George_R‡_R‡_Marti n

ADÂNCI, TOT MAI ADÂNCI, TUNELURILE
Dark, Dark Were the Tunnels

Traducerea: AntuzaGenescu

1

Fierbinte. încle tat. Se temea. A a c st tea în lini te pe întuneric. Nu mai v zuse foc pân atunci. O pândise i-o omorâse pe cârti a uciga incandescent din Tunelurile Mijlocii. care st teau s se surpe.1973 Lui Greel îi era fric . 2 . Str b tuse cale lung . m re ele tuneluri i coridoare legendare. Apoi îi închise imediat la loc. erpuise prin zeci de culoare f r hart i f r nume. În pumnul drept. inea ochii închi i. dar nu se ru ina. tunelul era cuprins de fl c ri. Prinse curaj i deschise ochii. Nu era la . În fa . Încetul cu încetul. Un bun cerceta tie când s se team . strângea o suli scurt . frica începu s -l p r seasc . c te usturau ochii. Se c znea s stea perfect nemi cat. încât de-abia se putea strecura un om prin ele. cu trupul firav lipit de bara stranie de metal care str b tea podeaua tunelului. care p reau atât de înguste. se povestea. Iar Greel era unul foarte bun. dar nu-i alunga deloc teama. St tea în bezna cald i deas de dup cotitur . i str lucitor. cu epu e. de i auzise de multe ori de el în pove ti. ie iser Oamenii cu un milion de ani în urm . Urcase mai sus i ajunsese mai departe decât oricare alt cerceta al Oamenilor de multe genera ii încoace. Î i croise drum cu greu prin Nivelurile Periculoase. atât de str lucitor. în care creaturile-vierme îi vânau necontenit pe Oameni. Pe aceia care-l priveau îndelung îi p tea orbirea. strângea suli a în pumn i se gândea. foarte lung . Iar acum p trunsese pân în Tunelurile Str vechi. din care. Era înarmat. Îndr znea s str bat pasaje în care omul nu mai pusese piciorul de sute de ani.

focul ardea mai puternic. nu ac ionase deloc în elept. Atunci nu era foc. dar mai estompate. Te dureau ochii dac te uitai cum se aga fl c rile de zidurile curbate. Iar flac ra mai slab . întinse bra ul în bezn i-l atinse pe H·ssig. Nu putea s fie foc. dou puncte s lt re e i dureroase. în bezna de dup cotitur . tot H·ssig auzea mai bine. Sim ul mirosului îi era îns mult mai dezvoltat decât al lui. când v zuse focul prima dat . Sim ise piatra rece i pu in umed . Nu deodat . hot rî Greel. Se târâse înainte. Îl z rea chiar i prin ochii închi i. Îns cel de pe piatr nu-l arsese. Îi fusese destul. se uitase dincolo de curb . Fratele-de-spirit se afla la câ iva metri. ardea chiar foarte tare. dac nu te ardea. ca toate pietrele. ca un prost. Îl mângâie cu mintea i-l sim i vibrând la atingerea lui. Greel deslu i din nou zgomotele neobi nuite. de data asta. Marele obolan vân tor nu avea ochi. nu mai putea înainta. Focul îi r nise par ial ochii. i de auzit. Aici în spate. Apoi. Focul era fierbinte. i acum îl usturau ochii. Mai devreme îns . mult mai puternic decât i-ar fi putut el închipui. Atinsese focul de pe piatr . spre cotitura zidului. G urile l sate de foc în privirea lui erau tot acolo. era suportabil dac nu se uita direct în ea. Dar nici înapoi nu avea voie 3 . Nu putea l sa focul din fa a lui s -l orbeasc . î i zise. Totu i. spuneau pove tile. când pusese mâna pe el acolo sus.A a c r mase cu ochii închi i. Cu ajutorul urechilor lui. ci treptat. Gândurile i senza iile li se amestecar f r cuvinte. Totu i. Deschise iar i ochii. lâng una dintre celelalte bare de metal. care se deplasa de-a lungul zidului curbat al tunelului. nu sem nase cu cel din pove ti. cu ochi miji i. nu tia. de o str lucire nemaipomenit . dar durerea era suportabil . iar în tunel plutea un miros straniu. i lui îi era fric . Dincolo de curb . Cât se poate de încet. stârnite de focul care nu era foc. Nu voiau s dispar . Un cerceta are nevoie de ochi. Nu aruncase decât o privire înainte de a se r suci i de-a se furi a în lini te în locul unde z cea acum. Se foi u or pe loc. Se uit pe sub pleoapele întredeschise. pe perete. Ce era.

Raza lanternei grele despic întunericul dens i se deplas în sus i în jos pe unul dintre stâlpii mânca i de rugin care se întindeau de pe peron pân la tavan. dar urechile i nasul lui îi vor spune lui Greel ceea ce trebuie s tie despre lucrul de dup curb . ³ Uit -te acolo. Le-am spus i lor. Nu avea ochi care s -l doar . m turându-l i el cu lanterna. Stratul de gr sime protectoare de pe fa nu reu ea s -i ascund zâmbetul larg. Nu doar chipul. H·ssig mai mult sim i decât auzi ordinul. apropiindu4 . N-o s -l dezam geasc nici acum. ³ Eu vorbesc serios. îi zise. esute din pânz metalic grea. Amândoi b rba ii erau îmbr ca i la fel. care se încrunt tovar ul s u mai bine f cut. Când se mi ca sau vorbea. ³ Halal comoar .s se târasc . începu s se târasc spre foc. Von der u or spre ³ Gradul de conservare. coment el. în salopete gri f r nici o form . Tot locul sta e o m rea descoperire istoric .i manifesta îndoiala în timp ce r mânea absolut nemi cat. Am tiut eu c aici trebuie s c ut m. îl îndemn . Von der Stadt ar ta neîncrez tor. Era cerceta . Dar nu puteau fi confunda i. ci tot corpul s u emana îndoial . obolanul vân tor îl înso ea de la na tere. Nu-l dezam gise niciodat . Cel lalt îl ascult . ³ Asta-i comoara. Suficient s -l irite pe Ciffonetto. Von der Stadt avea abilitatea unic de a. sentimentul r zb tea mai puternic. A a se întâmpla i acum. ³ Îl v d. ³ O comoar ! Glasul lui Ciffonetto vibra de admira ie. Plin de îndoial . simplu. Avea o datorie de îndeplinit. încet de tot. Întinse din nou bra ul spre H·ssig. ³ Ce-i a a grozav la un stâlp de o el? întreb Stadt. r spunse Ciffonetto. Unde-i comoara? Ciffonetto mi c în continuare lanterna în sus i în jos.

se. Mai degrab scrijelite. de nu. La naiba. dac a a ceva cau i. Tovar ul s u d du ochii peste cap. chicotind. citi el. Un poet de la mijlocul secolului al dou zecilea. ad ug încet. E r m i a unei civiliza ii i a unei na iuni i a unei planete care au pierit cu aproape jum tate de mileniu în urm . Ciffonetto zâmbi din nou. De data asta. A scris vorbele astea numai cu cincizeci de ani înaintea dezastrului. E istorie. Ciffonetto citi inscrip ia: ³ ÅPoc i i-v . ³ Hristoase! N-o lua i tu întocmai. chiar i acum. ³ Rodney o iube te pe Wanda. g se ti rahaturi din astea în orice closet public din Luna City. Cliff. tu tot ai zice c nu-i decât cel mai prost desen al unui bivol. Avem benzi. Von der Stadt nu replic . Uit -te la el. se încrunt Von der Stadt. ³ Mai sunt din tia. c r i. Cred c-au avut o religie tare sucit . ³ Dac am g si cea mai veche pictur rupestr din lume. ³ tim cum ar ta vechea civiliza ie înaintea dezastrului. Cel lalt se ar t sceptic. Deasupra solului e numai zgur radioactiv . ³ Halal profet. rosti i mângâie afectuos stâlpul cu degetele înm nu ate. vorbi el i fix raza pe un stâlp aflat la câ iva metri distan . îns aici e altceva. dar se puteau deslu i. da. rosti i zâmbi. de toate. scrise pe zidurile metroului. o s pieri iµ. Era un citat. Von der Stadt veni mai aproape. ³ Nu pricepi? E vechi. Dar aici jos avem ni te artefacte splendide. O sumedenie de m rturii. Cuvintele profetului. Z ri litere gravate în metal. filme. R zboiul nici m car n-a ajuns pe Lun . dup ce raza lanternei lui se încruci cu a camaradului s u. de i mai greu. dar se manifest mai departe plin de îndoial . în cele din urm i scutur din cap. Ne vor ajuta s ne form m o imagine mult mai clar despre cum ar ta vechea civiliza ie înaintea dezastrului. E realitate. Nu prea adânc. 5 . Flutur lanterna. pe nume Simon. ³ Da. Urm ri conturul literelor cu degetele mâinii libere.

Trebuie s facem fotografii. i s -i aducem i pe ceilal i. ³ E cea mai mare descoperire a expedi iei. E înc un iad radioactiv acolo sus.Von der Stadt nu se ar t interesat. Dac a supravie uit ceva. ³ Dac s-ar uita aici. zise Ciffonetto precaut. desigur. Toate lucrurile de aici. gr i i mi c bra ul într-un gest cuprinz tor. Acolo ar trebui s fie supravie uitorii. spuse tovar ul lui. veni riposta. continu cel lalt. caut urme de via . zise el într-un sfâr it. Tot drumul de la Luna City. Ar trebui s ne desp r im i s explor m tot sistemul de tuneluri. ar g si ce caut . Se vede c nu prea i-a priit. Nu. ³ Nu cred. a supravie uit sub p mânt. ³ tiu. Ne pierdem vremea la suprafa . dar nu a a ceva caut el. Via uman . Ciffonetto nu catadicsi s -i r spund . i pân acum nu s-a ales decât cu câteva specii de insecte i o mân de p s ri mutante. A a c trimite flutura i în fiecare zi. plimbând neglijent lanterna printre ruinele negre ca smoala din vechea sta ie de metrou. ³ P i eu ce tot spun? Suprafa a e acoperit cu gips. ³ Tu i cu Nagel v-a i tot certat pe seama expedi iei. dup atâtea secole. Pe sub picioarele noastre trec kilometri întregi de tuneluri. sunt nemaipomenite. deja pierdut în ³ Dar nu-i aceea i. nu om de tiin . plin de îndoial . Se îndep rt ner bd tor. Acolo trebuie s c ut m. 6 . mai ales. ³ Sus e i mai lectura altei inscrip ii. Nivel dup nivel. ³ E z pu eal aici. se plânse. dac mai tr ie te vreunul. i. Von der Stadt scutur din umeri. tot mai departe. de jos. dar i-am ascultat p rerea i mi se pare logic . tiu. ³ i-o s g sim mai multe aici? se auzi întrebarea. Confirm dând din cap.i d seama cât de adânc s pau ora ele înainte de r zboi. ridicând privirea de pe inscrip ie. Nu dup ele a fost trimis expedi ia pe P mânt. Sunt soldat. ³ Doctorul e un prost.

Obiectele str lucitoare care-i arseser ochii erau un fel de fiin e. singurii care ar fi sc pat cu via ar fi fost cei din ad posturile de la mare adâncime. î i zise. Dar Von der Stadt nu-i mai d dea aten ie i nici nu-l mai asculta. Radioactivitatea i-ar fi împiedicat s ias la suprafa ani de zile. Era nou. Dar pove tile pomeneau de cei din vremuri de odinioar . Parc aducea cu cel de om. S -i c ut m pe supravie uitorii tia ai 7 . a a c se mi ca într-un spa iu îngust i aproape întunecat. Creaturile de foc gl suiau într-o limb necunoscut . tr iau asemenea fiin e? Da. care i le transmitea. La naiba. apoi se opri. Hai. Se deplasase pân la marginea peronului i acum se holba la ine. Oare creaturile de foc s fie oameni? Ar însemna s fie foarte deosebite de Oameni. Ascult . cu puteri i forme ciudate.³ Tu ce crezi? ³ P i. Sunetele percepute atât de clar erau cuvinte. dar nu identice. spuse el. Focul vorbea. Adulmec dou mirosuri. nici acum nu g se ti nimic interesant deasupra. i cuvinte. dou . asem n toare. Nu cumva sunt creaturile astea a a ceva? Aici. în Tunelurile Str vechi. dup r zboi. Ca i cum ar fi fost dou focuri. ³ t i. Strângând în bra e bara cu toat puterea. nici n-ar mai fi vrut s urce. se târî f r zgomot de-a lungul curbei. Dup câteva genera ii. Se concentr asupra mirosului. i distinse dou glasuri. S-ar fi adaptat. St tu a a un minut. apoi lu o hot râre. Un soi de limb . tia s fac diferen a între r cnetele i mârâitul animalelor i tiparele vorbirii articulate. Îndes lanterna la curea i începu s coboare. de i n-avea cum. H·ssig avans lipit de bara de metal. nu-l mai sim ise alt dat . Un miros asem n tor. unde legendele spuneau c B trânii îi creaser pe Oameni. Era sigur. Sau cei din tunelurile de sub ora e. Ar fi fost prin i în capcan acolo jos. Îl ajuta s se ascund i inea focul la distan . Greel explora cu ajutorul lui: cerceta cu urechile lui i mi rosea cu nasul lui de obolan. Sunetele nu însemnau pentru el nici cât pentru H·ssig.

luându.i ochii de la peron. ³ Sau a a afirm teoria ta. îmi închipui. drept i pustiu.i pa ii cu lanterna. Intrar într-un tunel lung. i. Am auzit întrebarea de atâtea ori. veni r spunsul. rosti Von de Stadt dintr-odat .i cultive hrana. admise. Nu mi se pare cu o 8 . Ajunse repede pe fundul tunelului i a tept ner bd tor s coboare i camaradul lui de pe peron. Nu exista decât o singur cale prin care s poat afla. N-ar fi fost obliga i s ias la suprafa în cele din urm ? Vreau s spun. ridicându-se în pozi ia ghemuit ca s priveasc prin ochii întredeschi i curba din fa . î i zise Greel. Ciffonetto veni imediat în spatele lui. înso it de o ridic tur din umeri. ³ Spune-mi. s zicem c supravie uitorii t i au apucat sfâr itul r zboiului ascun i în ad posturi. ³ Sper c mai pot s urc înapoi. insecte i animale plicticoase. La început. ³ Da. ³ Un regim pe baz prea s n tos. dar nu imposibil. Exist plante care cresc f r lumin . Mult mâncare se p stra în subsoluri. se afl r spunsurile pe care le c ut m. porni s exploreze precaut cu mintea. puteau s . ³ Tu ai vrut s explorezi toate tunelurile. ar avea acces la cantit i mari de hran conservat . cum ar putea cineva s tr iasc aici? întreb i se uit în jur cu dezgust evident. Cercet peronul cu priviri îngrijorate. i înc mai vreau. Ajungeai la ea prin tuneluri. Aici.Începu s se foiasc . alese una la întâmplare i porni înainte. în tunelurile astea. Tremurând. Von der Stadt se adaptase la gravita ia P mântului mult mai rapid decât Ciffonetto. ³ Ai luat lec ii de la Nagel? se r oi tovar ul lui. luminându. Recunosc c ar fi greu s tr ie ti aici. c mi s-a acrit de ea. în timp ce mergeau. de gâng nii i ciuperci. Acesta s ri ultimii câ iva zeci de centimetri i ateriz bufnitur . Un pocnet înfundat îl întoarse pe H·ssig la loc sigur din tunelul însp imânt tor aflat dincolo de ea. Se mi c încet. ca s priveasc de jur împrejur. Mai târziu. pe lâng ele. spuse el. Von der Stadt se uit în ambele direc ii.

³ Poate. Totu i. rosti el. F cu o pauz . Hai s ne întoarcem. fac pariu. în afar de Marea Foamete? Primi un zâmbet îng duitor. Nu pricep de ce e ti a a de ner bd tor s descoperi supravie uitori. ³ Ce naiba mai zici de asta? întreb el. Trebuie s relu m zborurile în cosmos. Marea Foamete a fost o consecin inevitabil a r zboiului de pe P mânt. Trebuie s organiz m o explorare mai serioas a întregului sistem subteran. ului s u îi alunec ³ Cât prive te gâng niile i ciupercile tale. ³ Nu. Parc sf râmase cineva piatra cu mult vreme în urm . apoi continu . Nu-i nimic pe-aici. Aici jos au locuit oameni.Cel interpelat se opri brusc. îmi confirm spusele. zise. Se închide dup câ iva metri. expedi ia e important i m rea i toate cele. f r a catadicsi s comenteze. ³ Uit -te acolo. ar tând cu lanterna. Poate înc mai locuiesc. Mâna liber spre pistolul din tocul lateral. Ciffonetto se îndrept spre el. ³ Tocmai din cauza Marii Foamete vrem s -i g sim acum pe oameni. Când n-au mai sosit provizii. ³ Acum avem destule cu care s -l atragem pe Nagel. Din sp rtur cobora un culoar. Cel lalt se ar t oarecum tulburat. Lumina tres lt pe o sp rtur zim at din zidul tunelului. rânjind i vârî capul i lanterna în pasajul primitiv. Von der Stadt lumin i el zona ca s se vad mai bine. continu cel lalt triumf tor. ³ Nu tiu. spuse i porni în direc ia din care veniser . Dar oameni? Ce altceva ne-a adus P mântul.i culoarul sta dovede te c au reu it -. Se întrerupse. iar locul acesta e numai bun ca s ne test m echipamentul. Se adapteaz . dar le scoase repede. Vreau s zic. i presupun c savan ii t i vor lua cu ei ni te exponate reu ite pentru muzee. atunci au supravie uit i urm rilor lui. nu tii. Dac au reu it s supravie uiasc r zboiului . amintindu. Nici Nagel nu tie. Agitat. oamenii se pot obi nui s m nânce multe lucruri.i de argumentul tovar din urm cu câteva clipe. a disp rut 9 .

umbrele obscene care alc tuiau gândurile creaturilor-vierme. De-abia a tept s v d cum îi cade fa a lui Nagel când îi spun ce-am descoperit. popula ia a continuat s scad mult vreme dup ce am beneficiat de resursele necesare pentru a sus ine mai mul i indivizi. Cuno tea senza ia aspr . dar numai dac avea o popula ie foarte sc zut . i cuno tea 10 . Von der Stadt se încrunt . i înc n-am reprodus multe dintre lucrurile existente pe P mânt înaintea dezastrului. Îi pl cea s sondeze mintea altora. ei ar fi dovada c via a uman mai poate lua avânt aici. E un aspect crucial. De fapt. Luna ar fi putut deveni autonom . num rul locuitorilor cre te din nou. Ciffonetto porni direct spre ³ Hai s ne întoarcem la baz . vag a min ii de animal. Nu ne ducem nic ieri.orice posibilitate de a-i ine pe to i în via pe colonia lunar . Dar noi am reciclat aerul i apa i am cultivat hran în rezervoare hidroponice. Înclin afirmativ din cap cu o figur grav . Ne-am luptat. Greel era aproape convins. ³ Foarte bine. Avem nevoie de stimulare prin contactul cu o cultur str in . Asta s-a întâmplat. Ciffonetto ignor comentariul fluturând din lantern . dar încet. Prin câte a trecut P mântul. remarc el. Nou zeci la sut au murit de foame. dar Von der Stadt o aprob . dar era uman . dar nu destul de bine. ³ ÅStagn mµ e un cuvânt cam aspru. Acum. Dar am i pierdut mult. Prea mul i oameni au murit. Asta nu ne-a ajutat. Fondul nostru genetic era foarte redus i nu prea divers. Ideea consangviniz rii n-a mers. Ajunseser peron. Stagn m. de rezerve genetice proaspete. dac vrem s stabilim o colonie. Eu cred c ne-am descurcat foarte bine. i ei trebuie s se fi schimbat cumva. Ne-a luat aproape cinci secole s relu m c l toriile spa iale. Colonia n-a avut diversitate rasial nici la începuturi. am supravie uit. Ad ug ultima idee mai mult ca un gând întârziat. În plus. Erau oameni. Avem nevoie de perspective proaspete. Popula ia s-a adaptat. i am început s reconstruim. Supravie uitorii ne-ar oferi a a ceva. Am f cut al naibii de pu ine schimb ri i nici prea multe idei noi nu ne-au venit. din nou la sta ie. Aveau o structur curioas a min ii.

atotst pânitoare. Min ile nu se puteau împreuna la distan e prea mari. nu avu loc nici o comuniune. Straniu. Nu era perceput. Prinse câte ceva. Acesta trebuia 11 . Era cerceta . Min ile se împreuneaz într-o adev rat comunicare numai cu un frate-de-spirit. arome. plin de nori. într-un vârtej str puns de dâre luminoase i sentimente i idei s lt re e. Mintea lui se furi afar altora. Se l s la p mânt. Se afla întrun coridor larg. Era un loc de legend . Trebuia s le in aproape. Nu ob inea nici o reac ie. iar împreunarea min ilor devenea tot mai dificil . Ei se dep rtau mereu. Trebuia s fie sigur. Dar tia c trebuie s continue. izuri i sentimente. Acum. Apoi îi veni o idee. cu H·ssig al turi i cu suli a în mân . Ace ti oameni-foc ciuda i aveau min i paralizate i schiloade. se dep rtau de el în josul tunelului. Focul se dep rta odat cu ei. Era cerceta .min ile oamenilor. Dar întotdeauna exist o comuniune între ele. o lumin bizar . Dar o comuniune. se opri cu r suflarea t iat . gândurile li se disipau. înc o dat . Oamenii plecau. nu. Avans prudent. Ace ti oameni nu-i r spundeau. ov i când ajunse la curb . Întunecat i de nep truns. În bezna din tunel. Gust prelung i adânc din min ile lor i înv din ele. Recunoscu ceva. Oamenii i fra ii-de-spirit îi r spundeau. Greel avans . miji ochii curbei în patru labe. Coridorul B trânilor. agresiv . Dar parc tot cu mintea unui animal se împreuna. Asta erau. totu i. animalele. pe jum tate vizibile. Nu percepea nici o reac ie. Trebuia s afle mai multe. înal i pân la cer. Avea o datorie de îndeplinit. o pe ter imens cu tavan boltit i pila tri uria i. Mintea lui comunica parc cu un animal inferior. Focul disp ruse brusc de pe zid. i se deplas de-a lungul Când trecu de ea. Pasajul sclipea de lumin . Greel se ridic din pozi ia ghemuit. s simt parfumul Gândurile lor frem tau în jurul lui haotic.

s fie. era datoria lui. Disp ruser dup alt cotitur . Î i d du seama c se uita numai la reflexia slab a focului. Iar Greel tia c pierdeau. î i zise Greel. i acum. Gândurile lor nu erau ale acestora. Coborî bra ul i mângâie lini titor blana moale a obolanului. Vremea binelui se încheiase odat cu sosirea creaturilor-vierme. era în siguran . care-i goniser dintr-un tunel într-altul. Era cerceta i putea p trunde în mintea altora. Oamenii ripostau. Acest lucru îl tia. Nu. De la ultimele genera ii încoace. da. se mai d deau lupte în Nivelurile Periculoase i în tunelurile Oamenilor. Oameni. Încet. Intens. vibrase de bucurie. mult mai pu in decât oameni. Nu mai v zuse niciodat o înc pere atât de mare. Mai mult decât animale. Dintre to i Oamenii. dar suportabil. iar pove tile o s -i duc numele din genera ie în genera ie. lucrurile nu prea mergeau bine pentru Oameni. cerceta ul din el strigându-i s escaladeze zidul i s cerceteze înc perea de deasupra. Îi caut pe Oameni. Dac îi c utau pe Oameni. Mai mult decât atât. dar mai pu in. Oamenii-foc erau mai importan i. P trunse în coridor. Când se gândise prima oar la el. Poate era un lucru bun. Fratele-de-spirit îi sim ea zbaterea gândurilor. Unul dintre ei ardea. ardea s g seasc al i oameni. Pândeau chiar i prin p mânt i nu erau nic ieri în siguran . din care se în l au pila tri. Îi c utau pe Oameni. O s fie r spl tit rege te. el se aventurase cel mai departe i urcase cel mai sus. Cât vreme nu se uita direct la el. Dar sigur. H·ssig se frec de piciorul lui. Creaturile-vierme erau noi pentru ei. atunci îi va conduce la ei. Dar ce anume trebuia s fac . iar obolanii 12 . Oamenii-foc sem nau cu B trânii din legende.asta nu tia. Nu se vedeau oamenii. i afl mai multe. Nu aveau nevoie de tuneluri. era convins. o s fie sl vit. Cei care p trundeau în mintea altora sim eau creaturile-vierme pe care suli ele le ucideau. dar focul lor dansa la gura tunelului din cap tul cel lalt al coridorului. sub picioarele lui. dar erau gânduri umane i pe unele chiar le în elegea. Iar în coridor se putea întoarce alt dat . Nu f cea gre eli.

i erau multe. tunelurile acelea erpuitoare care duceau adânc. Dar ace tia nu erau chiar oameni. Nu prindea decât frânturi din ele. poate. F r el. adânc în p mânt. î i d du seama îngrozit. dar atunci crea-turile-vierme ar câ tiga. ajunsese atât de departe. El singur trebuia s hot rasc . Legendele spuneau c B trânii luptaser folosind focul i arme ne tiute. multe. Le percepea gândurile stranii tot mai puternic. Ei n-ar fi g sit niciodat drumurile pe care venise el. 13 . Hai s vedem ce e i în direc ia opus . când î i împreunau min ile. ace ti oameni-foc. Dar creaturile-vierme fugeau întotdeauna înapoi în p mânt. Ar putea veni în ajutorul Oamenilor. iar ei foarte pu ini. puteau schimba rezultatul r zboiului. i n-ar rezista. iar ace tia tr iau în foc. din atâtea genera ii. Numai el. i va trebui s hot rasc repede. apoi porni încet înapoi c tre tunelul din care venise.le sfâ iau în buc ele. îi erau str ine. iar gândurile lor. o cotitur aici. iar lumina din coridor se intensifica. în cele din urm . Dar. Ar dura. ov i. era convins. Dar dac -i conducea i pe urm se dovedeau du mani? Dac se întorceau împotriva Oamenilor cu focul lor? Se temea de ce-ar putea face. Pentru c . tia drumul. Trebuia s ia o hot râre. oamenii-foc se întorceau. Prin Tunelurile din Mijloc i prin Nivelurile Periculoase. nu-i vor g si niciodat . Aveau min ile paralizate. Nici unul dintre cei care p trundeau în mintea altora nu putea str bate nici m car o mic parte din distan a care-l separa pe el de tunelurile Oamenilor. Le-ar putea da arme puternice ca s alunge creaturile-vierme în bezna din care au venit. Înapoi i în jos. ³ Stai pu in. A a c erau în siguran dac el nu f cea nimic. genera ii la rând. I-ar putea conduce la ei. i numai furi ându-se i p trunzând în alte min i i cu H·ssig al turi. înc una dincolo. în cea mai mare parte. Îns ace ti oameni noi. spuse Von der Stadt când tovar ul lui urcase deja un sfert de zid. Nu le putea cunoa te la fel ca pe ale Oamenilor.

. Mi s-a p rut c -i un animal care sufer . începu s se târasc înapoi. Se lipi de zid. ³ Tu ai vrut s explor m i locul sta de aici. Trebuie s stea departe de foc pân hot r te ce s fac . Avea înc arma. Chi i de durere i se azvârli la p mânt. ciudat. Îl vedea cum danseaz . ³ Ce naiba a fost asta? Întrebarea optit a lui Von der Stadt atârn în aer o clip . Frica i nehot rârea i se înv lm eau printre gânduri. sco ându. tunelul se întindea lung i drept. Ciffonetto în epenise i el la auzul zgomotului. Razele lanternelor se împletir i cei doi pornir repede c tre gura adânc i întunecoas a tunelului. imprudent. Dar parc cine ipa se str duia s nu fie 14 . ³ Ar trebui s ne întoarcem. Se afla înc la distan de ei. Îns dup primul col . Se d du înapoi. Poate c nu ne mai despart decât câ iva metri de înc una dintre descoperirile tale m re e. Împietri chiar pe locul în care cotise. H·ssig r mase pe loc. Îl usturau ochii. îi r spunse cel lalt scuturând din umeri. ³ Bine. P ru nemul umit. Lâng el. A a c hai s facem o treab ca lumea. Focul nu voia s plece. ³ Nu tiu. departe de foc.i lanterna din curea. apoi s ri jos. Ceva. Se for s se controleze. lâng el. renun când v zu c nu poate. i. repede i f r zgomot. izbitor. Am v zut destul. accept Ciffonetto. chiar prin pleoapele l sate. Ar fi trist s -l aducem pe Nagel aici i s dea el peste ceva ce nou ne-a sc pat.. obolanul f r ochi îl va ajuta din nou s vad .Ciffonetto întoarse capul stângaci s -l priveasc . Se apropiau. Greel se mi c repede. Un fel de ip t. Întinse mâna spre H·ssig. avu ochii larg deschi i când focul ap ru dintr-odat . Poate ai dreptate. schimbând însp imânt tor culorile. unde o vârâse când încercase s se urce pe zid. Cu ochii tot închi i. Dar nu destul de repede. Omul de tiin p ru nedumerit. Von der Stadt îl aprob din cap.

un fel de uierat. i începu s vorbeasc . ³ Hai s vedem. Hot râser deja în locul lui. dar nu mai zise nimic. înainte s trag. Asemenea B trânilor. Una dintre ele în epeni. Da. Omul trebuie s se întâlneasc cu omul i amândoi vor ine piept creaturilor-vierme. ³ Nu-mi place. Se oprir din nou.. Groaza se va stinge. Cople it de disperare. de Erau mari i se mi cau repede. Vremea fricii va trece. f r s se mi te. dar se ridic în picioare. zise el. spune-mi repede ce e. 15 . dar luaser hot rârea cea bun . Hot râser în locul lui. prea clar s -l confunde cu altceva. dar nu înseamn c e i prietenos. dar nu z ri nimic. Gloria str veche de care vorbesc pove tile se va întoarce i Oamenii vor construi. ad ug el. De data asta nu mai auzir un ip t în bu it. apoi împietri i ea. Dar poate c a a trebuia s se întâmple. Î i v zur drum mai departe. ce? ³ Dumnezeule. Singura. desenând fâ ii de lumin pe catifeaua întunericului. cuprins de îndoial . S-o fi g sind cineva acolo. Îi vor ajuta pe Oameni în lupta împotriva creaturilor-vierme.. Va începe o nou er . Cele dou lanterne fluturar în toate p r ile pre de câteva secunde.auzit. vorbi Von der Stadt. d dur la iveal un iaz luminos la cap tul îndep rtat al tunelului. jos. i în mijlocul lui st tea. cu picioarele în aer. Cliff. ci un sunet moale. înc o dat . Erau oameni. Împreun . inu ochii închi i. Plimb lanterna încolo i încoace. Ciffonetto se încrunt . Von der Stadt o îndrept pe a lui drept în fa . culoare largi i tuneluri solide. ³ Nu trage. Cealalt ov i. Nu se mi c . Greel î i d du seama c -l vor prinde. Mut lanterna în stânga i scoase pistolul.

i puteau înfrâna sentimentele. r gu it : ³ Cred c e un om. Doi ochi mari. cu toate acestea. înce o at . A tept . hido i.³ Dar. mâini i picioare strâmbe. ap s toare. Parc nu avea decât ochi. ce e? ³ Nu tiu. dar a tept . r mase neclintit. grote ti. nu cu mult peste un metru. Aducea vag cu un om. Glasul savantului tremur straniu. Erau orbi i schilodi i i nu. nasul i gura de-abia se ghiceau. Fiin a din iazul de lumin era scund . î i v zu propria imagine prin ochii lor. tia ce oroare îl pândea dac i-ar fi deschis. Da. Îl atacase focul. dar o team controlat . descoperi teama. Îl ustura pielea. Gust groaza i repulsia care se r zboiau într-unul dintre ei. Îl atacase focul. Ochii îl dureau i închi i. Cel mai urât era îns capul. imen i. mult prea mare fa de corp. Avea o datorie de îndeplinit. Trebuie s ajung la ei. Pielea îl gâdila i-l durea. dar pe Ciffonetto înf i area creaturii îl zgudui. Nu se clinti. ascun i acum sub pleoapele de piele alb ca moartea. vorbi Von der Stadt. dar se st pâni.. ³ Aia. Totu i el vorbi cel dintâi: ³ Prive te. Lung . Apoi din nou vocea lui Ciffonetto. nesigur. ar ajuta. Totu i. i repulsia pur care-l tulbura pe cel lalt. Se înfurie. Greel ardea. i acolo. cred c -i o unealt . de larv . Iar pielea. R bd . dar avea membre dispropor ionate. dar dac ar în elege. T cere. Scund i dezgust toare. în mintea lor. Mare.. în timp ce mintea lui se împreuna cu a celor doi. Din ce în ce mai tare.. Era cerceta .. Uit -te în palma ei. pielea avea un aspect scârbos. distorsionat . Von der Stadt înm rmurise. Chestia aia e un om? 16 . Cred. Trebuie s -i conduc la Oameni. rosti cu glas încet.

i Greel ip . bineîn eles. probabil. Nici un om nu poate ajunge a a. Un afurisit de obolan. Istorie. Aceasta de acum nu st tea pe loc. Se auzi un r cnet. Von der Stadt era tensionat. Anterior. dar ezitase. Nu mi-ar fi trecut prin cap. Radia iile. ³ Un om? î i exprim Von der Stadt iar nebun.i termine propozi ia. apoi stinse lanterna i pere ii parc se înclinar spre ei. numai bezn . Apoi înc una. ³ prin. ³ L-am nimerit. E ti Nu apuc s . Cel lalt nici nu-l auzi. Un moment care va d inui i îndoiala. A a c s-au adaptat. Probabil c sunt sensibili. Dup usturimea insuportabil . S-au adaptat la întuneric i la tuneluri. ³ Trebuie s fie. Raza de lumin î i schimb direc ia. nu mi-am închipuit niciodat a a ceva. Are unelte. Tunelurile. pentru c care aducea a om st tuse nemi cat . nu mai ezit . ³ Ar fi trebuit s -mi dau seama. Avu o scurt ezitare. Când mut lanterna de pe fiin a din tunel. Ochii. Tovar ul lui îi arunc o privire piezi . De sute de ani. Îi facem r u. De data asta.. A. Accelereaz muta iile.. urm o lic rire.i lanterna. Oamenii nu pot tr i cu gâng nii i ciuperci. Bezna..Ciffonetto d du afirmativ din cap. urmase o clip de u urare. A vorbit. O deplas înainte i înapoi. bolborosi. Atâta evolu ie în a a de pu in timp. tres ri. Nu oamenii ca noi.. fiin a i nici 17 . continu el. ³ Dar. Ar fi trebuit s b nuiesc. surprinse o mi care scurt prin întuneric.. Abate. Durat de via mai scurt . ³ E destul de întuneric i a a. v zu din nou mi carea i fix raza pe ine. cu nervii la limit . fusese gata s trag . Doamne. dubioas . spuse Ciffonetto. nu era necunoscut . Dar îl ascult . Ai avut dreptate.. Chi ia i mi una.

Se pr bu i. îi spuse cu durere în voce. â ni în fa i ridic i durere i Deschise ochii. Ridic degetele pline de sânge i se uit mirat la ele. îngenunche lâng tovar ul s u. Dup aceea sc p arma i. îi strivi mânia. era foc peste tot. În cele din urm . Imediat lumea se întunec la loc pentru Greel al Oamenilor. O scânteiere scurt . apoi iar orbire. Nu dac era om. turbat. ³ Nici m car nu l-am v zut venind. cum mi-ai zis. 18 . De ce. Fratele-de-spirit murise. Am împu cat un obolan. apoi la Ciffonetto. Lovi. E ti teaf r? Rupse materialul i v zu carnea sfâ iat . din nou. în ep tur dup în ep tur . H·ssig era mort. de furie amestecat cu durere. ³ obolanul. îl cotropi suferin a. Val dup val dup val. Pistolul înc fumega. Foc. Dar Von der Stadt. ³ Von. lanterna celuilalt se aprinse i savantul. Bâjbâial prelung în bezn . rosti el. De ce? N-aveam de gând s -l împu c. bolborosea Von der Stadt.Dar numai una. Am ab tut lanterna. când la sângele care i se scurgea pe uniform . le strivi teama din mintea lui. Pe urm . O dat i înc o dat . Url suli a. scuturându-l de uniform . C zu cu un bufnet. Numai pu in. S lbatic. Mâna tot nu se mi ca. Cliff. Urm rea creatura. Se pomeni trântit la p mânt i deschise ochii. brusc. universul se înro i de durere i auzi a doua oar zgomotul care adusese moartea lui H·ssig. Dar nu inu mult.. Îl r v i. Pe urm . palid ca moartea. Îl urm rea. N-am f cut decât s împu c un obolan. Un nenorocit de obolan. Lanterna clipi de câteva ori i se stinse. în jurul r nilor.i duse mâinile în jurul stomacului.. Oamenii-foc îl omorâser . cu gura c scat . lovitur dup lovitur . se holba când la creatura care explodase în tunel. Dar scânteierea îi fu de ajuns. îi strivi gândurile despre oamenii-foc.

Vârî bra ul sub al lui.i ag lanterna de curea. Von der Stadt nu avea s reziste mult. ruinele din subsol i lumina zilei. ³ N-am f cut decât s Von der Stadt. O s g sim al i oameni. St tea pur i simplu proptit de perete. când mu chii lui de creatur lunar . pân la peron. Trebuia s se gr beasc . Numai un obolan.Paralizat. n-am pierdut nimic. sim ind cum i se scurge sângele printre degete. Au degenerat. Oricum. Înc un efort. Pe lantern . Dar acum nu mai sunt. se trase în sus i se ag de zid disperat. Ajunser pe peron. Câ iva metri. cu glas uluit. Apuc piatra. Se îndrept de spate i. Aproape c ajunse. ³ N-a fost vina ta. O s scotocim în tot sistemul metroului dac va fi nevoie. bolborosind la nesfâr it acelea i cuvinte. cu bra ele strânse în jurul stomacului. Chiar dac n-o s -i g sim. cedar . Îl l s la p mânt. ³ Numai un obolan. M duc dup ajutor. Un spasm brusc i mâna îi alunec . rugându-se s ajung la peron. Cealalt nu reu i s -i sus in greutatea. flasci. Poate au fost ca noi. repeta întruna ³ Nu te îngrijora. ³ Numai un obolan. Te-a r nit grav. n-am avea ce înv a de la ei. Va trebui s te las aici. Crezi c po i s ajungi pân în tab r ? Nu mai a tept r spunsul. 19 . Dar cel lalt nu mai asculta i nu mai auzea nimic. repet Von der Stadt. ni te suboameni. Ciffonetto înclin afirmativ din cap. Dar acum ai nevoie de îngrijire. ³ Calmeaz -te. evident. Ciffonetto se întoarse cu fa a la perete. Probabil c l-ai speriat. C zu. cândva. Sunt. îl ridic în picioare i începu s -l care în jos prin tunel. cu mâna liber pip ind dup un punct de sprijin. mai sus. împu c un obolan. aproape c atinse peronul. apoi liftul vechi i ruginit. N-are importan . ³ Nu pot s urc i s te car i pe tine. O s -i g sim.

mai de nep truns. îi d du drumul. ci mai dens. Von der Stadt chicoti.Întunericul nu era cel cu care se obi nuise. ³ Von. Un obolan. se opri. Von. în cap tul cel lalt ³ N-a fost decât un obolan. ghici mi c ri u oare la câ iva metri de el. url înc o dat . Apoi glasul moale al lui Ciffonetto: ³ Da. r gu it. m auzi? Nu primi nici un r spuns. cu mintea r t cit al infinitului. Într-un sfâr it. pe care nu-l vedea. Trebuie s vorbeasc întruna. Î i st pâni urletul. Repet întrebarea. ³ N-a fost decât un obolan. Când încerc s se ridice.i piard min ile. Nu numai lanterna se sparse în c z tur . SFÂR IT Two men descended from people who escaped earth before a surface killing nuclear war run into a blind cave creature who descended from people who survived the aforementioned nuclear war. nu-l mai auzi. da. 1973) Prezentaversiune se distribuienumaigratuit! 20 . i înc o dat . în cele din urm . (Originally published in ÅVertexµ Dec. Ecoul urletului r sun repetat în tunelul lung i negru. T cere. Când. întreb el. Von. S vorbeasc . În bezna din jur. ca s nu. ³ N-a fost decât un obolan. ³ N-a fost decât un obolan. Trecu mult vreme pân se stinse.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful