You are on page 1of 42

1

Melyikb6l van tatbb? AllatlOl vagy niiv6nyb6l? Szinezzl

2 Mib6l van kevesebb? Gyiimiilcsb6l vagy ziilds6gb6l? Szinezz!

,'tt ,""""
Melyikb6l mennyit tal6ltel? Raizoli annyi szivecsk6t!

3 Mib6l van ugyanannyi? Szinezd ki, amib6l ugyanannyi van!

Mefyikb6l h6ny darab van? Rajzolj annyi lufit!

ah5ny formit l6tsz a k6pen! A k6peket is szinezd ki! ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo ooooooo .4 Szinezz ki annyi karikit.

5 Rajzolj a korongoknak megfelel6en! loool t.r-lo E-l ry I loor ol lo / ffi_l I F-.r-l .

amib6l egyet l5tsz a k6pen! 1 o 00 ooo 0 fl il .Szinezd ki azokat a t6rgyakat.

7 Rajzolj minden h6romsziigbe egy almit! H6ny form5t l6tsz a k6peken? ird le sz5mmal! .

I Szinezd ki azt a formSt. amib6l kett6 van a k6pen! .

9 Rajzolj minden n6gyzetbe k6t kesztyiit! .

10 Karikflzd be azokat a csoportokat. melyekb6l h6rmat l5tsz! Szinezd ki! 3 o o o .

11 Rajzolj minden kos6rba h6rom piros toi5st! H6ny forma van a kiiriikben? ird le sz6mmal. szinezzl .

amib6l n6gy van a k6pen! oo oo .12 Szinezd ki.

13 Minden zs6kban legyen n6gy sirga kiirte! .

14 Mib6l van tit a k6pen? Szinezd ki! tj. --'/) (42 ) (-6 ) .

15 Rajzolj minden h6zra iit ablakot! Szinezz! .

16 Ktisd iissze a mennyis6geket a szimokkal! Szinezl .

17 Szinezd ki a sorokat! Minden sorban iit forma legyen! Szinezz! MM .

18 Rajzolj a sz6moknak megfelel6en! .

19 Mib6l mennyit l6tsz a k6pen? Karikflzd be azl a szimotr 6s szinezd ki a form6kat! .

Szinezz. ki hat tekeb6but! 6 oo o oo Szinezd ki a hat6grfi l6tr5t! .

21 Rajzolj minden katic6ra hat piittyiitl 3tt ta la a' j".t .

Szinezz ki minden toronyb6l h6t elemet! oo o oo .

23 Rajzolj minden akv6riumba h6t halacsk6t! .

24 Ezinez. ki nyolc felh6t! o o o .

25 Rajzolj az els6 polcra nyolc perecet! o -o a o a a a a a a 1l f ae: Ezen a polcon nyolc kifli legyen! Itt nyolc zsemle van! .

amib6l kilenc van! oo oo .Szinezd be.

27 Rajzolj minden domin6ra kilenc piittyiit! oo OO lo ti Ja t ta .t3 -a' .

2A Szinezz ki tiz ptittyiislabdSt! .

t' l1 ao aa ao aoa .!.29 Minden nyaklincon tiz szines gyiingy legyen! oo ooo .

30 Szimold ffi€g. mennyi forma van a k6peken! ird le sz6mmal 6s korongokkal is! Szinezz! o Av V oG vv I \ .

..s @@@ {ffiT @ rwar @ /i U l/ /4 r.1 /f i/ / // w . mennyi forma van a k6peken! ird le sz6mmal 6s korongokkal is! ffi ffi 6-) E-J 6-) f.31 SzSmold meg.

A fiflfifififififlfi fl 7 HWWWWWwWW .32 Minden sorban szinezz a sor elej6n l6v6 sz5mnak megfelel6en! [o .

33 Rajzolj a sz5moknak megfelel6en! .

hogy iisszesen hSny piitty van a domin6n! oo oo o o oo oo o o o/ O o o .34 A domin6 bal 6s jobb oldal5n piittyiik vannak. ird a n6gyzetekbe sz5mmal.

35 . 6s ird az iivegek tetej6re iisszesen hdny szilvdd van? Rajzolj az iivegekbe annyi szilvit. HAny szilv6t l6tsz az iivegekben? lrd a darabsz6mot az iivegek tetei6re! Rajzolj minden livegbe m6g k6t szilv6t. amilyen sz6mot l6tsz a tet6kiin! .

amilyen sz6mot l6tsz a kis n6gyzetekben! Az iires r6szbe ird be szimmal.36 A megl6v6 form6khoz ra'izoli m6g annyit. iisszesen h6ny form6d van! E_ L e LJ tr La .

hogy minden sorban tiz forma l.37 Eg6szitsd ki a sorokat rlgy.egyen! Az iires r6szbe ird be szSmmal. hogy neked h5ny form5t kellett rajzolnod! .

iisszesen mennyi lett! Szinezzl .38 Mefyik form6b6l h6ny darab van? ird be az iires n6gyzetbe! A sor v6g6re ird be sz6mmal.

39 A virSgfiiz6ren szinezz tiz vir6got k6kre. tizet pirosra! A lehullott vir6gokb6l is tiz legyen ziild! # . tizet s6rgSra .

ek 3-barna 4-s6rga 5-piros Szinezz a szSmoknak megfelel6en! .40 1-ztifd z-k.

lsBN 978-9632490472 . illil[|filtfuilfu[|l .