REFLEKSI

Alhamdulillah, syukur saya panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya mengkaji dan mendalami bagaimana cara melakukan tugasan ini.Saya amat bersyukur kerana di beri ruang bagi mengkaji berkenaan tugasan yang diberi iaitu bidang kraf tradisional ukiran tebuk tembus. Ukiran kayu yang saya pilih ialah hiasan cermin muka.Ukiran ini bermotifkan flora.Saya mula mengkaji dengan mengambil sumber-sumber dari intenet,majalah.Selepas itu mula melakar imej dengan pelbagai contoh flora dan seterusnya membuat olahan idea.Kajian terhadap jalinan bunga,rupa bunga dan bentuk bunga tersebut.Kerja-kerja yang diberikan dilakukan sedikit demi sedikit. Dalam memyiapkan folio ini saya telah di uji dengan kesabaran di mana tugasan ini memerlukan ketekunan dan ianya perlu dilakukan dengan penumpuan dan penelitian yang lebih.Saya juga berasa sangat bangga dengan komitmen pensyarah yang sentiasa membantu dan memberi tunjukajar tanpa mengira penat lelah.Sentiasa membimbing dan memberi nasihat dalam menyiapkan folio ini.Folio ini amat bermakna bagi saya kerana ianya merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan kerana dengan ini saya dapat tahu bagaimana cara untuk menghasilkan sebuah ukiran kayu hiasan cermin muka. Akhirnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah Psv, En. Johan Kadis,En. Basir Ahmad dan En. Mohd Zamani b. Nor Peah yang sentiasa memberi nasihat dan pandangan dalam menyiapkan folio ini. Saya amat bersyukur ke hadrat Illahi kerana dapat menyiapkan folio ini dalam masa yang ditetapkan oleh pensyarah.Terima kasih pada semua pensyarah Psv yang banyak membantu.. Sekian.Terima kasih

majalah. Nor Peah yang sentiasa memberi nasihat dan pandangan dalam menyiapkan folio ini.Selepas itu mula melakar imej dengan pelbagai contoh objek dan seterusnya membuat olahan idea. Basir Ahmad dan En..Terima kasih pada semua pensyarah Psv yang banyak membantu. En.laut dan bentuk tersebut.pokok.Saya amat bersyukur kerana di beri ruang bagi mengkaji berkenaan tugasan yang diberi iaitu bidang menggambar teknik catan Pemandangan di Kampung Nelayan. Saya amat bersyukur ke hadrat Illahi kerana dapat menyiapkan folio ini dalam masa yang ditetapkan oleh pensyarah. Catan yang saya pilih ialah Pemandangan di Kampung Nelayan. Akhirnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah Psv.Saya juga berasa sangat bangga dengan komitmen pensyarah yang sentiasa membantu dan memberi tunjukajar tanpa mengira penat lelah.Terima kasih . Sekian.Sentiasa membimbing dan memberi nasihat dalam menyiapkan folio ini.Folio ini amat bermakna bagi saya kerana ianya merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan kerana dengan ini saya dapat tahu bagaimana cara untuk menghasilkan sebuah pemandangan di Kampung Nelayan.Kerjakerja yang diberikan dilakukan sedikit demi sedikit.En. syukur saya panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya mengkaji dan mendalami bagaimana cara melakukan tugasan ini.Kajian ini bermula terhadap jalinan rumah. sampan. Mohd Zamani b. Dalam memyiapkan folio ini saya telah di uji dengan kesabaran di mana tugasan ini memerlukan ketekunan dan ianya perlu dilakukan dengan penumpuan dan penelitian yang lebih. Johan Kadis.REFLEKSI Alhamdulillah.Catan ini bermotifkan kehidupan nelayan.Saya mula mengkaji dengan mengambil sumber-sumber dari internet.

Corak Batik yang saya pilih ialah hiasan dinding.Kajian terhadap jalinan bunga.Folio ini amat bermakna bagi saya kerana ianya merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan kerana dengan ini saya dapat tahu bagaimana cara untuk menghasilkan corak batik. Saya amat bersyukur ke hadrat Illahi kerana dapat menyiapkan folio ini dalam masa yang ditetapkan oleh pensyarah.Saya amat bersyukur kerana di beri ruang bagi mengkaji berkenaan tugasan yang diberi iaitu bidang membuat corak dan rekaan batik. Akhirnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah Psv..Saya juga berasa sangat bangga dengan komitmen pensyarah yang sentiasa membantu dan memberi tunjukajar tanpa mengira penat lelah.Terima kasih pada semua pensyarah Psv yang banyak membantu. Nor Peah yang sentiasa memberi nasihat dan pandangan dalam menyiapkan folio ini.Kerja-kerja yang diberikan dilakukan sedikit demi sedikit. En.Corak ini bermotifkan flora. Dalam memyiapkan folio ini saya telah di uji dengan kesab aran di mana tugasan ini memerlukan ketekunan dan ianya perlu dilakukan dengan penumpuan dan penelitian yang lebih.En. Johan Kadis. syukur saya panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya mengkaji dan mendalami bagaimana cara melakukan tugasan ini. Basir Ahmad dan En.majalah. Mohd Zamani b.Selepas itu mula melakar imej dengan pelbagai contoh flora dan seterusnya membuat olahan idea.Terima kasih .Sentiasa me mbimbing dan memberi nasihat dalam menyiapkan folio ini.REFLEKSI Alhamdulillah. Sekian.rupa bunga dan bentuk bunga tersebut.Saya mula mengkaji dengan mengambil sumbersumber dari internet.

Sentiasa membimbing dan memberi nasihat dalam menyiapkan folio ini. Mohd Zamani b.Saya amat bersyukur kerana di beri ruang bagi mengkaji berkenaan tugasan yang diberi iaitu Ulasan karya murid.Terima kasih . Saya amat bersyukur ke hadrat Illahi kerana dapat menyiapkan folio ini dalam masa yang ditetapkan oleh pensyarah.Terima kasih pada semua pensyarah Psv yang banyak membantu. Dalam memyiapkan folio ini saya telah di uji dengan kesabaran di mana tugasan ini memerlukan keteku nan dan ianya perlu dilakukan dengan penumpuan dan penelitian yang lebih. Akhirnya saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah Psv.. Basir Ahmad dan En. Johan Kadis.En.Saya juga berasa sangat bangga dengan komitmen pensyarah yang sentiasa membantu dan memberi tunjukajar tanpa mengira penat lelah. Sekian. syukur saya panjatkan kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat saya mengkaji dan m endalami bagaimana cara melakukan tugasan ini. En.REFLEKSI Alhamdulillah.Folio ini amat bermakna bagi saya kerana ianya merupakan satu pengalaman yang tidak dapat dilupakan kerana dengan ini saya dapat tahu bagaimana cara untuk menghasilkan sebuah folio mengkaji hasil karya murid. Nor Peah yang sentiasa memberi nasihat dan pandangan dalam menyiapkan folio ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful