Math Schoonhen FLOS

Deze brug mag vervaardigd zijn van satéprikkers.q. een theoriegedeelte en een praktijkopdracht. . Figuur 2 Het brugtype. In het nu volgende ontwerp is gebruik gemaakt van satéprikkers. lijm. Deze brug bestaat all een uit houten palen. visdraad en ijzergaren. Dit zijn natuurlijk niet de meest voor de hand liggende bouwmaterialen. karton. rietjes. bruggen bouwen. He vak c nstructies bestaat uit twee onderdelen. papier.Inleiding. maar met een beetje inventiviteit kun je met deze materialen de leukste constructies c. De foto op de voorzijde laat Leonardo s brug zien. Er is gekozen voor een boogconstructie. elastiek en lijm. Het is dus mogelijk om met nog minder componenten te werken dan de praktijkopdracht voorschrijft. er zijn géén verbindingsmaterialen zoals touw of spijkers gebruikt. De praktijkopdracht bestaat uit het ontwerpen van een brug. een natuurlijke vorm die krachten goed kan opvangen. ¡   Figuur 1 De bouwgrondstoffen.

Inhou sopgave .

Wij kiezen voor de goedkope alleslijm. Ook moet er gekeken worden naar een type brugconstructie die het geheel de nodige stijfheid geeft. Dit is wat lastiger. Figuur 3 Ingestorte brug door extern geweld. Hier zal dus een verbinding voor bedacht moeten worden. De vrije overspanning moet 60 centimeter bedragen. De satéprikkers zijn amper 15 centimeter lang. zodat bij belasting de vervorming minimaal is. De lijm is geen probleem. deze is in tal van soorten te verkrijgen. Het is dus zaak om een simpele. de brug dient dan namelijk te vervormen als hij belast wordt en bestaat er dus een kans dat de belasting de brug ontoelaatbaar zal vervormen en de brug dus stuk gaat. Laten we gaan kijken hoe wij deze problemen gaan aanpakken. voor onze constructie is dit meer als voldoende.Bruggen Bouwen Wat gaan we doen? We gaan een brug bouwen van satéprikkers. Math Schoonhen FLOS . Het gewicht van de gehele constructie is erg belangrijk omdat de constructie belast gaat worden met een 10-voudige gewichtsbelasting. te kort dus om een overspanning te maken van 60 centimeter. elastiek en lijm. lichte doch stabiele constructie te construeren. met andere woorden hoe de brug reageert als hij belast wordt. Verder moet zichtbaar gemaakt kunnen worden hoe de belasting van invloed is op de constructie.

De tuibrug kan ook. De e mogelijkheid ien wij echter niet als een constructie. odat het geheel goed te demonstreren is. twee lange stokken van satéprikkers die aan elkaar verbonden worden. De stokjes ijn 18 centimeter lang en ongeveer 3 millimeter dik. Dit is nodig omdat de brugdelen gebogen moe ten kunnen worden na droging van de lijm Welke brugvorm gaan we construeren? De overspanning dient 60 centimeter te ijn. Een vakwerkbrug is ook een optie. Een gewone plaatbrug is een mogelijkheid. Bovendien laat het elastiek enige vervorming ien bij belasting. y De lijm Hiervoor gebruiken wij een alleslijm. hij is toch wel wat kort door de bocht. Wij wijken hiervan af omdat de constructie niet domweg van lijm aan elkaar moet hangen. De satéstokjes kunnen ijn gemaakt van hout en van bamboe. de bamboe groeit namelijk snell er dan bomen. Een mooie constructie waar de bouwmaterialen mooi tot hun recht komen. de tuien kunnen mooi laten ien hoe de belasting wordt opge vangen.Bruggen Bouwen Oplossingen en alternatieven. echter ijn er veel verbindingen die een wak punt kunnen vormen. Bamboe heeft de voorkeur omdat het buig amer is dan hout en het minder belastend is voor het milieu. De natuurlijke vorm van de boog vangt belastingen goed op en de constructie heeft een ruim volume. ook een voorwaarde waaraan de constructie moet voldoen. De lijm verbindt goed en is na droging licht elastisch. Allereerst kijken we naar e materialen ie gebruikt gaan worden: y De satéstokjes. Uiteindelijk kie en wij toch voor een boogbrug. ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¤ £ £ £ ¢ ¢ Math Schoonhen FLOS . y De elastiek Dit bouwcomponent staat niet in de lijst van de te gebruiken materialen.

We gaan nu kijken hoe wij de constructie gaan vormgeven. Figuur 7 Wij bereiken een lengte van 30 centimeter. Figuur 5 Satéprikkers onder het elastiek schuiven. Math Schoonhen FLOS . De satéprikkers moeten aan elkaar verbonden worden zodat zij een overspanning kunnen vormen van de gewenste 60 centimeter. Figuur 6 Het resultaat. Wij brengen lijm aan zodat deze kern niet uit elkaar valt als het elastiek wordt verwijderd. y Wij schuiven nu 5 elastiekjes op de prikkers en voegen een kern toe. y Allereerst maken wij een kern van 10 satéprikkers.Bruggen Bouwen De constructie. Figuur 4 Tien satéprikkers gebundeld met elastiek. y Als de lijm droog is nemen we 14 satéprikkers en schuiven die aan één zijde onder het elastiek.

Hierna maken wij nog drie van deze lengtes. Figuur 10 De bundels worden met behulp van spijkers gefixeerd. Math Schoonhen FLOS . De bundels dienen nu een tijdje te drogen. in totaal dus vier bundels. Om ervoor te zorgen dat de spanning in de bundels niet te groot wordt tijdens het buigen leggen we de bundels in water. y Twee van deze bundels moeten de boog gaan vormen. Op de mal is een maatvoering aangebracht zodat uiteindelijk de definitieve vorm van de boog verwezenlijkt wordt. y We gaan de boog vormen. Figuur 8 De structuur van het bamboe wordt weker. De lengte wordt dan 108 centimeter. De natte bundels worden op een mal gespannen.Bruggen Bouwen y Wij herhalen deze handelingen tot we 6 kernen hebben verbonden. Figuur 9 De mal met horizontale en verticale maatvoering.

Tevens worden gaten geboord om de liggers en de bogen met elkaar te verbinden.Bruggen Bouwen y Na droging worden de twee rechte bundels ook op de mal bevestigd. De verticale verbindingen tussen boog en ligger worden aangebracht. Het geheel wordt gefixeerd en er worden gaten geboord bij de verbindingspunten. Math Schoonhen FLOS . Figuur 11 De brugdelen worden samen geboord. y Hierna volgt de assemblage van de brug. Zo liggen de gaten mooi in elkaars verlengde. Het geheel wordt verlijmd. y De verbindingsstukken voor de bogen zijn 13 centimeter lang. De verbindingsstukken van de liggers zijn 10 centimeter lang. Elke verbinding wordt verlijmd. Ze worden gevormd door 6 op de gewenste maat geknipte prikkers met in het midden één lange prikker. Figuur 12 Het verbindingsstuk van de ligger en de boog.

Een brug on tstaat. Figuur 14 De verticale verbindingen worden aangebracht.Bruggen Bouwen Figuur 13 De verbindingsstukken worden aangebracht. Math Schoonhen FLOS . De stijfheid van de brug neemt toe.

Bruggen Bouwen Figuur 15 De brug is bijna klaar. Nog enkele verbindingsstukken monteren. Figuur 16 De brug "in functie ". Math Schoonhen FLOS .

Met behulp van de keukenweegschaal stellen wij vast dat het gewicht 750 gram bedraagt. De brug moet dus belast kunnen worden met een gewicht van 7500 gram oftewel 7. Figuur 18 Belast met ruim 7.Bruggen Bouwen We gaan de brug belasten. Figuur 17 De testopstelling.5 liter water.5 kg en de brug geeft geen krimp! Math Schoonhen FLOS . moet hij natuurlijk gewogen worden. elastiek en lijm. Een behoorlijk gewicht voor een constructie van satéprikkers. Voordat we de brug gaan belasten.5 kilogram. Wij vullen een emmer met 7. Om het gewicht goed te verdelen over de brug leggen we een staaf over het wegdek en hangen de emmer hieraan op. gewichtsverdeler en haak. Brug.

Math Schoonhen FLOS . de enige manier om deformatie te laten zien is de brug maximaal te belasten . Wel kunnen we grafisch weergeven hoe het krachtenspel eruit ziet. het is natuurlijk niet de bedoeling om een defecte brug in te leveren. De verticale verbindingen en de bevestiging van de ligger met de boog verhinderen dit. Het feit dat er geen deformatie optreedt bij belasting is natuurlijk jammer. De reactiekrachten in de oplegpunten tekenen we niet. voor de constructie zijn ze niet van belang. De liggers worden niet alleen verticaal belast maar er ontstaat ook een horizontale trekkracht in de ligger. Dit kan natuurlijk alleen uitgevoerd worden bij de demonstratie van de brug. Om te zien dat een brug bij belasting van vorm verandert. Zoals je ziet heeft de boog de neiging om vlakker te gaan lopen. moet onze brug dit dan ook doen.Bruggen Bouwen De brug doorstaat de belastingtest goed. eigenlijk iets te goed. Figuur 19 De krachten worden weergegeven met witte pijlen.

Om de krachten beter te verdelen voegen we nog acht verticale verbindingen toe. y Een wegdek van karton wordt aangebracht. De volgende foto s laten de brug ien in ijn uiteindelijke vorm. y De oplegpunten van de liggers moeten iets verlengd worden omdat de uiteinden van de bogen iets verstevigd moeten worden. dit geeft het geheel een functioneler uiterlijk. © © § ¨ ¦ Math Schoonhen FLOS . D e e tra fixatie moet ervoor orgen dat de bogen niet vlakker gaan liggen. De brug oogt dan ook wat massiever.Bruggen Bouwen Wat kan beter? Bij het testen vallen enkele dingen op: y Er ijn maar twee verticale verbindingen tussen liggers en bogen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful