Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote 25.5.2011 11.

55 Ministeri Pekkarinen vihki Pampalon kultakaivoksen - Kaivosalasta on tullut Suomessa muutamassa vuodessa yksi nopeimmin kasvavista toimialoista. Alan liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuoden 2010 vajaasta miljardista eurosta 2,5 miljardiin euroon vuosikymmen puoliväliin ja lähes neljään miljardiin euroon 2020-luvulle tultaessa, totesi elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen 25.5.2011 Ilomantsissa Pampalon kultakaivoksen vihkiäisissä. - Suomessa on runsaat 40 toiminnallisesti eri vaiheissa olevaa kaivosta tai kaivoshanketta. Joukossa on myös sellaisia, joista on löydetty EU:n poikkeuksen tärkeiksi, kriittisiksi raaka-aineiksi määrittelemiä malmeja. - Kaivosalan omistus ja investoinnit ovat yhtä merkittävää poikkeusta lukuun ottamatta valuneet parin viime vuosikymmenen aikana ulkomaisiin käsiin. Ulkomaiset investoijat ovat silti edelleenkin tervetulleita Suomeen, vakuuttaa Pekkarinen. - Suuri virhe oli kuitenkin mielestäni se, että Suomen valtio luopui omistuksistaan kaivosalalla lähinnä 1980ja 1990-luvulla käytännössä kokonaan. - Kaivosalasta on muodostunut eräiden muiden toimialojen ohella strategisesti tärkeä toimiala Suomelle. Tästä syystä on mielestäni tärkeää, että myös Suomen valtio tulee omistajaksi ja toimijaksi kaivostoimialalle. Tein tätä tarkoittavan ehdotuksen noin vuosi sitten. Selvitysmies Tom Niemi teki asiasta konkreettisen selvityksen - ehdotuksen Suomen kaivosrahasto Oy:n perustamisestatekniseksi menettelyksi asian käytännön toteutukselle. - Asiasta eduskunnasta käyty keskustelu huomioon ottaen uskon vakaasti, että hanke etenee, eli että myös Suomen valtio tulee mukaan kaivostoimialalle alalla toimivien kymmenien ulkomaisten yhtiöiden rinnalle, uskoo Pekkarinen. Lisätiedot: elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen, TEM, puh. 010 606 3500

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful