You are on page 1of 9

Expresii frumoase - Compunere iarna · 12.16.

08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Iarna¨ sau ce
tin de anotimpul iarna:
'norii au început sá se cearná în stelute argintii¨
'západa s-a asternut ca o mantie albá si strálucitoare¨
'au început sá roiascá albinele cele albe ¨
'cerul este uneori înnorat alteori alb ca západa¨
'soarele nu mai este darnic si nu mai are putere¨
'iarna vremea este Iriguroasá¨
's-au dus zilele babei si noptile vegherii¨
'prin râpi adânci západa de soare se ascunde¨
'si mugurii pe creangá vád imbobocind¨
's-a dus západa albá de pe întinsul tárii¨
'reci podoabe-n ramuri goale¨
'iarna copiii sunt Iericiti¨
'Iulgi mari ca de vatá¨
'iarna cerne norii¨
'cununá de stelute argintii¨
'mantie albá, strálucitoare¨
'covoare albe si moi¨
'copaci de zahár¨
'Iluturi lucitori gátesc pámântul¨
'iaz de oglindá¨
'inimá de gheatá¨
'crengi gátite cu betealá¨
'câmp de cristal¨
'sirag de sániute¨
'ninge ca-n povesti¨
'hainá argintie¨
'gheatá ca oglinda¨
'stelute mici si albe¨
'Iulgii pluteau în zbor legánat¨
'Cráiasa Zápezii¨
'západa cade puzderie máruntá si deasá ca Iáina la cernut¨
'Ilori sclipitoare de argint se tes pe geamuri¨
'roiesc albinele cele albe¨
'copacii ca niste soldati muti si reci , cu zale de gheatá¨
'muntii ca niste uriasi adormiti sub omát¨
'copacii ca niste Iantasme¨
'zâna învesmântatá în alb¨
'crengi îmbrácate într-un palton de nea¨
'a asternut pe cer nori cenusii¨
'západá albá si puIoasá ¨
'iarna a pornit prin munti si vái¨
'a îmbrácat brazii si pinii cu coioace grele de západá¨
'a pus crengilor mánusi de puI¨
'roi usor de Iluturi albi¨
'iarna, vráiitoarea cea cáruntá¨
'Iulgul Iloare micá si rotundá, o minune de-o secundá¨
'alb ca spuma laptelui¨
'strálucitor ca un diamant¨
'Iluturas de argint zboará pe aripile nevázute ale vântului¨
'se ioacá de-a prinselea prin aer¨
'cad din cer ca niste márgáritare¨
'coioc de omát¨
'perlele mari si albve dansau în vázduh un dans Iantastic¨
'casele si-au pus cáciui de blaná albá¨
'a pictat Ilori de gheatá pe geamuri¨
'cerul ca un imens policandru¨
'západa ca un ocean de ninsoare¨
'Cráiasa poartá o rochie cusutá cu ace de gheatá si împodobitá cu stelute argintii¨
'clopotei de argint¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, iarna
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 77 Comments ÷
Expresii frumoase - Diverse · 12.16.08
Câteva expresii Irumoase ce le poti Iolosi în diIerite compuneri:
'izvoarele spun povesti¨
'gândácel cât un Iir de linte¨
'ploaie de luminá¨
'bulgáre de aur¨
'gândácel cât un Iir de linte¨
'ploaie de luminá¨
'bulgáre de aur¨
'gândácel îmbrácat în aur¨
'Iloarea îsi deschidea paharul ¨
'Iármitá de luminá¨
'gráunte de piatrá cât un munte¨
'revársat de zori¨
'lumina Iace minuni¨
'nuIerii ca niste comori de galbeni¨
'nuIeri ca niste potire plutitoare¨
'liniste neclintitá¨
'raze de aur¨
'picioare subtiri ca niste luiere¨
'muschiul gros ca o blaná a pámântului¨
'botul mic, catiIelat si umed¨
'blana moale , mátásoasá a iedului¨
'Iiinta Iragedá¨
'ochi îndurerati¨
'Iugá Iulgerátoare¨
'salturi îndráznete¨
'se avântá ca o ságeatá¨
'ochii lupului stráluceau lacomi¨
'se topeste în adâncul pádurii¨
'un lan de grâu se leagáná sub adierea blândá a vântului de vará¨
'sub bolta albastrá, lanul párea o mare aurie¨
'spicele încárcate de boabe se aplecau spre pámânt¨
'spicele priveau su semetie deasupra lanului¨
'nu sedea cá-ti sade norocul¨
'poti opri vântul, apa si gurile oamenilor ?¨
'milá mi-i de tine, dar de mine mi se rupe inima de milá ce-mi este¨
Tags: comparatii, diverse, epitete, expresii Irumoase
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 43 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere toamna · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Toamna¨ sau
ce tin de anotimpul toamna:
'soarele mângâie pámântul amortit¨
'copaci rosiatici¨
'Irunze aurii, arámii, ruginii¨
'lacrimile lui septembrie udá pámântul¨
'zâna cu rochie din Irunze ruginii¨
'toamna în caleasca ei de Irunze moarte¨
'îmbrácatá cu o rochie tesutá cu Iire de aur¨
'pe cap poartá o cununitá bátutá în pietre scumpe, în Iormá de Iructe¨
'soarele se ascunde dupá norii cenusii¨
'Irunzele strálucesc ca niste monezi de aur¨
'pádurile s-au îmbrácat într-o platosá de aramá¨
'mere aurii cu miros parImat si miez dulce¨
'picáturile de argint stropesc pámântul¨
'toamna picteazá copacii goi¨
'toamna picurá pete ruginii peste pámânt¨
'bruma argintie a împodobit grádina¨
'ramuri împodobite de culoare si luminá¨
'un vânt potolit aduce miresme de toamná¨
'culorile toamnei sunt Iárá egal : de la galbenul pal, la rosul de Ioc¨
'bruma apleacá Ilorile gingase spre iarba oIilitá¨
'vesela verde câmpie acu-i tristá, vesteiitá¨
'lunca, bátutá de brumá, acum pare ruginitá¨
'zâna belsugului si bogátiei¨
'covor Iosnitor¨
'Irunzele plutesc ca niste bárcute¨
'razele palide ale soarelui¨
'pomii îmbrácati de roade¨
'nori plumburii¨
'Irunze moarte¨
'pádurea tristá¨
'nu se mai aud triburile privighetorii¨
'covor de Irunze multicolore¨
'munca e în toi¨
'covor moale de Irunze¨
'copaci cu vesmântul de aramá¨
'toamna a vopsit Irunzele si Iructele¨
'vacanta a zburat ca un stol de rândunele¨
'clinchetul clopotelului¨
'miresme de toamná¨
'covor de aur¨
'pámântul stors cautá odihná¨
'recolte din belsug¨
'nopti rácoroase¨
'gutui amárui cu puI galben¨
'pádurea e ca un castel din basme¨
'se scuturá o ploaie albastrá¨
'pleacá pásárile cálátoare vâslind în înáltimi¨
'parIumul Ilorilor¨
'a spálat Irunzele cu ploaia rece¨
'culcá animalele în vizuini¨
'cheamá copiii la scoalá¨
'a început sá rugineascá Irunza-n codru si în vii¨
'trimite pásárile cálátoare în tárile de soare pline¨
'gâze plápânde , amortite de Irig, cautá adápost, sub stratul gros de Irunze uscate¨
'au rumenit Irunzele plopilor¨
'Irunzele de crengi se dezlipesc¨
'cu crengile ude si Iárá vesmânt¨
'salcâmii la poartá se-ndoaie¨
'pe stradá se plimbá iernaticul vânt¨
'si plânge cu lacrimi de ploaie¨
'ploua întruna, ploaie máruntá si bátea un vânt iute si rece¨
'nouri albi din care ságetau ace de gheatá¨
'zilele umede si reci vesteau apropierea iernii¨
'grádinele rámáseserá Iárá verdeatá¨
'val de brumá argintie mi-a împodobit grádina¨
'peste crestet de dumbravá norii suri îsi poartá plumbul¨
'si cum de la miazá-noapte vine vântul Iárá milá¨
'plânge-un pui de ciocârlie sus pe cumpána Iântânii¨
'si-a Iurat de prin ponoare puIul pápádiilor¨
'toate Ilorile soptirá întorcându-si Ietele¨
'un salcâm privi spre munte mândru ca o Ilamurá¨
'solzii Irunzelor márunte s-au zburlit pe-o ramurá¨
'cicá-n munte la povarna, plopii si râsurile spun cá vine un vânt de iarná¨
'si-auzind din depártare vocea lui tiranicá¨
'toti cilinii pe cárare Iug cuprinsi de panicá¨
'a început sá cadá bruma¨
'toamna Irunzele sunt galbene si arámii¨
'Irunzele copacilor s-au asternut pe câmp sub Iorma unui covor multicolor¨
'au început sá cadá Iulgi de nea , si iarna este aproape¨
'soarele nu mai încálzeste asa de tare¨
'oamenii îsi strâng recoltele de pe câmp în hambare¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, toamna
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 156 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere vara · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Vara¨ sau ce
tin de anotimpul vara:
'Iiica cea mai strálucitoare¨
'vine cu mireseme-n grai¨
'aerul devine arzátor¨
'cheamá copiii în vacantá¨
'soarele toarná peste lume iar¨
'Iluturii aleargá din Iloare în Iloare¨
'peste tot locul , Ilori de paradis¨
'natura toatá , pliná de culoare¨
'cáldurá înábusitoare¨
'toti pomii sunt în sárbátoare¨
'vázduhul miroase a ierburi, a Irunze proaspete¨
'mánunchiul strálucitor al razelor de soare se rásIirá din înalt¨
's-a ivit discul rosu al soarelui ¨
'cer senin, albastru ca Iloarea de 'nu má uit¨"
'pomi încárcati în luminá si culoare¨
'ca o pasáre máiastrá¨
'tárcatá si pepenoasá¨
'are gene din márar, ochii de mustar, obraiii de caisá¨
'soarele -cerc de Ioc¨
'mingea de aur de pe bolta azurie¨
'cárári de soare¨
'livezi scáldate-n aur¨
'a picatat cu un verde puternic toatá pádurea¨
'a acoperit pásunile si muntii cu verdeatá¨
'în copaci a atârnat mere si pere rumene¨
'pe sub-copaci a pus multe si Ielurite ciuperci¨
'rásuná mii si mii de glasuri ¨
'marea cea nesIârsitá, cu valuri înspumate¨
'nisipul Iin si argintiu¨
'pádure umbroasá¨
'vietátile pádurii¨
'natura îsi are rosturile ei¨
'adie un vânt potolit¨
'cerul se dogoreste¨
'soarele o pulbere Iiná de aur¨
'lanurile au culoarea aurie¨
'razele Iierbinti coc grânele¨
'spice de aur¨
'livezi îmbelsugate¨
'paiisti odihnitoare¨
'se secerá, se treierá, se culeg cirese, visine, piersici si caise¨
'soarele îsi trimite cu dárnicie razele¨
'Ilorile te întâmpiná cu parIumul lor¨
'soarele trimite copiii la munte sau la mare¨
'aurul holdelor¨
'ságetile de Ioc ale soarelui¨
'cáldura înábusitoare¨
'soarele arde ca un cuptor¨
'soarele îsi scuturá praIul de aur în aer¨
'a acoperit cu aur greu spicele de grâu si secará¨
'a cosit iarba grasá din luncá¨
'Ilorile de câmp s-au culcat în cápitele de Iân parIumat¨
'aburi argintii de rouá¨
'întindere de aur¨
'câmpie aurie¨
'Ilori albastre de cicoare , mai curate ca albastrul cerului¨
'valurile de grâu¨
'se înaltá cântecul greierilor ¨
'pâine proaspátá¨
'vâzduhul inundat de lumina ce izvoráste de pretutindeni, din înáltimi¨
'argintul iucáus al soarelui¨
'secerile vâiâiau în holde¨
'vázduhul a încremenit deasupra lumii¨
'mireasma grâului copt¨
'se vede satul ca ântr-o ceatá subtire¨
'licáresc stele mici ca niste tinte de argint¨
Tags: anotimp, expresii Irumoase, vara
Posted in Idei,sIaturi,resursewith 40 Comments ÷
Expresii frumoase - Compunere Primavara · 12.16.08
Avem pentru voi câteva expresii Irumoase ce pot Ii Iolosite în compuneri cu titlul 'Primávara¨
sau ce tin de anotimpul primávara:
'nori de cenusá¨
'câteva raze aurii¨
'Iiricele subtiri¨
'pámântul umed si negru¨
'suavá Iloricicá¨
'clopotel de argint¨
'pámânt de catiIea¨
'delicatul clopotel¨
'glas subtire si mic¨
'ca s-asculte cântáreata revenitá-n primávará¨
'clopotei si mazarele îmbátate de parIumuri¨
'toporasi ce se închiná gingaselor lácrámioare¨
'nuIárul din baltá vine întristat Iárá sotie¨
'se retrag de el departe râzând vesel între ele¨
'în poianá mai vin încá elegante Iloricele¨
'altele purtând în Irunte însirate pe o razá¨
'picáturi de rouá dulce care-n umbrá scânteiazá¨
'ele merg, s-aduna-n grupe, se Ieresc de buruieni¨
'iatá vin si gândáceii în hamide smáltuite¨
'în a noptii linistire o diviná melodie¨
'macul singur ros la Iatá doarme dus pe ceea lume¨
'din belsugul de verdeatá¨
'cárábusul de aramá s-a oprit pe umár¨
'cu mláditele plecate¨
'Iir de ghiocel plápând¨
'aduci belsug din tará¨
's-a desIácut din mugur într-o dimineatá caldá a începutului de primávará¨
'Iiica cea mai tânárá si mai Irumoasá¨
'mieii se ioacá pe câmpul verde¨
'ea trezeste la viatá întreaga naturá¨
'peste tot Ilori , verdeatá, pomi în Iloare, zumzet de albine, ciripit de pásárele¨
'mierla Iluierá în závoi¨
'rândunica cea voioasá îsi Iace cuibul¨
'zboará gândácei de tot neamul¨
'Iurnicele harnice lucreazá toatá ziua¨
'albinele cautá nectar¨
'de sub Irunze moarte se iveste ghiocelul¨
'soarele creste în cáldurá si luminá¨
'cáldura soarelui dezmiardá mugurasii¨
'dulce vânt de primávará¨
'natura-i în sárbátoare¨
'soarele cald si vesel¨
'soarele revarsá cáldura-i mângâietoare¨
'copaci în Iloare¨
'iarba a prins colt Iraged si nou¨
'mingea de aur¨
'câmp înverzit¨
'rândunica cea voioasá¨
'primávara scoate ursul din bârog¨
'pámântul se trezeste la viatá¨
'în desisuri albeste Iloarea ghiocelului¨
'noaptea scade, ziua creste¨
's-a dus západa albá¨
'zilele se Iac mai lungi, mai blânde¨
'cea dintâi rândunicá, venitá de departe, taie albastrul cerului ca o ságeatá¨
'primávara aduce Ilori în câmpie, vânturi line, calde ploi si veselie¨
'munca e în toi¨
'câtá Irumusete, câtá viatá si veselie peste tot locul¨
'primávara- anotimp cu multá miscare¨
'plápânzii ghiocei îsi scot clopoteii de sub západá si vestesc primávara¨
'zumzetul harnicelor albine¨

454x0/0.0780W  90.3 90. !4890/3/0 81...9:317/0390 54./g .07:.:5:8.7g94..xg500.8.70 3 9030.80 .:L3./g.38.-g 5:14.0/.8.g:90. /0.70 .-.-g .9:317/0390 54.739 %.:7 3/g.:3/g .2./..79g474.702.023:3 3:107.:.8g .7g50.g/::3/.9L3. .9/047 :23.739-4.//3.0..9:7 708:78094220398 570817:24..- .:8:9g.0700/0g5.:7 3/g.:.54.573.:/0-./0.73.g 749:3/g 423:30/0 480.703472g3: /05:1 74: 47/01:9:7.70..85:2.2:7 ..5.3g.0/0:23g -:g70/0..739 .:34.70085:354.573800.97g.:7 14.5:8.947...0054x1448L3/10790.:3203854.399g ...547395732:3x .7: 1g72xg/0:23g 7g:390/05.7 .39:: 804./042g9 507002.-..73..0 9 3/g.g7:39g 1:: 14.4247/0..0.07 .1.75030.800 .g.9-7.39.39 1:9:7..80.3 902g7g79.9147/00.44.:890:x0.:3/.590: 897g:.g5.9.44.3 90549705:994.3/03384.34925 0570817:24.g78.0/00.g ..0570817:24..9:32:390 70.381..0/0:23g -:g70/0. ..4.0.70 7g...xg L254/4-9g.5.425:307 .73.0.0.89.0L2-7g.80 .L /08.07.L2-7g.-03 3:107. 53.3/7: g5.g/0 .0.70.

23.:7 50.39::/0.:3/0/:5g347.9 20/:.L3.42.0570817:24.74 ..:748.g.23.g7.3/07:800. 84..:170/0.790 L2-7g.0/:: 13x.90/0-4..425:307.5. 17:30.:7 5g/:708 . .9L397 45.0057.247x9 .:3:3xg-g9:9gL3509708./02g.-3/g.0/0.3.90.g x .g9:70/0..42 809450 90L3.7..9:7L3/7g30x0 80.23.4 94..9.4-.50.9g.39g.3 90:070 2: .5g239: 94.720:805902-70:/g5g239: 3.39: .4..3 902430/0..8:57.708:-x7.9g 4.45.0x3/0.:70 85.79g4.0 20890 %.0/017:3024.0x08:9g.:7 .80 !4890/3/0 81.48g0.0/g 4.:5::897g:..8.3:: 3: 0/0..:99: %4.17.0.0780 059090 0570817:24.0 5.23.:74..:7g50907:3508905g239 .8.90..9 /.0/317:307:3 94.:8:8020x0/0. 8.: 54x457.0.x 1:g1:07g94.897g .-.:7 5.:250 L31472g/017:.05491144890L3.70080.7002305g239:.7398974508..70 8.34925:94.L3/:707.7g 8:--49.:474.:85705g239 85.425.9:7 708:78094220398 570817:24.3:5g70.4.5.g3g8:-.94 g/0.:.00L3.0.../03474..3g.90 84.2g 2070.5..7.-080..0250397:..W  .7g2 7:3 .9 :20/ -.03:  17:300897g:..23.:5g/:7 :3.5g239:: -49:2.. :704..7/02302807:5032.80 425:307094.:7.80..7.8g.20347 2g2 /0930 /./070.554.910.08..70..:L2-7g.45.24./3.23. .0 2g9g84.712.:27485.: .

900 .2:7L254/4-90/0.3.:9g4/3g 70.. .7030:/0 1g7g.54..084.2g 94. 3.820 808.80 :9:.7390..45.:.:x0 7. 972905g8g70.23g ..:7:203917:30054547 17:300/0..0 909g :3.0..:4.897g 50.g14703.g .70.:9:7g454.0L394 .:3.0..3954949.4..0./:.23.0 239 8.79g80 3/4.g5g8g70.4724.-7:2.7.71:2:14747 .:9g..4..32. ../g5489 8:-897.474.07/0.9789g 3:802.247x90/017 .419g .2308:391g7g0.50.x/074.250.:.790 5g/:70.9..080.3 90-g7.-..454x0:: 270820/094../0 3475:2-:7 17:3024.:3894/073/:300 .70..:7 5g239:89478.490/3-0 : 345x7g. -7:2.:5:1.05:98g7:30.23g .4.70530 05g53/0 ...70 :23g :3.:3 .83/L3L3gx2 5. -g9:9g/0-7:2g ....707:39g 3.74 :/014.458917:300 17:.47/0.0947 .90 .0/017:30 ..4/7: L3. .7-..:47094.-03 5g/:70.: 9789g .70: 542L2-7g..70380/0508.:.005.4.2g.-0 ::: -4gx0 .0 .00L3.g17:3. 08570./0..g..:25..L3.890/3-..4.47/017:302:9.gg94.-03:5./0.-:7.917:300.9:748/017:30:8.0 ..:/97-:7057.70L3xg70/084.8.L254/4-97g/3.gg94.85g..0270820/094.09:.:54.2.4714 3947 17:3005:908.0 239:/0.2g7:.45.4470 2:3.3x. 7..

g 34. 9073:950.7. 545 78:7085:3.39 530.:99: '.94.39/0.39:90 70.73g  ..70L314..L397:3. .:3//3/05g79..2.17:30574.. 54.-/3. .:2/0.70..7g2 17:300.947.3xg 84.g./g-7:2..2:7g 8417:30472g7:3908 .7.0 34:7.258:-1472.:97.9g 53g/0.4900/050./8 3.350.05491144890L3.45.708:850.0 x3/0.70 ..:573 /05.701:.: 147/05.07-:7 .:..:.30:3.0.2-..23.80 94.70 909/0/:2-7.5745070.07/0.901470 4597gL3947. .70 %.2:7g .:L3.g0 90.3.9.4.257.70 508909494.g/:7gL3g-: 94.79g5:2-: 8.W  .3/: 10x00 :38.73.L3.8.9:7 708:78094220398 570817:24.39:1g7g2g 530 :35:/0.0.30.25L3.70 .7g947 .1393  .0890.xg .:.897g:.g/::274. !4890/3/0 81.:4.72/054.4.80 425:3070.41./g1:/030.0250397:.708g09.g 94x.478 .7.0570817:24.70 94x5428:39L38g7-g94.85090 2g3:3.0 54:.34925:.:3:.073 7g/3007g2g80807g1g7g.73902 .05:98g.70094.45L3.70 4.7.34925 0570817:24.30..85702:39023/7:.xg 00:20/0 70./g8052-g073.g7. 8.02g7:39g -g90.70807g817g/3L3..590.80..425:307.:897g:.705:1:5g5g/47 94..54.23.7003:2.7g/314.3.574. 50890.L3.g 32:390.:25g3.90.05:98g.1:7.73.9 .50 84.30.4.80.7..:-:7950 47.:2708020 37.0.4.0..0/00.203L 897370.:.2.07:/0./09.L254/4-97g/3.73g50890:20.g .447 .047/084.9:7.:..7 1:9:7.g3478:7L 54.9/05735434./0-7:2g. 94.:3.472:9.94.70 ...17:3008:39.0890..2g... 1.:.50897.-030 .

.9L3.:7 .g5x00/0135.9 .g 1470/0..g/...70.07:80/4470 90 84.8g ..07.7.8g .:. 94/394..07/05:9073.00/07: 80.:7 .45..xg L3.:5.:7L3.739/074:g L393/070/0.700L 8..90 3.897g 9g7..14.700L 97290..08.700 ./0:3.4.:7 .70 8080.:3.84.::3.:.94.xL3:23g ./02: 9.45079.09gx05g/:7 3.70 .70: .5:82:90 10:790.80 84..-:7.078033 .3954949 .489.084.258 . 30 5078.9.7 4-7. 230.71:2.07.8g 84. .0L2-0 :.:0.90 385:13 ..92070 50707:2030 508:- .3:70.g/:7..:7/050-49.45.:.70.7/0.7g . .00 147090L39253g.. 7g8:3g2 2/0.L .700.1:/0.:74 :.7300 85.:4..2.70 0 .9:7.:.-...g7g7/084.897:.45.8:7 2.707489:700 .8g702g.:./0..0/0.450795g :30 2:3x.:9:7g57.973.:5947 84.70.:70 7./014.9/8.9g5g/:70.7 4.:/g73.:770:85.739: 5g/:70:2-74.700 45:-07013g/0..70 .:.70: .70030/32g7.07/0..:70 .71:2:47 84..:.70097290..30817 9g .:7 .g7.45.90 5.L3g-: 94./0 3:2g:9 542L3.:7:4/047 8g0x0/014..5./0.8 .8g/3:3..9g 505034.00107-3x.70 .:4.2:3908..70 84..:7L385:2.7-.07 .07g 8097007g 80.9.:507.0.

 !4890/3/0 81.425:307.g00.390147.70: 80...90.g .05491144890L3.720/:850.g 5.L3..91g7g84x0 807097..9g.:L34/0 .g9:7/074:g/:...700L2-g9.8 .xg.905047.71:2:7 94547. 047g.8970/0.g: . 8.80.:700747 530574.3 3/g./:3.454x0/0.7.82.03: g .9g.-.70 3:2-7g8.:70 147.88:-x70 2.390..xg8:-x70 . /0.g/::.4..:2 270.1... .80 .739 5g239/0.xg/4..:99: !72g.70..7.7g24.9005:793/L317:390L3 7.00.390..397 4.x..:70/07: 80L3.:.89002..910.459 80./00/05.702039/0.070.0L3..34925:572g.:90.../0-:7:03 .2/082gx:90 L3.39g70. .7.07:: .0...70 3:1g7:/3-.47g 90/05709:93/03 /3L3gx2 . 37:50 8010708.3L3.739::.7::.080L3.454x0 2. 347/0..7.80 425:3070!72.:7 17.3g204/0 2.0250397:.0/08..250.8.739 %..00 .9:7 708:7809 4220398 570817:24.:83:774 .70 2.0x3/0.9/0:23.85g9g .0.90.9:.:7.8:57.79073/.3 90x390/0.4.W  .080L397000 L354.g147..9:.7g .454x0 .039g 3572g..-..g708.30L39789.90.84...90/05.8.34925 0570817:24.7.:20 ./::3:3/.0570817:24.008:-x7 5g239::20/ 307: 8:.0.0.3g3.g 00207 8 .897:.3g2.345x3 9704/.

g7g-: :/0.7g 3. 23094.0/ 34: 230..2.:7 .07/0.2g8 ./:.73.  /:./3-0 ::/0.00.L314.:2g/x0050.0.xg L3/088:7.8.:9/32::7L397 4/230.17:24.70 84.05g53/ .590.25L3...70.g50.:-: -4.4./.90:78:/3-74 5g239:809700 90.84.xg.4 73/:3..0L394 .g/:7g :23g ..L3.897:.8g 20804.25:.70 90L3.7 /08:-17:3024.0:: 34.8.047.9:7.0.2: 1:73.0L 8.xgL3970...7...9700 90.....39/0572g.g ..572g.7g 1.-.0: 84.44.079 73/:3.xg .70 :209/0.34925.7g 8 .../081g..07::.: 572g.78g.8gL 1...9:7g 50890949147 .07/0.250 .0800508909494..-g 00801.0:.2...-30 ../3973/:3.7/g2::7..70:/02.700.93g7g 2.7.-3/0 ./g .05:9::/0572g.700./g.79080.:3 2.9g17:2:80x0 ./0..9g:.3.5738...70 5g534.7-..07/0 0.0.790 9..48g0.49.759/05g8g700 207.7g3/g.457950:2g7 .g94. L38g7-g94. ...0 904.4.0/094930.0.0. :209:.08908../ ../054 .g/:7.39:730 .7.:2:9g2 .70.454x0/08:-g5./:8g5.0147L3.70 . ..7.-30 .44.xg .9..7.080 84.1:07gL3g.:9g30.0800 2:3.-0 :/3x..70 90 8 .-300.9g 572g..73.xg 542L314.9g.70 .8g 572g.039g/0/05.0.4x17.-0 9014.70070.g/:7./:./0 :.45.90 17/04..0.

 .