You are on page 1of 2

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

OLIMPIADĂ – DISCIPLINE TEHNOLOGICE
Faza judeţeană Educaţie tehnologică Subiecte pentru proba practică – 12 martie 2011 Clasa a VIII -a • • Toate subiectele sunt obligatorii.Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este 1 oră

Subiectul I :………………………………………………………………….(40 puncte) Răspundeţi la următoare cerinţe, precizând: a) b) c) d) Tipurile de circuite energetice dintr-o locuinţă; 5 elemente ale instalaţiei electrice dintr-o locuinţă; Trei măsuri de preîntâmpinare a accidentelor la folosirea consumatorilor electrocasnici. Trei metode de economisire a energiei electrice.

Subiectul II:……………………………………………………………………….(30 puncte)

Observaţi , cu atenţie, figura de mai sus: Cerinţe: a. Denumiţi aparatul din figura 1; b. Identificaţi elemtele componente notate pe figură;
Educaţie tehnologică cl.VIII probă practică

1

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI Subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadelor la disciplinele din aria curriculară “Tehnologii”

c. Explicaţi funcţionarea aparatului Subiectul III:…………………………………………………………………… ..(20 puncte) In fig de mai jos sunt prezentate două aparate electrice. Cerinţe: a. Denumiţi utilizările lor; b.Enumeraţi părţile lor componente.

Educaţie tehnologică cl.VIII probă practică

2