You are on page 1of 323

Conf. dr. ing. Virgil Hila Asist. ing.

Constantin Ungureanu

Sef lucr. ing. Constantin Radu Asist. ing. George Stoicescu

CĂI FERATE
Partea I Bazele proiectării căilor ferate

INSTITUTUL DE CONSTRUCŢII BUCUREŞTI 1975