You are on page 1of 13

John Stuart Mill (20th May 1806 – 8th May 1873: Great Britain

)

Major Works: • (1859) On Liberty • (1861) Considerations on Representative Government • (1863) On Utilitarianism • (1869) The Subjection of Women • (1873) Autobiography Key concepts and questions: Utilitarianism: Jeremy Bentham and James Mill are philosophical radicals Acts are right if they tend to promote happiness and pleasure To be assessed with the help of a ‘felicific calculus’ according to their intensity, duration and proximity ‘greatest happiness of greatest number’ On Utilitarianism, J.S. Mill introduces two modifications: (i) quality as well as quantity (ii) how should morality guide our actions? Act-utilitarianism vs rule-utilitarianism ‘cultural and spiritual happiness to be of greater value than mere physical pleasure’ On Liberty ‘Informal sanctions of society can be just as effective tools of oppression of individuals’ Freedom of expression Harm principle: ‘the only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilised community, against his will, is to prevent harm to others. His own good, either physical or moral is not a sufficient warrant. ...in the part which concerns himself, his independence is, of right, absolute.’

Absolute ruler kendi çıkarını ön planda tutacaktır. çoğunluğunkini değil denir. Ancak bu müdahale ekonomik alanlarla ilgili olmamalıdır denir. and from this results the whole mechanism of our moral life. Pain+Pleasure : 2 things that control human actions. the principle is : natural harmony of interests. All men consequently seek pleasure and avoid pain . Demokrasi ön plana çıkartılır. Bunun sağlanmadığı durumda değiştirilebilinir. A thing is true or good if it promotes happiness . In economic aspects . Bu tutum bu tür eylemlerin ne olduğunun sınıflandırılması zorunluluğunu getirir .A democratic majority is the best of all masters: each individual is the best judge of his interests. The duty of the state is to promote general welfare. How much happiness it brings (an action) and how much it avoids pain. Some actions are determined harmful to public happiness and these actions (like crimes) are punished by the government through its legislator. Bu felsefe çoğunluğun yararına – mutluluğuna olmayacak bir eylem içine girilmesi durumunda devletin müdahalesini uygun görür. . Kanunlar çoğunluk refahını sağlamak için vardır. Actions must be judged by their results or by their usefulness. Bir davranış bize ne kadar mutluluk sağladığı baz alınarak değerlendirilmelidir. Devlet gerekli olduğu için var. it is the majority of individuals which will be able to estimate the interests of the greatest number.What constitute harm? How we define self-regarding actions opposed to other-regarding actions? On Representative Government Mill’s view on politics and government: (i) efficiency (ii) the promotion of virtue (iii) to limit the exercise of power Utilitarianism actually derives from the thoughts of Locke and Hume. The formula is ‘the greatest happiness of the greatest number’.

Herkes eşit kapasiteye sahip olarak doğar ancak çevre ve eğitim farklılıkları eşitsizlikler yaratır. ‘Represantative government and freedom of discussion is essential to proper political life. But Mill states that there are different kinds of happiness : Higher or Lower Pleasures. James Mill de bu felsefenin takipçisi : ‘Distinction between moral an immoral acts lies in their utility’. nitelik de önemli bizi mutlu edecek şeyi belirlerken . Egalitarian perspective : Everybody counts one . ‘cultural and spiritual happiness to be of greater value than mere physical pleasure’ Mill’den önceki düşünürlerin görüşü : One form of happiness is as good as another .’ ‘Hukuk önemli. Çoğunluk ikinci seçeneğin kendisine sağlayacağı faydayı bilmediği için örneğin bu örnekte futbol seçeneğini tercih eder. They believe in human progress. bu daha çok keyif verecektir insanlara . Bu kriterlere dayanarak ne kadar . Tocqueville’den etkileniyor. John Mill ise kendisinden önce benimsenen fikirlere yeni bir bakış açısı getiriyor. Faydacılık prensibi bu açıdan Mill için geçerli değil. 2) How should morality guide our actions? Act-utilitarianism vs ruleutilitarianism . Bunu yapacak olan da : people with better knowledge more than ordinary people . oylama yapalım dedi . ‘ Bu tür söylemleri var. kaçı tiyatro . Deciding to build a theather or a football field ? Utilitarian görüşü benimseyen önceki düşünürler . ‘Importance of education . Intensity + Duration + Proximity : All those 3 issues are calculated to measure the amount of happiness. Toplum üstünden düşünürken . o . Introduces modifications on utilitarianism. Muhtemelen de futbol sahası seçeneği çoğunluğun oyunu alırdı. Sadece miktar değil . bir şey bize mutluluk sağlamış değerlendiriyoruz. They should take into consideration the issue of quality. Ancak Mill karar alma aşamasında ‘quality’ ölçüsünün de kullanılması gerektiğinin altını çiziyor.Individual freedom önemli. Genel mutluluğu yok edecek eylemlere insanların yönelmemesi konusunda baskı kurulmalı’. Bu doktrinin politik alanda teorisini üretenler : Bentham and James Mill. equally in respect. Like : 1) quality as well as quantity. o topluluğun yüzde kaçı futbol sahası yapılmasını istiyor . Pleasures differed in quantity only. çoğunluğun .

He attaches great deal of weight to individual liberty. The intellectual pleasures are more intense and long-lasting. . Mill bunu sorguluyor. Uzun vadede mutsuz olmayı da seçebilir. bir eylemde bulunmayı seçerken değerlendirmeye alacağımız kriterlerden biri olmalı . Ne olacak bu durumda .sadece zevk verme kriterini göz önüne alarak değerlendirme yapar ve futbolu tercih eder. Lower pleasures ise daha çok duyusal anlamda zevkleri kastediyor. It is important to provide safety within the society. Mill suggests that we have to have judges – experts when we have the problem of quality vs quantity. Bu eğitimsiz olma . Danger of society is : limiting individual freedom . Getting up early to come to school vs staying in bed ? Getting up early( o davranışın bir kural içinde mutluluk getirmesi . Bir davranışın bize o anda mı yoksa uzun vadede mi yarar sağladığı veya zevk verdiği . toplumu aldığı kararlar itibariyle aşağı bir noktaya çekebilir. Lower pleasures’Dan kastı daha çok sensual pleasures. seçimlerini yapabilir. How should morality guide our actions ? Is utility the immediate or the ultimate run ? Faydacılık düşüncesinden bahsederken 2 açıdan yaklaşmalıyız der. Bu tür bir seçim yapma noktasında her 2 seçeneği de deneyimlemiş olanlar karar verme önceliğine sahip olmalı diyor.ki çoğunluk böyledir. Higher ve lower karşılaştırmasını buna göre yapıyor. ) Erken kalkıp okula giderek o anda bana fayda sağlamayan bir davranış içine giriyorum ama uzun vadede bu benim akademik başarım için yarar sağlayacak diye düşünerek kişi davranışlarını belirleyebilir . Mill’e gore . His ideas on liberalism : Informal sanctions of society can be just as effective tools of oppression of individuals.. Yetersiz eğitim sonucu tiyatronun kendisine kazandıracağı yararı bilmeyen kişi.dönemde eğitimi yok.rule-utilitarianism ) Staying in bed ( act utilitarianism …o anda mutluluk yaratan davranış. Toplum vasat olanda birleşebilir. Higher pleasures : include human intellect and creativity.

Mill’den önceki utilitarian düşünürler ‘representative class’ demokrasilerde söz sahibi olsun görüşündeler. Mill favoured freedom of thought .Informal sanctions . Sosyal gelişim için bu önemli. Protection for the freedom of the individual should be supplied. Liberal theory : Genel olarak bireyi devletin müdahalesinden korumaya dayanır. Actions of individual may be limited . Farklı fikirleri duymalıyız. We need to hear different – conflicting ideas. bireysel özgürlüğe thedit oluşturduğu durumlar ortaya çıkabilir. yyda bu sınıf middle class of small businessmen and owners of property. For the good of the society we need to provide freedom of individual against the sanctions of the society. How are we going to limit the . Composing it over the separate individual .speech and action . Bireyi kendisin uymaya mecbur edebilir.Fikirlerin kapıştığı – yarıştığı ortamda en iyi olan kazanır diyor. Bir toplumda .The truth would survive in the struggle of ideas. Freedom of expression . Survival of the fittest ilkesine benzer bir söylemi var ifade özgürlüğüyle ilgili olarak . toplumun . Safe space should be provided to individual . bireyin özgürlüğünün korunması gerektiğinin altını çiziyor. 19. Mill artı olarak toplumda hakim sınıf olan kesimin gayri resmi baskısından da bireyin . Mill’in ise altını çizdiği nokta: this respresentative class may poses a new social threat to freedom. Society itself being the tyrant. Mill offers a defense of an ideal of liberty and individuality as a philosophy of life. Toplumdan gelen baskıya karşı ‘individual’ korunmalı. Çoğunluk olan sınıf bireyin özgürlüğüne tehdit oluşturabilir yarattığı ortam neticesinde. Mill is a liberal utilitarian but his conception of liberty is : there are threats to freedom : social threat to liberty. They can pose a considerable threat to liberty by creating a culture in which informal pressures to conform are every bit as coercive as the pressures exercised through the levers of public power. The outcome would be the best in this way.informal pressures of the society.Her bir fikir çok iyi olmayabilir ama hepsinin ifade edilme özgürlüğü var.

Ben uyuşturucu kullanabilirim. Self – regarding actions vs other-regarding actions ( özgürlüğe müdahalenin meşru olduğu tek durum başkalarına zarar verilmesi durumu) . Ancak burada amaçlanan zarar vermek değildir. Birebir bireyi ilgilendiren bir durum devletin sorunu değil. of right . you may harm other companies in the market but this is permissible . either physical or moral is not a sufficient warrant . Being the first in the market .Özgürlüğe müdahalede bulunulacak tek nokta ise kişinin başkalarına zarar verdiği an.intervention of the society – intervention of each individual to other’s freedom ? Harm principle: The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community . moral ? Mill’in liberty principle teorisiyle ilgili . Self – regarding actions : The individual is sovereign over those actions. Bir şey ilk olarak yapmak diğer mevcut kurumlara zarar verebilir. against his will I is to prevent harm to others. Bir cinsel yönelim aile kurumuna mı zarar veren bir olaydır yoksa yalnızca bireyi mi ilgilendirir (self-regarding) ? There are certain harms . It is my concern unless I cause violence to others in order to obtain the drug . Ancak bu ayrımı yapmak her zaman çok kolay olmaz. Kişi kendisine zarar veren bir faaliyette bulunabilir. Net bir ayrım yapmak her zaman kolay olmaz . Efficiency – the promotion of virtue – to limit the exercise of power . Value of education is providing virtue and virtuous people . On Representative government : Mill’s view on politics and government . . The government should provide education.in the part which concerns himself . his independence is . His own good . Mill bireysel özgürlüğe ve eylem özgürlüğüne (freedom of action ) . Hangi eylemler self. Devlet kişini ahlaki ya da sağlığını ilgilendiren bir durumla meşgul olmak zorunda değil. absolute . by creating sth first. What constitutes harm? Phsical .regarding hangileri other – regarding . Ancak başkasına zararlı olmaya başlarsa bu faaliyet o noktada karışılmalı . designed purposefully .. önem veriyor. Ancak başkalarına zarar vermesini önlemek amacıyla iradesi dışında kişinin özgürlüğü kısıtlanabilir.

Ignorant (bilgisiz) majority who lack knowledge should not have equality of judgement in the government. is taken into account. Bunu önlemenin yolu ise Mill’e göre : ‘proportional representation’ orantılı temsil .. daha bilgililerin. parlak zekalı insanlar olmalı diyor. Devletin saf çıkarı için bu gerekli . Gizli oylama-secret ballot olmasın diyor . While favoring universal suffrage for all taxpayers . Trained leaders in politics.. Demokrasilerdeki tehlike . he prefers existence of more educated people . Ancak herkese kendi zekasını – bilgisini kanıtlama şansı da verilsin diyor.. It is the best form of government. Bright minds. Parlamento üyelerine bu görevleri için ödeme yapılmasın diyor. öncelikli olarak rol oynamasından yana. Vatandaşlar arasında sınıflandırma yapıyor. In the process of government decision making . Devlette görev yapanlar zeki .reducing individuals to a common type – tyranny of collectivism. he advocated plurality of votes for those citizens that were distinguished by superior intellect and high character. Çoğunluğun bireyler ya da azınlıklar üzerinde ezici güç haline gelmesi. Classification of citizens. Majority may tyrannize over minority . But there is one danger.To Test the success of a government …does it provide virtue and intelligence. hem oy verme aşamasında daha eğitimlilerin. State control – governmental interference must be limited . irresponsible decision making process . Devletin verimli iş yapması önemli Mill supported democracy.Open voting system prevents ignorant . Minority rights and active contribution of them is important. Hem devlette görev almada . distribution of parliamentary seats might correspond closely to the votes cast by the party groups.

Legislation can and will have effects of actually expanding freedom. ‘Contracts between two highly unequal parties will not always expand freedom’ What is equal respect? What is positive freedom? Actual possibility? ‘Two Concepts of Liberty’ is one of the Four Essays on Liberty (1969) by Isaiah BERLIN (delivered as a lecture in 1958). Politics essentially an agency for creating social conditions that make moral development possible. 1836 – March 26. Self _____ society and the relation between two…To explain the nature of personality. everyone should be treated as an end not merely as a means. A form of liberal socialism or liberalism with human face: Idealist revision of liberalism in order to remedy the deficiencies of laissez-faire liberalism. Rights are necessarily social. not force.Thomas Hill Green (April 7. Similar to Kant. What related Green’s social philosophy to that of Hegel was chiefly the very general idea that human nature fundamentally social. Government depends on ‘will’. According to Bentham. ‘ all legislations are intrinsically a restriction of freedom’ but Green criticized his position by stating that according to Bentham law is the only restriction on liberty but this is not true. Moral self-determination State cannot make men moral but do much to create societal conditions in which they are able to develop a responsible moral character for themselves. Individual –Society.(Positive Freedom): Some tensions What may be the things that are ‘worth doing’? . For Green: ‘The self is a social self’ ‘The material sources are necessary for the full participation and freedom of each member of society’ Equal dignity creates moral society and community. 1882: Great Britain) Major Works: • • Lectures on the Principles of Political Obligation Lecture on Liberal Legislation and Freedom of Contract Key questions & concepts: Idealism (particularly teachings of Kant & Hegel): Object and subject distinction ‘world’ and ‘us’. the nature of society and the relation between the two.

We also shape . Human nature is fundamentally social.dır. family . He attacked the empiricism. Green ise bireyi ele alırken social identity kavramı üzerinden düşünüyor. I don’t exist alone .. Green de bunun takipçisi. peers. Human is a result of . Society changes what we are. Birey kendi kendine var olmuyor . is related to that of Hegel . this is as true as that without persons .is a social identity.. ona ne kadar mutluluk veriyor bunlara bakılıyor. in order to understand the one . bireyi tek başına ele alamazsınız . Individual –birey ve bir şey ne kadar bu bireyin yararına .no persons . and laissez-faire doctrines that had been used by previous liberals.. sosyalleşme sürecinin bir ürünü olarak ‘ben’ ortaya çıkıyor.. change others through our own learnings.. Society ile interaction içindeyiz. School . ‘I’ . . Self.there could be no such society as we know. Socialization processes takes part in the formation of us. Kant ve benzeri düşünenlerin ele aldığı gibi bir Automized individual yoktur. No ‘’I’’ as such .bu sosyalleşmede rol oynuyor. Liberal teori ve utilitarianism de. utilitarianism . The basis of society is the recognition by its members of one another as all being ends in themselves. We need to understand the society that the individual lives in . creation of society. The self is a social self. Uzun bir süreç . We are in an interaction with them. İnsan diye soyut bir başlangıç noktası yok . Revision of liberal theory The very general idea that . The central principle of Green’s ethics was the mutuality of the relationship between the individual and the social community of which he is a member. Hegel’den kaynaklanan bir bakış açısı insan doğası social. Without society.His achievement was to transform Liberalism by recasting it in the terms of an idealism adapted to the political practices and religious crisis of his time . Person is formed through interaction.social being.

institutional structures like schools are responsible of who we are . then there is no state of freedom but obligation. Kafasında Irish peasantlar var bazı söylemlerini dile getiriken. günümüzde bireylerin rekabetçi bir yapıya sahip olmasında belirleyici rol oynuyor diyebiliriz. The material sources are necessary for the full participation and freedom of each member of the society.Society should provide it.They have duties.liberal düşüncedeki düzeltilmesi gerekn noktaları ele alıyor.realizing your own goals. Bir anlaşmada 2 taraf ta eşit .Sosyal yapıların bireyin kişiliğini şekillendirdiği düşüncesinden yola çıkarak değerlendirirsek . Örneğin ülkemizde belirlenmiş bir sınav sistemi var . Market system: no freedom of the will. İn such a condition you cannot expect a society to reach moral level . fakirlik sorununu çözmeliyiz türünden tartışmaları buna örnek .. He underlines the points of leftist political thought. Özgürlükten çok zorunluluk içinde yaşıyorlar diyor. Liberal socialism or liberalism with human face. Green’in felsefesi bu şekilde adlandırılıyor. özgürlük ve ahlaki davranıştan konuşmak anlamsız. Devlet iki taraf arasındaki şartların eşit olmasını sağlayacak şekilde müdahalede bulunmalı.. Self –realization kavramı .Reaching a moral framework would be possible by solving the issue of poverty. önce ekonomik anlamda temel ihtiyaçları tatmin edilmeli insanların sonrasında kendi hedeflerini gerçekleştirmeye yönelir kişi bunu da yine toplumun bir parçası olarak ortaya koyar.state should provide opportunity. If there is no right to say no..First it is necessary to satify the material sources of people.Ahlaki düzeyi yüksek bir toplum istiyorsak zengin ve fakir arasındaki uçurumu otadan kaldırmalıyız.This type of understanding also means that the state formation ..Green sosyalist değil ancak liberalismi sol görüşün altığı çizdiği noktalarla ele alıyor. Equal dignity . There is big gap between the poor and the rich. if the two parties are not iqual in the freedom to say no to sth .. Contract yapılmalı diyor. bu sınav sistemi . If you as a state do not interfere then the peasant has to admit the worst condition. Moral justice.between those who ‘haves’ and ‘have nots’.Liberal teorideki laissez faire anlayışına karşı. He says that personality is ‘realized’ by finding a significant part to play in the life of society. ‘Moral individual’ – ‘İndividual enjoying freedom’ : En temel ihtiyaçlar karşılanmadığı sürece bu tür kavramlardan .

Öldürmeme. Bir köylüyle toptak sahibi anlaşma yaptıklarında köylünün kontratın şartlarına müdahale etme.Klasik liberal teorinin öngördüğü negative özgürlüğü tercih ediyor çünkü diyor positif özgürlüklerden bahsetmek bir ‘able to do’ listesi yapılmasını gerektirir. Her şeyi able-todo olarak eşitleyemeyeceğinize gore Then what is worth doing? . Liberal teori . Bu kavramları ortaya atan aslında Isaiah Berlin adında bir düşünür . Gücü olmayanın haksız bir muameleye maruz kalması. Devlet bu durumun oluşmamasını garanti altına almalı. Erken liberalism anlayışı. Bu noktada devlet müdahalesi ortaya çıkacak diyor. When we have the absence of constraint (kısıtlama) : we are free.neyi yapmalıdır . ‘Freedom to sleep under the bridge’ This can be exercised by all. Two concepts of liberty: Positive and negative liberty. değiştirme gücüne sahip olmadığı bir ortamda özgürlükten söz edilemez. devletin müdahalesi dışında bırakılan özgürlük alanından her bir bireyin eşit şekilde yararlanma fırsatına aslında sahip olmadığı noktasına vurgu yapıyor. Those things that we can actualize .. But do we have the equal freedom with respect to buying a new car? Herkes köprü altında uyuma özgürlüğüne sahip ancak herkes için iyi bir evde uyumak gerçekleştirebildiği bir özgürlük mü? Green. kanunlarla belirtilen sınırların ötesinde bireyin özgür olduğu fikri. çalmama gibi belli kurallar koyar devlet ancak bunların dışında her alanda özgürdür birey anlayışı.zorlama doğurabilir. liberal teori bu noktayı es geçmektedir der.equal opportunity. Through those the state tells us what we should not do – the limitations. Yasalar dışında özgür olduğunu söylüyoruz insanların ancak bu özgürlükleri kullanma noktasında herkes eşit mi ?Özgürlükleri genişletelim diyor liberal teori ancak uygulamada bazı kişilerinki genişliyor yalnızca. Geri kalanlar bu haktan yoksun. devletin müdahale gücünün olduğu bu alanları olabildiğince daraltarak bireyin özgürlük alanını genişletme amacındadır. Devlet herkes ev sahibi olmalıdır diyebilir . Berlin aslında bu anlayışı eleştiriyor. Kim karar verecek diyor insanlar neyi yapabilir . Positive liberty : is what we are able to do .Sadece belirli bir grubun özgürlükleri yaşayabilmesi o topum için bir problem diyor. And apart from these limitations we are free.Bu da kısıtlama. Biz onun kullandığı kavramlar üzerinden Green’in bu alandaki düşüncelerini açıklıyoruz.Green bu anlamda liberal teorinin özgürlük tanımının eksikliğine dikkati çekip . what we are free to do . Klasik liberal görüş . Kurallarla . hangisi önceliklidir.şartlara sahip olmalı. There are rules and regulations.

.Kanunlar karışmasın . çatışma ortaya çıkar . Tüm bireyler bunu yaşamadığı sürece bu kavramın anlamsız olduğunu belirtiyor. sadece kanunlar çerçevesinde devlet karışsın insanların özgürlüğüne . kişinin kendi ahlaki karakterini oluşturmasını sağlayacak sosyal koşulları yaratmakla sorumlu görüyor. . taraflar özgür iradeleriyle kendi kurallarını belirlesinler. Negatif anlamda özgürlükten yana . Ki bunlar daha sonra positive rights olarak sınıflandırılıyor. devletin diktası ortaya çıkar diyor. Freedom in the positive sense: the liberation of the powers of all men equally for contributions to a common good. it is the business of the state to ensure that they are available to all equally. Like Public health and education. Until spontaneous action supplies necessary education and protected public health . Mill’de devletin insanları eğitimli ve erdemli kılmakla görevli olduğu düşüncesi vardı . He asserted positive functions for the state. Herkes eğitim alma şansına sahip olmalıdır. Utilitarinism.Certain situations require that the state free its citizens from hindrances or disabilities that keep them from realizing their moral selves. The proper purpose of both ethics and politics is to develop individuals with moral character. Devlet bunun için kişilere fırsat yaratmalıdır. Modern toplumda kişi bu yolla ahlaki yapısını şekillendirebilecek ve ancak bu şekilde general –common good için katkıda bulunabilecektir.in hedeflediği greatest happiness for greatest number ilkesiyle ilgili olarak da. The state cannot make men moral but can do much to create social conditions in which they are able to develop a responsible moral character for themselves. diğer alanlarda liberal teorinin belirttiği gibi market system . Green de devleti ve kanunları .ama başkası da ben araba sahibi olmak istiyorum der. Toplumda herkesin eğitim alma ya da sağlık hakkından yararlanma fırsatı bulunmadığı sürece bunlar devlet tarafından sağlanmalıdır ya da devlet kişinin önündeki engelleri kaldırmalıdır diyor. Liberal teorinin benimsediği negative liberty : volutary agreement between the parties. mutluluğun herkes tarafından paylaşılabilir olmadığı bir durumda bunun gerçekleşmeyeceğini söylüyor.düzenin kendisi belirliyor herşeyi . Positive definition of liberty : a positive power or capacity of doing or enjoying something worth doing or enjoying. Bu listeyi kim neye gore belirleyecek .

geliştirmesini . Bu toplumun ahlaki adaleti sağlamasıyla ilgili. Biz insanların başkaları tarafından iradesi dışında kullanılmamaları gerekir deyip kenara çekiliyoruz diyor(landlord-tenant ilişkisinde olduğu gibi ). Dolayısıyla kişinin kapasitesini kullanmasını .nin önemini belirtiyor. Dolayısıyla bu kişi ne kadar donanımlı olabilecek . Positive freedom must imply an actual possibility of developing human capacities .Green ise positive liberty. ne toplumun ortak ürettiği paydadan yararlanabilecek .an increased power on the part of an individual to share in the goods which society has produced and an enlarged ability to contribute to the common good. . Ve bu konuda devlet en azından engelleri kaldırmada rol oynamalı ve özgür toplumun oluşmasını desteklemeli . buna bir katkı sağlayabilecek mi bunu şansa bırakıyoruz diyor. ortak paydadan herkesle eşit olarak yararlanabilmesini ve katkıda bulunmasını savunmak positive freedom. Politics is essentially an agency for creating social conditions that make moral development possible .