You are on page 1of 25

SULIT 2 23/1

Soalan 1 hingga soalan 6 berdasarkan peta topografi di bawah.

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 3 23/1

1. Apakah rujukan grid bagi stesen trigonometri dalam peta?

A. RG 3656
B. RG 3455
C. RG 3155
D. RG 3256

55

54
34 35

2. Apakah jenis pola petempatan yang terdapat di segi empat grid di atas?

A. Berselerak
B. Berjajar
C. Berpusat
D. Berkelompok

3. Berapakah selang kontur di dalam peta?

A. 15 meter
B. 30 meter
C. 45 meter
D. 60 meter

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 4 23/1

53

52
30 31

4. Apakah cerun yang terdapat dalam segi empat grid di atas?

A. Curam
B. Landai
C. Bertangga
D. Bertingkat

5. Apakah fungsi Pekan Intan?

I Perlombongan
II Pendidikan
III Pentadbiran daerah
IV Pengumpulan hasil pertanian

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

6. Kira bearing sukuan stesen pemancar (RG 365565) dari jambatan (RG 336534)

A. U45°T
B. U45°B
C. S45°T
D. S45°B

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 5 23/1

Greenwich Bandar A
0° 60° T

12.00
tengah hari

7. Apakah waktu tempatan di bandar A jika waktu tempatan di Greenwich 12.00 tengah
hari?

A. 4.00 pagi
B. 4.00 petang
C. 8.00 pagi
D. 8.00 malam

8. Berikut ialah skala pecahan pengimbang.

1:100 000

Antara berikut, yang manakah mewakili nilai di atas?

A. 1 cm mewakili 0.1 km
B. 1 cm mewakili 100 km
C. 1 cm mewakili 10 km
D. 1 cm mewakili 1 km

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 6 23/1

9. Apakah pola sungai yang ditunjukkan seperti dalam rajah 1?

Rajah 1
A. Jejala
B. Jejari
C. Selari
D. Reranting

10. Peta 1 menunjukkan kawasan tanah tinggi Malaysia.


Di manakah kedudukan Bukit Fraser ?

B
A
D

Peta 1: MALAYSIA

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 7 23/1

11. Antara yang berikut, yang manakah gunung lipat tua?


A. Banjaran Rocky
B. Banjaran Andes
C. Banjaran Himalaya
D. Banjaran Titiwangsa.

12. Apakah ciri fizikal yang sama dalam kawasan yang berlorek dalam peta 2?

Peta 2 : SEMENANJUNG MALAYSIA

A. Dataran sempit dan terputus-putus


B. Tanah pamah beralun
C. Dataran terhakis
D. Tanih aluvium

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 8 23/1

13. Apakah persamaan fungsi sungai di bawah?

Sungai Chao Phraya

Sungai Rajang

A. Pengangkutan air
B. Sempadan negeri
C. Menghanyut kayu balak
D. Kawasan rekreasi

14. Antara berikut, manakah tasik semula jadi Malaysia?

I Tasik Bera
II Tasik Chenderoh
III Tasik Kenyir
IV Tasik Chini

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

15. Antara yang berikut, yang manakah “Jelapang Padi Malaysia” ?

A. Dataran Johor
B. Dataran Kelantan
C. Dataran Kedah-Perlis
D. Dataran Pantai Barat Sarawak

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 9 23/1

16. Apakah cara-cara mengatasi halangan tanah tinggi terhadap kegiatan manusia?

I tanam rumput
II membina benteng
III menebusguna tanah
IV membina terowong

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

17. Apakah kepentingan kawasan berlorek dalam peta 3?

Peta 3: MALAYSIA

I. pelancongan
II. pembalakan
III. penternakan
IV. tanaman hawa sederhana

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 10 23/1

18. Kaedah Biologi

 Ular
 Helang

Mengapakah kaedah ini digunakan?

A. mengekalkan kesuburan tanih


B. mengelak kemusnahan hutan
C. melindungi hidupan liar
D. mengurangkan penggunaan racun serangga

19. Berikut ialah lebuh raya Malaysia.

 Lebuh raya Karak


 Lebuh raya Utara- Selatan

Apakah kesan pembinaan lebuh raya di atas terhadap alam sekitar?

A. Struktur tanah stabil


B. Perubahan landskap
C. Pertambahan oksigen
D. Pertambahan flora dan fauna

20. Apakah kesan kegiatan pertanian pindah terhadap alam sekitar?

I. Kemajuan industri kayu


II. Kesuburan tanih bertambah
III. Pokok berharga ditebang
IV. Keasidan tanih meningkat

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 11 23/1

21. Pernyataan di bawah merupakan kesan fenomena alam.

 Bronkitis
 Sakit mata

Kejadian manakah dapat dikaitkan dengan pernyataan di atas?

A. Jerebu
B. Hujan asid
C. Pulau haba
D. Penipisan lapisan ozon

22. Apakah kesan-kesan pergerakan bumi seperti dalam Rajah 2?

KU

KS

Rajah 2

I. Kejadian empat musim


II. Kejadian siang dan malam
III. Air pasang surut
IV. Siang dan malam tidak sama panjang

A. 1 dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 12 23/1

23. Apakah faktor yang membolehkan aktiviti pertanian dijalankan sepanjang


tahun di Malaysia?

A. Suhu tahunan rendah


B. Julat suhu tahunan besar
C. Iklim panas dan lembap
D. Musim kering yang nyata

24. Apakah ciri iklim kawasan bertanda N?

Peta 4 : SEMENANJUNG MALAYSIA

A. paling kering
B. paling lembap
C. menerima hujan lebat
D. menerima angin kencang

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 13 23/1

25. Apakah faktor yang mempengaruhi julat suhu tahunan seperti dalam jadual di bawah ?

Lokasi Julat suhu tahunan

Kuala Lumpur 2°C

I dikelilingi oleh laut


II. ketinggian matahari
III. kelembapan udara rendah
IV. menerima pancaran matahari sepanjang tahun

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

26. Rajah 3 di bawah menunjukkan proses kejadian

udara panas

udara sejuk

Rajah 3

A. bayu laut
B. bayu darat
C. angin Sumatera
D. angin monsun

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 14 23/1

27. Kombinasi manakah benar tentang tumbuhan semula jadi Malaysia?

Hutan Jenis Tanih

A. Gunung Pasir

B. Pantai Laterit

C. Paya bakau Lumpur

D. Hujan tropika Beris

28. Apakah tumbuhan semula jadi di kawasan berlorek dalam Peta 5?

Peta 5: SEMENANJUNG MALAYSIA

A. Hutan paya air tawar


B. Hutan paya air masin
C. Hutan gunung
D. Hutan hujan tropika

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 15 23/1

29. Apakah faktor yang mempengaruhi tumpuan penduduk di kawasan berikut?

 FELDA
 KEJORA

A. Governan
B. Muka bumi
C. Pengangkutan
D. Sumber mineral

30. Berikut ialah ciri-ciri tumbuhan semula jadi dunia.

 Malar hijau
 Berdaun kecil dan keras

Kawasan manakah dalam peta 6 merujuk kepada ciri tumbuhan semula jadi
di atas?

A
D
I

B C
C

Peta 6: DUNIA

31. Apakah kesan pembebasan gas kloroflorokarbon (CFC)?

A. Jerebu
B. Penipisan lapisan ozon
C. Hujan asid
D. Pulau haba

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 16 23/1

32. Apakah agensi yang berperanan menjaga taman negara dan hidupan liar?

A. FRIM
B. PERHILITAN
C. ENSEARCH
D. MARDI

33. Peta 7 menunjukkan kawasan perlindungan hidupan liar.

Di manakah terletaknya pusat pemuliharaan orang utan?

A
D

B C

Peta 7 : MALAYSIA

34. Apakah kepentingan Empangan Klang Gate?

A. Pengairan
B. Perikanan akuakultur
C. Bekalan air domestik
D. Menjana hidroelektrik

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 17 23/1

35. Apakah pola petempatan dalam rajah 4?

Rajah 4

A. Berjajar
B. Berpusat
C. Berselerak
D. Berkelompok

36. Peta 8 menunjukkan migrasi dalaman.

Peta 8: SEMENANJUNG MALAYSIA

Apakah jenis migrasi penduduk di atas?

A. Bandar ke bandar
B. Bandar ke luar bandar
C. Luar bandar ke bandar
D. Luar bandar ke luar bandar

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 18 23/1

37. Peta 9 menunjukkan kawasan penduduk dunia.

Kawasan manakah yang mempunyai penduduk berlebihan?

A
C
D

Peta 9: DUNIA

38. Antara berikut manakah merupakan kawasan petempatan awal dunia dalam peta 10?

Peta 10: DUNIA

A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. III dan IV

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 19 23/1

39. Di manakah kawasan kegiatan industri petrokimia?

B C

Peta 11: SEMENANJUNG MALAYSIA

40. Apakah kegiatan ekonomi yang menyebabkan pembukaan bandar berikut?

 Taiping
 Ipoh

A. Pertanian
B. Pelancongan
C. Perindustrian
D. Perlombongan

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 20 23/1

41. Apakah pola petempatan di kawasan berlorek dalam peta 12?

Peta 12: MALAYSIA

A. Berselerak
B. Berjajar
C. Berpusat
D. Berkelompok

42. Berikut adalah perkembangan sistem pengangkutan Malaysia pada awal abad ke-19.

 Taiping ke Port Weld


 Seremban ke Port Dickson
 IPOH
Apakah sistem pengangkutan tersebut?

A. Jalan air
B. Jalan kereta api
C. Jalan raya
D. Jalan udara

43. Apakah tujuan pembinaan jalan raya bertingkat di pusat bandar?

A. Menjimatkan kos pembinaan


B. Mengatasi masalah kekurangan tanah
C. Mengurangkan kesesakan lalu lintas
D. Memendekkan masa perjalanan

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 21 23/1

44. Apakah kesan pemotongan dan penarahan bukit?

A. Banjir kilat
B. Pencemaran bunyi
C. Peningkatan suhu
D. Hakisan cerun

45. Negara manakah menggunakan sumber tenaga ombak?

A. China
B. Jepun
C. Belanda
D. Perancis

46. Apakah galian yang digunakan dalam industri membuat kaca?

A. Silika
B. Kaolin
C. Kuprum
D. Bijih timah

47. Apakah jenis hutan dikaitkan dengan tumbuhan di bawah?

 Pokok ru
 Tapak kuda

A. Hutan pantai  IPOH


B. Hutan gunung
C. Hutan hujan tropika
D. Hutan paya air tawar

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 22 23/1

48. Peta 13 menunjukkan kawasan perlombongan Malaysia.

Di manakah kuprum dilombong?

A B
D

Peta 13: MALAYSIA

49. Berikut adalah rajah bentuk muka bumi di peringkat hilir sungai.

sungai
X

Rajah 5

Apakah X?

A. Delta
B. Tasik ladam
C. Lubuk sungai
D. Likuan sungai

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 23 23/1

50 .Apakah tujuan penggunaan alat converter catalytic pada kenderaan?

A. Mengurangkan kesesakan jalan raya


B. Mengurangkan pencemaran udara
C. Mengurangkan pencemaran bunyi
D. Mengurangkan penggunaan bahan api

51. Di manakah terdapat stesen janakuasa elektrik terma?

Peta 14 : MALAYSIA

52. Kombinasi manakah benar tentang sumber dan pembukaan kawasan baru?

Sumber Kawasan Baru


A Pembalakan Sandakan
B Hidroelektrik Miri
C Petroleum Kenyir
D Perikanan Kuala Kangsar

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 24 23/1

53. Di kawasan manakah terdapat cara hidup dalam rajah 6 di bawah?

Rajah 6

A. Gurun
B. Tundra
C. Mediterranean
D. Monsun tropika

54. Apakah kesan pembukaan lombong bijih timah?

A. Banjir
B. Perubahan landskap
C. Peningkatan suhu
D. Kepupusan hidupan liar

55. Apakah jenis aktiviti pelancongan di bawah?

 Program homestay
 Taman Bukit Cahaya

A. Pertanian
B. Ekologi
C. Sukan
D. Tema

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT


SULIT 25 23/1

56. Apakah tujuan pengurusan air di Jepun?

A. Menggunakan satu sumber air


B. Menambah kos penyelenggaraan
C. Menambah penggunaan bahan kimia
D. Meningkatkan penggunaan semula air sisa

57. Apakah langkah pemeliharaan hutan?

A. Estet hutan
B. Pembenihan hidro
C. Rawatan silvikultur
D. Penghutanan semula

58. Apakah industri yang terdapat di lokasi berikut?

 Gurun, Kedah
 Pekan, Pahang

A. Automotif
B. Perkayuan
C. Petrokimia
D. Makanan dan minuman

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan [Lihat halaman sebelah
SULIT
SULIT 26 23/1

59. Peta 15 menunjukkan kawasan pertanian.

Di manakah kawasan penanaman lada hitam?

B
D

Peta 15 : MALAYSIA

60. Manakah merupakan kerjasama ekonomi serantau?

A. OIC
B. WTO
C. NAM
D. ASEAN

KERTAS SOALAN TAMAT

23/1 © 2010 Hak Cipta Jabatan Pelajaran Negeri Sembilan SULIT