Defensiekrant

nummer 18 12 mei 2011

2

Wereldwijd herdenken

4

Leerzame Red Flag Alaska

5

IGK: Zeg wat je te zeggen hebt

7

Verplegen in de vuurlinie

Laatste vlucht voor de vrijheid
gilze-rijen Het draaide op de bevrijdingsfestivals natuurlijk om de artiesten, maar het applaus voor
de helikoptercrew was minstens zo hartverwarmend. Drie Cougar-transporthelikopters hadden dit jaar de taak om de ‘Ambassadeurs van de Vrijheid’ te vervoeren. Een mooie, maar onwerkelijke dag voor de militairen van 300 Squadron. Voor velen van hen was het de laatste operationele vlucht.
door het lijf. Vandaag worden zij met drie Cougars als ware VIP’s rondgevlogen. Zoals elk jaar ondersteunt Defensie het Nationaal Comité 4 en 5 mei met luchttransport. Dankzij deze inzet kunnen de bands snel van het ene festivalpodium naar het andere komen. Dit jaar zijn het Moke, The Opposites & The Partysquad en zanger Waylon die de twaalf provincies aandoen. Als ‘Ambassadeurs van de Vrijheid’ “Krijgen we ook koffie aan boord?” De toon is gezet. In de crewroom op Gilze-Rijen luisteren de artiesten aandachtig naar de veiligheidsbriefing. De adrenaline giert de muzikanten zichtbaar onderstrepen zij in onder meer Amsterdam, Den Haag, Zwolle en Den Bosch het belang van vrijheid wereldwijd. De vliegers en loadmasters hebben er zin in. Hoewel deze dag voor hen een zwart randje heeft. Vliegen voor vrijheid, terwijl uitgerekend de Cougar door de bezuinigingen wordt afgestoten. Hoe wrang moet dat voelen?
|

Bezuinigingen baren bevolking zorgen
Den Haag Slechts een derde
van de Nederlanders is het eens met de aangekondigde drastische bezuinigingen op Defensie. Dat blijkt uit een onlangs gehouden onderzoek van bureau MarketResponse onder vijfhonderd Nederlanders van achttien jaar en ouder.

foto ELT MauriTs KraaK

» Lees verder op pag 6

Eerste operationele eenheden op non-actief

9 mei: Dag van de waarheid
gilze-rijen Cougar transporthelikopters en F-16’s blijven aan
de grond, Leopard tanks rijden niet meer, mijnenjagers gaan aan de ketting. Afgelopen maandag markeerde het begin van een overgang naar een afgeslankte krijgsmacht. En voor velen de start van een periode van onzekerheid.
Peel heeft Defensie deze maandag eenheden en wapensystemen stilgezet. De getroffen eenheden staken alle operationele activiteiten in afwachting van hun formele opheffing of reorganisatie. Niet langer oefenen, trainen of opleiden dus. “Doel is om al direct te kunnen snijden in de kosten”, legt 4 mei: herdenken. 5 mei: vieren. 9 mei: treuren. Op hoofdlijnen was dat de afgelopen week zo’n beetje de kalenderindeling voor Defensie. Het maandagmorgengevoel is voor heel wat Defensiemedewerkers dan ook zelden zo wrang geweest. Van Den Helder tot Havelte en van Gilze-Rijen tot De Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm uit in de hangaar van het 300 Squadron op vliegbasis Gilze-Rijen. “Als Defensieorganisatie staan we voor de grote uitdaging om deze kabinetsperiode een miljard te bezuinigen. Dat betekent een enorm grote ingreep in de krijgsmacht. Alleen al dit jaar moeten we zo’n 200 miljoen aan bezuinigingen vinden.” nog geen onomkeerbare stappen.” De stilgezette eenheden verrichten alleen nog het noodzakelijke onderhoudswerk. “De bezuinigingen zijn wrang”, erkent Van Uhm. “De wereld kent steeds meer onzekerheden. Kijk naar Afghanistan, onze missies voor de kust van Libië, of de piraterijbestrijding bij Somalië. Maar ook de manier waarop we onze nationale taken vervullen, zoals vorige week bij het blussen van de duinbranden bij Schoorl. Toch blijven onze mensen professioneel tot het einde toe. Daar heb ik diep respect voor.” » Lees verder op pagina 3

OnzEKErhEdEn

De Tweede Kamer debatteert op 6 juni over de bezuinigingen. Het opheffen van eenheden is daarom nu nog niet aan de orde, ze zijn stilgezet, merkt de CDS op. “We zetten

Vier op de tien Nederlanders maakt zich door de aangekondigde bezuinigingen op Defensie zorgen over de algemene veiligheid in Nederland. Eenzelfde aantal verwacht niet dat Defensiepersoneel snel een nieuwe baan zal vinden na eventueel gedwongen ontslag. De bezuinigingen kunnen effect hebben op de participatie van Nederland aan internationale missies. Bijna zes op de tien Nederlanders vindt echter dat Nederland hieraan moet blijven deelnemen. Onder jongeren van 18 tot 25 jaar is ruim een kwart voorstander van één Europees leger, tegen ruim de helft van de 55 tot 65-jarigen. Ook is een ruime meerderheid van mening dat militairen net als gewone werknemers het recht moeten hebben om te staken.

Ook een grote Duitse delegatie was aanwezig om de herdenking bij te wonen. nabestaanden van gevallenen en deputaties van de krijgsmacht met kransleggingen bij het monument op het Waaigat en op de Militaire Begraafplaats op Curaçao. Niet alleen in heel Nederland. Plaatsvervangend Commandant Koninklijke Marechaussee generaal-majoor Hans Leijtens legde een krans namens het Wapen. het leven lieten bij de uitvoering van de militaire dienst (d. Haarlem stond tijdens haar missie voor de kust van Libië eveneens stil bij de gevallenen ( i). een krans waarna een defilé langs de ruim achthonderd graven volgde. De Gouverneur van de Nederlandse Antillen. De bemanning van de mijnenjager Hr. ter herdenking van alle militairen die sinds 1940. AVDD). Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten generaal-majoor Mart de Kruif legde. maar ook in het buitenland waren plechtigheden. Commandant Zeestrijdkrachten vice-admiraal Matthieu Borsboom en respectievelijk commodore André Kraak plaatsten namens de Koninklijke Marine en de Commandant der Strijdkrachten een krans. fotograaf Rob van Eerden. fotograaf Rob Gieling. Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm legde op de Dam in Amsterdam namens de krijgsmacht een krans bij het Nationaal Monument (foto a. luitenant-ter-zee 1 Wilbert van Gemeren.binnenland 2 defensiekrant nr 18 – 12 mei 2011 a b c d e Erewachten. fotograaf sgt1 Dave de Vaal. fotograaf maj Jan Venekamp) stond in het teken van verzoening. Minister-president Mark Rutte plaatste een krans in het gezelschap van onder andere Defensieminister Hans Hillen. tijdens militaire conflicten en vredesmissies.Ms. Hij werd daarbij geflankeerd door de commandanten van de vier krijgsmachtdelen. fotograaf Peter Bijpost. Ook in het Afghaanse Kabul (m) en op de Airbase Decimomannu in Italië (l) werd een moment stilte gehouden. Boven het monument voor de gevallenen op de voormalige vliegbasis Soesterberg vlogen vier F-16’s van vliegbasis Volkel een zogenoemde missing man formatie. Ook daar werd niet alleen stil gestaan bij de Tweede Wereldoorlog. waar ook ter wereld. AVDD). de minister-president van Curaçao en de Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied plaatsten een krans bij het monument ( h. De marine herdacht in Den Helder alle gevallen militairen der zeemacht en van het koopvaardijpersoneel. Militairen van 11 Infanteriebataljon Garderegiment Grenadiers en Jagers bemanden in een uniform uit 1939 de erewachtposten. De landmacht coördineerde de plechtigheid op Militair Ereveld Grebbeberg. het Duitse monument voor in Kunduz gevallen slachtoffers. Militairen en oudgedienden uit de hele Defensieorganisatie verzorgden tijdens de Nationale Herdenking het ceremonieel. behalve de Nederlandse slachtoffers ook de mensen in de belegerde stad Misratah. In een zogenoemde Alle Hens voor de Boeg memoreerde de commandant. Op Aruba legde de commandant van Marinierskazerne Savaneta brigadegeneraal der mariniers Dick Swijgman namens de Nederlandse krijgsmacht en Kustwacht een krans bij het monument voor de gevallenen. maar ook bij huidige conflictsituaties. b en c. Commandant Luchtstrijdkrachten luitenantgeneraal Jac Jansen legde een krans bij het monument (g en j. van erehaag tot kranswacht. In de West herdachten civiele en militaire autoriteiten. De Nederlandse militairen van het Deployment Element hielden een sobere ceremonie voor het Ehrenhain. e en f. AVDD). Militairen van de Air Task Force op Kandahar Airfield in Afghanistan hielden ook twee minuten stilte om de gevallenen van de oorlog te herdenken (n). f g h i j k l m n . in aanwezigheid van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Een gewapende wacht van het Korps Mariniers ondersteunde de herdenkingsceremonie op Aruba. De Dodenherdenking van de Nederlandse kwartiermakers in Kunduz (k. stiltes en kransen Defensie wereldwijd actief voor Dodenherdenking Den Haag Defensie herdacht vorige week woensdag alle militairen en burgers van het Koninkrijk der Nederlanden die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog omkwamen door oorlogshandelingen of terreur. AVDD). De marechaussee herdacht bij de Waterpartij in de Scheveningse Bosjes de gevallenen van het Englandspiel en ander inlichtingenwerk. Ter nagedachtenis aan de slachtoffers legde contingentscommandant kolonel Rob van Oirschot een krans bij de vlaggenmast op de Dutch Compound.

moet nog altijd wennen aan het idee dat zijn ‘beestje’ verdwijnt. effect: alleen gezonde militairen worden uitgezonden. En voorlopig ligt hier bij de Cougars nog genoeg werk. We zorgen ervoor dat het goed de opslag in gaat.binnenland in Het kort defensiekrant nr 18 – 12 mei 2011 3 SZVK en Univé gaan verder ■ Den Haag Univé verzekering blijft tot 2022 de uitvoerend verzekeraar van de Stichting Ziektekosten Verzekering Krijgsmacht (SZVK). want het werk blijft liggen”. Maar vanaf nu is het klaar. In 2013 en 2014 worden de ondersteunende eenheden gevuld.” Collega sergeant Bram Baardse maakt zich voorlopig nog niet druk om zijn baan. Tromp heeft vorige week donderdag een snelle motorboot aangehouden met daarin vier mogelijke piraten. Veel minder ‘geweld’. toch drukken ze dit erdoor. plaatsvervangend tankcommandant/lader. vertelt vluchtchef/loadmaster sergeant-majoor Jonkie Geurts.Ms. gaf daarop de Tromp de opdracht deze groep op te sporen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM. Deze zomer zal bekend worden welke locaties op termijn zullen sluiten. Zolang ik maar kan varen. “Het is spijtig. daar ben ik nog niet echt mee bezig. Mijn contract loopt nog paar jaar door. maar ook een heel andere manier van rijden en dat is weer interessant. De SZVK is in opdracht van de minister van Defensie belast met de regie op de uitvoering van de ziektekostenverzekering militairen. Voor stilgezette eenheden ligt de situatie logischerwijs anders. Maar daar moet je je overheen zetten. Daarvan verwacht Defensie 4000 medewerkers via interne vacatures te kunnen herplaatsen. dan zelf de operationele beproeving uit te voeren. Dit kan verklaard worden met het healthy worker . De mannen zijn vrijdag in een bootje afgezet vlakbij de Somalische kust.Ms. weet ik nog niet. kunnen zij de natuurwetgeving op Defensieterreinen beter handhaven. Het nieuwe contract was Europees aanbesteed. loadmasters en techneuten bij het 300 Squadron. Hierdoor neemt de kans op ongewenste situaties voor het militaire gebruik en de aanwezige natuurwaarden toe. Vulling van de operationele eenheden heeft voorrang. Ik heb er eigenlijk nog steeds moeite mee. van de Technische Dienst op Hr. Met de ondertekening van een brief afgelopen vrijdag is de initiële operationele test. tekst ingMar KOOMan Stilgezet per 9 mei Marine 4 mijnenjagers Landmacht 60 Leopard gevechtstanks 6 Pantserhouwitsers 40 Medium Range Anti-Tank-wapensystemen Luchtmacht 14 Cougars 19 F-16’s 1 Patriot vuureenheid Geen grotere kans op kanker voor Balkan-militair Den Haag Militairen die in de periode 1993 tot 2001 naar de Balkan zijn uitgezonden. Doordat zij in conflictsituaties bekeuringen mogen uitdelen.” Ook TD’er sergeant-majoor Sandro kan het nog maar moeilijk bevatten. » Vervolg van pagina 1 ‘Vanaf nu is het klaar’ “De grootste klap is al verwerkt”. Extra ogen op natuurterreinen Defensie ■ ‘t HarDe Vijf terreinbeheerders van de Dienst Vastgoed Defensie (DVD) zijn vorige week beëdigd tot buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Desnoods wordt het een fregat. 1 juli duidelijk hoeveel arbeidsplaatsen (verdeeld over rangen en burgerschalen) daadwerkelijk verdwijnen.en evaluatiefase een feit. zullen dan worden begeleid naar werk buiten de organisatie. maar zeker geen knockout. Dat doet pijn. We gaan nu onze tanks gereedmaken voor de verkoop. Zorgen dat ze spic en span de showroom in kunnen. Vorige week woensdag ontdekte een Spaans maritiem patrouillevliegtuig de zogenoemde whaler met veertien olievaten en een skiff aan boord. Foto: Kpl1 Kevin Diederen Eerder lijkt het omgekeerde het geval. Deelname aan een internationale testfase is voor Nederland veel goedkoper. Ik kan altijd ergens anders achter de beeldkast gaan zitten. Pas dan wordt bekend welke functies definitief komen te vervallen. Bovendien zijn de JSF-toestellen na instroming (vanaf 2019) snel operationeel inzetbaar. Het doek valt voor het leeuwendeel van hun Cougarvloot.” Toch was het afgelopen maandag ook even slikken voor de vliegers.” Ook zijn collega van de Operationele Dienst. Dit criterium verklaart ook dat ook militairen die niet zijn uitgezonden een lagere kans hebben om kanker te krijgen dan mannen van dezelfde leeftijd die geen militair zijn. | ■ Den Haag Nederland schaft een tweede F-35 Joint Strike Fighter (JSF) aan. dat is voor mij het voornaamste. In de periode 1993-2008 was het aantal nieuwe gevallen van kanker en het aantal sterfgevallen onder Nederlandse Balkanmilitairen juist lager dan onder collega’s die niet op de Balkan zijn geweest. Hun boot is vernietigd en de verdachte zijn voor verhoor aan boord genomen. “We staan natuurlijk niet op straat. In de periode tot 1 juli wordt de personele structuur vastgesteld op basis van maximum aantallen per rang en schaal. De meeste militaire oefenterreinen zijn opengesteld voor recreatieve bezoekers. “Ik maak me niet direct druk om mijn baan. Ongeveer 10. Dan beginnen de interne reorganisatietrajecten. het trainen van speciale eenheden voor terrorismebestrijding. Op de Startpagina Bezuinigingen op intranet is een speciale pagina te vinden die antwoord geeft op veelgestelde vragen. Dan vaart de Middelburg voor haar laatste operationele taak uit. Voor zo’n 6000 mensen zal Defensie werk zoeken buiten de organisatie. “Dat de Leopard verdwijnt is jammer. natuurlijk. Eind 2014 vulling ondersteunende eenheden afgerond. Solliciteren. schetst matroos 1 Sven Schaareman.000 mensen worden rechtstreeks getroffen door deze bezuinigingsoperatie. De 40 procents reductie van de Mijnendienst is een gevoelige klap. Dan kies je iets anders. kunnen commandanten besluiten om personeel tijdelijk ‘vrij van dienst’ te geven tot aan de reorganisatie. “Die brute kracht trekt me gewoon aan.” Aanmerkelijk optimistischer zijn ze gestemd in Den Helder.” Korporaal Jaimy Kievits. dat is uitgevoerd naar aanleiding van een mogelijk verband tussen het inademen van stofdeeltjes met verarmd uranium afkomstig van antitankgranaten en leukemie. Foto: Ad Biersteker. Zo ga ik straks de CV90 besturen. Werknemers voor wie geen plek meer is. Van links naar rechts Kievits.” De bezuinigingen en ik Wat betekenen de bezuinigingen voor mij? Een eenduidig antwoord is helaas nog niet te geven. ook zonder Leopard. Medio 2012 vulling operationele eenheden afgerond. Bovendien leven we nu vooral naar 23 mei toe. we voelen dat er gewoon veel vraag is naar ons product. Als dat niet lukt. Het eerste traject zal naar verwachting halverwege 2012 worden afgerond. Blaauwendraat en Hendriks. AVDD Het globale tijdspad naar 2014 6 juni overleg Tweede Kamer over de beleidsnota van Defensie. “Veel bemanningsleden kunnen waarschijnlijk overstappen naar een van de zes andere mijnenjagers. Vermoedelijke piraten gestopt ■ somalië Het Nederlandse fregat Hr. Waar precies de klappen vallen is nog niet duidelijk. De andere militairen en burgermedewerkers kunnen tijdelijk ander werk krijgen. vertelt Lambert Hendriks. Begin 2012 weet elke individuele Defensiemedewerker waar hij of zij aan toe is. Daarnaast is deze periode van belang om kennis en ervaring op te doen. “Tot en met de bevrijdingsvluchten van afgelopen donderdag hebben we gewerkt alsof het iedere andere dag was”. Een beperkt aantal medewerkers is nodig om het materieel voor te bereiden voor afstoting. De commandant van de NAVO Task Force. Kan Defensie mij nog iets bieden? In de burgermaatschappij zit niemand te wachten op een 55-jarige. Na een zorgvuldige beoordelingsprocedure heeft de SZVK opnieuw gekozen voor Univé.” Huzaar 1 Nils Blaauwendraat weet als Leopardbestuurder al wel waar hij aan toe is. “In 1983 heb ik deze Leopards zien komen. Het leven gaat door. nu zie ik ze gaan. hebben geen grotere kans om kanker te krijgen. Voorwaarde voor deelname was de aanschaf van twee JSF toestellen. commandeur Michiel Hijmans. Op 18 mei lost Leopard 2A6 gevechtstank zijn laatste schot op het Duitse schietterrein Bergen Hohne. “Waarom bezuinig je op een goed presterend product? Transportheli’s zijn heel gewild. ziet nog geen storm aan de horizon. Toch houdt het nu voor de meesten van ons op. matroos 1 Evianne van Asten. monteur bij 13 Herstelcompagnie op Legerplaats Oirschot. “De brandbestrijding bij Schoorl. Op 1 juli wordt bekend hoe deze nieuwe structuur eruit komt te zien. Aanschaf tweede JSF definitief Vier mijnenjagers vanaf 9 mei aan de ketting. Tijdens de operationele testfase leert Defensie onder meer hoe de JSF operationeel ingezet kan worden en of het toestel voldoet aan de operationele eisen. Middelburg.” “Wat dit voor mij als burgermedewerker betekent.

qua vliegen maakt het niet echt veel uit. Redelijk ‘Hollands’ kun je zeggen.” detco. blikt De Smit terug op de afgelopen periode. Iedere dag een uitdagend scenario waarin onze F-16 vliegers een realistisch plaatje krijgen voorgeschoteld. Waar de temperaturen in het woestijnklimaat van Nevada kunnen oplopen tot een gloeiende 35 graden celsius en hoger. “Juist omdat er buiten de Amerikanen dit jaar geen andere nationaliteiten meevliegen vanwege verplichtingen elders. We vliegen hier in Alaska in scenario’s van 24 tot 28 kisten. Rechtsonder F-16’s lijnen op voor take off. vindt de . alle doelen met het hele scala aan dreigingsfactoren en de als vijand optredende Agressors. Ze moeten dus echt aan de bak. “Gelukkig maar”. er zijn ook verschillen. “Van de zestien kisten. De meegenomen categorie-3 kleding hOgE TrainingswaardE Red Flag Alaska is vergeleken met die op Nellis AFB weliswaar een stuk kleiner. Hoe die luidt? “Een doel raken dat zwaar verdedigd wordt”.reportage 4 defensiekrant nr 18 – 12 mei 2011 Linksboven Vliegers hullen zich in categorie-3 kleding om de ochtendkou te trotseren. Linksonder IJs op de neus toont dat het laden van bommen best een koud klusje kan zijn. “want sleutelen bij minus twintig in de open lucht is natuurlijk geen pretje. De vliegers stapten gehuld in dikke lagen fleece in hun kisten. Daarnaast vliegen we hier boven ongekend uitgestrekte ranges waar alleen wat elanden los lopen. vindt crewchief sergeant Joeri Slikker. daar leer je veel van. en daarmee een droom voor iedere vlieger!” Luitenant-kolonel Bert de Smit toont zich een enthousiast detachementscommandant. aVdd Realistisch oefenen F-16 vliegers van de Koninklijke Luchtmacht namen in Alaska deel aan twee grootschalige oefeningen. “We zitten hier toch op een aparte locatie. Wel kicken is dat je hier in Alaska bijna onbegrensde mogelijkheden hebt om laag of supersoon te vliegen en om bommen te droppen. blijkt de training een voltreffer voor de Nederlanders. neem je dan op de koop toe. De detco herinnert zich die eerste oorlogsdag. Tijdens Distant Frontier oefenden de vliegers onder meer het inzetten van wapens. dat zijn er op Nellis twee keer zoveel. nabij Fairbanks in Alaska streken 162 man en elf F-16’s neer voor de oefening Red Flag. Daarnaast hadden we ook nog eens vijf kills onder de eigen toestellen. Ga maar na: nu hebben we de hele range. Rechtsboven Typisch voor Red Flag Alaska: sneeuwresten langs de baan en internationale deelname. Deze oefening biedt een hoogwaardige training door de complexe missies die in internationaal verband moeten worden uitgevoerd. De opzet van de Alaska-versie van Red Flag verschilt niet van het grotere broertje op Nellis AFB nabij Las Vegas. daarna doen we een flinke stap terug en gaan weer kwam in het begin van de deployment dan ook goed van pas. Het devies vandaag? “Zien dat we weer overleven…” | | tekst LEO dE rOOij foto's aOO richard FriggE. in Alaska kregen de Nederlanders nog te maken met nachtelijke vrieskou en gladde taxibanen. aan het begin van de training.” De stalling van de kisten in afsluitbare en verwarmde shelters maakte het leven voor de techneuten ook een stuk aangenamer. Leerzame Red Flag Alaska Kleinschalig maar vol aan de bak fairbanks Tussen de sneeuwresten op Eielson Airforce Base. is de diepgang groter vanwege de intensievere interactie.” Daar sluiten de vliegers Roy en Arend zich graag bij aan. Zo’n eerste dag is het ‘volle bak’ erin met maximale dreiging. In totaal trainden verschillende Nederlandse squadrons acht weken lang in de maanden maart en april voor het zogenoemde CONUS-deployment. maar heeft dat er graag voor over.” Dan wordt het tijd om weer voor te bereiden voor de volgende missie. kwamen er slechts zeven tot een succesvolle aanval op het geplande gronddoel. Hierbij staan het beoefenen van deployment-operaties en het exporteren van geluid centraal. Ook hier boven de Noordpool worden vliegers getraind gesimuleerde gevechtsmissies te overleven. Dat vertaalt zich vooral in de planning en voorbereiding van de missies. “We zagen eruit als mummies”. “Intussen gaat het hier ook richting lente. helemaal voor onszelf. De trainingsmissies volgen realistische scenario’s met veel dreiging van grondsystemen en vijandelijke vliegtuigen. Dat verhoogt de trainingswaarde enorm.” zegt De Smit. maar dat heeft zo zijn voordelen. Ik kan je verzekeren: dat gaf ’s avonds een hoop chagrijnige gezichten tijdens het eten…” “Dit is een prima training voor ons. In die shelters was het goed te doen. dus kunnen we volstaan met de gebruikelijke cat-1 kleding. MuMMiEs Al kennen beide Flag-uitvoeringen dezelfde opzet. Amper beperkingen dus. wie kan er nu zeggen ooit in Alaska te hebben staan gesleuteld? Dat er dan weinig avondvertier is. langzaam opbouwen. alleen het bommen laden op de flightline en de kisten op weg helpen was even doorbijten. “Je kunt hier mooi opwerken van kleinschalig naar groot. De meest in het oog springende is natuurlijk het weer. zowel Amerikaans als Nederlands. Aansluitend op Distant Frontier volgde Red Flag Alaska. Hoewel kleinschaliger dan de tegenhanger in Las Vegas.” De Volkelse crewchief maakt in Alaska wel lange dagen. “Simpel gezegd: hoeveel kisten bereiken er in de eerste dag van de oorlog het aangegeven doel en hoeveel vliegers komen er weer levend terug. Achter de bergen wacht de oefenrange.

luitenantgeneraal Lex Oostendorp. “De huidige organisatie vertoont overeenkomsten met een Beierse kerktoren. Met als gevolg een brief op het huisadres en later een email van minister Hans Hillen op de werkplek. Met dit ‘fenomeen’ moet elke militair en burger leren leven. Daaronder medezeggenschapscommissies. Oostendorp onderschrijft de kritiek. Als adviseur van de minister van Defensie en bemiddelaar voor het personeel beet hij zich energiek in alle kwesties vast. de lasten en risico’s willen dragen. Dat vonden ze niet leuk. Terwijl de missie in Afghanistan ingrijpend en moeilijk was en er bij menigeen ‘MEnsEn MEns’ personeel.defensiekrant nr 18 – 12 mei 2011 5 interview Wat doet de IGK? De taak van de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht bestaat uit het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Defensie over trends. Daarnaast bestaan er veel zorgen over het voortbestaan van het huidige Sociaal Beleidskader. (Oostendorp was commandant van 11 Tankbataljon en van 13 Gemechaniseerde Brigade.” Hilversum Financiële maatregelen. De oud-Bosnië. stelt hij. Een enkeling echter wordt na verloop van tijd geconfronteerd met ervaringen die hij of zij in een missie heeft opgedaan. Momenteel bezie ik of op dat gebied advies nodig is. Rechtsboven Oostendorp tijdens een werkbezoek aan de Generaal-majoor de Ruyter van Steveninckkazerne in Oirschot. “De mensen willen antwoorden op vragen en dat blijft waarschijnlijk voorlopig zo.aspx oid. Als ik weet hoe het zit. Eerste jaar IGK gedomineerd door bezuinigingen ‘Zeg wat je te zeggen hebt’ verzoeken om persoonlijke bemiddeling. smal beneden. Uitleggen waarom besluiten worden genomen.” Oostendorp toont zich vooral geïnteresseerd in het wel en wee van de veteraan van ‘nu’. heeft geen ‘doorzettingsmacht’. “De operatie ging uit als een nachtkaars. Onder het motto ‘zeg wat je te zeggen hebt’ wisselt hij met iedereen en alle instanties van gedachten. Overigens moeten zij soms ook ‘nee’ verkopen. de redeployment. Hij realiseert zich dat het Een andere cruciale ontwikkeling in Oostendorps eerste jaar als IGK was de stijging van het aantal verzoeken van burgers en militairen om individuele bemiddeling met dertig procent. vier jaar lang. wat best minder mag. Maar ook omdat de atmosfeer zakelijker en onpersoonlijker is geworden en bepaalde groepen personeel van elkaar verwijderd zijn geraakt. volgens mij krijg ik alles te horen”. Door de grote werkdruk binnen Defensie schiet dit er soms bij in. Zie http://intranet. wat het personeel van hem mag verwachten en wat hij van hén verwacht. zoals hij het noemt.” Het precieze takenpakket van de IGK. daar gaat het om. De sleutel tot de oplossing ligt vaak in handen van een commandant of leidinggevende. Bij sollicitaties bijvoorbeeld kan immers maar één kandidaat het worden. In vorige commandantenfuncties was dat ook al zo. Foto AVDD. tegen normaliter 350 tot 400. “Een land moet behalve de lusten van het lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie.). Veel mensen beseffen dat het zo niet langer kan. ongedaan maken of veranderen.” Foto sgt Joyce Stevens. sociaal medische teams.” dErTig prOcEnT BEiErsE KErKTOrEn Oostendorp bekijkt de aangekondigde reorganisaties door de bril van de professional met veel operationele ervaring. van de Task Force en de Battlegroup in Uruzgan “Ze hebben ondanks alle offers een prima klus op hoog niveau geklaard. Al kan hij soms niets aan een probleem veranderen. “Met bijna allemaal gaat het goed.” Onder de militairen en burgers die bij de IGK aankloppen. bevinden zich nauwelijks Uruzgangangers. In dat geval krijgt de persoon in kwestie alle zorg. terwijl deze toch uitstekend is verlopen. Maar hij is ook realistisch. red. “Iedereen mag alles tegen me zeggen. Ik kan de pijn niet verzachten. Direct na het afkondigen van de BVM-maatregelen in maart 2010. Terwijl Defensie toch zoveel interessante kanten heeft. “Ik prikkel mijn gesprekspartners om problemen en trends op tafel te leggen. vlak na zijn aantreden.mindef.” Waardering van Oostendorp ook voor de prestaties. staan omschreven in een ‘protocol’ op het intranet van Defensie.nl/bs/organisatie/eenheden_directies/IGK/index. Vooral personeel tussen 40 en 55 jaar dat overtollig raakt zal elders moeilijk aan werk komen.” Oostendorp vindt het jammer dat het in zijn eerste jaar als IGK in gesprekken met militairen en burgers voornamelijk over de bezuinigingen ging. Tot eind 2011 verwacht ik een toename van het aantal bemiddelingsverzoeken tot ongeveer zevenhonderd.” reilen en zeilen van de krijgsmacht voor een groot deel afhangt van het geld dat het Kabinet bereid is daar voor uit te trekken. is gebaat bij goede communicatie. De veteranen (de IGK fungeert tevens als inspecteur van deze groep) mogen eveneens op zijn warme belangstelling rekenen.” Oostendorp vindt de wapenembargooperatie bij en boven Libië eveneens een uitstekende zaak. ontwikkelingen en personele aangelegenheden. Maar de drive bij het personeel om goed werk te leveren is in takt gebleven. Daarna moet hij of zij weer aan de slag en juist daaraan valt nog wat te verbeteren. zoals gemeld.” | Vanwege de turbulentie wil Oostendorp zijn gezicht in de komende tijd vaak bij de onderdelen van Defensie laten zien. kreeg in het eerste jaar na zijn aantreden met stevige turbulentie te maken. Oostendorp wordt gezien als een ‘mensen mens’ en voelt zich betrokken bij het personeel. Missies vormen de kurk waarop Defensie drijft. Vanwege de grote belangen wil ik als IGK echter duidelijk en eerlijk zijn. AVDD. Tegen het personeel van de op te heffen tankbataljons heb ik gezegd: ‘als Commandant Landstrijdkrachten had ik deze optie waarschijnlijk ook gekozen. Dat hij dan in tegenstelling tot bezoeken aan operationele eenheden onaangekondigd op de stoep staat. die medio mei zijn eerste jaarverslag presenteert. ongekende defensiebezuinigingen en een groeiende stapel inhakte. afgelopen. Dat levert acceptatie op. waar zijn verbeteringen mogelijk? Daarnaast fungeert hij.en Afghanistanganger met een aflopend contract die de burgermaatschappij in gaat. Wat gaat goed. drong hij er bij de bewindslieden op aan om zoveel mogelijk duidelijkheid te geven. Oostendorp. “Ik kan slechts adviseren in kwesties die niet goed zijn “Ik heb geen doorzettingsmacht” Linksboven IGK Oostendorp: “Ik prikkel mijn gesprekspartners om problemen en trends op tafel te leggen. valt in goede aarde. Daarnaast geldt voor het gros van het personeel dat ze in een missie opgedane ervaringen goed kunnen gebruiken in een burgerbaan. Dat dit gepaard gaat met gedwongen ontslagen is keihard. die nodig is om van het probleem af te komen. De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK). als bemiddelaar voor het personeel. aldus de IGK. Oostendorp: “Een organisatie die in zwaar weer verkeert. “Velen zoeken een luisterend oor. Ja. Hun leven is door de uitzendingen verrijkt. omdat hij zich betrokken voelt bij het tekst jacK OOsThOEK . Ik betreur het dat ons land het werk niet ‘Ik wil duidelijk en eerlijk zijn’ op bescheiden schaal kon voorzetten. kan ik daar wat mee. Onzekerheid alom dus. Wel klaagden veel militairen bij de IGK over een gebrek aan aandacht in de media voor de terugtrekkingsoperatie uit Afghanistan. Wel kan ik uitleggen waarom een beslissing soms negatief uitvalt. Er móet worden doorgepakt om dit te verbeteren en een krijgsmacht te creëren met voldoende middelen en mogelijkheden waar vooral jongeren willen werken. Topzwaar van boven. Volgens hem de consequentie van de heersende onrust en onzekerheid. vertrouwenspersonen.

Het boek. haalde Waylon tijdens de show het stilzetten van de Cougars op 9 mei aan. Pelikaan waren opengesteld voor het publiek. De EULEX-pelotons. De demonstratie van de Special Forces van het Korps Mariniers maakte indruk en militairen van de Arubaanse Militie. waarbij een gendarme gewond raakte. Onder anderen Commandant der Strijdkrachten generaal Peter van Uhm en voormalig Commandant der Strijdkrachten en bestuurslid van het Rode Kruis Dick Berlijn behoorden tot de sprekers. Dichterbij dan dit kom ik niet.Ms. Het besef dat we straks mogelijk voor de laatste keer landen is er nog niet. biedt op heldere. omdat de vlieguren er voor vandaag opzitten.” Na een hectische dag nemen de crew en de muzikanten afscheid. Tot uiterlijk eind 2012 blijven er nog drie Cougars en vier crews operationeel voor nationale taken. De artiesten bedanken de militairen voor hun inzet. Wij wilden met opgeheven hoofd weg en dat is gelukt. burgers en mensen die zich om andere redenen dicht bij de vuurlinie bevinden. Dit gebeurde tijdens het ontruimen van de brug Mitrovica. | Open Dag Savaneta een succes aruba Met vijfduizend bezoekers was de open dag vorige week op Marinierskazerne Savaneta een groot succes. onderhoud en trainingen. Hij kreeg dit uit handen van luitenant-generaal Dick van Putten. Waylon: “Dit was een dag uit duizenden. Veel aandacht ging uit naar de rondvaarten met de Boston Whalers. is Den Haag. Minder tevreden is hij over de prijzen in de bedrijfsrestaurants/kantines.3 scoort het Commando DienstenCentra (CDC) een voldoende voor klanttevredenheid. Voor meer informatie zie de Pijler. Met hulp van sponsoren en een inzameling onder de bezoekers haalden de militairen dertigduizend Antilliaanse guldens op voor de dagbesteding voor gehandicapten Ambiente Nobo. geschreven door het Nederlandse Rode Kruis. wachttijden bij DienstenCentrum Human Resources. internet op de werkplek. Boven Ambassadeurs van de Vrijheid. sergeant Michael Hauf loopt voor de laatste keer zijn checks rond de heli. De heli is nog maar net geland of de toegesnelde pers en fans leggen hem het vuur aan de schenen. nummer 4 of intranetportaal van het CDC. gezagvoerder Cougar noemt 5 mei ondanks alle perikelen een mooie afsluiting van een mooie tijd. Loadmaster. valt te bezien. Aan de oproep om de bemanning te bedanken. de service in de bedrijfsrestaurants/kantines en over de veiligheid op de werkplek. dat medio tot eind vorig jaar werd gehouden. Dit belooft veel goeds voor de rest van de dag. De klant blijkt vooral tevreden over de printers. die tot taak heeft de kennis van het humanitair oorlogsrecht in Nederland te verspreiden. Met een laatste groet naar de toren en een ererondje langs Commandant Defensie Helikopter Commando Theo ten Haaf en squadroncommandant Roel Cuppes komt voor de Cougar een einde aan jaren van trouwe dienst. Het Dash-8 patrouillevliegtuig van de kustwacht gaf eveneens acte de présence. waardEVOL De laatste stad die Waylon per helikopter aandoet. nadat hier ernstige ongeregeldheden tussen Albanese en Servische jongeren waren ontstaan.en verder 6 defensiekrant nr 18 – 12 mei 2011 Gevechtsinsigne voor kolonel Kees Kuijs Den Haag Vanwege zijn optreden tijdens de EULEXmissie in Kosovo. Het Defensiebrede onderzoek. Minstens zo groot is de belangstelling voor de militairen. Of de bevrijdingsvluchten in 2012 doorgang zullen vinden. Een kustwachtcutter en het ondersteuningsvaartuig Hr. Dit is voor een grote groep interessant: militairen. voor vertrek vanaf Gilze-Rijen. Ik hoop dat ik straks bij de crews wordt ingedeeld die nog blijven vliegen. | | tekst ELnT MarLOus dE riddEr foto’s ELT MauriTs KraaK foto pETEr BijpOsT. Voor alle betrokkenen kan kennis van het oorlogsrecht het verschil betekenen tussen leven en dood. De handen van het enthousiaste publiek gaan massaal de lucht in. werden onthaald met een heftige stenen. want zelfs in oorlogstijd zijn er regels. zoals hulpverleners en verslaggevers. Onder Op verschillende podia stelen de helikoptercrews de show. Net als vorig jaar adopteerde de marinierskazerne een goed doel. Den Haag Deze week is het studieboek ‘Inleiding Humanitair Oor- Voldoende voor CDC Den Haag Met het rapportcijfer 6. Via de headset kon hij de tijdens de vlucht de verrichtingen van de vliegers volgen. die Kuijs als Hoofd van het Special Police Department hierheen had gedirigeerd. Ondanks de teleurstelling en onbegrip rond het stilzetten van de heli’s. Kuijs werd op 12 september vorig jaar in Kosovo met zijn Crowd and Riot Controle- Boekpresentatie ‘Inleiding Humanitair Oorlogsrecht’ logsrecht’ gepresenteerd. eenheden (CRC) onder vuur genomen.” Wageningen is de eerste stop. Het stilzetten van de Cougars zorgt ervoor dat Defensie minder flexibel is om dit soort evenementen te kunnen faciliteren. Moke en Waylon. wordt gebruikt om de service te verbeteren. Als klein jochie was ik al gefascineerd door het leger. Kuijs liet hierop een traangas-rookgordijn leggen en activeerde de medevac. Zo’n warm afscheid hadden ze niet verwacht. » Vervolg van pagina 1 Cougars vliegen voor vrijheid dEFiniTiEF EindE Kapitein Eric van de Weerd. De zanger van de hits ‘Happy Song’ en ‘Wicked Way’ is hot. Ook werd er vanuit de mensenmassa geschoten.” Na alle feestelijkheden staat de Cougars een warm onthaal door de aanwezige collega’s te wachten. de brandweer en douane lieten ook zien wat ze in huis hebben. bronnen en inhoud van het humanitair oorlogsrecht. Dit kenmerkt ons squadron. is echt heel spijtig. ontving kolonel Kees Kuijs op 3 mei het gevechtsinsigne. Met een grijns van oor tot oor stapt Waylon uit de heli. aVdd . zet iedereen zich in tot het bittere eind. smaak van koffie en thee uit de automaten en aanlogprocedure bij de KPU-winkel mensen minder tevreden. overzichtelijke wijze inzicht in de definitie. “Door alle publiciteit van de afgelopen weken heeft heel Nederland kunnen zien hoe waardevol de Cougar is. Over ruim twintig minuten zal de Cougar op thuisbasis Gilze-Rijen landen.en flessenregen vanuit de menigte. Wat onwennig begeeft de crew zich op het podium. Ook zo’n dag als vandaag draagt bij aan de goede beeldvorming. Net als de andere artiesten. wordt met een daverend applaus gehoor gegeven. “Deze klus en de bestrijding van de natuurbranden de afgelopen week bewijzen dat de loyaliteit onder het personeel ongekend is. Dat juist ‘Wij wilden met opgeheven hoofd weg en dat is gelukt’ voor deze mensen hun baan op het spel staat. Commandant KMar. Bij wijze van een groet scheert de helikopter over het overvolle festivalterrein. Het boek is tot stand gekomen door de afdeling Humanitair Oorlogsrecht. De zanger zal per bus naar eindstation Rotterdam gaan. Marineband Vibe en de Arubaanse radiozender Cool FM verzorgden de muzikale omlijsting. Dat gaat me nog het meeste aan het hart. maar ‘300’ valt hoe dan ook uiteen.

ruime bergzolder. eetkmr 30 m² . Jamet vouwwagen type Louisianna geschikt voor max.nl. Ik verwacht dat de training ze nog lang zal bijblijven. slpkmr incl. “Ik voel hartslag”. afkoppelbare keuken. zolder mogh.funda.: hal. wijk. badkmr.nl of bel 06-13863335.. “We zijn als eerste bij de slachtoffers. moderne keuken. RECREATIE TE KOOp: Oosterhout. Beide benen zijn afgeslagen. noch voor de gevolgen van de plaatsing. kindvr. Ringbaan Oost 203. Vr. Vr. ligbad + douche en garage.. Bjr 1950. Compl. woonplaats eventuuel telefoonnummer. TE KOOp: Zeewolde.k. Ze organiseerde de training samen met de trainingsofficier van het 2de Mariniersbataljon vanuit Nederland en nam als CLS’er zelf ook deel. grote tussenwoning met 4 slpkmrs..pr.” Beiden hebben jarenlange ervaring in de medische militaire wereld. | tekst jOpKE rOzEnBErg-Van LisdOnK foto’s sgT jOycE sTEVEns. fraai gemod. Prijs i. Zie www.: € 200. maar als serieus vangnet voor eventuele gewonden. nwe keuken met vaatwasser. Ook Bed and Breakfast mogelijk. Direct beschikbaar. Niet als oefenpartner.pr. TE KOOp: Oss. dakkapel. Door hun grote operationele inzetbaarheid. inger. Info: www.veteranentechnischedienst-rtt. Kwalitatief hoogstaande trainingen zijn daarom van fundamenteel belang.funda.v. Uw gegevens.en geluidseffecten kunnen ze hier een vrij realistisch oorlogsscenario nabootsen.o.: 126 m².: 380 m³.00 – 17. Zuylen 86. eengezinswoning met 4 slpkmrs en tuin op Z.: 310 m³. onder vermelding van naam. disselbak. ruime woning met dakterras en achtertuin op W.v. E-mail: makelaars@maesgroep. bijkeuken. TE KOOp: Rilland.: € 189. TE KOOp: Tilburg. Lankforst 2508. nwe banden. licht. scholen en winkels.nl TE KOOp: in “waterstad” Sneek. NB. Ind. Bjr 2007. Nabij NS-station. toiletruimte. Zie www.: dakterras. zegt algemeen militair arts Vermeulen.o. Info: 06-17904117.k. Info: 06-44743638. zoals telefoonnummer en adres.000. Onder die hoge druk mag je geen steken laten vallen.nl of bel 036-5225062. Aanmelden via w. Aansluitend is er de mogelijk tot BBQ met de Vereniging Oud Leden Cadetten. Zie www. aVdd Dekaatjes heten de gratis advertenties in de Defensiekrant. REÜNIE De Cadetten Hockey Club zoekt (oud-) leden van CHC om op vrijdag 03 juni op de KMA te Breda een reünie toernooi mee te spelen. Vr. De redactie is niet verantwoordelijk voor de inhoud.Kol Lex Gilissen gediend hebben bijeen op het landgoed Bronbeek te Arnhem. Inh. Losse berging en carport. Dat is toch heel anders trainen dan in het Nederland. € 169. Aanmeldingen sturen naar MCE. woonkmr. Woonopp. naam en met/zonder partner.funda. glas. Nu leiden ze indruk maken op onze jonge mannen en vrouwen”.I.o.huisjeinnoordwijk.k. .k. 5 en/of 6e slpkmr. Op de envelop of in de e-mail graag ‘Dekaatje’ vermelden.nl TE huur: Schitterende rietgedekte vakantiewoning nabij natuurpark “Weeribben” te Paasloo. 3 slpkmrs.C. makelaardijsneek. balkon.pr. Geïnteresseerden kunnen zich tot 1 juni aanmelden bij jcm. inh. adres. Tuin van 38 m² op ZW. 1e verd.. De tekst van een Dekaatje mag niet langer zijn dan veertig woorden en kan alleen schriftelijk of per e-mail worden ingediend. Op zaterdag 5 november komen kaderleden die tijdens het bataljonscommando van de toenmalig B. Perc. Zie www. Dekaatjes kunnen worden ingestuurd naar de Defensiekrant. In zeer goede staat. zie www.nl tel.000. € 165. Verplegen in de vuurlinie ‘Wij kunnen geen steken laten vallen’ overlevenden. Sichuytdam 21 tussenwoning met zonnige achtertuin.: zolderkmr..k.01@mindef. 2 slpkmrs. Zeeland. Geweldige ligging t. Dakisolatie en dubb. luifel. opp. dat maakt je scherp. Grote huiskmr met open zeer compl. Lt. Bjr 1998. Zeeland. Tijd 14. keuken.000. Snelle oplevering mogelijk! Vr. postbus 20701.nl. Linnenplein 50. Gezonde spanning zal er wel altijd zijn.500. Jonge wijk nabij scholen. vindt CLS’er marinier 1 Rinz van Genderen.nl. uitvalswegen. ruime goed onderh. Snel legt hij een tourniquet aan om het bloeden te stoppen.00 uur. 3e verd. (5 min) van haven de Domp. kunnen door zoekmachines worden gevonden. e. Loopafst.: 0164-242955 of zie: www.funda. Het gaat immers grafenwöHr (DuitslanD) Kruipend in een nagebootste vuurlinie zoeken negen medici van het 2de Mariniersbataljon naar om mensenlevens. vaak wanneer ze nog onder vuur liggen. Om hem heen liggen nog vijftien bloedende dummies.spinnerskaampe. onderdeel en registratienummer.MarquartScholtz.k. constateert één van de combat life savers (CLS’er) met twee vingers in de hals van de levensechte oefenpop.d.: € 179. Vr. waar geweerschoten en geschreeuw dreigend op de achtergrond klinken. inh. mooi 3-kmrappartement op begane grond. “Met de tientallen levensechte mannequins en de rook-.000.v. Geschikt voor gezinnen met kinderen. trainden algemeen militair verpleegkundigen en combat life savers van medio april hun inzetgereedheid. vindt luitenant-ter-zee-arts 2 OC Beatrijs Vermeulen. v.v.pr.pr. Momenteel kijkt het Korps Mariniers of zij de training in Grafenwöhr jaarlijks aan hun BME’s kunnen aanbieden. kelderkast. 6 personen. en hun partners. Bjr: 1994.k. badkmr.: 169 m².k. Het Amerikaanse Medical Simulation Training Center in Duitsland vormde het spectaculaire decor.buermans@mindef. Plaatsing geschiedt zo spoedig mogelijk. Gudsekop 21. De eerste levensreddende handelingen zijn hier van belang.” VangnET ‘We komen vaak bij slachtoffers als ze nog onder vuur liggen’ coalitiepartners van over de hele wereld op in ‘hun’ trainingscentrum.: 115 m².. 4 pits-gasfornuis en magnetron.nl of schriftelijk naar het postadres van de VVRTT.v. “Deze trainingslocatie is uniek in zijn faciliteiten”. 2500 ES Den Haag of defensiekrant@mindef. voortent.com o. eengezins. “Ik merk dat de lessen van deze oorlogsveteranen MEnsEnLEVEns De BME’s van de bataljons treden vaak ondersteunend op bij oefeningen. 375 m³. Perc.k. Kader 11 PIB GG periode 1977-1979 .: € 198. Opgave deelname bij reunieKIM1976@gmail.: 104 m². Vermeld lichting en met/zonder partner.o. “Hun praktijkervaring spreekt tot de verbeelding en geeft de cursisten veel praktische tips. Ingericht voor 6 pers. Woningen TE KOOp: Middelburg. koelkast met vrieskast.M.n. Bedoeld voor iedere TD’er die uitgezonden is geweest voor SFIR en tevens voor degenen die ingedeeld waren bij een andere eenheid. Vr.500.” “Het blijven trainen van de protocollen is erg belangrijk”. badkmr met douche en 2e toilet.nl TE huur: Noordwijk aan Zee.nl of tel 0561-451689. stenen vakantiebungalow met mooie grote tuin rondom. Info: 06-22157329.k. station. Veel lichtinval.nl of 070-3188813. In de slecht verlichte ruimte. Zie www. royaal 3-kmrhoekappartement op 3e (bovenste) verd. grote vrijst. Let op: de Defensiekrant wordt iedere week ook op internet gepubliceerd.defensiekrant nr 18 – 12 mei 2011 7 en verder De oefenscenario’s doorlopen de zorgketen van eerste contact ‘onder vuur’ tot het gewondennest buiten de vuurlinie en de overdracht van slachtoffers aan het medische transport dat de gewonden naar het ziekenhuis brengt.nl Op zaterdag 3 september vindt in Den Haag van 16:00 tot 20:00 uur op de Prinses Julianakazerne de reünie plaats voor de opkomst adelborsten 1976 op het K. 2e verd.pr. scheeper@chello. Hieraan zijn geen kosten verbonden. | Twee Amerikaanse reservisten verzorgen de vijfdaagse opleiding van de Nederlandse basis medische eenheden (BME). TE KOOp: Nijmegen. Op vrijdag 17 juni houdt de Vereniging Veteranen Regiment Technische Troepen (VVRTT) een SFIR reünie op de Oranje Kazerne te Schaarsbergen. Bjr 1968. Heeft 4 slpkmrs. heeft het medisch personeel zelf weinig tijd om te trainen en oefenen. A73 en winkelcentr. Spinhuisweg 114.: bergzolder.tussenwoning in rustige.

Wie intussen is verhuisd.en verder 8 defensiekrant nr 18 – 12 mei 2011 Namsa centraal tijdens seminar rijswijk De afdeling NAVO/ EU van het ressort Internationale Militaire Samenwerking houdt op 20 mei bij het Instituut Defensie Leergangen in Rijswijk een seminar over de NATO Maintenance and Supply Agency. Mijn herinnering wordt gevormd door interviews.Ms. Rijswijk DRUK TDS. Geregistreerde veteranen krijgen een uitnodiging. die alleen op internet is te bezichtigen via www. opvarende van het getorpedeerde stoomschip ‘Tjisalak’. De documentaire ‘Zwarte duivels helden van de Maasbruggen’ en de korte items worden gedurende het weekend van 14 mei doorlopend vertoond op de eerste verdieping van het Mariniersmuseum. Aanleiding is een studie die uitwees dat er nog onvoldoende kennis is binnen Defensie over wat Namsa als logistieke dienstverlener van de NAVO kan betekenen voor de Nederlandse krijgsmacht. de bijeenkomst in Albir. Dorreleijers op de Nederlandse ambassade. die slechts voor enkele getrainde ultra-atleten is weggelegd. Daarna kreeg ik kramp in mijn kuiten en moest het iets rustiger aan doen. Omdat vorig jaar bleek dat de meesten van deze oud-militairen aan de Oostkust verblijft. aldus Baan. Ingezonden brieven dienen betrekking te hebben op eerder in de Defensiekrant geplaatste artikelen. het duurt enkele weken voor het nieuwe adres in het verzendbestand is opgenomen. waarbij de renegadeprocedure aan de orde kwam. De Ruyter is sinds vorige week te bezichtigen in het Marinemuseum Den Helder.nl of bij luitenant-kolonel H.Vinken@mindef. kunnen zich wenden tot eerste luitenant S. Ruim Baan op Aruba legde in zijn eentje de 75 kilometer al speedmarsend af in krap dertien uur. De sportieve marinier Digitale expositie over koopvaardij Den Haag Het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nationaal Comité 4 en 5 mei hebben de handen wederom ineen geslagen. Postbus 20.nl. luchthavens. Arie Profijt. Ko Stroo en Ton Loontjes herinneringen op.Buhrs. Een kennismaking met het militair luchtrecht ren.30 uur met een ontvangst en eindigt uiterlijk om 16.318 83 26.nl. Belangstellenden voor de zevende editie van de MLR. 88326. In de tentoonstelling ‘Mijn herinnering’ halen oud-mariniers Jan Bulthuis. Aan bod komen hun ervaringen als jonge marinier tijdens de eerste dagen van de Tweede Wereldoorlog.88. rotterDam Het is dit jaar 71 Het persoonlijke verhaal van de oud-mariniers Jan Bulthuis en Arie Profijt vormt de basis voor de minidocumentaire ‘Zwarte duivels helden van de Maasbruggen’ die speciaal voor deze herdenkingsmaand is gemaakt. Overname van artikelen of delen daarvan is alleen toegestaan met toestemming van de redactie. waarin filmbeelden uit 1940 worden afgewisseld met uitspraken van beide oudmariniers. De inhoud van de artikelen in de Defensiekrant hoeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de minister van Defensie of de krijgsmachtleiding weer te geven. Op verschillende locaties in de Maasstad besteedt men aandacht aan wat er zich toen heeft afgespeeld. Particuliere abonnees kunnen zich opgeven bij: Abonnementenland. het World Trade Center en de Gemeentelijke Bibliotheek zijn momenteel drie minuten durende items te zien. De onderofficier raakte ernstig gewond bij een zwaar ongeluk. Hij haalde daarmee vierduizend Arubaanse guldens op voor het goede doel. De module is oorspronkelijk ontwikkeld in het kader van de brevetopleiding Militair Juridische Vorming. Op grote beeldschermen in metrostation Beurs/Churchillplein. In het geval van een dienstabonnement. afwis- COLOFON De Defensiekrant is een wekelijkse uitgave van de Directie Communicatie van het Ministerie van Defensie. 076-5447448 of SJ. dat plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Wim Nagtegaal zich vrijmaakte om de openingshandeling te verrichten. Er wordt mogelijk ook een bijdrage gevraagd voor minbuza. dient dit door te geven aan het Veteraneninstituut in Doorn. gepland van 7 tot en met 10 november.tweedewereldoorlog. 1910 AA Uitgeest. De kapitein liet zich per kilometer sponsoren om daarmee zijn collega. maar Baan legde de totale afstand af met de basisbepakking van zo’n dertien kilo. Wie de activiteiten van het Marinemuseum van afstand wil bekijken. Aan rechtspositionele informatie kan geen recht worden ontleend.5 uur over inclusief twee omkleed- aruba Kapitein der mariniers Steven Baan heeft zijn rondje Aruba er op zitten. 2516 BA Den Haag POSTADRES Postbus 20703. tst. financieel te ondersteunen.nl.nl. Door de Stichting Vrienden van het Marinemuseum werd met hulp van sponsoren en fondsen geld bijeengebracht om het brughuis toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor het publiek. onder meer bij materieellogistieke ondersteuning van vredesoperaties. Brughuis ex-De Ruyter bij het Marinemuseum Den HelDer Het brughuis van het voormalige geleide wapenfregat Hr. omgevingsfacto- Nog niet eerder werden zoveel archiefmateriaal. Ook de besluitvormers zelf zijn welkom. Veertien Defensiecollega’s en vier medewerkers van de Inspectie Verkeer en Waterstaat volgden de module. Binckhorstlaan 135. Voor het seminar worden adviseurs en besluitvoorbereiders in het operationele materieellogistieke werkgebied aangemoedigd tot deelname. Tromp. Het resultaat is niet alleen een leerzame kennismaking met de 3D-radar en met het GW-fregat en zijn bemanning als geheel.00 uur. Deze werd medio april gehouden op het Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Zij vervoerden olie. Naast garDeren Luchtruimindeling.61. De Japanse onderzeebootbemanning richtte een slachting aan onder de bemanningsleden van het schip. grondstoffen.J.” In een eindtijd van 12 uur en 56 minuten kwam hij over de eindstreep. Vinken van de Stafgroep Juridische Zaken.en eventuele verblijfskosten zijn voor eigen rekening. via het militaire net: 501. De laatste twintig kilometer heb ik helaas voornamelijk moeten marsen. levensmiddelen en wapens. Deze informatie wordt in algemene bewoordingen en met terzijde lating van details weergegeven. “Ik liep daar 6. kan terecht op de geheel vernieuwde website. Vandaar presentaties op het gebied van het militair luchtrecht stond er ook een rondleiding op het programma.nl. korporaal van de mariniers van de Arubaanse Militie Geerman. telefoon 0900 . Wie geen uitnodiging heeft ontvangen en wel als veteraan staat geregistreerd. militaire luchtvaart en sanctionering kwamen aan de orde tijdens de zesde editie Module Militair Luchtrecht (MLR). is als accommodatie gekozen voor Hotel Albir Playa in Albir. ADRESWIJZIGING Het verdient aanbeveling adreswijzigingen vroegtijdig en uitsluitend schriftelijk op te geven. Het personeel van Nederlandse koopvaardijschepen moest jarenlang verplicht op zee blijven. Maar staat ook open voor niet-juridisch geschoolde belangstellenden. kan zich voor 31 mei aanmelden via mad-defat@ Het programma begint om 11. momenten vanwege het vele vochtverlies. Geheel nieuw is het reserveringssysteem voor kinderfeestjes (http://www.aboland. In 2004 werd het brughuis met de kenmerkende radarbol naast het Marinemuseum geplaatst. filmbeelden en informatie over de koopvaardij tijdens de Tweede Wereldoorlog voor een groot publiek gedigitaliseerd en ontsloten. opgave schriftelijk bij administratie Defensiekrant. Veteranendag Spanje Den Haag De tweede veteranendag in Spanje wordt op 16 juni gehouden. Namsa. selend met zusterschip Hr.nl DEFENSIESITE www. omdat de schepen voor oorlogsdoeleinden werden ingezet. Reis. 2500 ES Den Haag. nu voor de tentoonstelling ‘De Verplichte Vaart. Hierbij namen de deelnemers de inzet van de Quick Reaction Alert onder de loep. een aantal museumobjecten en foto’s. Deelnemers kunnen zich aanmelden bij I. LAYOUT vijfkeerblauw. Voor volledige informatie wordt verwezen naar de officiële stukken.nl/marinemuseum). Het thema is Namsa… Rejected/Approved …? In de recent verschenen Beleidsbrief staat dat Defensie intensiever gebruik wil maken van de mogelijkheden die Namsa biedt. Het schip was van 1976 tot 2001 het vlaggenschip van de Koninklijke Marine. Soms werden schepen aangepast aan hun nieuwe taak: olietankers werden bijvoorbeeld vliegdekschip. ABONNEMENTEN Per jaar € 13. maar ook een spannende gesimuleerde belevenis van het leven aan boord.defensie.nl REDACTIESECRETARIAAT EN ADMINISTRATIE Marianne BeckBergshoeff TELEFOON (070) .000 HOOFDREDACTEUR luitenant-kolonel Patrick Bolder EINDREDACTEUR June Smit (070 339 78 05) BEZOEKADRES Binckhorsthof.defensie. tel. zoals dat van Frits de Jong (1906). Ms. Ondanks hun zeer hoge leeftijd vertellen de heren op indringende wijze over hun belevenissen van toen.Vollaard@Mindef. bestemd voor het gehele Defensiepersoneel OPLAGE 41. Schiedam. ZIj geven uitsluitend de mening van de inzender weer en kunnen door de redactie worden bekort. In ‘De Verplichte Vaart’ zijn bijzondere verhalen te zien. MPC 58L E-MAIL defensiekrant@mindef. georganiseerd door de Stafgroep Juridische Zaken in samenwerking met de Militaire Luchtvaart Autoriteit.226 52 63 of via www. Onder anderen brigade generaal Michiel van der Laan (Force Commander EUBG) en ranggenoot Leanne van de Hoek (programmaleider Sourcing) zullen hun licht over het onderwerp laten schijnen. Voor het buitenland €15. Een helse klus. Ook het Mariniersmuseum laat onder het motto Meimaand Mariniersmaand deze onvergetelijke gebeurtenis niet zomaar passeren. De meeste deelnemers van de wedstrijd liepen de afstand in groepen. Adres: Wijnhaven 7-13. Meimaand Mariniersmaand jaar geleden dat op 14 mei 1940 Rotterdam werd gebombardeerd. . Koopvaardij in oorlogstijd is de vierde expositie. “De eerste vijftig kilometer gingen behoorlijk soepel”. Tijdens het seminar komt aan de orde wat Namsa in de toekomst nog meer voor Nederland kan betekenen en welke mogelijkheden voor intensievere samenwerking er zijn. De bezoeker kan een virtuele tocht over de drie museumschepen maken.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful