Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote 24.5.2011 09.

05 Toimenpiteillä sijoitettujen määrä lisääntyi edelleen huhtikuussa Työ- ja elinkeinohallinnon työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuna oli huhtikuun lopussa 115 300 henkilöä, mikä oli 12 700 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Erityisesti lisääntyivät omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella sekä palkkatuetussa työssä olleiden määrät. Tiedot ilmenevät 24.5.2011 julkaistussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon perustuvassa Työllisyyskatsauksessa. Huhtikuussa työttömien työnhakijoiden määrä laski 24 600:lla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa (TE-toimistoissa) oli huhtikuun lopussa yhteensä 237 600 työtöntä työnhakijaa. Työttömyys väheni edellisestä vuodesta kaikkien ELY-keskusten alueilla. Työttömyys väheni eniten EteläPohjanmaalla (?19 %) ja Pohjanmaalla (?17 %) sekä Hämeessä, Pirkanmaalla, Kainuussa ja Lapissa (?11 %). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna työttömyys väheni kaikissa ammattiryhmissä; eniten teollisessa työssä, korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä sekä hallinto- ja toimistotyössä. Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli huhtikuun lopussa 26 800 eli 5 700 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömien eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleiden määrä lisääntyi 5 400:lla edellisen vuoden huhtikuuhun verrattuna. Pitkäaikaistyöttömiä oli huhtikuun lopussa 57 000 henkilöä. Yli 55?vuotiaiden työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi 1 600:lla huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin TE-toimistoihin huhtikuun aikana 46 900, mikä on 6 900 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Kaikkiaan TE-toimistoissa oli huhtikuussa avoinna 98 000 työpaikkaa, mikä on 19 500 enemmän kuin vuosi sitten. Kuukauden lopussa edelleen avoinna olevat työpaikat (41000) olivat vähentyneet maa- ja metsätaloustyössä, terveydenhuolto- ja sosiaalialan työssä sekä luokittelemattomassa työssä. Avoimet työpaikat olivat lisääntyneet eniten palvelutyössä, kaupallisessa työssä ja korkeimmin koulutettujen ammattiryhmässä. Lomautettuina arviolta noin 22 000 henkilöä Työnvälitystilastoon sisältyvien henkilökohtaisesti lomautettujen ja lyhennetyllä työviikolla olevien sekä ryhmälomautusten erillisseurannan lukumäärien perusteella arvioidaan, että koko maassa oli voimassa olevien lomautusten piirissä huhtikuun lopussa yhteensä noin 22 000 henkilöä, mikä oli 28 000 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Maaliskuuhun verrattuna lomautettujen kokonaismäärä väheni yli 4 000:lla. Työ- ja elinkeinotoimistoihin henkilökohtaisesti ilmoittautuneita lomautettuja oli huhtikuun lopussa

yhteensä 16 100 eli 8 500 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Maaliskuusta henkilökohtaisesti lomautettujen määrä väheni 3 800:lla. Lisäksi lyhennetyllä työviikolla oli huhtikuun lopussa 2 200 työnhakijaa, mikä on 2 400 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Ryhmälomautusten erillisseurannan mukaan koko maassa oli ryhmälomautettuna huhtikuun lopussa 4 500 henkilöä eli 16 700 vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Ryhmälomautettujen määrä väheni maaliskuusta 600:lla. Ryhmälomautuksia oli eniten Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Hämeen ELYkeskuksen alueella. Toimialoittain tarkasteltuna ryhmälomautuksia oli eniten koneiden ja laitteiden valmistuksen, sahatavaran ja puutuotteiden valmistuksen sekä metallituotteiden valmistuksen toimialoilla. Ryhmälomautetuista oli kokoaikaisesti lomautettuja 3 000 ja lyhennetyllä työviikolla 1 400 henkilöä. Määräaikaisten ryhmälomautusten keskimääräinen kesto oli 57 päivää. Voimassa olevien lomautusten lisäksi TE-toimistoilla oli huhtikuun lopussa työnantajien tekemien ennakkoilmoitusten perusteella tiedot 4 700 henkilön mahdollisesti toteutuvista tulevista lomautuksista. Edellisen vuoden huhtikuun lopusta määrä väheni 5 700:lla. Tilastokeskus: Työttömyysaste 8,2 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 41 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 68,2 prosenttia eli 1,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden huhtikuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 220 000, mikä on 28 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 8,2 prosenttia eli 1,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. TEM:n Työllisyyskatsaus on luettavissa ministeriön verkkosivuilla osoitteessa http://www.tem.fi/tyollisyyskatsaus http://www.tem.fi/files/29258/Muutokset_2011.pdf http://www.tem.fi/ryhmalomautusseuranta http://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tie.html Lisätiedot: Neuvotteleva virkamies Petri Syvänen, TEM, puh. 010 604 8050

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful