You are on page 1of 1

Työ- ja elinkeinoministeriö Tiedote 26.5.2011 13.

30 Jälleenrahoituslaina Suomen Vientiluotto Oy:lle Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt myöntää Suomen Vientiluotto Oy:lle 615 miljoonan euron arvosta lainoja käytettäväksi viennin jälleenrahoitustoimintaa varten. Laina myönnetään valtion vuoden 2009 lisätalousarvioon kuuluvasta 2,5 miljardin euron määrärahavaltuudesta. Laina liittyy vuonna 2009 finanssikriisin johdosta väliaikaisesti käyttöön otettuun ns. jälleenrahoitusmalliin, jonka tarkoituksena oli täydentää finanssikriisin kohtaamia rahoitusmarkkinoita ja edistää suomalaista vientiä rahoituksen keinoin. Jälleenrahoitusmallissa Suomen Vientiluotto Oy rahoittaa luotto- tai rahoituslaitosten Suomesta tapahtuvan vientikaupan edellyttämää pitkäaikaista luotonantoa. Jälleenrahoitusluotoilla pyritään säilyttämään suomalaisten yritysten kilpailukyky muiden maiden viejäyrityksiin nähden. Nostettu laina maksetaan takaisin OECD-vientiluottosopimuksen ehtoja ja jälleenrahoitusluoton kuoletusaikataulua noudattaen enintään 18 vuoden kuluessa OECD:n vientiluottosopimuksen ehtojen mukaisen takaisinmaksuajan alusta. Vientihankkeiden jälleenrahoitusmallin avulla Suomen Vientiluotto Oy on jälleenrahoittanut koti- ja ulkomaisen luotto- tai rahoituslaitoksen suomalaiseen pääomatavaravientiin järjestämiä ostajaluottoja OECD -ehdoin. Järjestelyä sovelletaan sellaisiin hankkeisiin, jotka on saatettu vireille Vientiluotossa viimeistään 30.6.2011 ja joissa Vientiluoton myöntämispäätös on tehty viimeistään 31.12.2011. Jälleenrahoitusta on käytetty noin 641 miljoonalla eurolla. Lisätiedot: johtaja Risto Paaermaa, TEM, puh. 010 606 3575 hallitussihteeri Christina Snellman, TEM, puh. 010 606 2642 toimitusjohtaja Jyrki Wirtavuori, Suomen Vientiluotto Oy, puh 050 568 5555