ACT ADITIONAL LA REGULAMENTUL INTERN APLICABIL IN CADRUL ------------ ;

Incheiat in temeiul art.258 din Legea nr. 53/2003-Codul Muncii, prin prezentul act aditional , se completeaza regulamentul intern cu capitolul

CRITERII SI PROCEDURI DE EVALUARE PROFESIONALA A SALARIATILOR potrivit urmatoarelor argumente si proceduri : Pentru asigurarea functionalitatii societatii , aprecierea obiectiva a personalului influenteaza cresterea eficientei activitatii desfasutate , cât si adoptarea celor mai bune decizii. Acest deziderat este de importanta strategica si impune evaluarea performantelor profesionale individuale, activitate ce trebuie desfasurata indiferent de salaritilor inregistrati in societate/locuri de munca la un moment dat. Asadar evaluarea performantelor este o activitatea de baza ce se impune a fi desfasurata în vederea determinarii gradului în care angajatii firmei îndeplinesc acestora in eficient sarcinile sau responsabilitatile ce le revin , si reflectarii unilateral de catre angajator, ce vor angajator. Obiectivele de performanta se refera la cantiatate, calitate, eficienta costurilor, resectarea disciplinei tehnologice, respecatrea termenelor contractuale………. , si sunt corelate programele de productivitate ale angajatorului pentru fiecare sector de activitate al firmei. Evaluarea performantelor vizeaza , in primul rand evaluarea rezultatelor obtinute, formulate sau exprimate diferentiat pe posturi in functie de specificul accessoire. numarul

rezultatele finale ale muncii, raportat la obiectivele de performanta stabilite in mod fi modificate si adaptate periodic de catre

conversatii sau examinari cumulate in timp . criteriile de performanta trebuie sa fie . -stabilirea graficului de evaluare si a reponsabililor . a) evaluare informala .: se desfasoara pe parcursul unui an calendaristic si cuprinde urmatoarele etape : -definirea obiectivelor evaluarii performantelor . -identificarea cailor de imbunatire a performantelor angajatului pentru activitatea viitoare. -stabilirea tintelor referitoare la aspectele evaluarii ( rezultate in munca. aplicandu-se doua sisteme de evaluare a performantelor . capacitate de implicare in procesul muncii etc) -determinarea in prealabil a celor mai adecvate criterii de evaluare raportate la specificul meseriei. masurabile ( pentru a proba contra contestatiilor) aplicabila ( salariatilor care detin aceeasi functie sau funeste similare si isi desfasoara activitatea in conditii similare). a locului de munca si obiectivelor angajatorului . analiza adtelor si informatiilor obtinute .Procedura de evaluare va fi organizata in functie de ocupatiile salariatilor si a locului de munca . este necesara in domeniile de activitate ale firmei in care se realizeaza contacte oficiale intre menegeri si subordonati. Pentru obtinerea unor rezultate edificatoare . Aceasta presupune consemnarea in scris a observatiilor si impresiilor privind performanta angajatilor. respectiv a nivelului asteptat . clar enuntate ( astfel incat sa fie intelese de evaluati). in numar limitat. -stabilirea standardelor de performanta . acestea se realizeaza prin observatii. comportament. -alegerea metodelor de evaluare . b) evaluare formala . -evaluarea propriu-zisa . precis formulate. Procedura de evaluare . regulata si sistematica a performantelor. care implica o evaluare continua . . in situatiile in care este necesar mai putin timp pentru evaluare si nu este posibila intreruperea activtatii angajatilor. -stabilirea medodelor de comunicare a rezultatelor obtinute . avand in vedere nivelul de pregatire profesionala necesar si domeniul de activitate. -sinteza .

caracteristici personale – aptitudini. comportament.modul de incadrare in cheltuieli .cum vor fi realizate activitaile . utilitatea resurselor – ce echipamente. se va efectua in baza aditional la RI. Calificativele ce se pot acorda sunt : foarte bun . Stnadardele vor fi stabilite inainte de intrarea in perioada de evaluare si vor fi aduse la cunostinta angajatilor. autocontrol . disponibilitate. materiale vor fi utilizate . capacitatea de inovare . preocuparea pentru interesul general al firmei . graficului ce constituie anexa 1 la prezentul act . faca o persoana la cotele impuse de Standardele definesc ceia ce trebuie sa - cerintele de functionare ale firmei si se refera la : cantitate – cat de mult . Scopul evaluarii este acela de a determina gradul in care angajatii firmei indeplinesc sarcinile si responsabilitatile care le revin. calitate-cat de bine sau cat de copmlet . comunicarea . caracteristici profesionale-vigilenta. bun . receptarea si transmiterea informatiilor. personalitate . spiritul de echipa . satisfacator ( mediu) slab. ocupatiei. locului de munca si obiectivelor proiectate. modul de realizare. raportat la cerinte . delegarea responsabilitatilor si antrenarea personalului . capacitatea de decizie . foarte slab.cunostinte pentru exercitarea postului . Aplicarea procedurii de evaluare a performantelor individuale a salariatilor in anul 2011 . adaptabilitatea la post . interesul pentru resursele alocate postului orientarea spre excelenta .Angajatorul va analiza performanta raportata la urmatoarele criterii generale ce vor fi completate cu criterii specifice. competente. cost .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful