You are on page 1of 6

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 113

για το τετράδιο:
ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ OHM
Σελίδα 3.

Να περιγράψεις τι νοµίζεις ότι συµβαίνει στην ένταση του ρεύµατος που διαρρέει
έναν αντιστάτη όταν διπλασιαστεί η τάση στα άκρα του.
……………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………….……………………………………………………
………………………………………………………........................................………………….

Έργο ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ/ Χρυσαλλίδες, Γ΄ ΚΠΣ
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ.

Σελίδα 1 από 6

ΑΜΑΠ: Φύλλο Εργασίας για το τετράδιο «Νόµος του Ohm»

Σελίδα 5.

Στην παραπάνω εικόνα φαίνεται ένα στιγµιότυπο του applet διερεύνησης του νόµου
του Ohm.
Κάνε κλικ επάνω στον αντιστάτη και µετακίνησε το δροµέα στο δεξί µέρος της οθόνης
ώστε να αλλάξει η τιµή του. Ποιες είναι οι ενδείξεις του αµπεροµέτρου και του
βολτοµέτρου;
……………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
…………………....................................................................................………………….

Συµφωνούν οι ενδείξεις αυτές µε το νόµο του Ohm;
……………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………...............................................................
…………………………………………………………………………………………………………....

Σελίδα 2 από 6

Έργο ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ/ Χρυσαλλίδες, Γ΄ ΚΠΣ
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ.

ΑΜΑΠ: Φύλλο Εργασίας για το τετράδιο «Νόµος του Ohm»

Σελίδα 6.
Να καλέσεις το εικονικό εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων
Περιγραφή της άσκησης
Στην άσκηση αυτή θα µελετήσεις τη µεταβολής της έντασης του ρεύµατος που διαρρέει
έναν αντιστάτη όταν εφαµόζονται διάφορες τιµές τάσης στα άκρα του.
Για το σκοπό αυτό:
- θα συνθέσεις την εικονική πειραµατική διάταξη µε µπαταρία, αντιστάτη, βολτόµετρο και
αµπερόµετρο.
- θα µεταβάλλεις την τιµή της τάσης της πηγής στο κύκλωµα.
- θα µετρήσεις και θα καταγράψεις την τιµή του ρεύµατος και της τάσης του αντιστάτη.
- θα µεταφέρεις τις µετρήσεις σου στο χώρο εργασίας και θα τις παραστήσεις γραφικά.
- Από τη γραφική παράσταση θα υπολογίσεις την τιµή της αντίστασης του αντιστάτη.
∆ραστηριότητες
Κατασκεύασε στο εικονικό εργαστήριο την ακόλουθη διάταξη :

Έργο ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ/ Χρυσαλλίδες, Γ΄ ΚΠΣ
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ.

Σελίδα 3 από 6

ΑΜΑΠ: Φύλλο Εργασίας για το τετράδιο «Νόµος του Ohm»

• Η διάταξη του σχήµατος κατασκευάζεται στο εικονικό εργαστήριο ακολουθώντας τα
παρακάτω βήµατα:
-

Τοποθέτησε µία πηγή τάσης πιέζοντας το εικονίδιο

. Επέλεξε την πηγή τάσης

(µπαταρία) και την κυλινδρική λεπτή µπαταρία. Κάνε κλικ ανάµεσα σε δύο οπές
και η πηγή εµφανίζεται συνδεδεµένη ανάµεσα σε αυτές τις δύο οπές.
-

Κάνε διπλό κλικ πάνω στην πηγή και στο παράθυρο που εµφανίζεται ρύθµισε την
τιµή της τάσης σε 1,00 V.

-

Τοποθέτησε έναν αντιστάτη πιέζοντας το εικονίδιο

. Επέλεξε τον αντιστάτη και

τιµή αντίστασης ίση µε 3Ω. Με κλικ ανάµεσα σε δύο οπές τοποθέτησέ τον όπως
φαίνεται στο σχήµα της πειραµατικής διάταξης.
-

Τοποθέτησε ένα ιδανικό αµπερόµετρο πιέζοντας το εικονίδιο

. Επέλεξε το

αµπερόµετρο και κάνε κλικ για να το τοποθετήσεις όπως φαίνεται στο σχήµα της
διάταξης.
-

Τοποθέτησε ένα ιδανικό βολτόµετρο πιέζοντας το εικονίδιο

. Επέλεξε το

βολτόµετρο και κάνε κλικ για να το τοποθετήσεις όπως φαίνεται στο σχήµα της
διάταξης.
-

Τοποθέτησε συνδέσµους πιέζοντας το εικονίδιο

. Επέλεξε κάθε φορά τον απλό

σύνδεσµο και κάνε κλικ για να τους τοποθετήσεις στη σωστή θέση σύµφωνα µε την
εικόνα της πειραµατικής διάταξης.
• Πίεσε το πλήκτρο εκτέλεσης.
• Κάνε διπλό κλικ στο αµπερόµετρο και κατέγραψε την ένδειξή του στην πρώτη σειρά του
παρακάτω πίνακα.

Σελίδα 4 από 6

Έργο ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ/ Χρυσαλλίδες, Γ΄ ΚΠΣ
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ.

ΑΜΑΠ: Φύλλο Εργασίας για το τετράδιο «Νόµος του Ohm»

Τάση πηγής (V)

Ένταση (Α) Τάση αντιστάτη(V)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

• Με διπλό κλικ στο βολτόµετρο δες και κατέγραψε στην πρώτη σειρά του παραπάνω
πίνακα και την ένδειξη του βολτοµέτρου
• Πίεσε το πλήκτρο διακοπής της εκτέλεσης.
• Κάνε διπλό κλικ στην πηγή και ρύθµισε την τάση της στα 2,00 V.
• Πίεσε το πλήκτρο εκτέλεσης και κατέγραψε στον παραπάνω πίνακα τις ενδείξεις του
αµπεροµέτρου και του βολτοµέτρου.
• Επανέλαβε τη διαδικασία και για τις υπόλοιπες τιµές τάσεων της πηγής του παραπάνω
πίνακα.
• Πως µεταβάλλεται η ένταση του αντιστάτη όσο αυξάνεται η τάση στα άκρα του;
……………………………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………
………………………………………………………...............................................................

• Να εξέλθεις από το εικονικό εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωµάτων και να εισέλθεις
στο Χώρο Μελέτης.
Έργο ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ/ Χρυσαλλίδες, Γ΄ ΚΠΣ
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ.

Σελίδα 5 από 6

ΑΜΑΠ: Φύλλο Εργασίας για το τετράδιο «Νόµος του Ohm»

• Να καλέσεις το εργαλείο γραφικών παραστάσεων κάνοντας κλικ στο εικονίδιο

.

• Να συµπληρώσεις τον πίνακα τιµών µε τα στοιχεία των στηλών 2 και 3 του πίνακα
µετρήσεών σου βάζοντας στον άξονα Χ τις τιµές της έντασης και στον άξονα Υ της
τιµές της τάσης. Κατασκευάζεται µία γραφική παράσταση των τιµών της τάσης σε
σχέση µε το ρεύµα που περνάει µέσα από τον αντιστάτη.
• Για να προσεγγίσεις τις µετρήσεις σου µε τη µέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων
επέλεξε τη γραµµική σχέση προσέγγισης.
• Τι µορφή έχει η γραφική παράσταση σου;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
• Τι τιµές έχουν οι συντελεστές της γραµµικής προσέγγισης των µετρήσεών σου;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
• Από τη µαθηµατική σχέση του νόµου του Ohm προκύπτει ότι ο συντελεστής Β
πρέπει να είναι ίσος µε το µηδέν. Συµφωνεί αυτό µε τις µετρήσεις σου;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
• Από τη µαθηµατική σχέση του νόµου του Ohm προκύπτει ότι η αντίσταση του
αντιστάτη που χρησιµοποίησες είναι ίση µε το συντελεστή A της γραµµικής σχέσης
προσέγγισης. Πόση είναι η αντίσταση του αντιστάτη που χρησιµοποίησες σύµφωνα
µε το νόµο του Ohm;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
• Συµφωνεί η τιµή αυτή µε την τιµή της αντίστασης που χρησιµοποίησες;
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Σελίδα 6 από 6

Έργο ΠΛΕΙΑ∆ΕΣ/ Χρυσαλλίδες, Γ΄ ΚΠΣ
ΕΑ.ΙΤΥ / Υπ.Ε.Π.Θ.