You are on page 1of 11

Societatea de Investitii Financiare Transilvania

Infiintata la 1 noiembrie 1996, Societatea de Investitii Financiare Transilvania este un fond inchis de investitii autoadministrat si cu capital integral privat romanesc. Fondul are un capital social de 109.214.333,20 lei si active administrate in valoare de aproximativ 1500 milioane lei. Succesoare a Fondului Proprietatii Private III Transilvania, SIF Transilvania are in prezent ca obiect de activitate administrarea portofoliului propriu de actiuni constand in participatii in aproximativ 270 de societati comerciale de pe teritoriul Romaniei. Actionarii fondului, in numar de aproximativ de 7 milioane persoane fizice si juridice, sunt constituiti din: * actionari-fondatori: persoane fizice care au primit actiuni SIF Transilvania in cadrul procesului de privatizare in masa (PPM); * actionari-noi investitori: persoane fizice si juridice care au investit in actiuni SIF din momentul tranzactionarii acestora la B.V.B. Bucuresti. Fondul are aproximativ 100 de salariati, majoritatea fiind specialisti in stiinte economice, tehnice si juridice. Persoanele "cheie" au urmat cursuri de perfectionare in Romania si in strainatate: Marea Britanie, Franta si Statele Unite. In plus, SIF Transilvania a beneficiat de consultanta de specialitate din partea unor firme de renume, cum ar fi: Coopers&Lybrand (SUA) si Roland Berger (Germania). SIF Transilvania este membru plin al Asociatiei Europene a Capitalului de Risc (EVCA), cu sediul in Bruxelles-Belgia, din anul 1995.

1

A.I.000 ANUL 2004 REALIZARI 1. dupa natura acestora si defalcarea pe trimestre.205 lei/actiune.658 685. din datele prezentate in acest formular.493. in conditiile in care legislatia specifica nu se va modifica in defavoarea S.493. pe realizarile obtinute in exercitiul financiar precedent (exclusiv vanzarea pachetului de actiuni ROMPETROL RAFINARE S.000 PREVAZUT AN 2005 605. din care comisioane 7 miliarde lei. cu costuri de 145 miliarde lei. estimate la 370 miliarde lei. in principal. in vederea atingerii obiectivelor tinta asumate. inflatia prognozata pentru anul 2005 nu va depasi 7%. urmeaza a fi realizat din urmatoarele surse: . realizarea unor venituri din participatii. rezulta ca profitul net propus in bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2005. Constanta). nu va depasi 27. respectiv de la 13. obtinerea unor venituri de 80. din creante consolidate in valuta si din alte surse asemanatoare.Venituri din activitatea curenta 605. Detalierea pe elementele de venituri si cheltuieli.000 lei. propuse a fi adoptate de catre adunarea generala. fiind redat ca anexa la prezentul raport In esenta.6 miliarde lei din plasamentele efectuate pe piata monetara. leu/USD. asigurarea conditiilor pentru cresterea cu cel putin 15% a activului net.000 1. precum si pe urmatoarele repere orientative: • • • • • • • • transpunerea in practica a strategiei si programului de activitate. cursul de schimb mediu anual.F-urilor. din care: . obtinerea unui profit net de 345 miliarde lei si crearea conditiilor pentru distribuirea unui dividend de 425 lei/actiune.221 lei/actiune la 15.658 685.PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI SI PROGRAMUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2005 Constructia bugetului de venituri si cheltuieli supus aprobarii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru exercitiul financiar 2005 se bazeaza. este redata in formularul de buget care poate fi consultat separat.000 2 . cel putin la nivelul celor inregistrate in exercitiul financiar precedent.Milioane lei INDICATORI ANUL 2004 PREVEDERI TOTAL VENITURI. obtinerea unor venituri din vanzarea unor titluri de participare si actiuni.

490 604 375. datele prezentate in formularul de buget. 3 .576 310.082 813. Solicitam adunarii generale sa abiliteze Consiliul de Administratie si conducerea executiva a societatii ca in executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2005 sa ia deciziile ce se vor impune corelat cu oportunitatile ce vor aparea in realizarea strategiei adoptate si sa rectifice in mod corespunzator. din care: .- Venituri din activitatea extraordinar a - - - TOTAL CHELTUIELI. Volumul minim al investitiilor ce urmeaza a fi realizat in exercitiul financiar 2005 va fi de 488 miliarde lei. constituit pe imaginea unor realizari viitoare dorite si definite prin strategia de urmat si obiectivele de atins in exercitiul financiar 2005 si in urmatorii ani.000 - - 365.Cheltuieli din activitatea curenta .000 468.Cheltuieli din activitatea extraordinara PROFIT BRUT PROFIT NET Rezultatul (Profit net) pe actiune .000 240.000 335.025.000 In fundamentarea principalilor indicatori de buget s-a avut in vedere un scenariu anticipativ.827 1. finantat in totalitate din surse proprii.000 468.000 613 1.lei - 240.000 345.576 310. daca va fi cazul.

consolidarea rezervelor valutare ale B. Reprezinta elemente de impact. capabile sa raspunda in orice moment la cerintele de performanta impuse de economia concurentiala.dat si de pachetele financiare favorabile negociate pentru primii trei ani dupa aderare.I. negocierile pentru aderare si angajamentele luate de Romania in acest sens creeaza suportul asigurarii pentru Romania a unui statut cat mai bun pe piata europeana .. ritm sustinut al privatizarii .A.N. urmatoarele: .I. care au fost luate in considerare la stabilirea strategiei dezvoltarii viitoare a S. Transilvania. cat si din evolutia indicatorilor macroeconomici la nivelul economiei nationale.potrivit perspectivelor economice din Programul Economic de Preaderare.pana la integrarea Romaniei in Uniunea Europeana. anticiparile inflationiste pentru Romania sunt foarte compacte.F. urmare diferentei foarte mari dintre dobanzile interne si cele internationale.I.PROGRAM DE ACTIVITATE AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2005 ORIENTARI STRATEGICE PENTRU PERIOADA 2005-2008 1. dificil de anticipat (liberalizarea contului de capital. Brasov in anul 2005 si definirii perspectivelor strategice si previziunilor de dezvoltare in perioada 2005�2008 rezulta atat din tendintele de globalizare a economiei romanesti.. inflatia scazuta si crearea posibilitatilor ca economia romaneasca sa-si poata finanta corespunzator deficitele externe pot conduce la o crestere sustinuta a economiei romanesti. . denominarea monedei nationale si stabilizarea ratei inflatiei).inclusiv in domeniul unor utilitati publice) a permis trecerea Romaniei in randul tarilor cu risc mediu pentru investitii � rating acordat de marile agentii de rating. intarirea sistemului bancar.F. . reclama stabilirea de strategii flexibile de gestionare si restructurare a portofoliului. . chiar daca in prezent nu este suficient de competitiva. PREMISELE ELABORARII PROGRAMULUI SI FORMULARII STRATEGIEI Premisele elaborarii programului de activitate al S.influentarea mediului financiar in anul 2005 de procese majore ale caror efecte. exporturi in expansiune.R. credibile si cu o singura cifra: 7 % in 2005. datorie externa pe termen scurt acceptabila. se anticipeaza accentuarea intrarilor de capital in Romania. .evolutia pozitiva a intregii economii romanesti in ultimul deceniu (scaderea inflatiei. 5 % in 2006 si 4. Transilvania S.4 % in 2007.stadiul avansat al infaptuirii reformelor necesare aderarii Romaniei la Uniunea Europeana concretizate in inchiderea in anul 2004 a negocierilor de aderare si obtinerea statutului de economie functionala. datorie externa mica prin raportare la P.B. capitalurile atrase fiind insotite si de fluxuri importante de bani 4 .

297/2004 a pietei de capital creeaza conditiile de baza necesare racordarii pietei de capital romanesti la pietele de capital dezvoltate.I.F. Transilvania pentru anul 2005 si in perspectiva anilor 2007�2008 se va concretiza in urmatoarele directii principale de actiune: 3. Transilvania. Continuarea procesului de restructurare a portofoliului de valori mobiliare si asigurarea premiselor realizarii unui portofoliu optim.F.I.speculativi. iar deschiderea spre piata financiara va fi trasatura esentiala a acestei perioade (2005�2008) 3. Se creeaza un context economic ce impune cresterea substantiala a competitivitatii pentru a face fata aprecierii leului si nevoii crescande de investitii in tehnologie si capitalul uman.3.F.stabilirea orientarilor strategice pentru perioadele viitoare si stabilirea directiilor de actiune care pot conduce la realizarea obiectivelor strategice prioritare reprezinta o preocupare constanta a managementului S. 2. Transilvania. cu risc acceptabil. reabilitarea corespunzatoare a societatilor din portofoliu. . Cu privire la actionariatul S.I. in special a celor in care detinem pozitii majoritare 2.1. .1.2.asistam la o crestere fara precedent a indicatorilor pietei bursiere romanesti (indicele oficial BET al Bursei de Valori Bucuresti pentru actiunile incluse in portofoliu si mai ales indicele BET-FI al societatilor de investitii financiare). Consolidarea pozitiei financiare a S. Transilvania pe piata de capital prin optimizarea indicatorilor de performanta economico�financiara 2. DIRECTII DE ACTIUNE Strategia de dezvoltare a S.F.I. OBIECTIVELE STRATEGICE PRIORITARE Obiectivele strategice prioritare ale S. Profesionalizarea managementului de portofoliu pentru asigurarea realizarii unui raport favorabil risc-rentabilitate si restructurarea personalului pentru adaptarea la noile cerinte ale evolutiei pietei de capital 2.4.cadrul juridic creat de Legea nr.I.F.I. Politicile investitionale vor fi considerate ca obiective strategice fundamentale ale intregii activitati a S. Transilvania 5 . . Transilvania in perioada 2005-2008 sunt urmatoarele: 2.F.

I. 1 si 2 si a reglementarilor C..00 1 2 3 4 5 6 Industrie Agricultura Piscicultura Transport Comert Turism 26.F.61 3.2. in contextul evolutiei pietei de capital si cu avizul C.96 8. alin. conform art.29 18. emise conform Legii nr.20 22.12 0. Ramura/ crt. 4.12. Cu privire la managementul portofoliului gestionat . 286.26 5.36 2.N.V.79 5.2004 (%) Structura portofoliului la valoarea justa 31.53 1.19 0.elaborarea unui program de rascumparare a actiunilor reziduale. TRANSILVANIA de un portofoliu optim. . 3. aflate in proprietatea actionarilor initiali.23 13.M.00 6 .. sector economic Structura portofoliului la valoarea nominala 31. in scopul regularizarii cursului actiunilor proprii de pe piata de capital.V. care sa corespunda principiilor teoriei moderne de management de portofoliu.00 20.I. 297/2004.56 1.97 0. fata de structura portofoliului inregistrat la sfarsitul anului 2004. 133/1996 art.12. TRANSILVANIA.actiunile dobandite in conditiile de mai sus vor fi folosite.07 0.M.56 1. Actiunea ampla de restructurare a portofoliului trebuie sa conduca la apropierea structurii portofoliului S.N.F. .2004 (%) structura dividendelor generate in perioada 19962003 (%) Ponderea estimata la valoarea justa a portofoliului de actiuni optimizat la finele anului 2008 (%) 10. .actiunile de mai sus pot fi rascumparate la preturi si la termenele stabilite de C.la finele anului 2008 ne propunem ca. TRANSILVANIA.optimizarea managementului de portofoliu in anii 2005-2008 prin asezarea RESTRUCTURARII PORTOFOLIULUI in centrul preocuparilor manageriale. al S.43 1. pe baza hotararilor Consiliului de Administratie al S.71 14.07 1. conform Legii nr. restructurarea portofoliului sa conduca la urmatorul portofoliu optimizat de actiuni: Nr. art. 286 din Legea nr.A.F. 297/2004.I.

00 100.obligatiuni municipale/corporatiste pana la 10% .34 1. TRANSILVANIA va fi realizata prin: . utilizand instrumentele specifice pietei de capital. printr-un management adecvat. .00 2.05 100.F. ..plasamente monetare lichide de cca 20-30 % din valoarea activelor . indici bursieri.asigurarea unei cote importante din necesarul de finantare a societatilor comerciale din portofoliul S. Transilvania. inclusiv cresterea ponderii actiunilor "blue chips" listate la B.16 1.00 3. concomitent cu efectuarea de investitii de reabilitare si modernizare a activelor selectate a ramane in portofoliu.63 2.00 1.26 24. asigurari Prestari servicii Altele TOTAL 7.un rol important se va acorda sectorului de turism in care va continua restructurarea activelor pe fiecare societate componenta a portofoliului. pentru a fi identificate 7 . dupa ce acestea au inregistrat o buna lichiditate pe piata de capital.) .o preocupare majora a managementului de portofoliu o va constitui starea financiara negativa a celor 112 societati comerciale.I. banci .optimizarea dinamica a portofoliului pe baza analizei rezultatelor bilantiere in conformitate cu practica managementului portofoliului pe pietele de capital dezvoltate.39 5. .diversificarea activelor financiare si dispersia riscului de portofoliu a S.I.produse derivate ale pietei de capital pana la 5% (contracte futures.89 100. respectiv emisiune primara de instrumente financiare adecvate.92 1. prin valorificarea unor active de pe litoral si statiunile balneoclimaterice.7 8 9 10 Constructii Finante.07 50.restructurarea portofoliului de actiuni va urmari concomitent cresterea lichiditatii titlurilor componente.00 6. care au inregistrat multianual pierderi. . monetari etc. reprezentand 34. optiuni.F.V.92% din valoarea nominala totala a portofoliului.40 100.00 .00 3.B.12 67.00 60.86 3.

. Sibiu .C. inchirieri . Brasov . 3. Transilvania din structura actionariatului acestor societati. Cu privire la politicile de piata .sector prestari servicii .C.I.S. PESTOM S. ANCA IRINA S. Bucuresti . Constanta .sector turism . .A. asigurarea analizelor si deciziilor manageriale comparative.S.se vor monitoriza in regim special.specializarea sectoriala a managerilor de portofoliu si subportofolii in masura sa conduca la cunoasterea profesionala adecvata a fiecarui sector de activitate. 8 .S. cat si fructificarii aspectelor speculative ale investitiilor financiare.F.C. societate nou infiintata .S.cele mai corespunzatoare masuri de rentabilizare a acestora sau iesirea S. Venus .promovarea unitara.A. desi la aceste societati detinem pachetul majoritar: . societatile comerciale din portofoliul S.C. care din diferite motive au intrat in lichidare judiciara.A. Eforie .continuarea politicilor de restructurare a portofoliului.sector piscicultura .C. a experientelor antreprenoriale pozitive inregistrate la societatile din portofoliu. la nivelul intregului portofoliu si pe sectoare de activitate. TRANSILVANIA S.S. implementarea conceptiilor de guvernare corporatista.3. promovarea si recrutarea profesionala a resurselor umane. CRISTIANA S.A.managementul de portofoliu va monitoriza cele 83 societati comerciale.A. printr-un management de portofoliu activ.S. TRANSILVANIA TRAVEL S.C. atat in scopul consolidarii participatiilor din portofoliu si a achizitionarii de noi titluri in portofoliu. Brasov . INA COM S.sector imobiliare. implementarea sistemelor informatice de gestiune. respectiv monitorizare sau mentinere.amplificarea operatiunilor in piata de capital in vederea valorificarii oportunitatilor investitionale din acest segment de piata.C. avand la baza criteriile strategice de grupare a societatilor comerciale cuprinse pentru restructurare. sunt neoperationale sau in procedura de lichidare. .sector comert . reprezentand cca 8% din valoarea nominala totala a portofoliului. PRODPREST S. Transilvania care au inregistrat indicatori economico-financiari nefavorabili.I.tour operator turism. cum ar fi: introducerea de sisteme de management al calitatii. .sector transporturi .A.S.F.A.

realizarea de vanzari pe piata de capital si prin alte modalitati consacrate a valorilor mobiliare necotate. iar in cadrul valorilor mobilare sa existe detineri la cel putin 10 emitenti . astfel incat in orice moment sa existe mai mult de trei categorii de instrumente financiare.volumul investitiilor in titlurile unui emitent nu vor putea depasi 20% din valoarea activelor nete ale S.I.I.F. Noile emisiuni de actiuni pot fi facute pana la nivelul la care nu se corecteaza semnificativ calitatea de actionar a S. Transilvania sunt supuse si altor reguli prudentiale aplicabile .sectorul finante. Transilvania detine deja pachete de control si sunt indicii ca prin detinerea majoritatii pachetelor de actiuni totalul acestora poate fi atractiv pentru potentialii investitori institutionali.achizitionarea de valori mobiliare emise de societatile comerciale la care S. a tuturor pachetelor de actiuni emise de societatile comerciale din portofoliu. contracte cu optiuni. Transilvania . Transilvania . .regulile prudentiale ce vor fi avute in vedere in intreaga activitate investitionala vor fi (fara a se restrange la acestea) urmatoarele: . . Politici investitionale .studierea atenta si fructificarea optima a pietei financiare monetare si de marfuri SIBIU . monetari etc.F..existente la nivelul comitetelor de tranzactii. 3.I. asigurari 9 . . consiliu de administratie. banci.limitele si rigorile de mai sus pot fi modificate sau corectate pe un termen limitat de catre Consiliul de Administratie in baza unor fundamentari si in situatiile care impun aceasta .sectoarele economice apreciate ca fiind in dezvoltare si in care oportunitatile investitionale pot fi mai bine valorificate vor fi: 1 ..4.I.diversificarea portofoliului de actiuni trebuie sa conduca la diminuarea riscurilor de portofoliu.I. comitet director. respectandu-se procedurile legale de lucru . cuprinse in strategia S. Transilvania ca fiind alocate restructurarii portofoliului prin vanzare. investitii.F.F.nu este prudenta constituirea de depozite bancare realizate la o singura societate bancara a caror valoare sa depaseasca 20% din valoarea activelor S.investitiile ce vor fi realizate de S.identificarea acelor momente si oportunitati din piata de capital care pot asigura finantarea unor societati comerciale si acoperirea unor nevoi de finantare prin emisiune primara de actiuni. prin tranzactionarea produselor derivate ale pietei de capital: contracte futures. Vor fi analizate in acest scop cel putin societatile comerciale incluse in programele strategice 2005-2008. indici bursieri. Transilvania.I.F.F.

MAREA NEAGRA. . CONSTANTA pentru asigurarea dezvoltarii unei societati specializate in constructii civile.sectorul operatiuni imobiliare.restructurarea activelor si activitatilor cu asigurarea autofinantarii costurilor investitionale . iar dupa o monitorizare atenta a acestora se va lua decizia de dezvoltare.V.H.sectorul constructii civile si industriale si materiale de constructii 5 .R.A. ca unica structura turistica de primire pentru turismul litoral . prin urmatoarele etape organizatorice si investitionale: .fuziunea S.se vor efectua achizitionari de pachete de actiuni la societatile comerciale la care S.F.operationalizarea conducerii executive a S.H.tehnologia informationala.alte sectoare ale economiei nationale ce vor oferi oportunitati investitionale punctuale 3. de circuite.F. reabilitarea bazei materiale a turismului de pe litoral cu studierea posibilitatilor de majoare a capitalului pentru asigurarea resurselor financiare si materiale 10 .I.C.C. .H. administrative.industria chimica si petrochimica.5.I. industriale. stabilirea programelor de dezvoltare investitionala si modernizarea bazei materiale. pe care este cotata societatea T.I. de litoral inclusiv activitatile touroperator 4 . T. telecomunicatii si telefonia 6 . CONSTANTA si SCUT S. MAREA NEAGRA. balneoclimateric.F.asigurarea finantarii investitionale in cote parte din necesar utilizand piata de capital B.R. . TRANSILVANIA va viza pentru perioada viitoare crearea premiselor pentru o integrare economica pe orizontala a sectorului turism litoral.000 locuri cazare hoteliera si peste 20.2 . Cu privire la consolidarea pozitiei S. MAREA NEAGRA. Transilvania are detineri mai mari de 30%.strategia investitionala a S. materiale de constructii.000 locuri in alimentatie publica in unitatile turistice de pe litoral. aprovizionarea tehnico-materiala cu marfuri alimentare si nealimentare si activitatile tour-operatorilor pentru valorificarea la intern si extern a produselor turistice realizate in cele peste 18. dupa caz.restructurarea si reorganizarea T. investire sau dezinvestire. COMCM S. farmaceutica si de medicamente 7 .R.sectorul turism de afaceri.A. tranzactii 3 . Transilvania in unele societati comerciale strategice . constructii litoral.B.

TRANSILVANIA prin participarea la sustinerea finantarii investitiilor demarate sau in curs de lansare la unele societatii din portofoliu.se va analiza oportunitatea achizitionarii de actiuni ale Bancii Comerciale Romane � cea mai mare institutie financiara din Romania � si ale Casei de Economii si Consemnatiuni.. 11 . sa maximizeze rezultatele economice ale intregii entitati nou create. aplicandu-se o politica comerciala unitara.F.realizarea unei aprovizionari cu marfuri alimentare si nealimentare.C. ARO PALACE S.F.A. TURISM FELIX S. . care sa eficientizeze toate activitatile desfasurate in zona. cu mare potential de crestere.I. TRANSILVANIA a efectuat sau va efectua investitii si se vor raporta periodic organismelor de decizie indicatorii de recuperare investitionala si postinvestitionala inregistrati. la momentul privatizarii acestora.se vor monitoriza prin directiile noastre specializate toate societatile comerciale in care S.S. BRASOV estimate la 4 milioane EURO . in baza unei documentatii tehnico-economice de fundamentare a necesitatii oportunitatii si eficientei investitionale la societatile comerciale: .S. masuri si raspunderi manageriale. in special pentru societatile de turism mentionate mai sus. .continuarea politicilor investitionale ale S.C.obtinerea de surse de finantare de pe piata de capital prin emisiuni primare de actiuni.I. daca privatizarea se va face prin intermediul pietei de capital din Romania.A. BAILE FELIX estimate la 6 milioane EURO . .