You are on page 1of 4

KABANATA 8 ANG PANGANGASIWA NI MR.

HENRY WISE SA INTERMEDIA NG INDANG (1908-1911) Si Henry Wise ay matagumpay na nanungkulan bilang isang principal sa intermedia ng indang, siya ang humalili kay Mr. C. E., naitalaga rin siya bilang guro ng wikang engles sa Pilipinas(Bacnotan, La Union) noong ika lima nang Setyembre, 1901. Napagkalooban siya ng medalyang ginto sa ginanap na St. Louis Exposition noong 1904. Dumating ang mag-asawang Henry noong magbukas ang Taong Pampaaralan ng 1908-1909. Habang si Henry Wise ay nanunkulan bilang principal ng intermedia at supervising teacher ng Indang, ang kanyang asawa na si May Wise ay napatoka sa pagtuturo nang ibang aralin na particular ang Ingles. Dahil sa pagpapanatili nang reputasyon ng intermedia ng Indang sa larangan ng pagsasaka ay hinarap ni Henry ang pagtuturo ng paghahalaman. Nagresulta ito nang pagangat sa pamantayan ng kahusayan ng pagtuturo na kaniyang nadatnan sa Indang, bunga ito nang pressure ng kawanihan na maging sentro ng ispesyalisasyon ang mga paaralang intermedia sa bansa (1908). Patuloy parin sa pangangapa ng kawanihan ukol sa mga espisyalisasyon at positibo ang pagtanggap ng Ulat ng lalawigan ng Cavite sa pagtuturo ni Henry Wise. Noong 1908-1909, makikita ang pagpapagaan ni Mr. Henry sa kaniyang administratibong katungkulan bilang supervising teacher, isa na rito ang pagkakalikha ng sub-district ng Alfonso na kung saan nakatulong sa pag-iwas ng malaking pasanin sa kanyang katungkulan. Dahil sa mga nanyari ay nakaroon siya nang mahabang oras upang harapin ang administratibong gawain sa loob ng intermedia. Taong Pampaaralan ng 1909-10 Pinasimulan ang pagtupad sa lahat ng mga paaralang intermedia sa Pilipinas ang Intermediate Curriculum of 1909 na pinagtibay sa pamamagitan Memorandum ng Direktor ng Edukasyon noong Hulyo,. Ang pinakamalaking pagbabago na nakapaloob dito ay ang pag-iiba ng grado ng mga mag-aaral na papasok ng intermedia na naglalaman lamang ng GradeV, VI, VII. Ang aralin nakapaloob dito ay nahahati sa anim na ispisikong programa ng pagtuturo at napasama lang ang dalawa na itinuro sa indang, un ang Farming Curriculum para lamang sa mga lalaking mag-aaral at House Keeping and Household Arts Curriculum na para lamang sa mga mag-aaral ng babae. Dahil sa mga pagbabago ay ipinahanda ng kawanihan ang mga kaukulang bulletin na nagsisilbing pamantayan na particular na nakalaan sa pagtuturo nang pagsasaka. Naging popular ang kalakaran ng Trade Insrtuction na nagsasabi na ang paaralan ay magturo ng mga praktikal na kaalaman partikular sa gawaing pangkabuhayan. Nakaramdam sila nang pagpipilit nang

Pawang mga gurong Pilipino ang namahala at nagturo sa Normal Institute. tinalaga nina Mr. Naging matagumpay ang Institute dahil sa magandang resulta na nakalap. Binalewala nang kawani ng edukasiyon ang pagsisikap ni Mr. Ang Normal Instotute sa Indang 1909 Noong Enero 1910 nalathalasa sa magasin na The Filipino Teacher ang mga mahalagang kaganapan ng edukason sa Indang kasama na rito ang pagpapagawa nang Normal Institute. Taong Pampaaralan 1910-1911 Ito ang huling taon ni Mr. Ang pagsisikap niya upang maitupad ang epektibo ng Curriculum of 1909. Henry sa kanyang panunungkulan bilang isang guro. Mahalaga ang naging presensya ni Mr. Sa programang ito ay hinanapan ang paaralan na pagsikapan ang paghahalaman upang makatulong sa kakulangan nang pagkain sa bansa. Isa sa mga itinuro sa institute ay ang language at number works. Nagkaroon din sila nang pagsasanay sa pagtuturo sa mahinang mag-aaral sa Grade one at two. Hindi niya binalewala ang kanyang serbisyo at pinagpatuloy niya pa ito nang siya napalipat at sa huling taon niya sa serbisyo ay nakita dito ang magandang naidulot nang kanyang pagsisikap ngunit . Mariano Mondenedo bilang isang guro dahil nanggaling siya sa Indang Agriculture School. Henry na kung saan hindi siya pumasa sa pamantayan ng kawani na pamamahalaan ang pagtagumpay ng intermedia ng indang at maging ganap na isang Farm Demonstration School. Jose Ambalada at Pedro Leonor na magsanay ang mga guro sa antas V. Ipinatupad niya ang kawanihan ng Edukasyon ng Food Campaign. nakita ito sa mga guro na nakibahagi sa mga gawaing industriyal. Reaksiyon Naging maganda para sakin ang pagngangasiwa nang mag-asawang Henry sa Indang lalo na larangan nang pagtatanim. Lumipat ang mag-asawang Wise sa mga paaralan sa Moro Province ngunit nadatnan muna nila ang pagsabog nang bulkang taal na nagdulat nang malaking trahedya sa Indang.VI at unang taon sa pangalawang antas. samantala naman si Mr. Isa si Mr. Fernando Matro sa indang.mabuksan ang mga paaralang pansakahan sa bawat lalawigan at pagpapahusay sa pagtuturo nito. Mariano Mondonedo sa nagbigay nang kontribusyon sa pagbibigay nang kaalaman sa agrikultura. Lorenzo Varias ang sa gawaing industriyal. Mahalaga rin ang pagiging supervising teacher ni Mr.

Masama mang tignan pero ginawa niya lamang ito para magampanan nang maayos at maluwag para sa kanya ang magampanan ang kanyang pangunahing tungkulin Kung ihahambing natin to sa mga taong may malalaking gampanin.may pagkakataon din na niluluwagan niya ang kanyang sarili sa mga ibang tungkulin at kanya niya tong napabayaan. Nagkaroon nang panimula dahil sa naitathalang impormasyon mula sa Buhay Committee at nagamit ito tuwing may okasyong nagaganap sa CvSU. talaan at kagamitan sa tanggapan. Condrado Costa at Antonio Constante ang nanguna sa pagtatala nang kasaysayang ito. Tinawag itong Don Severino Agricutural College o DSAC noong 1994 ang institusyong ito. Noong 1967. ay malaki rin ang nagampanan ni Mr. Ang huling nagbigay nang malalim sa kasaysayan ng HDSAC ay isinagawa at . Nagbigay kasiyahan ang paaralan dahil inakalang taong nang sentinaryo datapuwat kahit natapos na ang okasyon ay kinapos parin sa kabatiran ang mayamang kasaysayan nang institusyon. Hindi bababa sa 27 na taon na itong kilala sa buong lalawigan nang Cavite. Henry Wise sa pagpapaunlad sa Intermedia nang Indang. ang unang naisulat na kasaysayan nang paaralan ay tinawag na History of Don Severino Agricultural College. Tinatawag silang Historical Committee. Sa kadahilanang pagsakop ng mga Hapones sa ating bansa ay nagdulot ito nang kakulangan nang kasaysayan nang paaralan na kung saan sila ay nanatili sa Annex Building na ngayon ay CvSU Science High School at naniniwalang nawala at nasira ang mga aklat. Feliciano Buhay. Tinawag din ang institusyong ito na Indang Rural High School noong bago maganap ang ikalawang digmaang pandaigdigan. Si Mr. Severino Diokno. Si Mr. Naging matibay ang bisyon nang paaralan para sa mga mag-aaral sa kadahilanang maging isang produktibong mamamayan ang ating bansa. KABANATA 1 ANG PAGHAHANAP SA KASAYSAYAN NG PAARALAN Matatagpuan sa Indang. Nagsagawa siya nang pakikipanayam sa mga matatanda sa Indang upang mapagtibaya ang mga impormasyong iyon. Constante ang naging Co-chairman nang komite. Naging sentro nang pang-rehiyong pagtuturo nang agrikultura sa katimugan nang katagalugan. kasama sina Mr. Naisulat ito bilang bahagi nang Souvenir Program para sa Diamond Anniversary. Cavite ang isang institusyon na Cavite State University na pangalan sa kasalukuyan na sa nakaraan ay paiba-iba ang tawag.

Lorna Penales. Ruperto Sanggalang at Dr. . ito ay ang Historical Development of Cavite State University na pinaghandaan nina Dr.nakalahat sa power point presentation. Antonio Papa na ipiniresenta ni Dr.