SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU

SEMINARSKI RAD IZ KOLEGIJA POSLOVNI INFORMACIJSKI SUSTAVI Tema: Etika u poslovanju poduzeća

Osijek, prosinac, 2009.

......................................................................9 3........SADRŽAJ 1.....2..1.....................1 Enronovi aranžmani s HEP – om.................. KORPUPCIJA KAO OBLIK NEETIČNOSTI U POSLOVANJU .............................1 2.............................. Pozitivni primjeri poslovanja u svijetu i kod nas......................7 3.......................14 LITERATURA..........................................................2 2..... ETIČKA I MORALNA ODGOVORNOST MENADŽERA .........................................15 ......... ZAKLJUČAK........................2 Primjeri neetičnog poslovanja u svijetu i kod nas..........................................9 4....... UVOD.................... Indeks percepcije korupcije...........................12 5......................................................................1.....................................2 2.....................................................................................................................3 2............................. ETIKA U POSLOVANJU PODUZEĆA..................................................................................................................

Također ćemo s služiti i Rječnikom stranih riječi kako bismo određene ternine i pojmove konkretnije definirali. većinom relevantnijih novinskih kuća. ukazati na poteškoće s kojima se suočava RH (korupcija). ali i izvori s interneta. 1 . kao i osobinama koje etičan menadžer mora imati. Literatura koju koristimo za ovaj rad su osnovni udžbenici iz teorije menadžmenta koji se koriste na fakultetima. Rad je podijeljen na 3 osnovne cjeline. Obradit ćemo primjere i sa stranog i sa domaćeg tržišta.1. Za kraj ćemo nešto reći o etičkoj i moralnoj odgovronosti menadžera. Također će biti riječi i etičkoj i moralnoj odgovornosti menadžera. ali sa jezičnog aspekta. te navodimo konkretne primjere iz prakse kada je riječ o etičnom ili neetičnom poslovanju. Druga cjelina se bavi problemom korupcije. pokazati na konkretnim primjerima načine na koje se može etično ili neetično poslovati. Prva cjelina govori o definiciji poslovne etike.. Navest ćemo definiciju korpucije te pokazati instrument kojim se mjeri razina percepcije korupcije u pojedinoj zemlji. UVOD Ovim seminarskim radom pokušat ćemo detaljnije opisati etiku u poslovanju poduzeća. Podatke za pojedine primjere ćemo preuzeti sa internetskih stranica. Cilj je definirati etiku u poslovanju poduzeća.

Temelji menadžmenta. Etika je ponašanje u skladu s pravilima morala. navika. ozračje.2. P. u njoj promišljamo svoj vlastiti moralni čin da bismo vidjeli što je s našom moralnošću uopće i kako se ona uklapa u naše životne stavove. 2. U poslovanju se etika može definirati kao sposobnost promišljanja vrijednosti u procesu donošenja odluka u korporacijama. Pološki – Vokić. implementacija poslovne etike 1 Sikavica. što nisu samo naša. Moral možemo odrediti kao skup nepisanih i pisanih pravila koja upravljaju ljudskim djelovanjem Poslovna etika. temeljnih kriterija za moralna vrednovanja kao i zasnovanost izvora morala.. 2 . afere s podmićivanjem i prijevarama.. da bi se odredilo kako te vrijednosti i odluke utječu na raličite grupe dionika i da bi se utvrdilo kako menadžeri mogu iskoristiti ta opažanja u svakodnevnom upravljanju tvrtkom1. Kako su učestali financijski skandali. Školska knjiga. kao ključni dio upravljanja poduzeća. Etika pita za opravdanje djelovanja u okviru neke teorije načela.scribd. Kada je svojedobno jedan mladi čovjek kazao austrijskom književniku i satiričaru Karlu Krausu da kani studirati gospodarsku etiku Kraus mu je duhovito odgovorio: „Morali biste se ipak opredijeliti za jedno ili drugo". čini se da Krausov odgovor vrijedi i danas.. http://www. ima izraziti utjecaj na poduzeće i njegovu okolinu. F. N. 2008. Bahtijarević – Šiber. nego i globalna pojava. Etika je ukupnost proučavanja smisla i ciljeva moralnih htjenja .com/doc/2526414/poslovna-etika-skripta-200 Sve češći skandali u gospodarstvu pokazuju da je krajnje vrijeme da se preispitaju načela poslovanja i razmisli o poslovnoj etici. karakter. ETIKA U POSLOVANJU PODUZEĆA Etika dolazi od grčke riječi ethos što znači : običaj. Etika i ekonomija činile su se Krausu nespojivima. iz čega je jasno vidljivo da etika nije istoznačna moralu. Zagreb.1.

koji danas čine 6. na testiranje novoga goriva kao što je Sun Diesel ili GTL-goriva pa do kooperiranja s kineskim vlastima i ustanovama zaduženima za poboljšanje kvalitete goriva. na investicije u zaštitu okoliša. međutim jedan od najboljih je poslovanje njemačke automobilske tvrtke Volkswagen i francuskog kozmetičkog diva tvrtke L'Oreal. standarde i modele ponašanja. 2 Etički kodeks je pisani dokument koji sadržava izjave. Koraci: • • • • • • • • • Postojanje svijesti o važnosti poslovne etike Imati potporu Uprave Razviti konkretne ciljeve Odrediti tim osoba odgovoran za implementaciju Ustanoviti koje su vrijednosti tvrtke Razviti Etički kodeks2 Edukacija zaposlenika o poslovnoj etici Svakodnevno praćenje etičnog ponašanja.1 posto ukupno zaposlenih u Volkswagenu. Volkswagen koji se smatra vodećim u automobilskoj branši kada je riječ o zaštiti okoliša ili odnosu prema socijalnim pitanjima. temeljen na poštivanju zakonskih odredbi. Konstantno unaprjeđivanje i usavršavanje. vrijednosti tvrtke. “3 2. 3 Preuzeto: http://www.aspx?sid=40566 3 . zaštiti okoliša i socijalnim standardima.liderpress. Europski indeks DJSI Stoxx danas obuhvaća oko 167 takvih tvrtki.1 Pozitivni primjeri poslovanja u svijetu i kod nas Brojni su primjeri etičnog poslovanja u svijetu. svjetski indeks Dow Jones uveo je Sustainabillity Indeks nazvan DJSI World kojim je obuhvaćeno 300 kompanija. svojevrsnih predvodnika u području etičkog poslovanja. Danas već postoji burzovno vrednovanje etičkih načela kojima se menadžment vodi u svojoj politici upravljanja kompanijom. To se tiče integracije invalida. Među tako etički osviještene kompanije u Europi spada i L'Oreal ne samo zbog transparentnosti u financijskim izvješćima nego i standarda (pokusi) koji se primjenjuju na životinjama. nakon čega kreće strukturirani proces koji će stvoriti temelje za razvoj poslovno etičnog ponašanja. inače neophodnim u kozmetičkoj industriji. Naime. primjerice. Među vodećima u ovom je indeksu. prema kojima neka organizacija nastoji poslovati.hr/Default.„ Najvažniji preduvjet za implementaciju poslovne etike je postojanje svijesti o važnosti iste. rješavanje slučajeva povrede etike i sl.

odlučili smo se za vodeću hrvatsku farmaceutsku tvrtku Belupo d. Pomaže djeci. iznimno je zahtjevna. nego i brizi za okoliš u ekološkom smislu. brizi za okolinu kroz društvenu odgovornost. ali i poticanju izvrsnosti na svim poljima djelovanja ove tvrtke. bolesnima i nemoćnima. Kao uspješna hrvatska tvrtka Belupo d.S druge pak strane. među prvim hrvatskim tvrtkama ušao u sustav OHO za prikupljanje ambalažnog otpada u Hrvatskoj.belupo. u potrazi za pozitivnim primjerima poslovanja u Republici Hrvatskoj. Podupire programe edukacije. socijalne i zdravtsvene ustanove. Belupo je još 1997. Ipak. Savjesno i u skladu sa zakonskim propisima tvrtka zbrinjava opasni otpad.. a financijski pomaže brojne humanitarne. Uloga Belupa kao proizvođača. 2. a ostali otpad prikuplja i dalje plasira kao sekundarnu sirovinu na reciklažu. Kompanija svakodnevno nadzire otpadne vode koje odlaze u uređaj za pročišćavanje. uklanjanje toksičnih i opasnih tvari te sprečavanje nastanka otpada i njegovo rješavanje na mjestu nastanka. dio su Belupove ekološke strategije4. Svjetski trendovi očuvanja okoliša. sportska društva te brojne kulturne institucije.d.2 Primjeri neetičnog poslovanja u svijetu i kod nas 4 www. nismo naišli na istaknut primjer. Iz svega navedenoga zaključujemo da se etičnost u poslovanju ogleda ne samo u odnosu prema zaposlenicima. a istodobno i čuvara okoliša. socijalno ugroženima. nagrada „Zlatni ključ“ za najuspješnijeg izvoznika u BiH itd. kako u kategoriji poslovne izvrsnosti tako i nagrada za doprinos ekološkoj svijesti i društveno odgovornom ponašanju. Iz niza nagrada izdvaja se nagrada „Hrvatska kuna“ za najuspješniju tvrtku u Koprivničko – križevačkoj županiji (zaposleno više od 250 zaposlenika).hr 4 . „Zeleni cvijet“ 2002. jednom riječju svima kojima je pomoć potrebna. d je dobitnik brojnih značajnih priznanja. načinu rada i drugo. Belupo aktivno sudjeluje u čitavom nizu društveno korisnih projekata. nagradu Hrvatske turističke zajednice u okviru ekološko – edukativne akcije Volim Hrvatsku. primjerice bolje iskorištavanje energije.

Vrijednost njenih dionica do jeseni 2000. nije bilo teško pronaći. bilo procijenjeno na 123 milijuna dolara samo u akcijama. dominirala je energetskim sektorom u SAD-u. Sada se otkriva da je Enron godinama varao svoje investitore i poslovne partnere o uspješnosti svog poslovanja. pa ih nisu smjeli prodavati. godine skočila je s 15 na 90 dolara. a na njujorškoj se burzi otišlo i korak dalje: dionice Enrona skinute su s popisa dionica s kojima se trguje na Wall Streetu. U svoje nove djelatnosti Enron je uključio trgovanje zalihama plina. te promet drugim proizvodima i uslugama . jer su propali svi Enronovi mirovinski fondovi.000 Enronovih sadašnjih i bivših zaposlenika ostalo je bez svojih mirovina. Samo nekoliko dana prije konačnog bankrota 500 vodećih direktora i šefova Enrona podijelili su si bonuse u ukupnoj vrijednosti od 55 milijuna dolara. njeni vodeći ljudi povećavali su sebi plaće i bonuse. Potrebno je samo otvoriti dnevne novine. te kupovati druge akcije. čije je bogatstvo 2000. nakadašnjeg energetskog diva. u posljednjoj 5 . Njenom propašću 4500 ljudi ostalo je bez posla. nažalost. Wall Street je pružao punu podršku toj kompaniji. pala na samo 26 centi u trenutku Enronove propasti. a ima još nekoliko desetaka milijuna u nekretninama i drugim vrijednostima.poput brzih internet veza i reklamnog prostora. kada je prestao biti kompanija koja se bavi samo prodajom plina.Primjere neetičnog poslovanja. jer je vrijednost tih akcija od 90 dolara po akciji u kolovozu 2000. koji je otvorio brojna osjetljiva i neugodna pitanja o tome kako posluju američke korporacije. najveća tvrtka u SAD-u. u poslovnim knjigama prikazivao lažne podatke. ali i u svijetu. čije su knjige skrivane od neovisnih revizora. Enron je tako naglo propao početkom prosinca i zato što je kompanija Dynegy. Kao školski primjer neetičnog poslovanja u svijetu navest ćemo američku tvrtku Enron. plaću pa je samo te godine dobio još 25 milijuna dolara. kliknuti mišem na portal ili pogledati vijesti. Danas jedna Enronova dionica ne vrijedi niti jedan čitav dolar. Dok je kompanija propadala. kako bi cijeli fond bio sigurniji. dugove prebacivao na kompanije koje su njegovi vodeći ljudi osnivali s inozemnim partnerima. Enron je bila 18. Enron je ušao u krug najvećih korporacija 90-ih godina. kojima je bilo zabranjeno da posjeduju bilo što drugo osim Enronovih akcija. ali koja je pokazala spremnost na sjedinjavanje koje bi spasilo Enron. Oko 11. deseci tisuća investitora u Enronove akcije ostali su bez svog novca. Na temelju tih lažnih podataka dobivao je kredite od banaka i financijskih fondova koje sada ne može vratiti. čime se na newyoršskoj burzi istopilo 60 milijardi investicijskih dolara. Predsjednik Enrona Kenneth Lay. povećao si je 2001. koja je prošlih godina bila Enronov najveći konkurent.

kako bi zaštitile poslovne partnere. Budući da je energetski sektor strateški važan za funkcioniranje svake države. Bio je to George Bush. Bush je – prije nego što je postao političar – bio naftni poduzetnik u Teksasu. ali vrlo riskantno poslovanje. velikim dijelom zahvaljujući i pomoći Georgea W. jer je on i kao guverner i kao predsjednik odlučno provodio politiku deregulacije energetskog sektora. koji je bio sklon takvim razmišljanjima. na farmi u Missouriju. Houston Natural Gas. travnja 1942. On se rodio 14. Dano je do znanja da postoje sumnje kako Bushova administracija nije željela poslati inspekciju u Enron jer je Bush štitio svog prijatelja Laya i kompaniju koja mu je toliko politički pomogla. Lay je bio uvjeren da bi trebalo smanjiti. Taj je pak lobby podržavao Busha kad se 1988. i to uvelike po željama Enrona. spajanjem dviju teksaških energetskih tvrtki. omogućiti energetskim kompanijama da same formiraju tržište i cijene. On pak svoje političko napredovanje uvelike može zahvaliti Enronu. investitore i zaposlenike kompanija od ovakvih slučajeva. njegovo dinamično. Sada izlazi na vidjelo i da je Enron bio vrlo blizak predsjedniku Bushu. Busha. a zbog takvih iskustava i kao političar bio je sklon energetskom i naftnom lobbyju. Specijalizirao se za energetiku. nisu uočile da je Enron pred kolapsom. tadašnji američki potpredsjednik. te dovela i do njegova sloma. Ta tvrtka osnovana je 1986. No trebalo je naći političare koji bi bili skloni promjeni zakona o energetici. koji se bavio proizvodnjom i prodajom zemnog plina. ali sam energetski sektor nije donedavno bio osobito dinamičan. diplomirao ekonomiju i počeo se baviti poslovima. Početkom 80-ih postao je šefom energetske tvrtke na Floridi a 1985. koje za Busha postaju vrlo neugodne. Teksas je savezna država najbogatija naftom i zemnim plinom. koji je počeo kao lokalna energetska tvrtka. postao je milijunaš. najvećeg bankrota u američkoj povijesti. je u Houstonu u Teksasu postao šef Houston Natural Gasa. te mu je bio spreman pomoći. On je 80-ih godina pronašao političara. Laya su do prije godinu dana hvalili kao najvećeg inovatora na energetskom tržištu. Ta je politika omogućila rast Enrona. koji je posjedovao lokalne plinovode. Otkrivaju se i bliske prijateljske veze između Busha i predsjednika Enrona Kennetha Laya.fazi pregovora otkrila da joj Enronovi pregovarači taje dugove. Ubrzo se povela istraga koja je nastojala ustanoviti kako to da vladine službe. budući predsjednik i otac današnjeg predsjednika. koje moraju kontrolirati poslovanje kompanija. te InterNorth. svuda u svijetu on je strogo reguliran. No Enron. pa i ukinuti miješanje države u taj sektor. kandidirao za predsjednika. pa je i 6 . od kojeg je dobivao velik novac za svoje političke aktivnosti. Danas se američki komentatori pitaju “je li Bush stvorio Enron ili Enron Busha”. brzo je izrastao u američkog i svjetskog energetskog diva.

7 . a da se dobavljač mora sam pobrinuti da preko prijenosnih sistema dostavi energiju potrošaču po najnižoj mogućoj cijeni. a posebno tranzicijske istočnoeuropske zemlje. čak i Indiju. no već u prvoj polovici 90-ih na teksaškoj političkoj sceni pojavio se George W. No tada je Bush izgubio od Clintona. najstariji sin bivšeg predsjednika. dotadašnjeg ministra vanjskih poslova Jamesa Bakera i dotadašnjeg ministra energetike Roberta Mossbachera. a sam Enron. ali i raznim drugim robama. i to tako da konačni korisnik energenata može kupiti struju od bilo kojeg dobavljača. Tako se Enron postao i veliki proizvođač i dobavljač električne energije.Lay novčano pomogao Bushovu predsjedničku kampanju sa 100. Stvorila je najveće svjetsko trgovište energijom preko Interneta. Iako je Bushov poraz bio neugodan udarac za Laya. U posljednje dvije godine preko Enronovih Internet siteova napravljen je promet od 880 milijardi dolara. čak i u prodaju vrijednosnih papira. koji se otad jako zbližio s cijelom obitelji Bush. Enron je širio i svoj međunarodni sektor.000 dolara i Bush je na izborima pobijedio i deregulirao je tržište. on je počeo graditi mostove i prema Clintonovoj administraciji. Kad je Bush počeo pokazivati ambicije da se kandidira na guvernerskim izborima. Ta je kompanija iz dobavljača energije prerasla u velikog trgovca energijom. omogućio im da se šire u razne energetske sektore i razne sfere proizvodnje i prijenosa energije. Bush je uklonio sve brane poslovanju energetskih kompanija. starijem je Bushu dao otprilike isti iznos dolara i za drugu predsjedničku kampanju 1992. Sprijateljio se s tadašnjom demokratskom guvernerkom Teksasa Ann Richards. što mu je omogućio i Bush. Bush i Enron jako su se trudili da Teksas bude primjer uspješne deregulacije tržišta. čak je postao Clintonov partner u golfu. koji je uveo mjere deregulacije energetskog sektora.000 dolara. Ipak. telekomunikacije. uvjerivši ga da bi kao guverner morao deregulirati teksašku energetiku jer će to donijeti velik prihod saveznoj državi Teksas. Lay. Lay ga je snažno podržao. Budući da je deregulacija počela zahvaćati i Europu i Latinsku Ameriku. koji bi trebali slijediti i drugi. Osigurao mu je za guvernersku izbornu trku čak 500. Bush. jer je Enron tek počeo rasti. No po američkim propisima velik dio regulative energetskog sektora ionako nije u nadležnosti vlade u Washingtonu nego lokalnih vlasti u saveznim državama. Layova je ideja bila da se tržište potpuno deregulira. Tada je Lay još bio “mali igrač”. a potom se upustio i u vodoopskrbu. što se i počelo događati pa se Enron proširio i u druge savezne države. Clinton je vodio mnogo restriktivniju energetsku politiku i nije bio sklon općoj deregulaciji. pa je Lay sve više pažnje počeo posvećivati lokalnoj teksaškoj politici. a Lay je procijenio da je tu njegova velika šansa. Lay je svoju zahvalnost Bushu i njegovoj administraciji pokazao zaposlivši u Enronu dva ključna ministra iz Bushove vlade.

2. među kojima je najvažniji onaj o kupoprodaji električne energije. Ipak.1 Enronovi aranžmani s HEP – om HEP je s Enronom sklopio za Hrvatsku nepovoljne ugovore o izgradnji Termoelektrane Jertovec i kupnji električne energijeAmerička tvrtka Enron prisutna je u Hrvatskoj od srpnja 1996. zbog poslovanja s Enronom HEP je povisio cijenu struje kućanstvima za 25 %. Podravka. ne samo 25 posto udjela u 8 biznisom. davanje sumnjivih zajmova i kredita. namještanje natječaja. Nakon pobjede na izborima Vlada Ivice Račana je u proljeće 2000. da bi u rujnu 2000. kako što je vidljivo iz brojnih napisa u novinama u velikoj je mjeri prisutno i u Republici Hrvatskoj. Prije spomenuti HEP. Pritom nisu objavljeni glavni dijelovi ugovora. ovdje ćemo kao primjer istaknuti prehrambenu tvrtku Podravku koja se prije dva mjeseca našla usred skalndala kada su njezini glavni menadžeri uhićeni i dovedeni pred lice pravde. HEP i Enron potpisali pet ugovora. podjednako je zaradio Internet trgovanjem koliko i temeljnim 2. To se nikada nije dogodilo. te Enronova savjetnica Zdenka Gast koja je tvrdila kako je riječ o poslu koji će u Hrvatsku privući i druge američke ulagače. a to je obveza hrvatske strane da kupuje struju iz Jertovca po cijenama koje su trebali određivati Amerikanci. zatražila od Enrona raskid potpisanog ugovora. Neetično poslovanje. U javnost je procurio dokument kojim se dokazuje da je dio Podravkina menadžmenta. Premda su njima ublaženi negativni financijski efekti prvotnog ugovora. poslova.2 milijarde dolara. Uslijedili su mukotrpni pregovori okončani dogovorom u Houstonu. Ono što je prešućeno jest da je iza posla stajao Franjo Tuđman koji se nadao da će američki financijski lobiji osigurati njegov službeni posjet Washingtonu i susret s Billom Clintonom u Bijeloj kući. . pod sumnjom da su napravili nezakonite radnje koje su tvrtku i njezine radnike dovele u neizlaznu situaciju.uzimajući proviziju za te poslove. a cjelokupni se posao procjenjivao na oko 1. kada je potpisan Memorandum o razumijevanju kao prvi korak u izgradnji Termoelektrane Jertovec. namjeravao preuzeti. Ugovor je potpisao tadašnji direktor HEP-a Damir Begović. pod pokroviteljstvom dijela izvršne vlasti. Hrvatske ceste i brojne druge tvrtke koje je obilježilo različito špekuliranje. Potkraj ožujka 1999. HEP i Enron su parafirali Ugovor o preuzimanju električne energije kojim je dogovorena izgradnja plinske termoelektrane kapaciteta 240 megavata.

u javnost je procurilo da su akteri ovog skandala planirali kupiti još 15% Podravkinih dionica te da su tu kupnju planirali «pokriti» kreditnim aranžmanom s Meril Linchom. Ovaj plan je od strane Podravkinog menadžmenta nazvan Spice (začin). Nažalost ovo nije jedini primjer neeetičnog poslavanja u Hrvatskoj.76% Podravkinih dionica i time je njezin najveći pojedinačni vlasnik. Tvrdi se da je menadžment planirao tvrtku kupiti njezinim novcem na način da je 65 milijuna kuna kredita isplaćeno na račun SMS-a. koja ima 10. već 75 posto Podravkinih dionica. zakon biti daleko rigorozniji nego do sada. Nadalje. Dakle. Karakeristične su dvije zajedničke osobine: većina snažnih tvrtki je u rukama malog broja imućnog sloja građana. pa je taj novac prebačen na račun varaždinske financijske grupacije Fima. neetične radnje u poslovanju praktički su jednake u bilo kojem dijelu svijeta. 9 . Na kraju ovoga izlaganja možemo povući paralelu između inozemnog i domaćeg primjera.koprivničkom prehrambenom divu. naravno. no nisu znali da se Podravka još prije obvezala otkupiti svoje dionice u vlasništvu Fime Ami Ltd te spomenutih 15% dionica. ukoliko se ovakve radnje ponove. koji upravljaju sudbinama velikog broja ljudi i druga je da malverzacije koje su prisutne često u takvim tvrtkama često budu odobrene ili prešućene od vodećeg sloja političke elite. Nadamo se da će. a onda na račun Fimine tvrtke kćeri na Malti Fima Ami Ltd. pod pretpostavkom da afere nisu „blogoslovljene“ sa državnog vrha.

usluge ili druge gratifikacije). međunarodne nevladine udruge i organizacije te istaknuti pojedinci inicirali su izradu dokumenata i konkretne akcije za njeno suzbijanje. 1. Činjenica postojanja svjetskog tržišta znači i to da ono prihvaća samo homogena i neproturječna pravila poslovanja. To osobito. Korupcija je neprihvatljiva u normalnom tržišnom nadmetanju i treba je eliminirati. kao što je RH. Korupcija je dodatni transakcijski trošak jer unosi neizvjesnost kod izbora alternativa. 3. U posljednjih nekoliko godina na raznim razinama pokrenuta je politička akcija suzbijanja korupcije. KORUPCIJA KAO OBLIK NEETIČNOSTI U POSLOVANJU Korupcija spada u pojmove kojima je teško denotativno odrediti sadržaj budući da se njeno značenje mijenja u različitom vremenskom društvenom i političkom kontekstu. U novije vrijeme osobito se naglašava ekonomska analiza fenomena i posljedica korupcije. Korupcija u nekim zemljama predstavlja ozbiljan gospodarski i politički problem. pojedine vlade. nepotizam (patronaža i primjenjivanje askriptivnih ili porodičnih kriterija u odlučivanju o javnoj stvari) te zloupotreba položaja za osobnu korist (ilegalno korištenje javnog dobra. Općenito pod korupcijom se podrazumijeva zloupotreba javne službe radi osobne koristi. Ona se ne smatra samo moralno štetnom već jednim od uzroka neučinkovitosti države. porodične.3. ona je kršenje normi radi ostvarenja osobnog interesa. To uključuje djelatnosti kao što su podmićivanje (primanje novca ili druge beneficije čime se utječe na odluku javne vlasti). Pojavom modernog i demokratskog društva sve se više ističe sustavna disfunkcionalnost korupcije. Sastavljen je od podataka dobivenih iz stručnih ispitivanja 10 . ali ne isključivo vrijedi za zemlje u razvoju i zemlje u tranziciji. U tom smislu korupcijom se smatra nastojanje da se radi osobne koristi maksimizira prihod od službe. Indeks percepcije korupcije (CPI – Coruption Perception Index) CPI je poredak zemalja prema stupnju percepcije raširenosti korupcije među državnim službenicima i političarima. te zato izaziva neizmjerne štete po efikasnost gospodarstva. Međunarodne organizacije. Korupcija je dakle ponašanje koje je devijacija od normalnog obavljanja javne dužnosti radi osobne (ili druge: obiteljske. privatne klike. Korupcija se također može smatrati posebnom situacijom razmjene u kojoj javni službenik smatra svoj položaj izvorom prihoda i želi uvećati osobni dobitak. interesne grupe) koristi. što onda za posljedicu ima poremećaj u uvjetima tržišne utakmice i ukupnu racionalnost ekonomskog ponašanja.

godinu. Hrvatska mora poduzimati još odlučnije korake ukoliko želi suzbiti korupciju na razinu koja neće ugrožavati poštenu tržišnu utakmicu i daljnji razvoj u svim segmentima. a kod nekih se uzima u obzir koliko su pregledni i transparentni procesi izdavanja dokumenata u tijelima javne vlast.7. Prema tom Izvješću Hrvatska je zauzela 65. mjesto s ocjenom 6.. Namibie i Somoe.4 i nalazi se između Namibie koja je 64. Ocjene indeksa korupcije prema Transparency Internationalu kreću od 0 potpuna korupcija do 10 nema korupcije. Za razliku od susjeda u izvješću. godinu zabilježila najvišu ocjenu od 1999. pravednu raspodjelu društvenog bogatstva. Smatra se da u zemljama s ocjenom 5 i višom korupcija ne ugrožava daljnji razvoj gospodarstva i društva u cjelini. Pojedini skandali imaju malo utjecaja na indeks. Hrvatska je s ocjenom 4. Indeks percepcije korupcije Transparency International-a najopsežnije je svjetsko ispitivanje percepcije korupcije po kojem je udruga prepoznatljiva diljem svijeta. 11 .vezanih za korupciju koje su provele razne ugledne ustanove. gdje se izračunava indeks percepcije korupcije. naši geografski susjedi Slovenci zauzeli su 29. Indeksom percepcije korupcije ocjenjuju se sve razine rada tijela javne vlasti. Hrvatska je ocjenjena ocjenom nižom od 5 i spada u grupu zemalja kojim je ugrožen razvoj. a ove godine obuhvaća rekordan broj od 180 zemalja. CPI odražava stajališta poslovnih ljudi i analitičara iz cijelog svijeta uključujući stručnjake iz ocjenjivanih zemalja. Kod većine istraživanja ocjenjuje se koliko sam pravni okvir u nekoj zemlji onemogućava korupciju. mjesto s ocjenom 4. Za to postoji više uvjeta. IPK se provodi od 1995. a ispitanici su bili poslovni ljudi i analitičari. Prema podacima Sveučilišta u Passauu. Rezultati Indeksa percepcije korupcije sastavljeni su na temelju ukupno 13 ispitivanja koja je provelo 11 nezavisnih ustanova. počevši od rada na zakonodavnom okviru pa do primjene preglednih procedura u radu tijela javne vlasti. Transparency International objavio je izvješće s rezultatima Indeksa percepcije korupcije za 2008. kad je po prvi puta bila obuhvaćena ovim istraživanjem.5 posto bruto domaćeg proizvoda zemlje i rastom prosječnog prihoda za čak četiri posto..4 na Indeksu percepcije korupcije Transparency Internationala za 2008. rast ocjene CPI od jednog boda rezultira rastom priljeva kapitala od 0. Smatra se da u zemljama koje su ocjenjene ocjenom nižom od 5 korupcija ugrožava razvoj gospodarstva i društva u cjelini. Nažalost. i Samoe koja je 66.

koja su proveli Economist Intelligence Unit. nevladina udruga Kuća sloboda (Freedom House).World Market Research Centre) i Svjetski izvještaj o konkurentnosti.Hrvatska je bila obuhvaćena s ukupno osam istraživanja. 12 . Od izvještaja za 2007.3. Svjetski izvještaj o konkurentnosti Instituta za razvoj upravljanja te izvještaj Merchant International Grupe.5 do 5. Global insights (bivši Svjetski centar za istraživanje tržišta . godinu bilo je korišteno te istraživanje Svjetski izvještaj o konkurentnosti Svjetskog gospodarskog foruma (World Economic Forum) . uz raspon stupnja pouzdanosti od 3. Pri ocjenjivanju Hrvatske korištena su istraživanja za 2008. Bertelsmanovog tranzicijskog indeksa.

Razlog tomu nije želja poslodavca da se odgoje radni kolektivi dobrih ljudi. prijevare. Opasnost leži prije svega u 13 . upozoravaju mnogi ekonomski analitičari. mentalitet. Pored obrazovanja i smisla za upravljanjem. etičke standarde i moralne sustave. 4. industrijska špijunaža. zloupotreba medija. ali i brojne druge pojave vezane za suvremeni razvoj društva kao što su diskriminacije i kulturne različitosti. tajni dogovori. Odstupanja od etičkih normi sve su izraženija. sposobnost da spozna i razumije prirodno i društveno okružje.4. ETIČKA I MORALNA ODGOVORNOST MENADŽERA Menadžeri bi trebali imati „moralnu odgovornost“ da igraju aktivnu i konstruktivnu ulogu u društvenoj zajednici.1. „Problem morala. posvete dio svoga vremena društvenim aktivnostima itd. U SAD-u je više od 90 posto kompanija uvelo etičke kodekse za svoje zaposlene.u nekoliko posljednjih godina postaje vrlo aktualnim trendom. menadžer bi trebao imati i smisao za međuljudske odnose. Tržišta ne mogu funkcionirati bez zakona i pravila. a moralne dileme sve češće. Karakteristična područja u kojima dolazi do najčešćih odstupanja od etičkih normi su: korupcija. Ali pojedinačno menadžer je samo jedan od zaposlenih radnika“ – riječi su jednog od najvećih teoretičara menadžmenta Petera Druckera. konflikti interesa. da pozna psihologiju ponašanja. služe ciljevima zajednice. Razori li se njihova vjerodostojnost i izgubi li se povjerenje u njih. globalnim uvjetima.po zakonu i pravilima . specifičan za menadžera. potječe od činjenice da su menadžeri institucija kolektivne grupe upravljanja organizacijom. sustave vrijednosti i duh vremena. Menadžeri bi trebali biti moralne ličnosti sa izgrađenim i usvojenim unutrašnjim osjećajima koji se posebno odnose na moralnu odgovornost. a njih 40 posto ima i dobro plaćene „menadžere za pitanje morala". nego nužda da se održe na tržištu i osiguraju temelji poduzetničke slobode i konkurentnosti u postindustrijskim. Menadžeri za moral Ipak i unatoč svim sumnjama i porugama pitanje etičkog poslovanja . igra će postati tako nepredvidiva da se u nju više nitko neće željeti upustiti. Svaki menadžer se u svome životu susreće sa brojnim dilemama i nedoumicama i one čine srž svakog menadžerskog posla.

Samo je njih 18 posto smatralo da kompanije posluju na dobrobit dioničara. Ne čudi stoga da je etika poslovanja posljednjih godina postala tako aktualnom temom. Mnogi danas smatraju da poslovodstva i menadžeri kompanija više ne upravljaju radi dobra potrošača. a u Zapadnoj Europi 87 posto.. 14 . Analizirajući poslovanje 100 vodećih kompanija uvrštenih na Nasdaqovo tržište 2001. jer će prosječni građanin zastrašen krahom neke kompanije zbog nemoralnog vođenja. broj građana koji tako razmišlja dosegnuo je 95 posto. Ako se tome dodaju sve moguće druge prijevare. a 43 posto drži da se menadžeri prije svega vode egoističnim motivima.mogućnosti sloma burza dionica. nije čudo da je povjerenje ljudi u gospodarstvo i njihove menadžere opasno uzdrmano. američki je analitičar John May došao do zaključka da su njihove iskazane dobiti premašivale stvarno stanje za više od 100 milijardi dolara. Prema jednom drugom istraživanju u Britaniji. dioničara i zaposlenika kompanije. početi tražiti druge mogućnosti ulaganja ili uopće neće ulagati. nego isključivo zbog vlastitog financijskog probitka i častoljublja. Prije dvije godine provedeno ispitivanje Gallupovog instituta u SAD pokazalo je da 90 posto Amerikanaca ne vjeruje u to da vrhunski menadžeri štite interese zaposlenih.

Poslovnu etiku ne možemo izjednačiti s čistom etikom. odnose prema kupcima. Praktično provođenje etičkih principa u poslovnom svijetu ključni je problem poslovne etike. Njeno polje djelovanja usmjereno je na unutarnje odnose. ZAKLJUČAK U posljednjih nekoliko godina poslovna etika je sve češće tema razgovora u poslovnim krugovima. prijateljstvo i slično. Jedan od najvažnijih je poslovni neuspjeh ili gubitak ugleda te pad vrijednosti na tržištu nekih svjetski poznatih poduzeća. Hrvatsko gospodarstvo i poduzetništvo još uvijek grca u loše provedenoj privatizaciji i teško zaustavljivoj korupciji. 15 . jer je polje njenog djelovanje između težnje za dobiti i čistih etičkih principa kao što su istina. Poslove dobivaju oni koji ih mogu kupiti. Na popularizaciju i učestalije promišljanje o poslovnoj etici utjecalo je više motiva. Takav način poslovanja uništava one koji Etika ima svoje posebno mjesto unutar svake organizacije. konkurenciji i okolini.5. Neodgovorni pojedinci i same organizacije svojim odlukama i djelovanjem nanose velike gubitke.

Pološki-Vokić.) www. Goldstein. J. 2. hr (09. poslovni.ijf.) www. M.hr (10..com (09.LITERATURA 1.net (12.2009) www. poduzetnik. Anić.. 2008 3. Bahtijarević-Šiber. Lamza – Maronić.12. Zagreb.12.. F. Škoska knjiga.) www.hr (09.12. Ivo.2009.2009. Studio HS Internet.12.) www.hr (10. Zagreb.2009.2009..: Rječnik stranih riječi. 2008. Glavaš. info (09. Internet: www.12. Ekonomski fakultet u Osijeku. Novi liber.voanews. P. Osijek.12.: Poslovno komuniciranje.poslovnaizvrsnost.filaks.2009.2009. Vladimir.) www. N. Sikavica.12. 2007.koprivnica.: Temelji menadžmenta.) 16 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful