You are on page 1of 4

PONAVLJANJE ZOOLOGIJE- BESKRALJEŠNJACI

©Neda Bedenko, prof.

I. skupina pitanja (Nadopuni rečenice ili ukratko odgovori na postavljeno pitanje!)
1. Nabroji osobine po kojima se oblenjaci razlikuju od plošnjaka?

______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

2.

Niže su navedena dva medicinska izvješća. Nakon što ih pročitaš, napiši preliminarnu dijagnozu za svako izvješće.

MEDICINSKO IZVJEŠĆE Pacijent je aktivna petogodišnja djevojčica. Žali se na stalan svrab analnog područja, posebno noću. Preliminarna dijagnoza: ____________________________

MEDICINSKO IZVJEŠĆE Pacijent je 29 godišnji pripadnik mirovnih snaga koji je hranio pretežno svinjetinom nabavljenom od lokalnog plemena. Žali se na bolove u mišićima. Preliminarna dijagnoza: ____________________________

3. Popuni tablicu tako da označiš od koja se od navedenih tvrdnja odnosi na koju skupinu plošnjaka.
Osobine Unutrašnji parazit Tijelo od proglotida Slobodnoživući u slatkim vodama Pričvršćuje se kukicama skoleksa na stijenku crijeva Ima bjelančevinastu kutikulu Ima fotoreceptore 4. Za svaku izjavu označi je li točna ili netočna (T ili N) Svi plošnjaci su bilateralno simetrični organizmi. _____ Osim crijeva plošnjaci nemaju drugih tjelesnih šupljina. ___ Člankonošci dišu pomoću Malpigijevih cjevčica. _____ Kolutićavci imaju zatvoren optjecajni sustav i krvni pigment hemoglobin. _____ Leptir ima nepotpunu metamorfozu. _______ Virnjak Metilj Trakavica

• •
• • •

1

PONAVLJANJE ZOOLOGIJE- BESKRALJEŠNJACI

©Neda Bedenko, prof.

5. Kojim je slovom označen organizam s prohodnim probavilom? _______________

6. Mekušci su vrlo raznolika skupina životinja. Popuni tablicu tako da označiš koja se tvrdnja odnosi na sve mekušce, a koja samo na neke.
Osobina Čvrsta vanjska ljuštura Bilateralno simetrični Imaju plašt Žive na kopnu Imaju usni i analni otvor Žive u vodama Svi mekušci Samo neki mekušci

7. Popuni tablicu tako da označiš koji od navedenih organizama diše s kojim tipom dišnih organa.
Organizam Jastog Žohar Tarantula Leptir Lepezaste uzdušnice Škrge Uzdušnice

8. Glavonošci mogu imati _______________ ljušturu ili _______________ ljušturu. 9. Većina mekušaca ima ___________________ krvožilni sustav.

10. Većina mekušaca diše ________________, dok kopneni puževi dišu primitivnim
_____________________. 11. Odredi odnose li se izjave na puževe, školjkaše ili glavonošce! • • Hrane se filtriranjem vode iz koje uzimaju čestice hrane. __________________________ Imaju veliko mišićavo stopalo. _______________________________________________ Hrane se pomoću radule. ___________________________________________________ Kreću se potiskivanjem vode iz plaštane šupljine kroz lijevak. ______________________


12. Kako se nazivaju strukture nalik dlakama s bočnih strana gujavice? ___________________ Čemu služe? ___________________________________________________.

2

PONAVLJANJE ZOOLOGIJE- BESKRALJEŠNJACI

©Neda Bedenko, prof.

13. Označi crtež kukca služeći se riječima u zagradi. (ticala, složene oči, krila, odušci, člankovite
noge, čeljusti)

14. Kod životinja s _______________ simetrijom, lijeva i desna strana tijela su zrcalno simetrične. 15. Bodljikaši za pokretanje imaju razvijen _____________________________ sustav. 16. Puž vinogradnjak je dvospolac ili ______________________________.

17. Poredaj životinje prema stupnju razvoja od najjednostavnije do najnaprednije!
plemenita periska, hobotnica, obična spužva, bijela glistica ___________________, ___________________, _________________ , ______________ 18. Izmjena spolne i nespolne generacije u žarnjaka naziva se ___________________________.

II. skupina pitanja (jedan točan odgovor)

3

PONAVLJANJE ZOOLOGIJE- BESKRALJEŠNJACI
19. Žarnjaci do kisika dolaze __________. a. plućima b. filtracijom c. difuzijom d. škrgama 20. „Glava„ trakavice naziva se __________. a. polip b. skoleks c. strobila d. proglotid 21. Stupanj razvoja žarnjaka u obliku kišobrana na kojem lovke vise prema dolje naziva se ________. a. meduza b. polip c. larva d. zigota 22. Koji od navedenih NISU nametnici u čovjeka? a. trakavice b. virnjaci c. metilji d. oblići 23. Znanstvenici smatraju da su se spužve mogle razviti iz __________. a. meduza b. bičaša c. hidri d. koralja

©Neda Bedenko, prof.
24. Najčešći oblenjaci paraziti u čovjeka su __________. a. trakavice, metilji i male bijele glistice b. dječje gliste, trihinele i male bijele glistice c. virnjaci i gujavice d. metilji i trakavice 25. Parazitski oblić kojeg nalazimo u nedovoljno termički obrađenoj svinjetini je __________. a. svinjska trakavica b. metilj c. dječja glista d. trihina 26. Spužve se mogu kretati s jednog mjesta na drugo tijekom stadija _______. a. polipa b. hermafrodita c. meduze d. ličinke 27. Koji od navedenih organizama ima najsloženiju građu? a. spužva b. plošnjak c. meduza d. koralj 28. Organizam koji proizvodi i jaja i spermije naziva se_________. a. meduza b. proglotid c. polip d. hermafrodit

III. skupina pitanja (2 i više točnih odgovora)

29. Obilježja oblića su:
a. dvospolci dobro razvijen dišni sustav nametnici imaju parenhim imaju pseudocel unutarnja oplodnja

31. Člankonošcima ne pripadaju:
a. b. c. d. e. f. zadružni kukci riječni rak bodljikavi volak indijska lađica smeđi škorpion stonoga

b.
c. d. e. f.

30. Obilježja unutarnjih nametnika su:
a. b. c. d. e. f. mnogo potomaka redukcija probavila izražena obojenost zaštitna kutikula trepetljikava epiderma dobro razvijena osjetila

32. Koraljima pripadaju:
a. b. c. d. e. f. ušati klobuk crvena moruzgva morska mjesečina hidra obična spužva smeđa vlasulja

4