You are on page 1of 48

WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN

VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
jaargang 7 - nummer 21 - 26 mei 2011
11 19 31 27
Nieuw kindercentrum Kwikstaart ‘Sgerp herkent de scherpe professional’ ‘Bij het kanaal naar links’ Soul aan de Plas met Giovanca
De ‘Ark van Noach’
komt naar Gouda
Het eerste drijvende bijbelpark van Europa
meerde deze week aan bij de Nieuwe Gouwe
Westzijde 2 in Gouda. Vrijdag 27 mei opent de
zeventig meter lange en dertien meter hoge
boot haar deuren voor het publiek.
Het bekende schip de Ark is nagebouwd vanuit
de Bijbel. Na enkele jaren als model te hebben
rondgevaren door Nederland, is de nagebouw-
de Ark niet alleen van eigenaar maar ook van
bestemming veranderd. De Ark is een bijbels
themapark voor jong en oud en doorkruist heel
Nederland. In de Ark zijn bijbelse figuren te
ontmoeten. Voor deze speciale gelegenheid zal
er vanuit Gouda een aantal activiteiten georga-
niseerd worden. Zo kunnen kinderen zaterdag
met een beest van de Ark op de foto tijdens
de actiedag van Samma in de Agnietenkapel.
Daarnaast is er een speurtocht uitgezet door
zestig deelnemende winkeliers en deze is zater-
dag gratis af te halen bij de Agnietenkapel.
Daarna is deze speurtocht tot en met juni gratis
af te halen bij de VVV. De prijsuitreiking is op
2 juli. De Ark zal voor publiek en scholen dage-
lijks geopend zijn van 10.00 tot 20.00 uur. Zie
voor meer informatie www.verhalenark.nl.
Het is weer Buitenspeeldag op woensdag-
middag 1 juni. Die middag gaat de kinder-
zender Nickelodeon op televisie en online
letterlijk ‘op zwart’. Op verschillende
plekken in Nederland worden activiteiten
georganiseerd, zodat kinderen buiten kunnen
spelen met vrienden en klasgenoten. Kijk op
www.buitenspeeldag.nl waar in de buurt
iets te doen is. Ook staan daar buitenspeel-
tips en actieve spelletjes die de kinderen
buiten kunnen doen. De dag heeft als doel
dat kinderen een hele middag veilig op straat
kunnen spelen, waarbij aandacht is voor be-
wegen, samenspel en gezelligheid. (Archieffoto)
Vanaf april ook geopend op
zaterdag van 9.00 tot 12.00 uur
sZ,h/E͍͍
dŽƉDŽǀĞƌƐ'ƌĂǀĞƐƚĞŝũŶ
hǁĞƌŬĞŶĚĞǀĞƌŚƵŝnjĞƌŝŶ'ŽƵĚĂ
ǁǁǁ͘ĞŶƚŽƉŵŽǀĞƌƐ͘ĐŽŵ
ϬϭϴϮͲϱϭϮϱϮϵͲŝŶĨŽΛĞŶƚŽƉŵŽǀĞƌƐ͘ĐŽŵ
Lapis Juweliers • Wijdstraat 16
2801 KC Gouda • 0182 - 58 38 88
INKOOP GOUD
Direct contant geld
voor al uw goud
Goudprijs bereikt
NIEUW RECORD!!!
ntant gel eldd
t
!!
35

Per gram
Fijn goud
Acht erw i l l ensew eg 31, Gouda, T 0182 - 58 13 37, w w w.l i f eandgarden.com
A.s. Zondag & Hemelvaartsdag open
van 10.00 tot 17.00 uur | LAVENDELWEKEN
OPEN HUIS
Zaterdag 28 mei 11.00 tot 14.00 uur
Tuinstraat 43, Bodegraven
In prijs verIaagd C 249.500,-- k.k.
GOUDA
ÉÉN
VAST
LAAG
TARIEF

6
9
5
,-
INCL. BTW
Oosthaven 54 · Gouda · 0182-516998 · gouda@dehuizenbemiddeIaar.nI
Voor meer informatie en ons totaIe aanbod www.dehuizenbemiddeIaargouda.nI
Vertrouwd
VoordeIig
Vernieuwend
Nieuw geopend in Gouda!
*vraag naar de voorwaarden!
Juwelier Havila
Serieus - Transparant - Vakkundig
Kleiwegstraat 10 • 2801 GM Gouda
Tel. 0182 - 548 541
tot €35,- per gram (fijn goud)
GOUD INKOOP
Woont u buiten Gouda, dan krijgt u van
ons €10,- voor uw reiskosten!*
Neem deze advertentie mee en krijg €10,- extra!*
CF[PSHFST
HF[PDIU
Vakantiebezorgers
voor de periode juli en augustus

en oproepkrachten
voor het hele jaar
Formulier af te halen aan de
Crabethstraat 38-D te Gouda
WEKELIJKS NI EUWS UIT GOUDA, WADDI NXVEEN, BODEGRAVEN-REEUWIJK EN OMSTREKEN
VERSCHIJNT GRATIS WEKELIJKS OP DONDERDAG/VRIJDAG HUIS AAN HUIS | 69.000 EXEMPLAREN
(NWWI) TAXATIE NODIG?
BEL ONS!
Westhaven 36 - Gouda - Telefoon 0182 - 55 12 55
Zoutmansweg 12 - Reeuwijk - Telefoon 0182 - 39 42 00
www.dupreemakelaars.nl
De Witte Roos De Witte Roos
voor spirituele bewustwording
Spiritualiteit met een lach!
Lezing numerologie
Dinsdag 31 mei, 20.00 uur
Dronensingel 1 in Bodegraven
www.dewitteroos.info - 06-36 25 81 69
Lekker spelen op straat
In de Ark zijn bijbelse figuren te ontmoeten (archieffoto 2007).
BusYness
Uitneembare bijlage
Goudse Keramiek Dagen
zie pagina 17
2 ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
In Vlaardingen is de
400
ste
C1000 winkel
geopend!
Vanaf de eerste kennismaking met
Houtman verloopt het contact zeer
prettig. Er wordt nauwkeurig
gewerkt en de afwerking is van
hoog niveau. Wij denken op een
uiterst prettige manier terug op de
samenwerking met het team
van Houtman. Deze mannen
verdienen een dikke pluim!
Hans en Karin Wuijts
www.houtmangouda.nl
Ho u t ma n , u w d u u r z a me b o u wp a r t n e r
Ook deze wi nkel i s
door Hout man ver bouwd!
3
GEMEENTE / ACTUEEL
Ondanks de plaatselijke buien van de afge-
lopen dagen, blijft de droogte in Nederland
aanhouden en stroomt er niet genoeg zoet
rivierwater ons land binnen. Het gemaal
Gouda probeert het teveel aan zout water uit
het gebied te pompen.
Het Rijk en een aantal waterschappen nemen
zo maatregelen om de dreiging van verzilting
in West-Nederland het hoofd te bieden. Door
inzet van de zogeheten Kleinschalige Water-
aanvoervoorziening (KWA) wordt zoet water
uit de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal ge-
haald. Het hoogheemraadschap van Rijnland
maakt hier gebruik van. Zolang de droogte aan-
houdt, de aanvoer van zoet water beperkt is en
er bij het gemaal Gouda nog sprake is van ver-
hoogd chloridehoudend water, blijft de maat-
regel van kracht.
Gelukwensen voor honderdjarige
Het wegpompen van teveel zout water is een maatregel van het Rijk en een aantal Waterschappen.
Gemaal Gouda pompt
zout water uit gebied
Gouda Geeft
opnieuw
Helikopterinzet bromfietscontroles
Afgelopen december vond de eerste editie
van Gouda Geeft plaats op de Markt in Gouda.
Een groep vrijwilligers in samenwerking met
RTV Gouwestad haalde 7300 euro op voor het
goede doel.
Deze opbrengst kwam tot stand door de live-
muziek vanaf het hoofdpodium, via besloten
en intieme optredens in de Waag en met een
doorlopende radio-uitzending vanaf de Markt.
Zonder hulp van sponsoren, vrijwilligers en
alle Gouwenaren was dit niet gelukt. “Samen
hebben wij een positief Gouda getoond en zelfs
radio 3FM kwam een kijkje nemen. Het succes
van 2010 schreeuwt om herhaling, dus zijn de
voorbereidingen voor Gouda Geeft 2011 al in
volle gang”, zegt het bestuur van Gouda Geeft.
Het streeft ernaar om dit jaar een nog grootser
evenement neer te zetten, meer Gouwenaars
erbij te betrekken en 3FM Serious Request te
verblijden met een nog hogere opbrengst. Kijk
voor meer informatie op www.goudageeft.nl of
op Twitter, via @GoudaGeeft.
Om overlast van vooral scooterrijders tegen te
gaan, heeft de politie in Gouda een bromfiets-
controle gehouden op 12 mei. Bij deze controle
zette zij een politiehelikopter in die boven de
stad cirkelde. De politie onderzoekt de inzet
van de helikopter bij bromfietscontroles,
waaruit zal blijken of deze vaker ingezet gaat
worden.
De helikopter had tijdens de controle goed
overzicht waardoor snelle scooters vlug ge-
signaleerd werden. Er is volgens districtschef
Marlé van Tol sprake van een toename van tas-
jesdieven die gebruikmaken van scooters. Met
behulp van helikoptervluchten hoopt de politie
om verdachte bestuurders te signaleren en aan
te houden. Tijdens de controle van 12 mei
zijn negen bekeuringen uitgedeeld, waarvan
vier voor het overschrijden van de snelheids-
limiet, één voor het niet dragen van de helm
en één voor gevaarlijk rijgedrag. De overige
processen-verbaal werden uitgeschreven voor
het rijden zonder rijbewijs en voor het onjuist
voeren van de kentekenplaat.
Zomerstop bij Gouwestad TV
De televisieprogrammaҋs van Gouwestad TV liggen de komende
maanden stil vanwege de zomerstop. In de maanden juni, juli en
augustus zijn er geen uitzendingen. In september pakt Gouwestad
de draad weer op en beginnen de uitzendingen van het nieuwe
seizoen. Zo zal er in september in elk geval een terugblik zijn op de
vele activiteiten die er tijdens de zomermaanden in Gouda worden
georganiseerd, zoals de havenstaddagen, het keramiekfestival,
de Houtmansplantsoenconcerten en de toeristische kaas- en
ambachtenmarkt. Radio.
ҊGouwestad Radioҋ gaat wel gewoon door en de programmasҋ zijn te
beluisteren via 97.7 FM (Kabel), 106.2 FM (Ether) en als livestream via
www.gouwestad.nl.
Ik koop alleen in winkels en nooit via inter-
net.
Toelichting
Het afgelopen jaar deden Nederlanders tien
procent van hun aankopen via internet. De
verwachting is dat over vijf jaar twintig pro-
cent van de omzet in de detailhandel uit web-
winkels komt. Wat doet u?
Geef uw mening op:
www.dekrantvangouda.nl
De stelling van vorige week luidde:
Ik besteed mijn vakantiegeld geheel aan de
vakantie.
Stelling van de Week
Eens 19,4 %
Oneens 74,2 %
Geen mening 6,5 %
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Johanna Wijnanda Elisabeth Heijmenberg-Selles vierde dinsdag 24 mei haar honderdste verjaardag. In verband
met deze bijzondere leeftijd bracht burgemeester Cornelis haar een bezoek, waarbij hij zowel zijn persoonlijke
geluk wensen als die van het gemeentebestuur overbracht. De verjaardag werd gevierd in bezoekerscentrum Het
Binnenhof aan de Winterdijk in Gouda.
Ik wil uw goud!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel.: 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar
vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor
sieraden, heel of kapot, munten, goudbaren,
tandengoud, zilver, guldens, rijksdaalders, bestek,
broodmanden, diamant, briljant en horloges:
Cartier, Rolex, Breitling,Omega enz.
24 karaats goud
Record goudprijs € 35,- per gram
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
VERKOOP EN SERVICE
IN ÉÉN HAND
PI ANO’ S EN VLEUGELS
Open: do/ vrij / zat. 9.00 - 17.30 uur
Overige dagen en ‘s avonds op afspraak.
Mer i di aan 25, Gouda
0182- 524 528 w w w .cox pi ano.nl
Invalactie Goudse belwinkels
De politie Gouda heeft dinsdagmiddag 24 mei
verschillende invallen gedaan bij Goudse bel-
winkels. Daarbij is een 22-jarige man aange-
houden omdat hij geen identiteitsbewijs bij
zich droeg.
In samenwerking met de douane, gemeente en
de Belastingdienst hield de politie Gouda de
controle. Het doel was te kijken of de vergun-
ning en de administratie in orde waren en of de
medewerkers over de juiste papieren beschik-
ten. De zogenoemde handhavingsactie begon
rond 15.00 uur. De douane controleerde onder
andere op accijnsgoederen, maar trof geen bij-
zonderheden aan. Rond 17.00 uur werd er een
inval gedaan bij de computer- en belwinkel
op de hoek van de Kleiweg en het Regentes-
seplantsoen. De man die werd aangehouden
wordt ervan verdacht illigaal in Nederland te
verblijven.
De politie viel rond 17.00 uur ook de belwinkel op de hoek van de Kleiweg en het Regentesseplantsoen binnen.
koffie & t hee sinds 1817
Korte Tiendeweg 22, 2801 JT Gouda
www.simonlevelt.nl
AMBOOTIA
ROYAL FIRST FLUSH
Een zeer frisse en intens bloemige Darjeeling
van de jongste eerste pluk
€ 13,95 (100 gram)

4 ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Achter de Waag 5 - Gouda
Tel.: 0182-52 09 09
De boekenplank van Ineke Verkaaik
5
FAMILIE
De Wilde Wandelaars lopen, in het kader van
de reeks Wilde Wandelingen door Gouda,
op vrijdag 27 mei vanaf 14.00 uur de tocht
‘Parken en Plantsoenen’. Het thema is dit keer
‘het frisse groen van de lente’.
“De wandeling ‘Parken en Plantsoenen’ gaat
voornamelijk door het centrum van de stad.
Gouda heeft niet zoveel openbaar groen, maar
het centrum heeft wel twee parken die we
tijdens deze wandeling zullen bezoeken. Er zijn
ook kleinere groene plekken, vaak verscholen
tussen en achter de huizen en niet altijd toe-
gankelijk voor het publiek. Deze verkenning
van het Goudse Groen is geen specialistische
botanische wandeling of een diepgravende his-
torische tocht, maar een ongedwongen, nadere
kennismaking met alles wat groen is. Onder-
weg horen deelnemers ook andere wetens-
waardigheden over de binnenstad”, vertelt de
organisatie. De wandeling begint op de Markt
bij het stadhuis met het beroemde groenwerk.
Achter de Sint Janskerk ligt de Vroesentuin,
waar de groep de oude rode beuk begroet.
Via het Raoul Wallenbergplantsoen, het
Swanenburghofje, het Houtmansplantsoen en
de Crabethstraat loopt de groep weer terug naar
het stenen centrum.
Vrolijker
De tocht van 27 mei vormt een onderdeel van
de reeks Wilde Wandelingen. Deze zijn voor
de inwoners van Gouda, die wat meer willen
weten over hun woonplaats. Samen met een
Gouwenaar lopen de deelnemers ongeveer
twee uur door hun stad aan de hand van een
bepaald thema. Het ‘wilde’ aan de wandeling
is dat het niet nodig is om je van tevoren aan te
melden. De tijden, de plaats van verzamelen en
de kosten staan wel vast. Op de zondagen ver-
zamelt de groep wandelaars om 11.00 uur en
op de vrijdagen om 14.00 uur voor het stadhuis.
Deelname is gratis. Het idee voor het maken
van Wilde Wandelingen is ontstaan tijdens de
bijeenkomsten van de Ideeënbrouwerij. Deze
brengt positief ingestelde mensen bijeen, die
met elkaar actie willen ondernemen om de
Goudse samenleving meer verbonden, actiever,
vrolijker en creatiever te maken. De volgende
wandeling is op zondag 26 juni en heet ‘op stap
met de moeder van Erasmus’.
Vorig jaar werd zangeres Bertha vijfde in het
programma Popstars en nu is ze exclusief te
boeken bij artiestenbureau Line Up Events en
Geels Artiesten en Evenementen Organisatie.
Bertha timmert hard aan de weg en treedt
binnenkort twee avonden op in Gouda.
“Sinds mijn optreden in Popstars sta ik meer
op het podium. Ik kreeg een half jaar geen in-
komen, maar dat verdien ik nu weer terug met
veel optredens”, reageert Bertha. Samen met
haar band treedt zij op 15 juni op in de Goudse
Schouwburg. Dit concert is inmiddels uit-
verkocht en de volledige opbrengst gaat naar
Valerie Versloot. Zij lijdt aan een zeldzame
vorm van kinderkanker, neuroblastoom. Met
het geld wordt haar behandeling in Amerika
betaald. Ook staat Bertha met haar danseres-
sen in The Woodies in Gouda op 17 juni. De
opbrengst hiervan gaat wederom naar Valerie.
“Ik doe beide optredens geheel kosteloos en
ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen aan
haar behandeling”, vertelt Bertha.
Warm welkom voor wandelaars
Bertha zingt voor het goede doel
Bertha samen met Dean Saunders op de Markt.
In een lange stoet trokken vrijdagavond duizenden wandelaartjes door de Goudse binnenstad. Als beloning voor vier
avonden wandelen kregen de kinderen allerlei lekkers omgehangen. De meest bijzondere creaties kwamen voorbij;
paraplu’s en petten behangen met snoepjes, bloemenslingers en versierde zonnebrillen. Een basisschool liep met
bordjes waarop het bedrag stond dat ze voor het goede doel Kika hadden opgehaald tijdens de wandelvierdaagse.
Kinderen van basisscholen en diverse (sport)verenigingen zetten hun beste beentje voor en zij zongen uit volle borst
hun liedjes. Muziekverenigingen uit Gouda en omgeving zorgden voor de muzikale ondersteuning.
Het IVN organiseert een cursus Libellen. Deze
bestaat uit een cursusavond in Reeuwijk en
een excursie in Gouda.
De cursusavond is woensdag 15 juni om 20.00
uur in het gebouw van de Oudheid kamer,
Oudeweg 3 in Reeuwijk. De excursie is in
Gouda op zondag 19 juni om 13.30 uur bij
het Heempad en de Kamperfoelielaan. Deze
staat onder leiding van Goof Overbeek. Aan-
melden kan tot uiterlijk 8 juni per mail, via
cursus@ivn-ijselengouwe.nl. De kosten bedra-
gen 2,50 euro voor IVN leden en donateurs en
vier euro voor de overige deelnemers.
De wandeling ‘Parken en Plantsoenen’ vormt een onderdeel van de reeks Wilde Wandelingen.
Cursus Libellen IVN
Healing Rooms Gouda
Bent u ziek of heeft u een probleem?
We hebben een geweldige God, voor
wie niets te wonderlijk is.
Gratis gebed. Ervaren gebedsteams.
Kom gerust langs!
Elke donderdagavond, behalve schoolvakanties,
inloop 19.00-21.00 uur.
Calvijn Basisschool, W. de Zwijgersingel 5, Gouda.
email: infohealingroomsgouda.nl
www.healingroomsgouda.nl
Vermeulen B.V
Loodgieters-
Installatie- en
Dakbedekkingsbedrijf
Gas, water en riolering
Gas- en centrale verwarming
(medisch) sanitair
Lood- en zinkwerk
Dakbedekking
Onderhoud gasapparatuur
Johan den Haenstraat 9 - Gouda
Tel: 0182-522276 - Fax: 0182-583393
Onder deskundige leiding van een Dr Hauschka
schoonheidsspecialiste ondergaat u een gezichts
verwenbehandeling.
Dr. Hauschka staat voor:
Ő naIuurzuivere grondsIoßen
Őbiologische kwaliIeiI
Őzonder chemische Ŕ synIheIische sIoßen
Őzonder geurŌĻ kleurŌ en conserveermiddelen
Workshop gezichtsverzorging van Dr. Hauschka Cosmetica


Prijzen zijn geldig t/m15 juni 2011,
zetfouten voorbehouden.
Lange Groenendaal 99, 2801 LS Gouda,
tel. 0182-513260, www.natuurwinkel.nl
Openingstijden: ma 11.00 - 18.00 uur,
di t/mza 08.30 - 18.00 uur
Dé biologisch specialist
van de regio!
‘elk
seizoen
een andere
smaak’
Goed voor de dag idee
woensdagavond15juni van
19.30tot 22uur. Inschrijfkosten€7,50
workshopdeelnemers krijgeneenmalig
10%opalle Dr. Hauschkaproducten.
Wilde Wandeling door
groene stad
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
De presentatie van en lezing over het boek
‘Yoga met een pruik’ van de Goudse Marian
van Schoneveld is door honderd belang-
stellenden op de Tiendeweg bijgewoond.
Helaas hebben wij allemaal wel een bekende
in onze omgeving die een chemokuur onder-
gaat of net heeft ondergaan. Dat er iets kan
gebeuren waardoor je leven in een keer niet
meer zo vanzelfsprekend is. Weg vertrouwen,
want waar kun je nog vertrouwen in hebben?
In je lichaam, dat het laat afweten? Marian be-
schrijft in haar boek het programma dat zij als
gediplomeerd yogadocent heeft ontwikkeld en
dat haar heeft geholpen om op een positieve en
daadkrachtige manier het proces en haar her-
stel van kanker te delen met lotgenoten. Haar
verhaal heeft tijdens de lezing veel reacties,
herkenning en emoties opgeroepen... Chapeau
Marian!
E R
I K
€ 14,95
YOGA MET
EEN PRUIK
MARIAN VAN SCHONEVELD
6
ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
3DXO
YDQ'RUS

Brederolaan 11 Waddinxveen - Tel. 0182 - 63 61 79
Pin aanwezig. Gratis parkeren.
VAN DORP Slagerijen
Mooi stukje FRICANDEAU of blanke HAMLAPPEN
LET OP! Kilo €5,98
Runder RIBLAPPEN of runder SUCADELAPPEN
Kilo €5,98
LET OP! 2 kilo €9,98
SPARERIBS
Kilo €7,98
LET OP! 2 kilo €13,98
FILET AMERICAIN naturel, carpaccio of uitjes
LIKKEPOT
Voor de boterham vers gesneden
Vlaamse boeren ACHTERHAM
ROSBIEF uit de grill
FRICANDEAU uit de grill
KIPFILET uit de grill
200 gram €1,98
Botermalse KOGELBIEFSTUK
500 gram €9,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS!
Verse VARKENSHAAS
500 gram €9,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS!
SCHNITZELS, zigeuner of gepaneerd
500 gram €6,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS!
Voor de barbecue
Verse vleeswaren Heerlijke oven LOEMPIA’S
3 stuks NU €5,-
SPAGHETTI of MACARONI speciaal
500 gram €3,98
BAMI speciaal of NASI speciaal
500 gram €3,98
Heerlijke SPARERIBS uit de grill
500 gram €4,98
Heerlijke KERRY SCHOTEL met kipflet en saus
500 gram €7,98
2e 500 gram GRATIS
BABI PANGANG met saus
500 gram €7,98
LET OP! 2e 500 gram GRATIS!
Uit eigen keuken
Uit eigen keuken
Met goud bekroond!
150 gram
€1,75
SPEKLAPJES dun gesneden, gemarineerd
KARBONADE dun gesneden, heerlijk gemarineerd
FILETLAPJES dun gesneden, heerlijk gemarineerd
BIEFSTUK spies op stok, heerlijk mals gemarineerd
VARKENSHAAS spies op stok, heerlijk gemarineerd
KIPSATÉ op stok, heerlijk gemarineerd
KINDER spies op stok, heerlijk gemarineerd
RIBEYE dun gesneden, heerlijk gemarineerd
BBQWORST kant en klaar, naturel of gemarineerd
LAMS KOTELETJES dun gesneden, naturel of gemarineerd
RUNDER STEAKS dun gesneden, heerlijk gemarineerd
SPARERIBS voor de bbq, naturel of gemarineerd
Pathé uit eigen keuken
Pathé ardenner
Pathé champignon
Pathé crème room
Pathé Grieks
100 gram €1,39
Pathé peper
Pathé hazelnoot
Pathé cranberry
Pathé bourgondisch
Nieuw in het assortiment
Deze aanbiedingen zijn geldig van 26 mei t/m 1 juni
Wij zijn open op maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur en zaterdag van 08.00 - 17.00 uur.
Bredeweg 116, Zevenhuizen (naast de A12)
Telefoon 0180 - 631511

Kijk voor meer aanbiedingen op w w w.t vdspek.nl
Aanbiedingen geldig t / m 31-05-2011
FRIESLANDERS
EN DORE`S
Hol l . ni euw e oogst
GRASKAAS
ext r a r omi g
1 ki l o
€ 4,95 € 5,95
GROTE VASTE
PLANTEN
o.a. campanul a,
cor eopsi s, mar gr i et
€ 1,95
FUCHSIA’ S
di ver se soor t en
12 st uks
Per kg
€ 5,95
HEERLIJKE
KERSEN
€ 3,95
NŝĞƵǁĞ ƉĂƌƟũ GLGLA2UUkDL ÞC11LN͊͊
3-del i g set vanaf € 14.95
5 ki l o
De wijkagent en ….
Cd van jou,
cd van mij
De vrouw is met zijn laptop lopend onderweg
naar het station. Zij heeft zijn laptop gestolen,
waarop hij 112 belde. Ik tref mijn surveil-
lancecollega’s op het station. De vrouw is er
niet. Een leeg perron. Collega Mourad belt
met de melder en vraagt naar de route van de
vrouw. De Zuidplaslaan. Ik weet genoeg. Op
de Dreef kom ik haar tegen. Druk bellend en
stevig de pas erin. Ik geef mijn positie door
aan de meldkamer en vraag de surveillance
erbij. Op de Esdoornlaan sluiten wij de vrouw
in. De laptop steekt uit de geopende rugtas.
“Die klootzaak heeft jullie erbij gehaald!”,
spuit ze haar gal. Vol onbegrip doet ze haar
rugtas af. “Dan wil ik mijn auto terug!”
Het is ons direct duidelijk dat dit niet zomaar
een diefstal is. Hier is meer aan de hand.
Ik stel de vrouw voor mee te gaan naar het
bureau om de zaak verder uit te zoeken. Ze
gaat akkoord en stapt in de politieauto.
Ik fiets intussen naar de melder om zijn kant
van het verhaal te vernemen. Hoor en weder-
hoor. De afgekoppelde kabeltjes van de laptop
liggen als stille getuigen op de eettafel. Ik
vertel dat wij de vrouw onderschept hebben
en dat zij nu op het bureau zit. Ik ben vooral
nieuwsgierig naar het verhaal achter de ‘dief-
stal’ van de laptop.
Wat ik vermoedde wordt uit het verhaal van de
man al snel duidelijk. Relatieproblemen. Een
knallende ruzie maakte vanavond een abrupt
einde aan de relatie tussen het stel. Woorden-
wisseling, handgemeen over en weer. Altijd
apart hoe mensen, die lief en leed deelden, zo
tegenover elkaar komen te staan.
Touwtrekken om de spullen. Onbenullig-
heden uit het verleden worden ineens uitver-
groot. Ik laat mij er niet mee in.
Terug naar de laptop. De man vertelt dat het
ding van zijn werkgever is. Duidelijk verhaal.
De auto waar de vrouw het op straat over
had, valt in de categorie touwtrekken. Geen
politiezaak. Ik weet voldoende en ga naar het
bureau.
De vrouw zit ongeduldig te wachten in de hal.
“Ik maak het kort”, begin ik. “Je kunt kiezen.
De laptop gaat terug naar de man of je wordt
nu aangehouden voor diefstal en zit je van-
nacht in de cel.”
De keuze is niet moeilijk voor haar. De laptop
blijft op het bureau achter. Voordat de vrouw
het bureau verlaat, spreek ik haar nog even
toe. “Ik wil geen problemen bij je ex voor de
deur, want dan zit je zo weer bij ons binnen.”
De vrouw kijkt mij boos aan. “Is dit een be-
dreiging?”, vraagt ze korzelig. “Een waar-
schuwing”, laat ik haar weten. Dan verdwijnt
ze in de donkere avond.
Door Gerard Hazebroek
Film in het Evertshuis
Elke laatste vrijdagavond van de maand orga-
niseert het Evertshuis in Bodegraven een
filmvoorstelling in de theaterzaal. Op vrijdag
27 mei is om 20.30 uur ‘De Eetclub’ te zien.
Deze film gaat over Karen en Michel, begin
dertigers, die samen met hun dochtertje verhui-
zen naar een exclusieve villawijk. Al snel vindt
Karen een hechte vriendenkring in de vrouwen
van De Eetclub en hun echtgenoten. Als de
ogenschijnlijke zelfmoord van één van hen de
onderlinge relaties onder druk zet, komt Karen
erachter dat iedereen in De Eetclub geheimen
heeft voor haar én voor elkaar. De toegangsprijs
is 7.50 euro. Meer informatie en kaartverkoop:
Cultureel Centrum Evertshuis, Spoorstraat 15
in Bodegraven, telefoon (0172) 618 484 of kijk
op www.evertshuis.nl.
Clubkampioenschappen TOOS
De Waddinxveense Jazzdans- en Turnvereni-
ging TOOS houdt vrijdag en zaterdag de jaar-
lijkse clubkampioenschappen in de Sportzaal
en Turnzaal van TOOS Plaza aan de Staringlaan
18. De ongeveer 200 recreatiegymnastiek meis-
jes, dames, jongens en heren kunnen dan in hun
wedstrijden laten zien wat ze het afgelopen jaar
hebben geleerd. Alles wordt natuurlijk nauw-
keurig bekeken door de deskundige juryleden.
Nieuw dit jaar is dat tijdens de clubkampioen-
schappen van de recreanten ook een deel van
de selectieleden van het Turnteam van TOOS
hun clubkampioenschappen houden. Behalve
de prijzen die er per categorie zijn te verdienen,
zijn er ook nog twee bekers te winnen, name-
lijk de Jeugdbeker Meisjes voor de turnster tot
dertien jaar met het hoogste puntentotaal en de
Jeugdbeker Jongens voor de turner tot dertien
jaar met het hoogste puntentotaal. Deze prijzen
worden na de laatste wedstrijd worden uitge-
reikt.
Collecte Wanawa komt later
De Waddinxveense stichting Wanawa, een non-
profit organisatie die zich inzet voor vrouwen
en kinderen in Kenia, gaat niet in de week
van 29 mei tot 4 juni langs de deuren om te
collecteren, maar in de week van 27 juni tot
2 juli. De gemeente bleek per ongeluk twee
organisa ties een vergunning voor dezelfde
week te hebben gegeven. Vandaar dat Wanawa
heeft besloten haar collecteweek te verplaat-
sen. Wanawa hoopt ook dit jaar weer een mooi
bedrag op te mogen halen om daarmee ver-
schillende projecten in Kenia te kunnen steu-
nen. Voor meer informatie www.wanawa.nl.
Ook kan Wanawa nog wel een aantal extra
collectanten gebruiken. Wie een uurtje over
heeft in de week van 27 juni tot 2 juli, kan zich
aanmelden bij inger@wanawa.nl.
De wandelvierdaagse, georganiseerd door het
Comité Waddinxveen Wandelt, wordt gehou-
den van dinsdag 14 tot en met vrijdag 17 juni.

Voor mensen die afgelopen dinsdag geen kans
zagen zich in te schrijven, is er nog één moge-
lijkheid: op dinsdag 14 juni van 17.00 tot 18.00
uur. Bij de na-inschrijving geldt een tarief van
vijf euro per persoon in groepsverband en 5,50
euro individueel. Aan de tocht kunnen wande-
laars uit Waddinxveen en de wijde omgeving
deelnemen. Elk jaar doen ook weer veel basis-
scholen mee, leerlingen van deze scholen
kunnen zich via school inschrijven. Dat steeds
meer mensen de weg weten te vinden naar het
Waddinxveense wandelfestijn blijkt wel uit
het grote aantal deelnemers dat jaarlijks mee
loopt: gemiddeld 1850 lopers. Dit jaar vindt
de wandeltocht voor de vijftiende keer plaats.
Het derde lustrum gaat niet ongemerkt voor-
bij. Het comité is druk bezig met plannen voor
de viering van het jubileum. Zo wordt er op
vrijdag 17 juni, als afsluiting, een grote loterij
gehouden. Alle deelnemers die na het wandelen
nog aanwezig zijn op het terrrein van Be Fair,
doen gratis mee aan deze loterij. De organisa-
tie hoopt dit jaar bovendien de 2000ste loper
te begroeten. De wandelaars kunnen per groep
of per individu kiezen uit de gebruikelijke vijf
of tien kilometerroute. De start en finish zullen
plaatsvinden op sportpark ’t Suyt, dat ligt aan
de Plasweg in Waddinxveen (officiële adres:
Toernooiweg 101).
Het centrum van Bodegraven stond vrijdagavond 20 mei even op zijn kop. De reden was de ereronde met twee open
vrachtwagens van voetbalvereniging ESTO. Jaarlijks maakt de jeugdkampioen van de voetbalvereniging een ronde,
maar dit jaar was daar (evenals in 2001) ook het eerste team bij. Dit vanwege het kampioenschap en de promotie
naar de derde klas van de KNVB. Op de wagens stonden naast de spelers van het eerste, de kampioen geworden
jeugdteams D3, D4, F3 en F5. Om de sfeer te verhogen was er een DJ aan boord en waren de wagens versierd met
de vele spandoeken die ook tijdens de kampioenswedstrijden aanwezig waren (foto Pancras Kuipers).
Wandelvierdaagse in Waddinxveen
Verhuizingen
nationale en internationale verhuizingen
projectverhuizingen
verhuisliften
pianovervoer
opslag inboedels
‡
‡
‡
‡
‡
Oostpolderweg 2
2841 DA Moordrecht
Tel. (0182) 37 23 11
06 - 51827335
www.totuwdienst.nu
‘’TOT UW DIENST’’
VindinGouda.nl
Informeer naar de advertentie mogelijkheden
Ereronde voor ESTO
Waddinxveen / Bodegraven / Reeuwijk
7
Kort nieuws
Hockeymeiden HCRB kampioen
Multicultureel Jeugdtheater in Evertshuis
In het kader van de multiculturele activiteiten
organiseert het Evertshuis in Bodegraven de
voorstelling ‘Overeenkomsten en verschillen’.
Kinderen in de leeftijd negen tot en met twaalf
jaar treden dinsdag 31 mei om 19.00 uur op
voor publiek. De voorstelling is gemaakt door
dertien leerlingen uit zeven verschillende cultu-
ren, van meerdere basisscholen uit Bodegraven.
De rode draad in het verhaal zijn de verschillen
en overeenkomsten tussen de culturen. Onder
leiding van Ankie Verbree, Ria van Lent en
Adrie Uijtewaal maakten de kinderen het stuk.
Samenwerking, ontmoeting en luisteren naar
elkaar zijn speerpunten die zich op een crea-
tieve manier uiten. Tijdens voorbereidingen
van de Multiculturele dag 2010 constateerden
de samenwerkende partners dat het vergroten
van respect, ontmoeting en dialoog tussen de
Bodegraafse bevolking belangrijk is. Door het
organiseren van kleinschalige activiteiten be-
reiken zij dit. Het Multicultureel Jeugdtheater
is daar een onderdeel van. Het project wordt
mogelijk gemaakt door Het Oranjefonds, Stich-
ting Bonaz en het Rabo Dichtbij Fonds. Kijk
voor meer informatie over de voorstelling op
www.evertshuis.nl.
De hockeymeiden van team D2 van Hockey Club Reeuwijk Bodegraven (HCRB) zijn kampioen geworden. Al jaren
speelt D2 in ongeveer dezelfde samenstelling. De eerste jaren waren erg succesvol, maar ondanks dat ze bijna alles
wonnen en bovenaan eindigden, werden de meiden, als achttal, nooit echt kampioen. Bijna drie jaar geleden begon
coach/trainer Bram Wijk aan de klus om met de meeste van deze meiden, later aangevuld met enkele nieuwe meisjes,
te proberen als elftal echt kampioen te worden. Dat is nu gelukt door één wedstrijd voor het einde van de competitie,
de juiste hoeveelheid punten binnen te halen. Hierdoor kunnen ze niet meer worden ingehaald.
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
8
ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Morkl Z * 2801 !G Goudo
0182ó2PP00
www.comlnodobeenmode.nl
lnlo@comlnodobeenmode.nl
3 boxershorts
voor € 29,95
in wit,blauw of zwart.


Elke dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 - 18:00 uur.
Op zaterdag van 09:00 - 17:00 uur. Let op: Geen koopavonden
De goedkoopste
kaasw
inkel van Gouda
Korte GroenendaaI 8 · 2901 JN Gouda
Oude kaas
snijbaar
1 kilo
€ 5.
95


Graskaas
per kilo
per kilo
€ 5
.
95


.
per kilo
AIpziIIerkaas
Zwitserse
€ 12
50


SambaIkaas
Geitenkaas
Schapenkaas
allemaal
€ 7.
95
Deze week:
9
GEZONDHEID
Hulp voor mensen in nood
GGZ Midden-Holland organiseert 31 mei in
samenwerking met een aantal andere organi-
saties een voorlichtingsavond over cannabis-
gebruik. Het publiek krijgt algemene infor-
matie rond dit thema en de actuele stand van
zaken.
Tijdens deze avond gaat Shirley van Gom,
preventiefunctionaris bij de Brijder Stichting,
uitgebreid in op het gebruik van cannabis
(wiet, marihuana, hasj) en de effecten die het
op lichaam en geest zou kunnen hebben. Na de
pauze is er ruimte voor vragen en discussie. De
avond is toegankelijk voor een breed publiek:
gebruikers zelf, familieleden, hulpverleners
en andere geïnteresseerden. De voorlichting
begint om 19.30 en duurt tot 21.30 uur. Toe-
gang is gratis en aanmelden is niet nodig. Het
vindt plaats in gebouw ‘De Veste’, Ridder van
Catsweg 300, in Gouda. Bel voor meer infor-
matie afdeling Preventie en Dienstverlening
van GGZ Midden-Holland, via (0182) 563 656
of preventie@ggzmiddenholland.nl.
Bijeenkomst mantelzorg
Voorlichtingsavond cannabis
“Ik was ten einde raad. Zou ik het doen? Ik zag
het leven niet meer zitten. Wat had ik nog?
Wie had ik nog? En ach, alles wat ik had, be-
tekende toch niks meer voor me. Wat had het
leven nog voor zin?”, zo vertelt een bezoeker
van de Healing Rooms in Gouda. Een bezoek
aan de Healing Rooms gaf hem een nieuwe
toekomst en nieuwe hoop.
“Een wolk van depressie had over me gelegen.
Maar nu? Ik leef weer! Een wonder, echt waar!
De tekst Jeremia 29:11 is echt waar: ‘Want Ik
weet welke plannen Ik voor u heb, zegt de Here.
Met deze plannen heb Ik voor u het goede op
het oog en niet het kwade. Ik wil u weer een
toekomst en nieuwe hoop geven.’ Het kan echt,
heb ik ervaren. We hebben een levende God
en Hij wil ook u helpen. Ervaar het zelf. Dit is
niet een of ander mooi verhaal. Dit is realiteit.
Kom! Dat is het enige dat u hoeft te doen, want
Help is on the way!” Bij Healing Rooms wil
men voor mensen bidden. Of ze nu depressief,
eenzaam of ziek zijn of een financiële nood of
andere zorgen hebben. Healing Rooms is elke
donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur (be-
halve tijdens schoolvakanties) geopend. Men
is te vinden in de Johannes Calvijn School
(Willem de Zwijgersingel 5). Kijk voor meer
informatie op www.healingroomsgouda.nl
of bel (0182) 533 373.
Stichting Welzijn Ouderen Bodegraven geeft
een presentatie over de mogelijkheden van
de vrijwillige Palliatieve en Terminale Zorg
(VPTZ) in de thuissituatie en in het Hospice op
woensdagavond 8 juni.
Zorgen voor iemand die ernstig ziek is, zal voor
de meeste mensen een taak zijn die zij graag
willen vervullen. Mensen die terminaal ziek
zijn, krijgen palliatieve zorg. Deze zorg is ge-
richt op de kwaliteit van leven, om te zorgen
dat iemand zo mogelijk zonder pijn en in rust
afscheid kan nemen van het leven. Mensen die
geïnteresseerd zijn in dit onderwerp, kunnen
langskomen bij de presentatie. Vrijwilligers
die werkzaam zijn bij VPTZ vertellen over de
organisatie en gaan in gesprek met de bezoe-
kers. Opgeven voor de gratis avond is gewenst
via de balie van Dienstencentrum Rijngaarde,
balie@swobodegraven.nl of telefonisch (0172)
614 500. Dat kan tot en met 6 juni. De avond
begint om 20.00 uur en vindt plaats in Het
Hofhuis, Erasmushof 41 in Bodegraven.
Bij de opening van yogastudio Present Movement, Winterdijk 4A in Gouda, werd eigenaresse Annette Kho zaterdag
21 mei verrast door haar leerlingen. Bij de officiële opening kreeg ze een uitvergrootte foto op canvas aangeboden.
Na de opening volgde een open dag waarop geïnteresseerden konden kennismaken met yoga- en Pilates-lessen. Zie
voor meer informatie: www.presentmovement.nl.
Bij de Afslankstudio in Gouda wordt sinds
kort getraind met de Better Belly. Hiermee
kunnen mensen door infrarood dieptewarmte
op een snelle en effectieve wijze van buikvet
af komen.
“Als mensen op een normale manier bewegen,
blijft de buik koud. De doorbloeding is daar
dan slecht, wat het erg lastig maakt om op die
plek af te vallen. Door met infrarood diepte-
warmte te bewegen, neemt de doorbloeding
toe en zal de vetverbranding sneller gaan”, laat
de Afslankstudio weten. De Afslankstudio is
gevestigd aan de Lekkenburg 2-21 in Gouda.
Bel voor meer informatie: (0182) 698 545 en
(06) 535 405 35.
Inwoners uit Gouda en omstreken kunnen
vanaf 9 juni voor vaccinaties en een reisadvies
terecht bij Travel Health Clinic Groene Hart,
gehuisvest op de Bleulandlocatie van het
Groene Hart Ziekenhuis in Gouda.
Op donderdagavonden staat het team van
Travel Health Clinic Groene Hart met twee
verpleegkundigen en twee internisten klaar
om alle reizigers van dienst te zijn. Reizigers
kunnen in één afspraak terecht voor gezond-
heidsadviezen, alle benodigde vaccinaties en
malariatabletten. Het team is gespecialiseerd
in het adviseren over vaccinaties in combinatie
met medicijngebruik of in specifieke gezond-
heidssituaties, zoals zwangerschap of chroni-
sche ziekten. Mocht men onverhoopt tijdens
of na de reis toch ziek worden, dan kan men
bij thuiskomst snel terecht op de polikliniek
interne geneeskunde (spreekuur infectieziek-
ten) van het Groene Hart Ziekenhuis. Gezond
op reis en weer gezond terug. Dat is het streven
voor de meer dan 1,5 miljoen Nederlanders
die per jaar vertrekken voor een vakantie- of
zaken reis. Tijdens het verblijf in het buitenland
kunnen infectieziekten worden opgelopen. Te
denken valt aan geelzucht veroorzaakt door het
hepatitis A of B virus, malaria, buiktyfus, gele
koorts, knokkelkoorts, difterie, tetanus, polio
en hondsdolheid (rabiës). Zelfs in Europa is het
voor een aantal bestemmingen verstandig om
zich te laten vaccineren. Indien men zich laat
beschermen tegen genoemde infectieziekten,
is er geen of een aanzienlijk verminderd risico
om ziek te worden. Afspraken kunnen vanaf
30 mei worden gemaakt via (0182) 505 005, of
online via www.ghz.nl/travelhealthclinic.
Opening yogastudio
Afvallen met infrarood
Start Travel Health Clinic
He|der commun|ceren |n verb|nd|ng,
|ntroduct|ecursus gebaseerd op het mode| van 'Gewe|d|oze commun|cat|e"
|grond|egger Marsha|| Rosenbergì
W|| je ook b|jdragen aan een vr|ende||jker were|d?
W|| je daarb|j k|jken naar je e|gen taa| en d|e van je omgev|ng?
ln 4 avonden |maandag of d|nsdagì kr|jg je |es |n een k|e|ne groep, |n Gouda.
voor |nfo en opgave: Harmke Kroeze
Tel.: 06-38334436/ email: htkroeze@gmail.com
Summerfit! Open Dag op zaterdag 28 mei bij Versus
Aan de Nieuwehaven 51a in Gouda zit Versus women’s sportsclub. Een
charmante kleine sportschool die “exclusief” voor vrouwen is. En op zaterdag
28 mei kan jij een kijkje komen nemen bij Versus om Summerfit te worden en
je te laten informeren over de mogelijkheden om te werken aan je figuur, je
uithoudingsvermogen en je gezondheid.
“We onderscheiden ons niet alleen
door de sfeervolle omgeving, maar
ook door de kwaliteit en diversiteit
van de lessen die we geven, zoals
onze intensieve aerobiclessen, de
fitness- en steplessen en de Pilates-
lessen”, vertelt eigenaresse Pamela
Vos. “We zijn de komende zomer de
hele zomer open en hebben een hele
leuke aanbieding voor nieuwe leden.
De maanden juni, juli en augustus
sport je bij ons voor 99 euro. Dat is inclusief inschrijfgeld en lidmaatschapspas.
Dat is dus een prima gelegenheid om Summerfit te worden.”
Versus women’s sportsclub houdt zaterdag 28 mei 2011 een open dag.
Tijdens deze dag sporten alle leden gratis, maar kunnen bezoekers ook gratis
proeflessen volgen.
Op de Open Dag kun je gratis meedoen met Club Yoga (09:30 - 10:30) of met
Versus-training (10:30 - 11:30) of met Zumba (11:30 - 12:30). Of kom gewoon
eens even kijken.
En ook deze zomer is het ‘cool’ om bij Versus te sporten, want de airco draait op
volle toeren.
De deuren zijn op zaterdag 28 mei open voor iedereen van 9:00 tot 16:00.
Je kunt Versus vinden aan de Nieuwehaven 51a in de mooie binnenstad van
Gouda.

Voor meer informatie ga naar het volledig vernieuwde
www.versus-sportsclub.nl of bel met 0182-581228
advertorial
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
10 ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
11 FAMILIE / UITGAAN
H.J. Natte jr.
Schildersbedrijf en verfhandel
Tel. (0182) 51 62 52
Fax (0182) 55 06 08
mobiel (0651) 38 09 26
kleiwegstraat 22
2801 GM Gouda
Nieuw kindercentrum
Kwikstaart opgeleverd
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Afgelopen vrijdag 20 mei werd het gebouw voor Quadrant opgeleverd. Op de foto v.l.n.r. Berien Laukon (Quadrant),
Martin Nederveen (Stout B.V.), Bart Witzier (Green Real Estate) en Michal Kolmas (Stoom architecten).
Sponsoractie Kaasspecialist
Samen met de klant verzon kaasspecialist Steven van Dam een actie.
Aan de Kempenaerstraat in Gouda werd op
20 mei een kindercentrum opgeleverd. Op
deze locatie knapte de eigenaar Green Real
Estate een gedateerd schoolgebouw op en
breidde het uit met een nieuwe vleugel.
Kinderen in de leeftijd van twee tot twaalf jaar
worden hier dagelijks opgevangen, volgens
de visie van Quadrant kindercentra. De wens
van maximaal gebruik in combinatie met een
huiselijke sfeer zijn door Stoom architectuur
uit Delft vormgegeven. Bij de loodsvormige
nieuwbouw zijn zowel dak als gevel bekleed
met witte ruwvuren planken. De ramen lopen
door in het dak, waardoor de binnenruimte veel
daglicht krijgt. Dit wordt nog versterkt doordat
er in het interieur van de nieuwbouw alleen
wit- en grijstinten zijn gebruikt. Bouwonder-
neming Stout B.V. uit Hardinxveld-Giessen-
dam was verantwoordelijk voor de bouw en
zorgde ervoor dat ook de omwonenden nu
uitkijken op een gedetailleerd gebouw, dat tot
stand is gekomen door samenwerking tussen
eigenaar, gebruiker, aannemer en architect.
Duizenden vrijwilligers stappen donderdag
9 juni op de fiets om de Alpe d’Huez te be-
klimmen. Bij Kaasspecialist Steven van Dam
loopt een actie om extra geld in te zamelen.
Het doel van de beklimming is om zoveel
mogelijk sponsorgeld bij elkaar te fietsen voor
het onderzoek naar kanker. Deze sportieve
prestatie vindt plaats in het kader van een actie
voor het Koningin Wilhelmina Fonda. Toen
Kaasspecialist Steven van Dam hoorde dat een
klant mee ging fietsen, bedachten zij samen
een speciale actie. Klanten kunnen tot en met
woensdag 8 juni spaarzegels plakken op een
speciaal ontworpen spaarkaart. Voor iedere
kaart van tien zegels keert de Kaasspecialist
voor 1,50 euro uit voor Alpe d’Huez. Om het
extra aantrekkelijk te maken verloot Van Dam
een aantal prijzen, waaronder een CityBike,
onder deelnemers. De klant traint inmiddels
hard om met zeven collega’s een sportieve
prestatie neer te zetten.
Kadebuurt viert Buurtfeestdag
Buurthuis de Kade organiseerde ook dit jaar weer een Buurtfeestdag. Er waren verschillende activiteiten achter de
Goudse Praktijk en bij buurthuis de Kade. Zo was er onder andere een rommelmarkt, konden kinderen ponyrijden
en waren er tal van kinderactiviteiten. Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door Wijkteam Kadebuurt, Factor-G
en de Vrienden van De Kadebuurt
De Goudse binnenstad stond afgelopen zaterdag in het teken van muziek. Op verschillende plaatsen in de stad en
achter de Agnietenkapel trakteerden muziekgezelschappen het publiek op vrolijke noten. ‘Music in the City’ was de
afsluiting van de ‘Week van de Amateurkunst’. Behalve foto’s is er op www.dekrantvangouda.nl nu ook een filmpje
van de optredens te zien.
Vrolijke noten in de stad
Haastrechtse Jaarmarkt
De Haastrechtse Jaarmarkt is dit jaar op
27 en 28 mei. De Nacht van de Jaarmarkt
begint vrijdagavond 27 mei. Op het Haven-
plein barst het spektakel vanaf 21.00 uur los.
Liefhebbers kunnen met vier mensen tegelijk
bungeejumpen vanaf een tien meter hoge
attractie. Op het grote podium verzorgt de band
Powerstation, de oude band van Herman Brood,
de muziek. De dag erna, zaterdag 28 mei, staan
200 kramen verspreid over het centrum van
Haastrecht. Het programma op het podium
begint om 10.00 uur met een opening door
burgemeester Evenhuis. Gevolgd door een
concert van muziekvereniging Concordia, een
optreden van de Vlisterzangers en een demon-
stratie van streetdance Olympia. Daarna treedt
Sieneke op. Om 17.00 uur sluit de jaarmarkt.
Het avondprogramma begint om 21.00 uur.
Dean Saunders verzorgt een optreden en tot
2.00 uur draait DJ Frank van ’t Hof.
12 ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
K
i
j
k
v
o
o
r
i
n
f
o
r
m
a
t
i
e
o
v
e
r
o
p
l
e
i
d
i
n
g
e
n
o
p
w
w
w
.
i
d
c
o
l
l
e
g
e
.
n
l
o
f
b
e
l
0
8
0
0
2
2
2
0
8
0
0
Nog inschrijven voor
een mbo-opleiding?
kies voor ontwikkeling
Een trendy loungebar vormgeven? Tech wel!
Elly Rensen werkt als binnenhuisarchitect in Gouda en is een van de docenten
van de nieuwe opleiding Binnenhuisarchitectuur. “Tegenwoordig vragen klanten
om meer dan alleen de buitenkant. Ik word dan ook steeds vaker benaderd
door aannemers om een ruimte in te delen zodat deze optimaal gebruikt
kan worden. De opleiding zoals ROC ID College deze ingericht heeft, geeft een
stevige basis op het gebied van bouwkunde. Ik merk regelmatig dat dat ont-
zettend belangrijk is. Studenten krijgen na het afronden van de opleiding dan
ook het mbo-diploma ‘Middenkaderfunctionaris bouw en infra’ en daarnaast
het certificaat ‘Binnenhuisarchitectuur’. Hiermee mogen zij zichzelf ‘Master of
Interiordesign’ noemen en kunnen doorstromen
naar diverse hbo-opleidingen.”
Werken en leren tegelijk als kapper
Vijf dagen per week in de schoolbanken zitten, is niet voor iedereen weg-
gelegd. Een combinatie van leren en werken is dan een goed alternatief om
toch een diploma te halen. Zeker het kappersvak is leuk om direct in de praktijk
te leren. Kappers in opleiding beginnen vaak met eenvoudige taken zoals het
ontvangen van klanten en wassen van het haar. Op school leren ze als student
de theorie van onder andere het knippen en haarkleuren. De geleerde theorie
kan tijdens het werk direct in de praktijk toegepast worden. Voor iemand die
graag met mensen omgaat en het leuk vindt om mensen mooi te maken, is het
kappersvak een aanrader. Met een baan van minimaal 24 uur per week bij een
kapsalon kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor een BBL-opleiding.
Nieuwe opleiding Mediadeveloper
Het afstemmen van media-uitingen wordt steeds vaker gedaan. Denk bijvoor-
beeld aan talentenshows waar tv, internet, mobiel, concert en magazine samen
een concept vormen. Dit heet crossmedia en daar komt veel technologie en
creativiteit bij kijken. Een mediadeveloper is degene die zich bezig houdt met
het technische deel en bijvoorbeeld webomgevingen, mobiele toepassingen
(apps) en videobewerkingen maakt. In augustus start in Gouda en
Zoetermeer een nieuwe opleiding tot Mediadeveloper. Met dit mbo-diploma
kunnen studenten doorstromen naar hbo-opleidingen zoals Multimedia
Design of Digitale Communicatie.
Iday
Kom op maandag 6 juni tussen 16.00 en 17.00 uur naar de iday en ontdek
of een van onze opleidingen iets voor jou is! Kijk op www.idcollege.nl voor
een totaaloverzicht.
Gouda – Groen van Prinsterersingel 52
6
juni ...
niet
vergeten!
Klein Caravans BV
Diverse lichtgewicht modellen,
al vanaf 629 KG ledig
Ruim 50 occasion caravans met Bovag garantie
Klein Caravans - Hoogeveenenweg 15 - 2913 LV - Nieuwerkerk a/d IJssel - 0180 316195 - www.kleincaravans.nl
Wat doen wij?
- Onderhoud
- Schadeherstel
- Bemiddeling
- Campingwinkel
Evenementen 2011
24 hrs ophaalservice 06 - 54 70 38 76 º Verkoop van nieuwe onderdelen en scooters.
Officieel dealer van: Baotian º Lintex º Generic º ¡va º Kreidler
Onderhoud aan alle scooters º 8chaderapporten º info©j-en-m.nl º www.j-en-m.nl
Ambachtsstraat 7
2801 AM Gouda
Tel: 0182 - 701 099
Werkplaats:
Paradijs 20
2801 XR Gouda
Tel: 0182 - 525 006
Showroom / Winkel:
Bromfetshandel
TATOEAGES VERWIJDEREN
Met de yag-laser worden zeer goede resultaten bereikt
bij het weg laseren van tatoeages & pigmentvlekken
Voor informatie, een afspraak maken,
Lange groenendaal 41, Gouda
tel: 0182 – 580 566
Tatoeages weglaseren gaat op afspraak, ook evt.‘s avonds
Bodypiercings: Definitief ontharen: Permanente Make-up:
Professioneel, hygiënisch. Ontharen van oksels, bikinilijn Natuurlijk aanbrengen van
piercings & implantaatjes. Onderbenen, borst, rug, enz eye-liner en wenkbrauwen
Spikeshop.nl; het adres voor:
• Lage wandelschoenen;
• Hardloopschoenen;
• Loopsportartikelen;
• Sportvoeding
Voor persoonlijk advies kunt u bij ons terecht op:
Vrijdag 11.00 – 17.30 uur
Zaterdag 10.00 – 16.00 uur
Of andere dagen volgens afspraak.
Bedrijventerrein Zoutman in Reeuwijk:
Jan Tinbergenstraat 27G, 2811 DZ, Reeuwijk
atletiek@spikeshop.nl • 06 - 26885892
www.spikeshop.nl
Meridiaan 30
2801 DA Gouda
TeI: 0182 - 61 53 11
Fax: 0182 - 63 19 37
info@heuveIman-schoonmaak.nI
www.heuveIman-schoonmaak.nI
VindinGouda.nl
Informeer naar de
advertentie mogelijkheden
Henegouwerweg 113
2741 JZ Waddinxveen
Tel: 0182-634742
Fax: 0182-634743
E-mail: info@ernstbaas.nl
Website: www.ernstbaas.nl
Tuinmakers met passie!
Open: vrijdag en zaterdag
van 11.00 tot 17.00 uur en op afspraak.
Kerkweg 85 tel. 0182-362583
www.stalantiek.nl
BERKENWOUDE
Antieke en koloniale meubelen.
Halve prijs !!!!
0e SpecìaIìst ìn
):105)&,&/ en 7&3;&,&3*/(&/
Spoorstraat 1 - 2801 8A ûouda
0182-689498
ìnfo(dehnancìeIeshop.nI
www.dehnancìeIeshop.nI
%&'*/"/$*Œ-&4)01
Bodegraven Muzivaria 27 en 28 mei
Jaarmarkt in Haastrecht 28 mei
Kaas- en ambachtenmarkt Markt Gouda iedere donderdagochtend 23 juni t/m 25 augustus
Keramiekdagen Markt Gouda 2 en 3 juni
Zondag 5 juni Koopzondag Goudse binnenstad
Zaterdag 11 juni Veertiende Boskoopse Oldtimer-rit ook via de Markt in Gouda
Gouda Fietst! 13 juni Markt Gouda
Stadsbraderie Gouda centrum 17 en 18 juni
Gouda Waterstad 25 en 26 juni
Houtmansplantsoenconcerten zondagmiddagen 26 juni t/m 28 augustus
City Beach Gouda op Markt van Gouda 3 tot en met 7 juli
Tennisvereniging Waddinxveen Open Toernooi van 11 tot en met 17 juli op Tennispark De Woerd
Zondag 4 september Koopzondag Goudse binnenstad
Open Monumentendag 10 (Gouda) en 11 september
Gouda Culinair in Houtmansplantsoen 9 tot en met 11 september
Braderie in Gouderak 17 september

(Uw evenement ook op deze kalender? Meld het ons via redactie@dekrantvangouda.nl)
(Archieffoto Havenstaddagen)
13
EVENEMENTEN
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Krant
VAN
Mozaïek 14
Mozaïek Wonen - Bachstraat 1 - 2807 HZ Gouda
E. communicatie@mozaiekwonen.nl
I. www.mozaiekwonen.nl
Huren of kopen in het nieuwe Rode Dorp
Aan de rand van het Goudse Centrum lag tot
begin 2008 het Rode Dorp. Een bijzonder wijkje,
bekend om de huizen met rode dakpannen en
hechte band die de bewoners met elkaar had-
den. Op deze plek wordt een nieuwe wijk ont-
wikkeld, met 41 koop- en 26 huurwoningen.
Het Rode Dorp is in het begin van de vorige
eeuw gebouwd als een tuindorp: een stads-
wijk met een dorps karakter, ruim en groen
van opzet. De wijk ligt als een hofje tussen de
stadse delen van Gouda en het water van de
Gouwe en de Hollandse IJssel. De stijl en sfeer
van de oude wijk is ook het uitgangspunt voor
de bouw van het nieuwe Rode Dorp. “De op-
zet van de wijk en de uitstraling van de wo-
ningen doen denken aan de warme sfeer van
een hofje”, vertelt Annemarie Tempelaars van
Dura Vermeer Bouw Leidschendam. “Het is
kleinschalig, met een klassieke architectuur,
die toch ook een moderne uitstalling heeft.
Kenmerkend zijn de warmrode bakstenen,
verschillende metselverbanden, dwarskappen,
gemetselde tuinmuren en Franse balkons.”
Geen hoogbouw
In het wijkje komen uitsluitend eengezins-
woningen, geen hoogbouw. De 26 huur-
woningen zijn drie- en vierkamer een-
gezinswoningen. Deze woningen hebben
een woonoppervlakte van ruim 120 vierkante
meter. Mozaïek Wonen gaat deze woningen
verhuren voor een huurprijs van circa € 625,-.
De koopwoningen worden gebouwd in vier
blokken. Er zijn verschillende typen: ‘gewone’
tussenwoningen en hoekwoningen, tussen-
woningen met een dakkapel en hoekwoningen
met een dwarskap.
Uitbreidingsopties en eigen parkeerplaats
“De koopwoningen hebben een woonopper-
vlak van ongeveer 100 m2”, vertelt Annemarie.
“Op de eerste verdieping zijn drie slaap-
kamers en er is de mogelijkheid om op de
zolder nog een slaapkamer te maken. Wie
nog meer woonruimte wil, kan kiezen voor
een (extra) dakkapel aan de voor- of achter-
zijde of een uitbouw aan de achtergevel. We
kunnen desgewenst ook twee slaapkamers
samenvoegen tot één grote kamer. Kortom: er
zijn allerlei opties om de woning aan de eigen
wensen aan te passen. De woningen zijn dan
ook bij uitstek geschikt voor gezinnen met
kinderen en samenwoners. De prijzen van de
koopwoningen lopen uiteen van 205.000 tot
230.000 euro. Veel belangstelling is er voor de
woningen die een eigen parkeerplaats hebben
op het gemeenschappelijke parkeerterrein.”
Start bouw
De verkoop van de woningen is in februari dit
jaar van start gegaan. Zodra 70% van de wonin-
gen verkocht is, zal de bouw beginnen. “We ver-
wachten dat we in het derde of vierde kwartaal
van dit jaar kunnen starten”, aldus Annemarie.
Meer weten
Wilt u meer weten over de huurwoningen,
of heeft u interesse, dan kunt u kijken op
www.mozaiekwonen.nl onder ‘projecten/
nieuwbouw’. Bellen kan ook naar Mozaïek
Wonen: (0182) 69 29 69.
Bent u geïnteresseerd in een koopwoning, kijk
dan op www.woneninhetrodedorp.nl. Daar
kunt u ook de verkoopbrochure downloaden.
Bellen met de makelaar kan uiteraard ook:
Dupree Makelaars in Gouda: (0182) – 55 12 55 of
Atta Makelaars in Rotterdam (010) – 433 57 10.
Wie is uw opzichter?
Mozaïek Wonen beheert in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug
en Moordrecht ongeveer 10.000 woningen. Voor het tech-
nisch beheer van de woningen heeft Mozaïek drie opzichters:
Peter Kasbergen, Alex Hakvoort en Gijsbert Maijenburg.
Iedere opzichter heeft zijn eigen wijk. De indeling van de wij-
ken is sinds kort gewijzigd. In het schema hiernaast kunnen
huurders bij Mozaïek Wonen lezen wie nu hun opzichter is.
U kunt dagelijks tussen 8.30 en 10.00 uur telefonisch bij uw
opzichter terecht met tech nische vragen. Bel daarvoor het
algemene nummer van Mozaïek Wonen (0182) 69 29 69, kies
in het keuzemenu nummer 2. Voor een reparatieverzoek belt
u ook het algemene nummer van Mozaïek Wonen, kies dan
in het keuzemenu nummer 1.
Plaats Wijk Opzichter
Bodegraven Gijsbert Maijenburg
Nieuwerbrug Gijsbert Maijenburg
Gouda Plaswijck Gijsbert Maijenburg
Gouda Binnenstad Peter Kasbergen
Gouda Nieuwe Park Peter Kasbergen
Gouda Bloemendaal Peter Kasbergen
Gouda Korte Akkeren Peter Kasbergen
Gouda Gouda Noord Alex Hakvoort
Gouda Achterwillens Alex Hakvoort
Gouda Gouda Oost Alex Hakvoort
Gouda Goverwelle Alex Hakvoort
Gouda Kort Haarlem Alex Hakvoort
Moordrecht Westendorplaan Peter Kasbergen
9POFOPQFFOTUFFOXPSQWBOBMMFT
Voor meer informatie en de voorwaarden kijk je op www.woneninhetrodedorp.nl.
Of bel met: Atta Makelaars: 010 433 57 10 of Dupree Makelaars: 0182 551255
41 nieuwbouwwoningen nabij het centrum vanaf € 205.000,- v.o.n.
3-LAAGSE WONING MET ZADELDAK • EIGEN TUIN MET BERGING • BIJZONDERE HOEKWONINGEN • STATION EN CENTRUM OP LOOPAFSTAND
Profi teer t/m 31 juli van
kortingen tot ruim
25%

op diverse uitbreidingsopties
<1/'48114&''.
Opzichters bij Mozaïek Wonen:
V.l.n.r: Peter Kasbergen, Alex Hakvoort en Gijsbert Maijenburg.
De economie t rekt weer langzaam aan,
maar het blijft slecht gaan met de verkoop
van woningen. Misschien bent u bang dat
de woning die u vandaag koopt , morgen
minder waard is. Dat kan ik helaas niet
uit sluit en. Voor de lange t ermijn kan ik u
wel redelijk ger ust st ellen. Op de lange
t ermijn zijn maar t wee zaken bepalend
voor de prijsont wikkeling van woningen:
de ont wikkeling van lonen en prijzen en
de vraag naar woningen. Lonen en prijzen
st ijgen, de inflat ie loopt zelfs weer op. En
het inwoneraant al van Gouda en
Bodegraven groeit niet heel hard meer,
maar wel zullen de huishoudens st eeds
kleiner worden. En daar zullen meer
woningen voor nodig zijn. Op de lange
t ermijn zult u zich er geen buil aan vallen.
Dus? Kunt u het bet alen? Er is keuze t e
over …
Pet er de Kler k
direct eur Mozaïek Wonen
Een woning
kopen?
Kr ant
DE
VAN
15 Mozaïek
Woensdag 11 mei was er een feestje voor de
nieuwe bewoners van de 34 prachtige nieuwe
appartementen aan de Jac. P. Thijsselaan.
1 maart kreeg de 1e bewoner de sleutel. Nu
iedereen bijna is verhuisd was het tijd voor
een feestje. Wethouder Marco Kastelein van
de gemeente Gouda was daarbij aanwezig.
Bij een feestje hoort ook een cadeau. Mozaïek
Wonen schonk daarom aan de bewoners een
groot portret van Jac. P. Thijsse op canvasdoek.
Dit portret krijgt een mooie plek in de entree
van het gebouw.
Het luxe en hoogwaardige nieuwbouwcomplex
is gelegen in de wijk Bloemendaal in Gouda.
De verhuurder van de 34 appartementen is
Mozaïek Wonen. De prachtige appartementen
zijn bedoeld voor 55-plussers met een lichte zorg-
indicatie. Het gebouw heeft een hoog en laag
gedeelte met daartussen het trappenhuis en
twee liften. In het hoge gedeelte van zes bouw-
lagen zijn 18 ruime huurappartementen met een
oppervlakte van 110m2, huurprijs circa € 730,- per
maand. In het lage gedeelte met drie bouwlagen
zijn 16 huurappartementen met een oppervlakte
van 80 m2, huurprijs circa € 515,- per maand. Alle
appartementen hebben drie kamers.
Feestje voor nieuwe bewoners
appartementen Thijsselaan
WONEN IN GOUDA.NL
KIJK VOOR HET ACTUELE NIEUWBOUW AANBOD OP:
Open of dicht rond
de feestdagen?
Donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) én
vrijdag 3 juni en maandag 13 juni (2e
Pinksterdag) is het kantoor van Mozaïek
Wonen gesloten.
Voor dringende vragen en technische
verzoeken blijft Mozaïek Wonen natuur-
lijk bereikbaar via het telefoonnummer
(0182) 69 29 69.
Vergeet de
dakgoot niet!
Een belangrijke boodschap aan iedereen,
maar met name aan bewoners van Mozaïek
Wonen: voorkom verstopping van de dak-
goot! Want dat leidt onherroepelijk tot
overstromingen, waterschade, ruzie met de
buren en hoge reparatiekosten.
Het enige wat u moet doen is jaarlijks de
dakgoot schoonmaken, bij voorkeur in het
najaar als de bomen hun bladeren verliezen.
Bent u geen huurder van Mozaïek? Dan zult
u zelf de ladder op moeten. Onze huurders in
Gouda kunnen – als ze in boomrijke gebie-
den wonen – gebruik maken van ons ‘goten-
fonds’. Voor slechts € 1,50 per maand zorgt
Mozaïek dan dat de goten professioneel wor-
den gereinigd. In Bodegraven zit het reinigen
van de goten nog in het service-abonnement,
mits dat voor 1 oktober 2010 is aangegaan. In
andere gevallen is de Bodegraafse huurder
zelf verantwoordelijk voor een goede wer-
king van de dakgoot.
Kijk voor het actuele aanbod
van huurwoningen op:
www.woningnet.nl
Savelberghof 81 en 82 in Gouda
Twee vrije sector huurwoningen, beide
met vier kamers en op de begane grond.
De woningen zijn rolstoel toe- en door-
gankelijk. Doelgroep: 55+. Dicht bij uitvals-
wegen, winkels en de Reeuwijkse plassen.
Huurprijs per woning € 752,36 per maand,
inclusief servicekosten, exclusief € 67,29 per
maand voor parkeerplaats (verplicht).
Per direct te huur
Aanmelden voor het gotenfonds kan via www.mozaiekwonen.nl onder de
rubriek ‘bewonersinfo/onderhoud/gotenfonds’ of ‘formulieren’.
Column
16
ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Car Wash 5cheven|ngen, Zwe|sestraat qzq, z¶8) vk 5cheven|ngen, e18z-6¤8¶8¶, www.carwashscheven|ngen.n|
Car Wash Center 6euda, N|euwe 6euwe e.z. 1¶c, z8e1 5ß 6euda, e18z-6¤8¶8¶, www.carwashgeuda.n|
G
A
R
A
N
T
I E
O
P
S
C
H
O
O
N
!
B
I
J

O
N
S

W
O
R
D
T


I
E

W
È
L

S
C
H
O
O
N
!
W|st u dat:
.vege|u|twerpse|en en |nsecten
b|j de meeste wasstraten n|et
geed verw|jderd werden emdat
ze geen u|tgebre|de eI he|emaa|
geen handmat|ge veerbehande||ng
hebben.
. het zeer |akenvr|ende||jk |s
a|s het hardnekk|ge vu|| n|et
eerst handmat|g d.m.v. hegedruk
verw|jderd werdt, a|verens de aute
de wasstraat |nr|jdt.
.er b|j de meeste wasstraten geen
aanspreekpunt |s |.v.m. nacentre|e
ep het wasresu|taat.
.Carwash Center 6euda en Carwash
5cheven|ngen em hun handmat|ge
veer- en nabehande||ng, serv|ce,
en "garant|e ep scheen" bekend
staan.
ACTIEBON
Tegen i nl everi ng van deze
bon ont vangt u
50%
kor t i ng op ons pol i sh
pakket .
Ni et gel di g i n combi nat i e met andere act i es.
Gel di g t /m 30 j uni 2011
Nominatie Gouden Schild voor Het Bespaarhuis
Eigenaar Lennart van Gastel is trots op het feit dat Het Bespaarhuis aan de Hoge Gouwe opnieuw is genomineerd voor een belangrijke ondernemersprijs.
www.busyness.nl Jaargang 6 Nummer 5 26 mei 2011
Het Bespaarhuis in Gouda is voor de tweede
keer genomineerd voor een Gouden Schild.
Jaarlijks reiken consumentenorganisaties
twaalf ‘Gouden Schilden’ uit aan bedrijven
en personen die uitmuntend presteren
binnen hun vakgebied.
Lennart van Gastel: “Wij zijn super trots dat
we voor de tweede keer genomineerd zijn. Wat
ik zo bijzonder, en tegelijkertijd heel spannend
vind, is dat Het Bespaarhuis het onder andere
moet opnemen tegen twee grote lande lijke
organisaties als AVERO Achmea en Cardif.”
Twee onderdelen staan bij de awards centraal:
het zichtbaar maken van de kwali teiten en het
stimuleren van verdere kwaliteitsimpulsen
binnen de verzekeringsbranche. De winnaar
wordt bekendgemaakt tijdens de prijsuitrei -
king op 22 september en vindt plaats in het
Elicium in Amsterdam. “Eerst gaan we nu
het spannende jurytraject in.” De verzeke-
ringsbranche heeft een belangrijke plaats in de
samen leving. “Consumenten vinden er immers
zekerheid en nieuwe financiële mogelijk-
heden. Maar echt goed zichtbaar is de branche
voor de consument juist niet. En onbekend
maakt onbemind. Daarom zijn de Nederlandse
Verzekerings awards in het leven geroepen.
De Nederlandse Verzekeringsawards vormen
een platform die de kwaliteiten van de bran-
che beter zichtbaar maken voor consumenten
en, daar waar mogelijk, verdere kwaliteitsim-
pulsen stimu leren binnen de verzekerings-
branche”, legt Van Gastel uit.
Hypotheekadvisering
De awards zijn onder andere in het leven ge-
roepen door consumentenorganisaties als
NIBUD, VNO-NCW, maar ook vooraan-
staande vertegenwoordigers uit de weten-
schap, politiek en het bedrijfsleven scharen
zich achter dit initiatief. Het Bespaarhuis is in
2008 en 2009 eerder landelijk beloond voor
haar vernieuwende manier van werken met de
Ondernemersprijs en de Innovatieprijs. “Voor-
al op het gebied van hypotheek advisering
hebben we met Het Bespaarhuis nu ook de
stap gemaakt om van een traditionele manier
van werken qua advisering en beloning een
andere wijze van adviseren en beloning te in-
troduceren wat binnen de branche als dusdanig
uniek beschouwd wordt, zodat we nu ook ge-
nomineerd zijn voor de prestigieuze prijs; Het
Gouden Schild 2011.”
Kijk op
Alphen aan den Rijn | Gouda | Nieuw Vennep
Geef jouw ambitie
de ruimte
JoinLansigt.nl
Vo o r e e n b a a n me t t o e k o ms t
Kent u dat? Dat vaag
onrustige gevoel
omtrent uw zakelijke
doen en laten.
t el ef oon 0182- 511133
www. wea. nl
WEA ACCOUNTANTS & ADVI SEURS,
EEN 50TAL DESKUNDIGE, ZEER
BETROKKEN M/ V’ S DI E ZI CH
VAN HARTE AANBEVELEN
www.visser-visser.nl
%ENSTAPVERDER
GOUDA, 1eleIoon: o¡8z ¸<8 z¸<
Advertentie 2

www.beleefdeverbeelding.nl
Bolwerk opent zijn deuren!
Op zaterdag 28 mei a.s. is het dag van de bouw.
Ook Bolwerk in Gouda opent dan zijn deuren van
10.00 tot 16.00 uur.
Op deze dag is de bouwplaats vrij toegankelijk voor
iedereen. U kunt de appartementen en
atelierwoningen van het Bolwerk bezichtigen,
maar ook de parkeergarage en het hotel. In het
informatiecentrum vindt u alle informatie over
dit unieke project. U bent van harte welkom op
Nonnenwater 8 (informatiecentrum). Parkeren kan
op de Vest (betaald parkeren).
Lafeber
Nieuwbouwmakelaars
T 0182 - 53 68 88
Alpha Makelaardij
T 0182 - 51 14 24
VERKOOP FASE 1 BESTAAT UIT:
Ontwikkelings-
combinatie Alblas
V.O.F.
S
T
E
L

J
E

E
I
G
E
N

W
O
N
I
N
G

S
A
M
E
N
!
G
a naar de site, kies je w
oning
en ga direct aan de slag
om
alle opties te
bekijken.
O
ntw
ikkel
zelf je w
oning m
et de
w
oningconfi gurator op:
w
w
w
.w
onenaandegouw
e.nl
START VERKOOP
FASE 1, AUGUSTUS 2011
SCHRIJF NU IN! VOORINSCHRIJVINGEN GESTART VIA
WWW.WONENAANDEGOUWE.NL
NATUURLIJK VOLG
JE ONS OOK OP:
7 Twee-onder-één-kap woningen type K vanaf ca. € 349.950,- von
7 Twee-onder-één-kap woningen type I vanaf ca. € 409.950,- von
12 Eengezinswoningen type B, prijs vanaf ca. € 219.950,- von
16 Eengezinswoningen type C, prijs vanaf ca. € 234.950,- von
5 Eengezinswoningen type D, prijs vanaf ca. € 259.950,- von
9 Eengezinswoningen type E, prijs vanaf ca. € 279.950,- von
VOOR VERKOOP EN INFORMATIE NEEM JE CONTACT OP MET:
• Bouwfonds Ontwikkeling, 015 276 04 00
• De Pater Makelaardij, 0182 613 822
Consumenten 3
Groene passies tijdens
Dag van het Park
In het Van Bergen IJzendoornpark zijn veel activiteiten te doen.
BusYness is een maandelijkse bijlage bij de Krant van Gouda. BusYness verschijnt twaalf keer
per jaar. Het volgende nummer verschijnt eind juni 2011.
In het Goudse groene monument het Van
Bergen IJzendoornpark, nabij het station,
wordt zaterdag 28 mei de landelijke Dag van
het Park gevierd. Het programma loopt die
dag van 14.00 tot 17.00 uur.
Stekjes worden te koop of te ruil aangeboden
door onder andere de Vereniging Groei
en Bloei, er worden eetbare planten in de
omgeving geplukt en gekookt tot lekkernij.
Voor de jeugd is een avontuurlijke speurtocht
uitgezet. De stand ‘De kunst van kringloop’
is opgebouwd en bezoekers vertellen alles
over hun groene passie in Goudkistje XL. De
middag start met een High Tea met zelf gebak-
ken taarten. Verhalenvertaler Fons Boer van
Theater de Overkant vertelt over Orpheus &
Euridice, waarvan een kunstwerk in de vijver
van het park ligt. Ierse muziek van Tooralay
vormt de muzikale afsluiting. De middag wordt
georganiseerd door Marianne Waalwijk, Lies
Elte, Manon Vonk, Annemarie Blok en Wilma
Neefjes en komt tot stand door een financiële
bijdrage van wijkteam Nieuw Park en Ama-
teurkunst Gouda. Kijk op www.nieuwepark.nl
voor meer informatie.
Hoveniersbedrijf Aad van Zanten
Het gehele seizoen genieten van een mooie tuin d.m.v. jaarrond-onderhoud
's Gravenhof 4 - 24l5 C8 Nleuwerbrug
T: 0348 - 42 23 88 - M: 06 - 26 9l 08 68
tulnenenbestratlng«llve.nl - www.aadvanzanten-hovenlersbedrlìf.nl
Tuinontwerp of Beplantingsplan wij doen het voor U!
tBBOMFHtPOEFSIPVEtSFOPWBUJF
Ook voor hoger en groter snoeiwerk kunnen wij u van dienst zijn
Vraag naar de voorwaarden of kijk naar de vernieuwde website.
Vraag naar de voorwaarden.
Bolwerk open voor publiek
Tijdens de Dag van de Bouw op zaterdag
28 mei tussen 10.00 en 16.00 uur stellen
diverse bouwbedrijven hun mooiste, grootste
of meest ingewikkelde projecten open voor
het publiek om zo een kijkje te nemen achter
de schermen. In Gouda opent het Bolwerk zijn
deuren.
Geïnteresseerden kunnen de appartementen
en atelierwoningen van het Bolwerk bezichti-
gen, maar ook de parkeergarage en het hotel.
Zo is iedereen welkom op het Nonnenwater 8
(infor matiecentrum). Parkeren kan het beste
op de Vest. Bolwerk combineert straks wonen,
ondernemen, cultuur en genieten in een stede-
lijke en toch intieme omgeving. Er komen
onder andere een ondergrondse parkeergarage
met 345 plaatsen, een vier sterren Best Western
hotel, fitness, horeca en woningen. Zie voor aan-
vullende informatie www.dagvandebouw.nl.
BOUWEN WONEN &
hardglas
dubbelglas
spiegels
Marconistraat 80a | Gouda (t.o. Karwei)
Tel: 0182 51 40 41
aertsglas@planet.nl
GLASBREUK?
AERTS GLAS BELLEN!
NIEUW ADRES EN TELEFOONNUMMER!
Sterk in mooi stucwerk
Bel voor een vrijblijvend bezoek naar
(0182) 39 67 07 of 06 5132 1308
of bezoek onze website op
www.stukadoors.nu
Binnenkort is Gouda een City Spa
rijker. In het oude badhuis aan de
Lange Groenendaal vestigt zich een
welness-plek. Het echtpaar Mesic,
eigenaren van Hamam Specials in
Almere, namen het pand over.
Het badhuis, een gemeentelijk monu-
ment, heeft in de tijd haar functie als
badhuis verloren. Na het verlies van
deze functie is het bij diverse instellin-
gen in gebruik geweest. De tafeltennis-
vereniging en de stichting buitenlandse
vrouwen gebruikten het pand voor het
laatst. Sinds enige jaren staat dit voor-
malig badhuis leeg, in afwachting van
een herbestemming. De nieuwe eigenaren zijn
enthousiast om er een mooie City Spa van te
maken. “Door de bouwkundige constructie aan
de achterzijde en de grote ovale ruimte met
boogoverspanning, heeft dit voormalig bad-
huis een Ottomaanse uitstraling en sfeer, wat
de ontwikkeling en het gebruik als City Spa/
Hamam ten goede komt”, legt meneer Mesic
uit. De gevel van het pand zal niet wijzigen en
ook blijven diverse monumentale stijlkenmer-
ken aan de binnenzijde gehandhaafd.
City Spa vestigt zich in oud badhuis
Het oude loket in het voormalig badhuis.
Raad het monument
Het is feest voor Stichting Open Monumen-
tendag Gouda. Dit jaar viert de stichting het
25-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan
wordt, in samenwerking met de Krant van
Gouda, een tweewekelijkse monumenten-
quiz georganiseerd. Dit is de vijfde in een
reeks van twaalf.
Wat houdt de quiz in?
Er is een detailfoto van een Gouds monument
gemaakt. Het is aan de lezer om te raden welk
monument het is. Een tipje van de sluier: Het
monument is een UNESCO-monument. Meer
tips zijn te vinden op www.monumentenstad.
nl. Via deze site is ook de oplossing tot en met
vrijdag 3 juni te versturen. Bij een quiz hoort
natuurlijk een leuke prijs. Open Monumen-
tendag staat dit jaar in het teken van Nieuw
gebruik - Oud gebouw. In het kader van dit
thema krijgt de winnaar een cadeaubon van
tien euro van De Kunst van Kringloop.
Prijswinnaar
Het antwoord op de vierde quizvraag was De
Doelen aan de Lange Tiendeweg. De win-
naar is mevrouw F. van Houten-Vernhout uit
Gouda. Meer informatie over zowel het detail
als dit pand is te vinden op:
www.monumentenstad.nl.
Advertentie 4
Bader i e maak t uw dr oombadk amer waar
Bader i e Van Wi j k
Kampenr i ngweg 11
2803 PE Gouda
w w w.bader i e-gouda.nl
Koopavond donderdag van 19-21u
Installatie door eigen monteurs:

- Afplakken van de vloeren ter bescherming van de ondergrond
- Verwijderen van al het oude sanitair
- Slopen van de oude vloer- en wandtegels
- Afvoer van het puin in een vooraf geplaatste container
- Aanpassen van het leidingwerk voor het riool
- Aanpassen van het leidingwerk voor koud- en warmwater
- Aanpassen van het leidingwerk voor het elektra van het meubel
- Stucwerk van de wanden waar nodig
- Egaliseren van de zandcement vloer
- Betegelen en voegen van de wanden en de vloer
- Afkitten van alle naden in de badkamer
- Afmonteren van al het bovengenoemde sanitair
- Opleveren van de badkamer met Baderie Garantie Certificaat
Zeer complete badkamer:
- Luxe inloopdouche van Sealskin (90 cm breed, helder glas met zilver satiné profiel)
- Afvoergoot 80 cm met RVS rooster
- Damixa douche thermostaatkraan, chroom, 5 jaar garantie
- Damixa douche glijstangset, chroom
- Meubel 60 cm breed, wit of donker eiken, bestaande uit onderkast met 2 laden
met soft closing, mineraalmarmeren blad en spiegel met verlichting
- Damixa eenhendel wastafelkraan, chroom, 5 jaar garantie
- Inbouwreservoir
- Drukplaat wit met grote en kleine spoeling
- Sphinx wandcloset, wit
- Sphinx wc bril, wit
- Decorradiator 170x60 cm, wit
- Voetventiel en radiatorkraan
- Wandtegels 31x61 cm, wit glans
- Zwarte hardsteen look-a-like vloertegels 30*30 cm
(*Maximale grootte badkamer 6m
2
, woning niet ouder dan 35 jaar en in een straal van 25 km rondom
Gouda. Aansluitpunten moeten op 1m afstand zitten van de huidige plaats, geen houten vloer.
Vraag naar de voorwaarden in de winkel.)


U
N
I
E
K
E

A
A
N
B
I
E
D
I
N
G
:

B
A
D
K
A
M
E
R
+
I
N
S
T
A
L
L
A
T
I
E
Budget Badkamer
prijs is compleet met
installatiekosten en BTW
9999.-
Advertentie 5
figen bezergservire: in 6euda 1,50 ûmstreken 2,50
1evens bezerging 's avends en in de weekenden!!
ße kade´s kunnen kIanten teIefenisrh
{tijdens kanteeruren} ef per emaiI ef via
de website besteIIen. Meer infe zie enze website
^QVL\]WX/QN\JM[\VT
0SJHJOFMFTVDDFTLBEP×T
(JGUCFTUJTJO(PVEBHFWFTUJHEFOCF[PSHUJO(PVEB8BEEJOYWFFO#PTLPPQ.PPSESFDIU(PVEFSBL)BBTUSFDIU3FFVXJKL
6iftbest {impert·greethandeI·webshep}
www.giftbest.nI infe©giftbest.nI 1eIefeen 0182 · 550907
handige Meniter CIip
wake up AIarm vaI neeit meer
in sIaap tijdens het auterijden
handige MuIti fIex led light
ße Smart CIip. AItijd en everaI
veiIig uw mebieI, smartphene
en iped bij de hand
Cup heIder CIip Neeit meer
mersen ep een tafeI ef bure
Autematisrhe eIertrisrhe
kurkentrekker
Advertentie 6
UITGEKOOKT?
PAK UW VOORDEEL
BIJ TULP KEUKENS
* Actie is geldig bij aankoop van een nieuwe Tulp Keuken vanaf €7.000,- netto verkoopprijs.
Actievoorwaarden op verkooppunt onder nummer T01.06.11
Goes
Nobelweg 2-26
T (0113) - 21 62 30
Amersfoort
Brabantsestraat 6
T (033) - 464 05 88
Amsterdam
Villa Arena
T (020) - 567 54 20
Drachten
Dr. M.L. Kingsingel 44
T (0512) - 54 11 44
Heerhugowaard
J.J.P. Oudweg 4
T (072) - 576 03 33
Velserbroek
Zeilmakerstraat 10
T (023) - 539 06 81
Rotterdam
Alexandrium III
T (010) - 220 56 33
Veendam
Transportweg 3
T (0598) - 63 23 63
Veenendaal
Woonboulevard
T (0318) - 52 99 44
Rijssen
Ambachtsstraat 2
T (0548) - 53 06 00
Woerden
Jaap Bijzerweg 25
T (0348) - 46 25 00
SCAN DE QR-CODE EN VRAAG GRATIS ONS KEUKENMAGAZINE AAN
DONDERDAG
2
JUNI
ZATERDAG
4
JUNI
MXXknXjj\i›BffbgcXXk›Bf\cbXjk›8]ql`^bXg›:fdY`fm\e
BOSCH
INBOUWAPPARATEN GRATIS
5
APPLE IPAD 2
CADEAU
BIJ AANKOOP VAN EEN TULP KEUKEN
*
*
HEMELVAARTSDAG
geopend van 11.00 tot 17.00 uur
KlcgB\lb\ej8djk\i[Xd\eIfkk\i[Xd_\YY\eX]n`ab\e[\fg\e`e^jk`a[\e
zie www.tulpkeukens.nl
VRIJDAG
3
KOOPAVOND
TOT 21.00 UUR
www.tulpkeukens.nl
CURATOREN FAILLISSEMENTS VERKOOP
2 en 3 zits bankstellen, fauteuils in stof en
leder, relaxfauteuls. complete eethoeken,
loungebanken, kasten, dressoirs, salontafels
vloerkleden, Chinese en Maroc tapijten, ber-
bers etc. Schilderijen, spiegelcollectie etc.....
Gekocht uit o.a.faillissement bekende slaapfabrikant!
Grote slaapcollectie matrassen in alle soorten en
maten, lattenbodems, boxsprings, bedden,
hoeslakens, dekbedden, bedtextiel etc. alles
van uitzonderlijke kwaliteit.
Tijdens deze curatorenverkoop kopen consumenten
rechtstreeks met kortingen die kunnen oplopen tot 75%
van de normale verkoopprijs. Alles uit voorraad lever-
baar en direct meenemen. DUS SLA NU UW SLAG!
1 en 2 pers. kwaliteitsmatrassen in vele maten en soor-
ten, B.v. binnenverings matrassen extra dik. Hoeslakens
in vele kleuren en dessins. Luxe 2 persoons Hotel
Boxsprings helemaal compleet met matrassen, hoofd-
bord slaapklaar, in diverse kleuren.
S I N D S 1 9 4 6
CURATOREN VERKOPI NG
®
2 verdiepingen
woongenot
Groot aantal bankstellen, designkasten,
dressoirs, wandkasten, ladekasten etc.
NET BINNEN UIT
NIEUW FAILLISSEMENT
Volop gratis parkeren
Kanaaldijk 42 - Waddinxveen
GEOPEND: ma. 13 tot 17.30 uur di. t/m vr 10-17.30 uur
za. 10 tot 17 uur. Zondag open van 11-17 uur
EXTRA INGELAST!
NU ZONDAG 29 MEI
SPECIAAL GEOPEND
van 11-17 uur
CURATOREN
FAILLISSEMENTS
VERKOOP
NIEUWE COLLECTIE
LUXE BOXSPRINGS!
Bouwen en wonen 7
Na een periode van verbouwing opent de winkel 27 mei zijn deuren.
Dupree Makelaars biedt de oplossing via de overbruggingsgarantie met links Wouter Poelman (Dupree Makelaars)
en Maarten Trouwborst (Overbruggingsgarantie).
Gall & Gall vernieuwd
BOUWEN WONEN &
Dupree Makelaars biedt oplossing
voor dubbele woonlasten
Openingsactie Lekkenburg 13a
geldig 31 mei t/m 4 juni Gouda
Licor 43
After dinner likeur
70cl
17.
99

13.
99
Prosecco
Santa Chiara
4.
99

2.
99
Openingsactie!
G
e
n
i
e
t
,

m
a
a
r

d
r
i
n
k

m
e
t

m
a
t
e
.
A
a
n
b
i
e
d
i
n
g
e
n

z
i
j
n

g
e
l
d
i
g

v
a
n

3
1

m
e
i

t
/
m

4

j
u
n
i

2
0
1
1

b
i
j

G
a
l
l

&

G
a
l
l

G
o
u
d
a
,

L
e
k
k
e
n
b
u
r
g

1
3
a
.

Z
o
l
a
n
g

d
e

v
o
o
r
r
a
a
d

s
t
r
e
k
t
.

M
a
x
i
m
a
a
l

2

d
o
z
e
n

p
e
r

k
l
a
n
t
.
º Keur|g 4-kamer appartement op de begane
grond, voorz|en van 3 s|aapkamers!
º Ru|me woonkamer
º Moderne ||ohte keuken en badkamer
º REE|E vRAAGPRlJS!
º Gehe|e appartement |s voorz|en van dubbe| g|as
º vvE met reserves, b|jdrage oa. t 150,- per maand
REEUWIJK
Bunchestraat 36 | Vraagprijs: € 158.500,- k.k.
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
Voor ons complete woningaanbod, kijk op
www.dupreemakelaars.nl
REËLE VRAAGPRIJS!
Er zijn meerdere appartementen te koop, maar hier is er maar 1 van!
Voor het team van Gall & Gall in de Nieuw-
straat in Gouda is het een drukke tijd geweest.
Na een periode van verbouwingen opent de
winkel zijn deuren officieel op vrijdag 27 mei
om 13.00 uur.
“We hebben de winkel een frisse en moderne
uitstraling gegeven. De nieuwe indeling van de
winkel en het ruime assortiment aan betaalbare
en smaakvolle wijnen en dranken, zal menig-
een aanspreken. Ook voor verrassende cadeaus
en de nieuwe cadeaukaart voor elk mogelijk
bedrag, variërend van tien tot 150 euro, is de
klant aan het goede adres.”
Open karakter
“Gall & Gall streeft ernaar om haar winkel in
de binnenstad van Gouda een toegankelijk en
open karakter te geven. Elke klant moet zich
thuis voelen en er terecht kunnen voor een
goed advies”, licht de drankenspeciaalzaak uit
Gouda toe. De winkel wordt vrijdag 27 mei
feestelijk geopend aan de Nieuwstraat 4. Hier-
voor nodigt de winkel volwassenen uit om te
genieten van een goed glas.
Bezitters van twee woningen staan vaak voor
een dilemma. Zij vinden het huis van hun
dromen, maar raken de oude woning niet
kwijt. Met het kopen van een nieuwe woning,
lopen kopers het risico opgezadeld te worden
met dubbele woonlasten, namelijk de kosten
van de oude en voor de nieuwe woning.
Dupree Makelaars biedt een oplossing hier-
voor via de zogenaamde ‘overbruggingsgaran-
tie’. “Die garantie is voor koper en verkoper
een waardevolle regeling. Het principe van de
overbruggingsgarantie is eenvoudig. De ver-
koper van een woning besluit in overleg met
de makelaar om de woning inclusief de over-
bruggingsgarantie aan te bieden. Dankzij deze
garantie worden eventuele dubbele woonlasten
binnen de afgesproken garantietermijn door de
verkoper aan de koper vergoed, zolang die zijn
of haar eigen woning nog niet heeft verkocht
en overgedragen. Ook voor de verkoper is dit
interessant, want de garantie betekent in de
praktijk dat er meer gegadigden voor de woning
zullen zijn. De verkoper voorkomt daarmee de
kosten van een langere verkooptijd, extra rente,
adver tenties of lagere vraagprijs”, zegt Dupree
Makelaars.
Garantieduur
De overbruggings garantie wordt aangeboden
met een termijn van één of twee jaar. De
garantie compenseert de eventuele dubbele
woonlasten van de koper tegen een vast per-
centage van 2,5 procent van de koopsom op
jaarbasis. Tijdens het onderhandelingspro-
ces wordt bepaald of de overbruggingsga-
rantie geldt voor één of twee jaar, of zelfs
helemaal vervalt. Bel voor meer informatie
(0182) 551 255 of (0182) 394 200 of kijk op
www.dupreemakelaars.nl.
DE AANKOOPSPECIALIST
AANKOOPBEGELEIDING
TEGEN EEN SCHERP VAST TARIEF
T. 0182 512 760
M. 06 52 33 34 70
WWW.AANGENAAMMAKELAARDIJ.NL
Aangenaam Makelaardij
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
VindinGouda.nl
Informeer naar de
advertentie mogelijkheden
Prof essi oneel
Inzet
Tal ent vol PIT
Makel aarst eam met
Meer inf o?www. al phamakel aardij . nl
of bel 0182-511424
Hiernaast treft u een interview aan met
Hans de Wit. Als jonge ondernemer deelt
hij zijn ervaringen graag met andere
starters. Vier tips van Hans.
1. Sta open voor kritiek en feedback
Zoek naar een ervaren ondernemer die je kan
coachen, want je ziet altijd dingen over het
hoofd. Als je nog jong bent, heb je te weinig
ervaring om alle facetten van het ondernemer-
schap te overzien.
2. Houd je ideeën niet voor jezelf
De kracht van ondernemerschap zit hem in
de samenwerking met anderen. Ik zie te veel
mensen met innovatieve ideeën onder hun arm
lopen: niet over praten, stel je voor dat een
ander met mijn ideeën aan de haal gaat. Wij
hebben ook concurrenten, maar je moet er
gewoon voor zorgen dat je doorontwikkelt
en voorsprong behoudt. Juist daarbij is het
belangrijk dat je met anderen praat en hen
meekrijgt in je enthousiasme.

3. Focus je volledig op je bedrijf
Wees niet bang om al je nevenactiviteiten opzij
te zetten. Je houdt het niet vol alles te blijven
doen, het ondernemerschap is echt een woeste
rit die je vele uren kost.
4. Zorg wel op z’n tijd voor ontspanning
Op zaterdag gaan wij altijd met het gezin weg.
In de opstartfase levert je onderneming nog
niet veel op en juist dan is het belangrijk dat je
voldoende draagvlak houdt bij het thuisfront.
Laat je onderneming af en toe gewoon links
liggen. Ga eens een dagje naar het strand.
Jong voor jezelf beginnen kan tot iets
moois leiden. Mijn grootvader is een
goed voorbeeld. Hij leende 5000 gulden
van zijn vader en begon in 1924 samen
met een zakelijke partner voor zichzelf,
met een overloop als werkruimte.
Inmiddels is De Goudse uitgegroeid
tot een belangrijke speler op de
verzekeringsmarkt. Na al die jaren zijn
wij nog steeds een echt familiebedrijf.
Deze maand staan onze pagina’s in het teken
van jong ondernemen. Er is bijvoorbeeld
een interview met Hans de Wit, die gebruik-
maakt van een ondernemersruimte in ons
pand. Hij is pas 25, maar hij heeft al veel te
melden en deelt zijn ervaringen graag met
de lezers. Verder leest u meer over diverse
initiatieven voor jonge ondernemers en feli-
citeren wij een jonge ondernemer uit Gouda.
Veel leesplezier!
Geert Bouwmeester
Goudse ondernemer bruist van de energie
‘Als mensen je ambitie zien,
gaan er echt deuren open!’
8 Ondernemers
De Goudse helpt ondernemers verder.
Als je voor jezelf begint, brengt dit vaak
allerlei kosten met zich mee. Sommige
dingen willen er dan weleens bij inschieten.
Verzekeringen, bijvoorbeeld. Begrijpelijk,
maar niet verstandig. Want sommige risico’s
zijn gewoon te groot om zelf te nemen.
Onmisbaar
Als ondernemer loop je bijvoorbeeld het risico
dat je schade veroorzaakt waarvoor je aanspra-
kelijk kunt worden gesteld. Dan kan het om
enorme bedragen gaan. Eén forse claim kan
dan onmiddellijk het einde betekenen van je
bedrijf. Tenzij je een goede aansprakelijkheids-
verzekering hebt afgesloten. Ook een
inventaris/goederenverzekering en een rechts-
bijstandverzekering zijn al gauw onmisbaar. En
dan is er nog het risico dat je arbeidsongeschikt
wordt. Zonder goede verzekering is er een grote
kans dat je dan in de bijstand belandt.
Basisverzekeringen
Verzekeringen kosten geld. Maar soms zijn
er heel betaalbare oplossingen. De Goudse
heeft bijvoorbeeld gunstige pakketoplossingen
voor zzp’ers die werkzaam zijn als zelfstandig
adviseur, webwinkelier of in de bouwnijverheid.
Ook voor de horeca is er een pakket.
Bovendien biedt De Goudse een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering die u helemaal
op maat kunt maken voor uw situatie.
En wist u dat de premie voor een arbeids-
ongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar is?
Ga naar www.goudse.nl voor meer informatie
of neem contact op met uw adviseur.
Ook starters moeten risico’s afdekken
Sommige mensen bruisen van de
energie. Neem Hans de Wit. Toen hij een
jaar Management, Economie en Recht
had gestudeerd, besloot hij de rest van
de studie in de avonduren te doen. Want
dan kon hij overdag werken, 32 uur per
week. Inmiddels is hij getrouwd, heeft
hij twee kinderen én een eigen bedrijf
waarin hij al zijn energie en ideeën kwijt
kan. En hij is pas 25!
PC-meubels
Vorig jaar richtte hij multiPCprojects B.V.
op. Zijn onderneming is gevestigd in het
kantoor van De Goudse, waar hij koste-
loos drie jaar gebruik mag maken van een
bedrijfsruimte. Hij specialiseert zich in
multifunctionele meubels waarin meerdere
pc-werkplekken zijn geïntegreerd. Inclusief
systeemkasten, beeldschermen, toetsenbor-
den, muizen en bekabeling. Het onderwijs
is zijn voornaamste doelgroep maar er zijn
veel meer toepassingsmogelijkheden. In
balies, bijvoorbeeld, of in winkels. ‘Ik ga
op zaterdag bijvoorbeeld winkelen met
mijn vrouw, en terwijl zij kleren uitzoekt,
zit ik in een loungebank met voor mij een
tafel met schermen waarop ik Buienradar
kan bekijken of online de krant kan lezen.
Die techniek is er, en wij praten met
fabrikanten die ons aanbiedingen doen voor
schermen met touch-functionaliteiten. Wij
slaan de brug tussen techniek en meubilair.’
Tablets
Inmiddels verkoopt hij ook multitouch-
tablet-pc’s. ‘Het is een iPad look-alike maar
met Windows 7 als besturingssysteem.
Dat is met name voor scholen een
belangrijk voordeel, omdat zij hun netwerk
gebaseerd hebben op Windows en educatieve
software steeds meer beschikbaar komt in
Windows. Er zit een mooie opbergmap bij
met een mini-toetsenbord.’
Echte netwerker
Hans de Wit is een echte netwerker die zijn
ideeën graag met veel mensen deelt en het
belangrijk vindt om anderen in te schakelen
voor zaken waar hij zelf te weinig verstand
van heeft. Daarbij kan het bijvoorbeeld
gaan om techniek, maar ook om onderne-
merschap ‘waarin je als starter gewoonweg
moet groeien’. Al voordat hij zijn bedrijf
oprichtte, zocht hij contact met een oudere
ondernemer, met internationale ervaring,
die hem tot op de dag van vandaag coacht.
Sterker nog, de man is inmiddels zijn
zakelijke partner en heeft in zijn bedrijf
geïnvesteerd. ‘De strategie bepalen we samen,
maar de uitvoering ligt veelal bij mij, want
hij is te druk met zijn andere bedrijf.’
Deuren gaan open
Hij vervolgt: ‘Ik ben altijd proactief geweest,
door contacten aan te boren en naar
netwerkbijeenkomsten toe te gaan. Je moet
op feesten en partijen ook gewoon je verhaal
vertellen: ik zit nou hier en wil die en die
kant op… als je dingen tegenkomt, hoor ik
het graag. Dat werkt! Als mensen je ambitie
zien, gaan er echt deuren open! Wij zijn
bijvoorbeeld in het onderwijsveld een
inspirerende ICT-coördinator tegengekomen,
die nu al anderhalf jaar met ons meedenkt.
Hij heeft heel wat avonden met ons zitten
brainstormen, volledig kosteloos.’
Thuisfront
Hans de Wit borrelt van de ideeën en is
met allerlei dingen tegelijk bezig. Iets té
veel, merkte hij een tijdje terug, toen hij
hoge bloeddruk kreeg. ‘In overleg met
het thuisfront heb ik toen besloten om te
stoppen met mijn verenigingsactiviteiten
en te focussen op het bedrijf.’ Zijn vrouw
ondersteunt hem volop. ‘Zij doet de boek-
houding en helpt mij bij de acquisitie. Wat
is er nou mooier dan dat je vrouw je op pad
stuurt? Hans, je moet naar die klant toe
want die heeft interesse!’
Geen spijt
Ondanks zijn lange werkdagen, heeft hij nog
geen seconde spijt van zijn keuze voor
het ondernemerschap. ‘Ik vind het echt
ontzettend leuk. Ik geniet er dagelijks van,
vanwege de diversiteit, verantwoordelijk-
heid en de beslissingsbevoegdheid!’
Vier tips voor jonge ondernemers
Samen met Ondernemersblad Sprout
ontwikkelde De Goudse Verzekeringen
een leuk boekje vol interessante praktijk-
verhalen. Deze verhalen kunnen u inspireren
om een nog groter succes te maken van uw
onderneming.
Iets speciaals te vieren?
De uitgave ‘Lang Leve de Ondernemer’
biedt u boeiende verhalen over ondernemers
die iets speciaals te vieren hebben. Zij delen
hun ‘juichmomenten’ graag met u, wat u on-
getwijfeld inspiratie en ideeën oplevert. U
leest over hun successen en krijgt tips waar
u verder mee kunt. Leuk én leerzaam!
Gratis op te vragen voor ondernemers
Deze speciale uitgave is gemaakt door
Sprout en mogelijk gemaakt door
De Goudse. U kunt het boekje opvragen via
www.goudse.nl. Dan sturen wij het u koste-
loos toe.
Lang Leve de Ondernemer!
Juichmomenten bieden u als
ondernemer volop inspiratie
Als je jong begint met ondernemen heeft dat
zo zijn voordelen. Je hebt dan de tijd om veel
ervaring op te doen in het ondernemerschap
en van je bedrijf echt een succes te maken.
De 200 meest succesvolle ondernemers in
Nederland zijn gestart rond hun 27e, meestal
nadat zij eerst enige tijd ervaring opdeden in
loondienst. Dat blijkt uit onderzoek van het
Amsterdam Centre for Entrepreneurship.

Het aantal jonge ondernemers neemt toe,
ook onder studenten. Bij universiteiten en
hogescholen zijn vakken en projecten over
ondernemerschap razend populair. De
opkomst van ICT speelt hierbij een belang-
rijke rol. Je kunt eenvoudig experimenteren en
een kleine onderneming opstarten. Veel jonge
ondernemers blijken zelfs al tijdens school of
studie te zijn gestart met een webshop of een
onderneming als studieobject. Naast de
vergrote aandacht vanuit hogescholen en
universiteiten voor het ondernemerschap,
zijn er meer redenen voor de toegenomen
belangstelling. De zekerheid van een
vaste baan in loondienst is langzaam aan het
verdwijnen. Daarnaast stimuleert de overheid
startende ondernemers met gunstige
regelingen, zoals starten vanuit een uitkering
en hulp of coachingstrajecten voor starters.
Ook zijn er specifieke trajecten voor jonge
ondernemers.
Ondersteuning
De Kamer van Koophandel heeft regionaal
vaak leuke projecten om jonge, startende
ondernemers te ondersteunen. Zij zien
bijvoorbeeld graag studenten als parttime-
ondernemers. Er zijn daarnaast ook andere
initiatieven om jonge ondernemers te
inspireren en te stimuleren. Hiernaast volgen
er een aantal.
Go2Guide
Startende ondernemers jonger dan 25 jaar
krijgen bij de Kamer van Koophandel (KvK)
Rotterdam binnenkort allemaal een eigen
contactpersoon, de Go2Guide. Hier kunnen
zij terecht voor al hun ondernemersvragen.
Ook informeert hij de ondernemers
over interessante netwerkbijeenkomsten en
seminars. Vanaf het najaar krijgt elke
ondernemer onder de 25 jaar die zich
inschrijft bij de KvK een Go2Guide. Ook
vindt dan de eerste Go2Guide-netwerkborrel
plaats. Hier ontmoeten de jonge ondernemers
andere ondernemers en kunnen ze vragen
stellen aan de Go2Guides. Neem voor
meer informatie contact op met de
Kamer van Koophandel Rotterdam of kijk
op www.kvk.nl.
Sprout 25 onder de 25
Ondernemersblad Sprout publiceert ieder
jaar de 25 onder de 25, een lijst van de meest
veelbelovende jonge ondernemers van
Nederland. Die krijgen zo een extra duwtje in
de rug. Ze krijgen o.a. extra media-aandacht
en leuke kansen, zoals een mooie plek in het
magazine en op de site van Sprout. De
inschrijving voor dit jaar is helaas gesloten,
maar volgend jaar zijn er nieuwe kansen.
De lijst van dit jaar verschijnt op 24 juni a.s.
en biedt leuke en inspirerende ondernemers-
verhalen. Kijk voor meer informatie op
www.sprout.nl en ga naar ‘25 onder de 25’.
Studenten Ondernemersprijs
Voor de vierde keer wordt dit jaar de
Studenten Ondernemersprijs uitgereikt aan
de winnaar van een landelijke wedstrijd
voor ambitieuze student-ondernemers, een
initiatief van ImpressiveGreenApple. De
wedstrijd is bedoeld voor voltijdstudenten,
die naast het studeren een eigen bedrijf
runnen. Voorwaarde is dat deze onderneming
ingeschreven staat bij de Kamer van
Koophandel en volledig operationeel is.
Er wordt niet gekeken naar het beste plan,
maar naar getoond ondernemerschap en
resultaat. Naast de titel en media-aandacht
krijgt de winnaar een mediacampagne in
Dagblad De Pers, adviesuren van advocaten
Ruig en Partners en deelname aan de FMO
Development Experience, waarbij de
winnaar naar een ontwikkelingsland gaat en
zo kan ervaren wat ondernemerschap inhoudt
onder totaal andere omstandigheden. Tot 1 juli
kunnen student-ondernemers zich aanmelden
via www.studentenondernemersprijs.nl. Op
1 september 2011 wordt in Theater Diligentia
bekendgemaakt wie zich ‘Student-ondernemer
van 2011’ mag noemen.
Ondernemers 9
Wieger Waardenburg is een jonge onder-
nemer (27 jaar) uit Gouda. Na een korte
carrière, onder andere als marketing-
manager voor een top-500-adverteerder
in de reisbranche, besloot hij twee jaar
geleden om voor zichzelf te beginnen. Als
zelfstandig ondernemer runt hij nu online
marketingbureau XpertMarketing, waar-
mee hij bedrijven helpt online goed
vindbaar te worden en het maximale
rendement uit websites te halen.
Hoe ben je op het idee voor je bedrijf
gekomen?
‘Al tijdens mijn studie was ik geboeid door
alles wat zich online afspeelt. Ik speelde al
lang met het idee om voor mezelf te begin-
nen. Toen zich op een gegeven moment twee
klanten tegelijkertijd aandienden, heb ik de
stap genomen en van mijn hobby mijn beroep
gemaakt. En dat biedt volop uitdagingen!’
Welke uitdagingen bedoel je?
‘Uitdagingen te over! De eerste uitdaging
was het overwinnen van mijn aversie tegen
boekhouding, die me er te lang van heeft
weerhouden om voor mezelf te beginnen.
Uiteindelijk zei ik tegen mezelf: je moet het
gewoon doen! Ik werd toen parttime-onder-
nemer en combineerde dat met een baan. De
volgende uitdaging kwam na een halfjaar. Ik
ben verhuisd van Nieuwleusen naar Leiden
en ging minder in loondienst werken, waar-
door er meer tijd overbleef voor Xpert-
Marketing. Het nadeel was dat ik in Leiden
geen netwerk had en wist dat ik er maar tijde-
lijk zou wonen. Sinds september 2010 woon
ik in Gouda en ben ik weer begonnen met het
opbouwen van een netwerk. Een andere uit-
daging die ik bijna dagelijks tegenkom is dat
mijn vakgebied, online marketing, erg vaag is
voor veel bedrijven. Daar komt bij dat er nog-
al wat cowboys actief zijn binnen de branche.
Daardoor kost het me tijdens veel eerste
klantcontacten veel tijd om vooroordelen en
negatieve ervaringen uit het verleden weg te
nemen. Pas daarna kan ik aan een relatie met
opdrachtgevers werken.’
Tot wanneer heb je je bedrijf gecombineerd
met een baan in loondienst?
‘Tot 1 april van dit jaar. Een voordeel van
deze constructie is de relatieve zekerheid van
een baan. Wanneer je parttime begint, kun je
rustig starten, je marketingmaterialen klaar-
maken, een basis opbouwen qua klanten en
netwerk en alvast een kleine financiële buffer
opbouwen. Een nadeel is dat het een belem-
mering kan zijn voor verdere groei en dat je
het risico loopt dat je altijd aan het werk bent.
Ook hier kwam ik weer terecht in de fase
dat ik mezelf voorhield: je moet het gewoon
doen! Uiteindelijk heb ik de stap genomen
om me helemaal op mijn bedrijf te richten.
En daarvan heb ik nog geen moment spijt
gehad!’
Waar ligt je focus en hoe zie je de toekomst?
‘Mijn focus ligt op een breed aanbod aan
internetmarketingdiensten. De kwaliteit is
daarbij leidend, de klant is het uitgangspunt. Ik
wil mijn bedrijf de komende jaren uitbouwen
tot een groter internetbureau, uiteindelijk ook
met personeel en een mooie diverse klanten-
portfolio. Daarnaast ben ik gestart met een
tweede bedrijf. Dat doe ik met vijf andere
mensen. We bouwen vooral websites, waar-
bij kwaliteit het uitgangspunt is, en apps voor
mobiele telefoons.’
De ondernemersleeftijd van...
Wieger Waardenburg
De Goudse helpt ondernemers verder.
De meest succesvolle ondernemers beginnen jong
Wilt u ook kans maken om met uw ondernemersleeftijd op deze pagina te komen? Meld u dan aan op de kalender op
www.ondernemersleeftijd.nl.
In de reclamecampagne van De Goudse
vormt het thema ‘ondernemersleeftijd’
de rode draad. De Goudse biedt
oplossingen aan ondernemers van alle
leeftijden en wil hen ook inspireren.
Daarom is er een nieuwe site geopend:
www.ondernemersleeftijd.nl.
U vindt hier interessante informatie. Ook
kunt u op de site uw verjaardag vastleggen
in een speciale kalender, een profiel
aanmaken en een koppeling maken met
social media, zoals Hyves en Twitter. U kunt
dan eenvoudig met andere ondernemers
in contact treden, bijvoorbeeld door een
verjaardagsmailtje te sturen en producten
of diensten aan te bieden.
En er is nog een reden om uzelf op de
kalender te plaatsen. U maakt dan namelijk
kans op felicitaties op de radio en in
Sprout op uw ondernemersverjaardag!
De Goudse inspireert onder-
nemers van alle leeftijden
I
k
b
e
n

2
Ik ben
3
Meld je startdatum als
ondernemer en
laat je inspireren:
Met nieuwe ideeën en
nieuwe contacten
Met korting op evenementen en
speciale ondernemersaanbiedingen
Met kans op aandacht voor jouw
bedrijf in Sprout en op de radio
Schrijf je ook in de op de Kalender!
Een aantal initiatieven
Advertentie 10
VAN DER SPRONG ASSURANTIËN
Regentesseplantsoen 47
2801CM GOUDA
T: 0182-587070 • E: info@vdsprong.nl
www.vdsprong.nl
Uw MKB adviseurs uit Gouda
Voor al uw zakelijke verzekeringenVan der Sprong Assurantiën werkt met gespecialiseerde MKB verzekeraars o.a.:
persoonlijke aandacht
kennis van uw werkgebied
onafhankelijk
50 jaar ervaring
eigen schadeafdeling
gratis bedrijfsscan
Bij Wout van Galen Keukens in Gouda is een
keuken kopen een feestje, geen circus.
Wij nemen de tijd voor een goed advies.
In onze showroom vindt u een ruime keuze
voor elk budget. En bovenal kunt u rekenen
op perfecte service en topkwaliteit
voor een eerlijke, scherpe prijs.
Kom bij ons langs en ervaar onze
totaal vernieuwde showroom.
Een prachtige nieuwe lijn met
zeer betaalbare topkwaliteit keukens.
Voor elk wat wils
bij Wout van Galen
Nieuw in ons assortiment:
SIMA Keukens
Huiscollectie!
2
e

P
i
n
k
s
t
e
r
d
a
g

z
i
j
n

w
i
j

o
p
e
n
v
a
n
1
0
:
0
0

t
o
t
1
6
:
0
0
!


kAAM 59 º 2801 VJ GOUDA º 0182 522 966 º WWW. WOUTVANGALEN. NL
Financieel Wijzer
Bedrijven / auto 11
Nieuwe naam voor VPV
Sinds 1989 is aan de Oosthaven in Gouda de bank en vermogensbeheerder VPV gevestigd, genoemd naar de oprich-
ters Veer, Palthe en Voute. In 1999 werd het bedrijf overgenomen door de Dresdner Bank en kreeg de naam Dresdner
VPV. Een aantal jaren geleden aan het begin van de financiële crisis werd de Dresdner Bank vervolgens overgeno-
men door de eveneens Duitse Commerz Bank. Afgelopen maandag werd bekend gemaakt dat Dresdner VPV opnieuw
van naam is veranderd. De bank gaat sinds die dag verder als Hof Hoorneman Bankiers, genoemd naar twee van de
drie huidige bestuurders en tevens belangrijkste aandeelhouders Piet Hoorneman en Fried van ’t Hof. Bij de bank
met een beheerd vermogen van 1,5 miljard euro werken 55 medewerkers. Behalve het hoofdkantoor in Gouda zijn er
nog vestigingen in ’s-Hertogenbosch, Maastricht, Arnhem en Blaricum.
www.autozagato.nI
Zaagmolenweg 6, 2401 LN Alphen aan den Rijn
T 0172-419595, E info@autozagato.nl
Openingstijden: Ma / Vr 08.00 uur - 18.00 uur
Za 09.00 uur - 12.00 uur
Ons uurIoon: excI. btw
C47,50
KIeine beurt vanaf
C99,-
Grote beurt vanaf
APK gratis bij grote beurt
C199,-
APK keuring
Korting op uitIaat- en remdeIen,
accu's en banden
Gratis vervangend vervoer
C29,95

Autoradiateuren,
k ac hel s, t ur bok oel er s,
ol i e-k oel er s, c ondensor s,
per s./vr ac ht i ndust r i e
Di r ec t van gr oot handel
Bespaar 30 - 40 - 50%
Ook i nbouw ser vi c e

AutoRas b.v.
www.autoras.nl
Gouda
Yel. 0182 - 539220
Ook voor particulierenI
Buitenterras feestelijk geopend
Samen met burgemeester Wim Cornelis van Gouda werd het buitenterras geopend.
Workshop gezichtsverzorging
bij Natuurwinkel Gouda
DSB?
Hoort u nog wel eens wat van de DSB? Het is
nogal stil geworden. Ik mis ook de advertenties
in de omroepgids, de Kampioen (ANWB) en
op tv. DSB en trouwens ook AFAB betaalden
heel veel geld voor advertenties in allerlei bla-
den. En nu is het stil geworden. Wist u dat vol-
gens de statistieken één op drie Nederlanders
een lening heeft? Hoe zou het met die mensen
gaan? Zijn die DSB of AFAB ook vergeten? Ik
weet wel zeker van niet. In deze tijden komt er
van aflossen niet veel. Maar veel erger is, dat
de rente op die leningen zo omhoog gelopen
is. Ik zie regelmatig klanten die grote leningen
hebben en die meer dan tien procent betalen.
AFM
De AFM heeft nieuwe regels ingevoerd om
ervoor te zorgen, dat consumenten niet meer
zoveel kunnen lenen. Het is net zoiets als bij
hypotheken. Gevolg is daarom dat er bij nieu-
we leningen minder geleend kan worden.
Drama
Het gevolg is ook, dat consumenten die nu
grote leningen hebben bij de DSB of AFAB
tegen een bespottelijk hoge rente, niet meer
eenvoudig kunnen veranderen van bank.
Door een truc werden in die tijd de leningen
verhoogd. En nu betalen ze soms wel veertien
procent op een lening, maar geen enkele bank
kan de lening meer oversluiten. Zo word je dus
langzamerhand financieel opgehangen.
Stel je hebt nu een lening van 30.000 euro
maar als je vandaag een lening zou willen, dan
kun je maar 22.000 euro krijgen. Je kunt geen
kant meer op.
Om dit op te lossen zul je dus echt aan de bak
moeten.
Bent u zo’n situatie,
laat eens van u horen.
Tim van Dasselaar
Van Dasselaar & Partners
tim@vandasselaar.com
Natuurwinkel Gouda organiseert woensdag-
avond 15 juni de workshop gezichtsverzorging
van Dr. Hauschka.
“Dr. Hauschka Cosmetica staat bekend om
zijn productlijn huidverzorging van hoogwaar-
dige natuurzuivere grondstoffen. Deze zijn van
biologische kwaliteit zonder chemische- syn-
thetische kleur-, geur-, en conserveringsmid-
delen”, laat de Natuurwinkel Gouda weten. De
workshop vindt plaats van 19.30 tot 22.00 uur
in de Natuurwinkel aan de Lange Groenendaal
99 in Gouda. Na een korte theoretische inlei-
ding over de achtergrond en de filosofie van Dr.
Hauschka Cosmetica gaan de deelnemers aan
de slag onder begeleiding van de deskundige
docent en schoonheidsspecialiste Elise Vos.
Deelnemers zullen zelf een mini verwenbehan-
deling ondergaan en zij zullen praktische tips
krijgen, zodat ze thuis een optimale verzorging
van hun huid kunnen realiseren. Inschrijfkos-
ten van de workshop zijn 7,50 euro. Alle deel-
nemers ontvangen die avond een eenmalige
kortingsbon van tien procent die geldig is voor
het gehele Dr. Hauschka assortiment. Ga voor
meer informatie of aanmelding naar de Natuur-
winkel Gouda, Lange Groenendaal 99.
Het nieuwe buitenterras van restaurant Jean
Marie op de Oudebrugweg 4 in Gouda is op
zaterdagmiddag 21 mei officieel geopend door
burgemeester Wim Cornelisse. Eigenaren Jan
en Marieke Hartman zijn trots op dit terras
met ongeveer zeventig zitplaatsen.
Het terras was eerst een kleine parkeerplaats
voor het restaurant met plek voor vier auto’s
en fietsen voor de gasten. “De entree oogt nu
anders. Deze is zeer gastvriendelijk en bovenal
ruim van opzet”, laten de eigenaren weten. Zij
waren zeer verguld dat de burgemeester van
Gouda de openingshandeling verrichtte. Daam
Scharloo, Maître Sabreur, gaf uitleg aan de
genodigden en belangrijke aanwijzingen hoe
je een fles champagne kunt sabreren. Daarna
probeerde de burgemeester de fles met een
gouden zwaard te ontkurken. Na een korte
toespraak door Cornelisse en door Marieke
Hartman, waarin met name de architect Jan van
Leeuwen, Teeuwen infra, Boele-Elektro, Staal
2000, Evengroen timmerwerken en de Nico
bedankt werden, vond de receptie plaats. Het
buitenterras met de buitenkeuken werd inge-
wijd met drank met hapjes. Een speciale terras-
menukaart nodigt de gasten uit om de culinaire
versnaperingen te verorberen tegen aantrekke-
lijke prijzen.
Dinner City
Sinds deze maand is restaurant Jean Marie ook
lid van de nieuwe Stichting Gouda Dinner City.
Deze Stichting staat voor een vitale Horeca en
ondersteunt de leden bij het promoten van de
aangesloten horecabedrijven.

ronsseweg 551
2803 zk gouda
tel.: (0182) 555 888
fax: (0182) 555 877
e-mail: info@notarisgouda.nl
internet: www.notarisgouda.nl

van Dasselaar & partners
klik hier
voor kennismaking
met ons bedrijf
Keerkring 61 - 2801 DG Gouda
www.vandasselaar.com - Tel: 0182-692888
Suzuki Swift 1.3 Exclusive 4grip 5-drs.
Bouwjaar: 09-2006 km. stand: 75800
Opties: stuurbekr.,ABS, airbags, airco, radio/cd-speler,
LM velgen, mistlampen.
Kijk voor ons actuele
occasion-aanbod op onze site!
Middelblok 202 - Gouderak - (0182) 37 26 23
www.autobedrijfdewaal.nl

9
.4
0
0
,-
Citroen Saxo 1.1 SX stuurbekr. 1997
Ford Fusion 1.4 16v Trend 2003
Hyundai Atos 1.0 LS stuurbekr. 2003
Mitsubishi Outlander 2.0 MPI 4WD Sport Intro 2003
Opel Corsa 1.2 16v Business 5-drs. 2008
Opel Astra 1.6 16v Edition 5-drs. 2005
Peugeot 206 1.4 AUTOMAAT 5-drs. 2001
Peugeot 207 CC Coupe Cabriolet 1.6 16v 2008
Seat Ibiza 1.4 16v Sensation 5-drs. 2006
Seat Leon 1.8 20v Sport 5-drs. 2003
Seat Leon 1.6 16v Sport Up 5-drs. zwart 2006
Seat Altea XL Stationwagon 1.6 16v 25 Edition 2008
Suzuki Baleno Estate 1.6 GLX 2001
Toyota Yaris 1.3 VVT-i Linea Sol 5-drs. 2002
Toyota Corolla Liftback 1.4 16v Linea Luna 5-drs. 2001
Toyota Avensis Wagon 1.6 16v Linea Terra 2000
Toyota Avensis 1.8 VVT-i Linea Sol 4-drs. zwart 2001
Toyota Avensis Verso 2.0 VVT-i Linea Sol 7-persoons 2003
WEGENBELASTINGVRIJE AUTO’S:
Honda Civic 1.3 HYBRID AUTOMAAT 2007
Advertentie 12
Ðobbele Boort =-¬-n in Goodu · Tel. (o1S±) - =1± ¿=¬ · www.dekundeluer.nl
op kristal, servies, bestek en keukenaccessoires
van diverse gerenommeerde merken, o.a.
WEDGWOOD, FISSLER, SWAROVSKI, VILLEROY & BOCH, IITTALA,
ROBBE & BERKING zilver, KELTUM/GERO/W.M.F. bestek
OP VELE ANDERE MERKEN 20 tot 80% KORTING!
OOK BIJ NIEUWE BESTELLINGEN 20% KORTING!
Opheffings-
oi t verkoop
±o%
kort i ng
of meer!
ZATERDAG 28 MEI
12.00 - 16.00 UUR
LIVING
STATUES
BEELDEN KOMEN TOT LEVEN
IN EN ROND DE
NIEUWE MARKT PASSAGE
WWW.NIEUWEMARKTPASSAGE.NL
VROUWE JUSTITIA
PALLAS ATHENE ROBIN HOOD
DE FOTOGRAAF DE VLINDERKONINGIN MOEDERS TROTS
Acht erw i l l ensew eg 31 GOUDA, 0182-581337, www.l i feandgarden.com
A.s. Zondag & Hemelvaartsdag open!
Deze aanbiedingen zijn geldig vanaf zaterdag 28 mei 2011
10 LAVENDEL VOOR 4,-
Waterornament
van polyserin met
halogeenverlichting.
Incl. pomp.
60,5x54x65,5 cm.
Van 199,- voor
169,-
GARDENA complete
slangenwagen met
20 m slang.
Incl. pistoolbroes
en stabiele voet .
Van 64,95 voor
50,-
Grandhall Argon 227.
Complete buitenkeuken met electronische ontsteking.
Met 5 RVS branders, een zijbrander, 3 grillroosters, bakplaat en thermometer.
Uitsparing voor 5 kg gasfles.
Van 599,- voor
549,-
Lavendula angustifolia ‘Royal Blue’.
Pot Ø 12 cm. Per stuk 2,99
2 voor 5,-
Visvoer sticks. Zak van 15 ltr.
Per stuk 8,95
2 voor 10,-
Nerium Oleander struik,
vol met bloemen.
In 3 kleuren. Pot Ø 17 cm.
Van 11,95 voor 8,95
Lavendel
angustifolia.
Heerlijk geurend.
Tray met 10 stuks.
Van 7,- voor 4,-
Lavendelweken
30,-
voordeel
5,-
voordeel
Lavendel
angustifolia
‘Middachten’.
Grote terraspot
lavendel.
Pot Ø 32 cm.
Van 22,95 voor 17,95
Column Kaars Koffie
Consumenten 13
Opening Rabobank in
Goverwelle
Winnaar ballonvaart Heinde en Ver
Wendy Ruwhof opende zaterdag de nieuwe Rabobank vestiging in Goverwelle.
Restaurant Heinde & Ver bestond in april 1 jaar. Alle gasten die in april het restaurant bezochten, maakten kans op
een door Aerostat verzorgde ballonvaart boven het Groene Hart. Onno Krap en Marc de Pater hebben de ballonvaart
gewonnen. Restaurant Heinde & Ver serveert gerechten, bereid met streekproducten uit het Groene Hart. Kijk voor
meer informatie over Restaurant Heinde & Ver op www.heinde-ver.nl.
In de wijk Goverwelle is sinds zaterdag 21 mei
een Rabobank gevestigd. Hiermee gaat voor
de bank een lang gekoesterde wens in ver-
vulling. De vestiging werd officieel geopend
tijdens de zomermanifestatie van winkel-
centrum Goverwelle.
De opening werd verzorgd door Wendy
Ruwhof, wethouder van onder andere Stedelijk
beheer en wijkaanpak van de gemeente Gouda.
De locatie van het kantoor is het voormalige
pand van Fortis, naast het winkelcentrum.
Aan de buitenzijde van het gebouw bevindt
zich een pinautomaat. Binnen zijn diverse
voor zieningen waaronder een geldstortauto-
maat en spreekkamers voor een vertrouwelijk
advies gesprek. Kijk voor de openingstijden op
www.rabobank.nl/gouwestreek.
De Kandelaer stopt na zestig jaar
Eigenaar De Kroon noemt de sluiting de sanering van het vak.
Net als vorig jaar zal Kaars Koffie zijn steentje
bijdragen aan het evenement Gouda Water-
stad. Dit evenement vindt plaats op 25 en
26 juni in en rond de Goudse grachten en
havens. Dit jaar belooft dit evenement nog
beter te zijn als voorgaande jaren, mede door
verschillende uitbreidingen van het program-
ma.
De Gouda Waterstad dagen zijn belangrijk
voor de stad. We gaan te snel voorbij aan de
geschiedenis en de historische schatten die
(deels) verborgen zijn in de straten en grach-
ten in het centrum. Mede door de toewijding
van verschillende groepen vrijwilligers komen
deze juweeltjes langzaam maar zeker weer
terug in de stad. Zo heeft u al kunnen merken
dat op de Oosthaven hard gewerkt wordt aan
het herstel van de Donkere Sluis en de Sint
Jansbrug wordt opgeknapt. Door deze her-
stelwerkzaamheden zijn de Goudse grachten
weer beter toegankelijk voor (plezier)vaart.
En daar zijn de grachten toch ook eigenlijk
voor bedoeld. Grachten zonder boten zijn als
een espressoautomaat zonder bonen - leuk om
naar te kijken, maar uiteindelijk een ‘sta in de
weg’.
Net als vorig jaar zal Kaars Koffie dit jaar
heerlijke verse koffie, cappuccino en espres-
so’s schenken voor slechts één euro. Ieder jaar
stellen wij de opbrengst van dit evenement ter
beschikking aan een goed doel. Dit jaar zal
honderd procent van de verkopen geschonken
worden aan de jeugdkampen van Stichting
Exalt. De stichting organiseert uitdagende
zomerkampen voor kinderen en tieners in de
regio en heeft een speciaal budget voor die-
gene die wel meewillen op kamp, maar zich
dit door financiële beperkingen niet kunnen
permitteren. U kunt meer informatie over deze
stichting vinden op www.exalt.nl.
Wij hopen u tijdens de Gouda Waterstad te
mogen verwennen met een heerlijk kopje
Kaars Koffie.
Wij zijn tenslot-
te de koffietrots
van Gouda.
Paul Kaars
Ondernemer
De specialist in servies, bestek, kristal en
kwalitatief hoogwaardige keukenaccesoires
houdt na zestig jaar op te bestaan. Eigenaar
van De Kandelaer, de heer Kroon, vindt het
jammer dat de winkel stopt, maar noemt het
de sanering van het vak.
“We moeten de zaak sluiten omdat we minder
klandizie hebben. Dit heeft te maken met ver-
anderde kooppatronen. Het is niet statusver-
lenend meer om mooi servies te hebben.
Mensen kopen tegenwoordig via het internet of
nemen genoegen met kwalitatief minder goed
servies. Dit is nu eenmaal de realiteit”, reageert
Kroon. Hij runt het familiebedrijf nu 35 jaar
en vindt het spijtig dat het ten einde is. “We
hebben geprobeerd om een opvolger te zoeken,
maar deze was er niet.” Met het sluiten van De
Kandelaer, verdwijnt een expert op het gebied
van servies in Gouda. “Bijna alle grote specia-
listen zijn al verdwenen. Op dit moment zijn
wij in Zuid-Holland de grootste.” Wanneer zij
het pand aan de Dubbele Buurt verlaten weet
Kroon nog niet. “Wij houden de komende
maanden een opheffingsuitverkoop. Met kor-
tingen oplopend tot tachtig procent. Tot die tijd
blijven wij nog in het pand.” Kijk voor meer
informatie over de winkel en de openingstijden
op www.dekandelaer.nl.

Bemiddeling, in - en verkoop
Onderhoud & reparatie
Stalling
caravans & vouwwagens
www.verkadecaravans.nl
Geopend van di t/m vr. 8.00 tot 17.00 uur.
Za. 8.00 tot 16.00 uur
Schoonouwenseweg 16
2821 NX Stolwijk.
Tel: 0182 - 341726
Camper
Dethlefs Globetrotter A 5431. bj 2001
Ook voor accessoires:
movers, fetsendragers, dakluiken, enz
BP licht gewicht gasfessen.
Chateau Calista 490 FHU. 4 pers 2004
Fendt saphir 470 TFB. 4 pers 2005
Hobby de luxe 400 KB. 4 pers 2007
Hobby de luxe 460 UFE 4 pers 2005
Hobby de luxe 440 BS. 4 pers 1998
Delta 3900 FB 4 pers 2005
Swift toscane 490. 4 pers 2001
Te koop caravans:
De Koffietrots
van Gouda
www.shop.kaarskoffie.nl
VindinGouda.nl
Informeer naar de
advertentie mogelijkheden
De lekker st e Spaanse t apas!
Iedere dinsdag t/m donderdag onbeperkt tapas eten
voor € 22,50 pp (voor voorwaarden zie onze website)
Tapasbar TAPAS
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
Tel: 0182 523035
www.tapasbar.nu
keuken geopend
van 16.00 – 22.00 uur
Maandag gesloten
Regelmatig LIVE muziek
14 De Goudse Business Club
Uw logo hier?
Bel 0182 322456
DE GOUDS E
BUSINESSCLUB
‘t vaartland 9 - 2821 LH Stolwijk
www.kaowka.nl
Citroenvlinderstraat 30 •2805 KJ Gouda
www.HBcon.nl
www.jansmitprojecten.nl
De Goudse Business Club
Wij zijn lid van
u ook?
www.degoudsebusinessclub.nl
Voor meer informatie zie:
Peterselie | Peter Hofman | Freelance kok
Ik ben een man met passie voor koken, kennis van
goede en eerlijke producten en oog voor sfeer en
details. Ik heb een ruime ervaring als (chef)kok in
verschillende keukens en hou van goed eten en een
lekker glas wijn. Verse ingrediënten zijn de basis voor
de lekkerste gerechten. Daarom komen veel van de
biologische producten die ik gebruik van eigen grond.
Ik woon op een prachtige boerderij in Gouda, verbouw
eigen groente en fruit en heb kleinvee.
Ik kom bij u aan huis koken, ben inzetbaar voor al
uw tijdelijke bezettingsproblemen in de keuken en in
bezit van alle noodzakelijke diploma’s, waaronder
leermeester. In diverse situaties kan een freelance kok
uitkomst bieden. Tijdens piekdrukte is de inzet van
extra personeel niet altijd snel te realiseren. Een
mogelijke oplossing is de inzet van een freelance
(Chef) kok. Zonder risico, omdat ik in het bezit ben van
een Verklaring Arbeidsrelatie van de belastingdienst
(VAR). Dit betekent dat u geen loonheffi ng en /of
premie werknemersverzekeringen hoeft af te dragen.
Een zorg minder. Bij ziekte, invulling tijdens vakantie-
perioden of als tijdelijke hulp biedt Peterselie
uitkomst!
Mijn motto is: Het buitenleven is heerlijk en koken
mijn passie! Sinds januari 2011 maak ik deel uit van
het bestuur Stichting Gouda Dinner City.
Wilt u meer weten over Peterselie, bezoek dan mijn
website: www.peterselie.net
Ontwerp & Productie
Peter van der Burg
06 21 58 29 21
logo
huisstijl
banner
relatiemagazine
tijdschrift
nieuwsbrief
website
folder
fyer
brochure
vlag
werkend leren met passie
www.Sportclubpartner.nl
De echt onafhankelijke aankoopmakelaar
Aangenaam
Makelaardij
15 HorecaGouda.nl Lunch, hotel & dineradressen
Restaurant Proeven Heinde en ver
Stadsherberg de Burgerhal
Koeien en Kaas
De Wok van Baldakijn
Bangkok City
Uw horecabedrijf hier?
Bel voor meer informatie
naar 0182 - 322 453
Xochimilco
New Tandoor
Het Witte Hof
Bij Ons
Sajaki
Tapasbar TAPAS
Onze naam zegt het al,
proeven wat u maar wilt,
om zo diverse smaken te
kunnen ervaren.
Onze gerechten worden
bereid met streekproduc-
ten uit het Groene Hart.
Recepties, partijen en
(personeels)feesten.
Uitsluitend op reservering.
Koeien en Kaas is gespecialiseerd
in gegrild vlees en kaasgerechten
uit de regio.
7 dagen in de week geopend
vanaf 17.00 uur.
Ook voor groepen en feesten.
Maandag gesloten. Di t/m zo
open van 16.00 tot 22.00 uur.
Dinsdag - donderdag € 22,50
Vrijdag - zondag € 24,50
Authentieke Thaise
specialiteiten.
Ook afhalen en
thuisbezorgen.
Bekend om z’n heerlijke
gemixte cocktails en de
lekkerste sissende fajitas.
Diner di-zo 17.00 - 23.00
Traditionale Indiase
gerechten zoals de
fijnste curries en vegeta-
rische gerechten.
Dé Ideale gelegenheid
voor uw (personeels)
feesten, recepties en
partijen.
Modern en sfeervol res-
taurant met een Franse
keuken en invloeden van
over de wereld.
Sinds 1990 gespecialiseerd
in de bereiding van
authentieke Indonesische
gerechten uit eigen keuken.
Heerlijke Spaanse wijn,
tapas en andere gerech-
ten onder begeleiding van
Spaanse/flamenco muziek.
Oosthaven 20
2801 PC Gouda
Wijdstraat 13
2801 KA Gouda
Markt 1
2801 JG Gouda
T 0182 - 584300
www.burgerhal.nl
Achter de Waag 20
2801 JA Gouda
T 0182 - 68 66 89
www.koeienenkaas.nl
C. Huygenstraat 123
2802 LV Gouda
T 0182 - 514012
www.baldakijn.com
Lange Tiendeweg 57
2801 KG Gouda
Wijdstraat 29
2801 KA Gouda
Lange Tiendeweg 49
2801 KE Gouda
Hoogstraat 152
2851 BK Haastrecht
Koster Gijzensteeg 5
2801 JV Gouda
Nieuwehaven 232
2801 ED Gouda
Lange Groenendaal 57
2801 LR Gouda
T 0182 - 512731
www.restaurantproeven.nl
T 0182 - 551221
www.heinde-ver.nl
T 0182-551333
www.bangkok-city.nl
T 0182 - 523120
www.xochimilco.nl
T 0182 - 529733
www.newtandoor.nl
T 0182 - 501361
www.hetwittehof.nl
T 0182 - 528007
www.restaurantbijons.nl
T 0182 - 518905
www.sajaki.com
T 0182 - 523035
www.tapasbar.nu
Advertentie 16
D
e vakantie staat weer voor de deur. “Steeds vaker bellen klanten mij met vragen over de reisverzekering” vertelt telefonisch
adviseur Marjolein van Beek. “De meeste vragen worden gesteld over de dekking van de verzekering. De Rabobank
adviseert de reisverzekeringen van Interpolis en deze hebben een uitgebreide dekking. Wanneer klanten bellen met de vraag
of iets onder de dekking valt kan ik gelukkig bijna altijd met ‘ja’ antwoorden.”
“Interpolis heeft een rechtstreeks telefoonnummer waar 24 uur per dag schades gemeld kunnen worden” gaat Marjolein verder.
De klant hoeft maar één telefoonnummer te noteren om alles te kunnen regelen bij schade.. Dat is wel zo makkelijk, zeker in
vervelende situaties die paniek kunnen veroorzaken. De expert die de klant telefonisch te woord staat kan direct alles in gang zetten
om de klant zo goed mogelijk te helpen. Het doel van de medewerkers van Interpolis is om de klant toch nog zoveel mogelijk te
kunnen laten genieten van zijn of haar vakantie.” Marjolein raadt iedereen aan om zo snel mogelijk na het ontdekken van een schade
contact op te nemen met de verzekeringsmaatschappij. “Soms moet er ter plekke bij de politie aangifte gedaan worden. Het is
vervelend wanneer je daar pas achter komt als je alweer thuis bent.”“Pas vertelde een klant mij over een goede ervaring die hij had
met de afwikkeling van een schade. Dan vind ik het fijn om te horen dat hij op een prettige manier is geholpen zodat hij toch nog kon
genieten van zijn vakantie.”
A
dviseur Gerard Bremmer merkt ook dat de vakantieperiode weer is begonnen. “Onlangs werd ik gebeld door een echtpaar
dat al in de auto zat, op weg naar hun bestemming. Ze waren helemaal vergeten om een reisverzekering
af te sluiten en wilden dit alsnog doen. Ik heb dit toen binnen 2 minuten geregeld. Daarna konden ze met een gerust hart
gaan genieten van hun vakantie.” Gerard vertelt dat veel mensen het belang van een reisverzekering onderschatten. “Je moet er
toch niet aan denken dat je tijdens een bergwandeling struikelt en met een helikopter opgehaald moet worden omdat je zelf niet
meer verder kunt. Laat staan dat je dit ook nog eens zelf moet betalen. Of dat bijvoorbeeld die leuke nieuwe zonnebril gestolen
wordt. Dan is het fijn dat de verzekeringsmaatschappij ervoor zorgt dat je zo weer een nieuwe kunt gaan kopen.”
Gerard adviseert klanten vaak om te kiezen voor de doorlopende reisverzekering. “Als je meer dan één keer per jaar of langer dan
een week op vakantie gaat dan is het al snel voordeliger om een verzekering af te sluiten die een heel jaar doorloopt. Ga je een
weekend weg of lekker even een weekje naar de zon? Dan ben je altijd goed verzekerd zonder dat je erbij na hoeft te denken.”
Gaat u binnenkort op vakantie en heeft u nog geen reisverzekering afgesloten? Wij adviseren u graag.
U kunt ons bereiken via telefoonnummer (0182) 69 55 55.
(0182) 69 55 55
www.rabobank.nI/reisverzekering
3BCPCBOL&FOCBOLNFUJEFFÌO
/|t||J cr|e.c.gJ co v.k.rt|e. |.t |s |et |Jee.
b|rrer t.ee
n|roter eer
.e|sve..eke.|rg
ge.ege|J!
|et vcc. |e .||t ve.t.ekker crtJek |e J.t |e rcg eer
.e|sve..eke.|rg ncet .|s|o|ter. ´eer rccJ. |et |s net eer
te|e|ccrt|e ge.ege|J. V.kke|||k er |r rcg geer 2 n|roter.
Vet eer .e|sve..eke.|rg |er |e ve..eke.J teger ve.||es v.r
|.g.ge. oe.| crJe..eg. crgev.||er er nee.. Or.e
.|..n.ert..|e st..t 24 oo. oe. J.g vcc. |e k|....
Wij wensen u een onbezorgde vakantie toe!
/>OGLIBFKS>K?BBH
DBO>OA?OBJJBO
Waardebepaling
plateel
In de tuin van museumgoudA, Achter de
Kerk 14, is er op Hemelvaartsdag (donder-
dag 2 juni) weer een Plateelkeurdag.
Vanwege de expositie ‘Gebakken beesten
enzo’ (Goudse plastieken, gemaakt door
de Goudse aardewerkindustrie 1900-1980,
en nog te zien tot 26 juni aanstaande) is er
tijdens deze Plateelkeurdag speciale aan-
dacht voor ‘Goudse plastieken’. Auteur
van het gelijknamige boek, Johan Karelse
zit achter de tafel om samen met de andere
deskundigen Gouds plateel te dateren en
ook van een waardebepaling te voorzien.
Bovendien kan Johan Karelse zijn boek
voor bezoekers signeren. Mensen mogen
maximaal vier stuks Gouds plateel meene-
men en zijn van harte welkom in de muse-
umtuin van 11.00 tot 16.00 uur. De ‘Pla-
teelkeurdag’ is gratis toegankelijk.
17
GOUDSE KERAMIEK DAGEN
De Markt in Gouda is voor de 36
e
keer het
toneel van deze Goudse Keramiek Dagen.
Op 2 (Hemelvaartsdag) en 3 juni is er tussen
10.00 en 17.00 uur weer een hoogwaardig
aanbod van en grote variatie aan hoog-
standjes van keramisten uit binnen- en bui-
tenland.
De jaarlijkse keramiekmarkt in hartje Gouda
is in de loop der jaren uitgegroeid tot een lan-
delijk bekend cultuurevenement. Het werk van
ruim honderd keramisten uit twaalf landen is
te zien rondom het Goudse stadhuis. In het
stadhuis van Gouda (toegang 1,50 euro) vindt
zoals gebruikelijk een expositie plaats van
de beste werken van de deelnemende kera-
misten, waarmee men kan meedingen naar
de Goudse Gemeentelijke Keramiekprijzen.
Zie www.goudsekeramiekdagen.nl.
Diverse Goudse galerieën, musea, ateliers
en antiekzaken zijn op het evenement in-
gehaakt door het organiseren van een
speciale ‘keramiekroute’ in de Goudse binnen-
stad.
Bezoekers kunnen bij deze adressen diverse
keramische kunstwerken bewonderen op 2 en
3 juni.
Tijdens de Goudse Keramiekdagen van 2010
werden in het kader van 35 jaar Goudse Ke-
ramiek Dagen de schijnwerpers speciaal ge-
richt op het internationaal zo befaamde Gouds
Plateel. Dit onder andere door middel van een
speciale expositie (in De Goudse Waag) van
waardevolle objecten uit de collecties van een
aantal verzamelaars en de uitgave van een rijk
geïllustreerd boek over Gouds Plateel en de ge-
schiedenis van de Goudse Keramiek Dagen. Dit
unieke boek is ook tijdens de komende Goudse
Keramiek Dagen te koop voor negen euro.
SBB + foto Peter
Goudse Keramiek Dagen
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Keramiekroute in Goudse binnenstad
Boek over Gouds
Plateel
Wie draait de hoogste vaas?
Altijd weer spectaculaire publiekstrekkers zijn de wedstrijden om het draaien van ‘De hoogste vaas’.
MARKT Keramiekmarkt met diverse activiteiten
1 Stadhuis - Sterzaal
Expositie beste inzendingen van keramisten
2 Kaaswaag Kaas- en ambachten museum:
kleipijpen en Gouds plateel, Markt 35-36,
0182-529996 Entree € 4,00 www.goudakaas.nl
3 Kunststichting Firma van Drie
Keramiekexpositie, Achter de Kerk 13,
0182 512665 www.firmavandrie.nl
4 museumgoudA / Het Catharina Gasthuis
2 juni Plateelkeurdag (in de museumtuin 11-16 uur)
2&3 juni Plastieken Johan Karelse (normale entree/MJK)
Achter de kerk 14, 0182-331000 www.museumgouda.nl
5 Huisgalerie De Drie Spieringen
Architectural Ceramics, Ruth van Eck-Rotholz,
Spieringstraat 6, Gouda, 0182-600256/
06 51814832 www.driespieringen.nl
6 Galerie/Atelier De Hollandsche Maagd
Objecten & sieraden van porselein van Judith Bloedjes en
schilderijen/glaskunst diverse kunstenaars, Oosthaven 28,
0182-511966, www.dehollandschemaagd.nl
7 vanNienke Sieraden
Sieraden o.m. sieraden met porselein van Hester Zagt
Dubbele Buurt 10A 0182-516668
www.vannienkesieraden.nl
8 Hans den Hollander Art & Design
Keramiek van Pieter Groeneveldt (1889 - 1982) en
grafiek van diverse kunstenaars, Lage Gouwe 24,
06-14979647 www.prentkunst.nl
9 Galerie Honingen
Keramiste Hermien Buytendijk en groepstentoonstelling
realisten. Hoge Gouwe 127, 0182-551366
www.honingen.com
10 Galerie Montulet
Sieraden waarin o.a. keramiek verwerkt is en keramische
objecten, Hoge Gouwe 115, 0182-338239
www.galeriemontulet.nl
11 Onder de Blauwe Hemel
Potten en keramiek uit voormalig Nederlands Indië.
Lange Groenendaal 81-83, 0182-580534
www.artdecofurnitures.nl
12 Gouds Antiquariaat Boekendaal
Keramiekboeken, Lange Groenendaal 25, 0182-285557
13 P & P Keramiek
Gouds plateel en eigen keramisch werk. Naaierstraat 14,
0182-581810 www.ppkeramiek.nl
14 Kunst Galerie LugthArt
Keramiek van Olav Slingerland. Turfmarkt 63,
06-51219939 www.lugthart.net
Exposities met keramiek in de Goudse binnenstad 10 tot 17 uur
KERAMIEK ROUTE GOUDA
2 en 3 juni 2011
N
S

S
T
A
T
I
O
N

G
O
U
D
A
Exposities met keramiek in de Goudse binnenstad 10 tot 17 uur
KERAMIEK ROUTE GOUDA
2 en 3 juni 2011
De zeqqinqskrochf von kunsf
Turfmorkf o3
Z80I 0W 0oudo
TeI: 0o bI ZI 99 39
www.Iuqfhorf.nef
SuIerie LuqthArt: voor kunst en kunstqeschenken
Seopend ti|dens de Soudse kerumiek Duqen op Z en 3 |uni us vun 10-17uur
met kerumiek vun ou OIuv SIinqerIund
18
PERSONEEL / ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Zuidbaan 534 T 0182 516 527 E info@tgptand.nl
2841 MD Moordrecht F 0182 516 492 I www.tgptand.nl
W
e
g
e
n
s

u
i
t
b
r
e
i
d
i
n
g

i
s

e
r

p
l
a
a
t
s

v
o
o
r

n
i
e
u
w
e

p
a
t
i
ë
n
t
e
n
.
U

b
e
n
t

v
a
n

h
a
r
t
e

w
e
l
k
o
m
.
“A professional:
it takes one to know one”
Heuvellaan 2 - 2803 DM Gouda - 085 - 40 10 500
www.sgerp.nl
Op zoek naar tijdelijk
of vast personeel?


Voor nadere informatie over Finance plus, de functie-inhoud en de eisen
die wij aan de kandidaten stellen, verwijzen wij naar onze website, www.financeplus.nl.
Sollicitaties kunnen gestuurd worden naar Finance plus v.o.f.
ter attentie van Sandra Roland, Pascalstraat 3, 2811 EL Reeuwijk.
Voor nadere informatie zijn wij te bereiken op telefoonnummer 0182-622000.
Finance plus is een jonge en dynamische onderneming. Wij verstrekken
bedrijfs- en fiscale adviezen en verzorgen de diverse belastingaangiften voor
onze klanten die zowel nationaal als internationaal opereren.
Wegens groei van onze onderneming zijn wij op zoek naar een:
Part-time administratief medewerker (m/v)
Part-time/full-time aankomend secretaresse (m/v)
Part-time/full-time gevorderd assistent accountant (m/v)
sĂĐĂƚƵƌĞ
1ŽĞƌŬŽŽƉ 8ĞŝƐďƵƌŽ ÞĞƌĚŝũŬ ŝŶ CŽƵĚĂ ŵĂĂŬƚ ŽŶĚĞƌĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ ĚĞ ŬĞƚĞŶ ǀĂŶ 8ĞŝƐďƵƌŽ ĚĞ !ŽŶŐ͘
uĞnjĞ ŬĞƚĞŶ ŝƐ ŵĞƚ ϭϱ ǀĞƐƟŐŝŶŐĞŶ ĞŶ ŵŽďŝĞůĞ ƌĞŝƐĂĚǀŝƐĞƵƌƐ ŝŶ uĞŶ PĂĂŐ͕ 8ŽƩĞƌĚĂŵ͕ ĚĞ uƌĞĐŚͲ
ƚƐƚĞĚĞŶ ĞŶ WĞƐƚ 8ƌĂďĂŶƚ Ăů ŵĞĞƌ ĚĂŶ ϲϬ ũĂĂƌ ĂĐƟĞĨ ŽƉ ĚĞ nĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ƌĞŝƐŵĂƌŬƚ͕ ĞŶ ŝƐ ĞĞŶ
ĞĐŚƚ ĨĂŵŝůŝĞďĞĚƌŝũĨ͘ uĞ ĞŶƚŚŽƵƐŝĂƐƚĞ ĞŶ ĞƌǀĂƌĞŶ ƌĞŝƐĂĚǀŝƐĞƵƌƐ ǀĂŶ 1ŽĞƌŬŽŽƉ 8ĞŝƐďƵƌŽ ÞĞƌĚŝũŬ
ǀĞƌŬŽƉĞŶ ƌĞŝnjĞŶ ǀĂŶ ǀƌŝũǁĞů ĂůůĞ nĞĚĞƌůĂŶĚƐĞ ƌĞŝƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ͘ CĨ ĞĞŶ ŬůĂŶƚ ŶƵ ŽƉ njŽĞŬ ŝƐ ŶĂĂƌ
ĞĞŶ njŽŶǀĂŬĂŶƟĞ͕ ĞĞŶ ƐƚĞĚĞŶƚƌŝƉ͕ ĞĞŶ ǁŝŶƚĞƌƐƉŽƌƚǀĂŬĂŶƟĞ͕ ŵĞƚ ĚĞ ĂƵƚŽ͕ ďƵƐ͕ ŚĞƚ ǀůŝĞŐƚƵŝŐ ŽĨ
ĞĞŶ ƚ͖ ďŝũ 1ŽĞƌŬŽŽƉ 8ĞŝƐďƵƌŽ ÞĞƌĚŝũŬ njŽƌŐĞŶ ǁĞ Ğƌ ǀŽŽƌ ĚĂƚ ŝĞĚĞƌĞ ŬůĂŶƚ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬ ŽƉ ƌĞŝƐ
ŐĂĂƚ͊
vŽŽƌ ŽŶnjĞ ǁŝŶŬĞů ŝŶ CŽƵĚĂ njŝũŶ ǁŝũ ƉĞƌ ĚŝƌĞĐƚ ŽƉ njŽĞŬ ŶĂĂƌ ĞĞŶ͗
tŝŶŬĞůŵĂŶĂŐĞƌŵͬǀ;ĨƵůůƟŵĞͿ
&ƵŶĐƟĞŽŵƐĐŚƌŝũǀŝŶŐ
AůƐ ǁŝŶŬĞůŵĂŶĂŐĞƌ ďĞŶ ũĞ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ǀĞƌŬŽŽƉ ǀĂŶ ƌĞŝnjĞŶ ĂĂŶ ũĞ ŬůĂŶƚĞŶ ŝŶ ŚĞƚ
ǀĞƌnjŽƌŐŝŶŐƐŐĞďŝĞĚ ǀĂŶ ĚĞ ǁŝŶŬĞů͘ !Ğ ŐĞĞŌ ŽƉ ĞĞŶ ƐƟŵƵůĞƌĞŶĚĞ ĞŶ ŵŽƟǀĞƌĞŶĚĞ ǁŝũnjĞ ůĞŝĚŝŶŐ
ĂĂŶ ũĞ ƚĞĂŵ ǀĂŶ ƌĞŝƐĂĚǀŝƐĞƵƌƐ͘ !Ğ ďĞŶƚ ǀĞƌĂŶƚǁŽŽƌĚĞůŝũŬ ǀŽŽƌ ĚĞ ŬǁĂůŝƚĞŝƚ ĞŶ ŚĞƚ ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ
ǀĂŶ ĚĞ ĚŝĞŶƐƚǀĞƌůĞŶŝŶŐ ǀĂŶ ũŽƵǁ ǁŝŶŬĞů͘ !Ğ ŝŶŝƟĞĞƌƚ ĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĞĞƌƚ ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ ĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶ
ďŝŶŶĞŶ ũĞ ĞŝŐĞŶ ǀĞƌnjŽƌŐŝŶŐƐŐĞďŝĞĚ͘ nĂĂƐƚ ůĞŝĚŝŶŐ ŐĞǀĞŶ ĞŶ ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞŶ͕ ǁĞƌŬ ũĞ ŵĞĞ ŝŶ ĚĞ
ǁŝŶŬĞů͘ !Ğ ĂĚǀŝƐĞĞƌƚ ĞŶ ŝŶƐƉŝƌĞĞƌƚ ŬůĂŶƚĞŶ ŽǀĞƌ ǀĂŬĂŶƟĞƐ͕ ĞŶ ďĞŶƚ ŚĞƚ ǀŽŽƌďĞĞůĚ ǀŽŽƌ ũŽƵǁ
ƚĞĂŵ Žŵ ŽƉ ĞĞŶ ƉĞƌƐŽŽŶůŝũŬĞ ǁŝũnjĞ͕ ŵĞƚ ĚĞ ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ ĚŽĞůƐƚĞůůŝŶŐĞŶ ŝŶ ŐĞĚĂĐŚƚĞŶ͕ ĚĞ ŬůĂŶƚ
ƚĞ ŚĞůƉĞŶ ďŝũ ŚĞƚ ǀŝŶĚĞŶ ǀĂŶ ĞĞŶ ƉĂƐƐĞŶĚĞ ǀĂŬĂŶƟĞ͘
&ƵŶĐƟĞƉƌŽĮĞů
ͻ !Ğ ŚĞďƚ P8C ǁĞƌŬͲ ĞŶ ĚĞŶŬŶŝǀĞĂƵ͕ ďŝũ ǀŽŽƌŬĞƵƌ ĂĂŶŐĞǀƵůĚ ŵĞƚ ϭͲϯ ũĂĂƌ ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ
ĞƌǀĂƌŝŶŐ ŝŶ ĞĞŶ ǁŝŶŬĞůŽŵŐĞǀŝŶŐ͖
ͻ !Ğ ďĞƐĐŚŝŬƚ ŽǀĞƌ ůĞŝĚŝŶŐŐĞǀĞŶĚĞ ĐĂƉĂĐŝƚĞŝƚĞŶ͖
ͻ !Ğ ďĞŶƚ ŬůĂŶƚͲ ĞŶ ƌĞƐƵůƚĂĂƚŐĞƌŝĐŚƚ͖
ͻ !Ğ ŚĞďƚ ĞĞŶ ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ ŝŶƐƚĞůůŝŶŐ ĞŶ ĞĞŶ ŇĞdžŝďĞůĞ ǁĞƌŬŚŽƵĚŝŶŐ͖
ͻ !Ğ ďĞŶƚ ƐƚƌĞƐƐďĞƐƚĞŶĚŝŐ͕ njĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ͕ ŝŶŝƟĂƟĞĨƌŝũŬ ĞŶ ŽƉůŽƐƐŝŶŐƐŐĞƌŝĐŚƚ͖
ͻ !Ğ ďĞƐĐŚŝŬƚ ŽǀĞƌ ƵŝƚƐƚĞŬĞŶĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟĞǀĞ ĞŶ ƐŽĐŝĂůĞ ǀĂĂƌĚŝŐŚĞĚĞŶ͖
ͻ LƌǀĂƌŝŶŐ ŝŶ ĚĞ ƌĞŝƐďƌĂŶĐŚĞ ŝƐ ĞĞŶ ƉƌĞ͖
,ĞďũĞŝŶƚĞƌĞƐƐĞ͍
SƚƵƵƌ ĚĂŶ ũĞ ďƌŝĞĨ ŵĞƚ ŵŽƟǀĂƟĞ ĞŶ Cv ŶĂĂƌ 1ŽĞƌŬŽŽƉ 8ĞŝƐďƵƌŽ ĚĞ !ŽŶŐ͕ ƚ͘Ă͘ǀ͘ !ƵĚLJ ĚĞ vƌŝĞƐ͕
8ŝũŬƐƐƚƌĂĂƚǁĞŐ ϭϳ͕ Ϯϵϴϴ 8A 8ŝĚĚĞƌŬĞƌŬ ŽĨ ƐƚƵƵƌ ĞĞŶ ĞͲŵĂŝů ŶĂĂƌ
ũĚĞǀƌŝĞƐΛĚĞũŽŶŐƚŽƵƌƐ͘Ŷů͘ vŽŽƌ ŵĞĞƌ ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ ŬƵŶ ũĞ ĐŽŶƚĂĐƚ ŽƉŶĞŵĞŶ ǀŝĂ
ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌ ϬϭϴϬͲϰϮϮϴϬϬ ŽĨ ŬŝũŬ ŽƉ ǁǁǁ͘ƌĞŝƐďƵƌŽĚĞũŽŶŐ͘Ŷů͘
19
WERK & SCHOLING
Sinds februari dit jaar is Gouda een arbeids-
bemiddelaar rijker. Sgerp Professioneel Perso-
neel zorgt voor vaste en tijdelijke werk nemers.
“Wij zijn gespecialiseerd in het vinden en ver-
binden van mensen”, vertelt oprichter Alwin
van der Heide enthousiast. Hij richtte het
bedrijf op in het centraal gelegen Gouda, om
vanuit daar de grote Randstad te dienen.

Van der Heide had al eerder een dergelijk
bureau. Eind 2006 ruilde hij deze baan in
voor een functie in de bouwbranche. Dat liep
echter anders dan verwacht. “Bij toeval werd
ik toen gevraagd om een project op te zetten,
dat bedrijven hielp bij het beheren van hun in-
komsten en uitgaven. Dat project kreeg ik met
een aantal professionals snel van de grond. Dat
moment dacht ik: Dit is echt mijn business.
Goede opdrachten en professionele mensen bij
elkaar brengen, zodat er een win-win situa tie
ontstaat. Het is puur mensenwerk en dat ligt
mij wel.” De arbeidsbemiddelaar selecteert
personeel op een eigen wijze. “Wij kijken naar
de achtergrond, maar ook naar een passende
persoonlijkheid. Voor, tijdens en na de op-
dracht worden de professionals op het gebied
van financiën, commercie en ICT, bij Sgerp
begeleid. Hierdoor zijn ze blijvend zelfstandig
en communicatief.”

Efficiënt
Dit vergt veel tijd en daarom wil Van der Heide
dat Sgerp groeit naar een niet te groot, maar
efficiënt georganiseerd bureau dat afspraken
met relaties nakomt. “Sgerp gaat door waar
andere bureaus afhaken. We zetten speciale
interview- en videotechnieken in om de perfec-
te match te kunnen maken tussen werkgever en
werknemer. Dit werkt voor de betrokken par-
tijen zeer efficiënt.” Sgerp leent mensen uit aan
verschillende bedrijven en organisaties. “We
werken onder andere voor banken, het grotere
midden- en kleinbedrijf, woningstichtingen en
gemeenten. Als bedrijven of organisaties op
zoek zijn naar tijdelijk of vast personeel, zijn
zij bij Sgerp aan het juiste adres.” Inmiddels is
er al een aantal mensen geplaatst. Een project-
team is aan de slag gegaan bij een groot logis-
tiek bedrijf in Rotterdam en een paar mensen
zijn gedetacheerd bij een groothandel en een
bank. De arbeidsbemiddelaar is gevestigd aan
de Heuvellaan 2 in Gouda. Kijk op de website
www.sgerp.nl voor meer informatie.
‘Je ware zelf leren kennen’
Julianaschool knapt plein op
Goverwelleloop
Open huis
muziekschool
In het Advaita Centrum start in september
weer een cursus meditatie. Odile de West-
phalen: “In deze hectische tijd wordt vaak
het belangrijkste vergeten: tijd hebben voor
jezelf.”
De meditatie is een eenvoudig hulpmiddel
om te onderzoek wie je werkelijk bent. Met
de meditatie is het volgens docente Odile de
Westphalen mogelijk om de mentale en ge-
voelsmatige spanningen waar te nemen en los
te laten zodat je een steeds grotere vrijheid en
vreugde ervaart in je leven. “De energetische
ademoefeningen, de bewustwording en ont-
spanning dienen één doel: de oorspronkelijke
Stilte ervaren.” De cursus legt de nadruk op de
praktijk en de integratie in het dagelijks leven.
De beginnerscursus wordt wekelijks gegeven
op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en
op donderdagochtend van 10.45 tot 11.45 uur
in het Advaita Centrum, Fluwelensingel 53 in
Gouda. Aanmelding: (0182) 373 427 of via de
website: www.advaita-meditatie.nl.
Kunstpuntgouda houdt op zaterdag 28 mei
open huis in de muziekschool aan de West-
haven 12, in Gouda
Op deze dag verzorgen leerlingen een optreden
in alle leslokalen. Bezoekers kunnen informa-
tie inwinnen, kijken, luisteren en instru menten
uitproberen. De opening wordt verzorgd door
het Koperblazersensemble om 14.00 uur. Alle
docenten zijn aanwezig. Belangstellenden kun-
nen instrumenten uitproberen als cello, alt-
viool, piano, harp, keyboard, accordeon, blok-
fluit, dwarsfluit en hobo. Er kan natuurlijk ook
worden gezongen worden (algemeen, pop en
kinderkoor). Verder zijn er demonstratielessen
van 14.30 tot 15.00 uur: Algemene Muzikale
Vorming (voor kinderen vanaf groep vier) en
van 15.30 tot 16.00 uur: Oriëntatieklas (voor
kinderen vanaf groep vijf).
De Koningin Julianaschool in Waddinxveen is
druk bezig het schoolplein op te pimpen. In
het kader van die actie zijn er afgelopen week
twee spellen met pleinplakkers op de tegels
aangebracht: twister en een hinkelspel.
Kinderen leveren al een tijdje lege batterijen in
op school. Deze kan daarmee punten sparen die
weer kunnen worden ingewisseld voor speel-,
leer- of gebruiksmateriaal. Er zijn al punten
ingewisseld voor buitenspeelmateriaal, zoals
stelten, tennissets, badmintonsets, handbal,
kartelschaar, jongleerbordjes en frisbees. In de
pauzes gaan de spullen mee naar buiten en kan
er mee worden gespeeld. Groep 6 en 7 hebben
voor de meivakantie meegedaan aan de actie
‘Pimp Mijn Plein-prijsvraag’. De uitslag wordt
binnenkort bekend gemaakt.
De zevende Goverwelleloop vindt vrijdag
24 juni plaats op Sportpark Uiterwaard.
Atletiekvereniging AV Gouda, Sport.Gouda
en de Brede School organiseren de trimloop,
die duurt van 17.30 tot 20.00 uur. Aan de
Goverwelleloop doen leerlingen mee van alle
basisscholen in Gouda. Er zijn verschillende
categorieën. De groepen een en twee lopen
425 meter. De groepen drie, vier, vijf en zes
lopen 925 meter en de groepen zeven en acht
leggen 1425 meter af. Iedereen gaat naar huis
met een aandenken aan deze prestatieloop. Er
is een ‘scholenprijs’ voor de school met, in ver-
houding, de meeste deel nemers. Opgeven kan
tot uiterlijk 27 mei via het ladekastje van de
Brede School. (Archieffoto)
Alwin van der Heide wil dat Sgerp uitgroeit tot een efficiënt georganiseerd bureau.
De kinderen van de Koningin Julianaschool in Waddinxveen kunnen voortaan op het schoolplein twister spelen.
Hecht u waarde aan uw huidige meubelen maar zou u misschien liever een andere stof of
kleur in uw interieur willen? Is de stoffering van uw meubelen dermate versleten en wilt u
er geen afstand van doen? Dan is herstoffering de juiste keuze voor u!
Wij zijn gespecialiseerd in het herstofferen van design-, meubelen, caravan en boot.
Ook overspuiten en kleine reparaties van meubelen.

Berkengaarde 44, 2742 TR Waddinxveen, 06 41380666 / 0182 619743
Broer
meubelstoffeerderij
MEDI TATI ECURSUS
Dinsdagavond van 19.00 t ot 20.00 uur en donderdagocht end van
10.45 t ot 11.45 uur
Advai t a Cent r um,
Fluwelensingel 53 Gouda
Aanmelding t elefonisch 0182- 373427,
via email: odile.bbr@gmail.com
websit e www.advait a- medit at ie.nl
6 sept ember t / m 6 december 2011
Cursus best aat uit 13 lessen.
Kost en: €90,=
ook gevor der dencur sussen.
‘Sgerp herkent de
scherpe professional’
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Colofon
Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E info@goudamediagroep.nl
(Eind)redactie, opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 456
E info@goudamediagroep.nl
Redactie/tips naar:
redactie@dekrantvangouda.nl
redactie@dekrantvanbodegraven.nl
redactie@dekrantvanwaddinxveen.nl
Verspreiding wekelijkse oplage:
De Krant van Gouda (69.000 exemplaren): huis-aan
-huis in Gouda, Reeuwijk, Haastrecht, Moordrecht,
Waddinxveen, Bodegraven, Nieuwerbrug en Driebruggen
en op verspreidingspunten in Gouderak (1x), Stolwijk (2x)
en Bodegraven (2x).
www.dekrantvangouda.nl
Bezorgklachten:
bezorging@dekrantvangouda.nl of (0182) 322 456
(werk dagen).
Volg ons via:
20
ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren


ZomerPalet biedt
tijdens de zomermaanden een gevarieerd programma voor 55-plussers
met gezellige, recreatieve, educatieve en culturele activiteiten

1 juni en
8 juni
Inschrijfochtend
In bibliotheken en Zoet en Zalig
15
augustus
Workshop e-reader*
Digitaal boeken lezen, hoe werkt dat
25 juli High Tea*
Opening ZomerPalet
16
augustus
Workshop sieraden maken*
Maak een mooie armband of ketting
26 juli Bloemschikken
Maak een prachtig zomerarrangement
18
augustus
Stadswandeling Schoonhoven
Koffie met gebak en wandeling door
deze mooie stad.
28 juli Dagtocht Giethoorn*
Bezoek en rondvaart in Giethoorn
18
augustus
Workshop levensverhaal schrijven*
Leer om een prachtig levensboek te
maken
1
augustus
Bowlen met lunch
Bowlen en lunchbuffet
22
augustus
Bezoek kaasboerderij Haastrecht
Rondleiding en afsluiting met
kaasplankje en drankje
1
augustus
Kennis maken met de pc
Uitleg en er zelf mee werken
25
augustus

Dagtocht Alblasserwaard en
Kinderdijk
Demonstratie met uilen, koffietafel en
rondrit langs kinderdijk met zijn
schitterende molens
9
augustus
Bezoek aan Scheveningen *
Flaneren over de boulevard en high tea
op de Pier
29
augustus
Workshop nieuwe media
Leer sociale netwerken kennen
15
augustus
Fietstocht en fotograferen in de Vlist
Prachtige fietstocht en mooie foto’s
maken
15 aug Barbecue
Complete barbecue + saladebuffet

* = rolstoeltoegankelijk

Inschrijven kan op woensdag 1 en woensdag 8 juni van 11.00 uur tot 13.00 uur in:
% De koffiecorner van Bibliotheek Bloemendaal, Lekkenburg 1
% Bibliotheek Goverwelle, Middenmolenplein 264
% Leescafé Zoet en Zalig, Spieringstraat 1


Het programma is verkrijgbaar in bibliotheken, het Wmo-loket, Dienstencentrum
Goverwelle en is telefonisch op te vragen bij Palet Welzijn, telefoon 06-52364377. U kunt
het programma ook op www.paletwelzijn.nl raadplegen en opsturen voor 10 juni a.s. De
kosten voor deelname variëren per activiteit en staan vermeld in het programma. De
dagtochten zijn inclusief lunch of diner. U kunt wanneer u hiervoor in aanmerking komt
gebruik maken van de geld-terug regeling van de Gemeente Gouda .
21 ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
opleidingen en
cursussen
voor volwassenen
www.idcollege.nl kies voor ontwikkeling
ROC ID College
verzorgt trainingen
en opleidingen voor
volwassenen.
Leslocaties:
› Alphen aan den Rijn
› Gouda
› Zoetermeer
Bel voor meer infor-
matie over roosters
en leslocaties
0800 222 0800 of
kijk op de website.
In September starten we in Gouda met de volgende modulen

kijk op www.idcollege.nl/cursussen
nu nog
inschrijven!
· Toetsenbordvaardigheid
· Praktiikvaardigheid
· Pekenvaardigheid
· Word 2007
· Excel spreadsheet
· Zakeliik Engels
· Kantoorpraktiik
· Basiskennis Boekhouden ·BKB·
· Basiskennis Calculatie ·BKC·
· Praktiik Diploma Boekhouden (PDB)
· BedriiIseconomie en Kostpriiscalculatie
· Moderne BedriiIs Administratie (MBA)
· Module BedriiIsadministratie
(iournaalposten) ·BA·
· Module BedriiIseconomie ·BE·
· Module FPA (Financiële Papportage en
Analyse) en BedriiIsstatistiek ·B5·
· Module Belastingwetgeving ·BW·
· Basiskennis Loonadministratie ·BKL·
· Loonadministratie
· Praktiikdiploma Medewerker
Personeelszaken · MPZ·
· TeleIoniste/Peceptioniste
· Medisch 5ecretaresse
· Juridisch 5ecretaresse
· AdministratieI medewerker
· Commercieel administratieI medewerker
· Medisch administratieI medewerker
· Juridisch administratieI medewerker
Deze avondopleidingen ziin volledig modulair opgebouwd
en hebben meerdere instroommogeliikheden per iaar.
U kunt kiezen voor een volledige studie oI u inschriiven voor
één oI meerdere modulen.
Bij ROC ID College kunt u de volgende LSSO-opleidingen volgen:
22
Nummer 21, 26 april 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Sporten in Gouda
- door SPORTũGOUDA -
WeIkom op 5porten in CoudaŖ de nieuwspaginaŕs van 5PORTŧCOUDAŗ
U vindt 5porten in Couda iedere maand in de Krant van Coudaŗ
Naast de sportagenda, leest u hier meer over sportactiviteiten in de stad,
bij u in de buurtŖ over de zwembadenŖ sportverenigingen en sport op schooIŗ
We wensen u veel leesplezier, maar beter nog: veel sportplezier!
Kort nieuws
Meivakantie
in Gouda!
De afgelopen meivakantie zat boor-
devol sportieve activiteiten in Gouda:
denk aan het NK knikkeren, het
Pannavoetbaltoernooi op de Markt,
het Straatvoetbaltoernooi en diverse
5 mei-activiteiten. Het programma
was, met dank aan de verschillende
organisaties, vrijwilligers, deelnemers
en het mooie weer, een groot succes.
Ook in de zomervakantie zal weer
van alles georganiseerd worden. Op
www.sportpuntgouda.nl leest u meer.
Zwemmen
Woensdag 1 juni a.s. start de voorverkoop
van het zomerabonnement (geldig van
2 juli t/m 14 augustus) voor het binnenbad
van De Tobbe. Tot en met 1 juli kunt u dit
abonnement in alle Goudse zwembaden
aanschaffen. Vanaf 2 juli alleen nog maar
in De Tobbe. De gehele zomervakantie zijn
er dagelijks activiteiten in De Tobbe, met
iedere woensdag een spectaculaire thema-
middag. Kijk voor informatie en openings-
tijden op www.sportpuntgouda.nl.
6 weken zwemmen
voor € 15,-
Loopsport
Goverwelleloop
Op vrijdag 24 juni wordt de inmiddels
traditionele Goverwelleloop gehouden.
Honderden basisschoolkinderen kunnen
hier hun conditie testen en kennismaken
met de loopsport. Om 17.30 uur klinkt
op sportpark de Uiterwaarden het eerste
startschot. Elke leeftijdscategorie heeft
een aparte loop. Ook is er een apart klas-
sement voor jongens en meisjes. Daar-
naast is er een prijs voor de school die
relatief de meeste deelnemers afvaardigt.
Voorafgaand aan de Goverwelleloop
verzorgen AV Couda en 5POPTũCOUDA
loopclinics om de deelnemers klaar
te stomen voor deze gezellige wedstrijd.
De Goverwelleloop is een samenwerkings-
verband tussen AV Gouda, de Brede
5chool en 5POPTũCOUDAř Nieuw dit jaar
is de medewerking van Wielerclub Excelsior.
“Dit is een mooi voorbeeld van een succes-
volle samenwerking tussen onderwijs,
georganiseerde sport en 5POPTũCOUDAř
De Brede School bereikt de kids, de
atletiekvereniging levert de sportspecifieke
kennis en 5POPTũCOUDA weet hoe je
een dergelijke evenement organiseert,” aldus
1aco Hodzelmans van 5POPTũCOUDAř
De Goverwelleloop wordt mede mogelijk
gemaakt door hoofdsponsor Winkelcen-
trum Goverwelle, Wijkteam Goverwelle
en Braker Investment Consulting.
5portŧCouda
Lijkt het uw vereniging ook leuk om mee te doen aan de wijktour sport? Om uw sport of
sportclub te promoten in de wijken van Gouda? Wilt u meer weten over de mogelijkheden?
Neem dan contact op met: Richard Koolmees, 0182 590 910.
In mei is de wijktour sport gestart. Dat
betekent dat verschillende Goudse
sportverenigingen tijdens de buurtsport-
momenten langskomen om trainingen te
verzorgen. Kinderen kunnen zo dicht bij
huis kennismaken met een sport/sportclub.
Na een aantal trainingen in de eigen wijk,
gaan de kinderen naar de vereniging
zelf voor een ‘open’ training. Zo kunnen ze
nog beter kennismaken met de sport/
sportclub, en krijgen ze misschien wel zin
om lid te worden.
Binnenkort komen honkbalvereniging e
Braves en handbalvereniging Vires naar je
toe, in de verschillende wijken van Gouda!
De sport komt naar je toe, dit voorjaar!
foto Oscar van der Wijk
23
Nummer 21, 26 april 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
www. s p o r t p u n t g o u d a . n l
Noothoven van Goorstr. 60, 2806 RE Gouda. T 0182 - 590 910. F 0182 - 590 929. E info@sportpuntgouda.nl
De activiteiten van 5POPTũCOUDA worden mede mogelijk gemaakt doorŚ
Aannemingsbedrijf Houtman ũ Aannemingsbedrijf Van Ooijen ũ AA 5portsystems ũ ABC Hekwerk ũ Arcadis ũ BĤW Beton ũ Descol 5portvloeren ũ Duvak Automatisering
Coudse Verwarming ũ Crand Canyon ũ Helderwerkt communicatiesupport ũ Hellebrekers Technieken ũ Holland 5port 5ystems ũ lVA Croep ũ Nijha
5childersbedrijf Den Hollander ũ 5choonmaakbedrijf Heuvelman ũ Triacon ũ Van Beynum Autobedrijven ũ Van Dorp lnstallaties
Van den Heuvel Watertechnologie ũ Van der 5peld Aannemers ũ Van der Pool Wegenbouw ũ Veenhuis Medical Audio ũ Verzijl 5port
Voetbal
Op 1 juni organiseren de zes Coudse
voetbalclubs een uniek ĀŋtegenŋĀŋtoernooi
voor Eŋpupillen op het terrein van 5V
Coudař Het unieke van dit toernooi is
de opzetř ledere voetbalclub zal zijn tien
beste 2eŋjaars Eŋpupillen afvaardigenř
Al deze spelers worden Ŗop een hoop
gegooidŗř Uit deze hoop worden voor
iedere wedstrijd nieuwe teams van steeds
vier spelers gevormdř leder team speelt
dus maar een wedstrijd samenř Het doel is
om op eigen naam zo veel mogelijk punten
te verdienenř Naast punten bij winst of
verliesŘ verdienen de Eŋtjes ook punten per
doelpuntř Aanvallend spel verzekerd dusŞ
De speler die aan het einde van de middag
de meeste punten heeftŘ mag zichzelf Ŗde
beste Eŋpupil van Coudaŗ noemenř
Wanneer Woensdag 1 juni
Tijd Van 1Āř00 tot İ 1ăř00 uur
Waar 5V CoudaŘ
5portpark Croenhoven
Wie is de beste
E-pupil van Gouda?
ŋ FOTO VAN DE MAAND ŋ
Professioneel shirt voor jonge tennistalenten
Tennisvereniging Be Ouick doet dit jaar voor het eerst mee aan de competitie voor
kinderen tŦm Ą jaar op het miniveldř Voortaan komen dus ook de allerjongstenŘ
gekleed in het nieuwe Be OuickŋtennisshirtŘ als professionele spelers de baan opŞ
Deze foto is van Caro Rietman, voorzitter van de jeugdcommissie van Be Quick.
Heeft u ook een leuke sportfoto gemaakt? Zo bijzonder of grappig dat ’ie zó in de
krant kan? Stuur deze sportieve foto met uw naam naar info@sportpuntgouda.nl,
en wie weet komt hij in de volgende Sporten in Gouda.
Eerste
Wijkkast
geopend
Onder grote belangstelling werd op
donderdag ā mei in Couda Oost de
eerste Wijkkast geopendř Een Wijkkast
is gevuld met allerhande sportŋ en
spelmateriaal waar Šgrote en kleineš
kinderen gratis mee mogen spelenř
De kast gaat altijd open tijdens de buurt-
sportmomentenŚ in Couda Oost zijn
die op dinsdag van 15.15 tot 16.30 uur
en op zaterdag van 1Āř30 tot 1āř30 uurř
Op termijn is het de bedoeling dat de
kasten ook buiten deze buurtsportmo-
menten open zullen gaanř De komende
maanden zullen nog meer Wijkkasten
opengaanŘ onder andere in Bloemen-
daalŘ Kort Haarlem en de Paambuurtř
Kijk voor meer informatie op
wwwřsportpuntgoudařnlř
Kort nieuws
Goudse Sport
Proeverij
Van 1Ă tŦm 23 april werdŘ vanwege de
Nationale 5port WeekŘ de Coudse 5port
Proeverij georganiseerdř Op uitnodiging
van 5POPTřCOUDA hebben ruim veertig
Goudse sportverenigingen clinics
verzorgdŚ van waterpolo tot synchroonŋ
zwemmen en van denksport tot
vechtsportř Wethouder Marco Kastelijn
gaf tijdens de eerste clinic bij de Couwe
Schutters het startsein van de Goudse
5port Proeverijř
5tage bij 5portŧCouda
Afstudeerstage studenten
lD College bij 5POPTũCOUDA
Vanaf het begin van dit schooljaar lopen
diverse 4e-jaarsstudenten van de
opleiding Sport en Bewegen van het ID
CoIIege stage bij 5PORTŧCOUDAŗ
Inmiddels hebben zij op verschillende
Goudse basisscholen hun bewegings-
onderwijsstage afgerondŗ Nu is het
de beurt aan hun eindprojectenŗ Deze
eindprojecten bestaan uit verschillende
activiteiten, die onder begeleiding van
5PORTŧCOUDA zijnŤworden voorbereidŗ
De studenten hebben het bijvoorbeeld
heel druk Šgehadš met de zogenaamde
AtletiekdiplomadagenŘ Wijksport ontmoet
georganiseerde sport en de Sportdag
Aangepast 5porten Škennismaking met
rolstoelbasketbalŘ goalbalŘ eřdřšř Ook het
Ambtenaren VolleybaltoernooiŘ de Fit-
heidstest voor 55+, diverse schaatsclinics
en de sportdagen voor basisschool
De Cirkel en basisschool De Oosterweide
werdenŦworden door hen begeleidř
ledere examenstudent is van begin tot
eind verantwoordelijk voor zijn of haar eind-
project en de activiteiten die erbij horenř
De Āeŋjaars leren tegelijk andere mensen
aan te sturenŚ zo worden bijvoorbeeld
2eŋjaarsstudenten van dezelfde opleiding
ingezet om de activiteiten te begeleiden
Šen kunnen ook zlj alvast ervaring opdoenšř
Wat sportief Couda en 5POPTũCOUDA
betreftŘ zijn deze stages een groot
succesř We hopen dat al deze stagiairŠešs
hun opleiding met even zo groot succes
kunnen afrondenř
Agenda
Activiteiten in juniŘ
In juni bieden we de volgende
sporten aanŘ
Brede 5chooI Korte AkkerenŘ
HockeyŘ HonkbalŘ Atletiek
Brede 5chooI CentrumŤOostŘ
BasketbalŘ Atletiek Šloopclinicš
Brede 5chooI NoordŘ
BasketbalŘ Atletiek Šloopclinicš
Brede 5chooI CoverweIIeŘ
HandbalŘ Atletiek
Brede 5chooI BIoemendaaIŤ
PIaswijckŘ
Honkbal
ā juniŘ
Ambtenaren Volleybaltoernooi
5portcentrum De Mammoet
18.00 – 22.00 uur
20Ŗ 21Ŗ 22Ŗ 23Ŗ 24 juniŘ
Atletiekdiploma dagen
Atletiekbaan AV Couda
Onder schooltijdŞ
24 juniŘ
Coverwelleloop
Pugbyclub PFC Couda
1ăř30 Ŋ 20ř00 uur
Elke dag van de week (behalve op
zondagş is er wijksportŗ Kijk hiervoor
op wwwŗsportpuntgoudaŗnIŗ
24 ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Volvo V50 T5 Summum AWD Geartronic
01/2008, 47.730 km, Zwart Metallic, ABS, airbags,
airco, lichtmetalen velgen, traction control, cruise con-
trol, boordcomputer
€ 37.950,-
Honda Insight 1.3 Hybrid Comfort
03/20109, 17.465 km, Titanium Metallic, ABS,
airbags, airco, lichtmetalen velgen, traction control,
cruise control, boordcomputer, ESP
€ 16.950,-
Dodge Journey 2.7 SXT Automaat
07/2009, 42.686 km, Zwart Metallic, ABS, airbags,
open dak, airco, lichtmetalen velgen, traction control,
cruise control, DVD systeem
€ 29.950,-
Audi Quattro 1.8 T Roadster 165kW
04/2000, 133.782 km, Titaangrijs Metallic, ABS,
airbag, airco, stuurbekr., elektr. ramen, lm velgen,
centrale vergr., stoelverwarming
€ 11.950,-
Nissan Qashqai 2.0 5drs 2WD Acenta
04/2007, 102.568 km, Brilliant Black, ABS,
airbags, airco, stuurbekr., elektr. ramen, lm velgen,
climate control, parkeersensor
€ 16.950,-
Jeep Patriot 2.4i 16V Sport
01/2009, 51.791 km, Zwart Metallic, ABS, airbags,
airco, stuurbekrachtiging, elektrische ramen, lm velgen,
traction control, cruise control
€ 19.950,-
Nissan X-Trail 2.5 Columbia Premium 4WD
06/2006, 102.698 km, Techno Grey, ABS, airbags,
open dak, airco, stuurbekrachtiging, elektrische
ramen, lm velgen, roofrails, climate control, stoelver-
warming, Xenon verlichting
€ 14.950,-
25 SPORT
Waar de AV Gouda atleten vorig jaar op het
NK meerkamp twee medailles mee naar
Gouda wisten nemen, waren ze dit jaar goed
voor drie plakken. Maar daar bleef het niet
bij. Voor het eerst in de AV Gouda historie is
er een atleet in geslaagd zich te plaatsen voor
het Europees junioren kampioenschap. Deze
eer gaat naar Tim Dekker
De eerstejaars A-junior moest het B-limiet van
7050 punten halen om van 21-25 juli naar het
EJK in Tallin te mogen. Tim haalde maar liefst
7249 punten. Dat hij daar slechts derde mee
werd geeft het junioren niveau van dit jaar aan,
want ook de nummers een en twee hebben zich
uiteraard geplaatst voor het EJK. Tim scoorde
vier pr’s en op de overige onderdelen zat hij
erg dicht bij zijn pr. Hij verbeterde hiermee het
22 jaar oude clubrecord (6109 punten) met
maar liefst 1140 punten. Pim Jehee werd net
als vorig jaar bij de senioren tweede. Hij ver-
beterde zijn pr naar 7243 punten en heeft zich
met deze prestatie zo goed als zeker geplaatst
voor de Europacup meerkamp die op 2 en
3 juli wordt gehouden in Italië. Laura Molenaar
werd net als vorig jaar derde. Ze verscherpte
haar eigen clubrecord kogelstoten naar 11,82
meter. Met een puntentotaal van 5000 punten
eindigde ze zeven punten achter nummer twee.
Ze heeft met deze prestatie een kleine kans op
plaatsing voor de Europacup. Het is afhankelijk
van hoe de top drie volgend weekend in Gotzis
op de Hypermeerkamp presteert. A-junior
Maaike Spuij kwam slechts dertig punten te-
kort voor het clubrecord op de zevenkamp. Zij
kwam tot een mooie score van 4273 punten.
Start jubileummaand Olympia
Voetbalvereniging Olympia trapte 14 mei haar
maand van jubileumactiviteiten ter gelegen-
heid van het 125-jarig bestaan af. Ruim 500
Olympianen verzamelden zich op het hoofd-
veld voor een groepsfoto.
Voorzitter Edo Neefjes en mascotte Olym-
piaantje openden het lustrumjaar. Daarna start-
te een onderling toernooi met 48 teams. Jong
en oud Olympia leerden elkaar kennen. De
wedstrijden werden omlijst met kinder spelen,
een ‘kent u Olympia quiz’ en een barbecue.
De 4-0 overwinning van A1 op Hoofddorp
vergrootte de feestvreugde. De volgende jubi-
leumactiviteit is de Grote Olympia Reünie op
zaterdag 28 mei, waarbij ook spelden worden
uitgereikt voor diverse lidmaatschappen.
Sport.Gouda organiseerde donderdag 19 en vrijdag 20 mei een sportdag met aangepaste sporten in Sporthal De
Mammoet en het daarnaast gelegen Vires veld. Dit was een initiatief van twee stagiaires. Verschillende basisscholen
uit Gouda proefden aan sporten als rolstoelbasketbal, goalbal en voetbal voor slechtzienden. Bij de laatste sport
droegen de leerlingen speciale brillen, gemaakt van plastic bekertjes, zodat ze een beperkt gezichtsveld hadden.
Rolstoelbasketballer Jaap Smid gaf de kinderen een clinic.
Sport kort
Kansen kampioenschap Ad Astra nihil
Na de ruime overwinning van vorige week op
Spijkenisse hebben de heren van Ad Astra in
de eerste klasse afgelopen zondag de punten
gedeeld tegen TC Nieuwerkerk: 3-3. Door dit
teleurstellende resultaat is het kampioenschap
nu nagenoeg niet meer mogelijk. De heren
begonnen de dag met de wetenschap dat er in
iedergeval ruim gewonnen moest worden tegen
Nieuwerkerk om koploper Drive voorbij te
kunnen. Echter verloren zowel Lennart Gouka,
Gijs Peelen als Cees Jan van der Zweep in twee
sets de single. Jop Peelen won wel de andere
single en ook de dubbels wisten de Gouwen-
aars te winnen. Dit weekend spelen de heren
hun laatste wedstrijd uit tegen Zoetermeer.
Alleen bij ruime winst op Zoetermeer en ruim
verlies door Drive kan het kampioenschap nog
behaald worden, maar dit lijkt alleen theo-
retisch nog mogelijk.
Be Quick verslaat Tiod in derby
In een enerverend duel wonnen de tennissers
van Be Quick met 5-3 van plaatsgenoot Tiod.
De damesenkels waren een prooi voor de thuis-
ploeg. De heren Joost Hordijk en de pas vijf-
tienjarige Jason Hatenboer trokken de stand
gelijk. De damesdubbel ging in een spannende
driesetter naar Tiod. In de herendubbel wist de
versterking in de vorm van Yoram van Leeuwen
geen potten te breken. De beide mixen waren
een prooi voor Be Quick dat nu stevig op de
tweede plek staat achter Woerden.
Veteranentoernooi Olympia
Olympia organiseert op zondag 29 mei voor
de zesde achtereenvolgende keer Het Ben
Scholten Veteranen Toernooi. Er zal weer ge-
streden worden om de wisselbeker die ver-
dedigd gaat worden door de veteranen van
ONA. Alle Goudse teams van oud-selectie
spelers hebben inmiddels hun deelname aan
het toernooi toegezegd. Ook zullen wederom
Moordrecht onder leiding van Rens Binken,
de All Stars onder leiding van klein Gerrit
en Olympia onder aanvoering van Daan de
Rotte van de partij zijn. In het kader van het
125-jarige jubileum staan er de komende we-
ken meerdere evenementen en activiteiten op
het progamma. De aanvang van het toernooi is
10.30 uur. Het toernooi zal worden afgesloten
met een koud buffet en bijbehorende muziek.
Gemini komt sterk terug
De korfballers van Gemini wisten zaterdag een
4-2 achterstand om te buigen in een 7-10 winst.
Gemini maakte het eerste punt van de wedstrijd
door in de derde minuut een strafworp te be-
nutten. Pas in de negentiende minuut volgde de
gelijkmaker van ZKV door eveneens het benut-
ten van een strafworp. Vervolgens wist ZKV
uit te lopen tot 4-2 waarna Gemini vlak voor
de rust wist terug te komen tot 4-3 achterstand.
In de tweede helft kwam Gemini op gelijke
hoogte (5-5). In een gelijkopgaande strijd liep
Gemini alsnog uit naar een 6-8 voorsprong en
het bepaalde de uiteindelijke stand op 7-10. De
competitie is nog razend spannend aangezien
meerdere ploegen kampioen kunnen worden.
Over een aantal weken zal Gemini uit spelen
tegen de ploeg van Triade die op dit moment
zesde staat op de ranglijst.
Reinier Walthie Jeugdtoernooi
Honk- en Softball vereniging The Braves orga-
niseert op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag)
voor de vijftiende keer het Reinier Walthie
Jeugdtoernooi. Tientallen jongens en meis-
jes, uit vijf teams (vier honkbal en een softbal
pupillenteam) en verschillende competitieni-
veaus, gaan de strijd aan met teams van ver-
enigingen uit de regio. Kinderen in de leeftijd
zeven tot twaalf jaar betreden het veld. Enthou-
siasme en spelplezier staan centraal en zorgen
voor spannende wedstrijden. De dag wordt af-
gesloten met een All-Star wedstrijd, waarbij de
beste teams tegen elkaar strijden. Het toernooi
vindt plaats bij de Uiterwaardseweg 5, Sport-
park de Uiterwaarden in Goverwelle, tussen
10.00 en 16.00 uur. De toegang is gratis.
Trainen voor Goudse Singelloop
De eerste van de acht looptrainingen voor de
Goudse Singelloop begint vrijdag 24 juni voor
beginners en gevorderden die mee willen doen
op 9 september. De afstanden waarvoor deel-
nemers trainen zijn 3,5, vijf en tien kilometer.
In acht trainingen worden zij voorbereid op het
lopen van een langere afstand. De trainingen
vinden plaats op en rond de atletiekbaan van
Atletiekvereniging Gouda in het Groenhoven-
park, onder leiding van AV Gouda-looptrainers
Agnes van Wijk en Arno Dikhooff. Vrijdag-
avond 24 juni begint de training om 19.30
uur. De kosten voor de Singelloop zijn vijftig
euro. Inschrijven voor woensdag 15 juni, via
secretariaat@avgouda.nl of (0182) 571 140.
Samen met mascotte Olympiaantje gaf Edo Neefjes het startsein voor de feestmaand.
Dansliefhebbers kunnen zich opgeven voor
open audities op woensdag 8 juni bij Touché
Sara, school voor dans en ontwikkeling.
De selectiegroepen treden vaak op in het Jeugd-
theater en doen mee met wedstrijden, waarmee
ze al een aantal bekers hebben gewonnen. “De
selec tiegroepen zijn heel enthousiast. Zij hou-
den van hard werken, maar ook van de leuke
sfeer”, laat de dansschool weten. Tijdens de
audities kijken ze of deelnemers geschikt zijn
voor een selectiegroep. “Hoe jonger je daarmee
begint hoe beter, dus we zoeken vooral jonge
talentjes vanaf een jaar of zeven. Maar ook ou-
dere leerlingen zijn natuurlijk welkom.” Mail
voor aanmelding naar contact@touchesara.nl
of kijk op www.touchesara.nl.
Kinderen leren aangepast sporten
Open audities Touché Sara
PROE F DE GOL F $ PORY. NL
LEER NU GOLFEN MEY EEN
VOORDELIGE $YARYER$CUR$U$I
- 3 gol¾essen van 1 uur
- 3 maanden vrij gebruik van alle
oefenfaciliteiten
- Beginners golfset t.w.v. 6 125.-
- 1 ballenkaart (300 oetenballen)
GOLF, vLLL TL LLUK OM N|LT TL DOLN
Nu voor
sIechts
1S0.
-
per persoon
Teletoon 0182 58 39 33 - www.goltbaan-ljsselweloe.nl
Tim Dekker naar EJK
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Van links naar rechts medaillewinnaars Laura Molenaar,
Pim Jehee en Tim Dekker. Links boven coach Alex van
Zutphen. Op de hurken Maaike Spuij.
26
ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Oogcentrum Gouda 3 jaar
in Medisch Spectrum
(2x 6 pack)
Nu € 30 retour bij
aankoop van alle
soorten Air Optix
contactlenzen
Bij aankoop van
2x 30 pack daglenzen
kans op
Bioscoopkaartjes
Voor meer info kijk op www.oogcentrumgouda.nl
Willem Barentszlaan 26, 2803 XP Gouda
Telefoon: 0182 - 328989 • info@oogcentrumgouda.nl
8LLOAB?BPQB@LKQ>@QIBKP
Problemen om kleine letters te lezen?
27
FAMILIE / UITGAAN
In Reeuwijk vindt op zaterdag 28 mei Muziek
aan de Plas plaats. Dit is een evenement
waarbij een muzikale midzomeravond wordt
verzorgd vanaf een drijvend podium in de
Reeuwijkse plassen. Zangeres Giovanca zal de
avond vol soul verzorgen.
Meer dan 700 toeschouwers kunnen onder
het genot van een maaltijd en een glas wijn
vanaf honderden bootjes genieten van een
avond vol amusement. Na Trijntje Oosterhuis
en Karin Bloemen, is het dit jaar de beurt aan
zangeres Giovanca om voor een avond op
niveau te zorgen. Zij is vooral bekend van op-
tredens in programma’s als De Wereld Draait
Door en Pauw & Witteman. Ze stond in de hit-
parade met het nummer ‘As long as we’re in
love’, een duet met Wouter Hamel en ontving
in 2010 een Zilveren Harp. Naast Giovanca
zijn er optredens van Shirma Rouse en van de
damesgroep Sisters. Zoals bijna gebruikelijk
sluit Michael Varekamp met zijn jazzkwartet
de avond af.
Boten
Bezoekers zijn welkom met hun eigen boot.
Toeschouwers die geen eigen boot hebben,
kunnen meevaren of het evenement vanaf de
kant meemaken. Voor meer informatie en om
kaarten te bestellen, kijk op www.muziekaan-
deplas.nl. De Stichting Muziek aan de Plas is
een gezamenlijk initiatief van de Rotary Club
Reeuwijk en de Lions Club Gouda-Reeuwijk.
Met de opbrengst van het evenement financie-
ren de organisatoren voorzieningen waardoor
gehandicapten deel kunnen nemen aan activi-
teiten bij de Reeuwijkse en Goudse watersport-
verenigingen aan de plas.
Zangeres Giovanca verzorgt zaterdag de hoofdact bij Muziek aan de Plas.
Verras eens iemand met een héérlijk ontbijt.
Een mand vol lekkernijen om iemand eens
helemaal mee te verwennen.
Kadotip: de ontbijtmand
Gebackerij Partyservice van den Berg
L. Groenendaal 32 Gouda
tel. 0182 - 529 975
Passage 31 Waddinxveen
tel. 0182 - 612 044
www.vd-berg.nl • info@vd-berg.nl
Het ontbijt kan bezorgd
worden, vraag ernaar in de
winkel of kijk op onze website.
Sinds 1950
Meubelstofering van fauteuil
tot designbank.
Tel. 0182 - 51 45 05
Meridiaan 13-15 - 2801 DA - Couda
www.meubeIstoñeerderijkoemans.nI
GRATIS HAAL EN BRENGSERVICE !!!
Soul aan de Plas met
Giovanca
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Eerste veulen kinderboerderij
Er is onder meer een fotograaf te zien.
Op kinderboerderij De Goudse Hofsteden is
het eerste veulentje geboren. Shetlander Iris
beviel zondag 22 mei van haar kleintje.
Volgens verzorgers van de kinderboerderij
gaat het goed met de shetlander en haar zoon.
“Ze staan al lekker buiten te genieten van het
zonnetje. De bezoekers kunnen het veulen-
tje al goed zien.” Het is het achtste veulentje
voor Iris. Zij verblijft sinds 1994 op de kinder-
boerderij en is nu zelf een ervaren moeder. De
kinderboerderij verwacht nog een veulentje dit
jaar. Tinker merrie Panda is ook drachtig en
verwacht in juni haar kleine veulen.
Living Statues; standbeelden die af en toe tot
leven komen. Ze zijn te zien in Amsterdam en
Rome en nu 28 mei ook in de Nieuwe Markt
Passage in Gouda.
Zo is er een ‘fotograaf’ te zien, die het publiek
laat poseren voor de ideale foto. De ‘vlinder-
koningin’ is recht uit een sprookje gevlogen en
staat klaar om jong en oud te verleiden met haar
personage. Compleet met kinderwagen spreekt
‘moeders trots’ in stilte haar trots en liefde uit
over haar baby. ‘Pallas Athene’ neemt ook een
kijkje. ‘Robin Hood’ komt gewapend met pijl
en boog en tot slot komt ‘vrouwe justitia’ met
haar zwaard en weegschaal. De standbeelden
zijn van 12.00 tot 16.00 uur te bewonderen.
Levende standbeelden in Nieuwe
Markt Passage
Tijdens een speciale voorstelling van Circus
Renz op 4 juni kunnen mindervalide kinderen
gratis naar binnen. Circus Herman Renz slaat
van 3 tot en met 5 juni zijn tenten op aan de
Groenheuvel.
Het circus geeft vier voorstellingen met de
naam ‘Celebrations’, die een aaneenschakeling
zijn van circusacts van over de wereld. Voor
de voorstelling zaterdagmiddag 4 juni stelde
het bedrijfsleven kaarten beschikbaar. Kinde-
ren met een handicap betalen niets voor de
voorstelling. Met de opbrengst van de kaarten,
worden drie doelen gesteund: de Kinderafde-
ling van het Groene Hart Ziekenhuis, de Stich-
ting ‘Amigos de Trasciende Guatemala’ en het
Gambiaproject van de Rotaryclubs en de Stich-
ting Kinderen van Gambia.
Gratis naar Circus Renz
Shetlander Iris staat al buiten met haar kleintje.
De Gereformeerde Gemeente Gouda houdt
zaterdag 28 mei een open dag in het kerk-
gebouw aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde 2B.
Het thema van deze dag is ‘Muziek’. De hele
dag door, van 10.00 tot 15.30 uur zijn er allerlei
muzikale activiteiten. Zo zal onder andere
Gerben Mourik het orgel bespelen, Wouter
Harbers is te horen op de piano. Het blokfluit-
ensemble ‘Lindeconsort’ en enkele (kinder)-
koren geven een concert. Er zijn workshops
over Johan Sebastian Bach en Constantijn
Huygens. Voor kinderen en tieners is er een
eigen programma.
Open dag in kerk
Lezing over numerologie
Numeroloog Gerrit Jansen zet dinsdag 31 mei
om 20.00 uur bezoekers op hun nummer
tijdens de lezing over numerologie bij Spiri-
tueelcentrum De Witte Roos, Dronensingel 1
in Bodegraven.
Het wordt een avond waarin deelnemers vanuit
de numerologie meer te weten kunnen komen
over hun levensopdracht. De geboortedatum,
naam en geboortenaam worden door Jansen
vertaald in cijfers. De bijbehorende uitleg van
deze cijfers kunnen deelnemers inzicht geven
in hun gekozen uitdaging en in de fase u in
hun leven. “Numerologie is de kennis van de
getallen of vibraties en werd al eeuwen geleden
door grote wijsgeren toegepast. Niemand krijgt
zomaar een naam of wordt toevallig op een be-
paalde datum geboren”, vertelt een woordvoer-
der van De Witte Roos. Gerrit Jansen heeft een
praktijk als numeroloog in Doetichem en is een
veel gevraagd spreker die lezingen geeft door
het hele land. De lezing begint om 20.00 uur,
de zaal is open vanaf 19.30 uur. Reserveren is
aanbevolen. Meer informatie en/of reserveren:
www.dewitteroos.info of bel (06) 362 581 69.
28
ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Aerostat ballonvaarten is een rijkserkend (RLD) ballonvaart-
bedrijf en heeft een jarenlange ervaring met ballonvaren
boven “het groene hart” in Zuid-Holland. Aerostat is met haar
grote keus aan ballonnen en mogelijkheden zelfs de
grootste aanbieder in Zuid-Holland. Aerostat beschikt over 10
hete luchtballonnen, mede hierdoor zijn wij in staat
met onze eigen vloot, passagiersvaarten te verzorgen voor
groepen van 1 tot 150 personen tegelijk! Naast de
gebruikelijke ballonnen (2,4,7 en 14 personen) hebben wij ook
de grootste operationele clownsballon ter wereld.
Wij verzorgen ballonvaarten voor particulieren en bedrijven,
van een romantische VIP vaart voor twee personen tot
speciale arrangementen voor groepen inclusief aprés-ballon.
Wij beschikken over een groot aantal vaste opstijgterreinen in
Zuid-Holland. Dit unieke gebied, met vaak kleine weilanden
en veel water stelt specifieke eisen aan de ballon en piloten.
Onze (KNVvL) erkende piloten hebben alle meer dan 1000
veilige vaarten uitgevoerd en behoren tot de beste van Neder-
land. Uiteraard kunnen wij ook vanuit uw woonplaats of
omgeving opstijgen, u dient dan met een groep van minimaal
5 personen te zijn.
De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor
ballonvaarten als kado. Uit ervaring weten wij dat deze geste
“zeer wordt gewaardeerd”. Als relatie-geschenk, bij jubilea,
verjaardagen, etc. ballonvaren spreekt tot de verbeelding en
is lang niet voor iedereen bereikbaar. Kortom: een gebeurtenis
waar nog lang over gepraat wordt.
“GROENE HART”AANBIEDING
Ontvang nu bij bestelling van een kadobon
25,- korting en een kadoballon
(per persoon 135,- ipv 160,-)
Naam : ……………………………………………………………………..…
Adres : ………………………………………………………………………..
Postcode : ………………………………………………………………………..
Plaats : ………………………………………………………………………..
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………..
Aantal kadobonnen : ………………………………………………………………………..
De ingevulde bon opsturen of bestel via e-mail
Actie is geldig tot 30 juni 2011
Kadobonnen zijn een jaar geldig zodat de ontvanger zelf kan bepalen wanneer hij een afspraak maakt.
Aerostat ballonvaarten Ambachtweg 59 2841 MB Moordrecht (0182) 37 07 20 info@aerostat.nl
Voor meer informatie over ballonvaarten in Zuid-Holland kunt u ook terecht op onze internetsite
www.luchtballon.com
Ballonvaarten
A
E
R
O
S
T
A
T
b
a
l
l
o
n
v
a
a
r
t
e
n
29
ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
30 ADVERTENTIE
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
Ik wil uw goud!
Het is nu tijd om uw goud te verkopen
Hoogste goudprijs ooit!
Potma Edelmetaal
Papestraat 28 - Den Haag
Tel. 070-3636666
Di. t/m za. 11.00 - 17.00 uur
Makkelijk te bereiken met openbaar vervoer, uitstappen halte Binnenhof (centrum)
Historisch hoogtepunt zilverprijs € 1000,- per kilo
Zoek nu uw oude zilveren guldens, rijksdaalders, zilveren tientjes gulden stukken, bestek, serviezen, baren etc.
Record goudprijs €35,- per gram
24 karaats goud
U ontvangt direct de hoogste contantprijs voor sieraden,
heel of kapot, munten, goudbaren, tandengoud, zilver,
guldens, rijksdaalders, bestek, broodmanden, diamant,
briljant en horloges: Cartier, Rolex, Breitling, Omega enz.
Goudprijs is nog nooit zo hoog geweest!
Uitladder
Vrijdag 27 mei
Bodegraven, Film ‘De Eetclub’ in het Everts-
huis, Spoorstraat 15, aanvang 20.30 uur. Meer
info www.evertshuis.nl.
Gouda, Zomerfeest voor de wijk bij basis-
school De Schakel, Mercatorhof 7, van 8.00 tot
17.30 uur.
Gouda, De Ark van Noach, aan de Nieuwe
Gouwe Westzijde 2, dagelijks geopend van
10.00 tot 20.00 uur.
Schoonhoven, Toneelstuk ‘In gesprek’ in Arto
Theater (het Klooster 5), aanvang 20.15 uur.
Kaarten à 6,50 euro via VVV (0182) 385 009.
Zaterdag 28 mei
Gouda, Uitvoering Requiem van W.A. Mozart
in de Sint-Janskerk. Aanvang 20.00 uur,
kaarten à vijftien euro reserveren via (0182)
581 033 of www.randstedelijkzanginstituut.nl.
Gouda, Dertigplusfeest in So What, aanvang
22.00, kaarten via www.so-what.nl.
Gouda, Activiteiten in Van Bergen IJzendoorn-
park van 14.00 tot 17.00 uur tijdens de lande-
lijke Dag van het Park.
Gouda, Tweedehands boeken- en platen-
markt van het Nederlandse Rode Kruis. In het
afdelingsgebouw aan De Punt 6 van 10.00 tot
12.30 uur.
Schoonhoven, Toneelstuk ‘In gesprek’ in Arto
Theater (het Klooster 5), aanvang 20.15 uur.
Kaarten à 6,50 euro via VVV (0182) 385 009.
Waddinxveen, Viswedstrijd in vijver Bilder-
dijklaan, aanvang 10.30 uur, inschrijven vanaf
10.00 uur op plein Bethelkerk.
Dinsdag 31 mei
Bodegraven, Voorstelling ‘Overeenkomsten en
verschillen’ door basisschoolkinderen in het
Evertshuis, Spoorstraat 15, aanvang 19.00 uur.
Gouda, Klassiek concert ensemble Floreant in
De Riethoek, Ridder van Catsweg 258, aanvang
19.30 uur.
Exposities
Bodegraven, Expositie ‘Oranje Boven’, in
Kaasmuseum, Spoorstraat 15. Te zien tot eind
mei.
Gouda, Exposities keramiek in alle Goudse
bibliotheken. Te zien van 29 april tot en met
9 juni. In de Bibliotheek Bloemendaal expo-
seert Elliz Keramische Vormgeving, in de
Bibliotheek Goverwelle Anneke Vermaas-
Huiberts en in de Centrale Bibliotheek Laura
Karsters.
Gouda, Expositie beeldend kunstenaar Jaap
van den Berg bij Studio Excello van 4 april tot
1 juli.
Gouda, Expositie keramiste Judith Bloedjes.
Start tijdens de keramiekdagen op 2 juni en is
te zien tot en met 2 juli).
www.dehollandschemaagd.nl.
Gouda, Expositie nieuwste litho’s Dordtse
kunstenaar Ron Gennisse, van zaterdag 14 mei
tot en met zaterdag 2 juli in de Goudse Kunst-
uitleen, Blekerssingel 10.
Reeuwijk, Streekmuseum Oudheidkamer,
Oudeweg 3. Drie exposities: ‘Vroeger en nu in
beeld, Bodegraven en Reeuwijk een gemeente’,
te zien tot en met 30 juni. Expositie ‘Artistie-
ke asbakken’, te zien tot en met juli. Exposi-
tie schilderijen Dona Hagen, te zien tot eind
juni. Geopend op zaterdag en zondag en op
Hemelvaartsdag, donderdag 2 juni, van 10.00
tot 17.00 uur.
Informatie: www.streekmuseumreeuwijk.nl.
Reeuwijk, Expositie ‘Meesters van het Hart’ in
Infocentrum De Hartloper aan de Reeuwijkse
Houtwal 3. Te zien tot eind juni. Reeuwijk,
www.dehartloper.nl.
Waddinxveen, Expositie ‘Verdwenen molens
van Waddinxveen’, in de bibliotheek. Te zien
van 29 april tot en met 3 augustus.
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
31
FILM EN THEATER
De Nederlandse film- en theatermaker Alex
van Warmerdam komt met zijn dertiende
voorstelling van De Mexicaanse Hond ‘Bij het
kanaal naar links’ naar de Goudse Schouw-
burg. Dat gebeurt op woensdag 1 juni. Deze
voorstelling wordt op de planken gezet door
Orkater.
De artistieke duizendpoot tekent als altijd
voor zowel regie, tekst en muziek als toneel-
beeld, omdat hij vindt dat deze onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Het stuk gaat over
twee families die met elkaar op voet van oor-
log leven. Als op een dag de zoon van de ene
familie - tegen de zin van zijn vader - toenade-
ring zoekt tot de andere familie, is dat het begin
van een noodlottige ontwikkeling. “Ik zie een
volle zaal. Buiten gebeurt het, maar u bent allen
naar hier gekomen. Ik weet niet of u daar goed
aan heeft gedaan. Ik raad u aan uw verwach-
tingen laag te spannen, laat Van Warmerdam
een van zijn acteurs zeggen. Men ziet Pierre
Bokma, Annet Malherbe, Aat Ceelen, Eva van
de Wijdeven, Tom Dewispelaere en Stijn Van
Opstal. Er zijn nog kaarten verkrijgbaar voor
deze voorstelling.
De film ‘Silent souls’ die komende dagen is te
zien in Filmhuis Gouda, is een niet alledaagse
Russische road movie waarin twee mannen
het dode lichaam van een vrouw, Tania, naar
haar laatste rustplaats brengen.
De mannen, Miron en Aist, kennen elkaar
van hun werk in de papierfabriek. Ze hebben
dezelfde wortels: ze stammen af van het
Merja-volk, een Russische minderheid van
Finse komaf. Ze hechten aan hun eeuwenoude
rituelen waarin de goden Liefde en Water een
grote rol spelen. Aist kijkt dan ook niet gek
op als Miron, de echtgenoot van Tania, hem
vraagt mee te reizen naar het meer waar de
twee ooit hun huwelijksvakantie vierden. Daar
moet Tania terugge geven worden aan het water.
Terwijl betoverende landschappen voorbij-
glijden, rakelt Miron intieme details op over
zijn huwelijksleven. Ook dat blijkt een ritueel
te zijn: door het ophalen van zulke herinnerin-
gen - ‘roken’ genoemd - gaat iemand zich van-
zelf opgewekter voelen en verandert verdriet
gaandeweg in tederheid.
Geheim
Aangekomen bij het meer gaan de mannen
aan de slag, zonder een woord te wisselen.
Ze weten precies wat hun te doen staat. Maar
toch zit er iets niet helemaal lekker. Ze kennen
allebei het geheim waarover nooit gepraat is.
Dat mag pas na het afscheid - met een drama-
tische ont knoping tot gevolg.
‘Bij het kanaal naar links’ gaat over twee families die op voet van oorlog leven met elkaar (foto Ben van Duin).
Miron en Aist hechten aan de eeuwenoude rituelen.
Rituelen van het Merja-volk
wegens het everweIdigend
surres van afgeIepen zaterdag
deze zaterdag 28 mei
kIeiwegstraat 27 · 2801 6l 6euda · 0182·521291 · www.suriIeunge·geuda.nI
olle ratì´s
f 5,00
Voorstelling van
Alex van Warmerdam
Filmhuis Gouda
Agenda Goudse
Schouwburg
Woensdag 1 juni
Grote zaal, 20,00 uur: De Mexicaanse Hond /
Orkater met ‘Bij het kanaal naar links’ (toneel).
Er zijn nog kaarten.
Dinsdag 7 juni
Grote zaal, 20.00 uur: NUHR met ‘Het werkt
wel’ (cabaret). Er zijn nog kaarten.
Woensdag 8 juni
Grote zaal, 20.00 uur: NUHR met ‘Het werkt
wel’ (cabaret). Er zijn nog kaarten.
Donderdag 9 juni
Grote zaal, 20.00 uur: NUHR met ‘Het werkt
wel’ (cabaret). Er zijn nog kaarten.
Vrijdag 10 juni
Grote zaal, 20.00 uur: NUHR met ‘Het werkt
wel’ (cabaret). Er zijn nog enkele kaarten.
Vrijdag 27 mei
19.00 uur: Silent souls
21.45 uur: True Grit
Zaterdag 28 mei
19.00 uur: The kids are all right
21.45 uur: Silent souls
Zondag 29 mei
20.30 uur: Silent souls
Maandag 30 mei
20.30 uur: True Grit
Dinsdag 31 mei
14.00 uur: Silent souls
20.30 uur: Drei
Woensdag 1 juni
20.30 uur: True Grit
Donderdag 2 juni
20.30 uur: La pivellina
Vrijdag 3 juni]
19.00 uur: Les petits ruisseaux
21.45 uur: Biutiful
BIOSCOOP
GOUDA -AGNIETENSTRAAT 21
TEL. 0182 - 527773
Donderdag 26 mei t/m woensdag 1 juni 2011
KINDERMATINEE
Alle films zijn Nederlands gesproken.
27 mei: Vrijdag Voordeelmatinee 6 euro
www.arcadebios.nl
FAST & FURIOUS 5
do. t/m zo. 18.30, 4e week
ma. t/m wo. 18.45, vr. ook 15.00, za. ook 15.15
14e week
GOOISCHE VROUWEN
HEKSJE LILLY: DE REIS NAAR MANDOLAN
za. 13.15, wo. 15.00, 7e week
RIO (2D)
WINNIE DE POEH
za. 13.15 en 15.30, zo. 13.15, wo. 14.15, 6e week
za. en zo. 13.00, wo. 13.30, 6e week
HANGOVER PART II
dagelijks 19.00 en 21.30, vr. 15.00
Nederlandse première
PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES
dagelijks 21.00 en 21.30, do. t/m za. 18.30, zo. t/m
wo. 18.45, vr. 14.30, za. 15.00, zo. 13.15, wo. 14.00
2e week
LADIES NIGHT: BRIDESMAIDS
wo. 6 juli 19.30 uur 11,50 euro,
geen kortingen (ladies only)
Pirates of the Caribbean (14.30) toeslag 1 euro
Gooische Vrouwen (15.00)
Hangover Part II (15.00)
32
Nummer 21, 26 mei 2011
Oplage: 69.000 exemplaren
U BENT 100% OVERTUIGD:
dit wordt uw nieuwe woning. Alleen u heeft uw eigen huis nog niet verkocht.
Met overbruggingsgarantie worden deze dubbele woonlasten gecompenseerd.
Dat geeft u de tijd om uw huidige woning optimaal te verkopen. U ontvangt maandelijks
het compensatiebedrag op uw rekening, zonder terugbetaling en met de zekerheid en
de kwaliteit van de ofciële Overbruggingsgarantie. Dat is een hele geruststelling.
Meer informatie kunt u opvragen bij onze makelaars. Kijk op onze website welke
woningen er nog meer met overbruggingsgarantie worden aangeboden.
WILT U UW WONING OOK VERKOPEN
MET OVERBRUGGINGSGARANTIE?
Dupree Makelaars werkt als preferred partner samen met de overbruggingsgarantie.
Uw voordeel is dat wij deze dienst hierdoor mogen aanbieden op basis van “no cure
no pay”, u betaald alleen aanmeldingskosten als u daadwerkelijk uw woning ver-
koopt met de overbruggingsgarantie. Neem voor meer informatie over de verkoop van
uw woning contact op met Dupree Makelaars.
Graaf Florisweg 41
Vraagprijs: € 185.000,- k.k.
Turfmarkt 114
Vraagprijs: € 200.000,- k.k.
Reigerstraat 19
Vraagprijs: € 179.500,- k.k.
Middenmolenlaan 26
Vraagprijs: € 229.500,- k.k.
Speldenmakerssteeg 9
Vraagprijs: € 143.500,- k.k.
De Visserstraat 49
Vraagprijs: € 172.500,- k.k.
Voorwillenseweg 49
Vraagprijs: € 225.000,- k.k.
GOUDA GOUDA GOUDA
Westhaven 15
Vraagprijs: € 475.000,- k.k.
GOUDA
GOUDA
GOUDA GOUDA
Heenpolderplantsoen 20
Vraagprijs: € 359.000,- k.k.
GOUDA
GOUDA
’t Kerkestuk 67
Vraagprijs: € 469.000,- k.k.
REEUWIJK
Reewal 5
Vraagprijs: € 599.000,- k.k.
REEUWIJK
Dupree Makelaars Deskundig op het gebied van verkoop t aankoop t verhuur t taxaties
GOUDA
0182 - 55 12 55
Westhaven 36
2801 PK Gouda
gouda@dupree.nl
Voor ons complete woningaanbod, kijk op
www.dupreemakelaars.nl
REEUWIJK
0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12
2811 ES Reeuwijk
reeuwijk@dupree.nl
Anna v. Hensbeeksingel 252
Vraagprijs: € 249.000,- k.k.
GOUDA
Dorpstraat 19a
Vraagprijs: € 257.500,- k.k.
WADDINXVEEN
Moerweide 5
Vraagprijs: € 265.000,- k.k.
REEUWIJK
Bodegraafsestraatweg 141
Vraagprijs: € 439.000,- k.k.
GOUDA
Peperstraat 36
Vraagprijs: € 345.000,- k.k.
GOUDA
Waterruit 28
Vraagprijs: € 319.000,- k.k.
GOUDA
Trilgras 13
Vraagprijs: € 315.000,- k.k.
GOUDA
Ronsseweg 42
Vraagprijs: € 379.000,- k.k.
GOUDA
Westhaven 33
Vraagprijs: € 765.000,- k.k.
GOUDA
Ridder van Catsweg 699
Vraagprijs: € 284.000,- k.k.
GOUDA