CONTABILITATE FINANCIARĂ

Suport de seminar CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE DELIMITĂRI TEORETICE
Definiţie: Activele imobilizate reprezintă bunurile şi valorile destinate să servească o perioadă îndelungată în activitatea unei entităţi economice, respectiv, bunuri şi valori care nu se consumă la prima lor utilizare. Reconoaşterea activelor imobilizate în bilanţ presupune îndeplinirea simultană a două condiţii: 1) există probabilitatea generării de beneficii economice viitoare ataşate activului; 2) valoarea activului poate fi stabilită în mod credibil. Structura generală a activelor imobilizate: - imobilizări necorporale; - imobilizări corporale; - imobilizări în curs (necorporale sau corporale); - imobilizări financiare.

efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli în prima lună: cheltuieli cu materialele consumabile: 15.380 2.. cheltuieli cu salariile: 10.000 lei si TVA 19% pentru alte cheltuieli de constituire: taxe de înmatriculare.. Unitatea optează pentru a fi plătitoare de TVA de la începutul activităţii. de publicare în Monitorul Oficial.000 lei. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni.000 1. se mai înregistrează consumul de materiale în valoare de 5.. După începerea activităţii.000 125 3. R1 Depunerea de către asociat a sumei la casierie Achitarea comisionului la notariat: Achitarea cheltuielilor de constituire la Registrul Comerţului 5311 201 % 201 4426 Restituirea către asociat a sumei depuse: 4551 Amortizarea lunară a cheltuielilor de constituire: 6811 Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor complet amortizate 2801 = 4551 = 5311 = 5311 = 5311 = 2801 = 201 5. Structura imobilizărilor necorporale: Nr. fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. Fond comercial Alte imobilizări necorporale 1 2 3 4 5 Elem. --2903 (P) 2905 (P) 2907 (P) 2908 (P) Aplicaţii practice: 1. O societate comercială realizează cu forţe proprii un proiect de inginerie tehnologică. Amortizarea proiectului se face în 2 .000 380 5.000 lei pentru autentificarea actului de constituire şi la Registrul Comerţului suma de 2.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR NECORPORALE Definiţie: Un activ necorporal este un activ identificabil. Denumirea elementului necorporal Cheltuieli de constituire Cheltuieli de dezvoltare Concesiuni. când se finalizează lucrările. 2801 (P) 2803 (P) 2805 (P) 2807 (P) 2808 (P) Ajust. licenţe.000 2. Se constituie o societate comercială al cărei asociat depune la casieria unităţii suma de 5. brevete.000 lei.. nemonetar.) În a doua lună.000 lei. (Pentru simplificare se va face abstracţie de cheltuielile cu asigurările sociale. pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative. Crt. iar cheltuielile de constituire se amortizează în 2 ani. 201 (A) 203 (A) 205 (A) 207 (A) 208 (A) Conturi Amort..000 lei. se restituie asociatului suma depusă iniţial..... inclusiv amortizarea lunară a cheltuielilor de constituire şi scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate.000 2.. din care achită la notar suma de 1.

000 4. se scoate din evidenţă concesiunea complet amortizată. Se achiziţionează un brevet de invenţie cu preţul de 30.000 20.000: 5: 12): Scoaterea din evidenţă a brevetului amortizat % 205 4426 404 6811 2805 = 404 = 5121 = 2805 = 205 35.000 lei. (Pentru simplificare se va face abstracţie de cheltuielile cu asigurările sociale. O societate comercială realizează un program informatic în regie proprie. după care se scoate din evidenţă.000 : 20) Scoaterea din evidenţă a concesiunii amortizate 205 167 6811 2805 = = = = 167 5121 2805 205 400. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţiuni.000 20.000 lei. Consumul de materiale consumabile în prima lună: Cheltuieli cu salariile brute: Înregistrarea producţiei în curs în prima lună Consumul de materiale în luna a doua Finalizarea lucrărilor de dezvoltare Amortizarea lunară a cheltuielilor de dezvoltare Scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate 602 641 233 602 203 6811 2803 = = = = = 302 421 721 302 % 721 233 = 2803 = 203 15.700 500 30. .000 25.000 3.000 5.000 lei si TVA 19%.000 10. Brevetul este amortizat timp de 5 ani. După expirarea contractului. al cărui cost de producţie este de 9. Achiziţionarea brevetului: Achitarea facturii: Amortizarea lunară (30.000 1.000 30.ani.700 30. R4.) Programul este amortizat în trei ani. inclusiv amortizarea lunară a cheltuielilor de cercetare şi scoaterea din evidenţă a cheltuielilor amortizate. după care este scos din evidenţă (derecunoaştere). Se primeşte în concesiune un teren pentru o perioadă de 20 de ani.000 5.000 25.000: 20): Amortizarea anuală (400.000 lei au fost deja înregistrate ca imobilizare în curs la finele exerciţiului 200N-1.000 lei.000 5. valoarea concesionării fiind de 400.000 400.000 5. Înregistrarea concesiunii: Plata redevenţelor anuale (400. R2. din care 3.700 35. Redevenţa anuală se achită cu ordin de plată. care se achită cu ordin de plată.250 30. R5. Cheltuielile cu producerea programului aferente exerciţiului 200N sunt concretizate în cheltuieli cu salariile în sumă de 6. R3.

000 9. regimul de amortizare este liniar. Durata de utilizare a maşinii este de10 ani. maşina se vinde cu preţul de 40. .Înregistrarea cheltuielilor salariale Recepţia programului informatic în ex. După 8 ani de utilizare.000 si TVA 19%.2 3. control şi reglare Mijloace de transport Animale şi plantaţii 212 (A) 213 (A) 2131 (A) 2132 (A) 2133 (A) 2134 (A) 2812 (P) 2912 (P) 2813 (P) 2912 (P) 2813 (P) 2913 (P) 4 Mobilier. --2811(P) Ajust. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.1 1.000 CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE Definiţie: Imobilizările corporale reprezintă active care sunt deţinute pentru a fi utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii.000 3.2 Elem.000 250 9. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 2134 (A) 2814 (P) 2914 (P) Aplicaţii practice: 1. Denumirea elementului corporal Terenuri şi amenajări de terenuri Terenuri Amenajări de terenuri 1 1. factura încasându-se ulterior prin bancă. inclusiv amortizarea lunară şi scoaterea din evidenţă a maşinii vândute. 200N Înregistrarea amortizării lunare (9. mijloace de transport. 2911 (P) 2911(P) 2 3 3. Cheltuielile de transport facturate de cărăuş sunt de 5.000 lei si TVA 19%. Ambele facturi se achită ulterior cu ordin de plată. aparatură birotică. 211 (A) 2111(A) 2112(A) Conturi Amort. animale şi plantaţii Echipamente tehnologice (maşini. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru scopuri administrative şi sunt deţinute pe o perioadă mai mare de un an. Crt.000 lei si TVA 19%.3 3.000:3:12): Scoaterea din evidenţă a programului amortizat 641 208 6811 2808 = = = = 421 % 721 233 2808 208 6.4 Construcţii Instalaţii tehnice. Se achiziţionează o maşină de şlefuit cu preţul de cumpărare (de facturare) de 100. Structura imobilizărilor corporale: Nr.1 3. utilaje…) Aparate şi instalaţii de măsurare.000 6.

Taxa vamală este de 10% iar comisionul vamal de 0.000.000 : 6811 10) : 12 Vânzarea maşinii de şlefuit 461 Scoaterea din evidenţă a maşinii vândute = 404 = 404 = 5121 = 5121 = 2813 = % 7583 4427 = 2131 119.600 40.140 6.00 0 84.140 Înregistrarea facturii furnizorului extern 2131 Înregistrarea taxei vamale. a comisionului vamal şi a % TVA 2131 4426 Transportul intern al utilajului % 2131 4426 Plata furnizorului extern: % 404 665 Plata furnizorului intern de servicii pentru imobilizări 404 .000 7. (Toate decontările se efectuează prin virament bancar). datorat unei unităţi din ţară este de 6.000 lei.668.835 5.950 5.000 7.65 2. Transportul.000 USD.140 28. O societate comercială (ce nu deţine certificat de amânare a plăţii TVA în vamă) achiziţionează din import un utilaj în valoare de 10.000 8.000 x 10% = 2.000 5.000 21.000 47. TVA 19%.000 100.000 27.503.5%. R2 Notă de calcul: taxă vamală comision vamal TVA 27. TVA 19%.5% = 135 lei 29.000 950 119.000 1.668.000 5.835 x 19% = 5.700 lei 27.R1.65 lei = = = = = 404 5121 404 5124 5121 27.7 lei/USD.000 19.600 105. Înregistrarea facturii de cumpărare a maşinii de şlefuit % 2131 4426 Înregistrarea facturii privind cheltuielile de transport % 2131 4426 Achitarea datoriei către furnizorul de imobilizări 404 Achitarea datoriei către cărăuş 404 Amortizarea lunară a maşinii de şlefuit [(105.600 % 2813 6583 5121 Încasarea creanţei = 461 2.000 x 0. La plata furnizorului extern cursul dolarului este 2.65 7.950 875 47.8 lei/ USD. Să se înregistreze în contabilitate aceste operaţii.000 1. Cursul dolarului este de 2.

000 lei.000) (1. În data de 10.000 4. La scadenţă datoria privind efectul comercial este achitată prin bancă.600 833.600 47.000 lei.000 4. Înregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare Piese de schimb recuperate din dezmembrare Diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile aferente casării Scoaterea din evidenţă a elevatorului casat Amortizarea lunară excepţională a valorii neamortizate 6588 3024 6811 % 2813 471 6811 = % 3022 421 = 7588 = 281 = 2131 = 471 2.000 1.000 9.900 59.200N+2 se efectuează o lucrare de modernizare a autoturismului.900 10. Investiţia este amortizată liniar pe perioada rămasă.900) 47. parţial în regie proprie şi parţial din colaborare cu un atelier auto.900) (10. R4.900 lei (TVA inclus). decontare prin bilet la ordin.10.000 1.200N prin virament bancar un avans pentru un autoturism în sumă de 11.500 6. În data de 20.33 1.500 50.000 50.3.000 lei şi înregistrează cheltuieli cu salariile în sumă de 800 lei.12. amortizarea cumulată fiind de 45.000 800 1. lucrările efectuate de atelier sunt facturate la valoarea de 3. O întreprindere acordă în data de 10. Se casează un ascensor înregistrat la valoarea de intrare de 50.900 11. Înregistrare avans pentru imobilizări corporale % 232 4426 Achitare avans 404 Recepţie autoturism % 2133 4426 Regularizare (stornare) avans (pe bază de factură de % stornare) 232 4426 Decontare datorie prin emitere bilet la ordin 404 Achitare datorie la scadenţă 405 Amortizare lunară 6811 Consum piese de schimb 6024 Cheltuieli cu salariile 641 Înregistrare producţie de imobilizări în curs 231 = 404 = 5121 = 404 = 404 = = = = = = 405 5121 2813 3024 421 722 11.12. cu scadenţă peste 30 de zile.000 lei TVA 19%. Piesele de schimb rezultate în urma casării sunt evaluate la suma de 6. În acest sens firma utilizează nişte piese de schimb existente în stoc în valoare de 1. Cheltuielile de casare se concretizează în materiale auxiliare consumate în valoare de 500 lei şi salarii de 1. Partea nerecuperată pe seama amortizării se include în mod eşalonat în cheltuieli privind amortizarea pe o perioadă de 5 luni.500 lei.500 (11. Autoturismul este amortizat liniar în 5 ani.800 .000 5.000 500 1. R3.200N se primeşte autoturismul în valoare de 50.000 45.000 lei (TVA 19%).000 lei.

Durata normală de utilizare a maşinii este de 10 ani. Investiţia este amortizabilă în 3 ani.000 5. amortizarea lunară a maşinii pe durata rămasă. Chiriaşul execută lucrări de modernizare. cheltuieli cu energia facturată de furnizor. după 6811 efectuarea modernizării (1.000 . atât în contabilitatea chiriaşului cât şi a proprietarului.000 1. încorporarea accesoriilor. se cumpără componente de 30.900 5. achitarea facturii cu ordin de plată. amortizarea investiţiei se face pe durata rămasă. cu o chirie lunară de 800 lei. a) În contabilitatea chiriaşului: Preluarea clădirii: Primirea facturii privind chiria lunară Achitarea cu ordin de plată a chiriei lunare Consum de materiale Cheltuieli cu energia D 8031 % 612 4426 401 6021 % 605 = = = = 401 5121 3021 401 160. TVA 19%.570 3.000 952 800 152 952 28.700 30.700 35. Să se efectueze înregistrarea în contabilitate a următoarelor operaţii: cumpărarea accesoriilor. R5.000 9.000 lei. după doi ani contractul este reziliat din voinţa ambelor părţi. iar durata rămasă.625 6.700 30.000 lei si TVA 19%.000 lei. În acest scop. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii.800 966.000 lei. după efectuarea modernizării.900 10. Se hotărăşte modernizarea unei maşini pentru fabricarea celofanului. efectuându-se în acest scop următoarele cheltuieli: cheltuieli cu materialele auxiliare 28.000 + 625) 401 = = 5121 = 3024 = 2813 35.000 570 4. care se încorporează în echipamentul supus modernizării.000 1.520 8. Cumpărarea accesoriilor: % 3024 4426 Achitarea facturii cu ordin de plată 401 Încorporarea accesoriilor 2131 Amortizarea lunară a maşinii pe durata rămasă.67 11.Înregistrare factură lucrări de modernizare Recepţia finală a întregii lucrări de modernizare Amortizare lunară imobilizare modernizată Înregistrare avans pentru imobilizări corporale % 231 4426 2133 6811 % 232 4426 = 404 = 231 = 2813 = 404 3. TVA 19%. care are valoarea contabilă 120. de 4 ani. R6. partea de investiţie neamortizată se recuperează de la proprietar cu plata în numerar. Se închiriază o clădire cu valoarea contabilă de 160.000 lei. care se achită ulterior în numerar 8.

care se achită cu ordin de plată.280 952 800 152 952 24.67 (lei/lună) Vânzarea terenului 2111 4426 404 231 4426 404 2112 6811 461 = = = = = = = = 404 4427 5121 404 4427 5121 231 2811 50.000 lei.000 12.000 14.500 50. TVA 19%.4426 Achitarea facturii cu energia 401 Înregistrarea investiţiei în curs 231 Recepţia lucrărilor de modernizare 212 Amortizarea lunară a cheltuielilor de investiţii (36.000 lei.000 14. Întrucât şi furnizorul şi cumpărătorul sunt plătitori de TVA. Cumpărarea terenului Autolichidarea TVA aferentă terenului (taxarea inversă) Plata furnizorului cu ordin de plată Înregistrarea facturii privind investiţia realizată Autolichidarea TVA aferentă investiţiei (taxarea inversă) Achitarea furnizorului Recepţia lucrărilor de desecare a terenului Înregistrarea amortizării lunare [(20. Pe acest teren se efectuează apoi lucrări de desecare de o firmă specializată.800 20.000 : 4 ani ) : 12 luni /an] = 416.280 14. TVA 19% (în regim de taxare inversă). Lucrările sunt facturate la suma de 20.000 2.280 12.000 = 7583 .000 3.000 9. TVA 19% (în regim de taxare inversă) iar apoi se face recepţia finală.000 2.000 lei.280 7.000 1. După 3 ani se vinde terenul pe care s-au efectuat amenajările respective pentru suma de 80.520 36.000 36.000 24.00 0 160.000 416.000 36. R7.000 20.280 12. Investiţia se amortizează într-o perioadă de 4 ani. se aplică sistemul „taxării inverse”.280 14.000 20.520 9.000 : 36) 6811 Scoaterea din evidenţă a investiţiei neamortizate integral: % 2812 6583 Predarea clădirii către proprietar la expirarea contractului Întocmirea facturii privind investiţia de recuperat de la 461 proprietar Încasarea creanţei de la proprietar b) În contabilitatea proprietarului: Întocmirea facturii privind chiria lunară de încasat: Încasarea cu ordin de plată a chiriei: Preluarea părţii din investiţie care a fost amortizată Preluarea investiţiei neamortizate Achitarea cu numerar a facturii 5311 461 5121 212 % 212 4426 404 = = = = = 5311 722 231 2812 212 C 8031 = % 7583 4427 = 461 = % 706 4427 = 461 = 2812 = 404 = 5311 1.67 80. Se achiziţionează un teren cu preţul de 50.

000 lei.000 100.Scoaterea din evidenţă a terenului vândut 6583 Scoaterea din evidenţă a amenajărilor de terenuri % vândute odată cu terenul 2811 6583 = 2111 = 2112 50. Durata normală de funcţionare este de 10 ani. Ulterior.400 60.500 4.000 5. Achiziţia utilajului Achitarea facturii Înregistrarea amortizării lunare Constituirea ajustării pentru deprecierea utilajului* Vânzarea utilajului Scoaterea din evidenţă a utilajului vândut Anularea ajustării pentru depreciere rămase fără obiect % 2131 4426 404 6811 6813 461 % 2813 6583 291 = = = = = = = 404 5121 2813 291 % 7583 4427 2131 7813 71.000 10.000 15.550 60.900 110.000 20.900 9. utilajul respectiv se vinde la preţul de 45. R9. iar regimul de amortizare folosit este cel liniar.000 lei. R8.000 130.000 8.000 lei.000 20. La sfârşitul exerciţiului se constată că valoarea actuală a terenului este de 90. terenul se vinde unei societăţi (neplătitoare de TVA) cu preţul de 110.000 5.000 5.000 53. La sfârşitul exerciţiului următor.500 53.400 71. valoarea actuală a terenului este de 95.000 6.500 lei. care se achită cu ordin de plată.000 lei.900 100.000 8. Cumpărarea terenului Autolichidarea TVA Achitarea facturii Constituirea ajustării pentru deprecierea terenului Diminuarea ajustării în exerciţiul următor: Vânzarea terenului unei societăţi neplătitoare de TVA Scoaterea din evidenţă a terenului vândut Anularea ajustării care rămâne fără obiect Încasarea creanţei prin bancă 2111 4426 404 6813 291 461 6583 291 5121 = = = = = = = = = 404 4427 5121 291 7813 % 7583 4427 2111 7813 461 100. TVA 19%. Se achiziţionează un teren cu preţul de 100.000 lei. TVA 19%.000 11. care se achită prin virament bancar. TVA 19% cu încasare prin ordin de plată. TVA 19% (se aplică taxarea inversă).000 lei. La sfârşitul anului valoarea de inventar a utilajului este de 50. Se achiziţionează un utilaj în valoare de 60.000 130.550 45.000 19. amortizarea cumulată fiind de 6. La începutul anului următor.000 .400 500 4.000 lei.

000 – 50.000 2.000 lei.000 6.000 = 6.000 – 25. . vânzarea utilajului şi scoaterea din patrimoniu a utilajului vândut.000 lei. Încasarea are loc prin virament bancar. La 3 ianuarie 2004 utilajul respectiv este vândut la preţul de 12.000): • Suplimentarea ajustării pentru depreciere la sfârşitul anului 2002:  Mărimea ajustării pentru depreciere necesare = VNC2002 – Valoarea de inventar2002 = 24.Amortizarea anuală: 6.875 12.Valoarea de inventar la 31 decembrie 2002: 17.  Diminuarea ajustării = 1.000 14.875 .500 lei.000 18.*Constituirea ajustării pentru deprecierea utilajului la sfârşitul anului (mărimea ajustării = VNC – Valoarea de inventar = 54.000 lei.000 lei.500 2.000 lei.000.000 = 4.  Ajustarea existentă = 7.375 60.000): 10. .Amortizarea cumulată până la 31 decembrie 2001: 30. .  Suplimentarea ajustării: 2.Valoarea de inventar la 31 decembrie 2003: 12.000 14. • Diminuarea ajustării pentru deprecierea la sfârşitul anului 2003: Ajustare necesară = VNC2003 – Valoarea de inventar2003 = 18.000– 17. Notă de calcul: • Constituirea ajustării pentru depreciere la sfârşitul anului 2001 (mărimea ajustării = VNC2001 – Valoarea de inventar2001 = 30.000 = 5.000:  Constituirea ajustării pentru depreciere (Sf. .000– 12. începând cu anul 2001 şi până la vânzarea acestuia.Valoarea de inventar a utilajului la 31 decembrie 2001: 25.000. Să se înregistreze în contabilitate ajustările pentru deprecierea utilajului. .000.  Ajustarea deja constituită la sfârşitul anului anterior = 5.Valoarea contabilă a unui mijloc de transport: 60. TVA19%. Se cunosc următoarele date: . 2001) Suplimentarea ajustării (Sf.000 lei. dacă este cazul.000 1. 2002) Diminuarea ajustării (Sf.000 = 7.000.000 42. 2003) Vânzarea utilajului Scoaterea din patrimoniu a utilajului vândut Anularea ajustării rămas fără obiect Încasarea creanţei prin bancă: 6813 6813 291 461 % 2813 6583 291 5121 = = = = = = = 291 291 7813 % 7583 4427 2131 7813 461 5. R10.000.

cu scopul de a obţine o influenţă asupra gestiunii unităţii emitente de titluri şi pentru obţinerea unui venit financiar sub formă de dividende. generatoare de venituri financiare. afiliate Creanţe legate de interesele de participare Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele. obligaţiuni.2 5. încasarea făcându-se ulterior în numerar.000 2.7 5. Comisionul achitat în numerar unităţii care a instrumentat tranzacţia este de 1%. Ajust. Ulterior se vând 1. etc.1 5.6 5.000 . Se achiziţionează 20.8 Conturi Elem. Se achită prin bancă suma de 150. Titlurile vândute se scot din evidenţă la preţul de cumpărare. sub forma dividentelor.5 5. dobânzilor..000 lei.000 acţiuni cu preţul de 15 lei /bucata.. În anul următor se încasează cu ordin de plată dividende în sumă de 50.3 5.000 50.000 50. Denumirea elementului financiar Acţiuni deţinute la entităţile afiliate Interese de participare Titluri puse în echivalenţă Alte titluri imobilizate Creanţe imobilizate Sume datorate entităţilor afiliate Dobânda aferentă sumelor datorate de entit. 261 (A) 2961 (P) 263 (A) 2962 (P) 264 (A) --265 (A) 2963 (P) 267 (A) 2671 (A) 2672 (A) 2673 (A) 2674 (A) 2675 (A) 2676 (A) 2678 (A) 2679 (A) 2964 (P) --2965 (P) --2966 (P) --2968 (P) --- Aplicaţii practice: 1. Împrumuturi acordate pe termen lung Dobânda aferentă împrumuturilor pe termen lung Alte creanţe imobilizate Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 1 2 3 4 5 5.000 150. etc) sau în creanţe financiare cu exigibilitate mai mare de un an. R1. Crt.000 lei. Achiziţionarea titlurilor Achitarea comisionului Achitarea vărsămintelor neefectuate Încasarea dividendelor 261 622 269 5121 = = = = % 5121 269 5311 5121 7611 200.000 acţiuni cu preţul de 10 lei /buc. Structura imobilizărilor financiare: Nr.CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR FINANCIARE Definiţie: Imobilizările financiare reprezintă sume investite în titluri de valoare (acţiuni. restul se va achita ulterior prin aceeaşi modalitate.000 50.4 5.

000 2. încasarea făcându-se ulterior prin bancă.000 50. Societate comercială „R&B” SRL acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 30. R4.000 4.000 Încasarea creanţei Scoaterea din evidenţă a titlurilor: 1. Anuitatea de rambursat se determină pe baza următoarei relaţii: 3 1 S=A ∑ i . Împrumutul se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an.000 15.500 3.Vânzarea acţiunilor: 1. Achiziţionarea imobilizărilor Încasarea prin bancă a dividendelor Vânzarea titlurilor Încasarea prin bancă a creanţei: Scoaterea din evidenţă a titlurilor vândute: 265 5121 461 5121 6641 = = = = = 5311 7613 7641 461 265 30. Ulterior se vând 500 de acţiuni cu preţul de 21 lei/bucata.000 461 5311 6641 = = = 7641 461 261 15.000 x 15.000 10.000 15.000 acţiuni cu preţul de 15 lei/bucata în scopul obţinerii de dividende.500 10.000 lei. R3.500 7.000 10.000 x 10.000 lei pe o durată de 3 ani. În anul următor se încasează prin bancă dividende în sumă de 10. Ulterior filiala a intrat în stare de faliment şi ca urmare nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentă.000 50. Decontările se fac prin banca. Acordarea împrumutului prin bancă Încasarea dobânzii în primul an Rambursarea primei rate a îmurumutului Dobânda cuvenită în anul al doilea Includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate Includerea la pierderi a ratei nerecuperate 2671 = 5121 = 5121 = 2672 = 663 663 = = 5121 763 2671 763 2673 2671 100.000 lei pe o durată de 2 ani cu o dobândă preferenţială de 30% pe an. Să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai sus.000 10.000 15. R2.000 30. când se încasează şi dobânzile anuale. Rambursarea împrumutului şi plata dobânzilor aferente se face începând cu sfârşitul primului an în trei anuităţi (constante).000 lei) . Se achiziţionează în numerar 2. unde: i =1 (1 + d ) S – suma împrumutului acordat (30. O societate comercială acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 100. care se trec la pierderi. cu o dobândă de 20% pe an. Să se stabilească anuitatea de rambursat.

241.890.000 x 20% -3 = 6.76 4.13 3 14.76 9.758.241.241. .(1 +d) . Dobânda din primul an se încasează cu întârziere adică în cursul celui de al doilea an.725.000 4.000 --Acordarea împrumutului prin bancă Înregistrarea dobânzii de încasat pentru primul an Încasarea primei anuităţi Înregistrarea dobânzii de încasat pentru cel de al 2-lea an: Încasarea celei de a doua anuităţi Înregistrarea dobânzii de încasat pentru cel de al 3-lea an: Încasarea celei de a 3-lea anuităţi 2671 2672 5121 2672 5121 2672 5121 = = = = = = = 5121 763 % 2671 2672 763 % 2671 2672 763 % 2671 2672 30.11 11.63 5.27 30.000 14.76 11.65 14.351.28 12.241 .351.3 = 1 .13 0 total 42.373. care trebuie să se achite la sfârşitul fiecărui an.76 6.241.373. Rezultă următoarea situaţie: Anuitatea de Rata Suma rămasă Anul Dobânda rambursat împrumutului de rambursat 1 2 3 4 1=2+3 2=4 x 20% 3=1-2 30.13 2.63 14.000 6. 1+d 1− 1 1 +d 1 +d -1 d 1+d 1+d De aici rezultă că: A = 1 .A – anuitatea de rambursat (A = Rata de rambursat + Dobânda) d – rata anuală a dobânzii (20%) 3 1  1    1 1 1 1 1 + + S = A∑ =Ax 1 + 1 + d + (1 + d) 2  = i = A  1 + d (1 + d ) 2 (1 + d) 3  1 +d     i =1 (1 + d) 1 1 1− 1− 3 1 1 (1 + d) (1 + d) 3 1 − (1 + d) -3 =Ax =Ax =Ax .76 (lei ) 0.241.000 8.000 = 14 .76 6.76 2.000 lei pe termen de 2 ani.868.890.76 21.65 9.241.000 1 14.65 2.4212963 Dobânda anuală se determină prin aplicarea cotei de 20% asupra sumei de rambursat din împrumutul acordat .241.63 11.241.868.11 4. cu o dobândă anuală de 30%.725.24 2 14. O societate comercială acordă unui terţ un împrumut de 200.76 8.351.373.(1 + 20%) Sx d 30 .868.

000 USD x 20% x 2. R6. Acordarea prin virament bancar a împrumutului Înregistrarea dobânzii cuvenite în primul an dar neîncasate Încasarea dobânzii restante Încasarea dobânzii din anul al 2-lea Rambursarea împrumutului 2673 2674 5121 5121 5121 = = = = = 5121 763 2674 763 2673 200. În anul restituirii împrumutului cursul valutar este de 2. Împrumutul se restituie în două tranşe egale la sfârşitul fiecărui an.000 6. Dobânda anuală este 20%. O societate comercială acordă unui terţ un împrumut pe termen de 3 ani în valoare de 1. Încasarea dobânzii la cursul de 2.400 100 8.35 lei/USD.3 lei/USD.000 50. Să se înregistreze în contabilitate următoarele operaţii: . Dobânda se încasează la începutul anului următor când cursul valutar este de 2.500 2.000 60.4 lei/USD = 480 lei) Actualizarea împrumutului la sf. Acordarea împrumutului prin bancă (1.000 7.000 USD la cursul de 2. ex fin.4 lei/USD.000 200. Acordarea împrumutului prin bancă Încasarea dobânzii în primul an.000 50. când se încasează şi dobânzile anuale. Ulterior filiala a intrat în stare de faliment şi ca urmare nu s-au mai încasat rata din anul al doilea şi dobânda aferentă.000USD x 2.5 lei/USD: 2678 2679 2678 % 5124 665 5124 = = = = = 5124 763 765 2679 % 2678 765 2.000 60. La sfârşitul primului an cursul dolarului (în funcţie de care se calculează şi dobânda) este de 2.000 20.300 480 100 480 470 10 2. R7.000 60.000 10.000 lei pe o durată de 2 ani cu o dobândă preferenţială de 20% pe an. Rambursarea primei rate a împrumutului Dobânda cuvenită în anul al doilea: Includerea la pierderi a dobânzii nerecuperate Includerea la pierderi a ratei nerecuperate 2671 5121 5121 2672 663 663 = = = = = = 5121 763 2671 763 2672 2671 100.R5. care se trec la pierderi.3lei/USD) Înregistrarea dobânzii de încasat la sfârşitul anului (1. O societate comercială acordă unei filiale din cadrul grupului un împrumut de 100. la cursul de 2. calculată anual şi nu se capitalizează.000 10.5 lei/ USD.35 lei/USD Restituirea împrumutului la scadenţă.

. Ulterior se restituie în numerar o parte din garanţie în sumă de 1.valoarea contabilă a utilajului adus ca aport la capitalul societăţii Cibinium S. cu încasare ulterioară prin virament bancar. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societăţi X şi Y. Dobânda anuală bonificată de bancă (la sfârşit de an) este de 10%. R9.000 Vânzarea titlurilor de participare Scoaterea din evidenţă a titlurilor vândute Încasarea prin bancă a contravalorii titlurilor vândute b) În contabilitatea societăţii „Y”: Subscrierea capitalului Recepţia utilajului adus ca aport Regularizarea capitalului social 10. Se consideră următoarele date: .000 1.000 50.000 10.Societatea comercială „X” S. Ulterior societatea „X” vinde titlurile de participare (acţiunile) deţinute la societatea „Y” la preţul de 70.000 15.000 lei.000 60.000 lei.000 10.000 lei.000 45.000 70.A. De asemenea societatea constituie la Banca Transilvania un depozit la termen.000 lei.000 60.valoarea de aport: 60. participă cu un aport în natură la capitalul societăţii Cibinium S.valoarea nominală totală a acţiunilor emise de societatea „Y” în schimbul utilajului: 45. .000 x 10% = 4.000 70.: 60.A. Societatea Danubius S. R8. în valoare de 10. Depunerea garanţiei Restituirea unei părţi din garanţia depusă Constituirea depozitului Încasarea dobânzii anuale în contul curent al societăţii (10. depune prin virament bancar o garanţie la ROMGAZ în sumă de 8.000 9. .000 lei. Societatea „X” participă cu un aport în natură la capitalul societăţii „Y”.000 lei.000 50.000 1.000.000 45.A..000 60.000 10.000 lei) 2678 5121 2678 5121 = = = = 5121 2678 5121 763 8. a) În contabilitatea societăţii „X”: Aportul în natură la capitalul societăţii „Y” % 2813 261 261 461 % 1068 6583 5121 456 2131 1011 = = = = = = = = 2131 1068 7583 261 461 % 1011 1043 456 1012 80.A.valoarea contabilă a utilajului adus ca aport: 80. . pe doi ani. Se consideră următoarele date: .000.000 30.amortizarea cumulată: 30.000.

valoarea de aport: 30.000 10.400 lei): Lichidarea depozitului în devize 2678 5121 5121 5124 = = = = 5124 763 763 % 2678 765 23. iar la sfârşitul celui de al doilea an cursul valutar este de 2.000 30.500 lei): Încasarea dobânzii aferente celui de al doilea an (10.000 lei.4 lei/USD = 2. Se achiziţionează 1.4 lei/USD.000 20.000 23..000 32.000 30.3 lei/USD.A.5 lei/USD. La sfârşitul primului an cursul este de 2.000 USD la cursul de 2.000 20.000 lei.000 USD x 10% x 2.000 de acţiuni cu preţul de 20 lei/bucata în scopul obţinerii de dividende anuale. Varianta I: Aportul în natură la capitalul societăţii Cibinium Vânzarea titlurilor de participare Scoaterea din patrimoniu a titlurilor vândute Încasarea Varianta II: Aportul în natură la capitalul societăţii Cibinium % 2813 261 1068 461 6583 5121 % 2813 261 6583 461 6583 5121 = 2131 = = = = 7583 % 261 1068 461 2131 60.000 10.000 32. Constituirea depozitului Încasarea dobânzii aferente primului an (10.000 1. la preţul de 32. .000 USD x 10% x 2.A. Se constituie un depozit bancar pe o perioadă de 2 ani în valoare de 10.amortizarea cumulată: 20. Plata se face cu ordin de plată. La scadenţă depozitul se lichidează. Să se înregistreze aceste operaţii în contabilitatea societăţii Cibinium S.000 32.000 12.400 24. La sfârşitul anului se constată că a scăzut cursul acestor .5 lei/USD = 2.000 Vânzarea titlurilor de participare Scoaterea din patrimoniu a titlurilor vândute Încasarea contravalorii titlurilor vândute = = = 7583 261 461 11.A.000 30. Dobânda calculată şi încasată în lei la sfârşitul fiecărui an este de 10%.000 32. Ulterior societatea Danubius S. R11. R10. vinde titlurile de participare (acţiunile) deţinute la societatea Cibinium S.000 lei.000 2.000 40.000 10.500 2.000 30.000 60. cu încasare prin ordin de plată.

Achiziţionarea acţiunilor Plata acţiunilor Constituirea unei ajustări pentru deprecierea acţiunilor Majorarea ajustării pentru deprecierea acţiunilor Vânzarea a 200 de acţiuni Scoaterea din evidenţă a acţiunilor vândute Anularea ajustării aferent acţiunilor vândute (20%x3.000) 265 269 6863 6863 5311 6583 296 = = = = = = = 269 5121 296 296 7583 265 7863 20. când se vând în numerar 200 de acţiuni.000 3.000 600 .000 1.000 20.acţiuni la 18 lei/bucata.000 2. La sfârşitul anului următor cursul este de 17 lei/bucata. R12.400 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful