Expresii frumoase - Compunere iarna · 12.16.

08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Iarna¨ sau ce
tin de anotimpul iarna:
'norii au început sá se cearná în stelute argintii¨
'západa s-a asternut ca o mantie albá si strálucitoare¨
'au început sá roiascá albinele cele albe ¨
'cerul este uneori înnorat alteori alb ca západa¨
'soarele nu mai este darnic si nu mai are putere¨
'iarna vremea este Iriguroasá¨
's-au dus zilele babei si noptile vegherii¨
'prin râpi adânci západa de soare se ascunde¨
'si mugurii pe creangá vád imbobocind¨
's-a dus západa albá de pe întinsul tárii¨
'reci podoabe-n ramuri goale¨
'iarna copiii sunt Iericiti¨
'Iulgi mari ca de vatá¨
'iarna cerne norii¨
'cununá de stelute argintii¨
'mantie albá, strálucitoare¨
'covoare albe si moi¨
'copaci de zahár¨
'Iluturi lucitori gátesc pámântul¨
'iaz de oglindá¨
'inimá de gheatá¨
'crengi gátite cu betealá¨
'câmp de cristal¨
'sirag de sániute¨
'ninge ca-n povesti¨
'hainá argintie¨
'gheatá ca oglinda¨
'stelute mici si albe¨
'Iulgii pluteau în zbor legánat¨
'Cráiasa Zápezii¨
'západa cade puzderie máruntá si deasá ca Iáina la cernut¨
'Ilori sclipitoare de argint se tes pe geamuri¨
'roiesc albinele cele albe¨
'copacii ca niste soldati muti si reci , cu zale de gheatá¨
'muntii ca niste uriasi adormiti sub omát¨
'copacii ca niste Iantasme¨
'zâna învesmântatá în alb¨
'crengi îmbrácate într-un palton de nea¨
'a asternut pe cer nori cenusii¨
'západá albá si puIoasá ¨
'iarna a pornit prin munti si vái¨
'a îmbrácat brazii si pinii cu coioace grele de západá¨
'a pus crengilor mánusi de puI¨
'roi usor de Iluturi albi¨
'iarna, vráiitoarea cea cáruntá¨
'Iulgul Iloare micá si rotundá, o minune de-o secundá¨
'alb ca spuma laptelui¨
'strálucitor ca un diamant¨
'Iluturas de argint zboará pe aripile nevázute ale vântului¨
'se ioacá de-a prinselea prin aer¨
'cad din cer ca niste márgáritare¨
'coioc de omát¨
'perlele mari si albve dansau în vázduh un dans Iantastic¨
'casele si-au pus cáciui de blaná albá¨
'a pictat Ilori de gheatá pe geamuri¨
'cerul ca un imens policandru¨
'západa ca un ocean de ninsoare¨
'Cráiasa poartá o rochie cusutá cu ace de gheatá si împodobitá cu stelute argintii¨
'clopotei de argint¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, iarna
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 77 Comments ÷
Expresii frumoase - Diverse · 12.16.08
Câteva expresii Irumoase ce le poti Iolosi în diIerite compuneri:
'izvoarele spun povesti¨
'gândácel cât un Iir de linte¨
'ploaie de luminá¨
'bulgáre de aur¨
'gândácel cât un Iir de linte¨
'ploaie de luminá¨
'bulgáre de aur¨
'gândácel îmbrácat în aur¨
'Iloarea îsi deschidea paharul ¨
'Iármitá de luminá¨
'gráunte de piatrá cât un munte¨
'revársat de zori¨
'lumina Iace minuni¨
'nuIerii ca niste comori de galbeni¨
'nuIeri ca niste potire plutitoare¨
'liniste neclintitá¨
'raze de aur¨
'picioare subtiri ca niste luiere¨
'muschiul gros ca o blaná a pámântului¨
'botul mic, catiIelat si umed¨
'blana moale , mátásoasá a iedului¨
'Iiinta Iragedá¨
'ochi îndurerati¨
'Iugá Iulgerátoare¨
'salturi îndráznete¨
'se avântá ca o ságeatá¨
'ochii lupului stráluceau lacomi¨
'se topeste în adâncul pádurii¨
'un lan de grâu se leagáná sub adierea blândá a vântului de vará¨
'sub bolta albastrá, lanul párea o mare aurie¨
'spicele încárcate de boabe se aplecau spre pámânt¨
'spicele priveau su semetie deasupra lanului¨
'nu sedea cá-ti sade norocul¨
'poti opri vântul, apa si gurile oamenilor ?¨
'milá mi-i de tine, dar de mine mi se rupe inima de milá ce-mi este¨
Tags: comparatii, diverse, epitete, expresii Irumoase
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 43 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere toamna · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Toamna¨ sau
ce tin de anotimpul toamna:
'soarele mângâie pámântul amortit¨
'copaci rosiatici¨
'Irunze aurii, arámii, ruginii¨
'lacrimile lui septembrie udá pámântul¨
'zâna cu rochie din Irunze ruginii¨
'toamna în caleasca ei de Irunze moarte¨
'îmbrácatá cu o rochie tesutá cu Iire de aur¨
'pe cap poartá o cununitá bátutá în pietre scumpe, în Iormá de Iructe¨
'soarele se ascunde dupá norii cenusii¨
'Irunzele strálucesc ca niste monezi de aur¨
'pádurile s-au îmbrácat într-o platosá de aramá¨
'mere aurii cu miros parImat si miez dulce¨
'picáturile de argint stropesc pámântul¨
'toamna picteazá copacii goi¨
'toamna picurá pete ruginii peste pámânt¨
'bruma argintie a împodobit grádina¨
'ramuri împodobite de culoare si luminá¨
'un vânt potolit aduce miresme de toamná¨
'culorile toamnei sunt Iárá egal : de la galbenul pal, la rosul de Ioc¨
'bruma apleacá Ilorile gingase spre iarba oIilitá¨
'vesela verde câmpie acu-i tristá, vesteiitá¨
'lunca, bátutá de brumá, acum pare ruginitá¨
'zâna belsugului si bogátiei¨
'covor Iosnitor¨
'Irunzele plutesc ca niste bárcute¨
'razele palide ale soarelui¨
'pomii îmbrácati de roade¨
'nori plumburii¨
'Irunze moarte¨
'pádurea tristá¨
'nu se mai aud triburile privighetorii¨
'covor de Irunze multicolore¨
'munca e în toi¨
'covor moale de Irunze¨
'copaci cu vesmântul de aramá¨
'toamna a vopsit Irunzele si Iructele¨
'vacanta a zburat ca un stol de rândunele¨
'clinchetul clopotelului¨
'miresme de toamná¨
'covor de aur¨
'pámântul stors cautá odihná¨
'recolte din belsug¨
'nopti rácoroase¨
'gutui amárui cu puI galben¨
'pádurea e ca un castel din basme¨
'se scuturá o ploaie albastrá¨
'pleacá pásárile cálátoare vâslind în înáltimi¨
'parIumul Ilorilor¨
'a spálat Irunzele cu ploaia rece¨
'culcá animalele în vizuini¨
'cheamá copiii la scoalá¨
'a început sá rugineascá Irunza-n codru si în vii¨
'trimite pásárile cálátoare în tárile de soare pline¨
'gâze plápânde , amortite de Irig, cautá adápost, sub stratul gros de Irunze uscate¨
'au rumenit Irunzele plopilor¨
'Irunzele de crengi se dezlipesc¨
'cu crengile ude si Iárá vesmânt¨
'salcâmii la poartá se-ndoaie¨
'pe stradá se plimbá iernaticul vânt¨
'si plânge cu lacrimi de ploaie¨
'ploua întruna, ploaie máruntá si bátea un vânt iute si rece¨
'nouri albi din care ságetau ace de gheatá¨
'zilele umede si reci vesteau apropierea iernii¨
'grádinele rámáseserá Iárá verdeatá¨
'val de brumá argintie mi-a împodobit grádina¨
'peste crestet de dumbravá norii suri îsi poartá plumbul¨
'si cum de la miazá-noapte vine vântul Iárá milá¨
'plânge-un pui de ciocârlie sus pe cumpána Iântânii¨
'si-a Iurat de prin ponoare puIul pápádiilor¨
'toate Ilorile soptirá întorcându-si Ietele¨
'un salcâm privi spre munte mândru ca o Ilamurá¨
'solzii Irunzelor márunte s-au zburlit pe-o ramurá¨
'cicá-n munte la povarna, plopii si râsurile spun cá vine un vânt de iarná¨
'si-auzind din depártare vocea lui tiranicá¨
'toti cilinii pe cárare Iug cuprinsi de panicá¨
'a început sá cadá bruma¨
'toamna Irunzele sunt galbene si arámii¨
'Irunzele copacilor s-au asternut pe câmp sub Iorma unui covor multicolor¨
'au început sá cadá Iulgi de nea , si iarna este aproape¨
'soarele nu mai încálzeste asa de tare¨
'oamenii îsi strâng recoltele de pe câmp în hambare¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, toamna
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 156 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere vara · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Vara¨ sau ce
tin de anotimpul vara:
'Iiica cea mai strálucitoare¨
'vine cu mireseme-n grai¨
'aerul devine arzátor¨
'cheamá copiii în vacantá¨
'soarele toarná peste lume iar¨
'Iluturii aleargá din Iloare în Iloare¨
'peste tot locul , Ilori de paradis¨
'natura toatá , pliná de culoare¨
'cáldurá înábusitoare¨
'toti pomii sunt în sárbátoare¨
'vázduhul miroase a ierburi, a Irunze proaspete¨
'mánunchiul strálucitor al razelor de soare se rásIirá din înalt¨
's-a ivit discul rosu al soarelui ¨
'cer senin, albastru ca Iloarea de 'nu má uit¨"
'pomi încárcati în luminá si culoare¨
'ca o pasáre máiastrá¨
'tárcatá si pepenoasá¨
'are gene din márar, ochii de mustar, obraiii de caisá¨
'soarele -cerc de Ioc¨
'mingea de aur de pe bolta azurie¨
'cárári de soare¨
'livezi scáldate-n aur¨
'a picatat cu un verde puternic toatá pádurea¨
'a acoperit pásunile si muntii cu verdeatá¨
'în copaci a atârnat mere si pere rumene¨
'pe sub-copaci a pus multe si Ielurite ciuperci¨
'rásuná mii si mii de glasuri ¨
'marea cea nesIârsitá, cu valuri înspumate¨
'nisipul Iin si argintiu¨
'pádure umbroasá¨
'vietátile pádurii¨
'natura îsi are rosturile ei¨
'adie un vânt potolit¨
'cerul se dogoreste¨
'soarele o pulbere Iiná de aur¨
'lanurile au culoarea aurie¨
'razele Iierbinti coc grânele¨
'spice de aur¨
'livezi îmbelsugate¨
'paiisti odihnitoare¨
'se secerá, se treierá, se culeg cirese, visine, piersici si caise¨
'soarele îsi trimite cu dárnicie razele¨
'Ilorile te întâmpiná cu parIumul lor¨
'soarele trimite copiii la munte sau la mare¨
'aurul holdelor¨
'ságetile de Ioc ale soarelui¨
'cáldura înábusitoare¨
'soarele arde ca un cuptor¨
'soarele îsi scuturá praIul de aur în aer¨
'a acoperit cu aur greu spicele de grâu si secará¨
'a cosit iarba grasá din luncá¨
'Ilorile de câmp s-au culcat în cápitele de Iân parIumat¨
'aburi argintii de rouá¨
'întindere de aur¨
'câmpie aurie¨
'Ilori albastre de cicoare , mai curate ca albastrul cerului¨
'valurile de grâu¨
'se înaltá cântecul greierilor ¨
'pâine proaspátá¨
'vâzduhul inundat de lumina ce izvoráste de pretutindeni, din înáltimi¨
'argintul iucáus al soarelui¨
'secerile vâiâiau în holde¨
'vázduhul a încremenit deasupra lumii¨
'mireasma grâului copt¨
'se vede satul ca ântr-o ceatá subtire¨
'licáresc stele mici ca niste tinte de argint¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, vara
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 40 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere Primavara · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Primávara¨
sau ce tin de anotimpul primávara:
'nori de cenusá¨
'câteva raze aurii¨
'Iiricele subtiri¨
'pámântul umed si negru¨
'suavá Iloricicá¨
'clopotel de argint¨
'pámânt de catiIea¨
'delicatul clopotel¨
'glas subtire si mic¨
'ca s-asculte cântáreata revenitá-n primávará¨
'clopotei si mazarele îmbátate de parIumuri¨
'toporasi ce se închiná gingaselor lácrámioare¨
'nuIárul din baltá vine întristat Iárá sotie¨
'se retrag de el departe râzând vesel între ele¨
'în poianá mai vin încá elegante Iloricele¨
'altele purtând în Irunte însirate pe o razá¨
'picáturi de rouá dulce care-n umbrá scânteiazá¨
'ele merg, s-aduna-n grupe, se Ieresc de buruieni¨
'iatá vin si gândáceii în hamide smáltuite¨
'în a noptii linistire o diviná melodie¨
'macul singur ros la Iatá doarme dus pe ceea lume¨
'din belsugul de verdeatá¨
'cárábusul de aramá s-a oprit pe umár¨
'cu mláditele plecate¨
'Iir de ghiocel plápând¨
'aduci belsug din tará¨
's-a desIácut din mugur într-o dimineatá caldá a începutului de primávará¨
'Iiica cea mai tânárá si mai Irumoasá¨
'mieii se ioacá pe câmpul verde¨
'ea trezeste la viatá întreaga naturá¨
'peste tot Ilori , verdeatá, pomi în Iloare, zumzet de albine, ciripit de pásárele¨
'mierla Iluierá în závoi¨
'rândunica cea voioasá îsi Iace cuibul¨
'zboará gândácei de tot neamul¨
'Iurnicele harnice lucreazá toatá ziua¨
'albinele cautá nectar¨
'de sub Irunze moarte se iveste ghiocelul¨
'soarele creste în cáldurá si luminá¨
'cáldura soarelui dezmiardá mugurasii¨
'dulce vânt de primávará¨
'natura-i în sárbátoare¨
'soarele cald si vesel¨
'soarele revarsá cáldura-i mângâietoare¨
'copaci în Iloare¨
'iarba a prins colt Iraged si nou¨
'mingea de aur¨
'câmp înverzit¨
'rândunica cea voioasá¨
'primávara scoate ursul din bârog¨
'pámântul se trezeste la viatá¨
'în desisuri albeste Iloarea ghiocelului¨
'noaptea scade, ziua creste¨
's-a dus západa albá¨
'zilele se Iac mai lungi, mai blânde¨
'cea dintâi rândunicá, venitá de departe, taie albastrul cerului ca o ságeatá¨
'primávara aduce Ilori în câmpie, vânturi line, calde ploi si veselie¨
'munca e în toi¨
'câtá Irumusete, câtá viatá si veselie peste tot locul¨
'primávara- anotimp cu multá miscare¨
'plápânzii ghiocei îsi scot clopoteii de sub západá si vestesc primávara¨
'zumzetul harnicelor albine¨

:5:8.73.2:7 .1.399g .:7 3/g.702.0.:34.-.9/047 :23..9:7 708:78094220398 570817:24.425:307 .-g 5:14.0.:L3.7g50.4..739 %.9:317/0390 54.739-4.:3/.5.0054x1448L3/10790.70 3 9030.//3.5..85:2.0.xg500.39:: 804..80 .:.5:8.44./g.573800..75030..0570817:24.g:90.L2-7g.70 7g.0.547395732:3x ./042g9 507002.44.../0.0/0:23g -:g70/0.97g.:7 14.9.g7:39g 1:: 14.g.0 9 3/g.9:32:390 70.4247/0...0L2-7g.9:317/0390 54..8.9L3.80.:3203854.g/::3/.g . .3g.3 902g7g79.3 90549705:994.:8:9g..739 .0780W  90.39 1:9:7.38.947.0/0:23g -:g70/0.0..89.703472g3: /05:1 74: 47/01:9:7.023:3 3:107.-.0/00. !4890/3/0 81..8.07:.381.3/7: g5..3/03384.07 ..xg L254/4-9g.8g .0..:/0-.7 . .9147/00.70.79g474.- ..:3/g . /0..54.-g .L /08.-03 3:107..70085:354.:.590: 897g:./g .2.g5.80 .3 90.0700/0g5.70 .34925 0570817:24.07.g78. 53.800 .73.73..g/0 .9-7.7: 1g72xg/0:23g 7g:390/05.:7 3/g.0/.454x0/0.573.:890:x0.70..39./.7g94..g 749:3/g 423:30/0 480.

:8:8020x0/0.:3:3xg-g9:9gL3509708.9g.:7 50.8./3.23.24.90.0 5..34925:94.90/0-4../070.-.:27485..L3.05491144890L3..4 94.94 g/0.0780 059090 0570817:24.23.-3/g..50..3:5g70.x 1:g1:07g94.0 20890 %.90.: 54x457.0/g 4.45.:70 85.00L3.3.9.g.7.70..0.g3g8:-.0...L3/:707.4.g7.0x3/0..9 /.0 2g9g84.9:7L3/7g30x0 80.554.5g239:: -49:2.708:-x7.0/0.5.8g.9g 4.910.:5g/:7 :3.80 !4890/3/0 81.425:307.0250397:.23. .8:57..7/02302807:5032.0/017:3024.08.0. 8.5g239: 94.39::/0.5..9 :20/ -.3:: 3: 0/0..:7.:7 .897g .g x .:474.: ..9L397 45.720:805902-70:/g5g239: 3.74 .4-.:170/0.80 425:307094.:7 5. 84..48g0.90 84..:3/0/:5g347.:.70080.0/:: 13x.3 90:070 2: .42.20347 2g2 /0930 /.:7g50907:3508905g239 .W  .80..7.0570817:24.7./02g.:L2-7g.0x08:9g.0057.42 809450 90L3..0/317:307:3 94./03474.39: .7398974508.39g.7g2 7:3 .:99: %4.g9:70/0.3 902430/0.7g 8:--49..3g..-080.790 L2-7g.8.5.17.3/07:800.:7 5g/:708 .23.:5::897g:..425.2g 2070.:74...9:7 708:78094220398 570817:24.247x9 .712.7002305g239:..:748.45.03:  17:300897g:.4.:250 L31472g/017:.79g4. .:85705g239 85.. 17:30.70 8.23.23. :704.9 20/:.

/0 3475:2-:7 17:3024.4. 3.0 909g :3.g17:3.080.L3. .74 :/014...3954949.:.70380/0508.0 ..: 9789g .0 239:/0.3x.79g80 3/4. 7..:5:1.71:2:14747 .70: 542L2-7g.790 5g/:70..9. 08570.:9g4/3g 70.2.23g .0947 .490/3-0 : 345x7g.:4.g ./g5489 8:-897.7390.:9g.:..2308:391g7g0.9:748/017:30:8.23g .4.-03 5g/:70.-7:2.:7 5g239:89478.00L3...084.:x0 7.L254/4-97g/3.23.474.:9:7g454...7-.4714 3947 17:3005:908.54.7...917:300..0 ..70.0...:/97-:7057.4/7: L3..g.45.005.0/017:30 .g5g8g70.-:7.454x0:: 270820/094.70L3xg70/084.0.4.47/017:302:9.419g .90 .2g7:.:3894/073/:300 .47/0.45.:3..4.70.-03:5..9789g 3:802.:.05:98g7:30.4470 2:3. .gg94..2:7L254/4-90/0.83/L3L3gx2 5.-.820 808..0L394 .:47094./0..:54.:7:203917:30054547 17:300/0.3 90-g7...2g.897g 50.gg94.50.g14703.09:. .0270820/094.8..247x90/017 .0.900 .70530 05g53/0 .0 239 8..890/3-. -7:2.32. 972905g8g70.4724...707:39g 3.:25./0.70 :23g :3.2g 94.458917:300 17:.:3 .7030:/0 1g7g.3.80 :9:. -g9:9g/0-7:2g ..-0 ::: -4gx0 .85g.250./:.4.x/074..07/0.

:25g3.9/05735434.45L3. . ..7 1:9:7./g1:/030.30.0.L3.3/: 10x00 :38.:..2:7g ./8 3.:.-/3.02g7:39g -g90.. .94.05:98g.L397:3.7g2 17:300..70 909/0/:2-7. 8.425:307. 50890.g.23.9g 53g/0.901470 4597gL3947.50897.39/0. 94.17:30574.70.7.73902 .70 %.17:3008:39.0 54:.447 .73.203L 897370.30.70 .7.0570817:24.:573 /05..701:.7.1:7.72/054...50 84.g7.80.73g  .94.85702:39023/7:.:97.70 508909494.047/084.07/0.9.0/00.478 .g/:7gL3g-: 94.05491144890L3.4. 54.:2/0.2-.30:3.708g09.80.472:9./g8052-g073.0 x3/0.g 34.7g947 .41.70 .07-:7 .9:7 708:78094220398 570817:24.705:1:5g5g/47 94.708:850.79g5:2-: 8.g 32:390..4900/050.34925:.0.73.0890.3.1393  .:-:7950 47.80 94.:.:L3.90.30.39:90 70.: 147/05.70 94x5428:39L38g7-g94.0 34:7.350..2:7g 8417:30472g7:3908 .0.:.7003:2.70 .70807g817g/3L3.7.2.4.25L3.:.54.7g/314.-030 .05:98g.L254/4-97g/3.45.34925 0570817:24.947../09.:.39 530. 9073:950.73g50890:20...:3//3/05g79.0890.g0 90.897g:.5745070.258:-1472.073 7g/3007g2g80807g1g7g.590.574.8.:3..:4....9:7.70094.:3:.W  .xg 00:20/0 70.3xg 84.g .4.. 545 78:7085:3.70L314.:2708020 37. !4890/3/0 81.70 4.L3.07:/0.2.257.0.85090 2g3:3.0250397:.g/::274.g 94x.xg .80 425:3070.9 .39:1g7g2g 530 :35:/0..23./g-7:2..g3478:7L 54..4.:897g:.:99: '. 1..2g.3./0-7:2g.7.

45079.:4.8 ./0 3:2g:9 542L3.07 .70 .90 3.:7 .00/07: 80.:/g73. .:.:.70.45.g7.:.45.::3.84.14.70 8080.0.70: .9L3.700 45:-07013g/0..7.078033 .g5x00/0135.4. 94/394.0/0.. 7g8:3g2 2/0.07g 8097007g 80.07..7-.g 1470/0.L3g-: 94.45..700 .084.70030/32g7.:7L385:2.. 230.g/:7.:.90 5.70 0 .g/.:5947 84.5:82:90 10:790./0.L .71:2..0L2-0 :.897:.700L 8.739: 5g/:70:2-74.8g 84.07.07/05:9073.9..71:2:47 84..9g 505034..70097290.:7/050-49.9 . 30 5078..:70 7..5.70 .8g702g.973.:9:7g57.94.g7g7/084.:7L3.-:7.3954949 ..70: .9g5g/:70.90 385:13 .7 4.489..2.:5.8:7 2..:..700.70.9.2:3908.00107-3x.:74 :.700L 97290.707489:700 .xL3:23g .45.7g .:...30817 9g .-.07/0.7/0.:507.9:7./0..70 ..450795g :30 2:3x.:7 .739/074:g L393/070/0.8g .:7:4/047 8g0x0/014..:7 .:3.09gx05g/:7 3. .:70 ..08.3:70.:4.8g/3:3.07:80/4470 90 84.80 84..8g ./0:3.:.9/8.7 4-7..:0.1:/0.92070 50707:2030 508:- ./014.:7 .00 147090L39253g..xg L3.7300 85..70 84.258 .70.897g 9g7../02: 9.:770:85.

90.397 4.xg/4..0.g 00207 8 . 8.702039/0.80 425:3070!72.3 90x390/0..g9:7/074:g/:.905047. .9g.9005:793/L317:390L3 7.:70 147...7.250..x.:L34/0 .039g 3572g.:99: !72g..30L39789. 37:50 8010708.82.454x0 .454x0/0..390.g: . !4890/3/0 81.739 %./::3:3/.4.90.1../00/05.:90.39g70..0570817:24.4.70.xg.g 5.:7.0250397:.79073/.0.8.0x3/0.459 80.05491144890L3.070.7..008:-x7 5g239::20/ 307: 8:.00.:700747 530574..g ../:3.080L397000 L354..700L2-g9.xg8:-x70 .9:..390147..03: g .-.9:.W  .71:2:7 94547.345x3 9704/.0. /0.9g.L3.80.:2 270.0L3..9/0:23.89002.739::.0/08.3L3.84.8970/0.390.7.:83:774 .85g9g .0. 047g.g147.90/05.7g24.g708.07:: .:7 17.-.9:7 708:7809 4220398 570817:24..7. .7g .2/082gx:90 L3.g00. 347/0.720/:850.70 3:2-7g8..70 3:1g7:/3-.425:307../0-:7:03 .454x0 2.91g7g84x0 807097.3g204/0 2.080L3.3 3/g.8.90.:70/07: 80L3.910.:20 ..8:57...3g3.47g 90/05709:93/03 /3L3gx2 .88:-x70 2..739 5g239/0.7::.80 .8 .3g2.897:.:.g/::.34925:572g.70: 80.34925 0570817:24.....00 .7.70 2..

4 73/:3.0L 8./:..05g53/ .93g7g 2./:./0.49.79080.7 /08:-17:3024..1:07gL3g..: 572g.-g 00801...0: 84..39:730 ..7..700.759/05g8g700 207.g/:7.44./:8g5..-300.7.08908..4..g/:7g :23g .2.70070.70 90 8 ..700.0 904. ..2..9g 572g..07/0.00.7g3/g.90:78:/3-74 5g239:809700 90.0:.78g.34925.17:24.xg 542L314.8g 20804./3-0 ::/0.7g 3.70 90L3.572g.. :209:.7./g.-0 9014...-0 :/3x.:7 .-30 ..84./054 .07::.0./081g.9:7g 50890949147 .25L3.xgL3970.454x0/08:-g5.790 9...039g/0/05.90 17/04.:9g30.g7g-: :/0..25:...0/ 34: 230.70 .44.70 ...7g 8 .:2:9g2 .2g8 .0800508909494./3973/:3.70.  /:.9g17:2:80x0 .70 :209/0..-.. 23094.L314.48g0.0800 2:3.7.:-: -4.0.590.:9/32::7L397 4/230.07/0. .9g:.7/g2::7./ .70.3..0. L38g7-g94.9.73.9700 90.xg.:3 2.0L394 .39/0572g.0.0147L3.-30 .0.73.8.8g 572g.7-.047.457950:2g7 .7g 1.70 5g534.xg ...5738.9:7..7....2: 1:73.g94.0:: 34.0/094930.9g..xg .080 84.g50./0 :.-3/0 .0.:2g/x0050.70 84.4x17.4.L3.897:./g .05:9::/0572g.8../.xg L3/088:7.07/0 0..250 .g/:7.45.079 73/:3.70:/02.8gL 1.0.g .

 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful