innovatief informatiemanagement rik maes

The world afaf ter midnight The world

complexiteit oplossend vermogen

tijd

overal en altijd

informatie ? ?

pro? jecten alignment
?

business
bottom-up en outside-in

ICT
persoonlijk en vanzelfsprekend

Meervoudig organiseren

Shigeo Fukuda

De wereld ‘onder de streep’

methoden structuren weten functies

processen causale relaties modellen systemen data

intenties emoties ervaren

relaties interpretaties ideeën

informatie

betrokkenheid

betekenisgeving

Informatiemanagement ‘boven de streep’
richten

inrichten

verrichten

‘busy’ness

i/c

technologie

information governance

corporate governance

I(C)T governance

eren informeren
pireren informeren inspi
inspireren informeren inspireren
informeren inspireren
informeren inspireren
informeren
inspireren
informeren

rmeren inspireren informeren

reren informeren

informeren ins

inspireren

mereninspir

informeren

inspireren infor

informeren inspireren

inspireren informeren inspireren info

Informeren
structuur voorschrijvend, standaardiserend normen bindend, materialiserend identiteit bevorderend organisaties, systemen eenduidig beheersen van het onverwachte overdaad: stilstand ideaal: inspireren middels ordening

Inspireren
betekenis interpreterend, verkennend waarden innoverend, disruptief identiteit in vraag stellend ideeën, merken meerduidig verwelkomen van het onverwachte overdaad: chaos ideaal: vormen middels ideeën

Resultaat = inhoud x vorm

“De dag dat ik dit begrijp, hebben we de oorlog gewonnen”(Amerikaanse generaal bij presentatie)

Een eclectische benadering
Design benaderingen, o.a. IDEO en d.school Soft Systems Methodology Appreciative Inquiry Action Research Theory U Naturalistic Inquiry Contextual Inquiry Vision Deployment Matrix

Koen Vanmechelen, The Cosmopolitan Chicken Project

Reële wereld

Voelbare

Haalbare

Ideële wereld

Denkbare

Maakbare

Voelbaarheid
•  observeren •  participeren / engageren •  holistisch / empatisch inleven •  stimuleren van verschillende meningen en dialoog •  uitstellen van eigen opinie en oordeel •  achterhalen van alle betrokkenen •  contextualiseren •  NIET : •  problemen oplossen •  oplossingswegen definiëren

Voelbaarheid
de conversatie 1. Wat ? 2. Hoe ? 3. Wie ? 4. Waarom ? 5. Waartoe ?

Denkbaarheid
•  associëren •  ideeën genereren •  vergroten van de innovatieruimte •  ‘spelen’ voorbij het vanzelfsprekende •  ‘blue sky’ denken •  toevallige paden verkennen •  divergerend denken

Maakbaarheid
•  prototyping voor: •  exploreren van mogelijkheden •  testen •  inspireren •  winnen van betrokkenheid •  snel te falen •  uitproberen van bruikbaarheid •  voorbereiden van de oplossing •  testen

Haalbaarheid

•  ‘verkopen’ van de oplossing middels verhalen etc. •  gedeeld beeld rond de oplossing genereren •  realiseren, implementeren en operationaliseren •  letten op schaalbaarheid

Netwerken

Haalbaar

Experimenteren

Maakbaar

Associëren

Denkbaar

Observeren

Voelbaar

In vraag stellen–nieuwsgierigheid

De pyramide van Gary Hamel

De EMIM informatiemanager

•  strategisch

gesprekspartner

•  ‘thought leader’ •  ‘reflective learner’

www.rikmaes.nl maestro@uva.nl @hoogleerling _______ www.ienm.nl @twEMIM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful