You are on page 1of 48

Tahavijeva Akida (Vjerovanje

)
Ebu Džafer at-Tahawi

Objašnjenje

Sunniskog Vjerovanja

Prvo Izdanje
Sarajevo, Bosna i Hercegovina

2011.G.-1432.H.

1

Predgovor Izdavača
Ovaj Dokument dostavlja Prevodilački

Tim Asocijacije Islamskih Humani Projekata Republike Bosne i Hercegovine.Neka ga Allah,Subhanehu Va Te^ala,sačini širom
korisnim i razlogom za naš ubrzan i bezbjedan prelaz preko Sirat Mosta do Dženeta. O Allahu,Gospodaru Svjetova,Stvoritelju dobra i zla,molimo Te da u nama stvoriš sposobnost i iskren nijet u našem pohodu da pomažem obnovu Metode,Sune Poslanika Muhammeda,sallallahu alejhi va sellam,i da uvjek budemo nepokolebivi među onima što su na prvoj liniji odbrane ove Časne Vjere.Daj nam Čast da naši životni završetci budu na Islamu a ne na nevjerstvu.Amin.

Eselamu Aleikum dragi zemljaci i zemljakinje,pozivamo vas na put ka uspjehu na ovom i onom Svijetu.Danas u vrijeme kada je zabluda i džahilija raspostranjena,Autentična Islamska Literatura je rijetkost na mnogim područjima,pa i na našem ovdje. Učenjaci nepozivaju da ih slijepo slijedite,već da upotrebljavate razum kao vodića jer zdrav razum i vjera se uklapaju jedno s drugim.S stoga vam savjetujemo da koristeći razum sebi priuštite mnogo dobra proučavajući ovaj dragocjeni dokumenat Autentičnog Sunniskog Vjerovanja, dostavljenog nama putem Povjerljivog,Neprekidnog Lanca Prenosioca Sve Nazad Do Najboljeg Stvorenja,AllahovaVjerovjesnika Muhammeda,sallallahu alejhi va sellam.

Uvod:
Hvaljenje i zahvala su dug Allahu ,Gospodaru Svjetova.Mi molimo Allaha da

2

uzvisi stepen našeg Velikana Muhammeda,zadnjeg Poslanika i Vjerovesnika,njegove Al(porodice),drugova(Ashaba) i da poštedi njegov Ummet(Muslimanski narod) od onog što se on boji za njih. Knjiga "Al-Akidatul-Tahavijjah, " tj. Tahavijeva Akida(Vjerovanje) je jedna od najdragocenijih knjiga napisanih o Islamskom Vjerovanju.U ovom tekstu,Imam Tahavi pojašnjava Vjerovanje ispravnih Ashaba Poslanika,salalahu alejhi we selem,i ispravnih Selefa po metodi Imama Ebu Hanife i njegova dva druga Imama Jusufa al-Kadija i Imama Muhammeda Ibn Hasana eš-Šejbanija.On nije upozno Ebu Hanifu niti je upoznao njegova dva druga medjutim,njihovo znanje je doslo do njega kroz poverljive kanale njegovih studenata. Hvala Allahu Gospodaru Svetova,koji je rekao u Suri Muhammed,Ajet 19:

( ‫قال تعالى:" فاعلم أنه ل إله إل ال واستغفر لذنبك وللمؤمنين‬ ‫) " والمؤمنات‬
Učenjaci su iz ovog Ajeta izvukli zaključak da znanje Tevhida ima prednost nad drugim Islamskim znanjem.Molim Allaha da uzvisi stepen Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi ve selem,koji je sebe pohvalio u hadisu koji prenosi Buhari,zato što je naj Učeniji o Allahu: ( ) Pohvaljeni su veliki Učenjaci koji su istakli važnost Znanja o Tevhidu,kao što su Imami Šafija,Ebu Hanifa,Malik,Ahmed ibn Hanbel,Ibn Asakir i drugi. Vaznost ove knjige jeste to što je Imam Tahavi(koji je preselio 321 godine po Hidžri) jedan od Selefa(Predvoditelja) koje je Poslanik pohvalio u Hadisu koji Buhari prenosi: ( ) Što znači: << Najbolji od ljudi su oni moga(Muhammedova) stoljeća,zatim oni koji dođu poslije njih,pa onda oni što dođu poslije njih.>> Njegova knjiga izlaže Verovanje Al Sunneti wal Džema.Trn je u oku Vehabija i drugih zalutali grupa koje vjeruju i kazu da je Allah sličan stvorenjima.On pokazuje da je Vjerovanje ispravnih Selefiskih Učenjaka kontra vjerovanju ovih odmetničkih i zalutalih grupa. Kao i uobičajno Asocijacija Islamskih Humanih Projekata (A.I.C.P) ima prvi zadatak prezentirati i prezervirati Islamsko nasljedstvo pogotovo ono što se odnosi na Sunnisko Vjerovanje. Prema tome,mi prezentujemo ovu knjigu uz kratka objašnjenja njenih izraza izdvojenih iz dvije knjige "Idharul-Akida as-Sunnija" i "Ad-Durratul-Bahijah, " pojašnjavajući "Tahavijevu Akidu", koje je izdvojio i osbjasnio Šejh Muhadis,Fakih,Jezičar,Abdullah Hariri,neka mu Allah uzvisi stepen.Ovaj primjerni,Uticajni Učenjak,Hafiz,Fakih,Jezičar i Zaštitnik Sunnetskog
3

Vjerovanja,Šejh Abdullah Hararičan(glavni grad znanja u Etijopiji)Šejbani Abderi,Muftija Harara,neka mu Allah da blistavo lice i pobjedu,prenosi ovaj dokument sa neprekidnim lancem nazad do velikog Autora lično Abu Dzafera Tahavija.Šejh Abdullah Hariri prenosi ovu knjigu od: 1.Šejih Ahmeda Ibn Abdil Mutaliba (Imama Mesdžidul Harema u Meki)2.od svog djeda,Muftije Davuda Ibn Abi Bekra Džabartija,-3.od popularnog učenjaka Jemena Muftije Abdur Rahmana Ibn Sulejmana Ahdala,-4. od svoga djeda Jahije Ibn Umara Ahdala,-5. od Hasana Udžajmija,-6. od Ahmeda Ibn Muhameda Adžilija,-7. od Imama Jahije Ibn Mkrima Tebarija,-8. od Sudije Zekerije Anserija,-9. od Hafiza Abu Nuajma Mustamila,-10. od Abu Tahira Ibn Kuvejka,-11. od Ibrahima Ibn Barekata Balija(Poznatog kao Ibnul-Furejša),-12. od Abu Abudillah Junini ,-13. od Hafiza Abu Muse Muhamed Ibn Bakr Medinca,-14. od Abu Fat Ismail Ibnul-Fadi Ibn Ahmed Sirai Ibn Ahšida,-15. od Abu fata Mansura Ibn Husejina Tali,-16. od Hafiza Abu Bakr Muhameda Ibn Ibrahima Ibn Alije Mukrija,-17. od Imama,Hafiza Abu Džafera Ahmeda Muhameda Ibn Selamah Azdi et-Tahavija.

Mi molimo Allaha da nam da sposobnost da činimo dobra, prihvatljiva djela i da nas drži upućene na pravom putu ispravnih Selefa. Izdavač

Biografija Autora Imama Tahavija
4

(229-321 Hidzra)
Autor je Imam Fakih,Hafiz Ebu Džafer,Ahmed ibn Muhammed ibn Selama Ibn Abdil Malik Ibn Salamah Ibn Sulejm Ibn Sulejman Ibn Džanab,Azdai,Tahavi,neka je Allahova Milost na njemu.Bio je u družini sa svojim daidžom Muzanijem,najintelegentnijim studentom Imama Šafije i naučio od njega.Poslije je prešo iz Šafiske u Hanefisku školu.Učio je od Ahmeda Ibn Abi Imrana i Hanefiskog Sudije Abu Kazima Abdul-Hamida Ibn Džafera(preselio 292 Hidžre) i čuo je Hadise od njega.

Hafiz Ibn Abdil-Bar je rekao: "Tahavi je bio među naj Učenijim u Hanefiskoj školi u dodatku njegovom znanju drugih škola.Hafiz Ibn Mudfer,Hafiz Abdul Kasim Tabarani,Abu Bekr Ibnul Mukri i drugi su prenosili Hadise od njega. " Ibn Juniz je rekao: "Tahavi je bio povjerljiv,odgovoran i jako pobožan Fakih.Niko od onih što su poslije njega došli mu ravan nije. " Tahavi je napisao veliki broj knjiga o raznim predmetima Vjere.

Tahavijeva Akida(Vjerovanje Tahavija)
Ebu Džafer Varrak et-Tahawi
5

Učenjak i vješt,nadležni autoritet Islama,Ebu Dzafer Varrek Tahavi iz Egipta,neka mu Allah da Milost, je rekao:

‫بسم الله الرحمن الرحيم‬
Bismilahi Rahmani Rahim

U ime Allaha,Milostivog vjernicima i nevjernicima na ovom svijetu,i Milostivog samo vjernicima na onom Svijetu(Ahiretu). Objašnjenje: Autor je započeo svoju knjigu u ime Allaha,kao što je navika Učenjaka tragajući za blagodatima od Allaha. Ovo je pojašnjenje Vjerovanja Sunniskog Džemata,koji je u skladu sa doktrinom Islamski Učenjaka:Ebu Hanife Numana Ibn Tabita el Kufija,Ebu Jusufa Jakuba Ibn Ibrahima Ansarija i Ebu Abdullaha Muhammeda Ibn Hasana Šejbanija,neka ih Allah nagradi sve za njihova djela. Ono se odnosi na ono što oni vjeruju od temeljnih djelova Vjere i na ono što oni pokoravajući se odaju Gospodaru Svjetova. Objašnjenje: Autor čvrsto tvrdi da njegova knjiga rezimira(saževa) Vjerovanja Sunnitskog Dzemata,kao što je prezentovano od spomenutih trojice Imama u više navedenom tekstu.Sunniski Džemat su Muslimani koji se sastoje od običnih ljudi i velikih Učenjaka koji slijede Vjerovanje Poslanika,salalahu alejhi va selam,i njegovih drugova(Ashaba).
1.

Allahovom Uputom,mi vjerujemo i kažemo o Allahovom Tevhidu:Sigurno,Allah je Jedan bez partnera.
6

Objašnjenje: Allahov Tevhid odnosi se na vjerovanje da je Allah Jedini Bog.Imam Džuneid definiso je Tevhid kao posjedovanje znanja razlike između stvorenog i Stvoritelja.Allah je Bog, On nema partnera sa Sobom,Svojstvima ni Djelima.Vjerovanje u Jednoću Allaha mora biti u srcu i usmenoj izjavi.Ko god izgovori Dvije Vjerske Izjave (Šehade) bez vjerovanja u srcu u njihova značenja,nije Musliman.

2. Ništa nije kao On.Ništa nije van Njegove Moći.Niko nezaslužuje obožavanje osin Njega. Objašnjenje: Niko i niša nije slično Allahu ni u kom smislu,djelično ili cjelično.Mada su neki izrazi korišćeni u odnosu na Allaha i u odnosu na stvorenja,sigurno znaj da značenje riječi kad se odnosi na Allaha nije isto njenom značenju kad se odnosi na stvorenja.Postojanje,Život,Znanje,Volja,Moć,Sluh,Vid,Kalem Allaha su drugčiji od onih kod stvorenja.Sve je pod Allahovoj Moći.Bog je Stvoritelj svega,tj. On je Onaj što dovodi stvari iz nepostojanja u postojanje.Ovo je značenje Stvaranja koje je ekskluzivno pripisano Bogu. Nema Boga osim Allaha i niko ne zaslužuje obožavanje osim Njega.

2.

On je Al-Kadim (Oduvjek),bez početka je.

Objašnjenje: Allah je Oduvječan,Onaj čije postojanje nema početka.Sve osim Allaha ima početak.Sve osim Allaha je stvorenje.

7

3.

On je Al-Daim (Vječni),bez kraja je.Neće nikad nestati niti prestati postojati.

Obajšnjenje: Allah je Vječan,Njegovo postojanje nema kraja.Promjena sa jednog stanja na drugo je jedna od najpoznatijih karakteristika stvorenja.Stoga sto je Allah Savršen,On nepostaje bolji ili gori;On se nemjenja sa jednog stanja na drugo,tj. Njegovo Postojanje nema kraja.
4.

Ništa ne nastaje osim onog što je On htio.

Objašnjenje: Šta je god Allah htio da bude to i biva,a šta god Allah nije htio da bude neće se desiti.Ništa ne postoji niti prestaje postojati bila to tijela,pomisao,dobro ili loše osim Njegovom Voljom. 5. Mašta ga ne može dokučiti niti razum pojmiti. Objašnjenje: Čovjek može zamisliti samo one stvari sa kojima je upoznat i ono što je stvorenje.Dva velika,iste generacije Selefiska Učenjaka,Imam Dhul-Nun Misirac i Imam Ahmed ibn Hanbel su rekli: << Šta god zamisliš,Allah je drugačiji od toga.>> Ljuski razum ne može pojmiti Allaha.Naše znanje o Allahu se sastoji od znanja šta Mu dolikuje a šta Mu ne dolikuje. 6. On ne liči stvorenjima,niti oni liče Njemu. Objašnjenje: Kao što je već objašnjeno u navedenom (#2) ranije,niko i ništa nije kao On.
7.

On je Al-Hajj (Živi) koji ne umire,i Al-Kajjum (Vječni) koji ne spava.

Objašnjenje: Allah ima Svojstvo Oduvječnog i Vječnog Života koji ne sliči našim životima.Ne ovisi o konbinaciji mesa,kostiju i duše.Njega ne savlada umor,drijemež ni smrt.

8

8.

On je Stvoritelj (Al-Halik) bez potrebe za stvorenjima.

Objašnjenje: Allah je Stvorio stvorenja bez koristi Njemu od njih niti uklanja štete od Sebe njihovim postojanjem.Allah je Stvorio stvorenja da manifestuje svoju moć.
9.

On opskrbljuje životne potrebe Svojih stvorenja (Ar-Razik) bez truda i poteškoće.

Objašnjenje: Allah snadbjeva Svoja stvorenja sa njihovim potrebama bez ikakva napora.Allah stvara za njih bez primjene pokreta,instrumenata ili kontakta.
10. On

usmrćuje Svoja stvorenja bez straha,i oživljava ih ponovo bez poteškoća.

Objašnjenje: Allah usmrćuje Svoje robove nebojeći se nikakvih posledica od njih.Na drugu ruku,On dovodi Svoja stvorenja u postojanje i sa istom lahkoćom ih usmrćuje i ponovo oživljava. 11. On imajući Svoja Svojstva,je postojao oduvjek prije Svojih stvorenja.Stvaranjem njih,On nije stekao Svojstvo koje nije bilo Njegovo prije stvaranja stvorenja.Ko što je On,imajući Svoja Svojstva postojao oduvjek i ostaće(Postojaće) zauvjek. Objašnjenje: Allah je Oduvječan ,tj.On postoji bez početka.On ima Svojstva Savršenosti koja su Oduvječna.Potvrđeno je tekstski i intelektski da je Allah Oduvječan (Status Postojanja Bez Početka).U Kur anu,Surat Hedit Ajet 3, spomenuto je što znači : "On je Oduvječan i Vječan". Da Allah nije bio Oduvječan,On bi bio stvorenje koje treba Stvoritelja ; ovo je u suprotnosti Božanstvu.Slično,sva Allahova Svojstva su Oduvječna inače bi Allah bio stvoren.Nakon što je stvorio nebesa,Zemlju,meleke i ostala stvorenja,Allah nije stekao dodatno svojstvo.
12. Nije

to da je Allah nakon stvaranja stvorenja stekao ime " Al-Halik "(Stvoritelj).Slično, Allahu-Rahman nije stekao ime
9

"Al-Bari" (Tvorac) nakon što je doveo stvorenja iz nepostojanje u postojanje. Objašnjenje: Allah je bio Stvoritelj i Tvorac stvorenja prije njihova stvaranja.On je i dalje njihov Stvoritelj i Tvorac.
13. On

je imao Svojstvo Gospodarstva prije postojanja robova i Svojstvo Stvoritelja prije postojanja i jednog stvorenja.

Objašnjenje: Allah je bio Vlasnik(Gospodar) stvorenja i prije nego što ih je stvorio.Nakon što ih je stvorio On je i dalje njihov Vlasnik.Slično,Allah ima Svojstvo Stvoritelja košto je imao i prije stvaranja svijetova.
14. Košto

je Allah,subhanehu va te^ala,Onaj koji daje život mrtvima(Al-Muhit) nakon što ih je po prvi put stvorio,zasluživao ovo Ime prije nego im je dao život isto tako je zasluživao Ime "Stvoritelj" prije donošenja stvorenja iz ne postojanja u postojanje.

Objašnjenje: Allah daje život i oduzima ga od Svojih stvorenja.On je imao ovo Svojstvo (Davanja i Oduzimanja Života)prije nego što je doveo Svoja stvorenja u postojanje.Slično,On je bio Stvoritelj Oduvječno-prije nego što je Stvorio stvorenja.

15. Ovo

je zato što Allah ima Moć nad svim stvorenjima; sve treba Njega i svaka stvar je lahka za Njega.Ništa Mu nije potrebno.Suratuš-Šura Ajet 11 :

( ‫) ليس كمثله شىء وهو السميع البصير‬ ُ ُ ّ َ ٌ ِ َ َْ
10

što znači :"Ništa nije slično Allahu ni u kom smislu; i On ima Svojstva Čula Vida i Sluha(On Čuje i Vidi)". Objašnjenje: Allah imama Moć nad svim.Utisak Njegove Moći nad stvarima pokazuje da Ga sve treba (bez Njega ne može).Sve Mu je lahko.Ovaj izraz (Ajet 11 Suratš-Šure) kategorički negira bilo kakvu sličnost između Allaha i Njegovih robova. Osim toga,ovaj izraz je dokaz da Allah sve vidi i čuje i da su ova dva Njgova Svojstva potpuno drugčija od svojstava stvorenja. 17. Allah je doveo Svoja stvorenja u postojanje u skladu sa Svojim Znanjem. Objašnjenje : Allah je Oduvjek znao koji broj stvorenja će stvoriti. Oduvjek je znao svaki detalj o njima.Stvorio ih je u skladu sa Svojim Oduvječnim Znanjem.

18.

Svojim stvorenjima je odredio sudbine.

Objašnjenje: Allah je odredio za Svoja stvorenja ono što oni imaju u skladu sa Svojim Oduvječnim Znanjem i Odredbom.Njegovom Oredbom (Svojstvo Određivanja Sudbina) su poslušnosti i neposlušnosti, bogatstva i siromaštva, zdravlja i bolesti i slično.

19.

On im je propiso časove smrti.

11

Objašnjenje: Allah je Odredio vijekove života za Svoja stvorenja.Prema tome,oni umiru tačno u ono vrijeme što je Allah Odredio za njihovu smrt. 20. Ništa nije bilo skriveno od Njega prije nego što ih je stvorio.On je znao šta će oni raditi prije nego ih je doveo u postojanje. Objašnjenje: Allah je oduvjek znao svaki detalj o Svojim stvorenjima.On zna o onom što je već stvorio i o onom što će stvoriti.
21.

Naredio im je da mu budu poslušni a zabranio im da Mu budu neposlušni.

Objašnjenje: Allah je Stvorio stvorenja i iskušao ih sa naredjenjem poslušnosti i zabranom neposlušnosti.Ovo značenje je izraženo u Kur'anu (Ad-Darijat,ajet 56)
22.

Sve postoji po Njegovoj Volji i Odredbi.Njegova Volja je Izvršna.Njegovi robovi ne požele ništa osim onog što je On htio za njih da požele; Ono što je On htio za njih to i biva a ono što On nije htio za njih to i ne biva.

Objašnjenje: Allah svojom Voljom odredjuje Svojim stvorenjima koliko i šta će ko posjedovati od imovine.Allah je stvorio volje za Svoje robove.Prije nego što smo imali volje,Allah je Oduvjek odredio za naše volje da budu stvorene.Prema tome,niko ne htjedne osim onog što je Allah htio za njega;kao što je spomenuto u Kur'anu u Suri AtTakvir,29 ajet: ( )
23.

Iz Svoje Milosti,Allah upućuje,štiti od grijeha i daje zdravlje kome god Hoće od Svojih robova.Iz Svoje Pravde Allah stvara zabludu,omogući da griješi i daje bolest i nesreće kome hoće od Svojih robova.

Objašnjenje: Iz Svoje Milosti i Daražljivosti,Allah stvara uputu u srcima onih kome god On hoće od Svojih robova.Da to ne učini Allah nebi bio nepravedan zato što Mu ništa duznost nije.Allah nema nikog
12

da mu naredjuje i zabranjuje.Allah,Subhanalahu va Te^ala,je Onaj koji naredjuje i zabranjuje svakom drugom.Sve je Allahovo vlasništvo.Mi posedujemo samo ono što nam je Allah dozvolio da posedujemo.
24.

Sva stvorenja djeluju i ponašaju se u skladu sa Njegovom Voljom,bilo to Njegovom Milošću ili Pravdom.

Objašnjenje: Svi robovi Allaha se ponašaju i djeluju u skladu sa Allahovom Voljom.Ako djeluju poslušno to je zbog Allahove Milosti.Ako djeluju neposlušno to je zbog Allahove Pravde.Ovaj izraz poriče pogrešnu tvrdnju Mutezila da su samo ljudske poslušnosti Voljom Allaha ali ne i njihove neposlušnosti.
25.

Allah je hvaljeno iznad toga da ima nekog ko bi mu se mogao suprostaviti ili Njemu ravan biti.Niko ne sprječava Njegovu Odredbu,usporava Njegovu presudu niti nadvladava Njegovu Volju.

Objašnjenje: Niko nije sličan Allahu ni u kom smislu,a niti mu je iko jednak.Niko ne moze poraziti Allaha zato što je sve pod Njegovom kontrolom.Niko ne sprečava niti usporava što je Allah htio da se desi. 26. Mi verujemo u ovo sve i ubijedjeni smo da je On sve stvorio. Objašnjenje: Mi vjerujemo sa ubjedjenjem da sve postoji u skladu sa Allahovom Voljom,Znanjem i Odredbom.Dobro i zlo su Allahova stvorenja.
27.

Mi vjerujemo da je Muhammed,salallahu alejhi va selam, Njegov odabrani rob,Njegov odlikovani Poslanik i Njegov Prihvaćeni Vjerovjesnik.

Objašnjenje: Mi vjerujemo da je Allah odabrao Muhammeda, salallahu alejhi va selam,sina Abdullahovog,rodjenog u Mekki kao Svog Poslanika.Muhammed je Njegov i Vjerovesnik.Poslanik je čovjek koji dobije Objavu od Allaha i prenese je narodu.na drugu ruku
13

Vjerovjesnik je Poslanik koji dolazi sa novim Šerijatom (Zakonom).Poslanik slijedi Šerijat objavljen Vjerovjesniku koji je došao prije njega.Svaki Vjerovjenik je Poslanik ali nije svaki Poslanik Vjerovjesnik.
28.

Mi vjerujemo da je on Zadnji Poslanik,najbolji primjer bogobojaznih,Vodja Vjerovjesnika i najvoljeniji Gospodaru Svjetova.

Objašnjenje: Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam,je Zadnji od Allahovih Poslanika i Vjerovjesnika,kao što je spomenuto u Kur'anu Sura Al Ahzab,ajet 40: ( ) Muhammed je najbolji od svih Poslanika kao što su Buhari i drugi rekli: ( ) On je i najvoljeniji Allahu kao što je to rečeno u Hadisu koji Tirmizi prenosi: ( )
29.

Svaka tvrdnja Poslanstva poslije njega je greška i ispoljava pokvaren nagib (zlobnu strast).

Objašnjenje: Kadijani Gulam Ahmed (umro 1908 god.) je proglasio sebe Poslanikom i Vjerovjesnikom poslije našeg Velikana Muhammeda,salalahu alejhi va selam.Ovo je Širk (nevjerstvo) bez ikakve sumlje i ispoljava zlobne želje. 30. On je poslan svim ljudima i džinima sa Istinom,Uputom i Islamskom rasvjetom. Objašnjenje: Allah je poslao Muhammeda,salalahu alejhi va selam,svim ljudima i džinima da im naredi da prihvate Islam i klanjaju se samo Allahu ne pripisujući Mu partnera.
31.

Kur'an je Allahov Kalem (Govor).Allah je Onaj koji je objavio izraze Svog Govora Svom Vjerovesniku Muhammedu,salalahu alejhi va selam,bez Njegovog
14

vlastitog Svojstva Govora ličenja bilo kojem svojstvu stvorenja.Vjernici vjeruju sa ubijedjenošću da je on Kalem (Govor) Allaha,Uzvišenog u Statusu, i da nije stvoren kao govor stvorenja.Ko god čuje Kur'an i kaže da ga je čovjek komponovao postaje nevjernik.Allah je pokudijo,osudijo i zapretijo toj osobi Sekarom(Vatrom).Uzvišeni (u Statusu,ne u fizičkom smislu) Allah je rekao u Suri Al-Muddesir,ajet 26 ( ),što znači: "Ja ću ga mučiti u Džehennemskoj vatri." Allah je zaprijetijo Dzehennemskom vatrom osobi koja kaže ono što su neki nevjernici govorili pa je obavješteno u Kur'anu u Suri Al-Muddesir,ajet 25, ( ) što znači: " Ovu knjigu je čovjek komponovao." Mi zasigurno znamo da je Kur'an objavljen od Stvoritelja ljudi i da Njegov Govor ne liči govoru ljudi. Objašnjenje: Kur'an je Allahov Kalem (Govor).Kur'an se odnosi na dvije stvari: Knjiga snešena Muhammedu,salalahu alejhi va selam,i Svojstvo Allaha,subhanehu va te^ala.Autorov govor potvrdjuje obadva značenja Kur'ana.Vjerovanje Muslimana jeste da Allahov Kalem,što jest Njegovo Svojstvo,nije sličan govoru stvorenja ni u kom smislu,djelično ili cjelično.Nije napravljen od slova i zvukova.On je bez početka i kraja.Ko god kaže da Allahov Govor ima početak ili kraj nevjernik je. Bozanstvena Knjiga Kur'an nisu konponavali ljudi niti bilo koje drugo stvorenje. Kur'an je Knjiga koju je Allah objavijo Poslaniku Muhammedu salalahu alejhi ve selem.On je izreka i izrazi njegovi se odnose na Oduvječni Govor Gospodara Svjetova. Onaj ko kaže da je čovjek,džin ili bilo koje drugo stvorenje konponovalo Kur'an,postaje nevjernik.Allah je zaprijetijo takvoj osobi sa strogom kaznom u Džehennemskoj vatri.
15

32. Osoba koja pripiše Allahu bilo koju ljudsku karakteristiku postaje nevjernik.Dakle,onaj ko duboko pogleda u ovo uzima pouku (opomenu),oprezan je čuva se od govora nevjernika i zna da Allah imajući Svoja Svojstva ne liči na stvorenja ni u kom smislu. Objašnjenje: Ko god vjeruje ili kaze da Allah ima ikoje ljudsko svojstvo,nevjernik je zato što kontra jasan tekst u Ajetu 11 SuratušŠura: ( )što znači : " Ništa nije slično Allahu ni u kom smislu. " Prema tome,ko god pripiše sjedenje,dizanje i spuštanje Allahu: govori da Allah liči stvorenjima i zbog toga postaje nevjernik.Ovo je u čistom košenju sa spomenutim Ajetom,drugim Ajetima,nekoliko Hadisa i Idžmom (Saglasnost Vrhunskih Islamskih Učenjaka).
33.

Istina je da će stanovnici Dženneta vidjeti Allaha drugačije od načina na koji su stvorenja vidjena.Ovo vidjenje je objavljeno u Knjizi Našega Gospodara(Al-Kijamet,22-23 ajet) ( )

Vidjenje spomenuto u Ajetu jeste u skladu sa Allahovom Voljom i Znanjem.Sve što je preneseno o ovom u Sahih Hadisu Allahovog Vjerovjesnika,salalahu alejhi va selam,jeste kako je on rekao i sa značenjem što je on namjenio. Mi nedopuštamo sebi da pripišemo pogrešna značenja ovoj stvari iz svojih vlastitih mišljenja niti sebi dozvoljavamo da ovo pogrešno svatimo našom iluzijom,jer ničija vjera nije bezbjedna osim ako se osoba preda Allahu,Gospodaru Svjetova i Njegovom Vjerovjesniku Muhammedu,salalahu alejhi va selam,i pripiše znanje o čemu nije sigurna onome ko ga zna. Objašnjenje: Dva Ajeta što autor spominje su jasan dokaz činjenice da će na Sudnjem Danu muslimani u Džennetu vidjeti Allaha.Nije dozvoljeno interpetirati ove Ajete drugačije,jer bez ikakvog tekstualnog ili mentalnog dokaza Ajeti ne smiju biti tumačeni osim po njihovom površinskom značenju.Činjeći to bi bila neosnovana iluzija.Hadis Imama Muslima je drugi dokaz
16

vidjenja Allaha: ( ) Što znači: << Bićete sigurni kada vidite svoga Gospodara,kao što ste sada sigurni da vidite ovaj mjesec.> > Ovaj Hadis ističe ubjedjenost vidjenja Allaha i ne daje sličnost izmedju Allaha i mjeseca.Dakle,stanovnici Dzenneta će vidjeti Allaha drugačije od načina na koja su stvorenja vidjena.Allah neće biti u smjeru ni distanci od njih. Allah ,Subhanehu va te^ala, će osposobiti oči stanovnika Dzenneta da Ga vide.Ko god ima poteškoća u razumijevanju ovog ili drugih stvari treba da se obrati onima koji znaju o njima.Oni što posjeduju korektno znanje objasnit će ove stvari pravilno bez pripisivanja Allahu svojstva koja Mu ne dolikuju.Osoba nije bezbjedna osim ako se preda Allahu i Njegovom Vjerovjesniku u ovim Islamskim stvarima.Korektno vjerovanje nije bazirano na iluzije što su rezultat vlastitih mišljenja ili ong što je tipično od stvorenja.Radije,vjerovanje je bazirano na predaji i prihvatanju značenja koje je Allah htio i koje je Njegov Vjerovjesnik, salalahu alejhi va selamm, htio.
34.

Osoba uopšte nije Musliman ako se ne preda Allahu.Prema tome,ko god ne uspije da učini to i traga za znanjem o onome što je Allah onesposobio stvorenja da znaju i nepripiše to znanje Onom što ga zna,sprečava sebe sa onim za čim je tragao – od čistog Tevhida,čistog znanja i pravog Vjerovanja.Nažalost on leprša izmedju priznanja i poricanja.On je predmet neolodna šaputanja,izgubljen i pun sumlji,niti je pravi vjernik niti je odbacujući nevjernik.

Objašnjenje: Ko što je već spomenuto,ničija vjera nemože biti korektna osim ako se osoba preda Allahu bez protesta i pripisivanja Allahu onog što Mu nedolikuje.Osoba mora da se preda i prihvati što ju je Allah onemogućio da zna.Primjer toga jeste da Stvarnost Allaha niko osim Njega ne zna. Ko god traga da zamisli Stvarnost Allaha čini nevjerstvo.Takva osoba je daleko od poznavanja i vjerovanja u apsolutni Tevhid i posjedovanja čistog znanja o Allahu.Prema tome,on vjeruje u nešto što je Poslanik donio a ne vjeruje u ostalo.On\ona se njiše izmedju priznavanja i poricanja Istine,postaje zbunjen i izgubljen.Kao rezultat:

17

on nije kao otvoreni nevjernik niti kao iskreni vjernik.Takva osoba je definitivno nevjernik.
35.

Vjerovanje da će stanovnici Dzenneta vidjeti Allaha nije validno onom ko to smatra iluziski ili pogrešnim svatanjem u glavi.Korektno razumijevanje ovog vidjenja i svakog značenja pripisanog Gospodaru je dobiveno odbacujući pogrešnu interpetaciju i držanjem na bezuslovnom odavanju Allahu,subhanehu va te^ala.Ovo je što Vjera Muslimana afirmiše (tvrdi).

Objašnjenje: Ko god smatra ovo vidjenje drugačije od ovog što je spomenuto,nije pravi vjernik ovog vidjenja.Mušebihije(sekta sa vjerovanjem da Allah liči na stvorenja) priznaje vidjenje Allaha ali kao što su stvorenja vidjena u smjeru i distanci.Mutezile poriču vidjenje Allaha očima jer oni daju pogrešno značenje riječi(nadhirah u Suri Al-Kijamet,23 ajet) kao čekanje blagodati od Allaha.Otkad obe grupe imaju pogrešno razumijevanje vidjenja i imaju iluziju o tome,obe grupe ne veruju u vidjenje.
36.

Onaj ko se ne čuva od negiranja Allaha ili Njegovih svojstava i od vjerovanja u sličnost izmedju Allaha i Njegovih stvorenja: zaluto je i nije prizno da je Allah, subhanehu va te^ala, čist od nesavršenosti.Naš Gospodar kome Pobjeda i Najveći Status pripada,ima Svojstvo Jednoće i Neuporedivosti.Ni jedno stvorenje nema ni jedno Njegovo Svojstvo.

Objašnjenje: Ko god se ne uzdrzi od poricanja nekih ili svih Allahovih Svojstava,kao Mutezile i filozofi,ili od pripisivanja Allahu stvorenih svojstava kao što Vehabije rade je zaluto i nema Tenzih o Allahu.Tenzih se odnosi na priznavanje da je Allah čist od nesavršenosti i ličenja na stvorenja. Allah ima Svojstva što su ekskluzivna Njemu.Niko i ništa nema nijednog od ovih Svojstava.Allah je Jedan Jedini Bog i niko ne dijeli Božanstvo sa Njim.Slično,Allah je Onaj čije Postojanje je bez početka.Niko i ništa ne dijeli ovo Svojstvo sa Allahom.Ovo stoji istinito za sva Svojstva Allaha.
18

37. Allah je čist od svih ograničenja,krajnosti,strana,ograna i malih dijelova.Šest direkcija ne okružuju Allaha,kao što okružuju sve stvorene stvari. Objašnjenje: Granica je okružujuća linija ili ivica.Šta god je ograničeno je stvorenje.Trebalo je nekog da ga specifikuje sa tom granicom.Ko god treba druge nije Savršen i nije Bog.Imam Tahavi je jedan od Selefiskih Učenjaka.On potvrdjuje da Allah nije ograničen.Ko god ima krajnosti,limit,strane,dijelove i organe mora imati tijelo.Ovo ga dekvalifikuje da bude Bog.Allah je čist od stvorenih stvari: tijela,velikih organa – kao udovi- i malih organa kao – jezik.Tijelo je iznad,ispod,ispred,iza,lijevo ili desno od drugog tijela.Svako stvorenje se nalazi medju ovih šest osnovnih strana.Medjutim,Allah je čist od ovih smjerova zato što je On postojao prije nego što je njih stvorio bez zauzimanja jednog ili više smjerova. Miradž (uzlaz do Dzenneta) je Istina.Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam,je sigurno odveden na Noćno Putovanje (Isra).Dok je budan bio odnešen je (cijelo tijelo i duša) do nebesa i onda na visine koje je Allah htio za njega.Allah ga je počastio sa onim što je htio.On mu je otkrio ono što je otkrio.Allah je rekao u Kur'anu (AnNedžm,11 ajet): ( ) Što znači: " Srce Muhammeda nije bilo pogrešno o onom što je vidjelo. " Neka Allah uzvisi njegov stepen na ovom i onom Svijetu i zaštiti njegov Ummet od onog što se on boji za njih.
38.

Objašnjenje: Miradž je uzlaz Muhammeda,salalahu alejhi va selam,do Sedam nebesa i dalje.Ovo je istinita stvar čije poricanje je grijeh.Desilo se nakon što se Isra desila.Isra je Noćno putovanje iz Mekke do Jerusalima(,ono je spomenuto u Kur'anu (Al-Isra,1 ajet): ( ) što znači: " Hvala Allahu koji je poslao Muhammeda,roba Svog, u noću na putovanje od Svete Džamije (iz Mekke) do Al-Akse džamije (Jerusalem)." Prema tome,ko god poriče Isru čini nevjerstvo.Isra i Miradž su se desile iste noći.Poslanik je otišao na ova dva putovanja dok je
19

budan bio.U Jerusalimu,Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam,predvodijo je Poslanike u namazu.Za vrijeme Miradža Poslanik,salalahu alejhi va selam,je vidio čudesne stvari koje su spomenute u raznim autentičnim Hadisima.Jedna velika stvar jeste bila vidjenje Allaha sa svojim srcem,bez toga da je Allah bio u smjeru (pravcu) ili da je zauzimao mjesto (vidio je Allaha drugčije od načina na koji su stvorenja viđena).Prema tome,pogrešno je i bogohuljivo reći da se Allah nadvisio iznad Poslanika u vrlo blizoj distanci.Druga velika stvar te noći je bila naredba za pet (5) Dnevnih Namaza.
39.

Havd (Vrelo) sa čim je Allah počastio Muhammeda,salalahu aljhi va sellam,kao pohvalu za njegov Ummet je Istina.

Objašnjenje: Dužnost je vjerovati u Havd (Vrelo) iz čega će vjernici piti na Sudnjem Danu.Ovo je spomenuto u Kur'anu (Al-Kevser,1 ajet): ( ) što znači: "Allah je dao Kevser Muhammedu." Kevser je rijeka koja izvire u Džennetu i salijeva se u Havd (Vrelo).Vjernici ovog Ummeta će piti iz njega prije ulaska u Džennet nakon čega više neće žedj osjećati.Prema tome,nakon ulaska u Džennet,vjernici piju iz užitka a ne zbog žedji.
40.

Šefat (zauzimanje) koje je Poslanik ostavio za svoj Ummet (do Sudnjeg Dana) je Istina kao što je preneseno u Hadisima.

Objašnjenje: Dužnost je vjerovati u Šefat,kojeg je Poslanik,salalahu alejhi va selam,sačuvo za svoj Muslimanski narod.Poslanikov Šefat se odnosi na njegovu molbu za dobre stvari od Allaha za grešne muslimane koji su počinili velike grijehe i umrijeli bez pokajanja za njih.Ovo uključuje poštedjenje grešnih muslimana od Sunčeve vrućine (Sunce će biti blizu ljuskih glava) dok čekaju Ispitivanje.U šefat se uključuje i poštedjenje nekih od njih od Džehenemske vatre nakon što su je zaslužili i umanjivanje mučenja za neke nakon što su bačeni u vatru.Ovo je ispoljeno u Hadisu koji su prenijeli Ibn Hiban i Tirmizi.

20

41.

Obećanje koje je Allah,te^ala,uzeo od Adema i njegovih sinova je Istina.

Objašnjenje: Nakon što je Adem,salalahu alejhi va selam,spušten na zemlju,Allah je izvadio van duše Ademove djece iz Ademovih ledja kada je bio na regiji zvanoj Numenul Ark na Arafatu.Ajet 172 Suretul Arafat govori nam da je Allah osposobio duše da govore.Duše su priznale da je Allah Njihov Gospodar.Allah je uzeo i drugu zakletvu od Adema i svih Poslanika,salalahu alejhi va selam,posebno od pet najboljih Vjerovjesnika: Muhammeda,Ibrahima,Muse,Ise i Nuha,neka je Allahova Milost i Mir na njima,košto je spomenuto u Kur'anu (AlAhzab,7 Ajet): ( ) U ovom obećanju svi Poslanici su zvanično obećali da će da prenesu Islam.
42.

Nema sumlje,Allah je Oduvjek znao u cjelini broj onih koji će ući u Džennet i broj onih koji će ući u Džehennem.Ovaj broj niti se umanjuje niti se povećava.Allah takodje zna njihova djela,zato što je Njemu Oduvjek poznato šta će oni činiti.Sva stvorenja čine ono zašto su stvoreni.

Objašnjenje: Autor tvrdi da Allah zna sve,što uključuje znanje broja ljudi koji će ući u Džennet i znanje broja ljudi koji će ući u Džehennem. Dok Allah zna to,onda se sigurno sve dešava u skladu sa Njegovom Voljom i Njegovim Stvaranjem svega. Zadnji izraz u navedenom tekstu je spomenut u Sahih Hadisu koji prenose Buhari,Muslim i drugi: ( ) što znači: " Za koga god je Allah htio da ide u Džennet On mu je dao da čini djela koja vode u Džennet.Na drugu ruku,kome god je Allah odredio Džehennem odredio mu je da čini djela koja vode u Džehennem i da umre bez pokajanja.
43.

Posledica robovih djela zavisi od robova završetka.Blagodat je za onoga kome je Allah Oduvjek odredio da umre kao Musliman a gubitnik je onaj za koga je Allah Oduvjek odredio da umre kao nevjernik.

21

Objašnjenje: Sudjenje osobi zavisi od njenog završetka.Osoba može biti nevjernik pa postati vjernik i umrijeti u Islamu.Ta osoba će biti osudjena kao musliman.Ko god je kontra,biće osudjen kao nevjernik. Sretan je onaj za koga je Allah Oduvjek odredio da umre kao musliman.Nesretan je onaj za koga je Allah Oduvjek odredio da umre kao nevjernik (Kafir). Stvarnost Kadra (Sudbine) je Allahova tajna,skrivena od Njegovih stvorenja.Ne znaju je ni priveligovani meleci niti poslani Poslanici.Ulaženje duboko u ovo i nastojanje otkriti skriveno je srestvo do grijeha,merdevine do uskraćivanja i korak prekoračenja granica.Budite na punom oprezu o posjedovanju strasti za pokušajem proziranja u skriveno i zabranjenom razmišljanju o tome i slijedjenju neplodnih šaputanja o tome.Nema sumlje,Allah,subhanehu va te^ala, je sakrio znanje o kadru od ljudi i zabranio im da zabacuju o tome.On je rekao u Svojoj Knjizi (Al-Anbija,23 ajet): ( ) što znači: "On nije pitan o onom što radi,a oni su pitani." Prema tome,ko god prigovarajući upita: "Zašto je Allah učinio tako?" odbija stav Kur'ana.Ko god odbije stav Kur'ana medju nevernicima je.

44.

Objašnjenje: Niko ne zna Stvarnost Kadra (Sudbine).Zabranjeno je tragati o tome,kao što smo opomenuti u Hadisu koji prenosi Imam Bejheki: ( ) Mada moramo da znamo njeno značenje – što jest da Allah čini stvari kako jesu.Allah čini šta hoće.Ko god protestuje Allahu postaje nevjernik.
45.

Ovo je sve što Allahove evlije (ispravni robovi) čija su srca rasvjetljena treba da vjeruju i prihvate.Ovo je stepen onih čije znanje je ispravno ukorijenjeno,jer znanje je od dvije vrste: jedno znanje je postojeće medju stvorenjima a druga vrsta je ono nepostojaće medju stvorenjima.Poricanje postojećeg znanja je nevjerstvo i tvrdnja o posjedovanju
22

nepostojećeg znanja je nevjerstvo.Vjera nije validna osim ako se postojeće znanje prizna (prihvati) i ne traga se za nepostojećim znanjem. Objašnjenje: Srca ispravnih muslimana su puna vjerovanja u ono što je Allah objavio Svom Poslaniku,salalahu alejhi va selem.Allah nije dao znanje o svemu nikome.Allah je napravio odredjeno znanje dostupnim stvorenjima kao što je znanje o Akidi (Vjerovanju),Šerijatski Propisi i ono što je korisno za preživljavanje.Medjutim,znanje o drugim stvarima je ekskluzivno Allahovo,kao što je znanje tačnog vremena nastanka Sudnjeg Dana.Prema tome,ko god poriče (odbacuje) prvo znanje ili tvrdi da posjeduje drugo nije musliman.
46.

Mi vjerujemo u Lehvu (Ploča) i u Kalem (Pero) i u ono što je zapisano na Lehvi (Ploči).Prema tome čak i kad bi se sva stvorenja složila da nešto zašta je Allah odredio da bude zapisano na Lehvi medju stvari koje će postojati zaustave i naprave nepostojećim oni to nebi mogli učiniti,a i kad bi se složili da donesu u postojanje nešto što Allah nije naredio da bude zapisano na Ploči medju stvari koje će postojati,nebi uspjeli to da donesu u postojanje. Pero je završilo pisanje šta će da postoji do Sudnjeg Dana.Sve što je nekog zadesilo nije ga moglo zaobići,a i sve što ga je mimoišlo nije ga moglo zadesiti. Objašnjenje: Lehva (Pomno Čuvana Ploča) je tijelo ispod ili iznad Arša (Plafon Dženneta).Kalem (Pero) je tijelo koje je stvoreno nakon orginalne vode i Arša.Lehva je stvorena nakon Kalema.U Hadisu koji su prenijeli Tirmizi i drugi spomenuto je da je Allah naredio Peru da piše na Ploči dogadjaje koji će se odvijati do Sudnjeg Dana: ( ) Svaka odgovorna osoba mora vjerovati u Pero i Ploču i u dešavanje svega što je zapisano na Ploči.Sve Božije (iz Dženneta) knjige objavljene Vjerovjesnicima su napisane na Ploči kao što je i svaka velika i mala stvar,kao što je spomenuto u Kur'anu (Al-Kamer,53 ajet);(Jasin,12 Ajet): ( )

23

Pero je ispisalo sve što će da se desi do Sudnjeg Dana.Niko ne može promijeniti ono što je napisano da se desi.Što god je Odredjeno da zakači roba neće ga promašiti,a što god je Odredjeno da promaši roba neće ga zakačiti.
47.

Rob mora znati da je Allah Oduvjek znao o svakom Svom stvorenju prije njegova postojanja.Prema tome,Allah je Odredio to (što je On znao) Oduvjek (trajno i nepromjenjljivo).Niko od Njegovih stvorenja na Njegovim nebesima i zemlji ne može opozirati,odgoditi,poništiti,promjeniti,transformisati,smanji ti ili uvećati bilo šta od toga. Objašnjenje: Košto je navedeno,prije stvaranja stvorenja: Allah je znao sve o njima.Allah je njih stvorio u skladu sa Svojim Znanjem i Voljom.Niko ne može usporiti niti spriječiti od dešavanja ono što je Allah odredio da se desi..

48.

Ovo je medju dužnostima Vjerovanja i Temeljnih znanja o Allahu i priznavanja Allahove Jednoće i Gospodarstva,ko što je rekao Allah u Svojoj Knjizi (Al-Furkan,2 ajet): št

o znači: "Allah je stvorio i sigurno sve odredio (Sudbine dao Allah,te^ala, je rekao u Suri Al-Ahzab,38 ajet:

svemu)." ( ) što znači: "Allahova stvorenja su,nema sumlje,Njegovom Odredbom (Sudbinom)."

Objašnjenje: Vjerovanje da se sve dešava u skladu sa Allahovom Voljom,Znanjem i Odredbom (Sudbinom),je jedan od Temeljnih Vjerovanja muslimana.Ovo je ispoljeno u gore navedenim ajetima.

24

49.

Teško onom ko osporava Allahovu Odredbu (Kadar) i ko posjeduje bolesno srce da to uzme u obzir,jer on istražujući svijet nepredvidjenog svojom iluzijom,potražio je skrivenu tajnu i postao zbog onog što kaže o tome griješni lažov.

Objašnjenje: Ovo je čisto pokudjenje Mutezila koji tvrde da se stvari dese drugačije od Allahove Odredbe (Sudbine).Oni su izjavili da je Allah htio za nevjernike da vjeruju ali se nije desilo.Uz to oni su rekli da ljudi stvaraju zlo a ne Allah.Njihovo odmećanje u ovoj stvari jeste rezultat njihovog oslanjanja na njihovo vlastito mišljenje,dok ignorišu vjerske izraze.Ovi ljudi su griješni lažovi i zaslužuju žestoku kaznu koju je Allah pripremijo za njih.
50.

Arš i Kursiji su stvarni (Istina).Allahu nije potreban Arš a ni ono što je ispod Arša.On zna o svemu i iznad svega je u Statusu.Allah je učinio Svoja stvorenja nemogućim da posjeduju obuhvaćajuće znanje. Objašnjenje: Ogromni Arš i Kursija su oba veličanstvena Allahova stvorenja.Oba su spomenuta u Kur'anu (Taha 5,Al Bakara 255) : ( ) Prema tome,vjerovanje u njih je suština. Arš je plafon Dženneta i veći je od njega (Dženneta).Arš je Allahovo najveće stvorenje po veličini. U Hadisu koji Ibn Hiban prenosi : ( ), spomenuto je da je u poredjenju sa Kursijom, sedam (7) nebesa su kao prsten u pustinji,a Arš u poredjenju sa Kursijom jeste kao pustinja nasprem prstena. Allahu ne trebaju ova dva tijela niti bilo koje drugo stvorenje (Al-Fatir,15 ajet) : ( ) Allah ima kontrolu nad svim stvorenjima uključujući Arš.Allah ne sjedi na Aršu niti i na kojem drugom mjestu,zato što je On Stvoritelj svih mjesta i netrebaju Mu stvorenja.Allah postoji bez mjesta.Samo Allah zna o svim mjestima i svim stvarima.Stvorenja ne znaju sve.Na primjer,niko ne zna broj Meleka uključujući njihove vodje osim Allaha. ( AlMuddesir,31 ajet) : ( ) Očigledno je da su stvorenja nemoćna znati sve o njima.

25

51.

Mi kažemo u Vjeri,ubjedjenju i predanošću: Ubjedjeni smo da je Allah odabrao Ibrahima,salalahu alejhi va selam, za Halila (prijatelja) i govorio sa Musom,salalahu alejhi va selam. Objašnjenje: Govoriti da je čovječije biće sin Boga – znači da je Bog roditelj čovjeka.Roditelji imaju tijela i njihova djeca imaju tijela sličeći svojim roditeljima.Govoreći da je Allah odabrao nekog od ljudi da ima specijalan i visok status medju ljudima niukom smislu ne kaže da je odabrana osoba slična Allahu niukom smislu.Mi vjerujemo da je Allah počastio Ibrahima,salalahu alejhi va selam,odabirući ga za Svog Halila (prijatelja).Medju značenjima Halila jeste "Iskreno Voljen."Prema tome,ovo ne znači da je Ibrahim bio više od Časnog Allahova Poslanika,već znači da mu je Allah dao visok status. Slično Allah je počastio Musu,salalahu alejhi va selam,sa time što je osposobio Musu da čuje Allahov Govor.Ovo ne znači da je Musa bio više nego Allahov Časni Poslanik.Isto tako,Poslanik Isa sin Mejremin,salalahu alejhi va selam,je bio Časni Allahov Poslanik.Njegova neobična koncepcija (nastanak) ne čini ga Bogom a ni Božijim sinom.Nazivanje Ise "Božijim sinom" nije ni u kome smislu slično nazivanju Ibrahima "Allahov Halil." Sin je potomak roditelja.Ovo zahtijeva da je sin iste vrste kao roditelji.Mada,govoreći da je "A Halil za B" ne znači da su dvije partije A i B iste vrste.Iako je Džibril Melek a Muhammed čovjek,Melek Džibril je nazvan (imenovan) Halilom (prijateljom) Muhammeda,salalahu alejhi va selam.Na Arapskom jeziku neko može reci: "Moja sablja je moj Halil."Sigurno ljudi i sablje nisu iste vrste.

52.

Mi vjerujemo u Meleke,Poslanike i Knjige objavljene Vjerovjesnicima.Mi izkazujemo da su oni (Poslanici i Vjerovjesnici) bili na putu neporičljive Istine.

Objašnjenje: Ove stvari su vjerovane oslanjajući se na izvještaje Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selam.Anđeli(Meleci) su Allahova poslušna stvorenja i nisu ni muško ni žensko.
26

Oni imaju različite zadatke.Neki pišu djela ljudi a neki štite ljude od napasti džina,dok drugi pomažu u čupanju ljuskih duša iz njihovih tijela. Poslanici su ljudi koje je Allah odabrao da dostave poruku narodima da se klanjaju Allahu bez pripisivanja partnera Njemu.Poslanstvo nije zaradjeno kroz klanjanje,već je to specifičan poklon od Allaha kome god je On htio.Poslanici su zaštićeni od počinjavanja Širka (Nevjerstva),velikih i malih grijeha prije i poslije Poslanstva.Neki Poslanici su dobili Božije Knjige.Četiri (4) najpoznatije su: Kur'an objavljen Muhammedu,salalahu alejhi va selam,Indžil objavljen Isi, salalahu alejhi va selam,Tora objavljena Poslaniku Musi,salalahu alejhi va selam, i Zabur objavljen Davudu,salalahu alejhi va selam.Mi vjerujemo u to sve i da su ovi Poslanici došli sa neporicljivom Istinom.
53.

Mi narod naše Kible zovemo 'Muslimani' i 'Vjernici' sve dok oni priznaju ono čemu nas je naš Poslanik,salalahu alejhi va selam,pozvao i vjeruju u sve što je on rekao i objavio bez poricanja išta od toga.

Objašnjenje: Kaba u Svetoj Džamiji u Mekki je Kibla.Muslimani se okreću Kibli kad izvršavaju namaze (klanjanje).Muslimani se zovu Narod Kible.Sve dok osoba vjeruje u Vjeru Islam,ta osoba je Musliman.Ako osoba poriče ili odbija ono što je Poslanik,salalahu alejhi va selam,donio on/ona postaje nevjernik. 54. Mi sebi ne-dopuštamo da mislimo o Allahovoj Stvarnosti i ne-ulazimo u griješne svadje o Allahovoj Vjeri. Objašnjenje: Budući da Allaha mašta ne može dokučiti niti razum pojmiti,osoba ne smije pokušavati da zamisli Stvarnost Allaha,jer će ga ovo odvesti u nevjerstvo (Kufr): Savjetovani smo da razmišljamo o Allahovim stvorenjima.Ovo će nam pomoći da povećamo hvaljenje njihovog Stvoritelja-Allaha. Imam Ahmed Ar-Rifai je rekao: ( )što znači: << Prvobitno vjerovanje u Allaha jeste vjerovati sa ubjedjenjem da On postoji bez kako i bez mjesta.>>

27

Ova izjava se uklapa sa izjavom velikog Učenjaka Imama Dhunun AlMisirca: ( ) što znači: << Šta god zamisliš u glavi,Allah je drugačiji od toga.>> Ovo je potvrdjeno činjenicom da ljudi mogu zamisliti samo ono čime su upoznati,što jeste stvorenje. U svojoj knjizi << Al-Asmau wasSifat>>,Imam Al-Bejhaki je prenio sa dobrim lancem prenosilaca da je Ibn Abaz rekao: ( ) što znači: << Razmišljaj o Allahovim stvorenjima a ne rezmišljaj o Allahovoj Stvarnosti.>> Važno je naglasiti da čvrsto vjerovanje da je Allah čist od sličnih Njemu i ograničenja mjestima,ne spada pod zabranjeno razmišljanje o Allahu spomenutom u navedenom tekstu. Mi se ne-prepiremo o Islamu na grešan način kada Istina nije branjena ili kada je osoba neuka o pravilima.Onaj ko zna istinu može da je brani.Što se tiče neuke osobe on/ona ne smije da napada istinu.Neki Učenjaci su rekli: "neuka osoba krene da popravlja ali umjesto toga sve pokvari."
55.

Mi se ne svadjamo na griješan način o Kur'anu i mi priznajemo da je on Kalem (Govor) Allaha Gospodara Svjetova.Dostavila ga je Vjerna Duša i njime poučila našeg Vjerovjesnika Muhammeda,salalahu alejhi va selam.Kur'an je Allahov Kalem.Ni jedan govor stvorenja mu nije ni ravan a ni sličan ni u kome smislu. Mi ne kažemo da je stvoren i nesuprostavljamo se zajednici muslimana (Džematu).

Objašnjenje: Poverljiva duša jeste Melek Džibril.On je na dužnosti dostavljanja Objava Poslanicima i Vjerovjesnicima.Kur'an je Knjiga objavljena Muhammedu,salalahu alejhi va selam. Nisu ga komponovali ljudi,meleci ni džini.Kada se izraz Kur'an odnosi na Allahovo Svojstvo onda se odnosi na Oduvječno nestvoreno i neuporedivo Svojstvo Govora koje ne liči govoru stvorenja. Ne odbijamo niti se odmećemo od Muslimanskog Džemata,što jeste saglasnost Vrhovni Islamskih Učenjaka (Idžma).Poslanik,salalahu alejhi va selam,je rekao: ( ) što znači: " Allah ne čini da se narod (Ummet) Muhammeda suglasno složi na pogrešnu stvar." Hadis prenosi Ibn Hadžer i Al-Hakim.
28

56. Mi ne smatramo ni-jednog člana Naroda Kible nevjernikom zbog grijeha ,osim ako ga smatra Halalnim.Mi ne kažemo da grijeh nešteti vjerniku koji ga čini. Objašnjenje: Ova izjava sadrži pobijanje odmetničke grupe Havaridž (otpadnici) koja smatra nevjernikom bilo kojeg Muslimana koji počini veliki grijeh.Autorova izjava isto znači da Musliman koji izvrši samoubistvo nije nevjernik osim ako ga smatra dozvoljenim (Halal).Pravilno je da je nevjerstvo (Kufr) smatrati Halalom neko djelo koje svi Muslimani znaju da je grijeh.Na drugu ruku,mi ne kažemo da Musliman neće biti mučen za bilo koje počinjene grijehe,kao što su odmetnici Murdžije grešno tvrdili.Griješni Musliman koji se nepokaje (neočisti) od grijeha može biti oprošten ili kažnjen od Allaha.
57.

Mi se nadamo za Vjernike koji pokazuju dobra djela da će im,iz Svoje Milosti,Allah oprostiti i uvesti ih u Svoj Džennet.Ali mi negarantujemo da će biti bezbedni i mi ne tvrdimo da će ući u Džennet (bez mučenja u vatri).Mi molimo Allaha da oprosti grešnicima medju Muslimanima.Mi se bojimo za njih a nesmatramo ih ljudima bez nade.

Objašnjenje: Svaki Musliman koji spoljašno pokaže dobra djela mi ga smatramo i osudjujemo kao poslušnu osobu,za koju se nadamo oprost od Allaha i uvod u Džennet.Mada,mi kažemo da će svaki pobožan Musliman sigurno ući u Džennet bez mučenja u Vatri.Osim toga,oni Muslimani za koje je Poslanik,salalahu alejhi va selam, specifično rekao da će u Džennet,sigurno će biti u Džennetu,kao što je slučaj sa deset (10) Drugova (Ashaba) i Muslimani što su učestvovali u borbama Bedra i Uhuda.Na drugu ruku,mi nesmatramo grešne muslimane,koji se nisu pokajali za grijehe,bez nade u Allahovu Milost.Mi molimo Allaha da im oprosti,vjerujući da Allah može oprostiti nekim od njih a kazniti ostale.
58.

Smatrajući se bezbjednim od Allahove kazne i očajnim u Allahovu Milost izvodi počinitelja iz Islama (Širk čini
29

osoba).Pravi put za Narod Kible jeste da budu izmedju ovo dvoje. Objašnjenje: Osoba izlazi iz Islama ako vjeruje da joj Allah neće nikad oprostiti zbog velikog broja grijeha pa čak i ako se pokaje pravilno.Osoba isto izlazi iz Islama ako vjeruje da Allahova Kazna neće nikad zadesiti griješnog muslimana,oslanjajući se na Allahovu Milost.Ova dva izraza: "smatranje bezbednim od Allahove kazne" i "Očajnost u Allahovu Milost" imaju drukčiju konotaciju (značenje) u Meshebu Imama Šafije.U prvom,osoba dopušta sebi da griješi,oslanjajući se na Allahovu Milost,dok u drugom zbog mnogobrojnih grijeha za koje se nije pokajala i očistila osoba vjeruje da će je Allah definitivno kazniti.Obadva se smatraju velikim grijesima koja ne izvode iz Islama.Korektno osjećanje i vjerovanje jeste da se nada Allahovoj Milosti i da se plaši Njegove Kazne. Oboje strah i nada su potrebni,kao što su ptici potrebna dva krila za bezbjedno letenje.
59.

Allahov rob ne izlazi iz Vjere osim ako zaniječe ono što ga je uvelo u nju.Ulaz u Islam jeste izjavljujći jezikom i vjerujući u srcu u Dva Islamska Svjedočenja (Šehadet).

Objašnjenje: Musliman ne izlazi iz Islama osim ako izostavi ono što ga sačinjava muslimanom.Ko god poriče postojanje Allaha ili postojanje Poslanika ili valjanost Islama nije musliman.Slično,govoreći nevjerničke riječi kao što su psovanje Allaha,Allahovih Vjerovjesnika,Meleka ili Islamskih propisa čini osobu nevjernikom.Ulazak u Vjeru Islam sastoji se od vjerovanja u srcu i izgovaranja jezikom: "Ja znam,vjerujem i izjavljujem da niko nezaslužuje Obožavanje (klanjanje) osim Allaha ,i ja znam,vjerujem i izjavljujem da je Muhammed Allahov Vjerovjesnik." Imam Navavi je rekao: " Nevjernik koji ima vjerovanje u srcu a ne izgovori Šehadu jezikom,je po saglasnošću-Idžmi- nevjernik koji će ostati u Vatri zauvjek."
60.

Sve što je autentikovano o Allahovom Vjerovjesniku, salalahu alejhi va selam,u odnosu na Islamski Zakon i njegovo objašnjenje,je Istina.
30

Objašnjenje. Muslimani vjeruju u istinitost svega što je Allahov Vjerovjesnik Muhammed,salalahu alejhi va selam,donio.
61.

Vjerovanje je jedno;vjernici su svi jednaki u njenoj osnovi.Medjutim,superijornost nekih Muslimana nad drugim u stepenu vjerovanja jeste u skladu sa njihovom bogobojaznošću,pobožnošću,odbacivanju zlih nagiba i pridržavanju Islamskim Propisima.

Objašnjenje: Vjera u svojoj osnovici je jedna.Što jest vjerovanje u Allaha i Njegova Vjerovjesnika.Svi muslimani imaju ovu osnovicu.Mada su neki muslimani marljiviji u klanjanju i konstantno čine dobrovoljna nagradiva djela (nafile).Oni se boje Allaha i savladavaju svoje zle nagibe u poslušnošću Allahu.Stepen ovakvih muslimana je viši od drugih muslimana.
62.

Allah štiti sve muslimane i medju njima najpočašćeniji od Allaha su oni koji su najposlušniji i najviše se pridržavaju Kur'ana.

Objašnjenje: Allah štiti sve vjernike od mučenja koje zadaje nevjernicima.Mučenje koje neki griješni muslimani iskuse nije žestoko kao ono mučenje što nevjernici iskuse.Osim toga,mučenje muslimana grešnika ima kraj (tj, nije zauvjek). Na drugu ruku,ispravne evlije dobiju specijalnu zaštitu.Oni neće doživjeti nikakve neprilike niti straha na Sudnjem Danu.Evlija je ispravni musliman koji izvršava dužnosti,suzdržava se od grijeha i čini mnogo dobrovoljnih nagradljivih djela.Ova deskripcija (opis) evlije je spomenuta u Kudsi Hadisu koji Buhari prenosi: ( ).Što poslušniji i što se više pridržava Kur'ana,Allahov rob ima veći status.
63.

Vjera je vjerovanje u Allaha,Njegove Meleke,Njegove Knjige,Njegove Vjerovjesnike i Zadnji (Sudnji) dan, i Vjerovanje u Kadar (sudbinu) od Allaha,subhanehu va te^ala,oboje dobro i zlo,i slatko i gorko.Mi vjerujemo u sve ovo.Mi ne sprovodimo diskriminaciju protiv ikojeg od
31

Allahovih Vjerovjesnika.Mi vjerujemo u njih sve i u ono što su oni donijeli. Objašnjenje: Iznad navedene stvari su najvažnije stvari vjere,koje su spomenute u Hadisu Džibrila kojeg prenose Al-Buhari i Muslim: ( ) Dužnost je vjerovati u postojanje Allaha i Njegovih Meleka.isto tako,osnovica je vjerovati da je Allah objavio Knjige Svojim Vjerovjesnicima,i sve su Istina.Dužnost je isto vjerovati u Ahiret kada će robovi biti oživljeni da ih Allah nagradi ili kazni ili obadvoje (nagradi i kazni) za ono što su radili u ovom životu.Osoba mora vjerovati u kadar (sudbinu),tj, bilo dobro ili zlo.Ovo znači da osoba mora vjerovati da su djela robova,dobra ili zla,Allahova stvorenja i da su Allahovim Odredjenjem (sudbinom).Mi prihvatamo i volimo dobra djela a ne odobravamo i nevolimo zla djela.
64.

Ako veliki grešnici medju narodom Muhammeda,salalahu alejhi va selam,umru afirmišući Tevhid,mada se nisu pokajali za grijehe,neće ostati u vatri zauvjek.Nakon što su umrli kao muslimani,oni su pod Allahovom Voljom i Sudjenju.Ako Allah hoće,iz Svoje Milosti,On im može oprostiti i osloboditi ih kao što je Allah i rekao u Kur'anu (an-Nisa,48 ajet): ( ) što znači: "Allah oprašta što je manje od Širka kome On hoće od Svojih robova." Ako Allah hoće,iz Svoje pravde,On može da ih muči.Onda ih izvede iz vatre Svojom Milošću i molbom zauzimača koji su bili poslušni Allahu. Onda ih pošalje u Džennet,zato što je Allah zaštitio one koji vjeruju u Njega,i nije ih izjednačio ni na ovom ni na onom svijetu sa onima koji ne vjeruju u Njega.Nevjernici nisu uspjeli postići Njegovu Uputu i nisu kvalifikovali za Njegovu obećanu podršku.O Allahu,Zaštitniče Islama i njegovih sledbenika,drži nas konstantno nepokolebive na Islamu i daj nam da umremo vjerujući u njega (Islam). Objašnjenje: Veliki grijesi su vrlo ozbiljni grijesi,Allah je zaprjetio žestokom kaznom onom ko čini ove grijehe.Musliman koji počini velike grijehe i umre bez pokajanja biće ili oprošten ili kažnjen,to je kao što piše u Suri An-Nisa,48 ajet.
32

Oni kojima Allah ne oprosti i muči ih u Džehennemu,neće ostati u Džehennemu zauvjek.Medjutim,nevjernici nisu jednaki vjernicima ni na ovom ni na onom svijetu (al-Sadždah,8 ajet) ( ) Prema tome,ovi griješni muslimani nemaju isti kraj kao nevjernici.Autor završava ovaj odlomak moleći Allaha za nepokolebivost u Islamu do smrti. 65. Mi držimo da je validno klanjati za bilo kojim članom Naroda Kible,bio on pobožan ili veliki grešnik i obavljanje Dženaze za bilo koga od njih kada umre. Objašnjenje: Ukoliko je osoba koja vodi namaz musliman,bio poslušan ili grešnik,slijediti ga u namazu je validno.Takva osoba je musliman i zaslužuje da mu se klanja dženaza kada umre.
66.

Mi ne izjavljujemo definitivno ko će od njih u Džennet ili Džehennem.Mi nikog od njih ne osudjujemo nevjernikom ili licemjercem,osim ako se takve stvari ispolje od njih.Njihove tajne ostavljamo Allahu.

Objašnjenje: Osim ako je čisto izreknuto u Islamskim tekstovima,mi ne kažemo iz svog ličnog mišljenja da će odredjena osoba biti u Dženne ili u Džehenne,pa čak i ako je osoba uronula u grijehe.Mi ne znamo kako će život odredjene osobe da završi.Današnji griješnik se može pokajati i očistiti od grijeha i umrijeti poslušan,i obrnuto. Mada imaju odredjene osobe kao Abu Leheb koje su specifično spomenute da će biti u vatri.Mi kažemo,oni će u Džehennem zato što je to jasno spomenuto u Kur'anu. Slično,imaju drugi ljudi koje je Poslanik,salalahu alejhi va selam, spomenuo da će biti u Džennetu.Mi kažemo,oni će u Džennet.Mi ne smatramo muslimane drugačije osim ako ne pokažu nevjerstvo.Mi kažemo: Allah zna šta leži u njegovim srcima.
67.

Mi držimo da se sablja ne smije koristiti protiv i jednog člana Ummeta Muhammeda,salalahu alejhi va selam,osim onih koji to zaslužuju.

33

Objašnjenje: Nije dozvoljeno ubiti muslimana osim ako je njegovo ubijanje propisano u Vjeri zbog njegova/njena počinjenja odredjenog grijeha,kao što su blud,ubistvo i nevjerstvo.Ovo je spomenuto u Hadisu koji prenosi Buhari i Muslim: ( ) Muslimanskom Halifi (Vodji) je naredjeno da se bori protiv muslimana koji nepravedno okrenu oružje protiv njega. (AlHudžurat,9 ajet): ( ) Imam Alija (Ali) ibn Abu Talib je bio prvi Halifa koji je morao da se bori protiv takvih ljudi u borbama "Džamal (Kamel),Sifin i Nahravan."
68.

Mi držimo da se nesmiju dizati ustanci protiv naših Halifa i njihovih postavljenih Guvernera,niti im smijemo biti neposlušni.Dodatno,mi vjerujemo i smatramo da je ispunjavanje njihovih naredbi dužnost i poslušnost Allahu, Gospodaru Svjetova,osim kad upadnu u djela neposlušnosti.Mi molimo Allaha da im da ispravnost i bezbednost od neposlušnosti Njemu.

Objašnjenje: Dizanje revolucije protiv Halife je veliki grijeh.Poslanik,salalahu alejhi vea selam,je rekao: ( ) što znači: "Ko god mrzi nešto o svom Halifi neka se strpi sa tim,jer bez sumlje,ko god se digne protiv Halife njegova smrt (u tom stanju) će biti slična smrti nevjernika. " (Hadis prenosi Muslim). Ovo ne znači da on umire kao nevjernik,već je to indikacija ozbiljnosti njegovog grijeha.Mi ne dovimo protiv njih da nanesemo turbulencije.Medjutim mi im nismo poslušni u onom što je grijeh.Umjesto toga,mi molimo Allaha da uputi ove vladare i njihove postavljene upravnike na ispravna djela i da ih zaštiti od griješenja.Poslušnost im je dužnost,osim ako naredjuju da griješimo. 69. Mi slijedimo Sunnet i Džemat odmetanje,nesuglasnosti i razjedinjenja. i anuliramo

Objašnjenje: Narod Sunneta i Džemata su narod koji nosi vjerovanje Ashaba i njihovih pravih sljedbenika.Oni su ovako nazvani zato što
34

slijede Sunnet Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selam,koji je naredio narodu da slijedi njegove Ashabe (drugove).Džemat (grupa) se odnosi na većinu Poslanikovog Ummeta koji nosi korektnu (pravilnu) Akidu (Vjersko ubjedjenje) na odnosu na nekoliko dezertera koji su zalutali sa pravog Vjerovanja.Mi se ne suprostavljamo Idžmi (saglasnost Vrhovnih Islamskih Učenjaka) Mudžtehida u zaključcima koje nisu u Kur'anu i Sunnetu spomenuti.Mi se odričemo onih što se kose Idžmom i razjedunjuju Muslimane. 70. Mi volimo pravedne i poverljive ljude,a mrzimo ljude nasilja i prevare. Objašnjenje: Ovo ističe činjenicu da je grijeh odmetati se od Idžme (Učenjačke Saglasnosti).Ljudi pravde i povjerenja ovode se odnosi na vladare Al-Sunneti val Džemat, koji pravedno vladaju muslimanima.Ljudi nasilja i prevare su ljudi neposlušnosti i odmetništva. 71. Mi kažemo. : " Allah najbolje zna," za ono što nam je nejasno i o čemu nismo sigurni. Objašnjenje: Ako osoba nije sigurna o nekoj stvari onda da bi izbegao/izbegla sumlju,on/ona traži bezbjednost od Allaha koji to zna.Osoba mora da zna da ljuski razum ima uskraćeno znanje o ljuskoj mudrosti,kako bi onda ljuski razum mogao da zna Božansku mudrost Allaha? Prema tome,musliman vjeruje u sve što je Allah objavio Svome Vjerovjesniku u skladu sa značenjima koja Allah zna i koja Mu dolikuju.
72.

U skladu sa onim što je preneseno u Atru;mi vjerujemo u vlažno brisanje nožne opreme (Mašul Khuffain) dok putujemo i kod kuće.

Objašnjenje: Niko ovo ne osporava od vremena Ashaba (drugova).Hadis Mašuul-kuffein (vlažno brisanje nožne opreme) je Mutevatir (potvrdjena) prenose je oko sedamdeset (70) Ashaba u mnogim knjigama Hadisa.
35

73. Obavljanje Hadždža i Džihada nastavlja da se odvija pod komandom Halife (Muslimanski Vodja),bio on pobožan ili veliki griješnik do Sudnjeg Dana.Ništa ih ne invalidiše (neponištava) niti ukida. Objašnjenje: Dužnost je obavljati Hadždž i Džihad sa Halifom bio on pobožan ili grešan.Mada ga mi ne slušamo kada nam naredi da se borimo nepravedno protiv nekog. 74. Mi vjerujemo u Časne Meleke-Zapisničare jer ih je Allah sigurno zadužio da vode evidenciju naših djela.Mi vjerujemo u Meleka Smrti čiji je zadatak da uzima duše svih živih bića. Objašnjenje: Meleci Zapisničari su Meleci koje je Allah zadužio da zapisuju djela ljudi (Al-Infitar,10-12 ajeta): ( ) Ovo je jasan izraz koji dokazuje postojanje ovih Meleka koji uporedjuju ono što su napisali sa onim što je već napisano na Čuvanoj Ploči.Oni ne nadju ni više ni manje od onog što su napisali,dokazujući tačnost i istinitost Allahovog Oduvječnog Znanja.Muslimani isto tako vjeruju da je Melek Azrail (Melek Smrti) zadužen da vadi duše iz živih bića,to jest Meleka,ljudi,džina i životinja.Melek Azrail ima Meleke Milosti i Meleke Mučenja sa sobom koji mu pomažu u njegovu zadatku. Mi vjerujemo u kažnjavanje u Kaburu (grobu) za one koji su je zaslužili; i u Munkirovo i Nakirovo ispitivanje zakopane osobe u njegovu /njenu mezaru (grobu) o njenu / njegovu Gospodaru,Vjeri i Poslaniku.Sve ovo je u skladu sa Hadisima Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selam,i njegovih Ashaba neka im Allah poveća stepene. Mi vjerujemo da je Kabur ili Džennetska bašta ili Džehehennemska Jama. Objašnjenje: Dužnost je vjerovati u mučenje u kaburu (grob) za nevjernike i neke Muslimane počinitelje velikih grijeha.Ovo je objavljeno u Kur anu (Ghafir,46) : ( ) što
75.

36

znači: "Džehenemska Vatra će dva puta biti pokazana nevjernicima u njihovim kaburima" Hadis Poslanika,salalahu alejhi va sellam,koji prenosi Imam Darakutni: « » što znači: " Neumrljaj te se urinom jer sigurno znaj te da je većina mučenja u kaburu zbog toga" Svaka zakopana osoba,osim Poslanika,Šehida i Djece,će biti pitana od strane dva Meleka,Munkira i Nekira,o svom Gospodaru,Vjeri i Poslaniku.Zakopana osoba koja da korektne odgovore,uživaće u kaburu,dok će ona sa pogrešnim odgovorima da se muči u kaburu. 76. Mi vjerujemo u oživljenje,polaganje računa za djela na Sudnjem Danu,prezentaciju djela,ispitivanje,čitanje knjiga,nagradu,kaznu,Sirat (most preko vatre) i Vagu. Objašnjenje: Mi vjerujemo da će se duše vratiti njihovim tjelim; i onda zajedno sa tijelima izaći iz kabura.Ovo će se desiti na Sudnjem Danu kad će ljudima njihova djela biti prikazana i izvagana i ljudi će čitati knjige svojih djela. Osim toga,oni će prelaziti preko Sirat,mosta koji se proteže preko džehennemske vatre izmedju ponovo stvorene zemlje i Dženneta (most spaja novu zemlju i Džennet).Finalno,tu će biti nagradjivanje za poslušnost što uvodi u Džennet i kažnjavanje što uvodi u Džehennem.
77.

Džennet i Džehennem su stvoreni.Nikada im neće kraj doći niti će prestati da postoje.Sigurno,Allah,subhanehu va te^ala,je donio Džennet i Džehennem u postojanje prije ljudi i on je stvorio stanovnike za njih.Prema tome,za koga god je Allah odredio da ide u Džennet,to je blagodat od Njega;a za koga god je odredio da ide u Džehennem,to je pravda od Allaha.Svako radi u skladu sa onim što je za njega napisano na Lehvul Mahfuzu (ploča pomno čuvana) i kreće se prema onome zašta je stvoren.

Objašnjenje: Oba Džennet i Džehhenem su već stvoreni kao što je spomenuto u Kur'anu (Al Imran 131-133 ajet) " ( )".
37

Oba će ostati zauvjek.Džahm ibn Safvan i neke Mutezile su jedine koje kažu da će Džennetu i Džehennemu doći kraj.Ibn Tejmije je rekao da će Džehennemu doći kraj.Bilo koji od ovih govora je Širk (nevjerstvo).Allah je Stvorio Džennet i Džehennem prije nego što je Stvorio ljude.Neki će biti stanovnici Dženneta a drugi stanovnici Džehennema.Ko god ide u Džennet ide Allahovom Milošću,na drugu ruku ko god ide u Džehennem ulazi Allahovom Pravdom.Ovo je spomenuto u Kuranu (An-Nur,21 ajet) "( )". U Hadisu koji Imam Ahmed i Imam Davud prenose: " ( ) ". Svako će da se ponaša u skladu sa onim što je napisano za njega na Čuvanoj Ploči i kretaće se prema svojoj sudbini (predodredjeni životni tok ). 78. Dobro i zlo su predodredjeni za robove. Objašnjenje: Ovo je ponovljeno ovde radi dodatnog isticanja o zaključku na predodredjenje i sudbinu.Uz davanje izbora i volje ljudima, Alllah subhanehu va te^ala,je predodredio u skladu sa Svojom Voljom i Znanjem,za njih dobra i zla djela (Al- Furak,2 ajet): "( )." Sposobnost sa kojom djelo nastaje je počeljeno sa djelom.Jedan primjer onoga što je vezano sa ovom sposobnošću jeste Tavfik,koji ne smije biti prepisan stvorenjima.Što se tiče sposobnosti u terminima zdravlja,majstorluka i ozvučivanja istrumenata,ono je prisutno prije djela i vjerski propisi su vezani za to,to je ispoljeno u Allahovom Govoru u Kur'anu (Al-Bakara,286 ajet). " ( )." Što znači: "Allah ne zadužuje nikog sa onim što je van njegove mogućnosti."
79.

Objašnjenje: Allah je Stvorio ljude i dodijelio im tjelesne dijelove (udove,glavu,srce),sa kojima su oni osposobljeni da čine djelo.Ovo je očevidna sposobnost.Počeljavajući sa izvodjenjem djela,Allah Stvara sposobnost za počinjenje djela.Ovo je unutrašnja sposobnost.Stvaranje sposobnosti za činjenje dobrih djela se zove Tevfik.Ova sposobnost postoji u osobi u momentu kada je djelo učinjeno.Allah ne zahtjeva ni
38

od koga da radi ono što je van njegove očevidne sposobnosti,kao što je spomenuto u Kuranu ( Al-bakara,256 ajet). 80. Djela robova su Allahova stvorenja,a robovi ih samo steknu. Objašnjenje: Sva djela robova,uključujući dobrovoljna i zla djela,su Allahova stvorenja.Rob stiče tj. izvršava djelo.Ovo je istinsko vjerovanje Sunne.Osoba ima izbor (izmedju lošeg i dobra) što ga /je čini odgovornim.Robova sposobnost da izabere,ne čini ga stvoriteljem svojih djela.Čovjek ima izbor pod Allahovom Voljom.
81.

Allah,subhanehu va te^ala, nije naredio robovima osim ono što mogu da urade; i niko ne smije da zaduži nekog da radi osim onog što je Allah naredio.Ovo je objašnjenje za "la haula va la koua ila billah".Mi kažemo: "Niko nema sposobnost da bude vješt,da se kreće ili da izbjegne neposlušnost Allahu,osim Allahovom pomoći; i niko nema snage da izvršava poslušnost Allahu i da bude čvrst u tome,osim Allahovim Tevfikom.

Objašnjenje: Niko ne smije inponovati na druge ono što im Allah nije naredio.U Hadisu koji prenosi Ahmed i Buhari,spomenuto je da je (lahaula vala koua ila bilah) jedno od blaga Dženneta.Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam,je ovo objasnio kao: Niko nema sposobnost da izbjegne grijehe osim Allahovom zaštitom,i niko nema sposobnost da bude poslušan osim Allahovom pomoći . (Hadis prenosi Abu Jala).
82.

Sve se odvija u skladu sa Allahovom Voljom,Znanjem,Predrodredjenjem i Odredbom.Njegova Volja je nadvladala sve volje,i Njegovo Predrodredjenje je porazilo sve izmišljotine.On čini šta hoće i nikad nije nepravedan.Allah je čist od svih nepravdi i defekata.Allah je rekao u Kur'anu (Al-Anbija,23 ajet): ( )što znači: "On neće biti pitan o onom što radi,ali oni če biti pitani."
39

Objašnjenje: Ništa,bila to djela ili tijela,ne dodje u postojanje osim u skladu sa Allahovom Voljom i Znanjem.Šta god On hoće da se desi,to će i da se desi bez ikakva odlaganja ili sprečavanja.Allah čini šta hoće i ništa Ga ne čini nesavršenim ili nepravednim.On je Onaj koji naredjuje,zabranjuje ili ispituje Svoje robove.Oni moraju da budu poslušni Allahu.
83.

U molbi (Dovi) i sadaki živih ima koristi za mrtve muslimane.Allah,subhanehu va te^ala, je Onaj koji odgovara na molbe (dove) i opskrbljuje potrebe.

Objašnjenje: Po Idžmi,što jeste suglasnostn Vrhovnih Islamskih Učenjaka,recitovanje (učenje) Kur'ana kod kabura (groba) mrtvih muslimana i molba (dova) za njih su medju stvarima koji koriste mrtvim muslimanima.Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam, je prošao pored kabura dva muslimana (počinitelja velikih grijeha) koji su bili mučeni.On je otkinuo granu sa palme i raspolovio je na dva dijela i utisnuo ih u njihove mezare i rekao: ( ) što znači: " Mučenje će biti ublaženo sve dok grane ne uvenu." Ovo je zato što grane dok god su zelene,spominju Allaha (zikr čine).Učenjaci kažu ako zikr zelenik biljki koristi mrtvima,onda recitovanje Kur'ana na mezarima mora im isto koristiti.U svojoj knjizi " Shuabul-Iman," Imam Bejheki je prenio od Ibn Omera da je Allahov Vjerovjesnik,salalahu alejhi va selam,rekao: ( ) što znači: << Kada neko od vas umre,ne zadržavajte ga,budite brzi da ga odnesete u njegov kabur.Recitujte početak Sure Al-Bakare kod njegove glave a njen kraj kod njegovih nogu.>> Allah,subhanehu va te^ala, je obećao Svojim robovima koji Ga mole da će čuti njihove molbe (dove).Medjutim,Allah ne daje čovjeku sve što traži.Radije,Allahu-Rahman daje šta god On hoće bez dužnosti da daje išta. 84. On je Vlasnik svega a ništa nema vlast nad Njim.Niko i ništa ne može bez Allaha,ni za mig okom.Ko god tvrdi da nije potreban Allaha za treptaj okom,čini nevjerstvo i postaje medju ljudima proklestva i propasti.
40

Objašnjenje: Cijeli svijet (vasiona) pripada Allahu.Sve treba Allaha u svako vrijeme (nonstop).Allahu ne treba ništa.Ko god drugačije kaže,kleveće i laže,nevjernik je –koji zaslužuje žestoku kaznu.
85.

Allah ima svojstva Ghadab i Rida - koji ne liče svojstvima ljudi ni u kom smislu.

Objašnjenje: Ghadab i Rida su dva Allahova Svojstva.Kad se odnose na ljude,ova dva izraza respektivno znače srdžba (ljutnja) i zadovoljstvo.Medjutim,kada se odnosi na Allaha,oni se odnose na Allahovu Volju da Kazni ili Nagradi.Oni nisu ni u kom smislu dvije emocije,jer je Allah drugačiji od Svojih stvorenja.
86.

Mi volimo Ashabe (drugove) Allahova Vjerovjesnika, salalahu alejhi va selem.Ali ne prelazimo granice dužnosti u ljubavi prema i jednom od njih,i ne odričemo se ni od jednog od njih.Mi mrzimo onog ko mrzi njih i ko god ih spomene po bilo čemu osim po dobru.Mi ne pričamo osim dobro o njima.Ljubav prema njima je u skladu sa Vjerom,Vjerovanjem i iskrenom poslušnošću.Mržnja prema njima je nevjerstvo,licemerstvo i prelaženje granica.

Objašnjenje: Ashabi (drugovi) su ljudi koji su upoznali Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selam,na normalan način vjerujući u njega i onda umrli kao muslimani.Oni su oni koji su naučili od Poslanika,salalahu alejhi va selam,i nosili poruku Islama drugima.Mi vjerujemo da je ljubav prema njima znak Imana (Vjerovanja).Mada,mi neprelazimo pravilne granice u ovoj stvari.Mi ne poričemo Drugarstvo (status Ashaba) ni jednog od njih.Na drugu ruku,mržnja i pokudjivanje njih u cjelosti je znak licemerstva i neverstvo je.Mi neoptužujemo ni jednog od njih sa nevjerstvom.Uglavnom,mi ih spominjemo po dobrim stvarima.Medjutim,ovisno od situacije,svaki pojedinac je spomenut po svojoj situaciji.Poslanik Muhammed, salalahu alejhi va selam,je spomenuo da će jedan od njegovih Drugova biti u Džehennemu,zato što je nepravedno uzeo iz ratnih plijenova.Hadis prenosi Buhari: ( ).

41

Slično,Poslanik,salalahu alejhi va selam,je poslao druga (Ashaba) koji je tri puta rekao: "Jedem." Poslanik,salalahu alejhi va selam,je rekao : ( ) što znači: "Ne napunijo mu Allah stomak."(Muslim).Vjerska dužnost diktira opominjanje muslimana protiv zabranjenih djela.Prema tome,Učenjaci Hadisa su spomenuli ovakve Hadise o griješnim Drugovima.Ovo ne crni odlične kvalitete koje su Ashabi opširno imali.
87.

Mi potvrdjujemo da je Hilafet poslije Allahova Vjerovjesnika,salalahu alejhi va selam,otišao prvo Abu Bekru,neka mu Allah uzvisi stepen,ističući njega nad svim drugim i dajući njemu prednost od cijelog Ummeta Muhammeda,salalahu alejhi va selam.Nakon toga je otišao Umaru (Omeru) Ibnul Hattabu,neka mu Allah uzvisi stepen,onda Utmanu (Osmanu) neka mu Allah uzvisi stepen,onda Aliju (Alija) ibn Abu Talibu,neka mu Allah uzvisi stepen.Ovo su ispravni Vladari (Halife) i pravilno upućeni Imami.

Objašnjenje: Dužnost je smatrati našeg Vodju Abu Bekra najboljim drugom (Ashabom),zato što su oni sami (Ashabi) imali Suglasnost o njegovoj superiornosti.Oni su ga svi prihvatili i dali mu zakletvu,kao svom Halifi poslije smrti Allahovog Vjerovjesnika,salalahu alejhi va selam.Njihova Saglasnost je kao Ajet Kur'ana u davanju dokaza za odredjenu odluku.Prema tome,znaj da ko god priča loše o svome Halifi,kao da priča loše o Časnom Kur'anu.Poslije Abu Bekra,došao je Umar (Omer) ibnul Hattab kao drugi Halifa,onda Usman (Osman) ibnul Affan,onda Ali (Alija) ibn Abi Talib,neka im svima Allah poveća stepen i čast.Muslimani su im dali zakletvu o poslušnosti i podršci.Ovo ne znači da poslije njih nije bilo pravilno upućenih halifa.Peti(5) ispravni Halifa je bio Hasan ibn Alli.Kasnije su bili i drugi,uključujući Umar (Omer) Ibn Abdil Aziz.
88.

Mi svjedočimo da će deset (10) koje je Poslanik,Allahov Vjerovjesnik,salalahu alejhi va selam, imenovao; dao dobru vijest o njima da će biti u Džennetu,oni će biti u Džennetu u saglasnošću sa onim što je Allahov Poslanik,salalahu alejhi va selam,izjavio o njima-jer njegov govor istinit.Oni su:
42

Abu Bekr, Umar(Omer), Usman(Osman),Ali (Alija),Talha,Zubeir,Sa'ad,Se'id,Abdul-Rahman Ibn Afan i Abu Ubejda Ibnul Džara,Amin ovog Ummeta,neka ih Allah sve nagradi. Objašnjenje: Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam,je jedne prilike spomenuo deset (10) Ashaba koji će biti u Džennetu; Spomenuta četiri Pravilno-Upućena Halifa plus Talha Ibn Ubajdillah,Zubejir Ibnul-Awam,Sad Ibn Abi Vekas,Said Ibn Zeid,Abdulr-Rahman ibn Awi i Abu Ubadah Ibnul-Džerah. (Abu Davud).Neka ih Allah sve nagradi i poveća im čast i stepen.Prema tome,mi moramo vjerovati da će ovi Ashabi u Džennet,kao i što će i drugi za koje je Poslanik rekao da će u Džennet,kao što je Amar Ibn Jasir.
89.

Ko god vjeruje dobro o drugovima Allahova PoslanikaVjerovjesnika,salalahu alejh va selam,njegovim ženama,koje su čiste od svih ljaga,i njihovim potomcima koji su čisti od nečasti,je slobodan od licemjerstva.

Objašnjenje: Dužnost je pokazati poštovanje ženama Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selama.Slično,dužnost je voljeti članove porodice Poslanika.To su potomci njegove ćerke Fatime i njena muža Alije,njegov amidža Ibn Abaz,itd.Obadvoje žene i potomci Poslanika,salalahu alejhi va selam,su pomenuti u Kur'anu da su čisti od bilo kakve nečasti u njihovu vjerovanju u Suri AlAhzab,33 ajet: ( ) 90. Rani Učenjaci (Selefi) i oni što su ih slijedili,ljudi Hadisa,Fikha i Istidžada ne smiju biti pomenuti osim po dobrim stvarima.Onaj ko priča loše o njima nije na pravom smjeru (putu). Objašnjenje: Selefi - odnosi se na muslimane koji su živjeli za vrijeme prvih trista (300) godina poslije Hidžre (seobe) Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selam, u Medini.Ovi muslimani su visoko pohvaljeni od Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selam, u Hadisu koji prenosi Buhari: ( ) šro znači:
43

"Najbolji ljudi su oni moga (Muhammedova) stoljeća,onda oni što dodju poslije njih,onda oni što dodju poslije njih." Selefiski Učenjaci moraju biti poštovani,oni su bili naslednici Poslanika Muhammeda,salalahu alejhi va selam, u prenošenju Islama.Osim toga,Allah nam je rekao da molimo za njih i tražimo da im Allah oprosti,u Kur'anu (Al-Hašr,10 ajet): ( ) Vjernici podržavaju jedni druge.Prema tome,ko god priča loše o njima;odmeće se od vjerske solidarnosti,ispoljava liceremerstvo i gubljenje Allahove podrške.
91.

Mi ne dajemo prednost ni jednome od Allahovih Evlija ni nad jednim Allahovim Vjerovjesnikom.Mi kažemo: Jedan Poslanik je bolji nego sve Allahove Evlije zajedno.

Objašnjenje: Allah,subhanehu va te^ala, je rekao u Kur'anu (AlAnam,86 ajet) : ( )što znači: "Mi (Allah) je položio stepen Poslanika nad stepenima svih drugih stvorenja." Prema tome,niko ne može postići jednak ili bolji stepen od stepena Allahovih Poslanika.
92.

Mi vjerujemo u novosti njihovih kirameta i u autentična, povjerljiva kazivanja o njima.

Objašnjenje: Allah počašćava i podržava svoje ispravne,pobožne robove dajući im sposobnost da izvrše neobična djela zvana kiramet.Kada Evlija izvrši kiramet,ono pokazuje da je on pravi sledbenik Poslanika.Povrh toga,ono podržava istinitost toga Poslanika.Brojni primjeri su spomenuti u Kur'anu i Sunnetu.
93.

Mi vjerujemo u znakove Sudnjeg Dana,kao što su pojava Dedžala (Varalica);Isin (sin Mejremin),mir neka je njemu, silazak sa neba,izlazak sunca sa njegove zalazne tačke(zapad);pojava zemaljske životinje iz njena mjesta.

Objašnjenje: Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam,je spomenuo male i velike znakove dolaska Sudnjeg Dana.Mi vjerujemo u nih sve.Jedan od velikih znakova jeste silazak Poslanika Ise,salalahu
44

alejhi va selam,sa nebesa i njegovo ubijanje Dedždžala (varalice).Drugi znaci su izlazak sunca sa njegove zalazne tačke (zapad) i pojava zemaljske životinje.Neki od ovih znakova su spomenuti u Kur'anu a drugi u Sunnetu. 94. Mi ne vjerujemo vračarima,gatarima a ni onom ko tvrdi nešto što kontra Kur'an,Sunnet Poslanika,Idžmu Ummeta. Objašnjenje: Mi ne vjerujemo onima koji (oslanjajući se na zvijezde i tako slično) tvrde da znaju budućnost ili tvrde da znaju lokaciju ukradenih stvari,zato što njihova tvrdnja se kontra sa Kuranom,Sunnetom i Idžmom.Poslanik Muhammed,salalahu alejhi va selam,je rekao: ( ) što znači: "Ko god ode gataru i upita ga o nečemu (nevjerujući mu),njegovi namazi neće biti prihvaćeni četrdeset noći." (Hadis prenosi Imam Muslim)A ko god vjeruje vračaru ili gataru u njegovoj tvrdnji da zna budućnost je nevjernik,ko što je rečeno u Hadisu koji prenosi Imam Al-Hakim : ( )
95.

Mi Džemat smatramo istinitim i ispravnim,i odmetanje od Džemata skretanje sa pravog puta što će rezultirati u mučenje.

Objašnjenje: Džemat znači Idžma (Suglasnost Top Učenjaka) naroda Istine na Akidska i praktična pitanja.Džemat se isto može odnositi na davanje zakletve Halifi.Kao što je spomenuto prije,revolucija protiv Halife je veliki grijeh.Imam Bejhaki je rekao: ( )što znači: "Svi koji su se borili protiv Alije Ibn Abi Taliba su agresori." Imam Šafija je rekao slično.Ovo se odnosi na one koji su ratovali protiv Imama Alija (Alije),kao Havaridžije i Muavija Ibn Abi Sufjan.Takvo odmetanje od Džemata vodi na mučenje i na ovom i na onom svijetu.
96.

Allahova vjera i na zemlji i na nebesima je jedna;i to jeste Islam.Allah,subhanehu va te^ala,je rekao u Kur'anu (AlImran,19 Ajet ): (‫السلم‬ َُ ْ ِ što znači:

ِ َ ّ ِ‫إ ِن الدين عند َ الل ّه‬ ّ

)

45

"Sigurno jedina Vjera koju Allah prihvata jeste Islam." I On je rekao ( Al Maida,3 ajet): ( ) što znači: "Allah je prihvatio Islam kao Religiju za vas." Objašnjenje: Religija koju slijede Meleci na nebesima i muslimani na zemlji je Islam.On(Islam) je Religija svih Poslanika od vremena Adema,salalahu alejhi va selam,kao što je spomenuto u Kur'anu (AlBakara,213 ajet) : ‫) ) كان الناس أمة واحدَة‬ ً ِ َ ً ّ ُ ّ َ َ U interpetaciji ovog Ajeta,Imam Abdullah ibn Abbaz je rekao: "Svi ljudi su slijedili Islam": ( ) (Abu Jala). Spomenuti Ajeti (Al-Imran,19,Al-Maida,3) iskazuju da je Islam jedina ispravna i prihvatljiva Vjera Allahu,Gospodaru svjetova.
97.

ُ

Islam leži izmedju izlaženja van pravilnih granica i bivanja kratak u onom što je zahtjevano:izmedju vjerovanja,govorenja da Allah liči na stvorenja i poricanja nekih ili svih Njegovih Svojstava;izmedju Džebara i poricanja Odredbe (Sudbine);i izmedju osjećanja bezbednim od Allahove Kazne i očajnosti u Allahovu Milost.

Objašnjenje: Islam je Religija umjerenosti.U odnosu na vjerovanje u Allaha ,nepripisuje Mu svojstva stvorenja.Na drugu ruku,neporiče nijedno Njegovo Savršeno Svojstvo.Islam poučava da se sve dešava po Volji Allaha.Čovjek je poslušan Allahovom Voljom i Komandom.On (čovjek) je neposlušan Allahovom Voljom ali ne Komandom.Čovek ne stvara svoja djela.Čovjeku je dat izbor,ali njegova volja nije van Allahove Volje.Džebbar je vjerovanje da čovjek nema volje.Allahova Vjera Islam zahtijeva da rob bude izmedju straha od Allahove kazne i nade u Njegovu Milost.Ovo je pravo robovanje Allahu.Osjećati se bezbednim od Allahove Kazne znači vjerovati u nemogućnost Allaha da kazni.Na drugu ruku,osjećati očaj u Allahovu Milost znači vjerovati u nemogućnost Allaha da oprosti.Jasno je da su ovo dva osjećaja i vjerovanja bogohuljiva (nevjernička).

46

98.

Ovo je naša Vjera i naše Vjerovanje (Akida) unutrašnji i spoljašnji.

Objašnjenje: Mi vjerujemo u Islam i ponašamo se u skladu sa Islamom.Slaganje vanjskog i unutrašnjeg vjerovanja je Akida svih Poslanika i Muslimana.Ko god ispoljava Islam vanjski ali unutra nevjeruje,jeste bogohuljivi licemerac,koji će biti na dnu vatre (AnNisa,145 ajet) : ( )
99.

Sa Allahovim Svedočenjem, mi se odričemo svakog ko se ne slaže sa ovim što smo spomenuli i razjasnili.

Objašnjenje: Mi (muslimani) se odričemo svih pojedinaca i grupa koji se ne slažu sa Islamom.Islamska poučavanja se slažu sa zdravim razumom.Zdrav razum svjedoči ispravnost (valjanost) Akide muslimana. 100. Mi molimo Allaha,subhahehu va te^ala,da nas drži nepokolebive u našem vjerovanju i da nam da da umremo na tome.Mi molimo Allaha da nas štiti od raznih zabluda(zli nagiba),nepovezanih mišljenja,pokvarenih doktorina kao što su one kod Mušebiha,Mutezila,Džamija,Džabarija,Kadarija i drugih koji kontraju Sunnet i Džemat i slijepo slijede zablude. Mi se odričemo od njih.Mi ove grupe smatramo odmetničkim,nemoralnim i pokvarenim.Mi se oslanjamo na Allaha da nas zaštiti i osposobi nas da budemo poslušni. Objašnjenje: Grupe,spomenute u navedenom tekstu,su zalutale grupe koje pogrešno tvrde da su muslimani .Njihova vjerovanja kontraju Vjerovanje Suneta i Džemta,kao što je prezentirano u ovom Do kumentu.Tako da autor moli Allaha da udalji njega i Muslimane od takvih odmetničkih vjerovanja,šejtanskih nagiba i ubacivanja svojih lični mišljenja u Vjeru.Muslimani poriču i odbacuju takva zla i štetna vjerovanja.Allah je Stvoritelj svega,poslušnosti i neposlušnosti,dobra i zla.Prema tome,Muslimani se oslanjaju na Allaha u izvršavanju dužnosti i izbjegavanju grijeha.Oni mole Allaha da u njima stvori sposobnost da budu poslušni (tevfik) i da ih zaštiti od padanja u
47

zabranjeno. Moleći Allaha da nas drži nepokolebive čvrsto u Islamu, mi slijedimo primjer Poslanika Jusufa,sallallahu alejhi va sellam,spomenuti u Kur^anu ( Jusuf 10): ( ) što znači: "(O Allah)učini da umrem kao Musliman i daj mi da budem među ispravnim Muslimanima". Allah najbolje zna.

Prevod i obradu,Allahovom Pomoći,okončali

Elvedin Hegić i Džemal Hadžibegović

48