You are on page 1of 6

Vincentian Family Office — Oficina de la Familia Vicenciana — Bureau de la Famille Vincentienne

500 East Chelten Avenue, Philadelphia, PA 19144, USA


+1 (215) 715-3984 VFO@famvin.org http://www.famvin.org

Rôma, Mùa Chay 2022

Thân gửi các Thành viên của Gia đình Vinh Sơn

HUYỀN NHIỆM CỦA ĐỨC ÁI TRONG THẾ KỶ XXI VÀ SAU ĐÓ

Anh chị em thân mến,

Nguyện xin ân sủng và bình an của Đức Giêsu luôn ở cùng chúng ta!
Sau sáu năm, nhiệm kỳ của tôi sắp kết thúc. Với Lá Thư Mùa Chay này, tôi muốn tóm tắt những suy
niệm Mùa Vọng và Mùa Chay trong sáu năm qua, bắt đầu bằng Lá Thư đầu tiên của tôi gửi cho Gia
Đình Vinh Sơn về Lễ Thánh Vinh Sơn Phao lô năm 2016. Trong Lá Thư đó, lần đầu tiên, tôi chia sẻ
một số Thông tin chi tiết về danh hiệu “Mystic of Charity – Huyền Nhiệm của Đức Ái” được tặng
cho Đấng sáng lập của chúng ta. Thông qua tựa đề này, tôi đã cố gắng khám phá và đồng thời chia
sẻ với anh chị em những điều mà tôi háo hức mong muốn được hiểu sâu xa hơn, đó là ý nghĩa của
việc trở thành một “Huyền bí của Đức ái”.
Bằng bất cứ phương tiện nào, cuộc tìm kiếm không kết thúc ở đây. Đúng hơn đó là một khởi đầu
nhỏ và là một lời mời để tiếp tục dìm mình trong sự phong phú và chiều sâu của ý nghĩa trở thành
một “Mystic of Charity – Huyền Nhiệm của Đức Ái” Nó mời gọi chúng ta liên tục tìm kiếm sự kết
hợp sâu sắc nhất có thể với Chúa Giêsu, để trở thành như “các Đan sĩ Carthusians khi ở nhà và giống
như các Tông đồ khi ra ngoài”1, “một người chiêm niệm trong hành động và một Tông đồ trong khi
cầu nguyện”2.

1
Louis Abelly, The Life of the Venerable Servant of God Vincent de Paul, edited by John E. Rybolt, CM, translated by William Quinn,
FSC, New York: New City Press, 1993, Book I, Chapter 22, page 124.
2
Constitutions of the Congregation of the Mission, IV, 42.
1
Khi đọc Lá Thư Mùa Chay năm nay, và xem qua những suy niệm được chia sẻ trong sáu năm qua,
chúng ta được mời chọn một điểm hoặc một lãnh vực mà chúng ta cảm thấy Chúa Giêsu đang
kêu gọi chúng ta trở lại một cách dứt khoát và triệt để hơn, nơi chúng ta cảm thấy đặc biệt cần
đến ân sủng và lòng thương xót của Ngài để hoàn thành ước mơ của Ngài cho chúng ta.
Nhà thần học Karlarl Rahner, vào cuối thế kỷ 20 đã tuyên bố những lời tiên tri này: “Các Kitô
hữu của thế kỷ 21 sẽ trở thành những nhà thần bí hoặc họ sẽ không là như vậy.” Thế sao chúng ta
có thể gọi Thánh Vinh Sơn Phaolô là “Mystic of Charity - Thần bí của Đức ái?”

Chúng ta đều biết Thánh Vinh Sơn là một người hành động, vì vậy chúng ta có thể ngạc
nhiên khi nghe Cha còn được gọi là một nhà thần bí. Nhưng trên thực tế, chính kinh nghiệm huyền
bí của Cha về Thiên Chúa Ba Ngôi và đặc biệt là sự Nhập thể đã là nguyên nhân cho mọi hành động
của Cha vì những người nghèo khổ. Giuseppe Toscani, CM, thống nhất giữa chủ nghĩa thần bí và
hành động và đi vào trọng tâm của vấn đề khi ông gọi là “Thần bí của Đức ái”. Cha Vinh Sơn đã sống
trong một thế kỷ của những nhà thần bí nhưng Cha nổi bật với tư cách là “Thần bí của Đức ái”.

Là một nhà huyền bí ngụ ý về kinh nghiệm, kinh nghiệm của một bí ẩn. Đối với Cha Vinh
Sơn, điều đó có nghĩa là một trải nghiệm sâu sắc về Mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa. Chúng ta
đều biết rằng các Mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi và Nhập thể vô điều kiện là trọng tâm của
cuộc đời Ngài. Kinh nghiệm về tình yêu toàn diện của Thiên Chúa Ba Ngôi đối với thế giới và sự ôm
ấp vô điều kiện mỗi con người được định hình và tạo thành và nung nấu tình yêu của họ đối với thế
giới và mọi người trong đó, đặc biệt là những anh chị em cần đến. Cha thánh nhìn vào thế giới với
đôi mắt của Abba - Cha và của Chúa Giêsu và ôm ấp mọi người với tình yêu vô điều kiện, sự ấm áp
và năng lực của Chúa Thánh Thần.

Sự thần bí của Cha Vinh Sơn là nguồn gốc cho hoạt động tông đồ của Cha. Mầu nhiệm
về tình yêu của Thiên Chúa và mầu nhiệm của người nghèo là hai cực của tình yêu năng động của
Cha Vinh Sơn. Nhưng “Cách thức vinh sơn” có một chiều không gian thứ ba, đó là cách Cha nhìn
vào thời gian. Thời gian là phương tiện mà qua đó, sự quan phòng của Thiên Chúa đã biểu lộ cho
Cha được biết. Cha hành động theo thời gian của Thiên Chúa, không phải của riêng Cha. “ Hãy làm
điều tốt như chính điều đó cần phải làm”, Cha đã khuyên nhủ. “Đừng giẫm lên gót chân Chúa Quan
phòng”.

Một khía cạnh khác của thời gian đối với Cha Vinh Sơn là sự hiện diện của Chúa ở đây và bây
giờ - “Chúa ở đây!” Chúa ở đây đúng lúc. Thiên Chúa ở đây trong những con người, trong các sự
kiện, trong hoàn cảnh, trong những người nghèo, Chúa nói với chúng ta bây giờ trong họ và qua
họ.

Đối với Cha Vinh Sơn, cả chiều ngang và chiều dọc của tâm linh đều không thể thiếu.
Cha xem tình yêu của Chúa Kitô và của người nghèo là không thể tách rời. Một lần nữa, Cha kêu gọi
những người theo Cha không chỉ hành động mà còn cầu nguyện và không chỉ cầu nguyện mà còn
phải hành động. Trước ý kiến phản đối: “Nhưng có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều nhiệm vụ
trong nhà, quá nhiều công tác ở thị xã và vùng quê, có công việc ở khắp mọi nơi; vậy chúng ta có
phải bỏ tất cả những điều đó để chỉ nghĩ đến Chúa không?” Cha đã trả lời cách mạnh mẽ:

Không, nhưng chúng ta phải thánh hóa những hoạt động đó bằng cách tìm kiếm
Chúa trong chúng, và thực hiện chúng để tìm thấy Ngài trong chúng hơn là để thấy rằng
chúng đã hoàn thành. Chúa của chúng ta muốn rằng chúng ta tìm kiếm trên tất cả vinh
2
quang của Ngài, vương quốc của Ngài và công lý của Ngài, và để làm điều này, chúng ta đặt
mối quan tâm hàng đầu của mình là đời sống nội tâm, đức tin, sự tin tưởng, tình yêu thương
và rèn luyện tâm linh, nguyện gẫm, sự xấu hổ, sự sỉ nhục về công việc và những khó khăn
trước mặt Thiên Chúa,

Chúa tể chúng ta! Một khi chúng ta có nền tảng để tìm kiếm sự vinh hiển của Thiên Chúa
theo cách này, chúng ta có thể yên tâm rằng những người còn lại sẽ làm theo.3

Bạn có thể mô tả Cha Vinh Sơn là một nhà thần bí “nhìn thấy hai mặt”. Có nghĩa là Cha
đã (nhìn thấy) trải nghiệm một Thiên Chúa qua hai lăng kính khác nhau, cả hai cùng một lúc. Một
lăng kính là lời cầu nguyện của chính Cha; người còn lại là người nghèo cũng như thế giới mà anh
ta hay chị ta đang sống. Mỗi góc nhìn đều ảnh hưởng đến góc nhìn khác, góc nhìn này đào sâu và
làm đậm nét nhận thức của người đối diện. Cha Vinh Sơn “nhìn thấy” (và cảm nhận) tình yêu của
Chúa qua cả hai khía cạnh này cùng một lúc và hành động mạnh mẽ để trả lời những gì Cha đã thấy.

Nhập Thể là một trong những mầu nhiệm trung tâm của tâm linh Thánh Vinh Sơn
Phaolô. Cha để lại cho chúng ta những tư tưởng sau đây về sự Nhập thể.

Theo điều khoản thành lập Tu hội, chúng ta nhất định phải tôn kính một cách
đặc biệt Ba Ngôi Chí Thánh và Mầu Nhiệm Nhập Thể, những mầu nhiệm không thể xóa
mờ. Chúng ta nên cố gắng thực hiện điều này một cách trung thành nhất, và nếu có thể,
bằng mọi cách, nhưng đặc biệt là theo ba cách sau đây: (1) Thường xuyên tôn vinh những
mầu nhiệm này bằng lời cầu nguyện của đức tin và sự tôn thờ, xuất phát từ trái tim sâu
thẳm của chúng ta; (2) Dành những lời cầu nguyện và những việc làm tốt nhất định mỗi
ngày và một cách đặc biệt cử hành các ngày lễ một cách trọng thể, với lòng sùng kính hết
sức có thể; (3) Cố gắng không ngừng bằng sự giảng dạy và gương sáng của chúng ta, để
mọi người biết mầu nhiệm này, tôn vinh và hết lòng sùng kính.”4

Chúa Ba Ngôi là một trong những bí ẩn của trung tâm linh đạo Của Thánh Vinh Sơn.
Trong Hiến Pháp của Tu Hội Truyền Giáo chúng ta có thể đọc:

“Là nhân chứng và sứ giả của tình yêu Thiên Chúa, chúng ta phải thể hiện sự tôn
vinh và sùng kính đặc biệt đối với các Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và Nhập Thể’.5 Chúa
Giêsu giúp ch6úng ta hiểu mối quan hệ giữa Ba Ngôi và sự liên kết bên trong giữa các
Ngôi vị và ảnh hưởng của Ba Ngôi trên mỗi cá nhân cũng như trên toàn xã hội. Chúa Ba
Ngôi là gương mẫu hoàn hảo của những “mối quan hệ”!

Trụ cột thứ ba trong linh đạo của Thánh Vinh Sơn là Bí Tích Thánh Thể. Trong một đoạn
của những nền tảng tâm linh của chúng ta ở có gợi lên Mầu Nhiệm Nhập Thể và Chúa Ba Ngôi,
Thánh Vinh Sơn cho thấy bạn tìm thấy tất cả trong Bí Tích Thánh Thể. Cha viết:

Không có cách nào để tôn vinh tốt nhất có thể những mầu nhiệm này [Chúa Ba Ngôi

3
CCD XII, 1, 11-112; conference 198, “Seeking the Kingdom of God,” Common Rules, Chapter II, Article 2, 21 February 1659. CCD
refers to the series, Vincent de Paul, Correspondence, Conferences, Documents, translated and edited by Jacqueline Kilar, DC; and
Marie Poole, DC; et al; annotated by John W. Carven, CM; New City Press, Brooklyn and Hyde Park, 1985-2014; future references to
this work will use, as above, the initials, CCD, followed by the volume number, then the page number.
4
CCD XIIIa, 454,455; document 117a, Common Rules of the Congregation of the Mission, (17 May 1658);
5
Constitutions of the Congregation of the Mission, IV, 48.
6
Common Rules X,3; cf. op. cit. CCD XIIIa, 455.
3
và Sự Nhập Thể] hơn là việc sùng kính và sử dụng đúng đắn Thánh Thể, Bí tích và hy tế.
Như nó vốn có, tất cả các mầu nhiệm khác của đức tin, và tự nó dẫn những người rước lễ
một cách tôn nghiêm hoặc cử hành thánh lễ cách đàng hoàng,; bằng cách này, Ba Ngôi và
Ngôi Lời Nhập Thể được tôn vinh lớn lao. Vì đối với chúng ta những lý do này không có gì
quan trọng hơn là thể hiện sự tôn kính xứng đáng đối với bí tích và sự hy sinh này. Chúng
ta cũng sẽ cố gắng hết sức để mọi người khác cũng tôn vinh và tôn kính tương tự. Chúng
ta nên cố gắng với tất cả khả năng của mình, để đạt được điều này bằng cách ngăn chặn
trong chừng mực có thể, bất kỳ sự thiếu tôn kính nào trong lời nói hoặc hành động và
bằng cách cẩn thận dạy cho người khác những gì nên tin về một mầu nhiệm cao trọng vĩ
đại và cách thức tôn vinh.

Sự hiểu biết này mà bạn tìm thấy tất cả trong Bí Tích Thánh Thể đi kèm với những lời
tiên tri và đày cảm hứng khác, đến từ kinh nghiệm sống sâu sắc nhất của Cha Thánh: “Tình yêu là
sáng tạo đến cùng tận”7. Một trong những cụm từ được biết đến nhiều nhất của Cha Vinh Sơn, Cha
đã dùng những từ cụ thể này khi nói về Bí Tích Thánh Thể, cố gắng giải thích Bí Tích Thánh Thể là
gì, bí Tích Thánh Thể làm gì, những gì chúng ta tìm thấy trong Bí Tích Thánh Thể. Trí tưởng tượng
của Chúa Giêsu cho thấy phương tiện cụ thể này luôn ở bên chúng ta, đồng hành và ở lại với chúng
ta cho đến tận thế. Tình yêu của Ngài, sáng tạo đến vô cùng, tiếp tục làm chúng ta ngạc nhiên ngày
nay, ở đây và bây giờ!

Trụ cột thứ tư là Đức Trinh Nữ Maria

1. Chúng ta cũng nên thể hiện lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Maria, Mẹ
của Chúa Kitô và của Giáo hội. Theo lời của Thánh Vinh Sơn, hơn hết mọi tín hữu khác,
Mẹ đã thấm nhuần ý nghĩa và sống theo giáo huấn Phúc âm.
2. Chúng ta nên bày tỏ lòng yêu mến đối với Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm
Nguyên Tội bằng nhiều cách khác nhau, cử hành các ngày lễ kính Mẹ với lòng sùng kính
và thường xuyên cầu xin với Mẹ, đặc biệt là lần chuỗi Mân Côi. Chúng ta nên biết đến
rộng rãi thông điệp đặc biệt được thể hiện qua việc chăm sóc hiền mẫu của Mẹ đặc biệt
biểu lộ trong Mẩu Ảnh làm phép lạ”8.

Nguồn nước chính mà Thánh Vinh Sơn đã uống như một Thần bí của Đức ái, là Nguyện
gẫm hàng ngày. Một trong những câu nói được trích dẫn nhiều nhất của Thánh Vinh Sơn, từ một
đại hội dành cho các thành viên của Tu Hội Truyền Giáo, đã thể hiện thái độ của Cha Vinh Sơn một
cách hùng hồn:

Hãy cho tôi một người cầu nguyện, và người ấy sẽ làm được bất cứ điều gì:
người ấy có thể nói như thánh tông đồ rằng: “Tôi có thể làm mọi điều trong Đấng nâng
đỡ và an ủi tôi”. (Philipphê 4:13). Tu Hội Truyền giáo sẽ tồn tại miễn là trung thành với
việc thực hành nguyện gẫm, bởi vì nguyện gẫm giống như một thành lũy bất khả xâm
phạm, sẽ bảo vệ các Thừa sai trước mọi cuộc tấn công.9

Cha Vinh Sơn đã nói về việc Nguyện gẫm hằng ngày. Cha đảm bảo với những anh

7
CCD XI, 131; conference 102, “Exhortation to a Dying Brother,” 1645.
8
Constitution IX, 49.
9
CCD XI, 76; conference 67, “Meditation.”
4
em của mình:

Chúng ta hãy thực sự tận dụng hết mình cho việc Nguyện gẫm, vì xuyên
qua đó, tất cả những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Nếu chúng ta kiên trì
trong thiên chức của mình, đó là nhờ nguyện gẫm; nếu chúng ts không rơi vào
tội lỗi, đó là nhờ nguyện gẫm; nếu chúng ta sống trong bác ái, chúng ta được
cứu thoát, tất cả các điều đó là nhờ Chúa và sự nguyện gẫm. Cũng như Chúa
không từ chối điều gì trong nguyện gẫm, vì vậy hầu như Ngài không ban cho
điều gì nếu không có sự nguyện gẫm.10

Linh hướng: Thánh Vinh Sơn thường nói về sự cần thiết của sự Linh hướng. “Sự hướng
dẫn tâm linh” rất hữu ích. Đây là dịp để khuyên nhủ trong khó khăn, khích lệ khi mệt mỏi, nương
tựa khi cám dỗ, tiếp thêm sức mạnh khi bị từ chối; nói một cách dễ hiểu đó là một nguồn hạnh
phúc và an ủi, nếu người linh hướng thực sự bác ái, cẩn trọng và giàu kinh nghiệm’”11

Mục tiêu của việc nói chuyện với một người hướng dẫn tâm linh, được bày tỏ rõ ràng từ
thời các vị nam nữ ẩn sĩ sa mạc, rất đơn giản: lòng trong sach. Biết được điều đó, Thánh Vinh Sơn
đã khuyên nhủ việc linh hướng ít nhất vài lần trong năm,12 đặc biệt là trong thời điểm tĩnh tâm hoặc
như Phụng vụ Mùa Chay.

Bí tích Hòa giải: Thánh Vinh Sơn đã coi lòng thương xót là cốt lõi của Tin Mừng. Cha mô
tả nó là đức tính cao đẹp mà người ta nói :”Lòng thương xót là đặc điểm riêng biệt của Thiên
Chúa”.13

Các Hiến Chế của Bộ Truyền Giáo khuyến khích chúng ta thường xuyên chạy đến Bí tích
Hòa giải “để chúng ta có thể tiếp tục hoán cải và trung thành trong ơn gọi”14

Chia sẻ Đức tin: Những Hiến Pháp này khuyến nghị,15 thúc giục chúng ta, trong bối cảnh
cầu nguyện, “chia sẻ với nhau, trong cuộc đối thoại huynh đệ, kinh nghiệm thiêng liêng và tông đồ
của chúng ta”. Hình thức để thực hiện điều này là tùy thuộc vào chúng ta, vào cộng đoàn mà chúng
ta sống.Cha Vinh Sơn thích chia sẻ thẳng thắn và cụ thể. Cha tuyên bố:

Đó là một thực tiễn tốt để đi sâu vào chi tiết trong các vấn đề khiêm tốn khi sự
thận trọng cho phép chúng ta thừa nhận chúng một cách công khai, vì lợi ích mà chúng ta
rút ra từ điều này, vượt qua sự hổ thẹn của chúng ta để tiết lộ điều mà niềm kiêu hãnh có
thể muốn giấu kín. Chính Thánh Augustinô đã công khai những tội lỗi thầm kín thời trẻ
của mình, viết một cuốn sách về chúng để cả thế giới biết tất cả những sai lầm ngu xuẩn
của ông và những hành vi ngỗ nghịch của ông. Và chẳng phải Thánh Phaolô, vị Tông đồ vĩ
đại được lên trời, đã thừa nhận rằng ông đã bắt bớ Giáo hội, không phải là bình bầu cử
đó sao? Thậm chí thánh nhân còn viết nó bằng bản văn để cho đến tận cuối thế gian, mọi
người có thể biết rằng thánh nhân đã từng là kẻ bách hại.16

10
CCD XI, 361; conference 168, “Repetition of Prayer,” 10 August 1657.
11
CCD III, 603; letter 1192 to Sister Jeanne Lepeintre, 23 February 1650.
12
Cf. Common Rules X, 11.
13
CCD XI, 328; conference 175, “Repetition of Prayer,” 2-3 November 1656.
14
Constitution 45 Section 2.
15
Constitution 46.
16
CCD XI, 44; conference 36, “Humility.”
5
Một nền tảng khác của Linh đạo Vinh Sơn là Sự Quan Phòng. Thánh Vinh Sơn tin tưởng
vào Chúa quan phòng, đã trở thành Đấng Quan phòng cho người khác, cho người nghèo… “Chúng
ta hãy để nó cho sự hướng dẫn của Sự Quan Phòng khôn ngoan của Thiên Chúa.” …. Tôi có một sự
tận tâm đặc biệt theo dõi nó và kinh nghiệm đã cho tôi thấy rằng nó đã hoàn thành tốt mọi thứ
trong Tu hội và những hành vi nhìn xa trông rộng của chúng ta đã cản trở điều đó.”17

Điều khiến Thánh Vinh Sơn trở thành Mystic of Charity rằng sự thật là lời cầu nguyện là trung
tâm của cuộc đời Ngài. Lời cầu nguyện có một sức mạnh biến đổi. Cầu nguyện là một trạng thái
hiện hữu, một mối quan hệ với Chúa Giêsu. Tôi đang cầu nguyện, lắng nghe và chia sẻ với Ai đó là
“Tình yêu” của cuộc đời tôi và là người mà tôi hằng mong ước.
Hãy nghe lời tôi, bạn thân mến, hãy nghe lời tôi, đó là một châm ngôn không thể sai
lầm của Đức
Giêsu Kitô mà tôi thường tuyên bố với các ban nhân danh Ngài, rằng, ngay khi trái tim
trống rỗng, Thiên Chúa sẽ lắp đầy nó, Chúa ở lại và hành động trong đó; và mong muốn
xấu hổ sẽ làm chúng ta trống rỗng về bản thân mình; đó là sự khiêm tốn, sự khiêm tốn
thánh thiện. Vậy thì không phải chính chúng ta đang hành động mà là Chúa đang hành
động trong chúng ta, và tất cả sẽ diễn ra tốt đẹp.18
Người bệnh và người cao niên: Thánh Vinh Sơn đã nói về vai trò của người bệnh trong một
số trường hợp:
Nhưng đối với Tu hội - Tu hội nghèo nàn - không nên cho phép bất kỳ thứ gì đựac
biệt đối với thực phẩm hay quần áo! Tôi luôn làm ngoại lệ cho người bệnh. ÔI, những
bệnh nhân tội nghiệp! Đối với họ, ngay cả những chén thánh của nhà thờ cũng được
bán. Thiên Chúa đã ban cho tôi tình cảm dịu dàng về vấv đề đó, và tôi cầu xin Ngài ban
tinh thần này cho Tu hội.19
Bất cứ nơi nào chúng ta đến thăm một người bệnh, trong hay ngoài nhà, chúng
ta nên nhìn người này như là Đức Kitô hơn là chỉ là một con người, vì Đức Kitô đã nói
rằng Ngài coi bất kỳ sự phục vụ nào đối với một người như vậy là làm cho chính Ngài.20
Vinh Sơn Phaolô, khi trở thành một Mystic of Charity - Thần bí của Đức ái, đã hiểu và sống
mối quan hệ với người bệnh và người già như Chúa Giêsu đã trình bày.
Ở phần đầu của Lá Thư này, tôi đã viết rằng việc tìm kiếm ý nghĩa của việc trở thành Mystic of
Charity - Thần bí của Đức ái không kết thúc ở đây bằng bất cứ phương tiện nào; chúng ta hãy tiếp
tục dìm mình trong sự phong phú và sâu sắc của ý nghĩa của nó.
Để không mất hy vọng trong cuộc hành hương này, chúng ta nhớ lại rằng chính Chúa Giêsu đã
kêu gọi chúng ta đến với ơn gọi của mình. Ngài vẫn luôn ở với chúng ta, cũng như Đức Mẹ Ảnh Làm
phép lạ, Thánh Vinh Sơn Phaolô và các Thánh, các Chân phúc và các Tôi tớ của Thiên Chúa trong
Gia Đình Vinh Sơn. Các Ngài tiếp tục cầu bàu cho chúng ta.
Người Anh em của các Bạn trong Thánh Vinh Sơn,
Tomaž Mavrič, CM

17
CCD II, letter 678 to Bernard Codoing.
18
CCD XI, 281; conference 141, “The Ecclesiastical State” (September 1655)
19
CCD XII, 334; conference 220, “Poverty,” (5 December 1659)
20
Common Rules, VI 2.
6