You are on page 1of 3

CO KAŻDY POWINIEN WIEDZIEĆ O UNII EUROPEJSKIEJ ?

Cele lekcji : lekcja jest elementem projektu „Bliżej Europy”Dzięki uczestnictwu w lekcji uczniowie mają okazję poznać podstawowe informacje dotyczące Unii Europejskiej. Jednocześnie taka lekcja ma służyć kształtowaniu umiejętności wyszukiwania informacji ( w prasie, w internecie, wydawnictwach słownikowych ) i ich selekcji. Pomoce : plakat przedstawiający podział UE na trzy filary, odtwarzacz CD i płyta z nagraniem „Ody do radości”, flaga UE, ścienna mapa UE, monety euro i eurocenty, 6 instrukcji pracy grupowej, 6„Słowniczków europejskich”, zestawy krzyżówek dla uczniów ( po jednej kartce dla każdego ucznia ) Przebieg lekcji : 1. Wstęp – podanie tematu lekcji, poinformowanie uczniów o czym będzie lekcja oraz rozdanie Załączników nr 1 2. Krótki wykład prowadzących na temat historii UE,w trakcie którego asystent nauczyciela wskazuje na mapie ściennej państwa członkowskie UE oraz państwa, o które kolejno powiększała się ta organizacja. Również obecnych kandydatów do członkostwa. 3. Praca w grupach – prowadzący sprawdzają kto jest odpowiedzialny za pracę grupy 4. Prezentacje wyników pracy poszczególnych grup. 5. Prezentacja symboli Unii Europejskiej: a) flaga UE – To jest flaga europejska. Jest to symbol nie tylko Unii Europejskiej, ale również jedności i tożsamości
Europy w szerszym znaczeniu. Krąg złotych gwiazd reprezentuje solidarność i harmonię między narodami Europy. Liczba gwiazd nie jest związana z liczbą Państw Członkowskich. Gwiazd jest dwanaście, ponieważ liczba dwanaście jest tradycyjnie symbolem doskonałości, pełni i jedności. Dlatego też, flaga pozostaje jednakowa, bez względu na rozszerzenia UE .

b) Wspólna waluta – euro ( 1 euro = 100 eurocentów). Rozdanie przez asystenta grupom monet euro i eurocentów. c) Hymn UE - prezentacja nagrania. Jest to hymn nie tyle samej Unii Europejskiej co Europy w jej szerokim
znaczeniu. Melodia pochodzi z Dziewiątej Symfonii skomponowanej przez Ludwiga Van Beethovena w 1823. W końcowym fragmencie swojej symfonii, Beethoven umieszcza "Odę do radości" napisaną w 1785 roku przez Friedricha von Schillera. Poemat ten wyraża schillerowską idealistyczną wizję przedstawicieli rasy ludzkiej stających się dla siebie braćmi - wizję, którą podzielał Beethoven.

6. Rozdanie uczniom krzyżówek,Samodzielne rozwiązywanie i ew. pytania uczniów do prowadzących 7. Podanie prawidłowych rozwiązań krzyżówki wspólnie przez uczniów i prowadzących

ZAŁĄCZNIKI DO SCENARIUSZA LEKCJI Temat: Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej ? Nazwa Grupy: Parlament Europejski NSTRUKCJA PRACY GRUPOWEJ Grupa ma 3 min. na podział zadań – członkowie grupy muszą wyłonić osobę odpowiedzialną za realizację wszystkich zadań postawionych przed grupą. Na właściwą pracę grupową uczniowie mają czas 7 min. Wybrany „szef” zespołu musi zadbać o to, by - jedna osoba w odpowiednim momencie potrafiła wskazać na mapie ściennej odpowiednie państwo i miejscowość będącą siedzibą właściwej instytucji unijnej w trakcie, gdy kolega (koleżanka) będzie referować ustalenia na forum klasy - jedna osoba wyszukiwała potrzebne informacje w „Słowniczku...” i zapoznała z nimi pozostałych członków grupy - grupa z podanych informacji o przydzielonej jej instytucji wyodrębniła te, które są zadane grupie czyli siedziba instytucji ( miejsce pracy ), skład instytucji ( kto, ilu członków ), najważniejsze zadania - jedna osoba przygotowała się do zreferowania ustaleń grupowych całej klasie – to wystąpienie nie może trwać dłużej niż 2 min.. Wskazane jest, by każdą z czynności wykonywała inna osoba (oprócz zadania nr 3 )

Temat: Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej ? Nazwa Grupy: Komisja Europejska NSTRUKCJA PRACY GRUPOWEJ Grupa ma 3 min. na podział zadań – członkowie grupy muszą wyłonić osobę odpowiedzialną za realizację wszystkich zadań postawionych przed grupą. Na właściwą pracę grupową uczniowie mają czas 7 min. Wybrany „szef” zespołu musi zadbać o to, by - jedna osoba w odpowiednim momencie potrafiła wskazać na mapie ściennej odpowiednie państwo i miejscowość będącą siedzibą właściwej instytucji unijnej w trakcie, gdy kolega (koleżanka) będzie referować ustalenia na forum klasy - jedna osoba wyszukiwała potrzebne informacje w „Słowniczku...” i zapoznała z nimi pozostałych członków grupy - grupa z podanych informacji o przydzielonej jej instytucji wyodrębniła te, które są zadane grupie czyli siedziba instytucji ( miejsce pracy ), skład instytucji ( kto, ilu członków ), najważniejsze zadania - jedna osoba przygotowała się do zreferowania ustaleń grupowych całej klasie – to wystąpienie nie może

trwać dłużej niż 2 min.. Wskazane jest, by każdą z czynności wykonywała inna osoba (oprócz zadania nr 3 )
Temat: Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej ? Nazwa Grupy: Rada Europejska NSTRUKCJA PRACY GRUPOWEJ Grupa ma 3 min. na podział zadań – członkowie grupy muszą wyłonić osobę odpowiedzialną za realizację wszystkich zadań postawionych przed grupą. Na właściwą pracę grupową uczniowie mają czas 7 min. Wybrany „szef” zespołu musi zadbać o to, by - jedna osoba w odpowiednim momencie potrafiła wskazać na mapie ściennej odpowiednie państwo i miejscowość będącą siedzibą właściwej instytucji unijnej w trakcie, gdy kolega (koleżanka) będzie referować ustalenia na forum klasy - jedna osoba wyszukiwała potrzebne informacje w „Słowniczku...” i zapoznała z nimi pozostałych członków grupy - grupa z podanych informacji o przydzielonej jej instytucji wyodrębniła te, które są zadane grupie czyli siedziba instytucji ( miejsce pracy ), skład instytucji ( kto, ilu członków ), najważniejsze zadania - jedna osoba przygotowała się do zreferowania ustaleń grupowych całej klasie – to wystąpienie nie może

trwać dłużej niż 2 min.. Wskazane jest, by każdą z czynności wykonywała inna osoba (oprócz zadania nr 3 )

Temat: Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej ? Nazwa Grupy: Rada Unii Europejskiej NSTRUKCJA PRACY GRUPOWEJ Grupa ma 3 min. na podział zadań – członkowie grupy muszą wyłonić osobę odpowiedzialną za realizację wszystkich zadań postawionych przed grupą. Na właściwą pracę grupową uczniowie mają czas 7 min. Wybrany „szef” zespołu musi zadbać o to, by - jedna osoba w odpowiednim momencie potrafiła wskazać na mapie ściennej odpowiednie państwo i miejscowość będącą siedzibą właściwej instytucji unijnej w trakcie, gdy kolega (koleżanka) będzie referować ustalenia na forum klasy - jedna osoba wyszukiwała potrzebne informacje w „Słowniczku...” i zapoznała z nimi pozostałych członków grupy - grupa z podanych informacji o przydzielonej jej instytucji wyodrębniła te, które są zadane grupie czyli siedziba instytucji ( miejsce pracy ), skład instytucji ( kto, ilu członków ), najważniejsze zadania - jedna osoba przygotowała się do zreferowania ustaleń grupowych całej klasie – to wystąpienie nie może

trwać dłużej niż 2 min.. Wskazane jest, by każdą z czynności wykonywała inna osoba (oprócz zadania nr 3 )
Temat: Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej ? Nazwa Grupy: Trybunał Sprawiedliwości NSTRUKCJA PRACY GRUPOWEJ Grupa ma 3 min. na podział zadań – członkowie grupy muszą wyłonić osobę odpowiedzialną za realizację wszystkich zadań postawionych przed grupą. Na właściwą pracę grupową uczniowie mają czas 7 min. Wybrany „szef” zespołu musi zadbać o to, by - jedna osoba w odpowiednim momencie potrafiła wskazać na mapie ściennej odpowiednie państwo i miejscowość będącą siedzibą właściwej instytucji unijnej w trakcie, gdy kolega (koleżanka) będzie referować ustalenia na forum klasy - jedna osoba wyszukiwała potrzebne informacje w „Słowniczku...” i zapoznała z nimi pozostałych członków grupy - grupa z podanych informacji o przydzielonej jej instytucji wyodrębniła te, które są zadane grupie czyli siedziba instytucji ( miejsce pracy ), skład instytucji ( kto, ilu członków ), najważniejsze zadania - jedna osoba przygotowała się do zreferowania ustaleń grupowych całej klasie – to wystąpienie nie może

trwać dłużej niż 2 min.. Wskazane jest, by każdą z czynności wykonywała inna osoba (oprócz zadania nr 3 )
Temat: Co każdy powinien wiedzieć o Unii Europejskiej ? Nazwa Grupy: Trybunał Obrachunkowy NSTRUKCJA PRACY GRUPOWEJ Grupa ma 3 min. na podział zadań – członkowie grupy muszą wyłonić osobę odpowiedzialną za realizację wszystkich zadań postawionych przed grupą. Na właściwą pracę grupową uczniowie mają czas 7 min. Wybrany „szef” zespołu musi zadbać o to, by - jedna osoba w odpowiednim momencie potrafiła wskazać na mapie ściennej odpowiednie państwo i miejscowość będącą siedzibą właściwej instytucji unijnej w trakcie, gdy kolega (koleżanka) będzie referować ustalenia na forum klasy - jedna osoba wyszukiwała potrzebne informacje w „Słowniczku...” i zapoznała z nimi pozostałych członków grupy - grupa z podanych informacji o przydzielonej jej instytucji wyodrębniła te, które są zadane grupie czyli siedziba instytucji ( miejsce pracy ), skład instytucji ( kto, ilu członków ), najważniejsze zadania - jedna osoba przygotowała się do zreferowania ustaleń grupowych całej klasie – to wystąpienie nie może

trwać dłużej niż 2 min.. Wskazane jest, by każdą z czynności wykonywała inna osoba (oprócz zadania nr 3 )