You are on page 1of 16

Nominatie Gouden Schild voor Het Bespaarhuis

Eigenaar Lennart van Gastel is trots op het feit dat Het Bespaarhuis aan de Hoge Gouwe opnieuw is genomineerd voor een belangrijke ondernemersprijs.
www.busyness.nl Jaargang 6 Nummer 5 26 mei 2011
Het Bespaarhuis in Gouda is voor de tweede
keer genomineerd voor een Gouden Schild.
Jaarlijks reiken consumentenorganisaties
twaalf ‘Gouden Schilden’ uit aan bedrijven
en personen die uitmuntend presteren
binnen hun vakgebied.
Lennart van Gastel: “Wij zijn super trots dat
we voor de tweede keer genomineerd zijn. Wat
ik zo bijzonder, en tegelijkertijd heel spannend
vind, is dat Het Bespaarhuis het onder andere
moet opnemen tegen twee grote lande lijke
organisaties als AVERO Achmea en Cardif.”
Twee onderdelen staan bij de awards centraal:
het zichtbaar maken van de kwali teiten en het
stimuleren van verdere kwaliteitsimpulsen
binnen de verzekeringsbranche. De winnaar
wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitrei -
king op 22 september en vindt plaats in het
Elicium in Amsterdam. “Eerst gaan we nu
het spannende jurytraject in.” De verzeke-
ringsbranche heeft een belangrijke plaats in de
samen leving. “Consumenten vinden er immers
zekerheid en nieuwe financiële mogelijk-
heden. Maar echt goed zichtbaar is de branche
voor de consument juist niet. En onbekend
maakt onbemind. Daarom zijn de Nederlandse
Verzekerings awards in het leven geroepen.
De Nederlandse Verzekeringsawards vormen
een platform die de kwaliteiten van de bran-
che beter zichtbaar maken voor consumenten
en, daar waar mogelijk, verdere kwaliteitsim-
pulsen stimu leren binnen de verzekerings-
branche”, legt Van Gastel uit.
Hypotheekadvisering
De awards zijn onder andere in het leven ge-
roepen door consumentenorganisaties als
NIBUD, VNO-NCW, maar ook vooraan-
staande vertegenwoordigers uit de weten-
schap, politiek en het bedrijfsleven scharen
zich achter dit initiatief. Het Bespaarhuis is in
2008 en 2009 eerder landelijk beloond voor
haar vernieuwende manier van werken met de
Ondernemersprijs en de Innovatieprijs. “Voor-
al op het gebied van hypotheek advisering
hebben we met Het Bespaarhuis nu ook de
stap gemaakt om van een traditionele manier
van werken qua advisering en beloning een
andere wijze van adviseren en beloning te in-
troduceren wat binnen de branche als dusdanig
uniek beschouwd wordt, zodat we nu ook ge-
nomineerd zijn voor de prestigieuze prijs; Het
Gouden Schild 2011.”
Kijk op
Alphen aan den Rijn | Gouda | Nieuw Vennep
Geef jouw ambitie
de ruimte
JoinLansigt.nl
Vo o r e e n b a a n me t t o e k o ms t
Kent u dat? Dat vaag
onrustige gevoel
omtrent uw zakelijke
doen en laten.
t el ef oon 0182- 511133
www. wea. nl
WEA ACCOUNTANTS & ADVI SEURS,
EEN 50TAL DESKUNDIGE, ZEER
BETROKKEN M/ V’ S DI E ZI CH
VAN HARTE AANBEVELEN
www.visser-visser.nl
%ENSTAPVERDER
GOUDA, 1eleIoon: o¡8z ¸<8 z¸<
Advertentie 2

www.beleefdeverbeelding.nl
Bolwerk opent zijn deuren!
Op zaterdag 28 mei a.s. is het dag van de bouw.
Ook Bolwerk in Gouda opent dan zijn deuren van
10.00 tot 16.00 uur.
Op deze dag is de bouwplaats vrij toegankelijk voor
iedereen. U kunt de appartementen en
atelierwoningen van het Bolwerk bezichtigen,
maar ook de parkeergarage en het hotel. In het
informatiecentrum vindt u alle informatie over
dit unieke project. U bent van harte welkom op
Nonnenwater 8 (informatiecentrum). Parkeren kan
op de Vest (betaald parkeren).
Lafeber
Nieuwbouwmakelaars
T 0182 - 53 68 88
Alpha Makelaardij
T 0182 - 51 14 24
VERKOOP FASE 1 BESTAAT UIT:
Ontwikkelings-
combinatie Alblas
V.O.F.
S
T
E
L

J
E

E
I
G
E
N

W
O
N
I
N
G

S
A
M
E
N
!
G
a naar de site, kies je w
oning
en ga direct aan de slag
om
alle opties te
bekijken.
O
ntw
ikkel
zelf je w
oning m
et de
w
oningconfi gurator op:
w
w
w
.w
onenaandegouw
e.nl
START VERKOOP
FASE 1, AUGUSTUS 2011
SCHRIJF NU IN! VOORINSCHRIJVINGEN GESTART VIA
WWW.WONENAANDEGOUWE.NL
NATUURLIJK VOLG
JE ONS OOK OP:
7 Twee-onder-één-kap woningen type K vanaf ca. € 349.950,- von
7 Twee-onder-één-kap woningen type I vanaf ca. € 409.950,- von
12 Eengezinswoningen type B, prijs vanaf ca. € 219.950,- von
16 Eengezinswoningen type C, prijs vanaf ca. € 234.950,- von
5 Eengezinswoningen type D, prijs vanaf ca. € 259.950,- von
9 Eengezinswoningen type E, prijs vanaf ca. € 279.950,- von
VOOR VERKOOP EN INFORMATIE NEEM JE CONTACT OP MET:
• Bouwfonds Ontwikkeling, 015 276 04 00
• De Pater Makelaardij, 0182 613 822
Consumenten 3
Groene passies tijdens
Dag van het Park
In het Van Bergen IJzendoornpark zijn veel activiteiten te doen.
BusYness is een maandelijkse bijlage bij de Krant van Gouda. BusYness verschijnt twaalf keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind juni 2011.
In het Goudse groene monument het Van
Bergen IJzendoornpark, nabij het station,
wordt zaterdag 28 mei de landelijke Dag van
het Park gevierd. Het programma loopt die
dag van 14.00 tot 17.00 uur.
Stekjes worden te koop of te ruil aangeboden
door onder andere de Vereniging Groei
en Bloei, er worden eetbare planten in de
omgeving geplukt en gekookt tot lekkernij.
Voor de jeugd is een avontuurlijke speurtocht
uitgezet. De stand ‘De kunst van kringloop’
is opgebouwd en bezoekers vertellen alles
over hun groene passie in Goudkistje XL. De
middag start met een High Tea met zelf gebak-
ken taarten. Verhalenvertaler Fons Boer van
Theater de Overkant vertelt over Orpheus &
Euridice, waarvan een kunstwerk in de vijver
van het park ligt. Ierse muziek van Tooralay
vormt de muzikale afsluiting. De middag wordt
georganiseerd door Marianne Waalwijk, Lies
Elte, Manon Vonk, Annemarie Blok en Wilma
Neefjes en komt tot stand door een financiële
bijdrage van wijkteam Nieuw Park en Ama-
teurkunst Gouda. Kijk op www.nieuwepark.nl
voor meer informatie.
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlng«llve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrlìf.nl
Tuinontwerp of Beplantingsplan wij doen het voor U!
tBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJF
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Vraag naar de voorwaarden.
Bolwerk open voor publiek
Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag
28 mei tussen 10.00 en 16.00 uur stellen
diverse bouwbedrijven hun mooiste, grootste
of meest ingewikkelde projecten open voor
het publiek om zo een kijkje te nemen achter
de schermen. In Gouda opent het Bolwerk zijn
deuren.
Geïnteresseerden kunnen de appartementen
en atelierwoningen van het Bolwerk bezichti-
gen, maar ook de parkeergarage en het hotel.
Zo is iedereen welkom op het Nonnenwater 8
(infor matiecentrum). Parkeren kan het beste
op de Vest. Bolwerk combineert straks wonen,
ondernemen, cultuur en genieten in een stede-
lijke en toch intieme omgeving. Er komen
onder andere een ondergrondse parkeergarage
met 345 plaatsen, een vier sterren Best Western
hotel, fitness, horeca en woningen. Zie voor aan-
vullende informatie www.dagvandebouw.nl.
BOUWEN WONEN &
hardglas
dubbelglas
spiegels
Marconistraat 80a | Gouda (t.o. Karwei)
Tel: 0182 51 40 41
aertsglas@planet.nl
GLASBREUK?
AERTS GLAS BELLEN!
NIEUW ADRES EN TELEFOONNUMMER!
Sterk in mooi stucwerk
Bel voor een vrijblijvend bezoek naar
(0182) 39 67 07 of 06 5132 1308
of bezoek onze website op
www.stukadoors.nu
Binnenkort is Gouda een City Spa
rijker. In het oude badhuis aan de
Lange Groenendaal vestigt zich een
welness-plek. Het echtpaar Mesic,
eigenaren van Hamam Specials in
Almere, namen het pand over.
Het badhuis, een gemeentelijk monu-
ment, heeft in de tijd haar functie als
badhuis verloren. Na het verlies van
deze functie is het bij diverse instellin-
gen in gebruik geweest. De tafeltennis-
vereniging en de stichting buitenlandse
vrouwen gebruikten het pand voor het
laatst. Sinds enige jaren staat dit voor-
malig badhuis leeg, in afwachting van
een herbestemming. De nieuwe eigenaren zijn
enthousiast om er een mooie City Spa van te
maken. “Door de bouwkundige constructie aan
de achterzijde en de grote ovale ruimte met
boogoverspanning, heeft dit voormalig bad-
huis een Ottomaanse uitstraling en sfeer, wat
de ontwikkeling en het gebruik als City Spa/
Hamam ten goede komt”, legt meneer Mesic
uit. De gevel van het pand zal niet wijzigen en
ook blijven diverse monumentale stijlkenmer-
ken aan de binnenzijde gehandhaafd.
City Spa vestigt zich in oud badhuis
Het oude loket in het voormalig badhuis.
Raad het monument
Het is feest voor Stichting Open Monumen-
tendag Gouda. Dit jaar viert de stichting het
25-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan
wordt, in samenwerking met de Krant van
Gouda, een tweewekelijkse monumenten-
quiz georganiseerd. Dit is de vijfde in een
reeks van twaalf.
Wat houdt de quiz in?
Er is een detailfoto van een Gouds monument
gemaakt. Het is aan de lezer om te raden welk
monument het is. Een tipje van de sluier: Het
monument is een UNESCO-monument. Meer
tips zijn te vinden op www.monumentenstad.
nl. Via deze site is ook de oplossing tot en met
vrijdag 3 juni te versturen. Bij een quiz hoort
natuurlijk een leuke prijs. Open Monumen-
tendag staat dit jaar in het teken van Nieuw
gebruik - Oud gebouw. In het kader van dit
thema krijgt de winnaar een cadeaubon van
tien euro van De Kunst van Kringloop.
Prijswinnaar
Het antwoord op de vierde quizvraag was De
Doelen aan de Lange Tiendeweg. De win-
naar is mevrouw F. van Houten-Vernhout uit
Gouda. Meer informatie over zowel het detail
als dit pand is te vinden op:
www.monumentenstad.nl.
Advertentie 4
Bader i e maak t uw dr oombadk amer waar
Bader i e Van Wi j k
Kampenr i ngweg 11
2803 PE Gouda
w w w.bader i e-gouda.nl
Koopavond donderdag van 19-21u
Installatie door eigen monteurs:

- Afplakken van de vloeren ter bescherming van de ondergrond
- Verwijderen van al het oude sanitair
- Slopen van de oude vloer- en wandtegels
- Afvoer van het puin in een vooraf geplaatste container
- Aanpassen van het leidingwerk voor het riool
- Aanpassen van het leidingwerk voor koud- en warmwater
- Aanpassen van het leidingwerk voor het elektra van het meubel
- Stucwerk van de wanden waar nodig
- Egaliseren van de zandcement vloer
- Betegelen en voegen van de wanden en de vloer
- Afkitten van alle naden in de badkamer
- Afmonteren van al het bovengenoemde sanitair
- Opleveren van de badkamer met Baderie Garantie Certificaat
Zeer complete badkamer:
- Luxe inloopdouche van Sealskin (90 cm breed, helder glas met zilver satiné profiel)
- Afvoergoot 80 cm met RVS rooster
- Damixa douche thermostaatkraan, chroom, 5 jaar garantie
- Damixa douche glijstangset, chroom
- Meubel 60 cm breed, wit of donker eiken, bestaande uit onderkast met 2 laden
met soft closing, mineraalmarmeren blad en spiegel met verlichting
- Damixa eenhendel wastafelkraan, chroom, 5 jaar garantie
- Inbouwreservoir
- Drukplaat wit met grote en kleine spoeling
- Sphinx wandcloset, wit
- Sphinx wc bril, wit
- Decorradiator 170x60 cm, wit
- Voetventiel en radiatorkraan
- Wandtegels 31x61 cm, wit glans
- Zwarte hardsteen look-a-like vloertegels 30*30 cm
(*Maximale grootte badkamer 6m
2
, woning niet ouder dan 35 jaar en in een straal van 25 km rondom
Gouda. Aansluitpunten moeten op 1m afstand zitten van de huidige plaats, geen houten vloer.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.)


U
N
I
E
K
E

A
A
N
B
I
E
D
I
N
G
:

B
A
D
K
A
M
E
R
+
I
N
S
T
A
L
L
A
T
I
E
Budget Badkamer
prijs is compleet met
installatiekosten en BTW
9999.-
Advertentie 5
figen bezergservire: in 6euda 1,50 ûmstreken 2,50
1evens bezerging 's avends en in de weekenden!!
ße kade´s kunnen kIanten teIefenisrh
{tijdens kanteeruren} ef per emaiI ef via
de website besteIIen. Meer infe zie enze website
^QVL\]WX/QN\JM[\VT
0SJHJOFMFTVDDFTLBEP×T
(JGUCFTUJTJO(PVEBHFWFTUJHEFOCF[PSHUJO(PVEB8BEEJOYWFFO#PTLPPQ.PPSESFDIU(PVEFSBL)BBTUSFDIU3FFVXJKL
6iftbest {impert·greethandeI·webshep}
www.giftbest.nI infe©giftbest.nI 1eIefeen 0182 · 550907
handige Meniter CIip
wake up AIarm vaI neeit meer
in sIaap tijdens het auterijden
handige MuIti fIex led light
ße Smart CIip. AItijd en everaI
veiIig uw mebieI, smartphene
en iped bij de hand
Cup heIder CIip Neeit meer
mersen ep een tafeI ef bure
Autematisrhe eIertrisrhe
kurkentrekker
Advertentie 6
UITGEKOOKT?
PAK UW VOORDEEL
BIJ TULP KEUKENS
* Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf €7.000,- netto verkoopprijs.
Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T01.06.11
Goes
Nobelweg 2-26
T (0113) - 21 62 30
Amersfoort
Brabantsestraat 6
T (033) - 464 05 88
Amsterdam
Villa Arena
T (020) - 567 54 20
Drachten
Dr. M.L. Kingsingel 44
T (0512) - 54 11 44
Heerhugowaard
J.J.P. Oudweg 4
T (072) - 576 03 33
Velserbroek
Zeilmakerstraat 10
T (023) - 539 06 81
Rotterdam
Alexandrium III
T (010) - 220 56 33
Veendam
Transportweg 3
T (0598) - 63 23 63
Veenendaal
Woonboulevard
T (0318) - 52 99 44
Rijssen
Ambachtsstraat 2
T (0548) - 53 06 00
Woerden
Jaap Bijzerweg 25
T (0348) - 46 25 00
SCAN DE QR-CODE EN VRAAG GRATIS ONS KEUKENMAGAZINE AAN
DONDERDAG
2
JUNI
ZATERDAG
4
JUNI
MXXknXjj\i›BffbgcXXk›Bf\cbXjk›8]ql`^bXg›:fdY`fm\e
BOSCH
INBOUWAPPARATEN GRATIS
5
APPLE IPAD 2
CADEAU
BIJ AANKOOP VAN EEN TULP KEUKEN
*
*
HEMELVAARTSDAG
geopend van 11.00 tot 17.00 uur
KlcgB\lb\ej8djk\i[Xd\eIfkk\i[Xd_\YY\eX]n`ab\e[\fg\e`e^jk`a[\e
zie www.tulpkeukens.nl
VRIJDAG
3
KOOPAVOND
TOT 21.00 UUR
www.tulpkeukens.nl
CURATOREN FAILLISSEMENTS VERKOOP
2 en 3 zits bankstellen, fauteuils in stof en
leder, relaxfauteuls. complete eethoeken,
loungebanken, kasten, dressoirs, salontafels
vloerkleden, Chinese en Maroc tapijten, ber-
bers etc. Schilderijen, spiegelcollectie etc.....
Gekocht uit o.a.faillissement bekende slaapfabrikant!
Grote slaapcollectie matrassen in alle soorten en
maten, lattenbodems, boxsprings, bedden,
hoeslakens, dekbedden, bedtextiel etc. alles
van uitzonderlijke kwaliteit.
Tijdens deze curatorenverkoop kopen consumenten
rechtstreeks met kortingen die kunnen oplopen tot 75%
van de normale verkoopprijs. Alles uit voorraad lever-
baar en direct meenemen. DUS SLA NU UW SLAG!
1 en 2 pers. kwaliteitsmatrassen in vele maten en soor-
ten, B.v. binnenverings matrassen extra dik. Hoeslakens
in vele kleuren en dessins. Luxe 2 persoons Hotel
Boxsprings helemaal compleet met matrassen, hoofd-
bord slaapklaar, in diverse kleuren.
S I N D S 1 9 4 6
CURATOREN VERKOPI NG
®
2 verdiepingen
woongenot
Groot aantal bankstellen, designkasten,
dressoirs, wandkasten, ladekasten etc.
NET BINNEN UIT
NIEUW FAILLISSEMENT
Volop gratis parkeren
Kanaaldijk 42 - Waddinxveen
GEOPEND: ma. 13 tot 17.30 uur di. t/m vr 10-17.30 uur
za. 10 tot 17 uur. Zondag open van 11-17 uur
EXTRA INGELAST!
NU ZONDAG 29 MEI
SPECIAAL GEOPEND
van 11-17 uur
CURATOREN
FAILLISSEMENTS
VERKOOP
NIEUWE COLLECTIE
LUXE BOXSPRINGS!
Bouwen en wonen 7
Na een periode van verbouwing opent de winkel 27 mei zijn deuren.
Dupree Makelaars biedt de oplossing via de overbruggingsgarantie met links Wouter Poelman (Dupree Makelaars)
en Maarten Trouwborst (Overbruggingsgarantie).
Gall & Gall vernieuwd
BOUWEN WONEN &
Dupree Makelaars biedt oplossing
voor dubbele woonlasten
Openingsactie Lekkenburg 13a
geldig 31 mei t/m 4 juni Gouda
Licor 43
After dinner likeur
70cl
17.
99

13.
99
Prosecco
Santa Chiara
4.
99

2.
99
Openingsactie!
G
e
n
i
e
t
,

m
a
a
r

d
r
i
n
k

m
e
t

m
a
t
e
.
A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n

z
i
j
n

g
e
l
d
i
g

v
a
n

3
1

m
e
i

t
/
m

4

j
u
n
i

2
0
1
1

b
i
j

G
a
l
l

&

G
a
l
l

G
o
u
d
a
,

L
e
k
k
e
n
b
u
r
g

1
3
a
.

Z
o
l
a
n
g

d
e

v
o
o
r
r
a
a
d

s
t
r
e
k
t
.

M
a
x
i
m
a
a
l

2

d
o
z
e
n

p
e
r

k
l
a
n
t
.
º Keur|g 4-kamer appartement op de begane
grond, voorz|en van 3 s|aapkamers!
º Ru|me woonkamer
º Moderne ||ohte keuken en badkamer
º REE|E vRAAGPRlJS!
º Gehe|e appartement |s voorz|en van dubbe| g|as
º vvE met reserves, b|jdrage oa. t 150,- per maand
REEUWIJK
Bunchestraat 36 | Vraagprijs: € 158.500,- k.k.
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
Voor ons complete woningaanbod, kijk op
www.dupreemakelaars.nl
REËLE VRAAGPRIJS!
Er zijn meerdere appartementen te koop, maar hier is er maar 1 van!
Voor het team van Gall & Gall in de Nieuw-
straat in Gouda is het een drukke tijd geweest.
Na een periode van verbouwingen opent de
winkel zijn deuren officieel op vrijdag 27 mei
om 13.00 uur.
“We hebben de winkel een frisse en moderne
uitstraling gegeven. De nieuwe indeling van de
winkel en het ruime assortiment aan betaalbare
en smaakvolle wijnen en dranken, zal menig-
een aanspreken. Ook voor verrassende cadeaus
en de nieuwe cadeaukaart voor elk mogelijk
bedrag, variërend van tien tot 150 euro, is de
klant aan het goede adres.”
Open karakter
“Gall & Gall streeft ernaar om haar winkel in
de binnenstad van Gouda een toegankelijk en
open karakter te geven. Elke klant moet zich
thuis voelen en er terecht kunnen voor een
goed advies”, licht de drankenspeciaalzaak uit
Gouda toe. De winkel wordt vrijdag 27 mei
feestelijk geopend aan de Nieuwstraat 4. Hier-
voor nodigt de winkel volwassenen uit om te
genieten van een goed glas.
Bezitters van twee woningen staan vaak voor
een dilemma. Zij vinden het huis van hun
dromen, maar raken de oude woning niet
kwijt. Met het kopen van een nieuwe woning,
lopen kopers het risico opgezadeld te worden
met dubbele woonlasten, namelijk de kosten
van de oude en voor de nieuwe woning.
Dupree Makelaars biedt een oplossing hier-
voor via de zogenaamde ‘overbruggingsgaran-
tie’. “Die garantie is voor koper en verkoper
een waardevolle regeling. Het principe van de
overbruggingsgarantie is eenvoudig. De ver-
koper van een woning besluit in overleg met
de makelaar om de woning inclusief de over-
bruggingsgarantie aan te bieden. Dankzij deze
garantie worden eventuele dubbele woonlasten
binnen de afgesproken garantietermijn door de
verkoper aan de koper vergoed, zolang die zijn
of haar eigen woning nog niet heeft verkocht
en overgedragen. Ook voor de verkoper is dit
interessant, want de garantie betekent in de
praktijk dat er meer gegadigden voor de woning
zullen zijn. De verkoper voorkomt daarmee de
kosten van een langere verkooptijd, extra rente,
adver tenties of lagere vraagprijs”, zegt Dupree
Makelaars.
Garantieduur
De overbruggings garantie wordt aangeboden
met een termijn van één of twee jaar. De
garantie compenseert de eventuele dubbele
woonlasten van de koper tegen een vast per-
centage van 2,5 procent van de koopsom op
jaarbasis. Tijdens het onderhandelingspro-
ces wordt bepaald of de overbruggingsga-
rantie geldt voor één of twee jaar, of zelfs
helemaal vervalt. Bel voor meer informatie
(0182) 551 255 of (0182) 394 200 of kijk op
www.dupreemakelaars.nl.
DE AANKOOPSPECIALIST
AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 512 760
M. 06 52 33 34 70
WWW.AANGENAAMMAKELAARDIJ.NL
Aangenaam Makelaardij
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
VindinGouda.nl
Informeer naar de
advertentie mogelijkheden
Prof essi oneel
Inzet
Tal ent vol PIT
Makel aarst eam met
Meer inf o?www. al phamakel aardij . nl
of bel 0182-511424
Hiernaast treft u een interview aan met
Hans de Wit. Als jonge ondernemer deelt
hij zijn ervaringen graag met andere
starters. Vier tips van Hans.
1. Sta open voor kritiek en feedback
Zoek naar een ervaren ondernemer die je kan
coachen, want je ziet altijd dingen over het
hoofd. Als je nog jong bent, heb je te weinig
ervaring om alle facetten van het ondernemer-
schap te overzien.
2. Houd je ideeën niet voor jezelf
De kracht van ondernemerschap zit hem in
de samenwerking met anderen. Ik zie te veel
mensen met innovatieve ideeën onder hun arm
lopen: niet over praten, stel je voor dat een
ander met mijn ideeën aan de haal gaat. Wij
hebben ook concurrenten, maar je moet er
gewoon voor zorgen dat je doorontwikkelt
en voorsprong behoudt. Juist daarbij is het
belangrijk dat je met anderen praat en hen
meekrijgt in je enthousiasme.

3. Focus je volledig op je bedrijf
Wees niet bang om al je nevenactiviteiten opzij
te zetten. Je houdt het niet vol alles te blijven
doen, het ondernemerschap is echt een woeste
rit die je vele uren kost.
4. Zorg wel op z’n tijd voor ontspanning
Op zaterdag gaan wij altijd met het gezin weg.
In de opstartfase levert je onderneming nog
niet veel op en juist dan is het belangrijk dat je
voldoende draagvlak houdt bij het thuisfront.
Laat je onderneming af en toe gewoon links
liggen. Ga eens een dagje naar het strand.
Jong voor jezelf beginnen kan tot iets
moois leiden. Mijn grootvader is een
goed voorbeeld. Hij leende 5000 gulden
van zijn vader en begon in 1924 samen
met een zakelijke partner voor zichzelf,
met een overloop als werkruimte.
Inmiddels is De Goudse uitgegroeid
tot een belangrijke speler op de
verzekeringsmarkt. Na al die jaren zijn
wij nog steeds een echt familiebedrijf.
Deze maand staan onze pagina’s in het teken
van jong ondernemen. Er is bijvoorbeeld
een interview met Hans de Wit, die gebruik-
maakt van een ondernemersruimte in ons
pand. Hij is pas 25, maar hij heeft al veel te
melden en deelt zijn ervaringen graag met
de lezers. Verder leest u meer over diverse
initiatieven voor jonge ondernemers en feli-
citeren wij een jonge ondernemer uit Gouda.
Veel leesplezier!
Geert Bouwmeester
Goudse ondernemer bruist van de energie
‘Als mensen je ambitie zien,
gaan er echt deuren open!’
8 Ondernemers
De Goudse helpt ondernemers verder.
Als je voor jezelf begint, brengt dit vaak
allerlei kosten met zich mee. Sommige
dingen willen er dan weleens bij inschieten.
Verzekeringen, bijvoorbeeld. Begrijpelijk,
maar niet verstandig. Want sommige risico’s
zijn gewoon te groot om zelf te nemen.
Onmisbaar
Als ondernemer loop je bijvoorbeeld het risico
dat je schade veroorzaakt waarvoor je aanspra-
kelijk kunt worden gesteld. Dan kan het om
enorme bedragen gaan. Eén forse claim kan
dan onmiddellijk het einde betekenen van je
bedrijf. Tenzij je een goede aansprakelijkheids-
verzekering hebt afgesloten. Ook een
inventaris/goederenverzekering en een rechts-
bijstandverzekering zijn al gauw onmisbaar. En
dan is er nog het risico dat je arbeidsongeschikt
wordt. Zonder goede verzekering is er een grote
kans dat je dan in de bijstand belandt.
Basisverzekeringen
Verzekeringen kosten geld. Maar soms zijn
er heel betaalbare oplossingen. De Goudse
heeft bijvoorbeeld gunstige pakketoplossingen
voor zzp’ers die werkzaam zijn als zelfstandig
adviseur, webwinkelier of in de bouwnijverheid.
Ook voor de horeca is er een pakket.
Bovendien biedt De Goudse een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering die u helemaal
op maat kunt maken voor uw situatie.
En wist u dat de premie voor een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar is?
Ga naar www.goudse.nl voor meer informatie
of neem contact op met uw adviseur.
Ook starters moeten risico’s afdekken
Sommige mensen bruisen van de
energie. Neem Hans de Wit. Toen hij een
jaar Management, Economie en Recht
had gestudeerd, besloot hij de rest van
de studie in de avonduren te doen. Want
dan kon hij overdag werken, 32 uur per
week. Inmiddels is hij getrouwd, heeft
hij twee kinderen én een eigen bedrijf
waarin hij al zijn energie en ideeën kwijt
kan. En hij is pas 25!
PC-meubels
Vorig jaar richtte hij multiPCprojects B.V.
op. Zijn onderneming is gevestigd in het
kantoor van De Goudse, waar hij koste-
loos drie jaar gebruik mag maken van een
bedrijfsruimte. Hij specialiseert zich in
multifunctionele meubels waarin meerdere
pc-werkplekken zijn geïntegreerd. Inclusief
systeemkasten, beeldschermen, toetsenbor-
den, muizen en bekabeling. Het onderwijs
is zijn voornaamste doelgroep maar er zijn
veel meer toepassingsmogelijkheden. In
balies, bijvoorbeeld, of in winkels. ‘Ik ga
op zaterdag bijvoorbeeld winkelen met
mijn vrouw, en terwijl zij kleren uitzoekt,
zit ik in een loungebank met voor mij een
tafel met schermen waarop ik Buienradar
kan bekijken of online de krant kan lezen.
Die techniek is er, en wij praten met
fabrikanten die ons aanbiedingen doen voor
schermen met touch-functionaliteiten. Wij
slaan de brug tussen techniek en meubilair.’
Tablets
Inmiddels verkoopt hij ook multitouch-
tablet-pc’s. ‘Het is een iPad look-alike maar
met Windows 7 als besturingssysteem.
Dat is met name voor scholen een
belangrijk voordeel, omdat zij hun netwerk
gebaseerd hebben op Windows en educatieve
software steeds meer beschikbaar komt in
Windows. Er zit een mooie opbergmap bij
met een mini-toetsenbord.’
Echte netwerker
Hans de Wit is een echte netwerker die zijn
ideeën graag met veel mensen deelt en het
belangrijk vindt om anderen in te schakelen
voor zaken waar hij zelf te weinig verstand
van heeft. Daarbij kan het bijvoorbeeld
gaan om techniek, maar ook om onderne-
merschap ‘waarin je als starter gewoonweg
moet groeien’. Al voordat hij zijn bedrijf
oprichtte, zocht hij contact met een oudere
ondernemer, met internationale ervaring,
die hem tot op de dag van vandaag coacht.
Sterker nog, de man is inmiddels zijn
zakelijke partner en heeft in zijn bedrijf
geïnvesteerd. ‘De strategie bepalen we samen,
maar de uitvoering ligt veelal bij mij, want
hij is te druk met zijn andere bedrijf.’
Deuren gaan open
Hij vervolgt: ‘Ik ben altijd proactief geweest,
door contacten aan te boren en naar
netwerkbijeenkomsten toe te gaan. Je moet
op feesten en partijen ook gewoon je verhaal
vertellen: ik zit nou hier en wil die en die
kant op… als je dingen tegenkomt, hoor ik
het graag. Dat werkt! Als mensen je ambitie
zien, gaan er echt deuren open! Wij zijn
bijvoorbeeld in het onderwijsveld een
inspirerende ICT-coördinator tegengekomen,
die nu al anderhalf jaar met ons meedenkt.
Hij heeft heel wat avonden met ons zitten
brainstormen, volledig kosteloos.’
Thuisfront
Hans de Wit borrelt van de ideeën en is
met allerlei dingen tegelijk bezig. Iets té
veel, merkte hij een tijdje terug, toen hij
hoge bloeddruk kreeg. ‘In overleg met
het thuisfront heb ik toen besloten om te
stoppen met mijn verenigingsactiviteiten
en te focussen op het bedrijf.’ Zijn vrouw
ondersteunt hem volop. ‘Zij doet de boek-
houding en helpt mij bij de acquisitie. Wat
is er nou mooier dan dat je vrouw je op pad
stuurt? Hans, je moet naar die klant toe
want die heeft interesse!’
Geen spijt
Ondanks zijn lange werkdagen, heeft hij nog
geen seconde spijt van zijn keuze voor
het ondernemerschap. ‘Ik vind het echt
ontzettend leuk. Ik geniet er dagelijks van,
vanwege de diversiteit, verantwoordelijk-
heid en de beslissingsbevoegdheid!’
Vier tips voor jonge ondernemers
Samen met Ondernemersblad Sprout
ontwikkelde De Goudse Verzekeringen
een leuk boekje vol interessante praktijk-
verhalen. Deze verhalen kunnen u inspireren
om een nog groter succes te maken van uw
onderneming.
Iets speciaals te vieren?
De uitgave ‘Lang Leve de Ondernemer’
biedt u boeiende verhalen over ondernemers
die iets speciaals te vieren hebben. Zij delen
hun ‘juichmomenten’ graag met u, wat u on-
getwijfeld inspiratie en ideeën oplevert. U
leest over hun successen en krijgt tips waar
u verder mee kunt. Leuk én leerzaam!
Gratis op te vragen voor ondernemers
Deze speciale uitgave is gemaakt door
Sprout en mogelijk gemaakt door
De Goudse. U kunt het boekje opvragen via
www.goudse.nl. Dan sturen wij het u koste-
loos toe.
Lang Leve de Ondernemer!
Juichmomenten bieden u als
ondernemer volop inspiratie
Als je jong begint met ondernemen heeft dat
zo zijn voordelen. Je hebt dan de tijd om veel
ervaring op te doen in het ondernemerschap
en van je bedrijf echt een succes te maken.
De 200 meest succesvolle ondernemers in
Nederland zijn gestart rond hun 27e, meestal
nadat zij eerst enige tijd ervaring opdeden in
loondienst. Dat blijkt uit onderzoek van het
Amsterdam Centre for Entrepreneurship.

Het aantal jonge ondernemers neemt toe,
ook onder studenten. Bij universiteiten en
hogescholen zijn vakken en projecten over
ondernemerschap razend populair. De
opkomst van ICT speelt hierbij een belang-
rijke rol. Je kunt eenvoudig experimenteren en
een kleine onderneming opstarten. Veel jonge
ondernemers blijken zelfs al tijdens school of
studie te zijn gestart met een webshop of een
onderneming als studieobject. Naast de
vergrote aandacht vanuit hogescholen en
universiteiten voor het ondernemerschap,
zijn er meer redenen voor de toegenomen
belangstelling. De zekerheid van een
vaste baan in loondienst is langzaam aan het
verdwijnen. Daarnaast stimuleert de overheid
startende ondernemers met gunstige
regelingen, zoals starten vanuit een uitkering
en hulp of coachingstrajecten voor starters.
Ook zijn er specifieke trajecten voor jonge
ondernemers.
Ondersteuning
De Kamer van Koophandel heeft regionaal
vaak leuke projecten om jonge, startende
ondernemers te ondersteunen. Zij zien
bijvoorbeeld graag studenten als parttime-
ondernemers. Er zijn daarnaast ook andere
initiatieven om jonge ondernemers te
inspireren en te stimuleren. Hiernaast volgen
er een aantal.
Go2Guide
Startende ondernemers jonger dan 25 jaar
krijgen bij de Kamer van Koophandel (KvK)
Rotterdam binnenkort allemaal een eigen
contactpersoon, de Go2Guide. Hier kunnen
zij terecht voor al hun ondernemersvragen.
Ook informeert hij de ondernemers
over interessante netwerkbijeenkomsten en
seminars. Vanaf het najaar krijgt elke
ondernemer onder de 25 jaar die zich
inschrijft bij de KvK een Go2Guide. Ook
vindt dan de eerste Go2Guide-netwerkborrel
plaats. Hier ontmoeten de jonge ondernemers
andere ondernemers en kunnen ze vragen
stellen aan de Go2Guides. Neem voor
meer informatie contact op met de
Kamer van Koophandel Rotterdam of kijk
op www.kvk.nl.
Sprout 25 onder de 25
Ondernemersblad Sprout publiceert ieder
jaar de 25 onder de 25, een lijst van de meest
veelbelovende jonge ondernemers van
Nederland. Die krijgen zo een extra duwtje in
de rug. Ze krijgen o.a. extra media-aandacht
en leuke kansen, zoals een mooie plek in het
magazine en op de site van Sprout. De
inschrijving voor dit jaar is helaas gesloten,
maar volgend jaar zijn er nieuwe kansen.
De lijst van dit jaar verschijnt op 24 juni a.s.
en biedt leuke en inspirerende ondernemers-
verhalen. Kijk voor meer informatie op
www.sprout.nl en ga naar ‘25 onder de 25’.
Studenten Ondernemersprijs
Voor de vierde keer wordt dit jaar de
Studenten Ondernemersprijs uitgereikt aan
de winnaar van een landelijke wedstrijd
voor ambitieuze student-ondernemers, een
initiatief van ImpressiveGreenApple. De
wedstrijd is bedoeld voor voltijdstudenten,
die naast het studeren een eigen bedrijf
runnen. Voorwaarde is dat deze onderneming
ingeschreven staat bij de Kamer van
Koophandel en volledig operationeel is.
Er wordt niet gekeken naar het beste plan,
maar naar getoond ondernemerschap en
resultaat. Naast de titel en media-aandacht
krijgt de winnaar een mediacampagne in
Dagblad De Pers, adviesuren van advocaten
Ruig en Partners en deelname aan de FMO
Development Experience, waarbij de
winnaar naar een ontwikkelingsland gaat en
zo kan ervaren wat ondernemerschap inhoudt
onder totaal andere omstandigheden. Tot 1 juli
kunnen student-ondernemers zich aanmelden
via www.studentenondernemersprijs.nl. Op
1 september 2011 wordt in Theater Diligentia
bekendgemaakt wie zich ‘Student-ondernemer
van 2011’ mag noemen.
Ondernemers 9
Wieger Waardenburg is een jonge onder-
nemer (27 jaar) uit Gouda. Na een korte
carrière, onder andere als marketing-
manager voor een top-500-adverteerder
in de reisbranche, besloot hij twee jaar
geleden om voor zichzelf te beginnen. Als
zelfstandig ondernemer runt hij nu online
marketingbureau XpertMarketing, waar-
mee hij bedrijven helpt online goed
vindbaar te worden en het maximale
rendement uit websites te halen.
Hoe ben je op het idee voor je bedrijf
gekomen?
‘Al tijdens mijn studie was ik geboeid door
alles wat zich online afspeelt. Ik speelde al
lang met het idee om voor mezelf te begin-
nen. Toen zich op een gegeven moment twee
klanten tegelijkertijd aandienden, heb ik de
stap genomen en van mijn hobby mijn beroep
gemaakt. En dat biedt volop uitdagingen!’
Welke uitdagingen bedoel je?
‘Uitdagingen te over! De eerste uitdaging
was het overwinnen van mijn aversie tegen
boekhouding, die me er te lang van heeft
weerhouden om voor mezelf te beginnen.
Uiteindelijk zei ik tegen mezelf: je moet het
gewoon doen! Ik werd toen parttime-onder-
nemer en combineerde dat met een baan. De
volgende uitdaging kwam na een halfjaar. Ik
ben verhuisd van Nieuwleusen naar Leiden
en ging minder in loondienst werken, waar-
door er meer tijd overbleef voor Xpert-
Marketing. Het nadeel was dat ik in Leiden
geen netwerk had en wist dat ik er maar tijde-
lijk zou wonen. Sinds september 2010 woon
ik in Gouda en ben ik weer begonnen met het
opbouwen van een netwerk. Een andere uit-
daging die ik bijna dagelijks tegenkom is dat
mijn vakgebied, online marketing, erg vaag is
voor veel bedrijven. Daar komt bij dat er nog-
al wat cowboys actief zijn binnen de branche.
Daardoor kost het me tijdens veel eerste
klantcontacten veel tijd om vooroordelen en
negatieve ervaringen uit het verleden weg te
nemen. Pas daarna kan ik aan een relatie met
opdrachtgevers werken.’
Tot wanneer heb je je bedrijf gecombineerd
met een baan in loondienst?
‘Tot 1 april van dit jaar. Een voordeel van
deze constructie is de relatieve zekerheid van
een baan. Wanneer je parttime begint, kun je
rustig starten, je marketingmaterialen klaar-
maken, een basis opbouwen qua klanten en
netwerk en alvast een kleine financiële buffer
opbouwen. Een nadeel is dat het een belem-
mering kan zijn voor verdere groei en dat je
het risico loopt dat je altijd aan het werk bent.
Ook hier kwam ik weer terecht in de fase
dat ik mezelf voorhield: je moet het gewoon
doen! Uiteindelijk heb ik de stap genomen
om me helemaal op mijn bedrijf te richten.
En daarvan heb ik nog geen moment spijt
gehad!’
Waar ligt je focus en hoe zie je de toekomst?
‘Mijn focus ligt op een breed aanbod aan
internetmarketingdiensten. De kwaliteit is
daarbij leidend, de klant is het uitgangspunt. Ik
wil mijn bedrijf de komende jaren uitbouwen
tot een groter internetbureau, uiteindelijk ook
met personeel en een mooie diverse klanten-
portfolio. Daarnaast ben ik gestart met een
tweede bedrijf. Dat doe ik met vijf andere
mensen. We bouwen vooral websites, waar-
bij kwaliteit het uitgangspunt is, en apps voor
mobiele telefoons.’
De ondernemersleeftijd van...
Wieger Waardenburg
De Goudse helpt ondernemers verder.
De meest succesvolle ondernemers beginnen jong
Wilt u ook kans maken om met uw ondernemersleeftijd op deze pagina te komen? Meld u dan aan op de kalender op
www.ondernemersleeftijd.nl.
In de reclamecampagne van De Goudse
vormt het thema ‘ondernemersleeftijd’
de rode draad. De Goudse biedt
oplossingen aan ondernemers van alle
leeftijden en wil hen ook inspireren.
Daarom is er een nieuwe site geopend:
www.ondernemersleeftijd.nl.
U vindt hier interessante informatie. Ook
kunt u op de site uw verjaardag vastleggen
in een speciale kalender, een profiel
aanmaken en een koppeling maken met
social media, zoals Hyves en Twitter. U kunt
dan eenvoudig met andere ondernemers
in contact treden, bijvoorbeeld door een
verjaardagsmailtje te sturen en producten
of diensten aan te bieden.
En er is nog een reden om uzelf op de
kalender te plaatsen. U maakt dan namelijk
kans op felicitaties op de radio en in
Sprout op uw ondernemersverjaardag!
De Goudse inspireert onder-
nemers van alle leeftijden
I
k
b
e
n

2
Ik ben
3
Meld je startdatum als
ondernemer en
laat je inspireren:
Met nieuwe ideeën en
nieuwe contacten
Met korting op evenementen en
speciale ondernemersaanbiedingen
Met kans op aandacht voor jouw
bedrijf in Sprout en op de radio
Schrijf je ook in de op de Kalender!
Een aantal initiatieven
Advertentie 10
VAN DER SPRONG ASSURANTIËN
Regentesseplantsoen 47
2801CM GOUDA
T: 0182-587070 • E: info@vdsprong.nl
www.vdsprong.nl
Uw MKB adviseurs uit Gouda
Voor al uw zakelijke verzekeringenVan der Sprong Assurantiën werkt met gespecialiseerde MKB verzekeraars o.a.:
persoonlijke aandacht
kennis van uw werkgebied
onafhankelijk
50 jaar ervaring
eigen schadeafdeling
gratis bedrijfsscan
Bij Wout van Galen Keukens in Gouda is een
keuken kopen een feestje, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze
voor elk budget. En bovenal kunt u rekenen
op perfecte service en topkwaliteit
voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze
totaal vernieuwde showroom.
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
Voor elk wat wils
bij Wout van Galen
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
2
e

P
i
n
k
s
t
e
r
d
a
g

z
i
j
n

w
i
j

o
p
e
n
v
a
n
1
0
:
0
0

t
o
t
1
6
:
0
0
!


kAAM 59 º 2801 VJ GOUDA º 0182 522 966 º WWW. WOUTVANGALEN. NL
Financieel Wijzer
Bedrijven / auto 11
Nieuwe naam voor VPV
Sinds 1989 is aan de Oosthaven in Gouda de bank en vermogensbeheerder VPV gevestigd, genoemd naar de oprich-
ters Veer, Palthe en Voute. In 1999 werd het bedrijf overgenomen door de Dresdner Bank en kreeg de naam Dresdner
VPV. Een aantal jaren geleden aan het begin van de financiële crisis werd de Dresdner Bank vervolgens overgeno-
men door de eveneens Duitse Commerz Bank. Afgelopen maandag werd bekend gemaakt dat Dresdner VPV opnieuw
van naam is veranderd. De bank gaat sinds die dag verder als Hof Hoorneman Bankiers, genoemd naar twee van de
drie huidige bestuurders en tevens belangrijkste aandeelhouders Piet Hoorneman en Fried van ’t Hof. Bij de bank
met een beheerd vermogen van 1,5 miljard euro werken 55 medewerkers. Behalve het hoofdkantoor in Gouda zijn er
nog vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Arnhem en Blaricum.
www.autozagato.nI
Zaagmolenweg 6, 2401 LN Alphen aan den Rijn
T 0172-419595, E info@autozagato.nl
Openingstijden: Ma / Vr 08.00 uur - 18.00 uur
Za 09.00 uur - 12.00 uur
Ons uurIoon: excI. btw
C47,50
KIeine beurt vanaf
C99,-
Grote beurt vanaf
APK gratis bij grote beurt
C199,-
APK keuring
Korting op uitIaat- en remdeIen,
accu's en banden
Gratis vervangend vervoer
C29,95

Autoradiateuren,
k ac hel s, t ur bok oel er s,
ol i e-k oel er s, c ondensor s,
per s./vr ac ht i ndust r i e
Di r ec t van gr oot handel
Bespaar 30 - 40 - 50%
Ook i nbouw ser vi c e

AutoRas b.v.
www.autoras.nl
Gouda
Yel. 0182 - 539220
Ook voor particulierenI
Buitenterras feestelijk geopend
Samen met burgemeester Wim Cornelis van Gouda werd het buitenterras geopend.
Workshop gezichtsverzorging
bij Natuurwinkel Gouda
DSB?
Hoort u nog wel eens wat van de DSB? Het is
nogal stil geworden. Ik mis ook de advertenties
in de omroepgids, de Kampioen (ANWB) en
op tv. DSB en trouwens ook AFAB betaalden
heel veel geld voor advertenties in allerlei bla-
den. En nu is het stil geworden. Wist u dat vol-
gens de statistieken één op drie Nederlanders
een lening heeft? Hoe zou het met die mensen
gaan? Zijn die DSB of AFAB ook vergeten? Ik
weet wel zeker van niet. In deze tijden komt er
van aflossen niet veel. Maar veel erger is, dat
de rente op die leningen zo omhoog gelopen
is. Ik zie regelmatig klanten die grote leningen
hebben en die meer dan tien procent betalen.
AFM
De AFM heeft nieuwe regels ingevoerd om
ervoor te zorgen, dat consumenten niet meer
zoveel kunnen lenen. Het is net zoiets als bij
hypotheken. Gevolg is daarom dat er bij nieu-
we leningen minder geleend kan worden.
Drama
Het gevolg is ook, dat consumenten die nu
grote leningen hebben bij de DSB of AFAB
tegen een bespottelijk hoge rente, niet meer
eenvoudig kunnen veranderen van bank.
Door een truc werden in die tijd de leningen
verhoogd. En nu betalen ze soms wel veertien
procent op een lening, maar geen enkele bank
kan de lening meer oversluiten. Zo word je dus
langzamerhand financieel opgehangen.
Stel je hebt nu een lening van 30.000 euro
maar als je vandaag een lening zou willen, dan
kun je maar 22.000 euro krijgen. Je kunt geen
kant meer op.
Om dit op te lossen zul je dus echt aan de bak
moeten.
Bent u zo’n situatie,
laat eens van u horen.
Tim van Dasselaar
Van Dasselaar & Partners
tim@vandasselaar.com
Natuurwinkel Gouda organiseert woensdag-
avond 15 juni de workshop gezichtsverzorging
van Dr. Hauschka.
“Dr. Hauschka Cosmetica staat bekend om
zijn productlijn huidverzorging van hoogwaar-
dige natuurzuivere grondstoffen. Deze zijn van
biologische kwaliteit zonder chemische- syn-
thetische kleur-, geur-, en conserveringsmid-
delen”, laat de Natuurwinkel Gouda weten. De
workshop vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur
in de Natuurwinkel aan de Lange Groenendaal
99 in Gouda. Na een korte theoretische inlei-
ding over de achtergrond en de filosofie van Dr.
Hauschka Cosmetica gaan de deelnemers aan
de slag onder begeleiding van de deskundige
docent en schoonheidsspecialiste Elise Vos.
Deelnemers zullen zelf een mini verwenbehan-
deling ondergaan en zij zullen praktische tips
krijgen, zodat ze thuis een optimale verzorging
van hun huid kunnen realiseren. Inschrijfkos-
ten van de workshop zijn 7,50 euro. Alle deel-
nemers ontvangen die avond een eenmalige
kortingsbon van tien procent die geldig is voor
het gehele Dr. Hauschka assortiment. Ga voor
meer informatie of aanmelding naar de Natuur-
winkel Gouda, Lange Groenendaal 99.
Het nieuwe buitenterras van restaurant Jean
Marie op de Oudebrugweg 4 in Gouda is op
zaterdagmiddag 21 mei officieel geopend door
burgemeester Wim Cornelisse. Eigenaren Jan
en Marieke Hartman zijn trots op dit terras
met ongeveer zeventig zitplaatsen.
Het terras was eerst een kleine parkeerplaats
voor het restaurant met plek voor vier auto’s
en fietsen voor de gasten. “De entree oogt nu
anders. Deze is zeer gastvriendelijk en bovenal
ruim van opzet”, laten de eigenaren weten. Zij
waren zeer verguld dat de burgemeester van
Gouda de openingshandeling verrichtte. Daam
Scharloo, Maître Sabreur, gaf uitleg aan de
genodigden en belangrijke aanwijzingen hoe
je een fles champagne kunt sabreren. Daarna
probeerde de burgemeester de fles met een
gouden zwaard te ontkurken. Na een korte
toespraak door Cornelisse en door Marieke
Hartman, waarin met name de architect Jan van
Leeuwen, Teeuwen infra, Boele-Elektro, Staal
2000, Evengroen timmerwerken en de Nico
bedankt werden, vond de receptie plaats. Het
buitenterras met de buitenkeuken werd inge-
wijd met drank met hapjes. Een speciale terras-
menukaart nodigt de gasten uit om de culinaire
versnaperingen te verorberen tegen aantrekke-
lijke prijzen.
Dinner City
Sinds deze maand is restaurant Jean Marie ook
lid van de nieuwe Stichting Gouda Dinner City.
Deze Stichting staat voor een vitale Horeca en
ondersteunt de leden bij het promoten van de
aangesloten horecabedrijven.

ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl

van Dasselaar & partners
klik hier
voor kennismaking
met ons bedrijf
Keerkring 61 - 2801 DG Gouda
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
Suzuki Swift 1.3 Exclusive 4grip 5-drs.
Bouwjaar: 09-2006 km. stand: 75800
Opties: stuurbekr.,ABS, airbags, airco, radio/cd-speler,
LM velgen, mistlampen.
Kijk voor ons actuele
occasion-aanbod op onze site!
Middelblok 202 - Gouderak - (0182) 37 26 23
www.autobedrijfdewaal.nl

9
.4
0
0
,-
Citroen Saxo 1.1 SX stuurbekr. 1997
Ford Fusion 1.4 16v Trend 2003
Hyundai Atos 1.0 LS stuurbekr. 2003
Mitsubishi Outlander 2.0 MPI 4WD Sport Intro 2003
Opel Corsa 1.2 16v Business 5-drs. 2008
Opel Astra 1.6 16v Edition 5-drs. 2005
Peugeot 206 1.4 AUTOMAAT 5-drs. 2001
Peugeot 207 CC Coupe Cabriolet 1.6 16v 2008
Seat Ibiza 1.4 16v Sensation 5-drs. 2006
Seat Leon 1.8 20v Sport 5-drs. 2003
Seat Leon 1.6 16v Sport Up 5-drs. zwart 2006
Seat Altea XL Stationwagon 1.6 16v 25 Edition 2008
Suzuki Baleno Estate 1.6 GLX 2001
Toyota Yaris 1.3 VVT-i Linea Sol 5-drs. 2002
Toyota Corolla Liftback 1.4 16v Linea Luna 5-drs. 2001
Toyota Avensis Wagon 1.6 16v Linea Terra 2000
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Linea Sol 4-drs. zwart 2001
Toyota Avensis Verso 2.0 VVT-i Linea Sol 7-persoons 2003
WEGENBELASTINGVRIJE AUTO’S:
Honda Civic 1.3 HYBRID AUTOMAAT 2007
Advertentie 12
Ðobbele Boort =-¬-n in Goodu · Tel. (o1S±) - =1± ¿=¬ · www.dekundeluer.nl
op kristal, servies, bestek en keukenaccessoires
van diverse gerenommeerde merken, o.a.
WEDGWOOD, FISSLER, SWAROVSKI, VILLEROY & BOCH, IITTALA,
ROBBE & BERKING zilver, KELTUM/GERO/W.M.F. bestek
OP VELE ANDERE MERKEN 20 tot 80% KORTING!
OOK BIJ NIEUWE BESTELLINGEN 20% KORTING!
Opheffings-
oi t verkoop
±o%
kort i ng
of meer!
ZATERDAG 28 MEI
12.00 - 16.00 UUR
LIVING
STATUES
BEELDEN KOMEN TOT LEVEN
IN EN ROND DE
NIEUWE MARKT PASSAGE
WWW.NIEUWEMARKTPASSAGE.NL
VROUWE JUSTITIA
PALLAS ATHENE ROBIN HOOD
DE FOTOGRAAF DE VLINDERKONINGIN MOEDERS TROTS
Acht erw i l l ensew eg 31 GOUDA, 0182-581337, www.l i feandgarden.com
A.s. Zondag & Hemelvaartsdag open!
Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf zaterdag 28 mei 2011
10 LAVENDEL VOOR 4,-
Waterornament
van polyserin met
halogeenverlichting.
Incl. pomp.
60,5x54x65,5 cm.
Van 199,- voor
169,-
GARDENA complete
slangenwagen met
20 m slang.
Incl. pistoolbroes
en stabiele voet .
Van 64,95 voor
50,-
Grandhall Argon 227.
Complete buitenkeuken met electronische ontsteking.
Met 5 RVS branders, een zijbrander, 3 grillroosters, bakplaat en thermometer.
Uitsparing voor 5 kg gasfles.
Van 599,- voor
549,-
Lavendula angustifolia ‘Royal Blue’.
Pot Ø 12 cm. Per stuk 2,99
2 voor 5,-
Visvoer sticks. Zak van 15 ltr.
Per stuk 8,95
2 voor 10,-
Nerium Oleander struik,
vol met bloemen.
In 3 kleuren. Pot Ø 17 cm.
Van 11,95 voor 8,95
Lavendel
angustifolia.
Heerlijk geurend.
Tray met 10 stuks.
Van 7,- voor 4,-
Lavendelweken
30,-
voordeel
5,-
voordeel
Lavendel
angustifolia
‘Middachten’.
Grote terraspot
lavendel.
Pot Ø 32 cm.
Van 22,95 voor 17,95
Column Kaars Koffie
Consumenten 13
Opening Rabobank in
Goverwelle
Winnaar ballonvaart Heinde en Ver
Wendy Ruwhof opende zaterdag de nieuwe Rabobank vestiging in Goverwelle.
Restaurant Heinde & Ver bestond in april 1 jaar. Alle gasten die in april het restaurant bezochten, maakten kans op
een door Aerostat verzorgde ballonvaart boven het Groene Hart. Onno Krap en Marc de Pater hebben de ballonvaart
gewonnen. Restaurant Heinde & Ver serveert gerechten, bereid met streekproducten uit het Groene Hart. Kijk voor
meer informatie over Restaurant Heinde & Ver op www.heinde-ver.nl.
In de wijk Goverwelle is sinds zaterdag 21 mei
een Rabobank gevestigd. Hiermee gaat voor
de bank een lang gekoesterde wens in ver-
vulling. De vestiging werd officieel geopend
tijdens de zomermanifestatie van winkel-
centrum Goverwelle.
De opening werd verzorgd door Wendy
Ruwhof, wethouder van onder andere Stedelijk
beheer en wijkaanpak van de gemeente Gouda.
De locatie van het kantoor is het voormalige
pand van Fortis, naast het winkelcentrum.
Aan de buitenzijde van het gebouw bevindt
zich een pinautomaat. Binnen zijn diverse
voor zieningen waaronder een geldstortauto-
maat en spreekkamers voor een vertrouwelijk
advies gesprek. Kijk voor de openingstijden op
www.rabobank.nl/gouwestreek.
De Kandelaer stopt na zestig jaar
Eigenaar De Kroon noemt de sluiting de sanering van het vak.
Net als vorig jaar zal Kaars Koffie zijn steentje
bijdragen aan het evenement Gouda Water-
stad. Dit evenement vindt plaats op 25 en
26 juni in en rond de Goudse grachten en
havens. Dit jaar belooft dit evenement nog
beter te zijn als voorgaande jaren, mede door
verschillende uitbreidingen van het program-
ma.
De Gouda Waterstad dagen zijn belangrijk
voor de stad. We gaan te snel voorbij aan de
geschiedenis en de historische schatten die
(deels) verborgen zijn in de straten en grach-
ten in het centrum. Mede door de toewijding
van verschillende groepen vrijwilligers komen
deze juweeltjes langzaam maar zeker weer
terug in de stad. Zo heeft u al kunnen merken
dat op de Oosthaven hard gewerkt wordt aan
het herstel van de Donkere Sluis en de Sint
Jansbrug wordt opgeknapt. Door deze her-
stelwerkzaamheden zijn de Goudse grachten
weer beter toegankelijk voor (plezier)vaart.
En daar zijn de grachten toch ook eigenlijk
voor bedoeld. Grachten zonder boten zijn als
een espressoautomaat zonder bonen - leuk om
naar te kijken, maar uiteindelijk een ‘sta in de
weg’.
Net als vorig jaar zal Kaars Koffie dit jaar
heerlijke verse koffie, cappuccino en espres-
so’s schenken voor slechts één euro. Ieder jaar
stellen wij de opbrengst van dit evenement ter
beschikking aan een goed doel. Dit jaar zal
honderd procent van de verkopen geschonken
worden aan de jeugdkampen van Stichting
Exalt. De stichting organiseert uitdagende
zomerkampen voor kinderen en tieners in de
regio en heeft een speciaal budget voor die-
gene die wel meewillen op kamp, maar zich
dit door financiële beperkingen niet kunnen
permitteren. U kunt meer informatie over deze
stichting vinden op www.exalt.nl.
Wij hopen u tijdens de Gouda Waterstad te
mogen verwennen met een heerlijk kopje
Kaars Koffie.
Wij zijn tenslot-
te de koffietrots
van Gouda.
Paul Kaars
Ondernemer
De specialist in servies, bestek, kristal en
kwalitatief hoogwaardige keukenaccesoires
houdt na zestig jaar op te bestaan. Eigenaar
van De Kandelaer, de heer Kroon, vindt het
jammer dat de winkel stopt, maar noemt het
de sanering van het vak.
“We moeten de zaak sluiten omdat we minder
klandizie hebben. Dit heeft te maken met ver-
anderde kooppatronen. Het is niet statusver-
lenend meer om mooi servies te hebben.
Mensen kopen tegenwoordig via het internet of
nemen genoegen met kwalitatief minder goed
servies. Dit is nu eenmaal de realiteit”, reageert
Kroon. Hij runt het familiebedrijf nu 35 jaar
en vindt het spijtig dat het ten einde is. “We
hebben geprobeerd om een opvolger te zoeken,
maar deze was er niet.” Met het sluiten van De
Kandelaer, verdwijnt een expert op het gebied
van servies in Gouda. “Bijna alle grote specia-
listen zijn al verdwenen. Op dit moment zijn
wij in Zuid-Holland de grootste.” Wanneer zij
het pand aan de Dubbele Buurt verlaten weet
Kroon nog niet. “Wij houden de komende
maanden een opheffingsuitverkoop. Met kor-
tingen oplopend tot tachtig procent. Tot die tijd
blijven wij nog in het pand.” Kijk voor meer
informatie over de winkel en de openingstijden
op www.dekandelaer.nl.

Bemiddeling, in - en verkoop
Onderhoud & reparatie
Stalling
caravans & vouwwagens
www.verkadecaravans.nl
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur.
Za. 8.00 tot 16.00 uur
Schoonouwenseweg 16
2821 NX Stolwijk.
Tel: 0182 - 341726
Camper
Dethlefs Globetrotter A 5431. bj 2001
Ook voor accessoires:
movers, fetsendragers, dakluiken, enz
BP licht gewicht gasfessen.
Chateau Calista 490 FHU. 4 pers 2004
Fendt saphir 470 TFB. 4 pers 2005
Hobby de luxe 400 KB. 4 pers 2007
Hobby de luxe 460 UFE 4 pers 2005
Hobby de luxe 440 BS. 4 pers 1998
Delta 3900 FB 4 pers 2005
Swift toscane 490. 4 pers 2001
Te koop caravans:
De Koffietrots
van Gouda
www.shop.kaarskoffie.nl
VindinGouda.nl
Informeer naar de
advertentie mogelijkheden
De lekker st e Spaanse t apas!
Iedere dinsdag t/m donderdag onbeperkt tapas eten
voor € 22,50 pp (voor voorwaarden zie onze website)
Tapasbar TAPAS
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
Tel: 0182 523035
www.tapasbar.nu
keuken geopend
van 16.00 – 22.00 uur
Maandag gesloten
Regelmatig LIVE muziek
14 De Goudse Business Club
Uw logo hier?
Bel 0182 322456
DE GOUDS E
BUSINESSCLUB
‘t vaartland 9 - 2821 LH Stolwijk
www.kaowka.nl
Citroenvlinderstraat 30 •2805 KJ Gouda
www.HBcon.nl
www.jansmitprojecten.nl
De Goudse Business Club
Wij zijn lid van
u ook?
www.degoudsebusinessclub.nl
Voor meer informatie zie:
Peterselie | Peter Hofman | Freelance kok
Ik ben een man met passie voor koken, kennis van
goede en eerlijke producten en oog voor sfeer en
details. Ik heb een ruime ervaring als (chef)kok in
verschillende keukens en hou van goed eten en een
lekker glas wijn. Verse ingrediënten zijn de basis voor
de lekkerste gerechten. Daarom komen veel van de
biologische producten die ik gebruik van eigen grond.
Ik woon op een prachtige boerderij in Gouda, verbouw
eigen groente en fruit en heb kleinvee.
Ik kom bij u aan huis koken, ben inzetbaar voor al
uw tijdelijke bezettingsproblemen in de keuken en in
bezit van alle noodzakelijke diploma’s, waaronder
leermeester. In diverse situaties kan een freelance kok
uitkomst bieden. Tijdens piekdrukte is de inzet van
extra personeel niet altijd snel te realiseren. Een
mogelijke oplossing is de inzet van een freelance
(Chef) kok. Zonder risico, omdat ik in het bezit ben van
een Verklaring Arbeidsrelatie van de belastingdienst
(VAR). Dit betekent dat u geen loonheffi ng en /of
premie werknemersverzekeringen hoeft af te dragen.
Een zorg minder. Bij ziekte, invulling tijdens vakantie-
perioden of als tijdelijke hulp biedt Peterselie
uitkomst!
Mijn motto is: Het buitenleven is heerlijk en koken
mijn passie! Sinds januari 2011 maak ik deel uit van
het bestuur Stichting Gouda Dinner City.
Wilt u meer weten over Peterselie, bezoek dan mijn
website: www.peterselie.net
Ontwerp & Productie
Peter van der Burg
06 21 58 29 21
logo
huisstijl
banner
relatiemagazine
tijdschrift
nieuwsbrief
website
folder
fyer
brochure
vlag
werkend leren met passie
www.Sportclubpartner.nl
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
Aangenaam
Makelaardij
15 HorecaGouda.nl Lunch, hotel & dineradressen
Restaurant Proeven Heinde en ver
Stadsherberg de Burgerhal
Koeien en Kaas
De Wok van Baldakijn
Bangkok City
Uw horecabedrijf hier?
Bel voor meer informatie
naar 0182 - 322 453
Xochimilco
New Tandoor
Het Witte Hof
Bij Ons
Sajaki
Tapasbar TAPAS
Onze naam zegt het al,
proeven wat u maar wilt,
om zo diverse smaken te
kunnen ervaren.
Onze gerechten worden
bereid met streekproduc-
ten uit het Groene Hart.
Recepties, partijen en
(personeels)feesten.
Uitsluitend op reservering.
Koeien en Kaas is gespecialiseerd
in gegrild vlees en kaasgerechten
uit de regio.
7 dagen in de week geopend
vanaf 17.00 uur.
Ook voor groepen en feesten.
Maandag gesloten. Di t/m zo
open van 16.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag - donderdag € 22,50
Vrijdag - zondag € 24,50
Authentieke Thaise
specialiteiten.
Ook afhalen en
thuisbezorgen.
Bekend om z’n heerlijke
gemixte cocktails en de
lekkerste sissende fajitas.
Diner di-zo 17.00 - 23.00
Traditionale Indiase
gerechten zoals de
fijnste curries en vegeta-
rische gerechten.
Dé Ideale gelegenheid
voor uw (personeels)
feesten, recepties en
partijen.
Modern en sfeervol res-
taurant met een Franse
keuken en invloeden van
over de wereld.
Sinds 1990 gespecialiseerd
in de bereiding van
authentieke Indonesische
gerechten uit eigen keuken.
Heerlijke Spaanse wijn,
tapas en andere gerech-
ten onder begeleiding van
Spaanse/flamenco muziek.
Oosthaven 20
2801 PC Gouda
Wijdstraat 13
2801 KA Gouda
Markt 1
2801 JG Gouda
T 0182 - 584300
www.burgerhal.nl
Achter de Waag 20
2801 JA Gouda
T 0182 - 68 66 89
www.koeienenkaas.nl
C. Huygenstraat 123
2802 LV Gouda
T 0182 - 514012
www.baldakijn.com
Lange Tiendeweg 57
2801 KG Gouda
Wijdstraat 29
2801 KA Gouda
Lange Tiendeweg 49
2801 KE Gouda
Hoogstraat 152
2851 BK Haastrecht
Koster Gijzensteeg 5
2801 JV Gouda
Nieuwehaven 232
2801 ED Gouda
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
T 0182 - 512731
www.restaurantproeven.nl
T 0182 - 551221
www.heinde-ver.nl
T 0182-551333
www.bangkok-city.nl
T 0182 - 523120
www.xochimilco.nl
T 0182 - 529733
www.newtandoor.nl
T 0182 - 501361
www.hetwittehof.nl
T 0182 - 528007
www.restaurantbijons.nl
T 0182 - 518905
www.sajaki.com
T 0182 - 523035
www.tapasbar.nu
Advertentie 16
D
e vakantie staat weer voor de deur. “Steeds vaker bellen klanten mij met vragen over de reisverzekering” vertelt telefonisch
adviseur Marjolein van Beek. “De meeste vragen worden gesteld over de dekking van de verzekering. De Rabobank
adviseert de reisverzekeringen van Interpolis en deze hebben een uitgebreide dekking. Wanneer klanten bellen met de vraag
of iets onder de dekking valt kan ik gelukkig bijna altijd met ‘ja’ antwoorden.”
“Interpolis heeft een rechtstreeks telefoonnummer waar 24 uur per dag schades gemeld kunnen worden” gaat Marjolein verder.
De klant hoeft maar één telefoonnummer te noteren om alles te kunnen regelen bij schade.. Dat is wel zo makkelijk, zeker in
vervelende situaties die paniek kunnen veroorzaken. De expert die de klant telefonisch te woord staat kan direct alles in gang zetten
om de klant zo goed mogelijk te helpen. Het doel van de medewerkers van Interpolis is om de klant toch nog zoveel mogelijk te
kunnen laten genieten van zijn of haar vakantie.” Marjolein raadt iedereen aan om zo snel mogelijk na het ontdekken van een schade
contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. “Soms moet er ter plekke bij de politie aangifte gedaan worden. Het is
vervelend wanneer je daar pas achter komt als je alweer thuis bent.”“Pas vertelde een klant mij over een goede ervaring die hij had
met de afwikkeling van een schade. Dan vind ik het fijn om te horen dat hij op een prettige manier is geholpen zodat hij toch nog kon
genieten van zijn vakantie.”
A
dviseur Gerard Bremmer merkt ook dat de vakantieperiode weer is begonnen. “Onlangs werd ik gebeld door een echtpaar
dat al in de auto zat, op weg naar hun bestemming. Ze waren helemaal vergeten om een reisverzekering
af te sluiten en wilden dit alsnog doen. Ik heb dit toen binnen 2 minuten geregeld. Daarna konden ze met een gerust hart
gaan genieten van hun vakantie.” Gerard vertelt dat veel mensen het belang van een reisverzekering onderschatten. “Je moet er
toch niet aan denken dat je tijdens een bergwandeling struikelt en met een helikopter opgehaald moet worden omdat je zelf niet
meer verder kunt. Laat staan dat je dit ook nog eens zelf moet betalen. Of dat bijvoorbeeld die leuke nieuwe zonnebril gestolen
wordt. Dan is het fijn dat de verzekeringsmaatschappij ervoor zorgt dat je zo weer een nieuwe kunt gaan kopen.”
Gerard adviseert klanten vaak om te kiezen voor de doorlopende reisverzekering. “Als je meer dan één keer per jaar of langer dan
een week op vakantie gaat dan is het al snel voordeliger om een verzekering af te sluiten die een heel jaar doorloopt. Ga je een
weekend weg of lekker even een weekje naar de zon? Dan ben je altijd goed verzekerd zonder dat je erbij na hoeft te denken.”
Gaat u binnenkort op vakantie en heeft u nog geen reisverzekering afgesloten? Wij adviseren u graag.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0182) 69 55 55.
(0182) 69 55 55
www.rabobank.nI/reisverzekering
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO
/|t||J cr|e.c.gJ co v.k.rt|e. |.t |s |et |Jee.
b|rrer t.ee
n|roter eer
.e|sve..eke.|rg
ge.ege|J!
|et vcc. |e .||t ve.t.ekker crtJek |e J.t |e rcg eer
.e|sve..eke.|rg ncet .|s|o|ter. ´eer rccJ. |et |s net eer
te|e|ccrt|e ge.ege|J. V.kke|||k er |r rcg geer 2 n|roter.
Vet eer .e|sve..eke.|rg |er |e ve..eke.J teger ve.||es v.r
|.g.ge. oe.| crJe..eg. crgev.||er er nee.. Or.e
.|..n.ert..|e st..t 24 oo. oe. J.g vcc. |e k|....
Wij wensen u een onbezorgde vakantie toe!
/>OGLIBFKS>K?BBH
DBO>OA?OBJJBO