You are on page 1of 57

PORADNIK PROJEKTANTA

BOCHNIA 2006PORADNIK PROJEKTANTA

Spis treści
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Spis treści................................................................................................................................................. 3
Program produkcji „Stalprodukt” S.A. .............................................................................................. 4
2.1. Certyfikaty, uprawnienia i akceptacje techniczne .......................................................................... 4
2.2. Możliwości produkcyjne „Stalprodukt” S.A................................................................................. 4
Zalety kształtowników giętych na zimno............................................................................................ 4
3.1. Jakość powierzchni ........................................................................................................................... 4
3.2. Różnorodność geometrii przekroju poprzecznego.......................................................................... 4
3.3. Oszczędność materiału ..................................................................................................................... 4
3.4. Możliwość wykonywania w jednej linii technologicznej kilku operacji ...................................... 5
Gatunki stali, wymagania ..................................................................................................................... 6
4.1. Podatność na cynkowanie................................................................................................................. 9
4.2. Przepisy i normy państwowe..........................................................................................................10
Kształtowniki zamknięte .....................................................................................................................11
5.1. Normy ..............................................................................................................................................11
5.2. Badania - kontrola jakości..............................................................................................................11
5.3. Dokument kontroli..........................................................................................................................11
5.4. Zabezpieczenie powierzchni ..........................................................................................................12
5.5. Tolerancje wymiarów .....................................................................................................................12
5.6. Wymiary i charakterystyka geometryczna przekroju poprzecznego...........................................13
Kształtowniki otwarte..........................................................................................................................38
6.1. Normy ..............................................................................................................................................38
6.2. Dokument kontroli..........................................................................................................................38
6.3. Zabezpieczenie powierzchni ..........................................................................................................38
6.4. Tolerancje wymiarów .....................................................................................................................39
6.5. Wymiary i charakterystyka geometryczna przekroju poprzecznego...........................................40
6.6. Kształtowniki na zamówienie ........................................................................................................57

3Program produkcji „Stalprodukt” S.A.
 kształtowniki ze stali węglowej konstrukcyjnej, zwykłej i wyższej jakości,
 kształtowniki ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości,
 kształtowniki ze stali trudnordzewiejącej.
Kształtowniki wykonywane są z taśmy:
 walcowanej na gorąco (bednarki),
 ciętej z blach czarnych walcowanych na gorąco i na zimno,
 ciętej z blach ocynkowanych walcowanych na zimno.

1.1. Certyfikaty, uprawnienia i akceptacje techniczne
ISO 9001, ISO 14001, znak bezpieczeństwa
, znak budowlany
, znak
, dopuszczające
kształtowniki stalowe do stosowania w budownictwie na terenie Polski i Niemiec oraz Świadectwo
Uznania Procesu Zgrzewania.

1.2. Możliwości produkcyjne „Stalprodukt” S.A.
 kształtowniki zamknięte kwadratowe i prostokątne wykonane z taśmy stalowej o szerokości
30 ÷ 860 mm i grubości 0,6 ÷ 8,0 mm,
 kształtowniki zamknięte o przekroju okrągłym wykonane z taśmy stalowej o szerokości 30 ÷ 860 mm
i grubości 0,6 ÷ 8,0 mm; zakres średnic zewnętrznych 16 ÷ 273 mm,
 kształtowniki otwarte dowolnego kształtu, wykonane z taśmy o szerokości 30 ÷ 490 mm i grubości
0,6 ÷ 8,0 mm.

Zalety kształtowników giętych na zimno
Kształtowniki gięte na zimno zastępują w zastosowaniu kształtowniki walcowane na gorąco.
Posiadają one szereg zalet przewyższających kształtowniki walcowane na gorąco.

1.3. Jakość powierzchni
Używając do produkcji kształtowników giętych na zimno z taśmy stalowej odpowiednio
przygotowanej przez gładzenie lub pokrywanie warstwami ochronnymi (np. cynkowanie) otrzymuje się
produkt końcowy o estetycznym wyglądzie i zabezpieczony przed korozją, który bez dodatkowych
zabiegów może być stosowany zgodnie z przeznaczeniem.

1.4. Różnorodność geometrii przekroju poprzecznego
Urządzenia do produkcji kształtowników giętych na zimno pozwalają na uzyskanie dowolnej
konfiguracji przekroju poprzecznego kształtownika. Dobrze zaprojektowany i wyprodukowany
kształtownik pozwala na równomierne rozłożenie metalu w elemencie konstrukcyjnym.

1.5. Oszczędność materiału
Stosując w miejsce wyrobów walcowanych na gorąco kształtowniki gięte na zimno uzyskuje się
znacznie mniejsze zużycie stali na wykonywane konstrukcje. Możliwości projektowania
kształtowników giętych na zimno pozwalają również na uzyskanie tych samych wskaźników
wytrzymałościowych przy mniejszym przekroju, a więc i masie kształtowników.
Porównując wskaźniki wytrzymałościowe w odniesieniu do masy jednego metra bieżącego dla tego
samego kształtownika giętego na zimno i walcowanego na gorąco, można wykazać wyższość
kształtowników giętych na zimno (rys. 3.1 i 3.2).
4PORADNIK PROJEKTANTA

Rys. 3.1.

Zależność wytrzymałości kątowników giętych na zimno i walcowanych na gorąco od masy 1
metra.

Rys. 3.2.

Zależność wytrzymałości ceowników giętych na zimno i walcowanych na gorąco od masy 1
metra.

W przypadku zastosowania kształtowników zamkniętych giętych na zimno zamiast walcowanych
lub ciągnionych na gorąco można zaoszczędzić 5÷30% materiału.

1.6. Możliwość wykonywania w jednej linii technologicznej kilku operacji

5

„Stalprodukt” S.1 i 4. Gatunki stali. wytwarza kształtowniki ze stali w gatunkach określonych w normach przedstawionych w tablicach 4.A. ze stali nierdzewnej) po uzgodnieniu przy zamawianiu.2.A. 6 . może produkować kształtowniki ze stali w innych gatunkach (np. wymagania „Stalprodukt” S.

1.050 Max 0.04 Max 0. Od 2 mm Od 3 mm do 2 mm Min 195 Do 3 mm Do 40 mm 3÷40 mm 12 14 20 300÷540 Do 3 mm A80 A5 A50 380÷520 Od 2 mm Od 3 mm Min 235 do 2 mm Do 3 mm Do 40 mm 3÷100mm 16 19 26 360÷490 Do 3 mm A80 A5 A50 440÷580 Od 2 mm Od 3 mm Min 275 do 2 mm Do 3 mm Do 40 mm 3÷100 mm 13 16 20 420÷550 Min 0.30 Max 0.22 Max 0.3 Max 0.04 0.0÷1.070 Max 0.30 Max 0.04 Max 0.58.50 Max 0. Min 345 Min 470 A5 Do 3 mm 11 A5 Do 3 mm 12 - Min 175 Min 295 Udarność według uzgodnień A5 Pow.90 0.55 Max 0.2÷0.12÷0.0 - Max 0.6 0.02 - Min 0.25÷0.43 +20°C .11 0.55 Max 0.12÷0.050 Max 0. 3 mm 22 Udarność -30°C .10÷0.12 Max 0.15 Max 0.05÷0.70 0.86 A5 Min 35 A5 Min 0. 20 Min 0.07 1.35 08X3) - Cr Max 0.3 Max 0.2÷0. 3 mm 12 A5 Pow.04 Max 0.5 Max 0.055 St4SU Max 0.04 Max 0.30 Max 0.05 Max 0.25 1.30 Max 0.0÷1.306) Max 0.3 0.PN-86 PN-89 H-84023/05 H-84018 PN-83/H-84017 PN-88/H-84020 Norma Mn Si S - Ni - Cu Max 0.050 Max 0.25 Max 0.20 0.35 St4S2) Max 0.24 Max 1.50 - 7 0.3 Max 0.3 Max 0.0÷1.25÷0.050 Max 0.5÷1.15 Max 0.065 C Skład chemiczny [%] Porównanie gatunków stali i własności według norm St3S1) St3SY1) St3SX1) St0S Gatunek stali Tablica 4.15 Max 0.06÷0.04 Max 0.25÷0.29.2÷0.40÷0.5 Max 0.30 Max 0.3 0.05 Max 0.40 Max 0.20 Max 0.12 0.55 Max 0.050 Max 0.22 Max 1.25÷0.30 Max 0.3 - - 0.02 - A50 Wzdłużne 27 Poprzeczne 25 Do 3 mm A80 A5 A50 320÷570.04 0.02 Min 355 490÷630 Wzdłużne 22 Poprz.15 Max 0.20 10H 10HA 18G2 18G2A 18G2ACu Max 0.23 Max 1.05 0.3 Max 0.04 Max 0.10 Max 0.10 Max 0.07 St4SX2) St4SY2) P Max 0.306) 0.02 Min 255 410÷510 - - - Al Własności wytrzymałościowe Wydłużenie [%] Re Rm [N/mm2] [N/mm2] lub udarność [J/cm2]  PORADNIK PROJEKTANTA .10÷0.50 0.5 1.

07 - Al Własności wytrzymałościowe Wydłużenie [%] Re Rm [N/mm2] [N/mm2] lub udarność [J/cm2] . St3SCuY.4 Max 0. 19 Poprz.1 - Ni - - - - - - Max 0.05 Max 0.0 2÷2. 3.60 Max 0. 24 Do 3 mm 360÷510 od 3 do 100 mm 340÷470 Min 205 330÷420 Max 390 - Min 190 310÷390 N2 Max 0.20÷0.5 mm 510÷680 2. Norma DIN 17100 została zastąpiona przez normę EN 10025.007 - 0. 20 Do 3 mm 2.05 Max 0.stal St4SAl produkowana w HTS metodą COS według ZN-96/0632 3)Zamiennik .3 Max 0.05 Mn Max 0.03 Max 0.50 Max 0.45 Max 0.25÷0.009 N2 Max 0.5 mm Pow.035 Max 0.025 Max 0.45 Max 0.03 Max 0. St4SCu wynosi 0.1 - Cu Min 235 N2 Max 0.5 mm 17 20 A5 Min 28 A5 Min 33 A80 A5 Do 3 mm 2.1.025 Max 0.stal St2SAl produkowana w HTS metodą COS według ZN-96/0632 .009 - 315÷430 2.12 C Skład chemiczny [%] 08J St1X4) Gatunek stali 1)Zamiennik EN 10025 DIN 17100 PN-89/H-84023 Norma cd tablicy 4.009 N2 Max 0.0÷4.0mm 2.17 Max 1.1 Max 0.07 Max 0.1 Max 0.03 0.040 Max 0. 26 Poprz.17 Max 1.05 Max 0.25÷0.08 0. St4SCuY.60 Max 1.045 Max 0.Si 0. 20 od 3 do 100 Wzdł. 16 Poprz.05 S Max 0.51÷ Pow.045 - - - - 2)Zamiennik 8 4)Zamiennik - - - - - - Max 0.24 Max 1. 26 Wzdł.60 Max 1.035 Max 0.15 Max 1.3 Max 0. 3. 19 A5 Min 33 A5 A5 Dla 1.1 - Cr UST37-2 Max 0.55 - Max 0.5 mm 360÷510 2. 18 Poprz.stal 08Al produkowana w HTS metodą COS według ZN-96/0632 6)Zawartość miedzi w gatunkach stali St3SCuX.5÷ 2÷2.99 mm mm Wzdł. Gatunki stali wymienione w tabeli nadają się do spawania powszechnie stosowanymi metodami.0 2÷2.009 N2 Max 0.17 - RST37-2 Max 0.03 0.60 Max 0.55 Max 0. 24 Poprz.05 P St2SX5) 08XA 0. 15 490÷630 Poprz.49mm 3.08 0.  .99mm Wzdł.stal St1Al produkowana w HTS metodą COS według ZN-96/0632 5)Zamiennik .05 Max 0.3 Max 0.20 Max 0. 18 Wzdł. 17 od 3 do 100 Wzdł.20 ÷ 0. 22 Poprz.1 Max 0.55 Max 0. 18 340÷470 Poprz.51÷ Pow.40% (stale na wyroby o grubości do 12 cm).045 Max 0. St4SCuX.55 Max 0. 21 Poprz.007 N2 Max 0.040 Max 0. 1. S355J2G3 S355J0 S355JR S235JRG2 S235JRG1 Max 0. 21 Wzdł.05 S235JR - Max 0.045 Max 0.0 Max 0.99 mm mm Wzdł.009 Min 355 Min 235 Min 235 N2 Max 0. St3SCu.05 Max 0.stal St3SAl produkowana w HTS metodą COS według ZN-96/0632 . 20 Wzdł.

na Udarność plastyczPN-88 PN-86 rozciąganie EN 10025 DIN 17100 ności H-84020 H-84018 Rm [N/mm2] KV [J] T [°C] Re [N/mm2] 235 360 ÷ 510 27 20 S235JR USt37-2 St3SX 235 360 ÷ 510 27 20 S235JRG2 RSt37-2 St3S 235 360 ÷ 510 27 0 S235J0 St37-3U St3W 235 360 ÷ 510 27 -20 S235J2G3 St37-3N 235 360 ÷ 510 27 -20 S235J2G4 275 430 ÷ 580 27 20 S275JR St44-2 St4VY 275 430 ÷ 580 27 0 S275J0 St44-3U St4W 275 430 ÷ 580 27 -20 S275J2G3 St44-3N 275 430 ÷ 580 27 -20 S275J2G4 355 510 ÷ 680 27 20 S355JR 18G2A 355 510 ÷ 680 27 0 S355J0 St52-3U 18G2A 355 510 ÷ 680 27 -20 S355J2G3 St52-3N 18G2ACu 355 510 ÷ 680 27 -20 S355J2G4 355 510 ÷ 680 40 -20 S355K2G3 355 510 ÷ 680 40 -20 S355K2G4 185 290 ÷ 510 S185 St33 295 470 ÷ 610 E295 St50-2 St5 Podane wartości dotyczą temperatury pokojowej. Norma DIN 17100 została zastąpiona przez EN 10025. PORADNIK PROJEKTANTA Tablica 4.7.03% . Wymagania co do zawartości krzemu należy uzgodnić przy zamawianiu.1.25% lub poniżej 0.rys. Podatność na cynkowanie Grubość warstwy cynku powstałej przy cynkowaniu ogniowym zależy od gatunku stali.2. W porównaniu szczegółowym należy stosować normy oryginalne. 9 . 1. czasu zanurzenia w cynku oraz zawartości krzemu w stali. 4. Dla uzyskania optymalnej grubości warstwy cynku przy właściwie prowadzonym procesie cynkowania zawartość krzemu w stali powinna się mieścić w przedziale 0. Porównanie norm Granica Wytrzym. Stal konstrukcyjna. Grubość materiału ≤ 16 mm. a także łącznej zawartości krzemu i fosforu.15 ÷ 0.

8. Obliczenia statyczne i projektowanie.  Polska Norma PN-90/B-03200 „Konstrukcje stalowe. 1.1. Przepisy i normy państwowe  Prawo Budowlane.10 Rys.”  Polska Norma PN-63/B-06201 „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. 4. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Grubość powłoki cynkowej w zależności od zawartości krzemu w stali i czasu zanurzenia w kąpieli.” 10 .

Norma materiałowa PN-88/H-84020 1) PN-83/H-84017 1) PN-86/H-84018 1) PN-93/H-84019 PN-89/H-84023 EN 10025 EN 10111 EN 10130+A1 DIN 1623 DIN 2394-2 Warunki dostawy BN-79/0656-01 EN 10219-1 EN 10219-1 DIN 1615 2) TWT 1) EN 10305-5 2) TWT 1) EN 10305-3 2) TWT 1) EN 10305-5 2) TWT 1.11. Normy Produkowane kształtowniki spełniają wymagania (wymiarowe.11 PORADNIK PROJEKTANTA Kształtowniki zamknięte Zakład Przetwórstwa Hutniczego „Stalprodukt” S.9. Rodzaj kształtowników Ogólnego zastosowania Kształtowniki zamknięte kwadratowe. 1. 2) Tymczasowe Warunki Techniczne „Stalprodukt” S. 1.10. na którą składają się:  kontrola wymiarowa. 11 . produkuje kształtowniki zamknięte ogólnego zastosowania i kształtowniki zamknięte precyzyjne. prostokątne i okrągłe gięte na zimno Przekrój poprzeczny Kwadratowy i prostokątny Okrągły Kwadratowy i prostokątny Precyzyjne Okrągły Norma wymiarowa BN-79/0656-01 EN 10219-2 2) TWT EN 10219-2 DIN 1615 2) TWT 1) EN 10305-5 2) TWT 1) EN 10305-3 2) TWT 1) EN 10305-3 2) TWT Owalny i eliptyczny 1) Po uzgodnieniu przy zamawianiu. materiałowe. zgrzewane wzdłużnie metodą indukcyjną.po uzgodnieniu z zamawiającym. warunki dostawy) określone w normach przedstawionych w tablicy 5. w procesie profilowania rolkowego.1. w dokumentacji oraz w zamówieniu.  próbę zginania .  kontrola powierzchni. Dokument kontroli Dokument kontroli jest dokumentem.  kontrola jakości zgrzewania. że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu. Badania . Tablica 5. W trakcie projektowania wyrobu lub konstrukcji z kształtowników zamkniętych giętych na zimno należy określić wymagania dotyczące kontroli wyrobu oraz rodzaj dokumentu kontroli zgodnie z normą EN 10204+A1.A.1. Kształtowniki zamknięte produkowane są z taśmy stalowej o wymaganiach podanych w rozdziale 4. który zaznacza się na rysunkach.kontrola jakości Producent prowadzi na bieżąco kontrolę jakości produkowanych kształtowników zamkniętych. Kontrolę jakości zgrzewania przeprowadza się poprzez:  próbę spłaszczania (próbę roztłaczania) lub badanie ciągłe zgrzewu metodą prądów wirowych.A. w którym wytwórca potwierdza.

4 × s Max 3 × s promień naroża [R] Przy 6 mm < s ≤ 8 mm: 2.0 mm: ±0.3.12 1.25 mm Średnica ±1%. 12 .3. b > 80 mm dla s > 2 mm: ±1. b ≤ 80 mm dla s ≤ 2 mm: ±0.2. Tolerancje wymiarów Tolerancje wymiarów kształtowników zamkniętych ogólnego zastosowania podają tablice 5. Tablica 5. przy s = 4 mm: 1% Skręcenie 2 mm + 0.5 mm/m 2°/m.6 × s ÷ 2.0% Owalność średnicy 2%.8% Grubość ścianki [s] Przy s ≤ 5 mm: ±10% Przy s > 5 mm: ±0.75 mm Przy a.5 mm Przy s = 1.18 mm Przy s = 3.13. dzięki czemu kształtowniki są okresowo zabezpieczone przed korozją.0 × s Prostopadłość Przy a lub b ≤ 60 mm: ±2° 90° ±1° boków Przy a lub b > 60 mm: ±1°30’ Płaskość boków 0.5 mm Przy 50 mm < d ≤ 127 mm: ±0.17 mm Przy s = 2.0 mm: ±0.5 mm/m.30 mm Zewnętrzny Przy s ≤ 6 mm: 1. Tolerancje wymiarów kształtowników zamkniętych precyzyjnych podają tablice 5. Cecha Kształtowniki zamknięte okrągłe ogólnego zastosowania Tolerancje według normy EN 10219 Tolerancje według TWT/P2-165/001) Przy d ≤ 50 mm: ±0.5% przy s > 5 mm Przy s > 5 mm: ±0.20% całkowitej długości 2.0 mm Przy a.2 i 5.0 mm Przy a. 1.25% całkowitej długości Masa [M] Pojedyncza rura: ±6% Długość ≥ 4000 mm: -0/+50 mm Przy długości 3 ÷ 18 m: -0/+50 mm Możliwe wykonanie z innymi tolerancjami po uzgodnieniu przy zamawianiu 1) Tymczasowe Warunki Techniczne „Stalprodukt” S.5. Cecha Kształtowniki zamknięte kwadratowe i prostokątne ogólnego zastosowania Tolerancje według normy EN 10219 Wymiary zewnętrzne [a. jednak co najmniej 0.12. Zabezpieczenie powierzchni Kształtowniki gięte na zimno są dostarczane bez obróbki cieplnej po walcowaniu kalibrującym i zgrzewaniu. jednak co najmniej ±0. ±0. Przy d ≤ 273 mm: ±10% przy s ≤ 5 mm Przy s ≤ 5 mm: ±10% Grubość ścianki [s] ±0. max 0. b > 80 mm dla s ≤ 2 mm: ±1.15 mm Przy s = 2.15% całkowitej długości 2.0 × s ÷ 3.5 mm: ±0. b] Przy a.5 mm Przy 100 mm ≤ a ≤ 200 mm: 0.25% całkowitej długości Masa [M] Pojedynczy kształtownik: ±6% Długość ≥ 4000 mm: -0/+50 mm Przy długości 3 ÷ 9 m: -0/+100 mm Możliwe jest wykonanie z innymi tolerancjami po uzgodnieniu przy zamawianiu Tablica 5.5%. max 15° na całej długości Prostoliniowość 0. max 0. b < 100 mm: ±1%. przy d/s ≤ 100 jw. co wynika ze stosowania specjalnej emulsji walcowniczej sporządzonej na bazie emulgatora. Po odparowaniu wody na powierzchni kształtowników pozostaje cienka warstwa oleju (film olejowy). Warstwa olejowa jest łatwo zmywalna przy użyciu ciepłej wody i ulega biodegradacji.22 mm Przy s = 4.5 mm Tolerancje według normy BN-79/0656-01 Przy a.5 mm Przy s ≤ 3 mm: 0.A.5 mm/m.4 i 5.5 mm Prostoliniowość 0.5 mm: ±0. b ≤ 80 mm dla s > 2 mm: ±1. min.5 mm zewnętrzna [d] i najwyżej ±10 mm Przy 127 mm< d ≤273 mm: ±1.0 mm: ±0. Emulsja ta nie zawiera azotanów ani chloru. Wszystkie kształtowniki mają powierzchnię pokrytą cienką warstwą oleju.8%.

8.40 mm 35 mm < a ≤ 50 mm: ±0.0 × s dla s ≤ 6 mm i R = 2.5s naroża [R] Przy s > 2.35 mm (obowiązuje mniejsza wartość) Przy krótszym boku a ≤ 30 mm: e < 0.6 .5 × s dla s > 6 mm.25% całkowitej długości Prostość [e] Przy krótszym boku a > 30 mm: e < 0.4. Wymiary i charakterystyka geometryczna przekroju poprzecznego Wymiary i charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego kształtowników zamkniętych ogólnego zastosowania przedstawiono w tablicach 5. b.2s Prostokątność 90° ±1° Przy długości standardowej 6000 mm: -0/+100 mm Długość Przy długości dokładnej 6000 mm: -0/+10 mm Możliwe jest wykonanie z innymi tolerancjami po uzgodnieniu przy zamawianiu 1.5.14. 13 . Kształtowniki zamknięte precyzyjne kwadratowe i prostokątne Cecha Tolerancje według normy EN 10305-5 Dłuższy bok a ≤ 20 mm: ±0. Wymiary i charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego kształtowników zamkniętych precyzyjnych przedstawiono w tablicach 5. d i s oraz zewnętrznego promienia naroża R = 0.20 mm Przy 20 mm ≤ d ≤ 30 mm: ±0. przy a lub b > 30 mm: ≤ a/10 lub ≤ b/10 Zewnętrzny promień Przy s ≤ 2.15 mm Grubość ścianki [s] Przy s > 1.25 mm Zawarta jest w tolerancji średnicy zewnętrznej Przy s ≤ 1. Wartości obliczono na podstawie nominalnych wymiarów przekrojów kształtowników a.5 mm: R < 1.5. Wartości obliczono na podstawie normy EN 10219 i nominalnych wymiarów przekrojów kształtowników a. b.1s lub ±0.5.5 mm: ±0.15 mm Grubość ścianki [s] Przy s > 1.35 mm Wymiary zewnętrzne 20 mm < a ≤ 35 mm: ±0.5 mm: ±0.5 mm: ±0.5 mm: ±0.13 PORADNIK PROJEKTANTA Tablica 5.15 mm Grubość ścianki [s] Przy s > 1.25 mm 60 mm < a ≤ 70 mm: ±0.4 mm: ±0.14.15% całkowitej długości Położenie zgrzewu Odchyłka od linii środkowej: ±10% długości boku lub ±3 mm (obowiązuje większa wartość) Skręcenie Przy a lub b ≤ 30 mm: ≤ 3 mm.15 mm Przy 44 mm ≤ d ≤ 51 mm: ±0.1s lub ±0.1s lub ±0.9 .20 mm 50 mm < a ≤ 60 mm: ±0.12 mm Przy 32 mm ≤ d ≤ 42.5 mm: R < 2. d i s oraz zewnętrznego promienia naroża R = 2.5 mm: ±0.2% całkowitej długości rury Przy długości standardowej 6000 mm: -0/+100 mm Długość Przy długości dokładnej 6000 mm: -0/+10 mm Możliwe jest wykonanie z innymi tolerancjami po uzgodnieniu przy zamawianiu Tablica 5.35 mm (obowiązuje mniejsza wartość) Prostość < 0. Kształtowniki zamknięte okrągłe precyzyjne Cecha Średnica zewnętrzna [d] Owalność średnicy Tolerancje według normy EN 10305-3 Przy d < 20 mm: ±0.5 mm: ±0.35 mm (obowiązuje mniejsza wartość) Płaskość boków Zawarta w odchyłce wymiaru zewnętrznego Przy s ≤ 1.30 mm Przy s ≤ 1.5 × s według EN 10305-3 oraz EN 10305-5.

72 1.73 3.22 1.43 1.53 2.91 0.89 0.97 0.14 1.82 1.079 1.48 1.8 2.11 0.97 1.22 1.56 1.78 0.101 1.23 1.32 0.8 31.83 0.94 2.54 3.05 1.0 3.5 1.5 2.35 1.094 1.05 1.59 0.87 0.01 2.33 1.71 0.101 2.96 1.40 1.9 26.81 0.5 1.07 1.067 1.90 Wp 3 [cm ] 0.38 1.18 1.24 1.63 0.69 0.00 0.079 1.8 31.83 4.93 2.28 1.22 1.29 1.97 1.91 4. Kształtowniki zamknięte okrągłe M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości d [mm] 21.48 0.085 1.88 2.72 0.0 2.33 0.8 2.04 0.56 0.23 1.26 1.22 1.3 2.17 3.8 31.97 5.36 1.78 2.8 2.02 1.8 2.55 5.35 3.93 0.067 0.75 0.94 0.33 2.067 1.085 1.13 2.79 1.06 1.03 1.101 2.76 5.63 3.01 1.69 0.05 1.98 3.38 1.81 6.94 0.20 1.38 2.03 0.82 2.21 0.86 0.05 1.68 0.89 0.54 0.88 0.67 1.52 0.36 1.29 1.92 0.34 1.25 0.93 0.2 M [kg/m] 0.49 3.77 1.46 0.68 1.3 21.3 21.3 2.090 0.54 1.100 2.4 1.47 1.04 1.90 3.07 2.78 0.079 1.11 0.13 3.09 2.05 1.20 2.47 1.96 1.82 2.12 1.69 0.99 1.62 0.08 1.57 0.89 0.090 1.43 0.9 3.48 0.49 2.16 0.44 1.25 1.21 2.9 26.16 0.55 1.97 1.79 0.03 2.67 i [cm] 0.088 1.06 1.5 1.085 1.19 1.09 3.70 0.0 2.10 1.71 0.73 0.15 2.13 1.59 1.78 1.9 26.91 1.80 2.82 0.100 2.84 1.15 2.5 1.18 4.8 32 32 32 32 32 32 32 32 s [mm] 1.6.40 1.35 1.58 2.44 1.61 0.39 1.5 1.100 2.70 0.46 1.77 0.95 2.5 1.97 1.3 2.20 0.8 31.62 1.50 1.91 0.3 21.0 2.93 3.50 0.59 0.41 2.91 0.81 2.094 1.01 1.26 4.73 1.57 1.8 31.08 1.29 3.6 30 30 30 30 31.59 0.13 0.90 1.63 2.63 0.77 0.82 1.67 1.5 2.06 1.64 0.68 0.0 2.30 0.3 22 25 25 25 25 25 26.47 3.101 2.71 0.96 1.95 2.46 2.088 1.81 0.13 0.64 0.87 1.52 1.80 .55 2.8 31.67 4.43 0.92 2.0 2.64 1.100 2.75 1.84 0.5 1.094 1.44 2.31 0.42 0.86 0.50 0.07 1.64 1.101 2.91 0.06 1.34 0.92 1.54 1.27 0.87 0.67 0.68 1.71 2.10 1.06 1.85 1.14 1.43 2.085 1.99 1.101 2.101 1.98 2.088 1.03 1.34 0.91 1.18 2.03 1.2 1.08 Wv 3 [cm ] 0.37 1.5 1.85 g/cm3 Wx 3 [cm ] 0.81 2.05 1.13 2.9 26.3 2.83 2.5 1.3 2.8 2.06 1.16 1.59 1.3 21.77 1.67 5.40 1.100 1.07 2.0 1.17 0.8 2.54 2.8 2.63 0.079 1.66 0.0 2.085 1.65 0.63 0.5 1.76 0.03 1.91 0.66 2.11 1.90 0.13 1.03 1.71 1.9 28 28 28 28 28 28.85 0.33 1.43 0.84 1.39 0.69 3.07 1.37 0.0 1.26 1.94 1.44 0.87 0.07 1.08 2.80 0.067 1.77 0.29 1.49 1.55 1.24 1.2 1.18 3.15 0.08 1.05 1.9 3.73 0.079 1.28 1.12 2.28 1.0 1.42 1.02 2.8 31.83 0.07 0.03 1.100 1.31 1.27 A Au 2 2 [cm ] [m /m] 0.55 1.5 1.82 0.25 2.92 0.78 3.90 0.14 1.81 1.10 0.99 1.00 0.08 5.94 2.10 3.14 Tablica 5.12 1.74 0.87 0.094 1.20 0.97 1.100 1.53 0.101 Ix 4 [cm ] 0.069 1.3 2.49 1.088 1.83 0.45 0.25 0.57 1.62 0.57 0.88 0.067 1.39 0.088 2.78 0.44 2.09 2.02 Iv 4 [cm ] 0.31 1.100 1.78 2.13 1.98 1.6 28.95 1.04 14 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.92 2.4 1.64 0.

22 2.110 2.8 2.22 1.16 1.51 2.83 3.27 1.68 11.23 1.24 3.45 1.04 4.0 2.67 6.7 33.96 3.98 3.110 1.91 3.0 2.106 2.2 2.32 4.94 0.46 2.3 1.68 2.47 3.51 1.48 .68 3.126 2.95 3.15 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 5.95 4.3 2.93 5.13 1.99 2.17 1.5 1.58 0.2 1.48 1.41 1.37 3.63 1.35 1.4 42.36 2.9 3.34 1.74 5.7 33.67 4.09 3.35 2.20 4.133 2.133 3.12 1.28 2.32 4.85 2.0 3.07 0.27 0.18 2.43 1.8 2.35 1.73 1.00 3.25 7.78 4.126 2.71 0.119 2.5 1.20 2.19 5.24 1.35 6.5 2.13 4.126 2.52 14.96 5.4 42.58 3.60 5.99 2.17 2.59 3.14 1.2 3.30 0.37 3.81 0.9 3.74 6.67 1.66 6.19 1.89 0.60 1.7 33.22 2.133 3.80 0.26 1.00 2.98 4.3 2.133 4.66 17.84 6.7 34 35 35 35 35 35 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 40 40 40 40 40 40 42.02 3.51 2.41 4.27 2.133 2.39 0.0 2.33 8.16 2.81 4.99 2.42 1.83 2.40 1.7 33.02 2.08 4.07 9.17 1.44 3.6 1.99 4.4 42.54 2.5 1.19 7.82 2.87 2.9 3.39 2.45 2.39 1.3 2.35 7.36 0.24 1.49 1.126 1.40 1.94 4.27 3.90 5.26 0.36 3.54 3.48 10.09 5.63 2.34 4.107 1.44 5.2 3.119 3.72 10.01 2.41 1.38 1.15 1.24 1.19 4.86 5.51 5.11 1.2 2.78 1.81 0.63 3.7 33.52 2.39 0.106 2.76 2.91 6.96 8.46 2.133 Ix 4 [cm ] 1.56 3.36 Iv 4 [cm ] 3.38 11.126 2.0 1.09 1.62 6.73 2.5 1.85 g/cm3 Wx 3 [cm ] 1.119 1.72 0.70 1.94 2.59 2.34 2.11 14.24 1.06 1.31 1.14 2.19 2.32 2.71 6.28 1.33 3.21 5.26 7.97 2.110 2.87 2.7 33.92 2.4 42.24 2.58 0.30 0.110 1.81 1.43 2.40 8.33 3.82 2.34 3.119 2.93 0.95 4.33 1.93 2.18 10.93 4.79 2.4 42.106 2.56 1.90 8.84 7.4 42.8 2.119 3.8 2.99 2.23 0.68 1.36 3.65 1.126 1.79 A Au 2 2 [cm ] [m /m] 1.88 7.80 1.90 2.35 1.98 Wv 3 [cm ] 2.44 5.0 3.56 1.84 2.27 2.133 3.12 2.45 0.18 1.3 2.98 4.27 1.86 8.36 5.02 5.47 1.11 1.68 1.27 2.28 1.87 4.4 42.78 1.55 0.89 0.72 0.00 1.6 4.61 1.09 1.97 2.79 0.52 0.63 2.25 1.81 3.97 3.42 1.13 1.44 2.20 3.106 2.62 6.78 1.27 1.19 5.25 8.90 0.69 12.14 1.119 2.99 0.133 4.58 4.83 9.5 2.64 1.99 15 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.17 1.33 3.59 2.106 1.119 1.89 3.13 0.88 0.66 6.2 1.52 2.47 4.87 3.70 3.44 3.62 1.22 5.96 1.30 2.36 1.60 2.68 3.8 2.24 Wp 3 [cm ] 1.119 3.119 2.94 3.38 1.70 5.37 1.5 1.110 2.05 0.24 16.60 0.19 1.64 9.4 42.64 4.42 1.53 4.73 7.00 6.09 2.28 3.59 2.49 15.119 3.51 1.39 0.77 1.5 2.4 42.16 0.95 0.42 3.34 5.20 0.92 i [cm] 1.5 1.07 0.75 3. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości d [mm] 33.04 2.5 1.51 2.0 M [kg/m] 1.82 2.61 2.29 1.16 3.08 1.3 2.62 8.92 10.20 0.72 7.89 4.06 7.65 5.0 2.50 0.133 3.86 5.54 0.17 3.0 3.81 3.47 0.44 1.119 2.76 2.0 2.6.05 0.4 s [mm] 1.27 3.09 1.133 2.106 1.7 33.26 1.106 3.83 0.106 2.94 1.

60 1.48 2.3 48.72 13.89 6.04 7.69 1.160 5.75 1.140 2.23 12.66 1.52 1.28 32.30 0.160 4.56 5.39 2.43 4.95 5.160 3.76 2.5 2.160 3.13 16.3 48.67 1.12 25.84 6.9 3.57 30.3 2.56 3.92 7.3 2.79 0.77 12.40 4.08 0.15 8.160 4.140 2.90 2.32 0.56 12.73 1.86 7.0 M [kg/m] 1.67 0.23 29.43 9.91 22.160 4.19 4.8 50.5 1.59 1.17 10.152 4.43 6.160 3.72 1.80 3.10 4.160 3.16 cd tablicy 5.89 6.60 12.26 8.152 3.8 50.68 1.08 13.73 9.44 3.72 1.99 6.57 0.85 Wv 3 [cm ] 4.86 i [cm] 1.32 0.46 11.28 2.63 1.152 4.75 2.36 0.72 1.18 2.51 20.92 13.0 2.77 3.28 3.38 0.89 6.63 0.35 3.6 4.00 23.8 50.29 4.98 3.51 1.10 8.55 4.00 11.81 7.51 0.94 6.55 3.160 4.72 6.160 3.8 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 s [mm] 1.53 0.8 2.69 1.89 4.79 0.68 4.70 1.28 3.21 7.6 4.86 18.0 3.20 8.24 15.26 8.26 10.09 14.41 5.46 10.12 7.160 4.07 0.25 5.34 0.80 5.95 3.42 3.88 0.3 2.14 16.64 A Au 2 2 [cm ] [m /m] 2.8 50.160 2.62 1.41 5.81 0.52 0.16 27.62 4.43 3.06 8.44 14.22 7.152 4.20 8.8 2.74 1.73 1.18 25.09 5.70 11.65 22.3 48.83 8.03 12.61 1.25 3.61 7.0 1.11 9.3 48.140 2.67 Iv 4 [cm ] 9.49 1.5 48.77 5.70 1.17 6.71 1.49 1.3 48.64 1.2 3.42 2.59 1.10 2.59 10.61 2.52 11.5 44.160 5.31 3.76 4.07 4.63 4.3 48.36 0.81 0.56 7.65 4.50 0.152 5.36 4.3 50.62 1.9 3.6.152 2.01 5.70 2.42 27.3 48.0 2.5 44.37 1.59 1.60 4.14 0.9 3.8 50.38 11.160 2.13 8.33 0.5 1.54 3.33 9.8 2.77 4.2 3.10 4.90 32.5 44.3 48.32 8.03 0.3 48.160 5.52 7.77 0.8 50.95 16.43 16 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.8 50.66 1.70 1.18 2.61 6.81 8.33 11.0 2.66 6. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości d [mm] 44.92 21.92 4.40 5.26 10.04 8.46 5.8 2.160 5.40 22.21 0.3 2.5 1.73 1.8 50.27 0.28 2.5 2.80 5.99 3.51 6.88 12.06 2.72 11.6 4.74 1.81 9.29 3.41 0.5 2.06 3.85 g/cm3 Wx 3 [cm ] 2.50 1.09 12.2 3.88 .11 2.0 3.91 0.81 11.152 2.73 2.21 4.0 2.37 4.160 3.62 17.30 16.152 3.87 5.54 14.61 1.99 5.89 10.41 2.59 12.0 1.12 6.91 0.63 18.81 9.44 Wp 3 [cm ] 2.69 1.78 3.17 25.21 4.06 0.32 4.36 5.97 4.72 3.0 3.5 1.30 6.140 3.160 2.09 13.152 2.140 3.77 5.52 0.152 5.82 3.77 7.65 3.69 5.46 25.79 15.44 26.26 5.86 9.30 7.98 10.83 27.5 44.96 5.05 0.60 0.87 3.5 1.82 2.8 50.83 2.47 7.160 4.65 18.14 10.04 6.62 14.50 2.39 2.29 20.160 Ix 4 [cm ] 4.61 14.13 5.78 0.57 1.65 1.78 3.71 13.56 6.23 3.

195 24.0 5.04 0.74 7.87 5.2 3.70 15.8 2.78 8.5 2.11 0.170 10.96 11.50 13.25 8.170 13.01 2.55 7.88 41.91 19.10 2.3 2.30 5.00 7.06 Iv 4 [cm ] 15.52 6.3 60.04 7.48 2.18 4.60 14.3 60.163 13.16 6.6 4.78 1.97 28.67 22.97 3.75 1.189 22.36 33.12 25.32 8.40 4.27 9.65 5.23 2.32 14.16 18.16 3.13 7.74 1.16 7.11 3.67 4.31 0.195 17.81 1.48 14.59 2.25 6.21 11.98 2.88 30.03 0.58 7.45 9.80 7.09 2.30 37.80 4.81 8.46 15.58 0.49 1.77 4.89 7.56 5.2 3.07 2.01 51.9 3.89 0.3 60.14 0.5 2.20 5.2 62.94 51.195 31.94 3.30 7.86 1.33 32.0 2.59 12.0 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości M A Au Ix 2 2 4 [kg/m] [cm ] [m /m] [cm ] 1.19 9.163 17.2 62.63 4.189 25.01 5. d [mm] 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 54 60.85 6.73 4.54 0.83 4.27 0.11 62.53 2.0 1.13 22.11 5.37 7.49 31.76 6.22 4.59 0.170 8.32 7.00 Wp 3 [cm ] 3.64 7.9 3.0 3.6.70 11.85 1.23 0.20 6.47 5.35 66.58 9.05 2.2 62.91 0.99 4.3 60.2 s [mm] 1.47 0.85 4.81 0.47 3.59 5.163 13.99 43.98 17.07 0.9 3.33 31.13 2.66 0.3 60.6 4.31 15.34 11.54 5.163 14.40 0.41 6.16 2.95 0.34 2.26 9.10 2.3 62.31 38.38 5.64 6.195 23.63 0.70 1.69 22.24 5.81 1.68 4.0 2.163 8.01 .63 8.08 2.79 1.189 21.74 1.88 3.05 2.35 5.91 3.170 15.82 8.65 4.2 3.5 2.68 4.74 0.18 44.70 0.66 0.21 7.51 4.189 14.32 9.3 2.18 10.02 12.19 0.16 35.05 5.77 0.19 17.64 17.38 13.46 6.03 6.170 23.03 12.17 6.88 27.69 0.74 7.2 62.05 27.03 2.51 3.5 1.47 0.70 5.68 23.26 8.71 12.56 3.163 11.93 3.74 6.57 i [cm] 1.33 0.189 17.74 2.189 23.54 4.170 19.15 12.57 17.06 2.95 34.0 3.27 4.195 20.77 1.15 6.97 4.96 2.19 4.84 0.14 4.20 6.170 12.41 0.31 0.03 2.62 12.2 62.6 4.12 4.73 3.34 11.24 3.52 11.79 1.13 6.41 10.8 2.3 60.63 4.5 1.95 9.5 2.65 3.29 4.3 2.0 1.73 7.08 36.69 0.44 11.170 18.74 15.12 2.15 3.5 1.36 9.55 9.3 2.80 1.92 10.81 6.189 28.189 15.85 47.92 3.75 56.69 6.29 7.163 11.32 2.0 2.94 2.6 4.83 1.8 2.170 11.02 2.76 1.2 3.11 2.64 3.47 0.47 5.59 4.66 5.84 1.53 3.08 2.82 29.21 10.72 1.77 57.170 16.163 9.40 10.78 4.93 4.05 3.3 60.44 3.93 6.52 46.06 2.83 2.74 8.98 5.88 8.44 3.01 26.189 18.11 17 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.38 39.189 33.51 5.06 20.74 0.88 5.60 3.58 3.40 0.25 13.46 8.19 6.95 2.82 3.76 16.36 20.33 7.170 15.18 2.3 60.65 18.0 2.22 23.2 62.0 2.9 3.45 46.0 3.163 7.70 0.93 0.24 4.56 4.17 5.163 16.17 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 5.195 25.16 10.77 1.61 49.56 9.62 0.195 28.0 3.28 0.65 7.51 4.87 2.2 62.10 5.00 1.84 6.56 8.28 12.07 2.38 0.195 19.24 5.3 60.73 1.40 13.00 5.23 34.86 10.3 60.29 11.18 10.0 5.82 1.78 0.91 5.44 3.23 Wv 3 [cm ] 5.189 11.85 g/cm3 Wx 3 [cm ] 2.10 4.

0 4.88 8.11 2.14 2.51 0.17 0.31 0.84 4.45 9.5 5.98 4.92 0.18 cd tablicy 5.48 92.0 2.1 76.06 14.199 25.16 2.49 5.2 3.31 4.21 4.29 0.70 20.36 168.96 72.54 5.58 23.5 63.38 4.12 6.5 5.28 183.41 6.51 6.06 16.03 3.40 4.14 5.5 63.199 30.5 82.26 2.3 2.199 27.24 9.239 70.199 33.19 5.92 0.210 39.58 2.65 99.18 48.9 3.11 12.49 0.79 0.79 11.00 16.92 3.89 8.259 46.24 3.76 6.18 8.1 76.9 3.06 0.53 7.48 19.27 9.5 82.00 4.5 5.73 3.0 4.50 5.02 8.72 25.90 7.54 14.3 2.94 11.95 14.6.18 2.61 2.29 21.73 11.48 0.99 93.52 2.55 10.06 4.51 0.28 2.03 8.0 2.68 78.24 3.11 9.24 6.31 10.51 31.32 4.27 2.37 4.29 3.220 45.58 5.01 10.04 17.85 2.52 0.72 0.5 63.23 37.5 2.12 0.0 2.88 22.43 56.03 0.74 5.259 84.0 4.30 2.29 15.58 7.64 50.6 4.17 0.09 83.50 8.9 3.21 7.76 6.1 76.10 20.49 3.5 s [mm] 2.63 10.65 4.19 15.30 2.220 35.92 12.0 2.02 18.01 7.27 2.08 0.37 16.28 19.02 90.3 2.87 7.239 39.24 141.12 2.2 3.95 10.67 4.97 22.52 24.5 82.239 65.11 18.06 8.79 2.31 55.04 34.5 63.41 11.48 14.6 4.00 8.5 67 67 67 67 67 67 67 67 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 76.53 21.0 3.5 82.94 20.14 10.25 2.2 3.74 33.6 3.89 0.10 5.93 14.95 5.239 46.77 10.17 0.45 19.55 5.63 5.60 23.259 52.55 11.199 18.1 76.5 63.220 34.82 14.72 3.0 2.239 36.25 Wp [cm3] 7.35 4.87 18.06 4.5 2.29 78.68 0.77 0.66 10.80 52.37 89.210 21.53 13.64 14.07 0.0 2.15 4.30 13.41 30.75 17.259 69.94 40.1 76.64 28.52 13.43 72.75 Iv [cm4] 36.199 20.19 5.44 8.98 12.220 24.95 9.0 2.259 91.85 g/cm3 Wx [cm3] 5.86 12.90 28.96 6.74 6.199 22.48 63.220 37.63 7.34 4.65 12.32 12.61 25.259 76.74 36.85 10.1 76.9 3.76 4.94 18.89 0.0 3.01 75.0 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości M A Au Ix [kg/m] [cm2] [m2/m] [cm4] 3.32 2.38 2.06 0.63 5.0 3.30 12.06 0.259 41.47 17.45 23.33 0.40 9.57 8.27 6.37 2.84 81.2 3.239 54.07 13.32 6.72 5.13 2.239 31.81 2.74 9.21 0.32 5.94 12.16 152.12 8.37 2.26 60.42 0.34 21.57 2.26 104.59 2.48 43.56 108.03 17.11 0.0 2.80 16.259 59.41 0.3 2.78 6.78 18 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.10 25.06 7.5 63.6 4.28 7.1 76.5 63.239 59.90 65.26 15.76 12.220 41.210 30.07 i [cm] 2.79 44.34 2.60 10.99 66.99 11.70 9.55 12.40 22.51 8.78 0.12 16.59 3.62 2.60 2.29 2.14 2.6 2.84 0.220 54.60 18.33 7.12 62.6 4.33 0.79 0.90 9.44 3.62 68.77 60.14 6.77 7.47 20.5 2.04 14.19 97.47 4.210 26.62 9.84 2.49 15.55 2.1 76.03 6.3 2.220 49.39 31.18 8.98 5.65 11.86 0.56 Wv [cm3] 11.55 15.67 27.48 5.56 139.47 6.54 5.11 61.88 7.79 108.53 0.89 14. d [mm] 63.94 71.81 19.23 2.27 0.43 24.0 3.199 26.89 17.239 48.21 20.24 8.99 52.210 32.47 44.75 7.6 4.52 17.44 7.40 19.54 2.81 23.17 2.00 16.82 13.39 2.11 130.50 .26 0.5 82.55 16.1 82.41 2.28 28.30 11.89 19.20 0.239 44.5 82.210 24.0 2.14 9.66 0.23 25.25 10.70 0.87 49.64 9.97 9.0 3.36 2.17 10.5 82.1 76.210 36.03 0.33 5.77 11.78 2.220 31.67 0.62 15.59 2.27 118.83 2.00 8.210 30.35 2.97 5.01 118.76 2.31 7.58 41.86 0.96 14.80 6.220 28.

0 4.18 0.359 172.319 77.6 101.84 22.3 114.57 354.0 4.91 .47 3.89 0.26 0.99 0.49 0.89 3.35 47.93 17.15 7.22 219.03 55.68 3.63 0.04 3.86 0.21 7.17 0.11 17.95 11.6 4.0 2.26 29.73 3.00 34.66 39.80 192.52 9.9 3.339 215.20 26.19 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 5.49 3.33 19.359 137.90 8.339 119.359 162.9 88.14 117.359 157.9 3.10 0.42 18.08 35.92 19 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.9 88.55 53.18 15.319 119.87 34.25 23.47 9.25 18.9 88.319 95.0 3.07 0.58 6.35 13.89 8.03 3.63 33.3 114.41 28.47 25.0 2.279 106.5 2.23 6.12 46.71 266.87 Iv [cm4] 103.54 7.319 88.6 4.69 3.27 10.15 23.21 28.9 88.40 126.72 3.35 39.52 3.04 7.02 3.85 8.91 392.279 51.319 177.97 26.70 79.99 2.36 67.25 36.09 35.93 3.9 88.0 4.15 24.77 i [cm] 3.29 9.00 44.00 7.98 289.56 28.0 5.27 6.59 7.97 3.31 16.339 136.28 59.02 27.26 0.62 7.19 15.84 0.94 187.5 5.06 3.5 5.339 144.24 53.15 213.97 3.11 353.13 468.2 3.76 8.61 7.52 44.9 3.19 226.55 322.56 34.09 232.59 430.59 26.18 33.279 72.94 383.31 49.41 175.38 10.83 32.74 3.6 101.9 88.63 5.80 34.78 9.0 3.6 2.319 109.68 213.3 114.26 16.76 6.57 9.48 3.359 256.55 8.279 63.30 12.71 3.25 43.6 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 114.49 14.49 3.00 89.71 3.51 26.3 2.25 264.359 126.339 176.3 114.55 8.359 111.27 11.18 0.3 114.0 2.78 0.13 56.6 101.279 87.44 30.3 2.64 35.75 3.319 133.23 28.62 0.65 65.98 10.50 25.70 22.29 48.5 2.26 7.21 14.9 101.81 0.19 52.67 23.48 6.85 g/cm3 Wx [cm3] 11.46 57.94 3.58 0.6 101.63 7.06 8.97 422.94 3.42 3.09 0.54 72.68 24.60 13.57 28.75 145.51 32.46 0.90 0.77 11.57 22.07 3. D [mm] 88.35 8.2 3.64 513.07 239.6 101.50 47.76 22.62 59.0 3.17 39.79 0.06 10.59 69.26 0.319 146.24 9.5 5.83 12.0 3.96 3.59 36.359 211.34 9.3 114.6 101.29 5.86 31.339 132.3 114.339 196.04 33.64 39.15 0.47 5.97 10.96 Wp [cm3] 15.85 32.82 17.36 30.45 3.92 3.54 10.6 4.37 4.06 3.17 0.51 3.71 6.28 11.54 0.17 0.59 38.21 24.70 16.9 88.0 2 2.0 2.46 22.88 13.319 113.70 5.279 79.84 Wv [cm3] 23.47 22.00 2.3 114.28 26.04 149.77 9.16 39.83 19.2 3.62 272.52 0.0 2.97 191.43 239.53 158.07 12.23 28.26 13.15 44.49 8.32 13.67 21.06 0.95 3.11 7.6 101.67 0.29 0.88 60.82 21.279 58.6.04 3.339 93.64 0.70 11.53 253.279 74.91 6.75 155.94 52.5 2.31 7.43 48.65 38.279 96.66 0.77 21.3 s [mm] 2.06 5.70 28.08 0.84 37.26 176.37 11.63 12.48 17.52 0.90 274.66 3.36 8.339 106.50 3.18 0.81 29.10 344.09 25.9 88.28 17.339 161.55 43.3 2.9 88.47 292.23 10.93 41.52 6.33 6.77 9.52 315.24 19.91 6.359 191.65 3.95 6.359 234.279 116.09 325.6 4.91 15.89 32.64 43.61 0.69 54.78 0.17 31.82 19.93 0.13 48.9 3.57 4.2 3.65 0.00 50.00 37.76 8.77 36.51 44.0 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości M A Au Ix [kg/m] [cm2] [m2/m] [cm4] 4.3 114.19 73.94 44.3 2.37 6.86 82.90 3.12 222.6 101.

35 159.40 379.67 0.64 1170.37 1764.27 4.20 5.88 872.06 86.43 0.57 0.71 5.46 79.82 19.0 5.45 118.43 39.20 cd tablicy 5.90 18.519 806.0 4.399 357.9 3.1 165.60 16.76 1690.28 4.48 21.399 175.500 585.84 36.1 s [mm] 2.01 9.2 3.33 55.52 28.76 2169.70 108.478 567.08 51.60 836.77 17.04 1533.55 449.5 5.69 12.54 0.81 66.17 7.69 82.81 23.478 624.88 1900.90 68.03 23.1 165.43 5.15 83.399 189.62 133.19 17.40 5.22 5.0 4.48 Au Ix [m2/m] [cm4] 0.61 0.17 5.519 950.56 2442.1 165.05 74.25 5.44 72.399 394.58 93.41 216.87 46.49 195.66 5.50 1984.22 37.3 8.0 4.399 153.478 691.18 14.0 4.13 20.478 462.23 1248.6. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości D [mm] 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 152 152 152 152 152 152 152 152 159 159 159 159 159 159 159 159 165.19 26.62 5.39 4.85 34.97 133.27 0.68 8.50 121.74 92.58 19.500 717.75 23.74 22.478 940.04 16.09 1786.60 20.84 30.36 22.85 23.52 151.88 .70 68.20 142.86 113.1 165.75 60.30 4.93 108.59 70.59 29.10 149.53 0.94 1061.399 531.23 115.31 11.67 1304.75 0.60 0.22 5.19 131.67 30.63 82.66 134.96 12.88 0.6 6.20 147.5 2.399 325.83 60.18 1135.50 5.32 4.97 0.500 530.70 25.59 0.1 165.16 27.30 99.54 147.88 9.15 18.61 i [cm] 4.98 272.99 106.86 1382.519 1221.87 0.44 0.519 732.99 A [cm2] 7.82 166.38 0.89 29.17 9.24 22.33 4.49 Wv [cm3] 48.64 28.99 136.61 88.5 5.27 20.61 0.6 4.60 22.32 19.85 193.6 4.14 0.25 0.56 74.48 124.519 992.28 1881.6 6.95 18.77 38.29 0.519 657.399 292.23 5.57 41.3 8.29 17.93 96.16 90.82 0.20 0.62 131.1 165.09 25.32 181.41 5.79 137.41 4.68 5.46 82.59 1314.16 102.99 21.85 9.29 201.98 182.6 6.399 436.14 1613.70 5.75 247.24 62.15 28.76 27.6 4.09 65.399 418.80 0.78 0.39 167.17 79.83 67.0 6.16 5.3 2.5 5.12 107.0 3.34 1191.65 100.33 0.46 17.60 924.53 146.37 164.77 10.31 110.04 0.22 240.91 103.500 1084.75 1589.95 158.22 177.519 893.88 0.46 230.3 8.500 794.54 67.0 6.37 18.478 509.25 20 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv= wskaźnik wytrzymałości na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.16 21.87 350.76 44.14 49.84 24.95 197.96 15.39 37.399 224.64 5.0 2.52 0.0 3.97 212.18 59.94 Wp [cm3] 31.95 96.41 13.64 23.59 87.79 0.478 734.45 112.45 13.0 5.500 652.39 4.40 4.0 6.33 1465.399 238.48 13.07 7.54 24.0 5.45 5.06 435.0 6.87 144.18 5.99 31.30 0.36 4.35 4.74 97.84 140.77 73.34 15.59 15.78 11.5 5.3 8.478 766.0 3.22 0.78 18.44 0.54 1435.500 845.44 1063.06 29.44 0.70 83.19 531.59 1019.519 595.91 16.75 585.92 91.09 1469.25 35.11 120.72 29.42 4.35 5.63 5.06 54.67 46.09 120.19 0.1 165.46 5.60 199.09 180.23 56.05 90.0 M [kg/m] 6.30 0.83 116.64 0.48 5.85 g/cm3 Wx [cm3] 24.50 477.0 3.6 6.19 22.41 295.30 87.399 217.08 127.89 17.28 788.64 97.80 15.57 714.10 5.30 35.16 0.10 128.6 4.56 Iv [cm4] 306.79 14.23 650.13 13.38 4.28 0.79 75.87 123.0 5.399 265.63 221.22 21.500 882.25 164.99 28.

71 6.21 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 5.84 1747.49 235.90 697.68 359.60 0.27 1072.0 19.42 1297.6 25.43 Wv [cm3] 150.22 855.84 92.22 464.81 448.63 8413.32 307.0 36.21 20.09 4031.64 6.59 337.25 137.0 39.60 435.18 165.69 6.609 193.22 27.66 3437.51 50.6.71 3096.25 161.29 272.71 21 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv= wskaźnik wytrzymałości na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.3 3.67 0.12 165.16 276.30 142.36 101.54 7.3 4.81 1394.641 204 4.47 9.59 0.00 120.48 187.7 6.609 193.858 273 8.03 2640.75 159.74 250.25 1008.50 185.05 2015.3 6.62 0.24 1928.3 41.688 219.17 32.38 148.34 657.641 204 6.63 0.3 5.31 208.97 616.28 5919.32 221.30 217.82 5851.3 6.3 30.67 3494.05 160.69 1896.46 9.42 205.6 14.54 285.688 219.0 18.09 82.09 0.64 2369.61 7.0 24.529 168.1 5.82 30.02 179.65 6.49 176.55 7.10 0.7 4.858 273 6.688 273 5.77 35.07 7.3 25.80 168.14 25.57 7.6 36.13 0.95 375.84 0.529 168.49 37.688 219.3 8.54 31.03 857.17 9391.0 31.7 5.609 193.14 1403.7 4.11 123.529 168.50 318.32 0.22 4563.27 303.75 0.77 133.39 2106.0 24.09 777.65 53.71 23.0 38.99 6.79 1197.6 29.18 1554.7 6.94 7.49 208.0 29.5 21.33 0.24 255.02 428.38 0.33 276.41 225.529 168.14 2959.27 229.1 6.20 561.0 26.98 33.90 0.609 193.87 125.72 203.81 4206.26 0.39 .0 21.0 33.61 232.63 0.05 220.63 3780.28 66.5 23.3 4.641 204 5.18 23.72 1630.63 151.67 108.3 5.609 193.44 9.64 46.53 7.1 4.7 5.26 0.27 7561.52 1320.17 328.30 158.0 52.00 195.06 0.72 39.18 154.0 20.68 184.02 30.97 i [cm] 5.37 356.0 27.1 5.0 23.67 6.06 7.04 7.63 40.5 22.67 6.529 168.07 2514.52 4487.09 336.79 5.85 948.32 151.54 2145.6 27.01 358.98 308.65 11703.69 119.0 41.17 0.65 136.55 3661.40 33.37 239.57 7.45 3260.61 416.74 3119.16 110.29 4738.89 4772.44 52.688 219.46 2929.20 211.82 5.5 18.13 198.858 Podane wartości są zgodne z EN 10219-2.34 0.48 3856.46 221.7 8.12 178.609 193.98 416.50 322.03 0.84 2594.83 3127.85 1548.69 1053.16 400.858 273 6.72 344.74 143.06 0.00 6.1 6.81 270.97 161.37 308.30 37.58 2395.529 193.43 1711.56 0.0 16.65 1913. Ix [cm4] 631.1 4.45 688.09 207.41 1563.50 275.04 2141.641 204 6.98 351.16 0.30 3827.47 427.1 8.99 390.67 49.48 9.02 7.63 6.43 9.77 1830.09 4283.09 0.06 42.81 5.95 2386.23 1464.85 g/cm3 Wx [cm3] 75.3 33.40 34.6 22.529 168.59 285.688 219.70 112.08 198.22 246.59 7.54 247.37 Iv [cm4] 1263.0 31.74 5.64 0.65 0.30 246.70 Wp [cm3] 97.77 123.93 47.28 2807.05 42.63 302.73 5.78 5.76 5.62 18.3 29.858 273 5.54 1257.33 1718.32 272.29 0.688 219.53 40.12 37.08 4695.641 204 5. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości d s M A Au [mm] [mm] [kg/m] [cm2] [m2/m] 168.51 179.65 0.14 28.87 1559.73 25.00 26.04 0.33 553.47 28.27 29.641 219.79 0.03 8974.13 0.641 204 8.20 0.05 168.12 0.63 540.51 2017.609 204 4.61 2281.529 168.

54 11.75 4.110 3.77 0.88 0.00 22 .65 11.52 0.22 5.44 8.09 1.5 2.90 2.42 3.13 4.09 0.19 0.34 2.58 0.40 10.093 1.94 0.130 5.206 32.186 23.0 4.47 7.01 0.0 2.81 0.43 0.87 14.13 37.87 0.27 4.09 0.53 1.0 1.13 2.82 0.0 4.51 3.04 10.73 0.07 1.0 2.0 Kształtowniki zamknięte kwadratowe M = masa 1 metra i = promień bezwładności A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Iv = moment bezwładności na skręcanie Au = pole powierzchni zewnętrznej Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na I = moment bezwładności skręcanie W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Gęstość obliczeniowa = 7.83 1.83 3.50 5.95 8.45 3.20 2.81 2.13 0.190 19.071 0.59 4.71 0.18 2.5 2.57 1.69 1.55 0.155 5.34 0.98 18.74 0.136 3.44 19.5 2.87 1.21 3.095 1.47 1.59 0.39 1.091 1.31 2.75 0.35 0.36 0.74 0.136 2.5 3.15 3.99 9.0 5.77 4.48 1.59 0.50 2.66 1.69 0.82 13.75 2.73 0.22 0.37 4.67 11.69 1.5 3.31 2.146 11.15 3.58 0.00 8.83 1.22 1.40 3.59 0.70 0.01 0.07 5.70 1.80 1.16 2.54 2.41 3.22 1.58 0.78 6.62 3.59 0.96 1.75 7.44 1.56 6.213 19.89 1.64 28.33 7.94 3.92 2.79 9.2 1.25 5.59 0.0 1.50 0.72 1.0 2.05 0.51 2.02 3.95 2.183 27.41 0.0 4.49 15.34 0.54 7.17 0.113 2.5 1.89 4.97 0.30 6.30 4.78 3.32 4.21 0.74 1.90 32.93 0.0 2.57 1.63 8.97 1.5 3.91 2.13 11.58 3.50 0.12 4.24 1.193 14.36 5.0 4.72 1.075 0.72 1.78 8.11 4.54 4.95 3.01 1.06 5.14 0.29 3.20 5.88 1.22 4.28 10.60 0.56 8. a [mm] 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 30 30 30 30 30 30 35 35 35 35 35 40 40 40 40 40 45 45 45 45 45 50 50 50 50 50 55 55 55 55 s [mm] 1.71 0.56 1.98 0.21 1.211 23.59 5.65 0.5 3.09 3.97 1.10 43.77 2.22 4.5 1.077 0.68 0.49 11.12 6.151 8.58 2.0 2.0 1.0 2.35 0.11 0.82 3.0 2.15 30.82 0.74 0.21 1.22 Tablica 5.24 1.74 9.60 4.40 4.28 5.95 0.43 1.22 1.61 1.49 1.05 2.36 1.77 1.68 2.115 2.42 14.96 3.44 1.66 6.60 2.00 0.46 16.58 3.74 16.48 2.08 7.15 2.23 1.2 1.53 10.83 0.83 6.93 3.65 0.166 16.22 1.30 1.09 0.98 1.20 1.5 2.116 1.073 0.19 1.97 1.21 4.23 2.10 5.84 1.17 2.175 10.14 0.73 2.26 2.25 4.170 13.35 0.15 0.97 2.0 1.06 1.153 6.15 5.99 2.09 0.43 6.70 1.61 7.47 0.96 1.2 1.36 9.99 5.0 1.54 2.49 2.72 19.03 0.03 2.77 12.45 6.07 0.35 1.93 1.097 0.41 1.5 2.05 54.096 1.32 1.53 1.07 4.99 1.13 1.80 47.88 0.210 26.51 13.171 12.69 0.66 1.00 2.13 1.5 2.72 6.0 2.06 1.12 7.150 9.39 1.21 1.36 6.69 22.85 g/cm3 Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości M A Au Ix = Iy Wx = Wy Wpx=Wpy ix = iy Iv Wv [kg/m] [cm2] [m2/m] [cm4] [cm3] [cm3] [cm] [cm4] [cm3] 0.65 11.076 0.54 0.135 4.47 4.76 5.72 0.95 22.66 5.05 1.7.05 1.31 8.92 27.46 1.56 2.25 0.77 3.95 0.76 0.0 2.73 1.75 3.89 2.36 3.10 2.69 1.5 3.06 0.94 6.0 2.191 16.58 1.5 3.43 14.175 7.77 0.38 9.75 0.57 2.131 5.77 8.117 1.25 1.111 3.08 6.01 1.85 40.43 0.06 1.10 12.2 1.64 2.56 8.61 6.61 0.43 1.54 9.18 1.0 1.09 1.

0 5.82 6.386 226.05 35.353 88.56 2.13 11.04 3.82 20.63 30. A [mm] 60 60 60 60 60 63.28 4.0 8.50 47.82 0.48 13.35 373.244 42.5 63.41 14.313 61.27 15.223 50.15 0.76 63.19 91.0 3.04 27.21 4.84 11.17 6.25 593.53 9.44 4.10 54.5 3.96 25.59 0.67 644.93 33.76 2.19 11.406 505.0 8.34 2.79 21.03 9.46 11.49 21.36 0.36 0.271 49.63 0.59 3.42 25.41 42.73 8.05 3.73 11.87 147.0 2.12 28.16 5.72 16.85 116.0 2.71 92.21 3.423 367.07 3.34 23.31 57.0 2.07 12.86 19.293 50.05 20.47 83.42 2.21 0.98 21.22 25.03 217.96 7.419 424.63 15.14 8.96 235.58 138.43 316.83 49.52 28.41 0.366 365.44 32.84 16.0 2.49 2.30 3.46 4.15 118.84 440.35 45.92 114.07 9.65 6.39 5.0 M = masa 1 metra i = promień bezwładności A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Iv = moment bezwładności na skręcanie Au = pole powierzchni zewnętrznej Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na I = moment bezwładności skręcanie W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Gęstość obliczeniowa = 7.27 4.18 20.13 24.93 42.22 7.34 0.231 30.54 0.13 7.47 58.76 33.390 177.92 7.44 0.90 30.27 53.52 17.41 18.74 0.266 72.84 16.96 11.42 24.64 6.79 2.09 17.29 33.41 0.85 g/cm3 Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości M A Au Ix = Iy Wx = Wy Wpx=Wpy ix = iy Iv Wv [kg/m] [cm2] [m2/m] [cm4] [cm3] [cm3] [cm] [cm4] [cm3] 3.273 40.22 6.60 6.07 7.76 2.311 75.47 62.242 53.0 5.22 5.51 65.379 311.36 0.55 14.23 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 5.64 13.39 27.61 3.41 3.61 0.13 36.66 15.11 9.0 2.5 63.17 12.15 18.56 170.306 111.44 13.0 5.12 16.58 3.0 2.59 4.346 161.62 19.70 12.94 97.36 0.5 64 70 70 70 70 70 75 75 75 75 80 80 80 80 80 90 90 90 90 90 100 100 100 100 100 100 100 110 110 110 110 110 s [mm] 2.64 2.0 5.95 0.05 28.97 10.59 10.59 0.62 142.59 0.99 16.247 30.88 2.92 35.81 0.01 24.94 0.70 6.74 18.47 23.23 4.08 878.93 2.22 5.98 42.33 50.0 2.55 0.75 22.03 17.78 4.226 43.0 6.21 5.87 51.34 s10.32 36.09 0.61 0.61 2.32 11.44 19.02 9.94 0.95 2.68 5.29 75.51 114.03 2.391 150.35 39.49 13.03 0.0 2.54 36.60 8.57 77.90 79.13 10.74 8.0 2.01 68.30 3.45 6.5 3.230 35.07 180.290 71.28 28.73 14.84 21.01 0.0 2.78 3.22 64.34 43.24 0.33 48.0 4.70 15.12 139.23 8.45 68.70 142.21 4.351 108.23 8.26 72.74 3.270 57.64 91.430 238.0 2.94 278.10 22.15 13.22 11.82 23 .53 201.99 190.46 15.79 12.291 61.21 36.56 7.48 5.27 4.85 3.38 9.0 5.79 514.71 8.21 45.71 13.245 36.75 0.13 29.39 14.62 65.80 54.383 271.0 4.343 192.46 2.51 10.26 64.76 2.90 3.16 94.65 4.14 0.64 21.0 4.0 4.393 123.0 4.63 24.12 21.12 2.55 0.12 20.20 694.21 86.38 16.37 19.48 260.350 127.67 118.10 3.19 92.303 131.66 5.86 39.78 3.86 3.19 24.97 8.42 42.42 17.55 24.96 17.90 12.56 4.310 87.233 25.42 89.19 0.60 100.97 79.74 7.49 16.30 486.17 96.68 53.74 78.00 3.74 0.0 5.52 2.286 90.59 0.0 4.60 28.00 7.50 5.23 9.0 2.53 16.27 14.98 20.263 84.7.0 2.36 0.95 66.87 24.61 24.18 29.19 6.52 81.0 6.5 3.5 3.03 0.19 5.89 362.01 10.52 7.5 3.0 4.36 0.59 0.26 36.94 73.94 55.10 14.52 31.0 4.5 3.83 20.44 41.11 11.35 0.5 3.54 28.54 2.93 113.95 0.21 9.426 305.

95 0.84 0.79 179.75 283.526 1126.76 161.07 998.57 100. 24 .36 0.0 140 8.05 40.28 67.61 4.11 38.28 264.07 209.51 46.58 333.583 982.0 180 8. A s [mm] [mm] 120 4.12 24.18 36.76 5815.54 16.18 5.779 2832.83 0.97 194.0 140 6.43 1478.506 516.82 45.88 112.35 7.87 192.75 0.27 329.586 807.29 175.69 26.64 111.499 726.63 420.26 28.0 150 4.12 814.81 137.77 160.32 139.16 2210.14 6.0 150 5.87 5.56 112.32 225.36 0.70 6.0 140 4.35 0.0 130 6.52 1023.27 24.566 1411.686 2545.36 28.85 g/cm3 Wp= plastyczny wskaźnik wytrzymałości M A Au Ix = Iy Wx = Wy Wpx=Wpy ix = iy Iv Wv [kg/m] [cm2] [m2/m] [cm4] [cm3] [cm3] [cm] [cm4] [cm3] 14.0 160 4.13 5.25 356.41 33.63 0.47 80.84 247.16 289.36 0.46 46.84 0.29 1896.81 4.0 160 8.546 651.33 5.466 402.95 174.24 225.30 1900.0 130 8.446 676.24 6.16 93.0 130 4.543 790.56 432.86 7.93 3763.45 4.94 132.79 132.65 260.55 0.81 32.48 52.71 124.01 22.69 206.25 2238.16 237.36 150.94 4188.69 111.61 913.17 123.15 5.97 182.04 0.43 131.73 22.21 7.09 241.49 155.69 229.82 107.86 282.85 135.15 0.91 95.619 1405.50 19.72 119.459 562.03 19.21 30.58 15.57 5.88 4458.56 168.606 1741.08 289.46 141.81 425.7.703 1736.40 33.55 22.63 28.43 40.90 1502.24 0.503 625.96 5.22 144.68 96.69 18.0 150 6.98 5.66 778.23 0.64 5.52 31.77 197.90 264.78 24.74 157.0 200 5.43 0.84 33.29 36.699 2036.0 200 6.0 130 5.95 152.539 920.79 4.22 26.626 987.79 26.0 180 5.783 2410.48 175.87 7.25 18.95 43.766 3566.0 160 6.0 120 8.89 1554.56 21.26 113.97 34.76 21.48 19.09 108.77 22.53 92.71 2364.83 30.45 185.82 35.0 120 5.97 79.13 196.87 335.75 20.90 31.80 20.76 169.71 636.10 26.83 0.579 1145.24 0.75 17.93 1264.79 28.75 0.0 180 4.0 120 6.36 0.623 1202.36 0.99 224.65 340.64 0.36 0.463 485.18 543.16 6.91 152.52 226.48 1255.36 0.0 Podane wartości M = masa 1 metra i = promień bezwładności A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Iv = moment bezwładności na skręcanie Au = pole powierzchni zewnętrznej Wv= wskaźnik wytrzymałości przekroju na I = moment bezwładności skręcanie W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Gęstość obliczeniowa = 7.01 278.11 2724.0 200 8.33 4.12 130.44 0.0 160 5.02 1173.30 361.0 180 6.706 1421.12 2896.34 1541.06 3222.40 142.62 93.88 5.50 121.05 41.0 140 5.51 59.84 1832.30 5.78 27.02 7.82 164.83 188.23 217.63 0.24 cd tablicy 5.75 26.486 882.03 0.67 7.64 są zgodne z EN 10219-2.78 6.92 36.05 78.0 150 8.49 1162.25 23.

05 3.42 0.07 0.54 2.31 2.09 1.57 5.91 0.52 0.23 1.60 2.27 1.50 0.57 4.05 8.88 1.5 2.04 1.61 0.35 0.5 1.09 8.2 1.57 3.55 2.21 1.08 4.135 40 30 1.104 30 25 2.03 3.26 1.65 0.01 1.29 1.20 2.18 1.59 0.23 1.20 1.45 4.47 1.02 1.61 3.75 2.14 0.89 1.103 30 25 2.01 1.89 3.41 1.51 2.40 1.99 1.90 2.75 1.28 3.85 g/cm3 Iy Wx Wy Wpx Wpy ix iy [cm4] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3] [cm] [cm] 0.37 2.095 30 20 1.27 1.50 2.0 1.34 2.94 0.07 2.18 4.130 40 27 1.47 1.0 1.11 0.32 2.93 1.83 2.83 3.72 5.134 40 30 2.5 2.75 2.85 1.55 3.34 2.56 0.29 0.38 0.61 2.49 1.44 1.69 0.80 1.22 1.72 1.71 1.46 1.30 1.34 0.06 0.42 3.68 1.15 2.5 2.48 0.52 1.93 1.41 0.0 1.02 2.61 1.89 0.130 40 35 1.42 1.07 3.14 0.41 0.46 1.03 0.60 3.24 1.46 5.03 0.07 1.22 7.70 1.40 2.23 2.82 1.73 1.089 30 20 1.03 2.33 6.38 1.83 1.12 9.73 3.55 2.40 0.81 2.95 1.34 0.65 0.72 0.81 1.91 2.78 1.98 0.50 1.75 1.49 0.17 2.51 1.06 5.54 0.14 0.77 1.94 0.96 1.15 0.08 0.32 0.93 2.79 1.36 3.55 0.03 3.87 2.79 0.63 1.57 2.73 0.27 3.5 1.20 0.091 40 20 1.99 1.98 4.39 0.03 0.10 2.33 2.56 1.0 3.03 3.95 3.92 1.39 1.87 1.144 40 35 2.34 1.02 1.65 Wv [cm3] 1.83 0.34 3.81 1.60 1.06 1.75 1.71 1.90 0.09 0.71 1.44 1.64 2.11 3.19 1.87 1.91 1.49 6.17 4.84 5.93 1.13 2.40 4.5 1.07 2.42 0.36 3.85 0.59 1.07 8.15 2.89 1.75 1.10 1.93 0.23 0.36 1.83 1.82 2.5 1.51 1.04 0.12 2.93 5.2 1.29 1.53 1.66 3.62 1.79 1.71 0.12 10.91 0.72 1.39 1.73 1.68 0.05 0.45 7.2 0.75 1.09 0.33 2.2 0.77 2.33 6.05 4.42 1.19 0.68 2.02 2.68 4. Kształtowniki zamknięte prostokątne M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp = plastyczny wskaźnik wytrzymałości a b s M A Au [mm] [mm] [mm] [kg/m] [cm2] [m2/m] 30 18 1.5 2.23 2.06 0.2 1.24 1.97 1.36 4.99 2.092 30 18 1.71 1.100 40 10 1.28 0.127 40 27 2.36 1.00 2.115 40 20 1.13 3.09 0.27 2.43 0.96 1.52 5.16 1.42 1.89 1.73 1.105 30 25 1.38 4.95 0.12 1.0 1.40 4.15 1.25 1.97 1.39 0.94 4.140 Ix [cm4] 1.37 3.32 0.30 1.60 3.94 1.46 1.69 3.55 1.06 0.45 0.87 1.58 1.5 1.113 40 20 2.84 1.63 3.96 2.93 0.45 1.30 0.59 1.91 0.07 1.33 2.79 0.131 40 30 3.24 1.07 4.14 1.02 1.2 0.17 0.97 1.95 3.05 1.2 1.71 0.0 0.55 1.52 1.08 0.63 4.10 3.45 1.71 0.17 1.145 40 35 1.47 1.78 1.02 1.11 0.77 1.95 1.64 2.51 1.77 1.03 2.43 0.29 5.63 5.19 1.85 0.10 2.06 1.84 1.76 2.06 0.15 1.0 0.73 0.36 0.094 30 20 2.81 0.00 1.0 2.24 1.62 3.62 0.77 1.11 2.35 1.128 40 27 2.05 .20 1.86 0.43 1.15 1.0 0.96 1.48 1.65 1.47 1.58 1.5 1.68 2.49 1.17 0.124 40 30 1.31 7.36 5.06 1.10 0.38 0.096 40 10 1.90 2.35 3.143 40 35 2.11 3.71 0.60 6.0 1.06 1.13 0.110 40 27 1.36 2.54 3.81 1.08 0.36 0.75 1.37 1.17 1.38 1.53 1.0 2.24 0.80 1.55 2.47 1.82 0.53 2.29 2.27 1.63 1.36 1.99 1.63 2.096 30 20 1.50 0.23 2.82 2.53 1.68 2.42 0.74 4.42 1.04 1.68 1.09 2.35 0.71 1.52 1.097 40 10 1.093 30 20 2.61 0.36 2.81 1.27 1.22 0.01 0.68 2.10 0.67 3.60 1.08 0.65 3.46 1.5 1.21 2.093 40 10 2.60 1.74 1.80 2.60 0.69 3.35 1.06 4.96 5.8.15 2.29 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv = wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.77 0.10 0.097 30 20 1.51 5.80 0.89 0.39 0.96 1.71 1.83 1.0 0.84 2.91 7.04 4.42 0.33 1.87 2.21 1.37 5.70 0.25 PORADNIK PROJEKTANTA Tablica 5.03 3.74 0.35 1.5 1.38 4.34 1.55 0.21 1.65 2.22 1.2 0.133 40 30 2.49 1.80 4.095 40 10 1.0 1.29 1.73 2.15 1.141 40 35 3.39 2.5 1.02 1.28 1.04 3.07 0.68 3.50 3.93 2.86 1.79 4.02 3.63 4.97 12.78 1.44 1.52 6.79 7.35 0.75 1.50 1.06 0.0 2.20 2.95 2.23 2.47 2.106 30 25 1.48 1.53 1.66 0.51 0.24 1.14 2.90 1.74 0.77 1.92 1.57 1.02 2.125 40 27 3.69 5.5 1.5 1.11 0.47 9.55 1.12 1.114 40 20 2.89 2.75 1.72 4.93 6.29 1.50 4.12 0.83 2.094 40 10 2.93 2.06 0.101 30 25 3.06 4.12 1.73 0.81 0.74 3.75 1.25 0.35 0.09 0.70 0.64 2.42 2.117 40 20 1.21 3.06 4.136 40 30 1.30 1.63 1.06 3.84 1.90 0.70 0.77 0.48 2.40 1.02 0.35 1.23 0.61 0.80 2.107 30 25 1.68 1.38 1.94 2.18 0.42 3.84 0.090 30 18 2.116 40 20 1.27 4.48 1.01 1.33 8.33 1.02 2.36 3.091 30 18 1.20 3.0 1.111 40 20 3.26 1.93 2.18 2.09 0.15 3.79 1.24 0.26 0.72 3.19 0.47 0.53 1.83 1.10 1.59 0.48 2.19 3.091 30 25 1.75 3.19 0.31 25 Iv [cm4] 1.74 0.53 2.03 1.04 0.24 1.146 40 35 1.0 2.80 1.15 1.52 1.93 0.0 2.92 1.129 40 27 1.11 0.18 1.75 1.15 4.49 1.52 1.90 2.30 0.30 2.

52 3.134 50 20 2.00 8.60 9.26 4.17 1.145 45 30 1.41 4.55 0.56 0.88 2.50 6.54 3.36 3.53 0.0 4.43 8.46 5.40 10.50 6.60 0.50 8.69 0.2 1.18 2.75 2.04 2.5 3.93 5.59 9.99 3.26 14.78 1.81 2.98 5.97 5.83 3.49 3.77 2.51 2.55 8.5 2.55 0.136 50 20 1.15 1.60 3.02 2.45 1.86 1.32 7.72 3.25 0.16 2.03 3.67 2.89 1.61 7.77 11.90 3.65 4.25 2.51 11.25 0.06 8.55 1.96 9.72 0.74 2.49 5.74 4.57 15.10 14.02 1.95 0.94 3.131 50 20 3.140 50 20 1.81 0.77 2.24 3.60 2.56 7.151 60 20 3.01 0.5 2.77 5.2 1.95 23.03 0.0 4.89 8.06 2.36 1.79 2.39 6.37 5.77 4.151 50 30 3.82 3.73 2.82 3.78 1.44 3.175 60 30 1.67 9.60 2.06 1.83 2.15 2.74 3.05 17.77 2.5 1.65 5.82 2.5 2.31 6.03 2.86 4.90 2.54 5.72 0.66 0.14 1.42 3.34 0.42 0.0 3.180 Ix [cm4] 4.00 7.87 9.37 1.88 2.60 2.81 3.11 2.76 1.60 8.95 0.57 9.41 9.73 3.59 3.86 3.60 5.31 2.80 1.34 5.26 4.140 50 30 1.13 1.5 3.71 0.34 0.77 1.45 6.14 2.53 8.75 1.68 3.133 50 20 2.90 3.41 7.62 5.21 4.50 0.12 16.50 6.80 0.15 19.156 50 30 1.5 1.37 2.83 2.0 1.5 2.29 5.88 6.05 5.49 1.69 1.97 1.82 4.39 1.0 2.125 45 20 1.98 1.62 3.20 12.30 4.166 60 20 1.171 60 30 3.61 7.121 45 20 3.98 4.83 1.60 4.94 2.75 1.95 2.5 2.97 6.69 7.123 45 20 2.43 5.120 45 30 1.09 5.91 0.5 2.96 7.0 3.12 1.68 7.07 3.48 15.05 4.5 1.56 1.12 1.37 2.39 26 Iv [cm4] 3.35 9.42 0.69 4.30 4.99 3.52 3.24 5.0 2.95 0.82 5.83 1.65 7.17 3.65 4.54 0.49 3.49 6.0 2.183 60 35 2.68 6.94 0.23 6.90 4.96 16.85 3.96 1.58 1.64 1.89 1.154 60 20 2.12 5.80 2.22 7.10 0.93 0.41 1.95 5.15 2.73 20.10 1.181 60 35 3.33 2.62 11.09 11.66 5.141 50 25 3.01 2.143 45 30 2.76 5.90 1.09 0.91 1.80 7.31 3.26 2.44 7.49 19.81 2.64 5.24 5.55 4.67 4.03 3.35 3.62 3.21 0.00 22.99 2.0 3.92 3.29 3.17 6.124 45 20 2.96 1.55 0.62 4.78 1.141 45 30 3.11 0.84 5.89 6.39 4.70 0.31 3.55 7.74 0.12 3.84 9.74 0.14 17.71 6.82 1.89 1.91 8.34 0.0 2.173 60 30 2.23 5.21 3.0 2.69 0.80 1.60 0.96 0.81 2.0 1.174 60 30 2.47 2.17 1.50 1.65 4.50 13.75 2.32 1.19 5.98 6.75 1.83 9.38 9.35 2.43 9.42 3.173 50 40 2.75 4.43 1.88 1.155 50 30 1.64 1.59 0.76 2.26 cd tablicy 5.85 1.62 1.15 1.15 0.30 10.51 3.175 50 40 1.60 3.54 11.28 5.65 1.13 3.8.52 2.34 1.38 6.77 4.26 2.09 0.02 2.61 3.07 3.63 2.153 50 30 2.97 2.89 3.84 0.90 1.83 3.5 1.00 2.81 1.83 1.83 4.61 4.03 2.21 3.25 0.10 0.19 5.92 4.76 1.83 1.174 50 40 2.41 4.70 3.74 13.185 60 35 1.59 0.83 6.75 1.51 2.60 1.75 2.146 50 25 1.150 60 30 1.73 1.18 1.35 2.67 2.28 1.09 1.0 2.59 2.07 0.63 2.77 1.18 3.85 1.44 1.22 4.0 2.48 12.34 0.80 6.94 2.0 3.70 5.68 4.5 2.5 1.72 1.05 1.15 1.184 60 35 2.20 1.42 3.23 2.83 4.66 1.86 19.82 13.25 10.94 20.155 60 20 1.37 3.67 7.65 2.12 11.47 0.90 3.23 3.58 4.07 3.17 5.23 2.42 2.61 0.60 8.56 11.22 22.60 1.14 1.78 1.21 2.34 1.88 4.53 7.99 6.13 6.99 5.77 2.34 0.05 4.83 2.17 1.42 3.12 2.73 3.89 4.78 1.63 1.22 7.85 g/cm3 Iy Wx Wy Wpx Wpy ix iy [cm4] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3] [cm] [cm] 1.5 1.19 1.39 2.23 8.81 1.27 7.85 1.54 8.170 50 40 4.79 5.00 3.71 9.17 2.56 .92 4.0 3.77 11.21 4.99 3.5 2.54 3.50 1.153 60 20 2.75 1.2 1.34 27.66 5.56 5.47 2.49 1.38 6.81 3.61 1.20 1.59 0.08 5.89 5.23 1.34 0.08 2.68 13.70 4.54 6.92 1.21 6.80 4. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp = plastyczny wskaźnik wytrzymałości a b s M A Au [mm] [mm] [mm] [kg/m] [cm2] [m2/m] 45 20 1.31 2.85 1.66 1.28 3.0 2.60 3.154 50 30 2.80 3.70 4.77 6.80 1.44 1.82 1.80 6.54 13.13 3.34 3.04 2.80 1.20 4.144 50 25 2.57 4.54 0.09 15.05 2.52 4.83 6.00 2.15 2.78 3.21 0.60 11.07 4.76 3.09 0.144 45 30 2.171 50 40 3.49 9.15 5.24 1.05 4.52 2.02 3.05 3.41 1.145 50 25 1.35 4.65 16.28 3.97 1.15 4.94 0.58 3.89 2.39 1.16 6.61 1.45 3.130 50 25 1.21 5.01 3.99 0.75 2.31 0.89 11.03 3.72 6.87 3.74 0.10 3.53 12.16 Wv [cm3] 2.82 1.73 2.13 4.19 4.39 1.30 12.98 7.01 5.00 5.48 9.85 1.90 2.80 15.0 3.31 2.21 1.04 2.57 4.19 4.22 2.81 0.50 2.80 6.170 60 35 1.31 5.44 2.83 0.78 4.62 0.62 3.5 2.143 50 25 2.53 1.14 1.51 5.25 4.68 2.67 3.75 1.25 3.58 1.135 50 20 1.5 3.11 3.91 0.150 50 40 1.62 3.75 1.31 4.84 14.0 2.31 1.81 4.43 2.26 5.35 2.83 1.23 2.12 0.15 2.05 1.60 6.33 1.62 3.76 14.70 0.70 2.12 1.32 1.64 6.94 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv = wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.02 2.30 4.11 3.58 4.31 2.29 2.49 4.34 8.08 1.65 2.67 4.22 3.19 5.75 2.

22 37.36 8.78 3.41 1.87 36.60 7.06 3.66 13.75 2.39 1.14 21.77 6.97 2.07 2.09 5.10 32.67 1.75 18.56 5.29 10.0 3.5 3.58 7.25 5.74 13.58 2.54 7.62 6.70 0.26 22.00 3.52 0.41 22.57 2.88 31.200 70 40 2 3.10 20.79 27.77 2.30 1.68 16.230 70 50 4.78 26.0 4.76 7.98 9.24 9.13 4.64 6.76 10.06 21.44 15.30 0.155 70 11 2.05 54.59 3.36 0.26 7.19 6.32 0.0 3.58 1.24 2.21 30.62 4.75 2.37 6.45 2.91 5.61 8.74 4.193 70 30 2.72 6.72 5.22 1.99 10.59 0.89 11.63 2.92 11.76 5.92 0.154 65 15 2.193 60 40 2.62 17.30 4.19 1.21 0.93 3.75 9.10 0.41 9.65 2.34 26.45 3.90 6.63 53.35 4.01 1.57 19.31 45.53 1.48 38.41 1.99 2.75 0.34 2.43 1.99 5.99 5.62 9.24 9.28 0.46 5.06 10.17 3.213 70 40 2.84 4.53 0. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp = plastyczny wskaźnik wytrzymałości a b s M A Au [mm] [mm] [mm] [kg/m] [cm2] [m2/m] 60 40 1.50 18.62 0.63 0.41 6.75 7.13 10.59 15.47 2.190 70 35 1.21 2.156 70 11 2.194 60 40 2.57 2.88 2.75 2.91 4.67 6.27 5.40 1.21 1.83 4.02 4.78 8.49 3.99 16.44 12.89 14.74 10.10 3.12 0.223 Ix [cm4] 14.86 11.64 2.63 7.44 16.185 70 25 1.167 70 25 1.54 2.12 9.66 1.62 15.08 9.86 12.19 1.27 2.91 23.64 4.10 3.25 1.83 11.44 1.98 0.92 2.37 8.5 3.55 11.75 2.26 4.5 2.195 60 40 1.31 2.94 2.63 5.99 5.88 15.20 2.44 1.63 5.49 1.85 2.29 3.28 36.20 0.5 2.00 13.88 Wpx [cm3] 5.58 7.08 2.86 22.17 4.0 5.14 2.61 2.50 15.08 2.56 4.98 2.07 3.45 45.80 13.76 2.38 6.62 1.13 1.51 3.51 5.28 2.64 .24 0.171 70 20 2.40 5.62 30.63 1.47 9.40 4.43 7.153 65 15 2.211 60 50 3 4.79 17.53 15.09 12.63 2.74 0.77 13.18 20.00 2.27 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 5.26 2.64 7.59 3.09 0.79 6.46 7.56 2.46 8.47 1.41 0.25 12.0 2.45 6.36 2.233 70 50 2.48 1.81 0.210 60 50 4 6.5 1.93 8.91 1.32 9.74 2.46 10.72 6.53 8.54 2.07 80.95 18.71 8.51 5.5 3.157 70 11 1.42 4.84 1.90 24.37 20.37 2.46 17.08 3.85 g/cm3 Wy [cm3] 3.54 0.20 2.35 7.33 3.45 18.45 1.08 7.28 2.04 2.64 1.60 0.95 7.47 14.01 0.70 25.86 6.45 5.45 18.11 11.39 2.48 4.92 3.72 17.92 2.08 7.61 2.204 70 35 2.75 2.75 2.55 0.19 3.11 1.86 4.84 2.59 2.49 16.151 65 15 3.48 7.40 19.5 2.11 13.67 1.0 3.23 10.21 6.89 6.0 2.44 8.82 19.29 4.12 2.5 3.71 4.194 70 30 2.19 24.85 0.57 1.85 32.46 3.59 0.65 2.65 10.10 1.21 4.41 2.47 6.63 1.07 25.48 23.39 16.80 9.231 70 50 3.69 12.191 60 40 3.15 5.42 9.44 3.42 1.25 8.04 0.80 13.26 4.29 2.16 0.61 0.06 0.5 2.26 3.04 3.97 5.84 2.80 5.08 0.00 0.48 1.153 70 11 3.25 5.0 2.52 5.09 3.05 11.201 70 35 3.94 10.04 2.38 19.09 0.33 10.45 6.67 6.5 3.8.56 0.85 2.69 28.05 4.14 7.181 70 25 3.60 9.60 4.04 0.27 4.89 2.0 2.69 6.41 17.71 8.33 6.54 0.67 9.25 0.54 4.5 3.37 1.5 1.87 4.14 0.24 2.0 2.64 5.73 0.61 6.01 44.49 8.13 4.62 18.23 1.36 0.43 42.78 3.21 17.28 0.24 2.82 3.0 4.41 7.94 18.28 21.183 70 25 2.18 8.30 4.174 70 20 1.210 70 40 4 6.38 30.39 5.94 0.45 6.24 1.45 3.74 0.83 1.05 5.76 22.27 3.81 2.86 0.38 2.54 29.87 6.01 8.81 2.75 2.0 4.26 8.85 2.64 0.99 13.77 27.35 12.48 5.184 70 25 2.44 1.50 1.14 8.59 0.25 4.59 26.64 2.32 9.5 3.24 2.13 7.22 12.46 1.91 5.94 0.33 7.47 1.04 10.20 14.19 2.72 8.45 2.45 19.31 1.51 1.81 3.62 68.77 22.80 4.30 0.11 11.46 14.50 9.75 15.25 5.73 6.0 5.26 37.205 70 35 1.92 5.22 26.79 2.53 13.32 37.14 7.203 70 35 2.96 2.38 1.57 4.24 15.08 0.59 0.28 36.60 2.97 18.27 0.20 2.63 12.0 8.09 5.83 3.41 0.14 0.28 6.40 8.44 8.17 13.19 1.14 2.47 33.03 10.77 Wv [cm3] 6.38 6.66 6.89 4.56 4.54 2.5 4.25 7.58 9.73 3.61 2.67 29.69 25.40 2.75 53.93 3.20 27 Wx [cm3] 4.0 6.01 0.63 5.13 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv = wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.74 5.48 6.78 9.12 0.0 3.172 70 20 2.77 4.34 1.47 0.20 4.02 2.09 3.14 0.17 15.49 45.72 31.42 9.59 3.56 11.84 37.10 3.23 6.75 0.84 0.62 21.52 1.48 1.23 16.0 3.06 Wpy ix iy [cm3] [cm] [cm] 4.45 1.94 11.90 Iv [cm4] 15.5 2.91 9.60 7.79 3.60 4.39 1.180 70 30 1.90 2.16 2.46 Iy [cm4] 7.59 2.38 2.85 0.71 0.206 65 15 1.95 2.08 2.152 70 20 1.45 2.95 1.08 3.42 7.06 3.40 1.48 13.26 10.27 0.50 6.5 2.98 0.34 1.38 24.02 1.16 15.155 65 15 1.27 12.85 2.16 7.0 4.79 2.206 70 50 2.79 11.58 7.01 12.28 13.150 70 11 1.02 0.36 3.169 70 20 3.91 9.35 7.55 5.47 1.0 2.88 4.11 0.67 63.79 7.25 4.95 0.186 60 50 2 3.92 3.45 2.213 60 50 2.72 11.52 13.5 1.99 2.83 11.01 5.25 1.17 1.66 1.41 4.56 10.30 0.64 2.191 70 30 3.226 70 50 5.70 5.30 0.190 60 40 4.14 29.195 70 30 1.03 2.47 0.34 0.86 3.211 70 40 3 4.99 15.47 5.

34 0.34 0.290 80 70 4.78 82.233 80 40 2.12 24.36 0.43 3.38 15.95 2.15 13.03 15.41 22.09 0.8.14 30.47 72.291 80 70 3.48 40.07 11.25 4.70 12.96 14.29 3.25 Iv [cm4] 50.31 3.11 6.271 80 60 3.5 4.71 8.290 90 60 4.00 22.39 5.29 13.14 0.52 8.31 6.00 25.21 0.71 21.74 20.06 16.50 21.36 19.05 87.94 2.03 13.0 9.23 11.10 43.190 80 30 2 3.71 47.35 11.96 18.263 90 60 2.73 24.31 55.75 1.24 3.54 0.191 80 20 3.82 13.27 37.45 6.94 0.51 34.11 12.62 79.0 6.50 30.60 65.13 3.25 16.83 5.08 15.0 9.66 2.85 23.15 141.98 25.32 35.12 2.40 10.74 19.50 5.68 2.231 80 40 3.78 6.35 55.33 2.54 2.72 2.43 24.213 80 30 2.0 3.36 23.27 8.42 36.27 2.5 4.75 12.286 90 80 2 5.60 8.96 5.17 25.26 80.60 28.00 82.09 0.27 3.50 3.52 0.19 6.01 2.35 0.92 103.21 0.61 46.13 7.48 27.75 19.81 18.54 9.12 65.5 5.12 135.92 147.78 6.33 29.34 9.69 17.271 90 50 3.21 32.193 80 20 2.60 4.41 0.60 0.230 100 30 2.60 2.211 80 30 3 4.56 0.91 2.64 78.65 7.17 6.5 3.96 15.55 0.04 13.48 6.61 0.26 19.19 6.85 4.71 26.44 52.37 28.19 30.86 53.62 61.61 67.27 11.81 6.28 13.99 104.22 9.36 45.95 0.88 55.5 6.56 7.65 31.59 0.42 3.77 62.41 23.61 4.270 80 60 4.0 7.94 11.00 7.81 3.21 117.07 15.76 3.76 27.15 0.03 3.38 2.66 7.82 34.78 37.41 29.40 9.35 113.29 7.0 6.25 10.40 22.60 8.78 10.17 11.15 15.77 2.80 .69 3.26 6.70 24.0 5.19 9.250 70 60 4.63 2.84 Wpy ix iy [cm3] [cm] [cm] 10.11 52.41 0.02 3.74 0.01 8.11 64.31 12.65 2.31 5.36 0.85 4.99 5.5 4.00 13.15 4.09 0.30 76.36 2.85 4.24 15.91 13.21 113.20 3.72 14.12 1.70 3.84 13.29 1.44 145.53 78.70 12.61 2.81 134.74 0.44 25.23 12.81 3.250 80 50 4.17 3.75 18.75 49.05 7.63 8.13 7.80 20.79 21.94 0.00 2.64 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv = wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.42 3.226 80 50 2.40 65.64 2.84 93.07 12.01 0.30 7.233 100 20 2.88 4.28 61.11 0.56 216.53 60.35 26.62 7.95 20.88 3.293 90 60 2.19 30.88 37.49 21.20 31.0 7.82 3.94 0.12 8.04 16.74 24.5 4.50 5.99 32.253 80 50 2.31 14.37 3.37 65.51 88.38 15.58 43.35 53.82 9.331 90 80 3 7.08 20.13 3.20 10.29 19.55 0.47 30.18 2.273 90 50 2.28 18.97 10.34 16.37 22.62 15.16 2.59 10.0 8.08 3.12 3.36 17.80 10.70 116.09 0.67 97.0 3.19 5.80 6.79 167.60 43.19 28 Wx [cm3] 10.11 12.49 15.0 6.13 70.291 90 60 3.84 3.91 19.88 2.54 20.40 92.40 25.13 6.15 76.36 1.24 45.0 5.32 23.35 8.59 0.266 90 50 5.251 100 30 3.15 11.14 3.0 7.49 13.98 19.85 g/cm3 Wy [cm3] 9.66 45.43 78.16 26.87 13.93 3.05 2.95 0.44 31.77 14.87 12.36 3.97 9.0 8.55 64.87 38.98 37.98 115.87 1.87 14.58 36.0 3.67 30.0 4.85 12.59 0.34 11.77 67.27 2.09 12.36 27.15 16.10 55.59 9.71 24.72 10.51 10.97 20.63 12.08 34.15 0.62 2.56 4.17 6.0 4.96 23.74 40.37 35.89 12.54 0.87 1.40 81.28 2.05 1.88 4.39 21.0 7.36 49.99 10.23 3.0 5.70 2.49 14.29 19.96 13.251 70 60 3.02 17.86 13.06 2.78 6.19 0.71 120.56 7.28 55.22 2.83 2.86 1.90 16.22 Iy [cm4] 28.01 49.22 3.89 56.56 21.53 7.94 12.47 8.270 90 50 4.27 18.84 17.38 34.34 8.10 9.70 61.25 5.65 10.96 32.51 18.71 50.41 17.253 100 30 2.08 3.42 17.44 7.11 2.26 81.250 Ix [cm4] 36.57 17.79 63.72 6.76 32.75 0.0 4.31 8.82 4.0 2.293 80 70 2.61 0.246 80 20 2.62 12.51 21.08 3.02 Wv [cm3] 14.251 80 50 3.17 16.46 Wpx [cm3] 12.89 2.84 1.330 90 80 4 9.21 1.66 96.266 80 60 5.61 18.61 14.80 18.50 3.21 0.59 10.48 57.273 80 60 2.74 8.02 21.74 0.253 70 60 2.97 10.59 72.333 90 80 2.64 3.90 26.263 80 70 2.5 5.09 0.63 3.67 8.35 0.75 14.08 18.5 5.26 17.93 14.28 cd tablicy 5.47 28.39 5.84 14.85 17.95 11.95 14.0 4.81 0.50 10.36 7.50 26.61 6.0 6.18 2.06 25.61 44. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp = plastyczny wskaźnik wytrzymałości A b s M A Au [mm] [mm] [mm] [kg/m] [cm2] [m2/m] 70 60 2.47 47.74 122.11 16.25 2.97 2.66 7.40 13.47 39.40 3.09 0.0 4.59 10.31 96.72 15.0 3.09 3.51 67.08 7.94 99.82 11.79 43.07 88.56 4.246 80 60 2.29 2.24 2.22 75.98 12.16 14.206 80 40 2.90 8.11 3.19 22.18 3.84 23.19 5.59 0.326 100 20 2.0 5.43 10.44 14.64 3.46 31.23 1.15 0.34 9.0 3.09 12.50 11.01 6.24 42.43 3.82 26.05 19.24 22.49 10.10 16.59 0.38 2.17 55.25 22.29 3.46 19.81 0.286 90 50 2.28 18.39 34.41 0.09 0.86 15.70 11.09 36.73 18.61 0.26 7.50 7.59 20.210 80 30 4 6.03 22.5 4.67 20.94 2.230 80 40 4.79 11.11 98.58 17.85 102.0 5.58 17.24 16.03 17.88 70.48 16.88 4.92 5.25 2.83 28.66 7.09 2.33 1.37 2.65 9.5 5.44 115.231 100 20 3.0 6.02 2.5 3.81 1.80 14.88 19.24 32.04 2.66 24.54 0.52 25.43 5.17 2.25 64.16 2.

03 251.75 4.459 33.72 24.77 3.83 32.98 25.00 26.54 3.67 59.21 26.68 3.36 2.79 3.0 M [kg/m] 4.66 5.19 2.08 47.35 21.65 501.76 25.0 140 80 3.0 100 50 4.09 72.430 16.22 30.383 21.56 107.10 3.0 140 100 4.77 133.40 30.78 21.08 4.28 10.24 331.77 3.52 3.45 54.53 8.39 30.51 156.390 14.23 50.42 21.47 201.36 0.15 3.64 134.0 120 40 2.50 2.99 22.70 4.22 5.95 37.75 37.98 91.0 140 80 8.50 77.02 732.50 5.31 1.0 140 80 4.80 3.47 59.40 429.24 3.93 77.65 94.06 597.41 37.33 175.37 45.333 8.271 7.64 0.50 11.41 16.31 61.84 35.00 16.47 20.69 30.64 5.42 242.26 105.01 59.60 91.68 41.291 8.54 0.09 0.96 7.57 152.24 0.84 4.24 35.52 21.61 608.94 60.379 27.23 30.94 0.68 80.38 4.23 10.10 39.59 4.0 120 80 5.50 22.76 79.90 12.0 100 40 2.17 159.95 0.87 3.0 100 50 2.80 126.34 0.76 19.54 29.79 136.63 21.16 3.59 0.15 0.29 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 5.62 74.94 104.71 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv = wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.67 12.39 3.5 100 70 3 100 70 4 100 80 2.41 0.20 39.94 67.33 2.20 35.60 3.43 24.0 100 60 5.60 4.59 5.70 32.40 3.84 19.75 12.94 28.5 120 60 3.09 18.76 18.76 26.59 353.24 72.32 12.83 17.27 45.96 7.00 708.44 0.36 0.74 52.77 89.98 36.25 29.366 12.20 106.97 9.36 0.12 361.86 46.87 18.66 141.15 26.52 22.63 24.29 187.73 41.71 41.33 3.97 857.46 134.92 161.56 2.311 9.15 24.331 9.02 4.69 76.446 Ix [cm4] 65.71 63.39 9.21 18.47 1.82 3.0 120 60 4.30 38.46 14.56 4. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp = plastyczny wskaźnik wytrzymałości A b s [mm] [mm] [mm] 100 40 2.14 Wv [cm3] 13.07 29.17 97.36 0.55 2.98 21.94 15.25 63.89 31.38 15.39 18.35 0.51 84.51 32.55 0.10 20.90 17.11 26.60 27.393 9.22 11.78 2.85 5.87 3.22 196.0 140 100 8.06 123.94 120.42 215.346 16.60 2.18 3.12 61.40 81.56 6.51 29.61 0.60 74.42 26.73 14.39 26.08 7.97 134.77 97.07 599.84 23.74 157.391 11.27 23.62 15.15 0.466 22.59 0.69 74.09 0.0 100 80 4.24 12.343 6.75 0.45 6.12 60.46 121.04 58.55 4.07 9.66 2.04 27.67 26.30 2.26 500.15 15.270 10.95 0.0 120 80 2.53 21.81 189.41 A Au [cm2] [m2/m] 5.22 4.12 307.351 10.0 120 80 6.02 86.89 36.306 6.25 17.25 2.48 12.02 3.09 75.69 2.0 140 80 6.31 300.0 120 60 5.66 5.36 0.56 34.27 18.32 58.60 8.83 128.33 71.99 86.80 108.53 121.68 45.34 29 Wpx Wpy ix iy Iv [cm3] [cm3] [cm] [cm] [cm4] 16.59 0.343 7.16 73.87 23.55 2.0 100 50 2.35 27.86 9.86 1089.96 11.42 156.03 112.85 g/cm3 Wx Wy [cm3] [cm3] 13.21 4.59 103.86 17.19 114.29 103.85 35.06 44.59 3.58 180.71 2.56 26.346 16.53 132.15 64.23 180.45 32.0 100 40 4.04 186.09 4.13 7.55 0.0 100 70 2 100 70 2.45 4.04 3.67 31.24 165.10 731.53 36.21 0.351 10.31 62.47 40.12 27.31 5.90 14.61 18.13 6.47 4.03 0.47 10.42 2.54 8.07 75.09 503.17 6.57 39.66 16.74 286.87 53.81 0.05 30.14 47.52 3.26 15.00 22.00 10.48 91.286 6.0 100 40 5.313 7.34 50.65 Iy [cm4] 15.91 53.89 33.95 21.330 12.69 83.81 15.99 15.48 168.12 240.89 16.65 4.82 3.263 5.52 23.56 41.12 15.51 107.306 14.06 36.47 25.35 317.30 83.60 517.43 0.57 20.06 475.60 46.60 66.44 417.5 120 80 3.75 230.21 583.94 0.17 105.68 53.14 406.23 27.94 26.69 50.99 1.353 8.54 9.53 3.38 3.98 16.58 87.0 140 100 6.99 15.30 411.23 189.38 31.63 0.35 7.04 105.69 171.19 123.27 4.69 203.48 12.01 31.07 126.74 4.29 100.29 14.59 0.290 10.0 140 80 5.49 31.55 22.87 20.72 3.64 38.419 30.96 293.43 4.89 72.03 29.74 8.74 8.32 27.88 33.83 105.12 1.326 6.38 20.11 17.04 584.0 100 80 5.11 18.01 10.01 10.0 100 60 2.24 5.38 63.313 7.50 1.09 120.5 100 80 3.39 24.18 24.310 11.05 31.07 88.75 0.65 3.82 5.67 37.86 49.49 5.97 159.10 73.74 0.59 0.94 247.75 25.80 62.45 6.88 3.38 79.83 334.20 294.90 17.01 0.19 39.0 120 80 2.62 2.99 101.99 85.31 .61 0.60 18.31 215.15 468.25 21.37 22.310 11.97 76.0 120 40 2.20 402.0 120 40 4.38 1.30 25.01 3.65 68.59 22.77 54.72 16.37 187.80 64.92 47.14 0.82 88.88 54.01 0.74 0.14 0.49 3.95 38.21 0.00 39.73 21.60 22.44 3.32 92.23 31.0 120 60 2.05 55.75 26.83 94.92 12.84 3.98 3.5 120 40 3.37 30.59 2.14 13.24 26.27 46.27 5.79 55.59 0.25 95.36 0.20 20.0 120 80 8.79 31.15 3.54 45.5 100 40 3.0 100 60 2.54 101.05 1.27 84.14 84.46 3.71 148.69 3.423 24.08 34.59 29.39 68.80 130.266 12.350 13.20 20.87 90.43 157.09 100.0 120 60 2.78 20.23 704.84 3.17 253.86 148.99 20.12 45.77 32.57 117.426 20.34 115.29 61.43 3.84 6.59 31.92 18.89 131.293 7.74 98.82 5.44 3.34 9.63 26.08 25.77 195.303 6.09 1.54 25.77 45.311 9.61 18.02 73.0 120 80 4.0 140 100 5.16 14.41 0.89 3.70 135.07 7.19 5.97 3.77 35.48 2.5 100 60 3.49 25.82 46.09 47.33 55.51 51.67 14.35 86.44 1.81 847.93 4.406 18.12 11.98 18.21 4.99 151.07 9.8.90 45.23 4.93 3.26 134.350 13.29 255.273 6.386 18.0 100 60 4.78 215.36 0.47 225.353 8.35 0.0 100 80 2.32 43.5 100 50 3.55 20.49 103.40 108.463 26.62 39.

16 99.99 4.69 836.12 551.94 576.75 1371.40 318.29 5.92 1583.07 102.40 33.59 158.03 1810.57 63.55 Iy [cm4] 456.44 0.74 67.22 83.04 1457.0 200 120 6.76 20.11 822.96 129.0 200 80 8.27 149.31 5.466 18.74 569.95 5.42 84.25 1703.0 180 100 4.47 226.81 718.33 209.17 4.30 5.69 24.62 3.28 211.99 106.23 792.45 6.51 1201.55 4.63 28.95 Iv [cm4] 804.23 410.32 162.71 90.25 173.95 337.97 1277.26 26.18 4.686 33.72 179.38 944.75 26.04 135.12 971.01 22.65 926.51 4.19 6.12 308.33 7.88 2156.39 193.20 1309.85 30 i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv = wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.85 5.86 105.83 312.503 28.14 132.97 796.15 86.85 g/cm3 Wy [cm3] 76.73 2507.77 167.97 166.86 978.55 1036.29 134.06 Wpy ix iy [cm3] [cm] [cm] 87.32 3.12 22.02 6.45 94.623 36.91 147.76 661.526 19.76 20.503 28.0 160 80 4.21 5.0 160 100 8.48 985.0 140 120 6.36 617.12 107.40 81.06 120.14 874.35 0.0 180 100 5.34 90.24 0.68 948.49 209.38 1186.62 139.09 4.36 0.87 236.37 213.64 640.0 200 100 8.619 46.08 3.92 16.94 125.09 171.52 31.88 178.0 180 80 6.23 0.52 99.80 139.36 0.50 125.30 978.35 663.91 145.30 81.15 241.80 88.65 6.0 200 100 6.66 150.10 88.17 1423.80 282.25 17.0 160 120 5.85 1044.15 0.55 187.50 4.38 141.28 313.579 43.57 384.39 1649.84 219.92 84.36 0.543 31.0 200 120 4.0 180 80 4.24 0.83 0.88 1361.0 200 120 5.20 2385.35 3.0 180 100 6.69 1008.19 3664.34 5.26 163.63 28.04 115.67 116.60 808.81 171.32 151.90 57.09 7.20 84.89 451.09 141.479 35.22 695.04 4.0 M [kg/m] 15.63 808.0 200 150 5.11 223.23 122.63 0.47 1158.84 107.486 23.07 62.10 249.03 0.94 5.83 225.0 160 120 8.54 Wx [cm3] 82.63 0.88 4.546 26.463 26.49 7.31 4.84 0.01 406.16 169.66 141.70 129.82 376.25 877.47 563.04 181.70 3.60 4.59 6.0 160 80 8.59 119.83 136.32 56.66 750.44 .82 111.95 198.12 22.15 26.25 3.39 812.43 15.81 106.0 180 80 5.34 164.75 0.13 597.506 24.35 0.80 173.21 104.59 509.0 150 100 6.46 3.00 194.38 99.13 93.01 6.04 0.63 0.503 28.52 201.27 23.499 36.54 148.84 0.666 Ix [cm4] 577.69 24.459 33.543 31.11 40. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp = plastyczny wskaźnik wytrzymałości a b s [mm] [mm] [mm] 140 120 4.21 777.546 26.626 30.583 33.36 0.506 24.79 1226.13 274.02 853.34 702.02 1120.92 14.50 5.19 535.81 147.93 165.04 1124.16 76.29 1417.0 160 100 6.583 33.50 111.44 249.35 1652.45 75.99 102.76 7.07 Wpx [cm3] 97.87 578.81 683.72 1345.54 112.77 1191.07 78.38 99.0 200 80 4.22 704.91 705.99 236.48 4.07 6.29 36.91 152.08 135.18 31.586 28.74 418.36 0.17 4.54 244.55 20.94 126.07 181.42 74.61 1598.32 94.40 33.91 886.18 102.60 172.72 163.08 841.36 0.83 4.28 95.34 128.14 134.50 19.38 1206.42 1929.83 157.36 0.43 1040.59 4.0 200 100 4.16 132.566 24.47 6.97 138.83 637.65 6.39 115.05 155.45 7.55 0.22 6.80 193.486 21.0 160 120 4.78 496.56 6.71 1459.486 18.446 19.98 187.39 77.95 6.13 1815.0 200 100 5.44 962.47 344.546 26.35 69.89 125.97 145.683 39.36 4.35 104.68 63.43 5.69 27.12 4.49 93.94 3.526 22.02 444.03 1245.97 5.32 1481.579 43.30 cd tablicy 5.93 6.00 1946.43 18.03 1127.01 1324.87 18.76 20.0 200 80 5.20 1413.59 373.68 169.06 882.44 346.34 5.09 1477.31 135.31 3.06 95.539 40.89 6.10 601.67 272.15 74.90 122.36 0.95 0.60 470.0 180 120 5.33 21.21 594.77 127.49 154.82 144.13 50.02 141.80 300.02 180.23 A Au [cm2] [m2/m] 19.89 111.93 4.543 31.94 106.93 209.95 0.04 0.89 118.06 153.85 88.92 1934.97 119.29 102.03 2828.95 0.97 171.71 155.65 203.97 114.16 92.83 28.97 5.66 4.50 19.60 126.24 1160.70 203.23 0.486 21.27 118.74 6.41 4.93 170.54 1813.76 125.8.37 1491.55 7.95 16.56 82.84 0.68 3.43 0.94 192.40 89.24 0.71 721.03 79.0 160 80 6.09 5.43 18.0 180 120 6.84 138.36 0.0 200 120 8.84 1353.88 3.74 179.76 4.23 802.91 116.34 1835.18 117.63 0.466 22.41 15.34 1205.24 0.89 494.08 7.606 26.499 36.30 148.28 242.65 5.33 724.02 145.25 140.39 5.50 19.02 91.68 143.89 124.60 719.539 40.89 334.16 191.49 6.04 0.0 180 80 8.62 165.71 4.36 0.72 200.28 979.00 132.92 226.37 3.87 189.12 22.95 4.04 1942.76 69.01 22.62 987.35 1078.23 112.07 7.26 26.57 6.73 5.68 1565.586 28.72 396.45 7.55 297.02 1269.73 136.0 160 120 6.86 113.05 103.36 0.01 127.0 140 120 8.97 1021.52 31.58 119.62 6.95 19.55 266.506 24.95 0.0 160 100 5.86 Wv [cm3] 118.77 523.80 187.16 189.93 104.39 136.10 125.38 2826.33 123.31 2090.78 90.32 4.70 7.52 31.23 91.0 140 120 5.23 4.87 245.03 2391.89 154.64 0.77 985.88 222.53 4.67 3.61 116.42 1795.67 68.03 105.35 0.94 200.49 1049.24 6.19 131.68 195.17 6.27 218.85 4.67 14.03 70.69 24.0 150 100 8.26 99.23 0.0 150 100 5.28 99.0 180 120 4.67 2268.71 170.71 76.24 230.0 150 100 4.87 191.33 1046.0 200 150 8.566 21.83 1676.71 253.89 61.14 164.52 159.83 0.88 105.61 699.11 86.74 3.0 200 150 6.00 3.51 177.01 1001.93 96.15 113.76 1199.81 136.67 6.61 5.27 267.92 238.18 207.12 271.46 21.0 160 100 4.92 16.75 0.0 160 80 5.0 180 120 8.97 617.50 7.10 149.679 51.32 127.82 154.483 27.37 4.14 120.43 5.526 22.36 0.20 834.97 104.499 36.36 161.06 282.83 0.63 28.09 108.71 146.14 166.23 7.0 180 100 8.69 104.11 141.539 40.59 72.0 200 150 4.74 5.11 280.75 0.30 111.0 200 80 6.

39 141.766 4885.32 4075.93 304.97 34.25 10.46 300 100 8.60 210.84 235.28 1620.10 211.31 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 5.80 250 150 8.56 9.0 46.29 4.82 45.75 4.20 3080.50 6. należy uzgodnić je przy zamawianiu.23 51.48 2653.11 250 100 6.95 0.15 159.23 6.12 5050.51 4.0 35.48 52.95 264.13 2438.11 243.34 239.703 2029.28 283.36 0.20 7.30 121.91 359. 31 Wv [cm3] 285.686 2976.45 168.699 2380.0 26.24 0.95 523.86 295.87 178.43 200 160 6.59 10.90 482.63 239.05 4.69 4.36 0.25 390.0 30.0 26.47 238.06 297.84 8.05 40.54 250 100 8.66 250 150 5.683 2553.28 9.34 709.24 0.51 59.23 3885.51 135.33 100.45 300 100 5.85 g/cm3 a b s M A Au Ix Iy Wx Wy Wpx Wpy ix iy Iv [mm] [mm] [mm] [kg/m] [cm2] [m2/m] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3] [cm3] [cm3] [cm] [cm] [cm4] 200 160 5.64 6.24 .36 0.97 1690.47 411.06 319.779 3885.90 8.86 1044.0 46.13 175.98 180. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju Wp = plastyczny wskaźnik wytrzymałości i = promień bezwładności Iv = moment bezwładności na skręcanie Wv = wskaźnik wytrzymałości przekroju na skręcanie Gęstość obliczeniowa = 7.48 9.11 39.75 1442.45 8.11 38.09 2111.84 0.79 2219.17 339.0 21.52 208.69 6.66 502.18 1507.43 187.0 35.37 201.56 1768.08 875.27 425.85 159.99 200 160 8.61 263.8.01 144.82 335.0 30.24 297.783 4065.41 110.23 4.766 5977.23 1904.32 1322.0 31.35 318.0 40.21 385.05 266.65 503. Jeżeli dla odbiorcy istotne znaczenie posiada usytuowanie zgrzewu wzdłużnego.18 33.85 204.78 7.52 250 100 5.70 8.33 201.34 Podane wartości są zgodne z EN 10219-2.679 2992.16 7.76 225.23 306.779 4776.08 253.54 250 150 6.53 250 100 4.22 722.0 41.15 317.90 10.41 336.81 4.11 38.97 258.666 3714.77 271.87 206.80 300 100 6.78 378.68 217.83 0.42 308.28 6.55 348.99 167.43 3137.22 238.63 0.82 45.51 59.63 0.30 2403.63 0.96 262.36 0.76 609.34 2043.35 310.01 385.686 2091.08 6.77 398.0 32.783 3304.69 202.79 842.15 26.27 3284.24 0.90 395.

050 25 0.75 0.09 0.9.32 Tablica 5.75 0.5 0.79 0.48 0.0 1.73 0.92 0.5 1.057 28 1.2 0. Rury precyzyjne okrągłe M = masa 1 metra Au = pole powierzchni zewnętrznej 3 Gęstość obliczeniowa = 7.066 35 1.38 0.5 0.0 0.91 0.079 16 2.75 1.110 21 2.066 38 0.62 0.060 30 1.0 0.0 0.8 0.0 0.22 0.0 0.2 1.68 0.2 0.44 0.088 18 2.5 0.75 1.057 28 0.0 1.8 0.126 23 1.75 1.87 0.8 0.62 0.094 19 1.5 0.84 0.107 20 1.61 0.079 16 1.050 25 1.063 32 1.119 22 2.42 0.34 0.99 0.5 2.52 0.83 0.56 0.15 0.48 0.060 32 0.80 0.67 0.088 18 1.94 0.101 20 1.40 0.79 0.088 18 1.5 0.057 28 1.56 0.8 0.2 0.0 0.063 34 2.84 0.050 25 1.76 0.65 0.2 1.13 0.00 0.110 21 1.8 0.060 30 1.13 0.75 1.43 0.59 0.5 1.65 0.5 0.0 0.70 0.75 0.53 0.36 0.5 1.079 16 1.060 32 1.072 40 1. PN-92/H-74243 oraz EN 10305-3 32 .75 1.69 0.072 40 2.101 19 2.072 Podane wartości są zgodne z TWT/P4-192/99.8 0.057 28 2.31 0.00 0.057 28 1.0 0.75 0.28 0.2 0.119 22 1.59 0.060 32 1.75 0.069 38 1.094 19 1.73 0.8 0.110 21 1.0 0.72 0.088 18 1.54 0.069 38 2.47 0.44 0.0 1.119 23 0.079 16 1.069 38 1.110 20 2.101 19 1.2 0.5 1.069 38 2.050 25 1.8 0.066 35 2.0 1.70 0.37 0.072 40 1.85 g/cm d s M Au d s M Au 2 2 [mm] [mm] [kg/m] [m /m] [mm] [mm] [kg/m] [m /m] 16 0.2 0.069 38 1.35 0. TWT/DP-212/03.75 1.126 23 1.74 0.060 30 2.0 0.101 20 1.98 0.088 19 0.063 32 2.54 0.119 22 1.8 0.094 19 1.079 16 1.119 22 1.063 35 1.2 0.119 22 0.94 0.24 0.75 0.67 0.8 0.101 20 1.110 21 1.0 0.066 35 1.2 0.2 1.0 0.0 0.050 25 1.5 0.75 0.79 0.8 0.0 0.54 0.75 1.2 1.13 0.91 0.126 23 1.050 25 2.42 0.2 1.00 0.5 0.44 0.30 0.0 1.38 0.069 38 1.87 0.5 0.50 0.5 1.0 0.0 0.61 0.76 0.87 0.2 0.8 0.04 0.119 22 1.49 0.0 0.89 0.088 18 1.0 1.057 28 1.126 23 1.063 35 0.2 0.0 1.101 20 0.78 0.066 35 1.63 0.05 0.072 23 2.079 18 0.0 1.110 21 0.65 0.066 35 2.42 0.0 0.072 40 1.063 32 1.110 21 1.

PN-92/H-74243 oraz EN 10305-3 Tablica 5.2 1.00 0.08 0.5 1.2 1.0 M [kg/m] 0.0 1.059 0.75 1.8 1.071 0.2 1.132 50 1.055 0.0 1.0 1.75 2.132 50 1.063 0.5 1.10 1.5 1.87 1.0 2.9.2 1. Rury precyzyjne kwadratowe M = masa 1 metra Au = pole powierzchni zewnętrznej R = 0.72 0.054 0.063 0.8 1.75 0.070 a [mm] 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 s [mm] 0.89 1.157 42 1.56 0.5 1.43 0.75 0.5×s 3 Gęstość obliczeniowa = 7.63 0.61 0.77 0.00 1.099 0.75 2.59 0.d.50 0.157 42 1.52 0.5 1. TWT/DP-212/03.0 1.063 0.38 0.059 0.132 50 1.2 1.8 1.079 0.79 0. tablicy 5.059 0.68 0.33 0.85 g/cm d s M Au d s M Au 2 2 [mm] [mm] [kg/m] [m /m] [mm] [mm] [kg/m] [m /m] 42 1. TWT/DP-212/03 oraz EN 10305-5 33 .055 0.0 0.00 Au [m 2/m] 0.5 1.099 0.67 0.071 0.8 1.058 0.75 2.75 2.41 0.44 0.157 Podane wartości są zgodne z TWT/P4-192/99.0 1.36 0.079 0.44 0.070 0.5 1.055 0.71 0.132 50 2.078 0.2 1.93 1.2 1.48 0.071 0.0 1.74 0.48 0.0 2.055 0.099 0.071 0.58 0.21 0.53 0.47 0.098 Podane wartości są zgodne z TWT/DP-193/04.8 1.37 0.157 42 2.062 0.12 0.85 g/cm a [mm] 14 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 s [mm] 0.8 1.33 PORADNIK PROJEKTANTA c.079 0.099 0.75 0.0 M [kg/m] 0.78 0.75 0.44 Au 2 [m /m] 0.5 1.63 0.063 0.079 0.24 1.098 0.2 1.059 0.10. M = masa 1 metra Au = pole powierzchni zewnętrznej 3 Gęstość obliczeniowa = 7.078 0.

2 0.2 0.079 20 15 1.72 0.5 0.079 20 9 1.00 0.0 0.069 30 10 1.59 0.80 0.75 0.48 0.2 0.059 25 20 1.057 25 15 1.0 1.0 0.0 1.057 25 15 0.078 20 10 0.67 0.61 0.97 0.2 0.50 0.12 0.36 0.75 0.057 25 15 1.00 0.069 30 10 0.87 0.5 0.11.078 20 10 1.0 0.87 0.069 25 10 1.2 0.079 20 9 1.069 30 10 1.068 30 10 1.0 0.5 0.75 0.079 20 9 1.42 0.34 0.056 25 15 1.8 0.42 0.8 0.5×s 3 Gęstość obliczeniowa = 7.057 25 15 1.86 0.2 0.078 25 10 0.75 1.59 0.5 0.86 0.85 g/cm a b s M Au a b s M Au 2 [mm] [mm] [mm] [kg/m] [m /m] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [m 2/m] 20 9 0.069 30 10 2.8 0.069 25 10 1.75 0.0 0.0 0.71 0.71 0. TWT/DP-212/03 oraz EN 10305-5 34 .44 0.5 0.8 0.8 0.75 0.8 0.52 0.068 25 10 2.42 0.079 20 15 1.75 0.5 0.34 Tablica 5.059 25 15 2.99 0.058 25 20 2.12 0.089 20 10 1.5 0.069 30 10 1.059 25 20 1.068 Podane wartości są zgodne z TWT/DP-193/04.52 0.079 20 9 1.079 20 15 1.48 0.61 0.70 0.089 20 10 1.0 0.088 20 15 0.079 20 15 1.069 25 10 1.078 25 10 1.63 0.75 1.52 0.059 25 20 1.089 20 10 1. Rury precyzyjne prostokątne M = masa 1 metra Au = pole powierzchni zewnętrznej R = 0.61 0.0 0.0 1.28 0.2 0.

39 0.134 25 15 1.0 2.077 65 25 1. TWT/DP-212/03 oraz EN 10305-5 35 .080 Podane wartości są zgodne z TWT/DP-193/04.60 0.85 0.77 0.0 1.067 50 30 1.159 30 15 1.159 30 15 1.01 0.0 1.5 1.067 60 30 2.89 0.5 0.98 0.2 1.25 0.58 0.154 25 15 2.154 30 15 0.64 0.75 1.8 0.077 65 25 2.111 24 12 1.85 g/cm3 a b s M Au a b s M Au 2 2 [mm] [kg/m] [m /m] [mm] [mm] [mm] [kg/m] [m /m] [mm] [mm] 24 12 0.02 0.37 0.26 0.0 0.55 0.111 24 12 1.85 0.159 30 15 1.080 32 14 1.0 0.5 1.69 0.0 1.53 0. Rury precyzyjne spłaszczone .5 2.16 0.080 32 14 1.67 0.32 0.0 2.144 25 15 1.75 0.134 25 15 1.5 0.96 0.154 30 15 1.2 0.owalne M = masa 1 metra Au = pole powierzchni zewnętrznej Gęstość obliczeniowa = 7.72 0.2 0.077 32 14 0.47 0.73 0.062 45 17 2.12.5 0.080 32 14 1.2 0.23 0.067 45 17 2.60 0.5 2.62 0.75 0.49 0.96 0.062 44 20 2.109 25 15 0.2 0.0 2.080 32 14 2.077 70 9 2.111 24 12 1.150 30 15 2.76 0.109 25 15 1.5 1.077 60 30 2.99 0.067 60 30 1.87 0.35 PORADNIK PROJEKTANTA Tablica 5.109 24 12 1.50 0.8 0.0 2.41 0.75 0.080 32 14 1.0 1.5 1.5 1.5 1.067 52 35 1.11 0.067 50 30 2.0 0.5 2.0 0.46 0.81 0.062 44 20 1.062 45 17 1.0 0.02 0.062 44 20 2.8 0.077 65 25 2.8 0.5 0.32 1.

5 1.113 40 20 10 1.71 0.25 1.0 1.04 0.065 26 18 1.19 0.0 1.48 0.5 1.113 40 20 10 1.88 0.2 1.52 0. Rury precyzyjne eliptyczne y s M = masa 1 metra Au = pole powierzchni zewnętrznej a x 3 Gęstość obliczeniowa = 7.133 50 20 10 2.43 0.5 1.133 50 20 10 1.113 40 20 10 1.84 0.5 0.113 40 20 10 1.00 0.13. b [mm] s [mm] Kształtowniki tunelowe y R s a x M = masa 1 metra Au = pole powierzchni zewnętrznej 3 Gęstość obliczeniowa = 7.138 50 20 10 1.62 0.55 0.85 g/cm b a [mm] b [mm] 2 R [mm] s [mm] M [kg/m] Au [m /m] 40 20 10 1.44 0.94 0.62 0.065 26 18 1.00 0.5 1.0 0.113 40 20 10 2.24 0.065 26 18 1. TWT/DP-212/03 oraz EN 10305-5 36 . TWT/DP-212/03 oraz EN 10305-5 Tablica 5.133 50 20 10 1. TWT/DP-177/04.133 50 20 10 1.42 0.2 0.2 1.75 1.0 0.85 g/cm b a [mm] 2 M [kg/m] Au [m /m] 26 18 0.75 1.25 1.133 Podane wartości są zgodne z TWT/DP-204/02.129 41 35 17.0 1.14.133 50 20 10 1.24 0.113 40 30 15 1.8 0.065 26 18 1.5 1.75 0.77 0.36 Tablica 5.065 Podane wartości są zgodne z TWT/DP-193/04.

5 1.143 55 20 10 1.25 0.29 0.143 55 20 10 1.143 55 20 10 1.14.08 0.37 PORADNIK PROJEKTANTA Tablica 5.0 2. kształtowniki tunelowe y R s a x M = masa 1 metra Au = pole powierzchni zewnętrznej 3 Gęstość obliczeniowa = 7.85 0.d.85 g/cm b a [mm] b [mm] 2 R [mm] s [mm] M [kg/m] Au [m /m] 55 20 10 1.0 1.60 0.2 1.25 1. TWT/DP-177/04. c.143 55 20 10 2.143 55 20 10 1.5 2.34 0.143 71 34 17 1.75 1. TWT/DP-212/03 oraz EN 10305-5 37 .10 0.197 Podane wartości są zgodne z TWT/DP-204/02.

0 10.0 10.0 10.0 12. Warstwa olejowa jest łatwo zmywalna przy użyciu ciepłej wody i ulega biodegradacji.0 16.1. Emulsja ta nie zawiera azotanów ani chloru.5 >2.0 12. 1.0 6. warunki dostawy) określone w normach przedstawionych w tablicy 6.0 12. materiałowe.0 5.0 4. Zabezpieczenie powierzchni Kształtowniki gięte na zimno są dostarczane bez obróbki cieplnej.0 6. Wszystkie kształtowniki mają powierzchnię pokrytą cienką warstwą oleju. dzięki czemu kształtowniki są okresowo zabezpieczone przed korozją. w procesie profilowania rolkowego.0 1) Odpowiedni gatunek stali według PN .0 S355J2G3 wzdłuż 4.0 8.5 >3 >4 >5 >6 >7 ≤2.0 5.1.0 8. Po odparowaniu wody na powierzchni kształtowników pozostaje cienka warstwa oleju (film olejowy).0 10. w dokumentacji oraz w zamówieniu.0 8.0 20.0 S275JR wzdłuż 3. 1. co wynika ze stosowania specjalnej emulsji walcowniczej sporządzonej na bazie emulgatora.17.2 Zaginany brzeg Gatunek blachy w stosunku stali według do kierunku 1) EN 10025 walcowania 1. 38 . W trakcie projektowania wyrobu lub konstrukcji z kształtowników otwartych giętych na zimno należy określić wymagania dotyczące kontroli wyrobu oraz rodzaj dokumentu kontroli zgodnie z normą EN 10204.0 8.5 3.0 16. Tablica 6. w którym wytwórca potwierdza.0 w poprzek 3.0 20. który zaznacza się na rysunkach. Normy Produkowane kształtowniki spełniają wymagania (wymiarowe.0 8.0 6.0 12.5 3. że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami ustalonymi przy zamawianiu. 2005 EN 10249.0 w poprzek 4.0 6. Kształtowniki stalowe otwarte gięte na zimno. Dokument kontroli Dokument kontroli jest dokumentem.0 5.patrz tabela 4.0 10.16. Tablica 6. Porównanie stali konstrukcyjnych. Odkształcalność Minimalny dopuszczalny wewnętrzny promień zginania dla nominalnych grubości >1.5 ≤3.0 10.2.0 12.0 16.15.0 16. Normy zbliżone Norma wymiarowa PN-73/H-93460 PN-76/H-93461 EN 10162 1) TWT P2 EN 10162.0 ≤4 ≤5 ≤6 ≤7 ≤8 w poprzek 2.0 5.0 12.A.0 S235JRG2 wzdłuż 2.38 Kształtowniki otwarte Kształtowniki otwarte produkowane są z taśmy stalowej o wymaganiach podanych w rozdziale 4.0 16. 2000 1) Norma materiałowa PN-88/H-84020 1) PN-83/H-84017 1) PN-86/H-84018 1) PN-93/H-84019 PN-89/H-84023 EN 10025 EN 10111 EN 10130+A1 EN 10142 DIN 1623 DIN 2394-2 Warunki dostawy PN-73/H-93460 PN-76/H-93461 EN 10021 EN 10162 Dokument kontroli EN 10204 Tymczasowe Warunki Techniczne „Stalprodukt” S.0 4.

18. c) wielokrotna w granicach długości fabrykacyjnych z naddatkiem 10 mm na każde cięcie i z odchyłkami jak dla długości dokładnych.17 ±0.0 2.30 - e ≤ 2mm/1m długość fali l ≥ 0.22 ±0.40 ±0.5 3. Tolerancje kształtu Płaskość boków Prostopadłość boków Szerokość krótszego boku [mm] ≤100 ≥100 Tolerancja [°] ±1.0 6.3.5 2. Istnieje możliwość dostawy kształtowników z innymi tolerancjami po uzgodnieniu przy zamawianiu.50% szerokości danej ścianki Prostość e Dopuszczalne skręcenie względem osi wzdłużnej nie powinno przekraczać 2° na 1m i 15° na całej długości kształtownika. St3SY według PN-88/H-84020) wewnętrzny maksymalny promień zaokrąglenia wynosi standardowo 1.5s.0 5.0 8. b) ścisła w granicach długości fabrykacyjnych: dla długości ≤ 6 m +40 mm dla długości > 6 m +80 mm.30 ±0.50 ±0.).25% całkowitej długości Długość l a) długość fabrykacyjna (standardowa): 3÷9 (12) m.0 Odchyłki grubości ścianki Z taśmy Z taśmy gorącozimnowalcowanej walcowanej ±0.0 1. 18G2ACu według PN-86/H-84018) maksymalny promień zaokrąglenia wynosi 2s.0 4.50 ±0. Tolerancje wymiarów Tablica 6.0 7.20 ±0. Grubość ścianki s Grubość ścianki [mm] 1.18 ±0.12 ±0. Kształtowniki otwarte.5 ±1. Dla kształtowników ze stali niskostopowej o podwyższonej wytrzymałości (w gatunkach 18G2A. .5m Σe ≤ 0. St2SY.18 ±0.39 PORADNIK PROJEKTANTA 1.A. St3SX. wymiary i odchyłki wymiarowe przekroju poprzecznego powinny odpowiadać wymaganiom poszczególnych arkuszy PN-73/H-93460 i PN-76/H-93461 lub wymaganiom TWT (Tymczasowe Warunki Techniczne „Stalprodukt” S. Tolerancje wymiarów Wymiary zewnętrzne Kształt. 39 Promień zaokrąglenia R Dla kształtowników ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości (w gatunkach St2SX.0 Skręcenie a ≤ 0.15 ±0.

16 1.64 2.73 0.77 0.12 1.5 powyżej 100 ±2.0 4.40 1.0 2.20 1.0 4.01 Zakres szerokości ramion a [mm] Dopuszczalne odchyłki [mm] do 50 ±1.08 0.93 0.08 0.0 6.93 0.10 1.0 6.76 2.5 2.0 Rmax [mm] 2.0 4.12 2.87 0.0 4.79 0.5 3.11 1.26 1.33 0.29 1.5 2.27 1.91 1.14 1.99 2.14 1.6.18 3.21.04 3.0 8.07 1.19.24 1.10 0.18 2.16 A Au 2 2 [cm ] [m /m] 0.30 0.67 0.0 6.53 0.44 0.70 0.50 1.56 0.68 0.0 2.10 1.0 2.05 1.44 0.12 1.12 1.70 0.37 Ix = Iy W x=W y 4 3 [cm ] [cm ] 0.33 0.39 .02 0. Dokładne wartości obliczone dla Rmax = 2s „Stalprodukt” S. Tablica 6.62 0.72 0.81 3.0 powyżej 50 do 100 ±1.54 0. Wymiary i charakterystyka geometryczna przekroju poprzecznego Wymiary i charakterystyki geometryczne przekroju poprzecznego kształtowników otwartych przedstawiono w tablicach 6.08 1.96 0.97 0.0 3.28 0.53 0.08 0.27 1.0 4.98 1.5 2.14 1.67 1. wielkości statyczne nieznacznie odbiegają od podanych w poniższych tablicach.95 1.39 0.08 1.4.95 0.14 0.0 3.87 0.42 1.56 6.12 1.49 1.03 7.41 0.78 0.00 0.05 0.0 2. Wartości podano na podstawie Polskich Norm.0 2.55 0.44 0.4 .10 1.29 1.07 5.78 0.46 0.63 0.11 0.71 0.0 5.18 1.24 0.97 0.93 0.20 0.0 2.89 0.88 1.57 3.16 1.0 1.23 1.0 4.45 0.47 0.24 0.0 4.77 0.85 0.0 3.5 3.10 1.14 1.0 2.5 3.77 0.92 0.60 0.04 0.50 1.00 0.61 0.25 1.32 0.0 4.0 4.0 1.35 1.0 M [kg] 0.0 4.5 3.18 4.5 3.25 1.0 1. a×a [mm] 20 × 20 20 × 20 20 × 20 20 × 20 25 × 25 25 × 25 25 × 25 25 × 25 30 × 30 30 × 30 30 × 30 30 × 30 30 × 30 35 × 35 35 × 35 35 × 35 35 × 35 35 × 35 40 × 40 40 × 40 40 × 40 40 × 40 40 × 40 45 × 45 45 × 45 45 × 45 45 × 45 45 × 45 Kątowniki równoramienne M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.79 1.19 1.41 1.60 0.64 0.02 1.38 0.0 3.16 1.78 2.52 1.22 0.43 2.99 1.0 1.0 4.34 0.0 4.64 0.28 0.5 2.0 4.64 1.49 1.24 0.43 1.10 1.30 0.85 0.18 40 PN-73/H-93460.24 0.87 0.5 2.76 2.89 0.0 3.72 0.16 2.16 2.22 4.39 0.13 0.12 1.73 0.58 2.82 0.14 2.61 0.10 0.0 2.5 2.79 1.0 1.09 1.48 ix = iy [cm] 0.0 4.90 0.0 3.57 0.15 0.A.0 2.0 e [cm] 0.08 1.20 1.88 1. Kształtowniki te spełniają wymagania odpowiednich norm podanych w poszczególnych tablicach.21 0.21 1.85 g/cm3 s [mm] 1.84 2.94 0.93 2.90 1.95 0.65 0.0 4.64 0.35 1.14 1.04 1.0 2.57 1.09 1.27 0.74 0.55 0. dla których Rmax = 2s.62 0.43 1. Dla kształtowników o wymiarach nie ujętych w PN podano charakterystykę geometryczną obliczoną przy założeniu wewnętrznego promienia naroża Rmax dla danego kształtownika.46 1.0 3.0 6. dostarczy na życzenie zamawiającego.02 1.33 1. W przypadku kształtowników wykonanych ze stali o podwyższonej wytrzymałości.15 0.26 1.57 0.93 0.77 0.66 0.40 1.

20 0.39 PN-73/H-93460.23 1.51 1.86 2.87 2.51 4.07 2.33 1.5 powyżej 100 ±2.0 3.62 6.0 4.0 3.24 0.89 1.01 4.24 0.50 1.14 2.27 0.91 13.76 1.84 3.90 3.18 3.35 3.0 4.0 6.90 1.95 9.02 1.92 12.24 0.57 1.0 9.27 6.41 10.06 2.70 1.29 0.47 7.76 Ix = Iy W x = W y 4 3 [cm ] [cm ] 3.31 5.0 2.23 45.0 5.45 1.41 3.71 2.0 8.20 0.75 2.08 6.0 8.46 8.54 1.0 8.38 1.0 6.24 7.0 1.10 31.0 6.67 9.0 powyżej 50 do 100 ±1.14 1.0 4.24 0.71 10.36 2.27 0.0 6.81 2.98 4.17 .20 0.96 2.59 1.33 5.5 3.0 M [kg] 1.0 3.0 4.90 2.47 5.58 7.41 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 6.0 5.82 2.0 Rmax [mm] 2.0 9.52 5.11 1.45 1.0 5.24 0.34 8.01 Zakres szerokości ramion a [mm] Dopuszczalne odchyłki [mm] do 50 ±1.00 2.29 0.54 77.65 6.47 6.93 2.92 1.65 1.37 1.29 5.51 4.4.55 1.54 22.05 1.0 8.0 4.27 25.20 0.20 0.38 2.60 1.23 2.56 1.82 1.33 8.59 1.68 3.32 3.44 1.35 1.26 0.71 1.0 5.97 8.0 4.64 7.47 5.0 3.19 2.73 1.91 3.51 1.0 e [cm] 1.20 2.20 0.0 4.20 0.47 6.24 0.0 2.0 5.95 7.0 8.5 2.85 g/cm3 a×a [mm] 50 × 50 50 × 50 50 × 50 50 × 50 50 × 50 50 × 50 50 × 50 60 × 60 60 × 60 60 × 60 60 × 60 60 × 60 60 × 60 65 × 65 65 × 65 70 × 70 70 × 70 70 × 70 75 × 75 75 × 75 100 × 100 100 × 100 s [mm] 1.61 94.09 12.0 6.21 2.0 2.56 1. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.83 15.58 1.53 10.08 2.23 4.5 2.5 2.79 7.0 6.87 1.42 4.0 6.14 5.70 4.0 9.91 1.77 3.72 5.46 1.32 2.47 41 Au 2 [m /m] 0.27 6.84 1.45 1.27 36.43 A 2 [cm ] 1.95 1.26 0.47 5.41 38.0 9.00 5.70 1.0 6.24 1.27 0.01 2.19 2.0 1.39 0.70 19.57 1.11 ix = iy [cm] 1.39 1.

04 1.0 50 × 45 4.74 0.25 0.0 4.51 0.10 1.50 0.49 ±2.0 50 × 30 3.92 0.85 1.16 0.0 6.06 1.18 1.96 0.49 0.63 0.0 30 × 25 2.85 1.28 1.31 0.51 1.14 0.93 0.77 1.76 1.0 30 × 20 2.16 1.74 1.19 0.0 50 × 40 4.19 1.12 1.91 0.24 0.15 0.64 8.05 0.22 1.16 1.50 0.67 0.72 1.33 0.63 3.01 0.91 0. 50 do 100 powyżej 100 Wy Wxo Wyo [cm3] [cm3] [cm3] 0.04 1.57 3.10 0.0 3.0 55 × 20 4.82 1.55 0.19 0.47 1.5 2.45 0.51 0.74 0.96 0.24 1.46 0.44 5.42 0.26 0.09 1.65 0.47 0.58 1.0 Tablica 6.82 1.0 iyo [cm] 0.02 1.50 0.67 0.62 1.38 0.75 5.52 0.30 0.98 0.22 1.04 0. b PN-73/H-93460.93 1.30 0.11 0.35 4.0 4.39 0.70 5.53 0.54 1.52 0.0 3.91 0.89 0.80 1.49 0.11 0.58 0.56 0.59 1.19 0.26 0.44 0.39 0.85 0.64 0.61 0.93 1.82 0.0 30 × 20 4.39 0.75 0.18 1.0 50 × 40 1.69 0.85 g/cm Kątowniki nierównoramienne a×b s Rmax [mm] [mm] [mm] 30 × 20 1.75 0.57 0.62 0.5 2.78 1.86 0.97 0.34 0.95 2.39 0.74 1.52 1.93 1.53 1.5 2.41 0.22 9.55 1.18 1.64 3.11 1.50 0.14 0.33 0.08 1.0 55 × 20 3.23 2.73 ixo [cm] 1.27 1.13 0.59 1.67 0.78 1.93 0.12 1.12 0.62 6.15 2.11 1.85 1.52 0.85 1.96 0.11 1.95 1.65 4.0 55 × 20 2.98 1.87 0.22 0.0 6.29 3. Wx [cm3] 0.0 3.68 12.07 3.84 1.90 1.69 1.35 1.0 55 × 20 2.0 [mm] zwykłej Dopuszczalne odchyłki w klasie dokładności wykonania do 50 Zakres szerokości ramion a.38 5.78 0.31 1.40 0.49 1.40 0.88 0.19 0.21 1.61 1.72 0.40 1.95 2.62 0.10 1.61 1.47 1.50 0.84 1.07 0.06 1.03 0.08 1.90 3.0 50 × 45 3.64 6.10 2.0 3.16 0.0 30 × 20 3.11 1.37 4.81 1.50 1.47 0.5 2.91 1.91 1.61 0.53 1.87 0.38 0.73 0.5 2.64 1.30 0.11 0.16 0.67 0.33 ±1.42 0.18 0.61 1.25 0.03 6.60 1.22 1.91 2.65 0.38 1.47 3.87 0.47 0.72 0.48 1.11 1.48 0.22 0.79 0.73 1.24 0.51 ix [cm] 0.25 0.93 0.18 2.80 1.42 1.04 1.41 1.57 2.5 ±1.10 0.28 0.69 0.0 podwyższonej p ±3.87 0.25 0.03 1.00 0.63 0.16 4.02 0.41 2.33 0.72 1.5 4.62 1.53 1.40 0.62 0.0 4.62 1.11 2.08 8.50 0.0 50 × 30 1.44 2.90 0.44 1.83 1.77 2.77 0.97 1.0 30 × 25 4.47 0.21 0.0 30 × 25 3.95 0.0 50 × 45 1.32 2.58 0.46 0.21 0.08 0.15 1.83 0.28 0.40 42 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności 3 Gęstość obliczeniowa = 7.33 0.0 50 × 40 2.0 iy [cm] 0.15 1.15 1.19 2.62 2.55 0.86 1.37 0.15 1.0 6.80 0.05 42 .84 0.95 0.47 0.49 2.71 1.33 3.93 1.55 0.47 1.37 1.59 1.80 0.66 0.65 1.0 30 × 25 2.56 0.21 6.40 6.77 5.98 4.19 2.00 4.75 8.61 1.59 0.5 4.21 0.96 0.50 0.42 0.94 0.22 0.82 0.93 1.5.5 2.52 0.66 1.76 0.46 0.49 1.12 0.11 0.97 0.58 0.15 2.76 0.65 1.02 1.47 0.0 50 × 40 3.54 0.37 0.72 1.0 4.64 0.67 1.66 6.10 2.10 1.0 50 × 30 2.59 1.19 1.29 0.43 1.62 1.12 0.24 0.88 1.38 0.0 4.77 1.15  [°] 25°18’ 25°27’ 25°45’ 25°46’ 26°25’ 35°17’ 35°20’ 35°30’ 35°31’ 35°55’ 21°22’ 21°38’ 21°54’ 21°33’ 32°99’ 33°10’ 33°22’ 33°26’ 39°13’ 39°18’ 39°14’ 39°21’ 9°83’ 9°91’ 10°01’ 9°58’ 10°11’ ex [cm] 0.35 0.88 0.22 1.57 0.5 4.66 1.45 0.18 1.59 0.23 0.79 1.27 8.0 4.35 1.31 ey Ix Iy Ixo Iyo [cm] [cm4] [cm4] [cm4] [cm4] 0.01 0.73 1.92 0.00 0.72 0.32 1.46 0.73 3.52 1.48 0.15 1.67 4.63 1.26 0.43 0.61 5.26 4.79 1.93 0.19 0.04 1.0 pow.40 0.19 2.0 30 × 20 2.27 0.76 0.19 0.05 1.10 0.0 55 × 20 1.64 0.0 3.31 1.76 ±2.87 1.0 3.10 0.16 1.52 6.39 ±1.43 0.56 0.65 0.44 8.98 1.81 2.70 0.53 2.50 1.19 0.70 1.48 0.78 10.47 0.16 1.68 4.25 0.39 0.77 0.42 0.59 0.87 1.M A Au [kg] [cm2] [m2/m] 0.67 1.30 0.76 1.27 0.0 50 × 45 2.5 4.38 1.0 6.87 0.81 1.18 2.26 2.19 0.78 0.0 30 × 25 1.23 1.92 1.96 3.52 0.66 2.99 1.88 2.97 1.20 1.72 2.95 0.0 6.69 0.41 5.0 50 × 30 2.05 1.98 2.59 2.78 0.63 1.35 0.64 3.40 0.40 0.02 1.60 1.17 1.25 0.10 0.67 0.67 3.03 2.

20 1.70 1.35 1.23 7.96 12.92 9.45 3.59 4.75 1.27 2.18 5.0 70 × 40 5.26 4.20 1.67 1.01 0.42 1.61 1.14 6.22 1.47 2.12 0.00 1.79 0.33 1.0 4.0 60 × 50 3.43 43 ey Ix Iy Ixo Iyo [cm] [cm4] [cm4] [cm4] [cm4] 0.0 8.75 8.98 0.0 3.54 2.63 2..09 2.96 25.82 1.06 0.52 1.26 2.5.66 1.07 0.39 17.85 g/cm Wx [cm3] 1.04 1.25 ixo [cm] 2.63 4.99 13.86 2.97 2.91 8.91 4.57 2.97 1.85 0.94 0.82 0.74 1.45 3.04 3.07 21.67 1.67 3.42 15.0 pow.56 1.83 1.25 2.98 3.0 6.0 3.95 1.55 1.0 iy [cm] 1.51 1.35 28.45 1.86 16.22 3.36 2.56 1.07 0.36 1.0 6.44 2.19 1. 50 do 100 powyżej 100 Wy Wxo Wyo [cm3] [cm3] [cm3] 0.41 2.0 70 × 40 4.85 1.0 70 × 45 4.12 26.32 1.96 ±1.27 0.87 2.14 1.89 9.35 4.0 podwyższonej p ±3.26 2.89 1.07 2.38 2.88 7. b PN-73/H-93460.03 1.92 0.30 3.62 0.60 4.11 1.74 2.0 60 × 50 1.20 2.0 60 × 40 2.0 70 × 45 5.86 0.85 1.0 60 × 40 2.23 1.92 1.0 6.41 2.96 1.10 2.20 1.30 23.31 ±2.97 5.18 1.09 0.00 3.19 1.91 2.23 2.93 1.13 2.93 1.98 0. a×b s Rmax [mm] [mm] [mm] 60 × 40 1.07 1.43 ±2.54 0.25 2.26 1.95 1.45 1.91 20.94 10.95 1.90 2.10 5.13 0.91 1.09 6.26 1.14 1.95 1.23 Kątowniki nierównoramienne cd.82 1.89 2.37 2.98 0.32 2.0 60 × 50 4.5 ±1.90 5.24 2.58 2.87 5.07 16.21 6.22 3.17 1.14 1.5 4.42 25.45 0.12 10.88 1.20 2.39 2.53 1.08 3.76 0.94 11.64 4.39 3.0 8.15 1.37 0.5 2.61 0.32 3.0 4.28 11.83 4.93 ±1.12 3.0 60 × 40 4.05 1.39 8.22 2.54 1.20 1.  [°] 24°93’ 25°03’ 21°10’ 25°11’ 25°26’ 35°02’ 35°09’ 35°17’ 35°33’ 35°30’ 19°81’ 20°02’ 20°31’ 23°58’ 24°14’ ex [cm] 1.89 7.65 2.37 10.0 60 × 50 5.13 2.84 0.64 6.0 60 × 40 3.16 5.22 2.37 2.12 2.5 2.65 3.46 0.M A Au [kg] [cm2] [m2/m] 1.86 0.56 1.88 0.45 3.05 43 PORADNIK PROJEKTANTA .11 1.94 1.60 0.91 4.04 1.82 0.53 2.0 8.67 3.22 2.12 0.78 ix [cm] 1.87 0.68 5.33 14.20 2.62 5.96 2.54 4.81 2.92 1.12 0.28 2.19 4.11 6.22 3.65 1.86 1.54 20.68 4.0 6.07 2.23 4.23 2.71 1.66 2.80 1.37 1.0 60 × 50 2.75 3.58 7.0 4.12 0.72 5.0 Tablica 6.0 70 × 40 3.48 24.03 1.22 3.67 0.13 18.32 0.71 5.49 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności 3 Gęstość obliczeniowa = 7.19 4.20 1.22 3.26 1.30 2.30 4.95 0.22 2.0 [mm] zwykłej Dopuszczalne odchyłki w klasie dokładności wykonania do 50 Zakres szerokości ramion a.92 3.0 iyo [cm] 0.93 30.23 0.13 1.11 2.05 1.

0 0.94 0.75 ±1.07 2.97 Iy [cm4] 0.27 7.27 3.0 1.01 2.37 8.44 0.98 2.24 1.75 2.0 1.96 0.28 17.0 ±1.0 4.75 0.15 2.5 1.75 0.0 0.0 ±2.03 0.22 1.5 1.0 1. Zakres a i h zwykłej podwyższonej p h a h a [mm] do 40 ±1.99 5.88 9.0 4.87 1.0 1.94 0.38 0.59 4.93 1.90 1.77 3.88 0.87 2.85 4.26 .20 2.94 3.0 2.72 7.58 1.28 1.86 50 × 50 4.97 1.03 21.5 0.17 2.86 1.12 40 × 15 1.26 50 × 40 3.67 1.19 0.5 2.31 0.22 1.38 2.25 0.23 2.49 3.53 0.57 3.37 14.0 powyżej 60 do 160 ±2. odchyłki w klasie wykon.77 2.14 0.54 50 × 20 3.5 1.0 1.0 3.5 0.19 0.41 1.30 4.73 1.91 0.11 0.0 2.26 3.0 1.0 1.78 2.01 1.24 0.58 40 × 20 2.59 4.42 40 × 20 1.0 0.09 0.5 ±0.5 0.23 2.15 1.16 1.23 2.53 0.19 1.19 2.88 1.23 0.0 1.56 1.0 4.21 2.28 5.03 1.21 2.83 0.66 1.0 4.0 4.0 2.66 4.23 0.17 1.11 1.32 0.63 1.25 4.0 1.0 1.24 0.0 4.56 4.0 1.0 1.5 - Ix [cm4] 1.51 17.0 1.0 ±0.02 9.0 1.0 1.06 4.67 1.0 3.53 0.21 0.0 3.13 2.0 0.94 0.50 2.28 1.76 1.5 2.62 0.00 2.63 1.98 50 × 35 2.13 5.60 1.06 0.78 50 × 30 2.66 21.0 2.23 2.75 2.23 3.75 1.41 2.12 4.0 1.0 3.82 1.6.28 2.99 0.56 1.0 4.34 2.60 2.0 3.58 0.68 3.24 40 × 35 3.41 50 × 40 4.85 60 × 30 3.69 1.18 50 × 35 4.09 30 × 30 2.0 6.5 0.0 0.34 17.94 0.44 1.37 44 PN-73/H-93460.5 1.0 1.87 1.57 0.81 40 × 25 3.96 1.47 50 × 50 3.64 0.67 0.06 3.60 2.19 2.97 3.0 4.0 1.55 1.03 0.0 0.23 0.93 7.28 0.03 11.86 2.60 40 × 20 3.61 8.40 1.08 40 × 35 2.53 0.0 3.10 5.25 4.0 6.49 0.12 1.28 10.40 4.5 ±1.15 1.5 1.0 3.14 1.60 50 × 20 2.25 1.29 0.56 0.52 40 × 40 4.84 2.40 0.61 1.33 2.29 1.29 2.0 0.74 12.65 40 × 25 2.63 0.62 2.30 6.41 1.78 3.56 4.5 1.34 0.0 3.28 8.64 0.0 3.94 5.74 0.13 2.49 5.28 0.91 1.60 3.0 3.0 6.12 0.00 3.11 6.99 1.51 7.27 2.56 1.79 2.0 4.0 0.79 6.14 0.87 0.31 1.26 0.83 0.74 2.0 1.0 1.39 0.61 2.31 2.15 2.5 ±1.52 8.55 0.0 3.97 1.0 1.44 Tablica 6.62 2.5 2.98 6.13 1.0 3.13 50 × 35 3.68 1.45 1.0 4.29 8.39 1.58 1.69 30 × 30 1.23 2.13 3.21 2.08 0.97 1.0 3.28 7.07 5.03 0.63 0.34 1.0 ±1.02 40 × 30 3.25 2.94 0.17 1.37 1.71 6.5 0.15 2.13 2.29 5.44 1.30 2.83 0.44 1.97 1.82 7.19 5.0 2.0 4.65 0.0 3.48 0.29 0.75 0.0 0.49 1.43 2.21 2.75 0.19 2.07 1.80 6.89 15.23 0.0 0.0 0.31 2.54 0.03 1.0 2.17 0.88 4.90 60 × 40 3.15 40 × 40 3.0 2.25 2.34 0.0 3.31 60 × 40 4.93 60 × 30 2.93 50 × 30 3.59 2.29 1.64 1.0 0.37 1.5 0.85 40 × 30 2.95 2.78 3.87 Wx Wy ix iy [cm3] [cm3] [cm] [cm] 0.0 1.26 2.18 12.63 1.0 2.0 3.28 40 × 35 4.63 2.5 0.65 30 × 20 2.0 6.34 0.0 3.54 3.24 0.94 3.55 10.5 ±1.5 powyżej 160 ±2.17 1.17 2.0 4.23 3.13 1.96 4.14 1.99 2.0 1.44 1.34 0.14 0.23 0.85 g/cm3 h×a s Rmax M A Au ex ey [mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [m2/m] [cm] [cm] 30 × 20 1.08 0.25 0.55 0.70 0.0 3.60 2.98 1.46 0.21 2.23 2.17 2.45 0.79 5.73 50 × 25 3.37 40 × 40 2.78 13.65 1.0 4.5 1.71 2.25 4.0 0.49 2.02 1.99 3.82 0.07 2.39 40 × 15 2.93 2.19 2.0 6.59 50 × 25 2.30 1.0 3.76 1.17 2.5 1.60 0.49 1.5 1. Ceowniki M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.79 0.0 1.0 4.0 0.76 1.96 0.62 1.5 ±1.0 powyżej 40 do 60 ±1.5 2.82 1.63 1.25 2.5 0.0 2.03 Dopuszcz.0 6.89 26.15 2.54 3.70 4.27 7.10 3.0 0.14 2.61 3.

81 100 × 60 6.25 3. zwykłej podwyższonej p h a h a [mm] ±1.0 6.23 14.28 100.39 2.5 1.0 4.63 3.04 8.41 7.95 0.51 0.68 1.5 1.16 1.0 ±2.75 100 × 50 5.11 38.5 ±1.0 4.28 3.5 1.13 1.53 8.06 9.58 22.0 9.5 1.0 8.46 1.43 100 × 50 4.63 34.93 22. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.97 1.0 1.97 2.74 1.5 ±0.49 3.0 2.42 90 × 60 6.5 1.28 3.0 2.25 100 × 60 4.5 ±1.0 5.19 3.54 25.23 1.0 9.0 4.0 7.07 3.38 4.0 8.03 83.05 1.64 1.0 6.52 80 × 40 4.24 88.0 6.13 0.59 7.41 5.31 0.47 9.51 19.66 119.99 17.0 8.92 3.87 41.25 12.96 110.78 7.0 3.62 Iy [cm4] 6.64 7.10 10.17 11.0 6.0 1.16 A Au ex ey [cm2] [m2/m] [cm] [cm] 4.0 6.00 8.0 8.29 2.79 1.0 1.27 11.0 8.42 4.0 6.69 7.64 103.11 3.0 7.53 0.5 ±1.70 71.23 3.95 0.40 4.78 3.5 2.87 1.64 8.34 1.0 8.0 8.0 ±2.45 0.05 3.77 76.34 0.95 0.31 15.85 9.87 3. odchyłki w klasie wykon.96 17.24 2.0 4.96 22.22 3.36 4.74 0.0 6.0 4.31 4.83 3.0 8.06 5.06 70 × 50 3.39 38.00 11.18 1.08 90 × 60 5.95 100 × 40 4.34 148.39 4.75 80 × 60 5.57 8.21 10.0 7.0 8.0 1.37 4.0 2.63 90 × 60 4.83 3.32 69.61 1.97 3.20 90 × 40 4.92 45.22 18.83 3.63 119.0 8.0 6.0 2.5 ±2.0 4.45 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 6.0 5.89 14.71 0.63 28.05 65.0 5.38 4.08 7.31 80 × 60 4.14 7.85 29.0 5.51 10.76 1.46 8.90 34.18 3.07 6.0 8.56 26.12 3.75 43.0 3.45 3.28 6.0 1.32 3.32 3.0 8.32 4.5 1.89 3.23 18.26 9.35 5.00 1.77 2.74 1.31 4.39 80 × 70 5.81 9.04 0.0 6.89 3.21 21.70 7.25 80 × 70 4.6.27 26.0 4.39 16.95 21.0 1.30 3.80 1.66 8.20 85.0 6.58 107.0 2.70 1.24 10.81 70 × 50 5.23 104.87 1.45 90 × 50 5.0 6.0 9.94 0.97 45 PN-73/H-93460.0 9.0 2.83 10.57 2.27 3.0 8.0 9.36 5.29 4.45 152.24 80 × 50 6.77 4.0 1.13 0.72 100 × 40 3.93 5.75 ±1.16 3.82 90 × 40 5.42 3.01 130.0 1.32 4.56 19.35 4.53 3.32 4.0 8.91 3.80 35.54 0.0 1.0 1.0 1.48 0.98 3.79 3.05 1.13 80 × 50 5.0 4.25 13.33 0.51 53.0 4.60 6.0 1.33 0.42 59.51 80 × 40 5.24 100 × 50 3.56 22.75 16.0 6.88 2.0 8.38 100 × 60 5.00 1.60 3.83 37.11 0.0 9.45 0.40 1.16 8.5 1.54 3.91 30.0 5.0 ±1.19 70 × 40 5.88 128.0 1.42 5.5 1.45 0.92 25.75 1.34 4.82 1.29 3.83 101.90 22.10 1.14 5.82 80 × 45 5.36 7.66 18.67 0.92 13.64 6.39 3.84 80 × 40 3.5 ±1.45 0.23 5.26 4.54 11.0 8.37 5.13 100 × 40 5.20 2.12 47.57 21.55 72.0 5.0 6.12 1.06 1.0 6.38 4.40 7.50 9.5 1.92 1.5 1.25 20.61 7.41 4.0 5.03 Zakres a i h do 40 powyżej 40 do 60 powyżej 60 do 160 powyżej 160 Ix [cm4] 31.14 0.80 80 × 50 4.92 174.53 6.23 15.55 24.84 7.17 6.0 ±1.33 5.36 136.45 0.93 1.67 0.84 91.89 .61 3.0 9.85 90 × 50 4.14 0.86 3.92 10.34 10.25 29.72 70 × 50 4.0 9.42 17.65 55.14 0.95 0.30 4.55 11.05 3.84 1.69 6.14 0.40 5.64 0.79 50.92 3.31 3.39 3.0 6.0 6.36 32.25 70 × 40 4.67 9.97 3.95 0.0 7.39 5.58 22.51 78.0 1.67 90.0 9.33 4.74 0.94 9.60 15.84 80 × 45 6.0 5.46 80 × 45 4.73 2.40 19.0 5.0 1.55 29.34 4.0 1.21 6.64 27.02 80 × 60 6.0 6.91 30.5 - Wx Wy ix iy [cm3] [cm3] [cm] [cm] 8.58 10.90 3.53 8.00 5.58 8.30 4.91 11.51 0.28 58.24 15.74 0.51 6.52 1.32 3.0 3.85 g/cm3 h×a s Rmax M [mm] [mm] [mm] [kg] 70 × 40 3.95 0.07 4.39 13.23 3.36 4.31 4.81 80 × 70 6.89 3.47 8.0 1.5 1.73 7.5 2.0 1.61 13.14 5.92 26.0 3.0 5.58 19.38 9.54 62.67 16.27 6.62 4.95 0.45 0.71 86.04 76.29 14.50 86.51 5.40 4.20 6.0 ±0.12 5.75 2.34 5.0 7.0 6.38 5.47 12.21 19.28 3.20 17.93 41.03 6.42 39.02 100 × 50 6.09 2.11 1.55 1.55 Dopuszcz.0 6.51 1.0 4.66 2.0 6.0 ±1.0 7.0 4.0 1.90 12.

52 430.10 28.25 140 x 90 5.0 11.51 1.22 48.0 9.66 7.24 51.0 8.0 7.69 4.97 10.14 12.07 68.59 2.0 8.16 12.0 8.0 2.19 5.87 2.84 56.00 338.92 554.95 13.72 6.98 74.81 4.69 2.18 5.58 140 × 60 5.53 521.0 6.50 34.95 4.45 1.47 40.38 157.14 0.71 19.50 5.40 356.6.50 7.47 6.18 9.44 7.82 120 × 70 4.20 11.94 0.12 5.12 1.08 14.91 0.52 6.87 29.95 0.5 - Wx Wy ix iy [cm3] [cm3] [cm] [cm] 29.96 467.0 ±1.56 6.02 8. zwykłej podwyższonej p h a h a [mm] ±1.71 0.50 235.0 8.61 7.35 7.0 14.0 6.94 136.53 7.0 7.0 10.33 100 × 70 6.65 9.49 5.0 13.0 9.69 1.00 2.25 146.56 7.71 5.0 8.76 446.60 6.27 1.05 33.21 1.44 120 × 60 4.0 11.49 7.0 7.10 269.07 120 x 90 5.33 140 × 60 4.11 387.95 0.45 6.0 9.71 120 × 60 5.0 6.57 57.77 11.24 86.02 196.94 0.38 8.03 24.58 47.64 7.48 16.32 388.0 10.51 2.61 31.0 2.95 0.27 10.95 13.61 2.85 2.96 16.52 384.44 6.65 10.71 0.45 9.0 6.73 12.5 ±0.0 6.16 5.88 277.41 6.67 6.0 10.0 1.57 120 × 80 6.91 64.0 1.65 7.46 cd tablicy 6.88 61.16 120 × 70 6.95 0.33 90.0 6.53 15.63 120 x 90 4.90 70.46 6.54 140 x 90 4.53 12.90 11.0 8.24 1.90 3.32 334.04 120 x 90 6.0 9.19 140 x 90 6.91 17.51 32.19 138.55 2.90 50.0 1.0 7.26 347.0 8.25 71.0 6.63 48.81 9.0 8.0 10.0 12.74 2.82 58.43 339.02 20.64 140 × 60 6.07 10.0 7.05 5.09 11.96 5.58 46 PN-73/H-93460.0 9.09 118.0 1.0 9.52 5.0 2.0 12.25 74.99 102.31 0.0 8.13 140x100 4.0 2.53 6.0 6.53 12.0 2.0 5.0 6.98 18.54 0.23 28.0 12.75 4.0 ±1.28 4.26 61.71 0.0 2.35 85.0 ±2.82 2.37 7.58 50.58 202.0 1.0 9.10 120 × 70 5.01 3.08 4.20 4.0 6.45 5.73 59.23 140 × 50 5.79 2.75 7.58 7.67 4.83 45.56 61.0 9.53 99.27 0.40 9.40 6.21 54.83 140x100 5.68 14.5 ±1.0 1.38 9.91 167.52 7.0 5.71 160 × 60 4.72 3.27 100 × 70 5.95 5.76 120 × 60 6.95 2.0 9.18 542.0 13.5 ±1.01 1.54 0.02 15.94 0.17 23.54 7.0 9.07 250.47 19.77 2.51 0.25 367.21 15.46 4.72 19.5 ±1.81 38.50 2.19 28. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.91 17.0 8.67 7.16 12.45 7.40 301.0 8.01 8.34 0.86 37.39 4.0 1.07 1.53 56.0 6.78 5.57 120x100 6.02 8.51 140 × 50 4.34 500.58 6.67 3.68 140 × 70 4.0 12.74 14.60 10.93 13.57 7.0 8.87 0.0 9.64 5.91 67.77 14.17 12.0 9.0 6.07 64.15 310.22 16.11 0.59 10.95 120x100 4.91 175.0 9.0 9.0 8.0 1.53 8.0 1.48 6.59 282.95 0.95 2.14 12.0 8.65 140 x 80 5.97 169.0 2.49 40.63 1.0 2.0 8.17 392.0 9.01 232.0 6.57 6.00 26.93 55.23 35.0 6.0 8.0 6.49 48.44 5.51 608.27 5.97 12.10 12.25 9.64 4.46 7.05 2.49 7.10 23.76 97.24 44.0 8.08 14.44 5.0 1.95 0.0 8.51 0.38 11.0 1.26 5. odchyłki w klasie wykon.77 140x100 6.39 Dopuszcz.85 g/cm3 h×a s Rmax M A Au ex ey [mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [m2/m] [cm] [cm] 100 × 70 4.55 71.96 16.01 4.54 0.50 20.95 0.0 9.91 0.0 10.18 50.48 44.30 393.53 160 × 60 6.07 5.80 .95 0.42 4.33 1.22 16.42 6.60 7.52 296.0 10.02 15.0 8.85 48.0 6.50 6.0 10.30 140 × 50 6.58 5.68 125.0 12.0 6.57 1.39 120 × 50 4.0 10.40 2.46 5.40 6.12 304.22 51.0 6.0 2.0 2.39 1.0 1.5 ±2.95 1.0 9.91 0.95 0.45 2.30 5.61 6.51 8.0 6.0 9.49 319.54 6.17 12.24 5.03 Zakres a i h do 40 powyżej 40 do 60 powyżej 60 do 160 powyżej 160 Ix [cm4] 146.63 120x100 5.89 39.58 1.51 120 × 80 5.27 10.90 2.39 13.0 10.26 35.74 185.25 196.0 5.0 1.58 4.0 6.83 223.57 55.50 105.95 0.0 2.0 ±2.74 0.49 6.0 ±1.06 140 x 80 4.0 6.89 79.69 23.0 11.0 5.43 129.52 8.52 38.56 46.69 12.87 44.96 140 × 70 5.62 7.38 11.0 6.95 0.0 7.46 72.0 11.33 49.48 160 × 60 5.0 6.23 24.53 33.48 7.81 67.0 8.39 120 × 50 6.17 Iy [cm4] 45.0 8.14 0.89 42.15 5.21 4.40 427.77 3.0 ±0.99 20.27 10.21 41.0 1.59 140 x 80 6.90 11.53 475.0 1.00 4.91 3.95 0.20 63.33 120 × 50 5.0 6.75 ±1.85 18.46 201.24 40.95 0.95 0.14 245.34 0.69 2.93 0.50 24.0 8.0 1.0 6.64 2.50 42.32 5.20 430.07 19.31 0.41 4.21 120 × 80 4.13 0.73 0.5 ±1.37 4.0 6.41 62.80 4.96 3.0 12.48 268.63 9.11 0.01 140 × 70 6.0 9.62 6.02 15.74 14.59 10.

18 45.0 160 × 65 4.0 1.37 15.58 7.0 5.54 700.74 0.63 10.43 18.75 0.85 94.31 0.0 9.56 8.60 8.65 8.20 51.0 180 × 60 5.91 0.57 19.86 72.99 7.47 77.80 20.0 6.99 72.0 8.37 7.50 6.30 12.68 8.83 6.89 7.0 5.88 160.0 7.0 200 × 70 5.49 850.0 1.0 200 × 70 6.0 8.5 - Wx Wy ix iy [cm3] [cm3] [cm] [cm] 54.0 160 x 90 5.11 0.08 82.65 9.0 180 × 70 6.06 14.74 93.73 9.93 7.53 11.56 8.89 7.49 8.58 17.14 2.08 118.0 ±1.60 11.87 0.52 14.22 15.57 37.87 79.5 ±1.18 7.09 7.84 20.03 1.25 18.14 0.74 0.0 8.33 17.01 15.0 160 x 80 5.55 8.0 1.0 6.52 85.96 57.74 13.10 927.0 180x100 4.0 1.5 ±1.84 110.63 740.0 1.0 9.6.98 10.36 802.50 6.41 14.51 66.22 13.91 2.04 0.80 13.90 11.0 8.56 24.91 0.19 120.93 20.0 5.0 180 × 60 4.56 12.0 1.0 6.16 12.30 13.0 1.0 8.18 7.08 1.0 180 × 50 5.47 12.85 10.07 62. zwykłej podwyższonej p h a h a [mm] ±1.39 514.74 567.41 15.0 9.16 2.0 200 × 70 7.54 21.0 8.67 15.17 436.0 8.62 10.66 8.0 6.32 2.27 10.0 1.0 6.83 2.0 9.09 93.0 180 × 60 6.94 0.44 25.85 g/cm3 h×a s [mm] [mm] 160 x 70 4.0 5.53 12.20 21.0 1.12 43.0 Rmax [mm] 6.16 762.86 774.0 1.58 8.61 9.89 826.31 663.0 160x100 5.49 100.14 0.13 533.0 6.79 11.0 180 x 80 5.0 1.47 PORADNIK PROJEKTANTA cd tablicy 6.0 160 x 70 5.37 2.45 Dopuszcz.38 2.56 9.57 8.09 16.78 1185.81 98.98 6.82 17.15 11.78 94.20 13.0 9.0 ±2.28 5.52 15.75 16.0 9.02 21.64 9.42 2.05 25. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.0 1.05 10.0 200 × 60 5.52 12.14 2.71 6.34 0.58 10.95 0.96 9.0 160x100 6.31 0.50 7.46 24.0 6.51 0.66 7.80 47 Iy [cm4] 53.0 ±1.58 9.99 6.74 1.71 0.0 1.67 17.50 183.73 1045.10 16.54 9.16 76.05 1085.47 19.82 6.90 17.87 94.95 0.68 9.48 6.09 2.79 8.0 1.22 103.54 9.0 160 x 70 6.74 7.29 9.29 6.97 50.0 8.14 0.0 5.0 180 x 90 5.50 80.89 2.16 12.67 10.19 3.48 722.95 12.21 52.0 ±0.44 995.77 80.03 16.66 9.90 10.80 6.42 70.52 14.82 813.12 70.0 7.58 11.81 111.67 115.64 14.33 12.17 7.0 180 × 70 4.35 647.34 0.68 14.69 9.14 3.47 70.41 3.01 9.0 9.42 6.95 0.62 9.52 9.13 90.64 10.94 0.86 111.95 0.91 6.0 6.0 160x100 4.53 13.21 2.23 88.0 180 x 90 6.0 1.18 66.91 10.53 11.62 6.0 6. odchyłki w klasie wykon.09 16.10 6.78 697.65 10.44 621.42 1.12 544.84 20.00 62.0 9.20 1.27 2.66 30.50 2.95 0.33 14.67 1.97 2.5 ±1.07 .45 1055.57 175.35 6.58 131.07 6.31 15.5 ±0.0 M [kg] 8.0 8.0 9.47 77.96 9.27 11.90 10.02 12.54 0.02 8.54 0.0 180x100 6.03 582.0 7.81 17.03 2.0 6.71 67.18 66.82 904.5 ±2.24 3.95 0.53 9.42 21.94 149.65 412.39 1.0 7.32 2.71 0.15 60.0 6.69 8.95 0.70 8.73 105.0 8.75 ±1.72 74.54 8.0 1.60 43.02 2.0 6.0 180 × 50 4.0 6.27 36.68 53.74 13.10 104.74 9.70 20.0 9.50 26.62 8.35 12.0 ±2.83 84.39 6.71 0.98 18.0 1.50 86.44 2.0 160 × 65 5.0 11.64 12.0 8.0 5.0 160 x 90 4.78 69.46 3.23 107.52 6.5 ±1.43 60.24 55.70 7.22 2.0 1.17 631.11 0.41 57.61 10.43 154.52 14.63 9.17 7.0 180 x 80 4.71 65.69 654.16 12.51 15.90 6.31 15.64 206.86 10.34 17.76 64.50 15.0 8.38 143.70 497.74 13.0 160 x 80 6.1 7.95 0.68 897.36 6.51 0.57 2.37 16.0 6.0 5.14 77.0 6.0 9.69 76.45 0.91 136.56 6.94 707.78 2.75 80.52 12.75 577.95 0.27 1.0 6.79 13.0 9.79 13.91 15.0 160 × 65 6.08 452.36 29.51 20.08 2.91 0.17 12.79 7.0 180 x 90 4.0 160 x 90 6.66 10.59 10.81 6.67 13.57 9.94 0.0 5.48 13.08 PN-73/H-93460.05 10.0 180x100 5.0 8.0 180 × 70 5.92 13.01 30.0 6.76 10.0 160 x 80 4.87 51.73 9.03 Zakres a i h do 40 powyżej 40 do 60 powyżej 60 do 160 powyżej 160 A Au ex ey Ix [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] 11.70 6.0 6.53 11.55 1.11 89.72 9.91 638.33 1.06 6.58 7.0 6.72 13.44 14.21 103.41 534.95 0.95 0.0 180 × 50 6.0 200 × 60 6.42 16.79 485.0 180 x 80 6.60 10.55 6.09 215.61 1.0 5.48 1.51 3.53 6.70 9.0 ±1.92 12.30 755.85 59.55 73.0 200 × 60 4.0 200 × 70 4.0 1.88 80.40 935.0 9.69 16.0 11.94 0.0 200 × 60 7.61 8.07 613.35 0.72 576.64 8.0 6.01 6.91 10.0 1.

0 2.42 7.6.0 8.32 26.78 2.39 7.77 223.18 Dopuszcz.5 ±1.0 200 × 80 6.67 24.76 154.5 ±2.0 200 x 90 6.68 10.0 ±2.0 6.75 18.0 ±1.0 200x100 4.20 14.62 23.02 992.35 15.92 971.0 8.36 7.07 1158.43 89.0 ±0.75 ±1.84 2.81 20.81 127.59 166.15 21. odchyłki w klasie wykon.89 2831.21 17.76 31.23 22.5 ±1.5 ±1.05 18.54 2.19 1387.0 200 × 80 5.95 0.8 189.69 10.09 16.0 11.22 7.0 8.12 0.0 6.0 200x100 5.0 ±1.37 16.0 7.0 2.76 10.11 21.49 102.12 1316.0 ±1.0 262 × 80 8.63 15.0 2. zwykłej podwyższonej p h a h a [mm] ±1.78 10.03 Zakres a i h do 40 powyżej 40 do 60 powyżej 60 do 160 powyżej 160 A Au ex ey Ix [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] 13.10 7.80 13.90 3.45 115.15 216.0 9.54 0.24 1183.0 6.72 166.29 17.41 14.74 13.71 10.0 200 x 90 5. M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.0 200 x 90 4.44 131.21 7.65 115.0 6.5 ±0.19 9.73 12.79 13.0 1.57 1274.71 2.21 7.1 1.0 Rmax [mm] 6.54 2.0 200 × 80 7.42 17.08 119.10 23.76 136.43 PN-73/H-93460.16 138.97 817.15 0.62 1088.0 7.77 10.70 48 Iy [cm4] 83.60 2.18 118.5 ±1.0 9.85 g/cm3 h×a s [mm] [mm] 200 × 80 4.77 141.0 200x100 6.0 7.73 2.0 M [kg] 10.85 7.82 108.95 0.74 10.73 10.88 17.18 11.85 3.92 20.31 0.96 3.34 0.08 7.31 .95 0.65 2.16 27.0 6.51 0.07 0.57 31.04 14.74 0.5 - Wx Wy ix iy [cm3] [cm3] [cm] [cm] 81.25 7.48 cd tablicy 6.0 9.67 894.70 10.0 12.47 99.80 97.0 ±2.72 10.46 25.81 21.

0 3.5 2.42 6.72 1.75 1.5 -0.80 ±1.21 1.0 1) 34.73 15.94 1.35 1.0 2.64 2.89 1.45 ±1.36 9.78 ±1.34 3.0 50×30×15 2.43 4.97 7.5×34.34 4.50 2.61 7.60 1.50 2.5 ±0.65 1.38 0.0 50×50×20 4.73 2.5 2.26 7.5 ±0.5 ±0.47 2.20 2.36 5.01 8.15 1.0 4.0 60×50×20 4.27 11.0 -0.28 3.41 1.60 ±1.87 3.88 15.0 30×30×10 2.78 12.79 3.29 3 przekroju ix [cm] 1.24 3.35 38.63 2.5 TWT/DP-197/02 2.93 1.5×81) 2.0 6.50 1.02 +1.00 3.48 6.28 4.62 2.5 TWT/DP-197/02 1.57 6.5 ±1.24 6.87 1.44 4.0 60×70×25 3.35 38.50 1.0 ±1.5 TWT/DP-197/02 1.ex [cm] 1.79 1.68 0.92 10.20 1.5 TWT/DP-197/02 1.20 ±1.20 1.0 ±1.73 1.55 3.0 ±1.5 ±0.32 2.0 6.21 2.91 1.18 ±0.5 TWT/DP-197/02 2.0 4.40 1.99 5.76 2.0 60×60×25 4.39 ±1.89 0.83 21.20 1.5 1.49 1.73 1.34 Dopuszczalne odchyłki iy Numer normy [cm] h [mm] a [mm] b [mm] 1.00 3.08 13.22 34.5 ±1.5 ±0.23 28.27 9.00 3.7.08 0.0 TWT/TKT-98/01 1.8 1.0 50×30×15 3.35 2.32 2.81 0.5 ±1.30 5.5 1.5 2.29 2.5 ±1.35 2.21 1.5 -0.0 ±1.48 3.35 3.40 5.0 60×70×25 4.04 2.5 1.5 ±0.50 3.5 ±1.37 1.00 49 ey Ix Iy Wx Wy [cm] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3] 1.34 0.0 60×40×15 3.97 12.47 0.35 47.35 2.62 9.86 34.75 7.87 1.61 9.5 -0.43 2.91 45.09 1.94 2.18 7.5 TWT/P2-142/95 1.5×34.5×81) 2.0 6.10 ±1.14 5.5 Gęstość obliczeniowa 7.5 ±1.08 ±0.20 4.5 ±1.75 1.20 1.28 3.5 1.39 ±1.5×34.98 18.85 6.3 2.0 60×40×15 4.0 30×30×10 3.97 2.0 4.85 1.78 12.28 0.8 1.0 3.00 3.48 0.19 ±0.84 15.88 2.48 0.0 4.8 1.38 1.31 4.5 ±1.50 1.40 2.21 2.0 2.47 0.26 2.0 60×60×25 3.5×81) 3.08 0.04 2.86 41.68 0.34 10.43 2.0 6.62 23.0 ±1.0 Tablica 6.0 ±1.51 1.63 1.17 4.34 1.22 1.0 +1.0 50×50×20 3.5 ±1.5 ±0.0 60×50×20 3.89 7.0 ±1.75 11.10 ±0.5 ±0.5 TWT/DP-197/02 1.46 6.0 6.66 6.84 2.01 3.18 0.91 4.15 ±1.5 ±1.0 34.13 1.03 31.26 3. 49 PORADNIK PROJEKTANTA .77 1.0 1.00 3.78 0.88 0.5 34.50 2.85 ±1.22 8.06 1.36 18.0 3.41 1.43 4.43 4.0 4.5 34.72 17.0 ±1.0 ±1.30 4.93 6.87 ±1.75 3.09 3.5 1.30 2.00 3.0 ±1.24 3.89 0.88 1.71 16.54 ±1.42 5.61 27.84 2.25 2.0 ±1.98 0.28 0.46 ±1.5×34.0 ±1.21 1.8 TWT/P2-142/95 1.5 -0.23 20.12 3.21 ±0.56 1.50 2.50 11.81 8.0 4.0 ±1.73 2.90 4.27 2.0 4.27 2.0 50×40×15 3.5 ±1.5 ±1.0 ±1.34 4.26 ±1.28 2.85 g/cm I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości i = promień bezwładności PN-87/H-93461.5 ±1.38 1.50 2.14 ±0.08 0.0 50×40×15 4.51 0.18 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi Au M A [kg] [cm2] [m2/m] 1.00 3.73 1.60 1.5 2.18 1.10 4.12 1.35 22.63 55.44 Ceowniki półzamknięte h×a×b s Rmax [mm] [mm] [mm] 30×30×10 1.09 3.32 6.73 3.75 9.5×8 2.34 2.0 6.5 ±1.

0 6.14 51.28 0.0 ±1.46 3.22 20.0 ±1.5 ±1.71 26.79 4.5 PN-87/H-93461.09 3.66 4.09 114.33 10.35 3.08 0.15 176.17 3.87 ex [cm] 3.00 5.21 20.95 12.70 10.63 4.52 9.00 6.15 19.0 ±1.14 472.98 0.0 ±1.24 5.5 3.85 10.18 2.44 9.48 ±1.50 3.62 5.0 ±1.11 3.0 6.0 5.76 31.30 ±1.00 4.0 ±1.25 219.54 1.5 120×120×46.24 ±1.0 80×80×25 4.07 10.42 13.02 4.0 ±1.5 3.5 TWT/DP-197/02 4.17 21.5 ±1.0 ±1.55 3.5 3.50 0.0 100×100×352) 5.12 3.00 5.5 PN-87/H-93461.13 9.44 6.38 14.44 6.66 35.92 ±1.52) 5.0 8.0 ±1.56 3.32 23.81 2.50 28.0 4.50 7.0 6.33 11.58 13.5 TWT/DP-197/02 2.5 1.23 ±1.51 11.00 5.74 102.88 59.0 ±1.70 4.83 34.40 10.38 0.0 120×60×25 4.0 6.91 50 Iy Wx Wy [cm4] [cm3] [cm3] 48.52 16.5 80×80×252) 6.0 4.82 ±1.0 100×60×25 4.91 34.67 47.51 4.46 5.62 256.62 ±1.06 85.0 ±1.83 543.0 ±1.00 5.20 59.h×a×b s Rmax [mm] [mm] [mm] 70×70×25 3.91 298.5 TWT/DP-197/02 2.73 9.48 7.5 ±1.5 100×100×352) 6.54 ±1.81 8.70 0.99 226.56 1.0 ±1.00 5.48 8.20 106.65 27.36 0.5 TWT/DP-197/02 3.0 ±1.85 g/cm I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości i = promień bezwładności PN-87/H-93461.22 3.50 0.21 1.78 0.02 21.00 4.0 6.13 35.54 8.00 4.0 6.0 4.40 83.08 0.95 16.92 28.00 ey [cm] 3.46 6.07 10.0 6.42 4.5 ±1.65 0.18 125.5 ±1.29 ±1.5 2.0 ±1.28 0.00 5.98 3.0 ±1.42 4.0 80×80×25 3.86 10.86 41.70 90.0 6.75 3.98 0.57 4.07 78.5 2.50 8.0 ±1.76 29.0 8.0 8.13 25.23 ±1.94 3.0 4.21 3.7 Au M A [kg] [cm2] [m2/m] 5.0 cd tablicy 6.56 ±1.11 12.02 87.0 TWT/P2-84/95 2.84 68.0 100×50×25 5.29 ±1.00 220.96 2.55 7.25 2.93 4.0 ±1.0 ±1.50 38.48 0.38 41.00 4.0 ±1.0 120×40×15 3.57 4.5 ±1.48 0.81 ±1.5 4.00 6.73 Dopuszczalne odchyłki iy Numer normy [cm] h [mm] a [mm] b [mm] 2.0 ±1.59 34.5 ±1.58 426.0 4.32 6.70 ±1.0 100×100×35 4.0 ±1.73 15.5 2.0 ±1.76 71.5 TWT/DP-197/02 2.45 2.00 6.30 16.0 ±1.0 ±1.90 22.81 ±1.91 114.98 11.42 2.62 2.37 126.40 ±1.5 ±1.81 12.54 8.67 15.84 189.5 TWT/DP-197/02 2.0 ±1.5 100×60×25 3.72 3.0 ±1.64 ±1.53 144.49 ±1.50 4.61 3.55 19.0 80×60×25 3.5 ±1.06 24.18 2.87 ±1.57 3.79 7.51 43.0 80×40×15 2.75 ±1.0 4.19 2.29 140.50 0.33 142.0 ±1.0 100×100×35 3.14 10.82 488.52 16.5 4.93 43.0 80×80×252) 5.0 ±1.00 4.67 15.5 1.00 5.87 47.88 19.98 ±1.11 36.52) 6.12 173.62 Ix [cm4] 55.87 4.16 261.33 0.08 52.0 ±1.65 76.30 0.00 6.26 7.0 70×70×25 4.0 80×60×25 4.0 ±1.0 120×60×25 3.03 3.18 50 .63 19.00 6.26 7.15 3.97 6.58 4.00 4.0 120×120×46.0 ±1.76 12.28 0.0 6.23 150.69 13.34 41.81 66.27 3.5 Gęstość obliczeniowa 7.5 TWT/DP-197/02 2.38 0.5 1.0 6.68 12.09 4.68 0.36 5.0 ±1.40 67.60 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi 3 przekroju ix [cm] 2.

10 7.68 10.19 ±4.60 16.13 ±4.70 10.49 1) Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie wymiaru h w zakresie 34.16 ±4.0 8.5 mm cd tablicy 6.09 ±3.07 200×60×25 3.85 g/cm I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości i = promień bezwładności PN-87/H-93461.63 280×40×15 4.0 ±2.0 8.73 1277.00 1.0 2.0 10.57 200×60×25 4.81 61.00 0.00 0.09 ±4.00 62.0 1.00 0.0 ±2.58 13.75 753.0 4.0 8.00 1.0 TWT/P2-33/95 TWT/P2-33/95 TWT/P2-33/95 TWT/P2-33/95 Numer normy przekroju Gęstość obliczeniowa 7.18 h×a×b s Rmax M A Au ex ey Ix Iy Wx Wy ix [mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3] [cm] 160×60×20 4.76 594.0 ±2.62 11.0 11.0 2.40 12.0 ±2.60 8.14 10.5÷50 mm i wymiaru b max do 10 mm 2) Po uzgodnieniu możliwe jest wykonanie wymiarów h i a w zakresie 80÷120 mm i wymiaru b w zakresie 20÷46.92 11.30 14.28 75.88 6.0 ±2.M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi 51 3 Dopuszczalne odchyłki iy [cm] h [mm] a [mm] b [mm] 2.43 7.0 8.0 8.37 0.40 5.10 16.0 9.91 59.39 0.13 9.68 52.48 220×40×15 4.84 686.38 14.25 5.0 ±2.0 ±2.00 1.76 91.84 49.38 11.0 1.75 14.38 0.48 0.78 7.21 49.0 6.82 418.0 ±2.0 ±2.0 ±2.42 11.7 51 PORADNIK PROJEKTANTA .

82 3.19 5.87 11.0 ±2.95 e [cm] 12.27 ±3.98 25.03 8.0 ±0.89 14.5 ±1.36 38°49’ 7.5 a.38 22.23 1.93 0.27 50°30’ 5.0 c ±3.0 8.85 11.93 5.67 ±3.27 1.05 8.45 23°37’ 8.0 b iyo [cm] 2.66 3.08 4.0 300×88×72×25 4.01 2.49 50.9.03 20.18 2.97 0.0 6.0 5.42 1.75 M A Au [kg] [cm2] [m2/m] 10.23 2.72 ±2.35 11.0 ±2.0 Zetowniki h×a×b×c s Rmax [mm] [mm] [mm] 240×96×84×25 3.64 196.66 3.79 ±1.96 40.90 18.56 17.60 2.02 153.41 5.0 Wyo [cm3] 2.07 63.21 20.0 8.0 Wx [cm3] 95.68 7.0 ±2.45 33°33’ Kształtowniki zetowe s Rmax [mm] [mm] 4.0 4.5 h zwykłej Dopuszczalne odchyłki w klasie wykonania do 50 Zakres a.29 0.98 29.85 g/cm 3 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Ix [cm4] 21.17 8.40 ±2.95 0.5 Gęstość obliczeniowa = 7.33 0.67 90.25 149.20 ±3.45 52.46 Wxo [cm3] 91.50 301.99 3.5 h ±1.10 17.75 h ±4.0 4.89 1.25 ixo [cm] 9.17 116.96 140.0 ±2.70 Wy [cm3] 24.52 230.77 13.0 12°11’ 2361 200 2466 97.03 8. b Dopuszczalne odchyłki ±2.91 32. h×a×b [mm] 50 × 55 × 45 80 × 60 × 60 80 × 60 × 60 120 × 60 × 60 120 × 60 × 60 Tablica 6. ±2.97 3.80 Iyo [cm4] 4.0 6.8.Iy [cm4] 29.06 5.0 ix iy ixo [cm] [cm] [cm] 2.46 5.0 ±1.69 2.07 52 .89 300×88×72×25 240×96×84×25 h× a×b×c Wyo [cm3] 16.28 Ixo [cm4] 47.36 2.16 [mm] a iy [cm] 4.35 52 Ix Iy Ixo Iyo  [cm4] [cm4] [cm4] [cm4] [°] 19°22’ 1163 223 1295 90.09 3.44 13.98 17.95 0.21 11.0 6.60 10.75 8.63 415.96 4.36 38°14’ 7.92 ±2.0 ±1.0 Tablica 6.0 a.0 ±3. b i h PN-73/H-93460.0 8.91 19.08 6.0 ±3.5 powyżej 50 do 80 powyżej 80 do 160 powyżej 160 Wx Wy Wxo [cm3] [cm3] [cm3] 8.41 5.04 44.66 11.09 155.60 76.53 ±3.0 iyo [cm] 0.26 Gęstość obliczeniowa = 7. b [mm] podwyższonej p PN-78/H-93461.35 15.0 5.5 ±1.0 ix [cm] 9.78 52.0 6.85 g/cm 3 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności M A Au  [kg] [cm2] [m2/m] [°] 4.23 0.

34 1.60 50.37 1.0 ±2.55 5.0 180 × 50 6.28 5.41 6.) 53 .81 I 4 [cm ] 15.85 g/cm3 PN-78/H-93461.0 90 × 30 4.93 7.0 Tablica 6.20 14.85 g/cm a×b s Rmax [mm] [mm] [mm] 60 × 18 2.84 e [cm] 1.21 10.46 2.49 120 × 66 × 50 × 20 3.50 25.10 20.50 5.29 114 × 60 × 35 × 20 5.57 24.98 493.75 10.78 8.5 3.0 8.60 Au 2 [m /m] 0.40 13.43 0.70 0.0 150 × 40 5.05 96.15 8.12 6.10 A 2 [cm ] 3.5 ±1.23 i [cm] 2.50 17.55 4.02 1.12 4.19 b×c×h×a Dopuszczalne odchyłki b c h a [mm] 100×60×35×201) ±1.0 6.05 3.77 12.38 48.90 8.80 16.97 1038.81 32.0 ±2.53 PORADNIK PROJEKTANTA Tablica 6.21 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności 3 Gęstość obliczeniowa = 7.77 20.01 11.41 66.32 6.20 3.93 1.85 33.0 8.66 W 3 [cm ] 3.12 2.30 264.5 ±1.0 ±2.0 5. M [kg] 2.86 18.34 0.49 87.34 16.0 6.02 1.0 120×66×50×201) ±2.93 6.87 134.41 3.11.28 0.17 3.0 70 × 25 3.84 85.0 6.0 8.51 0.0 4.64 0.13 9.72 764.0 ±1.06 4.63 4.5 ±2.89 0.41 Kształtownik korytkowy M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.82 0.69 7.0 ±1.97 2.75 4.28 3.51 3. Kształtowniki kątowe PN-78/H-93461.5 4.22 107.10.0 170 × 50 5.73 1) Tolerancje według TWT/DP-46/02 (Tymczasowe Warunki Techniczne „Stalprodukt” S.0 100 × 40 4.0 8.08 14.A.0 3.05 6.64 4.87 3.50 20.0 b×c×h×a s Rmax M A Au e Ix Iy Wx Wy ix iy [mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [m2/m] [cm] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3] [cm] [cm] 100 × 60 × 35 × 20 2.0 114×60×35×20 ±2.0 ±2.58 0.0 10.80 5.63 0.0 120 × 40 5.0 4.

02 1.50 7.35 2.90 5.55 iy [cm] 3.0 4.06-08 M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi Oznaczenie FD1 FD1 FD3 FD8 I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.49 70 1.0 Tablica 6.73 Kształtowniki ościeżnicowe PN-76/H-93461.54 1.35 4.23 0.70 2.14 Dopuszczalne odchyłki b×h×c×a b h c a [mm] 54×8×36×10.18 54 Wx Wy [cm3] [cm3] 2.03 0. Kształtownik teowy PN-87/H-93461.72 0.79 3.0 ±1.48 0.46 10.71 59.0 ±1.0 ±1.31 0.92 3.0 0.03 2.0 2.98 40.0 b×h×c×a s Rmax M A Au e Ix Iy Wx Wy ix iy [mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [m2/m] [cm] [cm4] [cm4] [cm3] [cm3] [cm] [cm] 54 × 8 × 36 × 10.24 150 1.93 1.85 g/cm3 PN-87/H-93461.0 2.33 2.67 1.30 M A Au e Wymiary [mm] 35 × 30 s Rmax [mm] [mm] 2.0 ±1.5 105×60×60×25 ±3.35 2.85 g/cm3 a s Rmax M A Au ex ey Ix Iy [mm] [mm] [mm] [kg] [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] [cm4] 100 1.12 27.00 5.59 2.69 ix [cm] 1.18 18.69 2.5 4.59 14.65 246.0 ±3.0 180×60×80×54 ±4.5 3.5 4.48 0.14 8.0 65×25×40×152) ±2.78 1) Tolerancje według TWT/P2-36/96 (Tymczasowe Warunki Techniczne „Stalprodukt” S.14 17.12 0.0 ±3.12.0 2.04 1.63 8.45 100 1.36 2.86 2.0 1.0 ±0.5 3.78 0.04 I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.91 2.07 Wx [cm3] 1.58 65 × 25 × 40 × 15 2.08 2.8 ±2.87 105 × 60 × 60 × 25 2.84 6.72 1.A.60 5.54 Tablica 6.91 1.00 6.16 0.24 5.) 2) Tolerancje według TWT/DP-32/02 Tablica 6.0 10.0 2.13.56 0.0 ±1.25 8.28 2.0 1.0 ±3.57 2.05 1.68 0.02 1.50 8.09 1.45 .28 0.72 0.85 g/cm3 Iy [cm4] 1.0 ±2. = masa 1 metra = pole powierzchni przekroju poprzecznego = pole powierzchni zewnętrznej = odległość od osi M A Au e [kg] [cm2] [m2/m] [cm] 1.5 2.41 10.38 0.95 180 × 60 × 80 × 54 4.22 45.10 5.5 3.97 0.61 1. Kształtownik kapeluszowy M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej e = odległość od osi I = moment bezwładności W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.53 1.0 4.66 32.16 Ix [cm4] 2.016 1.03 2.5 1.0 8.2 3.98 110.51) ±1.0 ±1.53 7.5 4.20 3.11 Wy ix iy [cm3] [cm] [cm] 0.0 0.92 5.01 2.054 2.84 0.88 65 × 25 × 40 × 15 3.91 0.67 8.69 3.042 3.14.14 27.50 3.14 1.01 0.04 1.94 2.29 1.

20 5.43 Wx [cm3] 2. Rmax [mm] 3.88 A Au ex ey Ix [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] 2.27 0.40 0.81 Wy [cm3] 1.50 A Au ex ey Ix [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] 1.0 M [kg] 1.91 iy [cm] 1.78 A Au ex ey Ix [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] 2.09 M = masa 1 metra I = moment bezwładności A = pole powierzchni przekroju W = wskaźnik wytrzymałości przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej i = promień bezwładności e = odległość od osi Gęstość obliczeniowa = 7.61 Wx [cm3] 3.55 PORADNIK PROJEKTANTA Tablica 6.15.82 iy [cm] 1.86 7.91 0.26 Wy [cm3] 1.76 Kształtownik ościeżnicowy PN-76/H-93461.06 Wy [cm3] 3.43 ix [cm] 0.94 1.03 2. Kształtownik ościeżnicowy PN-76/H-93461.5 Tablica 6.65 Wx [cm3] 0.0 M [kg] 1.21 55 Iy [cm4] 8.025 1.58 Iy [cm4] 5.72 Kształtownik ościeżnicowy PN-76/H-93461.85 g/cm3 Oznaczenie FD7 s [mm] 1.43 3.11 M = masa 1 metra I = moment bezwładności A = pole powierzchni przekroju W = wskaźnik wytrzymałości przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej i = promień bezwładności e = odległość od osi Gęstość obliczeniowa = 7.52 iy [cm] 1.16.93 ix [cm] 1.022 1.84 Iy [cm4] 7.70 2.95 .10 M = masa 1 metra I = moment bezwładności A = pole powierzchni przekroju W = wskaźnik wytrzymałości przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej i = promień bezwładności e = odległość od osi Gęstość obliczeniowa = 7.17.5 Rmax [mm] 3. Rmax [mm] 3.16 3.92 ix [cm] 1.5 Tablica 6.85 g/cm3 Oznaczenie FD6 s [mm] 1.0 M [kg] 1.85 g/cm3 Oznaczenie FD5 s [mm] 1.

0 M [kg] 14.0 Rmax [mm] 8.39 4.18.75 A Au ex ey Ix [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] 9.7 56 PN-76/H-93461.9 A 2 [cm ] 19 Ix 4 [cm ] 225.20.03 W = wskaźnik wytrzymałości przekroju i = promień bezwładności Gęstość obliczeniowa = 7.12 GZ 4 ix [cm] 2.60 2.25 2.87 0.51 iy [cm] 1.27 50.61 ey Ix Iy Wx [cm4] [cm3] [cm] [cm4] 17.39 ix [cm] 1.56 Tablica 6.93 ex [cm] 2.63 3365.05 9.43 Wx [cm3] 1.02 M = masa 1 metra I = moment bezwładności A = pole powierzchni przekroju W = wskaźnik wytrzymałości przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej i = promień bezwładności e = odległość od osi Gęstość obliczeniowa = 7.89 28 Iy [cm4] 351 Wx [cm3] 14 Wy [cm3] 30 ix [cm] 1.19.5 A [cm2] 33. Rmax [mm] 7.99 Kształtownik na grodzice M = masa 1 metra A = pole powierzchni przekroju poprzecznego I = moment bezwładności Oznaczenie Wy [cm3] 199.74 iy [cm] 6.25 Tablica 6.0 Tablica 6.29 190.71 Au [m2/m] 0.60 Kształtownik na pale szalunkowe PN-76/H-93461.65 A Au ex ey Ix [cm2] [m2/m] [cm] [cm] [cm4] 2.85 g/cm3 Wx 3 [cm ] 43.41 s [mm] 4.81 Iy [cm4] 5.0 M [kg] 1.7 ix [cm] 850 .85 g/cm3 Oznaczenie FD9 s [mm] 1.090 Kształtownik na pale szalunkowe PN-78/H-93461.25 s [mm] 3.21.85 g/cm3 Oznaczenie KS 7 s [mm] 7.38 iy [cm] 9.0 M [kg] 7.11 0. Kształtownik ościeżnicowy PN-76/H-93461. Rmax [mm] 3.84 Wy [cm3] 2. Rmax [mm] 11.5 Tablica 6.85 g/cm3 Oznaczenie KS 3.0 M [kg] 26.028 2.12 M = masa 1 metra I = moment bezwładności A = pole powierzchni przekroju W = wskaźnik wytrzymałości przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej i = promień bezwładności e = odległość od osi Gęstość obliczeniowa = 7.23 M = masa 1 metra I = moment bezwładności A = pole powierzchni przekroju W = wskaźnik wytrzymałości przekroju poprzecznego Au = pole powierzchni zewnętrznej i = promień bezwładności e = odległość od osi Gęstość obliczeniowa = 7.

W celu znalezienia najbardziej korzystnego wariantu. St3SY. Prawie wszystkie kształtowniki odbiegające wymiarami od kształtowników standardowych.20.22 pokazane są przykłady specjalnych kształtowników. możliwego kształtu we współpracy z producentem kształtowników. wymiary przekroju poprzecznego kształtownika. które są produkowane na żądanie zamawiającego. 18G2ACu według PN-86/H-84018. ale posiadające kształt typowych kształtowników (kątowniki.57 PORADNIK PROJEKTANTA 1. St3SX. Kształtowniki produkowane na zamówienie dają możliwość wyboru optymalnego rozwiązania. Przykłady kształtowników na zamówienie 57 . Kształtowniki na zamówienie W kształtownikach produkowanych na zamówienie zamawiający może określić kształt. jego długość oraz gatunek stali. St3S według PN-88/H-84020 oraz 18G2A. ceowniki półzamknięte i zetowniki). W tablicy 6. zaleca się dokonanie wyboru najlepszego. ewentualnie z pewnymi ich zmianami. na zimno lub cynkowane gatunki stali stosowane do produkcji blach w kręgach. mogą być produkowane przy pomocy typowych narzędzi. Asortyment materiałów kształtowników na zamówienie jest bardzo szeroki. ceowniki. Tolerancje wymiarów kształtowników na zamówienie uzgadnia się przy zamawianiu. Tablica 6. Najczęściej stosowane gatunki stali to St2SX. Jako materiał wyjściowy służą wszelkie walcowane na gorąco.22.