You are on page 1of 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADĂ – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza judeţeană Educaţie tehnologică Barem de corectare pentru proba practică – 12 martie 2011 Clasa a V -a • • Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este 1 oră

Subiectul I :……………………………………………………………………….(24puncte)
1-ulei.....floarea soarelui sau soia;2-zahăr.....sfeclă de zahăr;3-caşcaval.......lapte 4-paste făinoase.......cereale(grâu);5-preparate din carne......carne;6-compot......fructe. Pentru fiecare denumire corectă indicată se acordă 1 punct. 1px6=6puncte. Pentru fiecare materie primă corect indicată se acordă 3 puncte. 3px6=18puncte Pentru denumire incorectă sau lipsă 0 puncte.

Subiectul II :……………………………………………………………………….(30puncte)
Factorii de vegetaţie (rol) 1. LUMINA (rol în fotosinteză) 2. AERUL (în fotosinteză şi respiraţie) 3. APA (intră în alcătuirea plantelor, transport hrană plantă) 4. ELEMENTE NUTRITIVE (hrana): azot, fosfor, potasiu, calciu, fier, etc 5. TEMPERATURA (căldura) – viaţa, hrănirea, germinarea plantei 1 p X 5 factori – enumeraţi =5 p; 2 p X 5 enumerări rol factori=10 p; 1,5 p X 2 X 5 factori dirijare=15 p Căi de dirijare către om Semănat uniform, distrugere buruieni, tăiere crengi, repartizare corectă culturi (N-S) Lucrări agricole de afânare sol, îmbogăţire în dioxid de carbon a aerului din sere, îndepărtare surse de poluare Lucrări adânci sol, lucrări de afânare şi nivelare sol, distrugere de buruieni, irigare, specii rezistente la secetă, etc Îngrăşăminte chimice şi verzi, distrugere buruieni, lucrări sol, rotaţia culturilor, gunoi de grajd fermentat Respectarea perioadei de semănat şi recoltat, surse de căldură în sere, acoperire sol cu folii, gunoi de grajd, frunze, paie, etc.

Pentru denumire incorectă sau lipsă 0 puncte Subiectul III :……………………………………………………………………….(36puncte) a) ...............................................................................................................................20 puncte 1. denumire schemă: Schema de alimentare cu apa a unei localitati:....... 6 puncte Pentru denumire incorectă sau lipsă 0 puncte 2. 1- râu ; 2- captare; 3- conductă; 4 – staţie de captare a apei; 5 – pompă; 6 – rezervoare pentru înmagazinarea apei; 7 – reţea de distribuţie a apei.
Pentru fiecare denumire corectă indicată se acordă 2 punct. 2px7=14puncte. Pentru denumire incorectă sau lipsă 0 puncte.

Educaţie tehnologică cl.V probă practică

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

b)....................................................................................................................................16 puncte
Pentru fiecare denumire corectă indicată se acordă 1 punct. 1px16=16puncte. Pentru denumire incorectă sau lipsă 0 puncte.

Se acorda cate 1 punct pentru fiecare simbol

Educaţie tehnologică cl.V probă practică

2