You are on page 1of 40

2008-04-29 Bilaga 1

Bilaga bergrum. Bilder, kartor, beskrivningar, statusbedömningar och kontorets förslag till framtida förvaltning.
7. Rålambshovsvägen mittemot nr 40-42

Beskrivning Yta: 209 kvadratmeter. Outhyrt. Svårt att hyra ut p.g.a. läget i parkmark utan körväg. Statusbedömning Anläggningen har låg potential. Status 3. Anläggningen är skyddsrumsklassad. Kontorets förslag Kontoret kommer att i samråd med Statens Räddningsverk undersöka möjligheterna at avveckla anläggningen. Om inte det går kommer kontoret att undersöka om det går att hyra ut.

1

8. Hälsingehöjden, Frejgatan 60

Beskrivning Yta: 180 kvadratmeter. Uthyrt till musikstudio. Ingång genom gångtrappa. Statusbedömning Bergrummet har viss potential. Status 2. Anläggningen är skyddsrumsklassad. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Nuvarande hyra är låg. Kontoret kommer att undersöka möjligheterna till att utveckla lokalen för att få en bättre hyra.

2

9. Kungsholmsklippan, Kungsholmsgatan 5

Beskrivning Yta: 188 kvadratmeter. Uthyrt till cykellager. Körbart fram till ingången. Statusbedömning Anläggningen har god potential med bra läge och tillgänglighet. Status 1. Anläggningen är skyddsrumsklassad. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning med inriktning på att undersöka möjligheterna till att utveckla lokalen för att få bättre hyra.

3

10. Olof Dahlins väg mittemot nr 12.

Beskrivning Yta: 210 kvadratmeter. Uthyrt till grossistlager/frysrum. Överlag dåligt berg men p.g.a. att det är en nedfryst lagerlokal är risken för vattenläckage och ras låg. Statusbedömning Anläggningen har låg potential. Den är inte skyddsrumsklassad. Status 3. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Möjligheterna till avyttring ska undersökas.

4

Statusbedömning Anläggningen har god potential. Dala gatan/ Norra stationsgatan. Outhyrt.11. Tillfart via parkväg. Möjligheterna till uthyrning ska undersökas. Kontorets handlingslinje Fortsatt förvaltning. Ingång från N:a stationsgatan under Rödabergsskolan Beskrivning Yta: 184 kvadratmeter. Status I. Anläggningen är skyddsrumsklassad. 5 . S:t Eriksparken.

Kontorets förslag Fortsatt förvaltning.Tegnergatan . Uthyrt till förråd/snickeri. Möjligheterna till utveckling och därmed bättre hyra ska undersökas. Status I. Statusbedömning Anläggningen har god potential. Den är skyddsrumsklassad. Torsgatan under Barnhusbron Beskrivning Yta: 184 kvadratmeter.12. 6 .

Statusbedömning Anläggningen har god potential. anläggningen är skyddsrumsklassad. Möjligheterna till utveckling och bättre hyra ska undersökas. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Uthyrt till musikstudio.Tegnérlunden. Tegnérgatan 2 Beskrivning Yta: 180 kvadratmeter. Status I.13. 7 .

Status I. Kund finns. Statusbedömning Anläggningen har god potential. 8 . Kontorets handlingslinje Anläggning ska hyras ut. Outhyrt. Den är skyddsrumsklassad.14. Torsgatan mittemot 31 /Vasaparken Beskrivning Yta: 207 kvadratmeter.

Kan hyras ut. Krånglig infart mellan hyreshus och över parkväg. Outhyrt. Roslagsgatan ingång via parkväg Beskrivning Yta: 180 kvadratmeter. Vanadislunden.15. Statusbedömning Anläggningen har viss begränsad potential. 9 . Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Den är skyddsrumsklassad. Status II.

Status I. En möjlighet kan vara IT-hall eller dylikt. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna till utveckling av lokalerna.16 och 36. Sveavägen Beskrivning Yta: 200 +200 kvadratmeter. Dessa två enheter har förbindelse emellan varandra. 10 . Vanadislunden. Är outhyrda. Den ena enheten är skyddsrumsklassad. Kan hyras ut. Statusbedömning Dessa två enheter har god utvecklingspotential.

Ingång mittemot Verdandigatan nr 3. Kontoret söker lämplig hyresgäst. Outhyrt. Verdandigatan. Beskrivning Yta: 100 kvadratmeter. Statusbedömning Anläggningen har god potential. Ingång direkt i berg. Status 1. 11 . Kontorets förslag Kan hyras ut. Den är skyddsrumsklassad.17. Körbart till ingången.

a. Ingång över park.a. läget i parkmark. 12 . Uthyrt till lager. Inför ställningstagande till fortsatt hantering ska anläggningen besiktigas. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Den är skyddsrumsklassad. Floras Kulle Karlavägen vid Sturegatan. Status 3.g. svårigheter att komma i kontakt med hyresgästen. Beskrivning Yta: 180 kvadratmeter. Statusbedömning Anläggningen ej besiktigad p. Anläggningen bedöms ha låg potential p.18.g.

13 . Vallhallavägen mittemot 2-16 Beskrivning Yta: 200 kvadratmeter. Statusbedömning Ombyggd transporttunnel till T-banan. Outhyrt. Svår att hyra ut. Status 3. Anläggningen är skyddsrumsklassad. Kontorets förslag Kontoret kommer att i samråd med Statens räddningsverk undersöka möjligheterna att avveckla anläggningen.19.

Uthyrt till musikstudio. T-baneingång Skanstull Beskrivning Yta: 200 kvadratmeter. Den är skyddsrumsklassad. Om inte det går kommer kontoret att undersöka om det går att avyttra anläggningen. Kontorets förslag Kontoret kommer att i samråd med Statens räddningsverk undersöka möjligheterna att avveckla anläggning. Allhegonagatan.20. 14 . Status 3. Statusbedömning Anläggningen har låg potential.

21. Status 2. Den är skyddsrumsklassad. Används av brandförsvaret/hemvärnet. Statusbedömning Anläggningen har viss potential. Folkskolegatan. 15 . Långholmsgatan Beskrivning Yta: 180 kvadratmeter. Kontorets förslag Fortsatt uthyrning till brandförsvaret/hemvärnet om behov finns. I annat fall sökes ny hyresgäst.

Beskrivning Yta: 200 kvadratmeter. Hyrs ut till musikstudio. Status 3. 16 . Den är skyddsrumsklassad. ingång genom fastighet. Krånglig entré genom annan fastighet. Statusbedömning Bergrummet har låg potential. Kontorets förslag Kontoret ska undersöka möjligheterna till avyttring eventuellt till fastighetsägaren.22. Hornsgatan 91. Gemensam ingång till fastighetens skyddsrum. I annat fall fortsatt förvaltning.

Status 2. Kolargatan Beskrivning Yta: 160 kvadratmeter.23. Den är skyddsrumsklassad. 17 . Uthyrt till förråd. Statusbedömning Anläggning har viss potential. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Möjligheter till hyreshöjande åtgärder finns. Bra entré.

Personskyddet (200 kvm) som hyrs ut till förråd är skyddsrumsklassat. fordonsskyddet (720 kvm). Statusbedömning Nuvarande hyresgäst investerar i ombyggnad till datacenter av f. 18 . Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Beskrivning Yta: 200 + 720 kvadratmeter. Uthyrt till dataföretag. Renstiernasgatan mittemot nr 36 -38. Ombyggnad pågår till datacenter och serverhall.d.24 och 43. Status 3.

Kontorets förslag Kontoret avser att i samråd med räddningsverket undersöka möjligheterna till avveckling. Om inte det går söker kontoret efter möjlig hyresgäst. Erstaklippan. Dålig åtkomst med ingång mot Stadsgårdsleden.25. Beskrivning Yta: 304 kvadratmeter. Den är skyddsrumsklassad. Statusbedömning Anläggningen har låg potential. Ingång från stadsgårdsleden. Ouhyrt. 19 .

Beskrivning Yta: 160 kvadratmeter. Kontorets förslag Kontoret avser att undersöka möjligheterna till avveckling eller avyttring av anläggningen. Den är inte skyddsrumsklassad. Outhyrt. Söder Mälarstrand. Vatten rinner utmed bergväggarna. 20 . Statusbedömning Anläggningen har låg potential.26. Status 3.

Statusbedömning Anläggningen har viss potential. 21 . Ingång via trappa i två plan. Beskrivning Yta: 174 kvadratmeter. Skaraborsgatan 7. Den är skyddsrumsklassad.27. Status 2. Kontorets förslag Kontoret avser att undersöka möjligheterna att avyttra anläggningen. Om inte det går undersöka om det genom om det går att utveckla lokalen för att få en bättre hyra. Ingång genom fastighet. Outhyrt.

Timmermansgatan 8 Beskrivning Yta: 245 kvadratmeter. Statusbedömning Anläggningen har viss potential. Uthyrt till förråd.28. Möjligheterna till standardhöjande eller annan verksamhet ska undersökas. 22 . Uthyrt till riksdagen. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Status 2. Den är skyddsrumsklassad.

Tjärhovsplan. Status 3. Om inte det går fortsatt förvaltning. Statusbedömning Fortsatt förvaltning. Anläggningen är skyddsrumsklassad. 23 .29. Ingång genom garage. Beskrivning Yta: 210 kvadratmeter. Uthyrt till vinkällare. Kontorets förslag Kontoret ska undersöka möjligheterna till avyttring.

24 . Uthyrt till däckfirma. Den är inte skyddsrumsklassad. Om inte det går fortsatt förvaltning.31. Status 1. Luxgatan mittemot nr 23 Beskrivning av anläggningen Yta: 800 kvadratmeter. Bergrummet är körbart ca 3-3. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna att i samråd med parkeringsbolag utveckla anläggningen.5 meter. Dåligt berg som behöver besiktigas. Statusbedömning Anläggning med god potential i form av rejäla utrymmen.

Den är inte skyddsrumsklassad. 25 . Status 2.32. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna att avyttra anläggningen genom försäljning. Uthyrt till musikstudio. Statusbedömning Anläggningen har viss potential. Om inte det går fortsatt förvaltning. Liljeholmsvägen Beskrivning Yta: 210 kvadratmeter.

Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna till avyttring genom försäljning alternativt om det går hyra ut anläggningen. 26 . Beskrivning Yta: 200 kvadratmeter. Sörgårdsvägen mittemot nr 20. Spånga. Ej skyddsrumsklassad.33. Bra läge. Status 2. Outhyrt. Statusbedömning Anläggningen har viss potential.

Statusbedömning Anläggningen har låg potential. Bolindersplan.34. Status3. Beskrivning Yta: 200 kvadratmeter. Om inte det går fortsatt förvaltning. Ombyggd transporttunnel. Den är skyddsrumsklassad. 27 . Ombyggd transporttunnel till T-banan. Kontorets förslag Kontoret kommer att i samråd med Statens Räddningsverk undersöka möjligheterna att avveckla skyddsrummet. Outhyrt.

Status 2.fordonsskydd 487 och personskydd 288 kvadratmeter.d. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning. Liljan Beskrivning Yta: F. Brommaplan. 28 . Personsskyddet är klassat som skyddsrum medan fordonsskyddet inte är det. Statusbedöming Anläggningen har viss potential.35. Fordonsskyddet uthyrt till Ergoscandia Line och personskyddet till Stokab.

Status 3. Om inte det går kommer kontoret söka avyttra anläggningen. Den är inte skyddsrumsklassad. Kvickentorpskolan. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna att sälja eller hyra ut anläggningen till Kvickentorpsskolan. 29 . Outhyrt. Statusbedömning Anläggningen har låg potential. Ingång sker genom trappa med plåtbeklädd lucka. Beskrivning Yta: 130 kvadratmeter.37.

30 . Ligger under Vällingby sporthall. Status 3. Outhyrt. Abiskogatan Beskrivning Yta: 173 kvadratmeter. Vällingby sporthall. Nedgången i trappa via betongöverbyggd parkeringsyta. Ej klassat som skyddsrum.38. Statusbedömning Låg potential. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna att hyra ut eller försälja lokalen.

Bäckvägen Beskrivning Yta: 487 kvadratmeter fordonsskydd och 250 kvadratmeter personskydd. Personskyddet uthyrt till Stokab. Fordonsskyddet outhyrt. Status 3. Personskyddet är skyddsklassat och fordonsskyddet är det ej. Möjligheten till avyttring ska undersökas. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning.39. 31 . Statusbedömning Anläggningen har låg potential.

Om inte det går kan anläggning avvecklas. Johanneshov. Ingång i parkmark. Arenavägen Beskrivning Yta: 175 kvadratmeter. Outhyrt. 32 . Statusbedömning Anläggning med låg potential.40. Ej klassat som skyddsrum. Betongbunker. Status 3. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna att hyra ut eller sälja anläggningen.

d. Statusbedömning Anläggning har god potential och kan utvecklas.d. 33 . Status 1. garage. personskydd 250 kvadratmeter. Kronobergsgatan 2 Beskrivning Yta: 487 kvadratmeter f.40. Kontorets förslag Kontoret kommer att i samråd med parkeringsbolag undersöka möjligheterna att utveckla anläggningen. Anläggningen är inte skyddsrumsklassad. Personskyddet ej uthyrt. fordonsskydd och f. Fordonsskyddet är uthyrt till en garageförening.

Kontorets förslag Fortsatt förvaltning med nuvarande hyresgäster. Skeppargatan 62 Beskrivning Yta: Fordonsskydd 487 kvadratmeter. Personskyddet uthyrt till Stokab och fordonsskyddet disponeras av brandförsvaret. Statusbedömning Anläggningen kan möjligen utvecklas men nuvarande hyresgäst har behov av lokalen. Status 3.42. Körbar infart i transsporttunnel till tunnelbanan. personskydd 328 kvadratmeter. 34 .

Beskrivning Yta: 175 kvadratmeter.44.Ej skyddrumsklassad. 35 . Stureby. Statusbedömning Anläggning som ligger i parkmark kan svårligen hyras ut. Bastuhagsvägen. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna att avveckla anläggningen. Outhyrt. Ingång via dörr och trappa i betongöverbyggnad.. Status 3.

Anläggningen är identiskt utformad som anläggningen Vargen i Lissma i Huddinge kommun. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheterna att hyra ut alternativt avyttra anläggningen.d. Anläggningen kan sättas igång med en 2-3 dagars förberedelse. Sollentuna. Anläggningen ägs av fastighetsnämnden men ligger på mark som ägs av Sollentuna kommun. F. Skälet till detta är att krigsledningen skulle kunna flyttas mellan anläggningarna om så var nödvändigt i en krigssituation. radiokommunikations. televäxel-.45. Anläggningen är inte skyddsrumsklassad. Statusbedömning Anläggningen har getts en låg potential. Elefanten Bäckvägen Edsberg. 36 . status 3 på grund av svårigheterna att finna lämplig hyresgäst. Beskrivning Yta: 3 300 kvadratmeter. Ledningscentralen var tänkt att inrymma stadens ledningsfunktioner i händelse av krig. Anläggningen togs ur drift 1997 och har sedan dess stått outhyrd. Och inrymmer sambandscentral-.matsalsoch logiutrymmen. ledningscentral byggd under åren 1977-78.

46. Anläggningen är identisk med Elefanten i Sollentuna.d. Den ligger på mark som fastighetsnämnden äger. Outhyrt. Statusbedömning Anläggningen har getts en låg potential. Kontorets förslag Kontoret kommer att undersöka möjligheten att hyra ut alternativt avyttra anläggningen. status 3 på grund av svårigheterna att finna lämplig hyresgäst. ledningscentral. 37 . F. Anläggningen är inte skyddsrumsklassad. Vargen Lännavägen i Lissma i Huddinge Beskrivning Yta: 3 300 kvadratmeter.

Uthyrt till segelsällskap som förråd. 38 . Pumpstation Brunnsviken. Beskrivning Yta: 30 kvadratmeter. Statusbedömning Låg potential. Status 3.47. Kontorets förslag Kan rivas om inte hyresintäkterna täcker kostnaderna. Ej skyddsrumsklassad. Roslagstull.

Klotterutsatt. Statusbedömning Svår att hyra ut. Kontorets förslag Kontoret undersöker möjligheterna att avveckla anläggningen.48. Status 3. Pumpstation Söder Mälarstrand. Används inte. Ej skyddsrumsklassad. 39 . Beskrivning Yta: 30 kvadratmeter. Outhyrt.

Ej skyddsrumsklassad.49. Radiolänkstation. Beskrivning Yta 200 kvadratmeter. Disponeras av brandförsvaret. Statusbedömning Nuvarande användning nödvändig för brandförsvaret. Ekholmsvägen Skärholmen. Kontorets förslag Fortsatt förvaltning Slut 40 .