Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Direcţia Generală Management Învăţământ Preuniversitar

Către Secretariatul General al Guvernului Unitatea de Politici Publice PROPUNERE DE POLITICI PUBLICE Educaţia timpurie – prima treaptă a educaţiei formale (Studiu de impact ataşat) 1)Instituţia iniţiatoare
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

2) Formularea Problema educaţiei timpurii în România, ca prima treapta a educaţiei formale, necesită o abordare convergentă, care va include sănătatea, nutriţia şi protecţia socială a copiilor cu vârste între 0 şi 6 ani. problemei Realizarea unui sistem coerent de educaţie timpurie a copilului în România este o necesitate care decurge din priorităţile educaţiei la nivel mondial şi naţional. Investiţia în educaţia timpurie este cea mai rentabilă investiţie în educaţie, după cum arată un studiu elaborat de R. Cuhna, unul dintre laureaţii Premiului Nobel. Învăţarea timpurie favorizează oportunităţile de învăţare de mai târziu. Deprinderile şi cunoştinţele dobândite favorizează dezvoltarea altora ulterior, iar deficienţele de cunoştinţe şi deprinderi produc în timp deficienţe mai mari, oportunităţi de învăţare ratate sau slab valorificate. Numeroase cercetări arată că, pentru orice problemă care apare în dezvoltarea unui copil, cu cât intervenţia este mai timpurie, cu atât şansa de remediere este mai mare. De asemenea, cu cât intervenţia se produce mai târziu, cu atât mai mari sunt costurile asociate şi prognosticul poate fi nevaforabil. Mortalitatea infantilă. În ultimii ani România a făcut progrse importante în ceea ce priveşte reducerea mortalităţii infantile. În 1990 rata mortalităţii infantile era de 26.9 ‰ şi a scăzut la16.7 ‰ în 2003. În ciuda acestei tendinţe pozitive, România a înregistrat în 2003 şi în prima jumătate a anului 2004 cea mai crescută rată a mortalităţii infantile (18.4%) din toate statele membre ale UE şi din toate ţările candidate. În ceea ce priveşte copiii cu vârste între 1 şi 4 ani, rata mortalităţii a scăzut, dar morţile la domiciliu continuă să fie un motiv de îngrijorare. Privind cauzele

1

ca membru cu drepturi depline. În prezent nu există o politică coerentă privind Dezvoltarea Timpurie a copilului în România. conştientizăm din ce în ce mai mult faptul că o modalitate clară de reducere a repetenţiei. În România rata abandonului şcolar a crescut din anul 2000.8%. starea civilă a mamei este neclară. . • Abandonul familial. De asemenea. cât şi cele pe plan internaţional impun cu stringenţă stabilirea unei politici şi a unui sistem de educaţie timpurie în interiorul cadrului mare al programului de Dezvoltare Timpurie a Copilului.în cazul copiilor cu vârste între 1 şi 4 ani.majoritatea copiilor sub 5 ani care mor la domiciliu au urmîtoarele caracteristici demografice: locuiesc în mediul rural. copiii afectaţi sunt în general băieţi.în cazul copiilor sub 1 an. dar nu există nici o lege specifică pentru educaţia timpurie în general. 30% din cei afalţi în spitalele de pediatrie şi mai puţin de 10% din cei care se află în serviciile de protecţie a copilului) • Rata abandonului şcolar. Atât priorităţile pe plan naţional.9% în 2002 şi un procent de 47% în 2003 ( 2004 Publicaţia Centrului pentru Statistici în domeniul Sănătăţii şi pentru Documentaţie Medicală a Ministerului Sănătăţii. majoritatea aparţin familiilor de etnie roma sau familiilor care trăiesc într-o sărăcie extremă. majoritatea cazurilor de moarte la domiciliu apar în jurul vârstei de 13 luni. un număr semnificativ de copii abandonaţi nu au acte de identitate (64% nu au la ieşirea din maternitate. Studii recente arată că abandonul copiilor sub 5 ani continuă să fie o realitate crudă în România. . Aproape două treimi din aceştia mor la domiciliu înainte de de vârsta de 4 luni. este important ca sistemul naţional de educaţie timpurie să se dezvolte în contextul dat de Convenţia pentru Drepturile Copilului. de Ţintele Mileniului pentru Dezvoltare.. Următoarea secţiune oferă câteva date importante privind morţile la domiciliu ale copiilor sub 5 ani: .000 de nou născuţi au fost abandonaţi în maternităţi şi 5. Multe Hotărâri de Guvern privesc în mod deosebit protecţia copilului aflat în situaţie de risc şi drepturile copilului. multe cazuri de deces ar putea fi evitate dacă părinţii ar fi în stare să recunoască semnele unei boli la timp. Ţinând cont de cercetările existente. mama are o slabă educaţie şi abilităţi parentale limitate. nutriţie şi protecţie specială. 2 . suntem conştienţi de faptul că.morţilor la domiciliu. stimulare psihosocială a copiilor de la naştere la 3 ani) şi inconsecvenţe în susţinerea educaţiei timpurii( şcoala de educatori puericultori. din 1990 încoace.000 în secţiile de pediatrie ale spitalelor.majoritatea copiilor sub 1 an (26%) mor la domiciliu sau în primele 24 de ore de spitalizare. la vârsta de o lună. sănătate. în zone mărginaşe. a accidentelor – considerate a fi morţi care pot fi evitate – bilanţul arată un procent de 38. toate se referă la îngrijirea copilului. De asemenea. 4. care trebuie atinse până în 2015 şi de precondiţiie pentru integrare europeană a României. in special la nivelul învăţământului primar şi a părăsirii timpurii a şcolii este intervenţia la vârstele mici şi foarte mici. De asemenea. a fost de 1. 2003 şi 2004. Rata abandonului în maternităţi în cei doi ani. În acest domeniu există un număr de legi şi reglementări pentru protecţia drepturilor copilului sub 3 ani. aparţin unor familii cu mulţi membri. Prevederi legale în ceea ce priveşte educaţia timpurie a copilului cu vârste între 0-3 ani. Acesta poate fi un indiciu cu privire la faptul că din ce în ce mai mulţi copii trebuie înscrişi în grădiniţe. în 2003 şi în 2004.). . Este ştiut faptul că îmbunătăţirea participării copiilor la grădiniţă conduce la o rată mai scăzută a abandonului şcolar în clasele primare. ilegalitatea grupei precoce) Politicile sectoriale şi strategiile se adresează diferitelor aspecte ale dezvoltării copilului fără a avea o viziune clară şi integrată. Mai multe reforme. lipsesc politicile publice pentru educaţie timpurie. Cu toate acestea. Cu taote acestea. aparţin comunităţilor ale căror lideri nu sunt implicaţi în viaţa comunităţii. au avut în vedere serviciile de protecţie a copilului. educaţia timpurie poate fi o pârghie esenţială de reducere a inegalităţilor sociale.

eficace şi eficiente. • Legea privind concediul maternal/paternal pentru îngrijirea copilului. conţinuturilor programelor de formare continuă cu activitatea practică a cadrelor didactice care sunt din ce în ce mai mult implicate în proiecte de educaţie şi dezvoltare comunitară în lipsa unui sistem de informare funcţional privind politicile de dezvoltare a educaţiei preşcolare. directorul grădiniţei este. deoarece în creşe nu se face educaţie. în special pentru familiile sărace sau pentru familiile cu doi sau mai mulţi copiii în creşă. conţinuturi şi metode actuale. odată cu acordarea concediului de maternitate până la vârsta de 2 ani a copilului. Acest lucru a condus la o descreştere a numărului de copii cuprinşi în creşe şi. responsabil de calitatea îngrijirii furnizate în creşă. În trecut creşele au fost în responsabilitatea Ministerului Sănătăţii. Cu toate acestea. care oferă câteva forme de îngrijire medicală fără nici o componentă de educaţie timpurie. sănătate şi primării. • Lipsa de cunoştinţe. Nu există un plan de acţiune pentru educaţia părinţilor care să includă forme de educaţie formală ( a viitorilor părinţi) nonformală şi informală. privind toţi copiii de vârsta preşcolară (incluzând copiii din familii care nu apelează la serviciile de protecţie socială) care au nevoie de sprijin pentru a beneficia de stimulare şi educaţie timpurie. numai cei cu venituri familiale mici şi medii îşi trimit copiii la creşă. Riscul rămânerii unui segment de vârstă 2-3 ani în afara educaţiei. iar grădiniţa nu-i poate primi decât la 3 ani.000 de copii) cu aproximativ 11. Desfiinţarea masivă a creşelor. Resursele umane din sistemul de educaţie preşcolară: • expertiza educatoarelor este limitată pentru grupa de vârstă de la naştere la 3 ani la nivel central şi local • instituţii de formare profesională pentru grupa de vârstă de la naştere la 3 ani • rezistenţa la schimbare a personalului din sistem • insuficienta reactualizare a programelor de formare continuă cu activitatea practică • lipsa de corelare a obiectivelor. Legea privind concediul maternal (paternal) pentru îngrijirea copilului din 1997 stipulează că mamele (sau taţii) au posibilitatea de a-şi lua 2 ani de concediu pentru îngrijirea copilului. ca urmare. corelată cu lipsa unui sistem de educaţie parentală coerent la nivel naţional pentru femeile gravide şi/sau tinerii părinţi (justificarea constă în servicii nesatisfăcătoare). părinţii ar dori sa-şi ducă copii la grădiniţă. Marea majoritate a părinţilor care îşi trimit copiii la creşă sunt părinţi care lucrează şi nu pot sau nu intenţionează să-şi părăsească serviciul pentru concediul de maternitate/paternitate pentru îngrijirea copilului până la 2 ani (numai 8 % dintre taţii copiilor din creşe sunt neangajaţi şi 4% dintre mame sunt neangajate/casnice). de asemenea. Prezenta Lege a învăţământului se referă la nevoile educaţionale ale copiilor cu vârste între 3 şi 6/7 ani care sunt cuprinşi în învăţământul preşcolar. privarea sistemului creşelor de un organism de reglementare şi privare a personalului respectiv de îndrumare profesională şi a copiilor de partea educaţională.000 de copii. În prezent la nivelul ţării sunt 287 de creşe (înainte de 1989 erau 902 creşe cu 90. • Lipsa bazelor de date locale şi centrale. experienţe din alte ţări ale UE. multe creşe au fost închise (desfiinţate). protecţie socială. Ministerul Sănătăţii s-a absolvit de această responsabilitate şi creşele au fost lăsate fără nici o identitate formală şi fără sprijin guvernamental. Serviciile pentru copiii cu vârste între 0 şi 3 ani sunt furnizate prin sistemul creşelor.• Legea învăţământului. în 2002. Deşi lucrurile se prezintă astfel. Nu există o politică educaţională pentru copiii cu vârste între 0 şi 3 ani sau pentru instituţiile care se ocupă de această grupă de vârstă. realizate prin cooperarea dintre sistemele de învăţământ. Cu toate acestea. Trecerea creşelor din subordinea administrativă a consiliilor locale şi astfel. În prezent creşele sunt finanţate de municipalitatea locală în timp ce grădiniţele sunt finanţate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 3 . deprinderi şi atitudini corespunzătoare. În unele ţări autorităţile locale oferă reduceri ale costurilor serviciilor.

pe ţară. o Rata de parcurgere a educaţiei preşcolare în rândul populaţiei rome este de 4 ori mai scăzută decât cea generală. • Centre de zi sau grădiniţe particulare pentru copiii sub 6 ani. 24% din totalul cheltuielilor pentru educaţie. se înregistrează în continuare aspecte îngrijorătoare privind accesul la educaţia preşcolară şi calitatea acesteia în România: o Numărul crescut al copiilor cu vârste între 5-6 ani înscrişi în grădiniţe.Există o diversitate de instituţii pentru educaţie timpurie. Acestea sunt finanţate de consiliile locale şi sunt coordonate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. o Numai 5% din grădiniţe au facilităţi pentru integrarea copiilor cu nevoi speciale. o mai mult de 20% dintre grădiniţe necesită reparaţii capitale şi 54. care se face în 90 % din cazuri. • Grădiniţe cu creşă pentru copiii din aceeaşi grupă de vârstă ca şi cei din centrele de zi (sub 6 ani). în urban şi numai în 55% din cazuri în mediul rural unde predomină grupele mixte. în strânsă colaborare cu familia şi serviciile de sănătate şi protecţie a copilului. fără o supervizare din punct de vedere profesional şi fără standarde educaţionale sau de alt tip. aprobate de Ministerul educaţie şi Cercetării. precum şi a unui personal calificat. atâta timp cât cheltuielile pentru educaţie au fost de 3. comparativ cu cel al copiilor cu vârste între 3 şi 5 ani înscrişi. coordinate de Direcţia Judeţeană de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului. 3% dintre cele din mediul rural nu au sursă individuală de apă. 1% dintre grădiniţele din mediul urban şi 38. o Înscrierea copiilor în grupe de vârstă. 9% din PIB. Deşi educaţia preşcolară nu a constituit o prioritate în cadrul politicilor educaţionale din România. costurile pentru educaţia preşcolară au fost de 15. Concluzii: Educaţia timpurie este crucială pentru dezvoltarea şi educaţia ulterioară a copilului şi se realizează prin folosirea unei metodologii şi a unui curriculum adecvate. fără standarde educaţionale clare: • Centre de zi pentru copii sub 6 ani aflaţi în situaţie de risc. o 2. un prim pas pentru formarea tânărului şi specialistului de mâine şi a stimulat apariţia unui curriculum compatibilizat cu cele europene pentru acest nivel. lăsat în anul şcolar 1999 – 2000 a adus o nouă viziune despre educaţia preşcolară. lipsa mijloacelor de transport sau dificultăţi în transportul copiilor în caz de vreme nefavorabilă. cu copii de 3 până la 6/7 ani. 7% au o uzură medie. o O perpetuă subfinanţare a sistemului de educaţie preşcolară (ex: în 2005. o 7% din grădiniţe semnalează dificultăţi în legătură cu distanţa mare dintre casă şi instituţia de învăţământ. 3)Denumirea Educaţia timpurie – prima treaptă a educaţiei formale 4 . • Eforturile MECT s-au concentrat pe elaborarea şi iniţierea unei Strategii naţionale în domeniul educaţiei timpurii Cu toate acestea. care primesc copii şi peste 3 ani în vederea menţinerii personalului angajat. 4 în urban) – lipsa asistentelor medicale în grădiniţe. în ultimii ani se constată următoarele: • Rata de înscriere a copiilor la grădiniţă a crescut anual de la 65. Acestea sunt finanţate şi coordonate de consiliile locale. 2% în 1999 -2000 la 74. • Grădiniţe pentru copiii de la 3 la 6/7 ani. o un număr crescut de cabinete medicale în grădiniţe. precum şi deschiderea deosebită a sistemului de formare continuă a cadrelor didactice din învăţământul preşcolar către noi abordări educaţionale. 7% în 2004 -2005 • Programul educaţional „Organizarea învăţământului preprimar’’ . în special în mediul rural (2% în rural comparativ cu 32. • Creşe pentru copiii de la 4 luni la 3 ani. care oferă exemple de bună practică în domeniu.

în aşa fel încât aceştia să fie mai bine dotaţi pentru a face faţă încercărilor cu care se pot confrunta în şcoala primară şi mai departe. inclusiv pentru copiii care aparţin unor grupuri ale minorităţilor. cognitivă şi emoţională . 6) Beneficiari 7) Variante soluţionare Beneficiari direcţi: Copii. în acest context. cum ar fi copiii romi . grădiniţele nu primesc copii sub 3 ani).Îmbunătăţirea calităţii Educaţiei Timpurii a Copilului printr-un curriculum adaptat.Compatibilizarea sistemului educaţional românesc cu sistemele europene:dezvoltarea sistemului naţional de educaţie timpurie se petrece în contextul dat de Convenţia pentru Drepturile Copilului. Introducerea educaţiei timpurii ca primă treaptă a educaţiei formale în învăţământul obligatoriu vizează. pe termen lung: . de Ţintele Mileniului pentru Dezvoltare. legislaţia permite părinţilor să se întoarcă la muncă după împlinirea vârstei de doi ani a copilului şi.politicii 4) Scop 5)Obiective generale/obiective specifice Îmbunătăţirea calităţii sistemului naţional de educaţie în general prin furnizarea educaţiei timpurii copiilor cu vârste între 0 şi 6 ani. în contextul în care prioritară rămâne doar grupa pregătitoare care este generalizată.Creşterea accesului în învăţământul preşcolar (copii cu vârste între 3 şi 6/7 ani) şi crearea unor oportunităţi de educaţie timpurie pentru copiii cu vârste între 0 şi 3 ani. .se menţin în continuare grădiniţele aglomerate şi fără posibilitatea înscrierii tuturor copiilor măcar de la vârsta de 3 ani (deficit în ceea ce priveşte educaţia şi intervenţia timpurie). printr-o formare specifică a cadrelor didactice (atât formare iniţială cât şi formare continuă) şi prin formularea unor standarde de dezvoltare socială. in special la nivelul învăţământului primar şi a părăsirii timpurii a şcolii .copiii cu vârste între 2 şi 3 ani rămân în continuare o problemă (creşele sunt foarte puţine şi nu oferă partea educaţională. părinţii doresc să îşi dea copiii la creşe ci la grădiniţe. Varianta 2 Impact 2 Instituirea unui sistem naţional de educaţie Definirea educaţiei timpurii în legislaţia timpurie românească va da posibilitate autorităţilor Buget estimat Buget estimat 5 . ca membru cu drepturi depline a UE.copiii sub 3 ani nu beneficiază de proces a educaţiei timpurii educativ în creşe. părinţi/familii Beneficiari indirecţi şi categorii afectate de implementarea politicii: comunităţi locale. . care trebuie atinse până în 2015 de România.Asigurarea accesului egal la o educaţie de calitate în perioada educaţiei timpurii (între 0 şi 6 ani) a copiilor din grupuri dezavantajate şi grupuri vulnerabile . grădiniţe şi şcoli Impact 1 de Varianta 1 Menţinerea actualei politici de fragmentare Nu rezolvă problema de fond şi anume: .Reducerea repetenţiei. personalul din creşe.

la sediul Ministerului Educaţiei şi Cercetării. continuarea discuţiilor la sediul MECT în perioada 27-30 august 6 .2007. desfăşurare Centrul pentru Educaţie si Dezvoltare Partenerii de dialog social sunt: Profesională Step by Step. FEN.2007. pe termen lung. la punerea bazelor pentru învăţarea de-a lungul vieţii şi la o rată crescută a inserţiei socio-profesionale. această investiţie. . in Comisia Europeana. 8) Procesul consultare de Organizaţii. la îmbunătăţirea ratei de succes şcolar a copilului pe traseul şcolarizării viitoare. ONG-uri cu expertiză şedinţe de cate 3-4 ore. World Bank.03.03. UNICEF. FSI Spiru Haret. a avut loc întâlnirea între reprezentanţii ministerului şi cei ai Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Părinţi (FNAP) pe marginea dezbaterii proiectul de lege pentru învăţământul preuniversitar. începând cu data de 1. în domeniu şi alte organisme implicate - - - 22. instituţii consultate Rezultatul consultării Instituţii care deţin expertiză în acest Consultările cu organizaţii neguvernamentale şi alte organisme implicate sunt în curs de domeniu: ISE. de 2 ori pe saptamana. ANPCA. urmând ca în cadrul întâlnirilor lunare ce vor avea loc să fie dezbătute şi prevederile pentru celelalte două proiecte legislative din pachetul ce vizează sistemul de educaţie. va conduce la scăderea ratei abandonului şcolar şi familial. reprezentanţii FNAP au prezentat propriile propuneri la proiectul legii.centrale şi locale să concentreze fonduri spre această zonă a educaţiei şi. În cadrul acestei întâlniri. În reuniunea de la Sinaia 22-24 august 2007 Grupul de lucru format din experţi ai MECT şi ai sindicatelor naţionale din învăţământ şi din reprezentanţi ai federaţiilor studenţeşti reprezentative la nivel naţional a finalizat încă o rundă de discuţii privind proiectul de legi în domeniul învăţământului.sindicatele din invatamant: FSLI.

paturi. aprox. fără frecvenţă obligatorie. scaune. dulapuri jucării pentru 8 copii/grupă). aprox. valoare jocuri şi jucării – 100 RON. Septembrie 2007 MECT IMPLICAŢII FINANCIARE: caiete de lucru pentru copii. valoare iniţială dotare grupă – 2000 RON. studierea posibilităţii şi crearea condiţiilor necesare pentru a cuprinde copiii cu vârste între 2 şi 3 ani în grupe preşcolare precoce.1. jocuri educaţionale pentru copiii de 5-6/7 ani (anual. catedră şi scaune cadre didactice.000 pachete cu rechizite şi caiete de lucru.Planul de acţiuni Educaţia timpurie – prima treaptă a educaţiei formale Activitate necesară Termen de realizare implementării I.000 grupe. valoare jocuri educaţionale – 100 RON) Noul legislativ pachet Aprilie 2007 Decembrie 2007 Septembrie 2008 MECT.2. aproximativ 20. în vederea introducerii grupei mari pregătitoare (5-6/7 ani) în învăţământul obligatoriu. iniţierea unui demers legislativ de modificare a Legii învăţământului nr. anual. valoare pachet – 80 RON.000 copii cu vârste între 2-3 ani intră în sistem – 25. plata educatoarei şi a ajutorului de educatoare (anual. jocuri şi jucării specifice nivelului de vârstă.84/1995. rechizite. PLAN LEGISLATIV Responsabil Buget Rezultate Raport monitorizare de Raport de evaluare I.400. cu modificările şi completările ulterioare. plata educatoarei şi a ajutorului de educatoare – IMPLICAŢII Noul legislativ pachet Martie 2008 Decembrie 2008 7 . I.000 grupe pregătitoare.200. identificare spaţii necesare (chirie sau construcţie spaţii noi). ISE FINANCIARE: dotare spaţii (mese.

aproximativ 10 zile.6. subvenţionarea de către stat a hranei Septembrie 2008 MECT - Noul legislativ pachet Aprilie 2008 Decembrie 2008 Septembrie 2008 MECT - Noul legislativ pachet Aprilie 2008 Decembrie 2008 Permanent MECT FINANCIARE: anual. cost pe deplasare: 800 RON).4.3. construcţii noi. a funcţiei de ajutor de educatoare pentru toate grupele cu copii între 2 şi 6/7 ani. aplicarea unor teste standard pentru stabilirea nivelului real de cunoştinţe. introducerea funcţiei didactice de educator-puericultor pentru nivelul 0-3 ani şi. în vederea conceperii programelor de învăţământ specifice acestor grupe de vârstă. echipă pentru aplicarea testelor specifice (3 grupuri de lucru a câte 5-7 persoane fiecare. I. eventual. o echipă pentru aplicare teste formată din 10 operatori. plata hranei pentru IMPLICAŢII Periodic Anual 8 . necesitatea unei legislaţii clare referitoare la: sponsorizarea în educaţie. chirii. valoare globală/întâlnire: 1500 RON. I.1800 RON / lună). precum şi pentru cei de 0-3 ani. scăderea vârstei de pensionare în învăţământ (ca urmare a stresului). Septembrie 2008 MECT şi ISE FINANCIARE: grupuri de lucru pentru elaborarea testelor şi a programelor specifice. IMPLICAŢII Teste standard Martie 2008 pentru copiii de 6-7 ani şi pentru cei sub 3 ani Decembrie 2008 I. 2 deplasări/operator a câte 5 zile fiecare. priceperi şi deprinderi pentru copiii de 6-7 ani. I.5. 5 întâlniri într-un an.

înfiinţare şi dotare centre de resurse. sponsorizare lunară pentru sprijinirea dezvoltării acestor copii în valoare de 50 RON / copil. mediatorul şcolar. dotare centre de resurse (mobilier. camerele de joacă (ludotecile). Permanent MECT FINANCIARE: plata mediatorului şcolar (un salariu mediu pe economie).7.000 copii cu vârste între 1 şi 6/7 ani. anual. IMPLICAŢII -angajare mediatori Periodic şcolari în comunităţile dezavantajate. . PLAN ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL II. Anual II. inclusiv prin includerea grupei mari pregătitoare în şcoală. I. grădiniţa în familie. TV cu video. calculator/laptop. .1.000 copii cu vârste între 5-6/7 ani – valoarea dotării iniţiale a IMPLICAŢII Noul legislativ pachet Periodic pentru Anual eventuale revizuiri 9 . dotare ludoteci/camere de joacă din comunitate (mobilier şi jucării în valoare de aproximativ 2500-3000 RON/cameră) şi plata educatorului/angajatului respectiv (plata cu ora). a unui număr de 70.dotare ludoteci şi alte spaţii pentru servicii dedicate educaţiei copiilor sub 7 ani. preluarea ideilor şi iniţiativelor pozitive din cadrul unor programe educaţionale şi dezvoltarea lor până la generalizare la nivelul întregului sistem: grădiniţa de vară. centrele de resurse pentru părinţi etc. valoare contribuţie lunară de hrană pentru un copil: 150 RON. consumabile centre de resurse (aproximativ 150 RON lunar) şi plata personalului (cel puţin 3 persoane – plata cu ora). videoproiector/retroproiector. rafturi cărţi şi cărţi. studierea posibilităţii de reorganizare a sistemului de învăţământ obligatoriu. aproximativ 250. prin sponsorizări. acolo unde Septembrie 2007 MECT FINANCIARE: dotare spaţii şcolare care vor funcţiona ca grupe de preşcolari nou constituite (aproximativ 3500 spaţii noi pentru cuprinderea.pentru copiii provenind din medii defavorizate şi susţinerea acestor copii. reviste în valoare de aproximativ 4500 – 5000 RON). pentru alte cheltuieli decât cele de hrană. grădiniţa de week-end.

definirea coordonării instituţiei de îngrijire. în scopul asigurării unui mediu educaţional unic şi a armonizării influenţelor educative. II. diversificarea şi flexibilizarea programului grădiniţelor. chiar dacă părintele sau persoana de îngrijire lucrează în schimburi.3. toate grădiniţele.spaţiul o permite. Flexibilizarea programului creşei. Va apărea. Periodic MECT FINANCIARE: plata cu ora pentru cadrele didactice şi pentru alte tipuri de personal care vor asigura servicii de educaţie şi îngrijire peste norma lor. să ofere şi un serviciu suplimentar “de sfârşit de săptămână”. indiferent de tipul de program vor avea posibilitatea ca. în funcţie de solicitările părinţilor. IMPLICAŢII Periodic Anual Septembrie 2007 MECT în colaborare cu alte ministere partenere Noul legislativ pachet Aprilie 2007 Decembrie 2007 10 . II. astfel încât familia să fie ajutată. protecţie şi educaţie a copiilor de la 0 la 7 ani (o singură instanţă Ministerul Educaţiei. În plus. o unică entitate grădiniţăşcoală. Cercetării şi Tineretului) şi încheierea memorandumurilor de colaborare cu alte unui spaţiu se va ridica la aproximativ 4500 RON).2. astfel.

6. pentru crearea unui mediu educaţional stimulativ şi unitar în cadrul aceluiaşi ciclu curricular. Ministerul Economiei şi Finanţelor). regândirea parteneriatului Permanent MECT în colaborare IMPLICAŢII FINANCIARE: cu MSP plata a aproximativ 1500 cadre sanitare (valoare medie lunară a salariului de aproximativ 900 RON).1 la care se mai adaugă încă 14. II. indiferent de program şi de mediu de rezidenţă.5.4. Periodic clase I şi clase a IIa dotate conform programului Anual II.000 clase I-II a câte 4500-5000 valoare dotare/clasă. plata personalului medical din unităţile preşcolare de către primărie sau includerea respectivei categorii de personal în organigrama grădiniţelor şi asigurarea personalului medical pentru toate grădiniţele. Ianuarie 2008 MECT IMPLICAŢII FINANCIARE: vezi punctul II. conceperea unui program naţional de dotare a grupelor pregătitoare din învăţământul preşcolar şi a claselor I-II din învăţământul primar. Periodic Anual Permanent MECT - Periodic Anual 11 .instituţii centrale a căror activitate poate sprijini demersurile MEdCT (Ministerul Sănătaţii Publice. II. Ministerul Muncii. Grupe pregătitoare. Familiei şi Egalităţii de Şanse.

III. iniţierea unor programe-pilot de formare continuă a educatoarelor şi a cadrelor medicale.sistemului de învăţământ cu comunităţile locale. valoarea unei întâlniri fiind de aproximativ 3000 RON).2. Septembrie 2008 MECT univeristăţile şi - Proiectul metodologie de Aprilie 2008 Decembrie 2008 Permanent MECT şi CNFPDIP FINANCIARE: elaborarea modulelor de formare specifice (grup de lucru 10-15 persoane. de 2-3 zile. pentru a face faţă cerinţelor copiilor de 0-3 ani. în vederea asigurării finanţării corespunzătoare a grădiniţelor. taxă de acreditare cursuri 5000 RON.1. III. formarea personalului din cel puţin 10 unităţi de învăţământ (40 ore de formare/modul – total 200 IMPLICAŢII Programe formare de Periodic Anual 12 . pentru a permite cuprinderea în unităţile de învăţământ preşcolar a unui număr cât mai mare de copii de la o vârstă mică (de la 1 an sau cel puţin începând cu 2 ani). cel puţin 5 întâlniri pe an. în vederea creşterii şanselor de mişcare în interiorul sistemului a cadrelor didactice implicate. PLANUL PROFESIONALE FORMĂRII III. elaborarea unui proiect de metodologie pentru reconversia profesională a educatoarelor şi a învăţătoarelor care nu au dublă specializare.

redefinirea statutului şi rolului lor. conceperea unui program naţional de formare a directorilor de şcoli. în vederea conducerii eficiente. IMPLICAŢII FINANCIARE: vezi punctul I. precum şi a monitorizării procesului de învăţământ desfăşurat în grădiniţe.de ore de formare. III. taxă de acreditare curs 1000 RON. de 2 zile. 85 persoane formate – total cheltuieli materiale: 4250 RON. (partea care se referă la costurile pentru un centru de resurse) – aproximativ 4 centre noi / judeţ Programul formare de Periodic Anual III. 30 persoane formate – total cheltuieli materiale: 7500 RON.7. cel puţin 5 întâlniri pe an. total cheltuieli transport şi cazare:35000 RON. stimularea înfiinţării Centrelor de Resurse şi Perfecţionare în toate zonele judeţelor ţării. total cheltuieli transport şi cazare: 20000 RON. plata a 2 formatori 1920 RON).4. valoarea unei întâlniri fiind de aproximativ 1500 RON). formarea personalului din cel puţin 85 unităţi de învăţământ (40 ore de formare. În aceste centre vor exista: informaţii de Permanent MECT Un Centru de Periodic resurse la fiecare 5000 locuitori Anual 13 . analiza comparativă a celor două rute de formare iniţială a personalului didactic din învăţământul preşcolar. plata a 10 formatori 9600 RON).5.3. Septembrie 2008 MECT - Studiu de impact Aprilie 2008 Decembrie 2008 Permanent MECT şi CNFPIP IMPLICAŢII FINANCIARE: : elaborarea modulelor de formare specifice (grup de lucru 6-7 persoane. III.

introducerea la nivel naţional în curriculumul pentru ultimele clase gimnaziale a unor noţiuni legate de importanţa primilor ani de viaţă şi cunoştinţe minime necesare pentru a fi părinte (programul a fost deja pilotat în 8 judeţe. care să pătrundă cu informaţia de specialitate şi în zonele izolate şi care să stimuleze studiul individual şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice. plata şoferului şi a însoţitorului (3 luni pe an) Periodic Anual 14 . fond de carte. pentru părinţi şi alţi membri ai comunităţii) şi. tot aici.7.6. consumabile (3 luni pe an). III. se vor derula formările cadrelor didactice din sistem.specialitate şi informaţii despre dezvoltarea copilului în perioada 27 ani (pentru educatoare şi alţi specialişti. urmează să fie aprobat curriculumul de către CNC şi să fie postat pe site-ul MEdCT) . Septembrie 2008 MECT FINANCIARE: acreditarea modulului de formare a cadrelor didactice care vor preda acest opţional – 1000 RON. xerox. benzină. conceperea unui sistem de perfecţionare tip “biblioteca mobilă”. IMPLICAŢII Periodic Curriculumul specific şi ordinul de ministru pentru promovarea lui Anual Septembrie 2009 MECT IMPLICAŢII FINANCIARE: 5 microbuze. III.

Bunuri şi servicii Tabel II: Cheltuieli detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare Nr crt Total cheltuieli personal din care: Studierea posibilităţii şi crearea condiţiilor pentru a cuprinde copiii cu vârste între 2 şi 3 ani în grupe preşcolare precoce. Plata personalului medical de către primărie şi includerea personalului respectiv în organigrama grădiniţelor şi asigurarea personalului medical pentru toate grădiniţele. fără frecvenţă obligatorie. grădiniţa în familie. camerele de joacă. Cheltuieli de personal: 2. din care: bugetul de stat. Preluarea iniţiativelor şi ideilor pozitive din cadrul unor programe educaţionale şi dezvoltarea lor până la generalizare la nivelul întregului sistem: grădiniţa de vară. grădiniţa de week end. mediatorul şcolar. eventual de ajutor de educatoare pentru toate grupele cu copii între 2 şi 6/7 ani. centrele de resurse pentru părinţi.cheltuielile anuale cresc în medie cu 3.IMPACT BUGETAR Tabelul I: modificări ale cheltuielilor bugetare. indiferent de program şi de mediu de rezidenţă Elaborarea unui proiect de metodologie pentru reconversia profesională a educatoarelor şi învăţătoarelor care nu au dublă specializare în vederea creşterii şanselor de mişcare în interiorul 2008 1282677317 232200000 2009 3848031952 696600000 2010 3951928815 71508200 2011 3951928815 715408200 2012 3951928815 715408200 Media pe 5 ani 3397299143 615004920 283800000 851400000 874387800 874387800 874387800 751672680 34530032 103590096 106387029 106387029 106387029 91456243 6966000 20898000 21462246 21462246 21462246 18450148 3200 9600 9859 9859 9859 8475 15 . plus.929178123 lei faţă de cheltuielile actuale 2008 1483492456 1282677317 166814956 2009 4450477372 3848031952 500444870 2010 4570640261 3951928815 513956881 2011 4570640261 3951928815 513956881 2012 4570640261 3951928815 513956881 Media pe 5 ani 3929178123 3397299143 441826094 Total Din care 1. Introducerea funcţiei didactice de educator puericultor pentru nivelul 0-3 ani şi.

Preluarea iniţiativelor şi ideilor pozitive din cadrul unor programe educaţionale şi dezvoltarea lor până la generalizare la nivelul întregului sistem: grădiniţa de vară.333. Aplicarea unor teste standard pentru stabilirea nivelului real de cunoştinţe. mediatorul şcolar. preşcolar. în vederea conceperii programelor de învăţământ specifice acestor grupe de vârstă Subvenţionarea de către stat a hranei pentru copiii provenind din medii defavorizate şi susţinerea acestor copii. pentru alte cheltuieli decât cele de hrană. în vederea introducerii grupei mari pregătitoare în înv. prin sponsorizări.333 500444870 340000000 513956881 34918000 513956881 34918000 513956881 34918000 441826094 30017466 175000000 52500000 53917500 53917500 53917500 46350500 7833 23500 24135 24135 24135 20748 137500000 412500000 423637500 423637500 423637500 364182500 18133 54400 55868 55868 55868 48028 27500 82500 84727 84727 84727 72836 16 . precum şi a monitorizării procesului de învăţământ desfăşurat în grădiniţe Stimularea înfiinţării Centrelor de resurse şi Perfecţionare în toate judeţele ţării. 640 725130672 1920 2175392016 1972 2234127600 1972 2234127600 1972 2234127600 1695 1920581098 333 1000 1027 1027 1027 833 46440 139320 143082 143082 143082 123001 166814956 11. cu modificările şi completările ulterioare. Obligatoriu Studierea posibilităţii şi crearea condiţiilor pentru a cuprinde copiii cu vârste între 2 şi 3 ani în grupe preşcolare precoce. redefinirea statutului şi rolului lor Conceperea unui program naţional de formare a directorilor de şcoli. în vederea conducerii eficiente. centrele de resurse pentru părinţi Elaborarea unui proiect de metodologie pentru reconversia profesională a educatoarelor şi învăţătoarelor care nu au dublă specializare în vederea creşterii şanselor de mişcare în interiorul sistemului a cadrelor didactice implicate. pentru a face faţă cerinţelor copiilor de 2-3 ani Analiza comparativă a celor două rute de formare iniţială a personalului didactic din înv. grădiniţa în familie. În aceste centre vor exista: informaţii de specialitate şi informaţii despre dezvoltarea copilului în perioada 2/7 ani Total cheltuieli bunuri şi servicii Din care: Iniţierea unui demers legislativ de modificare a Legii Învăţământului nr 84/1995. precum şi pentru cei de 2-3 ani. fără frecvenţă obligatorie. priceperi şi deprinderi pentru copii de 6-7 ani. camerele de joacă. grădiniţa de week end.sistemului a cadrelor didactice implicate Iniţierea unor programe pilot de formare continuă a educatoarelor şi a cadrelor medicale.

7% 17 . inclusiv prin includerea grupei mari pregătitoare în şcoală Conceperea unui program naţional de dotare a unităţilor de învăţământ preşcolar şi a claselor I-II din inv primar. preşcolar. pentru a face faţă cerinţelor copiilor de 2-3 ani Analiza comparativă a celor două rute de formare iniţială a personalului didactic din înv. pentru crearea unui mediu educaţional stimulativ şi unitar în cadrul aceluiaşi ciclu curricular Stimularea înfiinţării Centrelor de resurse şi Perfecţionare în toate judeţele ţării Total general 12250 380800 36750 1142400 37742 1173245 37742 1173245 37742 1173245 32445 1008587 333 1000 1027 1027 1027 883 34772 104320 107137 107137 107137 92101 102000550 5250000 15750000 104754565 16175250 104754565 16175250 104754565 16175250 90052886 13905150 28583333 85750000 88065250 88065250 88065250 75705817 166850 1483492456 500550 445077372 514065 4570640261 514065 4570640261 514065 4570640261 441919 4570640261 Pentru stabilirea influenţelor financiare pe anii 2010. redefinirea statutului şi rolului lor Conceperea unui program naţional de formare a directorilor de şcoli. 2011. în vederea conducerii eficiente. precum şi a monitorizării procesului de învăţământ desfăşurat în grădiniţe Stimularea înfiinţării Centrelor de Resurse şi Perfecţionare în toate judeţele ţării Total active nefinanciare Din care: Studierea posibilităţii de reorganizare a sistemului de învăţământ obligatoriu. 2012 a fost folosită rata inflaţiei de 2.Iniţierea unor programe pilot de formare continuă a educatoarelor şi a cadrelor medicale.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful