You are on page 1of 15

Raspunsuri examen expertiza 1. Ce este expertiza contabila?

Raspuns: Expertiza contabila este un mijloc de proba utilizabil in rezolvarea unor cauze care necesita cunostinte de stricta specialitate din partea unor persoane care au calitatea de expert contabil. Expertizele contabile dispuse din oficiu sau acceptate la cererea partilor in faza de instrumentare si de judecata ale unor cauze civile si/sau comerciale, atasate sau nu unui proces penal se numesc expertize judiciare. Toate celelalte expertize contabile sunt extrajudiciare 2. Care sunt partile componente si elementele de baza ale unui raport de expertiza contabila judiciara? Raspuns: Raportul de expertiza contabila judiciara contine de regula trei capitole: Cap. I. Introducere, Cap. II.Desfasurarea expertizei contabile judiciare si Cap. III. Concluzii, iar in unele situatii poate sa cuprinda si cap. IV Consideratii personale ale expertului contabil. In primul capitol sunt identificate urmatoarele: numele expertului contabil, organul care a dispus efectuarea expertizei, circumstantele care au determinat litigiul in cauza, obiectivele(intrebarile) expertizei, materialul documentar folosit, perioada de editare a raportului de expertiza si data stabilita pentru depunerea raportului. In capitolul II sunt redate in paragrafe disctincte obiectivele expertizei, explicitarea modului de solutionare si raspunsul dat de expertul contabil pentru fiecare obiectiv. In cap. III se reia fiecare obiectiv al expertizei si raspunsul punctual expertului contabil 3. Cine poate efectua expertiza contabila? Raspuns: Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobandit calitatea de expert contabil, in conditiile legii, fiind inscrise, cu viza la zi, in partea activa a Tabloului expertilor contabili, actualizat anual de catre CECCAR 4. Cum se clasifica expertizele contabile? Raspuns: I. Dupa scopul principal in care au fost solicitate: - expertize contabile judiciare, reglementate de : Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi specializate - expertize contabile extrajudiciare, efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justitiei. Sunt efectuate in afara unui proces justitiar. Nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumentare pentru solicitarea de catre parti a administrarii probei cu expertiza contabila judiciara sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. II Dupa natura principalelor obiective la care se refera: - Expertize contabile civile, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor civile - Expertize contabile penale, dispuse/acceptate in rezolvarea unor aspecte civile atasate litigiilor penale - Expertize contabile comerciale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale - Expertize contabile fiscale, dispuse/acceptate in rezolvarea litigiilor fiscale - Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele in drept, sau extrajudiciare solicitate de catre clienti

1

expertii contabili solicitati in efectuarea acestora trebuie sa aplice: a) principiile contabilitatii b) normele profesionale elaborate de CECCAR privind exercitarea calitatii de expert contabil si efectuarea de lucrari de expertiza contabila Nedocumentarea si nefundamentarea stiintifica a rapoartelor de expertiza contabila judiciara pot fi sanctionate de organele in drept care le-au dispus prin inlocuirea expertului si dispunerea unei noi expertize contabile. corectitudine si impartialitate. expertul trebuie sa foloseasca metode specifice contabilitatii. care prin calitatea lui procesuala contribuie la stabilirea adevarului de catre organele in drept. el trebuie sa refuze incredintarea misiunii sau sa o intrerupa (daca a inceput). In acest caz. ingineri. aceste principii se aplica la orice misiune la care participa acesti experti. Competenta prof si responsabilitatea cand se utilizeaza lucrarile altui expert Liber profesionistii contabili trebuie sa evite sa presteze servicii profesionalc fara o competent adecvata. acesta poate solicita sfaturi tehnice de la specialist (alti profesionisti contabili. responsabilitatea pentru serviciul prestat.In expertizele contabile judiciare. Care este principiul calitatii expertizelor contabile? Raspuns: Expertul contabil trebuie sa efectueze expertizele contabile pentru care a fost solicitat si pe care le-a acceptat cu constiincioizitate. Intrucat profesionistului contabil ii revine. evaluarilor. acesta din urma nu cunoaste in mod necesar regulile de etica ale profesiunii. Modalitati si proceduri privind plata expertilor judiciari 2 .fie cerand expertilor respectivi sa citeasca regulile de etica. el trebuie sa se asigure ca regulile de etica au fost respectate de catre expertul consultat. Aceasta asigurare se poate obtine: . 7. devotament. desi profesionistul contabil se sprijina pe competente tehnice ale specialistului consultat. Concluziile expertului contabil trebuie sa fie fundamentate numai pe documente care atesta evenimente si tranzactiicare fac sau trebuie sa faca obiectul recunoasterilor.5. avocati. clasificarilor si prezentarilor contabile. geologi sau alti experti). mai ales principiile fundamentale ale profesiei. expertul contabil este un tert in proces.fie dand sfaturi daca apar conflicte potentiale. 5. Independenta absoluta si relativa: Independenţa este absolută în cazul experţilor numiţi din oficiu şi relativă în cazul experţilor recomandaţi de părţi sau cei solicitaţi în expertizele extrajudiciare. In elaborarea lor. -fie cerand expertilor o confirmare scrisa asupra bunei intelegeri a regulilor de etica. . Cand profesionistul contabil nu are asigurarea ca regulile de etica sunt cunoscute si respectate. Independenţa relativă derivă doar din reglementările profesiei care sunt mai restrictive decât reglementările generale. ultimul. 8. El trebuie sa se asigure ca expertul consultat este la curent cu regulile de etica. Expertizele contabile constituie mijloc de proba stiintifica. Expertizele contabile trebuie sa fie utile celor care le-au solicitat. Daca un profesionist contabil nu poseda competenta necesare intr-un domeniu specific in cadrul misiunii sale. in afara de cazul ca beneficiaza de sfaturi avizate si de o asistenta care sa le permita sa presteze servicii de calitate. Pentru asigurarea calitatii expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare.

darea sau luarea de bunuri.Desfasoara acte de comert sau slujbe salariate concomitant cu exercitarea profesiei contabile liberale. la intocmirea actelor primare. direct sau indirect in activitatile clientilor sai. obtinerea de participatii la capitalul social . ocazie cu care si-a exprimat opiniile 10. cazare. cum ar fi: acceptarea unei forme de salarizare. prin care se stabileste suma totala de plata in sarcina partilor. .Raspuns: Odata cu numirea expertului contabil prin incheiere de sedinta. etc.Daca este martor expert sau arbitru in aceeasi cauza. fundamentarea onorariului se face in functie de timpul de munca alocat. de complexitatea lucrarilor si de alte cheltuieli accesorii ocazionate de transportul in alte localitati. Aceasta modalitate de decontare a onorariilor pentru expertii judiciari este reglementata de OG 2/2000. sub orice forma. servicii sau bani.De asemenea expertii contabili trebuie sa faca fundamentarea onorariilor si in functie de recomandarile cuprinse in Tarifele orientative publicate de catre CECCAR. .Accepta si primeste onorarii neprecizate anticipat in suma absoluta prin contracte sau conventii . Raspuns: Expertul contabil se afla in incompatibilitate in urmatoarele situatii: . De regula. ca executant. . expertul contabil numit depune la instanta de judecata o nota de fundamentare a onorariului. se stabileste un onorariu provizoriu. care sunt de natura sa-l faca pe expert subiectiv . ceea ce presupune ca profesionistul contabil isi aloca majoritatea timpului afectat activitatii sale in interesul clientului respective . Ce trebuie sa cuprinda incheierea de sedinta de numire a expertului contabil intr-o cauza 3 .Dupa depunerea raportului de expertiza contabila . . Enumerati situatiile de incompatibilitate in care se afla expertul contabil numit intr-o cauza de catre organul indreptatit sa dispuna efectuarea expertizei.daca este implicat financiar. iarr fundamentarea onorariilor se face de regula printr-un tarif pe ora.Expertilor contabili le este interzis sa efectueze lucrari.Instanta de judecata dispune plata diferentei de onorariu. in cazul in care sunt rude sau afini pana la gradul al patrulea inclusiv sau sunt soti ai administratorilor. in calitate de organ de control. . expertul. a evidentelor contabile tehnico operative.Daca s-a pronuntat asupra unor aspecte care constituie obiectul dosarului. sotul sau vreo ruda apropiata in solutionarea cauzei intr-un anumit mod. calitatea de martor avand intaietate . care se poate finalize intr-un conflict de interese sau care sunt prin natura lor incompatibile sau in contradictie cu pozitia de independenta. care se depune de catre partea din dosar in sarcina careia a dispus instanta de judecata.Acest onorariu provizoriu se plateste in contul Biroului Local de Expertize de pe langa Tribunalul Judetean. conducere. Dupa finalizarea raportului de expertiza contabila. 9. acordarea sau primirea de gajuri sau cautiuni de la sau pentru clientii sai. ori a luat parte.Daca a mai intocmit o expertiza contabila in acelasi dosar.Este implicat prin relatiile de familiale si sau personale cu clientii sai.Accepta si primeste de la un singur client onorarii care constituie procentaje inacceptabil de ridicate pentru veniturile profesionistului contabil.Daca exista imprejurari din care rezulta ca este interesat.Este implicat in activitatile clientilor sai in calitate de membru al consiliului de administratie al executivului acestuia sau calitate de angajat . integritate si obiectivitate a profesionistului contabil. punandu-i in vedere expertului contabil sa depuna lucrarea la primul termen. functionarul de la biroul local transfera sumele incasate in contul biroului local in contul personal al expertului care a efectuat lucrarea. deci inclusiv expertize contabile judiciare si extrajudiciare pentru agentii economici. cheltuieli de editare. tehnic de specialitate.Daca a fost martor sau reprezentant(expert recomandat de parte) ori aparator al vreuneia din parti .

adecvat. respectiv codul de procedura penala. pastrându-si raspunderea finala asupra continutlui si concluziilor raportului de expertiza contabila extrajudiciara. 13. pretul serviciilor. expertul contabil poate delega executarea unor lucrari. asistentilor sau colaboratorilor sai. Expertizele contabile extrajudiciare se executa in baza unor contracte de prestari servicii. obligatiile partilor. de regula intocmesc cu partile pe care le reprezinta un contract de prestari servicii. stabilirea obiectivelor.onorariul provizoriu stabilit de instanta de judecata pentru plata expertului contabil 11.numele expertului contabil . RĂSPUNS: Efectuarea lucrarilor privind expertiza contabila judiciara nu poate fi delegata. unde se stipuleaza ca”expertul este dator sa isi depuna lucrarea cu cel putin cinci zile inainte de termenul sorocit pentru judecata” . constituie premisa si conditia necesara întocmirii unui raport de expertiza contabila temeinic fundamentat. este acceptata numai pentru expertul contabil numit din oficiu. respectiv Ordonanta de numire. Contractarea lucrarilor de expertiza Raspuns: In cazul expertizelor contabile judiciare. 209 din codul de procedura civila. În cazul expertizelor contabile extrajudiciare.termenul la care trebuie depus raportul de expertiza contabila judiciara la dosarul cauzei.obiectivele(intrebarile) asupra carora trebuie sa se pronunte expertul contabil . bazat pe documente justificative si evidentieri contabile si nu prezumtii. declaratii ale partilor si/sau ale martorilor. Expertii contabili recomandati de catre partile aflate in litigiu. care contin clauzele uzuale ale unui contract(identificarea partilor. reglementat si de Ordonanta de guvern nr. In aceste cazuri. 2/2000. clauza de confidentialitate a expertului contabil. 201 din Codul de procedura civila si cuprinde: . pentru a raspunde la obiectivele (întrebarile. incheierea de sedinta(in cazul proceselor civile) sau ordonanta de numire(in cazul dosarelor de cercetare penala) tine loc de contract. termen care se coreleaza cu prevederile art. organele care dispun proba cu expertiza contabila. asistentilor sau colaboratorilor lor. Ce se intelege prin “profesionistul contabil – un confident in societate”? 4 . prin încheierea de sedinta (în dosarele civile) sau Ordonanta a organului de urmarile si cercetare penala (în dosarele penale) sau prin obiectivele contractului privind expertiza extrajudiciara. Substituirea Contractului de prestari servicii de catre Incheierea de sedinta. are un cracter particular si se limiteaza strict la ce este necesar. 14. privind expertiza contabila. Studierea materialului documentar. se raporteaza numai la reglementarile procedurale cuprinse in Codul de procedura civila. punctele) fixate expertului de catre organul în drept sa dispuna expertiza contabila judiciara. Importanta documentarii si a studiului documentar. semnaturi) 12. RĂSPUNS: Documentarea lucrarilor. data si locul intocmirii.civila? Raspuns: : Numirea expertilor contabili intr-o cauza civila se face conform art. Exceptii de la delegarea si supravegherea lucrarilor privind expertizele contabile. de catre expertii contabili numiti din oficiu sau la recomandarea partilor.

dupa caz. Chiar daca profesionistul contabil poate si trebuie sa raspunda tuturor intrebarilor privind tehnica financiara. celui confesional. fie o noua expertiza. desigur. sunt influentati de interesele lor individuale (nu neaparat meschine) in care doresc (intentioneaza) sa utilizeze expertizele contabile. Prin urmare.  Utilizatorii expertizelor contabile. nici chiar organelor de cercetare – Politie sau Parchet – sau instantelor de judecata. Este important a se avea in vedere ca informatiile confidentiale nu pot fi folosite in beneficiul personal si nici al unei terte persoane. decat in cazurile expres prevazute de lege. Secretul si confidentialitatea in profesia contabila liberala sunt mai mari decat in alte profesii liberale. fie completarea expertizei. Care sunt consecintele efectuarii unei expertize contabile fara responsabilitate? Responsabilitatea in efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare ca in orice alte domeniu al activitatii umane. este relativa. potrivit art. 16. si anume: in cazul expertizelor judiciare. Totusi. chiar si din oficiu. Daca expertul contabil s-a conformat liberului arbitru (constiintei) si juramantului deontologic so. Profesionistul contabil este un colaborator de cel mai inalt nivel ierarhic. daca este cazul. Utilizatorii expertizelor contabile.Raspuns:Practica sociala a impus o regula si anume: numai colaboratorii dintr-un anumit nivel ierarhic au acces la anumite informatii si deci numai acestia sunt susceptibili de a avea obligatii de natura secretului profesional. Acest principiu constituie o caracteristica esentiala a unei profesii exercitate independent. impreuna cu colaboratorii lor directi. cu exceptia cazurilor de denuntare prevazute expres de lege. ci si pe cele de care s-a luat cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. daca o interpretare favorabila divulgarii autorizate poate sa faca lumina in domeniul secretului medical. 5 . respectiv Expertiza contrarie. va trebui ceruta motivat la primul termen dupa depunerea lucrarii. organizata si responsabila.Acest lucru trebuie sa li se ceara. Faptele implicate in secretul profesional al profesionistului contabil au o cuprindere mai larga. situandu-l pe expertul contabil si pe contabilul autorizat printre confidentii societatii precum avocatii. au propriile lor cai de atac. o noua expertiza contabila. contabila sau fiscala. raspund de respectarea principiului deontologic al secretului profesional. Profesionistul contabil nu trebuie nici sa dezminta nici sa confirme faptele care il privesc pe clientul sau. iar instanta poate dispune. care. medicii si notarii. el ramane legat de secretul profesional in fata organelor de cercetare sau a tribunalului pentru toate informatiile confidentiale care i-au fost incredintate de clientul sau. 212 alin 2 din Codul de procedura civila. 15. chiar daca acestea sunt cunoscute de public. aprecierea responsabilitatii cu care a fost efectuata o expertiza contabila poate fi facuta diferit de catre:  Expertul contabil care se conformeaza liberului sau arbitru (constiintei) si juramantului profesional si confesional.Din acest motiv membrii Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati.Acestia nu trebuie sa dezvaluie neconditionat. vrand – nevrand. ceea ce au aflat in timpul misiunilor lor. partile vor arata obiectiile lor la acesta. daca au insa dubii asupra responsabilitatii cu care s-au efectuat expertizele contabile solicitate. incluzandu-le nu numai pe cele incredintate de clienti. la primul termen dupa depunerea raportului de expertiza. nu acelasi lucru se poate spune despre informatiile incredintate de clientii profesionistilor contabili. nimic nu i se poate reprosa.De exemplu. Enumerati aspecte de jurisprudenta in cazul efectuarii expertizelor contabile.

parchet) sau a instantei de judecata . nu exista niciun impediment legal de a se admite o noua cerere a partii. instanta are libertatea de a alege una dintre evaluarile propuse. in caz de neconcordanta intre doua sau mai multe expertize cu privire la evaluarea unor bunuri. formulata in timp util. instanta nu poate proceda la realizarea unei medii aritmetice. partile implicate pot da explicatiile necesare numai cu incuviintarea si in conditiile stabilite de organul de urmarire penala sau de instanta de judecata. Ea nu poate insa sa conchida pentru valoare medie rezultata din expertize. instanta este datoare sa o incuviinteze. chiar daca partea este decazuta din proba. noua expertiza va fi ordonata din oficiu cand este necesara. . aflat la instanta de judecata care a dispus proba cu expertiza contabila . Materialul documentar examinat de expertul contabil nu poate fi ridicat de catre acesta de la partile care il au in pastrare. 5. dar trebuie sa le analizeze in raport cu actele justificative si contabile expertizate. trebuie sa cuprinda . efectuarea acestora fara responsabilitate se sanctioneaza cu scaderea prestigiului expertului contabil in randul potentialilor solicitanti de astfel de expertize contabile. In cazul expertizelor contabile extrajudiciare. materialul documentar intr-o expertiza contabila judiciara se compune din: . deoarece o asemenea evaluare este o operatiune pur mecanica. pentru fiecare obiect in parte. expertul contabil are dreptul sa ia cunostinta despre continutul dosarului penal numai cu incuviintarea organului de cercetare si urmarire penala(politie. daca noua expertiza este necesara pentru stabilirea faptelor. pe baza de date si rationamente precise. chiar daca intr-o cauza s-a efectuat o expertiza si o noua expertiza. expertiza nu va fi luata in considerare daca expertul nu ajunge la concluzii. Multe dintre astfel de cazuri de jurisprudenta pot fi evitate daca expertizele contabile judiciare se efectueaza cu responsabilitate. 18. 3.1.Documentele justificative si registrele de contabilitate aflate in pastrarea partilor implicate in proces . mai ales cand problema in litigiu este de mare complexitate si de stricta specialitate.incheierea de sedinta (in cauzele civile) Ordonanta de numire(in cauzele penale) sau contractul de 6 . 17.Procesele verbale intocmite de organele de control abilitate. Expertul contabil trebuie sa aibe in vedere explicatiile partilor.Dosarul cauzei. 4. 2. ci trebuie sa accepte motivat una dintre expertize si sa o inlature pe cealalta sau sa le inlature pe amandoua si sa recurga la alte criterii de evaluare. 6. 7. mentionand in raportul de expertiza contabila concordanta sau neconcordanta dintre explicatiile partilor si actele examinate. care apreciaza necesitatea ei. contraexpertiza ceruta de una dintre parti nu este obligatorie pentru instanta. dupa caz: .Particularizat. in cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale.In cazul expertizelor contabile dispuse in dosarele penale. in raport de celelalte probe administrate cu privire la calitatea si uzura bunului. cand s-au administrat doua expertize contradictorii. Care este continutul materialului documentar in cazul expertizelor judiciare? Raspuns: Orientativ.Explicatiile date de catre parti (chiar in scris) nu constituie material documentar. Care este continutul dosarului expertului contabil privind documentarea expertizei contabile? Raspuns: Dosarul de lucru al expertului contabil in ce priveste documentarea expertizelor contabile. ci face o simpla apreciere subiectiva.

Care este continutul Capitolului II al raportului de expertiza contabila judiciara? Raspuns: Capitolul II Desfasurarea expertizei contabile trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: .raportul de expertiza contabila judiciara. intr-un paragraf al 7 . numar carnet. inculpate etc) iar in cazul expertizelor contabile extrajudiciare in acest paragraf se identifica clientul cu adresa. a surselor de informatii utilizate .identificarea imprejurarilor in care a luat nastere litigiul in care s-a dispus ca mijloc de proba expertiza contabila( procesele civile si penale) sau a conditiilor in care a fost contractata expertiza contabila. in care expertul contabil. raspunsuri la intrebari sau suplimente de expertiza contabila solicitate de organelle in drept care au dispus proba cu expertiza contabila judiciara . identificarea partilor din proces si a calitatii procesuale a lor(reclamant. care trebuie sa fie précis. concis.Mentionarea datei de depunere a raportului de expertiza contabila. prenume.eventualele corespondente. a actelor si faptelor analizate. In cazul celor judiciare aceste obiective se preiau ad literam din incheierea de sedinta iar in cazul celor extrajudiciare formularea se preia din contract . fundamentarea bugetului de timp alocat pentru executarea expertizei decontul de cheltuieli ocazionat pentru plata lui de catre beneficiarii expertizei 19. Care este continutul Capitolului I al raportului de expertiza contabila? Raspuns: Capitolul I Introducere.este recomandabil ca ansablul calculelor sa se faca in anexe la raportul de expertiza contabila. In cazuri deosebite. care exprima situatii nereale sau care sunt suspecte. . daca s-au solicitat alte termene decat cel stabilit de instanta si daca in cauza au mai fost efectuate alte expertize contabile . domiciliu.Fiecare paragraf trebuie sa se incheie cu concluzia (raspunsul) expertului contabil. in executarea misiunii sale. numar contract . se confrunta cu acte si documente care nu intrunesc conditiile legale.Precizarea onorariului provizoriu stabilit de instanta de judecata si daca in acelasi dosar au mai fost efectuate si alte expertize contabile judiciare. el nu trebuie sa ia in considerare in stabilirea concluziilor sale la obiectivele expertizei contabile. cu descrierea amanuntita a operatiilor efectuate de expertul contabil cu privire la structura materialului documentar. parat.Daca raportul de expertiza este intocmit de mai multi experti care au opinii diferite. ordonata si sistematizata si fara aprecieri ale expertului asupra calitatii documentelor justificative. iar in textil expertizei contabile sa se prezinte doar rezultatele calculelor si interpretarea acestora.Fiecare obiectiv (intrebare) al expertizei.identificarea organului care a dispus efectuarea expertizei: numarul si data incheierii de sedinta(in cazul dosarelor civile) sau al Ordonantei de numire(in cauzele penale). pozitia din Tabloul Corpului . . exemplarul care ramane expertului pentru justificarea indeplinirii misiunii . In fiecare astfel de paragraf trebuie prezentat ansamblul calculelor si interpretarea rezultatelor acestora. dar trebuie sa mentioneze aceasta in raportul de expertiza contabila.note personale ale expertului contabil.identificarea expertului numit sa efectueze expertiza contabila judiciara – nume.Nominalizarea materialului documentar care are legatura cu obiectivele expertizei . al raportului de expertiza contabila trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele paragrafe: . domiciliu.Enumerarea obiectivelor expertizei contabile. redactat intr-o maniera analitica. cu indicarea numelui expertului/expertilor 20. Dar daca aceste prezentari ar ingreuna intelegerea expunerii de catre beneficiarul raportului de expertiza contabila.prestari servicii pentru expertizele extrajudiciare .Identificarea perioadei si a locului in care s-a efectuat expertiza contabila .Este de mentionat ca expertul analizeaza evenimente si tranzactii si nu incadrarea juridica a acestora.

e. 23. Capitolul IV. fie într-un capitol distinct. 22. Locul si data depunerii Raportului de expertiza contabila extrajudiciara. pe care BENEFICIARUL trebuie sa-l puna la dispozitia PRESTATORULUI. în termenul legal sau contractual. Situatii. Care este continutul (care sunt elementele) contractului privind expertiza contabila? RĂSPUNS: Un Contract pentru executarea de expertize contabile extrajudiciare trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale: a. va prezenta justificat si fundamentat cauzele care conduc la imposibilitatea efectuarii expertizei contabile „comandate” de beneficiarul acesteia. îsi exprima parerea asupra obiectivului/obiectivelor expertizei contabile. dar cu respectarea normelor de etica si deontologie ale profesiei contabile exercitata liber (profesiei liberale). Sibiu 31 martie 2001ca orientare în negociere. Raportul de expertiza contabila se depune. cazuri de imposbilitate a întocmirii unui raport de expertiza si continutul Raportului de imposibilitate a efectuarii expertizei contabile. 8 . expertul contabil se pooate afla în imposibilitatea întocmirii unui raport de expertiza contabila. Materialul documentar minimal. CONSIDERAŢII PERSONALE ALE EXPERTULUI CONTABIL. În astfel de cazuri se întocmeste un „RAPORT DE IMPOSIBILITATE A EFECTUĂRII EXPERTIZEI CONTABILE”. Acest Raport este calificat drept Raport de expertiza contabila cu observatii (limitate la strictul necesar sau impuse de lege. Onorariul expertului contabil stabilit pe baza bugetului si corelat cu tariful profesional aprobat de Conferinta Nationala a CECCAR nr. care are aceeasi structura ca un raport de expertiza. b. Ce cuprinde un Raport de expertiza calificat (sau cu observatii)? RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila care cuprinde consideratii personale ale expertului contabil este calificat drept raport de expertiza contabila cu observatii. RĂSPUNS: În cazuri cu totul deosebite. beneficiarului acestuia. întocmit în conformitate cu normele profesionale specifice misiunilor privind expertizele contabile. c. obisnuit (necalificat) dar care. DESFĂsURAREA EXPERTIZEI CONTABILE si Capitolul III. Clauza de confidentialitate care are menirea de a „întari” si prin contract prestigiul profesiei contabile liberale. 21. 01/49. pentru demonstrarea rationamentului sau profesional. inclusiv anexele. poate face aceasta fie în finalul Capitolului III. Obiectul contractului: care consta în obiectivele (întrebarile) la care expertul contabil trebuie sa formuleze concluzii (raspunsuri). datorita inexistentei documentelor justificative si/sau evidentelor contabile care sa ateste evenimentele si tranzactiile supuse expertizarii. CONCLUZII. În ce consta semnarea si depunerea raportului de expertiza contabila? RĂSPUNS: Raportul de expertiza contabila se parafeaza si se semneaza fila de fila. asupra suficientei lor sau cu privire la alte aspecte asupra carora doreste sa retina atentia beneficiarului expertizei. CONCLUZII. În situatia în care expertul contabil. în Capitolul II. în cazul expertizelor judiciare si mai cuprinzatoare în situatia expertizelor contabile extrajudiciare). prin comportamentul etico-profesional al membrilor sai.capitolului II fiecare expert trebuie sa-si motiveze detaliat si documentat opinia pe care o sustine. 24. d.

pe rol la comisiile de disciplina ale filialelor. analizează opiniile separate ale experţilor contabili . studiază raportul de expertiză. iar răspunsurile date au fost susţinute prin acte şi documente care au legătură cu cauza. Scopul principal al expertizelor contabile judiciare. 29.în elaborarea lucrării. .obiectivele stabilite au fost tratate corespunzător. 2. 27. urmărind aceleaşi obiective ca în cazul raportului de expertiză. verifică starea de independenţă a expertului contabil în raport cu cauza şi mandatul primit pe baza declaraţiei date pe propria răspundere şi semnate de către expertul contabil. 26. 3. procedând la încadrări juridice ale faptelor sau la efectuarea de lucrări şi operaţiuni care presupun alte cunoştinţe decât cele contabile. experţii contabili autori au respectat în totalitate prevederile Standardului profesional nr. prenume si calitatea observatii cu privire la: o Concordanta dintre obiective. Cum procedeaza auditorul de calitate privind indeplinirea atributiilor sale ? 1. elaborarea documentelor de evidenta a activitatilor desfasurate si raportarea. . urmărind dacă: . întocmirea referatelor de verificare tehnica-profesionala asupra lucrarilor de expertiza cointabila aflate. la cererea acestor comisii. 35 si a Ghidului de aplicare o Respectarea Codului etic national al profesionistilor contabili o Alte observatii 28. Care este continutul referatului intocmit de auditorul de calitate? Referatul întocmit cuprinde: data primirii dosarului expertii contabili – nume.25. Ce atributii are auditorul de calitate ? RĂSPUNS: a. . este contributia adcestora la stabilirea adevarului material si justa solutionare a litigiilor sau a cauzelor aflate în faza de cercetare sau judecata.autorii lucrării au respectat prevederile Codului etic naţional al profesioniştilor contabili. b. verificarea lucrarilor de expertiza contabila judiciara înainte de depunertea acestora la organele care le-au solicitat. în calitate de proba în justitie. 35/2000. Care este sediul reglementarilor profesionale privind expertiza contabila? 9 .autorii lucrării nu s-au îndepărtat de ştiinţa contabilităţii. c. Care sunt prevederile reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare ? RĂSPUNS: Expertizele judiciare sunt mijloace de proba în justitie.consilieri ai părţilor. constatari si concluzii o Respectarea Normei profesionale nr.

30. 32. carora trebuie sa li se supuna profesionistul contabil. cu viza la zi. b. utilizatori principali ai expertizelor contabile judiciare. Expertize contabil-financiare iii. aceste raspunsuri nu pot fi extrapolate (generalizate) nici în timp si nici în spatiu. Acest scop definit se concretizeaza în obiectivele. O consecinta a faptului ca raspunsurile formulate de expertul contabil în expertizele judiciare si extrajudiciare nu constituie opinii ci doar lamuriri. cum ar fi: i. pot fi si acestia considerati destinatari ai expertizelor contabile extrajudiciare. implicate în procesul judiciar. în exercitarea profesiei. respectiv întrebarile la care trebuie sa raspunda expertul contabil. acestia (învinuitii sau partile implicate în proces) sunt. Norma profesionala CECCAR nr. Expertize amiabile (la cerere) ii. înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. 31. în concilierea intereslor lor în relatiile cu partenerii comerciali si de afaceri. În mod indirect. solicitate expertilor contabili înscrisi în partea activa a Tabloului Corpului. organisme administrative etc. înaintea efectuarii expertizei contabile.RĂSPUNS: Sediul reglementarilor legale privind expertizele contabile judiciare si extrajudiciare se afla în: a. Instantele de judecata a cauzelor penale si civile. care stipuleaza ca acestea pot fi efectuate numai de catre persoanele care au dobândit calitatea de expert contabil în conditiile legii. 35 privind expertizele contabile. Expertize de gestiune b. Scopul expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare mai este si utilizarea acestora dar numai în contextul în care au fost solicitate. Arbitraje în cauze civile iv. pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice. 1/1995 a Conferintei Nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati). Ele sunt specifice expertizei respective. de asemeni.Ele sunt: 10 . Indiferent ca expertizele contabile judiciare suntdispuse din oficiu sau sunt acceptate la cererea învinuitilor sau partilor. Organele de instrumentare (urmarire si cercetare) a cauzelor care fac obiectul dosarelor penale: Politie si Parchet. Care este finalitatea expertizelor contabile ? RĂSPUNS: Caracteristica esentiala a expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare este ca acestea au un scop definit în momentul solicitarii si acceptarii lor de catre experti. . expertizele contabile nu au ca finalitate (scop) publicitatea lor. sunt explicit definite în Codul privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România (aprobat prin Hotarârea nr. atunci când solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare folosesc aceste lucrari. inclusiv expertul contabil.. Ele sunt cel mult transparente în folosul celor care justifica un interes material si/sau moral în consultarea si utilizarea lor. Solicitantii expertizelor contabile judiciare sunt si destinatarii acestora: a. consultante de specialitate. Cine sunt destinatarii expertizelor contabile? RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari de specialitate cu obiective precizate. fiind înscrise. Regulamentul de organizare si functionare a CECCAR care stipuleaza ca expertii contabili. Care sunt principiile deontologice dupa care se ghideaza expertul contabil în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare? RĂSPUNS: Principiile deontologice fundamentale. Întrucât expertul contabil îsi exprima fundamentat raspunsul la fiecare obiectiv (întrebare) stabilit(a). în partea activa a Tabloului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR). Solicitantii expertizelor contabile extrajudiciare pot fi oricare dintre persoanele fizice sau juridice interesate în contractarea unor astfel de lucrari cu expertii contabili.

atât expertii contabili. 35 privind expertizele contabile. competenta expertului contabil. 11 . În cazul expertizelor contabile extrajudicare locul si data depunerii lucrarii trebuie sa rezulte din contractul încheiat între solicitant si expert. aprecierea calitatii expertizelor se face de catre solicitant care. 33. Care este modul de comunicare a concluziilor expertizelor contabile? RĂSPUNS: Modul de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile intra în zona confidentialitatii: a. Independenta. Pe acest palier se organizeaza si se deruleaza controlul de calitate în cadrul profesiei contabile axat pe aprecierea modului de aplicare a normelor profesionale. Nerespectarea procedurilor de comunicare a continutului si a concluziilor expertizelor contabile constituie o încalcare a obligatiilor expertului contabil privind secretul si confidentialitatea în expertiza contabila si poate atrage raspunderea disciplinara. Palierul de ansamblu al lucrarilor efectuate de profesionistul contabil. acesta trebuie sa fie registratura generala de la sediul solicitantului. argumentarea stiintifica are calitatea ei. calitatea lor este prezumata. respectarea normelor tehnice si profesionale. de regula. În cazul expertizelor contabile judiciare. Pe cale implicita rezulta ca expertiza contabila trebuie depusa la instanta de judecata care a dispus-o. Norma profesionala CECCAR nr. competenta profesionala. Palierul individual. Pe acest palier. Prin aceasta procedura se evita comunicarea (informarea) preferentiala a continutului si concluziilor expertizelor contabile judiciare catre unii utilizatori ai acestora. secretul profesional. Totusi. Expertul este dator sa-si depuna lucrarea cu cel putin 5 zile înainte de termenul stabilit pentru judecata. numiti din oficiu. concret al fiecarei expertize contabile în parte. Daca locul depunerii expeetizei extrajudiciare nu rezulta cu claritate din contract. calitatea expertizelor contabile secretul profesional si confidentialitatea expertizelor contabile acceptarea expertizelor contabile responsabilitatea efectuarii expertizelor contabile. Prin urmare. 2. b.Integritate. 34. dupa caz. judeca calitatea expertizelor contabile în functie de utilitatea acestora în atingerea scopurilor pentru care au fost solicitate. pot sa-l consulte. respectiv la dosarul cauzei. unde toti cei interesati. comportare deontologica. Aprecierea argumentarii stiintifice a expertizelor contabile se realizeaza pe doua paliere: 1. inclusiv partile implicate în proces. dupa care expertul contabil trebuie sa se ghideze în efectuarea expertizelor contabile judiciare si extrajudiciare: independenta expertului contabil. Care sunt calitatile esentiale ce confera autoritate stiintifico-profesionala lucrarilor expertului contabil si cum le dezvolta? RĂSPUNS: Expertizele contabile judiciare si extrajudiciare sunt lucrari cu caracter stiintific. cât si la recomandarea partilor sunt obligati sa depuna raportul de expertiza contabila la organul judiciar care a dispus expertiza contabila. Obiectivitate. retine si comenteaza explicit urmatoarele principii deontologice. civila si/sau penala a expeetului contabil.

expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila. Cum se numesc expertii contabili în dosarele civile? RĂSPUNS: Art. Atunci instantele civile procedeaza la numirea expertilor contabili recomandati. dupa ce. încheiat între solicitant si expertul contabil sau cabinetul de expertiza contabila contactat. un paragraf din care sa rezulte numele expertului numit din oficiu si/sau la cererea partilor. 39. Fiind act bilateral. De regula. instanta a consultat partile asupra acestui aspect. Încheierea de numire va statornici si plata expertilor. necesar efectuarii expertizelor contabile? 12 . daca partile nu se învoiesc asupra numirii lor. 3.35. un paragraf din care sa rezulte termenul (data) la care trebuie depus raportul de expertiza contabila. 2. 37.Care sunt operatiunile / etapele de lucru luate în calcularea bugetului de timp. poate constitui motiv de nulitate relativa sau de reziliere a contractului de catre oricare dintre parti. c. fiecare dintre parti având dreptul sa ceara ca un expert contabil. Lipsa oricareia din aceste clauze contractuale minimale. prezenta expertului contabil. calculat pe baza Tarifului profesional (orientativ). Indiferent daca partile din procesele civile cad sau nu „la învoiala” asupra numelui expertului. si solicitantul expertizei contabile extrajudiciare.Care sunt clauzele minimale ale contractului pentru efectuarea de expertize extrajudiciare? RĂSPUNS: Contractul trebuie sa cuprinda urmatoarele clauze minimale: a. Toate aceste clauze contractuale trebuie sa fie rezultatul negocierilor directe dintre partile contractante. 4. este obligatorie. acest contract trebuie sa cuprinda un dispozitiv în care sa fie identificate partile contractante. Daca unul din paragrafele 2-4 lipseste din Încheierea de sedinta. 36. care sa participe la efectuarea expertizei contabile. de regula. Cum se realizeaza numirea expertilor contabili în dosarele penale? RĂSPUNS: Potrivit Codului de procedura penala. a paragrafelor lipsa. sa ceara instantei introducerea. recomandat de ea. Termenul (data) si locul depunerii raportului de expertiza contabila extrajudiciara. respectiv. onorariul (plata) statornicit(a) expertului. pe de alta parte 38. 202 din Codul de procedura civila prevede ca: Expertii se vor numi de catre instanta. b. pe de o parte. în Încheierea de sedinta. cu ocazia numirii sale. expertul contabil este numit de catre organul de urmarire penala sau de catre instanta de judecata. expertul contabil este îndreptatit. În dosarele penale. partile nu se învoiesc cu privire la numirea expertilor contabili.Cum se numesc expertii contabili pentru efectuarea de expertize extrajudiciare? RĂSPUNS: Numirea expertilor contabili pentru efectuarea expertizelor contabile extrajudiciare se face prin contract. iar profesionalismul sau îl obliga. un paragraf cu obiectivele (întrebarile) la care expertul trebuie sa raspunda. numirea acestuia se face prin încheiere de sedinta care trebuie sa cuprinda cel putin 4 paragrafe: 1. Obiectivele (întrebarile) la care trebuie sa se formuleze concluzii (raspunsuri) profesionale. Onorariul expertului contabil sau cabinetului de expertiza contabila.

...... nerespectarea normelor privind apararea si pastrarea secretului profesional sanctionate cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioada de la 1 la 3 luni........... luate în calcularea bugetului de timp necesar efectuarii expertizelor contabile si care cuprinde: Dreptul pentru munca prestata: studierea dosarului cauzei ...N.......... ore deplasare la fata locului ..ore 40... publicitatea fara respectarea Codului privind conduita etica si profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati din România..... Birourile locale de expertize judiciare tehnice si contabile utilizeaza un model de „Nota de evaluare” unde se stabilesc operatiunile/etapele de lucru........ executarea unei pedepse private de libertate pentru savârsirea unei fapte care nu interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comenrciale de profil... Abateri disciplinare sanctionate cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei: absenta nemotivata de la trei reuniuni consecutive ale A......RĂSPUNS: În baza art.. pe durata unui an calendristic................G...................... refuzul de a pune la dispozitia organelor de control ale Corpului..... la termenele stabilite de Regulament......N.... 22-23 din OG 2/2002............ absenta nemotivata de la doua sedinte consecutive ale A... sanctionata cu avertisment. interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat).. neplata la buget.. Sanctiunile disciplinare ce se aplica expertilor contabili (si contabililor autorizati).........ore redactarea raportului de expertiza .În ce consta raspunderea disciplinara a expertului contabil? RĂSPUNS: Expertii contabili raspund disciplinar în desfasurarea activitatii lor........ regulament) care atrag sanctiuni disciplinare...... în raport cu gravitatea abaterilor savârsite.. neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti... în termenul si cuantumul prevazut de lege a impozitelor cuvenite statului asupra onorariilor încasate de catre persoanele fizice........... Abaterile.ore prelucrarea si sistematizarea materialului documentar..... a filialei sau de la Conferinta Nationala.......ore documentarea pentru efectuarea expertizei ..... neplata cotizatiei anuale si/sau a celorlalte obligatii banesti... practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei........G.............. documentele priind activitatea profesionala...... 13 ............G.... încalcarea normelor de lucru privind exercitarea profesiei....... sunt urmatoarelw: mustrare avertisment scris suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil (sau de contabil autorizat) pe o perioada de timp de la trei luni la un an............... pe durata unui an calendristic.... absenta nemotivata de la întrunirea A. în cazul în care au savârsit una din faptele (abateri de la norme. ale Filialei sau ale C........ ale filialei sau C....... 41....Care sunt faptele care pot atrage raspunderea disciplinara a expertilor contabili? RĂSPUNS: Faptele care atrag raspunderea disciplinara a expertilor contabili sunt urmatoarele: abateri de comportament sanctionate cu mustrare..... la termenele stabilite de Regulament.............. se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare.... în functie de care se aplica sanctiunile disciplinare..ore alte operatiuni ...

RĂSPUNS: Întreprinderea are dreptul de a-si alege consilierii si de a-i înlocui când doreste. pe cât posibil. disciplinar. În ce situatii expertul contabil raspunde penal? RĂSPUNS: În situatia în care a savârsit o fapta (infractiune).În ce consta raspunderea contraventionala sau administrativa a expertului contabil? RĂSPUNS: Expertii contabili si contabilii autorizati raspund.În ce consta raspunderea civila a expertului contabil? RĂSPUNS: Pentru stabilirea raspunderii civile a expertilor contabili trebuie avute în vedere urmatoarele aspecte: contractul fapta prejudiciul cauzalitatea vinovatia. fapta prevazuta de legea penala. Profesionistul contabil contactat trebuie: sa se conformeze instructiunilor primite de la profesionistul contabil în functie sau de la client. penal. administrativ. daca exista motive profesionale care sa justifice. fapta sa fie prevazuta de lege sau alt act normativ ca fiind contraventie si se sanctioneaza chiar daca este savârsita fara intentie. Pentru stabilirea raspunderii administrative sau contraventionale trebuie avute în vedere urmatoarele: fapta sa fie savârsita cu vinovatie. Daca este importanta apararea intereselor legitime ale întreprinderii. sub rezerva respectarii stricte a secretului profesional Uneori clientul cere – la contactarea unui liber profesionist contabil – sa nu fie informat profesionistul contabil în functie (existent). normelor de raportare. profesionistul contabil trebuie sa decida daca motivele clientului sunt acceptabile. Relatiile cu ceilalti membri – Acceptarea de noi misiuni. 43. la cererea sau recomandarea expresa a profesionistului contabil în functie (existent). de catre profesionistul contabil în functie (existent). fara consultarea profesionistului contabil în functie. potrivit legii. 44. în astfel de cazuri. cu pericol social. cu vinovatie.42. 46. de catre client: dupa discutii si consultari prealabile cu profesionistul contabil în functie (existent). în exercitarea profesiei. sa garanteze. ca profesionistul contabil în functie este bine informat de natura generala a serviciilor profesionale prestate. dupa caz. În absenta unei 14 . b. neacceptarea misiunii. în masura în care ele nu sunt contradictorii cu obligatiile legale sau profesionale. Când opinia unui profesionist contabil în functie (existent) este solicitata în ceea ce priveste aplicarea principiilor contabile. este la fel de important ca un liber profesionist contabil sa poata decide. 45. profesionistul contabil în functie trebuie sa aiba grija ca opinia sa sa nu influenteze în mod exagerat judecata si obiectivitatea profesionistului contabil contactat. civil. Relatiile cu ceilalti membri – înlocuirea cu un alt liber profesionist contabil. aceasta presupune o comunicare directa cu profesionistul contabil în functie. RĂSPUNS: Serviciile sau sfaturile unui liber profesionist contabil care poseda competente particulare pot fi solicitate: a. normelor de audit.

profesionistul contabil trebuie. divulgarea informatiilor. un profesionist în functie poate discuta despre afacerile clientului sau cu un profesionist contactat: daca clientul a autorizat acest lucru. în scris. permit acest lucru. sa comunice orice informatie de care are nevoie profesionistul desemnat. sa asigure ca clientul a autorizat. privind nominalizarea sa. trebuie sa ceara profesionistului în functie: . Daca aceasta autorizare este refuzata. daca toate elementele pertinente nu sunt cunoscute. Daca autorizarea este data. sa discute liber si fara limite despre afacerile sale cu noul profesionist contabil.sa furnizeze toate informatiile care i-ar interzice sa accepte misiunea. daca norme legale sau reguli de etica. referitoare la aceasta divulgare. pentru a putea sa decida daca accepta sau nu misiunea si sa abordeze liber. atunci când propunerea de înlocuire se datoreaza caracterului sau scrupulos de a actiona ca profesionist independent. în ce masura. sa rfuze nominalizarea sa. Înainte de a accepta o nominalizare pentru a presta servicii profesionale care pâna atunci au fost prestate de catre un alt liber profesionist contabil. Comunicarea între cei doi profesionisti contabili are scop: de a împiedica un liber profesionist contabil sa accepte nominalizarea sa. de a apara interesele profesionistului contabil în functie. Urmatorii factori stabilesc. la primirea autorizatiei din partea clientului. cu profesionistul desemnat. sa solicite autorizarea de comunicare cu profesionistul contabil în functie.cereri specifice. 15 . de a proteja actionarii minoritari care nu sunt de regula informati de împrejurarile înlocuirii profesionistului contabil în functie. Profesionistul în functie. în absenta altor mijloace alternative de a obtine asigurarile necesare. toate problemele importante. profesionistul contabil trebuie: sa stabileasca daca clientul potential a informat profesionistul în functie de intentia sa de a-l înlocui si l-a autorizat. trebuie: sa raspunda (înscris). aratând daca exista motive profesionale care ar interzice profesionistului sa accepte nominalizarea sa. profesionistului desemnat. profesionistul contabil în functie nu trebuie sa furnizeze spontan informatii despre afacerile clientului sau. sa furnizeze toate informatiile necesare care sa-i permita sa ia o decizie.