U vindt hard werken prima, zolang het maar praktisch resultaat oplevert. U staat ervoor open om de rol te wijzigen zodat deze beter bij de persoon past. U bent graag onafhankelijk en vrij van standaard richtlijnen. U hebt een enigszins informele houding t.o.v. beleidslijnen, regels en reguleringen.

Uw sterke punten: • • • • • U lost problemen graag snel op. U vindt vragen stellen goed en vindt dat dit moet worden gestimuleerd. U bent bereid fouten te maken als u nieuwe dingen of 'n andere aanpak uitprobeert. U hebt liever nieuwe ideeën dan oude en draagt deze geregeld aan. U beslist meestal snel en zonder al te veel emotionele betrokkenheid.
Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

46

Uw Traditionalistisch drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De traditionalistische drijfveer: Traditioneel gedreven personen streven ernaar om via een reeks van principes en richtlijnen, een systeem of een uitgewerkt concept richting, zin en inhoud te geven aan hun leven. Men ontleent zekerheid en houvast aan normen, principes, richtlijnen, routines en structuren.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Inzichten om uw functioneren te optimaliseren:: • • • • • Geef uw flexibiliteit en creativiteit de ruimte bij het aanpakken van taken of het oplossen van problemen. U dient werk of opdrachten met te veel kleine details te vermijden. U staat niet achter inefficiënte of ondoelmatige procedures die er zijn omdat "het nu eenmaal zo is." U werkt beter met specifieke instructies voor routinematige taken. U houdt van open, eerlijke en opbouwende feedback.

Inzicht in uw stijl van leren en ontwikkelen:: • • • U hebt liever meerdere leermethodes in plaats van slechts één. U leert liever dingen op uw eigen manier, in uw eigen tempo en stijl. U richt zich voornamelijk op de belangrijke details en vermijdt de onbelangrijke.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

47

Uw Traditionalistisch drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De traditionalistische drijfveer: Traditioneel gedreven personen streven ernaar om via een reeks van principes en richtlijnen, een systeem of een uitgewerkt concept richting, zin en inhoud te geven aan hun leven. Men ontleent zekerheid en houvast aan normen, principes, richtlijnen, routines en structuren.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Aandachtspunten: • • • • • Onthoud dat u geduld moet hebben met anderen die niet zo flexibel zijn of meer aan de regels vasthouden. Houd vast aan uw natuurlijke neiging om vrijuit te spreken (vooral sterk afwijkende ideeën) bij communicatie met anderen. Probeer niet te veel te experimenteren puur omwille van het experiment. U dient te onthouden dat er soms goede redenen zijn voor regels. Zorg ervoor dat u respect hebt voor mensen die aan alle regels willen voldoen; zij zorgen vaak voor evenwicht.
Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

48

Uw Intellectueel drijfveer
88 65 46 36 38 20 61

De intellectuele drijfveer: Intellectueel gedreven personen streven ernaar om kennis te vergaren en/of de “waarheid” te ontdekken. Het gaat om kennis vergaren als doel op zichzelf. Rationeel denken, redeneren en problemen oplossen zijn belangrijk voor deze drijfveer.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Uw algemene eigenschappen: • • • • • 'Hoe doe je dat? Kan ik dat ook?' 'Cognitieve' houding: zoekt naar de diepere betekenis van dingen. Blijft alert en houdt van intellectuele uitdagingen. Voelt zich aangetrokken tot nieuwe, vooruitstrevende ideeën en concepten. Zeer nieuwsgierig op allerlei gebieden.

Uw sterke punten: • • • • • Als anderen (intern of extern) een vraag hebben, kan Ela meestal een oplossing bedenken ook al is zij niet bekend met het onderwerp. Hanteert een logische aanpak om problemen op te lossen en analyseert geduldig alle mogelijke opties. Ela gaat zeer goed voorbereid een teamvergadering in. Anderen in het team stellen hun vragen aan Ela, omdat ze haar uitgebreide kennis vertrouwen. Ela is iemand die actief naar oplossingen voor problemen zoekt.
Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

49

Uw Intellectueel drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De intellectuele drijfveer: Intellectueel gedreven personen streven ernaar om kennis te vergaren en/of de “waarheid” te ontdekken. Het gaat om kennis vergaren als doel op zichzelf. Rationeel denken, redeneren en problemen oplossen zijn belangrijk voor deze drijfveer.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Inzichten om uw functioneren te optimaliseren:: • • • • • Wil graag een groot aantal kennisgerichte terreinen ontdekken en er iets mee doen. Besef dat hoeveel Ela ook heeft geleerd, zij altijd nog meer wil leren. Als er een externe cursus of training is, zorg dan dat Ela deze bij kan wonen. Betrek Ela bij toekomstige projecten en benut haar expertise. Zorg ervoor kennisgerichte prikkels te bieden, zoals nieuwe trainingen, boeken, abonnementen en tijdschriften. Inzicht in uw stijl van leren en ontwikkelen:: • • • • De score van Ela duidt op iemand die al met een eigen persoonlijk
Ela Test

ontwikkelingsprogramma bezig is. Houdt van leren om kennis op te doen en steunt de meeste trainings- en ontwikkelingsprogramma’s. Zal altijd haar huiswerk doen… grondig en nauwkeurig. Actief bezig met leren, zowel op het werk als daarbuiten.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

50

Uw Intellectueel drijfveer (vervolg)
88 65 46 36 38 20 61

De intellectuele drijfveer: Intellectueel gedreven personen streven ernaar om kennis te vergaren en/of de “waarheid” te ontdekken. Het gaat om kennis vergaren als doel op zichzelf. Rationeel denken, redeneren en problemen oplossen zijn belangrijk voor deze drijfveer.

EST

ECO

IND

POL

SOC

TRA

INT

Aandachtspunten: • • • • • Dient evenwicht aan te brengen tussen het sterke verlangen om nieuwe kennis te verwerven en de werkelijkheid van de eventuele praktische toepassing. Neiging om bij sommige projecten af te wachten, vooral als er nuttigere informatie aan zit te komen en er nog meer tijd is. Wisselend gevoel van urgentie, afhankelijk van het intellectuele belang dat Ela aan de kwestie toekent. Kan soms wat zelfzuchtig zijn wat betreft het delen van ideeën, totdat anderen hun eigen technische kunnen hebben geëtaleerd. Heeft soms teveel aandacht voor pietluttige details terwijl het juist om het grote geheel gaat.
Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

51

Drijveren actieplan
Gebruik dit actieplan om na te gaan welke drijfveren goed aansluiten op uw huidige werksituatie en welke niet. Kijk vervolgens wat u eventueel zou willen veranderen. Stap 1: Bekijk welke drijfveren uit uw drijfveren-analyse het sterkst gelden voor u (d.w.z. welke het hoogste zijn en het hoogst boven de norm liggen). Schrijf de top twee in de ruimte hieronder en vermeld hoe goed uw huidige rollen en functie(s) aansluiten bij deze drijfveren (d.w.z. in welke mate liggen uw dagelijkse bezigheden ook in het verlengde van uw passies en drijfveren). Aansluiting Slecht Drijfveer 1: ______________________ Drijfveer 2: ______________________ Legenda: • 1 = Slecht • 2 = Matig • 3 = Gemiddeld • 4 = Goed • 5 = Uitstekend 1 1 2 2 3 3 4 4 Goed 5 5

Houd hier uw score bij:
Ela Test

Door uw werkomgeving meer in overeenstemiing te brengen met uw drijfveren kunt u meer inspiratie en passie ervaren bij uw dagelijks werk. Drijfveer 1: Welke dingen kunt u aanpassen in uw huidige werkomgeving om ervoor te zorgen dat uw werk meer in overeenstemming is met uw drijfveren? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ Drijfveer 2: Welke dingen kunt u aanpassen in uw huidige werkomgeving om ervoor te zorgen dat uw werk meer in overeenstemming is met uw drijfveren? _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

52

Success Connection
Your final step to making sure you really benefit from the information in this report is to understand how your values style contributes to, and perhaps hinders, your overall success. Supporting Success: Overall, how well do your motivators and drivers help support your success? (cite specific examples): _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Ela Test

Limiting Success: Overall, how do your natural drivers or motivators not support your success? (cite specific examples): _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

53

Ela Test

Attribute Index
Uw talenten Dit gedeelte zal in de loop van juni 2011 ook beschikbaar zijn in een Nederlandse versie.

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

54

Patterns Overview
Over fifty years of scientific research has revealed that there are three distinct styles of decision-making. Each of us can make decisions in these three ways, but we tend to develop a preference for one more than the other two. This preference becomes a subconscious force, affecting the decisions we make on a daily basis and shaping how we perceive the world around us and ourselves. The three decisional styles are the personal, the practical, and the analytical. These dimensions can be examined in the form of patterns based on two distinct factors unique to axiology. The Personal Style: People with a preference for this style of making decisions tend to see the world from a personal point of view, or with concern for the individuals involved. They see people in a unique, individual light and are more concerned about others than the results and theory. This involves a personal involvement with, concentration on, or investment in people. To this style, the world is filled with people needing to be understood. The Practical Style: People with a preference for this style of making decisions tend to see things in very practical, no nonsense, real-world, task oriented manner. They are more concerned with results than others and theory. They see people in comparative ways as they relate to others. To this style, the world is an objective waiting to be achieved. The Analytical Style: People with a preference for this style of making decisions tend to see the world from a theoretical perspective, more in an abstract way than a concrete one. They see people as part of a system and tend to think in very black and white terms. They are more concerned with thinking about things, and analysis than actual results or personal concerns of others. To this style, the world is a problem to be explored and solved. To some extent we are all capable of making all three kinds of decisions, but our preference tends to be for one more than the other two. Here's a simple example of the three in contrast to each other. One of each style are sitting around a table trying to figure out what to do. While the Personal style is focused on the needs of the workers involved and how best to utilize their talents, the Practical doesn't really care as much about the personal needs, or if it is done right, he just wants to get it done. Finally there is the Analytical who sees no reason to worry about the people involved or even getting it done if it isn't going to be done correctly. We all have different balances of these three styles; that's what makes our decisions and actions different from each other's. These ways of making decisions, and how we use them, are at the core of who we are. They are behind our preferences, our strengths, and our weaknesses. In the following pages you will find a list of capacities which are the result of your unique combination of these three decisional styles. It is this understanding of your individual strengths and weaknesses that will enable you to affect change in your life and achieve greater personal success. It is only by first understanding something that we are then able to change it. Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

55

Societal I=E>S (S)
External Decision Making Pattern Summary The "(split)" in a Pattern title signifies extreme separation between a person's Maximizers and minimizers. The difference between the two can be extreme and very noticeable. You prefer to interpret situations in terms of people and their social and work relationships first, and then the relationship to the larger system or structure within which these people and the society exist. Social behavior and productive application of human resources take much precedence over system and organization, or compliance with the set structure or set of rules. You have very good to excellent ability for empathetic and pragmatic thinking with low Systems dimension appreciation or ability. This means that you are someone who values people and their needs as very important and balance this importance with business objectives in a very good way. Your significantly lower valuation of the Systems dimension reveals that you have a strong dislike for highly structured environments, preferring instead to work freely without lots of controls. You are much more concerned with people and getting things done to be constrained by such things like blind rules that "don't understand the real time needs". Your overall development levels in the People and Systems dimensions are equal and high, while the Tasks dimension is moderate, but under developed in comparison. Level of development speaks to your ability to "see" a specific dimension. The more clearly we see a dimension of thought, the more able we are to use it; therefore the better we are at it. Maximizers Teamwork or any group effort Interpersonal communication Empathy Practical thinking Understanding others Planning and organizing Balancing performance and people needs with goal demands Minimizers Appreciation for authority, rules and regulations Strong preference for production deadlines or personnel needs in favor of rules, structure or systemic guidelines Systemic thought Proactive thinking Results orientation Motivators Financial security Status and recognition Personal relationships Needs for Growth Develop better two-way communication with authority figures, and greater appreciation for set rules, parameters, order or structure. Targets for Reinforcement (R) and Development (D) Results orientation (D) Problem Solving (D) Systems judgment (D) Preferred Environment US South Africa Australia Mastermind © 2005-2011Asia Middle-East Mexico Spain Decision-sharing; cooperative, teamwork atmosphere under higher-level leadership. Less structure. 56

Ela Test

Guided I=S>E (L)
Internal Decision Making Pattern Summary You define yourself in terms of duty. You are guided strongly according to a set of internal rules, or moral norms which you fully identify. Your work or primary social role is regarded as a necessity in fulfilling this duty, but you don't view them as the entirety of who you are. You have a good sense of self esteem and an idea of where you want to go in the future and how you want to get there, but you may be having some questions about the role in which you find yourself today. You see both the People and Systems dimensions equally well and have moderate levels of development in both. You see the Tasks dimension less clearly and have low development in that dimension. Level of development speaks to your ability to "see" a specific dimension. The more clearly we see a dimension of thought, the more able we are to use it; therefore the better we are at it. Maximizers Self esteem Self direction Sense of mission Minimizers Lack of role appreciation Self awareness Personal commitment Motivators Ela Test Self improvement Anything defined as duty or sense of mission Needs for Growth To clarify your work or primary social role as a greater sources of self-fulfillment then merely "your job". Targets for Reinforcement (R) and Development (D) Role awareness (D) Personal Drive (D) Self awareness (D)

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

57

Attribute Index - Leadership Summary
Report Summary This graph summarizes the 7 categories that comprise this Innermetrix Talent Profile. A description and mean score for each category is on the following page. Report Component Graphs

1. Envisioning an Outcome 0.0 1.0 2.0 3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.0

2. Understanding Your Supporters 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 7.7

3. Communicating Your Vision 0.0 1.0 2.0 3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.5

4. Serving Others 0.0 1.0 2.0

Ela Test

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 7.8

5. Inspiring Others 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 7.1

6. Guiding Others 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.6

7. Developing Yourself 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.6

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

58

Category Overviews
1. Envisioning an Outcome (6.0) Leading begins with realizing and clearly envisioning the overall mission to accomplish. A mission is what is going to happen, not how. Realizing your mission leads to the understanding of where change is required and why it is needed now. It takes initiative and determination to solidify the vision and set goals around its achievement. "Starting with the End in Mind," as Steven Covey wrote in the Seven Habits of Highly Successful People, is how you point the way for others who can't see it yet. 2. Understanding Your Supporters (7.7) Understanding how your vision satisfies peoples' perceived needs is crucial to engage them. You must know what changes others are receptive to and ready for. Listening carefully and objectively will insure that your mission is one that others will embrace. Without followers, you can't be a leader, and followers will only voluntarily engage in something they think satisfies their needs as well as your goals. 3. Communicating Your Vision (6.5) In order to engage people to follow you must clearly communicate your vision to them. The most powerful movements for change are created by people who have an emotional commitment to the mission and are passionate about it. Therefore you must be able to communicate with people not just through logical arguments, but in a way that touches them emotionally. You must first have that passion for your mission and to allow others to see your passion. It takes a certain amount of courage to champion a new idea, which by definition, others can't yet see 4. Serving Others (7.8) People will not chase a difficult dream for very long unless they think it supports their own personal goals. You must insure that people connect both your vision and your actions with their own goals. They initially chose to follow you because they thought that by helping you they would help themselves. Now that they are engaged you must work at reinforcing the initial faith they placed in you. 5. Inspiring Others (7.1) Embarking on difficult and uncertain journeys requires a special kind of energy in order to continue for the long term. Inspiration draws forth that special energy that can only come from the individual. Therefore, leading others for the long term requires that you are able to recognize and bring this energy. People become inspired when they start believing they have more ability than they thought they did. Therefore, leading includes challenging people to do more than they have before, and empowering them to make efforts that will yield a positive result. Sharing hope and courage will keep people motivated to continue on with the mission, even when it seems like the goal is still a long way off. 6. Guiding Others (6.6) In taking action and moving toward completion of your mission and vision, there will inevitably be surprises and unexpected results. A person skilled in leading will continually assess the plan for achieving the stated goals and make course corrections along the way. Part of this process is to test, in the real world, the initial assumptions that were made. Leading requires a focus on the milestones along the way, not only on the long-term mission. Followers require some indication that they are on the right track and this builds confidence in the leader. A leader requires great courage and character to be tenacious about moving forward, and not exhibiting loss of confidence, even in the face of disappointment. 7. Developing Yourself (5.6) In order to understand, motivate and lead others, you must first understand yourself. As Chris McCusker, Chairman and CEO of Motorola once said, "Leadership is going first in a new direction - and being followed". So before a person can lead others they must lead the way. This applies to helping people become better. Leaders must practice what they preach and be able to see and develop themselves before they can do so for others.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

59

1. Envisioning an Outcome
Category Description Leading begins with realizing and clearly envisioning the overall mission to accomplish. A mission is what is going to happen, not how. Realizing your mission leads to the understanding of where change is required and why it is needed now. It takes initiative and determination to solidify the vision and set goals around its achievement. "Starting with the End in Mind," as Steven Covey wrote in the Seven Habits of Highly Successful People, is how you point the way for others who can't see it yet. Category Component Descriptions Conceptual Thinking (5.7) evaluates Ela's ability to see the big picture and then to determine which direction to take, and how resources should be used to attain future goals. Initiative (6.7) evaluates Ela's ability to direct her energy toward the completion of a goal without an external catalyst. Persistence (6.6) evaluates Ela's ability to stay on course in times of difficulty. Project and Goal Focus (5.4) evaluates Ela's ability to stay on target regardless of circumstances. Results Orientation (5.7) evaluates Ela's ability to identify the actions necessary to complete tasks and to obtain results.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

60

1. Envisioning an Outcome
Category Component Graphs
Conceptual Thinking 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 5.7 Initiative 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.7

Persistence 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.6

Project and Goal Focus 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.4

Results Orientation 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.7

Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

61

2. Understanding Your Supporters
Category Description Understanding how your vision satisfies peoples' perceived needs is crucial to engage them. You must know what changes others are receptive to and ready for. Listening carefully and objectively will insure that your mission is one that others will embrace. Without followers, you can't be a leader, and followers will only voluntarily engage in something they think satisfies their needs as well as your goals. Category Component Descriptions Empathetic Outlook (8.1) evaluates Ela's capacity to perceive and understand the feelings and attitudes of others or to place herself in the shoes of another. Evaluating What Is Said (6.7) evaluates Ela's openness toward other people and her willingness to hear what others are saying, rather than what she thinks they should say or they are going to say. Realistic Expectations (7.9) evaluates whether Ela's expectations (in either quality of production or quality of performance) of others can realistically be met. Understanding Attitude (8.1) evaluates Ela's ability to read between the lines and to understand body language, reticence, stress, and emotions. Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

62

2. Understanding Your Supporters
Category Component Graphs
Empathetic Outlook 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 8.1 Evaluating What Is Said 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.7

Realistic Expectations 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 7.9

Understanding Attitude 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 8.1

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

63

3. Communicating Your Vision
Category Description In order to engage people to follow you must clearly communicate your vision to them. The most powerful movements for change are created by people who have an emotional commitment to the mission and are passionate about it. Therefore you must be able to communicate with people not just through logical arguments, but in a way that touches them emotionally. You must first have that passion for your mission and to allow others to see your passion. It takes a certain amount of courage to champion a new idea, which by definition, others can't yet see Category Component Descriptions Conveying Role Value (6.5) evaluates Ela's ability to use her own capacities (for empathy, interpersonal relationships, and leadership) to instill, in an employee, a sense of value for the task at hand. Personal Commitment (5.8) evaluates Ela's ability to focus and to stay committed to a task: a measure of her internal, personal commitment. Self Confidence (6.6) evaluates Ela's ability to develop and to maintain inner strength based on the desire to succeed and on her belief that she possesses the capabilities to succeed. Self Direction (6.2) evaluates Ela's internal drive to excel in and believe in her chosen career path. Ela Test Self Esteem (7.6) evaluates Ela's ability to realize and appreciate her own unique self worth.

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

64

3. Communicating Your Vision
Category Component Graphs
Conveying Role Value 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 6.5 Personal Commitment 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.8

Self Confidence 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.6

Self Direction 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.2

Self Esteem 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 7.6

Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

65

4. Serving Others
Category Description People will not chase a difficult dream for very long unless they think it supports their own personal goals. You must insure that people connect both your vision and your actions with their own goals. They initially chose to follow you because they thought that by helping you they would help themselves. Now that they are engaged you must work at reinforcing the initial faith they placed in you. Category Component Descriptions Accountability For Others (6.9) evaluates Ela's ability to be responsible for the consequences of the actions of those whom she manages. Attitude Toward Others (8.1) evaluates Ela's ability to maintain a positive, open and objective attitude towards others. Empathetic Outlook (8.1) evaluates Ela's capacity to perceive and understand the feelings and attitudes of others or to place herself in the shoes of another. Evaluating Others (7.9) evaluates Ela's ability to make realistic and accurate judgments about another, to evaluate his or her strengths and weaknesses, and to understand his or her manner of thinking, acting, and behaving.

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

66

4. Serving Others
Category Component Graphs
Accountability For Others 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 6.9 Attitude Toward Others 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 8.1

Empathetic Outlook 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 8.1

Evaluating Others 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 7.9

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

67

5. Inspiring Others
Category Description Embarking on difficult and uncertain journeys requires a special kind of energy in order to continue for the long term. Inspiration draws forth that special energy that can only come from the individual. Therefore, leading others for the long term requires that you are able to recognize and bring this energy. People become inspired when they start believing they have more ability than they thought they did. Therefore, leading includes challenging people to do more than they have before, and empowering them to make efforts that will yield a positive result. Sharing hope and courage will keep people motivated to continue on with the mission, even when it seems like the goal is still a long way off. Category Component Descriptions Developing Others (7.9) evaluates Ela's ability to understand the needs, interests, strengths and weaknesses of others, and to use effectively this information for the purposes of developing others. Gaining Commitment (5.8) evaluates Ela's ability to develop and invoke a self motivating attitude in her employees or coworkers in their pursuit of their goals. Leading Others (8.2) evaluates Ela's ability to organize and to motivate people into getting things accomplished in a way that makes everyone feel a sense of order and direction. Long Range Planning (6.3) evaluates Ela's ability to identify and to evaluate resources and to plan for their utilization throughout the execution of comprehensive, long-range projects. Persuading Others (7.4) evaluates Ela's ability to present her viewpoint in such a way that it is accepted by others. Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

68

5. Inspiring Others
Category Component Graphs
Developing Others 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 7.9 Gaining Commitment 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.8

Leading Others 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 8.2

Long Range Planning 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.3

Persuading Others 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 7.4

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

69

6. Guiding Others
Category Description In taking action and moving toward completion of your mission and vision, there will inevitably be surprises and unexpected results. A person skilled in leading will continually assess the plan for achieving the stated goals and make course corrections along the way. Part of this process is to test, in the real world, the initial assumptions that were made. Leading requires a focus on the milestones along the way, not only on the long-term mission. Followers require some indication that they are on the right track and this builds confidence in the leader. A leader requires great courage and character to be tenacious about moving forward, and not exhibiting loss of confidence, even in the face of disappointment. Category Component Descriptions Flexibility (7.2) evaluates Ela's ability to readily integrate, modify, and respond to changes with minimal personal resistance. Practical Thinking (8.3) evaluates Ela's ability to realistically identify problems and solutions in practical terms, rather than in theoretical or conceptual terms. Proactive Thinking (6.7) evaluates Ela's ability to determine the future implications of current decisions and actions. Self Control (4.1) evaluates Ela's ability to remain rational and objective when faced with a stressful and emotional situation. Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

70

6. Guiding Others
Category Component Graphs
Flexibility 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 7.2 Practical Thinking 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 8.3

Proactive Thinking 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.7

Self Control 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 4.1

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

71

7. Developing Yourself
Category Description In order to understand, motivate and lead others, you must first understand yourself. As Chris McCusker, Chairman and CEO of Motorola once said, "Leadership is going first in a new direction - and being followed". So before a person can lead others they must lead the way. This applies to helping people become better. Leaders must practice what they preach and be able to see and develop themselves before they can do so for others. Category Component Descriptions Role Awareness (5.5) evaluates Ela's ability to be aware of her role in the world or within a given environment as well as understanding expectations and how those expectations are to be met. Self Assessment (4.2) evaluates Ela's ability to identify her personal management strengths and weaknesses practically and objectively. Self Confidence (6.6) evaluates Ela's ability to develop and to maintain inner strength based on the desire to succeed and on her belief that she possesses the capabilities to succeed. Self Direction (6.2) evaluates Ela's internal drive to excel in and believe in her chosen career path. Ela Test

Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain © 2010 Copyright Innermetrix

72

7. Developing Yourself
Category Component Graphs
Role Awareness 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 5.5 Self Assessment 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 4.2

Self Confidence 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.6

Self Direction 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.2

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

73

Dimensional Balance
0.85 / 0.80

External
Empathy 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 8.1 Practical Thinking 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 8.3 -

Systems Judgment 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.7 -

Internal
Self Esteem/Self Belief 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0

Ela Test

7.6 Role Awareness 0.0 1.0 2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 5.5 +

Self Direction 0.0 1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0 6.2 -

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

74

Advanced Scoring
Concrete Organization (8.3) Practical Thinking (8.3) Respect For Property (8.3) Status and Recognition (8.3) Leading Others (8.2) Attitude Toward Others (8.1) Empathetic Outlook (8.1) Human Awareness (8.1) Monitoring Others (8.1) Personal Relationships (8.1) Relating To Others (8.1) Understanding Attitude (8.1) Developing Others (7.9) Evaluating Others (7.9) Freedom From Prejudices (7.9) Realistic Expectations (7.9) Sensitivity To Others (7.9) Understanding Motivational Needs (7.9) Creativity (7.9) Intuitive Decision Making (7.9) Surrendering Control (7.9) Correcting Others (7.8) Realistic Goal Setting For Others (7.7) Handling Stress (7.6) Self Esteem (7.6) Self Improvement (7.6) Persuading Others (7.4) Flexibility (7.2) Personal Accountability (7.1) Attention To Detail (7.0) Quality Orientation (7.0) Integrative Ability (7.0) Theoretical Problem Solving (7.0) Consistency and Reliability (6.9) Accountability For Others (6.9) Seeing Potential Problems (6.8) Evaluating What Is Said (6.7) Proactive Thinking (6.7) Initiative (6.7) Personal Drive (6.7) Self Confidence (6.6) Persistence (6.6) Conveying Role Value (6.5) Enjoyment Of The Job (6.5) Role Confidence (6.5) Emotional Control (6.5) Sense of Timing (6.5) Problem and Situation Analysis (6.4) Realistic Personal Goal Setting (6.3) Problem Solving (6.3) Long Range Planning (6.3) Self Direction (6.2) Self Discipline and Sense of Duty (6.2) Sense of Mission (6.2) Self Starting Ability (6.1) Self Management (6.1) Diplomacy (6.1) Attitude Toward Honesty (6.0) Following Directions (6.0) Gaining Commitment (5.8) Meeting Standards (5.8) Personal Commitment (5.8) Handling Rejection (5.7) Conceptual Thinking (5.7) Respect For Policies (5.7) Results Orientation (5.7) Sense of Belonging (5.7) Systems Judgment (5.7) Material Possessions (5.5) Project Scheduling (5.5) Role Awareness (5.5) Balanced Decision Making (5.4) Job Ethic (5.4) Project and Goal Focus (5.4) Problem Management (5.2) Self Assessment (4.2) Self Control (4.1) Using Common Sense (4.1)

Ela Test

© 2010 Copyright Innermetrix Mastermind © 2005-2011 UK US South Africa Australia Asia Middle-East Mexico Spain

75

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful