Evaluarea in Educatie Fizica si Sport

Studente:Dobrea Gabriela Dodan Elena Latu Ioana Diana Anul II EFS Indrumator:Prof.Mocanu George

aprecierea . calificative.F.verificarea . cat si pentru imbunatatirea strategiilor didactice. .educativa .S.aceasta functie arata cat de receptionat esre subiectul si cum a fost transmisa informatia. capacitatile la un moment dat. nivelul perfomantelor. Fazele evaluarii: . Daca probele sunt masurabile. aprecierea este obiectiva si presupune efort mic.sa determine la subiecti o atitudine activa. pozitiva fata de educatia fizica. Daca probele nu sunt masurabile. dar si utilizarea unor simboluri numite note. . care este curenta cu rol de feed-back pentru orice exersare a elevilor.este procesul prin care subiectul executa o proba.Uneori proba este insotita si de norme (baremuri) care exprima scala valorica de efectuare a probei. . avand preponderent un rol reglator atat pentru activitatea de instruire a elevilor. Functii ale notei: . aprecierea poate sa capete influiente subiective si depinde de competenta profesionala.Se materializeaza prin note si calificative.masoara si valideaza rezultatul pregatirii elevului.didactica . experienta didactica si nivelul de cunoastere al modelului E.notarea . Se utilizeaza atat aprecierea verbala. 2 .EVALUAREA IN EDUCATIE FIZICA SI SPORT Definitie: Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului de invatamant. Aceasta trebuie motivata prin valoarea notei.consta in estimarea valorii.

pentru plasament . rezultatul probelor de control masurabile. -capacitatea elevului de restructurare.dupa modul de efectuare: . Funcţiile evaluării 1.practica .initiala . Tipuri de evaluare: . -performanta motrica.curenta . -progresul realizat de subiect. autoevaluare a elementelor insusite.(frecventa la lectii. prin aplicarea celor insusite in activitatea sociala. modul de indeplinire a unor sarcini organizatorice). -nivelul cunostintelor teoretice insusite de elev.S.finala . participarea la actiunile competitionale sportive.F.sumativa Criterii de evaluare: . -nivelul de dezvoltare fizica a elevului. sau în ce fel de condiţii..sa surprinda evolutia ulterioara optima a elevului.F. 3 .dupa momentul aplicari: .scrisa .sociala .periodica .dupa scop . -atitudinea elevului fata de E.formativa .S. Functia de constatare dacă o activitate s-a desfăşurat în condiţii optime.decurg din obiectivele E.orala . -cantitatea si calitatea elementelor insusite in raport cu prevederile programei de specialitate.si trebuie privite in sistem. -capacitatea elevului de a aplica in practica elementele insusite.

Formele evaluării: 1. asupra stadiului şi evoluţiei pregătirii diferitelor eşaloane de subiecţi. în perspectiva subiectului şi conducătorului procesului instructiv-educativ. Evaluarea predicativă (iniţială) .2. Functia de informare a societăţii. 6. 5. iar pentru probele care vor intra în sistemul de notare. a metodelor şi sistemelor de activităţi din etapele următoare. a mijloacelor de acţionare şi a nivelului de exigenţe). Rezultatele testelor vor fi valorificate în elaborarea sistemului de planificare (număr şi durata unităţilor de învăţare. care să-i permită cunoaşterea posibilităţilor colectivului de elevi. având drept scop cunoaşterea gradului de însuşire de către elevi a materiei predate sau aprecierea modului în care s-a realizat un grupaj de lecţii. 3. alergarea de rezistenţă). Functia pedagogică. când şi după caz. Functia de prognosticare asupra evoluţiei viitoare a elevilor şi de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. privind modul de organizare. formă sau într-un nivel al pregătirii sale. pentru a şti ce au făcut şi ce au realizat. se finalizează cu notare. Utilitatea evaluării curente şi valorificarea ei se regăsesc în analiza pe care o face învăţătorul. Functia de diagnosticare a cauzelor care au condus – eventual – la o eficienţă necorespunzătoare a acţiunilor. Această formă de evaluare se poate realiza.se realizează pentru elevii şi clasele începutului de ciclu (clasa I) sau la clasele unde învăţătorul predă pentru prima oară şi nu beneficiază de rezultatele testărilor din anul precedent. 2. pe secvenţe mai mici (în fiecare lecţie sau la finalul unui grupaj tematic de lecţii). care poate modifica scara de notare a elevilor stabilită iniţial de învăţător. 4. Note 4 . Functia de decizie asupra poziţiei sau intrării unui subiect într-o ierarhie. Evaluarea continuă (curentă) Se face prin verificări sistematice pe parcursul programului de instruire. înaintea primului grupaj tematic de lecţii planificat. pentru o parte din probe la începutul anului şcolar (alergarea de viteză.

arbitraj. conducerea unor verigi din lecţie.curente nu se pot acorda elevilor pentru frecvenţă. conform principiului autonomiei. Observarea curentă a elevilor şi înregistrarea datelor observaţiei (reacţie la efort.D. Măsurarea unor indici de dezvoltare fizică. comportamente în ansamblu şi în situaţii deosebite). Trecerea unor probe de motricitate. Trecerea probelor de motricitate prevăzute de „Sistemul Naţional Scolar de Evaluare la disciplina E.         1. atitudini. Îndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice sau metodico-didactice. Metode de evaluare. conducerea recreaţiei organizate pentru elevii claselor I-IV. 2. 3. Trecerea unor probe de cunoştinţe teoretice de specialitate (la clasele cu profil de educaţie fizică). Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice.S. indisciplină sau lipsă de echipament. stabilite de fiecare învăţător pentru orele din C. Evaluarea sumativă (finală) Acest tip de evaluare se utilizează la probele de control care necesită o perioadă mai lungă de pregătire şi cu un grad ridicat de dificultate.S. în condiţii analoage (asemănătoare) probei sau activităţii respective. Se finalizează de regulă cu notarea elevilor. conducerea gimnasticii zilnice. Metode de apreciere şi notare (acordare de calificative). jocul sportiv.”. privind probele prevăzute. cum sunt alergarea de rezistenţă. 5 .. aducerea unor materiale din vestiare. aplicat şi în funcţie de opţiunile profesorului şi elevilor.F. Metode de verificare. Executarea unor deprinderi şi priceperi motrice în condiţii concrete de concurs.

s-a conceput tinandu-se seama de experientele anterioare ale domeniului. 6 . Asa cum se arata prin denumirea sa. ca una din parghiile importante ale reformei educatie fizice si scolare. Aprecierea şi notarea pe baza unor norme (baremuri) prestabilite la nivel naţional sau local. care se adreseaza tuturor elevilor din acelasi ciclu de invatamant: . Progresul individual se calculează indicele de progres calculat în funcţie de valoarea performanţională iniţială şi finală. liceal si profesional. profesorul aşează în ordine rezultatele şi face scalarea acestora pe intervale corespunzătoare calificativelor. Metoda aprecierii verbale. sistemul este national. Depinde de competenţa profesională a învăţătorului. Sistmul National Scolar de Evaluare Incepand cu 1999-2000 se introduce „Sistemul National Scolar de Evaluare la Educatie Fizica si Sport” pentru invatamantul primar. atunci când aprecierea este însoţită      permanent de acordarea unor calificative.sistemul de probe. Aprecierea şi notarea prin comparaţie (metoda relativă). gimnazial. indiferent de conditiile in care isi desfasoara activitatea: . valabile pentru intreaga tara: . Se mai numeşte metoda absolută şi se aplică la unele probe pentru calităţile motrice.in toate scolile se asigura posibilitatea de obtiune a elevilor. Aprecierea şi notarea în funcţie de modul în care elevii îndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice. Este eficienţă dacă există doar un rând de clase.se aplica la continuturile unei singure programe scolare. aceasta sintagma avand acoperire prin: . Nivelul de execuţie tehnică sau tactică a deprinderilor şi priceperilor motrice în condiţii de exersare parţială sau globală.cerintele de evaluare a notei minime (5) sunt aceleasi. Comparaţia se face la nivel de clasă. valorificand elementele pozitive ale vechiului sistem si inlaturandu-le pe cele ca fiind considerate negative.

autonomia locala. ca urmare a tuturor sistemelor de actionare (specifice si nespecifice) folosite pe 7 . 1-2 evaluari la atletism si cate o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. . Sistemul cuprinde: . apartinatoare conceptului de reforma. In functie de schema orara a fiecarei clase (1-2 ore in trunchiul comun).in invatamantul gimnazial.metodologia de aplicare a sistemului. 2 evaluari la calitatile aluari la motrice. pentru una dintre ele. intrucat ele reprezinta opusul trasaturilor sus mentionate. s-au introdus elemente noi. contributii la formarea unei personalitati active. . Pentru fiecare capacitate sistemul prevede 2-3 variante de instrumente de evaluare (probe).Fata de vechile prevederi ale Sistemului Unitar de Verificare si Apreciere. .descrierea probelor.instrumentele de evaluare (probele de control). Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative si calitative realizate pana la data sustinerii probelor.capacitatile si competentele supuse evaluarii. descentralizarea. . care dau posibilitatea elevilor sa realizeze in practica noile prevederi ale reformei: democratizarea invatamantului.in invatamantul primar.elevul va sustine: . 1-2 evaluari la forta. .criteriul minimal de promovabbilitate. din care elevul poate opta. Toate aceste cerinte (obligatoriu de realizat) au condus la ideea ca vechile prevederi legate de o evaluare unitara nu-si mai gasesc locul. motivate si creative. 2 evaluari la deprinderile motrice si 2 evaluari la deprinderi sportive elementare. capabile de actiune si decizie. Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati si competente necesar a fi realizate in aria curriculara educatie fizica si sport (trunchiul comun).

vizand segmente diferite. Pe langa datele personale ale elevului si probele prevazute de SNSE. cat si pentru aprecierea cu note a acestora. stabilite de profesor. cadrele didactice vor realiza si evaluari curente.1-2 jocuri sportive. . prin cupluri de cate doua probe. interes si disponibilitati. In aplicarea sistemului de evaluare exista doua categorii de optiuni: optiuni ale profesorului si optiuni ale elevului.o saritura din gimnastica.o saritura din gimnastica. Pentru fiecare cuplu de probe se inscrie in catalog cate o 8 .o proba au un cuplu de probe pentru forta. in functie de conditiile de lucru pentru: .parcursul lectiilor. 9 sau 10. In afara calificativelor si notelor acordate conform SNSE. de regula. La gimnastica acrobatica si joc sportiv sistemul national cuprinde 3 variante de probe cu dificultati la car aprecierea va fi facuta din nota maxima 8. . Sistemul national prevede bareme minimale echivalente calificativului suficient si notei 5. catedrele de educatie fizica sau fiecare cadru didactic vor elabora scale de notare proprii.alergarea de viteza si de rezistenta sau navete.ramuri de sport alternative celor obligatorii. Profesorul poate opta. .1-2 din probele de atletism. Pentru acordarea calificativelor sau notelor superioare si inferioare notei si calificativului „suficient”. Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de 2 ori pe an. conform optiunilor elevilor. in functie de oferta. in vederea notarii curente. . . comisiile metodice ale invatatorilor. Elevul poate opta. fisa individuala va cuprinde si probele de evaluare. Fisa individuala este folosita pentru inregistrarea rezultatelor obtinute de elevi la probele de evaluare. din alte continuturi predate pe parcursul anului scolar. . pentru: .practicarea a 1-2 probe de atletism si variantele de evaluare sau o ramura de sport alternativa in locul acesteie.

la clasele in care schema orara cuprinde doua ore saptamanal se acorda obligatoriu 6 note.1 nota la jocul sportiv. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat. acestia vor fi apreciati cu o singura nota pentru una din urmatoarele variante: . . provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care au alcatuit cuplul. saritura la un aparat sau o medie intre cele doua.acrobatica si saritura.elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vor fi apreciati din nota maxima 9. La gimnastica.1 nota pentru alergarea de viteza sau „naveta”. .2 note pentru calitatea motrica forta. Pe parcursul anului scolar.gimnastica acrobatica. dupa cum urmeaza: . Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica – alergare de viteza pe 50 m – iar atunci cand nu exista spatiul necesar se utilizeaza proba „ naveta 5 x 10 m”. . .nota.1 nota la gimnastica acrobtica. . .elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati din nota maxima 10. La clasele care au in schema orara o ora pe saptamana se evalueaza un singur cuplu de probe. conform optiunii elevilor. cumulativ.1 nota pentru alta proba de atletism la optiunea elevului. la una din acestea. 9 . . conform optiunii.saritura la un aparat. La gimnastica acrobatica notarea se face astfel: .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful