UNIVERSITATEA ROMANO-AMERICANA FACULTATEA DE INFORMATICA MANAGERIALA

PROIECT LA DISCIPLINA REŢELE DE CALCULATOARE

Profesor Coordonator , Căruţaşu George CRISTIAN Grupa 622

Student, LALAU

1

CUPRINS
CAPITOLUL 1: ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT CAPITOLUL 2: PROIECTAREA DE ANSAMBLU CAPITOLUL 3: PROIECTAREA DE DETALIU CAPITOLUL 4: CONFIGURARE SERVER CU MAŞINĂ VIRTUALĂ CAPITOLUL 5: CONECTAREA LA INTERNET

2

Sediul societaţii a fost stabilit în Ilfov Str. asistenta in implementarea proiectelor. intocmirea documentatiei pentru accesarea finantarilor nerambursabile. Ce servici va oferim? • • • • • • • 1.L cu statut juridic de societate comercială cu răspundere limitată. Erou Iancu Nicolae. la care au participat în cote egale trei asociaţi.R. Mavrodin Development Group este o agentie specializata in servicii de consultanta economica si servicii aferente pietelor derivate. elaborarea de planuri de afaceri. nr 85E. cu capital integral privat. asistenta pentru infiintarea societatilor comerciale. analiza economico-financiara.R.L S.2.1 Prezentarea firmei de consultanta economica S.CAPITOLUL 1: ANALIZA SISTEMULUI EXISTENT 1. identificarea oportunitatilor de finantare. A fost înfiinţată la data de 4 ianuarie 2008. Schema ierarhica a departamentelor si a posturilor existente in companie 3 .C Neptun S.C Mavrodin S. consultanta economica. face parte din categoria microîntreprinderilor. în conformitate cu dispoziţiile legii 31/1990.

Participa la intalniri de afaceri cu furnizori. in concordanta cu strategia elaborata de Consiliul de Administratie . resurse umane) 4 .Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal .Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare . are relatii cu: Directorii tuturor ramurilor executive. 24 si 36 de luni . termenele-limita si modalitatile de masurare a gradului de realizare a obiectivelor . opereaza corectiile necesare si aproba bugetul final .Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu obiectivele firmei 2.FISA DE POST . Directorul Resurse Umane.Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri 4.Stabileste anual. In acest sens. Directorul Departamentului Informatic 4. financiar.Participa la elaborarea bugetului. Directorul Imagine si Comunicari. Asigura managementul firmei . analizeaza propunerile inaintate. obiectivele generale de dezvoltare pe 12. Subordoneaza: . organisme financiare si institutii guvernamentale din tara si din strainatate .Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei .Asigura o buna imagine a firmei pe piata . Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii.Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor . tehnologic si social .Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu tendintele pietei . distributie. Denumirea compartimentului: CONDUCERE 2.Stabileste obiectivele managerilor din subordine.DIRECTOR GENERAL (Presedinte) 1. financiare. 5.Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ.Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului 3. impreuna cu Directorii departamentelor din subordine. clienti.Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei 5. Responsabilitati si sarcini: 1. vanzare. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei. Denumirea postului: DIRECTOR GENERAL 3. Aproba bugetul si rectificarile acestuia .Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare. Relatii functionale: Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor principale la nivel de firma. clientii si alte organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei .Directorul Economic. service. Identifica oportunitati de afaceri .

Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor . organele financiare si organismele guvernamentale .Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din subordine .Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de calitate .Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare . raspunde de: .Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului de implicare in activitatea firmei RESPONSABILITATILE POSTULUI: Legat de activitatile specifice.Calitatea managementului firmei .Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei .Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine .Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru .Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei .Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei .Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii .Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea obiectivelor stabilite . colaborare si incetare a relatiilor de munca .Stabileste planurile de vanzari si profit .Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine 6.Aproba bugetele si corectiile necesare .Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale .Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza .Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine .Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine . clientii si partenerii strategici 5 .Coordonarea eficienta a personalului din subordine .Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice .Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale si legislatiei muncii .Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate .Decide asupra noilor directii de dezvoltare .Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia.. raspunde de: . clienti.Semneaza documentele de angajare.Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma AUTORITATEA POSTULUI: . raspunde de: .Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci. furnizori si clienti . integrarea si dezvoltarea managementului firmei .Semneaza contracte cu furnizorii.Folosirea eficienta a resurselor firmei .Calitatea climatului organizational .Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine Legat de disciplina muncii.Corectitudinea datelor raportate Legat de functiile manageriale.Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine .

4. se ocupa de cautarea ofertelor si achizitionarea echipamentelor IT (PC.. etc).Aproba recompense/penalizari. 6 . Denumirea compartimentului: IT 2. aloca drepturi pe foldere – Public Folders si Explorer – conform regulilor interne 3.Aproba procedurile de interes general ale firmei . upgrade patch-uri de securitate. Denumirea postului: Responsabil IT 3. instalarea de noi echipamente in retea.Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine . verificarea functionarii devirusatoarelor (+ verificari ale Log-urilor ) si a bunei functionari a procesului de upgradare automata. monitorizari ale traficului Web (internet si email-uri: total. inclusiv telefoane). 2. notebook.Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale. 2. prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a angajatilor . configureaza noi conturi de utilizatori. instalarea/configurarea de pachete software. pe diferite destinatii. grupuri de membri etc. statele de plata si rapoartele financiare ale firmei . 3. 4. Se subordoneaza: directorului general 4.Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii firmei . pe useri.Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine . echipamente periferice. Subordoneaza: Numai daca este cazul 5.Responsabilitati si sarcini: Statii lucru (1-10): 1. Server (Exchange Server 2003 / + Linux): 1. mentinerea in buna functionare a statiilor de lucru: devirusari. FISA DE POST RESPONSABIL IT 1. instalare/configurare periferice si rezolvarea eventualelor incidente tehnice. supervizarea procesului back-up automat si confirmarea explicita si periodica a faptului ca totul este ok (verificari de consistenta si securitate). masina si calculatorul puse la dispozitie de firma . 5. rezolvarea diverselor probleme de soft/hard (inlocuire componente). mentine relatia cu furnizorul de servicii pentru configurarea/rezolvarea defectelor centralei telefonice. Mentinere relatie furnizori IT: 1. 2.Semneaza referate de investitii.

mentine realtia cu furnizorul de Internet – in cazul aparitiei de disfunctionalitati ale conexiunii Internet – pentru rezolvarea acestora.stabileste relatii cu alte firme specializate in publicitate. mai ales atunci cand vine vorba despre organizarea evenimentelor de genul simpozioane.consiliaza conducerea referitor la aparitiile publice. . .cu mediul de afaceri. 4. evenimente. Denumirea compartimentului: Imagine Si Comunicare 2. 7 . De executie: . Responsabilitati si sarcini: Sarcinile postului: A. mentine la zi dosarul de evidenta a retelei de calculatoare (statii de lucru. conferinte. dupa caz. a altor echipamente IT.eleboreaza la inceputul anului Planul Anual de Relatii Publice si ori de cate ori este nevoie propune Consiliului de Conducere al institutiei planuri. 5. utilizatori. Se subordoneaza: Consiliului de conducere al institutiei 4. ofera informatii acesteia ori de cate ori este nevoie.cu intreg corpul profesoral. .este ordonator de credite asupra Bugetului de Relatii Publice. .se ocupa de promovarea institutiei. campanii de relatii publice. tipografie etc.pune in aplicare toate decizile luate la nivel de institutie.3. . . . . . impreuna cu conducerea institutiei eventualele conflicte aparute in interior.gestioneaza imaginea publica a institutiei. mentine relatia cu furnizorii de servicii pentru intretinerea copiatorului si. acorda si retrage acreditarile jurnalistilor).mentine relatiile cu mediul de afaceri stabilind contacte pentru sponsorizari in cazul diverselor evenimente. . prin mijloace specifice. B. drepturi alocate pe foldere etc) si actualizeza/dezvolta periodic setul de proceduri de lucru (specifice). mentinand o atitudine favorabila a publicurilor. Manageriale: .cu autoritatile publice (pentru a obtine sprijinul acestora).participa la sedintele decizionale din cadrul departamentului de relatii publice al institutiei si contribuie la luarea deciziilor la nivel de institutie. Relatii functionale: . configurari. 5.indeplineste toate activitatile legate de rolul de purtator de cuvant (faciliteaza relatia conducerii cu mass-media. Denumirea postului: Specialist in relatii publice 3. .mediaza. ori de cate ori este nevoie. FISA DE POST SPECIALIST IN RELATII PUBLICE 1. reprezentand interesele institutiei.

pliantul de prezentare al institutiei si alte documente de prezentare. Denumirea compartimentului: Secretariat General 2. Existenţa unei reţele în cadrul firmei Societatea nu dipune de o retea de de calculatoare care sunt conectate între ele si nici la internet. 1.ceilalti angajati ai firmei.realizeaza si actualizeaza anual. Responsabilitati si sarcini: Secretara desfasoara urmatoarele activitati: .Coordonatorul departamentelor de marketing si secretariat 5.Serviciul financiar-contabil pentru confirmarea evidentei stocurilor . . cu ajutorul webmasterului. .Relatii functionale: Secretara colaboreaza cu: . . . dispune doar de dotare cu echipamente de calcul aferent după cum urmeză: Tip calculator 5 Desktop-uri 1 Laptop 8 .Intretine relatiile cu clientii din portofoliu.Participa la sedintele saptamanale organizate in cadrul firmei.Acorda asistenta d. . . sau ori de cate ori este nevoie.d..SECRETARA 1.Asigura protocolul.Tine evidenta stocurilor.Intocmeste si actualizeaza baza de date.Primeste vizitatorii. FISA DE POST .realizeaza si actualizeaza in permanenta bazele de date si. 4.3. Se subordoneaza: Directorului General. . actualizeaza site-ul institutiei cel putin saptamanal sau ori de cate ori este nevoie. tehnic si comercial clientilor si potentialilor clienti.v. Denumirea postului: SECRETARA 3.p. .

DNS. iar din punct de vedere software.2. Jetway Pentium IV-3. • -testarea cablurilor si a conecticii.scopul in care va fi folosita reteaua de beneficiar (tipul aplicatiilor). de (entitatea) care va primi o adresa IP.active directory si FPT DHCP: Interfata de conectare la o retea este reprezentata fizic (hardware) de placa de retea. . GIGABYTE Intel core 2 duo 2GB DDR Nvidia geforce 7300 gt 120 GB 52x 52x/52x/24x 2 Lexmark 2600 PCMCIA 10/100 Mb Încorporată Windows XP Professional Edition Intel 815E.reteaua sa fie executata cu elemente pasive si cablu din aceeasi gama . • -montare rackuri pentru echipamente. • -instalarea patch panel-urilor. intocmirea documentatiei. • -alegerea componentelor pasive si echipamentelor de retea.0GHz 512MB DDR Încorporată 60 GB 48x/32x/52x PCI 10/100 Mb Yamaha OPL3Sax Windows XP Professional Edition 1.FTP sau FO. Intel 815M. . si nu unui 9 . Tema de proiectare Se va urmari printre altele ca : . • -montarea prizelor. • -receptia lucrarilor si predarea documentatiei.specificatiile de proiectare sa aiba in vedere cerintele de dezvoltare ale beneficiarului pe o perioada de minim 5 ani.pozitia si marimea spatiilor tehnice.Componente Placă de bază Procesor Memorie RAM Placă video Hard disk CD-ROM DVD-Rewriter Imprimantă Placă reţea Placă sunet S. .O. Aceasta adresa se asigneaza unei interfete de retea. patch cord-urilor. Descrierea serviciilor DHCP. Executia unei sistem de cablare structurata consta in: • -proiectarea retelei. metoda de marcare si identificare a componentelor de cablaj .arhitectura cablajului si componentele. montarea cablului UTP. • -instalarea canalului de cablu. a echipamentelor de retea.

Un calculator cu doua placi de retea va avea doua interfete. În functie de punerea în aplicare. Name resolverul primeşte de la o aplicaţie client TCP/IP un nume. care sunt completate manual (probabil de catre un administrator de retea). Domain Name System (DNS) este un sistem distribuit de păstrare şi interogare a unor date arbitrare într-o structură ierarhică.calculator. si de fiecare computer client pe LAN are software-ul sau de IP configurat pentru a solicita o adresa IP de la serverul DHCP în timpul initializarii de retea -de alocare automata: server-ul DHCP permanent atribuie o adresa de IP libera la un client ce solicita din gama definita de administrator -Alocarea statica: serverul DHCP aloca o adresa IP bazate pe o masa cu adresa MAC (Adresa MACasociata unei placi de retea este un identificator unic asignat de producator în momentul fabricatiei acestui dispozitiv) / perechi adresa IP. deleagă autoritatea pentru nume. Există 2 tipuri de rezoluţie de nume: • • rezoluţie recursivă (name resolverul cere serverului de nume să facă translatarea). serverul DHCP poate avea trei metode de alocare adrese IP: -alocare dinamica: un administrator de retea atribuie o serie de adrese IP la DHCP. rezoluţie iterativă (name resolverul cere serverului de nume să îi furnizeze adresa IP a unui server care poate face translatarea). acesta formulează o interogare primului server de nume din lista serverelor. Caracteristicile sistemului de nume (DNS) sunt: • • • foloseşte o structură ierarhizată. fiecare cu adresa IP proprie. Fiecare implementare TCP/IP conţine o rutină software (name resolver) specializată în interogarea serverului de nume (DNS) în vederea obţinerii translatării nume/adresă IP sau invers. 10 . Chiar si in retelele mici. DHCP este folositor deoarece faciliteaza adaugarea de noi calculatoare la retea. baza de date cu numele şi adresele IP este distribuită. Pentru a minimiza posibilitatea existena ei de adrese duplicate in retea se poate instala un server DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Tipic. In reteaua locala adresele IP trebuie si fie unice. procesul de rezoluţie a numelor se desfăşoară astfel: 1. Cea mai cunoscută aplicaţie a DNS este gestionarea domeniilor în Internet. DHCPun protocol prin care un calculator obtine un IP dinamic de la un server care dispune de o lista de adrese disponibile.

transmite o interogare altui server de nume pentru un răspuns autorizat. FTP este utilizat începând de prin anul 1985 şi actualmente este foarte răspândit. şi ca fişierele plasate pe ele să fie apoi transferate (încărcate sau descărcate). 4. obţine răspunsul autorizat şi transmite clientului un răspuns neautorizat. va genera o eroare. abreviat FTP) este un protocol (set de reguli) utilizat pentru accesul la fişiere aflate pe servere din reţele de calculatoare particulare sau din Internet. 3. Resolverul de nume transmite răspunsul aplicaţiei utilizator şi îl păstrează într-un cache pentru o anumită perioadă. Active Directory (AD) -este o ierarhie de câteva obiecte. Numeroase servere de FTP din toată lumea permit să se facă o conectare la ele de oriunde din Internet. resurse umane (ex: utilizatori. 5. transmite răspunsul clientului. Protocolul pentru transfer de fişiere (File Transfer Protocol. Dacă name resolverul nu primeşte un răspuns într-un anumit timp. controlul accesului. având o interfaţă mai prietenoasă decât aplicaţiile (programele) de FTP.2. Scopul tehnologiei "Active Directory" este de a pune la dispoziţie informaţii despre aceste obiecte. Schema amplasamentului: 11 .1. setarea securităţii. Webul nu aduce aici mari schimbări. organizarea obiectelor. CAPITOLUL 2: PROIECTAREA DE ANSAMBLU 2. Când lista este epuizată. transmite cererea următorului server de nume din listă. grupe de utilizatori). unde obiectele se împart în trei categorii: resurse (ex: imprimantă). Dacă nu. Serverul de nume (DNS) determină daca este mandatat (autorizat) pentru domeniul respectiv (dacă există configurată o zonă DNS care conţine numele respectiv). totodată stochează răspunsul local pentru a răspunde la alte cereri pentru acelaşi nume. ajută doar ca obţinerea fişierelor să se realizeze mai uşor. 6. servicii (ex: poşta electronică). Dacă este autorizat.

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 Biroul 1 Switch1 Biroul 2 Switch2 Switch3 PC7 PC8 SV1 Router1 Biroul 3 PC9 PC10 PC11 Biroul 4 ISP 12 .

m Pre t u n i ta r Pre t fa ra TVA Pre t cu TVA Can al cab lu Sertizare cab lu Co n fig u rare ro u ter In s talare s w itch Sw itch Cisco M o d el 2 9 5 0 2 4 p o rt 1 0 /1 0 0 Ro u ter Cisco 1 8 4 1 6 4 M RA M / 1 6 M Flash Cab lu STP P rize M u fe Ch eltu ieli cu reg ia Ch eltu ieli cu tran s p o rtu l M an o p era P ro fit 1 150 25 55 36 8 4 5 .1 0 1 1 9 .0 0 5 2 . b u c.8 1 .5 2 Descriere echipamente folosite: Un ruter (sau router) este un dispozitiv hardware sau software care conectează două sau mai multe reţele de calculatoare bazate pe "comutarea de pachete" (packet switching).2 0 9 .3 8 4 1 5 .0 4 L E I 150 150 1 3 3 m m b u c.0 0 5 0 0 .3 3 L E I 1 .9 6 7 . b u c.6 4 1 .5 6 4 .5 4 6 .0 0 1 0 5 . cât şi dinamice.2 9 9 .6 100 25 4 3 3 . Ele folosesc deci adresele IP (de reţea) ale pachetelor aflate în tranzit pentru a decide către care anume interfaţă de ieşire trebuie să trimită pachetul respectiv.2 5 1 0 7 .4 9 4 9 4 .2. Aceasta poate conţine atât înregistrări statice (configurate/definite de către administratorul reţelei). aflate de la ruterele vecine prin intermediul unor protocoale de rutare.0 0 8 9 .0 7 1 2 4 . Ruterele software utilizează pentru decizie un modul al sistemului de operare.6 5 3 .0 1 6 . Ruterele operează la nivelul 3 al modelului OSI.6 2 2 1 2 .0 0 9 0 .9 5 5 9 5 . m b u c. în timp ce ruterele hardware folosesc dispozitive specializate (de tip ASIC) ce permit mărirea vitezei de comutare a pachetelor.0 0 4 4 . De n u m i re m a te ri al C a n ti ta te u . 0 .5 8 1 .0 0 8 0 3 .2 7 5 .0 0 7 5 .0 0 1 0 0 .2 5 1 . 13 .2 Deviz estimativ Costurile retelei. Funcţia îndeplinită de rutere se numeşte rutare.5 7 b u c.8 8 1 7 8 . % % % % TOTA L 1653 0 .8 3 6 .7 20 0 .0 0 1 .6 0 8 9 . b u c.5 0 . Decizia este luată comparând adresa calculatorului destinaţie cu înregistrările (câmpurile) din tabela de rutare.8 4 7 .3 6 9 5 6 . Diferenţierea între rutere hardware şi rutere software se face în funcţie de locul unde se ia decizia de rutare a pachetelor de date.3 5 6 .

Utilizarea extinderilor special proiectate fac posibilă realizarea unui număr mare de conexiuni utilizând diverse medii de reţea. CAT1 UTP este un tip de cablu UTP folosit pentru comunicatiile telefonice. Prin impletirea lor acest efect este in mare parte redus. Cablul Unshielded Twisted Pair (UTP) UTP (Unshielded Twisted Pair) este probabil cel mai obisnuit tip de cablu utilizat astazi. Toate acestea sunt asezate intr-un invelis exterior care asigura protectia impotriva deteriorarilor mecanice. Fibre channel. rezultând switch-ul multilayer. Jumătate duplex înseamnă că dispozitivul poate doar să trimită sau să primească la un moment dat. fiecare dintre acestea fiind invelite intr-un izolator de plastic codat cu niste culori si cu firele din fiecare pereche impletite unul in jurul celuilalt. care realizează conexiuni de 10. Dacă într-o reţea sunt prezente doar switch-uri şi nu există huburi. Dispozitivele hardware uzuale includ switch-uri. în timp ce duplex integral înseamnă posibilitatea trimiterii şi a primirii concomitente de informaţie. atunci domeniile de coliziune sunt fie reduse la o singură legatură. Principiul unui dispozitiv de transmisie hardware cu multe porturi poate fi extins pe mai multe straturi. precum Ethernet. IEEE 802. incluzând tehnologii utilizate curent. Cablul CAT5 UTP este folosit in retele si teoretic poate fi atinsa o viteza de 100 Mbps. CAPITOLUL 3: PROIECTAREA DE DETALIU 14 . fie (în cazul în care ambele capete suportă duplex integral) eliminate simultan. Acest cablu contine patru perechi de cate doua fire. Dar de ce sunt impletite firele unul in jurul celuilalt? Atunci cand doi conductori sunt asezati aproape unul de celalalt campul magnetic creat de curentului electric care trece printr-un fir influenteaza semnalul electric din celalalt fir. 100 sau chiar 1000 MO pe secundă.Un switch este un dispozitiv care realizează conexiunea diferitelor segmente de reţea pe baza adreselor MAC.11(Wi-Fi). la duplex jumătate sau integral.

168. Server 1: Configurare IP 2.22 192.168.17 .255.168.Network addres 192.255.192.192 255.23 192.24 ip-uri ramase Host range 192.16 192.255.1.9 .255.168.39 Subnet Mask 255.1.1.168.192 255.15 192.255.168.192.192.168.168.25 .192 Configurarea retelei în Packet Tracer.1.1.6 192.254 Broadcast addres 192.1.1.30 192.1 .1.7 192.168.168.255.168.168.168.168.1.1.1.192.14 192.1.168.255.8 192.1.1.168.1.0 192.255.1.40 .3 Schema Topologie retea: 15 .168.192 255.1.192.168.1.

10.0 Serial 0/1 IP : 11.1 Submask : 255.240 16 .1.10.Router 1: Inchidem routerul de la butonul ON/OFF .255.168. deschidem routerul de la butonul ON/OFF.255. echipam routerul 1 cu o cartela WIC-2T pe slotul 0 si pe slotul 1 cu o cartela WIC-1ENET.255.255.1 Submask : 255. Fast Ethernet IP : 192.

CAPITOLUL 4: CONFIGURAREA SERVER CU MASINA VIRTUALA 4.1 Crearea masinilor virtuale Windows XP si Windows 2003 Server 17 .

18 .

4.2 Configurarea serviciilor Windows 2003 Server Adaugarea unui role 19 .

Setarea Mail Server 20 .

21 .

22 .

E-mail trimis. 23 .

Active Directory si Domain Controller 24 .1 Creare domeniu DNS.CAPITOLUL 5: CONECTARE LA INTERNET 5.

25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful