You are on page 1of 4

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADĂ – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza judeţeană Educaţie tehnologică Subiecte pentru proba practică – 12 martie 2011 Clasa a VII -a • • Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este 1 oră

Subiectul I :………………………………………………………………….(40puncte) Întocmiţi fişa de analiză pentru un cuţit de pâine, completând toate cerinţele acesteia. • • • • • • • • denumire produs utilizare materiale folosite alcătuire formă prezentare preţ de vânzare disfuncţionalităţi

Subiectul II :………………………………………………………………….(29puncte) Observaţi cu atenţie figura de mai jos:

Educaţie tehnologică cl.VII probă practică

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

Cerinţe: a) denumiţi utilajul prezentat în figură; b) indicaţi părţile lui componente; c) numiţi cel puţin 5 produse care se obţin cu ajutorul lui.

Subiectul III :………………………………………………………………….(21puncte) Completează aritmogriful, citind cu atenţie definiţiile.Foloseşte-te de verticala dată.

1.

Proprietatea unui corp supus acţiunii unei forţe exterioare de a se deforma fără a reveni la forma iniţială. 2. Seva albă a arborelui de cauciuc. 3. Modificarea structurii cauciucului prin încălzire cu sulf .4. Proprietatea unui corp, supus acţiunii unei forţe exterioare, de a reveni aproape în întregime la forma initiala.5. Polimerizarea stă la baza procesului de obţinere a acestui tip de cauciuc.6.Primul tip de cauciuc descoperit de om.7. Obiecte realizate din cauciuc , care reprezintă o atracţie pentru cei mici.

Educaţie tehnologică cl.VII probă practică

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADĂ – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza judeţeană Educaţie tehnologică Barem de corectare pentru proba practică – 12 martie 2011 Clasa a VII -a • • Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este 1 oră

Subiectul I :………………………………………………………………….(40puncte) • denumire produs: cuţit de bucătărie; • utilizare: pentru feliat pâine; • materiale folosite: oţel inoxidabil, material plastic (PVCtermoplastic); • alcătuire: lamă şi mâner; • formă: lama este alungită, plată, de formă dreptunghiulară, mânerul în formă de paralelipiped dreptunghic, subţire, aplatizat; • prezentare: pe rafturi în magazinele de specialitate, ambalat individual în polietilenă şi cutie din carton; • preţ de vânzare: 10 - 15 lei; • disfuncţionalităţi: mâner din PVC zgâriat, fisurat, lama neascuţită; Pentru fiecare din cele 8 elemente din fişă descrise corect se acordă câte 5p;8 x 5 = 40puncte Subiectul II :………………………………………………………………….(29puncte) a) denumire: Extruder ( 4 puncte) b )cîte 3 puncte pentru fiecare denumire corectă 3x5=15 puncte c) produse obţinute:bare, ţevi,profile, tuburi,plăci, folii, filme – 2x5 = 10 puncte Pentru oricare 5 produse numite corect se acordă cîte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia 0 puncte.

Subiectul III : ………………………………………………………………….(21puncte) Pentru fiecare cuvânt trecut corect în grilă se acordă 3 puncte . 3x7 = 21. Pentru cuvânt greşit sau lipsa acestuia se acordă 0 puncte.
Educaţie tehnologică cl.VII probă practică

3

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

1

P

L

A

S

4

E

L

A 6

S N 7

T 2 3 T 5 A J

I L V I S T U

C A U C I U C

I T L I N R A

T E C T T A R

A X A A E L I

T N T T I

E I E I Z C A R E

Educaţie tehnologică cl.VII probă practică

4