You are on page 1of 5

Temperament

Calitatea temperamentului caracterizeaz componenta dinamic a personalit tii, ceea ce îi confer o stabilitate sporit fat de celelalte calit ti psihice ale individului. Componentele principale ale temperamentului sunt urm toarele: activitatea psihic general , activitatea motorie, emotionalitatea. La rândul s u, temperamentul influenteaz alte caracteristici psihice, cum sunt rapiditatea si stabilitatea proceselor psihice, ritmul activit tii si a comportamentului, intensitatea proceselor psihice. Propriet tile au un caracter potential, ceea ce le permite s se manifeste activ sau s se afle într-o stare latent în dependent de anumite conditii. Aceasta, de altfel, se refer în egal m sur si la alte propriet ti psihice. Conditiile sociale în care se manifest temperamentul individului sunt prioritare, în sensul c indivizii de temperamente total diferite pot avea în conditii diferite un comportament asem n tor. Atunci îns , când conditiile sunt aceleasi, comportamentul lor devine diferit. Calit tile temperamentului, ca si calit tile sistemului nervos, nu r mân absolut neschimbate. Calit tile temperamentului nu se manifest plenar nici imediat dup nastere si nici la o anume vârst . Ele se dezvolt într-o anumit succesiune, conditionat atât de legit tile generale ale matur rii activit tii nervoase superioare, cât si de legit tile specifice ale matur rii fiec ruia din tipurile sistemului nervos. Cauza aparitiei unor particularit ti individuale ale comportamentului trebuie c utat în calitatea proceselor nervoase de excitatie si inhibitie si a diferitelor combin ri ale acestora. Traditional se disting patru tipuri de temperament: coleric, flegmatic, melancolic, sangvinic. Fiecare din ele este însotit de unele combin ri stabile ale calit tilor psihice care, de altfel, si servesc la caracterizarea lui. E bine ca antrenorul s tin seama de particularit tile temperamentului sportivului, care îl vor ajuta s stabileasc relatii bune cu acesta si s organizeze un antrenament optim. Pe de alt parte, trebuie luat în seama faptul c cele patru tipuri de temperament mentionate se întâlnesc în form pur destul de rar. De obicei, se poate vorbi doar despre predominarea unuia sau altuia din ele la un spotiv. Datorit acestui fapt, construirea unui test al temperamentului si interpretatrea stiintific a rezultatelor obtinute în urma test rii ridic unele probleme deosebite. Prezent m în continuare un test numit formula temperamentului . Temperamentul este prezentat ca sum a celor patru componente clasice, care îns se manifest cu intensit ti diferite, si anume: T = (Ac/A x 100%)C + (As/A x 100%)S + (Af/A x 100%)F + (Am /A x 100%)M Unde, A este num rul total al r spunsurilor pozitive, iar Ac (respectiv As, Af, Am) reprezint num rul r spunsurilor pozitive la întreb rile din compartamentul 1 (respectiv 2, 3, 4).

8. sunteti categoric si lipsit de echivoc cu alti oameni.Temperamentul coleric Temperamentul sangvin Temperamentul flegmatic Temperamentul melancolic Iat si întreb rile: 1. sunteti hot rât si întreprinz tor. v descurcati bine în dispute. lucrati doar când aveti chef. . sunteti ner bd tor. 2. sunteti impulsiv si irascibil. 4. 7. COLERICUL 1. sunteti înc p tânat. 9. 3. sunteti neastâmp rat si agitat. 6. si atunci fortati nota. sunteti capabil de a risca. 5.

nu v cânt riti bine deciziile. sunteti retinut si r bd tor. sunteti necrut tor fat de neajunsuri. si o intonatie neuniform . 4. 4.plex . 11. nici sup r cios. distrat. neasteptat . sunteti t cut si v displace trânc neal . gesturile dvs sunt repezi si bruste. 5. vorbiti repede. sunteti sociabil si receptiv. adormiti si v treziti repede. sunteti totdeauna bine dispus. nu sunteti ranchiunos. 18. aveti o mimic expresiv . 12. FLEGMATICUL 1. v acomodati usor la diferite conditii. 16. sunteti predispus la schimb ri bruste ale dispozitiei. 7. 14. 10. vorbiti linistit si cump tat. 6. duceti lucrul început la bun sfârsit. treceti usor peste esecuri si nepl ceri. 8. 17. nu v jenati în prezenta unor oameni noi. 19. interesele si atractiile dvs nu sunt stabile. 16. 8. 2. nu v pierdeti calmul într-o situatie com. gesticulati. urmati cu strictete graficul vietii si al muncii. stiti s asteptati. sunteti capabil de a reactiona energic si a decide rapid. 3. 13. 13. cu pauze. 5. aveti un discurs rapid. 3. tare si articulat. 10. sunteti consecvent si cump nit în orice activi tate. o tratati cu indiferent . 9. sunteti calm si cu sânge rece. 6. sunteti prudent si chibzuit. . sunteti energic si activ. sunteti tenace. 20. 2. aveti o mimic expresiv . 19. v displace munca cotidian . sunteti neechilibrat si predispus pentru actiuni frenetice. pasionat. f r a afisa emotii strindente. uneori sunteti superficial. treceti usor de la o activitate la alta. sunteti vesel si voios. 3. 7. nu v irositi puterile pentru fleacuri. 14. sunteti capabil de a asimila repede tot ce e nou. 17. sunteti permanent în c utarea noului. cu cele mai discrete gesturii si mimic . atunci când o activitate înceteaz s v mai intereseze. 9. 18. 11. 15. SANGVINICUL 1. adesea nu duceti un lucru început la bun sfârsit. adesea nu sunteti suficient de mobilizat. aveti tendinta de a va supraaprecia. 15. 2. monoton . sunteti rezistent si laborios. 12. v pasioneaz orice activitate nou .10.

16. 4. v controlati cu usurinta pornirile. sunteti inert. 7. 18. sunteti extrem de exigent fat de sine si de altii. de exemplu. 11. îi tratati pe toti în mod egal. 8. 17. 13. esecurile v coplesesc si v dezorienteaz . 16. sunteti inactiv si sfios. 12. sunteti timid. v place acuratetea si ordinea. aveti st pânire de sine. 18. 19. aveti o atitudine îng duitoare fat de s getile care v sunt adresate. 2. v includeti cu greu într-o activitate si treceti cu greu la alta. cu greu stabiliti contactul cu oameni necunoscuti. 14. Formula temperamentului poate reda rezultatele test rii. . 20. 9. Formula arat c tipul dominant în caracterul Dvs este coleric. 15. sunteti foarte sensibil la critic si laud . MELANCOLICUL 1. nu împ rt siti nim nui propriile gânduri. în felul urm tor: T = 40% C + 30% S + 10% F + 20% M. încât v podidesc lacrimile. aveti interese si relatii constante. 10. sunteti putin sensibil la critic si laud . sunteti din cale afar de sup r cios. sunteti nesociabil. Un astfel de temperament poate fi numit colericsangvinic. c utati compasiune si ajutor din partea altora. 5. 3. aveti o sensibilitate exagerat . aveti tendinta de a v închide în sine. unele lucruri v impresioneaz atât de mult. 13. 4. vorbiti încet. 19. 15.11. v acomodati cu greu la conditii noi. nu sunteti r ut cios. 14. nep s tor. 12. v aliniati f r s vreti la caracterul conlocutorului. chiar dac nu v sunt str ine si unele tr s turi proprii sangvinicului. uneori pe soptite. 20. sunteti docil. sunteti suspicios si ipohondru. nu sunteti încrez tor în propriile forte. suportati usor singur tatea. v pierdeti în conditii noi. 17. obositi repede. 6.

Flegmaticul nu ridica probleme in plan comunicational: calmul. nu se poate izola in masa vorbitorilor persoane care ar apartine in totalitate si in exclusivitate unui tip. Asa cum nu se poate izola o stare a eu-ului de alta in structura personalitatii noastre. Puncte forte: organizat. echilibrul emotional. autocrat. extravertit. insa. apreciaza linistea si activitatile pe cont propriu. cu simtul umorului. recunoscut si aprobat. demn de incredere. .sangvinice. Din aceste considerente. rezistenta la efort. dar niciodata terminate. ia decizii. perfectionist in extrema. nestapanit. gaseste scuze. pierde notiunea timpului. analitic. degaja incredere. se plictiseste repede. care lauda si aproba si ii displac acei parteneri care critica si nu apreciaza simtul umorului. arogant. incapatanat. seriozitatea. Este inclinat spre rigiditate si intoleranta si se lanseaza in a face aprecieri pripite pe grila alb sau negru. afabil. deranjeaza deseori si da nastere conflictelor. pe care le da imediat uitarii. profunzimea interlocuitorului si capacitatea acestuia de a purta o discutie sensibila si ii displac partenerii superficiali. Puncte slabe: neimplicat. flegmatice si melancolice. colerice. acumuleaza frustari. echilibrat. dezorganizati. Apreciaza seriozitatea. organizeaza. de analizare la nesfarsit a cuvintelor care il vizeaza. Apreciaza partenerii de discutie care asculta si care se entuziasmeaza. este sociabil. atrage atentia majoritatii. avem de-a face doar cu un temperamente predominant . dar refuza programele rigide. Isi asuma provocari. Puncte forte: calm. stabil. consecvent. cu teama de a nu pierde controlul. manifestand tendinta de inchidere in sine si de suspiciune generalizata. suspicios. bun ascultator. stabilitatea opiniilor si caracterul previzibil. dezvolta relatii interpersonale cu usurinta. neperseverent. stabilitatea opiniilor si caracterul previzibil al reactiilor ii confera statutul de oameni de incredere. Flegmaticul apreciaza partenerii de discutie care iau decizii in locul lui. lentoarea. este motivat de emotii si emotiv. Melancolicul intampina dificultati de comunicare. Puncte slabe: fara spontaneitate. Fara rabdare. rezistenta la efort. greu de multumit. bun manager. corect. se deprima cu usurinta. Prin urmare. grafice. spiritual.si nu pur . dorinta unei permanente schimbari. extrem de concentrat pe detalii. exact. activ. nu poate spune nu.Caracteristicile tipurilor de temperament Colericul se remarca prin spirit autoritar. manipulator. conciliant. creativ. traduce totul in scheme. mereu in intarziere. inclinatie pentru proiecte grandioase. se asteapta la devotament total din partea celorlalti. Sangvinicul reprezinta tipul cel mai agreabil sub raport comunicational. sobru. conduce. putin adaptat la schimbare. vorbeste mult. flexibil. adaptabil unor situatii variate. dominator. Nevoia emotionala a sangvinicului este de a fi privit. se plaseaza pe pozitii putin favorabile. idealist pana la naivitate. nepasator. in raporturile de comunicare cu ceilalti. imprevizibili. apatic. se mobilizeaza greu. rezolva. cifre. usor irascibil. se desprinde greu de punctele de vedere proprii. Are prea mare siguranta de sine. indiferent. meticulozitatea. iesiri nervoase frecvente. il respecta si ii recunosc calitatile si ii displac cei care forteaza si asteapta prea multe de la el. intoleranta vizavi de opinii opuse. tinde sa fie dependent de activitatea profesionala. cu conditia de a-i fi respectat ritmul propriu. dovedeste capacitate diminuata de concentrare. optimist.